Los Llanos and scenario planning--Draft

Citation
Los Llanos and scenario planning--Draft

Material Information

Title:
Los Llanos and scenario planning--Draft
Translated Title:
Los Llanos y planeamiento de escenario--borrador
Creator:
Monteverde Institute
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Strategic planning--Costa Rica--Los Llanos, Monteverde, Puntarenas
City planning
Community development
Sustainable Futures 2007
Scenario planning
Genre:
Books/Reports/Directories
letter ( marcgt )
Books/Reports/Directories

Notes

Summary:
Draft of final report of study of Los Llanos community and three resulting scenario plans.
Summary:
Borrador de reporte final de estudio de la comunidad de Los Llanos y tres resultados de planes del escenario.
Language:
English

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
M37-00253 ( USFLDC DOI )
m37.253 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader ntm 22 Ka 4500
controlfield tag 008 s flunnn| ||||ineng
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a M37-00253
2 local
040
FHM
049
FHmm
100
Monteverde Institute
0 242
Los Llanos y planeamiento de escenario--borrador
245
Los Llanos and scenario planning--Draft
260
c 2007
520
Draft of final report of study of Los Llanos community and three resulting scenario plans.
Borrador de reporte final de estudio de la comunidad de Los Llanos y tres resultados de planes del escenario.
546
English
653
Strategic planning--Costa Rica--Los Llanos, Monteverde, Puntarenas
City planning
Community development
Sustainable Futures 2007
Scenario planning
7 655
Books/Reports/Directories
720
Born Digital
1 773
t Sustainable Futures
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?m37.253PAGE 1

nr nnrrrr rrrr r rn! "nnrr r#rn$nr %$&' rrrrrnrr nnrr &rrrr rn('rr! "n$rnrnnrr'r n$%rnr%nnrr )!"n$nrn rnnrr rrrn r&rrn nnr*nr &+ rrnnr $rnrrr$rr r$&r$&n ,%r nr& r&% r&n$rnr rn$rn$rn$ rn rrr $&rnr$ $nr$nr& &%nrrr rr&r nrn rrn&rnr $rn r$rrrrr rrn rrrrnr& rn

PAGE 2

nr rrnr-&rn rnr-r .r-rn nrrnrr !"n$rn rnrn nrr&nr!"n nnn r nrn nnrr rrrnn nnrrnrn$ $rrn rrnrrn rn& r!r/r nrnrrrn &0112rn $r-rrrn rnn rnr rrrn r$n rnrrr3 $$&$r&%4 nrr$rn nrrnrrrrrn &nrrn nnrnrrn%$5 nr&r& nrr r rnnn 'rr672111rnnrn nnrn-r rrrnrnrrr nrn&n rn&nrrr nrrrnrrn !nrrnrr rnnrnnrr 8r9nrn :rr&nrn $8rrn rn%* 4+r rrn rnrr -rrnn r& r&nrnr rrn r01rnn$r rrr 5 !&n&5 r!r&n rrrrr//$nn rnrr 'rn;1*0;9+ r0112 'r$ rr'rn692$96 nrrn rr
PAGE 3

nr &nrrrnnr rrnn$n' rrr3,nn&r 3'rn// nrnrnnr&nn*r//+-nrrr3rr5rn*r//+$$rnrrrrnrrnr& !"n rn$r r rrn=r nr nrnnnrrnr nrrr r&n n)011> #$%n& !0>>;?@0;99;1A@'>96>@n69?;966@r

PAGE 4

nr nrr"rn! r$ *"! + 8rrrr*5 !+ nrn 0119011>01190112rn nnn01190112'rr rrrr& n r rrn%r011>011 >nr "011>n rB&*&n+& rnrrrrnn$0119 0112rB& rr011> r011901120119 0112rrnrr&:n rrn nnrBrrr &0119011>*r //+rrnr%nn 3rnrnr& $rr!"n$rnrnnn n&rnr011 9 06> 01120>;r011> ?1A*rnrr+ rn$nnrB6C6& 0119 011>n&0112 011>&01190112$r rrr&n//r & -rrnrnn rrn 011>$90??1A*>C +rrnDn $rr01rr rr' *rnnnnr rr+9?>rrr nrnnrrn$$r'6rrrn*n+n2nrrnrrrnr01190112rrnrr011>r&rnnnrr' ;0rnrn rn n!"n rnrrnn$n AArn&rnr& 0119011>r rn&rnn rrnrnn0119011> ( )06>*0>;?1A n!011> (n( 90?>C?@&"";0620@+91>@,->6>@&6102@.$012@r

PAGE 5

nr nr&rrrrr n$r&rrr r3*6+nn&rn r*0+rn&r D21&r$09rnn& rnr rnnrr0>&r *2?+r r&&r,rr rrn nrrn&r&rrnnrrr rn r%nr nrrnrn $&rnrr &rrnrr01190 11>nnnBr rnnnr'r rrr "rrBr&rnr 3rrn$rn$ r$Frrrn&rn rrnrrnr r:$$rrr$nn )rn&rnrrn $r&rnr$nn$ $nnrrrr r&rnrrnnnrn&r rrnnr$ n$&r$rrrrnr r$rrrrnr rnn$Fr rnnrrrn&rnr rrn$rrnrr r$&nrr nr nnrrnn &rnr rnB&rnr &r5 rnnr rr Drr$r% r01126???2C: rrnrrnnr rrrrn 01190112$nrnnn rr0112#$r0112$ rrn n&rr rrnr r r%$n&r n%r0112 nnr $rrr nr&r rnrnr r

PAGE 6

nr ('rrrr nrr rnrrn rrr%nr rr$rrr$r rrnrrnrr n3*6+nn &r$*0+$*9+rrn nnnn r*r //+r* $E//$E//$ 011>+rrr3>$60 $2391r nn&rnr $r&rr r rn rnr%nrrr &rrnn&nr rrr& nrnn r#rn &rnrrn& r#r$ rnr&nrr rrrrnnnr rrrnrn n&rn&nnrr rr#rr rnrrrr r&nrr rrnn &nrn& &nnrrr $nnrnnr nnnrrr rr !:r)r0 119011>&""/ 01(" r) 6?6;1;2C1999;>66>;1 n 2 0;?6161;9199;9>99>?9 ?1;060;61?A06C29161 n 3 ?6;11;6919C9;AC;>; 4 621101>96C1>C>?>1 Gr011>E )rr0119011> ( )C2 2CA *6C6 362; 4A6 Gr011>E

PAGE 7

nr rnnrnr&n r nnn r-rrn! "nrr! "nrrnnnr$ nrBn r nn&nrBrr nr0?0rrr n rrr06rr rn$rnn nrnn*612rrr n+nrr rrnrnnrrrnn nnrn nnrr& rrrrnrr r// n rrnrn! "nrnr nrnrnr#r

PAGE 8

nr n''," nnrr'rrrn rH$n011rn&n: rr,nnr 011;$622*>>2+rnrB&nr nnrr%&r %n rnrrr rrr !E$(rr!*92+&r&$rnrr9A*6C1+&rnr r'rrrrrnrrrn$nrnn&r&&nrnrrr&r&nrrnrr nr&rrr rr#$'rr rr&r n&r r r&rrn rnrnr r&n' rrnrrnrn rrrnn -r $6>C*AC2+$nrr&rnIrrr06*612+rr&rrrnn=rnn%rrrrrn!nr>2@ ($ >92@ ($ 9A6C1@ r !7#n)nrr nC1AC2n '061612+n"21102r!7#n)nrr

PAGE 9

nr 2+Dr*C2 +rr$ rnrr2*02+ rnrD011n $rr2*02+ rnrBrn011;#n)nrrn 9;Annrr rrrn$n rnr&rrr n&9;Ar0119$0112$011 >nr &$)nrrr !r&nrn

PAGE 10

nr r&rnr n$rnrr rnrn!r&n &nrn r!"n-r nrrr n)nrr' nrnnr n rn,nn&)nrr 011;$9$>0A nnrrrrr!nrn 01$>26n$nrr nnrnrnn Dnnr$?9;n$ 2A$02rrnn $nrnnnr$ 9AAn*20+$n!&n''' nn&)nrrnr rrnr rnr011;D;96n >nr$n62$0? $rnnr-rn rnnr92nr *&n//+ D011rnrr)nrr nn$?9rnr$ 06$nrnr rrnr%nr &rrBrnrnr rnDn9011r nr&nnr&n #rrnrD011 rnrrn nrn$6;9rnrr $96rnrr$ ;rnr&r&n ,nn&)nrr $rrn& nrnr rn*r//+ 011;$ nnnrnr rnnnr 4n:nr& $nA nr$n01% $9nr n rn=rn&!r&n $ nr nr&rnn &0119011>*&n//+ 0119;;;nnrrrn 0112A;2nr011> 'rn6$0>>nnrrr n 7 rn$nrnr rrr r&nrrr&r011 9$0112$011>nr rrr&r&r nnrr$rn r*r//+

PAGE 11

nr

PAGE 12

nr n!nrnr%n&rnn '!"n &&rn$nrnnr rnnr nrnrnr'r$n$n nr&$ r#r$ rnnnrnr nr$rnn$r n "rr&&nr& -nr r&nr "rn %rnrnnr rnr rr nrrnn& %rnnrn %rnn:r-&n'r nnrrn )r,rD:r$n nrrnn&rr "rr&nrrr r&rnrrrnn $rn$ $r&rnr$ n$rr rr 011>r& r$01010191 rr&rnr r ,r=nrnn rnnn%nr%r $rrr$r r)rr nrnnn%nr%r nrr&rrn rnr"rrrr rrrnnn rnnn%nr%rrnn r$&rrr $r&nnn!5n8nrn-r &rn rrn nrnr-rn& r011>nr n=r2nnr $nrrr n&011>0191 rnr-> $&rrrr rrnn rrnnnrnn rnrrrn -rrn& 011;)nrr nrBn rnrr 9>nnrr rrrnr011; nrnrr&9>$nrrr rrrn "r01010191 nr rrnnr rrnr nrn-# $-nrrnn%

PAGE 13

nr nrrr r rn%nr%rnr rr 011>r6$0>>nnrr rnr9?>rr nrrr&n&0101$n 69011>$n0$?1A nrn;26nrr$96?rrr011>,0191$nrrrrnn9$C00nrnrn6$1;1rr$>69r r "!!nr r nrrr rr$ nr$rnnn &rrr rn rrnnr&nr 9:;nr rnrn$rn nrn$& rrnrrr n!rn rrnrrn nr&rr nrn%r"'rrn nr& nr nnnr&rE ( nnn!"nr r$rrnn rnn&rn nr$n nr%nnnrn rrn&rrrnr rrnn'rrrnr nrr )rnnrnr%n%nn rr nnrB!rrnnr r&%rnr nnrrr&nrr && r////rnn'n& rnn 011>0191!rn&&& n#$n r&nrnn $rnn& &rnr$$%rn!n rn&&rnn n&'r"r$$ rr rrrnnr rn$nrnnnr#r-rn!5; 60>>9?> 0?1A;26 ) 9C0061;1

PAGE 14

nr

PAGE 15

nr r5rnr$rnr rrr8r rnnrnn&nn rrBrr$&n%r r&nrrn$ r$rnn&n%r &n%rr% ,rnrnrrr5rn rrnn& nnnr rrrnn &rnrrnn rnnr rrnrrn$rnr,nn ,rrnnnrr rr nrr"r rnn$&rrn rn$r nrrnnrrn nr$rnn rnn%&rn& r&nrnn & rr&rnrnr $rr $rnn&rnnrn rnnr &rnr&%rrr r&rnrnr rnrrn$r &&n r r rrrrnnrn r rnnr r:nr$r$ n&nnnrr =nrnnnr &nrr& rn$%rr&nnr &nrr$:nr nr:nr'rrn rnnr nrrrn$ rnnnrr rnr%n&nnr nrnnrrrrr r n&rnnr nrrr r$rrnrn nr$rnnn nnn#$rr r&nn$nr% $nnnr
PAGE 16

nr n)n$&n%r rrrrnrr :r&rnrrnn r&nnrrr 5nrr $n%$rnnr rr&nr nnrn rrrnn rn&r rrnr&rr&nnnr %rnn&&rn Br&rn rnr nrnnr%nrnnr $ nr)&rr&n% rrrnnnrr rnr$r'r$& nrr n"r !nrnrnn&n&r nr nrnrnr$ nrnnrr' rnn&n rnr$rnrnn nr%n&&rnnrrrnn n&rrn nrr$rnnn nrn)nrr rrrrn r$rnrnn&r n%rn rnn&nrn&nrr rr(% r=&nrnnnr rrrrrnB$ nn%$rrnnnrr r&rnrrrn rr$rr$nnr rnrrn # n$r&r!"n$ $ rrnrr rrnr%nrnr #$nr%& nnr$&nnrr r$nn&r$n$ n r n&rBr $n$r nr$rnnr'r rnnnrrr rrnn$nn$rn n$rnnnnrnr$ rrnnnrr rnr&nrr$r nr&rr$ rnn&&rnnn&rrnn& $rr&r rnn%n $nrrr nrrnnnrrnnr &r$& &nrnr $rnrnnnr rrnrrr r n$rn nrn

PAGE 17

nr :& 0&"! !"nr r)nnr&& :nrr r&rnrnn: nrnr#rrrrnn n'rrnrn$ rnr)nrr& +rn&r rrn r&rn,&rnrn rr rrn&n%$rrr &r&nr &rrnn& &rn$rnrn&rnr$ rrr$rnr rnr$$% n&rnrn&nr nn$rnnr:nrnrrn )rnn&nrBrr r&$rr &&&nr rrr=r&rnr r'$rnrrnrrn $&&r &$'rrrn =r%rn rrr $&:nr rrnn:nr "'rrnnrrnn& 4nnrrnn rn$r&nr $n 'rrn r//r'n rn 011>0191 !r#rr&rnr$r& $nn& nrn $&nrrrn rr rrnr nr$r$rr &n$r$ r&rrrr&rrr $r&nrnnr

PAGE 18

nr n

PAGE 19

nr rnrnrrnrrnrrnJ%!%Krrrrnnrnnrr$&rrr'rrnnnnnr:&nrnnr&nrnr&rrr!rnnr&rnnrnnrr%,rnrnr&rrrnnnrnrnrn&rrrnnnrr&rrrr&rrrrrr.!n&nnrnnr& rr&rnrnr$&nr&nrnrrrrnn rrr&nrrr$r nrrnr !"n 8rr$nn$n r&nr rnr+

PAGE 20

nr r-r&rnrnr &&nnr Br*Hn$)r $n+rn -$rr$rr nrrn&r n&nn &n r-"r nrnr r#$r& &nnnn% rrrn rrnnr$nn & &rnrrnnn &rnrrn rrrn&rr rrr r$nnnr rnr%&rn&nrr rrn%&rn& n&rnnrnr n&r rrrn n%$&$rrnr$ $r$r rnnr$rn$r nr rnrnrrnnr nr$nrr r &nrrnr rn $rnrn n rrnnnnnnr r(rr'rr nr$rnrr rnrnn rr$rn rnrr rnrrr &r rrnr: nrr& rnn&r rrrr r$r nnr rrnn$rrr-r &rnrnr$r r&rnrrr rrr&r nrnrr&r r // r 3nrr&&rn n r&n$n rnr rnnrrr nnr$rnnrr n$rnr &rrnrn & r&rrnn rrrnrr r r 3"'rIr&& nrnr &nrn&n )r&r r$rnn&rn&r rr&n $n&rrrnn rnnr,r r&r*rnnn+& r rrn$&rn& rnn

PAGE 21

nr rnrrrr&r %rrr &nrrnnrr nn$rr&r nr%rrrrn r&&rr nnn&nrn$rr &$ nnr&rnrrrr&nrr nrrrr r:&rnrrn *r8r+ rrnnrrrn&rn rnnrrrn n&n n& nnnr n&r n&rrr "'n$r rnrnnr$rn$r rn$rn rnrr-r r&rrn&rnr$ rnr'rrr&nnr nrnrr$ $rrr $Lr!( 011>Mrr $&rr$&N 3 rr&nrn &n% nr&rrrnnn* Fnnrrr&+

PAGE 22

nr &&rnr'r nnr r&rrn nrB$ &r r&n%&rnrr 'rB$n& n$&n% $&rr r r$rrr&rnn &rnn n!r n$&n%r( &r% $rrn$'r r&&r nnnr:rnnr* nnnr+rnnr :nr&r&%r rrnnrr&n%r rnnnrn$ rrn$n rrn*rn+ r4nrn& rnrnnr'rr&rnr$ nBrn$n:rnrn rnrn rn&r rr$rr rnn,nr $'rn91@rn $29nr$n &rrr& &rnrrrnr Orn "r nrnrnnn 'rrrr#$ nn&n&r r,rD:rrnrr nrBn nrrn &rrnrnn &r$r rnr rnrr$rnrn rn$rn$rnr rrrn&nr n rrrr& rrrn&n rr$rr% rr&$rr nrr!"n &nrrn$%$nB$n nrnnr &nrrnr rrr rnnrnnr$r r&:nrnrnnr r'rrr #"rrn rnnrrrrn rrrn rr &rrrrnn%rr nrrrnr r4rrn nrrrnrr rnrrrnn&&n r&r'r rrnn&rr% nnnnr n$nrr&n rr$rn nrnr$rnnn&r rr nnrnn&rnr &nrr

PAGE 23

nr rDrrr$ r%r nnr&r*011 1rrnA1&r r.&r .3) "!D=)"+ rnrnrr nnrnrrnnn& &nnrrn r'/rrnnrrn nr:n& nnrBrrrr r

PAGE 24

nr ):1" nr rrnnrrr rrrr&rrn rr) n$r'&$ rnn&rrrrn nnr rrr#$rrr rnr%nrn& &rrnnrnrr $%rn$ rn r//rnn'n rrrrrn 011>0191!r)nrnnnnr n rn,rnrnrrnnn &'&rnr nr&n'r nrrrr rnnrBr&rnr r-n&&n nn&r"r nrrBrrnnnr rrrr &r&rrn rrrrr rn%nr r'&r,r D:rrrnnnnr& &rn &nrrrr n&r&r%rn r'rrrr r 3nr'rrn n rnrr &n r 3rr rr rrr&r rrrrrr rnnnn rr&r%$r n&n&n rrnn$%r%rr &rnrn&r nn& 3,n%r& n rrrr,n%& nnr&nrrr r&5&rn rnr rnr*'n+5 n&r n&&rn rn &$rnrnn rnrrrnn$ '&&rnrnr rnn&rn rnn Irr'rn rr&n rnrnnnn&& rnnrr

PAGE 25

nr

PAGE 26

nr !&r rnrnr rrnnnrnnr%$ nnrnnr r&n&n rn "r rrnnnr &nnrrnr rnrBr &nnn&r r %&nr&rr r& rn4r& &r r #rr&&rr rrnr$ r$nrrr nn$rrr&nn r$nnr$rrnr rr$n& r)r&n nrrr$n n$nrn nnrrr nrnrr nnnnrn r r&nrr rn$nn&rr r$&rr&rr rr&r rrnnr%r &rrr rnnrrnr&n rr'rrr& )nrr&n nrn&& rrBr&rr rnrnrrn& nn&r nrn&&nnr$ nrn&nn&r Drrn%nr nrr&n nnnr &nrn$ rnrrr&n% $rnnr 'r&rrr rr %rr&r$r &n)nr r&$rrnr rrrrrrrr rnrrr& rr n&r r$rr$r$ nrn$ &n&nnnr rrr&rrn rrrr$ rnrrr nr%n&rrnrnrr nnnrr nr!"nrn-&rr nrrnn& nr&$rn $'rrnnrr nnrBr$'rrn n$&r n&&rnrnr r&

PAGE 27

nr &r$rrnn rrBr$r nrrnr&r$ nrnn&r nnr rrnn rrnnr&n& r rr, r$rrnrnnr nDr$ $ nr&nrn *r+ %rrnrrnr &n rn& r&r r)rrn $rrr&r r$n&nn nrn 4r&&nr nnr rnrnrr nnrn &n %nr &rn %rnn%nnrnr &nrrrr%n &nrnnrnnr rrnrrr &rnrBr nrrr rrnn nnrrrr rrr rr$rnrr$ $r&r% rnrnn& nnn&r& r

PAGE 28

nr n&"!nrr r&nr%rr!r
PAGE 29

nr

PAGE 30

nr

PAGE 31

nr &n/rn&r rr&n r&rr'rr r ,r=n r$rr &r rnrn& rnr,r =nr$&&rr )r"rrrr rrnnr rnr011> r&nnrr rrr0191 ,rrr'$ r) r"rrrrrr ,r=nr n$rn%n r//nr rr'rr nrrr$rr rrn *r$&rn+rnn rnrn rrrrr nr&r&nr rr r&rn 'rr)r"rr rrrrrrr r&$$r'& n'nrr&nr rrrrrrr"r// nrrrrr& nr011>$r&nnrrr nrrr!rn&!r (! ;) & <) 1"< ) rrn!rnrn9016$191>C1>>1rrn??0C0Crrnr)rn116262rrn!rnrnr)rn>616191)rnr??;6222>)rnn6A9;02?A rrn!n96>;A rrnD1;2>D002;=)r61222 r!"nn

PAGE 32

nr 0191 ,r=nr$nrrrnnn'rrrn )r"rrrrrr$nrrrnn&r&&&n/nr$nr,r=nrrnn:r&&rnrrnnn&rn&rrn$rrnrrr&nrrrrr,r=nnnrnn&rrrnrrn n r// rr,rD: rn&!r (! #"% ;)#"% & )#"% 1" )#"% 0$?110$?110$?110$?11,!>$>2962$??666$?2066$?20n 6$22>6$22>6$22>6$;2?r""n"n"n

PAGE 33

nr

PAGE 34

nr &r ,r=nr $rrnnrnnrr&$ nrrrnr ) r"rrrrr r$rrrr& nr

PAGE 35

nr nn1+==)D4!"8 D4DD!4")#4 P="!Drnn&rn nrBrrr) r"rrrrrrr 'rrrnn r*nr'rrrnnr nr& r4nrrn r+
PAGE 36

nr rn'nnn r n*$&nr%+8rr3rrr :rn&r rrr,rrr rrrr r%r$&nr%$ nrn&r$ &nrrrBr rr 'rrn r&nr rn%r3n&r rrrBrr nrnrrnr n%Fnn r
PAGE 37

nr

PAGE 38

nr n

PAGE 39

nr

PAGE 40

nr

PAGE 41

nr


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.