Ammonium, nitrate, and nitrite in the oligotrophic ocean

Citation
Ammonium, nitrate, and nitrite in the oligotrophic ocean

Material Information

Title:
Ammonium, nitrate, and nitrite in the oligotrophic ocean detection methods and usefulness as tracers
Creator:
Masserini, Robert T
Place of Publication:
[Tampa, Fla.]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Chemical
Oceanography
Submersible
Analyzer
Sensor
Auv
Ammonium
Nitrate
Nitrite
Dissertations, Academic -- Marine Science -- Doctoral -- USF ( lcsh )
Genre:
government publication (state, provincial, terriorial, dependent) ( marcgt )
bibliography ( marcgt )
theses ( marcgt )
non-fiction ( marcgt )

Notes

Summary:
ABSTRACT: The overall focus of this research was to achieve the first detailed understanding of temporal and geographical distributions of inorganic-nitrogen-nutrients within an oligotrophic euphotic zone. In addition to low supply of nutrients, the uptake of nutrients by phytoplankton within the euphotic zone draws the nutrient concentrations down, resulting in very low concentrations of these nutrients and results in these regions being classified as oligotrophic. The site selected for the research was the West Florida Shelf (WFS). There were two main challenges. One was that the detection limits of the standard chemistries used to determine inorganic nitrogen nutrients are not low enough to permit the evaluation of the concentration of these nutrients within an oligotrophic euphotic zone.The other challenge was the adaptation and design of highly sensitive, robust, and simple instrumentation to resolve and evaluate horizontal nutrient distributions within the euphotic zone for both ship-based and Autonomous Underwater Vehicle (AUV) based platforms in near real time. With these obstacles in mind three major goals were set. First was the development of a simple and robust chemistry that could detect nitrite and nitrate with a suitably low detection limit (approximately 10 nanomolar) and could also be coupled with a highly sensitive chemistry previously developed for ammonium with the same characteristics, and incorporate these chemistries into a single laboratory analyzer designed to monitor the surface distribution of these nutrients in the water sampled with a ships flow-through system.
Thesis:
Thesis (Ph.D.)--University of South Florida, 2005.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 211 pages.
General Note:
Includes vita.
Statement of Responsibility:
by Robert T. Masserini.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001681034 ( ALEPH )
62705742 ( OCLC )
E14-SFE0001093 ( USFLDC DOI )
e14.1093 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam Ka
controlfield tag 001 001681034
003 fts
005 20060215071137.0
006 m||||e|||d||||||||
007 cr mnu|||uuuuu
008 051219s2005 flu sbm s000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0001093
035
(OCoLC)62705742
SFE0001093
040
FHM
c FHM
049
FHMM
090
GC11.2 (Online)
1 100
Masserini, Robert T.
0 245
Ammonium, nitrate, and nitrite in the oligotrophic ocean
h [electronic resource] :
b detection methods and usefulness as tracers /
by Robert T. Masserini.
260
[Tampa, Fla.] :
University of South Florida,
2005.
502
Thesis (Ph.D.)--University of South Florida, 2005.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic thesis) in PDF format.
538
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
Mode of access: World Wide Web.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 211 pages.
Includes vita.
520
ABSTRACT: The overall focus of this research was to achieve the first detailed understanding of temporal and geographical distributions of inorganic-nitrogen-nutrients within an oligotrophic euphotic zone. In addition to low supply of nutrients, the uptake of nutrients by phytoplankton within the euphotic zone draws the nutrient concentrations down, resulting in very low concentrations of these nutrients and results in these regions being classified as oligotrophic. The site selected for the research was the West Florida Shelf (WFS). There were two main challenges. One was that the detection limits of the standard chemistries used to determine inorganic nitrogen nutrients are not low enough to permit the evaluation of the concentration of these nutrients within an oligotrophic euphotic zone.The other challenge was the adaptation and design of highly sensitive, robust, and simple instrumentation to resolve and evaluate horizontal nutrient distributions within the euphotic zone for both ship-based and Autonomous Underwater Vehicle (AUV) based platforms in near real time. With these obstacles in mind three major goals were set. First was the development of a simple and robust chemistry that could detect nitrite and nitrate with a suitably low detection limit (approximately 10 nanomolar) and could also be coupled with a highly sensitive chemistry previously developed for ammonium with the same characteristics, and incorporate these chemistries into a single laboratory analyzer designed to monitor the surface distribution of these nutrients in the water sampled with a ships flow-through system.
590
Adviser: Kent A. Fanning.
653
Chemical.
Oceanography.
Submersible.
Analyzer.
Sensor.
Auv.
Ammonium.
Nitrate.
Nitrite.
690
Dissertations, Academic
z USF
x Marine Science
Doctoral.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.1093PAGE 1

tnfnrftnnrnrnrfrnrnrnf rrffr rnfr rnfnnnrfnfrn nrr!rrnnrrrr n" #rrfr$rr %rn$n&f f'"r(rn&f" $nr%r)r*" +fr,f" -f" f+rn" fnr%f f./001 (rrfrffrrffrrf% 4#n/001rnfr

PAGE 2

btnbfr 252fnrnrrtf%frrf#nfn t0006.78610/.9nfnr%rn$n&ffn%%rnr'rn rfrn(rn&ffnnrrrr -f+fr ,fff+rn92f5rnnf$nr%r)r*ff nnrrrrnr#rnrfnrnnr%rnff %rrrnffrf2fnrfrfnrffnrffn 2rfrnnnnrnnrfnfnrrnfr% nnrr5-fnfnrff:rnrf;f f(r%$%f nr rnr$frfnr$rrrr%r rfrnnr25ffnr2nnr$& 8 ff9fnfr %rn$n&fffnrnrn)fnr(r5#rnr rfrrr "fnnrf#ffrf r(rf frnfrnrnfnrfn&f92f5rnnf5nr #fnffr2nr btnfrnft f frtr nrn nr&f$r;fff=*rrn

PAGE 3

bfbfr ;nfr % ;n&r % nfn 69nn 6 6?f5 6 6/+f @ /frf5frnr$nfrrnrfntff #rnfntnnrtnfnrf$rf2fnr&rrn rnrn 1 /9nn 1 / fnbt 1 //&rrnftnnrftnfnr A // A /// rfrt !rffr B /// f"tr B //// frb 7 ///@ !ft #tr 7 ///. $tr tnftftr%tr&brtr 'bntn 66 /// ftr 6. //@ (rfr(rr)tfrnf!ft 61 //. *frf)n+brtftnt 6B // *rnrt#r /0 // ftr, nr /6 //A !r%ft /@ //B *tfnft /@ /@fn r&rrnrn $rf2fnr /. /.&rrntnrnfr"f5fr /1 /$f /A

PAGE 4

@nrrrf"rnrrtnrtnrn?rnr -rn&f$rCrn&f$r;fff=*rrn9,, f, /7 @9nn /7 @/rn @0 @/ '#,$ @8 @// '#, @A @/@ '#,$ @B @@rnff .0 @@ '#,$ .0 @@ '#,$br .0 @@/ '#,$)tf .0 @@/ '#, .@ @@/ '#,$br .@ @@// '#,$)tf 18 @@@ '#,$ 81 @@@ '#,$br 81 @@@/ '#,$)tf 81 @.f# 71 .$rrtnrnfrnfr trb &rrn rnrntff#rnfntnnrtnfnrf $rf2fnr 60/ .9nn 60/ ./=*rrnf 60. ./ ftrftrftf 60. .// $trbtrfrt 601 .// )tfrnf!ft !b 601 ./// b!rf")nrbfr!b 607 .//@ -fr!b 666 .//. *rnr,nrtn!b 66/ .//. *rnr 66/ .//./ -fr%tr 668 .//.@ !nntrft*frf#tr 668 .//.. %btnfrt 66A .// frr!b 66A .@rnf 667 .@ ftfrt 667 .@/ $trfff 667 .@/ rftf%b" 6/0 .@// ,rfrt *rnrt#r 6/0 .@/@ *trbr 6@@ .@@ tnr t*rnr,nrtn 6.6 .@@ rftf%b" 6.1 .@@/ ,rfrt *rnrt#r 6.1

PAGE 5

.@. brb 61/ ..# 61/ rrrr 61. rr 617 r*tnrnfnf#rn)ffrf$n2fr 680 9nn 680 /9nffn 680 @rfn 68B @ rfrt(brtr*frf%nrt 68B @/ !ft!tb 68B @@ rb 68B @. rftf%t bfrt 6A1 @ #f 6AA @ n 6A7 @A tf 6B0 @B t 6B6 @ bf 6B. @ fn 6BB @ bt 676 @/ r 676 @@)&r 67@ @. %f 67@ .fnf&rnn 67@ nnrn ="fr

PAGE 6

% rfbr fr@$f&f$r;fff=*rrn9,,f,9@@ fr@/&$;=,fnnfnf .1 fr@@&$;=,9fnnfnf 8A fr@.&$;=,9ffrnf 7@ fr@r%rfff %ffn2nnfr2fnrnfr2n$& 8 rf f2&$;=,9 78 fr.,rnrnrnrnnf 6@.

PAGE 7

% rfnbr &r/fffnrrrnrn%nffr f5frfnrnrn 60 &r//"rf5rrrnnnrff 6@ &r/@#ffn%rnrrrnnnrrn 67 &r/."rf5rrrnnfnrDnnrff /0 &r/#ffn%rnrrrnnfnrDnnrrn/6 &r/rrffn%rnrrrnnnrrn fn%ffnr // &r/A9nrEffnfrn2rrrrrnf rrnnnrrn5r;t$-fr /. &r/Btnrnfnrrfnrnnfn/E@rnrrnrn2rr /A/8 tB/A. -f/A// tB/. -nr-rn&f $r /8 &r@f&$;=rnr2nr$& 8 'rnnr rfnrr*rrnFrrnG @6 &r@/$frrf2fnrfnr5ff @. &r@@$frnnr&$;=9,frrf2fnr%r ff@6@n@6.@0$& 8 fnff nfrnrffnfnrrrnrnr*n .6 &r@.$frnnr&$;=9,frrf2fnr%r ff@6.Bn@61/A$& 8 fnff nfrnrffnfnrrrnrnr*n ./ &r@#rnfnr2n$& 8 ffrnfn &$;=, .. &r@&$;=,fnnfnf .8

PAGE 8

% &r@Arrnrf%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn .A &r@Brrnrrrnnf%rnfrnr rnrnr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn .B &r@rrnr%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn .7 &r@rrnrrn%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,r*rrn 10 &r@rrnrfn%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,r*rrn 16 &r@/rrnrnrrfnr%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn 1/ &r@@rrnr$& 8 %rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn 1@ &r@.rrnrnfnrDnnr%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn 1. &r@rrnrnnr%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn 11 &r@&$;=,frrf2fnr%rfnff frf$& 8 rr 1A &r@A&$;=,fnf$& 8 rfrnrf fnrfr*fr 17 &r@B&$;=,n%rnnrnfEr*frErnrE $& 8 ffn 80 &r@frfnnrfrfr nr&$;=,r*rrnnr-rn&f$r 8@ &r@/0#rnfnr2n$& 8 ffrnfn &$;=,9 88 &r@/6&$;=,9fnnfnf$rrfr@@nrfn nfnfnfnrfn 8B

PAGE 9

% &r@//rrnrf%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn 87 &r@/@rrnr%r*r%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn A0 &r@/.rrnr%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn A6 &r@/1rrnrfrrn%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn A/ &r@/8rrnr"%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn A@ &r@/Arrnrt%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn A. &r@/BrrnrnfnrDnnr%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn A1 &r@/7rrnrnnr%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn A8 &r@@0rrnrfnr%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,9r*rrn AA &r@@6rrnrf%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,9r*rrn AB &r@@/rrnr$& 8 %rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn A7 &r@@@rrnrrn%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,9r*rrn B0 &r@@.rrnrfn%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,9r*rrn B6 &r@@1rrnrnrrfnr%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn B/ &r@@8&$;=,9fnf$& 8 rfrnrf fnrfr*fr B.

PAGE 10

% &r@@A&$;=,9n%rnnrnfEr*frE rnrE$& 8 ffn B8 &r@@Bfnrrfnnrrrnrrfrnr &$;=,9r*rrnnr-rn&f$r B7 &r@@7fnrrfnnrrnrnr$& 8 fnfr nr&$;=,9r*rrnnr-rn&f$r 76 &r@.0fff2nn fr2fnrnfr2n$& 8 &$;=,9 7. &r.?5ffrrnrnrnffr 608 &r./ffnr,rrnrnff3r2n rrnrnrnffrnfnnfnr nnrffrf2fnr 60A &r.@fffnrrrnrn%nrr ffrf5frfnrnrn 60B &r..=*r%r2nrrrffrrrrrnrn rn 66. &r.$rrnrnffr,+9fnfr66B &r.f2rf5rrrnnnrffnrnf rnrnrrn 6/6 &r.Af2rf5rrrnnfnrDnnrffnr nfrnrnrrn 6// &r.Bf2rf5rrrnfffnr nfrnrnrrn 6/@ &r.#ffn%rnrf2,rrnnnrrnfnf6/. &r.#ffn%rnrf2,rrnnfnrDnnr rnfnf 6/1 &r.#ffn%rnrf2,rrnfrn fnf 6/8 &r./$nrrf5rrrnnnrffnr nfrnrnrrn 6/A

PAGE 11

* &r.@$nrrf5rrrnnfnrDnnrff nrnfrnrnrrn 6/B &r..$nrrf5rrrnfff nrnfrnrnrrn 6/7 &r.61 #ffn%rnrnr,rrnnnrrn fnf 6@6 &r.#ffn%rnrnr,rrnnfnrD nnrrnfnf 6@6 &r.A#ffn%rnrnr,rrnf rnfnf 6@/ &r.B"rf5rf2rrnnnrffnr trb rrnnrrfnfrrnrnr*n 6@1 &r."rf5rf2rrnnfnrDnnrffnr trb rrnnrrfnfrrnrnr*n6@8 &r./0"rf5rf2rrnfffnr t rb rrnnrrfnfrrnrnr*n 6@A &r./6"rf5rnrrrnnnrffnr t rb rrnnrrfnfrrnrnr*n 6@B &r.//"rf5rnrrrnnfnrDnnrff nr trb rrnnrrfnfrrnrnr*n6@7 &r./@"rf5rf2rrnfffnr t rb rrnnrrfnfrrnrnr*n 6.0 &r./.#f,f;ffnffrnnrrnfn fnfnfrfrrnrrfnfnrnr*n 6./ &r./1#f,f;ffnffrnfnrDnnr rnfnfnfnfrfrrnrrfnfnrnr*n6.@ &r./8#f,f;ffnffrf rnfnfnfnfrfrrnrrfnfnrnr*n6.. &r./Af2rf5rrrnnnrffnrr2 rnrnrrn 6.8

PAGE 12

* &r./Bf2rf5rrrnnfnrDnnrffnr r2rnrnrrn 6.A &r./7f2rf5rrrnfffnr nfrnrnrrn 6.B &r.@0#ffn%rnrf2,rrnnnrrnfnf nrr2rnrnrrn 6.7 &r.@6#ffn%rnrf2,rrnnfnrDnnr rnfnfnrr2rnrnrrn 610 &r.@/#ffn%rnrf2,rrnfrn fnfnrr2rnrnrrn 616 &r-2frfnrt9EHnfrnf3r 68/ &r/-2fr;rrfrnfrt9EHn2fr68@ &r@-2fr2rrrfnrt9EHn2frfr r 68. &r.-2fr2rrrrrrt9EHrfrrn fnfnn2frfrrrnr 681 &r-2fr2rrrnrnrH#fE9E68I=E 10frrrnr 688 &rrtnrnfnf#rn$n2frnrr5nr frrfnfrnfnrrnr nn 687 &rArtnrnfnf#rn$n2frfr26A0 &rBrtnrnfnf#rn$n2fr$rn2 6A6 &rrtnrnfnf#rnrrn$frfnf26A@ &rrtnrnfnf#rn$nff#fn226A8 &rrtnrnfnf#rn;f2 6AB &r/rtnrnfnf#rn;f$nff#fn& 52 6AB

PAGE 13

* &r@rtnrnfnf#rnrnrf5r226B0 &r.rtnrnfnf#rn$f2 6B/ &rrtnrnfnf#rnrr22 6B@ &rrtnrnfnf#rnrr=*rrnrE 2 6B1 &rArtnrnfnf#rnrfrrr+f26B8 &rBrtnrnfnf#rnrf2 6BA &rrtnrnfnf#rnf52 6B7 &r/0rtnrnfnf#rnf5rfr#rnfnfr 2 670 &r/6rtnrnfnf#rnf5rfr#rnfn+f 2 67/ &r//rtnrnfnf#rnn%rfn2 67.

PAGE 14

* ffbtffbfbnfbbfbf bftrt !rbbrrrbr rnfr #$% r%rfnrrf2fnfr%rnrnrnfrrnf nrffrffnnfEnrEnrn2nf nrn3r9fnnnrnnrnf5rnrn nfn2nnrrn3rf2nrnrnrnfn rn%rrnfnnrrnrnfrnnrrrr frfnrnrrrnrnrrrf2fnr-rn&f$r F-&$Grr2rrn2ffrrr2fnfnnrrnrnnnr nffrnrrnrnrrfnrnrnfrnrn rnnrr%ffnnrrnfnnrrnrn2nfn rn3rrnrfrr2fnrffnfnfrrn%r nfrnrnfnnr%rfr%ffnr3nfnrn nn2nnrrn3rnEfrfnr2fnr ,rrF,Gfrfnrfrfnr -nnrrnfrnrrf'f2rrrn&n2fnr r%rrnfrfnrnnfnrnrnnnrfnfnr2nf nfrnrnnFf*fnr60ffGffrr 2nfrn%rrnr%r%rrf2nnrfr

PAGE 15

* ffnrnffnrnrrrnrnfrffnffr rrnnnrfrnnnrrnrnnr2fnrfr2nf >Ennrrrf2fnr%ffnrnr%ffn fEnrEnrnffnfnffrnr2nnrf rnnn%ffn2nnrrn3rnr-&$fnr%ffnr 2rnrnnfrnrfff2fnrfnfrnrrrn f2fnffnnrffnffrf5frnnf,2f r%rnfrfnrnfr2fnrr%fnrn25rfr nrnfnfnfnfnrEfrfnrrrff%rfrr fr%rfnfrrnfnnfnrnrfff 2fnrfnfr2nnrn2fnrnr-rn&f$r

PAGE 16

6 &"' ftf &"&#nt rrn3rfrrffr2rrnrr fnffnfnfnnnrn2nnrrn3rf%r ffr"nfnfrnrfrffnr rffnrnnrrfnrnnnnr2fnr 2rrrnfnn%rF#rnr677@Gnnr nfnffnrnrnnrffnnrfnnrf%ffn fnrnrnFnfnrnnrffGnfnnrnnrfnr fnnrrfFnrfnf67A6Gnf5rnrn 2nnrrn3rf2nrnrnrnfnrn%r rnfnnrrnrnfnrrrrn rnrrrnrnrrf2fnr-rn&f$rF-&$G2 fn,frnfF/00.Gnnrfnr nfB0Jnrnnff!fnfrfff*fnr/1Jnrnrfnrf fn%nF-f67BBGrnrnrfrnnnrrnnr nnffnf*rnrfrnr=fnnnr5fnnrr frfnffnrfnnnrnnfnnnrn%n "nfnnrnrfrrrfrr%rn rnnnrrrrnrnFr=rrnf67A@f(rrf

PAGE 17

/ n567B.Gnnrfrrnrnrrnrt 61 fnnrr*rrnnrr*rrnfnnrrrnrr fnfr%rnfnffnrnfnrnrEnrnffn ffnrrrrnnrfnf trb rfrnnnrnF(rff fr/000G"nnrnnfnrfnrnnrnfrrf nfnrfrnrrrnnrrfrrnfnf rnfnrn%nF;rr678@GnfrF678AGffr ffrr*rnrffrnnrrnnrnf5n fnfnnF3fnnfnrrnrnfnG2f fnffnrnrnrnfrfrfnf5r rnfff%ffrfnfrnnrrfrnf5rnrf5 rnf*fnffnr2nnrnrfnf frrrnrrrfrfnf2rfnr3nfnn nfnrn2nnrrrnrrrfnrrfnr rrfrrnrrrnrfnrnrrfnffnnrnnrrrf 5rrfrnrrnr=%rnfnfnffrff rnfrnnfnrnrrrn2nnrrn3r 9n2r5nfnnrnnnfn2nnrrn3r n$fnrnrfnffrfnfr%rnrnn rnffnr2nnf5n2n'nnrrnnr*rfr )r%rnrfnfrnnfnnrnnfrnrr frnnnfnnfnr2rnrffnrfrE rnfnff%ffrnnf3rErnnrrrrf

PAGE 18

@ nfnnrrfnrfnfrrrrnrfn rnrnfrnrrf%rrnfnf trnrfrrfrrfnfn2fnfr rfnrnnfrr3nfnnfnnrrfnr f trb rnrrnf2n*rfrffnnfnrnrr nr*rfrfrnnrrr%fn%r2fnrfnfrfrnrnn nrrnrrfnrfn2nfrrnrr frr#fnr@rrn;fffr*rrnnfn%rnnrr nfrfrnnrfnrnrrrfnrfn2nfnrf rr*rfrrrfrnrnnnrn 2nnrnrnfnrrnrnnff nfnf2rfr%rf2fnrfnfr rnrfnnrfnffnrfnnEnrn nfnn2nnnrrfnnfr9r nfrnrnrrnnfn2nf2rfffnr rnrrnnnfnrnfnfnfnfnrrfnrn rrnrfrnnrnnnfnn52n nnr &"()r +%rnrrfnfrnrnrrf%rnr%rf nrrfnfr%rnrnrnfrrnfnrnrffrff nnfEnrEnrn2nnrnrn3r rnrrrnrnrrrf2fnr-&$rr2rrn2ffrrr

PAGE 19

. 2fnfnnrrnrnnnrrnrnrfrnrnrr fnrnrnF+rnf677@Gfrnrnrnnr r%ffnnrrnfnnrrnrn2nfnrn3r rnrfrr2fnrffnfnfrrn%rnfr nrnfnnr%rfr%ffnr3nfnrnnn2nnr rn3rnEfrfnr2fnr,rrF,Gfr fnrfrfnr -nnrrnfrnrrf'f2rrrn+fr2fnr r%rrnfrfnrnnfnrnrnnnrfnfnr2nf nfrnrnnFf*fnr60ffGffrr 2nfrn%rrnr%r%rrf2nnrfr ffnrnffnrnrrrnrnfrffnffr rrnnnrfrnnnrrnrnnr2fnrfr2nf >Ennrffrrfnr/rrf2fn r%ffnrnr%ffnfEnrEnrnffnfn ffrnr2nnr%ffnfrnnn2nnrrn3r nr-&$fnr%ffnr2rnrnnfrnrfff n2fnrfnfrnr'rnfnr@rnf2fn ffnnrffnrf5frnnf,2fr%rnfr fnrnfr2fnrr%fnrn25rfrnrnf nfnfnfnrEfrfnrnfnr'rnfnr.

PAGE 20

1 ("*+bnbfb$fbrbfbf bffrffbffbt$bfb*brbf bfbf ("&'ftf / fnbt tnrnrffnnrfnfnrfrnnnff f'rnnfnfnrffr2fnr%r nnrfrFnrfnf67A6C+fr67B/Cf f5f-f 67B1Grr*nrr2rnfnnrrnrnrr60rnrn nrrnfrfrfrnrn2nnfnnnrff rfnfnnrr2fnrfrrrn?rfr2rnrrr frnfnnrrfrnrnrrnfnnrnrn n2fnrnrrf2nrfrn3rfnfrf nr*fnrrn2rrrfrr%frrnrrrfrrf nrrnF#nf#nrr67B1G fnfrnnrrnrfnnr%ff nrErfnrnn2fnrrrn%rFrnfnrE ffrnrnnGfnfnrff%rffrnnfnrr rrfrrrr2ffnfrnnr%rrffrfnfnr rfnr!rnfnrrnnrrnrfffrnfnrffnfrnr trb rnrfnnfnrnfnrffnrfffn r2fnr%rrF,G

PAGE 21

8 rnffrnrnrnrrnrfn nfnr rnfnrf2fnrFr?rrrf671/C+f67A8C ;"(=67BBCf+rnf677@Gfrnrnfrfnrnrnn f*fnr/00ff2r!rnrnfnrrnfn nfnr2nnrrfrn3rF&f67B7GnnrrE rn%nrnnrrnrfnnfnrfKnnrrf2fnrFr *rf=r67A1C+fr67B/Cn3rnf67B8Crnfnr 67BBC?fff)r*67B7C(rrf$rfn6771C
PAGE 22

A ffrf5frfffr*frnrnrrfnfnfnnrf5frf r%r ("(brbf*rrffbtffb // rfnnrFfnfnrGffrf2rE5rfnnrn frnfrffnnnrnnrnfn r!rnfn2nffffnfrnff3F$rf 67B7Grffnnnrf3rfr2nnff rrrrnrfrnr'fnrrEnnrnfnnf E=rn2nnnr Errnrfrr9fn nrf3nfn2 Enrnrrn2rrnrn2nr fnCnrrrnrfrnrrfnnrrnnrfnnr f32rfrnrrrrrrf%rnfn%rnrfr fr rfffnfrrrnrnrn2fnrrnrfr nrrrnrrnfnf5rnrrnrrffrnnr fnnrrrrf3rfnrnrrrfn nrnnrrnfnrrnrnfrnfnrnr!rnfnrrfr fr*rnnrr2rnfnr!fnnfn%rrrnnnrfrE fn%fnrfrnrnrrrrnrfnr nnrnrr%rnrfnr)nrnFtf 67A8G

PAGE 23

B r2f%rrnrrnr*nfnfrrr fnrnn ffrrn$rnrnf%rnf%r2f%rrnfn2f%r rrr*nffrf*ffrnr2f%rrnnfnnrrrn2n f'fnrrnnrnnrr*nr M nfnr2nnrnrfr rf5nrrrfrnrnfnrrfrnrrfnffn nrrfnffnr2nrfrnr2f%rrnrfffrrf5r rfnrr*nfn2f%rrnfnr2f%rrnf*r ffnr2nnrnrrnrfrffnr2f%rrnf* ffrffrrn /// rfrt !rffr /// f"tr nf2f%rrnrnrnnrnnrEr%rrrrf3 2rrrnrrnrfnrr*nfnFffrGrnnr rfnrn2rrnnrffrrfrrfrnnrrnrn r*rrn2f100N;fr%r6;60J)#F%rGff f5r*nfnKffrrn2fnfrf66F,,G*nr nfrrfrnnfr3r2fnrF9-Gtr*nnrr*nfnKffr rnfrrrf3frn2frfrf66F,,G*nr nrfrrfrnn2nf6000nnnr9-rrrr rn2rrnrrn2rnfrrnrffrKr*nfnrnnrrfn -f%rrnnrf*fnrffrKr*nfnrnnrrfn2rr rfr*nfn2f%rrnfnrrrnfnrn2*nrrr f%r2rrnfrrfr*nfn2f%rrn$nfnnrr

PAGE 24

7 rnnrnFf5Gnnfnrnrrnr rrnnrrfn&nrrrnfn2frnrrnfnnr r*nfn2f%rrn//0rnrfrnrrf5F/71Gnr rfn //// frb rnnrnrnrFf*fnr.0rGnfnnrnnrEfr rfn*nr2nnrffnffrfnr!rnrfrnr r$rnrnffrrfrfnrrfnrrfrfr rfn2fr'nfnrnr60Enfrrfrn'rn%f%rFrr&r /Gnr%rfnr%rfnrfrrrnfrfn rrnr5rrfnrfnnnrrfnrrnn nrrfnr*fr2frnrrnrA0O#2rrfrrnnrrfnr 10O#)rnrrfnrrnnf%rrfnrrfnrnfrfrnr r2nnrffnfnrrA0O#rnn2ffrnfn%r rnrn%nFrnf60nnrfnfnrG2nfrffrrr%r ;rn"&=rnf2rrfr'nnrfnrrfn r*frnrnnrrfrfrnfnrfrnrrfnrEr rrfrnF(frf"fr67B7G ///@ !ft #tr rrnnrffrnrfnrfnf2rnr2 fnr2nnrnnnrrfrfrfrnfnrnr 'rnfrnnrfrrfrnnrffrffrfnrrn

PAGE 25

60 & r/fffnrrrnrn%nffrf5fr fnrnrnfnrfrKnrnnrnr nr

PAGE 26

66 rffrrrrrfnrnrfrrfr rfnnr )r%rfrffrfrnrr!rrfrfnfr frnnfnr9nfrfrfnrnnr'rnrnnr frnrffnfrrn%nrnrfrr&9rnfr nrrrr%rn3rnrr*nrnrnrfrnnrfr nrffrr3rnrnnrfrnrfrnrff &9rnrnnfrnn6rF5ff)f67BBG )r%rnrnrrrrnfnrnfnnnrFfnfnrG rnrfnrf2fnrfrrffnrrrr%rrE'rn ffF&9Gf&9rrf*3rrfrnrfr fnr fr nrrnrrfrnnfn'rnrnnrfrKfrnr fr nrr*nrnnrrfnfnrrnfF f"rnn67B/G nrfr*rrnnrrnnrfnrn3fnrfnr*nrn Frn%nGffrrfnrfnrnfnnrnnfnrnnr nnrfnfnrfF&r/Grf*fnr1F0BG ///. $tr tnftftr%tr&brtr'bntn rnrrrnnnrKnfnrnr!r2fnfr%rrf fnf&9rn%%nr'rnfrf2fnrfrnffrnrf fnrr!rnfnrfrnfnErfnrfn&9rn fnrrrrrrn?fff)r*F67B7Grnfnrf fnrnFnrr600PrrrGrn2rrnrnrn rnfnrnrnrn2nr!r&9rn2rrff r 9 nrrnnrrnrrfr%rnrfnnrfrrfrnrrn

PAGE 27

6/ rn2rrnrn2nr!r2fnrrfnr2nnrfr nrnrnnnrnr;ffn%rnfnnfn %rffnnrFGf%frnrrf2fnrrrfnnr fr2f%rrnfnrrrrf3F//0Er*nfnf/71E rGrnrrrnfnrrf2fnrnrffrf fnnrnrrf2fnrnfnrrfrn rnnfrf&92frrnrrnr &9nrfrfnfnrfr2rf*r%rrfrn'rnrF f"rnn67B/Gnrfrnfr'rnfffn&9 frrrn'rnfrF5ff)f67BBG&9 fff5fnrrnfrnnr'rnnrrfrnrf frPf5rrrfr%rffnrfnrrfrn'rnrnr%r nrrrnfnfnnrnnrrrnnrfr9nrfr rf2fnrnrnffnrfrnffrrnrrrrnfnf nrrrrrn2rrnrrfn%rr*nrfrfnr92frn2rrfrffnffnffnnrnrnr fnrfrnrrrnf?f5&rrr;r%rF?&;Gnfnr nr%rffrrrrnrnnrrnrrrrFrr&r//G 9nrf&9nr!r9-2frfnrfrrn2nrfr rfrn2f'rnrrnrnrrnnnnnrnnfrrrf $r9-%r2nfnnr'rnnrrfrnn rrf52nnffnrffnrrnnrrrf5frrf

PAGE 28

6@ btn tfr tnr & r//"rf5rrrnnnrffrnn2rf5nr nnrnfnfrrfrnfrr*n6/rf5frfnr5r; tnrn$rf2fnrF;t$-Gfrrn0.6@/0A60@.6f0 nnr2rfnrrf2fnrfr rfrnf5rrfn%rr*rrrrn2rrnr9-2ffrf2fnr frnnrnnr?&;nFQ@JG2frnrrff 0Btf#F77JfrfGfrrntf#2ffrn *3rfnrf2ffrnnfnnr 9ffnrnf%nffnnfrfnEr frfnrfnfnnfr*nrrrnfnrffr rrnnffnr2frnfnfn2nnrffnf

PAGE 29

6. f?rrrnrrrrnffnfn3rnr nnrfrrnnrnrn2ffrfnrr /// ftr rfrrnfnnrfrrfrnn2fn3rnnf nrrrrn%n2r5rrnrrfrnEfnnnnrrrrfn fr%rFrr&r//Gnfnnnnrffrnrrn&fnr frrnfnf)#rfrnn2rrrrnrnnrnr rf2fnrfrrnfnnrf5rrrnnnrf frnrrn2rn%nrnrrnfnnr rfn 9nrnfnrfff3rr2fr!r9nfnr2f 3rnnnrr*nrnnnrfrfnrf3rrnfn 2frfrnnrrr#rnf2rrr*rrnnr%rnnr frrnr*2nnrfrrfrnrnnf%rnr f2ff'nrn77DJrnrr2fnfr frnnrrnrnrfrnnrrrn&9nnrfnfnrD nnrrnfrrfrf9-nrfrnf2f%rf f2nfrEH+nrrfrrfrnn r100N;frFfrfGnrn6;2n60J)#F,,Gr f3rrnnfnrrnn/ff3rFrfrn fr#rf#G610;t) #K#$0 nnrn6;2n 9-rt) #K#$0 nn/10t) #/;0B#$0 nrn6;2n9-#fnfnrrnrfr2ffr

PAGE 30

61 frnrfnF#?KffnG2nnr r!rrnfrnr9-60J)#9-f3rrrf nrr3rr0B#$0 $rfnfn!rfnrfnr fnrnrf3rrn //@ (rfr(rr)tfrnf!ft rrf&r/rrnnrffnffrrn nnrfnfnrDnnrffr nfrr%rrnnr*rnnrfrrfrnnfnr "nErnf9fnr68frrnfnF9"#E68Grfnrfn /1Jrr&fnrfrfnr;Knnrnrnr &r/2nrfnr0B"&=n2En nrEn#rrn'rn%f%r2nErrnfnfnF,f9nrn #f9#6/E@668=)Gr!r2nn20;frFfnf nrn2rrn/f1f60fAGrnnrnrfrrfrnn nrrfnfnnnrfnfnrnnr nrfnrffnfn2En*En#rrn%f%r rfffrEnrfrrn%f%rF&r/G%f%rnn2fnr nrnrfrfrnfnrnrnrnr2rnrfnfrrrn2rr frnrnf9-2frrnr 9nrnnrfnrnnrfnrnrfnrr2rr60J)# rfrnrr2nnrfrnrf2nrn600"&= nF0BGnn.nrfrErfrn'rn%f%rrfrfr F2n2nnfrErfrnG2nn@n%f%rnfrr

PAGE 31

68 nrrfn9nnrnrfn.00"&=nF0BGr rfrfnrnF,f9nrn#f9)#=/Gnrfnf nrfr%fn%rnrF-fnt&R=#;$/0.GrnfnA0 0 #rrfnr nnrffnrnrfnrrf%rnrrfnrfrnrf"&=rnf 2rrfrnfnf%rrfrfrnnrfnrr&rrnr ffnrnrfnfrnrrnrfnffnrrnfn rnfnrDnnrrfnfrfnrnr2nfrnr f3rrfnrfrnrfnfErnrr. "&=nrf70OEEfn@En"&=%f%rFnGrnr frfnr@En"&=%f%rrn2@En%f%rfr fnnrf2rnrnrnnrrnffr frrff%rF",#G6@Er2nf 6/A/ff0.76FrnfrE%rf*fnr// ;Gf5r2nfrr3rf2rF#K?ffnGrfrf rrf%r&"&=nrnnrr70O2Efn%f%rnf rnrr2rrnr60J)#rfrnrrnrrrnrnnnB nrfrErfrn'rn%f%rrfrfrF2n2nnfrErfrnG nn7n%f%rnfrn2nrrfn9nnrnrf n.00nr"&=nfA0 0 #rfnr&nrrfnrnrfr nrfrnrf"&=rnfnrnnrrfrfr rrfnfnrnfrnrrnrnnrrnfn nnrDnfnrFffnfnnrG

PAGE 32

6A n&r/rffnrrfnrnrnnrfn nrDnfnr ffnrnrf2rrrrfnrrr2fn2rffnrrfn rrrnfn&r/frffnrrfrn2r fnrn2frnr ?nrnrn2nrn2ffnrnrff%r)nf;EA.B0 rrrrnrnr!r2n6/E;2r=frnrnrnnr ffrnr//0r*nfn/71rnrnfnS0r "S6 ffnfffrnrf$rn I
PAGE 33

6B nrrnrfn61rnrrnrfrnrf2rrnr frrfrnnnrrfnf r%rnnffnnrrf2fnrf!rrrffr nrfr%ffrfr!5nrnfE2fr @0E;="r2Ef%fnfnfrrfr2n/0"&=Krnf rn2nnrnfnrfnfnrEDEnnrffnfffr fr2n3rErfE%rfrnn2n6K.E/Bnrfrnnr3rnrr ffrEnE6K.E/BffnrFnrffnrfnffnG //. *frf)n+brtftnt rffnnnrrrrrnrnfrn3r2nf68En H#fE9E68I=E10K"##9fnfrf/00+)39?@65f rnrnfrnnrnrnrnfffrfnff ffnrrnfnfnff3fnrrn$ffrrr ffrrfnr#,9frnffrnrfrF+9G fnf#rnFrrr*GrnEnrfr%rn-2/000 "rffnrfnfrnrnrnrrffnrf# /B%r2nnrfnfr rrnnfnfrfrnnrf2fnffrf"rf5rn nrfrfnfffrrnrrfrnfrrr f%rfnrrf5rnn2rfrn'rnn9-F2frnf%r Gfnrnfnnrf%rfrfrf5rfrnEfErnrrf5 rnfnfffrnrnrrnrf5 rrrrnfrrnfnrrfn%rr*rrrnr2f

PAGE 34

67 ffrnfnnrrnnrfnrfnrnnrrf5'nfrf nrrf5f*rfrErfrn'rnFrr?&;&r//f nfnnrffrf5rGrrn2rErnrnfffrnrnr rnrffnrFnnrfKnfnrGrrnnr%rnF;tnrn$rf2fnr ;t$-rnfnnrfn*nrrf2fnrGnfnnrf%rfr rf5rnn2E5r;t$-frrrnrnff>rf5frnr rnffnrfnff%rnrr2nrnrfrnr rf5rnnnfrnfn%frfnffrFrr&r/@nr nnrfrfrrf5&r//G & r/@#ffn%rnrrrnnnrrn$nfffr5r ;t$-n

PAGE 35

/0 rrrnfn%rrf5rfnff%rfnfn rnrrf rrr&r/.rrnffFrr&r/Gf*fnrn2r nfnfnnr%rF&r/@Gffrnnrrfnrnnrfrnr rf!rrrnf3rfnrrrrnrrfn tnr & r/."rf5rrrnnfnrDnnrffrnn2rf5 nrnfnrnfnfrrfrnfrr*n*rf5frfnr 5r;t$-frrn/00/60/@f0nfnrDnnr // *rnrt#r 2rn9-rfrnf2rrrfrfnrrnrnnrrf/ nrnrnffr%fnnrfF r6776Grrfrnrnn

PAGE 36

/6 nrnnrfr.nnrFrrn%ffn6@JGfnrn nrnfnrEDEnnrfrrnrnnrrfrnrnn8 Frrn%ffn6/JG & r/#ffn%rnrrrnnfnrDnnrrn$nff fr5r;t$-n // ftr, nr $nff3fn2rrrrnrrnrrnnrfnnr fnr00006AB6@8/Frr&r/G=fnrr2f fnrrrnrrnrnff3fnffnfn2f

PAGE 37

// rrnf3nfrrrn%ffnnrr2f6A.Jr nrn2fnrnff3r*rnr2nnrrffnS0 rrrn%ffnnrrnrfnfrn2f6A8J?n& fnrnrnfnnrr2fnfnnfrrrrn2rrnrrf nrnrrrfrfnfnnr1Jf77Jrrr%r rrn%r & r/rrffn%rnrrrnnnrrnfn %ffnr

PAGE 38

/@ //A !r%ft r*rrn2fnrnfrnrrrnnr!rrr f%rnnrrrrrnr!r?fff)r*F67B7G?n nrn2rrnff3rnfr2nf!nnrfrnnrE5r ;t$-nffrnrnfnnrf%ffnnnrrnfn fnrffn%nrnrrn!nrf2fnr2 2rrffrrfnrfnrnrnff3fnrr!fnnrrr nr>nnrrnfnfrnrrnrrrnfrnr!r F&G%rnrrrrrnr!rF#G2fFrr&r/AG #tnnrFGS08*&tnnrFGD@@ / S0 rrn@@f*fnrnrrnrnnnrnr!rfn n5rnrrnnrrnrfnrrfrnrn2nr!rfnr nfffnfffnfrn //B *tfnft rffrnrf%rnnrrn2fr%ffnrnrrn frnfrnnnrrnrnrrnfrnnnrrnrnF"S@G rrfffr0/1n/1Nnnrnnrrnfrnnnr rnrnF"S6Gnrffr1n6/10nnrrE!fr%fr nrnff%rrnrnrrnrrffr2rr077.f077AA rrn%r

PAGE 39

/. & r/A9nrEffnfrn2rrrrrnfrrn nnrrn5r;t$-frrrfE!fr%fr F0f0rrn%rGfnrnfnnrrf66rfnrn2rrnr nnrrnfnrrrnrnrrnrrrn (", tfr-brbrbf bft$bfb rrfnnr rF6776Gnr!r2rrfrnffnnn nrnrnffrf5frnfnr&r/ffffnrrfrnfr rfnfrn&nnrfnrfrfnnrrnrf rffnrrnnfrnrF6Gnr*nrnr) / $ frKfr n2nnrtf)KtfnfnrnF/GnrEnff*frrF"G nfrfr0B"&=nnfrErrrrrrfn

PAGE 40

/1 r*frfn@A 0 #$rf.0EN;r2frnrff6/EN;rnr rrrrnrnnrnrnfnr%rnrfrnnr8nfr 'rn%f%r"nErnr%rfnffnn nrrnrnnnnrr!%frnnnfnrnr rF6776G f*fnr6ff (".btbrffbf*+b/nb rnrff'r2nffrf5frrrn rnrrnrnnnn2fnrnrnnfnffn2f rrf$rnrr677Brnr ..btnfr ffnfrn rrfnnrnnfnnr-rn&frrn2rr/A/8rt B/A.r-f/A//rtB/.r-rffrf5frff nrff2rrrnnrEnrf2fnrnrnr%rr2rn nrfrfnL@5nrrnnrnf5rnnnr2f/E@nrrE nrrf2fnrnrfnnr2fnnn2Enrf2nr nfnrfffnrnrrnrnr>ffn"&=n F0BG2frfrnrnrnnrffnEnrffnr nfrnnrrf2fnr2frrnn%rfrnrn fnrnrnErnfnnn2nnrrfnr nnfnrBE5rnrnfrnr%rfrnrfnrF&r/BG &nf%ffnfrnfnrnrfnf*nfn 6A2rrfnr%ffnrnfnrfnnrfrT610
PAGE 41

/8 62rnnfnftr*nfnf%ffnnfnr nnrfnrrfnrf%rrfffnnr2rrfnrffnf %ffnrnnnrrnnrfnf%ffrfrnfnrnnrf nrrfnrFfrnfnrrf5EnErf5nfrGfrfffrF6E6 fnf5rnrG2rrfnfnff2frfnrrFT65rnrG & r/Btnrnfnrrfnrnnfn/E@rnrrnrn2rr /A/8 tB/A. -f/A// tB/. -nr-rn&f$r rfnnrnfnrEnnrE%ffnfnnr2nnfnnrrfnr rnnfnfrrfnrnfrn2rrr*rnffnrr

PAGE 42

/A %rnrn2nrn2nrr*nEr%fn%rrnrrr2rrnr rfnrfr%rfr%fn%rnfrnfrtEr%fn%r rrff%rrrfrrn%ffnfnnrrfn nfnnrrfnr9rfnfnfnfrnnrnrnfrnfnrfnf rnrrrnrnfnff%rrrnfrnn!fnnfn%r nrnnrrrnrfnfffFr=rf 677BC;rnf6778G trnrnfrnnrfrrn2rrnfrnrfrrfnr rfrnrnrnffrf5frrnfnn2nrff fnnrfrfrr!rfffrnnrf rnrnrnfnrnfnnrf5fr2rfrnnr!fnnfn%r r%ffnnrn%ffnfnrfnrnrnrrnrrrf ("0$* rrrEfrrnfrrr%rrnrrnrnnnr fnfnrFfr*rnnrrnnfnrnnnrGrnrnnfr .f8rrn%rrnr!rfnf3rnrnrrn2rrnr n2nrfn2nnrf3r%fnr2rE5rfn rn2rrffrnnrfrffffnffr&rrr U rrn2nnfnrfnnrr2nnffrrr rnr%rr&9'rnfF&9Grnrnf5 rrrrffnrffnf%rffnnrFG #ffrffrnnr2nnnr!rf2nnrE

PAGE 43

/B rn%rrrrnrn?fff)r*F67B7Grr*rrn frrrnrn2rrnrn2rnFrS0778f / S0Grrrrn nnrfnfnrDnnrrnr2rrrfffrf5fr2nf r%rfrrnffrnF r6776G2fff ffrnrnnrnnfnrnrfnfnrnrrEfr nrnfn6Bfrrrr*rrnrnfnrnrffn nrnrnff3rf5frnrnrr3nffrnnfnrnnrf ffnfr2fnr

PAGE 44

/7 ," fbbbt/brrfbbfnbrfbf#rbrfb1brf t$b2%brfrt$bnn34bbfr'55t5' ,"&'ftf rnfrnrnfr2fnrnnrnf ffn%nrnnnrrrnrnfnfrfrrF9#/000G 9fnrrfnrrf2f2rrr2fnrfr%rn fnf2fnrnrnrnrfnfnnrnrnrnfnfr rfn%rnnrrnrnn%rnfFrfGrf2fnrnrn ffrFr+rnf677@Gtnrnnr2fnrfrfnrfVffnf 3rWnrrrn-nnrf%rnr2rrn%rFrffG nrnrnf+frF67B1Gnfnrfnnr rF6776G fffrf&fF/000Gfnrrnfrnr nVnnrWnfnfnrnnnrr %r2nrf rrnnfnfnfrrfrrnrfnrr 2fnrf%ffnrnVnfWnfnrrnfrfnf rf2fnr%rrnfrnEfEnrfrrrVnfWrfr rrn%r2fnrEfnfrrrf2rr%fn%rnfrffnfrn rrnrrr25rrnrnfnrrrfnrnrr*nrr frnrrrrf2fnr2nrr%fnrnrnrnfnfnf

PAGE 45

@0 ff%rffnf3rfrr&f$r;fff =*rrnF&$;=Gnr2nnr2fnrnr-rn&f$r r-rn&f$rF-&$Gfnrffnnr nrnfrnrrfnrff2rrnrn5rnrf frnnnnnfnnrnf5n nrnrfrrrfrr%rnrnnnrr rrnrnFr=rrnf67A@f(rrfn567B.Gnr nrnf5rnfnnrnrn5rnrrrfrf frnrnfrrf3fF?fr67B@Gn nrfrrnrnrrnrt 61 r*rrnnr r*rrnfnnrnfrfnfr%rnf nffnrnfnrnrEnrnfrrnrr rrfrfnfnffnrnr2nnr fnfnnrnrr%rr%nrrffnr2n nrr*rrn 9nfnrfrrfrnnrnrfffr*rrn rnrfnffrnrfr*rrnrfnrnnfnr fffrnrfnfnrrr*rrn ,"( bftr rrfffr*rrn2rrnrnr-&$2nfr rfnrfnr=#)?n%rFrr&r@6Grrr*rrn2rr rfnrf&f$r;fff=*rrnF&$;=G9,,f,9$

PAGE 46

@6 & r@f&$;=rnrnr$& 8 'rnnrrf nrr*rrnFrrnGrrnrnrfnfnr frffffnfnffffr=#)?f nrffrfrfnrfnr#n,r &$;=9, &$;=,9 &$;=,

PAGE 47

@/ r*frF$& 8 Gfr%rnfnffrnnfrf2nf2rrnfr rrn%rrFr-f5rnf677AC#frrnf677BC;f2rnf/006Cf? f;f2/006G2fnrnnr2fnrrnfrn2nf rrnfr%fn%rnfrfr@%rffnrrr*rrn$& 8 f rrfnrnfrnfnf%rnnnnnrf!fnffrr%rn %frrrffErffr*frff*3nf rfff2fnrfnffnrr*rrnrf%fnfr$& 8 %r nrnfrrr%rnffnfnff5ff%r rn%rrnrnn -fnrfrrf2fnrff2fnfrrf2fnrf rn6E@nffrnr>$fnfnrrfnr2rr rfr2nf$rfnrfff&$;=,9rrr 2frfr$rfnrnr$Enrffrrf2fnr2rrrnf rn%rffnfnrnfnrnnrfffnr$& 8 ffnfnrFrr&r@/Grnfrnrnrnrnff3r fr%rfrf&fF/000Gf#fnr/nr$& 8 frrr -frnfF6776Gff%f%r2fnfrfnnrrnnnrnrn nrnfnfrnrnnrf2fnrfrnnrffnfnr rnrrnrfrnf5rfrfrnnrnrr2frf2fnr nrnrrfrfnrnrnrnrfn2frfrr%r/00 r2rnffnfrnf*fnr@00fnnr%r rr@5ntnrn%r2rrnrrfn2nnrn nff3fn'nnnrrf%r

PAGE 48

@@ fr@$f&f$r;fff=*rrn9,,f,9 34bbf$3'5$35 $35' '6bf 66K0@K00 @0B0.K6BK06 60B66K01K0/ @07 '6bf/f /ABOt B//8O/8.Ot B/B/6O/8@AOt B/AB@O'6bf$fb 78 0 / 0@ 3t$ft* 66K6.K00 @670.K/BK06 66B66K61K0/ @67 f7t*r8 66 60 60 $ 9 6bfbt 7br8 B B 6 :bnb1t $bbt 7fr;r"t"8 6@BX/1 ./ /61/ 1@ :bnb1t bf 7tbnbbr;r"t"8 6A7 B7680. 660@6.0 76/ %brb5brrb nft './.frt r './.frt r

PAGE 49

@. & r@/$frrf2fnrfnr5ff$frrf2fnr2f rnfnnnfrnrnrnnrr2frnr rfrnnfrnrfnrnff2rnr# / $& 8 fnrnnr&$;=,f,9n2nrnnr2rrrf rrnrnr*n2r&$;=9,rnrnnr2fr rnfrf'rnnrrrn%frrn2rrr*rrnF$rr&r@6 ffr@G&$;=9,nrnrrrnrnfrfnn2ffn f'frnnfrfnrt,
PAGE 50

@1 rfnr2fnr2fnfnnfrfrnfnnrn fnrnfnfnnr2fnrrnr$& 8 2f'rnrfn f*fnrnrrnrrnnnr2fnrnfnrnrnrr rnrrE$& 8 E'rn%rfrfrnnrn rnfn 9rfnrfnr'rn%r$& 8 r%rfrf2frn %r2rnr$& 8 ffnfnrF-frnf677AGrrrf2fn r2fr%rnrnrnrfrnf$& 8 9rn rnfnrnrnnr$& 8 fnn2fnrf+"$nr rfn602frrnr$& 8 'rnrnfnrrrn nr+"$nrrrrn2rrr*rrnffrrrrnrrn rnfnnr%fr*rrnnrn2frnfnrnrrrf frfnfnr$& 8 fnnr2fnr 9rfr*rrnnr%rnfnnffrnr2nnrfrr 2fnrfr2rrr%rnfnfrnnrrnrnr$& 8 fnfr)fn2rrnf5r2nf$rf Y n%nEnrrfnrErn F#Grrnrnft5 Y nnrrnnrrnrnrrnr%rnf nnnrn$& 8 nrrfnrffnrrfn2rrrr nnrrnrrf2rrfr$Efrf2fn2rr ffrnnrnfnrff$& 8 fr*rrnfnrfnf &$;=,9Efr2rrffr%rfnrffnr Ftf"Gf2rffnrff#ffr 2rrrrfnrfft"fnrffffr2rr

PAGE 51

@8 rrrfrtf"2rr*3rnnfnrffnr rrn%rfn,frffF67B6Gfr!rnffrfnf nfnrffnrfnffrnrrf2fnrnrnff rn+rnfF677@G &$;=,f,9n2rn%nnrnnr2rrrnfn nnnrf%rfrf2rfrfr!rr fr%r&n%rfrnrnr2rrffnrfnfF2r rnr2ffnrnr2frrfrnrr*n%rG &;$=,nrn2nr2rrnfrfrrnfr!rr 2rrnfrrnnnrnfnnrnrn2nrrrnnr2rr60 10f600r @/ '#,$ rnrrrnrnr'rnfr$& 8 nfr2f/ABOtB//8OF&r@ffr@Grnfrf2frrfrnr btnfr 2r n05rnr%r*fnrBr$& 8 2rr nrnnr2fnrrn2rr6A01f6A11+@t%rr/000 nf/rnrrnfrfnnfn60rnrrnfnrrnfr nrrr2rrrrnrfnrrffr)f2fnnrnfrf rrfrffrnr2nf+"$nfr2frrfn/AOtf B//BO-&f@8E2fnrnrrfr'rnr$& 8 2f frf3E3ffnnr%r#nnfrrfrrn2rr frfrrnfn$& 8 fnfnrfnnrfnrf rf2fnrf2nfnnrnr%rrfrrf%rnr

PAGE 52

@A nft %rfr60frrnnrnf5rn2frnfnrnr6E@ rrnnrnn2rnEfn2rrnf5r2nf $rf Y n%nEnrrfnrErnF#Grrnrnft5 Y nnrrnnrnrnrr%rnfnnnrn$& 8 nrrfnrf fn$frf*f$& 8 2rrnf5r%rnrrnrr*rrn2r 2r2fn6@B /15n%rfr2rn2fnnrnF6A7 B7 rGrnfnrf*fnr66ff2frfnr&$;=9,nr nfrr$&Et%rnfn @// '#, rfrrnfrfrf2nff rnfn2rf%rf52frnrnrr$& 8 'rn%r-r nrnrnr$& 8 frfrnnFrr&r@ffr@G rnfrf2frrfrnr './.frtr 2rnf*fnr /5rnr%r?rn2rr/016f/6.6+6B/006f rnfnrBr$& 8 2rrnrnnr2fnrnf/rnrrn frfnnfn60rnrrn-fnrrn2f/.rnrfn rrnfrnrrr2rrrrnrfnrrffr)f2fnnr nfrfrrfrffrnr2nf+"$nfr2frrfn/8.Otf B/B/6O-rf2fn'rn$& 8 nfrrnnrff*frn frnrrf%nrn2%ffr%fnrffrfr&f @8E2fnrnrrfr'rnr$& 8 2ffrf3E3f fnnr%r#nnfrrfrrn2rrfrfr

PAGE 53

@B rnfn$& 8 fnfnrfnnrfnrfrf2fnrf2 nfnnrnr%rrrrnnrnf5rn2frnfnrnr 6E@rrn2rn%nnrnnr2rrr nfnrrnfrfr%rrrnfnfrn2rr nfrrnnnrnfnnrnrn2nrrrnnr2rr6010 f600r2rnEfn2rrnf5r2nf$rf Y n%nE nrrfnrErnF#Grrnrnft5 Y nnrrnnrnrnrr %rnfnnnrn$& 8 nrrfnrffn$frf*f ff$& 8 2rrnf5r.@ffnr2r2fn./ /5n %rfr2rn2fnEnrfnF680. 660@rGn%fr2rnr .@ffnrnfff*frrrnrnrr nfnrf*fnr60ff2frfnr&$;=,nrnfrr $&Et%rnfn @/@ '#,$ rfnffnrrrf%rr './.frtr2rrrnrnr 'rnnrnr*rrnnr/8@AOtB/AB@O-Frr&r@ffr @Gfrfrf%r2rnrnrffrrfnr2nfrf ffrnnfnfnnr&$;=,n2nfrf nfrrfrfrnfnf%rf5rnfn nrfrnr2frrnrnnrf &nrnrrrnrn2rr6101f61@1+1t%rr/00/ frnfnr6r$& 8 2rrnrnnr2fnrnf/rnr

PAGE 54

@7 rnfrfnnfn60rnrrnfffnfrfn2rnr nrnr'rnfnfff*fnr61rnr-fnrrn2f/. rnrfnrrnfrrr2rrrrnrfnrrffrr frnr2nf+"$nfrrrfn/8@A/OtB/AB@/O-'n rrnrrnrrnrnfrrrfrrf2ff&$;=,n'rn $& 8 nfrrnnrff*frnfrnrrf%nrn2 %ffr%fnrffrfr/.E2fnr2fr%rn rnrnfrnr$& 8 fnr2nrrfr'rnr$& 8 2fnrf3E3ffnnr%r2fnnr2frrnfn &$;=,@8rfrfnrrfn$& 8 2frn'rn #nnfrrfrrn2rrfrfrrnfn$& 8 fnfnrfnnrfnrfrf2fnrf2nfnnr nr%rrrrnnrnf5rn2frnfnrnr6E@rr nnrnrnrrfn2rrnf5r2nf$rf Y n%nE nrrfnrErnF#Grrnrnft5 Y nnrrnnrnrnrr %rnfnnnrn$& 8 nrrfnrffn$frf*f$& 8 2rrnf5r%rnrrnrr*rrn2r2r2fn61/ 1@5n %rfr2rn2fnnrnrfnF6.0 76/rGrnfnr f*fnr60ff2frfnr&$;=,9nr*nfrr$&Et %rnfn

PAGE 55

.0 ,",%brfrt*rr @@ '#,$ @@ '#,$br $frnnrfnfnrfrrf2fnr%r&$;=9,fr &r@@f@.$& 8 fnffnfrnr ffnfnrffnrrf%rf&r@/t rrnfnnnr2fnr%rffrnrFrnnrnfnrD nnrnrrfnrG&r@@fnrf*fnr60fnff &r@.fnrf*fnrAfnftnrrnfr rrnr&$;=9,rnnr'rnnr$& 8 nfrf2fnrnfnf fnnrnfnr @@/ '#,$)tf rf5rE$& 8 'rn%rnrnrnnfnf&$;=9, nnrrf%r2fnr2nnrnrnfnf%rf5 nnr2ffrn'rnnrrrfnrnfr$& 8 nf rnfnf5rfnrnVnfW)r%r&$;=9,frr%fnr f22f'nnrnr$& 8 fnfnfrnrfn%rn nnr$& 8 nfrrfrnr%rfrf2fnrnrnrnf rf2fnr2nffrnfn2rf%rnrrnrnnnr rnrrnr-&$rfnfrrnr&r@@f@.fr rr%fnrfrnfnnrnrfrrfnnfnr ffnr2nfrrfrfn&r@@fnrfnfnf5r %r0.0frrnr$& 8 fnfnr'nnnrnnrf

PAGE 56

.6 & r@@$frnnr&$;=9,frrf2fnr%r f f@6@n@6.@0$& 8 fnffnfrnrffnf nrrrnrnr*nrrfn2nfffnrr frnfnfnr'nnnrnnrrnrnr$& 8 fn

PAGE 57

./ & r@.$frnnr&$;=9,frrf2fnr%r f f@6.Bn@61/A$& 8 fnffnfrnrffnf nrrrnrnr*nrrfn2nfffnrr frnfnfnr'nnnrrfnnrrnrnr$& 8 fn

PAGE 58

.@ fnfrnrfnf*nr2f@82ff frnfn8@.&r@.fnrfnfnf5r%r0/7 frfnf*nr2f@8A@2fff rnfnB1rnrrn2rrnrnffffnrr fnffrfnfnnfnnrfrr0Bf nrr*nrrfrf2fnrnffrfrnrnfr rnfnfnfnrnrf*fnr/.2f!nr rfrrfrfn%rnrF=rf"rnr 67A7Cfrf+r678ACf-rrrf(f56770Gr rnfnnrr*nrrfErrrrnfrnr 'rnnfnr&$;=,f,9frrf%r @@/ '#, @@/ '#,br $frnnrfnfnrfrrf2fnr%rfr &r@$& 8 ffnfrnrffnfnrffn rrf%rf&r@/trrnfnnnr2f nr%rffrnr=fnfnrf*fnr/.fnf fr@/f&r@rrnnrfnnfnfnf rrn%r&r@An@rrnnrnrrnr%rnfrnr rnrnr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn,rnfr$& 8 nfnrD nnrnnrff2rrrnrrnnrfrfn

PAGE 59

.. & r@#rnfnr2n$& 8 ffrnfn &$;=, <=("=0<=("=><=("?0<=("?><=("90<=("9> (9"@0 (9"@> (9"=0 (9"=> (9"?0 (9"?> (9"90 (9"9> nftb7tbn18fftb7tbn8 >(&.,9.=0&>9&(=&.@&?> $bff7frbf $b$rff*r><&"( <=("=0<=("=><=("?0<=("?><=("90<=("9> (9"@0 (9"@> (9"=0 (9"=> (9"?0 (9"?> (9"90 (9"9> nftb7tbn18fftb7tbn8 >(00>?0&>>&(0&0> 7 8 $brff*r><&"( <=("=0<=("=><=("?0<=("?><=("90<=("9> (9"@0 (9"@> (9"=0 (9"=> (9"?0 (9"?> (9"90 (9"9> nftb7tbn18fftb7tbn8 >(&.,9.=0&>9&(=&.@&?> $bff7frbf $b$rff*r&"(<("( <=("=0<=("=><=("?0<=("?><=("90<=("9> (9"@0 (9"@> (9"=0 (9"=> (9"?0 (9"?> (9"90 (9"9> nftb7tbn18fftb7tbn8 >(00>?0&>>&(0&0> 7 8 $brff*r&"(<("( <=("=0<=("=><=("?0<=("?><=("90<=("9> (9"@0 (9"@> (9"=0 (9"=> (9"?0 (9"?> (9"90 (9"9> nftb7tbn18fftb7tbn8 >&>(>,>.>0>9>?>=> $bff7frbf $b$rff*r("(<,", <=("=0<=("=><=("?0<=("?><=("90<=("9> (9"@0 (9"@> (9"=0 (9"=> (9"?0 (9"?> (9"90 (9"9> nftb7tbnfftb7tbn8 >(00>?0&>>&(0&0> 7 8 $brff*r("(<,", <=("=0<=("=><=("?0<=("?><=("90<=("9> (9"@0 (9"@> (9"=0 (9"=> (9"?0 (9"?> (9"90 (9"9> nftb7tbn18fftb7tbn8 >&>(>,>.>0>9>?>=> $bff7frbf $b$rff*r,",<.", <=("=0<=("=><=("?0<=("?><=("90<=("9> (9"@0 (9"@> (9"=0 (9"=> (9"?0 (9"?> (9"90 (9"9> nftb7tbn18fftb7tbn8 >(00>?0&>>&(0&0> 7 8 $brff*r,",<.",

PAGE 60

.1 fr@/&$;=,fnnfnf$rr&r@fr fnrfnnfnnr $9t ;9t < ;FOtG;tFO=G 6660B/8B@A0EB/AB0A /660@7/8B@/BEB/B6./ @660A//8B./AEB/B08B .666/8B/70EB/AB81 1666.0/8B//BEB/AA1@ 8666B//8B@B1EB/B060 A66/@7/8B7.1EB/B/0@ B66/A0/8A8A0EB/A8BB 766/BB/8A88BEB/A80A 6066@/8AA80EB/A8A/ 6666@.0/8AB/0EB/A80A 6/66@A1/8A.A1EB/A.// 6@66./8A@EB/A60A 6.66.@7/8B0AEB/A@@@ 6166.A//8BEB/A.1/ 68661./8@/EB/A010 6A661@7/8EB/B@ 6B661A//8EB/A 67668./8/1AEB/.0@ /0668@7/8EB/ /6668A0/8/EB/BB //66AA/8/6BEB/ /@66BB6/8AAEB/A0B /.667/8@BEB/A0

PAGE 61

.8 & r@&$;=,fnnfnf$rrfr@/nrfnnfn fnfnrfn

PAGE 62

.A & r@Arrnrf%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn,rnfrf2rr rnrrnnrfrr ff/006r%rnf rfrfnrnfnrnr%rnfrrn frfnr trb rnn

PAGE 63

.B & r@Brrnrrrnnf%rnfrnrrnr nr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn,rnfrrrn nf2rrrnrrnrfnnfrrrnnrnfnnr fnr ff/006r%rnfrfrfnr n

PAGE 64

.7 & r@rrnr%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn,rnfr2rr rnrrnrfnnfrrrnnrnfnnrfn rfrrr22f%rnrnKfffnrrn r ff/006r%rnfrfrfnr n

PAGE 65

10 & r@rrnr trb rn%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,r*rrnrnr%rnfr trb rn frfnrn2frr%rrrnrrfnrf fnrfr2nnrfnnfr#nrfnr f f/006

PAGE 66

16 & r@rrnrfn%rnfrnrrnrnr$& 8 fn nr&$;=,r*rrn,rnfrfn2rrrnrrnr fnnfr#nrfnr ff/006r %rnfrfrfnrn

PAGE 67

1/ & r@/rrnrnrrfnr%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,r*rrn,rnfrnrrfnr2rr rnrrnrfnnfr#nrfnr ff /006r%rnfrfrfnrn

PAGE 68

1@ & r@@rrnr$& 8 %rnfrnrrnrnr$& 8 fn nr&$;=,r*rrn,rnfr$& 8 2rrrnrrnnr frr ff/006r%rnfrfrfnr n

PAGE 69

1. & r@.rrnrnfnrDnnr%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,r*rrn,rnfrnfnrDnnr2rr rnrrnnrfrr ff/006r%rnf rfrfnrn

PAGE 70

11 & r@rrnrnnr%rnfrnrrnrnr$& 8 fn nr&$;=,r*rrn,rnfrnnr2rrrnrr nnrfrr ff/006r%rnfrfr fnrn

PAGE 71

18 ffnnrrfnrrnfrrnnfr2rr rnrrnrfnnfr#frrnnrnfnnrfrfn &r@rrnfnffrrrnfn%rnrrfrrf2fnr%r nnr$& 8 fnnrn2rn%nnrnrnnr2nf nfnnrrn10rnrrfrnfnrfr!rA1 rnrrn2rrnr2fnrfrnrn2n @@// '#,)tf &r@2rrnfrEErfnrnnrfnr frrf2fnrnfrr$& 8 rnfnfrrr frnfnfnrnfnnrn2fnr2rrEfnrfnnr rnr%rfrfrEfnrnrr*n.@fr3rnr n2fnr2rrrfffFL/105 / Gnrf2rfnnfn nr2rrrrnfnrfrfnffnffr%r rnrfnrfrrnr$& 8 frnfnfrnr rrrnrfn9nnfrnfrfnfnrnrr%rff 2fnrff5rVnfW #ffn2rrfrn%rnfnrnrrnrrfrnfn rnnrnrnr%rfVnfWfrE2fnrfnr$& 8 rnfn2rr nfnnrrffn?rn2rr ffF G660f 667/006nr %r2rrrnrnnrnnrrnrnrrffn$& 8 E frrfr2fnr-rffr$& 8 rnfnnrrnrnrfnfnf nrF r Gfnr 6602f%rnrfr$& 8 rnfnnrrnrnr

PAGE 72

1A & r@&$;=,frrf2fnr2fnr%rfnff frf$& 8 rrr%rnf5r*nrnr$& 8 fnfnr frnnffffrrrrnr$& 8 rnfnnfrrfr rfr!rnrfrrfnrrrfr10r nfnnrrnrn2rrnrn2rn%nnrnn2frr ffr!rA1rnrrn2rrnr2fnrfrnrn2 nrrnfnrfr!rrfn2ff*fnr@00fnf %rrr@5n ,-, ',-, .,-, (,-, /,-, ,,-, ',-, .,-, (,-, /,-, '0, ",, "0, .,, .0, 0,, btnfrbrttr, ', ., (, /, ,, ', .,rttrtntr tn+*. tn*. (

PAGE 73

1B fn 660nrrn2fnrnnffnF 0 nrffr$& 8 rnfnrffnnr r Frr&r@AGrfn!frnfrEr fnnrfnf2f F=!fn6G S0@ r / Z@ r D/6/@8F / S0.6G 2rrfrrrr f r rfrrn$& 8 rf2fnrnfnnf$& 8 f$& 8 nnrfnrrr rnfr*fr2frnrffnnr*$& 8 nnr2fnrf nr>2rrrfrrnfff%rfr2fnrrn/1 rnrF-frnfAGrrnrn$& 8 nrrffr%fn%r nfrfrrf2fnrfnrrnnrrnfrErrfnE!fr rfnrn2rrnrfnnrfrnf$& 8 rnfnnfn2 f%rrfrF GfnrfrfrnrFr0 n2rrnrrf2r nrfrnrr2rr%fn3fnFrr&r@BG F=!fn/G S0n / Z//./nD618.F / S0/7G =!fn62frnrnfnrfr$& 8 rnfnrfr2nE frnrfnfnf%rnrf%rfrfr!rnnrf =!fn/2frnrnfnr2frrnfnnrE%fnrnr frfr2nEfrnrfnfnf%rnrf%r frfr!rnnr

PAGE 74

17 >"> >"& >"( >", >". >"0 >"9 >"? >"= >"@ &"> &>@&&>&&&&&(&&,&&.&&0&&9&&?&&=&&@&(> -*f$9%bn& r@A&$;=,fnf$& 8 rfrnrffnrf r*fr

PAGE 75

80 >"> >"& >"( >", >". >"0 >"9 >"? >"= >"@ &"> &>@&&>&&&&&(&&,&&.&&0&&9&&?&&=&&@&(> -*fnbff& r@B&$;=,n%rnnrnfEr*frErnrE$& 8 ffn

PAGE 76

86 2rnEfr2rrrrnrnrf rnfnr%rnrnE%rfr2fnr%r&$;=,#nrf rrn2rrF6GrnrfErf52fQ/0nrf* frnfnnrrfnrT10ffFfnffr81Z .@1GfF/Gffrnfnr!fnnrf5r%rfn rnrrnr$rnrffnrnrnrnFfrf &f/000Gf$& 8 F-frnf6776Grnnrrf2fnr nrf2rrnrrnrfr*nffnfrnrfnr$& 8 rnrrnrfnrrff2frnrnrrnr $& 8 rnfnnfnrfrnnrtr2nrr%fnrnfnr nnr2rrr%r nfrfrnfnnrrnrr*nnr2f nfr2nrfrfrfnrnr.@fnr r*rrn2rrn5rnf%rrrfrrfrnrr*rrnr nrnfrrn2ffr=!fn6nrfnnr2r VnrrnfW$& 8 rnfnnfnf%rrrrrnf%rfnnr nr2rfr!rnfrrrnrrnrrnf rnfn2rrfrnnrrnfnrnfnrfnrr!rn r9nrrnfnrrnfn2f2n60Jnrnrrnfrnfn ffnfr!rnnrnfn2frrnrnrfrf nrrfr2nrnrrnfrnfn2ffrtr*n=!fn/2f frnrffrnfnfnrrnrfnnrfnr frnfnnrrfrfnrnrf

PAGE 77

8/ rnfnnrfnrfnrrfnr2fnnfnnr rfnfrnfnnrfnfrfrfrnfn nrfnrfnrrfn%rrnrnfnf2fr rn2rrnrfnrffn%rrnrnfnf2f rFrffnGrn2rrnrfnr rrnnrrffnF&r@Gnrnnfnf n2ffrfrfnrn2rrnrrfrffnrf nrrnrnnrnnrrfnrfnrEfnrfr rrr%rfrfnnrnrnfnrfrrn2rr nrfn2fnfrnnr f r%rfn nrnrrfnrr*rrn2rrnf%frEEL0/N E6 EEf nrr2fnr=#)?F&r@G"fn2nfffnr nfnrrrf%rrfnn2fn rfr $rnrfrrn2rrrfrfrnnfnf rrn2rrf&r*frnrfr 661frE ffrfn 66/./fnrrnfnrn2rr nrf2f/6.?nnrfr 66./@BffrEf nrfrfn 66/./2nffn66rn2rr frnrfrfn 66108frEfnrfr fn 66./@B2nffn/08$nrf

PAGE 78

8@ & r@frfnnrfrfrnr &$;=,r*rrnnr-rn&f$r$fnrF&fnf f fGrfrfrr*nnrfn=ffrnff r2$& 8 EnffFrrnr*nG2nfnnrfr fnrFrfnrfG2fnrfrfnrrfrrfrFnfnr fGrfnrfrrnr2nnrnf3rnrnrr%n ffrrnfn%frFfrn3rGrfnrrfnr frnrnrrfnrnrrfrfrnfnnrfnr rnrrnfnrfnnrfnrrnrfnr ffrnfnnrrfrfnrrffE r*frErnrnn$& 8 Frrnr*nG

PAGE 79

8. nfnrfnffn 66/./nfn66./@Bfn fn 661%rfnnf/6Arrnfnrfrfnr/6. rn2rrnrnfnrfn 66/./fnnfFfn 661Grfnffn2nrfrnnrfrfn 66./@BFrr&r@67G$nnrfrnrrfrfn 666BA67frfnf%rrrrEfrnrrnrfn2rrnfnf rnrEfrfn 66@B...fnrfnrfn%rnrnrnf f 666BA67nnrfrfn 66/AA77F2rr f ntbrt B8rG22frEfrfnrnr 66@A71.F2rrfn611rG$rnrrfr 66@A71.f 66@B...frnrEfnrfrnrn2 fnfnrnff 666BA67frfnrrrnrr fnnn r%rfnrnrf&r@rnfrrf %rrnnrfnnnrnEnrfnfnrnrf%rfr2rn fnrfn%rrn&r@ f%ffr!rrfnfnrrnr&r@ f&$;=,frrf2fnr%r2ffrrrfnfnfnr nfnnrrnr*rrnnnfrrnffnfr!rr2r frfrrfnrrnnfnfrfrfr!rn rrfffr!rrfrr%r/00rrnn frnrrrrf

PAGE 80

81 @@@ '#,$ @@@ '#,$br $frnnrfnfnrfrrf2fnr%rfr &r@/0$& 8 ffnfrnrffnfnrf fnrrf%rf&r@/trrnfnnnr2f nr%rffrnr=fnfnrf*fnr.B fnf fr@@f&r@/6rrnnrfnnfnfnf rrn%r)fnnfn62fnnr$& 8 'rnf1/rr fnnfn/rnnrfrnrfffffrnff nffnnrnnrrnf5ffnrrffrnfn6 2frfnrnrff&r@//n@@1rrnnrnrrnr %rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn,rnf r$& 8 nfnrDnnrnnrffnrft" frrnf2rrrnrrnnrfr fnffnnrrfnrrnf%r*rr2rr rnrrfnfnrfnnfr#frrnnrnfnnrfr fn @@@/ '#,$)tf &r@/02rrnfrEErfnrnnrfnr frrf2fnrnfrr$& 8 rnfnfrrr frnfnfnrnfnnrn2fnr2rrEfnrfnnr

PAGE 81

88 &r@/0#rnfnr2n$& 8 ffrnfn &$;=,9 <=("@<=("=<=("?<=("9 (9"? (9"9 (9"0 (9". nftb7tbn18 $bA B -,&9C,&? fftb7tbn8 7 8 > &>> (>> ,>> <=("@<=("=<=("?<=("9 (9"? (9"9 (9"0 (9". nftb7tbn18 $bA B -,&.C,&0 fftb7tbn8 7 8 > &>> (>> ,>> <=("@<=("=<=("?<=("9 (9"? (9"9 (9"0 (9". nftb7tbn18 $bA B -,&(C,&, fftb7tbn8 7 8 > &>> (>> ,>> <=("@<=("=<=("?<=("9 (9"? (9"9 (9"0 (9". nftb7tbn18 $bA B -,&>C,&& fftb7tbn8 7 8 > &>> (>> ,>> <=("@<=("=<=("?<=("9 (9"? (9"9 (9"0 (9". nftb7tbn18 $b$ 9 -,&9C,&? fftb7tbn8 $ 9 7frbf8 > ( <=("@<=("=<=("?<=("9 (9"? (9"9 (9"0 (9". nftb7tbn18 $b$ 9 -,&.C,&0 fftb7tbn8 $ 9 7frbf8 > = &( <=("@<=("=<=("?<=("9 (9"? (9"9 (9"0 (9". nftb7tbn18 $b$ 9 -,&(C,&, fftb7tbn8 $ 9 7frbf8 > 0 &> &0 <=("@<=("=<=("?<=("9 (9"? (9"9 (9"0 (9". nftb7tbn18 > &> (> ,> $b$ 9 -,&>C,&& fftb7tbn8 $ 9 7frbf8

PAGE 82

8A fr@@&$;=,9fnnfnf$rr&r@/6fr fnrfnnfnnr $9t ;9t < ;FOtG;tFO=G /@66A1A/8@EB/A8@@ @@6/.A/8.77@EB/A16@ .@6/.A6/8.1.1EB/A11A 1@6/A11/8.8@/EB/A1.B 8@6//./8.8@/EB/A@1B A@6@B/8.8.BEB/A16/ B@6@BB/8.88BEB/A800 7@6@A8//8.8.AEB/A80@ 60@6..B/8@EB/A.7B 66@6.B/8/.BEB/A@1@ 6/@6.A1A/8@6/EB/A81@ 6@@61/7/8BA/EB/A6BB 6.@61BA/8B0EB/A1.@ 61@68/8@EB/A/00 68@68/8/@1EB/A/ 6A@6BA/8.1A@EB/A6/1 6B@6BAB1/8.@.AEB/A01/ 67@67AA/8..8@EB/@A

PAGE 83

8B & r@/6&$;=,9fnnfnf$rrfr@@nrfnnfn fnfnrfn

PAGE 84

87 & r@//rrnrf%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn,rnfrf2rr rnrrnnrfrr ff/00/r%rnf rfrfnrn

PAGE 85

A0 & r@/@rrnr%r*r%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,9r*rrn,rnfr%r*r 2rrrnrrnrfnnfrrrnnrnfnnrfn r ff/00/r%rnfrfrfnr n

PAGE 86

A6 & r@/.rrnr%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn,rnfr2rr rnrrnnrfrr ff/00/r%rnf rfrfnrn

PAGE 87

A/ & r@/1rrnrfrrn%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,9r*rrn,rnfrfrrn2rr rnrrnnrfrr ff/00/r%rnf rfrfnrn

PAGE 88

A@ & r@/8rrnr"%rnfrnrrnrnr$& 8 fn nr&$;=,9r*rrn,rnfr"2rrrnrr nnrfrr ff/00/r%rnfrfr fnrn

PAGE 89

A. & r@/Arrnrt%rnfrnrrnrnr$& 8 fn nr&$;=,9r*rrn,rnfrt2rrrnrr nnrfrr ff/00/r%rnfrfr fnrn

PAGE 90

A1 & r@/BrrnrnfnrDnnr%rnfrnrrnrnr $& 8 fnnr&$;=,9r*rrn,rnfrnfnrDnnr2rr rnrrnnrfrr ff/00/r%rnf rfrfnrn

PAGE 91

A8 & r@/7rrnrnnr%rnfrnrrnrnr$& 8 fn nr&$;=,9r*rrn,rnfrnnr2rrrnrr nnrfrr ff/00/r%rnfrfr fnrn

PAGE 92

AA & r@@0rrnrfnr%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn,rnfrfnr2rr rnrrnnrfrr ff/00/r%rnf rfrfnrn

PAGE 93

AB & r@@6rrnrf%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn,rnfrf2rr rnrrnnrfrr ff/00/r%rnf rfrfnrn

PAGE 94

A7 & r@@/rrnr$& 8 %rnfrnrrnrnr$& 8 fn nr&$;=,9r*rrn,rnfr$& 8 2rrrnrr nnrfrr ff/00/r%rnfrfr fnrn

PAGE 95

B0 & r@@@rrnr trb rn%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrnr ff/00/r nr%rnfr trb rnfrfnrn2fr r%rrrnrrfnrffnrfr2nnrfnnfr# nrfn

PAGE 96

B6 & r@@.rrnrfn%rnfrnrrnrnr$& 8 fn nr&$;=,9r*rrn,rnfrfn2rrrnrrnr fnnfr#nrfnr ff/00/r %rnfrfrfnrn

PAGE 97

B/ & r@@1rrnrnrrfnr%rnfrnrrnrnr$& 8 fnnr&$;=,9r*rrn,rnfrnrrfnr2rr rnrrnrfnnfr#nrfnr ff /00/r%rnfrfrfnrn

PAGE 98

B@ rnr%rfrfrEfnrnrr*nBfrn2fn 3r2rr%rrrnr$& 8 fn2ffrfrfnffrf f*fnrB5 / 2rnrfnnrr%r ffr @66nfn2fnrnr$& 8 fnnrr nfn&r@/0rffrff*fnr10 5 / r frnfnfrn2ff5rrrnrn2rrnr&$;=,f &$;=,9r*rrnC&$;=,9nrfrn2frf)r%rnr frfrffnfn2ff%rnrf5rnfnFf*fnr /0Grfrffrfrf9nrnnrn2fnr2rrn %rrnnfnrnnrnnr$& 8 ffrnfn nffrrrrffrrrnrnrfnn2n @68f @6A &r@/0Frfrnrfr$& 8 rnfnGr$& 8 rnfnfnrn nr%rn @61rfr%rrnnrrnrnnnffnfnr /fnrnFnGF-frnf6776G #ffn2rrfffrfnr&$;=,ffn%rnfnrnr rnrrfnfnrnnrnnr%rffVnfWfrE2fnrfnr ?rn2rr @66f @6B/00/nr%r2rrrnrnnrn nrrnrnrrffn$& 8 Efrrfr2fnr-rffr$& 8 rnfnnrrnrnrfnfnfnrF r Gfnr @662f%rnr fr$& 8 rnfnnrrnrnrfn @66nrrn2fnrnnf fnF 0 nrffr$& 8 rnfnrffnnr r Frr&r @@8Grfn!frnfrErfnnrfnf2f

PAGE 99

B. >"> >"& >"( >", >". >"0 >"9 >"? >"= >"@ &"> ,>@,&>,&&,&(,&,,&.,&0,&9,&?,&=,&@ -*f$9%bn& r@@8&$;=,9fnf$& 8 rfrnrffnrf r*fr

PAGE 100

B1 F=!fn@G S 0/A7B0 r / Z6AAA00.A r D/B/6@B..8F / S0B886AG rrf%rnr&$;=,ffrnnrrnfr*fr2f rnrffnnr*$& 8 nnr2fnrfnr>2 rrrfrrnfff%rfr2fnrrn/1rnrF-frn fAGrrnrn$& 8 nrrffr%fn%rnfrfr rf2fnrfnrrnnrrnfrErrfnE!frrfn rn2rrnrfnnrfrnf$& 8 rnfnnfn2f%rrfr F GfnrfrfrnrFr0 n2rrnrrf2rnrfr nrr2rr%fn3fnFrr&r@@AG F=!fn.G S0B/61n / Z66/8081nD6B11A8@BF / S0.808G =!fn@2frnrnfnrfr$& 8 rnfnrfr2nE frnrfnfnf%rnrf%rfrfr!rnnrf =!fn.2frnrnfnr2frrnfnnrE%fnrnr frfr2nEfrnrfnfnf%rnrf%r frfr!rnnr rfnfnnf&$;=,92f%fnrrnnf &$;=,2rnrfrrnrrnrr&$;=,9 frfnr2ffrnnrfrrrnr2n$& 8 frf rfnf2nfEfrfnr$& 8 2f'rnrnfr

PAGE 101

B8 >"> >"& >"( >", >". >"0 >"9 >"? >"= >"@ &"> ,&&,&(,&,,&.,&0,&9,&?,&=,&@ -*rfnbff& r@@A&$;=,9n%rnnrnfEr*frErnrE$& 8 ffn

PAGE 102

BA ffnfrr2fnrf2fr!rnnrrn ffrnrfrnfnfr2r2nnr frnr$& 8 fn$rn2fnrnrnrr*nnrf rrfrfnfnfffr$& 8 frrr2nnfnrr%n nr$& 8 fn2nrnrnnrr2rrnrff rnfnrnfnf&$;=,$rnrffnrnr nrnFfrf&f/000Gf$& 8 F-frnf6776Grn nrrf2fnrnrf2rrnrrnFfrrGrfnrfnfr nrfnr$& 8 rnrrnrfnr&$;=,9 frnrfn2frnffnrnr$& 8 rnfnnfnr frnnrrfrrn$rrrnfrfnrrr%fnrnfnr nnr2rrr%rffnrrfnf2rrrr nfrfrnfnnrrfrnnrnf rnnnrrnrnr$& 8 2frrnrfnrnfnfnn r!rnff22fnf5rfn @66@88Afrffnf frnfn/..182rf%rnrf5rnfn nrnrrfrrn9nnf$& 8 rnfn2f10/. fnrnFnG;fnrfnrr*rrn2rrnrfrrn rnrr2n5rnf%rrrfrEfnrnffrr nrnfrrn2ffr=!fn@nrfnnrVnrrnfW $& 8 rnfnnfnf%rrrrrnnrnffrfnnrnr2r fr!rnrfrrn2rrfrrnrrnrrnfrnfn2rr frnnrrnfnrfrfr!rn%rnnr

PAGE 103

BB frrfn9frfr$& 8 rnfn2f2n60Jnr nrrnfrnfnffnfr!rnfnrnrnfnf 2frrnrfrEfnrnfrrnrfrtr*n=!fn.2f frnrffrEfnfnfnrrnrfnnrf nrfrnfnnrrfrfF/..Gnrf rnfnnrfnrfrfnr2fnnfnnrrfn frnfnnrfnfrfrfrnfnnrfnr frfn%rrnrnfnf2frrn2rrnr fnrffn%rrnrnfnf2fr rn2rrnrfnr rrnnrrffnF&r@@BGnrnnfnf n2ffrfrfnrn2rrnrrfrffnrf nrnfrrnrfrrfnrrnrnr$& 8 fn&$;=,9r nfrrnrfrnr$& 8 fnfrfrnf%rrrrEfrnEr nr%rnrrnr&$;=,9)2r%rrnnrfnfrn frrn2rnEn2ffrnrfnnfnrrrfnr rn2rnnr2rrfr2rnnr2fnrnrf fffrnrfnrfrnfnnr2fr!rnrnnrf nnr$& 8 fnff5nnrrnrrrfnn rnrr&nrrrnrrrEfnrnffrnrrrnrrn nrrnffr2r%rrnnr nf2fnfrnnrnrf%rfrfr

PAGE 104

B7 & r@@Bfnrrfnnrnfrrnrfrnr&$;= ,9r*rrnnr-rn&f$rrfnfrrnr2nnr nf3rnrnrr%n ff=ffrnfffn 2$& 8 EnffFrrnr*nGnfnnrfnrfFrfnr fG2fnrfr2fnrffnrrfrfFnfnrfGr rnfn%frrfnrrfnrfrnrnrrfnrnrrfr ffrnfnnrfnrfnrrnfnrfn nrfnrfnrfnrfrnfnnrrfr fnrfr2fnrfffEr*frErnrnn $& 8 Frrnr*nG

PAGE 105

70 rnfn2f0.AN E6 "fn2nfr ffnrnfnrrrf%rrfnn2f nrfr rffnrfrfrnfnfnnrrnr $& 8 fn2ffrrrnrrnrf2rrnrrn rnrrnrnrrrnr&r@@8f@@Af=!fn@f. rrn%rrrn2rrnrff*f$& 8 rnfnrnrr nrr*rrn$rnrffnrnrnrnFfrf&f /000Gf$& 8 F-f5rnf6776Grnnrrf2fnrnrf2rr nrrnrfnrfnfrnrfnrnrf rnrrnrfnrnr$& 8 rnrfn2frnffnrnr frnfnnfnrfrnrf$& 8 rfrrnfnnrrnr nr$& 8 fnnfnrnrfrnfnnrr$& 8 fnfn nrnrfnrrnf5rnffnf)2r%r=!fn .rfrnrfrnrrfn2nfffrf rnfnrnrfnnrfnrfrnfnnrn fnrrnrnrfrnfnnrfnrfrfnr 2fnnfnnrrfnfrnfnnrfnfrfr frnfnnrfnrfrfn%rrnrnfn f2frrn2rrnrfnrffn%rrn rnfnf2frrn2rrnrfnr rrnnrrffnF&r@@7Grnfnrnfff

PAGE 106

76 & r@@7fnrrfnnrrnrnr$& 8 fnfrnr &$;=,9r*rrnnr-rn&f$rrfnfrrnr2nnr nfrnrnrr%n ffrrnfn%frrfnrrf nrfrnrnrrfnrnrrfrffrnfnnrfnr fnrnrfnnrrnfnrfnnrfnrfn nrfnrffrnfnnrrfrfnnrff fEr*frErnrnn$& 8 Frrnr*nG

PAGE 107

7/ nfnfn2ffrfrfnrn2rrnrrfrf fnrfnrrnrnr$& 8 fn&$;=,9&n%rnr$& 8 fnrnrrfnrfnr2rf nrrf%rnrnf2fnfrn nfr@.rrnffnrrnnrn2rrn ffrnffnrfnf?nffrnfn%rfrnf nfrnfrnnfnfnnrfn2frrnfnrfr nfnf%rnnrFrr&r@@Bf@@7Grrrrrn fnfr5rfrnffrnrrnrfrnrf ffnFrrrG &r@.0rrnnrrnfnff2nnr nfr2fnrnfr2n$& 8 &$;=,9rfnfr nrrfnrnr +rrf%rnrrrr rn2rrfnrf+$rf22ffnf*fnrr%rnr fnrff2r2n+nnfnn%r nnrnfrrrnfnf*fnrffnrfrf rfrfffnr2nf2rrfrrffnr2nfrrfr 9rnr*rnrrfnrn2rrnrfrrnfn fffffrffn2rrrrnrnfnrnr fnnfn2f%rnrrrf3rnrrfnrnrr%r rfrf&nfnnfnrrfr @6/@6@@6. f@682rrrrnrnrrffrrf*f%fr

PAGE 108

7@ fr@.&$;=,9ffrnf r "fn #rnr fn F G r =fr ?rn2rr fn F G trn "n FG $trn "n &r @@B f &r@@B f fn trn "n F G r rfr rn2rr &r@@B f fn F G @6@ @6.@/616/617/6E. @6/AA67 @6. 6BB1 @61/A.@0/BE6AE/. @6. @61.800 0B0@6 @6A6A.6A7@0 @61.800 @68A8@ 0A68@ @6BA6@.A/B11 @68A8@ @6B@@ /A/A

PAGE 109

7. & r@.0fff2nnfr 2fnrnfr2n$& 8 &$;=,9#2frfrfrrr f%rnrnKfffnrrnrfnfr nrrfnrnr +rrf%rnrrrr rn2rrfnrf+nf2fnr%rfnr2n +nnfnn%rnnrn f*fnrffnrfrfrfrfffnr2n f2rrfrrffnr2nfrrfr

PAGE 110

71 ffrfrnrrnfn3r2rrrnr r!rnffnr2%rfn2frnffnrnr rfrffrnrrrfr rnffn2ffrnfn%r)fF67B8Gfnrnrn ffnnfn%rf5ffrnfF67B1Gnfn f fr@%rnrrnnfff%rfr76J nr frfrfrfnrnrrrfrnrrf nfnnfnfnf2nrrnnrrfnfnfn nrr2fnr ,".rrrtrr rErfff*ff%rrrrnrrrf%frn rfr%rnffffnnrnnnrrn3rr fnf*f2ffnnr2rrfrnfn2rr r%rfrfnrfrnf2rr%rF$frnf67B@G$f rErfnrrfnrf*ff%rrrfnrrnrnrfn nfnF-ffrr/006Gfnrn$ff$rfF;n3 /006Grnrff*rrn2rr10f610n 2fnrnr+$nrfF?r3r3567BBGfnEEnrrrfn f%rffnfnrffnrfnfnrffn%n 3fnf3fnf5nrnfEErrrnrr # *6 # *6 t S0@ t 6 # 6/ #A8 #6 #

PAGE 111

78 fr@r%rfff%ffn 2nnfr2fnrnfr2n$& 8 rff2&$;=,9 -* @6/ @6@ @6. @68 A B 7 8 6A8 6/@ 6/. 86 A B 7 8 A6 1 .. 060 A B 7 8 601 66B B0 86 7 nD8 0A 0 0A0 0./ 7 nD8 0/B 0/B 0@8 0/6 7 nD8 0@7 0@B 0@. 0/6 bt" 7 nD8 0@1 0@7 0/8 0/0 Efbt bF@& 70 60/ A8 71

PAGE 112

7A f*f9nffrnnrfrnrrrffnff rnfrrF+rn67B/G$rfnrfnfn*3rrrnrf nEnnrrrrF67B6Gnrrrrfnr2nnrrn 3rfnfnf5rfnfrfnrnffnr ff rr*rrnrrnrnfnrr*nrnr25ff*f nfnnrfnfnf 2fnrnfn fnrfnnr n nnrrn3rrrrnrrfnff*ffrrF6G fnf'frnfF/GnrfnrrffF@G nnr2fnr $trb ffnrfn%rrnr rF/GrF@Gnnr!rrF6Grffnffnr 2n&r@f@@Bfnrfn&$;=>,f,9 rnrnnfffnfrF/GfF@G)r%rnrrnf rnr#Ernnrfnnnrnnnnrrr*rrn )fn2rrfrrfnrrnrnr$& 8 fnr%rr2nr3E 3f%rnrEfnrff$& 8 fnr rfnrn&$;=,F&r@n@ffr@/G nn2nnnrr2rfrnfnffnf rfrFrr&r@AGrnr 66@frnrrfnfrn f*fnr6/rnrr%rfrnnrnnfnnrrrf3fn ffnrfnrrrnnrnrnnrf nrnnfnfn)r%rfrnnfrfr2 r 66Arnf%rnrrfr$& 8 nn&r

PAGE 113

7B @@frfnrfrnrr2fnr 66A rnf*$& 8 Err2fnrfnrn2nnrnfr2fnrf9nn5r nfnrErrrnrE2fnrrrfrnr$& 8 rnfn nnfnr2fnrrrfrJnfFrr&r@BG ffnr2nnrrfEnnfrfr 66Afnrnfnnrfn rrfnfnrnrfrrfrff5rEr rrn5rrrrnrrnfnf%rnfr!rn*f 2fnrffnrnnnrfnr5rrrnrrf rfrrr 66Atnnrfrffnr2nnr frfrFrr&r@G)r%rnrfnfrfnnf f*frnfnff%r$& 8 rnfnfn @6A rfnrn&$;=,9F&r@/6n@@1ffr@@G n2nnnrr2rrnrfrnfnrfrFrr&r @//Grnr @6/fffrnnnnrrnr2fnr EfnrrfrfnrfrrfnnnrFrr&r@@0Grr nnfrfr2r @6Arnf%rnrrf r$& 8 nn2&r@@/nnrrrnnrf%rnf *fnr2fnrfrnrrnfn$& 8 nnnr2fnr fnnnn5rfrnnr*rn nrnrf%rfnrrfnrrfn$& 8 f nrfrnnfnr%r*rrnFrrfr@G)r%rfn ff2r52fnrfnfrfnrnfnfnr2fnrff

PAGE 114

77 f%rnrf*r2nnfnnfr2n$& 8 Frr&r@@6f@@.Grrrn rrr5rnfnf%rnf*fnr2fnrffnrnrr nrrfrfrrr @6Anrnrrrfr fnnrnfnnnrrfrrnfr*r nr2rrnrnrrnrfnr%r*r rnfnnrrfrffr @6A2fnr2rn rrnr*rrnFrr&r@/@Gfnfrfr rrf3fn2nr!rnn*rtnnr Frr&r@/.Gfrffnr2nrnrnrfrfr )r%rfrfrfrrnFrr&r@/1Gffnr2nnr frfr @6Arnnfnnrfrfrrfnrn 3fnf3nfnrnrr"ftF&r @/Af@/Brrn%rGrfrfnrn2rrnrrrr%fnr frnfn rrrnnfnnrnn2fnfrrr%fnrf rnfnnrrfnnfnrF@Gfnnr2fnr frrnrnnfnfnfrnrrrn%rr fffnfrr2fnr&r@f@/0 rnnnfnrfrF67B6Gnrnfn fnrfnrrn3rnrnr%rfnnfnrrr nfn2n2nnrrn3rrrn25 rn%rrrrnrnnrrnrnnfnrfnnrf%r r%rrnfnnfnrfn2nnrrn3rnnr

PAGE 115

600 n"fFrf(f6778GfnrnnfnF;n3 /006Gnrrrrfrrnfnrnfnrr fnr/ffrf&fF/000Gfnnfn2nrn 3rnrn-rn&f$r2fnrffrrrnr)fn fnf&$;=,F&r@.f@GnfnrDnnrfnnrn2nn r2rrnrrnrnrrn2nnrrfrfr ffnrnfnnfn2nnr2fnrf)fnfnf &$;=,9F&r@/Bf@/7GnfnrDnnrfnnrfnn r2rrnrrnrnf%rrfrrnfn5rnfn&$;= ,nrrn2nnrrfrfr)r%rnrr rfr&;$=,9f&$;=,fnrnfnnfn 2nnr2fnrffnnr5nnrnrrnfrf rr*nrrfrnrrf2fnrfrfrrrf rnfnr%rnrr&$;=9,,f,9 $trb fn fnrffn%n3fnf3fnfnrnf%r ffnfnrffnrfnfnr*rrnrrrfrfrnfn rnnfnn5rrrnrfnf rnrrnrrrrf&;$=,:,9frfrrf2fnr2rr rnrnfnffffrnfnfnrnfnr rfrrfrfrr2fnrfnfrnrnrn fnrrnffnrrrnfnnrfn fff2fnrfnfrn2fnr%rnrfrr%rff &$;=,92rr!%fr%rrfff

PAGE 116

606 nrrrrnr*rrnffffnr2n nr!rr%rrrfffrffnnfnrfnr nf70Jnrrfrfrnfnfrfnrfrrfr rnfnf%r%rffnnfnnrnr rn2rrf!rffnfnrfrrr rfnr3fnffrrffnfnrf rffnnrrnfnfrn9nrnnrrrnff fnn2nnnrnrrrnfrn rfnrnfnfrfnnfnfrfnrnf

PAGE 117

60/ ." $brbfbf*+brfbr brbfbfbf bffrffbffbt$bfb ."&'ftf nrfnrnfB0Jnrnnff!fnfrffnr nrfnrfn%nnrrrfnf*fnr/1J ffn%nF-f67BBGrnrnrfrnnnnrnnf fnf*rnrfrnr=fnnnr5fnnrrfr fnffnrfnnnrnnfnnnrn%n2nnrr r rfnnrrrfnnrn2fnrfrffrnr rrnrnrfrf%rnrnrnrfnrnrrr rfnn$rn%nnfnr%rnnrnffrnrrn rfrnrnrnrnnrrnfnfrnrfrrf9 rnnnrrfrnnr2nnrnrnrnnr rnrfnrnfn2nfrfnrrn%nfrnnfnr nffrfffrnrrr -nnrf%rnrn%rrnrnfnrnnrff F+fr67B/C r6776Cfrf&f/000Gnfrrrnfnrnfn rnfnnrrnfnnrnnfn2rrnnnr2nnr *rfrfrnF;n3/006CfrrnfrffnGrnf 25frrrfnnrnnnrfnrnrn

PAGE 118

60@ 2nfnnrrn%rrnrnfnf%rrn nrnnrnrfffnffrfnnfrr rrfnnrnrnffnfffr2nnrnf ffnrrnrnrrrrnfnfffnr rnfn nrffn%nrrfnrnnfr2fnr2fnr2fnrfrrf%rf fnnfnfr%rnrnrfnrfr r%rn2rrnfnrnfr9nnrrrrfn%rnfnnrr rrfrffnrfnffffnrnrrnfnnrfnfF9# /000Grrffffrnrrrnr2r!rn r%fnrnffnrfnrnnrrrnfrf %rnF5rrnf6776G9frnnnfn%nffnffnfrf r%nrF#$Gfrrnnrn%rrnrrrf trb r%fn (rrnnrrr%nrfrffnfr%rrr nfnr2fnr,rrF,Gf frrnrnrrr)r%rfnfrnfnrrn nrnnnnfrnrrff-rnfrnffr nnrfnfffn%rffrfrnr fr%r,ErfrrnrF#nrnf677@G$rr ffrr%r%rrFr rnf67B8:67B7Cfrrnf6771G f%rrfnfnrfrnrnffrnrrrf frF+f67A8Grrf2nn%rrnrn%nr

PAGE 119

60. ffnrn%rffnfnrrfrrnfnfn ffr*rrnrrnfnnfnr2nnnr Ffrrnfrffnfr#fnr@G 25rrnrr%rrnfnrr&9ffrnfn fffnrrfnrnrnnnfnrnnrff2n nnrnfr2nrnnnrfffnf f2nrnrnnrnf/0fnrrnrn%rff2f rrnrffnfnrrrEfrrnrFfrf &f/000Gnf,rnrrfrrrffrrrrrf rfrffnrnffnfnrrn2nrrnrnrnffn2 rrrnrrnfrfnrEnrEnff3fnrrrnEffnf rrrn/.,#rnrffrfnrn25F;tGf /.frrnfnnf'rnKrrn%f%rfnn%rff rnrfrF+9Gff2nnfrrn@0nrnfnfnr rr9nf*fnrrnfrnrrr@00rnr ."(34bbf ./ ftrftrftf rfrnfnff2rrrfrfrr#fnr/rfrn rrrr*r//1;frnrr*rfnf2nr5ffnr frrnnrf2n1/00frfrfr%rfr5n[WE/Bffnr rnnrrrnnnrnfrnrrF"&=G%f%r2n rfr[WE/Bnnfrrnnrfnrfrr%nnrfrfrn rrr%rrnf//1;frnrffrf

PAGE 120

601 %rF",#Grnfrnfnnrrnfnfr rfr2nf",#fnfnfffr%rfnrErfff fnr2fr%f2rnrrr%nnrnnr rfn%f%rrfr2nnr"&=ffnr%rnrffnr .// $trbtrfrt r&9ffnnrnfnrr#fnr/ffrf &fF/000G2fffnr trb rfnfffrf,&r .rrnf5ffnrrrffrrrfr%rfr 2frrrrnfrrfffnnrnr &r./rrnrffrr,rrn2r.10 frnffn9nfnnfff*frnr0@ f/rnrrfrrffnnfrnfffnf3r ffrnrnnr2%rnfnn nrfrnrr2nrf2fnr2rrrrf nrf5frrfffnrnfrn%fffrn nrrnfrfrrnffnr2nf;trrrn fnrnnrrn%rfnnrnrnrf rr2fnrrrfnnrrrrnn%nnrrfnrf fn2nrffrnrff2nfnfrrfnrnrffr nrrrfnffrfrnrffr2rnr%rrf .// )tfrnf!ft !b rffnffrrnr&r.@9nrrnfrnfnnr ffnfrE&fnrr*rnnrrfrrnnrfnfr2n

PAGE 121

608 & r.?5ffrrnrnrnffr #ffb* tb / fD 5:bff tb / Abt *f t tb Abfb tb r bfbfD 3bfr tb @68$nfr$nrr ?f? 3r"fnr =*rn$rf2fnr =rnf)rfnrF/G $r 9fnr ",#nrE "rr,rr $fr; 9'rn,f%r rfrnrr% $nffrr% $fr =*rn$rf2fnr D/.,#"2r$ 3r nr"rr,rr #?r"n ,f%rnfn "rrnr&&r 3r rn"rr,rr @9rrrn&rrrrnrn 6.En8.)3fnnf#%rnr 8B)#68nr ;t259nrfr rrfnr$r .?&fr rrfnr#nr 3r nr"rr,rr

PAGE 122

60A & r./ffnr,rrnrnffr2nrrn rnrnffrnfnnfnrnnrffrf2fnr f2fnrrfrn2&r.f rrnrnr*nrfnnrrfnrrr2rnfrnr rnrrnrnKrrnr bfbfD3bfr tb %bnbf%brb:r / fD5:bff tb Abfbr tb /Abt $nb bfbfD3bfr tb %bnbf%brb:r

PAGE 123

60B & r.@fffnrrrnrn%nrr ffrf5frfnrnrn

PAGE 124

607 fnfrrrn%f%rnnfrfnfffnr fn%frrfrnnr 0B"&=n2n[WE/Bfrnnfrnrrnr5rnrF"==(Gnrr frr#fnr/ffrf&fF/000Grfr*rn rf2fnrfnrrrr*rrrnrfrn trb rrnrfrfrn fnfffrnrnrr*rnfrrrf%r rffnfnrffrr%rrnnrrrrrnrnnr rnrnKrrnrnnffnrrr"==(5rf nnrrnnfrnnffrrrnnnrfn frrff%rfE%rfrnnrnnnnrrf nrnn2frnfnrE?nrrrffnfrnrrFn nnnrfnrrrGnfrrnfnnrrnrnKrrn r2fnfrfnrfnrrrr ./// b!rf")nrbfr!b r"nK,f%rnfnrrffn f3rfnrfrEfrfrnr2nErf68 r2fnrrnrrEf%rrff;tnrfrn rrnfnfnnrrff%f%rfnnr nf%f%rfnfnrrrfrnrnrf5 fnrrnfnfnnrrrrfnrfr%r fnnffA0rr/.6rfr*r",#nnff 70 rEnrfEnErEfEffnrnrnrrfnr%rrfnr fr2nrrnrrnrrnfrrnnrnr

PAGE 125

660 nr%rrrnrr*rnfr2fnrr rfnrf%rrnfnff2r!rr*rf fnfnff%rrn2fnffnr%rr nrfnrfr /.Efr@68nfrnrrrf2fffnrfrfrnrf #Ernrfn2nnrffrrr%rfrfr rnrnrnnrrfr2rr%rnfnnrffrrrf rrnffnrnrrnr=nr2nff ffnf3rffnr2frnn2Enn%r rrn?f5rrrfnr2nfnfrnrrf nrf &#rrnrr%f%r2n[WE/Bnnfrrfr &r.@n2*Enn2n%f%rFrffr'rnfnr nrfrnrfrrnGrnrEnn2n%f%rfrrfrn 'rnnnnrnnrfnfnrnnrfrfr%rEn n%f%rnfffrnnrr%f%rfrr*rn rf2fnrfrfnffnnrnrrrff nr%f%r2rrrfr2n@68nfrnrrrn $nrrnfrrnnr%f%r2frnnrfr2nE nrErfnfnnfn%r%f%rnnrrrnffrrnr fnfnfrnnr2nr*2rrrrfrnrfrnrrrn rnnfnfrrnfrnrfrn2nnfrr;t rnrfr2nnr%f%rfnfnnr%f%rErfrrf

PAGE 126

666 rnf/.,r#nFrfr@8//E.?EtG%ff2rffr 2nf6/06fnrnnrnfrrrf52nf nnfrnrrnrfnfnrnrnrnfn nrfr2nf;tr2rrnrrrffrnrnrff'nrr %f%rfn;trfrfrfrnf+9%rnr;t .//@ -fr!b "rrnrrfnrnnfffnrrn%nrfrrn nrrnrrr)rfnrfrrnrfrrfnfnrnrnnr fnfnrrnrfnnnrnfrrrnfnr"&=rfr nrfrn9nfrfrfnr*fr2rrnnrnfn %rnnrrrfrr*ff*r nfnrnrrrfnr2rrrnfrrnnrrnfn fnrfnrnfrnrrn%rrfnr r%rnfnrfnfnfrnrrnrfnr2rrr%rrnfn rrrrrnnnrfnrrfnrrr%rrfr nnrrrB0",#2nfBB7r2fnr rn2f2rrnfrnnrrnfrnrrfnr rnrnFGfrfnrf[WE/Bnfrrnfrfr nrrfrnrfnrr"==(2fnrfr rrrrnfnfnf2nnrrnfnrrrfnr "==(n2frffffrnfnfr*r5fn@12fnn rfnrfnnfr2nrfnfnffnfrnnrr nrfrrrfnrfrrfrfnr2nrrnfnf

PAGE 127

66/ rn2rrnr"==(nfnr",#rr%rrr"==(nrnnr rrnrnrfrrr#fnr/ffrf&fF/000G fnr&r./nrrfrn2rfnrrf2nn2frfnrrnr rrnrnKrrnrrffnffffFrr&r.@G fnrrffnrrfnrfnrrrnfnnnrrfrfn'nn2 rnrffrfnrnrnrnnrfnfnrEEnnr frrrrnnfnnfnrrfnrnrrfnrfrrnr rnrnKrrnr .//. *rnr,nrtn!b rnrrnrnKrrnrffEfnEf3r f%rrrfrnr2nfrrEfnfnf%rrErf r5rfEnfrrnrrf%rfrrrnfrn nrrfrrrEfnrrrnfrnfrnrnr rEf9rnr%rrrfrrfrnrrrfnrfn2nnr rnrnKrrnr%rr*rfffrr2fr rnrrnrnrr .//. *rnr &r..rrnfffnrrnrnnffrn rrffnrrnrnfrfrnf5rffE fnEf3rfrrrfr%rnr*nfnffnr rrfnnrnfnnfnr2rfrnrnfnrnrfn nrrrnfn%rfnfrnrn2"Knrfrr rrnrnFrr&r..Gr"rnnrrnfnrnrn

PAGE 128

66@ nrnnnrnnrnr9n2fnfnrEnEr%ffn nrf3r2nnrrnrnnnrnn"rrrn2 nrrr!rn%rnrrnrn &r%rrnnrrnrf%rErr5rfnn nrr"==(nnnffnr"==(rnn2n frfnrffrrrrfnrffrnrr"==(r nnnfn(rEnfnnrfrnr2nnrfnfrFrr &r..Grrfrfr!fn3nr2nf0@77 0/@7ff/@00rn2rnfnrf%r0@ ;rrrrfrrr..frrnrnr2n f5ffnf3rf2nfrnrnfnfnrr*nfnf rnnnrnrfnrr*nnrr&nfrrnnr rfnrrr%rrnfnrrnnnffnf2fnrf =*nfnffnrrnrff/1frnrnrrrrnr rn2rrnrr*rfffnrr&nrnnrfnfnr nnrfrf//0rnr2f%rrnr*nfnnr2nf602nf f*F&-)Gffr&nrffrf@@.rnr 2f%rrnr*nfnnr2nf60&-)r =nnrrrrnfnffnrrnfnnrfn70 n nrr*nfnffn=ffnrrnrff6/1frnr nrrrrnrrn2rrnrrfnr"2rffrfrr frrnrnnrrrnnfnnnrnrrrrnrnf "rfrrf%rf0@1frnrffrnrnfnnrrnr

PAGE 129

66. & r..=*r%r2nrrrffrrrrrnrn rn "rIr;n$r =" &rr =*nfn&nr =&nr trnfrn&nr =*nfnnn" ?f;rrr

PAGE 130

661 fr0B@Bffn2nrrnrfrfrnnrrf nrnrnnrnrrrrnr&nrnnrfnfnrnnrfrf /7Arnr2f%rrnr*nfnnr2nf60&-)ffr& nrffrf.A0rnr2f%rrnr*nfnnr2nf60 &-)r =rnfrnnrrrrF=9Grrfnrnrr*rn rrrnrrrnrnrfnrrnr%rfnf rrrn2rrfnrnnrffrrrn+frnffnr nnrrfnrnr*nrnrfrfrfrnrn5rrn nfnrrn2frrrnfnnnfErfrf 2nf60)3nrfrrnnr"rnrrfnrnrnrn r'rn=9nn3fnrrrn2frrrnffrffnr fr #nrrn2frrrfnff!nnffrr nrnnrnrrfrfnrnrrrrffnrnr fnrnrfrnnr*nfn%ffnrnrr%n 2fnfn%ffnnrfnrrrf3nrf rnrr*nfnnrnrfrrnrrrnrfrrnn r*nfn%ffn2nrfnrnr!rn%rnrrnrn =*nfnnrnnrfn6B0 nnrr*nfnffnnnrr rnnrnrnnrr*nfnffnfrnfrnnrrn rrfnrrrfnr"70Jrrrfnnrfnfn rfnrn3fnnrrnfnrrrfr3r=fr

PAGE 131

668 nrrfnrfnr2nf6.En8.)3ffnnf%rnr9rn rnrrfnff!nnnr68)3nrrffrfnf rrrn3rfnffnrnrrrrrnfr rnrrnEEnEnF&9&Gnrfnrnnffnf rnrEffrEfnrEffF&"+Gnnrrrfnf f!nffrnfErrrrnfn%rErnnrErE F"=#;G%r2nErfErnrfnfrrnfnfnr 5nrfnn trfnfnrrnrrrnffnrE nErrF99G2Efnrrnr'rnrfrrnr %ffnnrr*nfnnrrnrffnrnfnBr nnrfnfnrDnnrf68rf .//./ -fr%tr 9rnrrnrfnfrrnrrrnr2n fnr"9nrrfnrn2rrnrfnrnnrnnf rr%rfnfnnrrfnrnrrfnr .//.@ !nntr1*frf#tr rfnrfnf8B)#68rfnff nrnrnrfnr6/B(?rnrnr2frfnffn ffnr6)3rrfnffrnrB?frrnr nrfr2nnr;tfffnrr$/@/rfnrrfnrn fnr2nnrrfnrnrnrrrfffnrnrfr 2nnrffrfnrnffr

PAGE 132

66A .//.. % btnfrt =*nrffn2nnrffr%f$.B1n%rfn22r nnfnffnr$.B1EnE$/@/%rnr2rnnf "#$.B1n2frnfnnrrnnrnrrrf rrnfnffnnfrnfFrrnrGr2rr $/@/n2n25 +92fr%rrtfnf9nrn;f%r2&r.nr nrnfrnr+9rffrfnrnf%f%rf frnrf"#nnr+9ffrnrfrrnrrnnr +9f2fnrnnrnrffnffffnfnrr frnrrr2rnrnf2rnnfnf trb nff3fn fnrrnnfnfr%rnrnfr#nnr nf3fnnff3fnfrfrfr%rnfnnr ffrfr2rnrr2nnrrnrnnnr ffnffrfrnrn+9nfnrnfnnrnr nrr%ffnrnrrr2rnrr .// frr!b r?fnnrrrffnf3rfnr frEfrfrnr2nErf68Er2fnrrn rrEfr%r/.,#nnrrnrnK=rnr"rnr ffr%r@BB2fnnKfr5rKfrfrfr fnnrr#rnf2nrfrrfnrrfr600

PAGE 133

66B & r.$rrnrnffr,+9fnfr+9 %rrnrfrffrnrfffrn

PAGE 134

667 fnnrrr%r/.,f5/0fnnrrrfrn2r2fnr rnrrnrfnnrrr%rrfnrnrrnrffr frrrnnfnF&=G?fnnrrfrfrf@0,#nnr rnf2nrfnnrfrrnf@0f .",%brfrtrrr .@ ftfrt rnnfr2nnrnfrrn2rnrnfr2nnr r2rrnfrrrnrnrnrrnn%rnr rrnfrrrnrfr. .@/ $trfff rrrffrf5frfrrFrr&r./G2ffnnfrn f,nnrrf=rrrfnrnfn&fnfn %rn=nnrrErrn2rrnrfrEfrr nf5nr nft 2nnr=#)?n%rFrr&r@G /000$fnfnrrfnr2rrrrfrrnrnfnnr frnrrrrnfn%rr*frnrrnnrrrfnffrrrnrr rffrr>rfrfnrfr*rnfn$rff rffrrnffn2frnrnrrfrrnf2rr nr2nrrrnnrrnnrrrnfnf nnrfnnrfnfnrrnfnnrrf2fnrfnnrnr frfn2frnrn3fnnrnnnrrnrn2 2fn3r2nnrfffnf2nrrEnE r%ffnrrnnrnnnrr*rnrFrr&r..G

PAGE 135

6/0 .@/ r ftf%b" "nrrnnrffr2fnff3rnfnrf rrn9-;t$-nfffnffrf nfffr5r;t$-frrrnff3fn2rrnr2rnr ffr2fnrr5nrfnrnrnfnnrnr2f nnfnrrn rrrnfn%rf2rf5rnnrnfnrEEnnrff nrrnff%rfrrrnr&r.n.Brrn%r9 &r.f.Anfrrrnfnnr?&;nrnnrfnfnrEEnnr frfrrnfnfnnr9-frrrnfn3rrffnr nrrr%fnfnrnr9-f5nr?&;nr9-rnff r!rnrf2fnrfr#ffn%r2rrnrffnrnf2 fnffrr#fnr/rrnfnffn%rnrf2nnrnfnr Dnnrfffnffrrrnr&r.n.rrn%rrf2 rrnf2rrnrnr"rf5&n2nff2rnrrr nF;=$$Gfnrnrrf5rnnrnfnrDnnr fffrrrnr&r./n..rrn%r#ffn%r 2rrnrffnrnnrfnffrr#fnr/rrnfn ffn%rnrf2nnrnfnrDnnrfffnffrrrnr &r.61n.Arrn%r .@// ,rfrt *rnrt#r rnrnnrnfnnrnrrrnr2rrffnr

PAGE 136

6/6 >">>> >">>0 >">&> >">&0 >">(> >">(0 >(>>.>>9>>=>>&>>>&(>>&.>>&9>>&=>> b7rbtr8$n758& r.f2rf5rrrnnnrffnrnfrnrn rrnrnn2rf5nrrfrrfrnfrr*n*rf5 frfnr5r;t$-frrn010BAf60@8 nnr

PAGE 137

6// >">>> >">>0 >">&> >">&0 >">(> >">(0 >(>>.>>9>>=>>&>>>&(>>&.>>&9>>&=>> b7rbtr8$n758& r.Af2rf5rrrnnfnrDnnrffnrnf rnrnrrnrnn2rf5nrrfrrfrnfrr*n *rf5frfnr5r;t$-frrn07.8Af 67/7nfnrDnnr

PAGE 138

6/@ >">>> >">>0 >">&> >">&0 >">(> >">(0 >(>>.>>9>>=>>&>>>&(>>&.>>&9>>&=>> b7rbtr8$n758& r.Bf2rf5rrrnfffnrnf rnrnrrnrnn2rf5nrrfrrfrnf5rr*n *rf5frfnr5r;t$-frrn0.7//f 600@f

PAGE 139

6/. > (>> .>> 9>> =>> &>>> &(>> <>">>>0>">>>>>">>>0>">>&>>">>&0>">>(>>">>(0>">>,>>">>,0>">>.>>">>.0>">>0> /bAbnf758ffbbff7 8t nnr#rnfnFGS/.6180.FK,G*"rf5)rnF,GD.@ / S0A &r.#ffn%rnrf2,rrnnnrrnfnf $nfffr5r;t$-n&r.

PAGE 140

6/1 > 0>> &>>> &0>> (>>> (0>> <>">>>0>">>>>>">>>0>">>&>>">>&0>">>(>>">>(0>">>,>>">>,0>">>.>>">>.0 /bAbnf758ffbBffbbff7 8t nfnrDtnnr#rnfnFGS1011.@FK,G*"rf5)rnF,GE/1// / S0 &r.#ffn%rnrf2,rrnnfnrDnnrrn fnf$nfffr5r;t$-n&r.A

PAGE 141

6/8 > (>> .>> 9>> =>> &>>> &(>> <>">>>0>">>>>>">>>0>">>&>>">>&0>">>(>>">>(0 /bAbnf758bff7 8 #rnfnFGS107./8FK,G*"rf5)rnF,GD6@./ / S0@ &r.#ffn%rnrf2,rrnfrnfnf $nfffr5r;t$-n&r.B

PAGE 142

6/A >">>> >">>0 >">&> >">&0 >">(> >">(0 >(>>.>>9>>=>>&>>>&(>>&.>>&9>>&=>> $n758b7rbtr8& r./$nrrf5rrrnnnrffnrnf rnrnrrnrnn2rf5nrrfrrfrnf5rr*n *rf5frfnr5r;t$-frrn010BAf 60@8nnr

PAGE 143

6/B >">>> >">>0 >">&> >">&0 >">(> >">(0 >(>>.>>9>>=>>&>>>&(>>&.>>&9>>&=>> b7rbtr8$n758& r.@$nrrf5rrrnnfnrDnnrffnr nfrnrnrrnrnn2rf5nrrfrrfrnfr r*n*rf5frfnr5r;t$-frrn07.8Af 67/7nfnrDnnr

PAGE 144

6/7 >">>> >">>0 >">&> >">&0 >">(> >">(0 >(>>.>>9>>=>>&>>>&(>>&.>>&9>>&=>> b7rbtr8 $n758 & r..$nrrf5rrrnfffnrnf rnrnrrnrnn2rf5nrrfrrfrnf5rr*n *rf5frfnr5r;t$-frrn0.7//f 600@f

PAGE 145

6@0 > (>> .>> 9>> =>> &>>> &(>> <>">>>0>">>>>>">>>0>">>&>>">>&0>">>(>>">>(0>">>,>>">>,0>">>.>>">>.0>">>0> /bAbnf758ffbbff7 8t nnr#rnfnFGS/.668.BFK,G*"rf5)rnF,GDBB0 / S0A8 &r.#ffn%rnrnr,rrnnnrrnfnf $nfffr5r;t$-n&r./

PAGE 146

6@6 > 0>> &>>> &0>> (>>> (0>> <>">>>0>">>>>>">>>0>">>&>>">>&0>">>(>>">>(0>">>,>>">>,0>">>.> /bAbnf758ffbBffbbff7 8t nfnrDtnnr#rnfnFGS10B.B1FK,G*"rf5)rnF,GE.// / S0/ &r.#ffn%rnrnr,rrnnfnrDnnr rnfnf$nfffr5r;t$-n&r.@

PAGE 147

6@/ > (>> .>> 9>> =>> &>>> &(>> <>">>>0>">>>>>">>>0>">>&>>">>&0>">>(>>">>(0 /bAbnf758bff7 8 #rnfnFGS.A.0A8FK,G*"rf5)rnF,GD6A/ / S0.6 &r.A#ffn%rnrnr,rrnfrn fnf$nfffr5r;t$-n&r..

PAGE 148

6@@ nnrnffr%fnnrfrr%nfrnrrnrnrrnr nffrrrrnfnrnrnnfrrrnrfr.r rnrnnnrf2fnfnrnfrrnnnrnfnrDnnr fffr@..@68f/@0@rrn%rrrnrnnnr nrrfnfnrnfrrnnnrnfnrDnnrfffr /7670Af600rrn%r .@/@ *trbr &r.Bn./@rrnrf5rfrrrnfn%rnrr rrnrrrnnrrrff3r2nnrrrnrn rrf%r2fnrnr-&$rn2rr/A//0/rtB@0BBr-f /A@@6BrtB@@0r-rrnf52ffrnnrf5fr rnr%rnrrnrnr nft fr%r2fnr fnrnrrfrnrf5frnrfrfrfnfnnr%ff frn2nr,nr%rnfrn%rrnr2nrrnr ffrnrnrfrfnrrf5frfnfrfrn %rrnrnrrfrnrnnrrnrnrf5fr rnrnnrfrf2fr%rrrr5nrfnf2ffrnr ffrr!rnff &r.Bn./0rrnnrf2fnffr./6n./@ rrnnrfnfnrfrrf%rnnrnfnrDnnrff rrn%r nrrrnnrfrE&fffnnr

PAGE 149

6@. fr.,rnrnrnrnnf $r 9nrrn FG / $nff r%fn rnrn ;n FG tnnr 9nf=rn f2 /.6180.FK,G.@0A 0.AF,G @.. tnfnrDtnnr 9nf=rn f2 1011.@FK,GE/1//0 0/07F,G @68 9nf=rn f2 107./8FK,G6@./0@ 0F,G /@0@ tnnr 9nf=rn &nrr /.668.BFK,GBB00A8 0.0F,G /7 tnfnrDtnnr 9nf=rn &nrr 10B.B1FK,GE.//0/ 0/1F,G 670A 9nf=rn &nrr .A.0A8/FK,G6A/0.6 0A6F,G 600 tnnr tr2=rn f2 0B FKnG 80B /@7 FnG @ tnfnrDtnnr tr2=rn f2 6B@ FKnG 70A .B6 FnG 68 tr2=rn f2 6@/80B. FKnG EB0B1 /@6@/ FnG 7/

PAGE 150

6@1 > >">>0 >">& >">&0 >">( >">(0 &9,,,9&?>((.&?,&&(&=>>>>&=(=.=&=0?,9&@(9(. b7) 8$n758& r.B"rf5rf2rrnnnrffnr trb rrnnrrfnfrrnrnr*n

PAGE 151

6@8 > >">>0 >">& >">&0 >">( >">(0 &9,,,9&?>((.&?,&&(&=>>>>&=(=.=&=0?,9&@(9(. 'b7) 8$n758& r."rf5rf2rrnnfnrDnnrffnr trb rrnnrrfnfrrnrnr*n

PAGE 152

6@A > >">>0 >">& >">&0 >">( >">(0 &9,,,9&?>((.&?,&&(&=>>>>&=(=.=&=0?,9&@(9(. b7) 8$n758& r./0"rf5rf2rrnfffnr trb rrnnrrfnfrrnrnr*n

PAGE 153

6@B > >">>0 >">& >">&0 >">( >">(0 &9,,,9&?>((.&?,&&(&=>>>>&=(=.=&=0?,9&@(9(. b7) 8$n758& r./6"rf5rnrrrnnnrffnr trb rrnnrrfnfrrnrnr*n

PAGE 154

6@7 >">>> >">>0 >">&> >">&0 >">(> >">(0 &9,,,9&?>((.&?,&&(&=>>>>&=(=.=&=0?,9&@(9(. b7) 8$n758& r.//"rf5rnrrrnnfnrDnnrffnr t rb rrnnrrfnfrrnrnr*n

PAGE 155

6.0 >">>> >">>0 >">&> >">&0 >">(> >">(0 &9,,,9&?>((.&?,&&(&=>>>>&=(=.=&=0?,9&@(9(. b7) 8$n758& r./@"rf5rf2rrnfffnr trb rrnnrrfnfrrnrnr*n

PAGE 156

6.6 rrfnrn22frnnrrf2fnrEnnrnr 2nrfrffffrnf5rrnr,rrnfnnrn rnfnnrffnnrfnrffnrnrnrfnf nr,ffrnnrnfnrDnnrfffrrrnr r./.n./8rrfrrrnrn2rrnrffnfnr%rnr rrn%rnrrnrnnnrnf,ffrrnrnFrr fr.G)r%rnfnf5rn%nrfnfnnr3nfnnrnr ,fnffnrfnr*nnrn,%r2frrn%rfn rnrnrnrn%ffnnfnf2fnrfff rnr,%rrrn2frnf5r .@@ tnr t*rnr,nrtn nrnfnrnrnfnrnfnnrrfffrrnfnr2rr nfnrrnrn2rrrrrfrnnrfrnrrn%nnr ffr?rnrn2rrnrnrnrnrffr nrfrE&fnrrrfnr/rr2nnrrrrnrn rrrn.//. ?rfrrnfrfrrn=9rnr2nr frrrrnfnrf2ffnfnfnfnrrrnr rnrnrfr!rnrfrnrrn%nnrrnrn;n rnrn2fnfnr%rf*fnrnnnrrfr nrrn%nnrrnrn2nnfnnrfnnrfnrffnrnrfE fnrnrnr2frfrnnrf*nrr>ffn

PAGE 157

6./ > &>> (>> ,>> .>> 0>> 9>> ?>> =>> @>> &>>> &@&"9=&@&"?&@&"?(&@&"?.&@&"?9&@&"?=&@&"=&@&=(&@&"=. b7f-*8ffbbff7 8 !5 #& r./.#f,f;ffnffrnnrrnfnfnf nfrfrrnrrfnfnrnr*nrnnrrnfn2rr ffnrnrnrfnf&r./.61f./6

PAGE 158

6.@ > (>> .>> 9>> =>> &>>> &(>> &.>> &9>> &=>> (>>> &@&"9=&@&"?&@&"?(&@&"?.&@&"?9&@&"?=&@&"=&@&"=(&@&"=. b7f-*8ffbBffbbff7 8 !5 #& r./1#f,f;ffnffrnfnrDnnr rnfnfnfnfrfrrnrrfnfnrnr*nrnfnrD nnrrnfn2rrffnrnrnrfnf&r.@ .f.//

PAGE 159

6.. > &>> (>> ,>> .>> 0>> 9>> ?>> =>> @>> &>>> &@&"9=&@&"?&@&"?(&@&"?.&@&"?9&@&"?=&@&"=&@&"=(&@&"=. b7f-*8bff7 8 !5 #& r./8#f,f;ffnffrfrnfn fnfnfrfrrnrrfnfnrnr*nrf rnfn2rrffnrnrnrfnf&r...A f./@

PAGE 160

6.1 frfrfnrrnrnrf%rfrnrnrrnr %ffn2nrrnnnrnrrrfnrrn%nnrrnrn 3nrfnnrfnnrffnrf .@@ rftf%b" rrnff2rrnnrrnrnfnrfrr fnr/rrf5rnnrnfnrDnnrffnrr nff3fnfrfr&r./An./7rrn%r#ffn %r2rrnrffnrnf2fnffrr#fnr/rrnfn ffn%rnrf2nnrnfnrDnnrfffnffrrrnr &r.@0n.@/rrn%r rrfrrnfnnrrn2rrnrnfrrnFrr &r.n.Bf&r./n..Gfr%rrrnFrr &r./An./7Grnrrrfr!rnrfrrn fEnErfn .@@/ ,rfrt *rnrt#r rnrnnrnfnnrnrrrnr2rrffnr nnrnffr%fnnrfrr%nfrnrrnrnrrnr nffrrrrnfnrnrnnfrrrnrfr.r rnrnnnrf2fnfnrr2rrnnnrnfnrDnnrf ffr@68f7/rrn%rf%fn%rrnnrr% rn9f2nnrnfrrnFrrfr.Gnrr2rrnn rnrrfrrnrnnnfrfnrrfnffrrrnr

PAGE 161

6.8 > &>>> (>>> ,>>> .>>> 0>>> 9>>> ?>>> >(>>.>>9>>=>>&>>>&(>>&.>>&9>>&=>> b7rbtr8$n7fr8& r./Af2rf5rrrnnnrffnrr2rnrn rrnrnn2rf5nrrfrrfrnfrr*n*rf5 frfnr5r;t$-frrn0100f600@ nnr

PAGE 162

6.A > &>>> (>>> ,>>> .>>> 0>>> 9>>> ?>>> >(>>.>>9>>=>>&>>>&(>>&.>>&9>>&=>> b7rbtr8$n7fr8& r./Bf2rf5rrrnnfnrDnnrffnrr2 rnrnrrnrnn2rf5nrrfrrfrnf5rr*n *rf5frfnr5r;t$-frrn0778.f 677BnfnrDnnr

PAGE 163

6.B > &>>> (>>> ,>>> .>>> 0>>> 9>>> ?>>> >(>>.>>9>>=>>&>>>&(>>&.>>&9>>&=>> b7rbtr8$n7fr8& r./7f2rf5rrrnfffnrnf rnrnrrnrnn2rf5nrrfrrfrnf5rr*n *rf5frfnr5r;t$-frrn0100@f 600@f

PAGE 164

6.7 > (>> .>> 9>> =>> &>>> &(>> <0>>">>>>>">>>>0>>">>>>&>>>">>>>&0>>">>>>(>>>">>>>(0>>">>>> /bAbnf7fr8ffbbff7 8t nnr#rnfnFGS06BFKnG*"rf5)rnFnGD8 / S0 &r.@0#ffn%rnrf2,rrnnnrrnfnf nrr2rnrnrrn$nfffr5r;t$-n&r ./A

PAGE 165

610 > 0>> &>>> &0>> (>>> (0>> <0>>">>>>>">>>> 0>>">>>>&>>>">>>>&0>>">>>>(>>>">>>> /bAbnf7fr8ffbBffbbff7 8t nfnrDtnnr#rnfnFGS6B@FKnG*"rf5)rnFnGD 7 / S0A &r.@6#ffn%rnrf2,rrnnfnrDnnrrn fnfnrr2rnrnrrn$nfffr5r;t$-n &r./B

PAGE 166

616 > (>> .>> 9>> =>> &>>> &(>> <&>>">>>">>&>>">>(>>">>,>>">>.>>">>0>>">>9>>">>?>>">>=>>">>@>>">> /bAbnf7fr8bff7 8 #rnfnFGS6@/80B.FKnG*"rf5)rnFnGZ B / S0B1 &r.@/#ffn%rnrf2,rrnfrnfnf nrr2rnrnrrn$nfffr5r;t$-n &r./7

PAGE 167

61/ rfrnr / %frnrnff%rrrFrr&r.n. &r.n.Af&r.@0n.@/G .@. 'brb 9fnnrrrrnrnrrnnnrr*nrrnf rr%rrr2frnrfnnrrrn2rnffrnnnr r*nnrrn3rn2frfffrfn& nfrrrrnfrfrfrrrn.@6@2nr rrnrnffr2rrrfn6E1rnrrrfnnr, nrfnrffnnrn3rf2fnr6E1rnrrr2r ffrnrnfnrnfnnnrrnnrfrfn .".rr 9rnnffrnfrrnfnrfffnfnn fEnrEnrn2nfnrn3rrn%r trb nrnfrrrrrrrfnnrnrnffnfffr 2nnrnfffnrrnrnrrrr nfnfffnrrnfn25rrnrr%rrnf n,Efrrr'rnffrnfnfffnrrfnrnr nnnfnrnnrff2nnnrnfr 2nfnffnrfrnrnrnrnnrnf/0 nfnrDnnrfrnf60nnrff%rff2f rrnrffnfnrrrEfrrnrFfrf &f/000Gnf,rnrrfrrrff3rrrrr frfrffnrnffnfnrrn2nrrnrnrnffr

PAGE 168

61@ rfnrfnrnfr2fnrr%fnrn25rfrnrn fnfnfnfnrEfrfnr 25rrnnrnrn%rfnnrErrrrrrr rnrnr%rr%rrn2nnf@0Efnrrrrrnffnr nfrnnfnnrn trb rrnrnffr nfnfrnrnrnffrnfnfnrrfEnrnrn nfr

PAGE 169

61. % bbbbr *r)f=rt67A1&rnrnrfn$Etff ;r%rtnnr1Errfnf#rn .?7//E7/. ;"(=67BB&K/rfnPff;"(=#fn#f5ff r ?rrr(f 671/r2rnnrnrnnr rnrfnnnrrf2fnr ffrrrf &&BAE78 ?fr67B@tnr=*rnfrRfntnrnr fr=%rn#frnr= f#fr+=fr"rtr2 <5t<@B1E.07 ?"-f;f2#$/006r$nrrf9rrfr=*rrn F$9==GnnffrrE$rfrrf .=/./1E/.@B ?ff$f)r*$67B7tfftnnrftnfnrrnrfn =%rnff?ffnrf,ffF999Grn2n #rrrrrnrnfnf#rn 9&/A68E/A6B ?r3r3567BB,rnfnnfnfnrn 2fnr;frff ,,66A8E66B/ #fr($ ($&n32fnr$=?f$"+$nfn"#r;677B 9=*E9fnErrnr*rrn=*rrnfr rrnfnfrnrrE$rfrrf .0767E7.1 #n;f#nrr "67B1tnfnrnfnfn *rnrrfnrnf$n"frffr#rn &9/AAE @00 #n??rf +#fn% -r677@n rff$ftrn25rff 9B8E7. fr?n?f$rr";rr?rn=6771$rr &E9'rnfrnr t2rb rnrfntnnrftnfnr #fnf-fnrfr#rn168AEAA

PAGE 170

611 5rff +ffnf;f#)fn-rn $rr ?fn5%6776#rnErnEnfffnrErr r%fnnr$ff$rfnr67BA f+rf rrf @9 B8.@EB88@ r =f(f6778tnfnnrrn3rffrnnr nfnrfn*rfn$nfn;);frff .& 6867E68/B fr#678Atnrn;nfnnr$rff9rnfnf $fr;frff &(8B1E871 =rf=677Bfnffrn"f rff=r%r$rr9tr2<5t<8@. =r-rr=),r5=;67A@$n"fn fftnrn#nr#rnf+rnrtn"frf ;frff &=1@.E116 =r-f"rnr? 67A7"fnfnrffnnr*ffn r2nnrrrrftfnr (=( 8AAE8B0 &f(67B79rrnrntnrn;nfnnr rftfnr ,,=.80E.8@ +fr#67B/#rrrnr!rnrrnrfntff #rnfntnfnrftnnr$rf2fnrfr#rn &&617E68A +rn"67B/rfnrfrfff3rfn%ffn frrf3fnfr? ?>/07E/// +f(67A8rn$rf2fnrf,rf#rr-rrt< 6@.E6.1 +; r # f(rn 677@rnr"n &#n&nfnrf$rf2fnrtnrn9-#= rfnff-)"rrn70E6-#=rn ??"9=D@&6E1/ )f+"67B8"nfn=$nnr&nf&nfn #fff)ftr2<5t<68/

PAGE 171

618 9#/0009nr%rrnfrff#$nfnrr"fnr #fnf#rnnr+frfr%$nrF+$G9#K9t&E66.8 +$rnt70 f5+f-f"67B19nfr%rfnrf nfnrnrrE$rfrrf ,(//@E/@1 ($f"rnn;67B/rnrfn"fnr$rf2fnr& 9'rnf2n9'rnrfrnfnf#rn 0.66B1E66BA ($?rrr#;$f5fnE#67B8$rr& f$nrfnf#fnf &?@/.1E/1A ($$f5fnE#?rrr#;67B7#nrnrfn tnfnr#rnfn trb. rrE$rfrrf@86.0AE6.6@ r6776%rrrrrnnrrnrfnff rnfnfffnf2fnr;frff ,9B6.E B67 (fr?f"fr+=67B7&9'rnf"fnf+r=r%r $rr"tr2<5t<@0A (rr f$rfn" 6771rnrfn$ff#rnfn tnnrtfnf-fnr fnf#rn 9?@/86E@/8. (rrfn5#67B.#tnr"fn )nrnfrnfrrrrr%r f frrrf .(811E8A1 (rfffr#/000tnrnrfn"nfn n%nrnrr?f#ffrrE$rfrrf"fn99 .?60/@E 601@ ;rr# 678@f,ffn"nnrnn%ntfnf "nfn"fn;frff =18E8/ ;f2#$fn";f-fn f( -f =$/006;fff$& 8 nfrnffnrnrtn nfnfnr%n%rnf*fnrnnnr*rfr rrE$rfrrf .=A01EA/. ;&/0171E/0801

PAGE 172

61A ;n3&/006rE$rrrrnnrtnr#rfn?$rrE $rfrrf99 .=6B7AE67/. frf&f(/000rf5frnrnfr rnrfnffrnfnnnrnfnrfff rf2fnrrrrrnrnrnrfr#rn 9=@/@E@@@ 2nr=r%r fr&f(-f -f$%f(/001nr rrf"rnrrtnrtnrn?rnr-rn&f $rCrn&f$r;fff=*rrn9,,f,rffn f()f;f3r t6778ffr=nr?fE "f9nrfnnrrf/ =?f52r$rr9 n3$5ff)fr(67B8&rnrnrfntnnr tfnf-fnr2n@EfnfrrE6E&E9'rn fffnf ,, A/7EA@/ tf&67A8nrn#nnrrntnfnrntnnr #fffnf (, @.7E@1A 67B6 61 tfrnrnrfnnrf* ffr rrf ,@ /0@E//1 67B6rrnfnnfrnfnrffr rfnrfnnrfnnrf* ffr rrf ,@ //AE/@B rn#fnr<67BBrn%nrnnrrnrfn ffrnfnnfnrfnnrrf2fnr2nfr nffr99fr#rn (./@7E/1/ 5f f)fr=)67BB&9'rnf/=n -r: $tr2<5t<.7B nr )fnf-67A6tnrfrnfnnr #fnffr=%rn$rr &?&600BE606@ $fnr)-ff=:)fnn67B@$frff* nrnrtn"ffnr?r$rfnrrrr$rfrrf ,> 661AE66A6 $n3r/00@rffnf,r2nnKK222f2Errf%rrK+=K,

PAGE 173

61B $rft=67B7f#rn#)rfnf#f;r*n 760E76. f5ff?r5r-$;fr$67B1rrfnfrrffnf ffr f+rfrrf @>870AE87/. ,frff #67B6rfnfrffnnfnrfnnf fnf2fnrfr#rn &>607E6// ,f+)r#&f(*;(trrr?;rnr(n f5$)f%r -f f?r$tnrnf%ffnn 3ftf&" nrrnf-rn&f$r-fn5rr 3ftf \#nrnf$rrrfnnr -f 67BBnrtfnr#nrnf$r%rfr"r9 -f(r f-fn 6776fr*fr rf2fnr f+rfrrf @9BA@@EBA.0 -f)n5+-rf,f+nr"?r-) $r"5fr&f(fRf 677A +fr*frrffn%nnr2rn&fr rnffffnfrn+rfrrf;rnnr (.6A8AE6AA0 -rrr"f(5f5$6770rnnfnrrnr rffn"f ,06/8AE6/AB -f=frr/006tnrnnnffnrnr nrfnnfnrf2nrrrrnfffrnfn rr$rfrrf .=AA1EA7@
PAGE 174

617 btbr

PAGE 175

680 bt4fbffbfAtbt$fb "&'ftf 9rn%rrfrfEnrrnfn%frrf2fnrfr n2fr2fr%rrnrnfrnrfffrrfnrnr nrnnrrr#fnr/tnrnfnf#rnfffr nrfrF+9Grrnrfnr-frnrFI"f/000Gnfnf nfnnrrffnnnrrrnrnrnn3r 2nftfnf9nrnffEnEnf%rnrffnr+92fr%rr tfnf9nrn;f,r2$n2fr&rfnrrfnfnrf55 fnfnfrnrrrnfnfnf5 rrrr%rrnfnfnrfrnfrn@EfrnrfE nrffrfEnrfrnfnfnnrEnrfrfnfn nfnnffnffnr2nnff3fnffnnfnf fnnfnrfnrrffnf,r2n2frrn2fr2frr nrfnfnrr2f2nnr "fnnrnr#rrfr$rr> #rnrrfr "('rff rrfrn2rffnrrnnfnnrnfrnrnrffnf frrfnrnrnrnnrrr#fnr/rnrnr n3fnnrffffnrrrfnrnfr rn2frfffrn3fnffffrnfr fnnrrrt9EH$n2frnnfrnr nr22rnnrfnf9rnnrt9EHn2fr#nnrnr

PAGE 176

686 bt47fbt8 fnfr2fnfnfr*rnrnrnf3fn5r*nnnrF$rr &rGrfrnnrrrfrrrnf5r*nnnrF$rr&r /GrrfnrEnrrrrnrfrF$rr&r@Grt9EHr%r %rf;f-2K#,9$nnnrnfrnrff%rf &r@G&nrErrrnnnffnt9EH n2fr nfnrffEnEnf%rnrfnnrnrfrn nrH#fE6E68I=E10fnff%ffrnfnnrnrtr*n rnrt9EHrfrrnfnfnn2frnfrfrrnr ffff%r#rrrrrrfr2r%rf5( Frr&r.Grnr#fnrnrrnfr&r. rrnr%rf9nrfrfnrrrnnrH#fE9E68I=E10Fr%r6GFn Gr5nr"rnrnnFnGfrrnnr9nfnr 2nfnrFrr&rGr"fnKfrrrnE60,ED60,f rrrrnrrrr$r=rf&rrnrr%r frrr5(fr*nnrt9EHrfrrnfnfn =*rrffZnEnf%rnrfrfnf!rf rffffrfnrnfnnfnnrfnff!nfrnrfr2nnr H#fE9E68I=E10%ffrf5n*Ftfnf9nrn$#?E8BGffr rnr8BfrFtfnf9nrn6B.A.7#E06Gfnrnf68rnrnr frFtfnf9nrn6B@187#Gnfnrnrn2rrnrH#f

PAGE 177

68/ bt47fbt8 & r-2frfnrt9EHnfrnf3r

PAGE 178

68@ bt47fbt8 & r/-2fr;rrfrnfrt9EHn2fr

PAGE 179

68. bt47fbt8 & r@-2fr2rrrfnrt9EHn2frfrr ?nnrt9EHr%r%rf;f-K#,9$nnrnfr

PAGE 180

681 bt47fbt8 & r.-2fr2rrrrrrt9EHrfrrnf nfnn2frfrrrnr?rfnV=%rnr9fIWrrnr 22rrnr

PAGE 181

688 bt47fbt8 & r-2fr2rrrnrnrH#fE9E68I=E10fr rrnrr%fr2f%rnrrrnrnrfnnr nrnr

PAGE 182

68A bt47fbt8 fnrrrnrfrrrfn%rrnrfffnnr rnrfrnrnrnrfn8.FffG2nnrrf5n*r n%rrnrffffrrnrfrnnrfr rnrrnrnfr0fn8BF#)0Gnrnfnrnnrf rnrnfr6fn@@F#)6Gfnrffrnrn fr/fn81F#)/Grrfnrfnfrnfnnfnrnr nrfnfrnrn61f1/F+tf90rrn%rG2nf600 ffffnD1,rrnf1(rnf6. FD1,Gf1/F90Grrrnf+"$F+"$Gff&+"E@8 nrfnrnnrnr%ff?r5$?EnErf%rnrF&160@G%rnr rrnfnf%rrrfn2rnrfnfr r$?EnErf%rnrnfrfnrffnr>nn rnrnrffrfnnnrfrnrffnfnr2nnrfnf #rnn2fr 9rffrfrffnrnrfnfffnfrf rnnrfnf#rnn2frrnrrnnrfn2nnrn3fn n2frfffrrrrnrnrrrf%rrrnrnf5rfnf r%rnrnrnfrrnfnErrfnrnr tnrnfnf#rnn2frnfrrnnr#nfnr nffnrnnrnrfnrrnr*rnfr9fr% %rfnf#rnfrrnfrn2nr%rnrr%rnr n2frFrf%ffnfrnfnf%rrrrnrGrn2frrnr*rnfr

PAGE 183

68B bt47fbt8 nnrrffnnffnf#rn&nrErrrn nffnrnrn2frfrrnfrrnnrnr2rnrn nfnfrfnrrr ",bf @ rfrt(brtr*frf%nrt rtnrnfnf#rn$n2frfrnfnrrnrr5nr fnfrnnrr5nFrr&rGrrnnrfr fnr2nfnr @/ !ft!tb rfrrr2rnrtnrnfnf#rnn2frnfnr Frr&rAG=fnnnfnnfrEnfn%fnrrnrfErf rfnnnnfnfrEnrrf%ffrrfffnf r2rfr%frrfrrfrrnr nffnr2nfrnn @@ rb n%fnnr$rnnnFrr&rAGrf2nr$rn r&rBrnnrnfrrnnr2rrnrfnf ffrnrrrrnnrn2rrnnrrfnfrn fnfrfnrrrnfrfrnrfrrrfnf $r2rrnrnrfrnrrrrnrrnfr $nff&frrnr$nffrnnrfnff nfnfrf2rfrnnrfrnrrfnrr

PAGE 184

687 bt47fbt8 & rrtnrnfnf#rn$n2frnrr5nr frrfnfrnfnrrnrnn

PAGE 185

6A0 bt47fbt8 & rArtnrnfnf#rn$n2frfr2$rrnr*n rnf

PAGE 186

6A6 bt47fbt8 & rBrtnrnfnf#rn$n2fr$rn2$rrnr*n rnf

PAGE 187

6A/ bt47fbt8 nfnfrf2rfrnnrfrnrrfnrr &rnnr2rr%rfrfrf!r%ffr2ff nrr2rnr%rnn3rnrfr2r nr2nnr+"$nrrrnrnnr2rfrf!r rnrrfnffnnrff#frnrffr-r nrrrnnFrr&rAGfn%fnrnrrrnfnf$rrf 2rFrr&rG2rrnrfnfffnr2nnrfrfr rnrrrrfnffrnrfnr2nnrfnfrnfnnrfrf 2nnrnfrr$fr#nrnnF&rBG2rrnrrfr nfrrnf&fnf$rfrrnrrfrf rrnrnrnrffnnrrrrnf nn r$frfnrnnF&rBG2rrnrfnfffnf rffrrrrnn/00rrfnfrrnr f'nrrt/t@ft).rrnnfrrnfnnrrnr nrnnffrnnrffnffnnrnr2rnrrf5 ffrnrrrrrnrnrrnrrnrnrr2rr nrfr2fnfrfnnrnrfrrnrf%rrn2rr nrnr2rnrfr2fnrnnrffnfffnrnrnfn nrrf5rfrnrrrrrnrnr+"$nr2nf nrnffnrnffrrnrrnf5nrnrnff

PAGE 188

6A@ bt47fbt8 & rrtnrnfnf#rnrrn$frfnf2$rrr*n rnf

PAGE 189

6A. bt47fbt8 frrf5nrrnrfnrnrnnrfn nrnrnrnrrnrrrfn2rrnnFrr &rBGnrrnrf'nrrrnrnrfnrnrrnnr ffnfnrrnfnrrfnr/r#rn= rnn&rBrnrnnrrrrrn2rrnrnfnr rnfnnrnffrrnrrrnrnrnfnrfnnfnr fnfrrnnrnffrnfnrffnffrrnrnnnrnnr frnnrnfffnrnnrnrrnnfnrnrf5rf rrnrrrnrnrrfrffnr2rr rfnr5rnffnfnrfrrnfn'nnnrnfnrr f%rfrnrnfnrrf5rn%rnrf%rfrnrnnrrf5rnn rnrrrnrfrn%frrnrrrnrnr f2fnnrrrrnfnnr rnrrnrnrnfnrrnfnffrnnrnnr rnfnfnffrnnr$nff#fnrrrr rnrnnrfrnrnfnrrnfnrnrnfnrfr rrrnf$nfffnf$rrnffnrnrnrn rr r+"$#"nrnn&rBrnrnrrf fnnn2nr+"$nfrnr&nr fnf$rrrrnf$nffnfnnr)r%rf

PAGE 190

6A1 bt47fbt8 &nfnr2nnnr+"$nrnrfnrf+"$9K r2 r;fnnrf;nrff*rnn&rBfrrnrn nrrfnff*%frnrrffrnrnrrfEnrf5 fnrnrnrnfnnr&fnf$rrrr %frfrrnrrnnrrrrnfnnrrfrrr nrr%frFnr2rnnr"rrffn0rrrfrrnrrf rfn%r%frffrfnnrnnr=!fnG @. rftf%t bfrt -rfn%fnrnr$nff#fnnnFrr&rAGrf 2Frr&rG2rrnrrrnrfrnfnnrnff nfnfrnrnnrffnfnrfrrrrrrnrnrnfnr rfrnfnnrnfffrr3r;t$-rnrfE nrnErf2fnrfrnfnf%rnf5nff2nfnrf nffnrnfnrrnrf?9?rnrfrfrnfnff rrrfrr3r2fnrnrf%rfr2nfnr fnffFnrfnr9Gffrrnrnr& rrnfnf$rrnrnnrfnfnrfr9rnrfnffnfn nrr2nrfrnrnnrrfnffE rf%frrnrnrnf9?;t$-rnrrfnff rnfn2nrr3rf2r%rnrnf9fr!rn

PAGE 191

6A8 bt47fbt8 & rrtnrnfnf#rn$nff#fn22$rrnr*n rnf

PAGE 192

6AA bt47fbt8 rr9rnrnrrf5rrr*r*frf5rr rrnr%rnrnfff2rnnrrfrrrnfnn%r rfrrnrrnrrnfnnrrrnn rnfffnr%frfnffrnfnfnrffrrf!r fnrfnffrrnrrnrrnnrrnfn%fr ffn%fnrnr"rnnF&rAG @ #f rfrnfnffrfrrf!rrrrfnr;f nnfn%fnrFrr&rAG2rnr;f2&r nrfrrrnrfnr2rnfnf5nrrfn2rnrn nrnfffnrfr5Frr&r/G2rr nn!rnfrnrnfffnfffnfnnrr nfn2frnrfnnrnrr2frrrfrfnnfffr fnrffnfnffrfnnfnnrfrnrffn fnr $!#$3G!3%!$ nfnrnff nrfrfrnffrfr2rnnr!rnFrr &r/G2frnrfnfnrrr2nnrnfffnf ffnfnrnnr&r*frfrfn2rnrr nnrnfffnfffrfnfnf5rfr%ffnr r!rn2rrf!rnrr!rrrrrrr nffr2rrrf2rrnrE2Frr&r/Gn

PAGE 193

6AB bt47fbt8 & rrtnrnfnf#rn;f2$rrnr*nrnf & r/rtnrnfnf#rn;f$nff#fn&5 2$rrnr*nrnf

PAGE 194

6A7 bt47fbt8 fnrnfffn5rnfffnf2rrrrf rrrrr2nrrnrnfn$frrnrf nffrnrrrrnr%rff?f9nf fr2nrrrrf2rnrE2Frr&r/G fnnfnrnfffn5nrrnrnff fnnfnfrnrrrrrrnfffnf ffnfnnrffn%rnrrrrrnff 2nrrfrnnr2fr @ n n%fnnr"rnnFrr&rAGfrfrnrrf5 f5rrnr$frnnrrrnrfrfnrfnf rnfrnrtnrnfnf#rnn2fr9nrnrrfnf ffnrrfnfnf&r*frf$nfffnf$rr rrrnrrnfnr!rnrrn&fnf$r rfrnfnfnfrffnr9rnrfrnnf5rfrnnr r!rnrnrrfrnrnfffnrnnr rf2rtFrr&r/Gnr22rnrnnr nrnfffn5fnrfn%fnnr"rnnFrr&r AG-rnrrnnfn%fnrf2rFrr&r@G2rrnr !rnfnrnf5rr9rrrnrfff ffnrf5f5r2rnfnrnfnrnrnrr

PAGE 195

6B0 bt47fbt8 & r@rtnrnfnf#rnrnrf5r2$rrnr*n rnf f5rfrrn9rrnrffrf5f5rffnfr5rnff ffnrffnfrfrnrrf5r @A tf n%fnnr$fnnFrr&rAGfrnrnEfnfnr fffnrfrf2&r.fr*frf$nfffnf $rff%ffrfnrrfnf$rrrfr rnrnrrfrf2nrfrf5ffrfrfnr rrrf5f5rfrfnfnffrfnnfrfrrnn&nr ffrnrrf5rfrfrCfrrf5nrrfrr ffrfrrf5nrrf5nrfrff5rf5nrrfrr ffrrfrrffnrnrfrrrn2rrnrrf ff5rnffnrnrfrr%frrnrnrrf rf5f5r&nrnnrfnfnrfrn2f5rfrrfr

PAGE 196

6B6 bt47fbt8 f5rf5rrrf5rffrrf5f5r9nfrnfnnrr frrn%rnrnfnnrfrrfrn'rnrf5 f5rfrf'nfrnrffr%r5rfnrr*nr rf5f5rffnnnrrrnRnr5frrn f5rnrnrf5rfrrnfrn5nrfr 2fffrEnr*fnrfrfnrrn3f5n 5nrffnrrrnfrnr2f &r.&ff'nrrf5f5r%rrnnrrrnrnr ffnrrnfnffrnr"rnnnrrrFrr&r AG @B t n%fnnrrrnnFrr&rAGfrrfrr fnf$nfffnf$rrnrfrf&r rfrrnrnrrfrf2rrr2fr f%ffrfnfrnrnr$nfffnf$rrrrnrrf5 rnnfffnrrnfn%frrnrrnr$nff#fn FnfnrnnrrnrfrnrrGfrnnrnr n2f*rrrfn!frrfrrr!fnfrnrrrnf r2nnr / %frrrnrrf5rnfrnfnfrnnr f*rf%rrr2nrnrrnffffnfnnfnnr rfnf!5rn2rnrnrnrrn%frfrffrn

PAGE 197

6B/ bt47fbt8 & r.rtnrnfnf#rn$f2$rrnr*nrnf

PAGE 198

6B@ bt47fbt8 & rrtnrnfnf#rnrr22$rrnr*nrnf

PAGE 199

6B. bt47fbt8 nrrnrnnnrrnrfrfrnfn rnfn9n2rnfnfnffrr%rnrrrff f5rrrf5rffrrf5f5r9nfrnfnnrr frrn%rnrnfnnrfrrfrn'rnrf5f5r rn5nr!frfnfffrrnr*rnrE 2nfnfrfFrr&rGrrfrn2nnE22 r*rfrnrrrnrrrnrfnr2frfnfn2rrnr rfnfnrrrrnrnrnrfnffrf5f 2rnrr*rnr%rnrrrnrrf5rrfrnnfnr nrrnrnrrr2r=*nnnr*nnr rrfnnf!fnnrnrnnrnrfnffr fr*nrfnrrffnfnfnfrf'nrf5f5r rrnrfrf5nr=*nnnrrrnrnffnr fnnrrnrrr!fnnrr"nnn nfnrnr>n25r-rnrrfrnnfn%fnrnrf 2Frr&rAG2fnrrfnnrrnnrfrnrf*rr rnnrnrfn%r22 @ bf n%fnnrrfnnFrr&rAGfrrffnf $nfffnf$rrnrfrf&rBrfr rnrnrrfrf2rrf2frf%ffr

PAGE 200

6B1 bt47fbt8 & rrtnrnfnf#rnrr=*rrnrE 2$rrnr*nrnf

PAGE 201

6B8 bt47fbt8 & rArtnrnfnf#rnrfrrr+f2$rrnr*n rnf

PAGE 202

6BA bt47fbt8 & rBrtnrnfnf#rnrf2$rrnr*nrnf

PAGE 203

6BB bt47fbt8 fnfrnrnr$nfffnf$rrrrffrffnrrf nffnfnnrfnfrnfnnrnfffrnrrnr $nff#fnnrrnfnnrnffffnrnrrf rrfnfffnrfnfrf5rnnrnffrrf frfr*rrn2frnr2rfffnfnrrfnr rfrfnnrrffn3rff%rfnff r%fnrnffr%fnnrrffrnr2rrnr nrrf2r#rnnnrrnrnr2r nrfn%rrf2 @ fn n%fnnrf5nnFrr&rAGr22fE rfnrnrnfnf&fnf$rrf &rrfrrnrnrrfrf2rr 2frf%ffr&fnf$rrrnfnf nrnfrrfnrfnrnrrf5f5rnf%rrrrnrr rnnrfrrnrrfrf%rnr$rnrnr nFfnnrfnrGfrnfnnrfnfrrfr frnrnfrnr2rrnfnfrfrrn rrnnrfrnnnnrrnnrfrf2Frr&r /0G2rrnrfrnrfnrnrnfnfrr rr%frfrrrnrnrffn

PAGE 204

6B7 bt47fbt8 & rrtnrnfnf#rnf52$rrnr*nrnf

PAGE 205

670 bt47fbt8 & r/0rtnrnfnf#rnf5rfr#rnfnfr 2$rrnr*nrnf

PAGE 206

676 bt47fbt8 nrrrrnfnnrrrrn%fnnrrfrnnrf 2F$rr&r/6G2rrnrfrnrffrrnrr%frff rrrnrnrffnnrr rrnfnnrrrrrrnnnrrnrnr 2rnrfn%rrf2F$rr&r/6G @ bt n%fnnrrrnnFrr&rAGr$f2nfnf frrfrfnrfnnnfnrrfnnn nrfrrnrrnrnrnfnfnnrnrrfnrfr nrrfnfnrnfnnrnrrfnrfnfnnnrfnE frnfnr2rfrfnfnrnrfnffr frffrnfnnr$frr2fnrrrnnEfnnr nrrrnrfnrrf5f5r @/ r n%fnnrnnnFrr&rAGnrfnrf#frr nf5r2rnfnfnnrrfrrnrrnr$rn22 $fr#nrnnnrrnfnfnnrfnfrnfn2rnrnnr nrffrnnnrffnfnrffnrrf5f5rnf frf%rrrfrfffrrrnfrrrnnr

PAGE 207

67/ bt47fbt8 & r/6rtnrnfnf#rnf5rfr#rnfn+f 2$rrnr*nrnf

PAGE 208

67@ bt47fbt8 @@ )&r n%fnnrnnnFrr&rAGff2rrnrfn %rfn2Frr&r//Grfr2ffnrfnr frrnrfrffnr2nnrfnr@. %f @. %fr n%fnnr#rfnnFrr&rAGrfr2-2 rnfnffrfnfrfrfrffrrnnrnnn fn%fnrnrrr2FG ".fbff rrrfnrnrn2frfrfrnrnnrnfrr nr$rnr2rrfrnrrfrnrnfnfrrrfnrnr tnrnfnf#rnn2frffnfrrrfnrnfnnrfnr f2fnfrnrfrrfrf%rf f4 r*nr#fn fnfrf5f5rfnffrfnrfffnf f%rfn r*nrrnrnrnfnrrfnrffnr*nrfnFnf rnrG2nf ntn r*nrrr ntn rnfnrffnrrnfn frf2rffnffnnrfnrrnfrf nnrnrrfrrffnr ntn rrfffnr rfrfrrnrfnrfnrnrnfnnr rrnfnf$rfnrr2n9$22rnrfnr fnr&fnf$rfnrr2n&;-2

PAGE 209

67. bt47fbt8 & r//rtnrnfnf#rnn%rfn2$rrnr*n rnf

PAGE 210

671 bt47fbt8 rnrfnrfnr$nfffnf$rfnrr2nf $2rnrfnrfnr#rnfnrfr2nnr rffnrffnrrnrfnffnr2nrr rnrffrrnfnf$rf&f&fnf$r

PAGE 211

ffbf frrr%rf?fr>$rrrrrfr$rrf #rnnr%rnff677@2rrr2ffrfrrn nr"rrnffr$f )rrnrrnr"ffnnr%rn $n&f677@nrrfnrn#rn9677.r2nrn" fnr#rrfr$rr -rnr"ffnnr%rn$n&frrr%rnr ,rnr2fnrfffnrnrnrrfr*rrr rn%nnrnrnrnr%rrn677.6777nr+ rff#fnfrn&r/000f/006nr f5;f5r&r f/00/+rff#fnfrn&r )rffnfnr1 rrfrFrf@EA2rr5Gnnr9ff$nrrfffnr rrf%rrK,f+K,tfnfr?"frf K,rr%rrf2rf66frn=fnr+r*ffnr K,&-fn$nK,$fnrK,"rfK,f?frfK, +r


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.