Transforming public spaces through performance

Citation
Transforming public spaces through performance

Material Information

Title:
Transforming public spaces through performance
Creator:
Valentine, Anthony G
Place of Publication:
[Tampa, Fla.]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Collaboration
Teamwork
Organization
Pale male
Interacting
Dissertations, Academic -- Communication -- Masters -- USF ( lcsh )
Genre:
government publication (state, provincial, terriorial, dependent) ( marcgt )
bibliography ( marcgt )
theses ( marcgt )
non-fiction ( marcgt )

Notes

Abstract:
ABSTRACT: This thesis is study about how public spaces can be transformed through performance within them.More specifically, this study involves two public venues: The Museum of Science and Industry (MOSI), Tampa, FL and The University of South Florida (USF), Tampa, FL in that within these public venues, not only do performances take place, but they transform the space they are performed in and the spaces in-between the public spaces into performance spaces.
Thesis:
Thesis (M.A.)--University of South Florida, 2005.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 67 pages.
Statement of Responsibility:
by Anthony G. Valentine.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001670345 ( ALEPH )
62286544 ( OCLC )
E14-SFE0001207 ( USFLDC DOI )
e14.1207 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam Ka
controlfield tag 001 001670345
003 fts
005 20051216093305.0
006 m||||e|||d||||||||
007 cr mnu|||uuuuu
008 051116s2005 flu sbm s000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0001207
035
(OCoLC)62286544
SFE0001207
040
FHM
c FHM
049
FHMM
090
PN4121 (Online)
1 100
Valentine, Anthony G.
0 245
Transforming public spaces through performance
h [electronic resource] /
by Anthony G. Valentine.
260
[Tampa, Fla.] :
b University of South Florida,
2005.
502
Thesis (M.A.)--University of South Florida, 2005.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic thesis) in PDF format.
538
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
Mode of access: World Wide Web.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 67 pages.
3 520
ABSTRACT: This thesis is study about how public spaces can be transformed through performance within them.More specifically, this study involves two public venues: The Museum of Science and Industry (MOSI), Tampa, FL and The University of South Florida (USF), Tampa, FL in that within these public venues, not only do performances take place, but they transform the space they are performed in and the spaces in-between the public spaces into performance spaces.
590
Adviser: Fred Steier, Ph.D.
653
Collaboration.
Teamwork.
Organization.
Pale male.
Interacting.
690
Dissertations, Academic
z USF
x Communication
Masters.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.1207



PAGE 1

tnnbrt n nnnnt t tbttn n n n #$"n &n' $ )*+%*,,./$nt/0%'n2n nn

PAGE 2

n 3n"nr n nn $2n /b$!n/3n $1 46 br$!n *, ft$n ** ft*$/9 *: tn$2 < 3n(bbt < = *6 ft>$0nr'r0n *@ ft:$nn >: ft-$bnb btB >C ftC$nn12 >6 n$2tnnn :@ Ann2 -4 nD$n -C 5 C4

PAGE 3

nn 3n"nr "nr f "nr fn/nn "nr !bt "nr &nn ** "nr A 3Fn5nF ;(= *"nr nn3FA5nF(= *C "nr n3Fbn5nFtr'r0n >, "nr nFn >4 "nr n3Fn5nFtn >* "nr n5nFn >: "nr n5nF tnn >"nr 12nDn >@ "nr nnbFn12 :-

PAGE 4

nnn tnnbrt n (5 nntbr tnt nn/n$rtn 212Ft%"3nn "Ft%"3 n nnt tt < /n nt

PAGE 5

4 2n 2/n@@4t /b09 ntnbtbtnnn bt < n/n t btn 2/btt// b/tt3nn%@@*F "nr/0 AAAtbt nnb/ n tt H

PAGE 6

* E AAA% b/t b n!nntn// t/t !t t n/t0nn!nn /ntt nn! t fnbn nbt nbb / tnt/b9Dnbtt $tIn /nnnAn2bt nt%= btt!nn3nn%@@* nt nrDnt nbttn bnbn3b! tt < /nn nnn/n /0b/;2tr0n2 nnnnr/nn%=n

PAGE 7

> 3nn%@@*F nn /tn /nn/ nn nnnn/ nnnnn%/tGrt E3nn%@@*Fn nnnbtbt nfn tnrt0nnn EAAAtbt nnn 28/rt%;btt3nn 4@@* n D"n%/nt n

PAGE 8

: E AAAtbtJn ntnn /! /bt .%/rnbtnGb/ /9=nb/r "nr AAAtbtJ !bt n%*,,-EAAA t Dnbt nn0t G9nn!nnt/ nn 2t b/brrtntn r /n2 brtn'n

PAGE 9

/ bt2 tn"n2!nbt ntnJn2 5nb/tt"n nn/tnn ntnbntnnJb t n2n/btn2 brn2nbr2 nnnb2n bt / tntnbttnn tnnbDt2n t"tt nnn /btbtnnnt trtt2/nnn btn/nbt2n btn"Dt$b/ < n/ tnBnnt tB2tnB n2/$t tnB 22nn n2

PAGE 10

C Dnbtnn << !!n/nn9 nt22 nnn!nb "n "Ft nn

PAGE 11

6 /b 5!n/3n 2bb0nnntt n2n nntbrtn tntnnnt b/btnnt %2n t2/n/ nnntn'n%/ nn!nnn n n$nnt$ntnDn tAC@CF +Fnntn'n nnn!nn nn0n nn b/n!nnn%/ n b!nn fnnnn tf0/nn bttnn nbtnb !ntn!nnnt(9n

PAGE 12

+ /nn!nbn%=4@@C%*F 8nt4* CFnn!n bttnbr tB%;!nn nnn! !n9 !nnt < nrnn An/ntn n/ nnrt$t nnnIn/ nnn/b < /bttnb nn$n /ntn bttnn%/n b tfnn$ ntn!nnn n2 Dnnn -Fnnn tnbtt < /nnb < nnb ntn Dn/btnnn!n nDnnnDnFt

PAGE 13

@ nnnnn ntnn t fnnnn nrnbr < b < nn nn 4@@C%*-Fnnn!nt btDtnntn n!n nnDnnbt b/bn2 nntb nt tnn bt' %/nnbtb n/nnt %/ tnntn" nrt4@+:%t nnntDn nnn nnbttnnb tnntbttn ftt' /tbt/tnt ;n/btn nnnntn%*,,>F Dn

PAGE 14

4, #nntnbttn nt2bbn fn < 4,4Fnnntnnb Dtftn!nnnnt /%/nIbtnbn nnnnIn!nn ntnn brInnn9I0n 2n4@bttnn bttnn tnnb/ Dnnt n ftb!nbtDn bttnb t n!ntnfn@@4fn :6FrnJtDn!n nnn nt ntnbtt *,,:%C,Fnn/t << nt << t nn!n nnnnnnn nnbnInt n!nn tEbtntnnF

PAGE 15

44 bn/%=:-F nntbtnnbttnfn n nnntn nntntn!nn ntnnfn n tntDnnt%/ nnt0%/ / t/ ntt "Dtt4@-@Fbtn t !n!nnt fn%;2%tDn nt4@-@Fnrnn nn n/nrnntn9 nnnbtDnn tbnt n/rt' nbtn tntnn K9 btEtt rttn tE4@-@%;tntb

PAGE 16

4* r b/ttn btn= btbnnn2 nnbt/2nt nt@@C%C+Fb nbttnn < / /bnb!n/n %/nn n %//tb/ !nn t 2nnnnt( b/tnnE4@@4%nn(nn tntnnDnn E4@@4%:+Fnbtnnt Dn'nnn tnt'nDtnnnn ntntn n < Af< AB < BB B < AB < 8b/B/nn bttnnn4@@4%:+Fbt / ABFnnnABFn

PAGE 17

4> DABABBFnbttnABF n8b/BFtbnD /nn tnt%/Dn!n D trt t 9n/bt/t 2nbFnn/ t << nt << tnn n ntt,,:Fn%/ nnnn$(t < b! nInnn/nn n nbt!ntnntn << btnnnn nnbnnntn t E < 6-F'n n/nt%// nn%/nDnnt b ntttbt nt/*,,>%@*F%; /bnntbttn bt ntnt2 t%/nnnnt <<

PAGE 18

4: nnnt << t= nnbtn btt2nt nnbtnnnA n tbnnb!ntn E*,,>%@>F ntnntnJnbtn 0%/bt btn nnbtbb ntt 2rt4@+:%:>F btt nnnnnntt b/ttn/ ntn bnbtn t=(r@C@E4@-,F < -@nrt "tbE*Ftn tr%/ntn n/ btntt tttn%=E*,,>%:F%;Annn = trn t nnn ntntn$nn

PAGE 19

4nn/t*,,> F ttbtntI n!nn!nnt (nI bt tB*,,:%@F%; nn/btn !n!%/tnn!nn 0nn0n nntt ntn!nn2tB*,,>F t 2 nn4@@4%-4Fntn bttnbttnb$n 9/btbttn btt ntnn4@@4%-:F tbrbttn < bbtt tnD Gnnt 2ttn n tbtn /btnnnn 2n < tn tt

PAGE 20

4C n /b/2t/nb tnnB 2 nn2nn << ntt(bt0 t/n!nttnn t tnt*F ttbn/t E4@-@%+*F%;nbnttb= << /nb nnnn 2nn2t nnr bt2n ntntbttrn 2/nbrn ttn nn'nn t2n'n nbttb/!btt t2n nbrtnn nntt/b/ n/nDtn nbt2t n

PAGE 21

46 nnt nbrtt nnn 2n2nn b!n2btnn << !n rnnbnrn nn F2tnn brn t << b0nn bttrnt"$n' ( n2nnn*,, bttnt9tb/n2r n2 %//bt / tttn << n nbttn 'nbt %/n" rn/nt nt

PAGE 22

4+ ttnnr2b# nnDn%nnn n nn2b/br nnbtn /nb#n2n'2 /btb#2btn t2 bt94@-@Ft/ bt'n2brnn << tF%;t/ttn! tt=b n %;tt!n /nnn4@-@% b#btnntn n!nnn << nn tn2nn !nbt bn b#n"nn "bbt < // ntbt!nt n tt2t/0%nt t 2nnn2t btrt n212Ft

PAGE 23

4@ "32/rtnt nnntn t ntb ntnDn Dnt(nnn << 2Dnn ntnn Annn t/bt tt2btn t nb/bt tnB!n/ nn tbn'n2 ntbtnn << !n/n tnnDn!nntn tt2%/r rt

PAGE 24

*, br 1n nn2nnnn n2bb0nbn/n nnb/ nnnbt!n/ !n"Dt"b/2 nt!nnn !nb tn2n212F nntbnt Dnbn nnn2 ntnnnnb# tb2Dntbn A2 nnn f2t2n /22tnnb# btt nttt /b#4 nt%;n= "tb%/ tnbr tnnnb#2

PAGE 25

*4 ;?29n%=tn 2/b /tnDnbn << 2Dn%/E4@@-F b2b t ttn t2nnnnbt br9/n t br9!nb%=Dt 2n'2n'nbt tn tt4,:Ftt/n;tn !nntb < nn!b# nnnnnnFn nn%;2nnnt bt;%=n%;n n= @@ tnbt brn 2n!nbrn < b#t2 tntn!t nnnnt*,,>F Ab/nntnbt n

PAGE 26

** trtntn b" 2tnn/n nnnn29tbn bt2 B=n39n=/ rrt 3n t%/ !n /Dbn &nn "nrnn 00 2;39

PAGE 27

*> #/b n%;AL=;nbtt %=2 ntn /nb0n/n nbt < n G%/bt ;3/ ;tt%=22 b' 2n'nn /n nnn t!nrnnt n0%nb nt!n n2/t!nDtn !nnt n2 btnn E*,,>%:F;n t=ntn= E4@-@%,6Fn /tn nn/n/t nb//n%/n tn nt nnt

PAGE 28

*: n tn nnn /8b/%/n nn '22 ntnt nt 1btt 2 2/n nbtt tt /nbtnt/n n bt/nDnntt ttnn/tn ttnt ') Dt n/%A0 nn2/n9ftb%/ nrnntt + 2nn b#n! 2n'btbtt4@-@F t/nb2t !n

PAGE 29

*2n' nbtt 0nntnnn Dnn29 nnbtn tn 'btnn/n2 /nnnnt%@-@F2 n#nbtE4@-@Fn n tt/nnn tt/tn9 n %/nnbt 2 nnbtn nbtn /tE+6F%; t =tn 3Fn5nF

PAGE 30

*C A0% nrt nbtb/nbn 3nbbtAnn3n nb(n!n ntn!n Et%@-@F2n nn3F5nF ;(= nnn b 2b/nnt%@-@F%#n !nn%/nt n%/nn nn9 nn!nt/E%*,,>Fnt btntn(AF3r3nbbt / !nnbbt

PAGE 31

*6 9( 5/nntn b/b 'Fn9 tnnnnnn9n /nb/tF'nnnn %/ tbtnr nnnbtnnn n < n n ntnbb/ Dbtnt % !nnb!n nb!n A$Anb/b/ 3rnbB nB 3 5$b/b M< 9 A$3r2fnnn/ B 3 5$br9n M< / nN Efn0n3nnnF

PAGE 32

*+ 8&G&?$.0nFnnLnBA A$0nB M< /9tn0L 3 5$ 8&G&?$An09nnt nnb/ bnn9 3 5$2!F29n M< Ltt 8&G&?$8rtn 3 5$F9 M< ?br9 n/1tbDN 8&G&?$29 M<
PAGE 33

*@ nbtntb n nntn/n btt2/2b n < nn/nt +@Fnt%;2ttnnn nnn!b/ tt tn /rtb% 2nnbttn nnnn ntb!nnDrnn f" 2 GD% "n2tr'r0n nr'r0n%*,,*F%/ 0nbnnn tn < ntb /bttn"n n3F n5nFtr'r0n

PAGE 34

>, nb!nnn'nt ttb2/ 2n/ tr'r0nn8 rnn )btnbtr/nn t2/brnnn /tnt2Dn%; b#b%=2n 2ttntn /btt@-@F nntnr'r0n2/ b/ntn btb/bttn ntn!ntn t n!n"tbt

PAGE 35

>4 /bn0An tn!n t/!n tntD tnt/ n A/nbt nn/n n/tt 2 n nnttnt nbtb %/n ttF2 /b/n0nD%/ /nbt%/ btb/rt"n r nFnn

PAGE 36

>* Atn < nD tn//9nD b%"nr n3Fn5nFtn nnn/t ttnt!%E4@@6% **4F%;(nn "tb!4@@6%***F%;A tnnI%/ /nt9br t!nbt bt2nbn nn btn0n2

PAGE 37

>> 2/%;399 Dtt4@-tn %; nbttn nnn nbtnntn tt=tt fr 20nnbttnt n nt tnn2!n nnbrtn b0n n n/ntr'r0nnn btnr'r0n ;btnnnnnn trtr nnntntntt ntb# tn ttr nn!t n E*,,>%-6F;n tbtn!nnn

PAGE 38

>: n/btn/t tnnn tnnbtbn /nnn?L2 ( 2 /rtnD 6" ttbtn/ 2nnn/0n tbtnt ntntnn%/ /ttnnnn n%/ tbttn" nnbtnnDn n nn(t n5nFn

PAGE 39

>n5nFnb fn nDnnn nttrn Dt% "bttbttnn r/n /nnbrntbttn bttnnt tt//// n ntn t//0nn ntb!nntn nnn nttnt%@-@F Dt/ tnt

PAGE 40

>C ,"9 ; GD%/n) "/ tb/nn/ tn A2b#n tb nt tntntbt b/n2r/ tn nrn nn //2n'2bt b2/ntnn! t2 2/nn/!!n nnnbt2b2btn nbt2b!ntn Et2% tbtn! An/nt2! ntnt%@-@F n t2Dnn2nn tnb2 btn /9nt%/

PAGE 41

>6 /nbttnbt +*Ftbtt btn bttntnD /"nn "t/ ntn n 'nn tnt!nDnnn ntn t ntbtt/nn Dtbbt12 -" ntb nn122 nnn2!nn rnnn t n2btn nrtntn tt12tbb!nt /2 Dtrtnn "%/ntnttb 12bnn

PAGE 42

>+ bt nn b/rt%/2/b/nn < 2b/nt1292 / nn nnnt 'n%/nt/bDn2n !nnnt nnnn ntnbrn2 tntnnn << E12F%/nD n12 < < nbtt < nnnn nnn rt9b n t0nnbE JJ///n %EF%;ntrtn tnb/ /t < nntb!n/nn nnbtn @+r n trnnn An12DnnnnDnt nbt Dtntb/ !nn9nntn < /nn

PAGE 43

>@ b/nt'n?/ 2Q( nDn! /0nnDnn bb0n% nb/r nn << t0nDn ntnnn E4@+@%@+Fn b/n/nD 12nD < tnntnnn"n nn"tnn rtnDbrt9

PAGE 44

:, nnn/nn2tn 2 nn /2122 tnn0nn/ nDn% rt2 nn2b << /Dn Gt!bt b/nDn btt/ nrnt tnn 2tntr tnnt 0%/tntn 'n2 tnt'nt /tbtn btn nn2tnn b#2/btnDn nn2b12b tn/n2 n/n'nnbt /2/

PAGE 45

:4 GDnn2n n12!n )%/bnr r2rt n !nn2 nb/n!t12 btnbrnbnn "'nn nn A2!nb/t nnnn << 1nn2/nnb n!nDtDn /2n 2nrt/nn bbtn nbt%@-@F2 rtn22 t2(t2/2 n0nntnnn nn2 /2nnn ttnt E4@+@%,,Fnnn D$ nbnntt << nnt nInbDntnnn!nnn!n ntntIbn #nn'

PAGE 46

:* nnnnnnnI nnnntbnnbtnnnn trtn nE 4*CF?rn ;bnbnn (tnt nbrbt < // D b/nnntn btnnn rt !n/nnb nnbt %/2nnn D/n2n rtbtn DnDnbn %/bn/n Dtn,F ;Abn n r Ann0nbr!n nDn2Q rttt 2nt%/nn

PAGE 47

:> 2tnn /2br tnn/ 0/bt2 n2fn4@@6% %;0 9nbttn tnn/02r29 /L 2b!D$2"%/ n !nnb!nr 2!2nnn Dn8Dn rttnt -FDnt t/nn !n n2n/ tnnt nDn%/n/2tn !n2/ ntt tntbbtn rnnb/0nbtbtDnn btDn2 9 +6Fnnnn nrnbtb/btn

PAGE 48

:: Drnt n/nnI!ntDn nnnDn ntt!n2tt t4@-@F ntnbt nn << !nn22n /0nDb/nnDn0 b!n8nn? nnt9n%=n ttn n /nnnnn E4@+@%+F%;nrt ntn/ nt < nntb!n//nrnnn bt n EFbF ntnnn nn 2n /tn < b < Dn%nn b ntnn ntrtn

PAGE 49

:b!/nn29t2 /;bt3 / 8 < tnt t!n=n n EnbFn12 btnnbt ? =nn 4> 2n/r2n nb/nnD%/ntn tntnn b 2

PAGE 50

:C n!nDnt < DnDtbn nEF !n/1nnn b%/nnn nn Dnn bbt/nnn n!n!nt%@-@F bbtr /n0n /nn n%tDntn nnnn!n/br nn% %/nnn 2/nnnrt2! 2rt nnn << n t nnnn!n0/n nnbtttt nnn b/nnrn/ nn2/tnnbt / bnn

PAGE 51

:6 /n2/ nnnn!nnntnn!n ntn t@-@FDnnn An nnn 2nn btn 1nnnn /tnnnnnn nDn nbt Abttn%=nDn btntnnnt /nDnt%;A / tnntFrt /!nbnnn nnntn nbtt%/nnt /n.nn%=n(/ tbtn9n n < nnn nbtnnDt btntbttbt btn1n n!t %/n%= nt4@@-%%;nbt << n2/

PAGE 52

:+ btnn n nn << !Dn2nbt rtttt2/'bn n!n!n 2nnntntt tt2ntnn%/ btnn%btE4@-@Fb/!2n' t ntbbr nnEF nbtbtn 2n b tnnDnADn Dn%=E4@@-%*>Fn n n 4@@-%*6F/btnnn EFE*+Fn/n!nt9 btt%;n nnn 9nn20 nnbbtt btn n !n22/n tb/tnt ntnbntb nnbtn

PAGE 53

:@ n 2tnn"n bbtnnn << bn t2n'!nt tn t2ntbrbn nnt"tb ntnntDnn% 2/ nntt/n n 2tnn2b12b 2/nn 12t tnnnnrtnnn btnDt'n nn trt 'ntnbttn nttt btDn nn2/ t/n bttnt"Dn2n /btnnbt

PAGE 54

-, 2tn12n2n ttDn2 nb DnntbnnDn nbt2tbt Dn nn !nDn2n2b' nnn2bbt t btntnn!122n'bt nbnnt trtbtnnnt DnnDnt (n n0ntbnbtn b!nntn2 Dtn/nb/ t /nnDntn b/nt tnnbnbt (b !n/ 20(@6,%;tnbr9 L=ntt 2n/ nn nbttnn0ntbbtn

PAGE 55

-4 b#nnnnDnn bt! nn 2/nnn' nnnnbtntn 9n12 n n &Dtnnb# n12tb nbnn2 nb2/ nbtb!ntn nnrt nnnb/! rt2 nDtb12bt tDnDtnt nbrt 9' 20n2nnn n'n!nnnb' btnn b12n nn 2tnnnrt ntDnnnrn

PAGE 56

-* btntr brn&Dn n/nDnn < n nb!n/Dn 'nrn n0nbrnrt nn2!nt nnnbtnt2n < / / tnnn!btbr%=/ t/ntn tr nn nnt !nnnrtt/ nr n/nnnnDt%;n btB3=! n << b%;8b/ bt nnbn DDt%;8n29tDnDnt 1 bnntn < n2nntbn n0nbttnb

PAGE 57

-> n !tb tbn!bnb#nnnnb %/bttrnn A b#nbtnn tnnbbb/n%/ 0n nbbtb#nrtnDn bt n/nnb#n n 12nn nnn tnnn n/b < 9 b#12t Annn 9 nttnn tn 1rnnn12 !nnt tbnt/ nb nn < Ann

PAGE 58

-: n%;nr nn < /n ; < /rtbt0 2nnnb%/ n/nD nD nn nrbtt tbn n%;82bt b3b%=012 nr0%;Anbn 0b/B= Dtn12n tDt 1tnnnbt12tb nn%/ tt nnrtbn/bt nbr9ntn nnDbr bnDn nbn%/ n9n tnntnb 1 22tbtnn bt'n2tnbn bt!ntbDt

PAGE 59

-"n12 bn t%bt /btn2nbtn 2n

PAGE 60

-C nD n )n%/b/bb! tn2/nnrn tn btDn nntrntnbrt tnrt9nn nntn9 n ttnb'nbt2 nnnnntr nbt nntn ftbn n bnn!nF%; b << t tDnbt /n2bnn !nFInn << /n < /n= 2nnnb 2tntnt!n/nn t22ttbr tnrtn2 btnbr

PAGE 61

-6 2nbt 2b2ttnnn M rt nn nnn!nt22 /tnnbtt brtn 22n b#nnntn / rnn2t tt/nbt'nn9 nn/t'n bttn2 rtnn b!nnnt/t nnn M2 tt2b /!2tn btntnnn!n ntn 2n2n'ttn Dt /2nbnt /nnr'r0n btnnbtn n nn12n!n nt2!tntn

PAGE 62

-+ b#ttnnn nbt "nnn/?b/b2 %#2tt nbttnnn !btnnn /9%tt n tntn!n ntntnt nnnt/n !b0btn12 nnn M b2nnn n t#tnb!n/ D2n ntt 2 ntnnntt nDtbtn/ n2nnn "bt / tnnbtnn btD!nnn2 rnn MnnD 2

PAGE 63

-@ 2!n2tnn 2nn nt n nn$ ntnntnnbrtB n/r /brn /bt n Mbntn/n fnbt nn btn nt'nnnn n/ntbn nn rtn nt3nnn 9n tbt n!nntn t! tt9ntttbtn n nb tDn!n' t!tn nt tttntt

PAGE 64

C, nn M!/nnnn nn/n n n%/2tn &n12b0/t2n nnDnnn &n'ntrnnbrb# 2b'tbtnnbt"12 t/2bttn n 2btrnnntbt b#2/bn9

PAGE 65

C4 5 (rt4@+:F = n23$! f n*,,:F "<: bn$n t4@-@F r *t /0$ 4@+@F r /Dn n$ 4@@6F r@ %6% **4 < *>3nnEfJnFOAnF4@@*F r EnnFnbrJJ///tbtJtF 4@@CF /"8 C %G/0$nO r" & 5 G/0$(b%@+@ 4@@6F 2 *$ fn%4@@6Fnnt r@ %%*-< >* fn%4@@4F "@ / 0$n 4@@-F D"r /0$ %E *,,>F 3n *,,:F /rE 3/0$ 5

PAGE 66

C* /4@+CF %9"8 E:/0$bt r'r0nG < ,,*Fnb!t*%*,,:%bt JJ///bt0JnBTT 4@@-F + / ?0$nt E4@@+ F r /0$ f)fnn A4@@6F r C 9nn$ nt < A2 AAA Fnbt EE&&&' ( &E C AAAn 5n-%*,,bt EE&&& t AAAtbt n < *,%*,,-%bt EE&&& t AAAtbtJnbt EE&&&E' t AAAtbtJn n!bt EE&&&Et


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.