Ammonium distribution and dynamics in relation to biological production and physical environment in the Marguerite Bay Region of the West Antarctic Peninsula


PAGE 162

<>@ t !"#$r t !"#$r t !"#$r t !"#$r t !"#$r$ )>0)BrD-nr nrnnrnBJDrnr+AtnrnrnrBt$)
PAGE 163

<>/ f! "%&f%%f !#( )#( f! "%&f%%f !#( )#($ )>=)rnnttnnrb7.(nrn(rr nrf n rnB. I0 I< DrnrBrD0111I011>rD)nrttnt rrntnrnB$)>=rDfnIrnn1)21fnn f)bt nrtr nrnrn(nKtr nrntnnrt(rnrt>I2JnKt Ir011>fD).nnrn ntrnrnrnU<)/Jrn3nftt 3nntr;Irrnn*B$t)>>D)$n(n

PAGE 164

<21 t )"#$r t )"#$r t )"#$r t )"#$r t )"#$r$ >>)BrD-nr rnrnBJDrnr+AtnrnrnrBt $)
PAGE 165

<2< trnnrnnrnt IrB0D) bn011J$fr0110 B$)>0D)nrntrnntrtnrnrU0Jrn r ;rn01 n*rr0110B$)>>D)Atrnr nrnr;3rtU1)2I<)2JKt*rrI$fr0110B$) >0r>>D) A3rtrtrfnrnrnnn r;rnrnr33fn3ntn3rt)70111I011<(ntrnnrn nrnt3nnn <13ttnrn4*rrnrn $frB$)>J(3n r;rnrn nrtnnB$)>0fttnrn(rnnrn nr;rb7. nrn011
PAGE 166

<20 >)=)0) n%nrf%rntfrtnbbt/b n rfnbtr Atrnrt rtrnnn0111I011< r0112rr>6r(t n)7fnrtn nrntr2rD)8nnr( nrntrnr;rU6rD)Atnnnffn3nn3rt3rtttnn 3nrn nnrnntnrB$)>2r>6D)brntrn/2L frttnftr?2LB0111I011?r>@D)At3rtttnn3nttr ;rrn BA7.D& B8 > Dr B7+D& BA7.Drnt"r n<) n ntrnnKt n rnnrnnrtnrt nffnrt):(nfrttn;<)2 I= B$t)>2r>6D) "nrntnn n rn nt( t nt( 3rt3fnrtrnY< I= B$t)>2r>6D)

PAGE 167

<2= BrDAnr" FB D I= G BfDbrntFB D I= G B D" n ntFB D I= G BDt ntFB D I= G $ )>2)AKtrrtfrttB I= DBrDnnr (BfDrnt(BD n nt(rBD t ntrnrn0111I0116)AKtrrtfrttB I= DBrDnnr (BfDrnt(B n nt(rBD t ntrnrn011
PAGE 168

<2> t f! "%&f%%f #r#* +,+ t f! "%&f%%f #r#* +,+ t f! "%&f%%f #r#* +,+$ )>?)rnn r nB" I0 I< Drr4tttB" I0 I< DBrDrnt(BfD n nt(rBD t ntrnr0111I011<) t f! "%&f%%f #r#* +,+ t f! "%&f%%f #r#* +,+ t f! "%&f%%f #r#* +,+$ )>@)rnn r nB" I0 I< Drr4tttB" I0 I< DBrDrnt(BfD n nt(rBD t ntrnr011/r)nnrnn;nrt b8" < (Q(f1)>1(rttnBArf<1D( t nfrtt3rtY< I= rnnfnn/Lr<@LnKtnnrrr r n0111I011
PAGE 169

<22 nrrrnrrfn t nfrttY1)< I= rn QE1)61n0I0)2 I= rnQE1)<1B$)>/rD)"t ( t n rnnnrrr r nrrtrt/)BrDAt t t nfrttB I= Dn nfrn t nrn3n;nrtb8" <( Q Vn nrnrr t n nnnnrrr r n)BfDAt t n nfrtt B I= Dn nfrnr4rnnh Vn nrnrr n n nnnnrrr r n) r(trrr?1L n n n3rtr4 n(rrfn rnr4 ttt fr4rn n(h BArf<1D(tnrt n nfrtt< I = rnh fn3rnrnrArf<1n<1 I= rI h rB$)>/fD):( n n rntS> I= r r nnrn3rntB4nr)(0110V,rfnnnr)(0112D)

PAGE 170

<26 rn(r rnr4 tt ttrIt4 n rn fnn8rBrnr)(0111D)At( n ntrnr4t3rtntrtr ttftrn) 8r(3n?1L n n nr0=L t n nfr4nB$t)>?f(r>@f(D(! rntnt3t nfnrt)tt rnrt21Lfrf(tr4 tt ttnr nrfrttU<)=" I0 B0111I011?rr >@rD)n<11Lnrn n3rttnn4 rnf 011<) R rntnt3rn0110nrrn011@rD) >)=)=) ttrr=bntffbnnfbtntfrtnbbt /btn nrrnr Attrn0111I011
PAGE 171

<2? r ntnntntr3rnt):rnrntr tnt3rtftnttB,nr)(0111Vnr)(0110D) "rtnr)B0111Drtb8"rt n=1J;ttn frrnb8"rtt1I21Lb8"3rtt ntt( r n rnft)nr01I>1Lb8"3rt n n rn;nttr t)At( n rn3 n rb8"tnrnr)tnt n rn trnn;n(ntrrnb8"3rt n tr) Ab8"frnr n(3rr;rrI fnrtB$t21f(D)nrfn3n rn n rn frr;rfrnrtr n3rtr rn)70111I011<(r;r

PAGE 172

<2@ BrD0111I0112rD) r0116rD)rfrnrt tn n rn nrtf t nnnrn3rntBr'r(
PAGE 173

<2/ frtttrnnr33nnfrnrfrttrt2I@ I= nf"rr+rB" I= rf nf'rnr)B)=)>) ntbftntnbbt/btn n bnr Ar%tfn3n3trt3nnrntr r4 rnr4tntt)AfrnntrBArf @($t)=<(=0D3rtnn n rn nn011 I 0 I< 3nntnrr;<=)@.: > I0 I< )8r tt(nrtn3rtnrfrnr(3nU>2Lrr $frIr011
PAGE 174

<61 nr)BD(3nrnfrnrrn0?I22Lnnrr tn tr3rnt) t f! "%&f%%f .r.r$-/0 .r-/0 t f! "%&f%%f .r.r$-/0 .r-/0$ 2<)Atrnnttr nf4 rn(4 rn(r frnrB.:> I0 I< DrnrBrD0111I0111Lr f nrnrtr3rntntrt)7n rnn<11Lnnnrr n3nntB$)2 I 0 I< *rrnrB$)2
PAGE 175

<6< trr nrfrnrrrnrnrnnr0111I 011<)t0111I011 I0 I< 011 I0 I< 0110B$)2011 Y1)2 ; nrrt<3rt3n0111I011< trntBArf@rDr rnr011
PAGE 176

<60 *tnn tn(rt0r trntn0111" I0 I< BArf<;rnntfrnrfrttBArf<0D)A rnrnr;rfrnrnrn3rtn3n0111I011
PAGE 177

<6= nrntnKtr ((ntnrntrn 0=I22Lnrtrfn3nn3rt) rtfrnrfrttnY1)2" I= B$t2=rr2>rDfrt n3Infrnrnrn(nnr(nrrn rtfntrt)nnnfrnrrrnr nrnttnrf(Y1)?J(fnrtB$t2=fr 2>fD)7nrftfrnr(trr;0I=.:> I0 I< f%tn4 rnB rn@I<=.:> I0 I< nnnr r nr$)2D) t(3nrntnrnfrnr( n?1Jn4b8" rrnn n4tntB$t2=r2>D)+n rnnrnfntrb8" tnrfrnrnn n rnnrtt=r>) Attrnttnrnfrnr3n rtr nrnr&frnrrrn3rtttnrfnf nKtrtntrntrntKt n rnn !nt)Kt4 rn;nrn tftnrnr rnrntBS
PAGE 178

<6> BrDrnrfrttB" I = D BfDBJD B DAnr B I= D BDb8" < Hb8" 0 BJD $ )2=)"rt=&trnrrtBrDfrnrB" I= D(BfDrBJD(BDnnr B I= D(rBDtb8" < rrrb8" 0 BJDn 0111I011)"rt>&trnrrtBrDfrnrB" I= D(BfDrBJD(BDnnr B I= D(rBDtb8" < rrrb8" 0 BJDn 011
PAGE 179

<62 nrntrn011)=)2) tbttftnrrtn%bnttnbbt/btn n A3r3rtntnrnrntnnrn3rnt) 8tB I< frtntfn3nft rnrnt Ir011
PAGE 180

<66 f! "%&f%%f $ 22)rnnttnnr3rnnrnB.:> I0 I< Dn0111I011< r011J I< tnrn rtn0)2rnKtnrnrn1)10J I< 3rtnn )7trnt0111I011 I0 I< n3nrt nt)At(r r;rnrn3rt!nrtnt n3nnrnrnfrtrrnrntfn3rn r3n) : nrn3nrnrttt rnn rr ttt3nn;rfn3rnr3np7 011<(U1)=0 I0 r3;4nnrnfn3rrtn) 8r ;rnrnnnrnrntttn;Ir)A r rn3rtnfn;r)+tttrn n rn3fB$)>0rD)7nrnttrnrnr

PAGE 181

<6? ;r3nIr3rntfn3rrtn3rtU1)00 I0 ) nt rnttt(nrnrnU=1L;Ir rtttfn3rnr3n) >)=)6) tn nbtnf nrtnbbt/8nn Attnt ntnrfn3ntrtrtrIrt rfrtnnrnrtnr3rnt)Antrnrn rrrr nrtrnntrt3nr% nrrntnrnrrnrfn3n3rtB$t=2rD)7n! n 3rnnrntnt B$)>6rD)"t!n( r3nntB$)>>D)

PAGE 182

<6@ .nn nB."D(r tnrnn3trt nn rnn(rfnrnrtrfn3n rnn nrnnt rn)Arnnrb7. nr nrnntrtrtr ;rnn nrnnr r nrtrtnrnnt rn(nKt.I !rnt."31)/0. I0 r1)6>. I0 011 I0 r1)0<.: > I0 0111I011
PAGE 183

<6/ >)=)?) nrtt=tnrtr Atnfr rrnt nBArf<1D3rtr ftrntnn8r):(t3n ; nrt)A; nttnnnnrrfn n rrnrt(r rrn3rt nffC21Lntr)AKt r;r rnrn(r;rfrnrfrtt(rnrn nrn(r;rrnrn(nrnrr r n( r."3tnrtrtntBArf<=D)S<1Lrrfnnrtn rtntnt3rttrtrnKttnt tn rrn nfrn) nfnr;rnrnrtrnrnnntnrntr ntntnnnKttntfnrtBArf<=D)21Lrt rnnrnnt ttrnnnt)brn frtt3rtY1)1< I= fntrt)8nnr(frtt nn n rn t( n ntr t nt(3rt t3rnnrnrB$)26r(fr2?r(fD):(rn rr r n n rn3rtU01I=1Lrnnrtt 3nJ b I21Lr7t b I21Lnrnrnnrtrt3nJ b E1)? I< r 7t b E>2 I0 (r4ttt n ntrttttt t nt nnnr nrntnfY2 I= BArf<=D) rnrnrntb8"S/1J(f frnr tntrrnrntrtrt@)0JnKttnr trrS>J011
PAGE 184

FLrnG." r; r; frnr .8 = r; .: > FLrnG." B rDbrnt r;3nrn B I< D(J $f*# 1)= #$,1)@@ *$ =)@ *,-f >?>@A>B>#A>4?AC>D?>>B#>> @?4BAC>B# f#* 2)61)0>)? ,.*-* 0)6 0)/ .*,.*rnrnntn B I0 D( ( f#f 2 )61)0 *$ 0<=F/>G 0)6 0)/ .,.#A>@A>B>#A>4?AC>D?>>B#>>@ ?4BAC>B# f 2 )/1)2 01= ,ff* =)1=)= *,-f $rnfrtt t (g 1)11200)@2)61)>2)<)<=)1<66F?>G1)60 >>@A>B>#A>4?AC>D?>>B#> >@?4BAC>B# 1)1<2<@)62)61)>>)601)< *f,$-f 1)1<2\ )<0)? 0)2>)1 $ >@A>B>#A>4?AC>D?>>B#> >@?4BAC>B# 1)1<22)=01G1)@6 f 0)6>)< $
PAGE 185

>)1 <66F?0G >>@A>B>#A>4?AC>D?>>B#>> @?4BAC>B# 1)<2 # 6)11)> f. 01=FG1)/1 f =)1>)? *f,1)60 1)<2\ <6)@0)6>)1=)1G1)66 n B I< D( 8 1)1112 0 0<)=2)21)>>)/)<0)?* >@A>B>#A>4?AC>D?>>B#>>@?4BAC>B# 1)11<2 0 01)=2)61)>2)<)<0)? BfDn n rn n4rr4rn n nt(h 1)1602 01)12)61)>2)10<)10)2@A>B>#A>4?AC>D?>>B#>>@?4BAC>B# 1)<@?2 0<)12)21)>2)1)=0)?<62F6/G1)6? n nt nB I< D( 8 1)1<0201)@2)61)>2)1011F?2G1)/0)<0 )@ 1)102 >@A>B>#A>4?AC>D?>>B#>>@?4BAC>B# 1)1=?201)@2)61)>2)1011F?2G1)/0)<0 )@ t n& rn3n ;nrtb8" < (Q 1)01<@)62)@1)>2)00<6F G1)/>)1=)1 .$ F G 1)>1 >@A>B>#A>4?AC>D?>>B#>>@?4BAC>B# 1)6100)02)01)>>)6)1 $ <2?F # G1)6= t n tnB I < D( 8 1)1112 0 01)@2)61)>2)1011F?2G1)/0)<0)@ >* >@A>B>#A>4?AC>D?>>B#>>@?4BAC>B# 1)11<2 0 01)@2)61)>2)1011F?2G1)/0)<0)@

PAGE 186

=0<)12)61)=2)<@?>@A>B>#A>>D?>>B#>>@? >B# <)=101)22)21)6>)/)20)?<6/ 1)6> :rtrnrn tnrn.: > nr( 7 .:> 1)1@201)?2)61)>>)/)00)6<6 /1)6> >?>@A>B>#A>>D?>>B#>>@? >B# 1)0201)@2)61)>2)<)10)@ ,$-* <2)6 =)1 f <6=F6=G >E>@A>B>#A>4?AC>D?>>B#>> @?4BAC>B# *# 0 0)@ 1)2 *$,#1)/1B>@A>B>#A>>D?>>B#>>@? 4BAC>B# 0 1)? # 1)> <@0<)1<2)? #$$ <6?F6>G ## :rtrnrn tnrnb8" nr( 7 b8" 1)><201)@2)21)>>)/)00)@@E>@A>B>#A>>D?>>B#>>@? >B# <)0>201)@2)21)>2)1)10)?
PAGE 187

@A>B>#A>>D?>>B#>>@?>B# /2)2r>)201)@2)61)> 0)6>)?=)12)21)>>)@0)60)/0)?<6@1)?0 Bn#>@A>B>#A>>D?>>B#>>@?>B# /1r<101)/2)61)>2)00101)@@2)1)<0)?@A>B>#A>>D?>>B#>>@?>B# 1)1?201)@2)61)>2)1)<0)?
PAGE 188

BrD" n nB I= D BfDt nB I= D B D.nrnBJD BDBJD B Db8" < Hb8" 0 BJD BDrnrB" I= D $ )26)rnrrtBrD n nfrttB I= D(BfD t nfrtt B I= D(BDnrnnrnBJD(BDrnrnBJD(BDb8" < Hb8" 0 BJD(rBDfrnrB" I= Dn0111I011
PAGE 189


PAGE 190

I= 011<(21D)r;rnrntrr frnrrrnrnnrnrfY<1L rnntn rtrtBArf<=D)7nrtnnnrtt3nJ b E1)=2 I< tfr(nttrtnnn rnrt rnnrntrtrt<)1 I< rf nnn8rBn nr)(
PAGE 191


PAGE 192


PAGE 193

)=)0(rttrnrrnn3rt; nn rtt3nnnrnnnrnrtrt)7nrtn( 3rntrnnKt n rnnnrtt3n J b E<)12 I< (nrtn rnnrrnnrrnfrnt3rt; n( rnnr."rt) nfn rrn ( (trnrnntnn(rntn trtnt tttntBArf<=D)n ( I21L(nrnt frtrIrr nrntr nrtnrt3n rnr;rnrn)7rt ( frtrnrtn rnn n rnn)brntrn20Lrr r nn0111I011
PAGE 194

<@1 rnrnt)Atnrtrnr rftn)tn nKtrtnt3rrn())tY<1Lrrfn(nn nfrnnrntt rrntBArf<=D)nr;rfrnr frttrnr;rrnrntntttnrnt rntttnb8" < rb8" 0 t3rtf21L)8nnr( n21Lnnrntb8" nnrrtr(r nnKtfrnrrnttrrnnBArf<=D)A rnKtrnttt3tnnt3rnr;r nrnt) nfrnnrnttt rtnnKtrtn tntntrtr rnntnr)A21Lrtn rntrnt rn(b8" < ;n(rrnttrntKt rnnrn ttf n nr t nf trBArf<=D)rt trrtnttnrn3nnrn trnt011
PAGE 195

<@< n0111I011@Bn=)=)0D)nn21L nfrnh rQtrnrnnrtr;r frttntn3 n rn t(n rnr3rt tnKtrtn n ntBArf<=D)7ntn(n21Lrtn t nb8" < ;nrnrnrrtb8"rrrfnnnfrnrnrn r t3rnr;rrnrnnrnrrt 3nQE1)>1BArf<=D)Arnfrtt t ntnKtrt 3nQE1)01B$)>@fDnnrn nttrrnn) :(nttrrtt3rntnrnrnnKt nrnrr r n) Arnr;fnnnttnnnrrntnt ntKt n rnBArf<=D)t(7nftrtn t tn nfrntnrtrnrntnrntnrnB 7 .8= Dr rB 7 .:> D nrBArf<=D)

PAGE 196

<@0 A nfrnfrnrn rrntrrtn rnn tnt)nntr;rfrnr3nrn(J (f21L3 ttttn=)=)>)Ar;r frttJ E1)<6 I< nr trnnrtrt3nJ E1)=0 I< BArf<=D)n( Ktnrnrr r ntttr3rt rrrf n rnn)."rt(n(rttrnfn rtrtrtrtn3r4rnttrrnn) Atrt t3rtn21Lnfrnrnrnrn( BArf<=D) 7nrtn(rtfrnrr;nrntrtfrnr nrntnr rrnrrfrnrfrttS@" I= n0111I011
PAGE 197

<@= BrDrnrB" I= D BfDb8" < Hb8" 0 BJD B DBJD BD.nrnBJD B DAnr B I= D $ )61)rnrrtBrDfrnrB" I= D(BfDb8" < Hb8" 0 BJD(BDr nrnBJD(BDnrnnrnBJD(rBDnnr frttB I= D n0111I011@ I< )

PAGE 198

<@> BrDrnrB" I= D BfDb8" < Hb8" 0 BJD B DBJD BD.nrnBJD B DAnr B I= D $ )6<)rnrrtBrDfrnrB" I= D(BfDb8" < Hb8" 0 BJD(BDr nrnBJD(BDnrnnrnBJD(rBDnnr frttB I= D n011@ I< )

PAGE 199

<@2 nr)(@ I< r E1)1= I< (rr Irnt3Y1)6 nKtt)trtnnrnr nr(ttnrn3rt tf n rn)$;r (n011 ttnrnnnr ntfn tnrrtr nrrr nttrn3ntn3nttnnrrtt BArf<=D)t; n(n rnrrfnn n8 ;n3rtnr;rrnrnr.")4 rn ntrtrntn(nrtrnnfnnb8" (rnnr n)At(rtnrn8 t tnrnrntr." rt(t."3rtrfn3 n rn nrn

PAGE 200

<@6 t rn)7nrtn(rt n nnrr nrntrrrtn; n n) At (ntnnttnnn nfrntnn rrnt)AKttnt3tnttnnrrntnr;rn rrntrntrfrnrrn rrn ( )n(ftrnt rnrrtrnrnrtnrrrttnttnnrnnKt trt3nnnrntrn ( 3nrtn)8nn r(nn nttrn3nIrtnn rrnt nnrnnftrnt)Atnt3t3rnttnnn n rntt rrnt(3n33!rnnrnftrnt) :(3nntnnrnrr4 tt3t(n 3rt ftnnn nfrntntt rrnt) **'b fr3rtr nrnrntnrn ntnrrfnnrnrttr t r rnntn0111I011
PAGE 201

<@? r nKt011
PAGE 202

<@@ r4 tt)8nnr(ntrnt3tnfn3(r rtrftnt(rnrnrnt3tnrn) tnnrrtt tntntntn.n"n nB."D)7ntnrn."(tnr(r n n rnntnn)Kt."rt3nttrrn 3nnrn r n)7nrtt3nrntrn n rnntnnrrnnrrn3rt; n(r n."rt)7nrtt3n r nrnt t ntr n nt(rnrnn; nr( t!n(."rt3)n(3nntrKt n rn ntnn(nrn r nnrr; n n) At(rtfnr3 r."rtnfr t)

PAGE 203

<@/ + b"bbb rr4()(r4()($r4(*))(A rn(7)($rt($)("rfn()(rntnr()( )*rrtnt?I=2/) (-))(nt(b)(/(@@=I/1<) ('))(n(b)+)(ft(b):)(bfr())(bA(,))(-rn()(+4nn())( )btnfnR rnn"nnr rnr(nrntr(tnr$rrn(011<) b rtr772<(01?=I01/@) nt()(nt()*)(011<)rnfnrn t rn&rrnr r)r<=/(=1)bnrtntr "nt.rrnrntnnrntrbtnr r$r)b rtr772<(?I)

PAGE 204

>(<1 H rIt3rntn n8r)7)ttr(tnr/(?@?I @1>) ())(ft(")(r(,)(rt()*))(0(<0(<0??I<0/1) ()*)(83t(.)*))(tn(A)(0(<002I<020) "rt("))(:rt(b))(n4()A)(n()8)(0111)ntrrt ttr rnrnrrnnntnrtnttr(nrnr) b rtr77>?(=01?( =0>/I=0?0)

PAGE 205

>>=) "r()r+r(*),)() "r())((b))(011<).n nrntnttr(nrnr) b rtr77>@(><0?I><2=) "t n(+)(<) br(')+)(011>)83nnr nrr rtrb& rnrr rtrnrnt3tnn nrntr)b rtr772<(0<=/I0<6@) brtn(b)*)(rr(8)(.nn("))(@( ><1<06) bA(,))(n()8)(6??) b(*))(A(,)(+n()(rt(,)(4 (*)(nn(*)('r(b))(
PAGE 206

/(66=I6?>) b(:))(bt()I+)('r(b)+)(n3r(,)(8r(*)(rr(*)( 4r($)(0111)"tnrfrnr n(tr t rnnttr(*rrI$fr(?(=00?I =0>?) ())(():)(-()+)(())(I22<) ())(nt()*)()+nr nn nrn n rnrtnrtrnI nrr)*rrntr<6(0==I02>) $n(+)(+$(*)(+(+)(); nfrfntrnn r&nr rt)*rrntr<6(@1/I@>1) $nt(")(011<)rnfrnrrnr)#8,+8"rnrttn(( rnrtn(nn &OOf)3)O%OOfOtfO) ,rfnn(7))(-n()('t())($r())(011=r)" tnr frtt n rnrttfrtrtnrnrn3rnt&r rt nr;rrt rrtt)rttt0>?(0?I >0) ,rfnn(7))(-n()($r())(n()")(tt())(9n(+))(011=f) n rnt rnrtnfn rnntrn3tnnrntr Bn8rD)rttt06<(0<) ,()*)(
PAGE 207

=I<2?) ,rt(:))rnr(-)()A ttfn nrnrnr;4 rnrrrnr)r ttt<<=(0==X0>6) ,(+)7)("t n(+))(*)")*t*)(($)*)(t(*))(3( ")(0111)rtrnr ntnttr(nrnr( ?(=1/2I=</(@0?I@>2) :t(7)(Ar()(r()(rnr(#)-)(011=)rttn rtn""&trn3nrnInrrI rn) *rrtnt>0(=/I2?) :I:rt(8)(n(),)(
PAGE 208

: r()(,t(+)(>(001I00>) :n())(.()(:I:rt(8)('r(b))(2?I>6?) 7t()(7(:))(rntr(:)(0110).nn nnrr 4rnt nrnrrfnnr "8 0 nn 8rtntnrr)b rtr77>/(<6/>( =>)*r, trtr <1=(?6
PAGE 209

)rn rtt ntr"rnn3tnnrntr"nnr tnr$rrn011<)b rtr772<(6) '(7)(:I:rt(8)(t(b)")() +rtrr("))(:r())(tt())(9n(+))(6(/2) +r3t(,)+)(f():)(t%r(")*)(,rr())(brt("))(r(*)b) tnrI7R rnbtnfnrnn:r tn nnrntr)b rtr772<(01>1=I>>(=01) +(+))(ft()($rt($),)(Atn(,):)($r($)+)(0110) ntntt( r nr n rnnrnt,rr rtnrnttnrt&t$#+/2)b rtr77 >/(?1?I?0<) (,)+)(rrr(A)()7 rnn)

PAGE 210

>(=6=I=@>) ())(4())(2(<>=I<61) r(`)),)(tnrr()(0110)n rnb8"r8" nn rtr,rnrntrtn; nt <> rn)b rtr77>/(?6/I?@6) .t(b))(n()8)(<0) .t(b))(brtnt(b)(bfr())(n()8)(I<1?>) 8t()*)() r())(ttnn()($r())((b),)()*rrntr0=) r())(nt()(()(8nn()(rnr(#)(011>)brrnt rnrr rtrb nrtntrtr rtnrrn)b rtr772<(0<@2I0
PAGE 211

/(@12I@02) (+))(bf(b)(?(00=I02?) 4())(:r())(n(")('(*))(0111)Arfn3 # rb rnB#"bDr n rnrttfrtn 3tnnrntrnnrt)*rrtr2@(<62I010) Z4())(:r())(()('(*))(011>)tr n rnntnnr r nnnrt 3rntn3tnnrntr)*rrtr60(>
61) t(*)")(bt()A)(t(+))(rtr()")(r("))(6) 9n(+))(tt())(011=) tnnnrn rt rb nr+Atn)rttt02/(<@2I 011) ()")('n():)(rt($))(/(?0=I?>?) a(#)(att($)(:I:rt(8)(?)

PAGE 212

2(<0<) r(A)(8nf(:)(rr()(:rnn()(2/I>?=) rfnn().)(r()*)0111)" frr trtrtt nnrnr$nrtnfn nr)b Ir tr77(>?(===/I==6?) r(-)(!n()(nt(*)(ttr(-)(+rn(")(0112) frtr ftnfrrrnnrtt&r3)*r rtr2=(>=I66) ()(brt($)(tt()(rr()))(' 4tr())(+rn( ")(,t(+)() rnr(rtr(r7nrr-rrnt .nntnn8r,+8"&rn"rnr.nn ")b Irtr772<(
PAGE 213

6(/02I/>/) n()")(btt(:))(-n()(=) n()8)(.t(b))(6=I<>/?) n()8)(2I02?) n()8)(.t(b))(bA(,))(+n())(>2I<@>62) n()8)(.t(b))(rnn()(2I=2<) 3(")(:rt(b))(rt("))("t n(+))(,(+)7)(rr(*)( ($)*)(n()8)(Arrrt(A)(0111r)rt(n n nrrf; nnttr(nrnr)b r tr77>?(==6/I==/>) 3(")(n()8)(:rt()(r())("rt("))("t n(+))( ,(+)7)(:rt(b))(($)*)(r()8)(Arrrt(A)(0111f).nn rrfrrntr;tnttr(nrnr)b rtr 77>?(==/2I=>0<)

PAGE 214

011 nr%())(n()")() Arr()(I???) A()(*r!t(,)(/I<60) A rt(+))('(7)('r(b))(:I:rt(8)().nnrftf nn frnrrttfrtnrnrtnr3rnt)r<>( ) -rr()($r4()(n()(0110)4Irnrn n rnfrttr r nn,rrtnrtnrntBnrntrD tnrt/(?>/I?6@) -n(),)(rr(A))(rtr()((==2I=/0) rt(*)*)(bn(b))(+t(*)(011<)rrrttrfrt nn8r n rnn&ntnrr4 nfnt!tnrnrnt "8 0 rrrrfnnrr) b rtr7>@(@) f():)(t%r(")*)(,rr())(brt(")(0110r)R rnnt) n-7.rnr)r"t.10I10nntnnrn tr/ n0
PAGE 215

01< f():)(t%r(")*)(,rr())(brt("))(+r3t(,)+)(0110f)tn rnt rnf rnntnn n8r,+8"frItrtnrtnrr0110))$n #))n8r,+8"7tnrnn(n(-(0110) n(A))(f())(rt(*)*)(6(2?
PAGE 216

!&b& rfrrrKt"tnr n.tftnrn#tn(ttr(

Citation
Ammonium distribution and dynamics in relation to biological production and physical environment in the Marguerite Bay Region of the West Antarctic Peninsula

Material Information

Title:
Ammonium distribution and dynamics in relation to biological production and physical environment in the Marguerite Bay Region of the West Antarctic Peninsula
Creator:
Serebrennikova, Yulia Mikhailovna
Place of Publication:
[Tampa, Fla]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Antarctic nutrient cycle
Nutrient utilization
Net community production
Nutrient regeneration
Simulation model
Dissertations, Academic -- Marine Science -- Doctoral -- USF ( lcsh )
Genre:
bibliography ( marcgt )
theses ( marcgt )
non-fiction ( marcgt )

Notes

Summary:
ABSTRACT: In this study, biogeochemical regimes of Marguerite Bay and the adjacent part of the West Antarctic Peninsula (WAP) continental shelf were delineated through integration of nutrient, hydrographic, and biological measurements obtained during the LTER and SO GLOBEC studies during austral summer, autumn, and winter of 2001 and 2002.Marguerite Bay biogeochemical regime was found to differ from those of the adjacent WAP continental shelf. In terms of Treguer and Jacques (1992), Marguerite Bay is a combination of Coastal Continental Shelf Zone (CCSZ) and Seasonal Ice Zone (SIZ) distinguished by shallow mixing regime, high primary production and export production. At the end of the growing season (autumn) in both years, waters in Marguerite Bay were strongly depleted in nutrients (the deficits of total inorganic nitrogen (NO3-+NO2-+NH4+) and silica were >0.6 mol m-2 and >2.5 mol m-2, respectively). Observed ΔN/ΔP removal ratios of 10-12.5, lower than that of Redfield et al. (1963), and ΔSi/ΔN removal ratios as high as 4-5 indicated the dominance of diatoms. High autumnal ammonium stocks (>0.25 mol m-2) were observed in Marguerite Bay and were co-located with the areas of the highest nutrient deficits suggesting spatial coupling between primary and heterotrophic production during both years. Consistency of this feature was not disrupted by significant interannual variability of biological production in Marguerite Bay that resulted in ~30-50% reduction in nutrient deficits and ammonium stocks from the first year to the next.The other two biogeochemical regimes were at the central part of the continental shelf characterized by mixed phytoplankton community and at the outer shelf dominated by diatoms. Both regimes were characterized by considerably lower depletion of nutrients compare to those of the Marguerite Bay regime and were consistent between the two years.Interannual variability of biological production and possible sources of high ammonium stocks in Marguerite Bay were studied with a one-dimensional model, a modification of that of Walsh et al. (2001). The model attributed the decline in nutrient deficits to the difference in sea ice cover dynamics between two years. The greater sea ice presence led to the somewhat lower primary production during the second year compare to the fist one. Moreover, model's tight coupling between primary and bacterial production resulted in a decline of bacterial ammonification between the two years. Bacteria were found to be the primary source of ammonium in the Marguerite Bay model. Yet, 3-4-fold fluctuations in macro- and mesozooplankton biomass might have led to 15-25% variability in model's autumnal ammonium stocks.
Thesis:
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2005.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 201pages.
General Note:
Includes vita.
Statement of Responsibility:
by Yulia Mikhailovna Serebrennikova.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001788776 ( ALEPH )
133466344 ( OCLC )
E14-SFE0001448 ( USFLDC DOI )
e14.1448 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam 2200397Ka 4500
controlfield tag 001 001788776
005 20080701110612.0
007 cr mnu uuuuu
008 070523s2005 flu sbm 000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0001448
035
(OCoLC)133466344
040
FHM
c FHM
049
FHMM
090
GC11.2 (ONLINE)
1 100
Serebrennikova, Yulia Mikhailovna.
0 245
Ammonium distribution and dynamics in relation to biological production and physical environment in the Marguerite Bay Region of the West Antarctic Peninsula
h [electronic resource] /
by Yulia Mikhailovna Serebrennikova.
260
[Tampa, Fla] :
b University of South Florida,
2005.
520
ABSTRACT: In this study, biogeochemical regimes of Marguerite Bay and the adjacent part of the West Antarctic Peninsula (WAP) continental shelf were delineated through integration of nutrient, hydrographic, and biological measurements obtained during the LTER and SO GLOBEC studies during austral summer, autumn, and winter of 2001 and 2002.Marguerite Bay biogeochemical regime was found to differ from those of the adjacent WAP continental shelf. In terms of Treguer and Jacques (1992), Marguerite Bay is a combination of Coastal Continental Shelf Zone (CCSZ) and Seasonal Ice Zone (SIZ) distinguished by shallow mixing regime, high primary production and export production. At the end of the growing season (autumn) in both years, waters in Marguerite Bay were strongly depleted in nutrients (the deficits of total inorganic nitrogen (NO3-+NO2-+NH4+) and silica were >0.6 mol m-2 and >2.5 mol m-2, respectively). Observed N/P removal ratios of 10-12.5, lower than that of Redfield et al. (1963), and Si/N removal ratios as high as 4-5 indicated the dominance of diatoms. High autumnal ammonium stocks (>0.25 mol m-2) were observed in Marguerite Bay and were co-located with the areas of the highest nutrient deficits suggesting spatial coupling between primary and heterotrophic production during both years. Consistency of this feature was not disrupted by significant interannual variability of biological production in Marguerite Bay that resulted in ~30-50% reduction in nutrient deficits and ammonium stocks from the first year to the next.The other two biogeochemical regimes were at the central part of the continental shelf characterized by mixed phytoplankton community and at the outer shelf dominated by diatoms. Both regimes were characterized by considerably lower depletion of nutrients compare to those of the Marguerite Bay regime and were consistent between the two years.Interannual variability of biological production and possible sources of high ammonium stocks in Marguerite Bay were studied with a one-dimensional model, a modification of that of Walsh et al. (2001). The model attributed the decline in nutrient deficits to the difference in sea ice cover dynamics between two years. The greater sea ice presence led to the somewhat lower primary production during the second year compare to the fist one. Moreover, model's tight coupling between primary and bacterial production resulted in a decline of bacterial ammonification between the two years. Bacteria were found to be the primary source of ammonium in the Marguerite Bay model. Yet, 3-4-fold fluctuations in macro- and mesozooplankton biomass might have led to 15-25% variability in model's autumnal ammonium stocks.
502
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2005.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic dissertation) in PDF format.
538
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
Mode of access: World Wide Web.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 201pages.
Includes vita.
590
Adviser: Kent A. Fanning, Ph.D.
653
Antarctic nutrient cycle.
Nutrient utilization.
Net community production.
Nutrient regeneration.
Simulation model.
690
Dissertations, Academic
z USF
x Marine Science
Doctoral.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
949
FTS
SFERS
ETD
GC11.2 (ONLINE)
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.1448PAGE 1

btnfnrbrtrnnrnrtr nnrnrntnnrntr f rrrfr ttnrntfnn rnrn n!ntn bnt "r #tnn$r r%tt&'n$r()b) **)rt()b) 'r+)br()b) ,rf)-r()b) *rt)'tn()b) brn r& .f/(0112 't&rnrnnn(nnn4rn(nn n( nnrn(trn 5" n0116(rfr

PAGE 2

btnbfr 7nrr% ttb)'n$rrnnftbt)* rt(,rf-r('rbr(r*rt'tn)73rtnnrb)*) rtrb3nbn nr 3nnn nrn ntnt)nr(7nrrr-n t7tnnn8rr ( fttr+r9nr7tnnn#tn"rr( "rt%r( rnr(r*rt:rnnt:8rr 7tnnn( 'rbr#tnn$r(r*b#tn:r3r trnrnr)7rtnrnnnrftfrtt(:r n(fr"(rnfnrntn!rnnn rnrtnn8,+8" r)

PAGE 3

bfbfr rfbr rfnbr rff ; ftf < <)<) fbb < <)0) bbfbrfrfbb << <)=) btrntbrntrbtb <0 !nbb"bnbr <2 0)<) ftf <2 0)0) #$tnt$rbbfbr %%t %% <2 0)=) &fbftbffr =/ 0)>) &fbftbfr %%t %% >> 0)>)<) btnfbrbn >> 0)>)0) btnfbn 21 0)>)=) btnbrfn 2? 0)>)>) btnbn 2/ 0)>)2) btnbrbn 6< 0)>)6) btnbn 66 0)>)?) btnbfn 6/ 0)2) &bff$tf %%t %% ?> 0)6) &fbff'ffr @2 0)?) (br)f$fbftbfr @@ 0)@) ($ @/ /0 =)<) rfrtrff %%t %% /0 =)0) &ffbt$rfb+nbfb!$bn %%t %% <1= =)=) rbr <1> =)>) "bnbbf <<= =)2) (br)f$ <<2 =)6) ($ <01

PAGE 4

,+tbnfnbt$brfn+nbfb!$f fbr %%%%%t %%%% rbrr <00 >)<) ftf <00 >)0) +tbtbrf <02 >)0)<) b <06 >)0)0) b <06 >)0)=) !btbtbbtbf <06 >)0)>) "bf <0/ >)0)>)<#$%b&b <0/ >)0)>)0) 'b&b()bbtb <=6 >)0)>)=) $)tbf <>1 >)0)>)>) tbf <>< >)0)>)2) *ff+tbb <>= >)0)2) tbb <>2 >)=) +tbnbrfr <>6 >)=)<) ,+bnbbtbb! bbtffbf <>6 >)=)0) $%b&bf&ftbfb!tb %btffbf <20 >)=)=) ttff+tbbbt tbfb!tb%bt ffbf <26 >)=)>) btbb!tb% btffbf <2/ >)=)2) nbffb&nbb! tb%btffbf <62 >)=)6) tb%bb%bfb!-b bt <6? >)=)?) bf+bff <6/ >)>) +tbrr <@6 "bbbbr <@/ ffbf r

PAGE 5

rfbr Arf<) rn8+Ar,+8"ttrnt( rnt(rtnrntn011 Arf0)rtrrtnnrtnrfnn;r r;r nt(rnr3nn tt011 GDftnr ttrrnt011< Arf>)rtrrtnntnnrrn BA7.D( t rn(trr.nn nB."D tnrntnrnnn ntnrnr t(rn(r3nntt0112 Arf2)rtrrtnntnnrrn BA7.D( t rn(trr.nn nB."D tnrntntrrnr Arf6)rtrrtnrB.: >A Drnn B.8 0A Dtntt(rnr3nntt 011 DD(rtrBbB7+DD(.nn n B."DrrtntB.: >A Drnr Brnrtrtnrrfn3rr ;r7trtrnrtnnrntrB$)


PAGE 6

Arf@)nrrt;Ir n(n rn(trn( 3t (rn0111I0111 Arf<0)$rttKtt ttntr nrnnrt4 rnrfrnrfrtt)<6< Arf<=)tnnntntntBr; nrnBr I= D(r;rfrnrfrttB" I = D(rnrnnrnBJD(r;rr nrnBJD(rr r nBD8"B" I0 I< D(r.nn nB."DB. I0 DDn nfrnr rrnfC21Lntr0111I1< r011
PAGE 7

rfnbr $<)r rnrBDrnr%rnnnr t) ? $0)btnfn tr nt*rr011<))btnfn tr nt*Itn011<)0= $2)btnfn tr nt*rr0110)02 $6)btnfn tr nt Ir0110)0@ $?)btnfn tr nttnI nf 0110) =1 $@)A rnBM"Dtnfnrnn rnBrD *rr011<(BfD Ir011<(BD*rr0110(r BD Ir0110) =0 $/)btnfn nnrn rnBM"Dr;f011 BrD*rr011<(BfD Ir011<(BD*Itn 011<(BD*rr0110(BD Ir0110(rBDtnI nf0110) =2 $<1)7tnrnnnnrrnn!;r A7. nrrnrnrtnrntrnr) >1 $<<)BrDbtnfn *n BA7.D( I0 (BfD *n B7+D( I0 (BD N.ONrn(rBDNON.rn*rr011<) >6 $<0)BrDArnt tfn3 *n BA7.Dr *n B8 > D*rr 011<) >@ $<=)btnfn nrrn n4 *rr011<) 2< $<>)BrDbtnfn *n BA7.D( I0 (BfD *n B7+D( I0 (BD N.ONrn(rBDNON.rn Ir011<) 2=

PAGE 8

$<2)BrDArnt tfn3 *n BA7.Dr *n B8 > D I r011<) 22 $<6)BrDbtnfn *n BA7.D( I0 rBfD *n B7+D( I0 *Itn011<) 2@ $ D*I tn011<) 61 $ D*rr 0110) 62 $00)BrDbtnfnn *n BA7.D( I0 (BfD *n B7+D( I0 ( BDN.ONrn(rDNON.rn Ir0110) 6? $0=)BrDArnt tfn3 *n BA7.Dr *n B8 > D I r0110) 6/ $0>)BrDbtnfn *n BA7.D( I0 rBfD *n B7+D( I0 tnI nf0110) ?< $02)BrDArnt tfn3 *n BA7.Dr *n B8 > DtnI nf0110) ?0 $06)-nrtntntnfnBrD nnrn rn BM"D(BfDtrn(rBDnrnnrnB Drnrtn P0Bt$)
PAGE 9

$0/)btnfnBrDrr n4 nrnB I= DrBfDrr n4 r nnrnB I= D*rr0110) ?/ $=1)btnfn nrnrrn 21n3rnB I= D Ir0110)@1 $=<)r;nnrnrnBLDrnrBDr nr%rn rnnnnrt<2 n rr n.f0111n*011 $=>)btnfnrtntBrD*rr011<(BfD I r011<(BD*Itn011
PAGE 10

$=/)-nrtnfnBD B I= D(BDnrn BJD(B"DrBJD(rbDnnBJDnrnt rnnrtn rnnnrn "=tnrnrBbnr)(1)tnnntrfrnfn3 trnt rrrf;(nrn( r(n n t n rnBrnt( n nt(r t ntD(r%4 rnB( t(r nrD(frnr(4 rnr nt( Bb8" < DrrrBb8" 0 Dttr rfrnfrrrfnnr; rnr) <0? $><)AKtrrtBrDnrnBJDrBfDr BJD0111I011? $>0)BrD-nr nrnnrnBJDrnr+Atnrn rnrBt$)@ $>=)rnnttnnrb7.(nrn(rr nr f n rnB. I0 I< DrnrBrD 0111I011/ $>>)BrD-nr rnrnBJDrnr+A tnrnrnrBt$)2)AKtrrtfrttB I= DBrDnnr (BfDrnt(BD n nt(rBD t ntrnrn0111I0116)AKtrrtfrttB I= DBrDnnr (BfDrnt(B n nt(rBD t nt rnrn011?)rnn r nB" I0 I< Drr4ttt B" I0 I< DBrDrnt(BfD n nt(rBD t ntrnr0111I011<) <2> $>@)rnn r nB" I0 I< Drr4ttt B" I0 I< DBrDrnt(BfD n nt(rBD t ntrnr011

PAGE 11

; $>/)BrDAt t t nfrttB I= D n nfrn t nrn3n;nrt b8" < (Q) <22 $21)AKtrnrrrtBrDttr rfBb8" < Hb8" 0 DBJDrBfDfrnrfrttB" I= D 0111I011 I0 I< D rnrBrD0111I011 $2>)"rt>&trnrrtBrDfrnrB" I= D(BfD rBJD(BDnnr B I= D(rBDt b8" < rrrb8" 0 BJDn 011 $22)rnnttnnr3rnnrnB .:> I0 I< Dn0111I011 $2?)rnrrtBrD n nfrttB I= D( BfD t nfrttB I= D(BDnrn nrnBJD(BDrnrnBJD(BD b8" < Hb8" 0 BJD(rBDfrnrB" I= Dn011
PAGE 12

; $2@)rnrrtBrDnnr frttB I= D(BfDnrnnrnBJD(BDr nrnBJD(BDb8" < Hb8" 0 BJD(rBDfrnrB I= Dn011@ I< ) <@= $6<)rnrrtBrDfrnrB" I= D(BfD b8" < Hb8" 0 BJD(BDrnrnBJD(BDnrn nrnBJD(rBDnnr frttB I = Dn011<1I0110tr3nr;rfrnrnrn JE1)>@ I< ) <@>

PAGE 13

; .rfft.$r"bff!n/tft /$r0)bffb+nbfb!$"bnfb1brfff /br rfr !(" 7nttn(frtrnrrnr%rn rnn tnnrntrBDnnrt3rnnnrn nn(r (rfrrtntfnrn+Ar8 ,+8"tntrtnrt(rn(r3n011 H D rtr3S1)6 I0 rS0)2 I0 (t nD)8ftT.OTr rnt<1I<0)2(nrnrnnr)BI2rnnrrnt):rnrrtntBS1)02 I0 D3ftrnrr3Irn3nnrrtn

PAGE 14

; tnnnntttnt rnr fn3 rrnn nfnrt)"ttnntrn3rtnt nftrn nrrrrfnfr nrnrnrntnU=1I 21Lnnnntrrtntntnrnn;n) Ann3frt3rnnnr rnnnnrt rrn4f; n rnnrrnnntrnf rnt)nt3rrn4ftrf3 nnnt rnntnrnrr3ttnnfn3nn3 rt) 7nrrrrfnfr nr ttftt rtntrnr3tn3nrItr(r rnnrnrtnr)B011InrntrIrt rnfrttnr n<2I02LrrfnKtrnrrtnt)

PAGE 15

< ftf fbb Atnnrtt nrntnrntnnr nrttnnr(rtntrttnrnr rttn)7nn8r(nt rn(r nnrn(trrnn(; nfnt B:I:rtnr)( 3n ttrB,nr)(0111Dr>I<1 rnrntr nrtnrrrt3tnnnrntrB'nr)(D) rnrntrnnrntrr tnntn rrtnn8r) tnnrt rrtrI3rn V rnrntrrnnrffnrnt 3rnt)7n rrtfn rn rt(3rn nrrn3rrr( r ntrnnIn(r

PAGE 16

0 nr n4rnrf n rntn; rnrn nrnrtr!nntt)ntrrtr rrn4f trtrn r n(n4rnrtnt rtnrnr;1)< B (V'rnr)(D

PAGE 17

= nrn0?I22Lnnnrrntr3rntrnnrntrt rnffrnr)frrnnrf rn nr nrnr4rn ttt)Atnrnrfn21I/1Lnn r nnrn3rntfrttrnnfr3f( 3t tfrn rn(nrrnt(r nrB+rnnr)( D)rn ttf ttt ft tf( nrf n rnrfrnr(r ;rn(rt;3ntIr3rnt)Atn( r n(trfrnr3nfrtn tnn8r) 7nrftr nrf r t(nrnII frnrrnrnn ;rnrnnnrnn nrnIInf nrn),nntrnrnnrnrn rItrnrntnrnr;4frnrBY< V8t(
PAGE 18

> 8rrtnrt rtB8t(
PAGE 19

2 nnrff rfInInnrnt)Atr rt rrnrtrtnrtn ftrttrn3nrtnrrItrrt;r( 3 rntntttrrfBb7"Dfntntnrn." B: rr,t(
PAGE 20

6 t ttnrtnrnn(rtnfrn nr tnrnnnrrftnn8r) ,nr nrr(ntnttr3rtr ;rrnnrfr tttrfrt nnrn3rntrnn ntntnn8r(rn r(rnr%rnnnrt3tnnnrntrB$)Dtntnnrrr rtnttnnrn rntn rrn4rntnn n tttrnrrnnrrtnn8r)

PAGE 21

? $ )<)r rnrBDrnr%rnnnrt)Atftrnn rnt"Abtnrnttr BrD*rr011
PAGE 22

@ $ )
PAGE 23

/ $ )
PAGE 24

<1 $ )
PAGE 25

<< bbfbrfrfbb AtnrrrnrBDrnr%rnnnrt 3tnnrntr(fn362)2r?1Mnnnn r7trn"rn7trB$)11I611Drr ;rn0113rrt rfnnn r (3tfnf nrnnrnB' nr)(011>D)Atrrrtnrnnrt4nrntn ; tnn r3tnrnt rrtn3rrrntrt rrt3 nfnrrrnrntrtrtr)rrtr nnfr nnnnrtBnr%rn( )?0D)A ;nn""nnnnrt tIt fnnntt" rb rnrttrn3nnrrfnnt frn r (ntn n3tnrnA)Atr

PAGE 26

<0 tnrntrntfrntnr7trrttnrtn3rn rnrB)A)$)V rtnr)(011>D)""ntt#"bnntnn 3;nn 3rnBZ4nr)(011>D) 7nrtnntnnn8r(n3rntnnnr trnt nrtrn n rnfrttB:I:rtr n(D)Artn n rnfttrrn rtn).rtntIItrt3rntnrf4rnnn( 3tntt(r( ttf(nnrrrfnIIr rnfrrf nr n rnftBrZ4(D):(ntfttnr rnnrnttBZ4nr)(011>V,rfnnnr)(0112D) *btrntbrntrbtb Atnttttnrrr;rnttn)$tt 3n011
PAGE 27

<= 7*rr01111nrn r rnntnrrtr3rr7tr3n01It rfn3 nrtnrntr<11It rfn3ntB$)1IrIt t rr<1I>1t rfn3rtnrnt)Annrftnrnt rtr21n/6BArf<($)D).nnrnrn+Att3 f)-nBnrnrr ft+A3ftnnn &OO r)nn)OD)7 rnnnnrnr7t ntn3nrnr3rn r (rn( r n( nnrn(frnrr 4 rnrfrrfrttnfntr tn ,+8"r+A rtBnn &OOf)3)O%OOfOtfO r n n &OO r)nn)OD)

PAGE 28

<> Arf<) rn8+Ar,+8"ttrnt(rnt(rtnrntn011< r0110trtt) brnt Ptnrnt +A1<*r*rr<2X*rr0>(011< =1 ,+8"7 0/I*0(011< @> ,+8"77*0?Itn02(011< 6> +A1< nf<>X8nf<6(011< <2 +A10*r*rr<2X*rr0>(0110 =< ,+8"777 <=Ir<0(0110 /6 ,+8"7-tn2I nf<1(0110 21

PAGE 29

<2 !nbb"bnbr ftf A rtntr n3rtnrtttt.nn nB."D rfrtrnrrnr%rnrrn nnrt)."(rtrfrrfn3nrnn nr nt rn( trtnrnfr nnrnt tnrnn3trt)7n3t(nrntrrnn fnrrn3nr; nntrtr;Ir)$n(rnn ntrt(3nrntfn rnrnrttr rnnrfB3nr)(0111fD(n trtnrnnrr; n n)7nttn(."3rttnrnn t InIItr t InIrn0111I011
PAGE 30

<6 3rr[ n 3rtS1)122nrB,rfnnnr)(011=fD(nrt tntfY<2trnrB$)0D)r;I rn rn3rtntntrnrrtnr 7trBS0M"DrntnrnItBY2\<1 I= I< *rrn1)=2C1)<0\<1 I= I< Dr n ;IrBnrf0(t =(D)Arr;Irtrn Irnr*rr011< trnrB r$t)0fr=fD)n(nttrn3rttn3 nrnrnt) 7*Itn011<(ntnrr3rtrrI)Arr ;Irn rn3rtr4 nBI<)@M"DnnntnrrB$)

PAGE 31


PAGE 32

<@ $ )0)BnD

PAGE 33

2 F1)=1X<)@1G =0C<> F<1X@0G Ir011<1)=2C1)<0 F1)<>X1)/1G ?=C0= F=1X<21G *Itn011<1)C0? F21X011G nfI 8nf011< I *rr01101)>1C1)02 F1)<0X<)0=G =@C<6 F@X6/G Ir01101)>1C1)<2 F1)<2X1)//G ?1C0< F01X<02G tnI nf0110 1)<6C1)1? F1)1G <<1C=< F21X011G

PAGE 34

01 $ )=)btnfn tr nt Ir011<)BrDr;Ir n rnBM"DVBfDr;IrtrnB tDVBD-nrtnrfnB<1 I= I< DVBD;I r nBD) "nn;n r

PAGE 35

0< $ )=)BnD)

PAGE 36

00 >rD)rrntnrrt;IrtrnB$)>fDn f%n(rrtnrtnrfnn 3rnBArf0($) >D(rrrt;Ir nBArf0($)>D) 7*rr0110(ntnfn tr nttt tnrn*rr011<)$tn(rr;Irn rn3rt r ;rn
PAGE 37

0= $ )>)btnfn tr nt*Itn011<)BrDr;Ir n rnBM"DVBfDr;IrtrnB tDVBD-nrtnrfnB<1 I= I< DVBD;I r nBD) "nn;n r

PAGE 38

0> $ )>)BnD)

PAGE 39

02 $ )2)btnfn tr nt*rr0110)BrDr;Irn rn BM"DVBfDr;IrtrnB tDVBD-nrtnrfnB<1 I= I< DVBD;Ir n BD) "nn;n r

PAGE 40

06 $ )2)BnD)

PAGE 41

0? $ )6)btnfn tr nt Ir0110)BrDr;Ir n rnBM"DVBfDr;IrtrnB tDVBD-nrtnrfnB<1 I= I< DVBD;I r nBD) "nn;n r

PAGE 42

0@ $ )6)BnD)

PAGE 43

0/ At (nt;Irnrnrrr3tttr r((tnrfnrnnrnnt3rnt)Atrn3rtttnn fn3nn3rt)A tttnrnrn3n ntr rnnn3rt(ntr3rnt( n ;Ir(r3rntnrfn)n(nttntn rr( rnrrnr(3trnntrnr ntn) nr rnftnntnntnrr trrnrttfn011
PAGE 44

=1 $ )?)btnfn tr nttnI nf0110)BrDr;Ir n rnBM"DVBfDr;IrtrnB tDVBD-nrtnrfnB<1 I= I< DVBD;I r nBD) "nn;n r

PAGE 45

=< $ )?)BnD)

PAGE 46

=0 $ )@)A rnBM"Dtnfnrnn rnBrD*rr011<(BfD Ir 011<(BD*rr0110(rBD Ir0110) "nn;n r

PAGE 47

== $ )@)BnD)

PAGE 48

=> rnntnrrrntnrtBYID)Ar%tn <)6M"tnnrnntntnfrn""rnfrfn3 #"br#"bBnnr)(D)$)/rItnrn<)6M" tn3rttnrnrntfr011<)7n;nnntn n rnntnrrrnnr rnnrtnt?r/rn tn#"brnntrntB$t)/rID)Ant#"b nntnf<)6M"tn3rtrttrn3nrrn"" r3nnrtntrnAnn rnntnrr B$t)/rID)Atnt#"bnnr rnntnrr3rt rttrn3nrtfrrnB'nr)(011>D)7n3rtttnfZ4 nr)B011>Dnrnnntt#"bnntntnnt 3n n 3rn):(nnrntnftrntrnr( 33rtrrn4frn rn)7n 33r BS<)6M"D#"bnntr3rntrfn3t rrnn n rntrtr r)$)@r(ft3nn rnrtrn nn rnfnrntrfB$t)0rr=rDr

PAGE 49

=2 $ )/)btnfn nnrn rnBM"Dr;f3011BrD*rr011<(BfD I r011<(BD*Itn011<(BD*rr0110(BD Ir0110(rBDtnI nf0110) "nn;n r

PAGE 50

=6 $ )/BnD) "nn;n r

PAGE 51

=? $ )/BnD)

PAGE 52

=@ nt#"bfrn#"b 3rntfr trrn011<):(ntr ttfnnrn#"b 3r rnnrnntfrrnftnI nf011<)At tttnfntn;Irtrnrntn3rntnrfn ftrnnrntntnI nf011f(D) 70110(n<)6M"tn;nt3rnrntnr011< ntfrrnnrnn""rnrntfrB$t)/ID) 7*rrr Ir0110(tnntftrn rnr3 ftrnntrnt)A rnrtrnn ntn rn B$t)@rD3nrntntr;IrB$t)2rr 6rDrntfn B$t)/rD)At(t nn t #"brnnnt#"b 3ttnrfn3t rrn0110)7ntn(ntrrntB;Irtrnr 3rntnrfnD3fttnI nf0110rnnrnn tfrrnrrn4fIt""nrntB$)/Drt*I tn011<) 7fnrtrrn""nntnn rnn tnrr rtnt(33rt trnftn t3nnr rnntnrrntrttr fn3nrtnr7trrntfrB'nr)(011>D) trtrfrIrtnrnrttrn3nntrn rtnr3rnttnt rtn3rtftrn3tn rtnr7trnrntr3nt011
PAGE 53

=/ 011>D)Atn3rttnrnrnnrttnItntn nnnntnrrftn ttntn nnrtBnnr)(D)Annrn rrrtnfrrn;nnfrtntn3r rn3tnrtn;r7trBrtnr)(011>D)8r(ntnI tntnrnntnrrnrntr3nt011D):(n3rtt3rn3rnI 3nttnrnrnrtt) *&fbftbffr tnrntnnntn tfrrnnB))(t *rrrnrrt Irn IrrnrD3rrntn nfnr)BBntD011
PAGE 54

>1 rnrrnnrntnnnnt n trtt) Atnrrnnnntrtttnrnnrtnn nrnt3nnrt nrn3f)ttf rtt(r(trt3f ntnttrOr4rn rrnn3nnr(nrrrnr;(rnfn 3rn);rnfInrrnn;rrt3) $ )<1)7tnrnnnrrnn!;r A7.nrrnrnrtnrn trnr)BrD-nr tnnrrnBA7.DBJD*rr( r(rtn011<)Atr nnr 3rtfnt nnrn 3nBrt DntA7.ntnrr)Arntrrt tn 3rtrnrA7.rtnt3nrnntnrrBrC0)b)(E<<>V Arf=D*rr011
PAGE 55

>< Arf=)Arnr ntntnnrr nnr BrC0)b)D(nrtrnrnrnrtBrC0)b)Dtrn( t rn( rnnrrnBA7.EF.8 = GHF.8 0 GHF.: > GDftnrttr rnt011)1C1)<>0I@=0)10C1)16=<)6C<)1 Ir(011<<11C>1=>)1C1)<22)2X/2)00)<6C1)1>=<)1=>)1C1)020I@60)<6C1)1?=1)2C<)1 Ir(0110@2C21==)/C1)=61)1I/6)10)<@C1)6=1)@C<)1 A r3rnrfrrnnB ntntt(r4rnDn r(fnn3rtntnf nrnfrtr rtfn3 n ntnr Ir011<3nntr ntn rrnr)+Arnrntntnrntrnt B=>)1C1)]Dnr*rr011
PAGE 56

>0 nrnntn rnrtrrtn tnnrn^n r_ n rnrI<)1M"nI<)@M"B:rnr)(
PAGE 57

>= Anrnfrnnrnnnnnrrnt 3ntrnrnf;rrntnnnrnt ntrt)A rnn;Irnn nrntfn3rn3rtrtr)ntnnnrnt 3trnrtnrntrn=>)1(nnntrfrfn0L) tnrntnnntnI3ntt3n)7 *Itn011<( nfI8nf011<(rtnI nf0110( n 3ntnfnrtnr nr3 tnrnnB'nr)(011>D):(nnnrntnt ttrnnrnrtn t3nB$)<1rD)At(nn nt3nrnntrnn(3nnnrnt 3nnrtntr ;rnnrt Btrrr$)<1rD) Atrt nnnrnt3tnnntftn rnrnttrrnt011 H GD( tr(r t rnrtnrnt3nntnrrBArf I0 t rn)

PAGE 58

>> ,&fbftbfr %%t %% 0)>)< btnfbrbn 7*rr011<(n *n BA7.Dr1)06n1)@2 I0 n rn ntnrrtr n+A rBArf>D)A *n BA7.Dtnfn trtOtn3nntnnrtBS1)6 I0 D n3rtrrtWnr7trrrntnn r 7tr(rnnnrnrnrB$)< Dr1)10n1)1? I0 BArf>Drnttnfn nrn *n BA7.DB$)<0rD) *n B7+Dr1)0n<)@ I0 BArf>D)A *n B7+Dtnfnnrn *n BA7.Drt3Wn *n B7+D3rtY1)2O 0 rn ntrntrS<)1 I0 t3ntn *n BA7.D3rt ftB$)< D(bB7+DX *n BA7.D(r *n B7+DX *n B8 > Dttt(t n( $)<0D)Ar *n BA7.Dn *n B8 > DrntB/)>I<>)/(rr<0)0 <)6D ft*rr011<33nrnrttrN.ONrn<6) AtnrtnN.ONrn3rt tn3nr) B0111rD3 nN.ONn4rnrnt<1)1 1)?rnt tnn $%fff# nrnt3N.ONn4rnrnt<@)6 1)>nttr)At ttntnrrntnnn4rnnrnr *rr011<)$)<D3ftrnn

PAGE 59

>2 A rf>)rtrrtnntnnrrnB BA7.DD( t rnB B8 > DD(trB B7+DDr.nn nB."Dtnrntnrnnn ntnrnrt(rn(r3nntt011C1)01)0C1)01)C1)=1)1?C1)< BA7.Dr1)06X1)@21) D1)1>C1)1<1)1>C1)101)10C1)101)1<=C1)11>1)1>C1)101)1>C1)101)11?C1)1< B8 > Dr1)10X1)1?1)11)110X1)101)10X1)1@1)10)1C<)11)/C<)11)2C1)01)/C1)><)6C<)=1)=C1)2 B7+Dr1)0X<)@<)1X2)>1)1=X0)>1))01)1X1)/ ."=)2C<)0=)@C<)/II II=)/C=)00)@C0)=II ."r<)@X6)11)?X/)6II II<)>X?)<1)0X6)=II

PAGE 60

>6 $ )<<)BrDbtnfn BA7.D( I0 (BfD B7+D( I0 (BDN.ONrn(rBDNON. rn*rr011<) "nn;n r

PAGE 61

>? $ )<<)BnD)

PAGE 62

>@ $ )<0)BrDArnt tfn3 BA7.Dr B8 > D*rr011<) 0 E1)@2(E0@( BA7.DE<<)10BC1)/D\ B8 > DH1)1> BC1)1>D)BfDArnt tfn3 B7+Dr BA7.D*rr011<) 0 E1)?<(E0@( B7+DE0)1BC1)0D\ BA7.DHI1)0 BC1) D*rr011<) 0 E1)6@(E0@( B7+DE0=)?BC=)0D\ B8 > DHI1)0BC1)
PAGE 63

>/ nr rnntr rr(rntnrntBY<0D3t *rr011<)Arnrrnttt nfNON.rnt B<)>1)2DnB$)<
PAGE 64

21 0)>)0) btntftrtnbt 7 Ir011<( BA7.Dr B7+D;fntntOt nt)AtnrtBY1)0 I0 rY<)2 I0 (t nD3rn tfrrnrtnrtBS< I0 rS=)2 I0 (t nD3 trnrrfn3;rr"rn7trtB$t)<>r(fD) "t bB8 > Drt3Y1)10 I0 trS1)? I0 t) rnnnntft*rrr Ir011rD(rtrfrt B7+D 3rtft(t rrntnn r7tr3n B7+D rtrt<)2n=)2 I0 B r$t)<fD)ntn rnnrItrrfnntnfnnnnnt Ir 011<3rtrt)$ rtnnnrt3nBr(fD) DttB 0 S1)/($)<2rD)A 0 B8 0 DX BA7.D r B8 0 DX B8 > D31)?6r1)@@(t nB$)<2f(D)At(nn t nA7.(trr8 > r rtnrf3rn)rtn rntnr BA7.Drt B8 > D rttn n.& rnrntn011<3trtnrnrf rnn

PAGE 65

2< $ )<=)btnfn ntrrn n4*rr011<)BrD;rnrtr rrnt(BfD
PAGE 66

20 $ )<=)BnD)

PAGE 67

2= $ )<>)BrDbtnfn BA7.D( I0 (BfD B7+D( I0 (BDN.ONrn(rBDNON. rn Ir011<)tntrrnfnnt
PAGE 68

2> $ )<>)BnD)

PAGE 69

22 $ )<2)BrDArnt tfn3 BA7.Dr B8 > D Ir011<) 0 E1)/>(E62( BA7.DE<<)6BC1)@D\ B8 > DH1)1= BC1)1>D)BfDArnt tfn3 B7+Dr BA7.D Ir011<) 0 E1)?6(E62( B7+DE=)=BC1)2D\ BA7.DH1)0 BC1)=D)BDArnt tfn3 B7+Dr B8 > D Ir011<) 0 E1)@@(E62( B7+DE>0)@BC0)1D\ B8 > DH1)< BC1)
PAGE 70

26 rttrN.ONrn<6)rn*rr011<(ntrrt IrB<0)>C<)?D3nnrN.ONrn<6)t n(nN.ONn4rnrntrnnrrntB3 nr)(0111rVnr)(D3nN.ONrnt3 r ;rn<=*rrB$)<)2 *rrn IrB$t)<D)r3rr7trNON.rnrt rtnrr<)>*rrnnrr> IrfnN.ON rnt3r ;rnntrXnrr<0*rrr Ir)At rntr ttnn nrrntn011Drn3tnNON.BY0)2Drnt3ftntntn nntn Ir011(D)At (nt tnnnttN.ONrNON.rt 3rtnttnnnt;fnfnIrI rtN.ONrNON.rnt)

PAGE 71

2? 0)>)=) btntfttnr 7*Itn011<(rrnnnt3r ;rn21L nrnt Ir011D)7r(nntntnfn BA7.Dr B7+D*Itn3trnnt Ir3nnrtn rtBS1)= I0 rS< I0 (t nDfttrntn rtBY1)0O 0 rY1)?2 I0 (t nDtr3rB$t)<6r(fD)$t) <6r(ftnrnn rtnnnt3tn tntrn rrfn3"rnr;r7trtB0r"0D(ntrrnt3 rnnnnrt3 IrB"r(fD) A3 rtrnnnntrnr7trrtn*I tnB0$t)<6r(fD)7rn(nnnnt3rntnn 3tnB BA7.DY1)12 I0 r B7+DY1)02 I0 Drnnrn rnB$t)<6r(fD)Anrtntn rn(trn(rnrn tnfntrnnrtn0*Itntttt 3rrn rtnr7trrnr 3B$)D(nt ttfnrnnttnnt3rtf#"b 3)

PAGE 72

2@ $ )<6)BrDbtnfn BA7.D( I0 (rBfD B7+D( I0 (*Itn011<)t 3B0DrB0("0Dntrrn)

PAGE 73

2/ $ ) D(r B7+Dr rn rf3rnB 0 31)/6(1)?@(r1)?1n BA7.DX B8 > D( B7+DX BA7.D(r B7+DX B8 > Dttt(t n($)<@D*I tn011<) 0)>)>) btntfttnbfb 7 nfI8nf011<(rtr rn+A r<2tnrnt3tr r nnrnrB$)
PAGE 74

61 $ )<@)BrDArnt tfn3 BA7.Dr B8 > D*Itn011<) 0 E1)/6(E6/( BA7.DE<0)2BC1)=D\ B8 > DHI1)1< BC1)1 D*Itn011<) 0 E1)??(E6/( B7+DE>@)2BC=)1D\ B8 > DH1)1 BC1)1
PAGE 75

6< rr BA7.Dr B7+D31)01 I0 r1)/ I0 (t n(rnn nrnr*Itn0111L ntnnrtBArf>($))2) btntfttnnb 7*rr0110(ntnfn BA7.D;fnrnttrn nt*rr011<)Atn BA7.DrtBS1)? I0 D3t n3tIIrnnrtnn tr7tr(rntn rtBY1)> I0 D3ftrnntrntB$)01rD)A B8 > D BA7.DB$)0 DrtBS1)16 I0 D3 trntnrtBY1)1= I0 D3t)Atn B7+DBS<)0 I0 D3rnnnrnrnrrrnItn r7tr(ntn B7+DBY1)6 I0 D3ft=11rrn ntrnt011B$)01f(t$)(1)20(r1)6? BA7.DX B8 > D( B8 0 DX BA7.D(r B8 0 DX B8 > Dttt(t nB$)0X
PAGE 76

60 $ )
PAGE 77

6= $ )01)BrDbtnfnB BA7.D( I0 (BfD B7+D( I0 (BDN.ONrn(rDNON. rn*rr0110) "nn;n r

PAGE 78

6> $ )01)BnD)

PAGE 79

62 $ )0<)BrDArnt tfn3 BA7.Dr B8 > D*rr0110) 0 E1)@>(E=<( BA7.DE<0)0BC<)1D\ B8 > DH1)10BC1)12D) BfDArnt tfn3 B7+Dr BA7.D*rr0110) 0 E1)20(E=<( B7+DE<)=BC1)0D\ BA7.DH1) D*rr0110) 0 E1)6?(E=<( B7+DE01) DHI1)1=BC1)
PAGE 80

66 NON.rntXnNON.rtBS)6) btntfttnbt 7 Ir0110(ntnfntnnt3ttnn3nnt *rr0110rt3rnnnt Ir011D(nntn4nrtnfn BA7.Dr B7+D3ntn)A BA7.DS1)6 I0 r B7+DS0)2 I0 3 rrfn3ntnn r7trrnnr rn rnrB$)00r(fDXr ;rnntrrn3ntn BA7.Dr B7+D3ftn tB$)01r(fD)"t B8 > D3S1)16 I0 )t011<(rtrfrtn B7+D rtB<)6 I0 nS= I0 D3rtftfn3*rrr Ir 0110BArf>( r$t)01fr00fD) t011<(tttfn3nttrn Ir nr*rr0110(t rn BA7.DX B8 > DttB 0 S1)/($) 0=D)ntrnfn3nrnt011)
PAGE 81

6? $ )00)BrDbtnfn BA7.D( I0 (BfD B7+D( I0 (BDN.ONrn(rDNON. rn Ir0110) "nn;n r

PAGE 82

6@ $ )00)BnD)

PAGE 83

6/ rD3rt(nt;fnN.ONrntS<>rNON.Y0)2 Ir 011(D)Atttntrr n rnntnn fn3n3rtrnnrnrn)t Ir011<(nA7.r trnttnN.ONrNON.rntrn3rtr3r N.ONrNON.rntntnnnt Ir0110 B$)00D) 0)>)?) btntfttnrb 7tnI nf0110(nnrtrr rnntnrr3rt tr B$)D),nnrntnnnn tnrnttr4rf(nnnnt3 rnr4ntn rr; nnttnrtn nB$)0>r(fD)7ntn rntnrr( n0110tnI nf BA7.Dr B7+D3trnnt*I tn011r(fD)7ntfnnrn*Itn 011D(r B7+Drrr rnrf3rnB 0 31)/6(1)?@(r 1)? D( B8 0 DX BA7.D(r B8 0 DX B8 > D ttt(t n($)02D)

PAGE 84

?1 $ )0=)BrDArnt tfn3 BA7.Dr B8>D Ir0110) 0 E1)/0(E@@ BA7.DE<1)@BC1)?D\ B8 > DH 1)1D Ir0110) 0 E1)?6(E@@( B7+DE><)=BC0)2D\ B8 > DH1)12 BC1)
PAGE 85

?< $ )0>)BrDbtnfn BA7.D( I0 (rBfD B7+D( I0 (tnI nf0110)

PAGE 86

?0 $ )02)BrDArnt tfn3 BA7.Dr B8>DtnI nf0110) 0 E1)/6(E20( BA7.DE<1)?BC1)=D\ B8 > DH 1)11BC1)11D)BfDArnt tfn3 B7+Dr BA7.DtnI nf0110) 0 E1)?@(E20( B8 0 DE=)@BC1)=D\ BA7.DH1)1BC1)1D)BDArnt tfn3 B7+Dr B8 > DtnI nf0110) 0 E1)?<(E20( B8 0 DE>/)= BC=)1D\ B8 > DH1)1BC1)1D)ntr I0 )

PAGE 87

?= $ )06)-nrtntntnfnBrD nnrtnBM"DrBfDnrnnrnB D rnrtnP0Bt$)r(fD)Atttnrnrnnnrtnt rnnrtn0tnI nf01103tnrnrtnrn r 3B$)06D)ttnI nf0110(ntntn rnn tnrr3rtrrn4fntn BA7.DBY1)12 I0 Dr B7+D BY1)< I0 Drn3tn3rntnrfnB1)<\<1 I= I< $)?Dnrnn frnn#"b 3)nntrnttnfttnn3n 011
PAGE 88

?> frb $nrrnnnnt*rrr Ir011D)rtntnfn BA7.Dt$)<)0 I0 Dtrfrtr rnn3t(nrtnr7tr)Atn."rtBY0)@ I0 Dtrft)btnfnn n4rr nrntrtr rnn3nntnrtBS2 I= D fnrtnr7trrntnrtBY< I= Dt B$)0?rD)Attttnn3nntntn tttnt

PAGE 89

?2 ntnrn n rnfrttnfntnntrrt BrZ4(D)Atn I r."rtBS>)0 I0 Dtrfrnrrt Br(fD(n33(Dr3nrr; nrnBS< I= $)0@Dr3rtY1)1<" I0 I< ntn ntnrrB-nnr)(0110D)Attrnnn trttnntnrn nnntft Ir 011<3rtrtnn r nnrnn rfnnn t)nt3rnrn nrntr r nrnt3ftn(ntrnf3rtrnrtnrnt Bfnr)(0110rD) tn(."rttnrn Ir011< tnn n nnn0111I011D)nt." tnrnt3frtn ntA7.(ntttntrnrn

PAGE 90

?6 $ )0?)btnfnBrDrr n4 nrnB I= DrBfDrr n4 r nnrnB I= D*rr011<)

PAGE 91

?? $ )0@)btnfn nrnrrn 21n3rnB I= D Ir011<) nrn*rr011<)t rntrrrtnnn 3trtnrt) frntrrntt nt nnrtrrt) .rt n rnrttnfrn nnn n4 frtrntnrfnn 3rnrtrtn3rt *rr011X?)< I0 D3r ;rnntrrt*rr011<

PAGE 92

?@ BArf>D)t(ntn."rttrfrntrn3rrtrt *rr011D)Atn rt."fn3nn3rtn rnrnrrrnrtnt;rr"rn7trtt ."trrn BA7.D()) r BA7.Dtnfnt$t)<>rr 00r) Atnfnntn BA7.D3nfrrt I r011rDnttnrrrrntnn r7tr Ir0110B$)00rD)7ntn(rrrnr

PAGE 93

?/ $ )0/)btnfnBrDrr n4 nrnB I= DrBfDrr n4 r nnrnB I= D*rr0110)

PAGE 94

@1 $ )=1)btnfn nrnrrn 21n3rnB I= D Ir0110) n rnfn3rtft Ir0110rtn trnBfnr)(0110rD)Atnntnrr3rtrrn4f nrntB$)=1Drf r nrnt B-nnr)(0110D) ttf; rrnnrtnrnrnnr33rt(r nrnr."rt(0110tt011
PAGE 95

@< tn3 rnIntnrnB$)=0D)A3rt trnnrnnnr3fn3*rr011< r*rr0110BArf>Drtnn rnntnrr(33rtI (3rttr +A rfnrt)AItn tnnnrrrfnn3rnI n rnrnt( n n rnf nn rnrnrrfn3 "rnr;r7trt)At3nrrt3ntnnnnt 3 Ir011r(fD)Artn tIn n rnfrtt3rtnnnnnt ftntrrt Ir0110B$)00r(fD)trI rt n rnfrttrrfnrtfn t ftrntnBnnr)(D3nrnt3nr)B0111rDnttr tD3trnntnttrnrn
PAGE 96

@0 btn bfrbtn rtn bttn trn tn n n $ )=<)r;nnrnrnBLDrnrBDrnr%rn rnn nnrt<2 n rrn.f0111n*011
PAGE 97

@= $ )=0)r;nnrnrnBLDrnrBDrnr%rn rnn nnrt<2 n rrn.f011
PAGE 98

@> Arf2)rtrrtnntnnrrnBA7.D( t rn(trr.n n nB."Dtnrntntrrnr6C1)2 8 > 1)16C1)101)10C1)1<1)10C1)1< 8 > r II II 1)11?X1)1=< r 1)=1C1)0/1)>/C1)00<)<>C1)?= rr II II 1)00X<)/? ." ?)=C0)0 =)/C1)/ <)?C1)@ ."r >)>X<1)@ =)1X2)2 1)@)>X<1)@ I0 BArf2D)7nttnnnt n rn

PAGE 99

@2 3nfr rfnn4nrrrfnnt)7rn(A7.r t rnnrntn n43Y1)6JrY1)0J(t n( *rr011 Y=Dr t rn*rr0110BA7.O8 > S01DW3rt n n rnn) B7+Dnrnr*rr011 I0 r1)/C1)> I0 Dr Ir011/C1)00 I0 V3nr)(0111fD( t nnrn nrrntrtrn4rnnrn r) rb nn3rtrtftnrnrrnfn3 BA7.D( B8 > D(r B7+D*rrr Ir011)0 I0 rtt T.OTrTOT.rttB<0)>C<)>r<)6C1)>*rr 011<(<0)1C<)2r=)?C1)/ Ir011<(<0)=C<)2r<)?C1)>*rr 0110(r<<)6C<)=r=)@C1)/ Ir0110D)T.OTrnt3ttnn fn3rttBnIntn( E1)@Drrnnrrntnt rrtB3nr)(0111rD)3nr)B0111rDt rnnrnnrt

PAGE 100

@6 nr t rnrnnnfrntt;tnrrnrnrnt rnrnT.OTn4rnrn3 t rnftn) :(nrnr tnnttntn ttnT.OT n4rnrnt ntrn n t rn) :TOT.rtftntrrtrrntrnI rnrn3nr)B0111rD)ttT"&N.E? I< Bf nr)(D ftrnIrntnttrf3nr)B0111rD) :(n3ttnn3nnrtNON"E1)66C1)0Bfnr)(
PAGE 101

@? Bbrtntnr)(D(nnnn4rnrntBN.ONr NON.D3ntrnnfn3n3rntBnIntn( E1)?r E1)/( t nD(ttnrtrftrnfrtt n rn ntnnfn3n3rt)Anrrrrfnnrn n n rnfB))."Dr rnrnn rnn tn n rn rn) 7nrtn(nrrt3n."rtBY>)0 I0 Dtfn rT.OTrTOT.rntrtt)n3n r)B0111rDT.OTrTOT.rnttfnrrn n rnntnn)7(rnT.OTr3TOT. rnt3n*rr011
PAGE 102

@@ AIfrttrnIrn n rnrttfrt nn rnntnrrrnntrnt*rr011D)$t)/rr/tn rntS<)6M" r ;rnntrrrt3T.OTn4rnrntY<0rTOT.n4rn rntS<3ftB$t)< r00D):(T.OTrntS<6rTOT.rntY0nn tfrrn Ir011(DWrntnn#"b ntB$)/fDWttnnrnnntrnnn n rn ntnnrnnrntn) b !bb" Annntrtfr ;rn21Lrrfn3 I r011D)Artnnntfn3 Ir0110rtnI nf01103rtrnnrnrn011<( r ;rn?2Lrrn Irrt0110BArf>D),n tnnnnrrntr4 r=?(nnnn rtfttrnr nfI8nf011D3tn4( rnnrnnrrnnrfr nfnn tr t8nfr nf(t n)

PAGE 103

@/ Artnnnntftrnn3nfnrt trt!nrnr;nrntnntr 3rntrrn(3%nftrtn;Irtrnrr rtn;IrtnrfnBArf0D)Anr; n;I rBArf0Drfnnn3rntnntr) nn 3fntnrtfnnnntn 4rn3tnrtnr7trB$t)<6r0>D)7ntrttn!n r)tntrnt&rrtnrnnrntnrrn3tn rtnr7tr3ntrrnrn) ttf ; rrnnttnrnntrn3rt3rB'nr)(011>Drt rnrnn rt):(ntnnr rr ;4n3rntn3tnr7tr3nn3rntt rnr(3tnrrnnnnrtB$t)<6(
Dr3n rnnnB'nr)(011>D)"ntnnn tnfnt$t)<6(ttn ntr4nrtr n rnnn) ntnntnrr3n4nnnt3ft *Itn011
PAGE 104

/1 rnr011
PAGE 105

/< rnnnr rnnnrn nn rnntn)At Inn n3rtrrn4f; n rnn rntr t ntr(n(rrnT.OTrTOT. rrnttt011
PAGE 106

/0 $ $%! n nnnnrrnttntftnrf rrntnrrtnt)A tnnrnnr nrn rnrtnrnntrnn n4 rnrnBr ;rn011D) Atttntr rrftnrnfr;r ntt r*,8$nrnnrn8rttnB8D trrnrrnr)nntn8rnrnt 3rnB0)2 DnrtB> D(nt tr ntr;rrnrttnrtntnfrnBU1)6 I0 DnrtBU1)= I0 DBrnr3fnr"t n(1I21rnnrtrr3n nn4rn r ;rn011)$)==rtnrntnrtnfnr nrn+A011Bt$)11D3rttrnnrn011)

PAGE 107

/= $ )==)-nrtnfnrnrnBJDBrD011*rr011<(BfD nrtn2 Ir011<(BD011*rr0110(rBDnrtn2 Ir 0110) "nn;n r

PAGE 108

/> $ )==BnD)

PAGE 109

/2 tnrtntr1)16n1)=? I0 BArf6Drrr rntnfn rnn),r(rtnt3S1)0 I0 n n rnntnrr>11rY1)0 I0 t011r=11B$) =>rD)rnrtntBS1)02 I0 Dftnr7trr trnrB$)=>rD3n rt BA7.Dr B7+D rtB$)<)2J) nrtntrr1)12n1)2@ I0 Ir 0112 I0 D3t rnrrr;rr"rn7trtB$)=>fD)Atntnt BY1)< I0 Dnnrnr rnntnrrB$)=>fD)A 3rtr ;rn21Lrtrtntnn rnntn rrfn3*rrr Ir011r(fD):( rtntrt1)02 I0 n1)=2 I0 rnnnrn rnrfn3trrnB$)=>r(fD)Ar tnrtntnrnrr rrfnrtnt

PAGE 110

/6 A rf6)rtrrtnrtntB .: >A DrnntntB .8 0A Dt(rnr3nn+Ar8 ,+8"ttnnrnrrr011A 1)01C1)1@1)00C1)<>1)1@C1)1>1)11>C1)11?1)02C1)1/1)<6C1)161)1>C1)10 .: >A r 1)16X1)=?1)12X1)2@1)11>X1)?1)12X1)=<1)11C1)1161)10?C1)11@1)10@C1)11/1)1<0C1)11@ .8 0A r 1)101X1)12?1)1<0X1)161)11=X1)1011)1X1)10<1)1<0X1)1211)11@X1)1221)1X1)1=<

PAGE 111

/? $ )=>)btnfnrtntBrD*rr011<(BfD Ir011
PAGE 112

/@ $ )=>BnD) "nn;n r

PAGE 113

// $ )=>BnD)

PAGE 114

<11 U1)6 I 0 rrnnrnrttr*,8$B8Drnr "t nBfD3nnrntntnnn Br(fDft Ir011<) 7*Itn011<(rnrnt3Y0)0Jr3 nnn;IrrnrtnrnBnt3DVrtnt r1)11>n1)f3n0$)=>D) :(ntrtnt3ttnr=2Ln Irrt trnrB$)=>fD)Annrrrtnt rtr ;rn21Lfn3 Irr*ItnBArf6D)8r( ntnfnrtntnrnnnnt*Itn 011<)AtrtntB0r"0$)=>D3Irn 3nntnnntB0r"0$)<6r(fD)Atn tnrtntrrn4frtnrtY1)12 I0 3 nnrtn rntntnrrB0Drntntnt rnB$)=>Dr3nnrntntnnnnrtB$) <6r(fD)tn(ntrnt3ntnt 3 3rntnn tr*Itn011<(rnrntrn 3rnt 3nnrf) 7 nfI8nf011<(rtnt3ttnr4rntn ntr rnt(; nn3tntnrnttrnrBt$)<

PAGE 115

<1< nrnD3n31)1D) 7*rr0110(ntnfnrnrnrtnr tntf+A3rtt3rntrnnrn*rr011<)-nr tnfnrnrn3rttntfrtnfn tftrr;r n2JB$)==D):(nrrtnt B1)<0n1)>? I0 D*rr0110tr3tnfnr nt*rr011D)Atnr tntBS1)> I0 D3rntnn r7trB$)==D) At rIrtnt3nntn BA7.Dr B7+D rtB$)01r(fD) 7 Ir0110(n rnnrnrntnfn f,+8"3rttrnnrnn trn3nntnnrnt frnn 01I<11rnr rt3n n B$)==D)tnrtntr1)12n1)=< I0 Ir 0110BArf6D)A3ntrtntBS1)0 I0 (=I "=$)=>D(fnn33rnfnnnt)A trnf= r nntnrrntnn r 7trnnnr rnrnrB$)=>Dr3rtrnf rtn tn BA7.Dr B7+DrtB$)00r(fD)Atrnrt"=(

PAGE 116

<10 rnfn3;rr"rn7trtB$)=>D(3rtrnfr B7+DB$)00fD):(ntrnrt=3rtnrnf n BA7.D B7+D rtB r$t)00r(fr=>D)Atn rtnt(Y1)< I0 (3fntfrB$)=>D)70110( n3rtrrrtrrrtntfn3*rrr I rBArf6D)t011<(n3rtrrtrtntnn rn ntnrrfn3*rrr Ir0110B r$t)=>r=>D) :(rtntrntnn r7trrtrtW 1)> I0 *rrB$)=>Dn1)= I0 IrB$)=>DXnrn3rt nft011r(fD) nr%fn3011frD)tnt Ir01103rn rrf3n nt*Itn011D)A0110 Irrtn rt3trnnt Ir011f r=>D)tntftn rnrnrrfn3 ;rr"rn7trt Ir0110321Lnt I r011<) 7tnI nf0110(rtntr1)1n1)< I0 BArf6D)$)=>ttnrnrtnttnI nf01103 tnnrntrnntrrnt*Itn011D) rtrtnt3tnnrrtr tnI

PAGE 117

<1= nf0110(n3rttnn rnnntntnfn):(r 4rtntrn3tnrtnr7tr3rtn B$)=>Dr3nntnntnntB$)0>r(fD) $rb&b'(bb)b( rnnnn 3rnrntrnn rtnntrnrn nnrnW;rnrn nrnWrnrftnrnO;r rnntnfr nt)rnr(nn3rtftn <11n 3rnr3rtrnnrfn 3rntnrnr 011
PAGE 118

<1> rtntB 0 E1)>< Ir011@ Ir0110D ttnnrn nnn3rt rnrrrfnr) .nntnt nrnnrtrtnt fn3rntr3nt011
PAGE 119

<12 tftrr;rntnr3rtnnn =1I<11 rnrI3nfnrt)ntftrr;rr nrntn nrrr4rnrnnt ntrOrr nrrntrrtt nr n 3rnrttnn n rnfrtt3rt tnn >1I61 n3rn*rr011D)Atttntnrnr n3rtrnf nn rOfrnrrnn(33rtr rnnrnnn nrntnn nB))(nnntD) 7*rr011<(rIrt4 rnfrtttr 3n0I 0 nr3ntrn<01 nBttr9n(011
PAGE 120

<16 $ )=2)btnfnnr4 rnfrttn0I 0 nnr3n3f! fn3ntrr<01*rr011<)#ntr I= ) $;r (nnr4 rnfrttnrnntrn<01 6)0=3n3n I0 ftrnr*rr011B.: > D I0 I< )At nrn3rt fnrftrr;nrn;4 rn<)6 B.: > D B3n3nD I< I< (ftB
PAGE 121

<1? frttn nr3t3rtY06)=3n3n I0 rttntnrnnnfn nr n 4 rn3rttrn)t(+rtrrnr) B
PAGE 122

<1@ rnt fn3 B7+Drrr nrn *rr011<+ArnrB$)=6Drtntnrrn34t)R 73ntrnrnfn3 rtrnBtVE01( 0 E1)/1D3rtrrn4frrtntBY1)0 I0 $)=>rD fn((rnrrn n>113nr tntU1)02 I0 B$)=>rD)R773rtrrn4f nrnBY< I= Drrntr nB t$)=>D(n nr rnntnrr3nrtntS1)0 I0 $) =>r)Arnfn3 nrnrtrnttntnn rnr4 n rn47)nrtn(ntnrnrr4 nrn nrt n*rr477 nrtntft) 7*rr0110(4 rnfrtt3rtt3rnnrnrn *rr011 I0 $)=>D3 rnrnnnrnrnr)4 rnfrtt3rtU6)1 I0 rn nrnrnBttr9n(0110D(nnr 1)0=.:> I0 I< rtt4 rnr;nrn<)6J.: > B3n3nD I< I< Bt(

PAGE 123

<1/ $ )=?)btnfnnr4 rnfrttn0I 0 nnr3n3f! fn3ntrr<01*rr0110)#ntr I= )$rntnrn rt3rBU?11) I0 D) D3nn rtntn nnntB$)00r(fDrr rn n4rr r nt nrnBS01 I= ($)0/fD)r nttnfr f4 rnr4BbArn(.:> I0 )7rn(frtt

PAGE 124

<<1 frnrnt3rttrn3nntnrrtn n8rB,tnr)(D):(n3rtrfrnrIr t rnnt n rnfrtt*rr011<) rnrn; rrnnrnrtntftnttn t011<3rtnrnntrnn rnB;n(t Drfrnrr4rnrrnr)ntrnrrn rrrfnttnt(n3fttnn3nnftrnt,fnn r)B
PAGE 125

<<< trnnrn3rnt)nrtn(nrt t3rntnrrnrfr ttfrtnft rtnt*rr0110) Artrtntnn rnntnfn3 *rrr Irfnrttnrrn tttnrnnr nr rnntr tfn3ntt& nrf n rn rOfrnr(;3nIr3rnt(n) tnrnfn3 rtntr."B 0 E1)26 Ir011< Ir 0110D3rtftnrnt011fD) Ir0110t3rnnn&n rnntnrtntB0$)=>Drnnrnn tnnnn rtr"03rtrnfr r B7+D(fnn3rt ntnn rnnntt nnrtnt r0 B$t)=>r00r(fD)8r(ntttntr;nnnfr rnnntrtnnr011
PAGE 126

<<0 frtttr rnt(Itrntrrnr Ir011D3rtnrnrn*rr011<) :( Ir01104 rnfrtt3rttr ntrn nfnnrnrtn nn3rn4 rnBS61LD3rt tnf<11r rtrfnn)8r(4 rnfrtt 3rttBU<13n3n I0 D(rnnItBU013n3n I0 Dr rntrrnrtntnrnrB<=1r6>3n3n I0 (t nDBrnrt%rnr)(011>D)frn trttrfrn fnr rtt360I/=Lnnnr4 rnfrttBt%rnr)( 011>D)tOtrtrn4 rnfrtt3rtrtn frtrnnrnrB+r3tnr)(011>Dr3rttrnnrnr tntB$)=>fD)Atr rnrnfn34 rnfrttr rtntnttnnrnnrrnnr f nr;nf4 rn)nrnrnnr;rn 4 rnfrtt<=13n3n I0 nrn3rtftrnr I r011DnrnntrnnfnnBU611D(nt nfnnnr 3f2.: > I0 I< )At nrn 3rtfnrftnr;nrn<)6J.: > I0 I< ; 4 rntBfD?1I<11 rt(3tnrtrf):(nnrtnfntrr 4 rnnrn3)tn(ntnrnrnt 3n =1I?1n3rn(3tnn4 rn

PAGE 127

<<= frtt3rtfn Bt%rnr)(011>D)Anrrn 4 rn3rtnrnVt7rnfnrnrnn3t tf n nrtnt) 7 Ir0110( rtnrnt4 rnrfrr frtt8".ntrfrtrnnrnrtrfn BU61LDrnnnt Ir011
PAGE 128

<<> n nrB8t(rr 6)=C/)?(t n( Ir011=)2C/)0(t n( Ir0110)+rf tnInttnr t trnfr4n 3rn(3rIntttrtnf; nn ;IrBbrtntnr)(
PAGE 129

<<2 rrnnrnn 3rnBF #$ GOF #$ H BA7.DG 3ntrrr&1)0?C1)1/r1)0?C1)1?(t nBnIntn( S1)/D)7fn rntn3rtrtrfttrrrfnnF #$ GOF #$ H BA7.DGntnrrr1)<2n1)2 Ir0112 Ir0110)8r(trIttrF #$ GOF #$ H BA7.DGrt31)=1C1)<1r1)=1C1)1?rnt011
PAGE 130

<<6 nrtnrfnf4nr;3ntIr3rnt rOnr;3n 3Ir3rntfn;r) tnrtfn(rrrtn3nnt r nfnnrnrnnB8t(D) rnt tfn3rrn nttrtrn rn())nrItrnrnt rntrI3nt 011 0110Dttntnrnrtnfn3rtrnf tr tttnrnrr3ntrttntnrr011
PAGE 131

< GH==)/1BC1)1=DDr*Itn BtV 0 E1)?<(FtrnGEI1)01BC1)10DF.: > GH=>)1(FtrnGEI1)=1BC1)1=DF.: > GH=>)1=BC1)10DDrtnI nfB tV 0 E1)>?(FtrnGEI1)0@BC1)1>DF.: > GH=>)1?BC1)10DD0110)

PAGE 132

<<@ 3rtrrnrtI;E% \O & (3 % 3rtnrtnn( O & 3rtnnrnrtttrtr (r & (nttn ( 3rtr ;rnrt21)Artnnnnrnn ;I rBTD3rrnrtTEII;O & + (3 & + tnrr nn ;Ir)Arr;Irrnrntft Ir 011<3tnrtnnrrt)A 3rnrnrnr3rt tnnf4)Arrnt3r/1rtr tfn3 Irr *Itn011<) Anrtnnt<)1\<1 I> 0 t I< r1)=6\<1 I> 0 t I< rn rtrn(t n(3 nf'BDnrnr rnr3nfnrrnrrntnn?\<1 I> 0 t I< 3 t?ntnr'B 0 t I< (?Irnnrnrn'B)1(rr==)@D(nrnnrntB0=)2X=1))<( rr==)@D(nrnnrntB0=)2X=1)@J(rr0?)=JD(r t rn nrntB<)?=X0)<6J(rr<)/=JDft*Itn011
PAGE 133

<rr E0)0JDr*Itn0112LD)$ rnrtnrnnrr;Irrnrntrtf61L fn3rnr3n)At(r nrrffrnrrO n rnfn3rnr3n(ntrfY02Ln nnrtttr)ttnrnnt02Lnrtr3rtr tnnrn(nrnrntrf> I< (3trn 3nntnt nf8tB=)23n3n I0 rr IrBt%rnr)(011>D) (4 rnfrtt3rtBY03n3n I0 Dn <11 n3rnBt%rnr)(011>D)Atttntnn nrf

PAGE 134

<01 4 rn3n011<)nntfrnrr rn3 frt3&b8r8rn r3nB3nr)( 0111fD) At (nrt;Irrfn3rnr3n nrnrr rntntnnnr;3nI r 3rnt3nrtrfntrnnfnfr nr BY02LD( trfnrn3nrrn3 r) $ 8r(rnrnrrtntnrnt) 7nt;Irnrnt3nnrIrnnrt t3Bn(
PAGE 135

<0< nrnntnn n rnntnrrXrnrtnr n r n3rtfrtrn0111I011 I0 D r Ir0110B1)<6C1)16 I0 Dnrnrrr)7nrtnnn *rrtnfnt(nr;rnrtnrtntr3 rnntrrntrtnr;rnrntnnnt)Atrnt r3 rrBrttrn3nntttDntr(3t rttrn3ntnt)Atrnt tfn3rnrrrn rrnnttnr;nfr rnrnnn3 trttrtnft011
PAGE 136

<00 *'b((b!b&(&'(bb)% b"b rnr(ntnnrntrBD(tr n rtnrttn)7ntn rrrn4f r n3n nrnt<0I01 I= trnrtnt B'rnr)(&+r3tnr)(011>D)t rtrn rtfrtrtr4B7RDB'rnr)(
PAGE 137

<0= $ )=/)-nrtnfnBD B I= D(BDnrnBJD(B"DrBJD(rbD nnBJDnrntrnnrtn rnnnrn"= tnrnrBbnr)(
PAGE 138

<0> Arf?)bntBrC<)b)DnnrrnBbBA7.DD( t rnBbB8 > DD(r trBbB7+DD(.nn nB."DrrtntB.: >A Drn r)rnrtrtnrrfn3rr;r7trtrnrtn nrntrB$)1C1)1@ bt 1)2=C1)0<1)12C1)100)Vt%r( ))D) At; rrnnrtnrnrntr tnttr nttnrnfrnr rrr%nr nnnrnrtnr3rnt)$;r (A rtnr)BD0?I 22Lnnnrrn 3rnnfr4ffrnr) bttrrnnBb8Dtr rtftnrnfrnrr n rn rnnr% tb8)At(rrtn r n

PAGE 139

<02 fn3n0111I0111D)Atnttn3rt rrnnr frtnr)B
PAGE 140

<06 trnntrtr)A!rnt3r3rn3nntn 61t(tnrnnnrn3nBtnDnnrr3rt n) >)0)<) -btft.tn An nnrtnn3rn3rtfnr rnfttrrrrB)0)0) +bt.tn +rnr;rnKttnrnrrftfn3rnrrn t3rnt3rt rrn4f$Kttnr33nr4nr; nB';D<)?\<1 ? 0 t I< nrn rntn"") >)0)=) /nbntnttfnttnr 8tnntr tnntrtrrrfn( rnnt nrt3rnt(tnrnnfrntnBArf/D3 fnrftrnt3nn""8,+8"r+Att)A nrrtnrn(rr 3rrtntft rnr*I8nf011<)

PAGE 141

<0? $ )>1)tnnntrfrnfn3 trnt rr rf;(nrn(r(n n t n rnBrnt( n nt( r t ntD(r%4 rnB( t(r n4rD(frnr(4 rnr nt(Bb8" < DrrrBb8" 0 Dttrrfrnf rrrfnnr;rnr)AnrtnrfOnnrtt rnrntfn3 rnntrtfnn;n)

PAGE 142

<0@ A rf@)nrrt;Ir n(n rn(trn(3t (rn0111I011D)7rnr3 nt*):rnnB:87D) BrD0111I011< 8n.b*r$fr r** ;Ir nBD/2<11<11@101<0010@>16162@1 ;Irn rn BM"D I<)@I<)@I<)2I<)11)10)20)1<)1I1)@I1)/I<)2I<)@ ;Irtrn==)@==)/=>)1==)@==)1=0)/=0)/==)0==)===)>==)2==)6 t Bt I< D@)<@)2/)1?)=6)>>)2@)12)>@)?@)1@)/@)6 7 1)@2<)11)/11)@11)>11)121)11)11)11)<01)<61)?> B fD011)1=>)1=>)1==)2=0)/==)1==)<==)0==)2==)6 t Bt I< D@)?@)2/)1?)=6)>>)2?)/2)>@)?>)12)12)2 7 <)1<)11)/11)@=1)@11)@11)=<1)021)011)221)/11)/1

PAGE 143

<0/ Arf/)AnrrfrntrBJD(nrnBJD(ttrrf BJD(rnBbD(rrrnB.$Dr t ntBD t n rnB I = D(frnrB" I= D(rrnfrBb8" DrrfBb8" <(0 Dttr rfBJD3nrnr) .: > .8 = b"8 0 b.$b8" b8" <(0 7nr<)10@)100021)10> 1)1=11)1<1 <)1>1)11)1 r1)1=<)200021)10> 1)1=11)1<1 <)1>1)11)1 rtntttrrfBb8"D3r8,+8" r+Att)7nttrfrrnb8" r>1J(t >>C>J3 3rnt,rnrnBbrnr)(0110D)tr nrn>0J3rtrtrn3nnttrB"rtnr)( 0111D(3=@J3rtft 3rntnnrntnnn 8rB'rnr)()0)>) 0tnr >)0)>)<) n%n nrn n rnntrtrrnfrnt t ntB frtrnbftf D)nr%tnnn( n nt( ntnfrttrn3nrrn3rnBr4(
PAGE 144

<=1 rtnrntnrrt)t nt(t nnrn frtt(nnfntrnnnnr r nnn rnnrntrrr nrnnrrt)An r n rn B * D3rttf3nn3!rn& O * E O O .* H O & & O &* Hc .8 = * Hc .: > * IBQ H H Hd D * I O & 3 * B EF] r; B*DG\FB ('&)1( r D\B; B OB 2 r .:> H.: > DGB0D c .8 = EF] r; B*DG 34'('&)1( r D\B; B
PAGE 145

<=< ('&) (3tnrn ntnnrnrrnBDrn n & (3rt n; nrnrnnrnf3rnBe 3 D(fr n rnBe * D(ffrnrBe f / D(rfb8"Be "b8"!)B>rDD trrrB(') D) ('&) E (') \; FXBe 3 He * He f / He "b8"D\& G B>rD 3 (') E 5 \ ( \; FIe t \fGHBfD (') XtrXtntrrnnnrnrn62I?1M( ( (rn nttfB 5 Dnttfrrnnrne t ) ( t;nr rnr nrtt rnrrnrfrtnr)B0112 I0 (rn3nnrr ( r E21 I0 rn rntnrntntntrtrBnr)(? I0 rnrn3rntnntrt trB+nr)(0110D)t nt(nr(rtrrr nrr ( r rtBU02 I0 DnrrntBrtrnr)(D( rn ( r rtrntrt t nt) -rtrItrnrntnrntB 2 r !)B0DrB=DD3tnf1)@? r1)
PAGE 146

<=0 Arf<1) rrntrnr rnnt)A%tnrnn rrn tttttn=)0)>) rDn rn brn" n ntt nt r;3n rnB I< D ]1)?1 1)?1 1)?6 $rnfrtt t g 1)1<1)112 1)112 $rn3n ;nrtb8" < Q 1)<=1)<1 1)>1 $rnfrtt rn4rtb8" 0 d 1)1<1)1< 1)1< "&" B3n3n I< D >2 21 <02 f "&. B I< D 6)6=6)6= 6)6= :rItrnrntnrn .8 = nr 7 .8= 1)@?1)@? 1)@? :rItrnrntnrn .: > nr 7 .:> 1)2 =2 02 rnnrn n( 0 B D I< e 1)10> 1)1<0 1)1>@ ,r4nt B I= D 1)1< 1)1= 1)1< n4rr4rnB r I= D I< (h II1)<02 1)<02 nB I< D 8 1)11< 0 1)1021)11< 0 f DR rn n *) +rr I t nI 4r $rnr4 8"nb8" 0 i1)211)211)211)211)1 $rntn 8"n nt j1)=21)=21)621)=21)>1 $rntn 8"nb7"r.: > k1)621)621)621)621)21 $rntn 8"nt` = 1)<1 nt nB I< D3211 211 <11 <11 =1 $rn n frttt l1)121)121)121)121)12

PAGE 147

<== Arf<1BnD) Drn rn .n r;3n rnB I< D ] 1)=0 $rn3nn b7"r.: > m 1)62 :rItrnrntnrn b8" <(0 nr 7 b8" 1)@= b 8" 0 rrnrfn 9 1)@1 nrnrn B I< D 1)16 rnnrn nB 0 B"D I< De f 1)1116 "&. B I< D 2)1 .nrnrn BJ I< D ` < 1)10 nrnntBJD 1)1< D8n rrnt nnrntr3rn B I< D e 3 1)1= nnrn Ot3 e t >)612 rnnrn n"b8" B 0 Bb8"D I< De 1)1111>? ttOt3 nttBD f <)1 nnttb8" 0 nb8" < BJb8" I< D` 0 1)>@ nr)BD .nrB
PAGE 148

<=> At 2 r rnrnttrnnrn<)1 nfBI1)== r nf"rrB011
PAGE 149

<=2 n,rnrnBDrr)bnr)B0111Dtnrnb8"rttnf6I 01Ltt r nnnfrnrrf!ntnttr) t nttrr;nrntnrrntr n nt Brnr)(0112D(rY2nS21LB.rrnr(0111Wnbn r)(0111D)AKt;nb83rttnrnnrnt<1L r nrntr n ntr>1L r n t nt)nr n rnttnnrrb8 nrntt n rnt3rtrttnf
PAGE 150

<=6 >)0)>)0) : n%n;b&tnn.fbtn AtnrfrnrIrt4 rnn3rntn nrntrrnrn rtrb( t(rtr t) "tnrrtrnftnntnrntnrt4 rnBS01JDtrtrnt)Artrr nr(r(n t3rfr(ntnrrt)r n rnn 3tnftf%nt nrr4)tr t3 trrnttrnr(n3nn ) "tnrrr4tnttrntBh D3rtf rrrfn rfrr4ntrBArf<1Drrtftnt)A r4tnttn(h(!)BDrtnn tr4nt(r;rtnrrr4 tntt3rttnnrrr<" I0 I< BArf<Vttr9n( 011<(0110Drrtt4 rnrfrtn trnt)7rnt011
PAGE 151

<=? A rf<<)nrrr;rr4tnttB" I0 I< DrntnBrD0111I0111>110)1 fD 01111=110210210210)1

PAGE 152

<=@ r ;rn2Lfrf rBrnr)(Vrnr)( 011>D)ttrrr!n01Lfrf(rrrnt 1)1>" I< )ttnrrrrffrtttrrr t 1)12r1)<"(t n(B"r:n(1" I0 I< ( t n)rr rfrt3 n*rr011<( nrfrt3nrnfrntnrn&211) I0 r <1(111Btr tD) I0 (t nBt%rnr)(011>D)nrr r !ntrfnnrr4>1" I0 I< r21 I0 I< (t n)Anrr4tnttrnt*rr011<3rt tnrnnf011" I0 I< BArf<Dnrn!611"

PAGE 153

<=/ I0 I< V<111rr rttBt%rnr)(011>D3n@1" I0 I< rf !ntVr tX01(111) I0 B<0111rr@111trX t%rnr)(011>Dnrnnrr4<61" I0 I< )At (nnrr4 tnttrntrn011<3rt trt@>1" I0 I< BArf<1I@1) I0 Bttr9n(0110Dttn %t(nr4tntt3rf<61I=01" I0 I< )fr rr rttr tt01103rtrttnfntrrt t011<)Anrr4tntt3rttnnfr;r$frX>11" I0 I< BArf<2) I0 rr rtt(<1(111) I0 tr tr=(611) I0 r t Bt%r( ))D)Anrr4tnttrnt3rt trt021" I0 I< rn0110BArf<
PAGE 154

<>1 7nnn!)B2Dj ( trrntn n rnnrnt rtrtr nt(h ( F < GXr4 n rntnt(i ( Xtttr4 n rnnt )Ann(` = (trnrt nt t n nrtfrn)$r nttt!)B2D tBnnnDr ntt(l ( Bnt;nnD)Artnnrnt rrn ntftIrr rnB rr ;D B,rtrnr(Dr rn nttnB"r4r( ):nr.rtB2B"O3nrnr 1)=6n1)26nrtnt:nr.rtBL" I< ) #tnrtt ntnrrrtnrn2Lfrf(ntnrtrnt n;nrt rnttt01I@1Ltnfrtt) >)0)>)=) *b&nntfr Arnrn rnntrnf nr rtt(rntrnn rrntB'rnr)(
PAGE 155

<>< nrntrn3nntnrn3rntB"rn r)(0111Drtn tnrn3n n rnfrttBnr)( 1Lnr rnntnf n4rt3rtrtrtr nt33nntr rtrtnttnrrt)nrtrfrtrntr B,tnr)( DB"D I< I< )7n( 21L8tnf nrt3rttnnb7"r.: > )nr nr nrt8nb7"r.: > nr4frnrr3rt nfrnrnrnrn) >)0)>)>) tfbtntfr r4rnrrnnn3rt fn3 t frnr(nrt( / (rnntBArf<1D)8nt(nrrtnrn rrf( / (3nrnnrrtnrn;n(` < )A3 trrnn( rb8" < rrrb8" 0 (rnrrrfnn rfrnrn& O / E O & '4 O &/ H O '; O ./ HB
PAGE 156

<>0 Anrnnntn!)B6Drfrnr3nnt(; tt rt nrb8")b8" < 3rtn rtftnrnr frnr)rnrn4b8" 0 3nrrnn!nt3n trntfb8" < ) ttffrnrr4rn rnrnr rnn3rt nfrfn4 rn ntrtn nttnl !)B2Dr n rnftrtn n rnrnttnd!)BI>2rtBtInr)(0110Dr2I?1 rtB+nnr)(Dr<)0@rt Br'r(2L rtnrnfbnr)B0111Dnttr)Ar 62Lnrttrnb8"3rtrnrtb7"r.: > )nfrnrr

PAGE 157

<>= nr rnt3rntntrntnn!nt( nrrn3rtnrrt nnnrnrtnr 3rntBA rtnr)((,tnr)()0)>)2) trr=tnbntf trtnrnrrf(nnrttrrfBb7"D3nn rt& b7"O nE O 4'4 O 4b7"H O O b7"W c .: > * W c .8 = * H g * H 7 7 B
PAGE 158

<>> Atrtrrtb7"3rnfn nrfntt"8 0 Br!)D r:"8 = I f n rn ntntt(fnt rn n rn(4 rn(rfrnr(frnrrnr;r)"8 0 t rrt(;rrtttrItrnr3rtrttBrtrbn( O nE O 4'4 O 4.: > H O O .: > W1)<2 c .: > * X` < H1)<2 7 7 B
PAGE 159

<>2 >)0)2) tntn ntnnrn tftrr4 rnr4 tt rnr rnnrnn3tn3nn3 trt)Atntr3rtfrtn trnt(tr nrn(;Irn rn(;Irtrn(;Ir n(tr 3tnttBArf@rD(rr4tntt4 rnBArf<
PAGE 160

<>6 $r(rfn rrntArf<13nnt n fnftrntr3 n rt tr3r nrt)At(rttnnrrtt3rt n3tnntnt nr rrn4rn) *$'b(b >)=)<) $t=tnntbnnttnbbt/tn nrrnr AKtnnttf tnrnnrnrftrnt ntrrfntnfrtnfr)A trn0111I0110rD) $)>=rt3tnrnnrn3rtr rntrnr n rnBIrnS1)@Dntntntn0111I011
PAGE 161

<>? B rD0111I011<.nrn BfD0111I011< B D011<)AKtrrtBrDnrnBJDrBfDrBJD0111I011
printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.