"Landslide" and other stories

Citation
"Landslide" and other stories

Material Information

Title:
"Landslide" and other stories
Creator:
Van Dyke, John
Place of Publication:
[Tampa, Fla]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Fiction
Short
Story
Creative
Writing
Dissertations, Academic -- English -- Masters -- USF
Genre:
bibliography ( marcgt )
theses ( marcgt )
fiction ( marcgt )

Notes

Abstract:
ABSTRACT: Enclosed are three works of short fiction.The first story, "Landslide", is the sort of humorous, semi-autobiographical, first person narrative, that can only be borne of real experience. The story is actually a piece that I have worked on for several years, and, in this version, it finally feels done.The narrator, Ian, is a college dropout who struggles through a trying couple of days to get his life in order. His attempts to grow up are immediately (and perhaps indefinitely) thwarted by his inability to confront the facts surrounding the lifestyle of his girlfriend Melissa. Through a series of events, Ian is placed in the unenviable position of owning up to his Melissa's cleptomania and pathological dishonesty.The second story, "The Details", is also funny, and also centered around a relationship. The protagonist, Rick Lyon, is a formerly successful short story writer whose professional career has been reduced to teaching high-school English. When he begins an adulterous relationship with one of his colleagues, his writing picks up, and he begins working on a short story that he believes will redeem his reputation. As Rick nears completion of his manuscript, he gets dumped by his lover. How he is able to reconcile his infidelity, while struggling through the last few pages of his story, allows Rick the opportunity for introspection he was previously incapable of. The final story, "Reno", is a story about love, life and growing up. Two young adults, one American, the other European, find themselves in Nevada on the verge of a marriage commitment. The expectations of the commitment give rise to a variety of feelings that the pair has very little time to consider. Constricted by finances, families, and self-constructed delusions, the two proceed cautiously toward adulthood.
Thesis:
Thesis (M.A.)--University of South Florida, 2006.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 66 pages.
Statement of Responsibility:
by John Van Dyke.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001795209 ( ALEPH )
148011327 ( OCLC )
E14-SFE0001547 ( USFLDC DOI )
e14.1547 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam Ka
controlfield tag 001 001795209
003 fts
005 20070629112033.0
006 m||||e|||d||||||||
007 cr mnu|||uuuuu
008 070629s2006 flu sbm 000 1 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0001547
040
FHM
c FHM
035
(OCoLC)148011327
049
FHMM
090
PR83 (ONLINE)
1 100
Van Dyke, John.
0 245
"Landslide" and other stories
h [electronic resource] /
by John Van Dyke.
260
[Tampa, Fla] :
b University of South Florida,
2006.
3 520
ABSTRACT: Enclosed are three works of short fiction.The first story, "Landslide", is the sort of humorous, semi-autobiographical, first person narrative, that can only be borne of real experience. The story is actually a piece that I have worked on for several years, and, in this version, it finally feels done.The narrator, Ian, is a college dropout who struggles through a trying couple of days to get his life in order. His attempts to grow up are immediately (and perhaps indefinitely) thwarted by his inability to confront the facts surrounding the lifestyle of his girlfriend Melissa. Through a series of events, Ian is placed in the unenviable position of owning up to his Melissa's cleptomania and pathological dishonesty.The second story, "The Details", is also funny, and also centered around a relationship. The protagonist, Rick Lyon, is a formerly successful short story writer whose professional career has been reduced to teaching high-school English. When he begins an adulterous relationship with one of his colleagues, his writing picks up, and he begins working on a short story that he believes will redeem his reputation. As Rick nears completion of his manuscript, he gets dumped by his lover. How he is able to reconcile his infidelity, while struggling through the last few pages of his story, allows Rick the opportunity for introspection he was previously incapable of. The final story, "Reno", is a story about love, life and growing up. Two young adults, one American, the other European, find themselves in Nevada on the verge of a marriage commitment. The expectations of the commitment give rise to a variety of feelings that the pair has very little time to consider. Constricted by finances, families, and self-constructed delusions, the two proceed cautiously toward adulthood.
502
Thesis (M.A.)--University of South Florida, 2006.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic thesis) in PDF format.
538
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
Mode of access: World Wide Web.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 66 pages.
590
Adviser: John Fleming, Ph.D.
653
Fiction.
Short .
Story.
Creative.
Writing.
690
Dissertations, Academic
z USF
x English
Masters.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.1547PAGE 1

btnfrnrtn n rnttrrntrtbbtbbnr rnntnnrrnnnn rnr nrnr bt !bbnnr"tn"n #t$ntrr%bt &'n(%bnt)'** +tr!tnt)*%** tbn,b-t.)'** rn$b( "/0)/112 3n(t"rt)r)r)"nrt$n)4trt 5!tr/112)n

PAGE 2

t bn!rnr r"r tt 6r"rt 7 btn 77 ,nnrtb /8 +n 9:

PAGE 3

t t btnfrnrtn n ;,+!, "bnnrnn4rt"rt* ,ntrr)btn)trnr)nt-rtt"b)tr nrt$n)rr"bnnnbn.ntn"n*,nrt"rbbtn"n rr6$n4nn$nbn))trt$nt)trtbbnnbn* ,nr)6)t"bbnnr4rbnrrt"bn rnrtbtntn*rrntttbtrr"rrn"rtrnbtnrbnt tbtnnbt*,ntnn$nr)6tb"ntrnn$tbntrt trtnbt?"bnrtrbt"btnr* ,nn"r),nnrtb)tb)b"nrnn nbrtt*,nrtr)+t")tnb""nbrr4trn 4nntb"nnnnn"nrrn"tt-"b bt*@nn ntbrnnbrtt4trnt"bbnn)t4trtt")n nt4trrrrnnbtn$n4tbbnnntnrrt*+t" n"bnrtt"tr)nnrntb$n*
PAGE 4

t tt ,ntbr)+n)trrb$n)btnt*,4 br)nnt")rnrn n)trnnb$ntAn$rn$nn tn"trnr*,nn.n"rrtrn"trnrt$ntnr$tnr nnbtrrrnt$nbtrrbnrtnr"tn*!rt"rnt"n)tbtn) nb-"r"rnnbt)rnr4"nn"rtbrbr*

PAGE 5

7 6 A,+f#!,6fA @trtnrr"nn*6nt"$t"nrr"btr trrrn"rn"nrnrtntrn$nnrbtn*@r)rn)tbnr nn4n&4trt4rrn.nrnnb$n"nrt$nbB,tt nrt6?$nrnttnr)t$t)n$nt"n6ntrnt rrnrr4trnt"rt*6r4brnt"rrrttnn)rn )rntrtrn"nr#%*t"nrn)6$nrbnrtnr 4r)n"tt"bb)64rr4trn)rtr4trrnnbtrtrt"bb tbt"bb"tn* nn6nrtnrn"n)r)64rnnnbrn* "nbnnr"b)tn64b4trnnnrb4n?b nbtrnrt"*Ctt$nbntrrnAn4D)rnn4 brrtnrtbb)nt"nt4trnnbbrnn)4nr t"rt$trtnrtbbrn"n*,nn6nrttn"n)n$n$n n)4rnrrnbrtttbbn4tr"nrt$nn"nnr n$nbnrrrbrn$nr4nrn*rt$nn.ntn"n ""ntbrnb)$nrrrtn4nbnnn"rn?rnr 4nnn*f"n)4nt?r"bnnrn")tr4tbtn rtrrtbnrnn?trtbrnn"n4nnbn r"* nrnrr)$trnt$ntnrtr4tr4trt*

PAGE 6

/ ,nbtrn.bntn.rnt$n("t"rt)t-rnrn)nnt) n"tntntbnnb)nbrnb$n-bnrrnrt-"btb)nr"*,nnrt rnbbt"4*@n64rn64)rb4n64rn* Dnbrn)tntrn)6n.ntn"nnrnb""n"nrr nrn"trt"nnt*6$t$tbnnnn$nbt nrrr"nt$rn)tn-nbtrErnnrrbnn n.nnr4trt*+rnr$tr"nrnrnnr-rn"btn= 6nntnn>)tnbnn"brrt &rrn$nrtnttrrtrrnn"nt" ttbtrtn*64bnn4trn4tbtrr""4tnrr6n6nbr rnnnrntr4trn$nEbbrnrtn*6nrn"r)"nrtbtr rnn4brnn"rb"bnnrnn"btttrnnrt rbnrt""nt"*6trtrntt"nrnnrbbrn=tntr nF>)6bnbnrnrntr$nn"bn4n4nnrn trrt"b* ,nn.rn4nt?r$tn""nG6rtbbnrbb rtnrnrnEtr4trttbnnnrrnnrtbn*@n 4bn$nb"tr=bbtrt"b>nbrnn"bbrr 4n4brn-n"rnbtrnr*ft-rnrn"nrt)4trrn t"btnn"rn"brtbnrn-bn)n"nntrt"rn(tbnnrn"rt$ntn)-t$ntbn"tbn)trn$tn44tr4rn"r)btrt"bbt"n"rr"tb"brbrnnrnrrnn$n n*t")6nnrr4tnbrtt=ttbrrnbnrr

PAGE 7

0 4n4brbrn4n4nnbtt">nrbtt*b4rn rn"t"bnn"rttr$n-nnrn"n)4bn$nn"rnrrbtEttrtrr6"n4trbtntn4tbnn4nrrnnrtb $t"n"rt* trnt-"bn)rnn4bnnbnn$nrrrnbn nrtrnnrt4trtEnt@rnt trnrn bt b*,rt)rnntnbb-rtn$trn)nrr6?$nnnr bnrHnrtn)nrr6t"bnbnrrn4n bbnnrntrr)trnrtr4trtr)Etbtrt" t""nrtrr6bnrnnrn-bnr"r*%n)n$n)rnt nnbnrtrtbtnn$ntr"*6nnbnnbbrr rrrn"ntr4trn.ntn"n4trrnt"nr4trt* trrnb)rn4nnnrrrn"b nrtntrntbnrn4nnGbrtrtnrn"btr4nnttnrn rt"nrntnrnbbnrntr*6?rt64nb"rr "brn)rrnn4nrtrrntrn$nbnrr)rnn.r n4)"nrnnrbtnrntrrn"*6rrnn rr%tt?rrntrtb6?ttntr* 6?btnrrrrttbn.ntn"n"nbtn)rr6nn$nrt 6"bnr)nnrr4trn4nbb+t"*An rnrtnn)r*n"trt@rnt 4tbt$rn r t*n)6rbnnbn=t"bt>)"6n&nntrn) rtrnnnnrt4tnrn*@rrr$nbt4tr"nnr

PAGE 8

: nnbnnr4trtrrrtbbb$nrnbn*6?n)t6?nn nrrnrtn)64b?r$nnnbnrtnrt46rrrn4 )r)bt")6nnbbnbnr4nnrr$nb"rtttrnnrt n"tt"n"rbtrnrn* %tr)rn""rntrt"bb btrn4trn.nr;trt$t"n) trnbnrnt4rrrtnbn*64b"rt$rnrnrrnbbt*+nbnrnnrnrn"tb) rnbn$tt$tn6?4r"n)6?nt"b)n$n nn6nn4nr"nn"rbntrnr4nnrtb=rn "r>*%rnn.r"bnn6n"n"n"trt"bnn)t @rnt nrnn$nrtnbn6n*4tbn4tbbtnr "nt"nn)6"$nnbrrtr4n$nbnnn6 ntrrrn"bnn* ;r4nbrn)6bnnrrtn"nrtrntbb)"nt" t$ntrr4n"nbtbbt**6tnnrbn4 rnn4nrtnr"rt$nbbnt4rrntr"r4nn"nbbnr "$n)tntr4bbrnrbn"n"trt"bntHrt*

PAGE 9

9 Arbb)6ntrnn"n"rrtb)ntrn4tbbt4rtrt"$n nbn44nn$nbtrnrn"bn"nrnt"t 4trtrnrt"bn$nbrnrt"rn*rrnrtn)64n$nn ttbbtnrt"$nrr4nrtbtrnrnnnnrnnrt nrtntrnnn-b*<)64nn)nnbbbnnrrn rnbtn)4tbn6"$nttrntrB6r)6t?rtrtnr rnnn* rtrtn)bnnrbttrnbb)nbb4nbb*6r $rn"nrbt$ttrrt=nr?nnr>rnnr*%rnn.rnb)6?n6t?r4trnrt)6bn $nbtrrbn*btn4"nt")rbtrntrbt*,nn 6"rt"ntrnr)rnnrrn4nn"nrbtrn)rnntnr rr4nt"nt4trntn4n4n4bnbb rtntrnnnr&t)ttrr4trn* rnntrnnrb)6tbb4nr"r"bbnn*ttb trnrt4r&t"b)r4n6r bt"b"bbn,nA$nb) 6n46"bbrbnrnrn"nt"4b bt&*%rnn.r"bn n)trnnrtrt"btrnrnn.trnttbr&n"rErn ttnn"nntrrt"4nrt6"rt$nbn)4nnbtrnrn 4nrt6tbn$nbnt$nn"trt*,n"btr trnnr4rr6nbrnrnr64tr4rnnr* @trt"tr4nE6nbrnrnrbnrnnrnr "rnnb78I1?*@tr4trt)r)tr4?rtrntbn*

PAGE 10

2 n.nrrn"@nrnbtrnrnnn)nrt4r 4"tnnbt"nn*nnrnrtt.ntr)6r"4tr nt)rt"bbnnrn4n!)*<*4n"n)) rn)%.%*n.n"rn)rnrnnrnn4nnnbt 4tr)rnbnrn4nntr4trn)4nrrt$nb*6 trt)6t"$nnrrrnnn)rnnt"$nnEr) ntrnn.rn$nntrn4nrr""nnn) bnr;trt$nb* trtrtn)4trt4rnrnrrtt)trtnr nr4*rrtnbn*ntrnbbrnrnn) brnrtrrtbb6bnn4nnnbrnrrt""nrtrn n"bttrtnrn"nrt$n"n*4tbn6?bbb4nbtn$nrr4n4nnn n4ttr)rnt$nntrnn"nrt$nnrtb

PAGE 11

I rbn)6?rrt4n"b$n4trtrrnr4nr-* )6nrnnbrn-r4nrtn)6rnbrt6?nrbb"nrt$n&t"n t"*,tbbrntbnbnrrnnr)6nn4ntrnnrtntE rtbb"trn"bt"*f""tbb)r)nn4bnrnrt n4)brn4b6nnrtrr?rnn4trrnnrt.rn )rrrt?rn$nrn*@n6trnrnnn"nrt)rn 4bnnbbttrEnnt)rn)btnbb$ntnbbtrnrn*6 n)n"n6nb"tr"rnbtnt4r6 =trb>"tnnrnrnnrt")6n.rnnrrnnbtrbtrnrn 4trt*,4rtt)tr4?rttbnrnbrnrn4rn +bbtrn)rrr4trnbtnn!4?rn$nrt* rntr)n$n)tn=)t>$nn"rn,n r@tnr*6ntr)b$ntr)r"bbn"rtt4*rtbb)r) rr4trt4nntntt""nrt4r6nbr44r*,n n"bbn"rt4t"nt$nt)tbrbnn))4rbb)r4 rtt)nrnrtnr*"6n&n,n?4trt)6t?rnn nntr*6r?tbnrr)n"n6?nnntt"b)6t?r $nrnnnrrnrn"nrt$nt*<$tnn"bnrnb"nn rtrt"tr)64btbbtrnrnrn* rnr4nr-ntr)rtbnrnnt"rtbtrrnbtn64bt$t)6b ")rtbbr)4nrr n*6nrnbb)6 "$nn.nrtnrnnb4r6n4*#brtrnb)6nnrn"tr btbn"bt'n*"r"r4trtrnrtb"trnrr

PAGE 12

J t"bnnnnrrn"rrrrnn64br6t?rrr)t" *6r4nnbt))rntrrtntn$nbn)6n4n"nrt$n rn4n.ntn"n*,nn4bbntbt4nn64n)n6 n"bbn"rtrrtnnnr*,r?4ntrtrtrnEtr 4nnrrnnrt6?nnn4nnt@rnt *6ttnrn"bbn"rt)rn4nrr bt-bn-rnr r4nn"(f<;n ,n+H? n *4tbnr$nb $nntrtrnt4)trt?rrtnrr"rtnrb trnnr* %n)t4trt"$n4nbtnnb"nrtnrr)t r)6?bnrrrnbr t b=tr$t "btn>*,nnbnnrnn-4nnttrt$nrbn) n$rtbtbrnrrrrntrnrtb4ntr4tbbnrnn"rt$n(rn"b 4?r"t)4tnn$n4trb")nrbnnrtnrrnEbb 4t"tb"nrtbnnrnnn)""trtn&nr*, rtrtb)4n6trnnnr?rrtn)6rnnnbtrr rn46$tn4n$t"nrn$tnnrnn$nb n"nnbtntnttr*,trt)rn)nbnbtttr$tn4* @tbnrnn4nn4trn4n46tn)4rntrrn nrt6trb$nnrt4rt* #rrnb)trrrn"bnnnn6nbttrrt 4trnrtbtrnn-rtnrnbtHnrrrn"nrt$nn4trtnb bnnnn*

PAGE 13

8 @n6rtr"nrt$n4trt4r#%)6btrrbntnr 4trnr*trtrt"r)6rrrn.btntr?n*,n nbntnnb)r4trt4bbnrr*64b$"tbbrnrbtrt"bb nr4nnrn"t")nb-r4nrtnr"nrbnrn4trn64tn) b)"rn$t"nrr4$nnt$n*6rt?rrnbr t"$nrrrnn4nr6nn$n""n4n64bt$tt rntrrr*)rrt"$n4rntrbn"n* @n6rr4rn"nt"rnbtrnrn64"n4tr rnbn*,n$nbtrn"bn4nn"bnrnbnr"ntrbn)"rnr) rnnrnnrrtn6?nrn*)&r6?ntrn r)6nnnr4rr4n.ntnrbbtrt"bt46"b?r""nt$n* rnnt$nb)rn)6rb!b$t),'")tb3n) ,tt)rrnrrt"rtn"n"nnrrnt "rnrrnttrnr*6rn"n"n$4)6nbb"b?rnn464 ntrtnbtr4trt* ,ntbn4rn"n$nb"trt"bnt$n "rtrrtn*@n6nr6btn)64bn$trEnttr n$nbrtnrtnr4tr4)rn$trrn4rr nr=4t"4bn$n"n4trrnttbrrrn trnnr>)nnrnbn"trnrrrr4bt$nnrnn HH*6rtn)6t"$nnrrrnnnbtnnrnntrrrtn trbtn4r"trrnbn$tt*"nrn"bt$nn$t nnnnnr)trntr$ntt"brrnnr*

PAGE 14

71 +n$tnbrt&n"rt$n"trt"t)r)6$nnnb" nrnrrtn"rnr=#tn),*!*;bn)+t" Drn>4$nttnn*nrnrr)rnt4tb"n)t$t nnn)4tr)nrrntrtnn$nbrrrnnbrtrrn?r bttrrntnr$tr* 6rnrn6$nbnn$bbnt"$ntnrrtn nn4n&4trtrrtn*fntr6?$n"n="tn>)tr bttrrnrt"rt6n)nn"tbbrrtn*6?$nbnbtHnrn nbnn"rntHt4trttn"tt""tb)btrt"bbtrnnn* @n6nrntr4trt)6tn$trb4trnnrtrrrt*)rn rtnnt)6?rt"t4tr*r)6?$nrn"tr4rnr rtn*@t4nrnrrttrnnbtnrnnbnt rtbntrt$tbn*6tn)t6rt"4tr4trtrtnrr rtn )rnrnrn*6?nrrnrnnr4tbbrtrnbrtrtn*

PAGE 15

77 btn "rnrnnr)rnbtt"rbtbrn tn6"n;tbt$n "bnbn:(:/*nbttr4nb$ntrnbrn)tnrnttr n.tnt,tn$ntrn*"ntrtn* 6?rnrnrt"n"n)rtr?bnrrnr4trrnn* Arrrrnnttbbt")tr?nbbr*;rt64rttrnb trt6?nnt"t*,nn? btt nrbtrnttn*6? $nrtbnrn$nn"rbtrn* $nt6rtn)rn?n4n*6?r $nnrnnt)n-r-n-nnbrrrn$nnrnn*6r? nn$n4nt64nrtrnnrn"n*6rnbbrrn-tbn-t"nr-nnr-bbtr*'b)rr?rnnbrttrtnnrbn$nb)6? nttrnbrrrr*,nn?nrtrntrnt&rnGr bnrrr?6nnb4nnrbrn"bbnn*6nnn?rrt6? nnn$n*6trrtr4?r*n 4trt?r*;nnbbbrnrrnt6"tnrrn)r*6nnbbtn ttrtrrtnn4trr*!tr)4nn n nB 6ntr"bn4n)rtn"tb"tEtr?nrrn4rnn? rr"ttrtr*6r?4r-tn4tr"b4nnrrt"nr)bnrbbtnnrt n*6r?tnnrrnn" rnb")rnrnrnnttrnnr*"ntnrn "trtnrr?&nrnrn$trbtHrt*,nntbbrn n"n4nn"r"rnrrb"brtrnn4b&n"r* ,nn"r"n)r6?rtt*6?rtrnnrntnrntr$n

PAGE 16

7/ trrbbn)ttn"tbntrnn t"n4n*'bnbnBnttnB6?rntrnnnnHn-nrn nr4nnbnbbtnt"rnrn.r*;ntn)t?rrr4rrn trnbbn"rbrnn)nbn4r"tB6"tb"brn n"bbntr)tn$rt*6"bbtrtr*%n.bn("rn rnnr6n$nbtn"rtt4tntrt"n*6r?nrr$t nn?rn"rtntn$nnGn?rt"bbt$ttbtn 4nnt$t'nrntbrbn-4tn)r
PAGE 17

70 t?rnt)r6?b"rt$rn4r6nbtHnt"tnrt"nr* %4tbn6?$nrttnrrnbnbrnbb$rnrnn ""t4nrntbtnn"nbtn$tn)rnrntnrrt$n nbnn"n*#rrnb)6?rrtnbtttrntbbt n"n)trrttrr4nnnnbnrnbbtnrtn"-rrrn ?n$nr)rnn?rt"rt* 6r"b(Dn)6?6)4r?B6r?!t")n) n?trn"nr*fnrnbt)&rnt?nr* nnrrrnbt"nrrt*D4nntrt)trB!nnn @n*rntrrt"rnn)4rnE"rtbn "nn)"nbn)bntnbGnbbtnn?nrrtbtr nrnrrn%t*fbtrnr3trn4trn?4nt "*6r"bt)rbtnrt"nr*ft"n#tnb nbn)$ntr*D"?rrbrnrtbbnrrnn)@tbnrn"bb4)6 rrnn"rtn4tbnnErt"?rnntr f *,n)&rt"n n?nn4r"trn4bn"nnrntt"n4t)6nnt tnbtn)nrntrbrrnb"n* ."rb*,t"?rnntrn* 64nbrttnnn"rnn*6?nrrnrrn$n bbrnttrnbb$n*,rn.bt44tnr6?$n n$nnr)4bnrntrtbbtnrtnbrr"rt$n4tn*6r nn$t)6)rtrnn?r4rrrtt4r n)tr"$nnt"nn"n*

PAGE 18

7: trnbrr4rt"b6n"nnn4trnbt? nr*6?nnnt$nrn$nn?n)rnnbr$n btnrtbtnrnt*tb"nbnn$b$n4n6"b nrnnn))tnn)nnrtn4trrn*@nn4t'* 6?4nrnbb&rr"r"btnntr-r*;nr4nn"bn6? 4nn4n.rrnb"n)t4n?nr"ntrn"rntrn "nbb4*rn"b6?4r"nrn&"nr)nnrnr"r"rn nr4nnrrnr"nbbnrnbnrtr"n"nr*,n "bt"nr)4b"rtn*n?nrrnrnrbn"brb)"nbnb n$n)rr6"b?rnbrttn4nttrr*;rrn) r rr rnrtrrnn))nbb)tr4"rnr*6r4tn4 tbrnbrtHtrntbrrtrn*,nn4nrttrr rn&.rtrtr)rr6"bn$ntrnrtn*6rnn6 n"tntrrr"nrnb"rbnn)n"n)"n)rnn4rt n.rtr*6rttr4nbtHrtrrnnrnn&rnrr) btnbn)rn4nn"bnnrttnnnrbtn"ntrn* ftb%ttrt"b4nnrrr@tr !r!b*rntr4r;rntbb$nrnn$nrnnrrnn)4n 4bn"rrnrnnrrtb"n"*6?bnntr4trtn )rrnn4nnrrnbb f rr4nnbbtrn"rntrn"nr t?!*4tbn"rrtrnrrn&n&"nr),-tr) trbt$nrrnrtn6?bnr$n$ntt)tr4 nbnnttrrbnrn4rtn*

PAGE 19

79 rrnrrt6?$n"$t"nnbrrrnn?nrt.-*n rn?bbbtHn4rtrtnt$nn"rn*6"t"rnnb "rrtrrt"Gnbt?rrnrnnrnb4n"?rnrntn rn"tntr*Dn)rr?n&rbtn* %trr)6$nrtt"nrr"rn6?r$n* ,nn"rnrnnrtK:rr?r*6?rbrrtr-t$n"nr) 4t"n6nnnrnr-trn4trtnr4rtrt* rn"n6tnr"nbbt"nb*;rtr?E n4nr)n$nnr6"rrn4nnbrnb*ttrn" n")6?rnrnr&rnntrtn)brr"bbtr *@nnbrn6?tbrnn4?rnn6"b*66bnrtr )tr4b?rnbtn* Abb6?rt)rrntn4bn$nnbbtn"* $nrn*&nnrn$trnb",tnrbn ttrnrt*;rrn)4)6"bnrnn44t$t"n* ,r4bn.bt4rn?nbbttnG4rrb"$n* ,ntbt)btnbbrnrn)tt"n)rrtnr"rtbn) ttrt$nb7891?"trn"rn*,nrtrrnrrtnrrn rnt"rtn4trH4tn*6rnnbtnnrr&nE "rErnrnrt?nn.-"rn"ntt!n !nrb)6?nrrnnbt4tbbnrt"rttrt6$n""nrntr* %bbtr4tn"rnrttrrntbt)6$nr"n"

PAGE 20

72 btrnnnn$t* $nr6rnbbnbrrrnn6nnt 4tn"nnbttttnnnnb)6nbtHnrrrt&r ttt"r))4trrt$b$nnr)6?bbn$ntr4r?nbbt*r rntrt"rn6rbtrn(Dnt)6?btnnnb)bnn*,nnr rnnbn"rr?bt$n4trH*
PAGE 21

7I rn."rb4nnrn?nnn* $nnn6brnnn4bt brnnt*,nnnr"nn$nbn* $n rn4nbb-nnb4nnrn"nn)Htr4trtn"n*6nnb btn6?trrb$tnn tbbf )6$nrrntr"rnb 4trrnrrtn* rrnnbn$rrnn?tnrt"bb-nnbt"brnn6rt rbnrrtrnnn*rrnbrn")"$t"tnbnrtrr 6?trtnbt)6&trnnbn$r"$nr"ntrn"nrn ttn r"bnntn*tHtrn")6t"$nrrrnn?n$nbn rnnr6?n.n"rn*,nbbtnnnn"nr"rnrr? n."bt$nr09-n-btnn4nt"bnrbtrrtrn rr*6"r)6?btrrbnttrnrrrn?rrntrrn Dnnbnrt$nnn"b*Ct$nrrrn?rnnrrt"n6? rnnnn4nt6?rbrnrnt6n*,nbrrt64rn 4rbnt4tr"n.r* frnrbrnbb4ttnr)6$nnnrrrnn nrntrnrt*6b-n.n"rnbrbrt"r"nbttrrn bb4trn.rnt"tn""tnrrntnnbt*3"t rnbtrnb=r4trrtr>)6btrn4nr?rnrt* ,tnnnnHn)n"n6?$tnrnnbt""4n "rbbrtr*trn"rrnrnnbb:/2Bb6 "bn"n")4brrbt"tB)4tbn6?t nrt)4rtnbtnbbt"ttb)6)n)tbr

PAGE 22

7J "trtn$nr6$n?rnbbnrtB,nnnrn) tnr)rnnrnbbb"nnn"trnbtr*,n ntr)brrnnnrbt4trrtbnr" tr")"b?rnbn4nb"tnn4t64brt tn$tb"btrnb* ,n)nn6$n""nr"bbn"rnb)rnntr?rn "4trrnt"r46rnrnn*6?t""nr nnrrntnt)n""&nr4r$n"n)r6?r tnrrnn?rn$nnnrrt"nn*6r?r)nbb)n"n6?r rrr64b?rn4tbbtrnrn"rbtnt6rrtr?btrnrn *
PAGE 23

78 trB nnnn)6r?tnb)6*r?rrnbb*Cn 4tr)6?bbnrrnrntnrrt*6?bbtnrtrrn* ,n"rrbt4trrn"ntt"nrnb"nrt$nn bn*6rntnrr6?n))6tn)trntrrt)6? tn?""nr"n"n"*,n6rt"nrnnbttnrrn nnn"rnt"n6$nn"bn*nnttrnb nn))r$ttn4nnrtn4nr"t"r"ntnn) 64nt6?bbn$n$nn.4trnbtt*trttrn"n)b4tbbtr nnn6 ff $nn.tB 6)D?r4rnr"bbb4nBfnrBfB trn6)trrrt)rnn?nrnb* nb4$nrntrtbtnrt)bb6rttr?nrr "rn*6?rn4rnb4nnn)r6t$nnrnnntr rnrn$nrnr4trr*6n4bnrtnrrr* rn"rn"bnrrtnt* 6bn)@nbb)6n6?bbnnr* n?rrbnrtnnBCt$nrn"t"r"n6nnb rt)r6nrttrtrr"brt$rnnnbbnn*rnbb) n?rnnntrntrt&tb*6"nnbr"bnnn)brtrnnb btrrbnrtrn"rt"nrrt*6"bttn4rt bnrn"rrt6* frn4"rrn")6rrrrtrnbt)rn)r?

PAGE 24

/1 tnrrn"*6?$nn"tnrr64?rrbrrtr)rr 464?r$nrbtnrn* $ntn?rnnrrrnbbn)6?r rt64b$n*6r?rnt* $nt"n6$nt6?$nnbtHnrrbr rtrnbtnnrrnt)r"nn"ttnnn) "?r&rr-4rrnn.rnbtn*%6?b"nt))n? trE"trr n *A)n$n* 6nrn"r)rn"trtrrbnr"t"b$nnnrn) r6nrnnbbtntn$nn*6r4nrr4r) 6rtbbnnnrrtnnnbt4nn"nrrnn*,n4 L"nt"rt?tr4nbb$nt)Lnr"n)?n"nrr?n."rb4r6 t*@nrn4nn.bn*nnr bH64)rr6bt$ntr4brr64b?r$nrrtt4n 6rbn*<$t"bnrnb"nt"b)6rtr"n"4tr)) &rrtn)6rbn64$tt4trnbt*,r?4nnn"n $brtbn"n$nrnr*nt64&rbtnrn rr64bn$nrrrt*t"nrn4n$n?rrbn"* )n)nbt n nbnnnrrrnr"bnr4trr trt*@trrn6?rn4r64b?$nn*,nrn rtb)r6"?rbbrn*,tt""nrn$nrt @n6nr"rrnrnr)6rnr4ntbbn4trnrtn $nrrn't"n!rrn*,r)brnrnrnrr4nnnrnb)

PAGE 25

/7 t$nn&rnntHH*@trrtnbnr)6tr?rtnrrn br4r?nntrn"nn*%trbb)6nbt btnrbtr)rrnntr"bt$nb)r6&r"?rnbtn$nn4bn "tt"*Annr44trtr*A* !brnbt"nnB ttrtntfrtbfnr 6r?nn*rtbb)btrnnrn011-"r) rt"rr nnrt64r"nnrnbbb?)nrnr"nnt*
PAGE 26

// fnrtnn"nrrntrrttt"rt?n"nr-"*@n4nr rrn"nrntrnnrnrnnn4n44nt*6 n4nnnbn4n&rbnrn* 6rnnt"tn"tnrrnn?"Onnb),bnbnb-")t.rt rrbntrntn(bbntbrtnn4tbn4btrrn"* $nntr"rbtbbnr*nrnbbrnnbnr'bn'nrn n?r$n&n4?r$nrrn*Dn)tr?rtbbrnbt* ;rnBAtrr) ttr ,ntrtntrrnrnrt6?$nrbtnrnbtt nntn*@4b$nrrrttrntnntB6nnbb t?r*6nnnntrrtrn4n4nn4btn rn"btbn?Hnbtnbrrtr4rtr 4tt*,nt$nrrnrrn)rtt4n?"btrnn"n)rrn n4nrbnrtr)rnnrnbbttrnnnbtnbr*nbt)6 "brnbb)4ttrn)6rntnrnnrn4trt t-b*,n4bnnt4)6n44t*A 4nn64bnrrnbnnnrnrn*rn4tt "bnbnr6"nt4tn'rnrrtnn4tbnnbt rnrnr4tbbtnntrnrnnr*64trbnn4trbn"* nrbrnnrrnrrnb)6nnn4r"tn"nrn) rttttb"bn4*@n6nbtrtt)6nntrbb ntttbrt*@trnnbtrnnrrn bnn$n)4trrnrnHtntr*nrtrrn"rrrnbnrn

PAGE 27

/0 n4n4tbnnrnnrrn"t"bn"brn"ntrrnnnn rnbnnrn4bnrtrr"n.tn*rntrrrt)trn nrt*rtr4tbn4n4nnrntntn$nrntn t"-bb*,r?4rnrt4bnrtnnr ""rnn)rn"bnrnb"nrtr* @nrntHH6?brnntr?+*
PAGE 28

/: tb?"n$nrb"n4n?bbb&r4r"$tn nrt* n b"nB!nnbbrbt$nt)ttb"nnbb tnrBD""n$nt4r*6?$nr"nbtrn tn*+tnrrrrnn n nrtrnt$t b"n*6?rnrnrtrn$nntt$nr6"?rtnb rtr*,n)t4rrnnrt"nr)
PAGE 29

/9 n"n)rn&ntrrbrr)brnbn"ntrn) trbtHnnn"n*6tnbrtrbnt)r6?rtbbrnrrttr tr*,nnnnttrnbrnbn*,rn$nnnnnnn) rr?$t*Attrnnrnrn4rnbn$nnn""n) rn?ntnrrnrbrrrntrr-btrnnrt rrn*4nbn$n"tbn4trrnBrnnr rtErtrrn"ntbt4trrn"r)6n* %ttrrnbntnrrtrnnrt)rErn4rn tn"rt*!n"rnbntntn&trr!;)4r4tr ntrrn&n*nn"n)4t"nnrnrt"t rbn)rnnn"tt*rrn4n)rnnnt4trrn trr$nnn"nnrn)nt$n"rrnrnn"rn!! rrntrntnrnn"* rnrrtrtntrnrt)ntrnrn4ntrn)rnn? rtn.rt"t"t&tr*@nnbtttbbrr)6? r"rtnnn*n?bbrn?$nnntbnttr 4trtrrn"rrtbL6?*6r?nbb)nbb"b)6"?r nb$tn"nrnrrn"tn4rbntrrrnn*,n&n nn"nE"n"rnrEnrrnntr44nn*n bnb4tnnrtE"bn)Dnt,) )r6"?rntrt$n*
PAGE 30

/2 ,n"r"bntrnbb4rnbbnn?bbnnbnn)r4tr rnnr-tnrntbt*6?rtrnrtbbn"rt rntbt* $nrtr?)trn?r$nbnrnrtn)6 "?rtnr4nbnt4trt*6rnbnrtnr"nB ,nn?b"nrtr6bntrrn4bbrr4trt)4ttt ""tnrrn* nbt"nr&rrntrn4tbn"tbb)rtrr bbtGnntnnnnnbnttnrnr6tnrntrn bt"nrrt*6n)6?$nnnn4trrnnn)rn?n$nbn nr*nrnn)t"bnnrnnbn$n?"b"n4rr?&r rtn*
PAGE 31

/I rnnnrnr6*6?rb4nrntt"n"ntr t$nn."nr&)4n?r$nrrb*;ntn)6nnb"nrtrr4trt "bnn?bbnbbrrt4tbbn"rb*%)tbn"nt *6rnnrt4*@nn?nrrbn?bbnbnrt" nn)rn6?bbnrnnn)trnn*@rn$nn)6?bb nbnnrrrtnr6"* 6bbrn"rtrrt""bt"rn4tn)trnnbbtnnrt? "nEbtnt$tn4nnrn""rnnnn"n"rnrn nbbn$nb*n)trt4r)4n?bbrrrtrrtbtrrbn nrnb* ,nnbtn"ntrrnnrbbr!*nbtr)nn btr"Etr?rn$tnAt")nn$trn*rnn4n"6 b$nnnn?nrtn"nnrn"bbrn4t*
PAGE 32

/J 6rnrtrn"trt"bb*6nbb r nrtEr6"?r*bb6"tnnbrrnbrn nn"rtrnnr*6rrn&rtrtnr"r"rnn.rbtn*6r?n rnnnr4nrn4bnnnbbbbrnrn)brtrtntr?n n$nnnn"rrnr"*rn)4r"rbBC) rbrnn"r"trn* 6tbrtrnnrn"rrnbnrtbb6n$nbnr 4nnbGrn6rtrt"bt"rnbn*trnbt6"nnrr nrt6?trbn$nt$nnnrt*;rtr?rbtnrr rbb*6rn)6rnt"rrnbnbtrrn*6tn"r(nbt) nrnr4tbnrn?nrntbb*A* n"tbbr rt* @rnn.r6?bbn$nn"n6?rrn)4bt4* rntr?btn6"nnrn4bnrtnt$n"rnrnnr(n 4bt)rn"nr"t"trtrn)bbrntrr=r nn"r>nbnnrtrn"nnt"nrntr"n* ;b"trn!tbntn)64r"rnt"ntrt "n*frnrrtn)6nnnnbn"rtrn"?Hbtr bttntn*,t)6rrnt"t4tn")rtrbntrtr rnnn*6rbn4nnrrrntr)rnn?bbbtr "ntrrntr"bbnbntrbn*;r6rtr)"tr*6n 4rrn"n?bbtnnrtr*

PAGE 33

/8 ,nnrtb 6rntbnn$nrnt)rn'**"nnrtb?r "brnnrtrrnnrntbn"nt+t"?"b*rntb)rrt"n"n4$n4trntnnntrrnrnn)+t"bbntnn t"nrtrnrtnrnrt-nrbtnr"ntn*@nrn4nr "r4trt)nbnrrnrrntn4nn"n nnnrrnrtt)nt)"btbbrrt$tbnnt*6r4 brrtbrtrrrrnnbnntbn4r4 t rntnn nnrrnntbn4r4nr t rn* )trbtrnbrrnnt"rrn r+t"?nbtnrnnbnrnbrn"rt"nntbbn$nbtrr n4nbrt"E tbttbtbntfff ntrnnntrt"b)nt<')4rnntrnn.bn tnrn""n4trn* t.n)+t"?@btrnrrn4trrrt f !"#t"r)4bbnt"brnt $tftf *@ntnr4) @nbr) % 4btnt fftf )nrb-rrbn!rn D?Pnrttnr"nbnrn*rn)tnrbrnrrC) rrrnb-nt"tnnbtttrnrrtrrn

PAGE 34

01 "nntrn*6"r"rb-"bn=4t"+t"4t"btnrnbtn$nnrrnt nr tf n4tbnrt "bnrn"nrt$n"tn"n"n>)n4bbn =$n>bttrn""nrrntbt*@n
PAGE 35

07 r!nbb"rbnrtn)n.bttrnrbnr$t$nrntn n"tbtr*@nnn)nbnrnbnt"rtrt%n"nnnn) n.-tbtn=44"rbbn>)rn?nn)r4n n4brnbrt* trtttrtb"nrbtttnbrnnrbn br)$trbbbbtbnr$n"4nr)ntnbtrn rt"trntrtnntrtnb&*
PAGE 36

0/ tt$nntnn?btnbnr)rrt tb&bnt$ntrrr"rnnrt6bAn4 nn4ntbtn"brnn.trrrtrtnn4t"4nrrnrrn "rnrbnrt""btrrrnntrtnrtb,* Htb)tHt?rnnrbb""nnrrn?rt"nrt$tr n"nbnr4t"btn"bn$nntbtnn4""rn n$rt4trttnbtr*
PAGE 37

00 4nnrn"bn*nr)+t"rtntrnrt"nnnnnn) bbnnn"rrnGn4tnrrtbt4nnnrnn"rbnnr btrtrn*n"nn)"$nn4trbtrn"bn)"rrn4trrnnbnbnnt4t"nrnrtrnnrn"nt%n" "btn*@nnnrnn4r"n""nrrr+t""b?rb"nE nnn4trrnrrnrnrntn)trt&4""rtb rrrtrnrbnbnb"nrtbbn4* ,nnL;rrn?ntbt)+t""tnnnnnnrn n$tn?trrnnrn4bb*nrnrtrr "bn)ntHrnrnnrrn"r"b)rnn$n-nnr n4nC;rrnEr;trtr4r4trnrrtrbn*6rn "bn)4nntrnn."nntbnnrtn)nrrntr $nbbnntrtnbtrnrtn(,n;nr4b btn)bnn)rntrt"))
PAGE 38

0: "n)4$nrnr* f$nttrn"bn)tr4b?rrnbC?rnrn"r +t"?nr"nr*?rn4trttBn?nbb4nrnn4bbb) t$bnrr"rttn"n*f),nbbnt+t")4r n rnn rr$tn4rnB
PAGE 39

09 rnn"rntnn4b*;rtr4brnErtn"b) t"tb"t"bntbnrrn""tbtnr4trtH?"bbnn* 4tbnrntrnrtb"rrbrnrnttrt"nrnr4rbnbn) rnn4?rnrn4"rntttrt*,rrrbntr 4nt)t"r)nt*!nbbn$tn4tn""nrtbtn)+t"4 trnrnbtHnrr)$trt)tn.btnt?rn$n$n trtn*@trrnn."nrtn?nbntrr)4nrtn4ntt) +t"nrnttbn(ntr$nrtbnrbtn* ntrnrnnnnnrtrrn$ntrr$nrn4nnn) t+t"""bnrrnr4trnrrn) n"tnrrt!btn4brnrrnrn.bnt n."nrtbbtr*nn"r4),n)nnr "nbb-4nn-tbr4nb"nnbnrnn4$tbbntnnnn rt*,nbtrnbb)rn4"bn$nnntrt)rrnnn 4$tnnnbrrttrt"rn4trt*nnbtnbtrnbE tErr4rr*;nrnn-tb)n4nbbrb*,nt"nbn t?r$n$nbrnrb")+t")r4rtrn$nbtn) nnrnr"nrnt*n)n?ntrnbbrtnrrtn)r) ntrnnrbt"n)nnnnn.rnnbtrnr t t$t$tn* @trbn$n4nnbnrtrn"bn)+t"nbrr"tnnr "n"rt*@tbnrtrrnRn.nrnt"tnn )n"ntnb$tnnr* $nrn?nnr rnnn)nn4rnbrrtn$nrnrtb4=rn "n

PAGE 40

02 bb )>tnrn* n?r)btn)rr4trn6?$nnrB +t"&n)tnnbbnrnrt"trn"tn)n?r nn"nntt*
PAGE 41

0I )b"tnbtrrbntnt)btrbtnnnbnrrtttr 4?r""tnr*@n"bnnnn)rnn-n)rnrnttrnnr nrn"brrt"bnn?4trrnn"rt&b*,tt?r rtbnrn$nrnn4rrn?4rnn4tr t$n-ttrn"tr"nnnr* r0(:9@nnrn)4n+t"tnbtt4tntrn trrt!nH;rrn)nt"bbrtrnnrtntrnrb rtHnrnrt4nnrt"nn)brtrntrn4bb $n!tnbnnrbn*bt"nnrn tnt"nnttbtr)nr)+t"nbrrn4nnnbrt*

PAGE 42

0J < nbtntnnrrbb)6nr*
PAGE 43

08 ;btnn)nt)Artn$nbtnbb)"ttrt" bn*6r4rnrr+t"nbtHn$tt4bntt"bb "bt"rnrtn*Cb"t"trntnbn"tntr4rtnr "rtt* 6rnbbt4nn)tnb-rtbntrnt)+t" n"nt$trnrrnnbr"nbbnrb"nrn"bnbr "trnr* trrn?n$nbntnbtr"rt*
PAGE 44

:1 +t"tbnrt4tn?rrntr)nr)ttt4nnn "nn*rnn.rntnrrnrtt)n4?rntn n"nrnrnrb$tbnbt$tn.bnrnn"tn)ttn.btn4 rr4nbbr
PAGE 45

:7 ,n4nn"bnnnn4rE4rnn44 btt rE4rnrrnbbbrnbtr-r)b"n-rrrn rnHtrbnt!btn?"bGrnI(11**b-&rrnbt r"=tbrt""nn"trr>Grnrtnrnttrtrnr rEnrnt)+t"tt4t"nbrtr-tnnbtrn t* 6"n"nrn4ntrn*nr?rtbb4trrn* 4rn4tnrB4rnrntrtrB A*+t"tbnnttbnHtn*Arnr* tHbbnI-tnrn4"rt"n4t*6?nn?bb nnn*6r?rnnrrb*nbrnnnnr)+t"rnt$rnb*
PAGE 46

:/ &nr* 6?r4tnrt)tr?tnrr?nrtbn* %*A4r"rtr*rnrnnn"r4t)tHbn $nnbn*trn)4rnrnrnn$nbnB @nbt4trrECB Dn)C*"bnntnnbB,nnnr4 bbbn*6r?C)rC* tH4bn4+t"nbbn))+t"4bbrnnrtt rn@nbr)trrrnrntn(rnnttrnbrn

PAGE 47

:0 @trnn=rn4n4"rntnt-"b)nt !btn4r"nn)rnn"bbt nrrnbbttrrn$tnnb)rn4CtCn?tnnbrt4tr 4tbnnbtrn"tnrrnrbn4trrr"nt)6?4trn* ,)r)4tnnr*+t"tnrbnttbbb" "rtb*
PAGE 48

:: nntbrtbrrnrtn)Dn*n* +t"nbrnnb.)nn4nn)tnrrn4b n$nnnnrn*!nbbbtrn"n")nrrnr4"rn nnrtnrrt*;rrnnrt)n""n*4 6?"tr)+t"B
PAGE 49

:9 rntbttn"nnbnnr)rnnrtbrr"bn n"nrt4nn4nr4trnrt"bn"tt*ntn"r"r4nnn 4nnnrtrb"nrr4b"t"$nrn$nnnnbnn$nrbtrrr "btb"r"rnr* @t"(rnn"trrn"rn;rrn?t$n4"rt$rn btrnn)trt4nrrnr4tHb4b"nrnnr t4tbbGnrtn!btnb4nrr4rtbb-tbbnbnt"nrn =n4trbtrt"tr>r"n"rtrnnrG) t$rnb)rn?n"nrntnn"rt$nn&rtrrnrtnnnnr* ,tbrr4rbb?"bntbrr+t"n)t"trt"bb n"nrt$n4)rntrbbbnnb* @ntH4nn)+t"nbb)rtrtbrnr"nntr t$t"n)
PAGE 50

:2 nrtbtr"ntnrnbnbtbn"nbb"n"rt)C nrn-t*nrb)+t"rr)rnbrtnrttr "tn?4tnrnrnn$nr"nr4$trn"btr rr?4rrn4nnt* 64&r4ntt4rnnrntntn* rn4tbntr)+t"nrrtrbn$t"ntrn "4b)%44FbbntHnttbn* rn+t")n4bntrrnn4trr"t)"nr rntr"n)n!btnrn4tr)4nrbnnrrnbrnr* fnrntHbbnrt)nrn4rrn"ntrrn *Antrn4rtnntn.brt)!btnbbnrnbtnn$nn nrntrtn*#nnrn4nb")rrnrtt"rt? n"nr!b$t3bnt)"nrtbrnrt44bnnbErn rntbbrnn)btnn4n"nnGrnn4rbn"nttr nt)ttr?nnnn"tt"bbntn*+t"rntbrn tn*%nrnftnrb)nbnbtn?ttrnr n #f)"f *
PAGE 51

:I trn4n)rn$tn"nnttnt-*bbrnt.rn4nn rtbnrnnb)rnb"tbn*+t"rtrnb rrbntrnrnrbn*6nrrnbn *fnfnf*t" fnn ) +,-t" )nnrrr) ."rtr *%bttr rnHtn)nrtnrttn4rC4trrr$nnrEr btnbbt"rtrn"bn=4nn$n>)tHbtrtr-rb n"rn*=6r?r n)tr? t ntrrr6ttrnnrt*>,n+t" nt*nrnn?rnbnrnn*
PAGE 52

:J bn)nrrn"nn)t)+nn"* n4brn)4n!btntn4tt4trtn)+t" rtnrnrttrt""ntnbrnn4trt*@nntn4?r nnbt4nbb)nnbrnt"n"$n)ttnb4rrn tr"rt*@nnt?rrn.rt""bnrnrr)n4$n"" nb-trt?r"nr* ,tH)nbnrnbtntttbtrrttrnr)4t"n nbtn$n4"bnn-nrbtttnrrt*'t$rnb)r)n4 rbtrbtrrnnrr!btn?n&n"rtbnrrbb"rn*%+t") rntt"rtrnttnr4nntb*@trrrn"nrt$ntn"n)t tnrtr4rntn"ttrnbnb(nn4trn)btt"b btrn"n)))&tbrnbrnn*@trn rbtbtnbnr)rntntbrnbn)rnr) t*
PAGE 53

:8
PAGE 54

91 6n)+t"t*trn)rt"?)"6"bbbrnB trrtbnrrn)+t"ttrtbbnbrr"rrtn*;rt rt$rt")nt$ntnb)4n$nbttrnbttbn tbtHH*n4rrnnnn$t"n= f $t"n> nt"bbr)An.rn?n)nB +t"4t$nbnrnrb)n"nrbbnnr$nrnnntr )rrnC?*Dn*6r?*6n)* ,* rnbtrrn4rnnrtntHb")n4tnn?nnn nrnbrtrnrnbrtn"$nrtrtr$tbn""bt* rn$bbtrbnrnrtt"tb"n)+t"&rrrnn tt4b)rtrttn4rC4trn.r*
PAGE 55

97 rntbnn)t?rrnnB;rn"nC?bnn)+t"n4 rn"n"$nrt4nnbr)"nrn"brbtnn"nrrnnn rn"rt"nrn."ntrt*6n?rnn )n4b$n"nrnrttt4trbn*;rnn4tr 4rbrnEn?&nrnrt4tbntr4t"tnn)n"b?rtb r* @tbnCrnrnrrbnC?)+t"r4n r4nr-bbtbbt"nrnrtrrn*,nnrn"n tbrrnt*f)CErnbrrt( t$tbnn4trnnbnrtrnrntbt$nntb4trn"n "bt"rt*!tnn)nnrt)ttnbtr* Cbntrntnr+t"?Hn4trE@ n24f 3nf2 ,nnrn)nrnr4nr""rntr +t"?)"ntnntbn)rn*6n?nrn trrn&rn)nB n4brn)+t"4nrnr*
PAGE 56

9/ rnntrrnrnEtt-brrnbtn.-nrnHHtrn)t tn$n-nbb)tr*%"trnt)n ntrnnr*,nnrnt*6rntr"nn4rnbrbtn bb4rnEn"bntrbtttrn4bnrt)r nn)rbntrn* @nn4nbrn)rnbt$nbtrnrnr4 rtbbrnn)+t"4nn4r"bnrtnb*
PAGE 57

90 rn4tnrn"rn?n"trrnb"n)bb"t rbtn4trrnntnrt*,nbtrn4trttrt"rbnn btr"tnrrn*trrt)nn."rb4r"nn.r*

PAGE 58

9: +n @n64nrrt6nbrrntbn*,nrnb4n4nnt4"n "bn*,nrbn)nn)rttt-4n4nnntrnn brt")"$nn4trbrt"4-ttt*,nt"rn$nrnn4 btrb"n)6"bnnbbn4bbnrr4rtbbrnttb n)nnn*An$nrn$nr"rnrnnnn rntrnnnbrbtnrtrnn* n4rtbbbnn)brn")nbnbtrnbnb*
PAGE 59

99 rtt*6?nn"trnrrnbnr4nn)r4trn"t btnn4ntb)ntbtbbrrnnrtnnb6?nrt n*@n6?tbb"$t"nnr"n"4trn)6tnrt4b rtbbn"rt"n."trtt4n"rtnrn$nrnr4nr*6?n$nnnr %"t")rnn4rnn)rnrt4bt$n""nr"bn n4tbn4n&rnrnrn"t"n*6trnbb bt)r)rnnbtr$t"rbnbnnnbn)6 4tn-rnbtHnrr64bn$t*6rnn4n4) n."rb)6nn.tr"n"n*@rtbbrnnrrtn6?rb n)rnnbrnnn"n?4rntn6?""brn)rnrrn rnrrt6"b?rbtrntbn-r-n.trn"nB 6rrbr4rntrrn"rtrnrntbnbb) nbbr*6?rrt64rtrtnb)ntnrtbn nrt)6tb4rnrrnHnrr?nrrbntnn$nt"n4n? bnr'n*6rnrnrn4rn4trn*64trnrtbbtrrrrr6 nbrbtn"b4t)64trnrtbbrnrnnnrnr*6?n rnbn&n"rtrnnb$nrn.rnntnr$nnr"btr)r6 &r"b?r4tbbnbrrrb"n*6rn)6nbrbtn64rrr*64 nb""ttrnr)n"nt)rttnnrtr4tr tr*,nrrnnrrnrr"rn"rt*66n$nnnn n"trrt)6t?r4rrnn4ntrnn*,nb)"r"rnb4 nbrb"nrtrntbn)"ttr$nrn"ntnnnnb n$nntnbn*;r6n46"b?rbnrtr)6"b?rrrrn*

PAGE 60

92 $nr64nn4bn4ntrnnnbtnrntrrtn nbt"")6nnrnrtnrbbb*rnrn bn"nrtrntrrnr)rnnnnnrnb6 nrtbbrb"n)nnn"trnbnbtrrnb* rtrnnbtrn)4trt$ttr&r)6nbn4 4rtrnbrbtnrnb* Ct)*6tnn"nnnrbnn4 4rn4bbbn*nnbnrnt"rtnrtr rn"ntbt*nB64tnn"n4trr* Dn)6?bbtr)ntn"t"bb*,n)rnbn)6&r4t 4nn*6"brnbbtrnntn*nr$nnnrn btnn4rtrrnrnnnttnrtbn nt"n*An$nt)r*6?n6?bbnnntnnrb* Dn)?r4*@n?bbnr"rnn* nr)rbrntttrnrn)C)rt b"ntrrn* @tbnnnnnn)64r"n,*@trtn4trnr ntHnrntrrrr6rbb)bttr"nb*,nn 4?rrt)64t"rnnnrrrnnn$nt*rtbb)64r"n*6 4rtrtnrn""trrrr644rtrtn)rr6bn tnnrrrr"nttt""nrrn*nbrnrnn nttbtrttrnrr6bntnrttrr)r6"b?rtn 4rtr4*64rnt+7:rnn,nrn)4trtrnr

PAGE 61

9I tn* n"nrrnr4ntrnbn4bb rn*brnBnttrrrn"rb)t4n4nnt"n t)6"brnbbn4rtbbrtrrnrnn*nrtrrn t)t"rn4nr)rbnt)64?rnt6bbb nbn)rrtrt"rrrtrnnnrn* rnbb)rt44nt)rAn4Dn? $n*n)6rr)n4rn rbrnn$nr)ntnbtr4nt"n4n btrn4bnrtt.4nnnbtn* @nnr4tbnrn"tr btbn"bt'nEbrnrrn rt$rnrn"brbnntrrrnnb$nr+n$brt*6r $nnnrnb!Hn"4trn)rn4nn$n)rnt4nnb4n) rtrtbbrrtr4nn4n4nnrrrtrnnbbtn4n?"nr rntrrb*64ntrtr)n4rrt6t?rtbbrr "rtbtnbr6trt""n*nnnr$nbtrnnnE rtr$tt"rArrt(,ntbnntr "bn$n*,6?n$nnnrnn)4nnttr)6?n$nnnn rt* rnntrn."bt$nbtn"rn?")nrt n"nnrr"bn*@n4nnrrrnrtnrbtnrbn)nbrnr "n4rn$ntr44n?nn$tt* $nrbb)4nnbtHnrnnrb4r rrnrn)n44tbbtrt$nnt"r*rntrnn")r) 4nbnnrrrnb4n4bnbnbtt4nrtn#**tb*rn

PAGE 62

9J rr)rnbnbbrnrnnrrt"b)"$nrtb4b"t$nrn nnttrnrnrt-4nt* 6rnrn,n)nn?n"b4trrt)nB @nbb)tr?trbrnrr)t?rtrB @r6nt)rt?"n*6r?rtbb&r*6r?bbntnnr rtrnn*nbnHHbn)6n) ."nrrr4n?bbnn4nn nbn*nt?rn"r)6rnnnbtrrn4nbt.rnn t"trn"tnbtrrrn$n64?r4n*6t"n)tr 4r)6nnrrntr*Art n tr"n)trB @nbb"ntr4tbb)4n?nnrrttn*6?r$ntbtn nn*,nnnbn?rnrn4n6b4rn*6$ntn 4rt&6?bbnbnrnr)6?r6?bbnbnr"r "b*nrrtrnrt.nrtrttB 6)6)r6?rbtrr*@n?nnrnnrrt tn*,n6nbnrnnr)64n?rrt)"?rr* nnbbn"tttrrnrrbn$nnrntrB6 rr4r4rB 6n.bnbbrrnn*A*@)B f)"nr*?rnbrt"*n"nrn t"nnrr*6&r4rn$nrtr4rG64rrrn nn"r* rnnnn)4nrtrnntnbtnrb)$nrn ,n)rnrrnrt*rntrtbnn)rn)r

PAGE 63

98 nrrntnAn$$nt"bntrrnnrb"n* 6nr"n"tn$tn4)ttrnrt4trn"rnttbn*'b"n bbrnt)bbr"rn4tbnbtrntr btr*,nrnnrntb"rt4trnttnrn4trnbn b4t"nnnrrnbnbt"rtbntrrnn.n* $nr 4n4nnrn)6rt4nrnbrrr4n4nnnrt$tn.bn nbn4tbrrntr4*6nrr?44nt?rrb"* nrbrnrrn4t)bn$tnrrnt$t*6n""tnnb 4trrntEnnrnbtbt4trrntbtrrnrrtrr4b tr"rrttn.bt"bntbnt"t"n*@nntbb n"n$n)r"n)n)nrnnb4"n"tbB6 nrrbnbtnrrt* +n4rtbbbnnt4n4nbbnt8**,nrnb"t 4nnntn)rtrnnnbtn4t*ttn( L$""?)Lt"rrn?)LnrtAn$?*+nrr)r" bb"btnr$nrnbnrt"n4rn$nrn4nnnbbt*,n"t) ttrt$nbtnbn)"bbnbrnnbtnnrtn* rn4n?rbbnrn"bnb"trnt)4nrn"rn trn"nrnr*6r4r)n-bt)rn4trtn 4trrnbn"rnrn"brn"t$t"tbtrr?nntbrn.rrrnt$n* ,n"bnttnrnr$nrnrnt"b4trbtrbn n.nt*6nrrn4b$nnn"btrt"Ebtnr4tr"nn rt""nrEnrtrr4bntrtHnnbn4bt$nt+n)"t

PAGE 64

21 rn"rrr64brr$nnnrnn*;r4nn4nr)rnn4 rt44trn*n4tnbb)nb-rttn4trnnt"tn"* 't"rn6**)bnn*Dn)rttn*6?bbnnntrn#**) r*6rn?rrrnG&rrnbbn4nn ?bbnbt$t*@nnnrtb tn"nrtt"rnrnn"n4n$nrr?$nrrntn*6r?bb t$ntrr44nn*#nrB n)4nnr)rrrt?rntrbnnb*6nr rnnrtn"n"nn)Hnrt"$nrrnrrttntAn$4bn t$b$nrnt"nnrr"* rnnrtrbbn"rtn)nrn4t"brrn ntrn)tn"nrrntrnntrr*A) rtt "fnf *D?bbnnrnnrtrr4n$nnrn"nn* ,nn?trttrnn.r*Cb"*@bt44nnn"bbr) An.r*6rn4r4-rt)nbr4nrtnrnr)rntb "t)rnb-bb'ntrrbn*6rn)nnHn ntrtrn.rrn)rnnntrrnn.r* @nbnrrn$nrn""nbnr*,n4nn nbtnnnrt"t
PAGE 65

27 n4bn$ttrrn*@n4nn?rn$ntnnr6n"nrn )rn"brbttnEr4bn6brn.ntn"nbt*;n4tbnn)6 nbrnr"rt"btr*,n""t)$tbrbbbntr)nnn"nr ttb"n4trt"n*6nbnrrrtK/8*89Fttn nrrnr*%bttrtr)6n46?n"t"n))rnn? btrrbn*,ntrn"rn)tr*fnJ**r77**'nn"r*@r rtnttrB@n"nrtn)nrtrnr)n"rn nnb"rtn*6bnrnrn4rtrrn4t)n*nB 6?rt6"rt)nt* rtrnntrtr6nbbEbtn@n) nrt*D$nrrt)4n?r$n"t"n*;r6?ttr)6 nbrbtnttrnrrt"r*n&rt?r4rrnbtn$nrrntn nnn"nrrrnb4bntn"*6nbn)?r 4)n$nrt4tbb4r)trb4n* ;rrtb"n)4r?tr"bbn)tn!nbntB6r?&rrtr* +nnn4r4ntn)tr?btr*nr?rr$n*;ntn) tr?rrr*6r?rn!nbrn;nbb* ;r6?r4r4ntrnbtr*6r?nrnrnr n"tbn?btn *ffnntbt2 64nn)nnrrn rntntb* ,t"nbbfnftff1fnff"tnn fff"fftr"ff2 6nrbt?r4rnn.n"rn* +trrn)trn"rnt+n)An$)rtnnnbtn$tbnrt*r trt6rt64bnrtrnn)nn)rtr"$t"nnr

PAGE 66

2/ n*;ntn)rnn4rtnbnrtn"tt*@nbtrbn$t fbtnbn$n* $n6n44bn4trt"n*64n rrrtnnnbntrnnr*6"b?r""nt$n4n nb"nrtnrrn"nrt"btn-r-n*rnrntb-6 t$n)6n4rrtbtn4btnnn"r6?nn rrn*,nn4464tr"n4trrntn* trn)bnr?&rrn4brnrnnrbrrnb"n)n?bb nnbtnnrb4n4nnrrnn* 6?*nt644ntnrttnnr6?nnbnrrn*r n)6brntbn* A?r)bnr*;ntn)4rnrrE6rtn 4ntn$t?E4n"rrB'nrn?n"r*6bn rnbnrrntrtr""nrE6t?r4rrbbtnrtr)r6 nttrnbt?r4rrnnbtnb"b)ntrn*6nt+n"?r4t* 4nrnrn"n4n4trn"n"nr-n t$n4bb)4trn)tbn-rn*,nb"trn "rbbn)4.bbrrttnrrnb"b"btrnEn$tn"n t""nrttrt"nbrtt*An.rrrnrrnn4nnttbnrrn "bttrrrt4tnn)rn!nbrn;nbb*64nrtnrr rnnbrrnb"nt"nnrb6?rrt4n4b$nntrttn*tr 4)4nnbr"rbnrtr4r4nrbnn?n)rt"bb 4nrrnn4rttrnt$n4*6n?bn nn4*,n4trrnntn$nrrnrntn

PAGE 67

20 rnt$n4* 6nbb$nrntnrn4rn) ."nn*n))nB
PAGE 68

2: nn*tn4trtrrnt)nK/8*89Ftrnrrnr* f*,nt""nn*6"b?rnbrttnnbtrrbntr ttrn)rnnt"n"$n"n"r*bbtr) $n4trnnBA)rn4n?bb$tnn)rrnntK71"n*nn nn$nbn*!b)brtr?btnrt$nrnttrn*D" 4trtrrrrnnrnbb*rnrr)nrtnbt"nn) "bt"n4rrnrn4trnn4trn)tnn* @n4bnrrn4trrnbr=4t")nrb)4rt"ntr>tr4rnnnbtnrn"nt"n&*,nr4 ntrt"bn)rnn4?rtn"n"rtbtrnrn *%"tt)b"nbn4bb)4nrbn$nnn"rt"" n4G&"nrrrr4"t"tnrrn4trbb)4trn"nt"t*frn b)rnn4rtnbb"$nnttb$nbtrrn)64nntrn4nnrn n4t"rnb"nnnn*,4n)nt4nnn n"tbbrn4bb)"rbn4trrnnbnb"nntbrn 4t*n6rtrntbn)4trtrnttrn* ,tt"H)64tnn*6"?rnbtn$ntr?bnb* ,nrtnr$n"rrnBnnnHn4n bn* Dr4nrBtnn)n4bnrnbbr*,n 4tbbnnnttrn*6rrrr,ntrnrnttrn)r4nn nn64brnnrrn?bnrtnrtn*
PAGE 69

29 ntrrtrn""t)nrn""-btnnttnbtt trt* 6rt"nrr"nrnbt"rttrrn? tbnrnrn"nn*6r4tbnb4trbb$bb* ,nrn4nbn$rnrt")r4t"4nnnrrt b"nb$n?t*,nt4?rrt"bbt"n)rtr4bt*) n$nr6n4tr4&r)trnbnnnrr"rnnrtrr t?r"rbbnbrntrnbtn*6bbnr "nr4tntr&n* #rf"fffftff ,ntn)44nnbtHn4rnttrn)rnnnn nrn4nbn$nrtr)""rnrn"nn*n"nrrn"tr 4tr"rtnn-btnn"tt*n4nntrnrt4)6"r4t $ttrrrntn$btrb)rnbbtrtbtn-b "trnr)rn$nrnntntrnrrnAn$*6bnrn trn)4n4nntn*n6tnt"brntnbtn$tbtrn" rn?nn*,n=r"n>r"bn'btrttrrn b"n*,nn4nbnr* rrrtr)4trnt"tbbn4)n64bn t"trntn"rtrnbt*6n64t$rnbnbt$tbbrn nrtb4nt*bbrn)n."nrrn"rrr4n4nn"rbbtn* DBnn* Dn)&r)6rt*@nrntrrn
PAGE 70

22 ""nnrnrbn*%"nr"nrntrrtnt"n4n?tn)4n&r rnrn"rn)rtrnn4rr*An$nrnbn)6bntr4tn? nbnnn6nbrrttrt")nn$nb"* nntr*@nbbS4rrtB 4tnrntrttn"nn6rnrnbtrnn4tr tnrt*6rtrttrnnn"rb"nrtbbrn"n)* 'trn"nt"rrntbnrnrbnnbnn4 4tnn)rt6?bbnbnrnr"rntnn)rB


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.