Perceptions of principals and teachers of their roles and other variables in school culture in improving their school's Florida Comprehensive Assessment Test (FCAT) letter grade by two grade levels

Citation
Perceptions of principals and teachers of their roles and other variables in school culture in improving their school's Florida Comprehensive Assessment Test (FCAT) letter grade by two grade levels

Material Information

Title:
Perceptions of principals and teachers of their roles and other variables in school culture in improving their school's Florida Comprehensive Assessment Test (FCAT) letter grade by two grade levels
Creator:
Tedder, Tracey D
Place of Publication:
[Tampa, Fla]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Achievement
Accountability
Leadership
Qualitative
Performance
Dissertations, Academic -- Educational Leadership -- Doctoral -- USF
Genre:
bibliography ( marcgt )
theses ( marcgt )
non-fiction ( marcgt )

Notes

Abstract:
ABSTRACT: This dissertation focuses on perceptions of principals, assistant principals and teachers of their impact on student achievement scores in improving their school's Florida Comprehensive Assessment Test letter grade scores. This information is of importance because we do not have information on how school reference groups (principals, teachers) perceive the grading of schools as defined by the Florida A+ Plan. Specifically, this study investigated perceptions of school principals, assistant principals and teachers on their role in improving the school's FCAT letter grade by two grade levels in a 9-month school year. This qualitative case study analyzes perceptions of factors and behaviors that have made a positive difference in two Polk County, Florida public elementary schools' FCAT. Data collection included interviews of teachers, assistant principals and principals. Study implications include the impact upon students, teachers, administrators and parents, particularly pressures upon all involved at the school level to improve student test scores and therefore, to improve their letter grade on the Florida A+ Plan. Another implication may be the possibility of improving results by decentralizing into small learning communities (SLC's). Conclusions including administrators and teachers perceiving emotional, professional, instructional, and climate support as key factors, but no clear conclusive perception by a majority of respondents was evident regarding improved scores.
Thesis:
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2006.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 249 pages.
General Note:
Includes vita.
Statement of Responsibility:
by Tracey D. Tedder.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001915771 ( ALEPH )
180765429 ( OCLC )
E14-SFE0001785 ( USFLDC DOI )
e14.1785 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam Ka
controlfield tag 001 001915771
003 fts
005 20071106092217.0
006 m||||e|||d||||||||
007 cr mnu|||uuuuu
008 071106s2006 flu sbm 000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0001785
040
FHM
c FHM
035
(OCoLC)180765429
049
FHMM
090
LB2805 (ONLINE)
1 100
Tedder, Tracey D.
0 245
Perceptions of principals and teachers of their roles and other variables in school culture in improving their school's Florida Comprehensive Assessment Test (FCAT) letter grade by two grade levels
h [electronic resource] /
by Tracey D. Tedder.
260
[Tampa, Fla] :
b University of South Florida,
2006.
3 520
ABSTRACT: This dissertation focuses on perceptions of principals, assistant principals and teachers of their impact on student achievement scores in improving their school's Florida Comprehensive Assessment Test letter grade scores. This information is of importance because we do not have information on how school reference groups (principals, teachers) perceive the grading of schools as defined by the Florida A+ Plan. Specifically, this study investigated perceptions of school principals, assistant principals and teachers on their role in improving the school's FCAT letter grade by two grade levels in a 9-month school year. This qualitative case study analyzes perceptions of factors and behaviors that have made a positive difference in two Polk County, Florida public elementary schools' FCAT. Data collection included interviews of teachers, assistant principals and principals. Study implications include the impact upon students, teachers, administrators and parents, particularly pressures upon all involved at the school level to improve student test scores and therefore, to improve their letter grade on the Florida A+ Plan. Another implication may be the possibility of improving results by decentralizing into small learning communities (SLC's). Conclusions including administrators and teachers perceiving emotional, professional, instructional, and climate support as key factors, but no clear conclusive perception by a majority of respondents was evident regarding improved scores.
502
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2006.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic dissertation) in PDF format.
538
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
Mode of access: World Wide Web.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 249 pages.
Includes vita.
590
Adviser: Arthur Shapiro, Ph.D.
653
Achievement.
Accountability.
Leadership.
Qualitative.
Performance.
690
Dissertations, Academic
z USF
x Educational Leadership
Doctoral.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.1785PAGE 1

nnrrnr rnrrn nnr nn "#r$%#r" $ r$&' rnnrrn (n &)rn &rn)rn )rn *n$r +,r-.r.'&' +,r-..)'&' /r0n-rn.'&' 01r.'&' &rr2 34.5667 8$/2n.nr$."r. 9rr.rn :$5667.r$&'

PAGE 2

nn r rnn 3 $ 3 r9n ; "rn$ 7 &nn 4 r$ 33 r 35 nr$rnn 3< 1$9rrrnrnn5=,nn <6 "rrn$ <5 rnrrnn$nn <; nnn <= rnr >< ? >; n"n >@ r$ ;6 rr ;3 &rrn ;< r$rnr$n% ;@ r$rnr$ 75 nr 75 n 7> rrnn%&rr 77 74 r$ 45 rnn 4< &r 4< ,rnrnn4 nrn?n 4> nrnnnr 4@ nrnr=3nrn=<

PAGE 3

r$nnrrA,rn= > r$rnn rn=> r$rnn nrr=4 r$rnr==r$rn@3 nrnnrnA,rn @< nrnnrn nrn@< nrrn nnrr@7 nrrnr @4 nrrn@@ rrnnrrA,rn 366 rrrn nrn366 rrrnnnr r363 rrrnr 365 rrrn36 < r$nn%Br rn36< r nnn!!nnr "# 367 $ 367 $ 367 r9n 364 rnrn&rrn 36= r$nnBnn 336 r$rnnBnn333nnr9n 33< nnnnn"r%337rn 33= nrn$ 356 0r$ 35< n 3<6 nC2nrn%9n3<3nC02rnnrn%9n 3<5 nC2rn%9n3< nC)2nnnnr3<;nC2nnnrnn r3<= nC#2nnnr3>3nC12r"nn3>>nC2n%rn 3>; )nr

PAGE 4

$n$nnrr n%r&n "rn!nr"r' !rn(!n )(*+#+ r$&' (,"( rnnnn r.rrnnrrnr rnnrnn nr nnr' nrnrn r%nrnrnn% n nr. r!rnrn $rDrn' r$. $nrnn r.rrnnrrnr nnn r$%rnr@+ n$r'(rrr$rnr $?nrrn rrrrrnn %En$.r nr$'&rrnn n%r.rrn nrrnnr'$rnn rnn.r. rnrrnrn.rr$ nrnr nrn. rnrD rn'nrnr$$ n$nr?n nrrnnn "!'n nnnrnrrn rnnr.nr.n nr.rnrrE$ r.nrnn$rr -$nn%rn rn'

PAGE 5

r nn $!r"#rn$r%n En%%nrrn rnn Frn n !r$%r .rrrr.n n@+n$r'rnrr rnn rnr.rrnnrrnr nnrn' nrnrnr%n rnrnn% n nr.r! rnrn$ rDrn'$nrn rr$ rnn !rnr rnrn $.r%r.n' rn rrnnnrrnrn r'Crn rnrn+$r% %rnnr rnrrnrrn rn%rr rnrrnn rrnn rrrn$rrr%r nn 'nr$3=66.r nrrrnrn

PAGE 6

5 2BB%%%'n$rn'BBrnB rnB%nrBrnG 65' !' $r"#$nr nnr. rrnnrrnrnn n r$%rnr@+n$r' r$%rr rnr$?nrrnrr rrrnn% En$.rnr$r r$'$%r nn%rr r$%r rrrn&r0nn@+n $r'rnr$?n rrnrn' "rrCrr nn n%n2 3' rnn 2BB%%%'r''EBBr'HnI343Jr I33@3 5' rnrnnnrn r$$Cn $nn rnrn nKrnr$K rnrnn.n. rrn nrnrn.L! 2BB'%%'BBBrEBMrG3@@ @B,rG3@@@GGr EG<' !' <' rrrnn+%nn r 2BB%%%'r'BrBBrBr',N, O)Bn'35>4

PAGE 7

< ==@=35336<36=r6BH-rrC''I;@6 r3r>@<577=6;;3747536 =r6G%G,NJ-rrC''G;@6r3r>@<577=6;;37 47536=r6G%&I G%J-rrC''G;@6r3r>@<577=6;;37 47536=r6G-nr I;=3@@>;>5636n,366666<63r=6&J-rrC' 'r EIEnJ-rrC''nrEIEn >' nnrrnnnnnrrn rnn. rnrrnrn nrn n 2BB%%%'r'n-'Bn-BBrnr' ;' nn 2BB%%%'r'BrGrBn' 7' r$nr 2BB%%%'n''EBrB40B;5BE+ n+En' 4' 1$9rr2$(r .rrn23!r rF.5!rrn n.rn
PAGE 8

> 33' ? 2BB%%%'n%'BBB36B 656'! 35' %rnrnrn 2BB%%%''BnBrnr$Br$Bn Crnr*n$ rnrr"n *"!nrn)rrn.rnr rnnn )! %rrr(r$r7(r rrr2 nrnnrrnrrnr rrrrrn r$nrnrnrn r.% Crnrn rrrnrnn.r %r.r.rn.rn rn%rn? rnnnrn$rn n rrnrnn$nnrn 566>! nrrnn nnrn *nr&rn)rnrnrnnr nr$r$n rrn%$r$nnr n$r%rn$ nnrnrr.r%rrnn rrrnrnr rnnrnrnr rrn $ 2BB%%%''Bn'rnr$B r$Bn+r(' !'

PAGE 9

; r.n $nr nnr.rrn nrrnrnnn r$% rnr@+n$r'r (nrr%2 3' /rrnrn nrn ?nn+$rH 5' /rrnrnr%r rnn ?nn+$rH <' /rrnrn rrnnrn ?nn+$rH >' /rrrrnnrnr %rrn n?nn+$rH ;' /rrnnrrnrrnn rn rn?n n+$rH 7' /rrrnrn%r rnn ?nn+$rH 4' /rrnr.rrnnrrn rn% rrrnH =' /rrnnrrnr %r rnH

PAGE 10

7 !nr"#"rn$nr$ En$' rn,r.rrn 0rn"rE/r. r'rrn"rErn. rrnrnr nrnrnr rrn rnrn',r.rr Cr$3="rErnrn "rE/rrCr$<6"rErn' rnnrrnn rrn%nn rrEn$.r%r.'n %rrnnnnr. rnrnrrnnnn r$'& nrn.rrr%rrn$ rEnnr' *nn$nnrrn.. $rnrnr rn'rrn$nrr nK%.%r rnrrr rDrnrr nrrnnrn r$'n rn$%n$.nn rrrnn n'nr$.nrnr nrn%rr %$r%nrn%rn'r rrrrrn nn$nn%'

PAGE 11

4 /nn %nrn$% $nnrrn $' n2nn rn%r%rEn n 2BBr$'B$$363Bn' !'n r$nnrnn nnr rrn %%%'n%'B%rnBB3B3+@' !' nr$.%rnnrnn%r % %%%'n%'B%rnBB3B3+@' !'$rn Crnnrnrn %rrEr' &rrnn(2nn%rn $ nr.rrnrn' 1$(rrn$*n r&rn)rn rrrrn2rrF.r rnn.rn r$En%r-$r 2BB%%%''BnBBrB(C $' !' 2r.0n-rnrn1n 3@@;! nr nnrn$$r n nrnnrnCrn.r%rr n.nrn r'r$rnrn $rrnC r.r.rrnr%nr rnnrn 3@@;!' rDrn2rnrr rrr n%%nrrnnr rnrKE

PAGE 12

= nrrnr nrrr.%r r$ 2BB%''BP"0BrBr'Hr nIJI3<43 JI;
PAGE 13

@ r% nrEMn$r! n 2BB%''BP"0BrBr'Hr nIJI3<43 JI;.nrrrnr rn.$ n0nn.nnnrn+ +n$rn 2BB%%%''E35''B !'

PAGE 14

36 nQrnr$=.5665.n#/'0n nr% nrn 'nrn8+35 rnrnrnrn2 nrnr$ nrC$rnrn )Crnnrn )rnrnrrnn %E 2BB%%%''E35''B !' rn nn rn.rn.rnrnrn n'%r rnnrrnrr r.(r.rn nrnn$rnr+(r$ rnrnr.rr n.n$nrnnrrr rn rnrrnrrrrn'3 r%E$% 1r.nrrnn 2BB%%%''E35''B !' nr2 r$(rr rnrnn$nn rn rrnrnnrrrrn rn$rnn(n 2BB%%%''E35''B

PAGE 15

33 "!!# nr%rr$ .$.r (n.$rnrnnn 'rn$ r%nEn%%nrrnr nn Frnn !r$%r .rrrr.nn@+n $r'rn nnrnr.rr nnrrnrnn rn'$ nrn nr.rrnnrrnrn nn r$%rnr@+n r$rnr$?nrrn rrrrr nn%En$ rr$' rrn,r.r rn"rE/r.r' %$ nKn r$%rrr rnnn@+n$r' nr$.r=r(nn n$'9n rnnrrn rKrrrn%r rrn. %.rrn nrn r'

PAGE 16

35 r nrnrn%r rEnrE r%nn%r rnnrnrrn rnr$n.r r%n%r n'rnnnr$n rn nrn$Err r.rnr rrr%r$rn 2BB%%%'rr$+ r'B67+6
PAGE 17

3< (n#n(!n nrnrrn$rnr$ rnrn nn2?nrnn,rrnr ,!.Crn 8n%rnE 8!.Ernrn n.nrn nr$r !rnnrn rn !. rrn)Crnrnrnr nn 2BB%%%'rn%r'BBrnn 'Rr?nr !' nQrnr$=.5665.n0nnr% P"0n 5663%nr nr%nrrnrrn n$nrn.r%r.rn rF r$nnn rnrnnn rn$ 2BB%%%''BnBrnr$Br$Bn '!' nrrr)n rr(r$.r % 2BB@7''r'BB !'r$r$ nnrrrn nrnrEnrn rnrnnrrrn n2rnrrr %rnrCrn.nnr $r$ nnnrr%C. rrrnCnr .nnrr$$ rnrn nrr$$r .rrn

PAGE 18

3> rnrn.r%r.n $rn r 2BB@7''r'BB !' ,?nrFnn,rrnr rnrn rn?nrFn%r rnrrn.%n rnrrrnrnr36+35 2BB %%%'r'r'r?'BrnrBrB!' Crn8n%rnE%rr nnnnn5665+ 566<$r.rnr%n rnrr<+@.%nn r>rn4.)n"rnrrr36 rn33.rrrr<+33. nrr;.36rn33Krnnrr =.36.rn33 2BB%%%'r'r'C'Bn'rnBr B%' !'Crrn rn8rr<7 2BB%%%'r'r'C'Bn'rnBr B%' !' Ernrnn.nrn nr$r !nrr8nrnr> rrnr.r;+ =rnrrnnCrn 2BBrE'r'r'BrrrBnC' !'nr%rnErnrr0r )rnrn(rnrn n+n !rn n+n P!rnnE rnr 2BBrE'r'r'BrrrBnGrn BnGrnG3' !' n+nn,rrn)n "rnrnrECrr r<+=rnnCrnr.# $.rn"r$ 2BBrE'r'r'BrrrBnGrn BnGrnG3' !'P+

PAGE 19

3; nnn%r0r Enr8nrn @nrnnnrnrn 2BBrE'r'r'BrrrBnGrn BnGrnG3' !' n&nrnE.*r rr rnrrnn$ nnnnrr nrnnr 2BBrn'nB&S56B rS56rnBnrS56S56 +S56#rrnS56rnS56rS56G-rn566>' !'& %r$nnnr& rn rnrnrrnrrr r.nrnrn rrrn 2BBrn'nB&S56B rS56rnBnrS56S56 +S56#rrnS56rnS56rS56G-rn566>' !' nrnrnrnr rn )Crnrn )!rnrnr nrn%%% nrnrnr n"rnnrnr 2BBn+n'C''B0)B !'n566>.nnr<.;rn=E nrn.%nrnrr 2 BB'nBrnBr' !' nnr>rn4Enn rnrnrn nr$rnn$r nrnrrnnr nnr@rn36 2BB'nBr nBr' !'&r rnnrrrn.0)r rnn$n

PAGE 20

37 -rr(nP"0n K.566;r rn%nn%n.r n.$rnBr nrrn 2BB'nBrnB r' !'nr$nn nnnnn566;.rr n)Cr%r rnr33nr n"rnnrnrrn. rrrnn 2BB%%%''nBr nBr' !' nr.r%rnr nr nnr<+36nnr &rrn0nrn n$rr$2BBn'BB rBr' !'rr rnrnrnn rnrrnrrnr nEnnn nrrnrnrn. %n.rrrnn 2BBn'B BrBr' !'rr (nnnr nnrrnrrnr %rnr' n%rnr. nrnr$.n2 rnrnrrnr$rn % 3@@=rnrnrn 2BB%%%'n'BBrBrBBrrrB !' %nrn$n nn rnrnrnr$$.n nnnn rrnrrnn.rnrn .nrnn

PAGE 21

34 rnnr&rn )rnnrn nr$0n0E 2BB%%%'n'B BrBrBBrrrB !2 3@7= rrn.n55@';;3.''.n &rn)rn &)!rnr n' 3@7@ "rrrrnrnnrn nrn rnrrrnnrn &)' 3@46 "rnrr46+<<@."r% r.% r?n)rn rrn rrnnrnrr 3@43 )rnrnr$%rnr n55@';4. ''!nnrn rnr rnnr.rr% nr' "rr%rnrrr. rnn3@43.r0r)rn r -'r%rnn r rnrrrnnn#r5rn>' 3@4>)rnrnr$3@43%r rn( rn./n.rn,rrrn$3@ 47' 3@47 )rnrnr$3@47Crn n 3@43rn3@4>rrn'rnn n

PAGE 22

3= rnnn#r<.;.=.rn33' nrn. rnr?nrn rrn$ (nnnrrnr3@4=+ 4@rrr+ rnnnrr$ nr r' 3@4= n.rCr$><;.666nn#r <.;.=.rn33 %'nrrnr3@4@%r (r.%rrnr %rrn n3@44nnr"r$ %' Cr$<;.666%rrn>.>66r %' 3@=3 %rrnnr 3@=> 0nnn%r,rrn.nr Ern%n +rrrnrnr nrn rrrn'nr %r 1n$ 1!' 3@@3 3@@3nrnnr$ rn. n$r0n5666.r r n)rnrnnr$r nr %nrnn'

PAGE 23

3@ 3@@5 r/nnr%rrn rn3@@5 3@@; r0r)rnrnr nrrn nr$%rn r'nP. %3;=r$%n 4Sr n 3@@7 rr%E nnrnr! %r$ r0r)rnn-rr rnn% rnn?rnrrrr rnr rnrnr? 3@@4 nnrnr$r% nrn $rrnnr$. %r n#r>.;.=.rn36 3@@= %rrnnQrn r$n nr> rn!.r; r!rnr= rn36 rnrn r!'%n rnr$ n3@@=.%' 3@@@ Drn)rnrn%rnr. nrn rnrrnrnr$n. rnr'

PAGE 24

56 rnrnrnnn r;.=rn36.r nnrr<36rn rrn.r%r.nr$ rrn rr%rnr$r' nr$. 0r)rnnrn r rrn3@@@%r nr' n$+%nrr rn rCr$$nr%r <3@ nnnr' 5666 r>.;.=rn36%rrn rnn r'n$+ $r rrnr'% rnrn5666' 5663 n$rnr.n rn0 nr53Sn3@@@>3Sn5663' nr .&rnr5=S 35Srn %nrn%n5663'nr n.=>5 nnr%rr n$r rnr'n.r0r)rnr rn rnrrnrn (n

PAGE 25

53 nrrr'n& .rn rnrrnrnr%r $r 0rrnrn%n nr<.>.;.7.4.rn@nr n rn3@@=r>.;.=rn36' 5665 &n5665rrn. n366='5; ;! !. rr%rrn(n nr n%rrrrnn rn'. %rrnnr % rnrn,rr$nrnr r'r rnrnr%rr n rnnrnr$r'%%rnrr Drn %7>rrn3.<33 rn nnr%rrnnrn'n%rrr$' 566
PAGE 26

55 %(rrnrnnr n (nrrn' rr%nrn rn r.rnrrnrr nrrnrrEn nrEn'rn nnnnnnn n'rnnnr% rnrnrrP "0n 2BB%%%''r'BT B)nn$'!' nnnrnrnrn nr.rn r%rEnn.rn .(rrnr.rn nnn 2BB%%%''r'BTB)nn $' !' %nrr$rnn rEn2 nrnrn+rEEn %%rrnrn rnrK rnrnr+ rEr r.rr$r?n %ErK n%Errnrn%n$r rE+rEK n%rrn %n+rEKrn r n%n%rn .%n$n %rnrrn 2BBrr'r'BrrB36n3=B!'

PAGE 27

5< +rEnrrr 2 rrrrr nnK rEnr$n.rn(r n$rn nrEn%Krnr rrrnnrFrn. r$nn nFrn.nr$.rnr.rn rr 2BBrr'r'BrrB36n3=B!' nr$.r2 rn nnrnK rnr nrnnrnn nrnrKrnr rnnrn+rErn%n nF 2BBrr'r'BrrB36n3=B!'rnnn.r%'r$ nn.rEr rrn$rErr rn%Cr rnrnCrrnrnr nnnrr 2BB4+35r'r'Br$B%E$Brr6;5 >63r' !'n nn$rnrnr+ nnn r.rnrn.n r 2BB%%%''B566;B6>B33Brrr$BG GG?' !' nrrrnnn%n n.En%nrnn

PAGE 28

5> %nFrrnrr$%r r$r.n')' 2BB%%%''B566;B6>B33Brrr$BG GG?' !',rn$ rn.rrnnrn$ rnnrrE rrnnnrnrrnn(n 2BBnnnn%'nn'B566;B$B6;B6;Bnn ''rEB !' rnnrrEnrnrr nnnn'r ,r56.5663nnrnnrnr n.n$*n rnr0$.nr.% Cnnr+ rE.nnnr r$.r$r%rnnrr nrnrnnr$-r? nrrrEn nn 2BB%%%'rr'BnBr$63Bn' !' %$rrnnnrrC r$rnr(r$ $rnrr.n rnnr%+rEn rrrnnr.nrr r 2BB%%%'rr'BnBr$63Bn' !' Prnrnr,rrr rnrnnn n2U1 +rErrrrE nrnrnr nrn.r.. 'rnnnrnnrrr n..rrn. nnCr.rnnr r 'nrr' n%r+rEn rErr-rrn.rr$.rn rnr($'/n

PAGE 29

5; nrr.r$nrEn+rE nrr. nn(r$rnrn(r$ n$V 2BB%%%'n'BrBnGrnB rE' !' n+ rEnr%r$rnn .%Enrrn nr'n%nnr%r$rn n.% rrnrn 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35BrE' !' )$nnn 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35Bn '!'nrr% nr$n,n$n$.,r$rn .nrrrnr nn%nrrn %nnnr 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35Bn !'nrrCn$. nr.%rnrn r%nrnn r.rrrn r%(nr $rrn 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35Bn !'n%$nrP%ME 1 %rrnrrnrr nrrrr rnnrn r 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35Brn n+E' !'%F nnn.nn%r%nnr rrnnrF %Fnrnr $ 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35Brn n+E' !'% nnnnn$rnr %%rn

PAGE 30

57 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35Brn n+E' !'nr$r.r rrnnr+rE rn.nrn nnrnrrnrrr$. rnr?r 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35Brn n+E' !' r$ rnrnnrrnrnr $$r-.n.rn rrn 2BB%%%'nr'Bnn"r'HnnI3;3 !' 'rE%;6 rrnr rrrnr.-Enr n%+% rr% 2BB%%%''BP%B6;3<63Bn%GBrB GGG'!' nEr.r$nFr rrn Ernr 2BB%%%''BP%B6;3<63Bn%GBrB GGG' !'nr n)$%nP%@/'nrEn %r%$nE nnr% rnrn%rr $rnnrKn% Vnn '%%rnnrrnrn r%rnFr% rrr$r'rr %r%n' rnr?rEnr$++r$r nr')$$ ')1**"*,+PWWWP$%n '&nF rnnnr E'Frr1

PAGE 31

54 V 2BB'$'B%r'HE$I JI73=JI=<@; !' rnnnrr' rn%rErn n.r%.rn 2BBrr'r'BrrB36n3=B !'rrrrn rn(r$rnr $rrnr n%nrn.nnr nrX@.666%n nrYYrY0Yn 2BBrr'r'BrrB36n3=B !' nr.rrnr nrE n2*nr.%n$ $rn5'@nr. %nrn5nr nnC36$rrr +rEnnrnnnn. nr$+nrnr. rnrrnrnn%r rn$rr rEnrrEnr??$nrr$n% rn.nn2 nnnnrrrnr nrnrn 2BB%%%''BBB3
PAGE 32

5= 2BB%%%'r'Brnr)rB73BrG -n' !'nrnr rrnrn$n%Err n-r 2BB%%%'r'Brnr)rB73Br G-n'!'rn$ r$nUnFrrErnnFn Krnn% $ 2BB%%%'r'Brnr)rB73BrG -n' !'rF%$ %rrrnrnn 2BB%%%'r'Brnr)rB73BrG -n' !'/nnnF rEnnnn.nnr nn 2BB%%%'r'Brnr)rB73BrG -n' !'*nrrn rnCrnrrEnrnrnr 2BB%%%'r'Brnr)rB73BrG -n' !',rn$ $nnn(rr nr.r$ nrrnnnn 2BB%%%'r'Brnr)rB73BrG -n' !' 2r#."nrnn nrnnrnr nr$rr rnrn$(rr'P "0n(r nrrrrrr -nrr r$5665+6<$rr$(r .rnnr$(r rn%rn.rrF rnnrnn -En%rnrn 2BB%%%''Bn BBrBr+ r(' !'

PAGE 33

5@ rnrnrnn$(rr nrnnrr %rnnr nr 2BB%%%'n'nr'BnrB)>" Brnn' !'nr #n,rE/rn%+rr rrrr n$rn$nrn )rnr" nrnr rnrnrnn(r$ r.r%r.rrrnrn rn 2BB%%%'n'nr'BnrB)>" Brnn' !' nr$.nnrnnr rnrn r+,En ,!.Prnr' )r$r%n3;Srn 56Srn,rrnnr nr% rrn$rCn 2BB%%%'rr'Bnr$' !'rnr n2(r$r$ rrn%(r$ nnKnn$%nK $rrnrnr n$rK.rnnrnn nrrnn% rrnnrKrnX 33.;66rrn 2BB%%%'rr'Bnr$' !' )$n$(rrnr rn$r$r(r$ r')rnr"rrEU/ $(rrHV ,r$ 566;!'rnrn n.nrEn%rn n%r.n%nnEn% rnrnE.r rnn.%rErn r$566;!'

PAGE 34

<6 nn ,nnn%rrr nrnnnn% rrn'nr $Pnrnr )rnr"rr$.rnr) rnr"rr$P%Ern rn+(r$rr rrn $rEnrn.nrnr. %r.,rn.,nnr.rn /nn.rrrn rnnnrn ,%nnrnrr n%r 2BB%%%'n'B$BBBr$B n3' !'nn%r %nrnnnrn nnr2rn rn%rrn.rr$ nrnKnrn nrrnrnn$%rn nKCn rrnnr r%$rnr$nnrn.En% r.rnr nrnnKrrn rnrnn.rnn$ %nn%rnrnr 2BB%%%'n'B$BBBr$B n3' !' nrn8rEnr,n nnrnn2 /rrr$.r rrr rrnn%rrn.nrr.n nrrrr nrrnnn 2BB%%%'' BrnB;6B<7B;6<7' !' nnnrnCr nPrnr)rn rnnrnn)rn P)!

PAGE 35

<3 2BB%%%'n'BrnBnn'R n !'Crr %2rnr$rrnrn K$rrn%r.r n.rrErE.rnnnr.$ rnrr n'Yr%%r$n. Y8nn/n.rP+ rr$rr*n$. +rnn)rn.rn rP)Fr'YMr Errn%$ %rCnrnr$r '%r$rEn r)..rn ('$nFrE.$ nrrr.rn$E%r$r rrnn'Y nnnnrnrnr %Fr nrn 2BB%%%'n'BrnBnn 'Rn !' ,nnrrrn% rnr.%r$rE$ nrnnn%F nr 2BB%%%''n$'BBrB n' !'nr rnrnnnr% nrr$rn rnnrn 2BB%%%''n$'BBrB n' !'n rnnr.nnrr rnnn.rr rnnn%rn.rn rnnnrnr Fnrnrnnn rrnrn.r% nrr.rnrn nnnr. rnr 2BB%%%''n$'BBrB n' !'

PAGE 36

<5 "rrn"# nrr%rrE$nnnr nrnnn r+,En 2BB%%%'rr 'Bnr$' !' ,rnrnrnrn rn%nnrrn rnnn2nr%rr r nnKnrnrKr rrnrrnn$ %rnrn%Krnr rnr 2BB%%%'rr'Bnr$' !'nUrn nr2n$rnrn nrnVr$r rn 566
PAGE 37

<< (rrnrnrnr%r nnrrnEn%n rnnn nrr.r nnrrrnn(rn nrr%E.rE n+rnnrnnr nr.rrrn nrn n.nr%rn rnnr. rrrn rrr%r$.nnrn nrnn.rnrnr% rrnr%Ernn .En%rnrn rrr.%Ernrnr %nrr$ rnrn.Er ?rr-rn rnrrn%nrn 2BB@7''r'BB' !' nrnrn.r %.rr$rrn nrnrnrnnrnr$ rrnrnn 2BB%'rE'B%H(I%rDDrDnDD nrJ(I6JI6! n/n$.,r$rn nnnQn,'n r$n&r,rn .U rnrrrn.r$$ nrnn nnr$r!.rnrrr$ n nrrnr!rErnV 2BB%%%'E35'BBnrEBB% GGB' !' nr$.rnrr rnrnr $rrn.nn.rnrnnr rnnnrr

PAGE 38

<> nnrnnrnrnr % 2BB%%%'n'BTnrn%'&P)&BB&B '&!'1B2 nrrrnrnn%r rn% nnnrn rn nrn%nrrn rn? rrrrnrrrC n rrrnr %n rnrrnnrnr' rrnrnrr rrnr En%.Ernr' ?rr$nrn.nnr rr.rE rrnn' nrnrrr$r .rn rrrnrrnn 2BB%%%'n'BTnrn%'&P)&BB&B '& nr$.rn0rrrnn %%Er rnrrnnnrr rnnrr rrn.nrnn.r$n.rn nr%%rnr rnnr %%%'n'BnrBrnBrnBBr nBn' !'

PAGE 39

<; $nn!!n#n!n nrnrnnr nrrnn$ nn.rnrnrnr rrnnr$ rnnn 2BB%%%'rn%E'Brn B'R3 !' rrrn$n%nrnrn nFrn. nn2rrnKr rnrK rnrnK%EKrn rnnrrnK rErrnK rnrnnnn nr$rn 2BB%%%'rn%E'B rnB'R3 !' $rErrrnrn$r%r rrr rnn$r$nrn nrn 2BB%%%'+rnr$'BrE 'Rnrnn !'U .Vrnr,rn nr$rE rnrr rnn$+ rrn?rn 0F!.r.rnr .n.r.n.rn E$rEnrnn%n2 nrrnBr nnn+rEnr%r $nnr% n.n.rrnnnK rnrrrn r%r%+r$Er nB%)nn r$rnrKrnrnr r-rnr r.rnnFrrnrn nrKnr nrrnrnrn n%rKnEr

PAGE 40

<7 %rrnrnn$ rE$r$rn n$Knnr nrrrrnrK nrrnn+rE nrnrn rnn 2BB%%%'+rnr$'BrE'R nrnn !' nnrn rrnn$ nnnnn%rn% Ernnn %rn$rnnrn% r$n+r rrr.r%r.nr nrrr$r n$%En%n$rn?rn rrrn 2BB%%%'n'BrnrBr$' !'n#/'0n nnrnrnn$n $nnrrnrr rrnrn.r.rnn$r %ErE rnnnrrn 2BB%%%''BnBrEBnC' !' Pnrn?rnrnrn n$rnn n$nn'#"r)r nrnrnrn Pr.rnr.%rrrrrC+C .rrrn?rnn3@@3 rnrEFrrn rnnn%rn rEr$%r nrnn%nr rnrnnr.rrnr n.rnr$ nrrnnrnrnn

PAGE 41

<4 2BB%%%''BnnE' !'n3@@3.rnrn rnn n$.rEnrn r.rn.rnn$rr r%r nrn%rnrnn% rnrrnrn%n rnnn$ nrn 2BB%%%'r'BrBrn' !' nrn?rnPrnrrn rnnnn )rn P)!.rn r$Brnn r 2BB%%%'n'B !'n2 rrnnrnrnrn nFrnrn rn%n..rn n$rrnnrn rnrnrnF$n 2BB %%%'n'B !' nr$.Prnrnrnrn nr$nn rnn$rnrnnn2%n rnr%E. $nn 2BB%%%'n'B !'$$rnn rn%.rr. .rn n%n 2BB%%%'n'B !' )nnnn%rnrn$n n'nn rnnr%Ernn $n n$ 2BB%%%''n$'BB rBn' !'

PAGE 42

<= nn!!n Ennnnrnn nr' nnn.rrnrnrn rn.$rnrn n%rnn 2BB%%%'r'BrBBrBr'r Bn'43363r5456=< 7536=r6BHr,I>@r<7r66n,3 66666<63r=6& !' /nnnnnr $F.nnr nrEnr nrnnn((r$ r$nr 2BB%%%'r'BrBBrBr'r Bn'43363r5456=< 7536=r6BHr,I>@r<7r66n,3 66666<63r=6& !' rCnn2 3' n$rnr$rn F' 5' rrrn$C$nn%r % EEnr' <' rr.rrrrnrnr$ rrn% n%rnnr%n nr$ rnrn' >' n$nnrn !r%E$ r%n nr$rnrn'

PAGE 43

<@ ;' &rnnrnrnrnr r rnrnnrnnrn%n rrrn 7' )rrn$rn$%r$ r%n nr$rnrn.rn r rnr$nrnn$ nr' &nrnn$ n.nCn nn(r$n %%%''r+ %r'BBB-$' !'1rrnnnrnr n%Ernn2 rrnnrr$rrn rrn rn$' rn%$r$Kn rnnrr%r$ rnn' 0(r$nrn' )nrr%rnnnr rrnKnr.$ rn+rnrnr$r $rn' /Enrn$(r$rn$ nn-rnn' rrnnrrnn' &rKr' nrrnrn'

PAGE 44

>6 )nrCrn%EKnr. n$rn r' r!)nr%Ernr(rn' r n' !)nr,0'nrr'nr $.rnrr .rn%' rr%Ern )r%+nr' n$nnrn$r rnrn %%%' 'r+%r'BBB-$'!' &nCrrnnnn 2 3' 5' $nEn <' rn$n >' ;' rrn 7' En% %%%''r+%r'BBB-$' nnnn$ n.nrnr%r Enrnrnrn &nFn 2BB%%%''BEBBnr 0' !'% r?rnrn2 rnnrrrE nrnrrnrn+ rnr$nnnn 2BB%%%''BEBBnr 0' !'1rnrnr

PAGE 45

>3 &nFnrrrnr rrr8nrn+35 nrnrr. rnr-n$nn n%&nF(r$nrr 2BB%%%''BEBBnr 0' !' nnn&nn nnn r,n )1.Er.rEr%$r &n nnnn)rn2 3' rrnrnrnrnrn$%r nnrn 'r(r$nr rnr rnnnrnnnn $' 5' n%$')rnrrnrn r%rEn rn.rnn.rn rEnrrn' <' /Errnrnr rn'n rnn.nrn' >' rnnnnr(r$') nrn nnnrrr rnr?r n.nrrn Cr.'!$nrnnCnr r(r$rnK rnnCnrnrr$rn Cnrn' ;' /En%rnrnn% n',n? rrn$nrn %nrn n(r$nn n$$'n nnn$r-n nnnr

PAGE 46

>5 rnn$n+ rn$r$rn nn' 7' nrn$rn$n nrn (r$rn$nnrr nn$' 4' nnnrnnn-n .r.rrrn rnrKrnn rnrn?rnn$' =' nr'rn rn.rrnrrrrnrnrn r$' @' &r.r$nr$%E $$' rrnnnnrnr rE$rnrEE' 36' 0rE%nr%nrn'n rn.rrn. rnn..rnrn. nrnr '%Errr'&rn rnrnrn rnnr'rnnn%r r$nr' 33' )nrrn.Crn.rnr rrnnrEn rnrnn%$' )Crnr rrrrn'Er %(r$rn% $n$rn$ nnrrn n' 35' )nr%Ernr (r!nrrn n. ''r $36Srn%$3;S'!r rnnr (r$rn-$rnn'

PAGE 47

>< 3<' rrn.rrn rnrn nr. nnnrnnrr! rn-$ %Ern'rnrnrnnr rnrn rnrn$-'n$r rnrrnr rn(rn$(r$' 3>' nrrrnrn+ n$n' $$n%Er rnrn' rnrn$$F2BB%%%'''r'rE'B(r$' !' "rn! nnrn.r. .rn.rnr rr%E. .rnnnrn' nrCrnrnrr %nE..rnrn &rrnn.3@@=! 2BB%%%'n'Br$BrnB-B n565' !'n. nrrnrn%.r EE.%Er$. %n$%rnrr .nrrn %Ern 2BB%%%'n'Br$BrnB-B n565' !'rrrn nn..rnr r$). rnrr%rnr$ rrE$

PAGE 48

>> nrnrn-n%Ernr 2BB%%%''BBB5' !' rnnrn& n &! rnrnnrn nr(rnn nrn$rnrn$( nrnnn rnCnr .$rn2 3' n$rnr$rn F' 5' rrrn$C$nn%r %EE nr' <' rr.rrr.rnrnr$ rrn% n%rnnr%n nr$rnr n' >' n$nnrn !r%E$ r%nn r$rnrn' ;' &rnnrnrnrnr rrn rnnrnnrn%nr rrn 7' )rrn$rn$%r$ r%n nr$rnrn.rnr rnr$n rnn$nr 2BB%%%'r'BrBBrBr'r Bn'43363r5456

PAGE 49

>; =<7536=r6BHr,I>@r<7r66 n,366666<63r= 6& !' nrrrrrE$rn n .'nrrrnE$ .%rn$r rnnrEn2 .(r$rn.rn nr 2BB'%%'BBBrEBMrG3@ @@B,rG3@@@GGrEG<' !' "r"3 "rrrrn*nr .rnr ?rnnErrrnrn rrnnr%+nr nrnnr$nn%r .rnrrEn rnrnrnrnrr nE$rn n 2BB%%%'r'BB-Brr BnC'HrnI2BB%%% 'r'BGB566565Grn' !',rn46n*nr *''! nrnrn3. 666n.rn*'' &rn)rn 2BB%%%'r'BB-BrrBn C'HrnI2BB%%%'r 'BGB566565Grn' !'nr$Frnrnrnn. nn5.666rn<.666rnr.rn P%ME$rrn$ %nnnrn;.666 2BB%%%'n%' BBB36B656' !'nrn$ r?nrnnr$r rnrr$r

PAGE 50

>7 $n%n%$rrr$'n r.nrr nrn 2BBC'''BB ?' !' n%nrrnr.r n r.nnFnn nr$nr$ nrr K%rr$ nCnrrnn nr rrn $r!rnrn r$.n$.rn nKn.rn 2BB%%%'r'BB-BrrBn C'HrnI2BB%%%'r 'BGB566565GEnE$' !'.rr% rrn%Err$nrnr n$.nrn rnrrnErn%Err nnr$r 2BB%%%'r'BB-BrrBn C'HrnI2BB%%%'r 'BGB566565GEnE$' !' r.0n-rnrn1n 3@@;!nrr ?rrr rnnrnn$rn n?rnnr' )nr$ $r? 3@@;!' rrnrrnr$rrrn nr2rnB. r.rnrn.nrr.r rn.nnn.+ .nn$.nn. nn.r$Br nBr?rn.n$.n$ rEn.r r.nCrnBrn .nrrnnr rBnrrrr.rn n%rnnrn.

PAGE 51

>4 nrnnrE% n.rnnrE%. rnnrn 3@@;!' rrn%E( (nnrnr %n 3@@;!'. nr$n$nnrn $rnr 3@@;!'nr$.rrn(n.r r$r rnr.nrrnrrn. rnnr$ rnr 3@@;!' Un.n r.n-r.Yr r0.r<6.n$nnr nP%ME$ 2BB%%%'-n'r'Bn%EBnB566<+6 7+55B<<4'r !'Y%rnr %rEr%r$rnrn.rnEn %rrnnF r%E 2BB%%%'-n'r'Bn% EBnB566<+67+55B<<4'r! rrr$nr rn r 2BB%%%'n%'BBB36B656' !' n5665.rr ?rr rrnrrr?nn rnnr nnrnr r 2BB%%%'r'BB?' !'nnrnnnr? rnN.n3rn n$rn%n2 rrnrnnr nr(r$rn. rrrEr(rnn r.$nnn5636 $r.rrnnr r2

PAGE 52

>= 3' rCnn%rrn rr% rnnr+En rnr< nC3=n 5' rCnn%rrn rr% rnnrr> =n C55n.rn <' rCnn%rrn rr% rnnrr@ 35n C5;n 2BB%%%'r'BB ?' !' r.0n-rnrn1n 3@@;!nrr ?rrr rnnrnn$rn n?rnnr' )nr$ $r?'rr nrrnr$rrrnnr 2rnB. r.rnrn.nrr.rr n.nnn.+ .nn$.nn.Znn .r$Br nBr?rn.n$.n$ rEn.r r.nCrn2rn .nrrnnrr nrnrrr!.rnn% rnnrn.n rnnrE%n.rn nrE%.rnn rE%.rnrnn rn 3@@;!'$r rrnr$n$nn rn$rn r 3@@;!'rn(n. rr$r rnr.nrrnr 3@@;!'

PAGE 53

>@ nrrr%rn rnrrn nrnnrnrn n%%rn<63 nrnnnrn$ 2BB%%%''BrGnB?' !' "n!"n nrnnrnrn $ rnrnr.+r .rnr%r$r $nnrn 8rn.5 66>!'nnr +n%+$n rnrnrrn rnnrnrnrrn rrn.r n.rnrnrrn Crn 2BB%%%'rr'BBrBrB566; BGP&G6>376;' !' nnnn%%rrErr nrrr %nrrn%nrn rrn$r. %%nr n 2BB%%%''r'BBr%B !'r%r r%Crnrn n.rrnn.n rn.rrnnn 2BB%%%'r%E'BrBnGn' !' r/r$n$n/rnn nr 2BB%%%'%'BBnnBr' !'nrn $nr/r$Prnr "nr$ r$nnnnE%nnn rnrnn

PAGE 54

;6 2BB%%%'%'BBnnBr' !'nrr%r $rnrnn r$nr rnrnr.%rn rnn$rn nn.rnnrnrC? nr 2BB%%%'n'BBB6.35>6.656=7=. 66' !' "!!# r%rr%rn% rnnrn rrnrrnnrnr rnrnr$n. rnrr%n')Cr rnnn% rn$rrrnnr%rn .rrn nrr'nr$.r n$nn rnrnrnrnr $$.nnn rrnrrnn.rnrn .nrnn rnrDrnrn.r%' (r.rnr. nnrr rnn2$(r r.nnrnrrn r.nn.rrn$. n$nn.nn n..r. ?.n n.rnrrnr n%r%nrn rn%r%n' .rCr nnnrnrr% nn'

PAGE 55

;3 r r rn$r%n En%%nrrn rnn Frn n !r$%r .rrrr.n n@+n$r'rn nnr nr.rrnnrrnrn nrn'n rrn$%rnr r%nr.r nn !rn%$ n '$%rnr nnr. rrnnrrnrnn n r$%rnr@+n$r'r$%rr rnr$?nrrnrr rrrnn% En$)nr$.En$. rrr$' $%rnn%%r r $%rrrrrnn@+ n$r.566>+566; r 2BB%''BP"0BrBr'Hr nIJI3<43J I;
PAGE 56

;5 2BB%''BP"0BrBr'Hr nIJI6=65J I;' /rrrrnnrnr %rr nn?nn+$r H ;' /rrnnrrnrrnn rn rn?n n+$r H 7'/rrrnrn%r rnn ?nn+$rH 4' /rrnr.rrnnrrn rn %rrrnH =' /rrnnrrnr % rrnH

PAGE 57

;< /n &rrnnn%n% r.rrnnr rnnrrr'n% %rrn rnrnrn$n rrnn( rn &C.#r."nn.3@46!'.n %%nr$r $rr$nrnn nrnnrn% r%r$(n $J.3@@;!'r rn.rnn. nrn0nrrnr 'rrr% nn%'rn$ %rr'nrr r%rrE$rrn$ nrrr .Enrnr.r%r. rnn.r r.n))rrnnrrr r')rrr rrn566>+566;$ r'nrnn r.rrnrrn nrnnn% rrr%rnr EnrEr r%%r$n566>+566; $r'nr nrr.r rn$nrr rn%'r n%r$% nrrnrE%rrnn %nrnrrn nr$.rEnrrr n%%r rrn'. n%r%nrn rn(n #rrn"nn. 3@=3!'nrnn%%r r$rE$n

PAGE 58

;> rnn%nrr nrrEnr(nr nrnnr #rrn "nn.3@=3!'nr. rrn%rrEnr(n rnn rn'nr$. n%r%(n r$%nn.r% r.$n%n rn$nnr%nnr$% rr$ #rrn"nn. 3@=3!'rnnnrnnn%%rnC nrrn'n nnrn$n. rnn$rnr nrnr%rnr rnnrnnr %nr'nrnnr nrnrn $.%$%rr nrrn' nrnnrnrn% r%%+%rn rnrn%rn$(nnn rnnr$rn nnrnn%%nr nC)!'r%rn rrnnr.%rnn rnnn%n 2rrnnrnr' n%.rnr nn.nn rnr'n%Ern rr++rr.%n rnnrr%n #rrn"nn.3@=3!'rr n%rnrn nnnnr$rnnrnrnnn n%nn nn$ #rrn"nn.3@=3!' rn%.r rrn r.nrrnr rnnr!%rrErrn

PAGE 59

;; nrnnnn'nnn r%rr rnnnrn'% nnn2 nnr.nrrnnrrn nr'nr nnnrnnnnC' rnnr nnnnnnC#'nrnrn%n rnn E'#rrn"nn 3@=3!rr rnrnrrn. rnrnrrnnrr r.rnrnrn$ rr$Enn'n nrr$ rnr$r$nrn%rn nr$n.rrE nrr'n n.rrE nnrrn%rn rrnnrn% &nn%.rn0n rrnrrnnr. %n%r'r rrr nnrn%.r rnnrnC.nn% rn$nnrnnrnnr $n%rnnrr+ r%rn566>+566; $r+nrr$n $!'&rrn0% rrn' rnrn%.r rrnn$ rnrrrnn$ nr%nn $ rn.3@@;!'nnr nnrnrnnrn$ rnnnn%rn$. rnnr$.

PAGE 60

;7 nr$nrrrn.rCr n%rnn$rE (n $rn.3@@;!'n%r rnrn$n rrn.rrrrr nrnn%E%rn n%rn$'rn nrnnnnC1' %n%rnrnnnn( nn n%nr.rrnnrrn rn$r'n% (nrrnnr%r (nnnr n%'r(n%n%r% (nrnrn? nrnn%rrnr nnrn$ -.nrnrrnr rnnnrnrn $rrC?rrnrn $rn.3@@;!'r rn?rn%rrnrnr %nnrn n% $rn.3@@;!'9nnn(%rrnnn Crn$rn (nn'n+nn%r r%rn(nn$ rrn$.rn nr.rnrr $rn.3@@;!'Pnrnrnr$nrCrn nrn nnnn #rrn"nn.3@=3!' rnnnnrnn+nnnrn rnnrnrn nr$ nnrrnr nn #rrn "nn.3@=3!'r%rr%r rnnnrnrn nnEn.nrn$ nKC.nrn

PAGE 61

;4 rrrn%nr rnrn nrrn-nnnnKrn n. rn.n. rn!n$rnnnnnrr n #rrn"nn.3@=3!' nrrnr%rrrn.% Crrn rrnnrnn rnrn #rrn "nn.3@=3!'&nn%rrn rn .(r$ n!.rn.nn rrn.r.nrn r #rrn"nn.3@=3!'r rEnnr nnrr%nrr rrn #rrn"nn. 3@=3!'#rrn"nn 3@=3!nr n.rnCrn nnrrrr$rn rnnrnC' rrr(nnn(r%rr n%nr rnr'rrnn r566>+566;$r %rrnrr%rn nrnrn' n(nnn(nrr %nnrE rrnnrnn n$r nn rnrrnn .nrn rnrrnrn! $rn.3@@ ;!' $rn 3@@;!rr(n rnrnnr' rrCr(n rnrnnnnrnrE nnr$'/n(n%r$ nn.nn rr%nnn%rrnn rrnrrnn$$ (n$nrn $rn. 3@@;!'(n%

PAGE 62

;= %nr$nrnrnnn+rnn $rn.3@@;!' rn.rrrn %n2rrn$C. n(nrrr nrnn rnK(nnrr %r$rrEnnn $rn.3@@;!'rnnrnr nn%(n$+ nnrn$rn %n%%rn% nr(nrn%n $ rn.3@@;!'9n% nnrEn%rnr nrn.rn Cnrnnn$r $rn.3@@;!'nr %%rrnQ$)C rnK*n$ r)rnr"r&rr nnr.rrnnrrnr n%rrEnr. %rrEr% r$r #rrn"nn. 3@=3!'rE%2 n%n%.nnrn$n rnnnr. rr%nr r! rrnE%rnnn Brnnrn rnr$rnrrnn%rrrn # rrn"nn.3@=3! n%rnr$nr' nrn%%rnr$? .rrnnrn%%rnr$? nCrnrn%%

PAGE 63

;@ rnr$?r.$nn rrnrrnnrn% nnnnrn% '&nn%. rEnnnnrn rnnn%nr nn #rrn"nn.3@=3!'r rEnrnn n.rn$r.nn n%%rnn rrr$r%%rn%rr $En%.rrn r.r%r.rnnn #rrn "nn.3@=3!' #n&#n &nnr$rnr$n% rr%rnC'nrEn nrn.n%nrrn$rrnr %rrnrn r$rnr$ #rrn"nn.3@=3!' nnr rnnrnn%nn(rn nnrnn rr #rrn"nn.3@=3!'9n% rnn En%.nnrnrr n$ #rrn"nn. 3@=3!'&nn%.r E$rr nnn.rnn% E$r rnn+rnn($ # rrn"nn.3@=3!'nr$. n(nnrnrn rrnnrn$ n(.r%n.rnr ? #rrn"nn.3@=3!' nn%rrErrrnr$' n%r *n$r)rnr"r &r'n %r(rr%rr %r'

PAGE 64

76 %nrrn%(nr %rEnrr rn0 rnrn%(nr rnnC!2 3' /r$$rnr rr$n ?nn+$rH 5' /r$$rnr rr$n ?nn+$r$r H <' /r$rrrrr $rnrn n?nn+$r H %nrrn%(nr %rErrn nrnrn0 rnrn% (nrrnnC0!2 3' /r$$rnr rr$n ?nn+$rH 5' /r$$rnr rr$n ?nn+$r$r H <' /r$rrrrr $rnrn n?nn+$r H %nrrn%(nr %rErn$ rnrn0 rnrn %(nrrn nC2 3' /r$$rrrn B0r r$n?nn+$r H 5' /r$rn nrn ?nn+$rH

PAGE 65

73 <' /rrn$r nB0 n?nn+$rH %n(nnn% rn r$nnCrnrn%' /nnrrnrrnnrn%% .rrE %rnrnr$r%rn r'nrrnrrn nr%nn$% n.nr nrnrrr$%r%rEn.rE rErn$rrnrn n$Crnrn$rn%'n %(n%nr n%n%nrr' rn%%nnr$ nrrnrrnnr n%rn+n%rrn.( nn.n%rE. rnr$rnrrn'nr%rrE nrErrn nrrnrn$rrn rrn$%rn rnnnrr'rrE n%nrrr .nrrr .$r rn.r.n$!.rn n.Cnrnrn ))!r rnrr rCr$36+35rr!') rrrr n566>+566;$r')rrn %%rnnrr rr'nr%nrEn (nrErrn nrrnrnn%'%r nnrnrrnn'nr$. rrrE%rnrnr% rnnrn$rrn Crnnrn%')rr%rrE nn%

PAGE 66

75 r+'rn%rrCr $56+<6n'nrrn rrnnrn%rnnr n>6n' #n&# &nnr$rnr$n% rr%rnnrn rrn'n%nrrn$rrnr% rrnrnr rrnnnr%rn nrnn%nn( rnnn #rrn"nn.3@=3!'nr $.(nrnr nnEn%.nnr nr #rrn"nn.3@=3!' n$.(n%r nnEn%rnn rnnnn' n%E$ rrnnnrnn %E$r rnn+rnrr rrrnrn% r%n%nnnr nCrnr C #rrn"nn.3@=3!'n%n r$n$n(r r%r?En% rnrn nrn(E$rn$ rrnrrn #rrn"nn.3@=3!'(n" nrrEn nn% rr.r%r.r?nrnnn n%rr'nn% rrn%n2 3' rrnrrrn%( n% nr(n Cr2nnC n%(n

PAGE 67

7< n.rrnr(n% nr (n.rEnrrn $%r%rr %nrrrn 5' rr$ Enrnr5!r rn %nr(n Cr29 n3[r$ rn!Krnr r<+; rr n%nr(n Cr 29n3[ nrrn!Krrrr r r r.))r..r.n$r !rnrn nrn%nr (n Cr29n3+rrrrn !'r%rn nrrnrrnnrrr rr %rnr(n Cr2 nC.9n 3[nrnKnC.9n 3+0 nrnKnC0.9n3+ rnnr nKnC0.9n3+0rn nrn! <' #nnr.rrnnr.r$. nrrnr rrrnr(n%rn Enn nrn%nr.0'/'1r nr nrn.Q$34.566;!' r?nrnnnn %rrrrr. nrrnrrnnrn%' rrn%n% $r?rnn. r?nrrrn'n

PAGE 68

7> r?nrn.rE E$%.E$r. rnnrrE.0'/'1r nr nrn.Q$34.566;!' %rnnn%(nrr.r E$%rnrn n9nn%nrr nn9n%' .r%rrn rrr(n Cr29n3!'nrr rnrnn rn%rnr rr$E$% rnr!rn(n$ rEnrn n+rE.0'/'1r nrnrn.Q$34.566;!'n PC.rnnn$9n3%r n.0'/'1r nrnrn.Q$34.566;!'n%r r%rr$ nr%.0'/'1r nrn rn.Q$34.566;!' n$%rrE% .r.nrn nrnrrrn nr% n.0'/'1r nrnrn.Q$ 34.566;!'n$ %rrn%rnr .r%r.rnnr rnrrrrnrnn% r%rnnr$ nn.0'/'1r nrnrn.Q$ 34.566;!'*nn $.rnE$%rn%r nrnn.%nr B'&nE$%rn%r nrnn.%nr nB.0'/'1r nrnr n.Q$34.566;!'n %rnr%nrnB.0' /'1r nrnrn.

PAGE 69

7; Q$34.566;!'rE%nr rnnrrE $rn.0'/'1r nrnr n.Q$34.566;!'nr$.rn$ %rrr% nrEr?n rr$%rnnrnr rnB.0'/' 1r nrnrn.Q$34.566;!'/n rrn (nn.rrnn%rn rnr$%r rrnrn%n(nn.0'/'1r nrnrn.Q$34. 566;!'nrrnnrn% +r(n rnr$r.nrr .rrrr.nrrn rrnnr.r nnr$9n nrn(nr%.0'/'1r nrnrn.Q$34.566;!' %nrnCr(nn2 /rrrr 0' /rr$rr /rnrrr &' 1% r%rrrn%( nr2 r$.nr.rrrr.r% r.nrrnrrnnr. 0'/'1r nrnrn.Q$34.566;!'

PAGE 70

77 &nn/ rrnn%rr%rr% rrn *n$r)rnr"r &r'$ %rn%rn n.rn%rrr rn(Crn rnr$'n nnnr%n rr rnr$rn' r%rr%rn%nr nnn. $nrnnrrn rrnnrn n(r$nrn% r #rrn"nn.3@=3!' nrnrn%rrn$r $r rrrn'n rnn2 3' nrnn566>+566;$r $r rnrn%nr% r! 5' nnrrnnB rErrnn r <' nnrnrrnn 566>+566;rn %rnn n r<;nrn nrn$ rnr$'! >' nnrnrrnnr n566>+566; %rnn n

PAGE 71

74 r<;nrn nrn$ rnr$'! ;' nnrnrrnn nn566>+ 566; nrnr; nn$n nr$'! 7' nrnrrn n566>+ 566;%n %nrn n$r> nrnr$'! 4' n)Cnrn)rn ))! n% rrn566;rnrnrrn =' nnrnrrn 566; @' 1%rn$nrE)nrrnrnr rn rrn566; 36' /rrrnnnrr H 33' /rnnnrrH 35' /rnnn+nnrr H "r$ %nnrn%rrn r&rn)rn rnr 2BBr''B6>6;BGr' !' nrnrn%rrnnr n%rnr$' rEn$)nr$ rn"rE/r.r' n566>+566;nr$ .r&rn )rn.rrn566>.n nrnnrn

PAGE 72

7= 2BBr''B6>6;BGr' !'n566;.r r.nnrnnrnKn% rnn@n $r 2BBr''B6>6;BGr' !' 0rEn$)nr$ rn,r. r'n566>+566;n r$.r&rn )rn.0rrn566>. nnrnnrn 2BBr''B6>6;BGr' !'n566;.0r r.nnrnnrnKn% rnn@n $r 2BBr''B6>6;BGr' !' 566;r..rr$ rnnrn nr%nrnrr2 rn.rrn%n 2BB%''BP"0BrBr'Hr nIJI3<43J I;
PAGE 73

7@ 4=Snrr$r% 2BB%''BP"0BrBr'Hr nIJI 3<43JI;
PAGE 74

46 2BB%''BP"0BrBr'Hr nIJI3<43J I;Snrr$r% 7
PAGE 75

43 2BB%''BP"0BrBr'Hr nIJI6=65J I;
PAGE 76

45 "!!#nr.$. $rnr (n%r'$%rnn %nr$ rnEn$.r'&rrn n(nn%%r nr.rrnnrrnrCr $36+35rn$r r'

PAGE 77

4< r nn rnrnr nrrn' r$%nrnr %$rn$nnnC' nnn nrrr nrrn',rn$rn rnnrr$n $r$nnr%r$r rr'rn. nn$ rr$' nr$.r(rn%n %r%$ rrnnr $nn'rnr( rnrnn'nr!n$nr%Crnnn n+r rnr nrrnrnnr !.r$nnrr #r8+.;!rnrrrr nrnr.n$rrnr rnnn$r!' rn23!nr nrnrn ?nK5!nrn nnrnn r$.nr.rrr!n?n K!nrn%

PAGE 78

4> ?'n% nrnr. nr$r.nrr. rnrrrr')r %rrnr$?rnr r%r nnr.rnnrrnr &nrrn.rCn %rnn' rrn%%nn(nr nrr%' rrn$nrnn nrn%.r rrn%rnrrn rrn%r$ r'%rnrnr r.%%rrn %rnnr$n%' r%rrn% rnnrrn%%n.% .rnr$%r rErnn%'(!n'$n4nr! nn n +rrnrr n?nnr r$%r$')rnnn rrnr.nrnr .rrrnr$rn Crnrn' rnnr.rnr% rnnr$ rnnr$nn nrr.n rnrn'%rn nEnr. rnrnnrnn$r.nrn rnnr%Ern

PAGE 79

4; r.r%rnrnrnrrnn $'r r(2 U"r$r.r%r$%'/r rn.r rn.rnrnr.r r.r r.rnrr.rn r'V U/rn%r$.rnrrnn% rnnr.rnr$. \8n'8$r'8$n' Ern'V U0nrrr.n r$ rn$n$n.nnnnrn rrr. r'V U/r$rr$rn%r% rrrr'V rnr.rrrn( rn%n n' rnrrnrr$%r nrEn%r rnrn%rrrn$rnrr n.nnn nr.rnnn.rn .nnrn nrn.rnrnrrnn rnrr' Unnn$r.%% nnr$r %%rrn.rn%rEr %r$ rnL%rCnrLrn $nrrn$

PAGE 80

47 %n'$r$?.<5;+n r$.r E%rrA%nr rnnnn'V UrrrEr r'rnn rrn$%r$r$%r n'n $n'V UnErnrrrr$rn .%%rrn rEn.rn$-\rnE$r nrE. nE.rnrnrE' V Urnrrn$nnnrn rr$%rn. rnnnrnr$ %rr%r rrr.%nnnrn rnrErn% .rnn.-rCr$%$ nrnrrnr Crnrnr%r$n%rrn%$rn rr$r$ n'V)rrnrnr rnnrnr$n nrn.nnrnrn nr$rrrrn r'nr$.$nC nrnnnrnn rnnrnnn? %rnrrr rr$rn nrn%nrEr%r r!nrrn% $ rnr!'r% r(2

PAGE 81

44 UrnnrnrCrn rn$nr rrr$n. r$E% nr'V UnE$]r ^.$$n .nrnnrr nrn$nr$n nnrnr.n nn.rnrEn r$r%r$nnr 'V )rrnr%r nCn. nnrr$ nnnr rnrnrrn.nnr nn.n+n+nn r.r.r$n.rn rnrrErUnr rr.nr $rn$n$n. nnnnrnrrr .r'Vr.$ UVn (nrn nnrnnr nnrn%nn rnrrr2Ur rrEr r'rnnrr n$%r$r$%rn'V rn%C$r rnnrr r$n%rn rn rn.rrnC$r' rr( rnr2

PAGE 82

4= Urnr-nnrnrn nn%r n$rEn'V Urrrnn'V U]^rnrr% En.nEr %r'V UnErnnrnL nEr'V )rrnrnr nrnr$?n rrr.r%rn rn.rnrn nrnrnnrn nr%r rrnrn'rrr nrr( rnrnr$2 U/Errrnrn$'/rrnE rnHV U$Errrrnr r.$r nrrrrnrrr]nr$ ^'V U/rnrnnrn n%rnE rrrr$r%$rnnrr% '/Er rn$r$%E% 'V Un%rn$nnr $.n%$ rrrrrr.%rn$ n$nrE nC.Enrr.rnnEr nr$rnr$?n rr'V

PAGE 83

4@ nn! "n %rnrrn nnr nnrn?nr$ nrrn C'$rr n%nrrn rnrnr$nrnr n.r%rr' r%rnrr(r nnnnr nn2 Un.n.rr-$n r$rr .rnrn'MEn% r%nr nn%n.%rn rr$.rn%rn rrnnnnn%$rE. rrEErn. -ErrrrEE'V U"nnEn%.rEnnE rnn rn))rnr rr$ r.nErrnn r-'V /%rnrrrnr %rrn.% rnrnrnr EnrnE$ '1rr( %rnr n%'

PAGE 84

=6 UnE$rnr%$(r rnr. r$rnrrEnrn nr$En%.% r$nrnn $nn. -rnnnnr'V Urn'rn%r nrn.nn r%rnnrrrnr E.rn%r$r r'V )rrnrr nnrn Enrrn%Ennr' r%Ern nnnn%rnnCn r%rr nn'%nrr( rnrrn nnnrnn2 UnE$rnr%$(r rnr. r$rnrrEnrn nr$En%.% r$nrnn $nn. -rnnnnr'V Urnr%rnrr $n%r$ n'$nE%r$n. $n.n$n nnr'V U$%r$rnr r3;rr$rnr rr.rnrrrn$%nn rnUV'V

PAGE 85

=3 U%rnnn%rrn.r rCn.n nnnrr' rrKr nnr'rrn %n%nrn.$ En%.rrErn nr$ 'V nnn nrnrrnrn %rr rn.r$r.n rrnrnnrn nrn$nn')r rnr rr(rnrr' r(rnr rnnr2 UMrrrLn% nrr.nn$ r.rr$'r$r'V UrEr' r. n$rrn'n .n$n %n'nrrnEE n%%rAr]%^rrn r%nr.nEr$ %nrn'V U/n$r%$r.n$ nr $n'V Urn$nrr$r' r'n n$nr%n'V

PAGE 86

=5 )rrnrn%nr rr rnrrnrnnr rn'r r(nnnrrn rnrnnr rnrn%2 U/rn.%rn $nrrn. nnEn%%r%En 'V Urnr$Crn' rnrrrn nn'$r rnrn r$.rnnE%% n'V ]rnrnn^rrrnr n.%Enrn %r$nrErnrnrnrr n'r nn%r'V U&n$rnnn]rrnr^'/ rr%E %Ern.nrrn .rn%r %rn$Enrnrnn%'V nr$.rrnrrr nrn$ nn%nrnrrr rn'0%r rrnrr( rn2 Un$nnr.'n%% r nrnnn$'$nn %n.n$.%

PAGE 87

=< nn.$.n$nn r.rn nrrn$E.n$n nr r'V U/rn.%rn $nrrn. nnEn%%r%En 'V U/nn$nrn$rnrn $n$E$rr$rn $rr. $n%n$ r$nrnr$'V Urnrnn$-En' %r-r%.rn ]^nr'V nn ..$rn rrrrn% rrnrrnnrn( n')r n%nrrnnr% rnrr. nnn+n+nnrnnrn+ rnnnr' rnrr %%nrnn %rnnnrrnr' $rr$%r%r$ Enrnrnnrnr$ rnnnr? )rrnrr rrn 2

PAGE 88

=> U&nErrn%rnr HP.rn r.%nrrrn .%nr rrn.rnrn+n nr.rn r.Er'&r rnH'V U,rEnrnn rrnr. En%n%rnr.%r$r r'V Un%%r .rnr. rnrr'V UnEnnr%r L'/ rr.%n'%En%r rrnr r%En.nEr%r 'V $!#nnr4nr! r$nnrr%n n%n n rEn!rnr? r.nrnrEn rrnnr' %nrnnrr (nr2r nrn.nnrr. rrnnrn #$nn nnn"n rnrnrn.C nr$rn %rnnnnr.nrnr .rnrrrnr$rn C'rn rn

PAGE 89

=; nr$nr.nrnrn nr$rnnr$' nr$.%rnr rnrEnr. rnrnnrnn$r.n r%E.rnnrnrnr rnn$'"%r r(rn rnr2 U%rr.$%'V Unrrr$rnr$Lr $rn'V U0nrrnrrnnr.$En% r%%rn n'$En%rrrn rE nnrnrnrn'V U1%rrA%r.E%r rn %rnr.rn%r$' %r$'V U..'L %nrn%E %E'nrn$%r$.%rn$n r%r'rr$. nr$.$En%.rL%rr %.nr. rr.%.%r.r%r$ .. %r%nrrr$'V Urnr$%%En%rnn rnE.rn rn$nr%n'V nnr$rrrnr rr Cnr('

PAGE 90

=7 U$En%r%%rnn' $En%rr rnrEn nrnrnrn.$ .%rr.$%. rnr.$-$ rrn'/r%r$'V nr$rrn rn nnrnr$rnnr$r rrnnrnn n'0%rr$r rrn' U0nr.%nnrn nr%%n rn.rr. n%nr'V Urnr$%%En%rnn rnErn rn$nr%n'V U]^%r$%n$rn$r rr%% nrnnrrn rn%nrrn $nr$nn% %r%E%n. Crnrrrr'V U]^%rr$%n%r Ln rn%rn.%r. n'nn. 'V 1%.nr$rnr rrnrn %n%nrrnrnr$? rrn

PAGE 91

=4 rnrr'"%r r$rr(' Unnn.rnnr. En%%rrE n]%$n^'LEn%%En% %r'L %%r%E%n n'V U1$rr+n',rEnEr%% %.%E+n.rnn 'V Un.%'rn? rr'r$' #$nnnnn"nn! $nn )rnr$r%r n nnrrnnr$ rnrnrn C'nr%rnrnC r%%r$ rnnn rnrn' %nr(nr$r nnn nnrnn2 ULnnnnnr%r$rnr Enrnr.%$ Cnn$n'Cn' V UEnrrrn r Enrn-%r%$ rrr %r'V U$]r^rrn$nn$ n.nr$'

PAGE 92

== $-n'MEn%.$Enrn $(n.$ (n'$nn%r$n $rErnr'n $nrn.$En%. $'$%r rErE r.rE rnnrnrEnrnr%C 'V U/n%rn%%rEnrn r%r%En?n nnC$r'V U/r$rrr.rn$ n%r$r rn%rn-$E.rn%$ Lr%r$$ rEr')$$rC .$Er nr%$rrn$r $r.rCr% .r$r'V Ur%Enrrr.r%E' Er' nnEr-nr%r%rn .%Errr r%LnEn. r%r %rr%nr$n'nn rnnnn r.%En%Cr$%r%n nn'V #$nnnnn )rnr$r.r$rr nr.nrr .r.r%r$'$ r(r rCrrnn( 2U%rn%E.

PAGE 93

=@ $%rnr-'V%nr( nr$r nnnr2 Urrr$Lnrr$.$ n%rn rn$n%rn%'V UrEr%n%n$rn rnrn$rr nrnrn$%E'V U/r%%rn%Errr r% nr'/ -rr'/rr'V U$n%rn%E.$En %n%r$'V U$rr$%$r.r nnrn r$'V U/rrr$'V U%rrn$rrn%rn%r nrn'%rn$ n%rnr.rnnrrn nn rnnnr%nn r'rrrn nEr'%rL%rn-$r 'V )rnr$rr%r nrrnr nnrrnrnnr n$nn% nrnrnrrnr rCrrr n(nnr$r rn2U/rn$

PAGE 94

@6 nn'/rnrn.rnr r.r$%r nrn$rr.rn% rn$$rn nr%nrn 'r%rr$rn 'V rnnCr$rr %nr( nnnrnrrnn$nn2 U/%En%n.$n% rn' /rrnnrn%%'/ En%%r% n.%%n.rn%$%nr n%r$ %r$.$En%.rrrr rnn%rC rn$$%E%rr'V Urnrnnn. n$nnr r]%r^.rnr%rr %n.$nrr rnrn%nr%rn%rE .rnnE$.rn %rrrnrr.'/ rnnnrn$'V ULrnrrnn$nnr%r r $'/r$nrn.r$n n$'$ %n nrn.nn$nr$. rnnnr'V ULrnrrnrnnErn$$ rnn. n%rnrrnrEnCr rnn.rn$ rrrrn%nrrnr nrnrnrn'

PAGE 95

@3 nErrn'E rn]n^n $$'V ]rnrnn^Ur%rr rn%nr.$ En%.$nrrnn$'nn$$ n%n. $En%.Crrnr.Cr rE'.$ En%.-Lrrnnn 'V U/%$rrn%r.Ern rr$$rn.r $r.$r$%Er%n nr$nr r$r'V #$nnnn nr$rn rn. 'Cnnn.%. rn nrrr$%nr nnnr 'nr$.$rCrr nnn rnrnrnr nn%n(2U/ rCrrr E'Vrr( rn'nr( rrn%n n' Unrnnnnr .%En%Cr$%r% nnn'V U/rCrrr E'V

PAGE 96

@5 U/n%.nEn%%rn nEnrn.rn %%rr$Enrrnn' nEn%$r rn(n%%rrr %%nrn Er%'n%%n rrnr r'V ]^ULrCrnnr $.rn$rn r%rnnEr'n nErrnr n'$r$n rrEr rrrn%Enrr rrn'0n nn.nErnr$% Cr%rr'V UnEnn.%r nrn rnn.rrr%rrn n'/rr nrrnnnrE. rrr$ nnn%] ^rrnn CrrrCrrn nr' nErn'V

PAGE 97

@< n!nn$n4n r! !nnn! nnn"n nrnrr%%r nrnrr$nr 'rrE%n rn rnr$'$nn n' rnn.rnr nn rnrnr$ nr$rnnr$ r.nrnrn'$% rnEr.rnrnrn n$r.nrr%Ernr nrrnn$r nnnnrr(2U1 r$r$ rr'1%E$r rr'V" %rrnrr(n rrnrn rnr' U rnr!%rn$nr%n $-'V U nr!%rrr'r n'nr Lr%r$nnn%rn r.. Er'V U)$nrrrn$%r nrrn nnr..$ .nrn 'V

PAGE 98

@> rnr.rrrn( rn%n n' nrnrr nrnrnr n%nrnr$rn nr$rrrnrnn nrrnnrr (2U%rn$nr %n$-'V )rnrn nn'0% r(rnnrnrr nrr2 Ur%Errn nr nrE'V Ur%r$nnn%rn rE rLrrE.nn r.n%r $]n^rn.n%n rnn'rr n.-rr$nrr 'V U)$nrnrrrn$ %rnrrn nnr$ nrn 'V UnErrr%rn%nr nrrnnr rnrn$nr r$.r$ rnrrn% .rnrn. rnrr$'V

PAGE 99

@; %nrn% rnrrn% rnr$?rrnr '%r (rr%2 Urrn rr%%%rEr% n'V U1n+%n%nE rrn$'V nnrnrn nnrnr$?nrr rrnrnrn$'n rnn rrnrnn+%n .rnUr%E rrnnr nrE'Vrrn r(' *nEr$rr.r nrrn %rnrrC'r $r%r rnnnrC.%rrnrn r$r' nr$.%r n%rEn rnr$?nnrrnrrrrn rnnnnrn% nrrnnrr( 2U$nr%nrr. r%$n'Vn rn%rnr n%Cn nrrrn n$rrrnr$'n r%n nnr.% rn%n

PAGE 100

@7 nrnrnrn' 0%rrrn rnnrr2 U/rn$rr%r$Enrr rr n.rr$ .rnrn$ Enr.nn%rEr r.rnr$ %rEn.rn$nrrr$'V UEn%%$rn%r.n%rrrn n'V U/%E$.$r$n rrn$ n.rnnErrn %r%nnrn'V UMrn$rE'MEr rr.rn$rnr$?'V !nnn$nnnnn"n! nrrnrn nrrrCn. rr.'PC.$n nrrr nrnr$rnnr $nrnrn'$ %nrnr%En rnr nrn%Enrrr.nn nn'nr$.$ rrCrn n'$$r r$rnr$?nrr. n$rnnrnn.rn rnnn rnnn'r E%nnn'

PAGE 101

@4 )rnrnn %nr nrnC'$r%r% $rnn rnnrnrn rn%nrr'$ %nnrrr%r $rnr$?nrr. n$rnrnnrnrn nnn rnnnrnrn nr2U$ nr%nrr.r%$ n'V %nrrnr(n rrrn nnr2 U/.rrr.%n%r n%Ernr rn%rrrr-$n $nrn nrrrrrnC$r'V UMrnr%r$rn$r'V UMrn$rE'MEr rr.rn$rnr$?'V !nnn$nnnn n )rnrrn% r. r.rr(rnr r.nnr rnrnnrrn.r nnrn$nn %nrnr'rn%rn rrnr$nnr n' %nr(rn rrnnn r2

PAGE 102

@= U/rUV.rr n$.-r$n 'V U/n%nr. r.rnr. $nrnEnrr %rn'V U)$n-%%r$En%rn% r$rrn rn%r%rnr%$%rr $r'V U$$rr'$%E$r ',rn$rr n%Enrnrr.rn$rE rnr$ %Errrrn$%Err rn'V nrn nnrnrrn n$nnrnrnr n' UnEr]rnrnn^rrr r% rn'/rrn%r%n rrrnn rnn%rnrrr% r.n rLr$rEn.$ K$nrn rn$nr%%rn'r% nnn.rr.rrnrnn $rnnrn 'V UnE%rrn$K% .rnr.n rnr.nnrn n%rnE 'V

PAGE 103

@@ U/r$n$nnrnr rnn .rnKrnrn$rr$ rrnrEnr rrnr 'V nrnrn nrnrnr !nnn$nnnn nrrrnnr rn. 'Crrn nnr rnr'$rn nrnn% nr' r(2 U/rEnr%%rnn nrrnn rr.%rrn nrr$r.r Crnrn n'V UMnn%Errr$$rn. rn$$rrn%$r. rn$nrn% n.rn$rrn rnn$.rn$rnnr nn$.rn$r %Errr$n n'V UnErEnrr nCnrnr rn.rrrE nrrrr

PAGE 104

366 r$r%$n%r%r nr%n% r.$En%.nrn$nn+rEn rrn% nr'V "(nnr4nr rrrrrr%% rr. rr.%nrnrn En' nn$nnnnn"n rnrn rnrr. nrnrn.nr$rn nr$')rnr%rnrr nEnr.rnrnnrn n$r.nrn r%Ernrnrrnn$'0% r(r2 UrnCnr.rnCn '%rnrn$%r$ rnrnrE%rn$'V Unrnr. rr?.En nnr'rrr% rr]nrnrn^' U%%nn.rn %L'Cnrn ]^rn$rr%nLn n'V nrrnrrn nrnr$$ rnnr$rrrnnrn nn')r% rnrrnnrnr$?n rrn nrrnr C'$r rnrrn (nrnn

PAGE 105

363 nr.rnnr$'1%. rrrr% rnnCrn nr%r$ nn$rnnErnEn% rn $r$r'nrn%rn rrnr$r n.rn%nrnnr n.$' nn$nnnn! rrrr nnrrrn nrnr$rnnr $nrnrn'$r r%rnrnE nrrnnrn r%E.nnnn'$r% nrn rnC'$r%r% $rnn rnnrnrn rn%nrr'$ r%nnrrr%r $rnr$?nrr. n$rnrnnrnrn nnn rnnn'n$nn rnrE%n nnrnCn nrn rnr!' rnn$. Cnrr nn%n(2Ur$ r.r'Vr$ rr?rnnrrnr n$r n%' %nr(2

PAGE 106

365 U]/_rE%r%nnr rnrrnr$rr rrnr%rrn' %E$r.nrn$ r<2<6.rnL n'V U.rn'V U/rnrr Lrr rrrr$rCnLnE Lrr r'V nn$nnnn n rrrrrn r%n nr(rn rKrnnrrnr nnrrnKrnrn nrn$ nn%nrnr'n %rn% rnr.nrrnr$r n' r(nnn r2 U/nr rn!.%rnn .nr $n'V U%rrr%nn nr$rnEn% $%%n$r.Enrn EnCrrEnn 'V Unrn$r$'V

PAGE 107

36< nn$nnnn rn.rrrr nrnnr rn'1%.nCr rnnnr rnr'rr rr rn!rn nrnn%n r' r(nrrrr 2 U0nr.%Crnn.% rrr r%n'V "!!#r!!!n((n5$ n rrn%nrr n%' rnnrn.r n.r.r.r rnrnrn'&nr .nrrnr 'rnr$rrrr %nrnr rrrn$'n %r$nr$r.% rn$nr$r$ rn %n%rEn rn!'rnr rrrrE r'nnrr3> r$%rrn nnrrn$'. n rnnr'r$ nr.

PAGE 108

36> nrrnnrrrnrn r%r%n rE++rEr' Pn$%rrnr. r-$n%. rr$nr$r.nr rrEnrrr rnnnn', nnrrn rnrr$n?rr nrnn$nr nnr.r%r nrnrnr' +r.r.r C$rrn rnrn.rrnrE rnr .rnr'Pr $rn%n nnrrnnr $%nr$n rrnnrr' nrnn+ rnnn.n+n+nrnr$ nr.r r.rrrnr!rn+ nnrnr.rr$ rnn%r%Cnr nr'r-$ nnnnrnnr $%n%E.rr %Errrn%nC r.%nrEn rnrn.rnnr$ n' Pn$%rnrrnr. rnr .rnn.rnrrnr$ nrnn.%r rrr')rr nnrrnrnr$ rrnnrnn 'r nrrr%r n+n+nnr+E

PAGE 109

36; n.r%rr+rr nn.rnnrrn rnrr'r-$n% nn .%.%rnr?rrrrnn'

PAGE 110

367 r nnn!!nnr"# $!r"# rn$r%n En%%nrrn rnn Frn n !r$%r .rrrr.n n@+n$r'rn nnr nr.rrnnrrnrn nrn' nrnrnr%nr nrnn% n nr.r! rnrn$ rDrn'$nrn rr$ rnrrnrn$.r% rn' rnrrn nnrrn rnr'Crn rnrn+$r %%rnnrrnr rnn nrn%rr $r"#$%rnr nnr. rrnnrrnrnn n r$%rnr@+n$r' r$%rr rnr$?nrrnrr rrrnn%

PAGE 111

364 En$.r.nr$r r$'$%r nnn%r r$%r rrrn&r0nn@+n $r' r.n $%rnr nnr. rrnnrrnrnn n r$%rnr@+n$r' r(n%r %2 3' /rrrn nrn?n n+$rH 5' /rrnrnr%r rnn ?nn+$rH <' /rrrn rrnnrn ?nn+$rH >' /rrrrnnrnr %rrn n?nn+$rH ;' /rrnrrnrrnnr n rn?nn +$rH 7' /rrrnrn%r rnn ?nn+$rH 4' /rrnr.rrnnrrn rn% rrrnH

PAGE 112

36= =' /rrnnrrnr %r rnH $nn/n$rrnnn% n%r.rrn nrrnnrr%En$ nr$'r rn.rnn.n rn0nrrnr' rn$r%rrr ')rr rrrn566>+566; $r' n%%$ r rn'.n%r% nrnrn (n #rrn"nn.3@=3!'nrn n%$ %E$nrnn% nrrnrrE nr(nrnrn nr #rrn"nn. 3@=3!'nr.rrn%rrE nr(nrn nrn' rnnnrnnn%%n Cnrrn'n nnrn$n. rrrnrnr %rnrrn nrnnr%+r' rn%.rrrn r.nrrn rrnnr!%rrErrnnrn nnn'% nnn2nnr. nrrnnrrnn r'

PAGE 113

36@ nnrr$r nr$r$nrn %rnn%rr$n.rrE rrnn rrnrn%'r %rnn$r rrn'&nn%. rn0nrrnrrn nr.%n%r' rrrr nrn%%r .rrnnrnCrnn n%%rn$nnr nn!'&rrn 0%rrn'nnr.rrnnrrnr n%rrEnr. %rrEr% r$r #rrn"nn. 3@=3!'rE%2 n%n%rn rn+r%rnrrrnrnEn Brn nrn.rn rnrnr$rnrrnn%rrrn. nnn.rnr Ernr?nrnrn n rnrrnrrnnr nr' /nnrrnrrnnrn%% .rrE %rnrnr$r%rn r'n+r%rnr rrnrnEnrrnn $r%r.Crnnr rrnEn%rn$n% nn%nrn n%'+rnrnr$ .,r@.5667 rrn n%r(r$%' +rrnrnrrn

PAGE 114

336 rn$rnnrrn' rrnn'n n+r.rn (r$rrn' rn%r+rrrnrnn n%$ r'"!!#nn5nn #% %nrr$nn +r rnrrnnrn n?n' )rnnnrrn r.nrnr.rr rnr$rnCr nrn' rnnr.rnr rnnr$rn nr$nnnr r.nrn rn'%rn nEnr. rnrnnrnn$r.nrn rnnr%Ern r.r%rnrnrnrrnn $' ##! $nn% r$rnnr$n nrr' r%nn%n n rEn! rnr?r.nrnrEn rrnn r' #!nnn! $nn% r$rnnnr n'r%. nrr%rnrnrr$ nr'r

PAGE 115

333 rE%nrnrn r$'$nn n' #nn$nn%nr$.r$rnn rrrr'r rrrrr%%rr .rr.% nrnrnEn' rnrnrnr r.nrnrn. nr$rnnr$')rnr%rn rrnEn r.rnrnnrnn$r.n rnr%Ernrnrrn n$' "!!#%nn5nnrrn%nrr rnnrn.r n.r.r.r rnrnrn'&nr .nrrnr 'rnr$rrrr %nrnr rrrn$'n %r$nr$r.% rn$nr$r$ rn %n%rEn rn!'rnr rrrrE r'nnrr3> r$%rrn nnrrn$'. n rnnr'r$ nr. nrrnnrrrnrn r%r%n rE++rEr'Pn$ %rrnr.

PAGE 116

335 r-$n%.rr$n r$r.nrr rEnrrrr nnnn', nnrrnrnr r$n?rr nrnn$nr nnr.r%r nrnrnr'rCnrrn nn(n$ rrnnr'566>+566; $r%rnEn r%rnnrnnnnr rnnrnrnnrn r' +r.r.r C$rrn rnrn.rrnrE rnr .rnr'Pr $rn%n nnrrnnr $%nr$n rrnnrr' nrnn+ rnnn.n+n+nrnr$ nr.r r.rrrnr!rn+ nnrnr.rr$ rnn%r%Cnr nr'r-$ nnnnrnnr $%n%E.rr rrrrn%n Cr.%nrEn rnrn.rnrnr$ n' Pn$%rnrrnr. rnr .rnn.rnrrnr$ nrnn.%r rrr')rr nnrrnrnr$

PAGE 117

33< rrnnrnn 'r nrrr%r n+n+nnr+E n.r%rr+rr nn.rnnrrn rnrr'r-$n% nn K%.%rnr?rrrrnn' r%rn$nn nnn+rnn. nn.nrrrnrrn rrn nn'rr.r rnnrrnnnr. rrrrrnn ',rn$ nrnnn nrnn rnCrnn nrnnrrn +nrn'rn rrnrn% rrrn%r% rr(rnr rrnrnnr n$nn%nrnr 'n%rrnrn% rnr.nrrn r$rn' nnr.n%nrrnnr n$nn r(n' 9nn rE2%rrn nrn ?nn$r$r H nrn?n n$r$rn rnrr$nrn nrr

PAGE 118

33> rnrrrrrr nrn nr$nr nr$rnnr$.rnn rnrnr%'nrr% rnrnrr$nr .r%'r$.nrrr rr rnrEnr.rnrnnrn nr.n r%Ernnrnrnrrnn$ r(n% rE2%rrnrnr %r rnn?nn $rH nrn?n rnnr .nrrnrn.nrn r.rrrnr$ rnrnrn' r(n rE2%rrn rrnnrn?n n$rH rrnn rn?n %r$rnr%r$r nr%n r(nn' r(n rE2%rrrrnnr nr %rrnn?n n$rH rrnnrnr%r rnn ?nn$rrn rn%rrnr nrn(n%'nr$. nrrn%r rnrrrnnrr $%rnr

PAGE 119

33; %%r$$n.nnn nr'r rEn%.rnn$% %r%n' r(n rE2%rrn rn?nn$r$ nrHnrn%n (n.%rnr nnrrn r?nr$ nrrn C'$rrn% nrrnrnr nr$n.rnrn r')r rnrrnnr nEnrrn %Ennr.nnnn n%rr nn' r(nC rE2%rrrnrn %r rnn?n n$rH)rn r$rr%rnrnCr %%r$ rnnn rnrn')r r$rrnnr nr$' nrrrnrrrr rrnn nr'nr$.nrr nnr rrCn.rr.'n rrnrrrr% nrnr%En rnrn rn%Enrrnnrnr%E' r(nn rE2/rrrnrrnr n%rrr nH

PAGE 120

337 rnrrnrn% rr rn%r%rr(rnr rrnrn nrn$nn%nrnr 'n%r rnrn%rnr.nrr nr$rn' r(n rE2/rrnnrrn r %rrnHn rrn %$rr%r$Enn%rrnr rnnrn 'nrnrr nnr%rnrr 'r$rnr nrnrE$ rnrnn'r $n r!r$nrnnrnn rnn+n+nn rnrnn'C nnn rnnrr$% nrnn nr')rnr$ rrnrnr rCrrnnn .r%'nrr. %.nnrnn %nr' nnnnnnnnrnnn$ r%rn %n%nrr2rr En.$(rrrn rnn.rnn.rnrrn n$nn' .nnnrE nnnr nnnnr$r nrr$r n%'rrrrn$rn .rrnnr

PAGE 121

334 n$rnnrrEr rnnnrnrrn n(n 2BBnnnn%'nn'B566;B$B6;B6;Bnn ''rEB !' n%rrr$rn nrnnn% rEnrn n' PCrnr.rrn rnrE n 2BB%%%''B''3
PAGE 122

33= nr$rnnn.rnrn rnn rnrrnn$nn 2BB%%%'rn%E'BrnB' R3 !'rrrn$ n%nrnrnn rn.nn2r rnKrrnrK rnrnK%E Krnrnnr rnKrE rrnKrnrn nnnnr$rn 2BB%%%'rn%E'BrnB' R3 !'$nnr nnrrn nrrrn2U/r n.%rn$n rrn.nnEn% %r%En 'Vnnr$n nrr2Urnrn nrrrn rn.%Enrn%r$n rErnrnrnrr n'Vnnrnr2U& n$rnnnrrn r'/rr%E%Ern .nrr nrn%r%rn$Enr nrnn%'V !n nrn$' .%rrnrn n.r.rnrrnrn 'rrn$ rn.nnrnr .n 'nrrnr rnrrn'% rrnn$%r r$%r nnnnn$rK

PAGE 123

33@ %.Crnnnn $nnrCrn r$(nnr$r$ r'nr$.rr nrnrn Crnn% rnnr'nrnn rnn566>+566; $r'nrr3> r$.$ Crnrnrnn.r(rnn rEnrrn' %nCrnn rn%n% nCnrnn'rrrnrnnr $'.r r(rrrn '$ rn%n$rE'&nnn rnrn r"r.r n'rn nr'n$.%r-rnr rnrrr $n% rnrn' nrrrnrr$nnE rnr. r%nCrnnr n..rrn nrrn' nr$.rnrnr?rn rnrn nnrrnnn "!'rrnn nnnrnCrnn $rrn nnrrr r'nn

PAGE 124

356 rnrr$rnnrrn nn'nrrn rnnr nrn' nr$.rnrnrn rrnrnrr$ rrnrn%r%$$% rn566>+566; $r',rn$rrn%$$ rnr rrn.%.%rn nnrn%rr nrr-$rrnr'!!nnr"# nrnrn %n2n rnnn. rnnnr Crn.Crnnrr?.r nCnr$ rnrn'nn nrnr$r. rnnr nnn' nnrn%nr r%%%rErn rnnr nnrr n$rnnrn' $%rn rrnrnnrrn'nnCrnrn nrn' rnrn$$rn%Crn rrn'rn rnrrrrn $$CEn 'nr n%CEr$rrn rn'%nn r%r(n

PAGE 125

353 nrnrnrnnrnr n$'rr$%rn Crnnrn% nr$ rnrn %n%n' r?rnrrrrCr n'r n$r?r$nrr n.rEn.rn n'nr nrrn r$rrnnrr nrrnr$rn nrr'"r$rnrrrn rrr.r %r.rn'&nnr $rrnr nnnrrnrrnnr% rnrrrr$r rn'&nn$rn rnrnrn rr.r%'rn$nrrrrn nrn'$ n%nr$nnr r $%rnn$r' rn rrrn 'nr$.r rn$rnnrn.n rrn rnrrnrn$n$ r' nr$.rnrrn$nn nrn'n $$nnnn+nr?rnn r?r '&n$$.r nn

PAGE 126

355 rn?nrnnn'%n rrnnn "!.r'

PAGE 127

35< ,r# -nrAr$% rnr' 5663.!'])n n^' & '(' (r$r$rn0%r )nn Qn3;. 566;. 2BB%%%'n+nn'Bn%BrBr B+ 566;r$%r'$ rrP%E' n''!' n**nn+ n ,r$34.566;. 2BB%%%'rn%E'BrnB' n.'"'J0n.&'' 5665.r5=!' 1rEn.nrn$rn $rnn & ##*n' 3=!'Qn<. 566;2BBrr'r'BrrB36n3=B n.8' 5663.Q$53!'rn rEnr rn])nn^' .,'.0n.0'..8'.1r$.'.8 n.'.J$rn8' 5663.,r$3
PAGE 128

35> rnr"n.nrn )rrnrnrrn nn )!.r*n*" #rr )rnJnrn/2 2BB@7''r'BB' 0r.' 3@@6!'nrnr ])nQnr^' 3n 4'5657'8)8( 0r$rrr' 566. Qrnr$!' "nnn n ,r$34.566;. 2BB%%%''BrGnB?' rn.' 5663!'rErn rn])nn^' 9##'* n: Qn<.<66;. 2BB%%%'rr'BnBr$63Bn' r.#'. 5663.!'r n' .n& 3n*nn,#&3nn'; n!' "nnnn nnnn ,r$37.566;. 2BB%%%'rr'Bnr$' PPnr)nA)r#' 56 6;.,r$!'1rE2 rr',r 2BBnnnn%'nn'B566;B$B6;B6;Bnn ''rEB n.8' 3@@7!' n'n nnn ,r$ 56.566;.P/nr)rnr"rr$/ 2 2BB%%%'n%'BBB36B656' &rn' 566<.,r$3;!', r 2BB'$'B%r'HE$I JI73=JI= <@;

PAGE 129

35; &n.&'' 5666.&!',$rE% n' n Qn<.566;. 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35Bn &rn$.8nrnr)nr $',r$34. 566;.2BB%%%'rrr'B'G & nnr n n''!' Qn4.566;. 2BB%%%'n'BTBB)"5' ).' 3@@4!' $nn ,r$56.566;.nr *n$.&rnn/ 2 2BBC'''BB?' nE.' 3@@;!' =.n *n# rnrE.2rrn.n' nE.' 3@@;!' =.0 *n#> n rnrE.2rrn. n' nE.' 3@@;!' $n *n#,0 rnrE.2rrn.n' r&rn)rn. n' n''!' 'nn ,r$56.566;. 2BB''B%rBnB%r@' r&rn)rn' n''!' n8'n. /, #&nn#6?7'068:7 Qn33.566;. 2BB%''BP"0BrBr'Hr nIJI6=65J I;
PAGE 130

357 #r.)'#'J"nn.M'' 3@=3!' &n*nn* '*n n n n* n n*n n rn rn.2Q$+0r.n' 1r.0'/' nrnrn.Q$34.566;! 1rnn+"E.&' 5666.&!'/n rr' n Qn<.566;. 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35Brn n+E' 1n,r#' 566>.53!'$$ 363' nnn r';!' 2BBr$'B$$363Bn' 1' 566>.r$33!' $n*nn0.nn,n ,r$57.566;. 2BB%%%''BEBBnr 0' =0nn n''!'5>.566;. 2BB4+ 35r'r'Br$B%E$Brr6;5>63' 1C.,'. n''!'nn' %.0*n ,r$3=.566;. 2BB%%%'r%E'BrBnGn' 1En.&' n''!' nn*nn Qn@. 566;.*n$Pnr.Prnr "r /2 2BB%%%'r''EBrnBrnGrnn<' n.'J8rE.Q',' 566>.r$!' rnnnr nn2%rrr$' "nn"n*n.'$nA # 2BB%%%''BrnnB;6 B<7B;6<;' !n*nn-n *n## n''!',r$5<.566;. 2BB%%%'n'BBB6.35>6.656=7=. 66' ?."' 566;!' $n n4) rnrrP& rnn$',r$56.566 ;. 2BB%%%'rr'BBrBrB566;B GrnG6>376;' Qr.' 566!'nrn$n]) nQnr^' '; n ?:

PAGE 131

354 8.#' 566<.Qn!'0rEn$ nr' # 2BBrr$+r'B67+6 nn n*nnnn ,r$57.566;. 2BB%%%'r'n-'Bn-BBrnr' P%MEr)rn&rn' n''!' E nnnnF ,nnnn ,r$34.566;. 2BB%%%''n$'''rB n' n.8' 3@@@!'nrn ])nn^' "n$0': 2BB'%%'BBBrEBMrG3@@ @B,rG3@@@GGrE G<'

PAGE 132

35= n.8' 3@@@!'% 2rrnrn rnnnrn]) nQnr^' G 3n*nn'* n' ,n En$.n' n''!' /nnnnHn nn# n Qn37.566;. 2BB%%%''E35''B rE.' 5666.&!'rn n' n 2BB%%%'rrr'BrnBrB5666G35BrE' nn,r$rn' n''!' nn-*'n' ,r$37.566;. 2BB%%%'E35'BBnrEBB%G GB' r.''.0n-rn./''.1n.Q'Q' 3@@;! n n rn.2)rn' .''J.'&' 566>.r$!' &nn-nn,nn n rnrrnrn0 rrrnr nnn'Qn7.566;. 2BB%%%''r'BTB)nn $' )rnnr' n'!' !**nn ,r$34.566;. 2BB%%%''BnnE' #"rnrn' 566;!' Ennn ,r$34.566;. 2BB%%%'r'BrBrn' $nnnn n''!',r$5@.566;. 2BB%%%'%rn'BB3B3+@'1," r/#nnrA ,rE'/rn' n''!' $nn nn ,r$37.566;. 2BB%%%'n'nr'BnrB)>" Brnn' Prnr)rnrnnrn n)rn' n''!' nnnn ,r$34.566;. 2BB%%%'n'BrnBnn'n *nr&rn)rn' n''!' r0'*.-. n,nnn' n ,r$ 34.566;. 2BB%%%'''nBrEBnC'

PAGE 133

35@ *nr&rn)rn' 3@@;!' r n n ,n 0 ,r$34. 566;. 2BB%%%''BBB5' *nr&rn)rn' n''!' n.n,nn2,##> nnn ,r$57.566;. 2BB2&*,)T3ZQ)#T)&Z""T3Z`M3/P6,7' /rrEr' n''!',r$5< .566;. 2BB%%%%''n'rB%%%BrBrr63B B%rrE

PAGE 134

3<6 (n

PAGE 135

3<3 (n6( nrn%9n3'1%nr$nrnrrB0 H 5'/rrr$rnr rnrH <'$Crn%r$n-$rn rrnrrn %r$nrnnH r%rnnr( n>+@r%n nnrn.r. nrrn& rn%rBnE% nrn nrnnnr' >' nr.%r$nE$r nn?n H ;' /r$nEr%r$$rn rn H 7' rn$nErn$rrrn n nrn$rH 4' /r$nE&nr% r$r$nn nH =' 1%$nEnr.%rn r. %r$r$nnrn H @' /r$rn%r$r$ rn H r%rnnr %n(nr%B nnnr nnr. rEn.nrnrn 36' 1%$nErrr nH 33' /rr$n%n nr rnH 35' &$rnrnr rnH /$H 3<' /rr$n%rEn r rnH 3>' &$$(rrrnr nnr rnHrCrn' 3;' /rr$n%rnn rr rnH 37' /rr$n%rnrrn n$nnr rnH 34' /rr$n%nr nBnn nrrnH 3=' /rr$n%?r rnH 3@' /r$$rnr rnrnrnrr n$rH 56' rn$nErn$rr$ rr$ rnr$rr%rn H

PAGE 136

3<5 (n6, rnnrn%9n%n(nrrnC' 3'1%nr$nrnrrB0 H 5'/rrr$rnr rnrH <'$Crn%r$n-$rn rrnrrn %r$nrnnH r%rnnr( n>+@r%n nnrn.r. nrrn& rn%rBnE% nrn nrnnnr' >' nr.%r$nE$r nn?n H ;' /r$nEr%r$$rn rn H 7'rn$nErn$rrrn n nrn$rH 4'/r$nE&nr %r$r$nn nH ='1%$nEnr.%r nr. %r$r$nnrn H @'/r$rn%r$r$ rn H r%rnnr %n(nr%B nnnr nnr. rEn.nrnrn 36'1%$nErr rnH 33'/rr$n%n nr rnH 35'&$rnrn rrnH /$H 3<'/rr$n%rE nrrnH 3>'&$$(rrrnr nnr rnHrCrn' 3;'/rr$n%rn nrr rnH 37'/rr$n%rnrrn n$nnr rnH 34'/rr$n%nr nr rnH 3='/rr$n%? rrnH 3@'/r$$rn rrnrnrnrr n$rH 56'rn$nErn$rr$ rr$ rnr$rr%rn H

PAGE 137

3<< (n6 rn%9n3'/rr$rn566>+5 66;H 5'1%nr$nrnrn%r rr$rH <')Crn%r$n-$rrnH>'/r$nE$rrrn B0r$n r$rH ;'/r$rn nrn r$rH 7'/r$rn rrnnrn r$rH 4'1%$nErrr r$rHn %.%r$nE$rEr nH ='$r%r%$nn nrnnr rH @'$.%$r$ rnn(r$rn rnH 36'/r$nE$nrn% r$r r$rH 33'1%%$Crn$rr $rH 35'1%$nErr rnH 3<'/rr$n%n nr rnH 3>'/rr$n%nr nr rnH 3;'/rr$%rE nrrnH 37'1%$nE$(rrrnr nnr rnH 34'/rr$n%rn nrr rnH 3='/rr$n%rnrrn n$nnr rnH 3@'&$nEnrnr rnrn %r$rrnn$rr nr$rH 56'/rr$n%? rrH 53'/r$$rrrB rnnBrr rnrnnrrn$ rH 55'rn$nErn$rr$ rr$ rnr$rr%rn H

PAGE 138

3<> (n6/ nrBrnnr"nr n &r&r2rnE$rnrrn$$' r$n-$rEn% $rnE%r%En%$rn$ r' %r.rnnn n$nn% %rnr.n%%rn$ r%% rn566>+566;$rrnn$ %rr rnn566>+566;$r'nn %nn$ rn%r$rn$rn%'nrnrn$nnrr nrrnnrrE rnn$'rnEnrK%. nnrn nrrEn%%rrn r' nnBn%r r$!rn !' $rrn$(n.rnr nrr=7
PAGE 139

3<; (n67 n!nn$nrrn0rrn*n$r n!n$8r9$nr" %nnrnnn $%n$%rn rErnrnrEr$' rrr$'$n nrnrn$n.rEnnr $' "#nnrrnr nn rnn !"#r$% #r"$nnr$&' "#n)*En$)nr$ MrnrErrr $nrn$r rnrBrrnnrrn$ nn r$%rr$rr rr' nrnnr$nr nnr. rrnnrrnrnn n r$%rnr@n$r' n nrrnrnnr%rE nr$rrnn n%r%rnnrn>6n' rrn%nr$ n%(nnn% rnnrn' n%rrnr% Enrrn rn'nnrn%rnn$'&rr% E$r $rr$rnn nrrrn %nnrnrrn' rnrnr 0$rEnrnr$.$r$n rrEn% %r rnr' rnrnr rnrEnrrnn $nrr2 $nrnn%'

PAGE 140

3<7 (n67)nn* nrrrnnnMr$rnr%En nrCnr%' ?rnn.$& rn1rrn1rn .rn*nnr%0rr $n r-'$r$'1% .rrrn$% n%rrnrn' %nn $nrrn$nrnr% nr$n$$nrn$%r$' $nnn n.,nn n nnnnn n3.,n0n n #nn n' n. ,nnn,#nnnn3.,n0n nn#nn #n nrnnrMnrrnr$ $nr$'Mr rrnr$%r %rrn$'%nnr$ n$rn. $rEnrn$' rr$nnrn(n $' rnn $rrn$(nrr$ .nrr$. =7+;7<=' nn r r0$nnrr2 r$rrrrrnCrn nnn nr-' rrn$(nn nnr rrnrrr$rn%' nrnrrnrErr nr'nrn Ernn.rn$$nn rrnr -nn.nnn nrn' rnnrn$n nn.%n E'

PAGE 141

3<4 (n67)nn* GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGG nrrrnnPrrrn &r !rn rr$Crn-nr rr$'$ $r$En%nnnnnrn nr.rn.E.rnnn nrrnn$' GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGG nrnrnPrn r GGGGGGGGG &r GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG r?rnrnr$ nrnr

PAGE 142

3<= (n6 n!nn(n$nrrn0rrn*n$r n!n$8r9$nr" %nnrnnn $%n$%rn rErnrnrEr$' rrr$'$n nrnrn$n.rEnnr $' "#nnrrnr nn rnn !"#r$% #r"$nnr$&' "#n)*En$)nr$ MrnrErrr $nrn$r rnrBrrnnrrn$ nn r$%rr$rr rr' nrnnr$nr nnr. rrnnrrnrnn n r$%rnr@n$r' n nrrnrnnr%rE nr$rrnn n%r%rnnrn>6n' rrn%nr$ n%(nnn% rnnrn' n%rrnr% Enrrn rn'nnrn%rnn$'&rr% E$r $rr$rnn nrrrn %nnrnrrn' rnrnr 0$rEnrnr$.$r$n rrEn% %r rnr' rnrnr rnrEnrrnn $nrr2 $nrnn%'

PAGE 143

3<@ (n6)nn* nrrrnnnMr$rnr%En nrCnr%' ?rnn.$& rn1rrn1rn .rn*nnr%0rr $n r-'$r$'1% .rrrn$% n%rrnrn' %nn $nrrn$nrnr% nr$n$$nrn$%r$' $nnn n.,nn n nnnnn n3.,n0n n #nn n' n. ,nnn,#nnnn3.,n0n nn#nn #n nrnnrMnrrnr$ $nr$'Mr rrnr$%r %rrn$'%nnr$ n$rn. $rEnrn$' rr$nnrn(n $' rnn $rrn$(nrr$ .nrr$. =7+;7<=' nn r r0$nnrr2 r$rrrrrnCrn nnn nr-' rrn$(nn nnr rrnrrr$rn%' nrnrrnrErr nr'nrn Ernn.rn$$nn rrnr -nn.nnn nrn' rnnrn$n nn.%n E'

PAGE 144

3>6 (n6)nn* GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGG nrrrnnPrrrn &r !rn rr$Crn-nr rr$'$ $r$En%nnnnnrn nr.rn.E.rnnn nrrnn$' GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGG nrnrnPrn r GGGGGGGGG &r GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GG r?rnrnr$ nrnr

PAGE 145

3>3 (n6+n!nnrrrn0rrn*n$r n!n$8r9$nr" %nnrnnn $%n$%rn rErnrnrEr$' rrr$'$n nrnrn$n.rEnnr $' "#nnrrnr nn rnn !"#r$% #r"$nnr$&' "#n)*MrnrErrr $nrn$r rrrn$nn r$%r r$rrrr'nrnnr$nr nnr. rrnnrrnrnn n r$%rnr@n$r' n rn$nr(nnrn r%%Er $rr$rnBn%'r %rEnr$ r$r%(36+56n n'rrn% nrn$nrn$n$r .r$r.r$ rn$r'nnr r%rEnr$ rrn$' nrn$.rrnr %rEnr$ rrnrnn%'rn%( n%rrCr$56+<6 n%rrEn(nn rrr.n nrnrnnn% nrr$'r .rrn%rr$rn$ rn%' $rnnnrn%rnn$ '&rr%E$ r$rr$ rnn' nrrrn %nnrnrrn'

PAGE 146

3>5 (n6+)nn* rnrnr 0$rEnrnr$.$r$n rrEn% %r rnr'nrrrnnnMr$rnr%En nrCnr%' ?rnn.$& rn1rrn1rn .rn*nnr%0rr $n r-'$r$'1% .rrrn$% n%rrnrn' %nn $nrrn$nrnr% nr$n$$nrn$%r$' nrnnrMnrrnr$ $nr$'Mr rrnr$%r %rrn$'%nnr$ n$rn. $rEnrn$' rnn $rrn$(nrr$ .nrr$. =7+;7<=' nn r r0$nnrr2 r$rrrrrnCrn nnn nr-' rrn$(nn nnr rrnrrr$rn%' nrnrrnrErr nr'nrn Ernn.rn$$nn rrnr -nn.nnn nrn' rnnrn$n nn.%n E' GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGG nrrrnnPrrrn &r

PAGE 147

3>< (n6+)nn* !rn rr$Crn-nr rr$'$ $r$En%nnnnnrn nr.rn.E.rnnn nrrnn$' GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGG nrnrnPrnr &r r?rnrnr$nrnr

PAGE 148

3>> (n62 r"nn&r&r2rnE$rrnn$$'rr nr*n$ r.)rn.Enrr n)rnr"r'rr rrn*n$.r%r &nnn' $.%r$%En$ rrnnr$rn nr$rr.rnnrn nr$rrnnr' ,$rnUnnr rnrn nrn n !" #r$%#r"'VM%r r nrrrn566>+5 66;$r' $rnnrnn %rrnnrnE rn'n nrrnn$ rn%rn$' nr$.nEn rrnK%.nnr$ rrnnr rEn%%rrn rr 'rrnnrnnn rrnnrrrnn$' rn.rnE$$rnnrn' E%r%En%$' $rrn$(n.rnr nrr=7
PAGE 149

3>; (n6 nn "r(1n )$n* n%21%nr$nrnrr $H n%2rn$n$rnGGGGr.n $r.rnnrn$r rr++ %.r%%.%nH%' n%2/rrr$r nrrnrH n%2rEnrn.r' %rrrn$ r.r$$rnr'n%2$Crn%r$n-$ rnr rnrrn%r$nr nnH n%2nE%rn-$n n.rnn $+$r.rnn%rn% rn%rn nrnrnrnr Ernn ',rnn.nE.n%r P"0 rnr%. nr!$rn.$ rn' nErr$rn( n.%r $rr$%rnrnrn$.$En% .n -$'nr$nn-$.$rn rr -$r$rnrnr nr! .rnn rn..rn%nr? %rn rn' n%2rnr.%r$ nE$rnn ?nHn%2nE-rEnr r nnrrnr.En%%rnr .%r$ rr.rnnEnrr r' /%nrrE%n%n% r nr$n%% r rnr.rnrr' nnEnrrr.n r$ rn$n$n.nnn nrn rrr.r' n%2/r$nEr%r$$ nrn Hn%2nE.rrn.r$$ .$.n .nrrn%nnn rrn rn$nr$nnnr nr. nnn.rnrEnr$ r%r$ nnr'

PAGE 150

3>7 (n6)nn*n%2%n(nr r$%$r. \6>+\6;$r.r$%rrn 'rn$ nErn$rrrnn nrn+$rH n%2r%r$rrn' rn n$$rrn'/rr nr$r'rrr$.U&$ nErn $rErnHVrn$n. r++ %rr%r$n++En%r nn r$.%r$r.rn.E r.r rr%r$n'nE.rrn.nr!. 1r.nr%rr nn rn%$r.rn-r nr r%n'0n.nrn .%r r$nrn%rrr?nr%r %% nrrn$r$.nEr$.r$ n%2/r$nE& nr%r$r $nnnH n%2/.n%nnn %nEn nr!rn.rnnn nr !' n%21%$nEnr. %n r.%r$r$nnn H n%2rEnrrn%' rnr %rnr%r$nrn. 'GGGGGGGG r%r%rr. r'"r $r%%r'$r%rn'/ rrrn nC$r.rrn+r$. nr.nE r.$En%.rnrrnr $r rn%n$r. -r nr.%En%rrn+r$r r$r$ nrrnr$nr%r$rr %-$r$r$rrrrn% rE rn'-rr$rrrrr $nnn .$++rn$r nrr .n. nr!' n%2/r$rn%r$ r$rn H n%2/.rnr$Cr n'/r. n%nrE nr!%%nr .n n.rrrnnnn%' nr -r%r$.rnrr rnn n'$rrrn n

PAGE 151

3>4 (n6)nn* nr!.nr'$ r rn nr!rnrnr$ .rn nE%%n.nrn rE'nE rnrr%.% rnr$ r.$ nr!'/rnnrn$ nrn. r$n' n%21%$nErr rnH n%2Mrrr.$ En%.n% nrr.nn$r.rr$' rEr rr.rEnnE n%$r 'r$r.r n.n .rr-$nr$r r. rnrn.rn%rEr r. %r%n'nrr$rrn rn r$rHn'MEn% rr rrn%n. %rnr r$.rn%rnrrnnnnn %$ rE.rrEErn.Err rrEE..$r.Cnrr r $rnrn' n%2/rr$n% n nrrnH n%2/.%r.n%.r n$+n nr!. rrrr'&nEr nrnrnH $rn.%rn% rr $r$%rrr$rEnrrn rr r%rEnn'/n%Cn rE% %E$r$.r%n$rn nr r%E.n r.r nnn'rn %r rE$rr nr!'nn .%rr %E,nr$n.%rn r' %E.n1rnrnr. r %E. nr!rnEn% rr rnrrrnrn$ n rnrnr'r$n %r rrnrrn% %E %.rnrn%$'.$.nE n% %rnnn'nEn nrrnr%% .n ++r.n n$rn %nr%rrn'En%r nn$+ $r.rrn$r r$. nr!

PAGE 152

3>= (n6)nn* nrnrn$n.rnrEn %r' n%%rn$'-%n/r+,rr% Ern -rnrn%n'nE% $n rrnn%rr%n rEn%.$rnn'r n$. r$nrErrnn n r$'rrrnr n.r %rrn.%Enrn.%r $nrEr nrnrnrrn'r r$ E'rn n% r.rn.rrn.rrr nr72<6n nnrnr$n4266rn' rr r' n%2&$rnr3 r rnH n%2n%r$++rnnn n+3rn3++ n$r%n%rrnn %3 rn'$rn n$ rn%.nn.rnrn nrn -$rrnrrn$nr n rnr'&nErr n%rn rHP.rnr .%n rrrn.%nrr rn .rnrn+nn nr!r nr nr!.rnr.$En%.r$ E nnr'&rr nH. '.rrrrnrnn+ 3. rrrnrr$r$$ $r n$n.rn%rr$r r rnr.-n'. $. rrrnrnrn' n%2/rr$n%+ rEnr rnH n%21%r$rHr nrn. nrrnn'%n%% rn'/ rrn+n.rnr$rn+ n.En% $rnrn.n nE. %nn'rrn n%' nr%rr%'nE +rE nnnr$'&nrnr $H, rn$.rn$.n nrn r%$r.nrn+ r$+rE .rnr%r rr$r$n

PAGE 153

3>@ (n6)nn* %',$%%rn E$. Er$rr$.r%En%$ n' nnrn.nrnrn r .r+r.rnrn -n'r+rE.rrn ..r %rrr'rrnr r nrnnr'r rr rnrnnr. r%rr' $rnn.%$rnn% rHM. $%'/$%n$ rEn rnrnnH/$% r rn%H$' n%2&$$(rr rnrnnr rnH n%21$(rr.$.r rnEn% $rnrEnrnrrnrn nrnn r.$n++r% r nrEnrnrnr%n-' nEr$rEnn%nr E(r. $r$n++%%rr .rnr %rrEnrn'%En%.n rn r.nr$rnn .n $$%nrr.$En%. n++. $(r.$'rnn.n $r r%rnrnrn$r rn .%n$.$$r'$En%n $'$En% n'$En%n$.rn.$ .$r rrnr'nrn% r++ rErn%rr%rn %rnn. .rnEn%n$'.$r r' n%2/rr$n%r nnr rrnH n%2nnrrr r%..r nr.%%r r.rn% $%rrrrn rr rn.rrn%r.r$ $n $(r.$n'Mr. rr ++$rn%n nr $r%nnnr++nEn% nr++ n'nEn%nr $.n r%%%r r.$. n$rn%rr rn'

PAGE 154

3;6 (n6)nn* n%2/rr$n%rn rrnn$ nnrrnH n%2/.n$rnrnn' /rr %E%Ern.nr rn.rn %r%rn$Enrnrn n% 'nrr%n$n.$% nr$ rrrn.rnnE.%.$ Cn nr!'Er nr r.Er.$%rnrr rn%$ rnn'rErrnn rnr. .$.rrnH, n$' rn.nr%rnn.rn r$ nr!. rnr$rn. rn. rrnnn'Mr.rrnEn%% r$ n%'.$.rrnn .n$ %rrnrn$rn$r%r$n %r$' n$nnr.'n%% r nrnnn$',r r nrn'$nn%n.n$. %n n..$.nEn$nnr n n$nnrrn nrr n$E.$n nr !.rn. $.n$nn nr!r r n%2/rr$n% nrn nnnrrnH n%2nrn.%r%r$ n rrnnrnr$rEn '$ %nn$.r r .r$r$rnCn .$n En%n'$nEn%%rnn r 'rrnrnrr$n %E' r$'r$n.%rnn% n rnnnrnn .rn rrErn nr!r$En %%r$ n'$En%%r.rnr rrn rH.$.n$rrnr nn rn'Cr.nr r$ nn,r'/%n..r n. r nr!'$%nrn n.rrE. r.r% nr.rn %nrrrnrr n

PAGE 155

3;3 (n6)nn* .n%r'0.n%.rr r r'nrrn% nr nrnn.%nr%r rr r%%Enn.rnnr n%2/rr$n% ?r rnH n%2/.rrrrnrnr.r rr.En%r n.rn$n%n$+.$%rn %r' Pr$.-%$ n. %rnnnr% n.rnr rnr.-rrrr r' nr!rrr n$ r$r%n$+Enrr.$ rnn rnrnr(E$r$ r$r n%n$' n%2/r$$rr nrrn rnrnr#r$rH n%2nr.rnnr' rn.rnrE$ rr%r$n nr!'/ Errr. nr!rr'/En%Cr$% n.%$ r.%r$n.%n'/ nrn$ rnnn nr!'%En%% Er'/ En%%rnr'/Errrnrn $'/rrn ErnHnEn%rnr .rr n% nr!'$r'/rn r nr!' rErnnC$r' rn' nr%%rn %r.%rn'rr$ r r%nrE$r.nr rnn% nn$'/nEn%%r' nE nrnn%$rnn r. nrr$.r nr!. %r$rn .rErn.$.%En%.% $ rn'/rrn'/n nrn'nnE$rn. r En%r$$r563>rrnn n nr!'%rn%r$.rnr rnn% rnnr.rnr$.U8n'8$ r' 8$n'Ern'$ rnn rn nr!' n%2rn$nErn$rr $r r$rnr$rr% rn H

PAGE 156

3;5 (n6)nn* n%2r$nnrnnE nn Crnr%rr'rn.r nr rrCrn n.r $nnE%nE$rn.$rn'" n nEn%.rEnnErnn r n))rnr rr$ r.nErrnn r-' /rnnnr%rr '$r "nrn"%' /$ nr%rnrn%n$. %rEr %$r'Mrn$r%n nr ".$En%.rn%r.r nrnrnr$$rn'nE Crn.En%nrnrnrE %n%r$' $rr$nrnrrr.rn$r nrnr r..$.$rnrnrnC n$r r nr!'rr$nnr nrE r'nErr$nrn n rnCrn'

PAGE 157

3;< (n6)nn* "r(1n )(n$n* n%21%nr$nrnrrn nrH n%2$rrnrr.r% rr$rrrr r.%rnrr rnnr.n' n%2/rrr$r nrrnrH n%2,$rnnr$',$ $rrC r.rnrr.rrr .nn $r' n%2$Crnrnr rnrrn %r$nrnnH n%2nE%rn-$nr rn%r $nnr$nErn .rnnE rnnrnn rn r'rr.rnr rn nrEn' n%2rrnnr.%r $nE$rn n?nH n%2/nrGGGGGGGGGGGG.$% rr$n rnrrrr.rn nEnn nrnnr.-$rEnn%r $% rr$n.rnnnrnE rr$.$ En%.n%nrn%r%En n %rn$nnr$.n %$rr rrrr.%rn$n $nrE nC.Enrr.rnnE rn r$rnr$?nrr' n%2/r$nEr%r$$ rnrn H n%2,r$-n.rrr nrnn %E' n%2nnn9n7.$% nrr% (nrnrn+$r .rnn+ $rr%rnn\6>+\6 ;$r. %nrn'rn$nErn$ r rrnnn rn+$r H n%2rnr$nErn$nn r$$$ %%$rrn' nr.nE rn%Enr'rn$ n.%

PAGE 158

3;> (n6)nn* r$r$rrnrn. rrnr%Enr$ $%n' n%2/r$nE& nr%r$r $nnnH n%2n'$%r$ r%n $nr$rErn% %n nr$.$%n r%n rr%nr$nr n%21%$nEnr. %rn r.%r$r$nnn H n%2nr$'nEn%% rn%r'nEr r$$%-r$nnr$r$rn$ n. r$rEr(n.U/rr$nn $H/rr $nr%nnHV n%2/r$rn%r$ r$rn H n%2nErnrrrr$ rn.%% rrnrEn.rn$-UrnE+ $rn rE.nErnr nr E'V n%21%$nErr rnH n%2nE$rnr n' n%2/rr$n% n nrrnH n%2nEnr$n %nr. %$r.%n $.$ En%.rr.$rrr r. $rnrr' $n%r.$En%. n nrEn%$n r%. rnn$.%n$ r$r rr' n%2&$rnr3 r rnrn%$H n%2nnErnr$ 'nErr n$rrr3.r$%r $ Crnrrnr$ nr n%r$'rr3 n%. n.%rE 3.rrn.r rnrrnr.rr3 .$En%. nrnn$%rr r'nr%$Crr.% rrEn

PAGE 159

3;; (n6)nn* n%nrr'n%2/rr$n%+ rEnr rnH n%2nE+rEn.n En%rnr$ rnn%Er%$n ++$.% nn.rn$.%%Enn. n nr$nrr' -En% rnr.nnr $ rn' n%2&$$(rr rnrnnr rnH n%2$'nE$r nr%$(r rnr.r$rnr rEn rnnr$En%.%r$n r nn$nn .-rnn nnr'nrnErnr% rnr r$n%r$n' $nE %r$n.$n.n $nn nr' n%2/rr$n%r nnr rrnH n%2nr%r rn'nE rrrrn.r r% rnnrn.r$' n%2/rr$n%rn rrnn$ nnrrnH n%2nErrr nrn rrr$.%rn.% r n$nrrn.nn En%%r %En' n%2/rr$n% nrn rrnH n%2nErnnr nr%rr $r.nEr'/r% n r.%%rr$nnnn $r' .%nr%%%r $nn %nrnrEnn.rrrr r% rn' n%2/rr$n% ?r rnH n%2rn.-%rn$n.r? .?.nE r.r$ n+n+ nrnn%n'

PAGE 160

3;7 (n6)nn* n%2/r$$r rrnnrrn rnrnr#r$rH n%2nEnnrn nr.n% nrnn.Er$.%rnr $r.n rnrnr$r.$n r n$'rn$E. Er$.. %rrrnHMEn%.%r$. .$ %Enr$r.nn$Crn '$r.$rE .nE EnEn%%rrnr 'n %n%.Er.$% r r$r.%r$nrnrnr $rH1% rn$nr$rH1 %rn$ nr$rrH /rEr r'/nrr.%E rrn Er%$rnn%E.$En %.% .rn%r.UEr$.%nr $ HVnE%-rnrnn%r% r' n%2rn$nErn$r$ r r$rnr$rr% rn H n%2nnE'n%2rnE$$rnn rn'

PAGE 161

3;4 (n6)nn* "r(1n )nr* n%2/rr$rn \6>+\6;H n%2rr'n%21%nr$nrnrn% rr r$rH n%2nrrn$r. $n$r',$ %$rrn.rr. rnn%n r' n%2n$n.n. rn$' n%2M'n%2)Crn%r$n-$rr n' n%2nErEnrnn rnnE$ rr%$%.r$ nr nnn$rn$r. %$ '-Cn. rnr rrnn$n$r.$r n'n En%.-$.nnE$Cr n$ rrnnrr.$En%'%rn.$%rn' n%2/r$nE$rrr rGGGGGGGGGGGGGr$ nr$rH n%2rnr %rrn rnrEnrr$nnr rrnr rnnr.rn-n nrnnn nr$%r' n%2/r$rn nrn r$rH n%2nE++rnCn nr ++rnnE%%n n.rn %++Cnrnrn$n%n. nrn$ rr%n.%rrrr nn .E.r$rrnnn.rn %nE r.rn.r.%r.r' %rn nr.nEr.rnC nrnr %r$'%.%%nr n% %n.rnnn n%2/r$rn rrn nrnr$rH

PAGE 162

3;= (n6)nn* n%2%r$rrnnr. r-E nrrrrn'rnCn r..rn Cn'%rnrn$% r$rnrn rE%rn$.-r r nr'rn.Cn'0 r' n%21%$nErr r r$rHn%.%r$ nE$ rErnH n%2nErEn++nE r+-rEn% r%nnrrnrrnr$ rrr.rn r%rrn'nErr %E $r.nrn$r<2<6.%n$r rrnr.rnrn rnn n' n%2rnrr rnrrnrrr rr$r.%-r n%2Er$'n%2/rn$nrr$r nrrr rnnr.r%n rr$r. r$r%r%rn$$nr$ rn rnnrnrnn r rH n%2.$'$%.rrE'En nrr'1%n nrH n%2$9nP=.%$ r r$rnn(nrn H nr$r%r(nr $ rn%rEnrrnr.rn%$ r nr$%E%H n%2Er$'nnr n.rnn% rrrrnrr$n n rrnCr$rn nn(nrn' n%2/r$nE++nrE %.U$.Vrn -rnrn%r$r r$rHP%$rnnErn$ rn $nrr.rn.n $r$ %E%rErn$n .$ rn%r%r$'

PAGE 163

3;@ (n6)nn* n%2-n.n Er$rrr r$r'"n.nnCr$ %r nn.rrnnnrnr $En n.$nEn'/ nr .%rnn.n r$n 'rrrn%$rn .Enr.r%r%n. %r%n nr.r.$En%.n$ 'n$ 'n' n%21%%$Crn$ rr$rH n%2%r$%rr r$r.n rnr%rrn%% Cnr$'/Err. r'/ %r'/%rr r $nrnrn' $% rErnrErn rn%n%nEn.rnrnnn rrn nE'$%r%.$.$n n n'%rrE$$r rnr nn$rn%nrnr rnrnnEn.%r $. $' n%21%$nErr rnr$rHn%2'rn.$.%% rrnn rnrnEnrn n En%%rEr$.rnrEr'r %rnn rn$r%E')rnn %%rE rrn%%nrnnr .%r nr%nnnrnrn% r. rn$%r.%rEr$'En% %rEr$.$En%.%r'r $%r .rrr.Er$' n%2/rr$n% nn rrnH n%2/rr%n nr !' /rrnn nr!n. r$ nr.rnnEnrnn rn$ E$rnr Er $rnrn'rn rrEn.rn En%r

PAGE 164

376 (n6)nn* %'/nrn' nrE )n' n%2/rr$n%n r3r rnH n%20nr3.%Cr nn..% r.$En%.%n%rrEnrr rr% nrE.rn%rn nErr '0nr3.%n.rn %r rnr%n n' n%2/rr$%+ rEnr rnH n%2nErr nr rrnrnn'nE rn '%$rrr%r nrr. rE$r.rn -E rn.r Er' n%21%$nE$(rr rnrnn rrnHn%nrE r$ (rr.n%UP"0n.V rEr rnnrr.r $.rnrrE $(r'rrr r rn$Er$ rn .$n$(rn $r rnrrr'En %r (n'&$nEn$(r n$rr rnrn.rn$nErn rrrnnrr n-r r.$rr$rr$r.$ nErr nrnH n%2nErrn $(r'nEr rnrnnrnrnr E++%n %rnr.r$rrnrn .rn nErrnnrr$ rnrn rnrr%r$n' n%2/rr$n%r nnr rrnH n%2nErrn..r $rrrr n++.rn$nn nrr AEn%%rnr$rnEn rnArn% r.nnr.r$n %. En%%E.% nr.

PAGE 165

373 (n6)nn* .%n%nrn$ rn rrnr$n+ +' n%2/rr$n%r nrrnn$ nnrrnH n%2"Er.$r nrn n'%n.nr% r$. $rrE$r'$r n Er.rnrn -.r r'rn -r rnnEr.rnn$ nn. nE.r'MEn%.%n rrn %r$n$nnrn' n%2&$nEnrn r n.rn%r$rrnn $rr nr$rH n%2M.nrn$ rn'En%r %nrrnrnrn r$ nn nr!rn-r$n nn rrnrrnnEr% nr' r%nrnrn% n %r$.rn.$.$rn nr n' n%2/rr$n% ?rr .rn$rnnErrn rn $%rnnr%%n? rrn%rrr\r $++ n%2nErrrrr? rn%rn$n$ rn.$rn.$ r nr!rn$nr%r$rn' /rEn rnrn.%n$r rr %r%rn-$n $ rrr.nErrnr rr ?rrr%nrn' n%2/r$n$r rrnr rnrnnr#r$r% H n%2,$rnrr nnrn r.n%r$rn rn.$ En%.'/+rnn' r nr!n-rr.rn rr?n %E%.%r nr! rE.rn nrrnErn$r nn rr$'

PAGE 166

375 (n6)nn* n%2rn$nErn$r r$r r$rnr$rr% rn H n%2P.nE%r. $nrrn. r.rnrn'

PAGE 167

37< (n6)nn* "r(1n )!r* n%2/rr$rn 566>+566;H n%2r'n%21%nr$nrnrn% rr r$rH n%2%$$rrnr %r$rr' n%2)Crn%r$n-$rr nH n%2/rnErn'n%2/r$nE$rrr nGGGGGGGGGGGGr$ nr$rH n%2rn$nr$n nr %nr' n%2/r$rn rrn nrnr$rH n%2$'EP7'" rEP;' /r$rn nrnr$rH n%2rnr$%%En% rnnrn Ernrn$nr%n.rnEr .r$r %rrnrnr$r' n%2/rECn%'/r$ rn rrnnrn r$rH n%2.n. %'rn?r r'r$rnn' n%21%$nErr r r$rHn%.%r$ nE$ rErnH n%2-nEr%r$rr r.rn $n%r$rrn%r n-$E. rn%$' n%2$r%r%$n nnrn nrrHEn%$rr. $En rE.r$rnrr' $r%r rn$nr$rnrrn%$ rn nnnnnnnr' n%2'$$%.rr$' /nrr% rnr'En$n nr%' n%2$.%$r rr$rn

PAGE 168

37> (n6)nn* n(.r$r$r%n$%$ n rrnn r.rnn nH n%2r%r$$rnrEr ')$$rC .$Ernr% $rrn $r$r.rCr% r$r' n%2/r$nE$nrn %r$r r$rH n%2$r$rrn %rnrnrn r.%%$'/nrr% rn. .rn.%r.%%%% E% Ernr%r' n%21%%$Crn$ rr$rH n%2%rrr$rnrn$ $rr%r%%n .nE%rn$r. rnr rn.r%%nrn nr! n%21%$nErr rnH n%2nErEr% n'/n$ rnrnrn$rrnrnrn $%E .nrrEErn ++ n%2/rr$n% nn rrnH n%2r%r$nE.r% nrr% rnnn'%rrE nr!. %$r'/nEn%rn$n. %-r nr$' n%2/rr$n%n r3r rnH n%2En%r%rn$ rE. rrnE.rr$ r% rCrrr E' n%2/rr$%+r Enr rnH n%2nEr'nn$r%r $r$r%r. .$En%.$rEn .rn.rnr n$rnrrrnrEr $r rn$nr'r nr%r$. nEr.n r. rrn'0 nn%r$' $rnrr$r'

PAGE 169

37; (n6)nn* n%21%$nE$(rr rnrnn rrnH n%2%nr'/%n rrn' n%2/rr$n%r nnr rr$rH n%2nrr. .r%rr' rrn .'/ rrEnrnrr%rrn .rn$r rrnn'r%r$rn $rn++ n%2rCr$%rrn'n%2Er$.rnrr %nrEn%n %rrn$nEr. rr r-rn'nEn%nnn rrr' n%2nn$rr rrr++ n%2Er$'n%2++Errrnr' En%rn$ rr*n$rrrrn$r .$ r$rrrnrr. %rnr rr.$rn n r.rnrCn.r nn r.$rrnn.rn$ rr$ rn.n$rn '. E.X=66n' n%2nE'%r-nr Ernn r'rrnn$' n%2Cn.r.$En%.$ %E%rn Ennrn%rrr n++ n%2'n%2++rn$%r$ n.Cn' rCnrn r.$ En%++ n%2.$n'n%2$n.Cr$.rr rn$rn%r rn%n'$n nnr r%n' n%2'n%2/rr$n%rn rrnn$ nnrrnH n%2/.rnrnn.E r.n. n$nnrr.rnr %r r%n.$nrrrn -rn %nr%rn%rE.rnnE$.rn %rr

PAGE 170

377 (n6)nn* rnrr.'/rnn nrn$' n%2&$nEnrn r rnrn%r$rrnn $rr nr$rH n%2nE'Mrnr n%n.r$ r.rnnrrn r$r'"' %nrr$nn.% nr! nr $r'"'"r.%rrrn H/ rr$' n%2rn$nErn$nr$ rr$rn.r H n%2/ nr!rnr '/n$ rnn'/' n%21r$rnrn$ n !rnnH n%2P.r$.%rn'n%2/rr$n% ?rr H n%2/.r?r. E.nnrnr$r. rnn'$rr%n$+%' nEr' $rrrr.$r% rn $rrrr'nrrn.n rn%n $rnn$%n$+%.$ nr!'/rrnrn' n%21%n$nHn%2)$r$'$%E%% nnrn' n%2/r$$rr rrnrnnr #r$rH n%2"Er.-rEn$r nrrrnCn .-En%rnn rn-$ %%rnr$r' n%2rn$nErn$rr $r r$rnr$rr% rn H n%2rrrn'n$r ++% rnrn.r.rn. r. n$'-++nE rn%r%%n

PAGE 171

374 (n6)nn* "r(1n )!r* n%2/rr$rn 566>+566;H n%2r'n%21%nr$nrnrn% rr r$rH n%2%$$rrnr %r$rr' n%2)Crn%r$n-$rr nH n%2/rnErn'n%2/r$nE$rrr nGGGGGGGGGGGr$n r$rH n%2rn$nr$n nr %nr' n%2/r$rn rrn nrnr$rH n%2$'EP7'" rEP;' /r$rn nrn r$rH n%2rnr$%%En% rnnrn Ernrn$nr%n.rnEr .r$r %rrnrnr$r' n%2/rECn%'/r$ rn rrnnrn r$rH n%2.n. %'rn?r r'r$rnn' n%21%$nErr r r$rHn%.%r$ nE$ rErnH n%2-nEr%r$rr r.rn $n%r$rrn%r n-$E. rn%$' n%2$r%r%$n nnrn nrrHEn%$rr. $En rE.r$rnrr' $r%r rn$nr$rnrrn%$ rn nnnnnnnr' n%2'$$%.rr$' /nrr% rnr'En$n nr%' n%2$.%$r rr$rn n(.r$r$r%n$%$ n

PAGE 172

37= (n6)nn* rrnn r.rnn nH n%2r%r$$rnrEr ')$$rC .$Ernr% $rrn $r$r.rCr% r$r' n%2/r$nE$nrn %r$r r$rH n%2$r$rrn %rnrnrn r.%%$'/nrr% rn. .rn.%r.%%%% E% Ernr%r' n%21%%$Crn$ rr$rH n%2%rrr$rnrn$ $rr%r%%n .nE%rn$r.r nrrn. r%%nrn nr!' n%21%$nErr rnH n%2nErEr% n'/n$ rnrnrn$rrnrnrn $%E .nrrEErn ++ n%2/rr$n% nn rrnH n%2r%r$nE.r% nrr% rnnn'%rrE nr!. %$r'/nEn%rn$n. %-r nr$' n%2/rr$n%n r3r rnH n%2En%r%rn$ rE. rrnE.rr$ r% rCrrr E' n%2/rr$%+r Enr rnH n%2nEr'nn$r%r $r$r%r. .$En%.$rEn .rn.rnr n$rnrrrnrEr $r rn$nr'r nr%r$. nEr.n r.r rn'0nn %r$'$ rnrr$r' n%21%$nE$(rr rnrnn

PAGE 173

37@ (n6)nn* rrnHn%2%nr'/%n rrn' n%2/rr$n%r nnr rr$rH n%2nrr. .r%rr' rrn .'/ rrEnrnrr%rrn .rn$r rrnn'r%r$rn $rn ++ n%2rCr$%rrn'n%2Er$.rnrr %nrEn%n %rrn$nEr. rr r-rn'nEn%nnn rrr' n%2nn$rr rrr++ n%2Er$'n%2++Errrnr' En%rn$ rr*n$rrrrn$r .$ r$rrrnrr. %rnr rr.$rn n r.rnrCn.r nn r.$rrnn.rn$ rr$ rn.n$rn '. E.X=66n' n%2nE'%r-nr Ernn r'rrnn$' n%2Cn.r.$En%.$ %E%rn Ennrn%rrr n++ n%2'n%2++rn$%r$ n.Cn' rCnrn r.$ En%++ n%2.$n'n%2$n.Cr$.rr rn$rn%r rn%n'$n nnr r%n' n%2'n%2/rr$n%rn rrnn$ nnrrnH n%2/.rnrnn.E r.n. n$nnrr.rnr %r r%n.$nrrrn -rn %nr%rn%rE.rnnE$.rn %rr rnrr.'/rnn nrn$'

PAGE 174

346 (n6)nn* n%2&$nEnrn r rnrn%r$rrnn $rr nr$rH n%2nE'Mrnr n%n.r$ r.rnnrrn r$r'"' %nrr$nn.% nr! nr $r'"'"r.%rrrn H/ rr$' n%2rn$nErn$nr$ rr$rn.r H n%2/ nr!rnr '/n$ rnn'/' n%21r$rnrn$ n !rnnH n%2P.r$.%rn'n%2/rr$n% ?rr H n%2/.r?r. E.nnrnr$r. rnn'$rr%n$+%' nEr' $rrrr.$r% rn $rrrr'nrrn.n rn%n $rnn$%n$+%.$ nr!'/rrnrn' n%21%n$nHn%2)$r$'$%E%% nnrn' n%2/r$$rr rrnrnnr #r$rH n%2"Er.-rEn$r nrrrnCn .-En%rnn rn-$ %%rnr$r' n%2rn$nErn$rr $r r$rnr$rr% rn H n%2rrrn'n$r ++% rnrn.r.rn. r. n$'-++nE rn%r%%n

PAGE 175

343 (n6)nn* "r(1n: )!r* n%2/rr$rn \6>+\6;H n%2r'n%21%nr$nrnrn% rr r$rH n%2rnrn%n$+nn$ r.rnrn. .C.rn' n%2)Crn%r$n-$rr n' n%2nrn%rnrn nnnn' n%2/r$nE$rrr rGGGGGGGGGGGGGGG r$nr$rH n%2Q%Errnrn rrnnrnrn nrn%.rn-rn' n%2/r$rn nrn r$rH n%2nnn'rn.r nnr.En% %En%%rrEn%++ rn En%%En%%r' % %r%E%nn' n%2/r$rn rrn nrnr$rH n%20rr$r'$En%. nrrnrrn nr.En%r%%rn n'$ En%rrrn rE nnrnrnrn.$++ %rr .$%.rn r.$-$ rrn'/r%r$' n%21%$nErr r r$rHn%.%r$ nE$ rErnH n%2rr$.%%E $rrn n'%Err$r.%E rr$ r.rn%-%n$ .nE rrr.r%% n%2$r%r%$n nnrn nrr.rnrnr$r H n%2M.$'/n$rE.% rn%r %rEn.rnn' n%2$9nP=.%$ r

PAGE 176

345 (n6)nn* r$rnn(r$rn rn H n%2/n%rn%%r Enrnr%r% En?nnC$r.rr$ rr$. r$rE%.rn%-E n?nn nrE' n%2/r$nE$nrn %r$r r$rH n%2nErrn %Er%.r n.r%r.rn nE$ r%rr' n%21%%$Crn$ rr$rH n%2/.%r$nrnnr '/rrn. rr$.rr.$n'r %n$+C n.rn$nnr' r.$% $.$n%rrn$%E r'$ %Enn.$%Er' n%2/$r$r$$%r rrn%En %rrrrH n%2.$r.%r$rrn %r.Ern rr$$rn.r$r.$r$%E r% nnr$nrr $r' n%21%$nErr rnH/Enrn%r'rE rn$n$%rnr' n%2P'n%2/rr$n% nn rrnH n%2%nrr .rnnr .rnr%%rr'n nEr %%Er%.rnr % M.$En%' nr!rnrnr r rnrnrnn' n%2/rr$n%n r3r rnH n%2/rrnrnrn %%n. rCr' n%2/rr$%+r Enr rnH n%2'rn. nE rr%r',$n%. nE rErr' n%2n$nrH

PAGE 177

34< (n6)nn* n%2.n.n.n'M.r .r%Er ++%nr$n%.% '$ %.r%rn' rr% rn'r. n%21%$nE$(rr rnrnn rrnH n%2&rrnrnnnHn%2P.rr.rrrrr rrnr n' n%2.rnrnnr '0rr$.%n$ .r%$.$r$' n GGGGGGGGGG.rnn%n$+%$r '%n $rrrrn.$rn $nrn$ %E%.nE%r% n' n%2/rr$n%r nnr rrnH/nrEr nn r.En%rn % rn%rn.$%rrnC nr %rnnnr$ %rCr '&$nErrErn$nH n%2/.%rnrr$rn$n.$ r%rrn%n. %%.rn%++ r'/ r$n.rnn%r 'r$nrnr %En' n%2/rr$n%rn rrnn$ nnrrnH n%2rnHrn ++n% rn$n++%nrrn.rnn n n.n$' n%2$'"rE9n n' n%2Er$'n%2/$r$rn$n nr%H n%2M.rrrn$ .rnrnrnr rn$.rnr n%2&$nEnrn r rn.rn%r$rrnn $rr nr$rH n%2rrrnnn.rn r%r$rn nn$'n% nr $n.n%nr $r%r$ %++.%r$r'% %nr rnH

PAGE 178

34> (n6)nn* n%2/rr$n% ?rr H n%2QEr$'"r$rr%n $+')$nn r'$rrCn.rnr rr n'$rnr.n r?' nrr%?' n%2/r$$rr rrnrnnr #r$rH n%2$rHrnrnEnnnn rrn'Mrn-rrn n'M ++%rrrnnn. %n nnn.rnnn%'r%r$ n. rnrn.rn$-En n' n%2rn$nErn$rr $r r$rnr$rr% rn H n%2rnnErn$n'

PAGE 179

34; (n6)nn* "r(1n; )!r* n%2/rr$rn \6>+\6;H n%2r'n%21%nr$nrnrn% rr r$rH n%2r$r.rn rrrn nr!' n%2)Crn%r$n-$rr nH n%2n-$nrnn .-nr .nrnrrn' n%2/r$nE$rrr n$r$n r$rH n%2-nEnnn%r%r%r$'n r$r%rn$nnr$ nrn$n rn.-.$En%.-%r .$ En%.r$%rEn%rr$n%Er$ r.nn r-.n' n%2/r$rn nrn r$rH n%2nr' n.r n.rrn'r%r$n nn% rnrE r' n%2/r$rn rrn nrnr$rH n%2r.r rE.nn r.n%r$n.n %nrn n'rrn.-r r$nrr n%21%$nErr r r$r'n%.%r$ nE$ rErnH n%2nE%%Errr'/%E .%nr$ U%r$.VnE%r%. nrr. nr'n$rr(n .r nrr$rnn% E$n' Qr$nnr.$En%.r' n%2$r%r%$n nnrn nrrH n%2M'

PAGE 180

347 (n6)nn* n%2n$.%$ r$rn n(nrnH n%2/.Cr.n%n.En% %$rn%r.n %rrrnn.r$r$rn nr. r$rnn.nr .$En%. rrnr' n%2/r$nE$nrn %r$r r$rH n%2nE$%r$r rnrn% rn'/rrn.rn n.rn n'/nrnrn'/E nnr$ nnr%' n%21%%$Crn$ rr$rH n%2r$'n%2rn$rErr r++ n%2%rr'/r+ .r+r n$.-r$n' n%21%$nErr rnH n%2nErnr %r$r%n %nr. r. rnr.$nrnEn r r%rn' n%2/rr$n% nn rrnH n%2/$r$rnHn%2'nr% rn.r$ rnr%n+ + n%2/.rr% rrrn n%rErn'/rr rn% nrErn$)n.%rEn rn n%rrnrnrEn %rn%rnrn$rn' r %r' n%2/rr$n%n r3r rnH n%2rrn.r %r. %'-rnrrr 3r. r%Er$rn.r$r r rnr$nnrn%rn r C$n.%rnr$rn n r$.rn%nrr.rnrnr n.rn r$r+rr'

PAGE 181

344 (n6)nn* n%2/rr$r+rE nr rnH n%2/r$rn$rEHn%2/n%rEr%rEr rn$rnr? n' n%2/.rr%r$.E n'/r rnr.nn' 'nr$ nr.$En%.rn%nE n$. n..nn' n%21%$nE$(rr rnrnn rrnH,r$rnr $rr '/UP"0n.VP 0nr$r$rr$(r r'n %.$rn$rr n $(r.rn$rErr nn.rnn r%rr$nrr r $rr$r'&$nEr n rrnH n%2nE.rr rn%.$ $rr$nrr.r$nn r.rn nrnn$rnn nrrn rnrn'$$r.-rE r' n%2/rr$n%r nnr rrrnHnnEn%$ rr rrn$rnnr%$r rrn n%rrnrnn rrn rn.$rr%r Cn r' n%2n$$r.%rr. nnE%rrn$$ n%'rnr++ n%2/rr$n%rn rrnn$ nnrrnH n%2nE%rrn$ K%.rnr. nrnr.nn rnn %rnE'rrrrn rrn r%nrnn'rrnr $ n%'nEn%-r rr. -nEn%r'nr%r rrnr nn' n%2&$nEnrn r rnrn%r$rrnn $rr nr$rH n%2nE$r.r nr+$r

PAGE 182

34= (n6)nn* r.rrrrrnn%.rnn %rn rr$r.n.$En%.n% r.%r n.%rrnn$' rr r'/rrnnrrn r$rH"r' 1n$.nn%$ r$ r$.nnrn%' n%2P'/rnrE$ nErn$' n%2Er$'n%2/rr$n% ?rr H n%2$rr%n$ rrrn. rrrrnrn.%r rEnr%r$. $En%.$rrn n'rEr%r$..rEr%r$n% n Cr'/'/rn n %+rnn'rrrr ?.rn $rrn' n%2/r$$rr rrnrnnr #r$rH n%2Qr$nn.r%r$nn nn%r$rn .n$%'M rn r.-rr$$nn %$rn n$$r' n%2rn$nErn$rr $r r$rnr$rr% rn H n%2rn$rn%r rr-$ ]^'/rr$r$r n%2rEr(n' &$nErn$r rnnr$r$rH n%2r$nnrnn'rr rnrnn %%rn%%E%r' %r rnrnn.rnrn%%nrnn %n.r n.rn.%%rnr n r!' nErr'

PAGE 183

34@ (n6)nn* "r(1n< )!r* n%2/rr$rn \6>\6;H n%2r'n%21%nr$nrnrn% rrr $rH n%2r$r.rn$ rnrrn r' n%2)Crn%r$n-$rr n' n%2nrnr nrnnn rnrnnn' n%2/r$nE$rrr n$rr$ nr$rH n%2-$nr++n%2/r$rn nrn r$rH n%2 rnr'!$r $n++ n%2/r$rn rrnnrn r$rH n%2)$nnrrrn $%rn rrnnnr $ nrn.r$' n%2'/nnC( n'$nE rn$n.En%'1%$nEr r rr$rHn %.%r $nE$rEnH n%2nE$ nr!'n%2$r%r%$n nnrn nrrH n%2M. nr!'n%2n$.%$ r$rn n(nrnH n%2nEr%r%.r$ rnr%r$rn $r' n%2/r$nE$nrn %r$r r$rH n%2#' nr!n%21%%$Crn$ rr$rHn %.%rrH/rr%H/ r$H n%2$rEnrn H n%2.n'" rr',r$n

PAGE 184

3=6 (n6)nn*%$r.$rnnErE' n%2/.%%-$nr$ .$n nrn%n' n%21%$nErr rnH n%2nr'n%2/rr$n% nn rrnH n%2/.%nr++n ++n %.r$-E nr!' n%2/rr$n%n r3r $rnH n%2nEnr3.rn nrr.n. n$r$nr.rn nrnrn .rrn%r$.% E%rn. rnrrE' n%2/rr$r+rE nr rnH n%21+rEnrnrnrHn%2*+'n%2nErErn .$En%.rrrn n.rn$n.%r n$ rnrrr++ n%21%$nEr$(r rrnrnn rrnHn%. n%%UP "0n.V%n$(r. $rn n$rr.rn$n$(r rrr$rr rnr $rr$r.$nErErn $nE nrErnn$r nH n%2nEr.Er. $rn$rE' MErrr.rn$rnr$?.rn nn Er$.$nr%nrr.r% $ n' n%2$nErrr $(rrn rrr$%rrH n%2M'n%2/rr$n%r nnr rH n%2/.$rnr +n.rnnE r' n%2"rrn'r nnr.rn$ rnrr.++En%

PAGE 185

3=3 (n6)nn* $rr+$rrrr%. r$ ++'$rnn$ rn$rn rr$'rnr %rrn Cnr%nnnnr '&$ nErEnnnCnr %En %nnnr.$nErr H n%2nErn%rn rnrnrn .n$'0n%+ +.En r-r$.$.r-.. rr r$rn' n%2rnrnCnr% rnnnr.n $nEr' n%2M'n%2/rr$n%rn rrnn$ nnrrnH n%2rrnrnn nr !' n%2&$nEnrn r$ rn.rn%r$rrnn $rr nr$rH n%2 nr!'n%2/rr$n% ?rr H n%2nErErn'" E.r$r%. %rrrr?.%%r rn $r.%rrn.nErEr n'/ rn%E%nn+n+nE% E' n%2/r$$rr rrnrnnr #r$rH n%2-rnr$?n rrr.$En%. nnn.rnn nr!.rn% $r $rnrnnrr nr!' n%2rn$nErn$rr $r r$rnr$rr% rn H n%2P'n%2/$n%rE9 nPC++ n%2Er$'n%2++rn$nErn$n.$En%'0r (n'/r$rn rrnnrnr$ rH n%2nEnnr .n.E. nr%nn r. rn.Er'

PAGE 186

3=5 (n6)nn* n%2rn$n$Er rH n%2P'

PAGE 187

3=< (n6 "r,1n )$n* n%2 Pr!.rnnr.rn% %n%9n nn'1%nr$nnrrGG GGGGGGGGH n%2$n$r',$$ r%rr$r' n%29nP5.%rrr$ rnr rnrH n%2r$rrn ))n' rrnrErnrnrn r.rn rr%nn'n. rrrn n$rrr$rn rnnnnnrrn nr n..rrnnrrnr n'rnrn n.'$nr rn'E rrnrr nrr' r..$r.rnnr rnrrn nrn$rrnnnrnr n%2rnE$'$Crn%r $n-$rnr rnrrn%r$nrn nH n%2/.%rn-$r n'rnn. rnr++r%rr-'M En%.nr$ $++$%rrnr$ %r$. rn$n%r<66.>66 '0 %r$r$rn++.$ En%.rn $r'r++rr rn% r'++$n r$'r rrrn.rnn. % nrr%%%rrn $n' n%2Er$'rnE$'P.r nr.%r $nE$rnn?n$ H n%2r$++r$-rnn r'++%rr $rrn 'n%rnnrr. $r++ rr.rn%r$r %r$ %.rrnr. %r$++% r$rrr$rrn rnrEn rrrn.rnrn r.r r.rr.r nrr.rn r'%r-r%nn rn rErrnrnnrn

PAGE 188

3=> (n6)nn* n%2rnE$'9nn.% r$nEr %r$$rnrn H n%2/.%rnr$$%r$ rn'rn$ r++rr$r$r-.$En%. %rr nnnnr.%rnrn nr %rEn. n nr%rrr$.rn%r rr++ rrrnr.$ En%'n Crn'%rnr$%r= 5n rrrrr .% %rr$nrnrn' n%29nn7.rnr r(nnnn% Crn nr!%rErn$r r$ rrr rr '%n%nnrn$r.r $r% n' n%2r$rHn%2M.r$r'n%2Er$'n%29nnC.rn$nE rn$rrr nnnrn+$r H n%2M.rn'++rr$.r rn'r rnr.rnrr.rn%r n nr%rrnr$r. %r n%n%rrE%%%nE %r rn'n nr r.rrr$.r n.nn'%rn$En %n nK%.rr nrn n'Cr.r?r$rnrn $%r%.rn rrr%rr33n n.rn++ $rnrn$'Q nnn %' n%2%'n%2Prr.r r%%56'n rrn$rr$rr%rr56n 'nr nrnnrn3;rE.%r n$++ rrnr'/rrrn.r rn r%%$rn r$r'/ rrnrrnC.%rn Cn r%rnn.%r nr'

PAGE 189

3=; (n6)nn* r$.r$%.$%rr n rnrrnrnrnnrr$.$E n%. rnnrrrrr .$En%. Er'r$rrr E %nrn$%%n.r n rnr$nr%n'M. En%rr n%n%rnrrnrn rn nr%r$rErnrr$rn %' rr$'0 nr! r' nnr'n$nEr%rrr nn rnnnr$E'n nrnE rnr%r$n rnr rnrnr$rn r$nnr$.rnnE% ++% rEn%nnrKr $++% rnrnrnrEE. %r rnn.Er'/++%n r n! rr'nErrrnr r$ $Errr r$r' "r$r.%%n%r &0)" n%rn$rn%n rn rr'nE%%n$n% .nEr r$rrrnr'-r r nn'/nnEnr .%%r rrrn?'rn++rn %n (r++C.%nn$ %n. %rrrr'/nrn nn r'%++rn++ %r%r$ nr'Pr$.nn .r n%rnnnnr $% Er$'nrnr n%rnr. %$rn++ rn rrn%r(r%r nr%r$ rrn'rrrn nr% nr$r$nnn',$++$ $ nrn42>;.%r++nn%r .n n%nr?%rn r. rErr%$ rn% $%rn.rnn$rrEnn nn r$'rrrnn nn.rn$ r nr!rnrnr $ nnn'nr% r$$ \rrn%r$4.rnr$ $

PAGE 190

3=7 (n6)nn* rn423;.42<6'%Er'/E nr' $rn'rn%r$r $ Er$'%rr%n+%n$ $.rnn rEnr%r$n'%E r' /rr-rnnnr'"r $r$%+ +$%nrn<2<6% >;nr r%nrr Ern rEr.n .% rnrrn%r r $%n++rr.nr r% rrn<266'r r.n n.rn$%3;<6nCr rnnn r$.nErrrnr'"%r n nn.%rErr' nn r.%nr$rKrn++rnr rnrnr r.n+n+nnr%$r nrn rnr' n$nE rrrnr' nr!r%rn% r$r'r %rr++%rr%nr'.$ En%.$ Errrrnrr.$ r nrrrrnrrr\r %rrn rrrrrrnn',$r. %.n rr%rCnrrnrr-' $En%. r%r$rnrnrEnn' rr$ n$'En%rrnr nnr 'En%rr$nrn nr %rnrn'%n nnnr. En%rrrnrr$ n %n%rr%n% r<6+ nn%rrn.rr$rn( Enn .%rrnrnr rrrrnrr rn %r.$$n E nrn$r'%rn n$r$nrr' n r'%rnn$n rn r'/rn%r'r n% rr$rr$% rn rr'/nr$ rnr %%rn.rrn'rn .nEn% rn'/r$% nr' /%nr$n& .%r GGGGGGGGGGGGG.$rrnnrrr r

PAGE 191

3=4 (n6)nn* %nrnnr.rn%r rrn r%rEr%++%r$nn .rn%r Er%r$rnr% r$%rn nnnrrrn rnr/Er'%%n r$ %n%nQrnr$r.rn% r ++'nEr r%n ++'/rrr ++rn n++rrr','E%rr rnr rErn%r++.Cr.r ++ .%nnrr.rn% .% rnrnrrnrrnrE nr E.$En%.rrrn rC'r'nrr$r'n $n r2r$.nrn nErn n'rrrn rrn nrn.$ .$E r.$rnC$.$n n .rEnn'r$nE rrr n'rn.rrn.%r$ nnrn rn'/++%++nEnr.r %rr$ n$++%.& n!.&rnnr n rr%rrrnn'0. r n%rnrn.nn r %rnnrrrnrE.r n%r$ rr'/rrn%r. $n n'nn r'nn% rrn%.$En%.$rrn % rnrn.nrrnrrn nr' 1rrn%$(nH n%2M'rnE$$'n r$ %rrErrn++ n%2Er$'n%2++r$$nn. rr% rn-%r$-$r') %r$' n%2rn$'n%2(nnn.%r$ nE rnr%r$r$nnn H n%2/.%r++%rn rn$n rr%rnrrn rn.$ En%.%rnEr$E nnnr%r++%rrnE$ nr'

PAGE 192

3== (n6)nn* n%29nn.%$ nEnr. %rnr.%r$r $ nnrnH n%2/.nn%n$ rE'En%.$En%. rr$rrErr rnrn rrn-%nr nr%rrK%.%rnrn rnr.%++$En%.%rr$ ++ %n++n%n n' 0%r$r++++n%rn r$$n nr++nrrEn%r++$ En%.rEn n$nnr%%n r rn.$%r.$En%.%n nr nnr%'nn 'rn. r$rr$nrnrn r.r$ n%r$rn.rn$ $rn n+n+nn.$nr'0 r. nnrnn$rnr?'M En%.nE rrr$.%rnrrrnr rnn rnrnrr.n$rn r$rr $rEr$r'.$ En%.$nnr++rrn. r' MEn%.$nrrrn r% $$r$.%.nn$ $r r%rnEr?%n'$ ++$ n%r'r$r$++ rnrr. nrr%rn r%r rnnr++r % n.%rn ?' rr++rEr$.rrn -r%E nr.rn$En%.rn %nE nr-r.% n$r nrnnn.nn$ rn E++Er$++r$ rn .r%r$nE ? r%n$56Enrr.$ rn rr$rnr $nr nnn.n.$ n rr$$nnnE .rn r$rrnn n'n En%rn%$(n' n%2M'rnE$$'9 nnnn.%r $rn%r$r$rn

PAGE 193

3=@ (n6)nn* H n%2/.nErnrn $r% nr%nr'En%r n rn$$'nrn $' MEn%.$nrrrn+ +rn rrn.r.%r$rn rr n$nnnrnrr$%rn. rnn nrnr$% rr%r rrr.%nn++. $En%.n rnrnrErn%rnn .-.$ En%.rCr$%$nrn rrnr Crnrnr%r$n%rrn%$rn rr$ r$n' n%29nPn.%$n Err rnH n%2rn.nrrEn %r%rrr rnrrn$nr r$r' r'.$En%.n++nn $nr r%n'nrrr. rrr$ rnrEnEn%En%r$r r%r++%r(nrnr%n %n'M En%.r++++%r$$Er rrrn$r% %rrr%.rrr n%2Er$'rnE$'9nn n.%rr$ n%nn r rnH n%2nErr n$r%r rn.rn%rrn$r$ %nnrn .rn$n.%r$ r3' MEn%.rrrnn -r' *nnr$.rnr$r rErrrr.rn%n$ nr. $nnrr%rn% n++ %nE$'%r $ r++?rn$nrEn% rn++ nr.$En%.Enr? %n.rn$En nrrn.rn$nr? nn. ?nrnn r$ %%n'rEn nrr$ %rnrn$'

PAGE 194

3@6 (n6)nn* n%2#'rnE$'9nn %.$r nr3rrnH n%2/.rn.n(n r++rEn %n$n++nr$E r'rnE rr%n%rrrnrn %r$ rnnnnrn$ % rEnEn%rn.rnrr % rn$En%'P%.r% n rrnr.$En%.rrnr rn Ernrnrn$n' -++ nr$nrnr.$ En%. rn$r%r' 1%. Cr$rn$.nE.r$ r$ r$Ennr$n'/r n rnrrr3 .rn$En%. rnnE.$.nEn%%$% % rnnrnn+n+n n E.$En%.n$nr $nn rrrnr.nEr$ r$Er CrnrEnrnr$ n.$rn ++$rn' n%2rnE$'9nn2/r r$n% rEnr nr!H n%2nE++nErE nrnrrr rn$$n.rnr n.r %r$nnn%nrn rnn r$n'rn% Crr. n'++%nrnrn %n .n.$En%.r'En%rn nr %nrnrnnrn$r rnr r.$En%.rrnrrn%r rr n.nnr%rr rn nrnrnnE %r rr$'MEn%.rnrr%r$ Er'M rnn++$rnnn'Mrn $rnnn 'n$nrn'n rnr n'nEr$rrn' nErn r$++$n.$En%.$rnn rn $n%rrnr$ rrn' n%2rnE$'9nn.$ r$(r rrnrnnrr nH n%2r$r.rn nEr$++$%

PAGE 195

3@3 (n6)nn* r$rnrr3;r r$rnr rr.rnrrrn$%nn rn. rnnrr' nEn% nn$rr.En%r n$nr..$En%.nEr r$++$ rrnn$%$r'M r' r$r%E.r rnrn rn%rnEr$rn r'P%. r++$(rr.rE r-r n'.$nn(rn nr$ r%r$%%rr++rnrEnr rr r%nr'%$r$r rnrnrnr%r$ %En r'.$$(r$ rnrE 56Ernnn0. nn %$%rnrrrrnn 'r r(rnr'nr rrn %r'MEn%.rn++rn .$ En%.$Er++%Errn( rrn$ rnrrr'nEnn %'nn ++nnr'/r%rnEn% nrn r$(rnr. nnrn%n$$r. %n C.$nnn r$++ $nrn<6$rrnrn $n rrr$'r++$En%.r r.rn rrnrn$nrnr' n%2'rnE$'9n n.%rr$n %rnnnrrr nH n%2/.nn.%r++ r% rrn.rnr$r%rr n.n %rrrnnrn%E'1r$r$r n%nrn ++n$r$.$%E.rn r<6nrnnn+n+n nrrrrnnr rrn $$.%nr$n $ rn.nr.$++ rr %rrrrn% n$nrn-r$r r% $%nrrr.r$ % nrrnrnnn nrn rnrn$En%.n% rn

PAGE 196

3@5 (n6)nn* nrEnrrrn'$ n++$ nr?.rnrr++rrn? nnrnn rrrn$.rnr%. %r$ rn.rnr%.$nrE.$En %.X;6.666r $rrn.rn r. rnEn'n$%Er.$En %.%r$r $r'r%E$r$$.$ En%.n rErn$rn++$++$ n++$ rrn%rrn\r$ En%rEn X;6.666.rr$nrn55$r 'r. $r<6'++rn' nE$r% -rn%n$++$r? rr nnr$$rn.$% r?r nnn' n%2,r$$rEr nnrrrr rnrr++rnCnr%r nnn rH n%2M'/.r %r++r. rnr$r%r'nrEn %r$n rr%rr$rr' n%r .nr++rrn n++ n%rrnCnr.% rnrr 'n$.nrr.r $ r++r%rCn. r nrn-.$En%.r% r$r%r$ rrn(E$r?r%r$r n rnrnrnE%rn%En r E%n'++%r$r n++% nrrnrr.% r$ rnn%rrnrn'rr r$ r$%rrnrn' n%2'rnE$'9 nCn.%rr$ n%rnrrnn$n nr rnH n%2/.rnrnn.$En %.%rnr nn.rnr%rnErn n'nr$rnr '$rn rr$rn.%% n 'r++$rn $nnn%rn$rnr r$nn. rnrn.$nnrn $' .$En%.rnnn$rrnr' *nnr$. %rr++ r++r

PAGE 197

3@< (n6)nn* rnnrnrn$En%.r r%n% rnrrn%$nn$ rr 0$r%rn nrn %n$rnn'rn. ++rr?n 'rrn$nn. ++$En%. rn"rE/rn(\r%rr n$rn$rrErnrn rnrnrrrnnrn' r $%nnn. % nrrEn%r%++% nn$ nrn$rnrn. $ n$E$rr$rn$ rr .$n%n $ r$nrnr$'rnr' Cr. %rrr$rrr0r$.rn $n$'rrnrn n$ 'rrrrn $n rrErn$rn$rErn $ nrnnrrn '. rEnnnErn n$' n%2rnE$'9nn nn.%rr$ n%nrnn n nrrnH n%2/.n$r' nErnr nr$'nE%++%n r %n%r.n%r.n%rrn n$n .$En%.n.r%n .n$ n%rnnrn%n$rE .rE $nn-r$'n E++ rn%nr$n '$ rr$n.r$nr %r rrrnr$nnr rr. rn%nr$rr%r$nrn Cn'M En%r-$$r%n$$n .n $r%rrn' n%2Er$'#r'rnE$'9n nn.%rr $n%?r rnH n%2/.rr.+ +r++rr++rr (nrn%'nEr?r r ?rnrnr%nEn$r n$ r'nE$E++r rrnEr .rnErr?%n .$En%.3=

PAGE 198

3@> (n6)nn* Enrr.nEr%$r nrr' .%.%rr nr%ErnEn%r$nrrn r Enn'"r$r..rr rn$%r$ \r%rn%..$En%.nnn%. r% rrrn\rnEn%rn E. rn$%rrEnrn En% Ernrn. Enn. .$En%.++.r%E' n%2#r'rnE$'9nnn n.%r$$ rnrrnrnrnrr $rH n%2/.En%rr nnr%r rrrnrnn' r++r nrnn++nnr% r++ '++++rn%r$',rnrn n Crnr%r$r.rnrnn ++r Crn.rnr%n r$r.rn nnrn$Enn%++n%%r$ .r -n%$rnnr $ $n'Mr$r'++ n%rnrn '%rnnr'%rn nnrn'%rn n%' n..rn r$%n n$.rnr nnn n' n%2#r'rnE$'"r(n. n%n$.rn$nE rn$rr$rr $ rnr$rr%rn H n%2r$nr%n 'r++$ En%.nrrn rnrr rrnrn.$r.n r++nr n$' n%2rnE$'%rnnnr rrn$$r$rnrn%n (n. rn%$$n$rErn$ rn'$ nErn$nr.rrn +r$. $En%'$rnn $'M nr%n'%n.rn rr$' n%2'rnE$'

PAGE 199

3@; (n6)nn* "r,1n )(n$n* n%2rnnrn%% nr!.rn%rn Enr(n356.rrnn rn% (n'9nnn.%nr$ n rrnnrrGGGGGGGG)nr$H n%2nr$rrnrr'n%2P%.%rrr$r nr rnrH n%2r%$rn -rrrr.rn rr++$%rnEn%++ Er$'rnr #n)nr$n0r%.rnnr nr $r.rn"rE)nr$'/r rr rrr$rrnn%nr r r'nrnn%)nr$r n%rr rrrnnrnn% )nr$ %n.rn%rr rr. rnn%rnnrr% n%rr 3'.%n0n, n1rn$ rn%rrnr%$r rn rr$rrnn rnn rr'n.rrrnnrrG GGGGGG' n%2rnE$'P.$ Crn%r$n-$ rnrrnrrn%r$n rnnH n%2.n++n n-$n% Ernn%rn%En% r$rnnrnn rnr++ rr$r-$'nrnn+ +%En ++%En%r r%n% rrnr r.rn rn.$nrrrr rn n.r.$En%.rrn r rnr.rn%rr$' -rrnnnnrr %n$n rEr'/$n%E rn %r%' n%2rnE$'9nn.r rrn nr.%r$nE$rnn ?n H n%2rr rEr r'rnnrr n$%r$

PAGE 200

3@7 (n6)nn* r$%rn'n$ nr r++r++r$rr .r. \rn%r$$r.r$n rnrnnr'r nr-n nrnrnnn%r n$rEn '++Ern+ $'r++ $En%.nnrrnn rn$%r$r n%2Er$'rnE$'9nn .%r$nE r%r$$rnrn H n%2nEr$r?rr nnrnr Crnrn$n rrr$n.r$Er % nr' rr rnn'nnrE $ nrnrrrn.rnEn%r $En%r rn+$' n%2rnE$'nC(n.( nC(n n%n$K%n n+$r %$rr n rrn'-%rn rE$ r%r++rr(nrrEr rn+$r .rnr$rr%nn' Er (nnC'rn$nErn$r rr nnnrn+$r H n%2/.En%rrnnn $r.%% nnr$r%%rrn .rn %rEr%r$ rn rn%rCnr.nnKrn $nr rn$%n'$r$?.<5;+ nr$. rE%rr r++rn.%+ +%nrrnnnn.rn Er% n,'E.%r++rrnr rE'/ n%'/++ .$ En%.rrnrr'/ ++% nrn,'E$nn '/ nGGGGGGGG"nnn'/rr r$r' 0n%rn&'"n$rE rr rnrrrnr$%rr nn n.rnn%E%n%r$ nr'1rr$ nr rrE'%r$. rn.% rrnrnn.% r$

PAGE 201

3@4 (n6)nn* rr$rn%r%rrr r. nEnnr%r '/rnnr'rn nE n$rrrn$.rn%r rn$%E%++$ %E%37 nrrn++%$r.rn$r rnn $++$$rn$ % nr%Er<6+n r'. $En%.rn$%Ernrn E.rn En'r%r-r$ ++rn '%n.rnrn.r%r -Er rrrrCr rn++ %rn'-r%'% r$Er '/rr'/ n'% rrrnrr%En .nEr %r' n%2rnE$'9nnn.% r$nE rnr%r$r$nn n H n%2/.$r%rrrn r%rnn%rn r.$En%.%rrnnrn r%rrrn'/% rrn% rEn.rn%%r.$En%.rn rn%-++-%rrrrn r' En%r$rnrr.rn$ En%. %n$r%$r.n$ n r$n'$En%.r%rr 'En% r$rrrn.r nrnr %rn.$++$%r. rnrE r.r$ nn rnnnrn.nnrnn 'n E%n%%rErn. %E rEr$$r%nrrr r' r%rnr%En r nQrnr$.$r.rn$nrn+ +rn.%r -nrnnrn$n$r rn% r$$Cr'MEn%. E%r '%rnnrE nr rnnEnn.$n % r%rrrnr% rnr% %%n%r%% r$ n'%rr%rr.rn$%

PAGE 202

3@= (n6)nn* rn.nErrn.Enrn %r%rnC. nEr%%r$%r$' n%2$'rnE$'9 nn.% $nEnr.%rn r%r$r$nnrn H n%2/.En%rnrr nrGGGGGGGGrn %E%rrrrnr$r'/En rrn r'n.rn nrEn r$.Er$.%nn'"rEr .$En%.Err.rn rCr$% rn'En%rnr rr.$ En%.%rn.%rn rrn $Er.%.rr$rr nnn 'nEn%r%rn%n ++ E%rnn'0rnr .$En%r %rrrn$'/n$r>56 nr $r.rn$++En%$rrnr %% 3rnr%rCrn$'rn r.n++ $En%.$rnrrn$nrn rr.$nn'$ E%r r+rrn++rr.r+rrn rr++rnnrnr %.$ En%.%rrnErnrn .rn% n.$En%.$'rr r++r r.nnr' n%2#r'rnE$'9nn nn.%r$ rn%r$r$rn H n%2/.rnrrr nnr.rn rrr$rrnr rnn.rn rnn%rnrrn $% En$'$nEn%%%% nr %.rnrrn.%rrnn+ $% rnrnrnrrr ,rn n.rn$rrrn?r nrrr nr'$rrr nrrErn r%n++$$r$rr rnn rr$n.rnrrnr rE.rn $nEn%%%nrErr%r$ .rn% n'/nrrn'/-r nrnr r%%rnrn rn

PAGE 203

3@@ (n6)nn* r.rnrnr$n rr%r rnCnrr$.r$%E% %' n%2rCn'Er$'9nn n.%$nE rrrnH n%2.r$'rn.$ En%.rr $rn%n$r.%n$ r rn%nrnr.r$rr n %n.rn$En%.$r++r rn$. rn.r.$En%.nEn% rnrn.-En%r++% rrrn. rn$%$nrnrnrnrEn nrn% -rrrnrn.rn%En% r rn%rrrr$n.G GGGGGGG% rr$rrnn+n+nrn+ +% n%.rn%rE.$En%. %rr $n%rn'nn$nE rrn' rn.%n&.rn%%n nn++ nr!.-%.rnn ++ nnr$E'rn.%rr rnr% %nn%rr%nEn' n%2'n%2nnEr$rr r.%r++%n% .%nrrnn%r rrn%n% r%rr%r.$r E++r$ nE%rE=6nrE r' rrn.rr$rrn r' n%2'n%2\r%rn++%rn nr%rn %++%$r' n%2Er$'9nnn.%r r$n% nnr rnH n%2/.rr%r$%Enr 3.rnr$ 0n,%r%rn.rn En%r %$r.n++ rn.r$.rn rE%r.$En%.r nr! rn.rn n.$En%.r++r%E rnn% .rnrr$r0n,r nrE rn-'++++ ++r+ Errrn%E.$nr rn$rEn En%'rC n $r.r$nCn.r$ nn rErnrnrn'rn

PAGE 204

566 (n6)nn* rn%rnr$ nrr nn$'P3.$nrKP 5.$ .rn$r$rnn r%nn %Ernr$nrnr nrn$n' $%$nr.$En%.%nC rn 'rrn$nr%++ ++ nnrr%' rn.%r++ rn.nEn%$%rnn ++%r r$++%rrnr%'/ rrnr %.rn$%r'$n r++ $rn'%rr nnn .++++$-rnnnnr' En%r,' 1nnnnr rn %r-n%r$rEr rrn %En"rErnr#QnEnrr+ +). $En%.rn$En'$r rrnrn $r%Cn.rn Er 0nr-n'n%.%r %+E .rn.%r$rEr. n r$.rnrr$%$%%' n%2rnE$'P%.$ rnr3 rrnH n%2n++Enn nnrrEn% r0n%rr3.rn%rrEn n$ nnr.rnnr Cr .n.rnEn%r #rn# rnr++nr3.rn nrn r$r'/rr3.% n nr++n nr%' rn.%%n. nr' En%r3%rnr$ r.r$ %rrn.nr $ "rrnnr$rr .rn ++rnrn$n'0r n%$n rn$'M$ n$.rn rnrn'rnCr n$. Crrnn.nr++r nnr nrnr.r++r r%' n%2rnE$'9nn n.%rr$n %rEnrrn H n%2/.r$$Er$n.% r.++ rnr'nE%r .rn %rErEn.$En%.nn$ r'/

PAGE 205

563 (n6)nn* rrn%rrr$rn n rnr.nnrrnr.++ r% rEn'En%'En %r%r rErrErnrEr%rn n%% rn.++$rnr rnnEn% rn$%r$r'r$r% n.$ En%.E.$$nr E n.GGGGGGGGGGrnE. $En%. %nrn'0%n++ %n rr.r.rErrnn.r %rrn' 0rE$$r$ 'n r$rE$nr nErn r'nEr++++nE r rnrrErnr' n%2rnE$'9nn n.$ $(rrrnrnnr rnH n%2n%r$rn$r nn' n%2r%rn$rr $r' n%2.r$.r$'\r $rr++ Cr.%rnnnn nrn r.$rnEnr.%n$ n%rn rrnrnEnr.n$rn r$nrn r%nnn.++rnr .% nrrnnrn$++$ n rnnrnn$rn %r nnrn%rnrnnrn $r. rnn$En.rnnr $.E rE$$rr$E$En% rEn%r%n%r++rrn n%r nrrnn%nr.% rEnr rnn%rrrrn.rnE $r. rnrnr.n$nrnrn n++ nEn-.rnn n$r. rnEnnrn%Ern n++rnn $r$rrrn% E nr$rnrnnrn n 'r%r$'$n rn$rn n%r.rnrrr n.r $nrn.$ rn%r% nrn$rn%rn% rn $r'Mrnr 'M En%.-rnnn. Ernr n%rrrrn'$r$ nr

PAGE 206

565 (n6)nn* nn$%r'n$En%. ++$En%. $(rrrr$++rn rr %r.nE+ +r rrnrnrn rr$n rrnnr$nrr nn$. n++rn$nn$rnn..$ En%. $n++$n$(r.r rnr$ rnnnrr$n. Er nnnrrn$nrrnn r' n$rrrn' n%2rnE$$'PC(n. (nnn. %rr$n%rnn r rrnH n%2/.rrErrnr nnnr'%rn nn%++rnrn$rnn r r++ n%2M'n%2++rrCn.r rrr$%E r.$En%.rrn r%Ern n%E.++nnn nr rrEn%%.nn$ nr rnrrn%r rrnnr'r rn %n%nrn$En%.r rErn nr$ '$n r.nE++$En%.n%.%r nrr %rnnn%rr$ %rn%rrnr nr. rn++-Err% E$n rn.r++rnC$ nr nrr$r%r$'nn E. rn$En%.%rrn.E. nr rnnrnrn++$(r r Crnnrr$rn .$r$ rrnrrrr r$ n%'%rnr$rnnn r nrn.rn-n rE$r' n%2rnE$$'9n37.% rr$n %rnrrnn$nnr rnH n%2/.$rnrnn .rnn$ n++$En%.rCr.r$r %r

PAGE 207

56< (n6)nn* rn.%3
PAGE 208

56> (n6)nn* rEr n.rn nrrErnr%%E$. $En%. rn.$En%.$%++$%++ rr rn%r%rn r rrn$nrn rnn rnrrrnn$n% E r.nErrnrn r nrn.$En%.r$n.$ En%rE $rnrE%rr$nr% r %%rn%nr++++rn. r nrnr$% E'/ ++%rnrnnr nn% rnErrrr$r%$rn nrr %.$rnr%'%.$En%.% Er rnnnrr.%% r$En r++$%E$r$ r$% E%.rn%&r.r%r 'r nrnrr r'/ nrrn%rr3<+nrn % rrn%%n?rrn( r$rn n$$r'%r++$En%.% r$%rn EEn%r%r.rn%r rn+n+ nrnr$$nnr? nr !E'0 rn%r.$++$ % nrr.rn$++$% r nrrn$r.$ nr %rn.++rn%++% rE rnrnn%rnr n$ nrn$%rn$$nr r. %r%Ennr.rn%r%E% r rn$nGGGGGGGGGGrnn.n% '/%nn rn%.r$nnr .% %E%%r$n' n%2rnE$$'9nn n.%rr$ n%?rr nH n%2/.rn.Er.r0 n%3566nrnn% rGGGGGGGG%>56'rn$rrr nrnr. rnEn%E'En% Er0n. n++nr3566nnr n% $rEn%$nr.rn$nEn%Cr$% r n%rrr'++%++ %rr .rn.ErEn%.n r'8 r$.GGGGGGGGGGGGG.%nrnr$nrr$ .nE

PAGE 209

56; (n6)nn* EEn%nrEn%nrrnr nrn Er%r$nrn%r nrn r$rnCrn++$En%.n% nrn%r r$nrn$rnrn. $n r%3566n'Mn$rrn$ nr$ rnn$r%Ern$rnrn $r +r.$En%.rn%' nErE r'r n$rrn'n .n$ n%n'nrrn EEn% r++rrrnr%n r nEr$%nrn' n%2rnE$'9nnnn n.%r$$ rrrnnrrnrnr nrr n$rH n%2/.rrrrnr$ nErnr n.++rrrnr+ +rnrnnr. rnr$En%$rn.$rn $rnrnnn $$ nrn%n$rE nrnr$ n.$En%$rnnn 'r r%r.$rrnr rnnr %rn$rn r.rnrnr %n$ r(n'rnrn%.n.$En %. rnr.rn%rrnrn%. n rr.nrrn$ rnn'n %n.$En%.rnr n rr++r 'Pr. nnr$r.r%r% rn nn$rrnrnr r %.rrnr n' .%.-nr$rnn n'r n' n%2"r(n.n%n$.rn$ nErn$r r$rr$ rn r$rr%rnH n%2P'%r++rEr .rEr rnrrE.rEr nr n.n$rnrnnn' r rGGGGGGGGGGrn%En%rnrrn %n nrnrrn'/rr$rE rr' /++%rEnrr%n r

PAGE 210

567 (n6)nn* rnr$rr nr%rr rnr.rn++rn%En%r%n$ n.r r$++EnE%n$rrrn nrn $-nn$rn$nEn%% r$r$ .%%n$r$r.n rrn rErrnnr$rrn$n %. $rrnnrEnr$.rn% rnr$ rErr.nErGGGGGGGG. r rn.r$$%rnnrn$ r.$ rrn$nrn$$rn$ rrn nr%.$En%.n rE %rrrnEr$nn'# %. rErrn%r%rnC'n rrn$. nErnr$++rr$E r$ nrn$rn%r$n rn% -E++%-Er.rn%r$E r$. .$En%.n%r%r r$.$En%.$nrE.$ r nrnEn%r%n%E rn 'nnE%r. nr$nEn n'%-rErn%rrn$ $n .%%-rn.nE++rn n$En %n..$nn$rE.$n nr .$En%.$nn% r$ En%++$r?r%nrn%$ n 'nEr'r nr!' n%2rnE$'$r r$rn$n$ rn$%nnr-nrn (n'En%r%$C n. $%nr$r rnrE $rr$'

PAGE 211

564 (n6)nn* "r,1n )!r* n%2/rr$rn \6>.\6;H n%2$r)rn'n%2P%.%nr$nr n.rn%r rr$rH n%2nrn<>$r'rr ++rr rnn.' n%2rnE$'P.Crn%r $n-$r rnH n%2n-$n'rr$ r' n%2Er$'n%2n-$n%n'n%2Er$'#r'9nn.% r$nE$ rrrn0r$n r$rH n%2nn$rErnrn .%r$nEr rnnn$r.rn %n)'n nr$nE++r(rrnn. r.r $.%nEEnrnrn rnr rnrn'/rrn $$r r<6$rnr++ r$n r'.rn%n%%r. nE$. nnr.rrr' n%2'$'rnE$'9 nn.%r$ rnnr n r$rH n%2.rr'n%2'rnE$'9nn C.%r$ rnrrnn rn r$rH n%2r'n%2rnHn%2Mr.rn'n%2''9nn n.%$nE rrrH n%. %r$nE$rErnr $rH n%2rn'rrn nnr.-r n.%$nEKnEr $r. $rnnr'r$ $nr. n'nErr' n%29nn.r$r%r %$n

PAGE 212

56= (n6)nn* nnrnnrrHn++n $r) r.$r$rE$r$nrE % %$Err$n nr$H n%2/rn%rnr rrr.rrr En.n' n%2Er$'nrrrnrE$ (n@rnr$ nrn++ n%2Er$'n%2++$(n=.%$ r$ rnn(r$rnrn H n%2/rn.rr$.r $.r.n Er.$En%.nnrr$' nn rnrr$rn' n%2Er$'#r'rnE$'9nn n.%r$ nE$nrn%r$r r$rH n%2.rn'++ n'n%rn rErn%'r%r$rEr nrn nH n%2$'n%2"rn.'n%2Er$'n%2Q.r'n%29nnn.%%$ Crn$ rr$rH n%2#.n'n%21%$nEr r rnH n%2nrn$ r$' n%29nn.%rr$ n%n nrr nH n%2/r%n nr$r.'" r'n.n++$++$ r nn'n'rrrn r.%r '%n' n%29nnn.%rr$ n%n r3rrnH n%2rrrn' n$.En%r.r rr%r.rr$rn nnnr r$' n%2Er$'n%2nEn%'

PAGE 213

56@ (n6)nn* n%29nn.%rr$ %rEn rrnH n%2$r$r' nr$.nE$rn rErrr'$ nnrr' n%2''n%2nErEn' nEr.r-$ nn'nErr' n%2PC(n.(n++n%2Cn'n%2++Cn.%$nE$ (rrrnr nnrrnH n%2rr'/r++rr $ nr!% rr$r.rnrn.%r n rr. nr.r %'rn.rrrrrr $rCn$ nn'nEr++r .n$ nn.rr' n%29nn.%rr$ n%rnrrn n$nnrr nH n%2/rrrnn rrnrn $'rr%r$rrrn nn %rErnrrn rr n%29nnnn.$nE nrn rrn.rn%r$ r rnn$rrnr$rH n%2&nr$nEr.n' nE$rnrnrn nErn%r$.n ++r rr$.$ rn %'r%$nErrn++$ rn rn$rnrr'r++Er$H n%2'$'9nn %n$.%rr$ n%?rr H,r$ %rrrn'Er$'9nn%n$. %rr$ n%?rr H n%2nErr.rr' rr? nn<>$rrn'nr n.n$ nn.%n%rr' rnrnr $rrnrnrrn.%%rn n r$?.%n' nE n$%rEnrnrnr %n %rr'/rnr36.33.rn 35E' rnnn$.r$n%

PAGE 214

536 (n6)nn* n%2rr?'rEr n' n%2n$nn++En%r$ n.n$nn. rErn' n%2''9n53.%r $$rr rrnrnnrr $rH n%2&nrnnn .(rrnn.r $.n.rnrn%.$ En%.rEn EEn%n' n%2"r(n.rn$nErn$ rr$ rr$rnr$ rr% rnH n%2P'rn%r++r r.rrr ++rn.Cnr.%r ? nn$.'/r% nE %$rn'%nrn. r.nrr$%nrrE .% rnrr%rn++%r ++ nn.rn%n n nEr.rrr .$. %rrrn.rn%%rnrn%r r$E' nnCr$rn nn $r'rr$nrnrn$r r$. ++$$n%rrr .rnr %nrr.nEr rn++ $.$%r?.rr .rn%r %n.' n%2n$n$ErEHn%2P'

PAGE 215

533 (n6)nn* "r,1n )!r* n%2/rr$rn \6>.\6;H n%2rr'n%2P%.1%nr$nr nrn%r rr$rH n%2Er$'$3@$rrn.rnrr3r $r.r5nr<$r.rnr' n%2rnE$'P.Crn%r $n-$r rnH n%2n-$nrn% n'n-$nrn' rn-$rnnrn$ rnn n%2rnE$'P.%r$ nE$rrr n0r$nr$r H n%2nErn.rnr $rr$ .nrn.rnEn n%29nn.%r$ rn nrnr $rH n%2nr%rn%r$r. %rr$n K%.n+% n% nErrn$' n%29nnC.%r$ rn rrnnrn r$rH n%2r%Er rn nrnrE'rn.%r n%r$r' n%2#r.(nnn.%$ nEr rrHn% .%r$ nE$rErnH n%2nErGGGGGGGGG.rnr r'++$++ $$rr'$%E$r ',rn$ rrn%Enrnrr .rn$ rErnr$%Err rrn++rn $%Errrn' n%2rnE$'Pr$r%r %$n nnrnnrrH n%2rnrnn n$r.rn( rnE$.rnnn$r.n n% n%rrKrr++rr rrrr' %n%r$nrn nn

PAGE 216

535 (n6)nn* r$.Errrr$. nr ++r%nn$r$r' %rEnr +r' n%29nnnn$rr$ rr$rn%. rrrnrE'$(n.% $ r$rnn(r$rn rn H n%2/.%rn$rr%r$En rrr rn. rr$ .rnrn$Enr .nn %rErr.rnr$%rE nrn++rn $nrrr$' n%2#r'rnE$'9nn n.%r$nE$ nrn%r$r r $rH n%2r$%r$%r rrn' n%29nnn.%%$ Crn$ rr$rH n%20nr%rrr$rnn %rnr. $n%rrr%r$. $n%%r$En%rnr$rr nrn ++rn%r%rn++rnr%$rr $r' n%2P%.%$nE rr rnH n%2/.$rn%r $r$r.r r' n%29nnn.%rr$ n% nnr rnH n%2"Enrnn .%rEn r%%rnnnrr nr nnr.$En%r. %rr nnrr$r.rCr nr nn' n%2rnE$'nn.%rr $n% nr3rrnH n%2nEnr3. rrn rnrnn.rrn $r.rnnErrnrn' n%2Pn.%rr$ %rEn rrnH n%2nErEn rrnCnrn rrn.rr rEn

PAGE 217

53< (n6)nn* rrrrr$r% $n %r%rnr%n%r.$En% .nrn$ nnrEnrrn% nr.rnnEnnr n r%rr.rEr nnnrn rrrrE n' n%29nnCn.%$ nE$(rr rnrnnrr nH n%2nEr$(rr rn$r rnr$rKrnEr.%rr rnrrnrn$rr rnrn$ rnn%rrrr%Er% rn rn$%Ern' n%29nnn.%rr$ n%r nnrrrnH n%2nE$rnr r n$nrr$r n (nrnn$rnrr rEnn rn++rnr.nr. rnrn$ nrnrE n r' n%29nn.%rr$ n%rnrrn n$nnrr nH n%2/r$n$n nrnrr nn.rnKrnrn $rr$r rnrEnrrr rn nr' n%2rnE$'Pnnn.$ nEnr nrrn.rn %r$ rrnn$rrnr$r H n%2nrn.%r rr rnn'/rrr8rrn n!rn n% r++%Ennr n$ r.rnr++%++n n nrnnrrn ++ %EnnrnrEr n%29n%n$.%rr$ n%? rrH n%2nnr%rr $rnr. r?%%nKrn.$n $r3> n%r$%n'nr$ $r rn.nrrr%n$3> n' rn$r%rnnn rr

PAGE 218

53> (n6)nn* rn$rn' n%2P%n$+n.%r$ $rrr rnrnnrr$rH n%2r$n$r %n.rn$nn %Errr$$rn.rn$$r rn%$r. rn$nrn% n.rn$r rnrnn$.rn$rn n rnn$.rn$r%Errr$ n n' n%2P%n$+%.rn$nErn$ rr$ rr$r nr$r r%rnH n%2rn.-%rr nrrn$n %Enrrn%Enrnrnn n nrrnrrn nr nrn%Enn' n%2rnE'

PAGE 219

53; (n6)nn* "r,1n: )!r* n%2/rr$rn F6>+6;H n%2rr$.%rr 'rr n.rnnrn' n%2Er$'rnE$'P%.% nr$nrn rn%rrr$rH n%2Er$'Fnnrn rGGGGGGGGr n$r'F%Enrn$. rrr rrnr.$rrr+rn rn%$r n%r+rn' n%2rnE$'P')Crn% r$n-$r rn' n%2/.nE.nn.F n'$-n-$r -%$%n$r nnn n'Fn-$r$'n-$ r%E %$rn-nrn' n%2rnE$'9nn'/ r$nE$ rrrn0r$n r$rH n%2/.r$r$ r.r rrnnr$rrnr rnnn rnrrrr%n rnn$. nEr'nE%rr$.$ r' n%29nn'/r$ rn Fnrnr$rH n%2/.nEFr$r nr$.rnr$ rnrnnrn. r n.rErnr%r 'nE rrr nr!' n%2rnE$'9nnC'/ r$rn Frrnnrn F r$rH n%2/.nE nr!.n nn.$En%.$ n%n nr!n r n'r$%r%n% r. nr!&$r.n rn %rn.%r.n 'nF n.' n%2Er$'9nnn'1% $nEr rrFr$rHn %.%r $nE$rErnH n%2Er$'/.nEr rrnnrr r%En.r$nr. %$r

PAGE 220

537 (n6)nn* '$r$++$En%.Fn %rnr $rr%r$++E rn. nr'nnErrr$r nn. rrrnn$rE rrrn'$%$. $ n.r$%n.n rn$r nnrn nr!' n%2rnE$'9nn' $r%r%$ nnnrnnrr H n%2M.r.rn rrr$ r%rrn%rrn% nr. r$rrr nr!r% rn'rF $'.r$% n%2'9nnnr( n'$rn% $(n.%$ r$ rnn(r$rnrn H n%2/.n$%rrnr En%r .rr$rrF$r %n rn$nr%rn'. n$ .r$nrnrr%n rn nr!'rnn$n nr !' n%29nnn'/r$ nE$nFrn %r$rFr$rH n%2/.%r$n%r -.$En%.rn r%Er$n.%En.% nE nrr$+%' $rr n$nEr'Fnn nr r.En%-$rEnr r$ r'.%r.nE++-rr$n Errn %$$r.nnnnrr' n%29nnn'1%%$ Crn$F rr$rH n%2Er$'%r$rGGGGGGr $%r.$En%.r$ Cnr'nE%r$++% rn% rnrrnnrr.rn$ $%r$n $r.$En%.rnrnnrn% n'nnE%rrnCn nr n%2rnE$'P%'1%$ nEr rFrnH n%2/.n$.r%rr nn'nE r%rrrnCnr rnEr

PAGE 221

534 (n6)nn* n$1rn%r$ '.nE %r$' n%2rnE$'9nn'/r r$n% nFnrF rnH n%2Er$'%r$.nr$. nEn rrnnrn%$. rnnE rr$r%rrr.rn$ $En nrnrEnnrn $$ rrn%r%n rn' n.nE.$En%.rnrnrn rn r' n%2rnE$$'9n n'/rr$ n%nr3r H n%2Er$'/3r. %rnrn.n Fnr$nnrr.% r++En% rCrnnr$ .rn$rn r%rnnEr 'nnE rrnrn'$r$n rrErrrrn% EnrF rrrn'0n nn.nEr nr$%Cr%rr n%29nn'/rr$ %+rE nr$r$rH n%2Er$'nrn%r nEnrr'F n(' n%2/$nF%rE'n%2Er$'"FrE'n%2PCn'1%$nE $(rrrn rnnr$rH n%2Er$'/.n$$ Enr(rrn rrnr.nE r$n$r% n.r rnn.r.rrr%r$ r'r n%29nnn'/rr$ n%r nnrrrnH n%2&n$nEr. rnnr++ $En%.nErrn r rnnnrE nrn rn.rnrn$nrrr E.Fn$nrr nr !' =

PAGE 222

53= (n6)nn* n%2'rnE$'9n n'/rr$ n%rnrrnn$n nr FrnH n%2/.nErGGGGGGG$r. $En%.rr$rn rrnrnnErn$$Frn n. n%rnrrnrEnCr rnn. rnrn$rrrrn%n rrn rnrnrnrn.rn.$En%. nEr rn'Ern n $$' n%2rnE$'9nnnnn '&$nEnr nrFrn.rn %r$ rrnn$rrnr$rH n%2Er$'&n$nEn rn$ rn'Errrnn En%.rn nr$.$r%rn.%%E $r$ rnn.rr$.rr.rn $rrn rrrnrrrnr'nnr $r$rrnrrn%E$rn nr %+r'.%r++%rn$r nr r$++nF-rn% %Ern' $%rn%n' .%r$ 'Enr' n%2nE'n%2Mr.%rnr'n%29n%n$'/rr$ n%? rFH n%2/.r$r.$En %.r?++rr r.nE$rnrrnrn $%n %rnnEr.$En%.En% n nr!%n.rnrrn' r $rr$rr' n%29nn%n$+n'/r $$rr rrnrnnrr $rH n%2Er$'/.rrn.rrn. rr.r$ rnnrrn'n$n r%r rnnrn$nr%rnn rrr n+rr.?5; nn %%E%.nErFn r$rn rnr.rnn

PAGE 223

53@ (n6)nn* n%29n%n$+%'rn$nE rn$rr$ rrFrn r$rr %rnH n%2/.nEFrn$r rn.rnEn% Enrn.r nr! nr$n rrn nr! (rn rn.nE.%r$Enrnnn n++ n%2''n%2++F$r%'n%2'$'n%2nrrrnn Er.nEr-''' n%2$nFn.%FrE 9nn' n%2Er$'n%2nFrE$rrn'/rr$ %+rE nrrnH n%2Er$'P%$(n.n +rEn.%r Cr$rH n%2Mrnrn%+ rEn.rnr? n' n%2Er$'n%2n'En%r rrnr?rr r.Fnr.Fr %r r.rnnr' n%2Er$'n%21%$nEEn rrF rnrH n%2Er$'/.rnE.$En %.n$ nrr$.$En %.r n',$n$nr$ r$r rn$nnn.rn $rnF (Crnnrn'n%n F rrnr $Fr%r$ nrnnE n. rEnrFrrr n' n%2rnE$'rn$n$ FErrn rEnrH n%2P'nErFr'

PAGE 224

556 (n6)nn* "r,1n; )!r* n%2/rr$rn F6>\6;H n%2r'n%2P%21%nr$n rnrn%r rr$rH n%2$nn$r.rnFr ).rnnrr. rnr'n$rFrn Enrn' n%2P')Crn%r$n-$ rrn' n%2n'n%2P'/r$nE$ rrrn 0r$nr$rH n%2nE$F-nr r.rnnrr r$rnn%r$$n % n%2P'/r$r n FnrnFr$r H n%2nErrnrnF $rrn.rrn' nrEnEr%%%.%En.rn n n%2PC'/r$r n FrrnnrnF r$rH n%2r$rn.r$n r% .rnEr. rEn $r%.nr -r' rErn'' n%29nnn'1%$ nErr rFr$rHn %.%r $nE$rErnH n%2/.nEr%rrr %+r %r%rnr$nnrn rnr r'nrnrr$')r rr rrnrnr%Enrn.r nr++ r-%r.nE' n%29nn'Fn rE$rn$%r$' n%2Er$'n%2$r%r%$n nnrn nrrH n%2rr%r%$n3 6' n%2En%rrrr $E% nr$$r$r'$rr r$r'

PAGE 225

553 (n6)nn* n%2rnnnr n%2'$'Frr rnrEnnnrn$ rn-rn%%rn'nEn% r$ $rn%$.%$ r$ rnn(r$rnrn H,r$ $++ n%2/n%nFEn% %rnn Enrn.rn%%rr$Enrr nn++ nFEn%$Frrn(n %% rrr%%nFrn Er %'n%%nrrn r r' n%29nnn'/r$ nE$nFrn %r$rFr$rH FrE$r rrn' n%2Er$'n%2Pn'n%2rnE$'n%2MF%'/r$nE$ nFrn% r$rFr$rH n%2nEr$%nE%r n%rrr 'rF%r' n%2#'Er$'9nnn '1%%$Crn $Frr$rH n%2r$rrn$rr. rn%n'# $r.r$r' n%2P%'1%$nE rr FrnH n%2nErr%' n$rr%nF %%rr$r++$rr n.rnn r'%r-rnr%nn.r nr%r $r%nF%'nr.-++ nErr %%rn%E.$%rn r -'$nF%rn%E.$FEn %n %r$' n%2'9nn'/ rr$n% nFnrF rnH n%20r%r3.nE%+ +nE%n nnrn'r$r n %nn'$nFEn%% r n.rn%FrnEE r.%r .$En%nrr'. nErr r$'

PAGE 226

555 (n6)nn* n%2rErn'n%2rErn.$'n%2Pn'/rr$ n%nr 3rH n%2FEnrn'n nrnrn% n$rCrn$Crr r.$. ''' n%2Pn'/rr$ %rEn rrnH n%2rnrr nr$.r rrn$rn n. %r$'0r%$n rnr$ r' n%29nnCn'1%$ nE$(rr rnrnnrr nH n%2nErErn r.$En%.r $r%Frnr(r%r% r++ $En%.nrFrn$n%n%r .r rnrn-r.rn r r$.rnFnr$'nr$nE .n.$ En%' n%2'9nnnn'/ rr$n %rnnrrrnHnnFEn%$rrrn$ +$r rr%rn.rnnCnr n%2M'rrn++rn.r rr$r.r+$r r'r%++%r'n %r$ 'rE(n'% n n'%nrn'n$n. $En%. %'nnFr r'n nFr$nrn'%r++rC n'0F r%..rn%nrE nr.rnn%nFnEF++F $Fnn rn'Fnr.' n%2nn'9nn'/ rr$n% rnrrnn$nnr F rnH n%2r%rrr n%nr++$En%. $nrrnn$'nn$$ n %n+$En%.Crrnr. Cr rE'.$En%.-++ r rnnn'0rrn% .'

PAGE 227

55< (n6)nn* n%2'rn$nErn$nr r$nr %r$nEH n%2nEr%nrrn nrnrn$ nrrn.r$.$%rn nr rnr'/.$Fnrr '/$ nFr$'Fn 'Fn r.rnn%$Fn$ Enrn F'nErn'F$nr .n$ nn' n%29nnnnn'&$ nEnr nrFrn.rn %r$ rrnn$rrnr$rH n%2nFEn%rrn$%n nr$r'$%n n'.$.%nr rn%E rn%. nFr$ En%rrn$$' n%2&$nErrrnn H n%2nE$++nE $rErn' $nF.$%r$Fn'' ''/.% rrrnn.r%nrnn.%nE $ %n'nFEn%$$.$En %.' n%2/rnrHn%2M'M'/rrn%++$'n%2$nFrrn$%'n%2M'n%29n%n$'/rr$ n%? rrFH n%2$rr%r++nE% r=66n.r %r%rn%'%r-++%%r n'/ nF++$En%.$nFr$rn$ n.nE rErr' n%29n%n$+n'/r$ $rrr rnrnnrr$rH n%2rnn r.rEnnF n$Fnr$n'nE rFrrn' n%2"r(n'rn$nErn$ rr$ rrFrnr$ rr% rnH n%2nEr%n$rn ++$rr$ .$nr$rr% rnrn .rnr$E%rr rr$'nnnr$.%n%r nr.

PAGE 228

55> (n6)nn* %r-Enrnrr'Pn% n%n rr.$%%r$'nErr r$r$++$En%.n$-rE rrnn. %-rr'/r$rnrn.% r$n'. nErrr%.n rn'n rrrn..' n%2rn$nHn%2/r'

PAGE 229

55; (n6)nn* "r,1n< )!r* n%2/rr$rn F6>+6;H n%2rr'n%2rnE$'P%21%nr $nrnrn %rrr$rH n%2$5>$rrnFr rrnCr.r %r' n%2'9nn')C rn%r$n-$ rrn' n%2n-$nrn% nrnnrnnn n'nEr$r r%n$ nFrnn.r$r n.nEr r$%r$$%nFrn $F r%$rnrnF++F nr%r$ r$'0 $r$ nr$nr$nrn n rEr%%' n%2'rnE$'9nn '/r$nE $rrrn0r$n r $rH n%2nE%rrrrF .rnFrEnr$ rr'/%E$.$r $ nrrn$n.rn nEr rn%r%nnrn' .FnEnnrn% n r$rr$rrnFn .r nErrrrrnrn++nF rr$r $rrr.rnnErrr n++$% %rr%%r$r$rn $nFr %$rrn$%E' %rr (r$nn'0rrr$.nE r%++ $rnrrr' n%2#r'rnE$'9nn C'/r$ rnFnrn F r$rH n%2Er$'"rE(n r%Er n'Fnr.nE%r rr$ rnrrr r'1 %rn%rrnrnn. nEr% nr.%$.rnn$r rrnr. ++nEr$r$ rr'

PAGE 230

557 (n6)nn* %rr%rr +%$r .rnr%E$r.nE. $ rr.$nn nrrnn '1r%n'nE rr n-rrrrn rrn' nEr-++Fnrrrnrr %nrnn%rn nn%.rrrrrnnr.% rrr.rn++$n rn$ r'%rn$nr% n$ -'rrn rr%%F%rEr%n' .F++FEnr++n%n nrrn r.-nrrrnr nrn$%r$r n%2rFn'r?r%E r(n'9n nn'1%$nErr r Fr$rHn%.%r $nE$ rErnH n%2nEFrn rrrr r$rrn nrn r'Frrr %E$r$. nn.r$$ n. F-rnrrr .nn$n$ r.nrrrr .$n nrrn rrn. rn$nrEn.rrn.nr .n$rnnrn%E'nFn Errr$ %r.F-rn rr$rn $rn' n%2rnE$'9nn' $r%r%$ nnnrnnrr H n%2M'*nnr$.%nF n $r.rn%r%r.%.rrr .%n %rn%Ernr rn%r rrr-$n$nrn n rrrrrnC$r'/rE( n$rn rr$r%E%nrr %rn$ r'nrnrn rrn n$%ErrrErnnr% rn$ rn'.$.% Er rnnr$Errn%r% rn rnCnr

PAGE 231

554 (n6)nn* n%2Er$'rnE$'9nnn n'Mr$r rr$rn%rr$.$( n.% $r$rnn( r$rn rn',r$$++ n%2/.nErn%r$ .r%Er rrr.rrrrn%r %rErr rrn$nrrr%rn $r$ rrnrn%r$r%rnr .r rn' nnr%r%En rnn r'nEn%Fnnr'/r % rnr%.r.-rEn r%r rrrrn$n' n%2rnE$'9nnn'/ r$nE$ nFrn%r$rF r $rH n%2/.rFr(n'1 $$%r r%En$r$ rnn nnnn'$rEn%r %r++ %Fr<5;nrr$n++r%F nn rr.rnrnnr r$r %Fnnr+. nEr$Fn rnr'%Er nr n$r%r rE r$r' n%2rnE$'9nnn' 1%%$Crn $Frr$rH n%2"r$rnE%%r r%rnrnn%nr nrrrn$rnnE.rn n% rn%nr%%rnrrn n$. nErrnrr %r 'r++Frr $r% rrFn.r.rnn Cr r%Enrr r rnr%n%r'0 nErr %.rrr$r%r .rn $nrEr$r r%n .%%r.nE%r %r$ n%2rnE$'9nn%' nrrn.$r$r rn%rr$'1%$nE r rFrnH

PAGE 232

55= (n6)nn* n%2nErrr%r n%nrnrrn nrrnrn$nr r$.r$r nrrn %F.rnrn.rn r r$' nrnFEr r$nF nrrr$n%.r n$r nrn'0nEr n nn' n%2'rnE$'9n n'/rr$n %nFnr F rnH n%2/rrrrnn r. rnnErnFr$rn nnr n'Mrn%E%n 'Mrn+ +$rnr.rn$rn%%.r %r n%rn' r.$n% n r%.%n$rE$nnn rn.n %r$r$rE$r. rFrn.rn% rFr.rn nEr%E' nn%rn$r $r rrrrn.n nE%n r.$rErnrnrrrn rn n%2rnE$'9nnn '/rr$n %nr3rr nH n%2nEr%r$ rr.nr3 .rnrr%r++ r nrr$'3r rr r%E$r++%r% rrr.nErr%rr 3n%nr%r %nrn %FrCn3%rr$ rnn.%rnr n.rn nEr%Er n%2$'rnE$$'9 nnn' /rr$%+rEn r rnH

PAGE 233

55@ (n6)nn* n%2nErr%En%r n%rnn. r-'nF%rnr$ r%Frn .%Fr%r%rn n rnr?nr%rr rr.rn $rFr n' n%2'rnE$'9nn Cn'1%$nE $(rrrnrnnr F rnH n%2/rrnr% %n% %%.+$rrrnnr %r$ %n.%rrrr% % rn.rE$r$rrnnE rn. %nrrnr' $+(r rr%r.%rn$r+r +$r.rn rr%r%rnrn. r nEn%%n$rrn rr .rnnErr%F rnrnr nrn(r%'0rEn$r .F n%%n$r.%5>'n nEr rrn%rr.rn%r% n++ rnEn%Fnn(nnn++% %r% rn$r. % rrr%rrrrrnr $nr' n%2rnE$'9nn nn'%rEr rn$%r$.-nrFrn$n$FE r'/rr $n%rnnr r rnH n%2nEr%++n%r rrr %%rrnnnr.rn r% $%rrn'nErr r.r $Fn.En%nrrn nrn nEn%n%n' n%rnEn%rn %%r %r.%r%E'$nn %nn r%ErnnF%E.nEr%E n nrn..rrrnr n rn' n%2$'rnE$'9nn n'/rr $n%rnrrnn$n n rFrnH

PAGE 234

5<6 (n6)nn* n%2nErrrrrr %F rn'/rrn%r%n rrr nnrnn%rnrr r%Fr. nrr++rrrE r$++r$ n.rn-nErr$rE n.$ .$Fnrnrn$nr%%r n'r %nnn.-r r.r rnrnn$rnnrn r$r' n%29nnnnn'&$ nEnr nrFrn.rn %r$ rrnn$rrnr$rH n%2M.nE'/Fr( rrnn'/.r $r%%n%rr ++rr $rn$.% nn n$rnn'rEr%r n$ rFr%rn%n' /Fr(rrnnr% rrr rrr%%nn' 1% .Enr'/Frn ++rnF rrnn.%rnr nnn $r' )nn%rrEr%r$ r$ rnn.rn-nErrrrE r r%rn%rFn%rn .rnF r%.n n.r n' n%29nn%n$'/rr$ n% ?rrFH n%2/.nErr$ rrn$r.nrr. rnr%.%nErr F 'Prr%nnrn Fr -.%n$rrrr?.rn F rnnrFnn.r$ rnrE n+n+nnr$%nn 'nnE r%r?$rrn $r rrnr$ n %rrn' n%2Er$'rnE$'9nn %n$+n'/r$ $rrrrnrnn rr $rH

PAGE 235

5<3 (n6)nn* n%2nErF-n rn%r$++r$+ n.r$+rn'8nn%n$ nF rrEn$nr$n rn.nnnrnnr$E% nnErrnr nn% $%rrrr$rrn r% '$-n% n%r nrnr$%n rnrr n%r$nnnr rE' $rnrn-rnrnn r%r $%En%r $nn %.%$%rr rr rrn$r' n%2rnE$'"r(n.n% n$+%'rn$nE rn$rr$rr $ Frnr$rr%rn H n%2nErrnr rr$r' En%rrn$rr$ rrr r$.rn$rn$%n$%rn r rr$r$rnrrn r%n $Fn%nrn'-nE rr$ rrrn%+ n rrn%nrrrn rrnr r.nnErrr n .nEr%Enrrr $.n r%rn.rn-n n. nEr++$En% n $.rn-rrnrEnEn%r $rrrn r .rnr%rErn r' n%2%-rn.rn Frn$n$%E rErnrnr.$r% n%2nFnE'

PAGE 236

5<5 (n6)nn* "r,1n> )!r* n%2/rr$rn F6>+6;H n%2nr'n%2rnE$'9nn%21% nr$n rnrn%rrr$r H n%2$$rrnFn$ rnr'++ Frnr$r.''' n%2rnE$'9nn' )Crn%r$n-$ rrn' n%2nnnnnr %r$rnrEnrnr. $En%.%$Cnn$n 'F Cn' n%2'rnE$'9nn '/r$nE $rrrn0r$n F r$rH n%2++rn'%rrr 'rr$. rnrnrnnnr. nrn r.%rrrCnrnn. n' .-rnnnr n .rn.$En%.n nn.rn nn$nnrnE n. rn' n%2'rnE$'9nn '/r$ rnFnr nF r$rH n%21%rr'1%r ++E%r rn%rnr.rn%r $' %r$' n%2rnE$'9nnC'/ r$rn Frrnnrn F r$rH n%2.nF++rrn%rrn nrr$r.Fn$' Fn%r$r'r%$rn% r'nF''' rrnnr(n' n%2Er$''9nn n'1%$nE rrrFr$ rHn %.%r$nE$rEr nH n%2$rrn$nn$ n.nr$'$ nF-'MEn%.$Enrn $(n.$ (n'$Fnn%r$n $FrErn r'n$nrnF .$En%.

PAGE 237

5<< (n6)nn* $F'FnrrnF .rrn. $En%.$F%rrE rE Fr.rE rnnrn rEnrnr%C' n%2rnE$'9nn' $r%r%$ nnnrnnrr Hn rrr'n$%En Cn rnnrrn$r$r. $En% rn$nr$%E%rn %$ nrnnrr.nnr nFrE n%2'Pnr$nrnn rr'%rr En$rrnr$.$E n%..r %r.$En%.-r' n%2'9nnnn' FnrrrnrE rn$rn-rn%' n%2'Er$'n%2$.%$ r$rnn( r$rnrnnH n%2QEn%n%r$n%E nr++$En%.$ nF%n.-nn%En r' n%2'#r'9nn n'/r$nE$ nFrn%r$rF r $rH n%2P%rnrnrnrr? n%2rrn'#r'9 nnn'1%% $Crn$Frr$rH n%2"nE'%r rn$%Enn %r$%rnn%rnrnrn%r rr. rnr$r.$En%n %r$ '.n%rr$E' n%2#r'9nn%'1% $nEr rFrnH n%2nErErnrr .$En%.rr$n r.nrr$. $Fn %rnrn$Fn%rn% '.$F nr$.$Fnn%' n%2&$nErrr r%H n%2M'nE'r rr$.nr r$'nrnrrr nFr$. rE.r%nF.$ E$r$ nr'nEr.$En%.rE n%2rnE$'

PAGE 238

5<> (n6)nn* n%2MF%'n%29nnn'/rr $n% nFnrF rnH n%2nEr.$En %.n% nn'$nFrr++ r$.nn rr.rrnnnr rnr %E'0rn$ n rrrn%En%$rn rnr E'nErrn'0r n$r rnr$$.$En%.n% n. $FnCrn rnnbrn $n'.nErErnr. nE% rnEnrrn.r% rr n%2rnE$'n%2MF%'n%29nnn'/rr $n% nr3rH n%2nE3nn.%Fr nrn rnn.rrr%r rnn' /Frrnrrn nn rE.rrr$n nn% rrn3nF Cr rrCrrnnr 3F' .nEFrn' n%29nnn'/rr$ %+ rEnrrnH n%2nE+rEn. $'nF nErrr r. $rrn$ nn.n nEF'0$Fn$rn .n Fn.rn%n. $En%.rn $rrEnnrnnnnrnn. n%+ +$En%.rn$nrn%'. nEF F$' n%29nnCn'1%$ nE$+(rr rnrnnrFr nH n%2rnn.Fr% r'r.r rrnrrnrnn. nn rr%r.$En%.rnrr%r r'F.$rr rn' rrrrrrn $r.$ En%.$r$%nrn$En %%r$

PAGE 239

5<; (n6)nn* rn.$Fn%r.$En%. rnn r'nE$rrn% n rr'1$+(rr.$En%r ++ $r$+(r.n++$rnr$ n%2QrE$'n%2Fn'1$+(rr. $En%rrn. %rrErrnrn%r.$En%. r' $rnnr$$+(r.$n FEn%r.$ r-nnrnrnrr' $Fn rnnrnrn$n .$ r-rnrrnrn.$r nn n'MEn%.nr$+(r ..$ En%.$r$+(r$Fn $$rn.$En%.rnrr rnr %rrn' n%2rnE$'9nn nn'/rr$ n%rnnrr rnH n%2rnn.Enr% rnn' rn%n'En%%rrn$ r nr$r'/r(r%n%r .rn Cnr%nrnEn rrn. $En%.%.$Fn++$ En%.%r rrn.%rrrn++ $En%.rnr rn++rnnrrn.rErr nn' $rrrn$En% r$rn rnnn.$rnrE.$En%. n rr.$Fnrn%$rr. rn-En rrnn' n%29nnn'/rr $n% rnrrnn$nnr F rnH n%2nErErn nrn' nErrnrrnn$nn r%r r$'n%r$ n rn.r$nn$'$ % nn.nnr n.nn$ nr$.rnnnr. $En%.% rnnrnnnn. r%n rr?rn$n'nE rEr nnFrn' n%2rnE$'n%2MF%'

PAGE 240

5<7 (n6)nn* n%29nnnnn'&$ nEnr nrFrn.rn %r$ rrnn$rrnr$rH n%2nErr nrrn nnr$rnn.rnFn%rrnn% n' nrnrr$r. $r nrnrrnnn'nr nn nrnrnnnrnr nr n'FnrnrnrnP%rn' .$En%. -.$En%.En%$r Enrr rr$rnnrErnr$$ r' n%2rnE$'n%2MF%'n%29nn%n$'/rr$ n% ?rrFH n%2rn$'nEr r?.$En%.r rr?++nr$n?. r? r%n+n+nrrnn'r r r'?.r .n Ern$rnr.$En%.Y/%.$ Fnr -.YY/r.%%n'Ynrrn rnrnrrrnn% n %n$rnrr%>66n r %3366.3566nnr$'F $r En%r$nrrr'.n Er (r' n%29nn%n$+n'/r $$rr rrnrnnrr $rH n%2nnn++nnn%r% r$r.$nr $.nrn nn C')C.rn'rrn nn.$ En%.%rnnrnn.$En%. %nrn nnn%E%%r.$En%. ++ rrr%r..&0)".$En%. rrr %rnn.$En%. %rr n.n-$nE.En. $En%. rnEnnn.$Fn -.$ En%.nnn%Ern' n%2"r(n'rn$nErn$ rr$ rr$Frnr $rr% rnH n%2nE.rn% rn'n rnr.$

PAGE 241

5<4 (n6)nn* rrnF.r %r.$En%.r r$rr..<6r r$' rnFr<6.n$ rnrr n'.nErnrn$ n rn.rnrr?rr$ n. -rrn' n%2Fnr-rn n%2Er$'n%2nFrn$nr$%rn rErnr rn.$-Frn$ nrr.rn$n $FErrn$n' n%2P'r$'''P'F'

PAGE 242

5<= (n6)nn* "r,1n? )!r* n%2/rr$rn F6>+6;H n%2rrnF6>+6;'n%2#r'rnE$'P%21% nr$n rnrn%rrr$r H n%2$<;$r.$r. ++r$rr<>$r rn'Frrn;' n%2$'rnE$')Crn%r $n-$r rn' n%2n'r$ r$rrr%r%r %rn.%rrr'Q n nFrrnnCnr $r%n $rnnnr$En%nn rrn $rCr.r%%' n' rF' n%2rnE$'9nn'/ r$nE$ rrrn0r$n r$rH n%2/.nE%rC$ rn',$rr+r r++r$rn nr nnnnr 5' nrnnr?rnr%n rn r.nEr%rrrn Frr $r' n%2#r'rnE$'PC(n.n '/r$ rnFnr nF r$rH n%2rFrrn'GGGGGGGGGG%rn %r$r' /rr$n%rnrn'1rn rn%r+ +rnrrn%rnrrn r%rrnr% r$ rn%r%rnrrn$$ r.rn rnrn%rrnr'0 nE++ nEGGGGGGGGGGGG%nn$n nr rn$ rrnr' n%2rnE$'9nnC'/ r$rn Frrnnrn F r$rH

PAGE 243

5<@ (n6)nn* n%2GGGGGGGGGG%r$%n$ rn$rrr% %nrnn rrn rn%nrrn$nr $n n%%r%E%n. Cr nrrrr'nr .%rrn$ .%rrn$rn% ++%r $%n' n%2rFn'9nnn' 1%$nE rrrFr$ rHn %.%r$nE$rEr nH n%2nEr%En rrr.r%E'E r'nnErFnr%r %rn.%Errrr % GGGGGGG' n%2#r'rnE$'9nn '$r%r% $nnnrnnr rH n%2r%.$'n%2'$'Pnn' $(nn .%$r$r nn( r$rnrnH n%2nE.nEn. r%r %rrr%nr$n'n nrnnn nr.%En% Cr$%r %nnn' n%2PC(n.nn'/r$ nE$nF rn%r$rFr $rH n%2"FrE'n%2Er$'/rn$rn'Pn '1%%$Crn $Frr$rH n%2%rrn$rrn %rn%rnrn' %rn$n%rnr.rnn r rnnnrn nnr %nnr'rFrrnn E r'%r++%rn-$r' n%2#r'9nn%r nn'1% $nErrFr nH n%2/.nEr$%n %.rn$n%r .rn%%rn%rnn%r rnn.nrrnn nE%rr%%rn%E rrr r%n r '/-rr'/-r r'

PAGE 244

5>6 (n6)nn* n%2'rnE$'9nn n'/rr$ n%nFn r FrnH n%2/.n$rrr rnrn n'/rr++rE.n n.% rr-rn$rnn. rn rr.rn$% n n.nFr.r$. r $nrnr$rrrnn r' /rCrrnCrnr nnE r'rn.nErCr++ n$ nn' n%2rnE$'9nnn '/rr$n %nr3r H n%2nEnr3 r%r (nrn%rr$r$ nn %.%%n3.%r rC'nnE %Fr%r$Enrn%%r$.rn. $En%. rr.nrrrn$n.$ En%.nF %E.%r%.%rn%% n'MF$rn $nC$r'. nEr%r3n r%.r n%2#r'rnE$'9nn n'/rr$ %rEnr rnH n%2nE%n nnrn rnnn'n$% nn. rn+rErr'. nFnEFr rrr$rr'nE r$F n%r$rnn r. %r$r$rnrr%. ... rnn'F$ n%2rnE$'9nnCn' 1%$nE$ (rrrnrnnr rnH n%2.r++nn n.$'r En%r$rnnn$r n rnrnrrn' rrnr. nnrnrnr n'$+ (rr.nEr' rr$ $nnr$+(rrnr rrn$$r

PAGE 245

5>3 (n6)nn* Cn%$rrn$rnr .rn nEr'1' n%2M.rFr'"r$r nCn'r$ rrn$'&$nEr nnrrr r%rn$rr$r++ n%2.Er$'n%2++rr'M.rFr'n%2.Er$'r%rrn rrrn++ n%2M'n%2M.r'n%2Er$'F$'n%2P.rFr'rFEr$' &n$'&n$'nE %nrrrnnrrn$ $r$ r$r++$rrFr rn$r rnnr.rnnE$F n$ rrn$F%n%Er rr nr$%rnn rn r' n%2rnE$'9nnn'/r r$n %rnnrrrnHnrr(nF n$ rrrn$nnnrrrnr % Cnr' n%2M'M'rn$rn r$rrnnE 'F$%nrn%r rnr nnnrnnrn%'n$ n$nr rnrnr En%%r.$ En%.%rFCrnEn%r$r $rF .%nrrn$r$n 'nr n$%rrnrr$rrGGGGGGG' n%2'9nn'/rr $n% rnrrnn$nnr F rnH n%2/.%rn$nn' /rnrn. rnrr.r$%r nrn$ rr.rn%rn$ $rn nr%nrn 'r%rr $rn' n%2#r'9nnnnn'& $nEnr nrFrn.rn %r$ rrnn$rrnr$rH

PAGE 246

5>5 (n6)nn* n%2"F'M'nr nrGGGGG' /rrrrnr$rnEnr rnn %r%nn$.%r.$En %. .rnr'.$ rnn.$ rnn.nrn$ r++ rnn%r$r.r%r% %nr .nCrrnnr%. nn$' n%2/r%rnnn% nr$r H/rrE$rn rnnH n%2M.Fn$r nnrnnF rn%.rnF-rnnrn n.nn nn$n$rrn$ nn.n+n r' n%2Er$'rnE$'9n%n$' /rr$n %?rrFH n%2P%.%n$r$?.r$ rEnrr ?H n%2rEnrr? ++ n%2QnHn%2++?nnr'M .rFr.n n' n%2/.%rrrn n$r$rr 'rrn$nr% $r%n %Frr.n56nr. <;n r.rnnrnr$ rnn% nrnnr'Mr %%n$rrrrn $ $rr$-$nFr r $%rnn%rn'++ rr %.rrr'% n %n%-rEn .%F En++$FnEnrnrE r%%rrnnr%$r' n%29n%n$+n'/r$ $rrr rnrnnrr$rH $r' n%2nE.rrrn%n Cr.%r nr$.%E%nrr n' %5;n.C$rn.%Enn r %$r$..nr$ Cr n'/rrn$rr% rF .rnrrn$.. r$rrn

PAGE 247

5>< (n6)nn* n$r$rnCrn rnCr r.-r r'. nEr%En.rF%rr E' n%29n%n$+%'rn$nE rn$rr$ rr$Fr nr$r r%rnH n%2rnnr$',r$n% $H n%2rn%2%r(.rrn$r %.r% rrn.r%++%rnr %rr $rrnnrrnn.$En%. r%r$ rn$$r.n%rn.nE%%r r nrnrn.%E'%E.rn r$rF %r%n.rn'$n rEn rE$r' n%2rnE$'$nFn.%F rE(nn n' n%29nnn'n%2M.rFr'nF-r rrnrn$ rn%'/r$nE$nFrn% r$ rFr$rH n%2%r$rnnrn rnr. nrn.rrn$n rrn rnrn$r$%r'r $%r$ rnrn.rnn%rnr' Fnr 'Fnrnr'0nEr n r.r%rrn$.rn$r n r.rnnErnr?r' n%2F$rnFrn $n$FEr rErE.r$rEn% nr' n%2nEFn'nEFn'

PAGE 248

5>> (n6)nn* "r,1n )!n* n%2Er$'9nnn.%rrr $rn \6>.\6;H n%2nr.rnn++ rnnr$++ nr$'' n%2'$'P%. %nr$n rnrn%rrr$r H n%2n++rr$r .r$r.rn n%n%rnrn rrn %rr' n%2#'9nn.Crn %r$n-$r rnH n%21nn'n rrnn%r$ %rn++r++ .r rnr.%r$n' n%2#r'rnE$'9nn .%r$nE$ rrrnrnrn 0r$ nr$rH n%21nr$ nr!'1n %%r$%nnr' n%2rnE$'9nn.% r$rn nrn r$rH n%.%r$nEr$r rE rH n%2 nr!nnr' rr$' n%2'.%.%$n% Ernrn% rEr'9nnCr.%r $nE rrnnrr$rrE rH n%2rn%rr 'nEn rnr.rr?. En nnr'.rr r% rr' n%2#r'rr'rn' rnE$'Pn.% $nErrr r $rHn%.%r$nEr rEr nH n%2#nr$.r n$rr nrnrEn$En%%.$En %. n-' n%2#r'rnE$'9nn .rn% (nn-r'

PAGE 249

5>; (n6)nn* n%2Er$'n%2$r%r%rn$n rr$ rn%E%nrnnrr.%$ n .$%.$n% H n%2nr$En%r. ++rn nr$rrnrrr++n n rn$n'rrEn%$%', %nn r' n%2nEEnnnrn nn'/r$nE $nrn%r$r r$rH n%2nrrrnrr %n' n%2r'rnE$'r% r' n%2#nrrr 'En%r%n r$rn$rnr' %n r.rnnErrr% nrrn Er$%nn' n%29nnn.%%$ Crn$ rr$rHn%.%r%r r$rH n%2MrnnHn%2n.r.-$++ $n'&%r $r'1%%$rH n%2nE%rrr% nnn r$rnEn%$%%r$ r.-En++En.$En%. rn EnCrrEnn rnn nn%' n%2#r'rnE$'PC(n.( nn%.% $nErr rnH n%2nEn ', rn$%r$.-++$-r .nE r-$%nn.$En%.nr$% $nr' En%$n.rnEr$r. $.$ %'nE%rrr', $ %' n%2Er$'9nnn.%r r$n %nnr rnH n%2/r$rn$r++n%2$.++++n%2++nH

PAGE 250

5>7 (n6)nn* n%2nnrEnrn n%n r' n%2/rr%n.rnEn %n n%rnrnr. $En%. rnrr%.nEr %r $rnrnr %nn r' n%2#'$$rrn$ H n%2P'n%29nn.%rr$ n%nr 3rrnH n%2nr$En%rEn 3'n% rn%r(n' n%2rr'"rn ++rnrr' En%n3.3$r$C rnn.Cr n$'nEn%r$rr rn$n rn$%r$n%r++rn %r rrrnrn$' n%2r.nEn%'n%2Er$'n%2rnr$rn%r(n' nEn%' n%2Pr'/n(n n' n%2Er$'n%2/rr$%r Enr rn.rnrrn.rnr!' n%2$rEnrnr H n%2nr. $nEr% rn$$r.$nErEr nn %%rn.$nE nrEr nH n%2nErnnr ++$En%.r nr++rr$. n$ %.$En%.%rnrr$ rrr %-r.rr%Enr 'nE rnnrrnnE,r rnrn nn' n%2rnE$'9nnCn. %$nE$ (rrrnrnnr rn.rn$.r$r 'r? rr%n++%n rE$ (rr.rrr rnnr nrnrrr r' r%nrnn.n rr r$$rr$rr$r'$nr$ n$rrnn

PAGE 251

5>4 (n6)nn* %n++ n%2'n%2++rnr$r$r'&$ nEr$ rErnn%%H n%2Mr.nE'n rrn%r En%.$En%.rrrrn r. rnnErrr%%%$ n rrrrnr rnrn n%29nnnn.%rr$ n% rnnrr\r nH n%2$nnE'nr nn.E..r rrnr$rEn%$ rnn' n%2&$nEr$rrn %rrrr %rn.$nE%rEr n $rnrrnrnr Cnn rnH&$nEr%rE rn rrrnrErn H n%2&n$'rn%r rn %nrrrn% .% $rnrrr r r%r$nnnnr 'n n%rnnnrr'r$ $r.-n$r.$rr r' n%2 nr!'n%2''n%2rr'rnE$'9nn n.%rr $n%rnrrnn$n n rrnH n%2nE$rr% r$n rnrnn r.++rn $rr.$En%.n .E.n rn.$En%.r$nC%E %r' r%r$.$rnnnn rn rnnr.$En%.r n' n%2#r'rnE$'9nnn nn.%r$nE nrn++$'"r$ rrrn'& $nEnrnr rn.rn%r$rnn$r rnr $rH n%2n$rnnr$r%r r%nrn nr$.rnr.r$n rrn$ rnn' n%2&$nErrnn nrr

PAGE 252

5>= (n6)nn* rn%nrrnrrn nn rH n%2M.rn$r++$ rn %n.$En%.r$$nnr n n'nr%r$n.$En%. nE' n%2#r'rnE$'9nn %n$.%rr$ n%?rr H n%2r-'?.n nEr%rn$ nrn'nEr% r ?r'$rnrr$r rn 56nnrr.rnnEr%r$ rr .$En%.rnnr rn nrn$nrr' n%2#r'rnE$'9n%n$+n .%r$ $rnr rnrnnr r$rH n%2$n.$En%. %rn% rnEr.n nrn rr' n%2rr'rr'rnE$ '"r(n2rn$ nErn$rr$ rr $rnr$rr%rn H n%2rnnErn$n'n%2-rE-rn.rn rn$nr$%rn rrnrE.r$r -En% 'M-rE$ n%2 nr!n%2'

PAGE 253

5>@ (r(r r$&r>nrnrn'%n"rErn. rrnrnnnr$. rn'%rr rr. $rn rrnr'n$.rn rn)rnrn &nr)rnrrn*n $'rnrrn rrnrrr.rE nn' r$rrn )r$)rn. )nr$)rnrn)rnr"r' rr)r$ rn$rnnn n-$rnr r0r&En'r &r8rrrnrn$ rn$rn?rn',' rrnrnrnrn nrnnr .r$' rnrnn"rErn'


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.