Non-invasive manipulation of membrane potential in intact living cells

Citation
Non-invasive manipulation of membrane potential in intact living cells

Material Information

Title:
Non-invasive manipulation of membrane potential in intact living cells
Creator:
Dando, Robin
Place of Publication:
[Tampa, Fla]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Biophysics
Electrophysiology
Na
K ATPase
Electric fields
Ionic concentration
Fluorescence
Dissertations, Academic -- Applied Physics -- Doctoral -- USF ( lcsh )
Genre:
bibliography ( marcgt )
theses ( marcgt )
non-fiction ( marcgt )

Notes

Abstract:
ABSTRACT: All living cells contain the electrogenic enzyme Na/K ATPase, whose function is to pump ions against the electrochemical gradient, in order to provide potential energy which is later used for cellular processes such as action potentials, muscle contraction and facilitated transport. Using a technique developed in our lab, exploiting the molecule's voltage dependence, it is possible to increase this pump function by many folds. Optical measurement of the membrane potential of living cells was made using a potentiommetric dye, with successful manipulation of the ionic concentration and membrane potential reported. Additional supporting results are presented, along with extension of this field to the study of cardiac Myocytes, representing a progression to Mammalian cells, with advantages to future clinical research evident. Successful manipulation of membrane potential was also achieved using cells in a two dimensional tissue matrix, which more closely approximates the living system, and hence is closer to an eventual clinical application. Also, expedited recovery from electrical injury was recorded, demonstrating a possible therapeutic application of the technique.
Thesis:
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2007.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 150 pages.
General Note:
Includes vita.
Statement of Responsibility:
by Robin Dando.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001935456 ( ALEPH )
226064135 ( OCLC )
E14-SFE0002171 ( USFLDC DOI )
e14.2171 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam Ka
controlfield tag 001 001935456
003 fts
005 20080423144449.0
006 m||||e|||d||||||||
007 cr mnu|||uuuuu
008 080423s2007 flu sbm 000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0002171
035
(OCoLC)226064135
040
FHM
c FHM
049
FHMM
090
QC21.2 (ONLINE)
1 100
Dando, Robin.
0 245
Non-invasive manipulation of membrane potential in intact living cells
h [electronic resource] /
by Robin Dando.
260
[Tampa, Fla] :
b University of South Florida,
2007.
3 520
ABSTRACT: All living cells contain the electrogenic enzyme Na/K ATPase, whose function is to pump ions against the electrochemical gradient, in order to provide potential energy which is later used for cellular processes such as action potentials, muscle contraction and facilitated transport. Using a technique developed in our lab, exploiting the molecule's voltage dependence, it is possible to increase this pump function by many folds. Optical measurement of the membrane potential of living cells was made using a potentiommetric dye, with successful manipulation of the ionic concentration and membrane potential reported. Additional supporting results are presented, along with extension of this field to the study of cardiac Myocytes, representing a progression to Mammalian cells, with advantages to future clinical research evident. Successful manipulation of membrane potential was also achieved using cells in a two dimensional tissue matrix, which more closely approximates the living system, and hence is closer to an eventual clinical application. Also, expedited recovery from electrical injury was recorded, demonstrating a possible therapeutic application of the technique.
502
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2007.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic dissertation) in PDF format.
538
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
Mode of access: World Wide Web.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 150 pages.
Includes vita.
590
Adviser: Wei Chen, Ph.D.
653
Biophysics.
Electrophysiology.
Na.
K ATPase.
Electric fields.
Ionic concentration.
Fluorescence.
690
Dissertations, Academic
z USF
x Applied Physics
Doctoral.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.2171PAGE 1

nnrnnn nn n nnnnrnn n nr rn !n "nn!#n $%&n'(( n)()nn'(( )()n'(( n'(( rr% *+',--. )/%0nrn'1rn'')2 '1nn'n n'# 3rn,--.'n

PAGE 2

nnnrnnn n !"##!"$%&r ()*$' + %$,-.!n $n /'n #+ n! -%0, n1-+23 ,n#4 3 r #% ", !n #/ ,n-, ", !n #/

PAGE 3

1'n#0#r ,"n &4&,"n 5"-&%6n &&/ n%/ #6-"r 7n%0 #,n-6-"r 7n -%0 # n+4&!"" + &,n-!"" + &1'n+#&#r ,"n +%&&,"n 5"-+/&%6n +2&/ n02 %!"" $n, 24 %,n-!"" $n, 24 %1'n2/%#r ,"n 20%&,"n 5"-4

PAGE 4

%%6n 4#%/ n/ /8 n+/,n""-+ /,nnn9 'n &6%#& 1#%:'"#+ #-' -&#&' &&%r 1&//rn"&+nnr'

PAGE 5

rn6" n; n!<#n# /n&(=*$'" n 2 n%-"">" # n/'n"-. / n+,-.n" + n0!n n" 0 n2? :" 2 n4'(=*$'n" n> 4 n'(=*$' n>-. n n1=%n#$!6r" n nn# 4 n&3 n ## n, "n "n & n$!6r "n &% n# "n &/

PAGE 6

n&3n"n "n &+ n%$""n :n &0 n/'n"&2 n+$" n" %4 n0 nn"n ="n % n2 n %# n4 n= %& n$" n= %% n1n n= %/ n# ."n %2 n#"-"/4n## n) / n#& n)n /# n#%$:" n :"/& n#/" n // n#+r :n /0 n&$" ++ n&'> +0n&# :n 04 n&&, ))n 0 n&% ):"n 0#

PAGE 7

n&/, )): "0& n&+"):)n 0% n&0,-.)"n 0/ n&2,-.)"n )0+ n%$""n 2 n%,n : 2# n%# n"" 2& n%& n"n 2% n%%$"" "--22 n%/, ""4n%+$n :n4& n%0$n ):"n 4% n%2$n ):"n n4/ n%4$n "n : n4+ n%$n 40 n%57n n%#$n @ # n%&n nn : % n/$ @" 0

PAGE 8

n" nnn #% n #0n# "#2n& &4n% "&n/ "&n+n : -: &/ n0 ""n n "&+ n2$ n 3$,&%44 &0 n4, ":"n n" &2

PAGE 9

rnr(' n+r5 "A*.n + r#8/,-8 n & r+'n" n>&r0,-.n" n>r2 n"/r4! (' n + r!(' n"" n0 r n&rBn :&#

PAGE 10

> nnnnnnn nrn nn !"#! .-"(= *$'):n n" ) : n n n )"n ?n n )> n C ) n"n-"3 "n""" :"n ""-):nn "n "" n n ) : > n-!-) !"" ):nn ,nn "n "" : n :" n">):" ->" -") n )> -" 7n-: )" n n

PAGE 11

nrrrnrnn rnrnrnrn rnrnnrr nn rnnnr rr n! rr"nr# rnnr !nnr"$n rrn rr%rnrrnn& nnrnr n"r rr nrnnrrn 'n rnnnnr" nr(rnn rr)nrn nrnr nrnnnrrrnnrnr rnrn rn

PAGE 12

* nrr +nnnnrnnrrn ,rrr-rn rnnnrnrr rn rnrnn rrrnrnr nrnrn nr )nrrrrrn nrn nrnrnn rrnnrn rnnrnnrnr"n rrrrrn"nn %rn.nn" rrnr nrnrrrrr nrr

PAGE 13

/ rr0"rn) rnrn"n nnnnr rnnnr" nrrn rnnnnnn nnr rnnr nnr rrn"nn n%r* nrr r r!r"

PAGE 14

1 nnnrrnrnr nn"nnr n"nnrrrn nnnrnr rrnnrnn nrrn nrrn r 2+2r,2rn34*-)r rn"rrnr n rnrnnnn rnrnrn rnnrrr nn nnn"rrn

PAGE 15

5 rrnrn rrn" r"rnnn6 nrrn$ rnrr rnrr"nrr nnnrr nnr nnrnrrn rnnrnn r.nrnr nrnr rnrnrnnnnr rrn nrnrnnr nnr nrnrnn nrnrn "nnnnnr nrnrr"nrrr nnrnnrnnn nrrrn rnrn n) nnr ($n() ,($n()35*r$nrrnrnr nr 3472n$nnr,2n$nn r348-rr$ nnnnrrnr n nnrnnrrn"rnr rnrnrrrnrrn nrnn!rnrn%r/

PAGE 16

8 #n$rr rr% %&r'() 9rnrnr nrrnn!r nnnrnrn" nnn" rnrnn! nnn"nnn rn"rnn nnn "nnrnrnn nnr nnnrnr n

PAGE 17

4 r!r"#$%! rn6n)rn6nr r"nrn nrn"rnrrnnr nr"rrn nrrnnr !n,&nr343!n:rr"rnn nrnr nrrnrrn"n n"%%nrnn;n rr07rnnrn #r ,r!nrr rrn rr
PAGE 18

= & n"r"rnrr !rnrnrnn rn$rn nnnn rrn>nrr nrnrnr rrr )nrr"nrrn nnrn nnn"rnrr rrrnr""n nnrrr)n rr ?nn "r3549nnrn+2$ ,2$354-r nrrnrnrrnn nrr rnnr rn rnnnrn) rn nrn$r"n rn 9nnr"nnn nnrn nrnnr% r1

PAGE 19

3 *n+,-!.rr /r0 r%" "nnrn rnnnr17@ nn;rnrn nrn rnrrr" nrnn nrr"n nn$ rnrr,n+ 354A
PAGE 20

7 !n r nr"nn rrnn rnr n"rrn rn)r n"nnrr nnn nr nrnnrnn nn rn"rnr rnrnrn nrnrr r!n#r"r r"nnn n"rnr nnn n"nr n nn nnrnn nnrn nrrnn nrnr "nnrrn$ n;r nnrrn nnn rrnnrr rnrnn nrnr) )rnnrr nnnnrrrn rnn rnnrrrr Br"rC rnr/*nn rr("rrnr n 0n"nnnrn rr r$nnrnn"nrr nn nrnr$ nrnnn

PAGE 21

rnn"rn nnrnrrn nnnrrr nn
PAGE 22

* &'(r)rrr*rnnr$r nrrnnrrn Ernnrnrnr ,:rnn33A nn3=4An334An>n *77/An*77/-n rn rnrnrr)n rrn nr'rn )nrn r"rnrnr ,r384An34*A &338-n r%r5 nrnrrrn nrrnr )rnnrnr/n 'rr*n rnnr rnnn rn

PAGE 23

/ 1nr%r2r rr6rnnn """ nrnrnrn nnrn rrrn"nrn !nrrr"n n"rn'n"r" )nrFF* n)r!n r nrnrrr"n !nrrn",>*774

PAGE 24

1 ,/-,1-,5-,8-nr6rnnnrnn" rnnrnrn nrrnnn rnrrr nn ',2n>rn*771)r"rnrn rr$ ,4&rnrnr>nr"rn"rn n rnnn!n"n rnrn"r )nnrn nDrn nnrnrr rnrnn$nr rnrnnrnrnr nn9>n rnnn"rrnn"rnr n)&n nnrrrnrn nnrrn nnnrrn"nr rr$rrrrn,>n Gn*778A>n*778-n!nr "rnn rnnnnrnrr nnrnn

PAGE 25

5 "nnr!nr)n nrnrnr n>nnn rnr n!nrnr n nnn !nrnrn rn n"rnnnr rn nnnrrn!n rnrn nn=7r nnn rnnrr rrnr" %r8rnrnn nnrn nrrnr n n$nr$ nnnrnrn nrn 3n4rr+,!.rr r%4r%

PAGE 26

8 &r$nrrrnn"nn nn r"$n rnrn nrrrrnnrnr r"r" rrnnnn nrrrr rnrr nr$nnr r>nr rn"n nn? 5n/ r $ $r r$r rr$6 r%4r%4r%rr

PAGE 27

4 rrnnnr n rnnr 0n"n;r "rnnrrnn nnrr" nnrnr rrrnrrnrr" nnnrn$ nnnrrrrn"n nrrrnrn "nnrn nrr nr$ nnnrrr"r nnr r/?* rnnn rnnnrrrn r nr nrrn rnr! nr rrn nrr n nr"r nr"rrnnnrn nr rnnrn nnn r!nnr! Arn rnnnrr"rrnn nr! nr r n rnrnr77rn nrr" rr"rrn!nrnn nn nr!rrn %r=?

PAGE 28

= 7n/ &% rr%r r r Hrnrr""n n"nn! r"rnn) nnrn"nn nrrrnrn !"n)nr rrnrrnn r nnn n!n$n "nnnn )nr nnn rnrn%r3

PAGE 29

3 8n$rrr% r)rnr nr nr nr nn ("r nnnr )rnrnr n nnnr n rnnnrnrn rrn r"rnnrnr n,r nnnn-nr rr)r nrnnrrnnn rnnr nr nr nr nr

PAGE 30

*7 nrnrnnrnr rnnnn nrrn"nrnr!n r"nrr 9n.+,-2$ %'. nrrnrr nnnrn rnnn r"!$nrn nr)rnr nr"n n"n"nrnr"n nr )rnn r"nrnn )rnr,:n$$n334AInr n3=8A<3=1A 3==A9&r3==An&*77*A*77 /-rnrn

PAGE 31

* rnnrr!n rr nrr : ; : : ; : : ; ; : < < < < < < =!* 1 / * 8 5 ,=rnnrn!nn rnnrn rnrnrnr n"n rnrn"r rnrnr! rn n.+,-2r% 4r$ % '.

PAGE 32

** )nrn nn rnrn)r rnrn nnnrrnr">nrn" nr r rn637.n"n657. )r r n"r7n r r "nrrrrr"n !!rrrnr n)r"rrn nrnrnrr BnrCrnn rnr rnn)r"rr nrnn r"rrnr)nr nJ r$ r!r$rnr nrnr"n rnnnrnrr n$"nnn nn!rnr nr$r rnn rnrrn "nrrr

PAGE 33

*/ +%!,rnrnnnrrn rrn nrnnn rnrn,>n 33=A:n.n331nr" nrnr r;nn rnrrr (rr(;n#r; nrn rnr"rrnn nn"nnrnr rnrnnrn rn"rn rr"r$r n r$rnnnn r!rnr nrnnrr" n"nn rnnrnrn r"n Hrnrrnnnnn !r r"nr$nr$ nrrn rnrr2 nrr .r Hnrr nnr rrrn""n" rrnr""n

PAGE 34

*1 n!nrnn rnnn n!nrn nrrn$" $nrn "rnrrr nrrn$rnr)n nn nrnr>n$r rnnr )rn"nn nnn nnr"% r* r"n!nrrnn r>9> 9n9n (nr%nr181=11777777 r;n5==88*17777 9n4/*13/=5777 >%r1=5/7777 (rr*577777 (;n /7777 #9r/5777 6:rrrrrr +,-!.rr0 rrr(r >r%

PAGE 35

*5 -.rrrr(%rnrr rrnrn nrnnnnnn rnr !nnr nr rnrn )nrrnr nnr!r nnnr"rn rrnrrnr nn" r"rrnn20K>2LM,3&rMrr)n nr"nnn nnrrnnn"n rnnr rnrrnrn r nrnrnnn$r n! nrrrnrn" nn)nn rn""nr !nr n nn rBnCnnn nnrrnr

PAGE 36

*8 nrnnnn rnrnrnr r2nrn rr Enrnrr rnrrrn nnnrn r6r"n rnrn" nn"r rnnnnrnrrnrn rrrn nrrrnn"n 0"nnn r!rnr"n"nr rrrn nn rnnrnrn &nn rnnn rnnnnn )rrnn rn

PAGE 37

*4 /'rr,.r0(nrnrr rnnn "rnn"nnrnnnnr rn! nnnnnr n nn"rn,rr rn rnnr) r #:0rnnr rrnrnrrn nrn#:0 nnr9 nn#:0rn nrnr n"nrrr n

PAGE 38

*= nrnnnr rnrn rnnrr rr nr rnrnn"n !nn"rnr !nnrrnr nrrn ,r%n%rrrnrrn nrn )rnnrrr"n $nn& rnr)nnn rrnn nnrnr nnnn rnrrr) nrnn nrnn&nrr nrnr n n"n rn rnrnnr rnrrrnr rn nn )r"rn"n r n n!nrn rnnrn nn$r rrnrn nrr n rrnrr nr9> rnnrr#:0 rr!r"r

PAGE 39

*3 "rnnr nnn rn"r" nrnn n n; "nrn#:0nr rnnn )rnrnr ,I33/-nn r"rrn!rnr rn("r nrnnnr"rr)n rnr nrrnnnr rnnn nrr,0rrn 3==-nnn nr"r,> N2*771A:nEnnN2*77/nrnr,:nrnn*777AI$n *77*-nnrn ,#>$n*77*A:$n*771>"rnrn nnrrrrn nnnn nr"nnr nnnr nnrrr nn"nrn n$nn"rn "nrnrn nnnnr rnnr rn61602r6=602 nr)nn7@ nrnnrnn"nrn 77.2 )rr"rnr rnrrrn rrrnnrnn nrr #:0%r/

PAGE 40

/7 #n!!'=r
PAGE 41

/ nrnrrnr" rn"r rnnnrrnrn )n#:0 nrrrnrnnrnrr #:0n nnnrnrn(r rnn

PAGE 42

/* 89'HK="rnr %"577 .1/nnn$nnrnn n7)rE" nnnnrr=7"nr KnOr 78* nnGr/73 2nnr:n)nr nr(n51/nn rnnrrrrn587 rrnr"rn nnn"nr n)n)n*71=)*7 1=nrn n!.nrrnr rr"rn r"nn" ))rnr n)nn%r 1?

PAGE 43

// *n3rr r r%r **3##rr%r rrr rr %.'! 0)nr"nrn 1nrr"(>: (
PAGE 44

/1 rnn587rn## r#rn )r" nrnn nrnr#n rrnnn nn7=nnrnnr nn nnr nnrnrn nrnrrnnn

PAGE 45

/5 :%rr,9 .r"r$rn$rn $n rn.nn"n nnr r$nrnr n"rrr "r nn rnnr rrnrnr nnnrr nnnn nnnnnr nnnn nrrnnr "r?"rrr nrnnnnnn rnr rn"nrn nnnr r"nnnrnrn rnnnr nnrrnrr)nr"n

PAGE 46

/8 n%'.rnrrnrn$rnn$n rnnrnr r"rnr :nrr rnnnnnrnr n rnrr nnnn .nr!nrn rrnnr"nn nrrnn rnrrrnrnr nnrnr rnr nrnn nn )rnrn rnnn rr nn '(r,'%' nrnr r $nr "nrrnnrrnrn rnrrnrn rrnnrnr nrnnn nr ;r)n nnnrnrrn rnrn

PAGE 47

/4 )nn"nn! nnr rnnrn$ rnnnr rn")n

PAGE 48

/= 0r!r$n2nn rnrr .r rn)nrrr$,>nI 331-rn rnrrn)rnnrn rnn nn/" rnn rrrn nrrr nrnrnn rrr+n nn nnrrr rnnr%nrr n ##:0rn :rn nn rrr "r>D>rnnnr r"nn r"nnr" nrn?:n)P*7#6*5#>*5# n*(H17=5#n(*H1(*H=#>n>*

PAGE 49

/3 9nnrr #:0rrnn r$(47

PAGE 50

17 'rrnnn rn0#D>4*657=5 rnr"n>rnrn rnr6 nrrrn rn rnnrnnr nrn"r rn)rnnnr n"nrn r!nnnrn"n !nn In.0&rrnnr2 "rn"rrrn n"rrnn nn"rnr nn0nnrnnn rnnr!rn nnr!r rnnnn r!rnrn rnrnrn rnnr!rnnr nnr"nrnr rrnnnrr nrn "nnnn"rrrr rnnrr %rrnrrnnrr" n

PAGE 51

1 'r;r('%r*nrrn nn$n r n!2rr% r% r$r(nr nr"*r nrnnn9rnr r

PAGE 52

1* .Q09,*-r*!n"nrnr rr*rn nnrrnrnn.Q. *9rrrnrnn17.A .Q*.9 Q//.n$n$rrnr)nnn rrn /77..Q4//.n$n$rnrrrn rn nrrn)rrrr rn rrrr) rr+n rr nr nrnr n r"rr rrrrn

PAGE 53

1/ nrrnnrn n9>"r+In nnnnnRnr r RQQ*:Q.Q.* ,**::QSI QI TrrRQ.*T Irnn"nrr n:#2"n& nrr +n nnn n"nrnnn rrnnrn rr$nnnrrrr rnrnnrn nnnrnrr nrn"r"n rnnnr nnrn nr nr" rnnrrrn rr"nr rnnrn"+n "n)rnnr nnrn

PAGE 54

11 &4rrnr r%rrnrn "nrnr)r rnr$n r"nrnrnn nnrrnn 2rnrn nrn!n n$nnn nnrnrn"rn "rnrnnr; "nrnn$n rr%r**?

PAGE 55

15 nrrr!'=r r0r @r%r" r r!%$rr &rrr rrnnn! )nnn) n"rrrr nn>r rn$nrrnnn nn nnr*7nnrn nrrr !rrnn nnnn n"rnnEnrrr"n rnrn "nrn nn"n rn"n r#r rrn?

PAGE 56

18 #n!rrr r0r %rr % % r 2!nrn$nn nrnnnn rnnnnn $rrnrr nrrrr&n nnn rr"nrnnn nrnrn$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$ $$$$$ n (n%) *+(n%)

PAGE 57

14 *n rr +,-!.r0 2nnrrnnn5 r"nnr r "nnn%r *5r? nnnr$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$$$ nnn *,$ *,) *,$) *,)

PAGE 58

1= nr n$$$ $$ $$ $$ $$ $$$ $$ $$$$$$$$$$$$$$$$ nn )n-.n%) 1n!r $ r )rrnrnr nn)rnnr nrrn$rn rnn r"rnrnr rnrn rrrnnr nrnrnnn n$n)rnnr n"n "r rn nnnrnr %r*8n*4 r"

PAGE 59

13 3n>%r r r.rr 2r nnnr!" n# $ $ $$ $$$ $$ $$$ $$$$$$$$$$$$$$$ nn *,$ *,) *,$)

PAGE 60

57 5n!r $2 rrrr 0nrnnnnn nr"nrr "nn)rnrn n nnnn" rnr rrrrnr nn n$rnnrrr n rn%r*= r nn nrnrnn nr"n5nr nnr"nrnnn n nrn rnr" rrrr rnrnrrn rrr$n n"nrnrr"n rrnrn9 %nnnnn n"n$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$$$$$$$$$$$

PAGE 61

5 rnnr rn"nrnr" nnr rnn)n rnrr nn"nrnn"nrn &nrnnn$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$$$$$ n *,$ *,) *,$) *,) 7nr r /rr%A9rr 4 r1r> A14 rrrr$r %A1

PAGE 62

5* &nnnn rnrnrn nnrnnn nnn rn$rr "nnn $rr)n/1nrnr r) nnn"r rn! Br"n$r nrnn nJCnnr"nnn rrn$ n n nnnn"nrn rr$"rnr>n "rn"n rnrJnnn rn"nnrn r"nnrn nr nrnrr &rnnnn n"n nnnrnrrrn$r nnn!rn r"r"rnr nr rnnrrn %r*3r" nrrnnr n57( n nnrnrnn n!$n *77(

PAGE 63

5/ 'nnnr n nnn $$ $$ $$ $$ $$ /$$ $$ $$$$$$$$$ nn *%n* *%n*%n* 8nB4r 19)4r r$r9 9)4r$ r

PAGE 64

51 "rn"nr nrnrnrr nrn$rnr nnnn r%r* 7nr757n5 ? 9nr$0r r$rr r%4,r 1r nnnn nr$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$ $$$$$$$$$$ nnn $ ) $) )

PAGE 65

55 rnrnnr" nnnn nrn$rn )("rnr nnrnnn nnrn"n nnrnnn rn n"nrn n? n!r r $0r1 rr0 nrnnrnn n $$ $$ $$ /$$ $$ 0$$ $$$ $$ $$ $$ $ $$$$$ $$ $$$ $$ nn *%n*

PAGE 66

58 +rr"nnrnrnn rnnn r!nnrrnr n$rn)rnnr rnn"rnr nrnnn nrrr!6n$ nrn $rnr? n(r r% +r=& $r nn&nnn0$$//$$$ nn *n *-* nn(rrnn&n$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$nn *n *-*

PAGE 67

54 "nnr5."rnn nn n)nnn ;nrn nrrrn nr5.n";r nrrnnnn ;rnEn nnrn"rrn n"rn rrr$nrr rr nn56*7@;rn r"nn"rnn r"n"

PAGE 68

5= n4r<(,r =(rnr!nnn nnn nnrrnrr nrrn"nnn 2rrnrn nnrnr"r r"rnrrnn r"nrr"r nnnn '(r,4r<(,,,r = ( rnrrn nn! "nnr! )rnrnrn nnrrn n"rr rrnnnrnnr n rnnrn rrrnnr n rrn#r$nrn$ rnnrnr n rrnnrnr nrnnrr rnrnrnrn rnnnr rnnrnn r nrnnrn r rrnn

PAGE 69

53 nn nn nnnnr nrn rrnrnn r1nrnnnrn 1nnrn r!nnn rnr" n)nrrnrn nnn r*=7.n "r)r rnrnrrrnr *7rr rrrr"r r"rr nnn&nrn n57( n nnnr6rnr%r/ n )nn $10 $10 $10 $10 $10 $10/ $10 $100 1$ 1$ $ $ $$ $ $$ )n&nn *%n* *%n*2*+3%4 5n** #nB4rrr $$ rrr! rrr$ rrr$ 2

PAGE 70

87 rnnrrn rnnrnrnr rn)rn nrnn nnrrn"r nnrr"r rrrnrr nnn I$rnrrn %r/*nrn r"rnr"rn n! nnnnrr rrnrr nnnn rnnrnnr nnrnn rrrnr n )n*nn $10 $10 $10 $10 $10 $10/ $10 $100 1$ 1$ $ $ $$ $ $$ )n&nn 5n** 56%n*2*+3%4 56%n* #n@ % rr $ rr$r

PAGE 71

8 rnrrrnn$n rnn"rnnr rrnnn) nr*7rn rrn!r nrr"r nrn n!rnrn rn?rrn"rn rnn%r //nnrr"rnrnr rrnrn$ rnn!)rn rn)n)n rrn)n$r rr)n rrrr rrrnnr "nrn"rn5r nr$rrrnn"rn5 $nrnrrr 0rrnn$nnrn rr7nr 775

PAGE 72

8* +n)&r,,rn*nn $10 $10 $10 $10/ $10 $100 1$ 1$ $$$$$$$/$$0$$$ +##nr r0 rrr rr> r % n"rnrrn rrn nrnnrrrn rnnrnr rnnrnrnn n rrnr1@n"rnr r"n rnrrnnr >nrn r"nrnr nr"r nrnn"rrrnr rnnrr nrrnnnn nnrn r%r/1nnrn rn"rnr

PAGE 73

8/ nnnr rn"rn nnnrnnr nnn nrn"nrn r +n)&r,,rn*nn $1/ $1/ $1 $1 $10 $10 1$ 1 1 $$$$$$$$$$$$$ +7* 5 #*nr rr rrrr rCrr $ r0r nnr"nnrn rrn"r %r/5rnr nrn)n nrnnr nnrr"

PAGE 74

81 rrnnn nrnrnrrnnnn nrrn n"r $ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$ nnn)&)n*n nnnnn $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$$$ $$$ #)& #1n!$r r r%% $ %rr rr rrrnr"r "r!$r rrnrrn n! rnr nnrrnr nnr"nn nrrrnn rrrnrnr

PAGE 75

85 r"rn"rrn"r nr&nn rnrrrrnrr "rrnrrnn rnrnr "r nnrrrnnr rnrrn nnnnn nr "r nnrnr"rrr nrr nrr)n rn rn$rrn! )rrrnr rnnnrrn n"rn"rrrE nrnr)nrnn rn "nrrnnnrn n nrnrrn"rnrr rnn7r rnrnnn rrnnr7 /7nnnr nrrrr nn)nn */7rrnr "nr n nnrr /nr nn7r n rnnn rnn"n177( r!n nnnnnn "nrn177( r1rn rnE"r*77nn /77rrn rnr"n rnrnrr n%r/8n"rn" rn nnr"n2"nrn) "nr

PAGE 76

88 rnnnrn"nrn rnrr" rrrnrrr )n*nnn nn%&n$10 $10 $10/ $10 $100 1$ 1$ 1$ 1$ 1$ $$$$$$$$$$$$$ +#3n@ rrr r%4 r$%4 $ rrnn rr"r rrrrnrnnr rrn rnrr nn nnnrn

PAGE 77

84 rr"r nr" nnr"rr rrrnn nnrnnnr nr rnn nnrnn" nrnrn"rn nrnnn" $rnn nnnnr r r"nrrnn "n rnrnnr nnnrn nnnnn! nnr n nnnrnnrr nn nn%r/4 rrnn n"rnnn$nn57

PAGE 78

8= )n*nn n $1 $1 $1 $1/ $1 $10 1 $$$$$$$$$$ )n&nn 7* 53%4 53%4 53%4 53%4 #5nrrr$ r$0%4 % %r/4nr)rn rrnnrr nrnr rrn rrnnnn rr1rrnr n76*7@rn rrrnn r;rnnrn .nrnnnr nnr rrr )nr"nrnnr nrnn"nrn n17@$nrn$rn nr#r nnrnrr rnnr n nnr!rnr n nr"rrn

PAGE 79

83 nnnr"r n!rnr n nnrrnn nnn rnn nnrn nn"nrr rnnr"n r nnnn$n nnrnr n rr n nrnnn rn

PAGE 80

47 rrrnnrrnn nrnErnr"r rnnnrnrnnn rnnrn"n nrrEr>r )rrn nnn nn r nnr" rnrnn !nnnrr "rnnn ;nrnr#rn "rn )rrrrnn n! )r

PAGE 81

4 n)rnrnnrr nnr n n!nnn r!rnr nnnnrn rrrnr rrnr nnnrnn r"nrnrrn rnrrnr'(r,Hrr$n))nnnr nrn) rnn'" nrn" nrn!n n!nnrn nnnnrnr rnn"r rnr)nnnnr rnrr nnr0>
PAGE 82

4* r"nnrnr n$nr r!' "nrnnrn" nrrnrn rnrnnr nr"rr>D>r n rr"rnrn r nrnnr"rnrr nnrn$nrE *757n"rnrn "rnnrrrn nrrr rnnrnn r "nnnr nrnrrn nnnr

PAGE 83

4/ 0r!r2nrr""nrnn nnnr n rnnrn! nrrn$nn 1U>rnr$ rn,n$n& 331A(nrrn3=8A#n335A 2nn345-nnrn nnrnnr"r"r nn nnn nnn *nnn r&r'nr nn/4U>5@>H*rn r/787n15r" >nnr n577:#nrnr rnn rnn"rnr (002n rn35V"rrn nr "rnnnnr2 !nrnnn rnr nr"r rn)rnn rn#:0>r r)nrnr"n nnrn "rrnn 77Vrrr! Enrr"r rr"r rrnr nr#?

PAGE 84

41 r(002?=n>7(00214> 5>n>*#2H1 *(*H158< >nn?n(5@ >nnA 0)rn?n(V##:0 #KA >r,9#0#5@%'2n@rrn(41n*5U>

PAGE 85

45 'r?>rrnnn "r7nnrr" n"nnrnrnn >rnnr In.0&4*%rnrn$ nnrrnn r(nrnnHK=nr %" nnn$nr9nn rn$"r/7 n)nnn" n )rnnn!r rnrr87 57( r nrn r7nnn nn=7.n$n$ nr!n r57177( rn@"r7 rnn n4*rr"rn nrr "nr)rrn$n nrrr

PAGE 86

48 'r;r(nrn)rnrr nrnrrn r"nn nr rnr$nr)n nr)n n"nrrnrnnr 0>rn)r rnnnr n &nr "rrrn nrn"rr rnn rnn r"nnnrrn$ n"n "nnnn"n n"r&n")r r")nn nnnn "nn"rnnnrnnrrn nrnrn" r nrr"rnr r "rrnnnnr rn%r1

PAGE 87

44 *n:rr rr nn$nrn nnnn rnnrr nrnn nErnrr "r)r rrn"rn n"rr n" rrnr nnn rnnrrnnr "nrrn rn"rnnnrnn rr rr nnrnr r"nn$nn$n )n"nr "nrn"rn n$r 89

PAGE 88

4= rrn"rnn rrBrC nn$nrn$"rn n$)rnnrn r"nr n"rn rrnrnrn rrnn rnnn "rnrnrr!rr n$rn"nn rnr%r1*nnn n$)rnnr rnnnrnn"nrn n ) n.*/nnrnn$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$ $$ $$$ $$$$$$$$$$$$$ nnn :2* 5;**<) *n.02 rr

PAGE 89

43 &4nnrrnrn$ nrnr rnnr nnr nr rnr rnn$n$r )rnnrn$ r7*7nr rnnnn !"nrn nnr nn"nnn n nnrnnrnr)n rnn$r nrrnnn r"n nrnnn$ nr)r rn$n"rr )n r nn)n nnnr nn"n rnr%r1/

PAGE 90

=7 ) n$ /$ $ 0$ $$ $ $ $$$$$$$$$$$$$/$$$$ nn "$ "$ $ $ $ $ *#n
PAGE 91

= nnn n$ /$ $ 0$ $$ $ $ $$$$$$$$$$$$$/$$$$ nn 3%4 **n>r r$ Drnnnr nn nn "$r r"rn%r #r"rrnn nnr"nrn nrrn nnr rrnnrrrnnr n$rr"nn

PAGE 92

=* nnrnnrn n) nrrnnn nnnn nrnn nrrn nnnnn nrr nnrnnrrn rnrnn r"n" nnnrnn "rr"rn. nnn rrnnrnrrnnrn rnnn nn rn)rn nnr nrrnnnrn r!n177( n n n"n57( nnnrnn rnrn nr!nnnr nrnnr! rnrnrn $nrn r"rnnn nnrnrn nrr"nr n n&nr) nr"nn nrn r nnnr!r )rnnr rrnrnr %r15?

PAGE 93

=/ )(. n$ /$ $ 0$ $$ $ $ $$$$$$$$$$$$$/$$$$0$$ nn 0$ $ 0$ $$ 0$ $ *1n
PAGE 94

=1 n(. n$ /$ $ 0$ $$ $ $ $$$$$$$$$$$$$/$$$$0$$ nn '<2)1 *3n>r%rrr r%rr0$r rrrnr"%r18r nnrn nnr nn nr nnrn nnrn >r"rn rrnnnrn nnr"$nr ,-n

PAGE 95

=5 n,-nrr n nnr rrrn$nr nnnnn%r14 rnnrn n? 0(. 1$ /$ $ 0$ $$ $ $ $$$$$$$$$$$$$$ nn 3%4 '<2)1 *5n
PAGE 96

=8 nn r"rrnr rnnrnrnrr n$nnn nnnnn $nrn rrnnnnnrr r"nnn n$nrnn nrr" n nr nnrr nrrrr n%r1= )n'nn$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $$$$$$$$$$$ nn *7n>%4 r2 r %4r r%

PAGE 97

=4 2")rnrn rnnnr "rnrr nrn rnnnrnr nn nr"n )rnr%r13 nnn)n'nn$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $$$$$$$$$$$ nn *8n>rrr%4 r nr%r13n"rrnnr "nnr"n "nrnnr r rnnr

PAGE 98

== rnnr"nrn rnrrr rn"rnrnr nr/7nn n*7@nnrrrrn $nrrnrr )r

PAGE 99

=3 +rrnr"nrrn nrrr nrnnrrn" rnnn rr rrn rnnr) rnrnn rnnrrHr rnnnnr" rn nnnn r nn nr"n nnnnn nnnn"nrn rnn"nn nn2!nn" rnrn nrnrn" n"n$nr nnnnr nrn

PAGE 100

37 &n')nnnr nnnnn rn$r*nn nrnr rn"rnn rHnnr"nrr nrrrrrnr r!r" !nnrnnrnr "rrrnn" n)nr "rrrnn &'(r,'nnnrrnrn nrnnnnn "rnnr" "rr rn"rn rrnn nrrn)rnnrr nrn rnrr nrr nnr)nn n"r"n D nnrrn n$rnnr rnnrnrrnnrnr "n"r>D>

PAGE 101

3 nn)nn n"nrrn rnn)rn nrrrn "n!nrnr$ rn$!n rnnn$rrn nn rnrrnrnr,( rn*77/An$n *777A>n'nnn*77A'$nn33 =-%r5nn nn"nr"n 2rnnr" "nnrnrr" rn nnnrn"n"n r)rn

PAGE 102

3* 1n!rrrrrr % r $ $r nrn"61602nnnnr$ rrrn"n nr rnnnrn nrr&rn nrn nnr) r%r5*

PAGE 103

3/ 1n>rr$r #n nr"" nn" rrnnnnrnBr$ nnC rnrn #:0n%r 5/nrnnrnn

PAGE 104

31 1#nrrrrr r %rrr nrnnnn rrnr""r rnn Inrrnnnrn nnr"rn "rnrnn r"nnr n$nr rnrnrnrnr" nrnnn rrr"!nnr$n nn %r51

PAGE 105

35 1*nrrrr nnnrr"r nnnn rrn"rnr"rnnr nnr*7 rnn rnnrrnnr r"nr rnr rr n/@nnrr E%r nnrnn r"nrn rrn" nrnr

PAGE 106

38 &0r!r0r#r21577n rn nr"nn$rnn2rn 9nrn *77n/77rnrnrr"n nnr 2nnnr!$r rnrnn n'r2n,'2-)n 35@)5@>H* nnrrnnrnnrr" rrrnr rnnr nr rrnrn nn rnn"5n rn!nnn !rr'2 rnH21577 nrn$rrr %rr nn57rrr n!nnn rnn $nr)nn rnrnrr nn2nr nrrnrnr$nr n$rK r"rrn

PAGE 107

34 r(002?=n>7(00214> 5>n>*#2H1 *(*H158< >nn?n(5@ >nnA 0)rn?n(V##:0 #KA >r,9#0#5@%'2n@rrn(41n*5U>

PAGE 108

3= & 'r2nrn "rnrrrrn nrnrnrrn n9<0.*77 "nnnrrrr "nnr "nnrrnnnr ,"nnnErr nnn nrrnnr rnnrn"n"nn "n"r nnrn$ "rnnr$nrr"n nrn" "rnnrn$5 7rn$nr nnnn r)nn nnnn /r1nnrnrn nn %r55

PAGE 109

33 11n!rrrr %% $"rn rnrnn rnrr rr nnr r"rnn rrn$ nn nr/r1rnn$ nn rnnrnn /1n rn$rrnn rrn

PAGE 110

77 "n nnrn"nrnr nn"nrnn rrn *77.""nnr "nr nr/7.nnn

PAGE 111

7 &'r;r(nr"nn!nn nnnrn )rnr nrnr nnnn nrnn E"rn rnr$nrnr nnnn nrnrn rnn rnnnr nrrrrnn rn "nnrn%n rnn!nnrrr"r n nnnrn nnrn )rnn rnnn nrrr"r "r/nn" rrr$n nD nr%r58

PAGE 112

7* 13n>r nr)rnr "nrnnnr nrnrnr "rr"r0rn nrnnnrrrr En ))%n 5n*n **) :%44 n )

PAGE 113

7/ &&4#nnnrnrn$rr )rnr nrrnn$rn nnrrn"!n &Dnr$n rr)rn "nnnn"nnr "nnrn nn!nrn"rnn nnrn"rn rnrrrr !nnr rrr n"nn n!nnn"nr nr"nrnn nn$n#Hn"nn rrnr rnrrnrn rnn"n nrrrnrr rn$nn nrrrrr n ;rnnr"n n%r54

PAGE 114

71 nr n$1 $1 $10 $10 1$ 1 $$$$$$$$$$$$$$ +15n!rrr$ n"rn"rr"r nnr"n rnnnrnrn nnn nnnnrn rnnnrn )rnnr n rrrnnnn r nn &)nrnn rnn "rrnn r)n r nnn r$n$nrn$

PAGE 115

75 nr!r177( /7( nnr!n rrnr%r5= ) n(. n$1 $1 $10 $10 1$ 1 $$$$$$$$$$$$$$ +17n!rrr0$r nnn"rn"rnnr "nn r"rnrnn nnnn nrnnr" rnrn nrrnnn rnnn nrnrn"nr nnrr r nnn"r r"rrnnn

PAGE 116

78 rrrrnn"n nnrrn nrnrnr% r53 ) n0(. n$1 $1 $10 $10 1$ 1 $$$$$$$$$$$$$$ +3%4 '<2)%n* 18n!rrr0$r rnrnr nn"rn nnrnrn$nrn rnrr nr nnnn nnrn n$nnnnrn nnrr rrn"n nr nnrn r"r

PAGE 117

74 nnrn$nrnr nn nrnr"rnnrn r$Ennrrnn rn&nn nnrnn r rr!nn r nr!n )r177( r nrn nnnr! n/7( n nrn nr!n rnn rnrr"r' nnrrrnr nnn )n-nn r$10 $10 1$ 1 $$$$$$$$$$$$$$ +19n!rrrrr$

PAGE 118

7= rnnr/@"%r57 rrn rrnr nnnnr &n n!n)nnn nrrnr rnn n)"n "rn"nn*77. rrr rn)nn 1n!rrrrr

PAGE 119

73 n)*77.n"nnr" nn nrnnnr nnnnrn nn("rrnrnr nn$nnr 57n n/757rr rn/5$n !nnn rnr8n7rnnr *77.nnr 2!n)n) nnrn rnnr/7.n n)n"nn r"nn*7. rrrn rn nrrnrnr nnrnn nnn rrr$n nrnnnr n"nrrr nnrnnn nrnrr nn nn"rn rnnrrn nnrrn rr "nnnnr) nnnrnnr )rnr nrnr rrrrn rr rr"rr nrr nnrrnrn rnn nJ0rrnnrr nnnr nr"nnr nnrrnr

PAGE 120

7 rrnnnr rnrO nrnrnrnrn nrrnrnr n r"nnn"n nr)nrnr nrnrrn nnnrn Er)$nnnr)r n)n r"nrnnrn nnnr nnEr nrnrrnr rnnrnn nrnn n"n rr "nr nnrn *77.nnrnnr nnn rn%r5*

PAGE 121

1nD?r rrn)r nn n"r*r/ nrn nrn nrrn nrnn rr)r nnrnn rn)rn nrnrn nn rnn) rnrr nnrr"rnr n nn"rnr rnrnr n )rn nrr)rnnrn rrnnrn

PAGE 122

* nnrnrr"n rnr nn$r nrnnrnrr n"rrnn/7 n)r(r5n "r nnnn nnn$ rnnrrn rn$r nrrr nn nnnrnr rnnrrnn r%r5/

PAGE 123

/ ,r,0(. 0 n n0$ 0 0 0 0 $$ $ $ $ $ $ $$$$$$$$$$nn n =n!nn =n!nn3%4 =n!nn'<2) 1#n!rrr rrr )rn57@ rnr nn 5n& rnnr nrrrnr n r"nrn rrrnnn "rrnr )rnrrnr r"r rIn.0&nnrrn nnrrn nrnnn nrrn$n rnnrrrrn nn"rrr

PAGE 124

1 n"n)r r"rn rrnrnnn"nn rnnnr nrnrn nrnn r"nnnnr rnnrnr nrr"rnnnr nnr"n nn57.rn rrnnr nrnrn "nrrrrr nrnrnnn rn nrn )n'2! nnrn nrrrnrn nrn/4U> n5@>H*rrnnnrn0" rnnnrrn rnn nErnnn rrn("r rnr$r"n nrnr" rnr nn%r1

PAGE 125

5 nr n -nn0$ 0 $$ $ $ $ $$$$$$$$$$$$$/$$$$0$$$$$ +1*n
PAGE 126

8 &+rr2nrrnrn nr rrr"nr nnr n nrrn3@r rr nnrnr )nnrrr nnnrnn$ r"nrnr/7 nnnrn*7@rn nr5 n)r nrr nrnr"r $rn n)rnrn nrrr$n nnr nrr n"nnrn(r rrnn nrn"rrnrn n nnr nn! rrrrn rrnrrnrnnnn

PAGE 127

4 +rrnnr"rr rrn n"rn*7@rnrn nrnrn7@ nnrn !nrn rnnnnrrnr nnrnr"r rnnn+'(nrrn nn rnn"rnnn "rnn n&n"rnr rr$n r nn!n nn rnnrnnn "%r8r rrnrrnnn rrnr"nr nrrnrnn

PAGE 128

= ,nnnn,r ,$ $ $ n0 >! >)n*)n*n!* 3n! r%r n%r8n"nn rnrrn" nrn$nn ;rrrn "rnrnnr rn&r rn$rnrn r)nrnnr" $rn n rnnnrrn r)nrnE

PAGE 129

3 nnrnnnr$rr rnr nrnrn rnrnrn nnnnrnnn"r n&)n rnnn nr)rn rrrn rn)n nrrnnr rnnrn nrnrnnrnr rnnEn n$rn )r !nnrrrrr nrrr) nnnr nnr) nnnrrrn nnn n"rrrnn rrrr nnrnr nr nE"rnnn )nrnrn nr nn nr rnEr n"nnrn nrnnrnn nrnn nr nrnnn rn" BCr"n rnnnn n" rrn nrnnnrr rr"rr r"n

PAGE 130

*7 n! n"rrn nnEr rnrrn 6"n"rn nrnrrr nrrn!n nnn"r4n rn("r rnrnnr n)rnrnrnr" n"rnnn Hrnrnnrrn" nnrnnn&n" r"rrrrnn n$nrnn" )nn"rr""nr nnnn nn$rnErr "rHr!nn r"rr$n"nrn rnr rnn "rnn0)rr n$nn nr)rnrnn nnnrrn rrn!n rnnr)n rnnn"r rrnrnr $nrrr rr! rnnr"rnnn nrn rnrnrnr r"rrn rrr nnnn nnrr! rnErD2n rnrnrr*nr nnrnEr r6nnEr:"rr 6nnErnr

PAGE 131

* r"rnrnn nr$)rnr nnrn rnnrnn r&rnrn nn)r"rn rnnr! rr rnr rrrn r"nnr r"rrrnErnn rrrrnn nnnnn"n r $rnn$rnrrn r"r$nnr rrnrn" rrrnrnn rrnrnrnrn rnrnnrn "rnnn r

PAGE 132

** +'.>r)n"nnn nrn)r nnrnrnr nrnnr)n nn"rnr n""rn nrnrrn )nrn "rn" )r nr"rn r rn+nn nrrnnn nrrrnr nnr n"nnrn nnnr rn! rnrnnnn Inrr!rrnn nnrnn !r"nrn "rnrn nr"nnn61602 nrn rnnnrrrn$ nn nnrrnnrr nnrr "rnrnr nnrnnn n"nrrn9>n rnn r>nn rrr

PAGE 133

*/ "nnrrnnr ""nn nrnrnnnrn nrrn )rnnr nnr nnrnn

PAGE 134

*1 !rnrn" r$ >N9n2r n#nn #n (rnr #rn:n n%r E;r ;r ,*774-/3?46*8 >N9n0rn"nn nrn>rn N9n2r n#nn n(rnr #rnn#nnn>nrn> =;>E ,rr"

PAGE 135

*5 ?r,4, ,:nnn%4@ 'nnn"rnrA:" 8+/864*46458%AB nrnrnrnrr n6n +F> :: 3=8?// %#40#r#!#r# O>O9n&r(. +> 8/D2=1?1/161/= %#40 rnnn'rnr > 88.*48?34%40 nnnr"n .%r $ :: .3,-=7*,1

PAGE 136

*8 r1!#?#r@.4B >n#rn rr2n":n (nn2+r 88/# =?1547615=4 #'rr#? 0nrnrrnn ;; 8/8 **?//6/** @ 2r n#n>nrrr6#n 6rnrr> #rn ::@#@@ A nrrr6$6.r" n rnrrr$nr ;r% :: 58?336*7/ @#66' 2r nnnrn E ;r; ::+ @#66'#A.# 0rn#rnr 2r n#n0r%' n+rn,r r"-#@#?#4 r".nn"nn rrn$nr'n +rn 88 88?4776473

PAGE 137

*4 C'r' 2'n9rnn6'A ::: .1=A =8/6=47 # >nnrnnn <> 88/ 35?/64 r%4' 9rn9rn"" >0 69%r:"r nrn,096 %:-'+ ::# =7?*7=6*7*= 0@!#;(0#4r>4. .nn6 .%r 8// 57?**56*1 #r1#@0#@B!#?r >? #rn nnr"n>r rn9r >n9A'+rnA 8// .5/A4=56431 ;(0#"r 2n6nrr6"nrn n n"rnr ED.%r 8/8 31?565/4 ;!B;( 2r2+ 8+-# 3*?*46*/5

PAGE 138

*= ;( r#'nn #Irn,=r r%r r :n" rOr$ 8/ //61= ;rE?r>? %rr#rnn?#r rr nn#>'A./7A 8/8 A3/6*= Ar'%#4,(0A#;##;; nrnr n'">nrn#<#6 rnAn :rr>nr9r#nrnr n3=8*3?578651 Ar#$#4="')$ =0@ H rn62"n>nn rr/6rr6 rnrn%n>rrn n:n2r$ ::# /1?75 Ar%?AF(%. Rnn"9r#rn>rrn n>n0)nr" E.%r 8&# 45776511 $#!#@r#' ()nrnr)nrr '"rnrr"nrn "nrn)n) #rrn 88 ,-1?*/6*/8

PAGE 139

*3 $r>r>%B#'''#4B.; 0"nr rnrnnrn r'6#n '6*+> :::# *43?>=5*6>=53 ?!#%AB rrrr6"nn" r n6 =;%rE 8/+ /?/736/* ??#A?#1'?#B0 r(B I6n nr:H2rnrnrrn $nn )rA2n A ::# .1/A/7P1 ?r>?# >n#rr%r9 A#>'A 88 ./=356*73 r0'#'r#?1C#B#'r ;4#6r @G#rr#A(""' '6*%n#rn %n0rrnr>n:nH) 9r"n6> 9nA9n"2#>$nA#nrn> nr'A :: 31671 rr#'%#;B4#r0' ;r<;B rn nrrErnrnnr 6"nn r'#26=711=>nr"nnr:nr 88+ /?3/67

PAGE 140

/7 "r#;(0 WnXnWXnrr6 "n rnn"rnr ED.%r 8/8 31?5/36585 nr 26nrrrrrrn r"nrr nrn !rA nn6n nrn rn)rnn,nE!; 8// /1?856=* !r4?Br(! I$n2nnn" rnrnr(n0rr#rn' 'n 8&-# *5?=6*=!r4?#A(<(%$' "nnrn rn$nn rnrnrnn +'> 8*14?85/768517 4=r%'r' 2nrIn nn"#r :nrAA#'>A :: A.1,=-A//=3P//33

PAGE 141

/ 4r>4.#;(0#0@! .nn E '; 8855?756** 4r>4.#1?%#?rB#'>)@ n" rr6"nrnnK rr )rnWX E'; 88 *?46=4 4(#@B# ;#1#"rrr B!#'r4 !9A >n6 n"nn"n rn nnrnnrrnrnnnr rnn2 ::: 34A/*8P//4rr##%#0 %r!nn rnn n$n E<.%r 88 31,-?411641= 4rr4#)%#.. r4''' #rnn)n"rnn nrrn"n /6rrn?%n.7%+)*@ :: n@>))% @$4r#%#1#4B Drnnr"n n>> 88 173?84168=5

PAGE 142

/* '# A#r#C 2nnnn6":Ln$ nrrn)rnr E';% 8/ 41?36 *7'!B#@r%'#@A#Ar,,B. 2n nnrrnnr n n"'rA 8-# ./A//56///7 ''BE"rr;? nrr rn > -& ?4*76/34* 'rB nnnr nnrrrn r"''n 8&*/,*-?/31617 '"!# B 9"n"rnrr 6 ?nrn6nnn n .rr;%rr G';% :: =5?/=46175 '#;;#.B',. nn >nnrnrnrn nn r"rn''n 8-& 177?8*688

PAGE 143

// #B#r#C 0".n6nn nnrrrn E'; 8/: 55?//617 rC##A >nn'rnrnn r rn ..>; :: /,*-?*6= @r#%' 9nrrnn:"' 8-8 .=?=146=8= @r%' Hnrrnn+#r' 8-+ *4,1-?/4P //1@<#B#%#40# r""rn$r ?rn > 88: *14?153 @. >nr' 88+ #r

PAGE 144

/1 %

PAGE 145

/5 %F%n0 n(%"rn

PAGE 146

/8 rrnn nn"r"nrn rnrnn)n nn $

PAGE 147

/4 %Fn?1 @ !r In.0&rrnr r$nr nrr6rnnn rrnn r!rrnr !"nn nr*rrnrrnn nrn" r! nrnrn nnnrrn%nnnrn nrn rrnnnrnrn nnrnn rrnr" nnrn nnn"nnnr rrnrrn "nrnnn,rnrn n$nr-n nnnn"nn rrrn rrnrrrn n"nrn n")nn n nrrrnr "rrn 2!nr rn 57( nnrn rrnn nrnr!n r!rn rr!"nr nr! rrnn

PAGE 148

/= "rrrnr$n rnrn nrnrn$n rnn"rn !rr"rnn n

PAGE 149

/3 #n;0

PAGE 150

17 *n

PAGE 151

1 1n;0

PAGE 152

1* 3n;0

PAGE 153

1/ %F(!rr(rn)nrn" )n Dnn$nr 7*7" rnrnrn"n rnnr nn$nHrn nnr!r" nnnrrn rn nn"nnrrn( "rr"nr nrnrrn$n!nn" nnrnn rnrn n)rn nn

PAGE 154

11 %F0n!rr)rnrrnr rr>* nn$rrnnnn rrnnrn nnrrr rrn r"nr rrnr nrrr nrnrnrnnnn rnrrr$ nrrn nn nnr"r/7nrn" n nnrnrrnn r<%rr"rnrn nrnrn n"n rn>* rnHrrn nnrnnrnr nr6)n )n"r rnrn rrnrrrnn )nnrrr nnnrnn rnn rnrnnnrn nrn$r nnrnnrn <%nrn rn>*r rn)rnnr

PAGE 155

15 rnDrn"r rrrn rnnnr) nr rnrn$r nr "rnn

PAGE 156

18 %F n rrr.r"nrrnrn nrrnn"rn r"rn & *)& n -nn$10 $10 1$ 1$ 1$ 1$ $$$$$$$$$$$ +5n@ rr$ %$

PAGE 157

14 %F.n *nnn rnnr"n !rrrnr rnrr" nrnn r 7n
PAGE 158

1= 8n!rrrr/!>*199

PAGE 159

13 9n>r$r& "=A"=!n2 )n B!n "='= n!+4

PAGE 160

57 %r%r:9nrnnr2(nnD"r Dn rrnnrnrD" r2nI n#2n(rn"D 2n9n D"r2%rnrnnr "rnnr


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.