Rational synthesis toward the design of functional metal-organic materials


PAGE 312

< #bnrbrrrrrtb!-/V, b -"/#n2 tbn!-/V, b -"rfrn
PAGE 313

< rn#H$%/-rn<1f>/rrf2rb+ b+rn,0%rntbbrb+b!-/V, b -" #bn!-#rn!-/V, b -"(1P)rrbn nnnb+r#H$%/-(*P)rrnnnn+rnnbt nbbrn!-/V, b -"rnbbr ,0%2rbntbbnbt3nr#H$%/,nb!-/V, b -"bnrnb-b=b-nn6bnnfr rbfbrrrrbfnrnrnbn nbbtnfn/bnbrnnrnbt??+ bnnrbtbfnbr++bnnbnnbfn rnrbbnnbrnn#bn3rrbtn bf nb2r+tnbnnbtrbnfrnnnb =+b=nrbnn-?&!fbnrbbrnbn nb-?&!nrntbfn!-b=b-nn6bnnf("*) +n6nbbrnnrbn b -"rttnn!-b=bnn6bnnfnnnfbnbtb =+b=n(bb!br)%fnb rnnbn+rnrn,0%rnrrbnnb nnbrbn!-b=b-nn6bnnfr+bnfnrb bnrbnrfrnr

PAGE 314

< ) +) rbt #8 / b -"+brnntbfntbfnbbt!(!5) ??rrnnn+b=nfbnrbtn=+b=n r+rb()!-b=b-nn6bnnfbr(rbnrn)b (+)nr(fnb=)bbr(F/,) / b -"r+rnr6tbfKJ-Lnr(fnb=)Mn-rbn(#*F/,)!CbVCtn tnbr!-F/, b -"V-F/, b -"rn/# n2tb!-F/, b -"rfrnHnnfbrrrr (")nnbn9b+r/rrbnnr =ntbnnfnrbnbrnrbnb!F/, b -"nbrn2+nbrnnbn3r %nrnb6bnntfb2b nnbrfbnrbn"rrn2brbtn!-b=bnn6bnnfbttrn+nnbrnrnr+rnrtbfn brnr,nbnrbtbnfnr+bttbf

PAGE 315

< n??(VC0C!bC)fnbnrnb rbnb;btfb2nnbr rbt #0 #brbnbrbnfnHtb!-F/, b -"tn nbn
PAGE 316

< fnrtnbr)bnnnfnbtrtr bn2rrrnnrfrbbn&'nn tbbrnbnbr

PAGE 317

btn bfbrr b btnbftrbtbfbffbtbft fbtftfbtfttftffbttfrf tbbbtffbfbff f!""t bf#tffffbtbbtbftftf $fbfbbft%tbb bnfttffftbtfbttfbbf tbtff &fbfbtbft'fb(ftt bftffb b b bbbbtfftbb!)!t btbffbtbtfttftfftb )ttbttftffbfbttfbbtb !""fftfb b btfbtbtb!)! bftfffbf

PAGE 318

* bftf btfft#+n,-.n -,.n,ffbbbttfbttftn(b bbftfttfbtbbbftfbtbtfbtb &b (bbntfbt!""ffttfb tb!)!bttf+nbtttbftftn fnb(.-tft/.tftn %btnb(tft/0 rb !"# 1fbnb(ft bftttb!""bftftff fbfbtbbftb!)!btf 2tt3nf!)4!56n..-#tf6bftbn b%,.fbtffbttfrfb bbbtb+nbtt!""tbt3nb( fbtffftb%4f .# f ftfbtfftb%tbftfftb%b tb,+#nbttt4f .# )tttffbtftfbf t(tftt7btfbtfftftbt bt+nbtttb,0ftbbftf ftr # ff8bt(bnb(ft ffbtfftb%ftbtfbtb!)!t ftbbb

PAGE 319

# # $bt#%# !56n..-fbbbfftftf ,nbttfbtfftb%tbtftnb( !""ftf+nbttfbtffftb%b f#,+#nbttt /9)939t rf&# 3fbfftbn b+,fbbfft/.fb (bfft!)! nbbfb!""bb bbfnb(ft!)4ff!)/2#0r f!0))/2#ffttff !,))/2#fbf#frft&":bf ftftfbt!,)$n2#,#r!$n2#0#b!$n2# b!0)$n2##fbtff!,$n2##tftfbt ff!$n2#+#4f # 6bttbnb%b ftbt!nb.-.tbbbfft nb(b!)4n;
PAGE 320

+ tffbbftfftfbt (fftfftb%ftbtfbtbtb!)!fftft bf # # # # # $bt#'# )fntnb# ft#rt#b#fbtfft# ftfbtfffftb%ftbtfbtb!)! /9 )9$9bt9b!9t b(b))*+)), 3tfbtft/.btbf!)!t tfbrftbfb>btft3ft bftbttbbf ..+n.-.,-n.,?f tbfbffbbnftbtttffbt b

PAGE 321

+btbfbtb!)>fb fbfttbft&""(tfbtb!)/ 4f ,# 5tffbtt!)>bftrbbbt bfbt,tbtttffbtbnffbtb&"" b btbtftbffbtbbftfbtbt#bftfrff ff $bt#-# !)/ttfb51/ft/9@9f $9)9t!9t#tb&"" b(tfbt#ftfb r /b! 0 0!bbb b* 1b

PAGE 322

+. r$2 bntfbtftA5/.#ffb ,0#nbtt b n!)4bt&"".*f!)4tbf ttf bbb!""# .0f!""btfb rtb!/)#0b btf ft/nbfbb tfffbf ftftbtbftbttb bn tfbtftftbbbbb bbbbbftfbttfbtffbtb(# )tttffbtfffbtbbbntfbtfttb ftttbtbfrttf b!""# 5t ffbtbntfbtftbbtf(t fbtb(fft!)4f bbtfbfbf b n!)4ft/;ft/nbfft/nA5 b n!)4 fttftft 3t t 34 # 4b(!)4n.**..fbtb fnb(ft.,;nttftb""#tfft !""b(bffbtftbf bftfb0n0nb#tbtfbt!""ff bbft/nA5 b n!)4bft(tfbf fbf4f 0# fbtbbbfn bbtfbf(n!)4n* !)4n.** ffb/nbftfft

PAGE 323

+ # # $bt#3# !)4n.**fbtb#fnb(""ft fbf#fbtbftbbtt (tfbf f 3bft/.ft(bft!)4f( ttttbbbfbt%tbtttbftftf ftbbb!)4fftfbffb fbffbt 5tffbtbffbtfbf ftntftb(fft!)4bffbt 3tb (ffbbfbbtbtbft!)4 fft/.#.*.n.*-fftfffbt fb(fft!)4tfbf%bbtbfbtfbt bftfbtb!)4fbff%bbnf &bbffbtbfftb!)4fb

PAGE 324

+, bb57 !t!)!bftfbtbbt tb(b!)4fbtftbtf ff .....;;.0b%ttbfbtffbtfbtfbtf# tftbtbftffbbtttfbb bbttftb%bbffbtfbbtfbtb tbbbbtfbftfbtf bf bnbf7nff# ftfbtbtfbtffbtfftfbtf!56n.-. btbn/2#tbfftfft /..;;tffbt7tfbtbfbtffft btfttfbtf5tn51/ bt nA!)4tbbtb ..3tbtbftffbttfbtf b!)4f/2bff4f ;# btbffft tfbttbfffttfb ,,)tbb bfttfbttbfftbfbbn fffbtftbtfbttfftbn fffbt/2bfbtbftffffbtftt ftffbtbff ,0/2fbtfbff fftbfbfbffbt (bbt(tfttbftbbffb fbbffftft ,;n,&(fftt ftftfffbtbfffttfbttfbt,* fbtftbfbttftbtftbb(ff

PAGE 325

+0 fbtfttfbttbfbttffbtftbbt ffbtftftfttbbtftfbt ftrfttftb(ffftftt# $bt#8# B(brtftfffbtfCrD!fr >rt1frf#bfbtfbtftt tfbtfb% 5tn51/ bt nA!)4# 6nf!)4bt(tbfbtbbnbftb fb/2tfr (nffftftbfn nf tbtffbtftb!)4btffb bbttbtfbtttbtfbftb btb8#bftftfftffbt (tbbftbtfffbfbtbb bbt!)4bfbt/2fb fff4f # . .

PAGE 326

+; # # $bt#t# 1ffbtb/2ftttfbtf!)4'#fbtfff ftn#bffbtbftbbfn tffbtE#fftf r tt $F# 0rr tbftftbfftftb tftbfbt7bbtfb tbtbbf bfbb ftbftftftfbbbtftbt% fbtfbbtt ,+n,,-3fbtfrftftbtn fb,,.fbbtftft,,ttftttftfbb fb,,,bffttbbffbt,,0t bfbtfbtb 2ttbtfftb r nftfftffbftffttb

PAGE 327

+ btftf ,,;n,,bnftnb t&!!4f *#,,*btbbftbfbt b ,,5tffbt&!!bffttbfb $!>ft r fbfbtbtffbtbtfbtfb ttbnfftbfttbftffbtt bftbbtbtfbt ,,+ # # ### $bt#4# #)tftnbtbb bbf&!!
PAGE 328

+* ttb,0-b,0.bbbbff,0n,0,#bf.1ftftb fbbb1,00n,0*tbttbtfbt ftb!)4ftft,1 ,0bbftfbtft f(fftftftfbfbb ft&!!ffbfbtbfb &!!tfbfbtbftb @bfft tfbtbb&!!fttftftfb%ft btfbfftbffbt ,0+ b(nf!)4bbttb&!! 4f #btfrtfbf # # $bt#9# 1ffbtbftfbtb&!!ftt(nf!)4'# tfbt bbntf&!!t#tfb&!! ftff

PAGE 329

+ b0bf6br5( 5tfttbbbbfbb bbbtbtbtbfb ffbtftftfbtffbttttfbtb ftbfbtbb(ftftbtfbtt ,;-n,;.Btb ftffbtbtfbtbbrfbt btbnbt,;tfbtttft ftfftft,;,n,;;,;,;*tf fft,;-n,;.tt,;bttbbtb 5tffbttbtfbtb tfrtfbbfftb tbtfttbf # # # # $bt#:##B(bfbtbb/3t' ttftfb"1B# #.,n"ttffbtfb"1B## bt#fbt

PAGE 330

++ )tbtbbffbtfbfbt bbbbftftt/3#bfftt ,;+5t fbbtfbfbbftt tfb/3bfbt 3bb/3 bbb%ffbb0nfbfft !#tttftfb"1B4f +n#btrf tfb(ft,;+n,5ttf ftftbtbftb(4f +n#f ftbtffbfttbbfbt 3tbftfrbbbfbtfb b/3 ,,&bftbt tffbbbft 6ftfbt bbtfttbfftbfbttfr ftbftb%tfttbtbbb++ +I bfrbbftftnb ,0n,;bt bftbtbftbffb fffbt,n,*tffffbtfb bfbb%b >bbtff btftfJnftb(fbtffb f,tfb(fnbtbbtf%55# ,+ 5btn(tftbtbbb/3t btbfbt,*-n,*.tftbft )t/3 CbDt(bbbfbtftfbtb

PAGE 331

,-ft :btbbtfbtbfbtbbftfbtb /3tftbbbbt tbfbt(ftft"1Bft4f +# ,* b(nf!)4 5tn51/ bt nA!)4#b bb/34f .-# )t"1Bbbftfttbtb fttftbftfbtb!)4tfb t#ftfffKfnftnnbLb4f .-# (nf!)4btbb /3tftttffftbfbt # # $bt#%;#1ffbtbftfbtb/3'#/3f bftbE#b/3tftbbb bfbt

PAGE 332

,-. 2fbtfbtfb!)! fttfttbttbbftbtfb!)!ft fbffbtfffb!""b @b fbbftbf 5tf btb!)!btffbfftb% bf#fbb(bbbfftfbtf bbbfbt(fttbffb ftbbfttf#tbftff bbtbtbbtbbtbfbt tbtftbbtbbfbtb f(nf(ftbftfbttb ffbt 5tbbbbbb%bfftffbt b

PAGE 333

b btnfrrffnf bttn !!"#$btnfrrff nf bttn !"%btnfrr ffnf bttn !"% &bf'( fbttn #"%%#bf '(n)*r'(+,f r tnn ""! b.f* f frr %-"$b/0123'4 n frrt !"!-5%b'+ b!"b#$ tnnf %& !-"6 b7 'nnn()*$)$f) '8fr9:'f,1f;).%!"$b<'n&(= nn( 'n)+# ;,8rf3'f7%!b<'n&(= nn ('n)+## ;,8rf3'f7%! "b<,(r3+> tf) frr % 6$b4r0t bttnnb frr &% )"-)#br&(? f,3)r(''&r(f&? r ,f!f)& frrt %!-&b4'n&rf<<+rf'n =@n= nfrrr ./ "-"" #bn'f3'trAr8@nt)Afftr,' ) 01) frr !!!-!5$br.rn4 fr frrr 2 -!br44n* fr tnnn 66-! 6nB9 !#fbttn B65 !b?3'Ar4nrfrf4??t'>rft rf3)f frr %!-6$b(')(+>38n+f2)@f(?n <8)8'n&8n9 frr ""-""6b 8)?n<8'n&8n9(')( f frr "#6-"#!&b30''& frrf %-% 5br=
PAGE 334

n+'3f$=1r rtf4,!,,4 ?"6 %5% brt )f9) frrf % #-$b1'fA)0+f< t404 bn5t tnn 7/ "-"5bnf,'f( rE3'f( !#f($63t tnt 84tr$r'-?7.tr+<'.2&&'n&r3 BDtEE.8rB frr & #-#! b=frr';GG000r-,3n3n'G&3$,,G "r,'f',,rffff(=frf2 r b tnf 7 "6-"! #?rn&4$nn?3rf3,) f frr 7 %%%% 6b.++'3't3.)'8.8,8r.3,n+r f frr 77 "!-"!$b'f,t3,n9nr7Ar,2 tnn / #-#" !838+t=9<'r,n bf0#f5 tnnn 2 65-% 5b7Ar,2 frrf 5-5$b7Ar,2 5r tnn !"#-!# %t,'f'0r2('383nr tnnf %/ !-! b('0,.8rB ) frr -"$b =38t(',,rf,9 rn frr 2 "%-# n 8n$3r8=?n3348r-f&3t?,3 r frr 66-66 t',28'nr,'f(n,rt frrf 5b('0,.8rB bf0#f5 frr "6!"6!%$bt, f) frr % %"-%% "rf rn frr 2 "56-"% #2&&'n&r'7r48f(rfBDtEE .8rB b3) frrt %64nf.7rf'f4C8'(f?8f?f4r' 7.f f frr "%6-"%5 !'&r+$3r(r8r&r<(r'frf'=7+rf rn&t@'fC8rf f frr 54&3'n$rn9t,8r'f7 f frrf &/2 !6-!6# %3rft'n2 f tnn &%/ ##5-#6" =H9< rn frrr %& !-"5

PAGE 335

" 2&&'n&rtr+(',r)'&73BDtEE.8r B f frrf &/% "6%-"! tr30tr3n()''-1 bf0$#f5 frr "-!# .8rBr47Ar,(r8&,'f7f&<'9 b 3) tnn "!"I"5" "BDtEE(3rn8+r,393n3n(,'n 833>;GG,fn&nnG #b4f+r38 b)nn tnnn b%% $b4f+r38 b)nn tnnn b%% 64f+r38 b)nn tnnn ##6 !, :)!+f)fn ) +rf 9,3'>8r,,'r3r'f'8fr9:'f,4'$'f%!% 5, !+f)fn )fn '8fr9:'f, 4'$'f%!! %B0r)7&'-=r&r8,BBDtEE.8rB b 3) frr 2 !6I5 ".8rBBDtEEB0r)84 2&&'n&rtr+ frr & !#-!" "tr+8f(rfr42&&'n&r'7BDtEE .8rB rb frrt & 5% "BDtEE2&&'n&r4r(rff&B.8r n frrr %& "n '$4,,.8rBf&2&&'n&r f 66"5 ""r>'0,rrf #fn)ftf)*nb)t)#fn)f tf):8#fff"fnn;)-) J&,30''&277Ar,f&77)r'b&+r?,, 'f&'f%5">>#%If&Ef,38rf "#7nf$t(4rf3( #f tnn % 5I% "6 10+'3')f''r3r9',8rr 9+'3',r. #fb tn & I6 "!10+'3'tr9'rB83,n.,8r-t 3'. 6nn rtf tn $% "55I"% "5 10+'3'J%5"brf # fn)ftf)*nb)t)#fn)f tf):8#fff"fnn;)-) J&,30''&277Ar,f&77)r'b&+r?,, 'f&'f>>%I#! "%$8+,=4&r4',rf,=('$,'f(n38f&22 r $f tnn "%I# #'+.n410+'3' bf0#f5 tnn $ 7. !"6I !"5 #f'EE7*n3Af,3''+>,'f(?3r B nf $ &7 "!I#" #)rnf'<,><3 A8f'<( 5r frrf 2 ""6I"#

PAGE 336

# #)r<3<,>nf'( f frr "5I"% #")r8'+>,'fnf'<3<'32( bf0#f5 frr & !6I!6 ##$8+,=4',rf,=rn('$,'f( rb tnnt "#I# #6?r&3<'f< 'bfbnn tnn $.&7 5I56 #!$8+,=4',rf,=('$,'f( r$ f tnnr 6I6 #5<$(4',rf,=('$,'f( r$f tnnr !6I!6 #%33f(4',rf,=('$,'f( r$f tnnt ""#I""! 64',rf,=('$,'f(33). r$f tnn $ #I6 64',rf,=('$,'f(33). bf0#f55fn tnn $ I" 64',rf,=('$,'f( rb tnn $$ #%6I#%6" 64',rf,=('$,'f( rb tnnr & #"6I##" 6"<$(4',rf,=('$,'f( r$f tnnr 6!!I6!5 6#=n@r3t0'f.,8rnBnt rb tnn #I# 66',r?C0''3' bf0#f55fn tnn % !!%I !5 6!n?r0r+.n)rn'$,'f #f tnn .$ %I%% 65n$+frfC0''3' bf0#f55fn tnn $ !I% 6%r'7r'fr r f tnn $ !##I!66 !.8rB(r8&,'f7r<7Ar,2<'9 3) t tnn $ #I% !.8rBr4 rb tnn "I" !.8rBr4 rb tnn 2 %#I%6 !".8rBr4 #f55fn tnn !I% !#''&0&7'A($$'n&t8+7( nf frr &% 6#I6# !6.8rBr4<'9 #f tnn "%I"% !!=n@r3.rBnt rb tnnr & #6"#I#6"! !5tr30t'f&' 6nn >f tnn !%I!# !%=n@r3'+rf4'rrf b3) frr 2 !I5 5?'0t)4ffrC0''3' f tnn #%#I

PAGE 337

6 #%6 5nrrfrr'7f&r'fr bf0#f5 5fn tnn 5%#I5%5 5t,t34',,rfr 3( frrr 77 ##I#% 5rfrfBf9n3f? 3( frrr 77 5#I%5 5")A'(r>>3 3( frrt &&& %I# 5#$,)A'(, rb frrt & 5I5! 56*4nf.rfC8f*8ff0 #f5 frr %$ ##! 5!t?C)r'3?8'r.nf( r$-('+'= 84tBDtEE.8rB nbb frr 7 56 552&&'n&rr4(rf=8t97<<'9 .8rB !tn tnnn / #I 5%C0''3' 3( tnn &$ 5 %Jb=n@r3Bn'7r90B4.+n8rt33f (Bnt tnn 2 "6%I"!J$b4',rf,=('$,'f( bf0#f55fn tnn 5I5Jb33f(4',rf, =('$,'f 3rb tnn #5#I#56J&b$8+, =33f(4+r344',rf,=('$,'f( f tnn I"Jb$8+,=33f(4+r344',rf, =('$,'f(f0 #f55fn tnn % 6%I6%JEb 1$nn'=tn,n0=n@r3 rb tnn &7 5#6I 5#6Jb$8+,=33f(
PAGE 338

! frr #I#%J&b'33'f=rfnr' b3) frrt !#%I!!Jb.8rB7Ar,2rf,,)( )5f frr / "5I""5 #2Af,B(f$rf b3) frrf % #-# 6rrf*r,'f8+>f,,)(4n$$,39?
PAGE 339

5 8r-rf #f frrf 6#""-6#"6 r'4nf(C8f b) frr 5. +%5"I+%5# C8r-('fMn4'fC8'*r-ff.'f-4nr.n-r'f.n@nfrnMr'f.(f-72&&'n&r rn frr /. 6I6" 52&&'n&r2n$f=rf "f f)) 30''&f& 3&2&,12.-4<+$4:'t<;rf8r+5 >>#-!6 %rn.tA3,'A8,8(7?'&& ?4r8f2&&'n&r f frr 55I5% rn.tA3,'A8n8+>72n$f=2&&'n&r b frr & !66I!6! rn.tA3,'A8,f(2&&'n&r f frr "55I"% 2&&'n&r2n$f=rn.tA3,'A*n(<'C8f .f2&,8f3 n frr >>-% A7=tA3,'A8)'n='@3,2n$f=2&&'n&r rb frr ?3r "fCtA3,'AC0''3' bf0$#f5 frr 5!!-55 #'r,)'4f&,'ft f f rr #%I#% 6rf,?+f'@3,tA3,'A'&r2&&'n&r C0''3' rb frr 7 #6-#6 !)'n=2n$f='n,Fn3'@3,C0''3'2&&'n&r rb frr 7 5-5# 54'&f t)$t$f 'n+$r frA,r39?,,;)0 .' tnt %" %'8f,'f) fr tn 2 6%'n3'fn'f&C0''3' f frrt 5656" 2&&'n&rtr+8'f8384tBNtEE .8rB rb frrt & "65-"6% n&rr0&(B0r)'3tr+.8rB r b frr & !-!5 n&r'O3P?'f-='9
PAGE 340

% #C8'n48 5r#f frr #I66 6?91tA3,'Afn,
PAGE 341

649&'f=n,:1fE,3n3n8f''r,?'+;n3r-9 ,87A'>+f3f&7+'f,33r'f?f 7>3+f3'E 2f9=$n9#8>3 833>;GG000f9'AG89&'ff&EnG+9>>G,r(,8 )&,E'3849&'f2'f'+9>'3'E38,r2f9rf, 0',8'>'f49&'f?'&n3r'f3'f& 7>3+f3'E 2f99I##833>;GG000,&''AG$,G 6#'fr( )nb)tff;f)n) 2,Ar +,3&+ tn 66>r,rr' 5f tnn !%!I5 6!Jbr..f( b#5 frr % )'6%-!%J$b'rf,7C8'n 4 r frr #"-6Jb4r,8?f tn frr %.$ 5%-5Jb1,A1tn,3'A 3))),4),'fn frr %7 #6-!JEb8'+,t n frr &7 5%-%5 65r..f( rb frr &2 !6-!! 6%r..f( rb frr &2 56-5! !r..f( -f frr &$ %!-%"" !8+r'Ar3,7r,rf-?',f.rf'&n<'&$1 )0 1) frr 5##-56 !8+r'Ar3,rf'&n<'&$1 )01) frr $ 665 !t+>( 'bfbnn f rr 5Q" !"B8+n ,nr=nn+'rtB8313'3,n+rt #f frr % !%55-!%% !#tr3n(Bf'9+<+'3'43,n&()''tr30 bf0#f5 frr 65"I65! !68')n9f4n>>$83-8+r332 f frr #6I#6# !!nE'3t4n>> rb frr &/ %6"-%6# !5Mrn*rC8f b( frr 65%-6% !%nf7,>, fn frr #!-!! 54n38rf,< n frrf "-!" 5t,frrf 3( frr &. #I6 5n74nC8frf rb frr & 5%"I 5%" 579$3,A7))n8&rf8nf49r'At?,r2=&rf tr+t bf0$#f5 frr % %6I% 5"(r39'trf rb frr &/ %5#-%5# 5#8&r< ;5-=!tnn %7 rf3?n, tnnn .7 567''+f'AB8+>f,,)(8L& rbttn) frr 5-5" 5!9,'&rfR9,'E301f 55?B)R%5-!> 383 frA,r39?&nf5#5" 4 3838)38f&,833>;GG0009,38+nnfG>3'fG > rbttn) frr !-

PAGE 342

5%4nf3((B+r=92(r tnn ##%*r4n7rn*C8f=nC7n #f f frr # %'n3'fC0''3' 3( frrt 7$ 6%-6#5 %2n$f=,8(2&&'n&r f frr %#I%! %b?r'(',,rf,9 #f frr & #6"$bt>>3 ?r'(',,rf,9 rb frrr && ##5 %".8rB7Ar,r #ff) f&2&?,'f2&n3r'f r+r3&2,,/# %!nr,rtA3,'A'n3'f )01) frr !-% %5(',r)tr+2&&'n&r8fBDtEE.8rB rb frr & #"-#5 %%7&'-=r&r8BBDtEE.8rB b)nn frr b.& #-## tr30 +nt 3( frr %I% 8nf479$3,A7tr+4tr+t 5r frr #I #% nE'3t4n>> #f f rr "%-"%" <'rn*r(f.'nf )5f f rr / #"#I#"! "r4rnCC8f 5r#f frr "6"I"! #f=fB+nC8n4Bn9f*nf 9+) f frrf & #-# 6=f8nB+nr.nff 9+) 0 r frr & !-% !0r?'&@f9(0rf,rtrn )5f frrf %%52/$f )5f frrf "!-"!! %<'P+-'
PAGE 343

!C8'n..nf7nf(4'f 0r frr &2 #%-#%" 5'ftr308f4B8$ f frr "5"% %f*Mrff2r.4n$*n f frr !5-!% *r4n7rn*C8f=nC7n #f f frr #-# 8f.nM8f.nf4*n8ff r frr 5=nC4n7rC8fn*5r#f frr 6!-6!! 3',3?3,r0r-r@0r r frrt %& 6#-! "r'227r'(f,, )(4n$$,39?8'& bf0$#f5 frr % !#5I!6" 4nft4.f7?f4n rn frr 2& "6-"% ",7< r" tn & #(+,3&32 b;n( tn 5"#I#! 6r83f38=t'3)+nt !f frr %!I%56 !r9',8r28rnr..++n tn #I#" 5 &B8fnr.++n ) tnn />? 6-6# % &8r+'r43).++n ) frrr # %I"" "B9+. rtf4,!,,4 tn ?65 "B9+. 5bttn tnn 2?5%% ",8f'0)r'r "f frr 72"5 "$n3'@'n11'f,n b:>6)? tnn ""#!6

PAGE 344

""7n>'f3? :1f %%#=(!66 "#r8tn+t+?r+ff9f< ff tn %>? -" "6.++n4rr.=n@rr=n@r3 rtf4,!,,4 tnnr ?56! "!80$2Af,''f9? bttn %# 66#5 "5@n+&t? bfnb tn &2 %-# "%t'3fr18r+'3'13,n+r C,,8r4 nnb$f("), $,$rtf tn % 66-! #$'nBnE2-t&09.'n,rE. #ffr tnn 26 65-! #+'3'8,8rtr+n=n@r8r=n@r31r&1 )r,8r'3f$ r" tnn %/ #!-#% #8+r&3< bttn tnt & 6"! #)38rf+r33 n3tf frr & %%%f&Ef,38rf #"(++n389f3,ft 3 A tn 2 ##t38r9f(++n389 r" frr 6"%-6" #6E,338r'n<=r,r,8f974+r3'f !t frr &2 #!B+'3'43t1,8r&4tr+n rb frr &2 6#5-6#% #54'EE+ffn,,'4 bf0$#f55fn tn &. 6-! #%.3,?4f&2 rb tnn / "!"%-"!6 64r'38'f7F2 bf0$#f5 frrf 6-6# 6)(@=nf4(14''b)nn$ frrr %. %66-%65 6.,'&8<'Arf&@f'08f,2(r8&,'f= #f tn & #!-#" 66f'@'Ar-nrnrt+>$(tf&r('$rf,7 b )nn$ tnnn %% !5-5 6!r+?3BA, @ A frr &2 5#-55 65''389f3,ft r" tnnt %. 6%#!-6%6 6%8nM0f,'f7'n9&( 3 A frrt 7 "5-6 !2n$f=tA3,'A2&&'n&r rb frr &/ #5-#5 !<'rA1
PAGE 345

" !"+frn3rf7+r38n'94 nf) frrf 5!I% %rn3rf7+r38n'94 nf) frrf "6I"6# %8r&r7=r,8 )5f frr / #-6 %4$nn'+(9=3rf?'&f24'0&1f39<('0,.8rB f frr !5I5 %"('0,>f2234'0&.8rB f frr 7/ #I#" %#('0,23.8rB rb frr & "%"I "% %68r++4'8f,'ft9<(+r-n,34n'3 n&= 5f frr 672 5I" %!?'(n0 rbttn) frr / -! %5$f'A9A 5)r frr & #-! %%4+>+ff((r837?nr,r3(rf8,3 r):* ) tn #%-65 23 tb tnnf 2b !-5 r&14'0&)r''+rf,'f 'n) tn "5

PAGE 346

# )r'234'0& r) tn /& !!-! 23)r'4'0&'n0=( r) tnn 77 6"6-6# "trff'f23'7n( r) frrt !-# #'@323Aff3f($rf3r8f(2 rb frrt & 5"!-5"5 6=',3?238f-?2=9<838+ t rb frr &% %!=r3&.r&rr+f3'&'f3')n+ff7'>9 (7(n,8'n0= )3 A 6 tnnn .7 6"%-6"# 5'0f.r&rr+)n+ff74$f=r32f,3 #fr;f5f tnn &7 %6!! f+r43'f-+'nr'8f,'f(''7 >r8372&0&,??<+,'f1f&,'f?4r,1( r bnn)tf) frr #6-#! "f+r4''73'f'8f,'f(-+'nr >r8372&0&,??4r,1(f&,'f? rbnn) tf) frr ""-"6 #23'n0=n'$'( #f'nf tnnn & %-# 6,=r&+,f'&4rf&((+r-n,3 )6 frr 2%+2. "" !?ft9r'2+r b( frr !I!6 5rr' rn frr 2 #!I# %rA1 3() tnr %& % rn.'0f)n+ff$7?3,'ft>3 rbnn) tf) frr 5#I55 'rf?'>'A7'r,n
PAGE 347

6 "# frr 68r9184ft'>>f8f 6ftf ffC))D1))) frrr & 6!-65 !'>'Af''A2 r!bfnn tnn % "!!-"5# 5rrf,( 6ftfffC))D1))) tnnr "-# %8'+>,'f7,3 #6r3)1(ntf frrr 'E0,8'+7n8+f(7n83'f'f'f ('n,838f'A7 f frrt &/ "55-"%# +f74, n)3n)) (?,,'(3'f tnnt 4''E+f(74,r$$,+f tnn /& #"#6 8+r&3f r) tn & !-!6 "<)=+f< fr tnnf 7 65-6 #,,'r(,r48frff3='3rft <33,8r78r,3'n<4f&r,'f7 rb tnn % 5"-56 6,,'r(<33,8r7f,8r)'A tnn .% "" !n$rf+>&+,7,r48r,3'n<4f&r,'f7 rb tnn 2 !!"6-!!#" 5Arfr<'+-n(nr-'rf7,,r$'f33r ('Arrfr,rfr= bf0#f5 frr 5555% %'+r>94='3rft 4f&r,'f74nEE+fFnr(,r4f+> nf tnn #")'38ffrf?n)rf'0B,f27)(r&& t2+f 8f frr & %%"3rAf'$+$trff=+$3 r) n) frr 6-! "+f3-'f''f&'2='+f3-r+'',? (+r-,3f',<'f-$3 r frr 5%-%# "+f3-'f''f&'2='+f3-r3rf-n&' +'',? nf frr && %#-" ""'f&'r<'33=A)3rA'?=1<33,8r7 5r frr & ##5-#66 "#'f&'r<'33=1'n',8r,3'n<

PAGE 348

! ,r'>'n', bf0#f5 frr % !!-!!# "%?&'2nn3?(nr-rf3f&f3'E7'n+f3,,8rf3'f7 #3'4'03'f30''&7 b(5f(f3) frr "%#-# #"3'4'03'f('$3,'f30''&7 #f5f3) frrf $ #!5-#5 ##3'4'03'ff,39f)'&,3'+=30''&7 5f(f!fn frrf 66-6% #63'4'03'f30''&7 #f5f3) frrf #!%-#5 #!'09J2&b ;(n)fn) f&2&8>+ff&4 <,'0 t%%#J8>3,65%f&b #54ft(tV8f3>8f7=9(4('$rf,'f 83'f7> #%3'4ft30''&7 r;< frrf 6/& %-" 64ft( B5f(f3) tnn 7 !5-5# 64ft('$3,'f7t>>,30''&7 B3) frrr #63'4ft30''&7('$3,'f7 B3) frrt % 6"%-6## 6'03rf7 r5f(f;n frr b/ "!%-"5# 6"f,'f(3rf7 r5f(f;n tnnf & %-%! 6#)'r,f,'f(3rf7 r5f(f;n tnn b& 66=f*=9/
PAGE 349

bt

PAGE 350

bb b tnbfrb rbtr b!" btnffrb n !!t"# $#%&ttn!'()(tn"*+ nt"(+ +()!+()+,#%&ttn!'()( )n&"'!(nt+"nt-f brtr b!" btnf,fr #$n !!t",#,,%&ttn!'()( tn"*+ nt"(+ +()!+()+,#%&ttn!'()()n&"'!(n t+"nt-f

PAGE 351

,# bb"!r b b brtr b!" btnffr #".n&t!+ !tb&btn #"b )n!(&ttn!'() t #$+()nr!"ntn t&"'+t!('bt'!n!rnb!n/0, 't'+(n) ( tn!b !(+&''nt't)(n(t+n!+ f brtr b!" btnf1fr2(3456 n !!b'#% !)bn! *n( !!t"#7%&ttn!'()(tn"*+ 456+() nt"(+ +()!+()t",#%1##%&ttn!'()()n&"'!(n t+"nt-f

PAGE 352

, bb"!r b rbtr b!" btnffrb, n !!t",##,7% &ttn!'()()n&"'!(nt+"nt-f rbtr b!" btnf$fr2(6,53456b n !!b' #%)bn! *n( !!n !!t"#%##%&ttn!'()( tn"*+ bn!!+()+1#%&ttn!'()(tn"*+ nt"(+ +()! +())n&"'!(nt+"nt-f

PAGE 353

,, bb"!r b rbtr b!" btnf7fr6,5b n !!b',##% &ttn!'()(tn"*+ nt"(+ +()!+()+1,%&ttn!'()( )n&"'!(nt+"nt-f rbtr b!" btnf8fr2(,,119:'6,5,3, n !!b',#%&ttn!'()(! *n( !!+()tn"*+ bn!!+() nt"(+ +()!+()+1#%&ttn!'()()n&"'!(nt+"nt-f

PAGE 354

, bb"!r b rbtr b!" btnffr;,6,5 n !!t",## ##%&ttn!'()(tn"*+ nt"(+ +()!+()+##%&ttn!'()( )n&"'!(nt+"nt-f brtr b!" btnf#fr2(,1,, n !!t" ,#1%&ttn!'()(tn"*+ nt"(+ +()!+())n&"'!( nt+"nt-f

PAGE 355

,1 bb"!r b rbtr b!" btnffrb1 n !!t",#,% &ttn!'()(tn"*+ nt"(+ +()!+())n&"'!(n t+"nt-f % brtr b!" btnf,fr(,1,, n !!t",# ,,%&ttn!'()(tn"*+ nt"(+ +()!+()+,#%&ttn!'()( )n&"'!(nt+"nt-f

PAGE 356

, bb"!r b % brtr b!" btnffr6,5
PAGE 357

,$ bb"!r b brtr b!" btnffrb5,6,5 n !!t"1 %&ttn!'()(tn"*+ +=b +()!+()+,##%&ttn!'()( )n&"'!(nt+"nt-f brtr b!" btnf$frb44,6,5 % n !!t"7# ,%&ttn!'()(tn"*+ nt"(+ +()!+())n&"'!(n t+"nt-f

PAGE 358

,7 bb"!r b % brtr b!" btnf7fr(53456 n !!t"# #%&ttn!'()(tn"*+ bn!!+()+#%&ttn!'()( )n&"'!(nt+"nt-f

PAGE 359

btb b nfrbb b b btnfrfnt !"# $ %tn&' n(ntn)*+),'b)n&f btnffntb*-. /$ %tn&'n(ntn)* +),'b)n&f

PAGE 360

0 btb#$%&'b " btnffnt*-. 1#2"!$ %tn&' n(ntn)*+),'b)n&f btnf3fntb*-./!"$ %tn&'n(ntn)* +),'b)n&f

PAGE 361

4 btb#$%&'b r4 4 4 34 4 -44 r444 r-44 444 -44 444 btnf-fb*-./$ %tn&'n(ntn)*+),' b)n&f ( btnf5f*-. !"#2"!$b %tn&'n(ntn)* +),'b)n&f b

PAGE 362

r btb#$%&'b btnf6fnt*-./!"$ %tn&'n(ntn)* +),'b)n&f btnffb*-.78$ %tn&'n(ntn)*+),' b)n&f

PAGE 363

btb#$%&'b btnf0fnt*-.!"78$ ( %tn&'n(ntn)* +),'b)n&f ( btnfr4fnt*-.!"3*39./$ %tn&' n(ntn)*+),'b)n&f

PAGE 364

btb#$%&'b btnfrrfnt:*-./!"$ %tn&'n(ntn)* +),'b)n&f btnfrfntb*-./#2"!!"$ % b tn&' n(ntn)*+),'b)n&f

PAGE 365

3 btb#$%&'b btnfrfnt:*-.3*39./!"$ %tn&' n(ntn)*+),'b)n&f btnfr3fnt*3. /$ %tn&' n(ntn)*+),'b)n&f

PAGE 366

btb#$%&'b btnfr-fntb*3. $ %tn&'n(ntn)* +),'b)n&f ! btnfr5fnt *3. $ %tn&'n(ntn)* +),'b)n&f

PAGE 367

5 btb#$%&'b ( btnfr6fntb "7$ %tn&'n(ntn)*+),' b)n&f ( btnfrfntb "7$ %tn&'n(ntn)*+),' b)n&f b b b

PAGE 368

6 btb#$%&'b btnfr0fntb "7$ %tn&'n(ntn)*+),' b)n&f " btnf4fntb "7$ %tn&'n(ntn)*+),' b)n&f b

PAGE 369

btb#$%&'b btnfrfntb*-." /# !"$ %tn& 'b)n&*+),'n(ntn)f " btnffntb"/$ %tn&'n(ntn)* +),'b)n&f b

PAGE 370

0 btb#$%&'b " btnffnt +),'b)n&*tn&'n(ntn)*& ( tnn'b)n&*+)bn'n(ntn)f btnf3fntb"!"$ +),'b)n&*tn& 'n(ntn)f

PAGE 371

34 btb#$%&'b btnf-fnt:"/!"$ +),'b)n&*tn& 'n(ntn)f btnf5fnt +),'b)n&*tn&'n(ntn)* tnn* ( +)bn* /* ,* /n));* )&*
PAGE 372

3r btb#$%&'b ( btnf6fnt +),'b)n&*tn&'n(ntn)f

PAGE 373

btb b ntbnfrfrbbbfbfbb btnfnrbrrtrtttrn tt rbrb nf !rb"t#$ %% ttrrt f&&'() *+tbt#$ &%f&%, nrbt -b .t#r /'f(0 1tbbt f&34f'f(,b$2&5 f%6f%'f%(,t2f&%4'(5 f6&%'f%(,#&5 7bt f3'(, 8t'bbt( f4-#0 9rtt f :f !'&&&( & nrb;t &&<&f<&&6 $tr#trbbt &&f5 t:f3=2?=2f3>:f3=2b=2f6 @tbtbbtt 4f tttrtbt 36&A@'(&ff&%B nbttt$t2f5 4&%C 9rrrt .989D. -"@&ff @t'bb( @f&f&3>"@&f%3 Hr#tt?$bt f&4f:&4t, :

PAGE 374

btbtfbbtnnrbrrtrtttrn b tt rbrb nf6f6n6 !rb"t#$ & ttrrt f&&'() *+tbt#$ &%f&%, nrbt r$r$ .t#r /'f('f('f( 1tbbt %f44'%(, b$2&5 f&4%f'f&(,t24&5 f4&f&'f(,#&5 7bt f633'(, 8t'bbt( ff6-#0 9rtt f3 :f !'&&&( %& nrb;t &f&<&&6<&&6 $tr#trbbt f65 t:f=2?=2>:=2b=26 @tbtbbtt f&& tttrtbt 3%A@'(&&664B nbttt$t265 4%&C 9rrrt t -"@&f&3& @t'bb( @f&&6%>"@&ff 9btrrtrttr &&f'( Hr#tt?$bt &3:&%3t, :

PAGE 375

btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbnff% !rb"t#$%3 ttrrtf4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr$r$>/'f('f('f( 1tbbtf&33'f4(9b$2&t# ff64f'(9t24&t# f%f'(9#&t# 7btff4f'3(9I >nbbtt>f3-#0I 9rttfI:f !'&&&(%3& nrb;t&&6<&&6<&f $tr#trbbt%6&4t# H#t:f=2$=2f>:f=2?=2f>:f%=2b=2f% @tbtbbtt0Etf3f4A@'(&&36B nbttt$t26&444C @tttt$!bb:r"@&f64 @t'bb(@f&&3&6>"@&f6& 9btrrtrttr&&'( Hr#tt?$btf&&&:&3ft9I:

PAGE 376

6 btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbnfn6 !rb"t#$% ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rt<#b>/3'6( 1tbbt444'f(9b$2&t# 444'f(9t24&t# f6'6(9#f&t# 7btf%f'6(9I >nbbtt3>f&-#0I 9rttf6I:f !'&&&(4% nrb;t&f&<&f&<&f& $tr#trbbt6t# H#t:4=2$=2ff>:ff=2?=2>:f=2b=23 @tbtbbtt0Et4f%%&A@'(2&&4B nbttt$t26f&&&C -"@&& @t'bb(@f&f&6%>"@&% 9btrrtrttr&'f3( Hr#tt?$btf%:&6ft9I:

PAGE 377

3 btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrb nf%fn !rb"t#$ 3 ttrrt f&&'() *+tbt#$ &%f&%, nrbt -b .t#r /'f(0 1tbbt f&&%4'f%(,b$2&5 ff64'f4(,t24%%'(5 ff6'(, #&5 7bt f343'6(, 8t'bbt( ff6-#0 9rtt ff:f !'&&&( % nrb;t &f&<&&6<&&6 $tr#trbbt 65 t:f6=2?=2f6>:f4=2b=2f4 @tbtbbtt f&44 tttrtbt 4%A@'(&&64%B nbttt$t25 4C 9rrrt t -"@&%& @t'bb( @f&ff>"@&63 Hr#tt?$bt 64:f3%t,:

PAGE 378

% btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrb nf&6f3 !rb"t#$ 64 ttrrt f&&'() *+tbt#$ &%f&%, nrbt -b .t#r /'f(0 1tbbt ff&%66'%(, b$2&5 4%634'%(, t24&&f&&'f&(5 ff643'(, #&5 7bt ff&&'f6(, 8t'bbt( ff-#0 9rtt f4 :f !'&&&( 33 nrb;t &&<&f&<&f& $tr#trbbt f45 t:f=2?=2f>:f=2b=2f6 @tbtbbtt &%% tttrtbt &63A@'(&&3B nbttt$t245 4%C 9rrrt t @tttt$ !bb:r"@&&4 @t'bb( @f&&f>"@&&464 Hr#tt?$bt &&:&64t, :

PAGE 379

btbtfb btn%nrbrrtrtttrn tt rbrbnff&n6 !rb"t#$ff6 ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#r-b>/'f(0 1tbbtf&36'f(9b$2&t# 4%f'f(9t24f36'(t# fff&'f(9#&t# 7btf%%'(9I >nbbtt>f3%&-#0I 9rttf3I:f !'&&&(6 nrb;t&f&<&f&<&& $tr#trbbtf%6&t# H#t:f=2$=2f&>:ff=2?=2f&>:f=2b=2f @tbtbbtt0Et33&36A@'(&&B nbttt$t26&44C 9rrrt.989D. -"@&f& @t'bb(@f&&64>"@&ff& Hr#tt?$bt&%:&%6t9I:

PAGE 380

4 btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbn%n !rb"t#$3 ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#r-b>n0 1tbbtf&3%'4(9b$2&t# f&&63'4(9t246f'(t# f&6'f%(9#&t# 7bt&&%%'(9I >nbbtt>f6f-#0I 9rttf6%I:f !'&&&(4& nrb;t&&6<&&6<&f $tr#trbbtf%%t# H#t:f=2$=2f>:ff=2?=2f>:f=2b=2 @tbtbbtt0Et3&f46A@'(&&4B nbttt$t2%4%C @tttt$!bb:r"@&&4f @t'bb(@f&&f6>"@&&44 9btrrtrttr&'( Hr#tt?$bt&3:&3t9I:

PAGE 381

6& btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrb nf3&n& !rb"t#$ %3f ttrrt f&&'() *+tbt#$ &%f&%, nrbt -b .t#r /'f(0 1tbbt f&%f'(, 24&5 4&3'(, 24f%'(5 ff%'(, #4&5 7bt f6'3(, 8t'bbt( 6f-#0 9rtt f%&:f !'&&&( f6 nrb;t &f<&f3<&&4 $tr#trbbt f%5 t:%=2?=2f&>:%=2b=2f @tbtbbtt 4 tttrtbt f444A@'(&&&3B nbttt$t25 44C 9rrrt .989D. -"@&% @t'bb( @f&f3>"@&666 Hr#tt?$bt f:&%t,:

PAGE 382

6f btbtfb btnf&nrbrrtrtttrn # tt # rbrb n&3f !rb"t#$ %443 ttrrt f&&'() *+tbt#$ &%f&%, nrbt -b .t#r n0 1tbbt 44f3'(, 4&5 4%%%%'4(, f&f64'(5 fff'ff(,#4&5 7bt %3'6(, 8t'bbt( f%-#0 9rtt f4 :f !'&&&( f3& nrb;t &f&<&f&<&& $tr#trbbt f4f5 t:f=2?=2f>:f=2b=2f6 @tbtbbtt f&%36 tttrtbt &fA@'(&&B nbttt$t2f5 4fC 9rrrt t -"@&f64 @t'bb( @f&&%%%>"@&f% Hr#tt?$bt f3:&4f6t, :

PAGE 383

6 btbtfb btnffnrbrrtrtttrn tt rbrbnff&n !rb"t#$&6f6 ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rtr#b>'f( 1tbbt%6%'4(9b$2&t# %6%'4(9t24&t# f%3'(9#&t# 7btff&%'(9I >nbbtt>f&-#0I 9rttf3fI:f !'&&&(3& nrb;t&&3<&&6<&& $tr#trbbtf6&t# H#t:4=2$=24>:4=2?=24>:f=2b=2f @tbtbbtt0EtA@'(2&&36B nbttt$t26&f&&&C -"@&f&% @t'bb(@f&&36f>"@&f3 9btrrtrttr&&6'f&( Hr#tt?$bt&6:&6&4t9I:

PAGE 384

6 btbtfb btnfnrbrrtrtttrn tt rbrbnf%f66 !rb"t#$&&& ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#r-b>/'f(0 1tbbt'(9b$2&t# ff'ff(9t2466'(t# f%%&4%'f3(9#&t# 7btf%36%'(9I >nbbtt>f6&6-#0I 9rttffI:f !'&&&( nrb;t&f&<&f&<&f& $tr#trbbtft# H#t:ff=2$=2%>:f=2?=2f6>:=2b=2 @tbtbbtt0Etff&43ffA@'(&&%&B nbttt$t24fC 9rrrtt @tttt$!bb:r"@&f& @t'bb(@f&&&4>"@&f4 Hr#tt?$btf%:&4t9I:

PAGE 385

6 btbtfb btnfnrbrrtrtttrn tt rbrbnf4fn3 !rb"t#$6&4 ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#r-b>/'f(0 1tbbtff'(9b$2&t# f466'6(9t244f3f'3(t# ff'(9#&t# 7btf46&'4(9I >nbbtt>f6-#0I 9rttff3&I:f !'&&&(4 nrb;t&&<&&<&& $tr#trbbt&6&t# H#t:f&=2$=2f&>:=2?=2>:f&=2b=2f @tbtbbtt0Etf&f4&3A@'(&&6&B nbttt$t26&44C 9rrrt.t:trbrtE+bt -"@&fff @t'bb(@f&&64>"@&fff Hr#tt?$bt&%4:&63%t9I:

PAGE 386

66 btbtfb btnfnrbrrtrtttrn tt rbrbnf3 !rb"t#$%f ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#r-b>/'f(0 1tbbtf&%'f6(9b$2&t# &ff&'(9t2ff%4'(t# fff3%'f3(9#&t# 7btf3f'6(9I >nbbtt>f6f-#0I 9rtt&&I:f !'&&&(4 nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt&6&t# H#t:4=2$=2f>:=2?=2>:f=2b=2f @tbtbbtt0Etff346&%A@'(&f&%3B nbttt$t26&f&&&C @tttt$!bb:r"@&f33 @t'bb(@f&ff6>"@&f4&f Hr#tt?$bt&%36:&66t9I:

PAGE 387

63 btbtfb btnf6nrbrrtrtttrn tt rbrbnf%ff !rb"t#$&& ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr$r$>n 1tbbt'6(9b$2&t# &&'(9t24&t# ff3f'(9#&t# 7bt63&'f(9I >nbbtt>fff-#0I 9rtt&%%I:f !'&&&(f& nrb;t&f&<&&6<&&6 $tr#trbbtf&t# H#t:f3=2$=2>:&=2?=2f6>:ff=2b=2ff @tbtbbtt0Et636f&&A@'(&B nbttt$t2f&&C -"@&4& @t'bb(@f&>"@&f Hr#tt?$bt6&:f43t9I:

PAGE 388

6% btbtfb btnf3nrbrrtrtttrn tt rbrbn666f& !rb"t#$33 ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr$r$>/ 1tbbtf&&'(9b$2&t# f6'(9t24&t# %%63'6(9#&t# 7bt664&'f4(9I >nbbtt>f3f-#0I 9rttf%fI:f !'&&&(&& nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt&3&ft# H#t:=2$=2f>:f=2?=2f>:%=2b=2% @tbtbbtt0Etf3&4f%A@'(&f6fB nbttt$t2&f44C @tttt$!bb:r"@&f% @t'bb(@f&f&6>"@&&%
PAGE 389

6 btbtfb btnf%nrbrrtrtttrn tt rbrb nf&f&n6 !rb"t#$ &f% ttrrt f&&'() *+tbt#$ &%f&%, nrbt -b .t#r /'f(0 1tbbt %3f'f&(, b$2&5 f&%43'f6(,t24&%%'(5 f&'(, #&5 7bt ff&3f'(, 8t'bbt( ff-#0 9rtt f4& :f !'&&&( 3f nrb;t &&6<&&6<&&6 $tr#trbbt 445 t:f=2?=2f>:6=2b=2f @tbtbbtt f tttrtbt A@'(&&f4B nbttt$t245 4&C 9rrrt t -"@&f&% @t'bb( @f&&643>"@&fff Hr#tt?$bt &f:&3f%t, :

PAGE 390

64 btbtfb btnfnrbrrtrtttrn tt rbrb n&&-f& !rb"t#$ 63 ttrrt f&&'() *+tbt#$ &%f&%, nrbt -b .t#r /'f(0 1tbbt %'(, b$2&5 f&f'6(, t2f&3&'4(5 f6'3(, #&5 7bt ff'(, 8t'bbt( f%-#0 9rtt ff4 :f !'&&&( 643 nrb;t &f&<&f&<&f& $tr#trbbt 66&f5 t:f=2?=26>:f=2b=2f @tbtbbtt 66 tttrtbt f3%A@'(&&f&B nbttt$t26&f5 C 9rrrt .989D. -"@&f%3f @t'bb( @f&f4f>"@&ff Hr#tt?$bt &f:&3t, :

PAGE 391

3& btbtfb btnf4nrbrrtrtttrn tt rbrbnf4n6 !rb"t#$6 ttrrt4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr#b>@: 1tbbtf4f'(9b$2&t# f4f'(9t24&t# %&6'f6(9#f&t# 7btff'3(9I >nbbttf>&3-#0I 9rtt&&I:f !'&&&(f nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt&t# H#t:f3=2$=2f>:f=2?=2f%>:f=2b=2f @tbtbbtt0Etf3f&A@'(&f3B nbttt$t2&44fC @tttt$!bb:r"@& @t'bb(@f&f>"@&3 Hr#tt?$bt&%4:&3t9I:

PAGE 392

3f btbtfb btn&nrbrrtrtttrn # tt # rbrbnf6&4n4& !rb"t#$3% ttrrt4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr$r$>/ 1tbbtf4'3(9b$2&t# ff'3(9t24&t# 64'ff(9#&t# 7bt3%6'(9I >nbbtt>ff-#0I 9rtt&%I:f !'&&&(f%& nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt6%t# H#t:=2$=2f6>:f%=2?=2f%>:4=2b=2f @tbtbbtt0Etf&&344%A@'(&f44B nbttt$t26%4ffC @tttt$!bb:r"@&%%4 @t'bb(@f&f4f4>"@&f% Hr#tt?$bt&%6:f%t9I:

PAGE 393

3 btbtfb btnfnrbrrtrtttrn tt rbrbnffn% !rb"t#$% ttrrt4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rrb>/:f 1tbbtf&%3f'(9b$2&'(t# f43'(9t24%'(t# f6f&'(9#3'(t# 7btf%'(9I >nbbtt>f3-#0I 9rttf&6&I:f !'&&&(464 nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbtf6f6t# H#t:4=2$=2>:f&=2?=2f>:f=2b=23 @tbtbbtt0Et%&%6A@'(&&%6%B nbttt$t2f64&fC @tttt$!bb:r"@&%f6 @t'bb(@f&f33>"@&44 Hr#tt?$btff:ff6&t9I:

PAGE 394

3 btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbn&%&6&4 !rb"t#$6f ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rrb>/:f 1tbbt44%'(9b$2%&&'6(t# ff&4'(9t2%fff'6(t# f%66'(9#%&'6(t# 7btff'%(9I >nbbtt>f%-#0I 9rttff%I:f !'&&&(6 nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbtf%%3%t# H#t:3=2$=2f>:f=2?=2f>:f6=2b=2f6 @tbtbbtt0Et366664A@'(&4B nbttt$t23%43%C @tttt$!bb:r"@&f44 @t'bb(@f&f>"@&% Hr#tt?$btf4:f&3ft9I:

PAGE 395

3 btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbn44 !rb"t#$33&3 ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#r-b>/'f(0 1tbbt%%%%'f(9b$2&t# f%'6(9t24%f%'(t# f3%&'(9#&t# 7bt46%'f(9I >nbbtt>f&4-#0I 9rtt&%6I:f !'&&&(f& nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbtf4t# H#t:ff=2$=26>:f=2?=23>:=2b=2& @tbtbbtt0Etf3%A@'(&&%4B nbttt$t2fC @tttt$!bb:r"@&343 @t'bb(@f&&4>"@&& Hr#tt?$bt%:&t9I:

PAGE 396

36 btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbnf%63 !rb"t#$%% ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#r-b>/'f(0 1tbbtf&f6'(9b$2&t# f&6&'(9t24f3'6(t# f6f4%'(9#&t# 7btf4&%f'(9I >nbbtt>f6&%-#0I 9rttf%I:f !'&&&(4& nrb;t&&<&f&<&f& $tr#trbbtf%&64t# H#t:f=2$=2f>:f=2?=2f>:f=2b=2f @tbtbbtt0Et4%f6%A@'(&&%B nbttt$t26444&C -"@&f& @t'bb(@f&f&&6>"@&f64 Hr#tt?$btf:&f&t9I:

PAGE 397

33 btbtfb btn6nrbrrtrtttrn tt rbrbn%3 !rb"t#$6% ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#r-b>/'f(0 1tbbtff6'6(9b$2&t# &&'f&(9t2f&&34f'f&(t# f'(9#&t# 7bt%'f(9I >nbbtt>f-#0I 9rttf&I:f !'&&&(ff& nrb;t&&<&&<&f& $tr#trbbtf64t# H#t:4=2$=2f>:4=2?=2>:4=2b=2ff @tbtbbtt0Etf4%fA@'(&&3fB nbttt$t2644fC -"@&f&&4 @t'bb(@f&&%>"@&fff3 Hr#tt?$bt&3:&66t9I:

PAGE 398

3% btbtfb btn3nrbrrtrtttrn tt rbrbn%%&3nf&f& !rb"t#$f6 ttrrt4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rrb>/:f 1tbbt6'(9b$2f'%(t# f3'3(9t2ff'%(t# f6&'%(9#&&&'%(t# 7bt'(9I >nbbtt>ff6-#0I 9rttf&I:f !'&&&(f4&% nrb;t&&<&&<&f& $tr#trbbtff3t# H#t:4=2$=2>:=2?=2>:=2b=23 @tbtbbtt0Etf4ff3f4A@'(2&&%6B nbttt$t2344C @tttt$!bb:r"@&4& @t'bb(@f&&6%>"@&f Hr#tt?$btf%43:&%3t9I:

PAGE 399

3 btbtfb btn%nrbrrtrtttrn tt rbrbn3n3f !rb"t#$4646 ttrrt6%f'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr$r$>/ 1tbbtf34'(9b$2&t# f33&'(9t24&t# &%&'%(9#&t# 7btf%'(9I >nbbtt>f6-#0I 9rttf&4%I:f !'&&&(43 nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbtf3&t# H#t:&=2$=2&>&=2?=2&>&=2b=2% @tbtbbtt0Etf36%6&3A@'(&ffB nbttt$t23&44%C @tttt$!bb:r"@&ff33 @t'bb(@f&f3>"@&f3 Hr#tt?$bt&6:&3%3t9I:

PAGE 400

34 btbtfbb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbnf%fn% !rb"t#$f ttrrt6%f'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rrb>/:f 1tbbt%'(9b$2&&'%(t# f&f'(9t2%f'(t# f&%3&'(9#%3%%&'%(t# 7btf6'6(9I >nbbtt>f36-#0I 9rttf64I:f !'&&&(& nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt43&t# H#t:f&=2$=2f&>:f=2?=2f>:f=2b=2f @tbtbbtt0Et4&64A@'(&&63B nbttt$t23&4%C @tttt$!bb:r"@&&4f @t'bb(@f&&444>"@&f& Hr#tt?$bt&&6:&33t9I:

PAGE 401

%& btbtfb btn4nrbrrtrtttrn tt rbrbnf%n% !rb"t#$ff%3 ttrrt4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rrb>/:f 1tbbt3'(9b$2%'(t# 46'(9t2%f'(t# f&%3'(9#%%&%&'(t# 7bt%ff'(9I >nbbtt>f%6f-#0I 9rttf6I:f !'&&&(f& nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbtf%34t# H#t:f&=2$=2f&>:f=2?=2f>:f=2b=2 @tbtbbtt0Et33ffA@'(&fB nbttt$t2344C @tttt$!bb:r"@&&46 @t'bb(@f&f4>"@&f Hr#tt?$btf%6:f6&%t9I:

PAGE 402

%f btbtfb btn&nrbrrtrtttrn # tt # rbrbn%fnff !rb"t#$3% ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rrb>/:f 1tbbt%%4'(9b$24'3(t# &6'(9t2f&4'3(t# 4'(9#3f'3(t# 7bt63'(9I >nbbtt>46-#0I 9rttf6I:f !'&&&(%& nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt%%34t# H#t:4=2$=24>:f&=2?=2ff>:ff=2b=2% @tbtbbtt0Et4%&4A@'(&&46B nbttt$t23443fC @tttt$!bb:r"@&f @t'bb(@f&&3f>"@&f6 Hr#tt?$btff:f6t9I:

PAGE 403

% btbtfb btnfnrbrrtrtttrn tt rbrb nf3 !rb"t#$ 64 ttrrt f&&'() *+tbt#$ &%f&%, nrbt -b .t#r /'f(0 1tbbt %4%'(, 24&5 f3%'%(, 2f3'f%(5 ff4&'(, #4&5 7bt ff'(, >nbbtt >f%f-#0 9rtt &f43 :f !'&&&( 3f3 nrb;t &&6<&&6<&f $tr#trbbt 3645 H#t :=2$=2>:f4=2?=2f4>:f=2b=2f @tbtbbtt0Et 643f&3A@'(2&f64%B nbttt$t2645 44&C @tttt$ !bb:r"@&f3f6 @t'bb( @f&&36>"@&f36 Hr#tt?$bt&&:&63t, :

PAGE 404

% btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbnf4f3n% !rb"t#$% ttrrt4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rrb>/:f 1tbbtf&f&%'(9b$2%f'6(t# f&'(9t3&'(t# f&%&'(9#%664'6(t# 7bt464'6(9I >nbbtt>f66-#0I 9rttff4I:f !'&&&(6 nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt&66f&t# H#t:4=2$=2f>:f=2?=2ff>:f=2b=2f @tbtbbtt0Et&3&6A@'(&&%3B nbttt$t26f&4C @tttt$!bb:r"@&f6f @t'bb(@f&&6f>"@&f&% Hr#tt?$bt &3:&63ft9I:

PAGE 405

% btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbn33 !rb"t#$3&& ttrrt4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#r-b>/'f(0 1tbbt%3'f4(9b$2&t# f4&'(9t24&f3'6(t# f36'(9#&t# 7bt34%&'ff(9I >nbbtt>f3-#0I 9rtt&%&I:f !'&&&(f6& nrb;t&&<&f6<&f& $tr#trbbtft# H#t:=2$=2ff>:6=2?=2f>:&=2b=2f @tbtbbtt0Etf3&%3f%A@'(&&&B nbttt$t24C -"@&f @t'bb(@f&&%6>"@&f4 Hr#tt?$bt&%34:&6%t9I:

PAGE 406

%6 btbtfb btnnrbrrtrtttrn '4)( tt '4)( rbrbn6f-& !rb"t#$&f ttrrt4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr#b>@: 1tbbtf646'%(9b$2&t# f646'%(9t24&t# 3%33'(9#f&t# 7bt4&%%'f(9I >nbbttf>f%3-#0I 9rttfI:f !'&&&(3 nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt63t# H#t:ff=2$=2f6>:f6=2?=2f6>:&=2b=2 @tbtbbtt0Etf3363f&A@'(&f&f&B nbttt$t2344%C @tttt$!bb:r"@&f&4 @t'bb(@f&&4f>"@&f66 Hr#tt?$bt&6:&%&6t9I:

PAGE 407

%3 btbtfb btn6nrbrrtrtttrn 'f&&)( tt 'f&&)( rbrbn%-f !rb"t#$4 ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr#b>@: 1tbbtff'(9b$2&t# ff'(9t24&t# 3%'f6(9#f&t# 7bt44'(9I >nbbttf>f-#0I 9rttfI:f !'&&&(6f nrb;t&&<&f6<&f& $tr#trbbtf3&t# H#t:f=2$=2f>:ff=2?=2f6>:=2b=26& @tbtbbtt0Et%3&%6A@'(&&B nbttt$t23&44C 9rrrt.t:trbrtE+bt -"@&ff @t'bb(@f&&34%>"@&f4 Hr#tt?$bt&4:&4ft9I:

PAGE 408

%% btbtfb btn3nrbrrtrtttrn tt rbrbnffnff3-ff !rb"t#$f% ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr#b>@: 1tbbtf6%ff'f(9b$2&t# f6%ff'f(9t24&t# 36'f(9#f&t# 7bt4&6'(9I >nbbttf>f3-#0I 9rttf%&&I:f !'&&&(4& nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt3&t# H#t:f6=2$=2f>:f=2?=2f6>:3=2b=2 @tbtbbtt0Etf%f&6A@'(&f%B nbttt$t23&4%C @tttt$!bb:r"@&f44 @t'bb(@f&ff%>"@&&6
PAGE 409

% btbtfb btn%nrbrrtrtttrn # tt # rbrbn%n-f !rb"t#$6%3 ttrrtf&&'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rr#b>@: 1tbbtf4'f(9b$2&t# f4'f(9t24&t# 6f'f4(9#f&t# 7btf6'(9I >nbbttf>f-#0I 9rttf&I:f !'&&&(6f43 nrb;t&&<&f6<&f& $tr#trbbtf63ft# H#t:f6=2$=24>:f=2?=2f6>:f=2b=2%3 @tbtbbtt0Etf6f466A@'(&&443B nbttt$t23f44C 9rrrt.t:trbrtE+bt -"@&f%3 @t'bb(@f&&444>"@&f4f Hr#tt?$bt&3:&%66t9I:

PAGE 410

%4 btbtfb btnnrbrrtrtttrn tt rbrbnffn3 !rb"t#$463 ttrrt4'() *+tbt#$&%f&%9 nrbt>t#rn>!: 1tbbtf6'(9b$2&t# f6'(9t24&t# f6'(9#&t# 7bt%ff4'f&(9I >nbbtt43>&3-#0I 9rtt&%I:f !'&&&(fff nrb;t&f<&f<&f $tr#trbbt&6&&ft# H#t:f=2$=2>:=2?=24>:4=2b=2f @tbtbbtt0Et346A@'(&ff6B nbttt$t2&&f44C @tttt$!bb:r"@&& @t'bb(@f&f3>"@&6 Hr#tt?$btf&4&:f3t9I:

PAGE 411

bt btnfrfffffnr n !"#$%&f'b()*b#& +b$bf, ff(f-ff" .f fnr!f&b/f00 )b1b2 !f&$nf3f1b tn4 n2b#nffff % f b# f" $f ,$b#%n2nff2%& 3nf0r2f2ff& fn22ffb# fn 2fff fffffffffnf*"$ f5 /fff"ff*,$frf06 .r2f$nnf)27f f,+$n *b


Citation
Rational synthesis toward the design of functional metal-organic materials

Material Information

Title:
Rational synthesis toward the design of functional metal-organic materials
Creator:
Eubank, Jarrod F
Place of Publication:
[Tampa, Fla]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Chiral
Coordination polymer
Metal-organic framework
Mof
Topology
Dissertations, Academic -- Chemistry -- Doctoral -- USF ( lcsh )
Genre:
non-fiction ( marcgt )

Notes

Summary:
ABSTRACT: Design of targeted functional solid-state materials for desired applications remains a scientific challenge. To overcome this hurdle, numerous synthetic strategies have been devised. It has been shown that molecules and/or clusters with pre-selected shapes, molecular building blocks (MBBs), can be utilized as units of chemical construction toward a final structure composed of those units. Typically, in metal-organic structures metal-ligand directed assembly of the MBBs, via coordination chemistry in situ, leads to the final structure. The strength of the MBB formed and, consequently, the overall rigidity of the framework are essential in their use as porous materials for applications. Lack of rigidity, i.e. instability, will ultimately lead to the collapse of the open framework upon evacuation, resulting in inaccessible pores.This phenomenon has been demonstrated repeatedly in labile metal-organic materials (MOMs) constructed via flaccid metal-nitrogen coordination (MN[subscript]x) between nitrogen-based ligands and metal ions. The structures of simple metal-carboxylate clusters are welldocumented, but only recently have they been targeted for the construction of MOMs. They often possess multiple metal-oxygen coordination bonds (M(COâ‚‚)[subscript]x) that result in the generation of rigid nodes with fixed geometry. Our research group has utilized heterofunctional organic linkers, taking advantage of both pyridine- and carboxylate-based functions (MN[subscript]y(COâ‚‚)[subscript]z), which has allowed the construction of single-metal-ion-based MBBs resulting in stabile, rigid MOMs with targeted topologies.In this dissertation, I will discuss our single-metal-ion-based design strategy and the utilization of heterofunctional ligands for MN[subscript]y(COâ‚‚)[subscript]z coordination of single-metal ions. I have employed this strategy to specifically target threeconnected MOMs from 3,5-pyridinedicarboxylate and MN[subscript]y(COâ‚‚)[subscript]z coordination of various single-metal ions, especially chiral framworks such as (10,3)-a. In addition, I have explored the MOM diversity that can be obtained via various ligand modifications, including isomerism, expansion, and functionalization. I also will show that other heterofunctional ligands can be utilized to target novel MOMs, specifically via M(CO)[subscript]y(COâ‚‚)[subscript]z coordination, and, resultantly, I have achieved metal-ligand directed organic synthesis and mixed-metal MOMs with magnetic tunability.I have also explored applications for MOMs, including Hâ‚‚ storage, and studied the barriers to rotation of the Hâ‚‚ molecules inside MOMs using inelastic neutron scattering to better understand the MOM-Hâ‚‚ interactions.
Thesis:
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2008.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 379 pages.
General Note:
Includes vita.
Statement of Responsibility:
by Jarrod F. Eubank.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
002020861 ( ALEPH )
427059283 ( OCLC )
E14-SFE0002408 ( USFLDC DOI )
e14.2408 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader cam 2200361Ka 4500
controlfield tag 001 002020861
005 20090722104654.0
007 cr mnu|||uuuuu
008 090721s2008 flu s 000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0002408
035
(OCoLC)427059283
040
FHM
c FHM
d FHM
049
FHMM
090
QD31.2 (Online)
1 100
Eubank, Jarrod F.
0 245
Rational synthesis toward the design of functional metal-organic materials
h [electronic resource] /
by Jarrod F. Eubank.
260
[Tampa, Fla] :
b University of South Florida,
2008.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 379 pages.
Includes vita.
502
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2008.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic dissertation) in PDF format.
520
ABSTRACT: Design of targeted functional solid-state materials for desired applications remains a scientific challenge. To overcome this hurdle, numerous synthetic strategies have been devised. It has been shown that molecules and/or clusters with pre-selected shapes, molecular building blocks (MBBs), can be utilized as units of chemical construction toward a final structure composed of those units. Typically, in metal-organic structures metal-ligand directed assembly of the MBBs, via coordination chemistry in situ, leads to the final structure. The strength of the MBB formed and, consequently, the overall rigidity of the framework are essential in their use as porous materials for applications. Lack of rigidity, i.e. instability, will ultimately lead to the collapse of the open framework upon evacuation, resulting in inaccessible pores.This phenomenon has been demonstrated repeatedly in labile metal-organic materials (MOMs) constructed via flaccid metal-nitrogen coordination (MN[subscript]x) between nitrogen-based ligands and metal ions. The structures of simple metal-carboxylate clusters are welldocumented, but only recently have they been targeted for the construction of MOMs. They often possess multiple metal-oxygen coordination bonds (M(CO)[subscript]x) that result in the generation of rigid nodes with fixed geometry. Our research group has utilized heterofunctional organic linkers, taking advantage of both pyridine- and carboxylate-based functions (MN[subscript]y(CO)[subscript]z), which has allowed the construction of single-metal-ion-based MBBs resulting in stabile, rigid MOMs with targeted topologies.In this dissertation, I will discuss our single-metal-ion-based design strategy and the utilization of heterofunctional ligands for MN[subscript]y(CO)[subscript]z coordination of single-metal ions. I have employed this strategy to specifically target threeconnected MOMs from 3,5-pyridinedicarboxylate and MN[subscript]y(CO)[subscript]z coordination of various single-metal ions, especially chiral framworks such as (10,3)-a. In addition, I have explored the MOM diversity that can be obtained via various ligand modifications, including isomerism, expansion, and functionalization. I also will show that other heterofunctional ligands can be utilized to target novel MOMs, specifically via M(CO)[subscript]y(CO)[subscript]z coordination, and, resultantly, I have achieved metal-ligand directed organic synthesis and mixed-metal MOMs with magnetic tunability.I have also explored applications for MOMs, including H storage, and studied the barriers to rotation of the H molecules inside MOMs using inelastic neutron scattering to better understand the MOM-H interactions.
538
Mode of access: World Wide Web.
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
590
Advisor: Mohamed Eddaoudi, Ph.D.
653
Chiral
Coordination polymer
Metal-organic framework
Mof
Topology
690
Dissertations, Academic
z USF
x Chemistry
Doctoral.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.2408PAGE 1

btnfrrbbfbfrbbbfbfrb b b nb b b b bbb b b b b b brrfbr!fbb"b!fb bfbf#f!frbbfbfffbb bb$r"nb f"!fbb%f!rnb %ffbb rbbtffrb &'frnbbtb b b b b b (b$frr)b!fb*b$b +"b,r*b$b ,bt"f*b$b fbb-*b$b frrfb.*b$b b b fbb ""')b "b/*b0112 b b b +fnr)b*bb"n!f*b!fb!f*b!*b"nb b 3b%"nb0112*bbbb

PAGE 2

bt btnfrtrtrntrnrtnf trnttbrnrnbtnrnrttfrrnt nnn

PAGE 3

rntfrrnrnrnrnrnrt tnt rtr r!rrnt" rnf n#ntrftrrrrntrtrtnrr rfrnrrrnrtrrntbr rnrtrntrnrrtrnrtbnf n$ntn$rntffrrbrn bnrnnrnrfrnrnnrn rnrrrnrtrntr!ffnt%ntnt ttnt&tt'nftn$tbrftrtbtnt t(tnrrftbntfnntnbtbfntb nbrrbbnr)trntrrrrnr nnrrrnrtrrffnntft n$tbr$rnrfntrn$rbnn r*ntr+,t-nrft.*n *t/n$!bntntrr0rrr$tnbtrnt rttbnt$n$$$+rnrr rnrtr'nn.'nttt/ntntn!bntn nntbnnrntnn.'ntt/rnbr rnrnnrrntrn$trnt r$rt1n2tnrr"3t$nfntr rnfrb4ntnfnttnrtf#

PAGE 4

nfrbr rrntf'n%nfntbtbrrn ttfrfntbrrrnrrt nnntfntbntrbrnrfn rrntrrf5n2rf2ntnf 'n6nrntf+n7nbn.0/frtrr$ rnttbrntf,nff$tbnnt rntbf7rrf.05/ffrtbrtbt nttnbtbrrrnf,r3nt2tt ntnt7nt+.05/n tftttr tnnnnrrntf,nn$nr .05/ftnbtbrtrtrnntftrtb rtnrtrrnt*bt%r.!2/f r8)trntrnn,n6b8n 9nnt'nn3tbnr+btt8nrtn7nnrfrft ntnttrntrtbtrtrn$t rrrffrf7n90 rn:r5n$r$,n 0nnt'n+trnbnntn7tr n$tnr$$rnrnrrrtn$tbrnt ftffnnrnn8ntnn$n*n2ntr +!nt;ttb7,nt7+,9ntntr

PAGE 5

b rr 7rfn 7rfb $ 7rf+$nrt )) +rnr )) !nr<+ttrrtrtrtn'nrn < trrt < 2nbt = 6r = 'rn>1bnt'nrn.'1'/ ? 'ttrnr8rbt>t7bnt @ !n)nr>2n1)btt7bnt t7bnt ftrtn7bnt =C $ =< btrnrb =A n2tb2.22/ ?A !$ntr1bntn.!1/ ?B r ?D +nrt A= !tt AD %)trnrt @C 'nrnnt'r @C trnt!nnr9nrt @< trfE6t.!/.'/.3=1/F.'/G.!ttrnf?@>!nttb>'rn t @? trrt @? %)trnrt @A 'nrnnt'r @A trnt!nnr9nrt @A trfE!.?@>!/.'/./G.=/ @A

PAGE 6

b !+tnf= @@ trfE6t.?@>!/.'+/F.%r13/G.?/ @H !+tnf? @H trfE!.?@>!/./.3=1/=G.A/ @H !+tnfA @I trfE!.?@>!/./=G.@/ @I !+tnf@ @I trfE6t.?@>!/.'/.3=1/F.%r13/G.H/ @B !+tnfH @B trfE!.?@>!/./.3=1/G.I/ @B !+tnfI @B trfE!.?@>!/.(/=G.B/ @D !+tnfB @D trfE!.?@>!/.(/.3=1/G.D/ @D !+tnfD HC trfE6t=.?@>!/=.AAJ>2/.3=1/=F.'/=G.2/.fnr/=G.<!/./=.3=1/G.<=/ H< !+tnf<= H< trfE!.?@>!/./=F.%r13/.3=1/G.!/./=.3=1/F.%r13/G.
!/.AAJ>2/.3=1/G.<@/ H= !+tnf<@ H= ,r H? t B= !tt <<= !nr?'1$r$n7bnt'fnrtK %)nttnttrtn9nrt <!/=.'/=./G.!/.'/G.!/=.'/=G.
PAGE 7

b !+tnf2/F.'+/.3=1/G.=@/<=C !+tnf=@ <=< trfE!.?@>!1/.'/./F.'/.3=1/G.=H/<=< !+tnf=H <=< ,r <== ?A>tn)nr.?A>!/ <== @>.A>tr)/>rnnr.'1/ <=I =H>r>?@>tn)nr.'!/ tn)nr8>).?@>!1/ tn)nr.?A>!/ .A>tr)/>rnnr.'1/ <@C =H>r>?@>tn)nr.'!/ tn)nr8>).?@>!1/ 7bntr1bnt trrnrtnt')'rn>1bntn .'J'1/
PAGE 8

b $ trfE!.!1/./=.3=1/G.?=/ .)L/.!1/?F.%r13/?G.A@/ .)L/.!1/F.3=1/G.AH/ 1bntn.'J'1/ =CC t =CI r9nrt =CI rnrt ==A ')'rn>1bntn.'J'1/ =?< !tt =A< !nr@+nrtf'1'K3btrnbnttnr 8rtnrrtb =A? trrt =A? 2nbt =AA 3btrnb =AA tnr8rtnrrtb =A@ %)trnrt =AB 'nrnnt'r =AB tnr8rtnrrtb.8/ =AB 8' =AD trnt!nnr9nrt =@C

PAGE 9

b $ trfE!.'1/G.AI/ =@C !+tnfAI =@< trfE6t.'1/G.AB/ =@< ,r =@< tb>'rn>t>2n'1' =@< b >6'1 =@< '1!>= =@H !n)nr>!r>2n'1 =@B tbn >'1 =@B >'1 =@D t =HC tb>'rn>t>2n'1' =H< b >6'1 =H< '1!>= =HI !n)nr>!r>2n'1 =I? tbn >'1 =IA >'1 =BC !tt =BA !nrH0+'1'3nM =BH trrt =BH btrnrb =BH 8$!r =BH 'rn>!n)nr =BI 'rn>+9nr =BB n2tb2.22/ =BD 'r>trtn7bnt =D< +nrt =D= rtnt!tr>,nfr =D? %tnnrtftb>''nbtr =D@ rtnt%tnnrtf!tnrtb+btrf 'rnt,$n =DB !tt ?C< ,ft ?C= +t ?
PAGE 10

b $ n<6'1 =@? n@=,rnrtnrntrt.:/fbtnt $nrt7 b >6'1 =@@ n@?,rnrtnrntrt.:/fbtnt $nrt'b b >6'1 =@H n@A,rnrtnrntrt.:/fbtnt $nrt'1!>=. fnb >6'1/ =@B n@@,rnrtnrntrt.:/fbtnt $nrt tbn >'1 =@D

PAGE 11

b $ t b<+Ot ./P/NO8!>+OA>t./P/NO8!>+O?@> rtPnt/NO8!>+OA>tt H b<=rrfnt I brrnntrrntrnt r f >'1.btnrn$trrfnrP! r Obt!Obn8O/r/ntrb2nt/ <tntrt << btbntbntKn/n9P/ tntb$/'8ArrnntnrttbntbntKn/tnAAJ>2P/?> ttr=AH>r.A>/>rn9tP/A>ttr @rrn.A>/tPnt/H>ttr <=?A@H>)n.n9><>r/t9t
nbntbntKn/tnAAJ>t> n)nP/?>ttr=AH>r.A> n)t/rn9tP/A>ttr@rrn.A> n)t/tPnt/H>ttrrn<@ bbnt .ttrnr//AAJ>2>bnt.ttrnr/nt /n)nr>nbnt.ttrnrtrnr nrnt>ttrnrr$/ n)nrrntrrtb ntb./Kn/nntnrnn tn.trt/(nrnntbP/ nnrnrfnrbtntbP nt/n9tnrnr$ntrnntb
PAGE 12

b $ b<<<7tnn)nrnttrrn9t nrnr'22trrb$nfrn'1En/ ,'1>?/,'1>=CDBG nttrnn n9Kn/<=>n9>A>/<=A>rn9>A>/ rrn9>A> r/n 'A!.8A!,/B7Arrntn>rf tbrnrtrt't!=!!=nt/2r b$/nt$?'1 =C b<ftrtnbntt>?@>.t>A> n)nr/tnrr/t$D>ttrrn> .t>n)nr/rbtnrtrrnrnt $nrnbtrrbtnnrtbt rfnrtf/.?D/>ttr'1 =? b<ftrtnbntrnr n$tr9nbntt'1'Kn/A>.A>rrn9/ t/A>.A>rrn9/t9nnt/A@>.A> rrn9/n9 =A b<n9tn)nnt/trtrn tnrtf=?>n9tn)nr =A b<B Otf8>1> r>nrtbr Otfntntrbt> tnt Otfntnn)nKn/ O < O< r OCP/ r O< r OC O

ftrtnbtbbnttrnAH> t>n)nr.AH>!/trnrnrr tnrtfrtb>rnt.6t=L/ tnrrnf =I b<=C8B.3!/<= '1!trrfr$3! bntntbrrnntb>tt'22 =B

PAGE 13

b ) b<=<=@>3=!ntt.81?/?F=3=1nrtrt ffftr+rb$n >'1 bn >'1 =D b<==n/ntbtr!bnt/t>! tb >6'1 f)>tnr'22nnt$ nA>ttr ?< b<=?n/t>! b >6'1fbr>tnr '22nt$nA>ttr2 ?= b<=An/!/t>! tb >6'1fbr> tnr'22nnt$nA>ttr 2nt/nfnbtrfr tb >6'1tbrn rrntr tb tr ?A b<=@n/@>,>3=2!r,bntn$nrf ftrtnbntf/tntnfrn nrnt)rtrbr )rtrnr./bnt@>rt ftrtnb.ntb/r$n/n )nn22 ?H b<=Hn/3?6ntf/rbtnrtn'22nrr rrn9nrrnt/tntnnrrn)nr 'r.btnrn$trrfnrP 'Obt!Obn8O1O)rtttrO ntb/rb$/n=A>ttr22rnrttr=A rbtn'22tnt$'1nt/r.?=A/> ttr tr ?I b<=Irnn)nKn/.@>r)>t9t n)n/t9t/@@J>n9> t9tn)n.3A+22!/nt/3A2+>!?B b<=Bnrtf22+rtrfnrtfn )ttbrnrnrrfnrtfn!1rn >trntrbtnt?D b<=D1trnrnttrtr'1'tn$nr fnKn/$nfntnrtnbnttrn> n)nrr'22n)nr>ftrtn9 rnbnt/nt>r).,O!tnt nbnb/nt/rnnrtAI

PAGE 14

b ) b! b >6'1nrr ntbfrtb>rnfrntbAD b=tn)n .?@>3=!/nt$nnrrt @A b==n/trf=nt/rtb>rn>t>n'22H@ b=?n/trf?nt/rtb>rn>t>n'22HH b=An/trfAnt/rtb>rn>t>n'22HB b=@n/trf@nt/rtb>rn>t>n'22HD b=Hn/trfHnt/rtb>rn>t>n'22IC b=In/trfInt/rtb>rn>t>n'22I< b=Bn/trfBnt/rtb>rn>t>n'22I? b=Dn/trfDnt/rtb>rn>t>n'22IA b=rn>t>n'22IH b=<rn>t>n'22IB b=<=n/trfrn>t>n'22ID b=rn>t>n'22BC b=rn>t>n'22B< b=<@!nrtrtbrrtrnf3?2!rnrnnrr t.tr/ntnbntnrtbrrbf? '1nt?>ttrtnf1r=CC?B? b= ttrtrKn/tnbtb./f?>ttr t./nt/rbtbfrrf?> ttrt.nt/ BA b=ttr2fntb> rntrntnrtbrfKn/rbtn nnQrbtn>n. >/nt fn >

PAGE 15

b ) r$P/(nnnQ fn >nt >nr$P/rnnQ fn nt r$P/rrnnQ fn >Pnt/ (nntnQ>n BI b=rn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/=ntfnn$tb/ tt rb nt?>ttrt.bt/ BB b=rn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/?ntfnn$tb/ tt rb nt?>ttrt DC b==Cn/tb>rn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/Antfnn$tb/ f rb nt?>ttrt D? b==n (nnnt DA b b===n/ tt tr.bt/ftf tb./nt/r n tr.bt/f tfH>tb./ D@ b==?n/tb>rn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/@ntfnn$tb/ n rb nt?>ttrt DH b==An/'1rt@/rntntn+2+2 fnt/r n nnrnbb DI b==@n/tb>rn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/H/r'1rrntnn+2+2 fnt DB b==Hn/tb>rn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/I/r'1rrntnn+2+2 fnt DD b==I'1rtn/@nt/Brrntnn tn+2+2fnt
PAGE 16

b ) rb/rr>f,!114313btttb .br/ftbtbnPt'1ntt fnr 2 rb$/rn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/<=ntfnn$tb/ t rbnt?>ttrt ttrtr.ttntntb/f 2rb$<@ <<< b=?Atrf<@ntfn?>nt@>ttr t.ntbtr$/rb$nt$rb<<= b?rn>t>n '22 <=? b?=n/trfrn>t>n '22 <=@ b??n/trfrn>t>n '22 <=H b?An/trfrn>t>n '22 rn>t>n '22
PAGE 17

b ) b?Bn/trf=?nt/rtb>rn>t>n '22 rn>t>n '22 rn>t>n '22 !rtrrnrtrfr ntfrt.ttn/nt/t rtnrt rt ?A>3=!nt$nnrr t !tt= !/=.'/=./!bnt rrtn'nttrtnt nt/6t=tnrtf?A>! bnt.'8=1='22/ntrbrf/r$n )rtfnftr/rbtn'22./!bntntnrtn' .'81A/rnrnt$n/A>ttr2.'81?/!/.'/3nnrf!bntntnrtn' .'81@/rnrnt$n/A>ttr2
PAGE 18

b )$ b?=Cn/rrf't.?A>!/.'/3=!nt)rt/ntbrn)nr n)/ntbrn)/r <@= b?==n/3='1nttr9ttr nt/trtnrt rt '1nt$nn rrt <@? b?=?2!bntttrtnrrnt tnnrntfn'1 tn(nntn/5nb-nrr <@A b?=A+tnfn/rrnrrfnnttrrnrfn$r .trnntntb/ <@H b?=@rrfttrt./nt rrrbntntH>ttrt.ntb/nt rnrnrnrtrf ntt$trt/rntrnrt fnt>rtrnrtfn t >'1nnt rnf2!ntnr <@D b?=I+tnfrrnrrf=C$nn/n (nbn/rnrntnrnbb fnt ttr trr fb rb
PAGE 19

b )$ b??Cn/='1nf=ttr.nt /ntA>ttrt ttrtnt trrntA>ttrt.ntb/rtb t/n(nnrr rn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/==.n>ftb$/ntfn n$tb/ n rbnt?>ttrtrn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/=?.n>ftb$/ntfn n$tb/ tr rbnt?>ttrt2!>bntrnrnt=n r r '1=A/rrrnt+2+2fntrn>t>n'22f/=?/r trtrnrtb'1rrnt++++fnt3=!1nttr9tt rnt/trtnrt rt ?@>!1nt $nnrrt rn>t>n'22nt/r?>ttr 2f/=@ntfnn$tb/ t rbnt?>ttrt rn>t>n '22
PAGE 20

b )$ bA=n/trf=Bnt/rtb>rn>t>n '22 rn>t>n '22 rn>t>n '22 nrbn)nr)btnrrf = n n =CA bA<rnrrfr!>.?@>!/ rn >'1I.t!nr=/nrtnrtb= r t.H?/n =CD bAr>n.nn// n>r>rn.ntrnn/ttbtr)r frntntnrn$nrfr9nrt rK/n>r>nntr/n>r>nt/ n>r>nnbf/n>r>rnntrb/n>r>rnt nt/n>r>rnnbr =<< bA<@n/2ntnbtrnrfnrtf/ rrbE=L=Gr9nrtfrntn=<= bArnrr=Irn ntrff!1bntnnbt

PAGE 21

b )$ ntrnn.n>r>rn>r>n>r>rn/rtr( rntfr9nrt =r>rn>r>n>r>rn/nf rr9nrtnrnKn/rrnt tbntfnrnrtnrtbrb$nnnt> ftrnnrtntrn nrt/r)r/rtr!1nr b$trnrnbrr$=
rnrrf=BKn/rrn>bntntf =B.btnrrrfnr//bttr tbtbntrbrtnrnr rtbtrn>bntnnt/nnnr n)nrtntntt)r !14!1trnrt.tr4trrnt trtt/ =rnrrf=DKn/E=L=Gr9!1 bnt%%bntnrnr bttrtbtbnrf=n nt/rnnnnrrn)nrtn t =rnrrf?CKn/rrn>bntn f?C.btnrrrfnr/n/bt trbtnrnrrf= nnt/rnnbttrbr nrrfn?rr ==C bA==+rrrrnrn/rrrnn)nnb r.3A%%f>ntrrtfr !1>r.nnOfbt/n$rr fnrtfrb%%= ==< bA=?tb>rnrrf?
PAGE 22

b )$ bA=Atb>rnrrf?=rtr>!1rnt .t/ntrn)nrtfrtb> tnrtn nrrtnt=B ==A bA=@tb>rnrrf??$n='1r ntnbrr t >'1rt=H)rrnrr 31341!,btttb./rt tnrnrnt!1bntr$t tbtbrn>bntntrb$r= t >'1==H bA=Hrrnntnbf3=!1rnrtntntr ftrtnbKn/31>3=!1/2>3=!1nt/ 2=>3=!1 ==H bA=I3=!1ntnrrntnrb$n/nn .3=!+/nntrb$/ >n3=!+ $nr$rnrnntnbr3=!1 ==I bA=Bn/3=!+ntrnr9rb$/A>)t>=H> n)n.31>=H>3=!/)rtt fr9rrtfK/A>)nrt>=H> n)n.1>=H>3?!/r/A> )t>=>n)nr>H>n)n.31>=H> 3=!/ ==B bA=Dn/8>%rnn.%r>3=!+/nt/8>) nn.3)>3=!+/ =?C bA?C,nrtrt3=!1nt@>ntrnn n/nA>t>t9t>rrnn)nrnr ntf/@>.A>t/>rnnt n)nrt =?< bA?rnrrf?IK!tn.3=!1/nt rtnr rrt rtbtn/r$ntrntt tnr.!1/nttnrrrnttn rrfnt.rbnfrn)nrbnt rrtftrtnr/r$n/nrbtntrnr nttrnnrntbbt =?A bA?=n'trttrrnrrf?IPr't )rtrtnr./nttrrrr fnrnr't.bt/nttn >n$r =?@

PAGE 23

b )) bA??'>3nr@5nnrfK?I.n/tb nnnbtrn$PntAC./A=.bt/ntA? ./tnrtbrtn$nnttfnbtr tbntrntrtr =AC b@<8rtnrrtb.ttrQtrQ/nt nrt.bt/>rtfrtrnt rrr =AH b@=%tb$nbnfrnrtrrbf fnbttnt rtrn =AI b@?nbnfrRnnr8rtrr.R%8/ +rrtrt8rt.8/f+btt 8nrtn7n.+87/ =AD b@Anbnfrtrtfnrnrrtrt 8rt.8/f+btt8nrtn7n.+87/=AD b@@n/rntnrtfttrn$rf '+> b >6'1 =@? b@Hn/tnrtrtnrrtbrnf'+> b >6'1 rntnr<@5fntbfC@<<@nt?3=St=@? b@In/tnrtrtnrrtbrnf7> b >6'1 rntnr<@5fntbfC@<=ntA3=St=@A b@Bn/tnrtrtnrrtbrnf'b> b >6'1 rntnr<@5fntbfC=@C@nt<3=St=@H b@Dn/tnrtrtnrrtbrnf'1!>=. fnb >6'1/ rntnr<@5fntbf<=nt?3=St =@I b@'1rnt nr<@5fntbf6'1rnt nr<@5fntbfC??ntC@3=St =HC b@<=n>/3btrtrnt/rnrf nrtt'+>7>nt'b> b >6'1Prf n8nfr%n&nr =H?

PAGE 24

b )) b@ b >6'1nffnr f./rtrnrtfrnnrt.'/t>)ntb trrfn =HA b@ r b >6'1./7> b >6'1nt./'b> b >6'1 =HH b@<@.n/!!ntbf =HB b@=. fnb >6'1// r'1!nt2!!ntbtttb rtn ntrrtn?'1n$tb/ trrbnr9r+!1 =HD b@=. fnb >6'1/Prftn n$nfr%n&nr =I< b@ft$ttrntrH> tnrt8?1?t fnb >6'1nt./rB>tnr t8A1At b >6'1 =I= b@= fnb >6'1/nrtnttttn/ rrnrrnt/r fnb tr =I? b@=C.!tr>br/1rnnbfn tbn >'1n rn =IA b@=<.n/8rbtnt./btrtrt r tbn >'1 =IH b@==+22!bntbtnrfrtr rtnrtfrrrnn)nt trntrbntr.n)nrn9nt tb/ =II b@=?.n/2n>nt>r$fnbtrfr)>nrn rrf tbn >'1rtnrrnnf ttr>nbntnttnt./r ntrnrtfrnbtr =IB b@=Artfrrrftrrtbntt.t ntt/t.n/rrnrrf tbn >'1 nt./trntrnrt =ID

PAGE 25

b )) b@=@n/8rbtntnbtrtrnrII5ntBI5 nt/btrtrnrII5ntBI5 r$frbtn!>6>n >'1 =B< b@=H >'1nttrrfrfnrtf !=.1=!,/An'22trrrn)nr rfr)nn)nrbntnt.n/!> )>rrn9nrr.nbtnrtr/./ tr.r)/bnt.'1bnt/ =B? b@=I3btrtrnrII5f!>'1 >'1 nfr$nnrtnrB@T! =BA bH<'7><ttrrbtntbnt rntnnt>n)nr'22nt $nD>ttrnrbtntbr b$/n.?D/>ttrtr =BB bH=1$r>tnrn>n9nrrrnrn $nn/rntbn/(nntbn/rnn/ rbtnnrnt/rnbtrrbtnnr tbtrtrrtf'1' =BD bH?'1!nttr9f!bnt.!Obn3O r8O1Ont'Obt/ntr $n22rb)rtt./tn$nrf n =DC bHA'1>n)nr22 bntrrr/nrbtn rnbntrtrrnt)ntrnrr=D= bH@%)nf(nrtnntrnrt"(nr# .'(nrnn(nrnt(nrr$/rnr rnftnnrttntnttfn.b t>! b >6'1/ =DA bHHrtf!,tntntt'1Kn/nrtr .bnt>n/nrffftrbr trnrn>tr9nrtP/ rntnb f btnnbtr.b 8nL/ =D@

PAGE 26

b )) bHIn/1ttb>nbtrfrrnrr frrrn'' E't<=1<=.!3?!11/nbn$r '1Kn/tnnrt rrt f>tr9 ''nt/trf''tn$r =DI bHDn/%)nfrnt$n!+nbtrK t9trntrnr.2%/ =DB bH
PAGE 27

b )) ntr ntr ?A>3=! ?A>tn)n ?A>! ?A>tn)nr ?@>3=! ?@>tn)n ?@>3=!1 ?@>tn)n8>) ?@>! ?@>tn)nr ?@>!1 ?@>tn)nr8>) 2! t9tn)nr !1 tnr % 88J>rfn '+ 88J>rnrnrnt.!@t/ 88J>rfn '3 r@>)rnnr '! =H>r>?@>tn)nr ''1 r@>.A>tr)/>rnnr %r!+ 8>rnnr %r13 rnt >, rntf>tfn 3A+22! @@J>n9>t9tn)n

PAGE 28

b ))$ 3=!1 tn 3='! =H>r>?@>tn)n 3=! AH>tn)n 3='1 @>.A>tr)/>rnn 3?! A@>n9n)n 3)!+ 8>)nnr A@>n9n)nr ( (tt 'J'1 )rn>bntfn '!+ 8>rnnr '!8 nrtr '1! rn>bnt '1 rn>bntfn '1' rn>bntnrn '1 rn>bntt 8', tnnbtrtnt 1+ nrnr A>t AH>tn)nr '1 @>.A>tr)/>rnnr N, N>nffnrt t ,2 trrfn

PAGE 29

b ))$ tb>rnN>nffnrt &+ rbn$rntn 6'1 9r>rn>bntfn

PAGE 30

b ))$ rrtbrrr !"tr t #ttb$%rf n&n btfrnbrftrtn>rnrnrnfnnrt ntntrfntb$rttrr rnrbn$t$rnttrnrntSr r>rnntb.'22/ntr9n trfntrrtrnnftnrrfrtr ntrn>bntrrrn>bntrnf r'22 f tnrtr rt nrrftnrr rtbrfr'22fntt(trr$nbrfr fnntrntrnnrnfnnrt7nf brtrnrrnrnrrnfrtfn t$nnrtrtbttntttnt trnrnrtnrn>bntnrn.'1'/trr f fnrn>trbttnrt.'8/rttrbt>nbnt ntrntrrfrn>n)nrrn> trrttrn$rtrnbrfrtrrtf '1'frtrrn>)bttnrtt.'.!1=// rnrrtrbtnrtfbtrf)br1n

PAGE 31

b ))$ bnr9rftrtnbnttrntbn$ntrnbfr t>ntn)nr>nftrt.'8.!1=//nnr trrtftb>rn>t>n'22rtbtrnb'1'r rnbrrb trrnrttb>rn>t>nbt rnrbntrr9nrtfrftrtnbntf'8.!1=/tnrt ftb>rntn$rrnrbrfnrnbrr> ttr'1'f?@>tn)nrnt'8.!1=/tnrtf $ntb>rntnnfnn. f t nrtn$)r'1'$rrnrntrnt$n$n bntfnrtttb)nttntftrtn9nrtn rnrrrftrtnbntntr9rrnbrt$ '1'fn$n'.!1/.!1=/tnrtntrntrn$ n$rn>bntrbnttrnt)>rn'1'r nbtrrtnrn$n)nnrtf'1'ttb3= rnbntrrnrrnrtfr3=t'1' tbtnrtrtnrrtbrrrtrntr'1'>3=trnrt

PAGE 32

btn frfbfffbb rfbf btnftrftfftnttn nrrttrtntbfttntf trtttbtntrbftnttnt nrntrtrtf ttntfntnftrfn tnftrtnfntb fttn!rb nfftftrtrrtt" #ntftnttnfnrfftn tftnnfftntrfbnnfftn$ tr%tf&trttn'nftn ftnttntft(tf rbfrfftfffnnnff rbftbtfttrbfr)tr t*frttnfnntft tnfttrrtfn bbnttbbttfntfnt

PAGE 33

ftnttnttn+tfttn,-.-/n fbttntrtntnft bf 0n ttntrrn+r ftnttnftrtntntr tnfttnft ,ttr ft/trnfnttr )*1 ntntfttnnt 2ftnbrtnftn ttbtfbtntn trfftnnftftbnnfrtf ntttn!3btbtnnnrtnnnfn tnftrnrtrftb"4trrttn tnrbtrttbb2rfnftn$ trrbfttntbnnrtf f&5btnrftbtftn ttnnttrftbt ttnntnfntnft(.tbtrntftbtnrtfttf rft)ntt+nt(nfntbt

PAGE 34

ttbfntttrtnn tnrtff4trrtnbt+nt nrtttffnnr n nrtffnttfttntrtnfttn n bfb -fttrrbntf+tf rttntn-.-tn+tfnrt,-./tr tn+tft,-.1/frtnf *ttntnfttfftn rfnttbrfrn tnftttbtrtnnnrtrtfn ftfttntrtt+trt+nfbttrt t tnntbntnft! -.-tbrtfrtnttfttn ntftrtfftn ttntrrrntttrnrfr" .tfnfntntrt,tnntr frttn/,ttntr/trftn, rfttntr/4tfnbrtnnt trtnnfnrtntrftftntnt nnttnftn$nff&+(

PAGE 35

! 'ttfbt-.-tntf tfntnttrtnfttnft nfntnrnf,-66/ttf)+ trt ffnr+tttntnfrtfn trtfntrt+rrtbfftrrftn frt +ftnnr-66ftrt7t 8nrnf9tf :tnnbntr !+ (, 89rnnrfntrnrt nrt2ttftrnttr rfnr;2tntf ;ffrtr ntf/tftrtnrfftbf,r/t ffrt +ffrtnrtr r,ntfftfr/:tfbt+ nfr.<=tttnfttrrft> !t rff? b ;2tntf? tn tr ;ffrtrntf? f 6trtf-66ftbttrtf,f nttnbr/tbttt frtrntrtrtntr%fnttttn ,tbtn/>nrrt-66 nttnbttrrff,ntf/ r

PAGE 36

" .nrttbnr, tntrtn/tntr nrtntfbtn3btn-.bttbtnrtttrrt ftnnnr )+!*fnfntrtrtnftr btntbtnftntnr+ r rttrff-66 t8+r9r8+9!*+!-66ttft b2ffntbrfrnnttrft ntr-.-rtftrftrrtn! rtttnr+tttnttt ffnrtrtbtnrftnttntr tnfttn ff bf!fb"f -.-tbtftrtb rtrftnf5ntn+, r/frtftbrrff ttnn+tnfn,rfrf tnntr/#+rntr,tftrrf/ fftnn@fn!!,1/tbtnt nfn,fn/rftffnnr

PAGE 37

$ ttntnntrntn nt-A'!,-?trbtnft,BrBBB13-#0/ ftrtnfrtA?ttfntr,Bn+6+4+B#+#B.+#B5+#. + #. +/tr'?tnr+trntrC+tntnnt/tnn fntbtnfntnnt fnttfnfntrnnfn!! trftbbtnfrtftrn ntr,tnntn/btnn-.t/ / f/ r/ bt#t# ftn-A'!@fnDt/A?#B5+'?r,/>/ A?#B5+'?!+fn,f/>f/A?#B5+'? "+nr>trr/A?#B5+' ?!+nr3rttbrfnt>-?B ?t5?nntr#?n 5tnrbn-.-trtn+ ftrfrtf+tfrttntrtn n+tntrftrntr,rtfrtn EtrftFt/rrftrfn ,fttnftnntrtnntfnfn/rfb t6n,6/1!E1,B#/$F G r 3. r ?!+$/rf ftffrtnfnn144B$tr1444#!"." frttrf+nft,1/rrttrbn

PAGE 38

& tnnnfnnrrbntttn ,ftn/frtrtn!"tnnt trfnttn+ftrfr-rE-<,B#/$Ff fttrttrttt tnttnttftnnntrt!" bt#$# ftn3rttbr fnt>1,444/?1,44/?nnB?t#?ntr.?r rfbtfntftrfr #,#3 /#,B#/!GB$3$ftnntrnrt tnttntn+ftrfnfrr3t fntt,3B/tttnntD -,#3 /-<,B#/!GH-?BrBB1-#0>- trH?B!3"#B!3!5B$3$trB$3"#3!$ff tnt2tntttrftrtnn+tnftrrftr t-
PAGE 39

( nfnttr,1 /'rrtn frtbr2tntt-ftrtn#?2tntt#?nnB? ttr#?n 3trIr8r9t-.trr+tr+tfttfrbnft trtnrftnrntnfnttffft ftrffrtr,frrrtn ftnntrtnnrnf/$'ff

PAGE 40

) rt-.1tbtftfntft nrttttntrrffrtrntf, f /t n+rtntfnfnftnrrt#+r ftttrtnt,!!
PAGE 41

* bt#&# t/3B?B?t#? n//ffrtrn tnfnt-.-trrt#+ rntrftftrtnnf r+trnfnn+tn!!<+6r,!!<+6/Etr rbtbFtnrtrtt rnfnffrttntntrft bnrftrt6tr3B$!+&:tnn!!<+ 6tfttnnttftrrn ffrrtnnnntrftbtr fftrttntn+ftr -.-trtbtEbtrFft r!!<+6trn+tnrrbtntf fnrtnDntrtftrfrt btrtn&+(5f!!<+6tnnt nrttff
PAGE 42

2tnttr,44/tf+ftrnrt,/Er,44/FK br)*Ltnftfrt!!<+6nfn tf,1"r/ t/ / f/ r/ bt#'# BttDt/nrt/<+6trf/*+ tnr/ffnfnt2tfttfbr ftt'rtr17t->tt->3'> 6 $((') &+ (* #ntrfrntrtbtrff n+tntt,rrtn1$/ tntfftntrtbnf(+("fnr-.n+ n n("+(&:tnntrtn+trn+n ttrrnrtnttf

PAGE 43

n($+(&ntbnrnttn+ftr frtrrtfnn!!<+64f tfntrbttftnrn+ttf r,.+/trtrtn,/nftr%tnft tfn 3btfntr,M/tnbrt-+M+tnfttntbt+.+tn,N!"L/rftnn #bnntr+rfrtntftnnt ffrtrnnnrntn-+#frtr(( trtff-.-n+ n ntr tnntrtnnrnf,6J/tbrtn nrtfrtnn"().nfntb -.-trrtn+n ntr tntttn+n ,tf/tnfttr ftff+rft,5;'tnntff ffnftn/tr2trtntr ($+(& t//f/

PAGE 44

r/ / bt#*# 'nt+rtfntrDt/rtn>/r ftbf/-#!trtnfrtfrtftn-.1 n+nnDr/I3.tr/5.;fbn3rt trnbnfntbrfnt>-?B?t#? ntr.?rnrnttnr ftbfbtr@ttntt ntnfr+trnfnrfntr ff#+rntrtbtn tft +!+$+ffrn,1&/)*+)ntntrft bttrrtnrfrtrtntnn ttntrbnnftr!!<+6 rrtrtntr,nrn fttntff/trfrtbtr tn( '!!<+6+tr-.-tn+ntr tnftrfrtfntrtff tbrfrntrf-.-,ftn ftttr/tfttrnf+ftr2t nttEr,44/FKtrtt#+rntr&)

PAGE 45

! t/ / f/ + + r/ bt#,# #+rtfntrDt/nt!!<+6>/ +ff !$+,!+rn/+ "+t>f/!+ff"*"*+t,!+ rn/>trr/$+ff !"$+t,rtn++ nn/ b-././f!fb"f Btnftfrttftntttntn frtf) tfrrtrbtftnt tftrtntbttfnrrttn #+rntr'tnnttfffttr ftnt+trntrttntrtbnnr #+rntr,1(/Jntn!!<+6+nntr rtftnftfrnttftf ftffttnfnrrt+t f((

PAGE 46

" t/ + + / + + + f/ + + + + + + r/ + + + + + + bt#0# Btnt+trtfntrDt/nt!!<+ nrftnftfr>/ +ff!$+,!+ftn/t>f/ !+ff"*"*+t,!+ftn/>trr/$+ff nnftfr 'rrtnntbftnt+trfrtfn btntftnttnftfrtn+rt t) tnftntftnrtnt+ rtt,1)/trnfnttn+ftnt fntt)!Ifnffntbtr ff-.-nfftntntrf fnnntn+frtrtn trrrttrtnt-66(( t/ / f/

PAGE 47

$ bt#1# Bfrtrt/ftr+nntr ,rt//!!<+6+nntr,rt/trf/ftnt+tr ntr,rtrtfnttr+rtfbn/ .ntbtnfnttfn btntrftt fftnt t-66#bnttbttn+ftntfnt tbtrffnn-.-fnrrfnt,+ftnnr trrnnfn-,IB./!MM?tfnnttnntr/)" fnt,.,IB./$M tfftft/)$trtfnt ,-!.,IB./$tfftft/fn)&-66nrnf bt,t/nr+rn ff-.-trfrfnrnf,1 */ t/ / f/ bt#t(# Btn+ftntfntrnnfnt nrnf,/Dt/trrnnfttfttnt,/2t ftrtnnrnf>/tfftftttn nrnf>trf/tfftftbtftrtnnrnf 3rttbrfnt>-?B?ttr.?r b

PAGE 48

& '!!<+6+tr-.-trrftnrntrft rf7ftf,fttn+ftnt fn/ffttntbtrttr ftn !*tnnrfft tfftn-.1-.1+"tr rr%ftnrttntrbff, / nfBt6$,fnt-.14I-.1/ $+ ffrftrtntfftft-66tr ,1/ t/ + + / + + +$ f/ + + r/2 2 + + bt#tt# Mtrftntftfrtfftft -66btfnt-.1Et/4I-.1+/4I-.1+ f/ 4I-.1+$ trr/4I-.1+*)(Ftrnrftrt3rt

PAGE 49

( trnbnfntbrfnt>-?B?t#? n5?nntr.?rnrntt nrftbfbtr@ttnt t f bf!fb"f 'fntntrtnfntnr-.trttfnttnftn) tnft b+rffnfrft,+ /trf ,+!/tnttrtrftrrtt .tfntttntfttr,rfn nrt/tbtntnfrt#+tn,#+tI/ ffttn,#B I/tn,# BI/trtn,#!BI/ fbn,1t+f/>rtntttn ttttrrtnft fttn+rtfrttn-,#+tI/t ftnt,1r/'ftftnttntft frtnntnfn) ftrfrb ftttfttnfnrnf ff-.--.-tnrnftnntrtb trbtntn+tntfnbt tbbrtr ) t//f/

PAGE 50

) r/ bt#t$# #+tnDt/+tn+!+n/!+tn+!+nf/tn+!+nr/ .tnfrtr#+tnt>AtrO?#tr%B fbn tbtntn-.-fttnnrnf) tnftnntnrfntfn tntfrtn+tntnttt,1 t/ ,#B I/ ))+**tnfttnrftnfnn tnntftrfntfntnt frtn+tnttrrnn+nt,1 t/ -,#!BI/ M$>trrtnfrttntffr tnntr*tntntn+tnt -.-ttrrfbPIMtrf+tJb Btnt+6ntftntntr "+ tnt,61 f/(+ffrtfnt f+nfn-!Bn,#!BI/(M!,1 /ttftnt f-BnBBnntb-.1-+B+6 ,1 r/t, (/+ffrnfrtn*+

PAGE 51

* t/ / f/ r/ bt#t%# t/'-,#!BI/ M$rfnttrrnn+nfn/t -!Bn,#!BI/(M!tfntf+nfnfrtf -BnBBntrf/6br/tbn ;-.13rt trnbnfntbrfnt>-?B?t#? nBn?nntr.?rnrnt tnrftbfbtr@ttnt t +b3ff"f 3+ftnntrttfnfntfnrt tnfrtftn,.+rtr#+r/ fftrtntt b

PAGE 52

tnntttrb-66fntrf4 trrttttnrntr, tnntr/trnnnt*!!b# :tn@Mtrf+tJb# Btnttnrtn+ftnntrftnnr+ ftntff-.-*"3nrfftfr fftfr,1!/trntntrfrbtb tnt-.-ttrtntr tn+ftnntrbtn+tn n+fntfn t// t// bt#t&# t/4fftfrtr/tnfrtr ftf/#fftfrtrr/tnfrtr ft -fn-5fQrtrf+tJb #trtf+ftnntrntr "+;Br+ "+,n+!+ftnftfr/,36B1"t/ntt*$

PAGE 53

4ftftntntrt tntr+tfftftfnt+frfnttn+ ftntfn) )$ftnnfrrt$+ffrtntf nrnf3brntrbfrt ttntnftnnffrttn ntrntbtbn)+ffrtrtntf nrnf,1"/fntrbtt +ffr tnnrnftrftn+,r+ftnt/fn bt-.1,1"f/E# ,.3/,6B/ FG ,nb/tr E1 ,./,6B/ FG ,nb/trtfrr, )/+ffr t-.1ftrrtnt bn)+ffrtn+,r+ftnt/fn-66fnr trttnrnf-.-f t/

PAGE 54

/ f/ bt#t'# t/+ftnntrr+ "+,n+!+ ftnt/frt/bn)+ffrtn+,r+ftnt/ fntrtftbrttrtntf nrnftf/, )/+ffr-.13rt trnbnfntbrfnt>-?B?t#? ntr.?rnrnttnr ftbfbtr@ttntt 4trrr+ftnttffftbrtt +ftnntrr+tnt*&+*ftnt+ tnt+ rtn+tnt!,1$/-t +ftnntrtbnrff-.-*&+!3b t7ftnnrrn,nrr t/ t// f/

PAGE 55

! bt#t*# :tnbt+ftntfnfnttb nrtntr-.-Dt/!,!+tnn/r/!+,!+ tnn/ftfrtrf/!"+,!+tnn/rtn !f2b# 'trbtt+ftnntr tntrntntrfntftn tttnrtfttnnfntttn frtrbtn,#+r/+ftnt ftntttntntbttft 5=tttt=Jbfrt + trftnt,1&/n+ft;tr ;-.-"+$ t/ / bt#t,# t/ +trftnftfrtr/tnfrt r +trftnt tnn+ftntfnfntf +rtrftntfnttr+frtn+ tnnrrbntrtntrttbnb tfrrn+tn++tr-66ttft ttnff-.-frtrrftnfn

PAGE 56

" tnfrttr7rfnftntf ntr&+('rtnnttn+ftntfn ttntrtfrtt r-66n+tntbtnr4trr ntrn+tn++tr-66tnnt-.tr+rtntn+tntrn tfntnrnftfnnrff rtnfrrt,/nrnf )ftnn rnntrntn,n+tn/+ntrfrt((n+tn++tr-66ttfbnb7rf nfnr+ntrtr2ttrntb ftnnfnrrrrtntrt fn+tntrfrtttn tftrttfrDtt frtrntrfbfrt nbntnfnnbntnfn 8ft9frt,tbnrfrtr 1"/4ftnrntrbttn t&+( 4r+ftntfntrtt frtn+tntrttrtrrftn -66ftfttffttbr1tt tttftrtntttbtftnftfr

PAGE 57

$ nftrftttC+tnn#+.++fnt tn'tttftrft nnftntftn nftrb+r&+(t/ + / + + f/ + + r/ + / + + / + + / + + / + + + / + + + bt#t0#nbtt-#r K ,B./r K frtttnfrt$+( r ?#+.++fnt ?tfnnt+rtr ?tfnnt ftnftfrDt/ r ? ? ?*>/ r ? ?* ?>f/ r ? ??* tfnntrrrrtntrtf 4trrtb+fnttfnfn tnnftnttfnntfrt ttrrtnftntt+fnt,1(/ tntntrttfrtnfrtn

PAGE 58

& tnrtntfnrfrttnbnt nfn&+(ffnrntrrtntffntn+ tfftt,1)/trtnnrftnrfrn rrtfn bt#t1#4+ftnrntrft!$+r+ rftnt,;B/rttfrtn+ tn,0K/rtnft3tnnb nfnfrtn;tn+tftft 3rttbrfnt>-?B?t#?n tr.?r tnn$+frt(+frttntnn tfrrntrttr nnfftn>b-#r K ,B./r K -ttn frt$+( r ?#+.++fnt ? tfnnt+rtr ?tfnntftnftfr:tf +frtrn+tnftrrrtrrftnn ntnfrtttr f frt +fnttr%frtftnntrntb tfnntftntfnfnrft rftntrnttbtnnbrtnftt tfntf&+( b tn b f rff

PAGE 59

( n+tn++tr-66rttbfb tbt-.-fnrrf-.tnt t-(Mtn+tff,-.B b +-./E#(,34;B/F(+GE,3-;/!F(K,;-1/!,:.3/!,3./$rnbtntf #Ktr!"+rtnrftnftfr,3 4;B/##<+rntr ,;-1/trtn,:.3/)+ftnntr ffntn#+.++fnttrttrrtn#+.+ +fnt34;B+tfrttf#Kftttftn f /ttt#,44/ftrtnfrt,1*/ :tfntrfnttnttnttnftnnntr ftrfn f +## ,B./ -66ff bf,## b/ bt#$(##(,34;B/ -.Bffrnb34;Bntr trftrtnn+fn-663rttrnb nfntbrfnt>-?B?t#?ntr.? r btnrtrbtnttftrttn tr-.-tnt+ftnntr"+ rrftnftfr,"+3;B/*fffntn #+.++fnttrttrrtnftnftfr"+ tntntrftrt!+ffr tn b f

PAGE 60

) tnfntrf-$Mtn+tfftrt,-.. + -./;-.1=tRntfn, /rr tntrfrtn+tn ft4 K,1/ttfrt"+ ;Bttft!+ffrr,-#,B./!-66 -#,B./b/trbtnntffttnnftf 5;'rfttnfntb Itf4 Ktr+ftnntrf!!<+ nrr,-;/ntE4,"+ ;B/F +G E,3-;/K,:.3/,3./F +-.1tf+ rtffnt,;'B3/rf-$ME4$,"+ ;B/F$KGE,3;'B3/F!KE,3 ./FK,;-1/",:.3/" +-. bt#$t#"+3;Btr4,#. / G3.tfrf r5;'bt +-.1 +-.3rttrnb nfntbrfnt>-?B?t#?ntr.? r fff tb b f

PAGE 61

* n+tn++tr-66ttffttntnr ttr%rfttrtn+trn+ n +t rbn4ftb+ftnntr 7rfnnfrftftn,tnt#+.++ fnt/tftbrrr-+M+-tnftrtn+ r+ftnt 4trrfrt,$(/tnt nrtrtrtnntrfrttn tttbt-66tfttftt6J$+frt tnt-#!,B./-#,B./!frtbtr -#!,B./!-#,B./$-66(+frttnttnnn-#! -#,B./6Jfbn 'ffrfttr3 4;Bnfnt nn+rt-.-n+ n nfffn #+.++fntttn-+M+-tn !"L,rfr-+#frt/,1t/4trr 34;B+ntrtttfn+tnfrt,rbtn btn/ttfn+ n -.1,0-.1/nnrfr'"+ ;B+trtnfntrbntft tnnntftf5;'tnntnttnft ttrtnn Itf4 Ktr3 4;Bfr5;' rtfnrr0-.15fftnnrtn,34/ntrt +0-.1SE4,34;B/F+TG SE,3<34/FK,;-1/!,B3 B#/,3./!T,1f/

PAGE 62

tr !$&(+tr+ +rE+ f Fr,3/nrt + 0-.1SE4!(,34;B/)$F!(+TG SE,3<3/!F!(K,;-1/ $,3./)T,1 / ft(ntttfttnt5.; ,rtn/trI3.fbn;ttt0n5f tr .<= !/ t// r/ bt#$$#t/tn4;Bntr/4+4;B +0-.1 fr+frt-66ftnftbrt!+ffr 6Jr/'t +0-.1nftnfnr nttnrU+ftb fbtr@ttntttrU+ft rtnfff!+,/tr$+ 3rttrnbnfntbrfnt>4? B?t.?r#?n 44+4;B +0-.1tf4 K+fntr 34;B+ntrtrfrtrtfnnt+r

PAGE 63

34;B+ntrn$+frt4,444/trr 4#!,B./-66,4#!6J/,1/44+4;B +0-.1tf n+r(+frtttr+fnt 34;B+ntrbrr4#!,B./!-66,4#!J/,1 t/tf +0-.1tttnbftttf ftrtbtnI3.+ n n !ttn tntbrf($+(&4trr +0-.1 tnt-.-ttfttr ntnttntnftfrtn+n-.1 tbrbn ) t/ / bt#$%#t/4+4;B +0-.1fr+frt-66 fftbrt!+ffr6J/'t +0-.1 nrnttnrC+ ftbfbtr@ttntttrC+

PAGE 64

ft ffrn(+,;(I/ 3rttrnbnfntbrfnt>4? B?t.?r#?n -fnn+tn++tr-66ttfrtr 0-.1trff+ftn r+ftntntr Itf4 Ktr!$+ rrftnt,;B1!t/rr+nbtn frnrttf +0-.1SE4,;B/F+TG S,#tK/* $,=K/(E,#. /+F*$!,3./T,1!f/4#!,B./!-66 ,4#!6J/,1!/Itf+ftrE+ rftnt,B1!r/trFtrBrK ft,/rr+nbtnfrrf t +0-.1EBr,B/FG E,/* ",3./" $F,1!/ Br#!,B./!-66,Br#!6J/,1!/ t/ / f/

PAGE 65

! r/ // bt#$&#t/;B/4+;B +0-.1fr+frt -66ftnftbrt!+ffrJtrf/tt +0-.1nftnftr r/+B/Br+B + 0-.1fr+frt-66fftbrt!+ ffrJtr/tt +0-.1tr nr btr@ttn>rttb rfnt>-?B?t.?r#?n 2b5bf2-66ttffnrn+tn++trtrtn+ ftnt+fn+trttftbtffnt rtrffnr+tttn'ntrbn nrnfff,tn2t/ftr trtnftrrbrtnt!,t n55#./ft,tn5tr tntr2trtn>t!trnr nf/3bnnbrfnr-66 frt )".trtfbtnnt

PAGE 66

" nfntnrnf,566/$+&tbrfrf -.trntf'frt(ntr,P)/nrt ftrr ; :tnnttrtrf-.tbrb t)+* *+ tr-.fttrt566 ftnttnr + !ftn ttfbrtffn "4r-. tbtnfrt,ttrtn/tr% tntfftntftfrttrrtntn bnbrtn-.btrrr tff'ftn-.tnntrt,!bf/ ttnn,1"/trtn2ttrrnn EB,.BI/!F-66trtnt,*L/ +6;Bntr,1"t/ *+ -0ttJ51t) ttrrft ttnnnbt"+ftnr +6;B rbtb,"++tr"+n+ +6;B/fnrtn ;ttr;ftfbnf+nttnn t566,1"f/ t/ 6 + + / f/

PAGE 67

$ bt#$'#t/"+I+ +36;BIfttbtftn ft/ttnntntrrnnfnfft rrtn,nn/ntr"+ ftn,t/btf/tnntrt566 3rttbrfnt>-?B?t#?n tr.?rnrnt ttnn -fnftnt +6;Bntrttn tnrrtrt, !/+ffr-.1t frr n&+ftnntrntnt trbtttn +6;Bttnntr tnfnttnfn,1$t/'tn nbtntf"+,!+tnn/tnftfr,3 04/BK rft +-.1trtn!+ffrttnn566 tr +ffrB+tnt-66,1$/ t/ + + + / f/ r/

PAGE 68

& / bt#$*#t/3 04ft/tnfntf-66t tnttrf/ttnntftnt,r ttbrfnt>-?B?t#?n.?r ?t/br/t!+ffr566tff! tn-66tbn-.1tr/, !/+ffr 'n-.t566fbtn nt$ $#ttnntbfbtnnf+nrt ;-.1 fttn b tntrnn +6;B fbtnnnrtff +,"++ + rftnftfr/,1&t/ $5nttftnftfr,1 &+f/tbnrfbtnnf+ntn+tf fftr,bf/ ;-.1tr+ffr $ t/ + + + +

PAGE 69

( / + + + + f/ + + + + bt#$,#tftnftfrDt/ +,"++ + rftnftfr//""<+t+ +rftnftfr ,3!'66;B/trf/3!64'+B 4fbfb57bIfn-66ttfttnrntff ,ffnbnnnn36B#tr./r fbtntft,B.1/ &+!*nrnftrr fbtnrttfrtrt-.1 rfnftnntfrtbf.Ottrf+tJBM'nnrrtf tfr &B.1B.1+E,B 36./$G,B)3/Ftr frttfrf!+rftfr,6;6'/ nfnffrntt$+ffnf6 ,ffnr/trttrft tnnrnfbtB.1ttn; rn !,1 (/'ntfrttfff6;6'nfntr rn $&*+trn,33/nfnb tb+6.Bttrrtft 33bttrrtnnrnfntnnr6;6't

PAGE 70

) nt; rn +nB.1B.1+",B)3!6./ &6B.1rf ntt,&+&V/trtntn,"**$**LB/ bt#$0#rrt6;6'ntt tntrttB.1t rn +ntrtn r MtbtJb5Btntr tntf-66ttffntf t rn +nB.1B.1+(Vbtfrt "+f tfrtr!"+tr (5btn rn +nB.1tb ffr )trfnt+trtf-66ttf ttnrff ;f!*b/nftnttnnntbttnft ftttttfttnnrr

PAGE 71

!* tbntft ttrtnnfntrnnt-+# frttnftnnnnnttrn ntttn((

PAGE 72

! tntrtn+ftntfn-66fn ttfnt tb-.tttnntfbrtrb-.1 0,6;B/G,;-1/,3./))(!"tn+ftnttt nrtfftft-66tr2 ff/Bt6$+n4I-.1ntrfftntb frrnrtfrtftnnttn tr /-.1+&& "+t,6/br tftttttn,tn/N"t tfn-t-.-trtn+ftntfntn tntbntftt)$*$!$ttn 5btn-.-rtn+tntfntn t*+* !&+!(n+tn+tr-66 ttfnttnttttn B.1rbt-66ttfbt tbtftt,&tr")*%fbn/ &'rrtnnM trf+tbtrtftttrtrn rt-.1fftnn-.1+"!)ttftt trbnbtn-.1rfrbnftt nrtntnntbtn-.1

PAGE 73

! 8-t#t#nf-.1b 98 $: "f5b $: b45 5%: 4I-.1+,-.1+ "/!)t (**!!**) -+6**"& 1 ,./,6B/ *$** # ,.3/,6B/ *$"" 4+4;B #t+ +0-.1*$& 4+;BM+ + 0-.1 $$*!" Br+BM+ + 0-.1 $(*!&! B+04 +-.1&(!& B.1+ &&* $%* B.1+" &")**))( -.1+&&*!"$!*") -4M+" ,'n/!$**")**") -4M+" ,B/!$"***"$ -4M+**!$(*** -4M+*!$""**) 3=J5+!$"!)"(*$) +-.1)$!&*"* B+6!&*** -+!&"(*&** ?r ftfbtn-.1trtb tnft"*tt!)fttn"+"!r rnb""tffn#-.1btn tn-.1trttrtt tnft-.1-.1tbfttft ttntftrr"$trr"&

PAGE 74

! @2fntnftrt trttrfttff"(+$-.1tb rrttntftrrt*!trtbfr trJ5;t:t$!fnnrfr Bt"ftnn3trrt&&=tr(&= ttrtntfttftnntt tf3-.1fftnfntft 3trBntXBnt2t$"tbtn+ $$3rtttt4ftn ft3trrt,**t/*!tr t,)(=t/$&5btn -.1tnrtntnntbtn-.1rfr tnftfttbtnbtrf fr t*!!$$&trtffr1!$tn -.1ttbttfnbrrtt&&=D-.1+ "3=J5+tr-4M+" ,'n/ rntt-.1nrt+ ttnntntttnnr t)$!$3brtttn1t fft'nbBb-4M+" !$4 trrt-.1tfffttnnftt+ ttrMtnttfft

PAGE 75

!! 8-t#$#3rtrtrtnf-.1 -ttn3Jt &&=t ,Y/ 3Jt &&=Z*t ,Y/ 3Jt )(= ,Y/ 4f t tr ,P%n/ 4I-.1+ ,-.1+"/ !)&,f "*t/!) *!,** t/$&t (!$ -+6 ,)** /*$),)*t/!&",)* t/!&** 1 ,./,6B/ $*$ *",* t/*$ # ,.3/,6B/ ))*$!",* t/*$ 4+;Br+ 0-.1 *) (! Br+B+ 0-.1 $ (& B+04 +-.1 !& )"& B.1+ ($&t*$,** t/$& -.1+&&"$&t&*,f "*t/*!&",Z&* t/!$ *$,** t/$&t $&t -4M+" ,'n/ (,"t/!$!",tt/!$ -4M+" ,B/ ,$t/!$ -4M+** (,N$ t/!$*",N& t/$&t$ !$ -4M+* )$&t$,N(*t/!$*! ,(* t/!$*",** t/$&t**!$ 3=J5+($&t $ ,tt/!$* ",** t/$&t!"!$$$*! +-.1 $)$ $")$ B+6 (,f *t/!&*",f $(t/!&(!& -+ &,f "t/!&!",f (*t/!&*",f $(t/!&&$!&

PAGE 76

!" rtftbtnt+ttnft-+ 6trrrt!('fft tfttf-.1trbrOt$&t$(+&*t+ ftnnrnnbfttn,ft"Yrtfbftr rft3/ftftnnfr-.1ttn,t rrttn/3rtrnf-.1btnnbt tbtrtftntfr,tn / ftnnrr 8-t#%#3rtrtrtbtnnbnf-.1$&t$(+ &*6rr-ttn3Jt )(=**t ,Y/ 4ft tr !,P%n/ 4I-.1+,-.1+"/ B.1+ *$( N$ -.1+&& -4M+* N 3=J5+ N&" 4I-.1+( N!( .tntnft-.1ttttr fttntnttrtfrf trtrnn+tr%t+ fftttrfttnntttrn+r n.tt-.1ttnffttn ftffntnttnfftrf nfbtrtfrtnfn!$5btn

PAGE 77

!$ r-66rff-.1ftbnrfr trrnnfnE-,IB./!MFtfftftfn E,.,IB./$M F,1*/) tbtnbrtn btn,btbtfttr%t/tfnnttnntr,M 1)t/ 4trrrnt-.1tnnrft tnbttnnntrntr+ ftnt+ftnr&+&!tn+ntr&"+&$tft fntnttrtttf,1)+f/tr tfnnttn+r+ftnt-66ft t-.1ftnntttrfttn fttfnnrt&$'rbnnt ftb-.1tntnnftt+ttn ftfttrrtn!&4nr rttntntbnftrtfrrr ttrtf-.1*!tr3trf+rt rtMKtnftftnft#tr3 ttr3tf,fttr/&& 'rrtnnntftbftntntnfn ttnfnntnntrtn+ fn&(tfttnftfbftnt -.1

PAGE 78

!& t/ " / 6 6 + + f/ + + + + bt#$1#.tnftrfr-.-tbttD t/btntfnnttnntrtn+ftntfn-66 ftnt+ftnrtnnntrn/tn+fn,I?B ttnntn/trf/tnntr 4trrtnt-.-f n+ftnftnrtnfbtttr fttn)$f&$tttntbnrff&)+(*4tft ftn-.1tbrfftf fttnftfb)$f(+( Btn-.1ftrtftn fftn-.1tbr tftnntrtt7ffrtn+tr ntr(

PAGE 79

!( ntt-.1tntnntnr ntnfn""(!ftrfnnr+nt tnft(!nrrnb""(!tnftftb tttntbnrntt-.1+ &&,NV/tbtnnrtbtnntnfnfnrB$* trbtnnfntrbttrt,'t.tI #nIrtrIftr
PAGE 80

!) rttntf-.1bt,+/+ -.1bttrfntnfftt tft bt#%(#Intbnntnfnn'.ftnr ;(Ir4+4;B +0-.1trfnft n+ftnfnnt ff -.-tbrtnntft tnfttrtbbf +rtnntnttnft,n+n t/ttrttftn ftrtrn tr-66tftrtf-66 btrffbttbtntnnr+rnnb rfnr-.-tnftnfnft trtrtftnt-66,n566/t

PAGE 81

"* tnbtnrttnfftnft4trr t-.-trtrtnbnfntrtr tnftttnrt7ftnnrrBt& 9.b5f2f Jnr-.-rfrnnft rtrfttfrPtr1:t:rrtr B;ttJb51nrttffr nnD bf'nnfftnrtfbr15ff5t+'nrf trB4'ftfftnft:ntnfttnr ftnntnJb-ft;tB :ntn'tnMtt+:n!**544'tn nnttnrtJb51nrt tbfttn,H'/rr#trfrrt '43+IH')"*tbf'tn,'r'/ 1ttr,1+4I/fttrbtnrtt 'btt *1+4I'trfrtnnDb,b/ ,/r,/t,/nr,/trtr,/ rA+trtf,AI;/rttfrrtItIJ" rtft *W"'B=C,[?"!(V/tftr

PAGE 82

" L%trt**"L\,'r6/BtnfntrAI;t rfrrBnn!t5n+ftnA+trtf ,5B;/rttfnnfrt65-'I+':ABB;rtf -=Ctrt,[?*&*& V/trt***@,"*W!*'/ ttr5'4#ttftttt tnftnbrrfrtrrnn+ tnt+2t] "]'nnftnntfftnfntfrfr 53:MAM"ttft("trr;It;@tn; Wf=tbb;Mt@7t;tBt Jb51nrt5nfftnntfrttfnrrtf fr'rrtnrtntrBtnntftn 'rB nftnttnr.M:At($ nftfnrtrtf-ttn 5r(&trnnftnftrnt trIB5Irttt !1n+nn trr.<=tr, f trnrtr / !'nntnnb+tffnbnrrM'.# t((bntVttt 2/ffbb;ftrfttftfrtftn-.nnftD

PAGE 83

" 2/f3t#!$+ rrftnftfr,3;B/trtffrnt fr!$+rnr()3;B,$$**!n/tr 0,#. /G$3.,)**!n/trrrtMn;-1 ,*$ M/tr:.3,* &M/tr,*M/t*Mfnntbtntr fnnftnfnnfrttt2!f/3t0!B!(3$!#$.(D # ?&(& fnf $ % f ? *$)(,!/V b ?&"&,&/V ?$"*&,&/VU?*&()!,/L % ? $! ,!/V &? f?")-+ ( ?" (+) !E, ,/?**&F nff $"*trtbr,) Z^, ) //1tn ?**"!) ?*!, ) Z^, ) //

PAGE 84

btn frbrbbrff r br!r btntbfrbnnttbnfrbfrbtfnft ntbffbbtbtbbffnfttbffftbtf nbtfbfbbbfftbtffrtnbntfn f !ftnbntf""ft#fn# tftbtffrbfftbtf $tbbttnntb bfbtbtfr%tbrnbbffnft$&'f #tbfrtbbtb#tfbt#tbftn(fb rffrbtntbb(brnbbffnf( (t tbttnntn$)tn%#fbfttntbtfnt fntfbt('btbnt(tnbtf($*(++f nftntbbbffbtrffnrttnt btnnrffbtbtfr#nf#nfb %rftnbntfb,-)!.bffftbtffr( tttf/nb-(01).btbftnt-%t!.$' tfbfrfnbttntnffbtntrfbtfbfbnbb bbtrrfbbftrbtfnbtntt2

PAGE 85

& !bt"#" 3ffbfbtf ((tttf/ntt-(4!01). #btbftnt $%br br 5nnbtnbftt)b(nfbt fb &bb'r &r(!)f*)*)&*+)t* 3nfbtfb(nn btftfbtttnbfbrfnnft6 67fr1%bf(4!01)-* (''&fn. )-,.!8!4!-''&fn.t!'7tbtnnbtf#tn(bnbtn nbftbbtnbbbtfn#5tbtfn'71%' 79b4bffnbb!7fn#bb('70 btnfntbffnbbfnbtffnbtfb bfbbbfr:)tbf+:)rf!(bffnbfbbbfr

PAGE 86

:)tbfffbb1nbnfnnbtt &;tn(f)bt<)1nt.bt2 btnttfnntbffftfn#b(bftb t9b4)4,nbnnt-;.rf t, ())4,6)n)(& '=4( $ =,('&=%f)(&&+$=4($!=,(%>?-&'''@*''.6 *&!-.(''-.(&-.(&'-.(&!-.(! -.('-.('$!-.( '&-.(+!-. ,&rt", 6))4,6 b A +'+&(fbfft( t !!!( n A +$$.B( A'&$ -'.B( f A$'+'-+.B(CA$':(DA$':( EA$':( r A**-.B( A&( A*( A&!*(''!& F-tb.A''$Grnbtffrt!$f#H!I.. %tn A''& ( !A''*'H!I..5fnbbbb ''-!. 6(4!01)-* (''&fn.()-,.!8!4!-''&fn.(7 1%('7-?.-.(!ftfn('70bf!'7 tbtnnbtf#tn(bfnbtfbbfbbb:)tbf+:) rf!(bffnbfbbb:)tbfffbb1n fnfbnfnnbtt*;tn.bt2 btnttfnntbffftfn#b(bftb t9b4fr-<.-J.(!ftfnfnnbtftt tbbnb-bbfbfb.

PAGE 87

* &r(.)f*),*/)$01*+ )*" K-5.!8!4!-++( ''&fn.(4!01)-* (''&fn.bf!7fnbtf fr,(,Ltbnbt-15(7.(9b4-7.(0-'7.t!' 7tbtnnbtf#tn(bbfbbb:)tbf+:)rf!(b ffnbfbbb:)tbfffbb-fbnrf.( bbfbbb:)tbf':)rf!f(ffnbfbb b:)tbfffbb-fbnrf.(bbfbbb :)tbf:)rf!f(ffnbfbbb:)tbfff bbbt2fnfnbntfnntb ffftfn#b ,&r K)4!,! 6 b A *!(fbfft( t !!!( n A'*&*&-$.B( A$-!.B( f A& &-.B( r A+$-*.B( A&( A *&( A+!(&*F -tb.A''*!GtMrnbtffr t!$f#H!I.. A''&+( !A'&$-rf H !I.. &r(!)f*)&*)1t0*t+ )2*" )-,.!8!4!-!( ''+fn.(4!01)-&(''+fn.bf!7fnbtf fr,(,Ltbnrft-19%(7.(9b4-7.(0-''$7.t!' 7tbtnnbtf#tnnrbbffbbrf#nfb(nnft nf#fbtffrbfn#bbt2nbntfnnt bffftfn#b

PAGE 88

,&r2 ))!4+,!6 b A! &(/fn( t *!!( n A $*!$$-!.B( A$*!$$-!.B( f A!!!-.B(CA$':(DA$':(EA!':( r A +&-.B( A*( A+'+( A++(&$ F -tb.A''&$G tMrnbtffrt 'f#H!I.. A''&*( !A'!&'-rf H!I.. &r(!)f*)&*t+)* 6(01)-* (''&fn.( )-,.!8!4!'-$(''&fn.(1%-7.(9b4-'7.(0 -'&7.?-&'''*''.6*'-.( -.( &&'-.(&'+-.(*&-.('-.(!!!-.('-.(+*-.( +-. 6(01)-* (''&fn.()-,.!8!4!'-$(''&fn.( 19%-7.(9b4-'7.(0-'7.
PAGE 89

+ &r(.)f*)*)1t0*/)$01*+)3*" K-,.!8*4! -!+(''+fn.(tttf/ntt-(4!01).-&( ''+fn.bf!7fnbtffr1%7.9b4-'! 7.t!'7tbtnnbtf#tn(bfnbtfbbfbbb :)tbf+:)rf!(bffnbfbbb:)tbfff bb)fnfnnbbnfnnbtt bt2btnttfnntbffftfn#b(bf tbt9b4 ,&r3 K)'!4!,!*6 b A !&$(ffntt( t !-. f ( n A .B( A$ *$.B( f A!$*-+.B(CA$':(DA$''''-'.:(EA $':( r A&''-.B( A&( A*&(NA+$(+' F -tb. A''*!Grnbtffrt'*f#H!I..%tn A '' ( !A''$&H!I.. &r(r)f*)&*)1t0*+)4* (4!01)-&(''+ fn.()f-,.!*4!-&**('*fn.(9b4-7.(1%-7.(0 -''7.bf!'7tbtnnbtf#tn(bfnbtfbb fbbb:)tbf+:)rf!(bffnbfbbb :)tbfffbb%tnfbnfnnbt t(tfnnt4!ffftfn#b(bfb t9b4 ,&r4 )f)!4',!6 b A !(ffntt( t !-. f ( n A '+*&-&.B( A$+ &-!.B( f A$'!-&.B(CA$':(DA$&*-!.:(EA

PAGE 90

$ $':( r A! &-.B( A&( A* '(NA*&(**'*F-tb.A ''&&Grnbtffrt!!+f#H!I..%tn A ''&+( !A''&+H!I.. &r(!)f*) r5*t+ )6*" )-,.!8!4!-$(''& fn.(4!01)-* (''&fn.bf!7fnbtffr 1%-7.(9b4-'7.(tfMtfnt->fM(''!7.t!'7 tbtnnbtf#tn(bbfbbb:)tbf+:)rf!(bffn bfbbb:)tbfffbbbt2ntbn nbntfnntbffftfn#b ,&r6 )')!4+,!6 b A!&&+(ffntt( f ( n A'*! +-$.B( A''*-$.B( f A++'!.B(CA$':(DA$!*-!.:(EA $':( r A!'' -.B( A+( A*( A!$(*'$F -tb.A ''' GtMrnbtffrt!!f#H!I.. A ''&'+( !A''$+ -rf H!I.. &r(r)f*) r5*)1t0*+)7*" )f-,.!8*4!-&**( '*fn.(4!01)-&(''+fn.bf!7fnbtf fr1%-7.(9b4-7.(>fM-''7.t!'7tbtnnbtf#tn( bbfbbb:)tbf+:)rf!(bffnbfbb b:)tbfffbbbt2tbntfnn tbffftfn#b

PAGE 91

*' ,&r7 )f)*'4,!'6 b A *+&(ffntt( t f ( n A -.B( A$$'*-!.B( f A+ +-.B(CA$':(DA$+ +-&.:(EA$':( r A!!&-*.B( A&( A( A '(&+!$F -tb.A''+'*G tMrnbtffrt$$$f#H!I.. A''$!( !A'!! -rf H!I.. &r(.t)f*t)228f-&*)1t0*t/)*t+ )#9*" K-,.!8*4!-!+(''+fn.((4!01)-&(''+fn.( &(&L"t-!(''+fn.bf!7fnbtffr1%7.( 9b4-'!7.(4,-'7t1%.t!'7tbtnnbtf#tn(b bfbbb:)tbf+:)rf!(bffnbfbbb :)tbfffbbbt2fnfnnbbn tfnntbffftfn#b ,&r#9 K!)'4!&,*!$6 b A $ (ffntt( f ( n A!$$*-.B( A$ -$.B( f A!+-.B(CA$':(DA'!$-!.:(EA $':( r A& *-.B( A&( A!&( A&'($&F -tb.A ''&$GtMrnbtffrt!++f#H!I.. A '''( !A'-rf H!I.. &r(r)228f-&*)rb*t+ )##*" )f-,.!8*4!-&**( '*fn.((4!01)-&(''+fn.(&(&L"t-*!(''&fn. bf!7fnbtffr1%-7.(9b4-7.t!'7 tbtnnbtf#tn(bbfbbb:)tbf+:)rf!(bffn

PAGE 92

* bfbbb:)tbfffbbbt2t bntfnntbffftfn#b ,&r## )f)!4',!&6 b A'(bbfn( &!!( n A $+ -$.B( A $+ -$.B( f A *+-&.B(CA$':(DA$':(EA$':( r A *-.B( A&( A+'( A*(!+&F -tb.A''*+G tMrnbtffrt!f#H!I.. A'' +( !A'' -rf H!I.. &r(:)f*)&*t)1t0*+ )#t*" ,t-,.!8*4!-!( ''+fn.(4!01)-&(''+fn.bf!7fnbtf fr19%-7.(9b4-7.(0-''$7.t!'7tbtnnbtf#tn( bbfbbb:)tbf+:)rf!(bffnbfbb b:)tbfffbbbt2ntbnfbn tfnntbffftfn#b ,&r#t ,t) 4,6 b A&'''(ffntt( t ( n A ++&-+.B( A+-.B( f A '$ -*.B(CA$':(DA$&&-!.:(EA $':( r A -.B( A&( A'( A!($' F -tb.A ''&&!GtMrnbtffrt!&f#H!I.. A ''& *( !A'&&-rf H!I.. &r(!)f*)&*t/)$01*)1t0*+ )#*" )-,.!8!4! -!(''+fn.(4!01)-&(''+fn.bf! 7fnbtffr19%-7.(9b4-7.(0-''$7.t!'7

PAGE 93

*! tbtnnbtf#tnnrbbffbbrfbt2n /fnnbbntfnntbffftfn#b ,&r# ))$4!,*6 b A&'$(ffntt( t ( n A +$-!.B( A$+-.B( f A&-.B(CA$':(DA$$*-*.:(EA$':( r A$'-$.B( A&( A&( A*'('$'F -tb.A '''+GtMrnbtffrt*&f#H!I.. A ''&( !A'&-rf H!I.. &r(:)f*)*t)1t0*/)$01*+ )#2*" ,t-,.!8*4! -!(''+fn.(4!01)-&(''+fn.bf! 7fnbtffr1%-7.(9b4-7.(&tfnt-0t.-''$7.t!' 7tbtnnbtf#tn(tbffbbrf#nrf ntbnbnrf(ttfnntbffft fn#b ,&r#2 ,t)!4!,*6 b A& !(ffntt( t ( n A ++-.B( A!''-.B( f A* -*.B(CA$':(DA $-.:(EA $':( r A!*!-.B( A&( A&( A'$&'(*$F -tb.A '' *GtMrnbtffrt!*'f#H!I.. A '' ( !A'**!-rf H!I.. &r(:)f*)228f-&*)1t0*+ )#*" ,t-,.!8*4!-! (''+fn.(4!01)-&(''+fn.bf!7 fnbtffr19%(&(&L"t-!(''+fn.t19%-!7.rnn

PAGE 94

* nfbffrb#tffnbtft&7tbtnnbtf#tn(bn nrbtbbffbb5rbfb(bbt2ntb nfbn(fnnb(tfnntb ffftfn#b ,&r# ,t) 4,+6 b A&&&''(fbfft( fn ( n A !!&++-.B( A!'&!'-&.B( f A&*-!.B(CA$':(DA$':(EA$':( r A !*'-+.B( A+( A!( A' &(&*F -tb.A'!&!G tMrnbtffrt''f#H!I.. A'!+( !A'&$!'-rf H!I.. ;! <#n%#bt2fn#fbnftbtfrf bbtfb(01)#tfbnnb1tfb ftbtf-tfn#b(fbbtf(bnnb(bb.(#tf tbb#t#(tntbbbtn1 % )ff t rffbtfnbtffrftbb(4!01) tfn#t1%(9b4(0ffrfnb)-( 01).-1%.-0.tnbn/trrbtfnt-%t!!. nbnnt5bfrbbnbbfr t #nbn1% #t bffnf9(01)fnnfftbbfbtnf tf9)!Jfr t tfftbbfbf/bffrbf n ftb f/nb(tffbbrtf(frbftb(01) ntbtbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf

PAGE 95

*& -%t!!.Mtn-,!.fftbtffbfr ftfnbbtbfbffrbtn0fnntbrtn Mbftnftbtf(fftbbfb,bf(bf/bffrbtn 1%fnntb/tnftbtffftbbtnntftbbfb tbtffrbfnntnn-O*$/+*B.tnfb n /t( ftbnrtnntb#ft(bb %/ttbf tbbbtfbfbnfbbtnfn#b#fnnnb&!' Btbnn#fn-**B.f!+$;ff#nfrbbtn1% fnnbfbnfbbtnfn#b#fnnnb&$B tbnn#fn-**B.f!*&;ff#nfrfbtn0 fnn-trftn.nnbbfbnfbbtnfn#b#fnrfb bt2 t f bbbtbnnfbtftnfn#btn #ftf#tbtnt-P5.ttbbfQftb f'!':)rtbnffrn!;fbrfbntbtffr fftbbtnfn#bfnnfQftbnffrO&; ttnfbrfbrffftbtf9nbnnt <)1bfbbfrrbfnnt t (frttbbb ttbtntbnff#tbP5ttnbfbntbtffr fftbfn#bfnnrnn#brfbttb bbntbtbfrtb#btffrbQftbfrb0R?1 -5t/".ttbtnnf#rfbbt2ff t

PAGE 96

* . !bt"t" .tbnnfr t (.btnbntf"")f A(f/A(tbfAn(fA=fnbfrbtf btn1%nttffbfftbbrfntb )ff rffbtfnbtffr2tbb( 4!01)tfn#t15(9b4(0ffrfnb K-(01).-15.8-9b4.tnbn/trrbtfnt-%t !.5bfrbbnbbfr #nbn1%#t bffnf9(01)fnnfftbbfbtn2ttf9 K->>.fr tfftbbfbf/bffrbff/nb(t ffbbrtf(frbftb(01)ntbtbfbf frbt(01)nt-%t!.bbn-,.fftbtf fbfr2ttfnbbf/bffrbtn15 fnnfftbbtnntftbbfbtbtffrbfn ntnfb/4f#(bfn-O* /+ B.nfb n /t(trtnntfb9b4fnn(b %/ttbftbbbtfbfbnfbbtnfn#b#fn nnb* *Btbnn#fn-+$B.f !;ff#nfr

PAGE 97

** bbfnnnnbbfbnfbbtnfn#b#fnrfb bt2 f bbbtbnnfbtftnfn#btn #ftf0fnntbbb(bfbt bbt(btbbbn#<15P5ttbbf Qftbf'!':)rtbnffrn! ; fbrfbntbtffrbfn#bfnnbtnntbtffr fftb15fQftbnffrO&!;ttnfbrf bntbtffrttfftb15fnnrf fftbtf . !bt"" .tbnnfr (.btnbntf"")f A(f/A(tbfAn(2tA=tfbfnn fbfftbbrfntb )ff 2 rffnf#fbtffrfnbtffrftbb (4!01)tfn#t19%(9b4(0ffrfnb )-(01).-0.-4!.!tnbn/trrbtfnt-%t !&.5bfrbbnbbfr 2 #nbn1%#t n

PAGE 98

* bffnf9(01)fnnfftbbfbtnftf9 )->>.fr 2 tfftbbf/bffrbf n ftb f/nb(tffbbrtf(frbftb(01) nttMbftnftbtfbtbfbffrbt(01)ntt /tnftbtf-%t!&.fbn-,!&.fftbtffbfr ftfnbbtbfbffrbtn0fnn( fftbbfb,bf(bttMbftnftbtfft n bfnnfftbbtn0ntftbbfb tbtffrbfnntnn-O$/*B.tnfb f /t( rtnntb#ft(bb n %/ttbftbbbtf9 f/bffrbfftbbfnntfftbbftn ftf(nbtt#b/)->>.bfbbntbfn nntntbfbnfbbtnfn#b#fn nnb*& Btbnn#fn+!*B.f*';ff#nfr bbtn0fnnnnbbfbnfbbtnfn#b#fnrf bbt2 2 f bbbtbnnfbtftnfn#b tn#ft

PAGE 99

*+ . !bt"2" .tbnnfr 2 (.btnbntf"")f A(f/A(tbfAn(fA=fbf ftbbrfntb )ff rffbtfnbtffrftbb( 4!01)tfn#t1%(9b4(0ffrfnb )-(01).-0.!tnbn/trrbtfnt-%t!.5 bfrbbnbbfr #nbn%tb!1b#t f bffnfnfb n n9(01)fnnfftbbfb tnftf9)->>.fr tfftbbfbf/bffrbf f/nb(tffbbrtf(frbftb(01) ntbtbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf -%t!.btfnttn-,!.fftbtffbfr ftfnbbtbfbffrbfbtn0fnntb /tnftbtf(ntbtbnnntbbnbt f %b(nbttffnb f %b f

PAGE 100

*$ %bbtb5"5rtf(fttbb bb/fntffrbtnnntftn . !bt"" .tbnnfr (.btnbntf"")f A(f/A(tbfAn(fA=fbf ftbbrfntb )ff 3 rffbtfnbtffr2ttbb(4!01) tfn#t1%9b4ffrfnbK-( 01).-1%.-4!.8-9b4.tnbn/trrbtfnt-%t!*. 5bfrbbnbbfr 3 #nbn%tb!1b#t f bffnfnfb f n9(01)fnnfftbbfb tn2ttf9K->>.fr 3 tfftbbfbf/bffrbf f/nb(tffbbrtf(frbftb(01) ntbtbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf -%t!*.btfnttn-,&.fftbtffbfr 2ttfnbbf/bffrbtn1%fnnb f/bffrbtnbfnntb/tnftbtf/tnn fftbbtnntrtnnbtbnnnbb f %

PAGE 101

' btnbbtrtf(nbttffftnb f %b f %bbtb5"5"rtf( /tnbfnnttbbbb/fntffr btnnntftn-bfbfffbfbr (01)f/bffrtftn.1tfb9b4fnn rtnnb#ftbb1%fnnfrtftn . !bt"3" .tbnnfr 3 (.btnbntf"")f A(f/A(tbfAn(2tA=tfbfnn fbfftbbrfntb )ff 4 rffbtfnbtffrfnbtbb( 4!01)tfn#t1%(9b4(0ffrfnb )f-(01).-0.-4!.tnbn/trrbtfnt-%t! .5 bfrbbnbbfr 4 #nbn%tb!1b#t f bffnfnfb f n9(01)fnnfftbbfb tnfnbtf9)f->>.fr 4 tfftbbfbf/bffrbf f/nb(tffbbrtf(frbftb(01) ntbtbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf

PAGE 102

-%t! .btfnttn-,!.fftbtffbfr fnbtfnbbtbfbffrbtn0fnnb f/bffrbtnbfnntb/tnftbtf/tnn fftbbtnntrtnnbtbnnnbb f % btnbbtrtf(nbttffftnb f %b f %bbtb5"5"rtf( /tnbfnnttbbbb/fntffr btnnntftn-bfbfffbfbr (01)f/bffrtftn. . !bt"4" .tbnnfr 4 (.btnbntf"")f A(f/A(tbfAn(fnbA=fnbfrbtf btn0nttffbfftbbrfntb )ff 6 rffbtfnbtffrftbb( 4!01)tfn#t1%(9b4(>fMffrfnb )-(01).->fM.!tnbn/trrbtfnt-%t!+.5 bfrbbnbbfr 6 #nbn%tb!1b#t

PAGE 103

! f bffnfnfb n n9(01)fnnfftbbfb tnftf9)->>.fr 6 tfftbbf/bffrbf f/nb(tffbbrtf(frbftb(01) ntbtbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf -%t!+.btfnttn-,!.fftbtffbfr ftfnbbtbfbffrbfbtn>fMfnntb /tnftbtf(ntbtbnnntbbnbt f %b(nbttffnb f %b f %bbtb5"5rtf(fttbb bb(01)bftfrbtnnntftn .

PAGE 104

!bt"6" .tbnnfr 6 (.btnbntf"")f A(f/A(tbfAn(fA=fbf ftbbrfntb )ff 7 rffbtfnbtffrfnbtbb( 4!01)tfn#t1%(9b4(>fMffrfnb )f-(01).->fM.-4!.tnbn/trrbtfnt-%t!$. 5bfrbbnbbfr 7 #nbn%tb!1b#t f bffnfnfb f n9(01)fnnfftbbfb tnfnbtf9)f->>.fr 7 tfftbbfbf/bffrbf f/nb(tffbbrtf(frbftb(01) ntbtbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf -%t!$.btfnttn-,!.fftbtffbfr fnbtfnbbtbfbffrtfbtn>fMfnn bf/bffrbtnbfnntb/tnftbtf /tnnfftbbtnntrtnnbtbnnnbb f %btnbbtrtf(nbttffftn b f %b f %bbtb5"5 rtf(/tnbfnnttbbbb/fn tffrbtnnntftn-bfbfff bfbr(01)f/bffrtftn.

PAGE 105

& . !bt"7" .tbnnfr 7 (.btnbntf"")f A(f/A(tbfAn(fnbA=fnbfrbtf btn>fMnttffbfftbbrfntb )ff #9 rffbtfnbtffr2ttbb((4!01)( &(&L"ttfn#t1%(9b4(tbttff rfnbK!-(01).!-&(&L"t.-4!.!8-1%.!tnbn/ trrbtfnt-%t!'.5bfrbbnbbfr #9 #n bn%tb!1b#t f bffnfnfb f nt tnnnfb n /t9(01)fnnfftbbfbtn2t tf9K->>.fr #9 tfftbbfbf/bffrbff/nb( tffbbrtf(frbftb(01)ntb tbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf-%t!'.

PAGE 106

btfnttn-,&.fftbtffbfr2ttfnb btbfbffr&(&L"tfnnbf/bffrbtn bfnntb/tnftbtf/tnnfftbntrtnnb tbnnnbb f %btnbbtrtf( nbttffftnb f %b f % bbtb5"5rtf(/tnbfnnt tbbbb/fntffrtftn-bf bfffbfbr(01)f/bffrtftn.( nbbtfftbtbtfnfb2/t>tbtf(b&(&L"t fnntbftntbb#tnnbb f %b fftbtK->>.b(bK->>.tfbfb/tn ftbtf(nbttfnttnnt-ttnntfrfnnrbfbbtn bntb.1tfb1%fnnrtnnb#ftbb &(&L"tfnnbfbnfbbtnfn#b#fnnnb !$+Btbnn#fn-& *B.f ;ff#nfrbb 1%fnnnnbbfbnfbbtnfn#b#fnrfb bt2 #9 f bbbtbnnfbtnnbbfbnfbbtn fn#b#fnfr +Btbnn#fn-& *B.f ;P5 ttbrfQftbf'(''(!''(&':)rtb nffrn+;fbrf#fbtffr/fn#bfnf frn+;fbrfbntbtffrb1%fnn-n+!$;. btnffrn+;fbrfbtnntbtffrfftb&(&L

PAGE 107

* "tntrtntbnffrO!+;ttnfbrfrf fftbtf . !bt"#9" .tbnnfr #9 (.btnbntf"" )fA(f/A(tbfAn(2tA=tfb fnnfbfftbbrfntb )ff ## rffbtfnbtffrfnbtbb((4!01)( &(&L"ttfn#t1%9b4ffrfnb )f-&(&L"t.-rfb.!tnbn/trrbtfnt5bfrb bnbbfr ## #nbn1%#t bffnf(bf( 01)fnnb9)f!Jfr ## tfftbbfbf/bf frrfrfbnt-ftrfbfftbtffrbffn#b1%.( tffbbrtf(tbMbftnftbtffbn -,!&.fftbtffbfrfnbtfnbbtbf

PAGE 108

bffrbf&(&L"tfnntb/tnftbtfrfb&(&L"t fnntbftntbb#tbbf)f!Jtf )ff #t rffbtfnbtffrtntbb( 4!01)tfn#t19%(9b4(0ffrfnb ,t-(01).-0.!-4!.tnbn/trrbtfnt-%t!. 5bfrbbnbbfr #t #nbn%tb!1b #t bffnf9(01)fnnfftbbfbtntn tf9,t->>.fr #t tfftbbfbf/bffrbff/nb( tffbbrtf(frbftb(01)ntb tbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf-%t!. fbn-,.fftbtffbfrtntfnb bf/bffrbtnbfnntbrtnMbftnftbtf btbfbffrbfbtn0fnntb/tnftbtf(nt btbnnntbb %b(nbtt fffffnb %b %bb ttrtf9Mbftnbfnnttbbbb Mbftn(01)f/nb-bfbfffbfbr f/bf.P5ttbbfQftbf'' :)rtbnffrO+;fbrfntbtffrfftb0nt-n $;.fnffrn&';ttnfbrfrf fftbtf

PAGE 109

+ . !bt"##" .tbnnfr #t (.btnbntf"" )fA(f/A(tbfAn(tnA=fbf ftbbrfntb )ff # rfrbn#tfnbtffrftbb( 4!01)tfn#t19%(9b4(0bffbbrff ffrfnb)-(01).-0.!8-9b4.-4!.tnbn/ trrbtfnt-%t!!.5bfrbbnbbfr # #nbn%tb!1b#t bffnf9(01) fnnfftbbfbtnftf9)!Jfr # tfftb bfbf/bffrbff/nb(tffbbrtf(frbf tb(01)ntbtbfbffrbt(01)ntt Mbftnftbtf-%t!!.Mtn-,!.fftbtf fbfrftfnbbtbfbffrbfbtn0 fnntb/tnftbtf(ntbtbnnntb b %b(nbttfffffnb % b %bbttrtffbb

PAGE 110

$ fnnrtnnb#ftbfbfntf(9b4fnn rtnnb#ftbbfnnnfb n /t !bt"#t" .tbnnfr # (.btnbntf"" )fA(f/A(tbfAn(fA=fbf ftbbrfntb )ff #2 rffbtfnbtffrtntbb( 4!01)tfn#t19%(9b4(0ffrfnb ,t-(01).-0t.!-4!.8-9b4.tnbn/trrbtfnt-%t !.5bfrbbnbbfr #2 #nbn%tb!1 b#t bffnf9(01)fnnfftbbfbtn tntf9,t->>.fr #2 tfftbbfbf/bffrbf f/nb(tffbbrtf(frbftb(01) ntbtbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf -%t!.fbn-,.fftbtffbfrtnt fnbbf/bffrbtnbfnntbrtnMbftn ftbtfbtbfbffrbfbtn0tfnntb/tn ftbtf(ntbtbnnntbb %b( nbttfffffnb %b %

PAGE 111

+' bbttrtf(tbb9b4fnnrtnntb#ft 9MbftnbfnnttbbbbMbftn( 01)f/nb-bfbfffbfbrf/ bf. !bt"#" .tbnnfr #2 (.btnbntf"" )fA(f/A(tbfAn(tnA=fbf ftbbrfntb )ff # rffntfnbtffr&(&L"ttfn#t19% fbffrfnbtffrtntbb(4!01)tfn#t19% ffrfnb,t-(01).-&(&L"t.-4!.tnbn/ trrbtfnt-%t!&.5bfrbbnbbfr # #n bn%tb!1b#t bffnfnfb nf ntnn nfb /t(nbtt1%9(01)fnnfftbbf btntntf9,t->>.fr # tfftbbfbf/bffr bff/nb(tffbbrtf(frbftb(01) ntbtbfbffrbt(01)nttMbftnftbtf -%t!&.fbn-,.fftbtffbfrtnt

PAGE 112

+ fnbbf/bffrbtnbfnntbrtnMbftn ftbtfbtbfbffrbf&(&L"tfnntb/tnftbtf /tnnfftbntrtnnbtbnnnbb % b(nbttfffffnb %b %bbtb5"5"rtf(btbft&(&L"t fnn#tnnbb %bfftbt,t->>. b(nbttf#nn1%bfbnfbbtnfn#b #fnnnb$'Btbnn#fn-' !B.f!*; ff#nfrbbfnnnnbbfbnfbbtnfn#b #fnrfbbt2 # f bbbtbnnfbtftn fn#btn#ft !bt"#2" .tbnnfr # (.btnbntf"" )fA(f/A(tbfAn(tnA=fbf ftbbrfntb

PAGE 113

+! !r )tn%#fbfttntbtfntfnt fbt('btbnt(tnbtf=$*(++f#(b ntbtfbtnnMtbtftbbfrnrf(nftn tbbbffbtfbfntnrf(btrtnnfftn %+fnfrbtbtrttbb rftfbffbbfftn%!&($ rtbftfbnfrtnffbtbf%bb bnnt2ttnffrffbt fbtnt2btffntfbtffn#bbnb( bt#n(bftbfftnbnnt2btffrtbttnntn% rtnft#fn#bbtnt2btffrttnnbtrbtfn ntttntbfttbtbttn rffbbttnbfbbbtnnbnnt2ttn f(tbfttffbtffn#b

PAGE 114

+ !bt"#" )bfftbtbfbbtnfr4")bfbbtbftnt -tb.(ttbtbbffnftfr1%ffb ffrbf!''$fbffnfttb % rnb1bffnfrffbrf( &-bbt# frb-'(. n+
PAGE 115

+& -")(%t!tb.f7(Abnfbnnb7A nttbftnt.(bt%t!*>fbb(bf fbtnt2ftbtffrfbbtbftntbn-") 7(Abnfbnnb7Abtbftnt.(btnn tfnb(bt%t!* . !bt"#3" )bfftbtbffbfbbtfb bf6.nttt-n.frfbf-.(.tb ttfrbfbfrfbf-n. bff##tfntbbbbtfr ftbnf rfntbbbtn %$$ rf(bnbfrtfnbfbbtbnf tbbbt %tfr#t#tfbt#tbt bfbbtnt2btffrbfrbtfnntbffftbtn bntf(nt( !ttnfb bfbbfbbfb %$!

PAGE 116

+ bfrbtfnnt(tttf/ntt-(4!01).t frbtntbbrffbttbn(ftbbbt %
PAGE 117

+* .

PAGE 118

+ .. !bt"#4" 1t#btffrb,!fb"3rftnbntf tbfftbtffbfr6.btfnttn@btfn( nt.( nf nttf(bt#n=.Mtn@ nf nt tf(bt#n=.fbn@ nf tf( bt#n=.bbn@ nf nttf=.Mn@ tf)fftbtbffrbtnntbtn -fbtbftbtf.(tntbfbfnf/ bfrfbbfrbtfn(01)ttnt >(btfbftbb(4!01) fn#fbnftbtfnbtbttn%#t bffnf( )-(01).-1%.-0.( t $!fffn( t t/nfr %bbttbftbbb-%t!+.$$ rftftfr),!""(bMtn)!J fftbtffbtfnbbbfbtnntbt bfb(01)ntbft#TTLLfb"3( ),-)!.!(ft%t!+(tfbtfntbnbt bffnfbbfbftbfr/btf-%t!+.bffnf

PAGE 119

++ tbb/b b(&-'( n .Unn(+ #b/tfbbfbbttbrftfrntrfbf t't .. . !bt"#6" .tnbntf""(.bfb"3fr t (ttntrt#t. bffnfffb f-.F.)fA(f/A(tbfAn(fA =fbfbtnntftbbrfntb=.ntA nnf(AfG

PAGE 120

+$ ?f#nfrbbtnnt/fb %(bfrb bbtnn#nbfnffrntnb-ttbntn. >btbn(nnbntfrb(ttbtbbtbt tfftn4f#(#nbnfbtrfb b-f#tn.(<)1ntfrf#nt/bfftn%( ftfbnrbtbnt(nbtttftn t/bfrbn 5btf#tfn(fbfbbffftn%tb frbtffntbftbbfrbrf!&($ fftnbtnfntbt t (tfn1%0 b(tnfn#bfntbbtbfbbbbtbbtffr bbtn1%f0(Mbntbbfrb %nt,#bn(btbfbtffrbtffn#btbfb btffnbtfnfnbft/bfrfftnbntbb(t bfr-?.-.(!ftfn(ftnftttbbnb(tb fr-<.-J.(!ftfn?btfb2tbb(4!01)fn#fbn ftbtfnfnbtbttn%#t bffnf(K-( 01).-15.8-9b4.( -%t!$.5t( t/nfr % bbttbftbbb$$rftftfr K,""(bbbnK!Jfftbtffbtfnb bbtn15ntbtbfb(01)ntbf t#fb"3(K,-)!.!(ft%t!$

PAGE 121

$' .. . !bt"#7" .tnbntf""(.bfb"3fr (ttntrt#t. bffnfffb

PAGE 122

$ f.rtnnt#tfr bffbfnF(.)fA (f/A(tbfAn(2tA=fbf(btn nt(bfnnftbbrfntb=.ntAnnf(A fG >bfr (bnffbtfftnbnfrt/ 4f#(bfrbbnbbtnn#nbbbntn ffrbt %f-%t!$.(rtnnbfn#b fnntbbbbtbfbtffrbtffn#btbfb btffnbtfbf#tnfbbfbbfftnb >(bbtnt2btffrtnnffn(-?.-.-<.-J.(!ftfn -?.-.-<.-J. f bfn(tbbtftntfbnnt fb(bbbnbffnnrf<)1ntbff tnf/fbftrf0R?1nt fb btbrnb1bffnfrffbf(b ffbfttntbt(' f1btbfbnrb(& tnbf-tnttbbbtfb.&rf(tbt fnbfbbbnfrfb""nbffb nfftn% >(btfbftbb(4!01)ftrt ftbtfnbttn%#t n bffnf()-(01).-0.-4!.!( 2 -%t!!'.fffn( 2 tfnbff/nfr n %$ rfttbftbbb(t ftfr),!&""(bfbn)!Jfftbtffbt fnbbbtn0nt(bbnt(btb

PAGE 123

$! fb(01)ntbft#fb"3(),-)!.!(ft %t!!'fftbbfnntbftftbf #b/ntnf-%t!!.tnbnttfrntnbf fbb($+(rfnttrfnnt( n bfnb tbftfr#b/ n b(-+( n .Unn(+fnt frfnf( (-+( .Unn(fntfr fb-+(. bffb#btbfbb ttbrftfrntt+t .

PAGE 124

$ . !bt"t9" .tnbntf""(.bfb"3fr 2 (ttntrt#t. n bffnfffb fF.)fA(f/A(tbfAn(fA= fbfbtnntftbbrfntb=.ntA(A G %bntfr 2 (#nbbb n %fntbb #tf-(.fbbf(&trb(01)ntt

PAGE 125

$& fbfbfbfftfbf( bbnttnttbffnffrbtbffb bftb6#b/fn-!.-+!++.= fftbtfM(!(!*('( $(*( (!'*(!**(!+(&('( &(+(!'(* (!!(! &(&' .. !bt"t#" .fftbbfnntbftf(t #t.ntnffr#b/Mtnftf )fA(f/A(tbfAn(fA=fbf btnntftbbrfntb 5btf#tfn(b btbrnb1bffnfrf fbf-%t!!!.(bbffbfttntbtt btbftf1fttntbt(bbffr

PAGE 126

$ !1bbtnfftn-!1btbfbn.&rnb!1bffnfrf fbrf( f -UnnL-*(.+fffb.-%t!!!.>b fnfbbbb-*(.btffb#btb fbbttbrftfrntt*t(tb/tbt#tf fnntftrf(btntbb(tfbfrb fbf6-nfr+':$':.Atnn tf(btfn-nfr!':.Affbb$ f btb fnnfnbtbt#-tnnfr fbbtb ftfr.!1brffbf(&tttbbbtb fbbtft%t/b$$!''rf(tbtnftnbb bbfnnffbbrfbnfr(01)!J( ,!(fbfnntbfftbtfrbtfntbbfbfrb tfttnttb . !bt"tt" b-.tfffrtrf't -nnf.(.b f b-.tfffrtrf*t -nnf.

PAGE 127

$* >(btfbftbb(4!01)tb fr/0nbt%()-(01).-0.!.-%t!!.(tbb #tbrnb!1bfbffnfrffbf-%t!!.$! 0tbtnfntt t (tbt/tb#tbtffrb ffftbtf (nnftbbnbt bffbtbf 0nt(,!""bbtn1%fr t tbtbb tbtfn0nt(btbbnfrbrnb!1 f % rfbftrt),-)!.!"3-%t!!. . . !bt"t" .tnbntf""(.bfb"3fr (ttntrt#t. f bffnfffb fF.)fA(f/A(tbfAn(fA= fbfbtnntftbbrfntb=.ntAnnf( AfG

PAGE 128

$ . !bt"t2" .%bt .btffn5"5"rtf( .b f nb)fA(f/A(tbfA n(fA=fbfftbbrfntb frfbbnnbnfnbfbfbbtffr!1% #tb f bffnfrf,-)!.!"3fbb(K-( 01).-1%.-4!.8-9b4.3 .(fbbrfK!J""(b fftbtffrbbtfnttnK(K,&(tfnb btn1%ntbtnbnttb/tnftbtf-%t

PAGE 129

$+ !!.tttfbbbf (btbfbffrbf0fnn fb/tnftbtf(),!btbb()f-(01).-0.-4!. 4 .(tfbbrf)f!J""(0ntbnt btbb/tnftbtffrbbtfnttn)f()f,!&-%t !!*.9bbtrfrftrrb""fr#tbf fftbtf(bnnbtnnnbtbt,-)!.!fb"3-%t !!!!*(bt#n.trftbfrb/tnbtnntt nbtffnbfr!1%b-%t!!&.( bntbfr/tnbtnntt 3 4 nbttnb frb!1%b-%t!!!!*(bt#n. . . !bt"t" .tnbntf""(.bfb"3fr 3 (.b%bbttn5"5"rtf)fA(

PAGE 130

$$ f/A(tbfAn(2tA=fbfftbbrf ntb . . !bt"t3" .tnbntf""(.bfb"3fr 4 (.b%bbttn5"5"rtf)fA( f/A(tbfAn(fnbA=fbfftbbrf ntb bfrbtnnttbfb/tnftbtfnb tbnnntbQb!1%bt 4 fn bfr%(#bfrbbfrbtnbbbtnnnnfrf brtntbfrbntf(ttnt(fbtnfnt tbfbrrbtbf#nnbffnfbb(bbbbtbn tb-.t 4 Qbbfbtbbtffrb/tnbtnf

PAGE 131

'' nttbbtnfntfrfbnb(tntbttrf fftbtf%f/n(bfbtnnbbtn0fntfn nfbnttb,ffbf(,4(0t(f>fM 7tt(rbtfntbtbftbfb%(btbbtf fnnbftMfbtfnff% 5/b(btfbftbb(4!01)tb fr>fMnbt f %()-(01).->fM.!6 .(tb5"5" b!1bttnbf (fb/tnftbtffrbbtfn ttn),!""ftbtbfbffrbf>fMnt bbbf0nttbntbtntbnt-%t !! .(#tbnb)V)tbbnnn n6++'Brf 6 fbf&*+!Brf ttbfbtffrb f/nbfbfrbnfrb(01)ft 6 =#bn(bf#nn !1bfnfbfbnbtbt >tbtf( bbtfnttn""t 6 ttbfbtbffbbbfnfn nbbfrMtn(bbffftbf/nb Mtntbbbtbfbtfnbt%tbb -*(.bffnf(bb%fnfnnbtnnbb #bfft -%t!!

PAGE 132

' . . !bt"t4" %bt. 6 fbbtttnffn 5"5"rtf. f bt nbffbb( .bnffbt 6 fnfnnbtnnbb )fA(f/A(tbfAn(fA=fbf ftbbrfntb 7tt(bbtfbfnbtbb(4!01)tb fr>fMtn f %()f-(01).->fM.-4!.7 .(tb5"5"!1 bttnbf 4 (f/tnftbtffrbbtfnttn)f,! ""tftbtbfbffr>fMntbb0nt=

PAGE 133

'! bfb/tnftbtftftbtnbnt-%t !!+.(ttntnbtnt2tbbttbtftbfrfn44V)? ffttbbtftn-%t!!+.tbn tbtntbnt(#tbnb)fV)ftb bnnnn6' Brf 7 fbf'+*Brf 4 nnn btrbntbn(fbbb)ftf(01)ffnf tbntnt .

PAGE 134

' !bt"t6" %bt. 4 7 fbbtttn5"5" rtf(btntbtntnbf.bbfrfn ?)V44fft-ntbn.frtftn=f% ntftnnfrfntb)fA(f/A(tbfAn( fnbA=fbfftbbrfntb-/btbbtn bnt. fb%bt 7 btbrtf btnnnbfQbb(bntntbfrbt/tnftbtf-.bbb btbfbtffrnttbftnt(nt&(&L"t(tbfbbtffnbtf fn#bftnn&+b!1% (fbtnnnt!1 %btbftn1%btbbttfrbtnntf tftbffrtnnttfrtbbbtnn tnfnbbft#nff%tbfrtbntb ftbttrbtfntbt(tfbbfrbtnnfnn!''!'! 0tnnt#tfnt#tb#n!1%(tnt f %(!'f#Mtbrnbbttt1%tbf#nf fbtfbfbbt#n%(tnt bf(!'bt(!'&nbt#fbtf!''0tbn(btfb2ttbb(4!01)tb frtnn(tbt&(&L"t(nbftnnn%(K!-( 01).!-&(&L"t.-4!.!8-1%.!#9 .nffbf 3 (f/tnftbtffr bbtfnttnK,&""tftbtbfbffr&(&L "tntbb0nt-%t!!$.=bfb/tnftbtf tftbtnbnt(fb f %tfnt tnn-%t!!$.tbntbtntbnt(

PAGE 135

'& #tbnbtbbnnnn6&*$+Brf #9 fbf' Brf 3 0tnntfrQbbtrbntbn t #9 fbbbKtfntb(01)ftbbtb /fntffrbtftbtnnnb=#fbbt ntnnn(bKtfntnbbnnttbfb b/fnffrbtftb4f#(t 3 b(01)nt fr1%tftbntbtnnnbKtftbbtb /fntffrbtftb=#fbbtnt nnnb/bftbt(bbbt5"5"rtft 3 ( tnbbt #9 %bntfr #9 (#nbbbt tnn f %fntbb#t-(&.fb!1tn bf(trb(01)nttfbfb2ttf ft&fbf(tbfbffnf(-*!*!*!. -*!**!***!.&rnntnn f %fnt#-(.fb bf

PAGE 136

' . . !bt"t7" %bt. 3 btnntnn&(&L"tbft# #9 "fbbt5"5"rtft..(b#tfrnt 3 tntt 7 )fA(f/A(tbfAn(2tA= fbfftbbrfntb

PAGE 137

'* 5bbbbftnn 4 tb&(&L"t#fbtnb/b%(b #nbtbrfbtffr %()f-&(&L"t.-rfb.!## .(* fbbfffbntnfnbtfntb ftnt=f(01)ntb5nnbbbbftnn tb&(&L "t(#ftbbnnbfbrfbtffrfff(bbb bf#tffbtnn-t2fMtf((&tf/(2t((& t2tnfF!!!Gfb((!t-&tn.b-".((!t-& tn.b-"..tb 4 nf#tnfbnntfnt 5bbnt(b f btbrnb!1bffnfrffb f(btbtfbbfnftn!1b>bbtfbbbt-*(.b /tbt#tfrftfbfrbfbf-t btfnf.fbrnb!1btntbbrfbtfnft bffbb(tbtbffbbfnbbn bfr#ftbtfn!1bbbbtb/bbfft %(trtnnnffbtb#$,tbfrb bb-*(.bffnf(b#b/fnrfbfbbttbrf tfrntfrbfb#btt&++f&+!(frfbftb t(tffbfb bffnf&rf(tbtnftn bbbbfnnffbbrfbnfr(01) !J(,!(trffrbfbfMtbtbbfbnbntf. 5/b(btfbtntbb(4!01)tb fr0nbt%(,t-(01).-0.!-4!.#t .-%t!'.(tb

PAGE 138

' !1b#tb bfbffnf-%t!'.,t!Jtffbf brfbnfftbtffb (bttbt #t ( bfbn,t,""trfbt n ftbtf(01)nt-,!"3.(fnbbtbfbffr bfbtn0ntt/tnftbtfbtnbnttbrtn Mbftnftbtf-%t!'.fb,t,!"3bt (b(01)ntbtnn#btfnf(nbtt %(t(!'!'$bbntbbnf fbtbtntbbbnbtfn =(b btfnfnbb . . !bt"9" .tnbntf""(.bfb"3fr #t (ttntrt#t. bffnfffb fF.)fA(f/A(tbfAn(fA= fbfftbbrfntb=.ntAnnf(AfG

PAGE 139

'+ bfftbtffbtffbbfb ntbtbbtffrfb(trtnnMnMtn( nbtt"3>(btfbftbb( 4!01)tbfr0bffbbnbt %()-( 01).-0.!8-9b4.-4!.# .(fMtn),!""bb f#tb),!fb"3fnttbtffrb/tn btn0ntfbbffr # nfnnbt bfr #t -%t!. !bt"#" fbbf-ntbnftnnf f(bt#n.fr # tnffbfb bffnf(nb bfr #t 5t(bbfrbbtn0nttbfb/tnftbtf nbtbnnntbQb!1%bt #t -%t!!. # (ftrtbtffrbtbnnnfn ftnbfbtnntbtbbtf(tntbtttntbtt rffftbtf5/b(bbtfbtntbb (4!01)tbfr0tnbt %(,t-(

PAGE 140

'$ 01).-0t.!-4!.8-9b4.#2 .(nffbf #t (b/tnftbtffrb fbn,t,""ftbtbfbffrbf0tnt bbbf0nt-%t!!.tbntbtntbn t(#tbnb,tV,ttbbn6 $Brf #2 fbf++Brf #t .

PAGE 141

' . !bt"t" %bt. #t #2 fbbtttn ffn5"5"rtfft..(bt#n)fA( f/A(tbfAn(fA=fbfftbbrf ntb fbtnntfr %fbbf#(!'tbt t#nbbbft#tttnt rfbtnntfr 3 (tbbtn/tnntbfttnnMtb ntn(#tbtbtbbtft #2 5tb(btfb tntbb(4!01)tbfr&(&L"tnbftnn n%(,t-(01).-&(&L"t.-4!.# .nffbf #t (b/tn ftbtffrbfbn,t,""ftbtbfbffr bf&(&L"tntbbbf0nt-%t!.(fb % tfnbntnn(1tbntbtntbnt( #tbnbtbbnnnn6O+Brf #

PAGE 142

fbf++Brf #t 0tnntfrQbbtrbntbn t # fbbb,ttfnt(nbtt5"5"tfrnbrf ttbbtfnnfbnfbtfrbtb tfrbtftb#t#-%t!. .. !bt"" .%bt #t fnbntnn&(&L"tbf t# # )fA(f/A(tbfAn(tnA=f bfftbbrfntb.9#bfb bbtb rtf-bftb.(bbnfrtftbbtnnnttnntt ftn-fbbftb.=fbtftrfntb(ntAn(A %bntfr # (#nbbbtnn %fn tbb#tf-(.fbbf(trb(01) nttfbfbtntfft fbf-%t!&.bffnffrbtbffbbft b6#b/fn-&*!*!.-&****!**!+++&.=fftbtf

PAGE 143

! M((!+(& ( ('*(&(+$(!!$(! ((!+(&$( ('+( &(+(!'(! !&. !bt"2" bffr # tntrtfbf -(bt#n.bft#f#nbffnffnn bbtftf.tn.nnnbfbfn b r!r bffftbtffrtnbntf(frfftbtf fbt(bfrbtfnnt(nt(1)(t#tnbbrfb tbtfrbbtfrbtnbntf"" f(b""tntrtfb"3( btnt2bfbbbrnb f bfbffnttb btttbbf#rrbt#rfbnfr1 bn(ftbbb(tn-'(.n rf5bbbbfbt2 ffftn%#bbfnt2rf(01)(b rffrrtffbtbtrfbtbnttn

PAGE 144

btf5brftntbnb( ntbtft

PAGE 145

btn frbnb r !b btnfrnnnrnfrrnfr nnrrnrrfbtbfrbbbnn rbnnnnrrnbrn bbnnrnbbnnr brbfrnnrrnfrn bfrnnrrnr"b nnbnnbr#nnrnbb bnnrnbfrnnrnrn$bb %bbbfrn&rnrrrnrb"nrbb bbnfrrrnnb t b b 'bbbrnr(rbn rn%rrfrbrfr"nrbnn

PAGE 146

! rn)rfnr* +r,%rf*b*nr%-**%. /r+frnrbbbrfbrb% bnrnr01rr(+r ,%rfr2%%*(nnrnrrfnbnb nrnrfbn$brnrnrrnrt nrfnr3nrbnr$&nrn4r b(nrr1n22567'8b-9 :;:<#b=!!r. 2rfnrnrnf::rbnrfbr rf%*!::t%nnnnbn!:nrn nr&0+>::8)"+*% "bb! "#$%&t'()*%&r*%&)*+&,-*. ?r-5=. @A) -Bf ::nb.r=t) *+(-A>f::nb.n 1nbnr n+-!1.3)-:!1.r*-: !1.r :1rbbnr$b nrr!C(#rn;!C(n rnnbnrr C(#rnnntr"nbnbnb rnbbrrnnrnfrnb$r "/ ,?r ( !) !5!:6 D A;A nnn b b D::-=.E D=!-=.E D >>!A-!.EFDB:CGDB:CHDB:C t D !!B:-B.E= nD; DA=ft= f D>;tA:;Ir -r.D

PAGE 147

A :!Jbnrn B>n$K L..rb r D ::>:> r D:>=;K L.. "#&t'()*&r*+ &,0*. (-5=. @ !) -;Af ::;nb.r=trn&b-=t) *+(.-A>f::nb. n 1nbnrn+1.r3)-:;1.r :1 rbbnr$bnrr!C(#rn;!C(n rnnb nrrC(#rnnntr"frtb nbnbbrtrrnbbrrnnr nfrnb$r "/ ,0 ((:):5 !6 D =:>nrnbr # b D >==A-:.E D:>BA-!.E D: ;.EFDB:CGDB:>>;-=.CHD B:C t D:A-=.E= nD D; ft= f DBB:t;=Ir -r.D ::BJbnrn ; n$K L..rb r D ::!:; r D::>K L.. "#%&t'()*%&r*%+&,1*. r(b -!:f::nb. r=t) *+(-A>f::nb.n1nbnrn+-:>! 1.r3)-: !1.r :1rbbnr$bnrr !C(#rn;!C(n rnnbnrrC(#rnnn tr"nbnbbbrnbbr rnnrnfrnb$r

PAGE 148

> "/ ,1 r ( :) :5:6 D !;A ;nrnbr -.# b D>A ;-.E D:; -!.E DB!;-A.EFDB:CGD:A:-B.CHDB:C t D -;.E= nD D>= ft= f D;Bt !!=Ir -r.D ::;:JbnrnA >n$K L..rb r D ::>A> r D:>AK L.. "#&)f*+&,2*. !t-trbn&.tnb -) *2.6+*2r"nrfnbn r rnrMr4nnbnrn5)n+*2rrnb -).rn$rf!:C(bnrrnr)(bn) rbrnr) *250 -'r&N.) *2-:Bf::nb.r(-5=. @ !) -B=f:: nb.n 1nbnrn+-!1.r3)-:!1.r : 1rbbnr$bnrr!C(#rn;!C(n r nnbnrrC(#rnnntr"bt fr&fnrbbrnbbrrnnrnfrnb$r "/ ,2 (()B5!6 D =!=;&fnrb r t= b D B= -.E DB= -.E D=>!:!-!.EFDB:CGDB:CHD :C t D ;;;-A.E= nD; D >:ft= f D:> tA Ir -r.D:;AJ bnrn>>;n$K L..rb r D::>BA r D: = K L..

PAGE 149

; "#&)f*+&%3*. (-5=. @ !) -B=f::nb. r) *2-:Bf::nb.n 1nbnrn+-! 1.r3)-:!1.r :1rbbnr$bnrr !C(#rn;!C(n rnnbnrrC(#rnnn tr"btfr&fnrbbrnbbr rnnrnfrnb$r "/ %3 ((!;:)B5B:6 D A>;nnn b D ;; E D:A; E D !!>==EFDB:CGDB:CHDB:C t D A>!-.E= nD; D =ft= f D:B>t:: AIr -r.D: BBJ bnrn=BB>n$K L..rb r D:=: r D: >>BK L.. "#&)f*&)*%&4%f*5&4%f*+&%,*. (-5=. @ !) -B= f::nb.r) *2-:Bf::nb.n1 nbnrn+'-!1.r*-: 1.r1rbbnr$br) -:!1.bnrn'Onbnnn tr"bbbbnfbrnbbr rnnrnfrnb$r "/ %, (( ) 5 >6 D >=br t b D :>A.E D==BA-=.E D!=:-=.EFDB;:-=.CGDB >-=.CHD B=BA-=.C t D >!-;.E= nD DAft= f D:!:t=>=; Ir -r.D::>!>Jbnrn=:>!n$K L.. rb r D:;! r D: >!K L..

PAGE 150

B "#$&)f*%&/*%5&/*&4%f*6+&%%*. ?r-5=. @A) -Bf::nb.r) *2-:Bf::nb.n 1 n+'r :1rbbnr$bnrr!C(#rn;!C( n rnnbnrrC(#rnnnt r"nbnbbbrnbbrrnnrnfr nb$r "/ %% ?r ( :) >!5 !B6 D = br t b D B!B>-=.E D:B-.E D >!!-.EFDA>::-!.CGD> -!.CHD A;B>:-!.C t DA->.E= nD D;>ft= f D >tA!;! Ir -r.D: =BJbnrn!!Bn$K L.. rb r D::B!B r D:B;BK L.. "#7&)f*&)*%&4%f*5&r*&f4*+&%t*. 5-5=. @A) -Bf::nb.r) *2-:Bf::nb.n nbnrn+-1.3)-1.r*-:1.r :1rbbnr $bnrr!C(#rn;!C(n rnnb nrrC(#rnnnnrr!C(#r n;!C(n =rnnbnrrC(#rnnn tr"bffrbbrnbbrrnnr nfrnb$r "/ %t 5( B) 5B6 DA=A:Anrnbr # b D ;>>>>-;.E D =;>-!.E DA>:-=.EFDB:CGDB >>-.CHDB:C

PAGE 151

: t D=B!>.E= n D D :Bft= f D:A>!t A;Ir -r.D ::> BJbnrn> ;n$K L..rb r D :B r D:=ABAK L.. "#$&)*&/*5&/*+&%'*. ?r-'. @ ) -;;f ::nb.r Atbt=!trn&b-) +*+(A>f ::nb.n 1nbnrn+'-1.r3)-1.r :1rbbnr$bnrr!C(#rn;!C(n r nnbnrrC(#rnnnnrr !C(#rn:!C(n =rnnbnrrC(#rnnn nrr!C(#rn!C(n =rnnb nrrC(#rnnntr"nbnb bbrnbbrrnnrnfrnb$r "/ %' ?r(>) !5=A6 D = >>nrnbr # b D :!E D:!:=E D!B>:EFDB:CGDBBACHDB:C t D B:>-;.E= nD D!:>ft= f D= >tB> Ir -r.D::> J bnrn=!>n$K L..rb r D::A!: r D::K L.. "#$&)*&''8(9*5&/*&4%f*+&%6*. ?r-'. @ ) -;;f::nb.r) +*+(-A>f::nb.n 1 nbnrn+'-1.r3)-1.r :1rbbnr$b nrr!C(#rn;!C(n rnnbnrrC(#r

PAGE 152

nnnnrr!C(#rn:!C(n =r nnbnrrC(#rnnnnrr !C(#rn!C(n =rnnbnrrC(#rnnn tr"nbnbbbrnbbr rnnrnfrnb$r "/ %6 ?r( ) >5A6 D != ;>nrnbr # b D ==E D =A E DB=!=EFDB:CGD::!BCHDB:C t D ;>!-;.E= nD D =ft= f D:==t;=BIr -r.D::AJ bnrn >n$K L..rb r D::>! r D:::BK L.. "#&t6()f*&r*&)*5&r*&4%f*+&%-*. =!t *rn&b5tn&-=!t) *+(.r"nrfn bnn=!t*+( (-5=. @ !) -B=f::nb. r=!t) *+(-;=f::nb.n 1nbnrn+1.3)-1.r*-:1.r :1rbbnr$b nrr!C(#rn;!C(n rnnbnrrC(#r nnnnrr!C(#rn:!C(n =r rnnbnrrC(#rnnntr" bbbrnbbrrnnrnfrnb$r "/ %((>> :)A5;: ;:6 D ;;A!br t b D;A!=:!.E D A -!B.E D !:=-AA.EFD;; ->.CGD ;B->.CHD; :::->.C t D =.E= nD D!ft= f D:==

PAGE 153

tB;Ir -r.D::>!Jbnrn ABn$ K L..rb r D: ; r D: B:K L.. : t'()bb; &t'()* (nnr ,nnrrfnbnrn"rrr=t ) *+(nb$r+3)r*nnrnb ?r -=t*+(. -+. -*.rfbb&tnrrb-f =.'nbn ,$brb=+$rf nb&nnbnf3=t*+(nbbnnrnrfbt"rnr nbbnfbbrr?r-22.n?r-22. b-5 .nnrnn&frnnnn&b rnrnrnrnnrrr=t*+(bfr-=tnnrn nrrtnnrnn.rnrnfrnnnn=t*+( bfr-f=.nr?r-22.nfnrbb-5. nnrnn&frnnnn&brnrnr nrnnrrr=t*+(bfr-br=trtnnr n?r-22.n.rrnfrnnrb* nbbr4nbnnrrn&frnnnrb+ nbbr&bnnr-f=.nnrrbbfr bb&tn$n$rrfrrnrbb nbnrbnb$r$nbntr" ,n r bbnrrnbnrbnb$r$nbn >:E=rbb

PAGE 154

= $nb-!!B: E=.n =P'rQnfbnnrb;:P rfnr :C(nrnbnrnnnrrb nb$rnbbrnnnnr . rbt.,. .rbbn ,r.rfbtbtnrtNN (nrDfn&frDrnfrDb"rDfrMnfrn nnb (nnr ,0 nnrrfnbnrnnrr=t ) *+(nb$r+r3)nnrnb(-=t *+(.-+.rfbb&tnrrb-f= .'n bn ,0 $brb=+$rf b nnbnf3 =t*+(nbbnnrnnrfbtnnrMnnf=t

PAGE 155

nnrn&brtnrnrnrnrnftnnr n&brnrnrnrrnrnfrnfrn3 (-22.n ,0 nnrnn&frnnn&br nrnrnrnrrr=t*+(bfrr4nb nnr-f= .fnrbb-5.nnrnrfn nnnbrnfrnnn=t*+(nbb rn&frnnrb+nbbr&bnnr=t nnrn&brrnfrnf(-22.nrnbtb rnnrrb+bfrnrnrnnnbt rrb-O>&>E.rrrfbnrf b t&bbrf$n nbnrbnb$r$nbbbA;>E=rbb $nb-:AE=.n Pnrn$bnrb+nbb bbnbnrbnb$r$nbntr" ,0 n rbbnrrrnbnb$rb$n8'r QnfbnnrbA:Prfnr :!C(nrn bnrnnnrrb+nbbrnnnnr

PAGE 156

! . rbt.%. .rbbn ,0 r.rfbtbtnrtNN (nrDfn&frDrnfrDbnDfrMnfrn nnb (nnr ,1 nnrrfnbnrnrfrrr =t) *+(nb$r+r3)nnrnb r -=t*+(. -+. rfbb&tnrrb-f==.' nbn ,1 $brb=+$rf b nnbnf 3=t*+(nbbnnrnnrfbtrfrnrMnrnf =tnnrn&brnrnrnrnrnftnnr n&brnrnrnrnrbr=trt nnrn&brnrnfrnfrn3r-22.n ,1 bn&frnnnn&bnnrrrr=t*+( rnnr n&frnnnn&b-=trtnnr $b.nnrrr=t*+(nbbrnrnr nr-f==.nb-5!.nnrnrfnn

PAGE 157

A rfrnbrnfrnnn=t*+(nbbr n&frnnrb+nbbn&bfr-22. nrnbtbrnnrrb+bfrnrn rnnnbtrrb-OB>&;:E.rrrfbnrf b t&bbrf $nnbnrbnb$r$nbbb!! E=rbb$nbE=.n:Pnrn$bnrb+ nbbbbnbnrbnb$r$nbnt r" ,1 n rbbnrrrnbnb$rb $n8'rQnfbnnrb!>Prfnr=:C( nrnbnrnnnrrb+nbbr nnnnr . rbt.t. .rbbn ,1 r.rfbtbtnrtNN (nrDfn&frDrnfrDbrfrDfrMnfr nnnb

PAGE 158

> 6(&'()b *( &)f* (nnr ,2 nnrrfnbnrnnbr ) *2nb$r+3r3)nnrnb (-*2. @-3).-) .rfbb&tnrrb-f=. 'nbn ,2 $brb=+$rfrn$b nnbnfbrfnfnrbbb -RfnSb.nnbnf3 *2nbbnnrn$nnrMnrnfrnfrn rnnfn&b-nnfn&brt nrnrnr.34b(-22.n ,2 -5.nnr n&frnnnn&bnnrrr*2bfrr 4nbnnrrrnfrnn*2bfrr&b nnrMrnrbbfrrnn&bfn(-22. nrnrbbbb&bnnrbb bnnbfr(0.5 .-f=. nfnb$rnbbbnr$fr &fnrbrn-O AE.nnr +rfnrbrn -O>E.nrfnrf-'N('rf.brfrnfbt rrb-O>En AEn>E.rrrfbnrf t&bb =E&;:Errfrrbnbnrbnb$r$nb bbABABE=rbb$nb-;;;E=.n!;APnr n$bnfnb$rnbbbbnbnrbnb$r $nbntr" ,2 n rbbnrrnb$r b$nn; : E=rbb$nb-;;;E=.n:!P8'

PAGE 159

; rnQnfrfnr=:r !:C(bnn rb :Pnrnbnrnfnb$rnbbnr QnfbnnO:Pbnrnnnnnr . rbt.'. .rbbn ,2 r.*2bfrNNnr ( (0.5 NN(nrDfn&frDrnfrDb rfrDfrMnfrnnnb (nnr %3 nnrrfnbnrnnrr ) *2nb$r) r3)nnrnb (-*2.rfbb&tnrrb-f=!.'n bn %3 $brb=+$rfr b nnbnf brfnfnrbbbrfn -4b.nnbnf3*2 nbbnnrn$nnrMnrnfrnfrnrn nfn&b-nnfn&brtnrnr nr.34b(-22.n %3 -5.nnr n&frnnnn&bnnrrr*2bfrr 4nbnnrrrnfrnn*2bfrr&b nnrMrnrbbfrrn&bf(-22.

PAGE 160

B nrnrbbbb(0..-f=!.4 rn-O;E&B;E.n +ffrrfnrf brfr"ft"frrb-OA;E&A;E.rrrfbnrf t& . rbt.6. .rbbn %3 nnn.NNr ,2 (nrDfn&frDrnfrDbnDfrMnfr nnnb (nnr %, nnrbrf)nbnrnrnnnbnrn nrr) *2nb$r+'r*nnr nb(-*2.-*. -).@-) .-).rfbb&t nrrb-f=A.'nbn %, $b rb +$rfnb&nnbnf3*2nbb nnrnrfbtnnrnrr(-22.n (-22.4b-5 =.nnrnn&frnn nn&brnrnrnrnnrrr*2 bfrrnrnfrnnnn*2bfrr4nb nnrrn&frnnrb)nbbr&bnnr -f=A.nr(-22.n4b-5 =.nnr

PAGE 161

=: nn&frnnnn&brnrnrnrnn rrr*2bfrrnrnfrnnnrb*nbb r4nbnnrrn&frnnrb)nbbr &bnnr-f=A.nnrrbbfrnrrn nnnbtrrb-OA:E&;Er!=E& E $b.nbnrf b t&bbfr3) nbbbb&tn$n + rbTtTrfrnr-O=AE.rr"r nn*2bfrnrfnrfbnbnrbnb$r $nbbb=>:E=rbb$nb>!E=.n :P nrn$bnf)rnbbbbnb nrbnb$r$nbntr" %, n rbb nrrnb$rb$nnB BE=rbb$nb>!E=.n =P

PAGE 162

= rbt.-. .rbbn %, r.rfbtbtnrtNN (nrDfn&frDrnfrDbnDfrMnfrn nnb (nnr %% nnrrfnbnrn"rrr) *2 nb$r+'nnrnb?r-*2.@-+'.!-) rfbb&tnrrb-f=>.'nb n %% $brb +$rf nnbnf3 *2nbbnnrnrfbt"rnr3?r-22.n %% nnrnn&frnnnn&brnrnr nrnnrrr*2bfrrrnfrnn*2 bfr-f=>.b-5.nnrnrfnn"r nbn&frnnrbnbbrnt&b nnrbrfn4tbrn*2nnrnr&bb nnrrbnbbrf+'nbbbb rbbbr trrbrrfnr brfrnnfrnbr t t rff'N'Nnr&bnbb r&fnrbrn-O; E&;;E.nrfnrf

PAGE 163

= rbbb-))UV(nfrnrrfrnnr rnr*2n&frnnrfnrfbr0(V))U nfrnrrfrnnrrn&frnn nf+'nbb.bbnbnrbnb$r $nbntr" %% n rbbnrrrnb nb$rb$n . rbt.0. .rbbn %% r.rfbtbtnrtNN (nrDfn&frDrnfrDb"rDfrMnfrn nnb (nnr %t nnrrfnbnrnrbrr) *2 nb$r+3)r*nnrnb 5-*2.-*. -) .@-+.-3).rfbb&tnrrb -f=;.'nbn %t $brb +$rf nnbnf3*2nbbnnrnrfbt rbnr35-22.n %t nnrnn&frnnn n&br b nnrrnrnrnrnn

PAGE 164

== rrr*2bfrrrnfrnn*2bfrr 4nbnnr-f=;.nb-5==.nnrnr fnnrbnbn&frnnrb nbbrrb4nbnnrrrnfrnnnrb* nbbr&bnnrbrfrbbbr tbrfrnnfrnnrnbr t 34nbnbbr4nb*2 n&b-nfrnnfrnrnn&frn. trrfnrf+nbb bbrf$nnnfnrbrrb-OA;E& E.nbnrf b t&rf+r3)nbbbbnrn rfbrrb-O>E&BE.nrrbbb nnr*nbbrrnrrbnbnrb nb$r$nbbbA=>E=rbb$nb-=B!>E=. n>:Pnrn$bnf+r3)nbbbb nbnrbnb$r$nbntr" %t n r bbnrrnb$rb$nnA:AE=rbb$nb-=B!> E=.n;=P

PAGE 165

= . rbt.1. .rbbn %t r.rfbtbtnrtNN (nrDfn&frDrnfrDbrbDfrMnfrn nnb %-( (t6()bb; &)* (nnr %' nnrrfnbnrn"rrr) +*+( nb$r+'r3)nnrnb ?r-+*+(.-+'.@-+'.rfbb&tnrrb-f =B.'nbn %' $brb +$rf nnbnf3+*+(nbbnnrnn"rnrnf n&b-nnfn&brtnrnrnr.3 4b?r-22.n %' -5.nnrn&frnnn n&bnnrrr*2bfrr4nbnnrr n&frnnrb+'nbbr&bnnrMrnrnfr nnnrn&bf?r-22.nrnrb bbb(0..-f=B. +r''''

PAGE 166

=! nrn4rnnbfrrfnrf -InnJrnr.brfr4rfb rrb-O;BE&BAE.rrrfbnrf b t&$nbb &brb+'nbbrf+'nbbnb nrbnb$r$nbbb!>BAE=rbb$nb -B:>E=.n=:Pnrn$bnf+'nbbnb nrbnb$r$nbbb:B>;E=rbb$nb -B:>E=.n!>APnrn$bnrb+nbb bbnbnrbnb$r$nbntr" %' n rbbnrrrnbnb$rb$n . rbt.2. .rbbn %' r..+*+(bfrNNnrr nn( (0.NN(nrDfn&frDrnfrDb"rD frMnfrnnnb (nnr %6 nnrrfnbnrn"rr ) +*+(nb$r+'3)rUtNnnr nb?r-+*+(.-UtN.@-+'.-) .rfbb&t

PAGE 167

=A nrrb-f=:.'nbn %6 $b rb +$rf nnbnf3+*+(nbb nnrnnrfbt"rnr3b?r-22.-5 .n %6 nnrnn&frnnnn&brnrnr nrnnrrr+*+(bfrrnrnfrnnn rrrUtNbfrMrnrbbfrr-f=:. tbtrrrr'''nr +*+(bfrnrrnrbbbrnrb$n bbfr+'nbb . rbt.,3. .rbbn %6 r.rfbtbtnrtNN (nrDfn&frDrnfrDb"rDfrMnfrn nnb

PAGE 168

=> t6()bb; 7(&t6()f* (nnr %nnrrfnbnrnnrr=!t ) *+(nb$r+3)r*nnrnb (-=!t*+(.-*. @-+.-) .rfbb&tnrrb -f=.'nbn %$brb +$rf nnbnf3=!t*+(nbbnnrn rfbtnnr3(-22.n %nnrnn&frnnn n&br b nnrrnrnrnrnn rrr=!t*+(bfrrrnfrnnnrb* bfrrn b 4nbnnr-f=.4 b-5 =.nnrnrfnnnnb n&frnn=!t*+(nbbr&bnnrrb* nbbnrnnbrn tbrf rbbbbrfrnnfrnnrnbr t trrfnrbrfrn nnfnrbrrbbnrf b t&8+rrrb* nbbbb$nnbbrrb-OA:E&;!E.f rrb*nbbbbnr-OAE&;!E.f nbbbb-OAE&;>E.rbrrbnr-OA=E& ;!E.nbnrbnb$r$nbbb!B AE= rbb$nb;E=.n=A:Pnrn$bnfnbb bbnbnrbnb$r$nbntr" %n

PAGE 169

=; rbbnrrnb$rb$nn =E=rbb $nb;E=.nBAP . rbt.,,. .rbbn %r.rfbtbtnrtNN (nrDfn&frDrnfrDbnDfrMnfrn nnb t'()bb; &t'()* =t*rn&b-=t) *+(.nrnrbn =n =!t) *+(Mbbnnnrbn&bnnrrf rnnrbrfr$brrnrr rbnrnfrnnnrrf-f= .+rfn =!tnrnrbnB =t) *+(nn&bn n&brnnrbnnnrnn brnnbb-brfbW:. nnrnn&b fnnrbbrnrbfnnntnnrnr

PAGE 170

=B nfnrbnfr=+rnnrnrfbb nrrnbnnrbnnrrf tf$r n=tnrrntnnrnrnrfbtbnrr )n$nbrn$b$rnrn=t ) *+(rbbnnrnrnrnrr$nbfr$ rn$-f==. !t . rbt.,%. .rnbbn&nn&brnrbfn -.r=t*+(brnnrnnbrnrn -nrrb.r.nrnnrnr =t) *+(r$ nbr 2rnrr"rrr=t) *+(rnb$nb nrnrbr=+?r -=t*+(. -+. -*.,. !=t *+(bfrrf=tnrrrn ,nrrnr4 =t*+(bfrnnnrnrfbt"rnrnfnr n&frnnnrrrn&brnrnrnrr nfnrnfr'rbnbrfbn=t*+( n&br ,nr'bnfnrbn

PAGE 171

: bbnfbbrrr=t*+(bfrr ,nr& 4$brtnnrbn&bbrfrnnn 4bbrfbnn&bnrrrrbfr=t nnrn&b$brfb$frf!A;Cr!AC $br$nrr&nn&bnrn Qrrnnr-f= .tnnrn&b$ $fbrfbnA=Cr!;:C$b rbt.,t. 5nnnrnrnn=t*+(nrr +

PAGE 172

nrrr"rnr-f=t.bbn r4=t*+(bfrr"r?rfnrbb fn?r5nn&frnnnrrr=t*+(bfr rrbbfr-nn&frnnn+nbbrnr rnfrnnnr*nbb.nbrfnnrnr rbbfrnrnnrnrnnnbnfrn 5NNrffrnnbfr -N, .n"r?r bnnrnrnfrn rnn&frnnnrrr=t*+(bfrnnt nrrbNN-5 .nrrf=!$ bbrfr-N,.nnnbnfbnrn ,-f=. .

PAGE 173

rbt.,'. ?r -=t*+(. -+. -*. ,nrnnbrnr 6.?rnnrn=t*+(bfrnrb+nbbrnrrbrnbbr.?r nnrnrbn=t *+(bfr-5 NN.rnfn.n$bb&rn n ,(nrDfn&frDrnfrDb"rDfrMnfr nrrbbfr$rnnb 2r ,nr4=t*+(nbbrf=t nrrrnNnbfrnnrnrfbt"rnrnf nrn&frnnnrrrn&brnrnrnr rnfnrnfrbrfrbnrb frnnrn=tnrrbfrrb rfbtbrn-=.t&nrr$-f=!.nnbnfbrb $bnn$&nbnrnbrn -A;=;;; ; .rrnn=tnrrrn-A;=;=. bnrb$brnn ,rnb'bnf=t nrrrn=t*+(bfrnb$&nbr fnr4rnrnrn $frnnnrnr4rrnnbnfbr+:-=; >=;A;B! =!B:M+:D>=Ar=;>=!:A;B! !!B!M+:D>A$b.rrrrnr ,brn-;B= ;> B =!;B=M+:D>!.r nrb ,nnnrn nnbnf=n

PAGE 174

= rbt.,6. -ntr.nnbnfr ,rrrnr rrfnrbfrtNN-.(nrDfn&frD rnfrDb"rDfrMnfrnnnb-0f. b nnbnfnrbnb nnbnfnrbnrnrfb-b. rfrrnrfbrfbrbbnr $b 2nrnrrfr$nrbn ,?r nrnrn&rnrfrfn=t*+(bfrbfr bnnrrnnrrrb?rnrrbbr n$&tbr=tnrrrnrrn$bb-=.tnrrr nbn=tnrrrnrnbbrn'r brrbn rnrnrrfn bbr=tnrrrnnr&rtnrrrn-f =!.=;rbnffnrnrn=tnrr rnbbnrr -Ft% n-:=.t nnbnf. b r b -nrnnbnf.='nrfbn ,$r

PAGE 175

brrrrnnnnnntnrr rnrb$&nb-A AAAA.nnrnr4rA=B =A: : B.r+:-BA;.nrr b nnbnf-f=!.(8 =brnnbnfn b 2nrnrfr ,bfrttnrrrn fr frfn=tnrrbfrMn$rbb$n b ttnrrrnnrbnrrfbtbnrn br#nbbfr=B At > $rbnrr nnbnfrr ,r b nnbnfbbrnbrnnrn $rfrn$bnnbnfrrnnbnfr frnrnbn&rfrnr tnrrrnrn=tnrrrn nrfrb"nnbtnrrrnrn r-ftnrrrnr$rnn=tnrr rnrAtnrrrnr$rnnbbrt nrrrn. tr" ,nnnbrrnr nr&rO==:rrbnO=>r nrr$nrrfr=t*+(t& bnrn At > Bt : %rr"rnrrn=t ) *+(nbb&brrrrrbbnrn bbnfrnbtbfrnb&

PAGE 176

! 0nrrnrr=t) *+(rnb$nb nrnrbnbr=+(-=t*+(.-+.,0 !2r ,0 rrr$br=t*+(rnrrnnrnrnr r ,rnnrnn(-22.bMnfnrnfr nrnrnrnrnftnnrn&bnnrb rrtnrnrnrnf=tnnrn&bnn rrrbnrbfrrf4tN,t nrrr=tnrr2r ,0 nnrnn&b rrrbrfbrfbn=tnnrn&br $fnA!ACr$nrr&nn&bnrn Qrrnnrrr$fn=B:Ctnnrr $bb .

PAGE 177

A . rbt.,-. n ,0 nrn.(-22.rnnnrn =t*+(bfrrrb+nbb-5.r$. tnrrN,-5=..=t*+(bfrfnnr.rn btbr(nrDfn&frDrnfrDbnDfrM nfrnnnb 3(-22.nrfnrbbfnnnr nrrnfrnrn&frnnnbbnfbb rrr=t*+(bfrrnrn&frnnrb+nbb -5NN.f=A nrfnrbrrn4tN, 5=n ,0 -f=>.bnbn N,-f=A.'rbn$&nbrnnrnr4r n ,0 $bnnbnfbn%'b ==B ;Nnbfrrn rbrnbr$&nb-AAA; .nrfr "nb'NX=r%'b =B ;r4nnrnr4r-: =A!>;:A=A>= .rnnbnfbr-+:D;==.nr

PAGE 178

> rnfrrnnnbnf b -f=A.= b t nb&rrfbtnnrr ,0 brnbt br-f=At.r b nrntnrrrn bbrrfnbB; . rbt.,0. .%n(-=t*+(.-+. ,0 Mnfrnr rbbfr$rnnb.&rn nnbnfn ,0 nrfrn b bn(-22.nrnbtbrff ,0 $rrffrn2rf=;fr"nr$ frb$n ,0 brbrfnt!:n!: '=::Rt)$nfr$nf br)n$bn :Rt)$&rnrbr$n rrnnfrnrf ;

PAGE 179

; rbt.,1. t)bnnbn ,0 $n 0nrrrfrrr=t) *+(rnb$nb nrnrbnbr=+ b tr -=t*+(. -+. ,1 .2r ,1 bfrrn$bnnrnrnn=t*+(3bfr nnrnnr-22.bMnfnrnfrnr nrnrnrnftnnrn&bnnrbr nrnrnrnf=tnnrn&bnnrbr bnfn&bnnrbbfrr ,1 bnr f4tN,brfbn=tnnrn&b r$fn>BCr$nrr&nn&bnrn Qrrnnrrr$fn>:A!Ctnnr r$bb

PAGE 180

B . . rbt.,2. n ,1 nrn.r-22.rnnnrn =t*+(bfrrrb+nbb-5!.r$. tnrrN,.=t*+(bfrfrfrnr.rn btbr(nrDfn&frDrnfrDbrfrD frMnfrnnnb 3r-22.nrrnbfnbn&fr nnnn&bnnrrrr=t*+(nnr n&frnnnn&b-=trtnnr$b.nn rrr=t*+(nbbrnrnrnrr

PAGE 181

!: rnfrnnn=t*+(nbbrnbn&frn nrb+nbb-5!NN.f=B nrfnr br4tN,-f=B.n&bfrfbt rnrrnbtbr-f=Bt.nbn ,0 &rbn$&nbnnrnr4rr+:n ,1 $brbnnr b t-f= :.B; rbt.%3. .%nr-=t*+(.-+. ,1 Mnfrnr rbbfr$rnnb.&rn nnbnfn ,1 nrfrn b (nrDfn&frD rnfrDbrfrDfrMnfrnnnb 6(&'()b *( &)f* 2nb$rnrnr&rnrr#n rnrb"nrnnfrbfr=n&b$nnnfr n$$nn&brbnfnnbrn bfrbnrbnfrrnrr nfrnnr"rrfnn&brb frrnnrfbfnn1&r

PAGE 182

! r#nrnrb"rbnfnnfnrbtbbfrb=!t r"rn&brbnfrrr",rbbr nbn$r&rr4$br nrrn=!t) *+(nrfnrbtbffrf bfrnb&rrnrntrnrbr nbfrbrntnbn=!t) *+( bbnnnn&rnrMbnrfrnfrn& rbbrrrf=tN+(nbrfbrfr nrrnbnrfn&b&rrrf rnbrfbrfrn-b*N*(r (.:Arnn&bnnnrnrnn-nr. -f= . .

PAGE 183

! rbt.%,. .=!t) *+(r&r.bnrfn&b& .bnrfb&n.n 2nrb$nnfrnbn&r -rnbrnrb".=!t) *+(nbb-f$rbbr .rnnrnrr"rf&rnfr bfrnbn&)nrrnrn rnrb"n&bfnrrnbnbbfnbr nnrffrbn&br-f0t)r0Ut() tN b0tt() t0U.=A Bt =:nrb"nr"r&r=!t) *+(tb nfrnbb!t-trbn&.tnb-) *2.$nr r)t+N+(r(* nbbnnrnr) *2bb nnnrbn&bnnrrfr nnrbrfr$brrnrrrbnrnfr nnnrrf-f= .nfbn&bfbb bbnrfnb&brbfrrnbbr

PAGE 184

!= rbt.%%. .) *2nbbrr"rnrr. nrnnrnr *2r$nbr 0nrr) *2rnrrnb$nb nrnrbrrn$b=+(-*2. @-3).-) .,2 .2r ,2 rrr$br*2rnrnnrn$(-22.bMnf nrnfrnrrtnrnrnrnf n&bnn(-22.nrnnrrrbnr n&bnnr4nbnnrnn(-22.nr frfrnrbbbb(0..-f= =. r&nrrf=tN+(n-rb$$. rnrnbnbbNN B!

PAGE 185

! . rbt.%t. =tN+(bfrrnrnnnrbrrb bbbrnbrb4r.RfnS bt.*2bfrnrr=tN+(nrnnrr rrrn +-rrb.b rbbbn$nnnr&bnnrnbb bnrrfnrfb-.$rfr&btntbfr-'t1.bb -nrf.bnnnnbbrfn4 rRfnSbrb&btnt&b-'t'. :t : rbfrtntbfr-1t 1fr. =t = +Rfnb.=nrnnnnrnnbnfn bn=tN+(bbb-f= =.B! :r rbn ,2 $br n$=tN+( nn*2rnn*2nnrn&bnnr < <

PAGE 186

!! nbtn&bbbbbrfr&btntbfr-'t1. bbrfn 't1bbrf-f= =.f$rnnr nnnrrf=+n + tN+(n -nn&b.n +brrnrbfnnr bfrn&bnbnrrbbbn rfnrfbnn-f= =.rb&btnt&b-'t '. :t : nn&bbfr-f=tN+(ntN+(.r bbrnn +brnrbrnbfr -fUtN.f&bnrfnrfb1t1bbrf rbbn$brbbrfrnfrbfrfrn$ rnn&bnnrnnbbn&b.brnfn$brnfrnr-bbr bn&rrbrf. =t = bnnnbbrf t brb$r$r$nrnnn$ tnbfnfbbnfr5$b ,2 &bn&btntbfrbbrfn t

PAGE 187

!A . rbt.%'. 'rbn.bn ,2 $b.bbRfnS b-nrbrbbn.brfr.nfbtrrbn n$-rbbnrnrf.(nrD fn&frDrnfrDbnDfrMnfrnn nb tr ,2 bbrr4'N('rr nrbbbtrfrnnrfnrf &trfrn-==A==.nf$rf nfbtrrb-f= .nfbtrrb brnn$-O>Er AE.nrr rfnrftrfrnrr&fnrbrnr rfnrftrfrnnrrf=

PAGE 188

!> nfnrbrnO>EO=>Ernrrf$r Xbnnrrfn-rf>Ennrn. bnnrnnbbrnfr-5 D=AE.=;> nrnbnnnn$n ,2 r nnbbnfr-) .bfbbb-O BE.ffrf ,2 nbnnfrfrnfrrrn &btntbfrbb tr$=+ *2bfr$=tnrrrnrbbb Atnrrnbrnnf$b-=A.tnrrrrnr -f r .nnbnfbrb$b ,2 rn$brn -f= !.6$&nbn -A.-AA; ; ;; ;; ;.rnnrnr4rn = !>> B! !A:=!BrA; ;=:;;> ; =A B ::$b= ..

PAGE 189

!; . rbt.%6. n ,2 rb.rrr rnnnn=tnrrrn-bbn.nrnbfr rAtnrrrn-nrf.nrbbb nrnrrbn$rr.nbbrnr n ,2 -rfbrfrn$b.nrnrn nbbrnrn.bnn-RfnSb. bbrfbr$b.nrnrrbr ,2 +4b.=bnnnrnnbnfnb n=tN+(bbb-f= A.B! :rrbbr brrn 't1bbrfn nb& nnnbn*2bfrrbbb-f = A.2rbfnnrnnrnrnrrn

PAGE 190

!B rr) *2brr't1bb t(-*2.%3 n$=tN+(nn*2rrnn *2nnrn&bnnrnbtn&bbb b-f= A. . rbt.%-. .Nbbtrtrnrn tbnr bn=tN+(rbbb.*2bfrNNr %3 rbnnrn$r ,2 .'frnbn %3 (nrDfn&frDrnfrDbnDfrMnfrn nnb

PAGE 191

A: =tN+(nn tr tbrnrB! nQrr"rrrf$rntrfnrb nQrnrnrnrnrbr4rn n + trfffrrfnrf &nrf"ft"frrb-O;E&B;E.rrrfbnrf t&-f = >."nrn-OA;E&A;E.r %, ffb %3 rnfrnbrrnf) nbnrnfrr rn$n .

PAGE 192

A rbt.%0. 'rbnbn %3 $b.bb4f b.brffnr(nrDfn&fr DrnfrDbnDfrMnfrnnrnr bnrrbbnnb.ffrfbr"f"ft rrbrbbnbr-bnrr rnbnnb. &btntbfrbb tbnr$=+ *2bfr$=tnrrrnrbb brAtnrrnbrnnnbnfbrbnbr -=A.tnrrr$b %3 r b t-f= ;. $&nbI-A A .-AAAAAAA A A ;!YYY.Jrnnrnr 4r-=BA !=;:= A >ArA:=;=A:A>; :A=;= $b. b nnbnf=. rbt.%1. n %3 rb-=A.tnrrrn b nnbnfnbbrnr-rfbrfr n$b.nrn.bnn-4 b.bbrfbr$b.nrnrrbr %3

PAGE 193

A nf=tN+(nbnb bbNNbrr) *2r=!t) *+(ff *2bfrnbbbnnnrnrfbtbtnrtNN .rbrB:B 2rnrrnr r) *2rrn*brrfbtntnrt + (-*2.-*. -).@-) .-).%, .-f= B.*2bfr rf=tnrrrn %, nrrnr4*2bfr nnnrnrfbtnnrnfnrn&frnn nrrrn&brnrnrnrrnf nrnfrn nrnnnrr %, bbnr4 *2bfrrrrrn(4b fn(5 =nn&frnnnrrr*2bfrr rbbfr-nrnfrnnn*nbbrnrn&fr nnnr)nbb.nbrfnnrnr-f= B. rbbfrnrnnrnrnnnbnfrn 5 =NNr %, brffrn nbfr-N, .nrrrn( bn 4bnnrnnrnfrnrnn&frnn nrrr*2bfrrnrn&frnnrb)n nr5 =NNnrrf= B$tnrr N,-5 .nnnbnfbnrn %,

PAGE 194

A= . . rbt.%2. (nnr %, nrnnbrnr6.( nnrn*2bfrnrb*bfrrnrrb )bfrr.( nnrn*2bfrrnrrb )bfr-5 N,.rnfn.n$bbbnn %, .br'N'Nnr(nrDfn&frD rnfrDbnDfrMnfrnrrbbfr$r nnb 2r %, nr4*2nbbrf=t nrrrnNnbfrnnrnrfbtnnr nfnrn&frnnnrrrn&brnrnr nrrnfnrnfrbrfrbn -f==:.rbfrnnrn=t nrrbfrrtnrrrfbtbrn-f==:.-=.t &nrr$nnbnfbrb$bnn$&nbnr ntnrrrn-AA.rrnn=tnrrrn

PAGE 195

A -AA.Nnrrb %, nnn rnnnbnf=rn # . rbt.t3. +bn %, rb.r rrrnnr=tnrr-bbnr.rtnrr rn(nrDfn&frDrnfrDbnDfrMnfr nnnb 'rrbn ,nnbnfn %, rrrbb 2rrbn %, ( nrfrn *2bfrbfrbnnrrnnrrrtnrr( nrrbbrn$&tbr=tnrrrnrr n$bb-=.tnrrrnbn=tnrrrnrnb tnrrrn'rbrrbn # rnr nrrfnbbr=tnrrrnnr&rt nrrrn-r ,.r4nbnrnrn =tnrrrn-f==.'nrfb$r brrrrnnnnnntnrrrn

PAGE 196

A! rb$&nb-.nrr nnbnf-f ==.. rbt.t,. 'rrbn ,.n=tnrrrnr rnrtnrrrn-nrf.brfr.b4 b 0nrr"rrr) *2rrn*br rfbtbtnrt?r-*2.@-+'.!-) !%% + $rfnrn&brnnnbnfn=tnrrrn -r %% rbnbn rrfbt"rtnrt tnr&rnrn=!t) *+(Mn$ %% nr

PAGE 197

AA bNN-?r5 b tb?r5 N,.rfnrbb NN-?r5fnrb?r5 N,.-f== . . rbt.t%. .rfbtbtnrtNNr.=tnrrN,n %% -tbbrf$.rb$rf. nnbnf nr=tnrrrn(nrDfn&frDrnfrDb"r DfrMnfrnnnb n %% nrrnrbnrnrfrbbfr -nt&b. n&brfnnr5$b %% nbrfrnff + -f===.rnrnrbbbbbrb bfr8+'nbbbbnrrbbb-f ===.bNNr %% bnbNNr t &rfrbbfr-r %% +'r t .rnrnrn frfbfr-rbbrr %% .ffr&r

PAGE 198

A> nb tnbrbn?r Zr*2)n$rn t rrnrn*2 . rbt.tt. .r %% brbfnb$r nbbrrbbfr.rb'N'Nnr-fnb$r nbbrnrrbbnnb.. b ff(nrDfn&frDrnfrDb"rDfrMnfr nnnb &r tn$nr&fnrbrnnn O; E&;;E$OE&>>E,rnrb tr %% rff'N'Nnrr $rrfnnrn rrb$nr&fnrbrnn %% bbnt

PAGE 199

A; &bnbbnrfnrfrbbbrnrnn f+'nbb 2nbnrr$nb$nbnrnrb rr) *2rrn*nnr 5-*2.-*. -) .@-+.-3).%t .rnb tn ,% &5 Znrnbnnrnrfn rrb55==NNn tnnr *2bfr-5 N,.rnbrnfrnnnrb *bfrr&bnnrrrbbfrrrb4nb nnr-f==t.'r ,% 55 N,n %t t b*2bfr$fnrbrnbrfrr&r t +brfbnrftrtnbrfr -f==. .

PAGE 200

AB . rbt.t'. .rfbtbtnrtNNr.=tnrrN,n %t -tbbrf$.rb$rf. nnbnf nr=tnrrrn(nrDfn&frDrnfrDbrbD frMnfrnnnb &r tn$nrnfnrbrnnn ,% OA;E& E$=E&> E-f==.nf t r %t rrfnrr ,% nfnrbrnbfr bnrf b t&nbbn+rrb8nb$rnbbbb$n rnfnrbrrbn %t 'frnnrnrnrb* bfrrn&bnnrnrfbtrbnrb rbbbrQr + tbrfr nrnbrfr'r ,% nnrnrbbb nbnbnfrbbfrnrrbrfbbrfb rrrfbrrrfnnnnr)n$n n %t $bnrbnnn

PAGE 201

>: %-( (t6(bb; &)* '$nbrnfrnbn r"$nrbnfnnbbnb"bfrrbt nfrMrnQn&rnrnnbnrnrb"nr n=brnnrbnfr fnnnrnr-bbrn&brr bnfr.rnfrnnnrfn&b +*+($rrbnfn=!t*+( trAtnnrnfr nbbfn'bnfbfn rrnn&n5tnrnnnrnrnrfbtbnr nb-f==!. ==rrrrrnnr $nb +nfrrrnf =+ t rbt.t6. ,nrnnrnr ) +*+(r$nbr

PAGE 202

> 5nrbnrr"rr+*+(r nb$nbnrnrbr +?r-+*+(.-+'.@-+'.%' +*+(nrn2r %' bnnrnrn rnfrnn+*+(rnrnnnrn rb?r (0.bbNN 4tnnrn nrnfrnn&bbfnbr=tN+(t bfrnnnfrb=!t*+(bfrrnbbNN $rn$B=%bn=tN+(+*+(n + t nrbrb?r (0.bb t r tbrnrB!nrnrbr4rn n + trfbfrrrfnrfbbnrf nrb4rfbrrb-O;BE&BAE.rrrfbnrf b t&-f ==A.0n$bnfr&brb+'nbbnb nnrnf) nbnrnbr n$n

PAGE 203

> . . rbt.t-. rrnrnfrnnrrnn +*+(bnnrnrnn&bbrfr=tN+(tb bfrbr +b %' .r'N'N nr.3rbnfnn=tN+(t t b.4f(nrDfn&frDrnfrDb "rDfrMnfrnrrbbfr$rnnb nnrn tr %' r4brfrnfrr n+*+(bfrrnrbbbbb&bnnr nbbNN-f==At.ff %' nb bbrn6rnnrnbrnbbnfrnrn

PAGE 204

>= rnb$nnfrnrrnnrrnfrn n+*+(nrfnrfMrrnnnrnbrnbfr bUtNnb$nbb&bnnrnbbNN%n rfnrf-'t'. :t : . rbt.t0. .rfbtbtnrtNNn. %t rrrfr''''nr(nrDfn&frD rnfrDb"rDfrMnfrnnnb 'nbb %' nfnfrnrrf$rnbr bbrn1nUtNbbnrn bbrn)n$bnrbn %' $bnb&b bbbNnbnbbrf&bnnr

PAGE 205

> nrrrfbnrbbb,rnrbnr r"rr+*+(rrnNrnn bb t . rbt.t1. .rrrfrb. rrrf4f nnr?r-+*+(.-N.@-+'.-) .%6 .n$rn trnfrNNrfbtbnr-?r5 .r &rbbbb-?r (0..2r %6 ?r Z bnnrnrnbrnfrnn nNbfrrnn&frnn+*+(n&b-f==>. br + nrrfnrrfrn+*+(rN bfr-f==>. tbtrr-f==;.r r''''nr+*+(bfrnrrn

PAGE 206

>! rbbbrfr+'nbbbbrnrb$n t6()bb; &t6()f* $nnfrrnrb$bbn&rnrn bfr$nbnrrnrbnnrnr rnrb"nrrnrb$r6 rnrb"nrrbn&rnrbrnrb"nrnr n&rnrnnr=2rrnrb"nrn=!t) *+(n=!t ) *+( bnr&n&frnn$brbnrnrnfrn nrn-rn5tn&.$n&r bfrbfbbnrf5t&-f==B. rbt.t2. .=!t) *+(nbbrr"rnrr .nrnnrnr =!t*+(r$nbr 2n&frnn5tn&bbnn&b nnrnb=!t*+(rbb$=tnrrrnr nrnrn2rnrn&frnn5tn&rnrb bbnnrrrnrbrnr-rbrnfrnnr

PAGE 207

>A n.rf==Bnbrbnrn + rbfrrrnf=+ t .. . rbt.'3. .rfbtbtnrtNNr.=tnrrN,n %6 rb$rf. nnbnfnr=tnrr rn(nrDfn&frDrnfrDbnDfrMnfr nnnb 5nrbnrrnrr*+(r nb$nbnrnrbr +nnr(-=!t *+(.-*. @-+.-) .%.rnnb trn ,t '&( Znr&4bnnrnr

PAGE 208

>> fn rrb(5= NNnn t nnr=!t*+(bfr-5 N,.rnbrnfrn nnrb*bfrr&bnnr-f=:t.'r ,t (5 N,n %tb=!t*+(bfr $fnrbrnbrfrr&r t-f=:. +nbnbbrfbfnrb r-f=:. nn ,t nbnnrnnnfr bbnnbrbnrr$rn nnrnnfrbfrnrnbbnnr nrn$b-nf&.rbrfrn$bnrnnbnf nbtrnrbbfrnfntnnrnrn$nbnr bbfrrrnnb$bn" rrnrb2rnrnfrbfr=t) *+(rb n=+bbr$nnnrnrbn=!t ) *+(nrnnrnn&brtnbbn&bn nbrnnbbn3&rnrrrnrb"nrn=!t ) *+(nbbrrnnrnbbbrn$b nnrbnnfnfbnr'n r"rnr t$nb"nnbfr

PAGE 209

>; nrbfrfrfrfbtbtnrtNNn nfn

PAGE 210

btn frfrbnbrb b rb!b"#b$f%r! b btntfbrnbtnrrbtfbrtrb rtrfrbrrtf rfnrbrrftnbtrn !"b bbtfrbrrrt#rftn btrbr$nbr%&'nnrbr(r & brbr$n(%$'rrbtffrbt !n)*&tfbr tb%$'nbr%&'nnrbr+"tbr nrr n #tbfrbt n# '( +"tffbtb rrbtfbrtfbrbrbf nrr#br b n#+rtfbrbt !n)*& trb%&*,nrn-nb(tb'rrfbtbrb(n trf nrb(tbbrb,nr r%&'br$rrt+"ttrf bttfrbrrbr&*br %&'nbr%&'nnrbrbtr+

PAGE 211

./ ) b" b 0ttbbtbrbr&brt r+)1brbrbrb2br2)2n-// )bt2b%f! 03tf'+ bb* +,frf-.f!/f01 &%$ '4+!5%+ f /+/,t'br5&*45%.+f/+/,t'bb6tr *#br)%/+6'rb/6rttbrbtbbbrbrb +!3&7r.!3&brrtbbrbrb3&7r b+"bnr1ttbtbtbrttrb brrfbrtr+ 2+0 +&&,5 -$8 b 9 t !+.! nfr 9-+,,%,': 9-+-/,%,': f 9 /+ /%':;9/3<9/3=9/3 9 % ': 9. 9+! fn 9+/n-,!>% %r'9/+.? tr.!/-bb% @A% ''+#rbt 9/+/! 9/+--% @A% ''+ +,frf-f3r/f41 &%$ '4+!5%+ f/+/, t'br5&*45%.+f/+/,t'bb6tr *#%6'brB5%6'br)%/+6'rb/6rttbrbt bbbrbrb+!3&7r.!3&brrtbb

PAGE 212

. rbrb3&7rb+"bnr1tft btbrttrbbrrfbrtr+ 2+4 +&&5,$8 b 9 t ,+.,tr n n 9 .+ .% ': 9/+..%,': f 9/+-/%,':;9+/./%'3<9. + %.'3=9 -+/%'3 9. +!%!': 9 9+-.!fn 9+ !n,./ >% %r'9/+/! -?tr !bb% @A% ''+ #rbt 9/+/! 9/+/ % @A% ''+ +,f))'f-f3r/f51 8&bt 4 rb/ 6rttbrbtb*#%6'brB5%6' brrbttrbttbrbbtbb %rtbtrtfttffr'+6ffrtbbt ttbrbnbrrttr5brrfbrtr+ 8&bt 4 rb/6rttbrbtb *#%6'brB5%6'br+"bt rbrtbrbbtt1brbrtbrb btbb%rtbtrtfttffr'+ 6ffrtbbtttbrrttr5brr fbrtr+ 2+5 +&&5,$8 b 9 t ,+-tr n n 9 .+!.-%': 9+!,% ': f 9/+!-% ':;9-+ .%,'3<9.+-.%,'3=9 +//%,'3 9.+% ': 9 9+!fn 9+,,!n,--

PAGE 213

. >% %r'9/+. .?tr bb% @A% ''+ #rbt 9/+/!, 9/+/!,% @A% ''+ +,f))f3r/f(61 &bt 5 rb/6rttbr btb*#%6'brB5%6'br+" btrb5brtt br5$ %+/6-$r+/65'+"trbbbb rbrb+!3&7r.!3&rtbbrbrb3&7r bttbrfbbrbrb +!3&7r/!3& brtrfbbrbrb3&7r b+Ctbtttbttbt D&*brbt+ 2+(6 +&&58 b 9 t !+tr n n 9+% : 9.+./!% ': f 9+ % ':;9-+, %-'3<9.+./%-'3=9-.+-%-'3 9!-+ % ': 9 9+.fn 9+ .n,>% %r'9 /+/,!?tr/,bb% @A% ''+#rbt 9 /+/!! 9/+!/% @A% ''+ +,7f))f3r8f3r/f('1 &bt 5 rb/6 rttbrbtb*#%6'brB5%6'br +"btrb5brtt br$b5%+/6.r5'+"t7frbbt brrrb5$ bE5+/brtbb,3&b+

PAGE 214

. &tttbbtttbtbrb%.f ,F bttbr5&*45'+ 2+(' +$b&,5-8 b 9 t !+ rtr n 7 f 9 +% ': 9-+ ,%': f 9+/%,':;9/3<9-+.,%'3=9/3 9,,+%.': 9 9+.fn 9/+-n!>% %r'9 /+!?tr/-bb% @A% ''+#rbt 9 /+/9/+-!% @A% ''+ +,frf-f3r/f(1 &%$ '4+!5%+ f /+/,t'br5&*45%.+f/+/,t'bb6tr *#%6'brB5%6'br)%/+6'rb/6rttbrbt bbbrbrb+!3&7r.!3&brrtbb rbrb3&7rb+"bnr1tft btbrttrbbrrfbrtr+ 2+( +&&5-$8 b 9 t ,,+..tr n n 9 /+/% ': 9/+..% ': f 9/+/,% ':;9.+%!'3<9-+./ %,'3=9 !+ !%!'3 9!,+%!': 9 9+!!.fn 9+.n,,/>% %r'9/+/-?tr /!bb% @A% ''+ #rbt 9/+/, 9/+!% @A% ''+

PAGE 215

., +,7frf-f3r/f((1 $%$ '4-5%+-f/+/, t'br5&*45%.+f/+/,t'bb6tr *#%6'brB5%6'br)%/+6'rb/6rttbrbt bbbrbrb+!3&7r.!3&brrtbb rbrb3&7rb+"bnr1tft btbrttrbbrrfbrtr+ 2+(( +$&5,$8 b 9 t -/ +,/rtr n 7 r 9 .+--%': 9+/ %,': f 9-+, !%,':;9/3<9/+-%!'3=9/3 9-+/%': 9, 9+,.-fn 9/+./n-/>% %r'9 /+/,./?tr-bb% @A% ''+#rbt 9 /+/!/ 9/+ ,% @A% ''+ +,32/f(t1 5&*0br1b brbt ,85&*%.+f/+/,t'bb b6tr$5rb/62C#bb.!3&brr tb+&r+5$ bb5brtt bttrbtbrb% + F'+5n$2%*D'8 +.% 5'-+%5'+ 2+(t +&.5$!8rtr n 7 r 9+/!/%,': 9 ,+,!%-': f 9.+/,%!':;9/3<9+ /!% '3=9/3+ +)32f(.1 B5&*0br1bbr bt ,85&*%.+f/+/,t'bbb6

PAGE 216

.! trB$5rb/62C#bb.!3&brrt b+&r+5$ bb5brttbttr btbrb%./+ F'+F'+5n$2%*D'8+ % 5' ,+ %G5'-+%5'+ +3 32f(&1 5(5&*0br1b brbt ,85&*%.+f/+/,t'bb b6tr5($5rb/62C#bb.!3&brr tb+&r+5$ bb5brtt bttrbtbrbn%,+-F'+5n$2%*D'8/+.% 5'+%-5'+-%5',+ %5'-+%5'+ +,(fr(8f)r3(/f(01 r%$ '4 5%+f/+/, t'br5&*45%.+f/+/,t'bb6tr *#%+!6'brB5%6'rb/6rttbrbtbbbrbr b+!3&7r.!3&brrtbbrbrb3&7r b+"bnr1ttbbtttbtb rttrbbrrfbrtr+ 2+(0 + 2 % H'r &!5./8 b 9 t ./ +frbt n f 9+!!%': 9+!!%': f 9--+--%.':;9/3<9/3=9/3 9/+ % ': 9 9+fn 9+ n--!->% %r'9 /+//?tr/bb% @A% ''+#rbt 9 /+/,. 9/+,/% @A% ''+

PAGE 217

.9 %//H'r &5,8 tb 9 t .,+.frbt n f 9+,.%': 9 +,.%': f 9--+%!':;9/3<9/3=9/3 9.,% ': 9 9+..fn 9+ n ->% %r'9/+/,,,?tr /!bb% @A% ''+#rbt 9/+/,. 9/+ % @ A% ''+ +,'14t'1'&fr(8f3r(/f(41 5&*45%.+f /+/,t'r%$ 5%,+.f/+/t'&%$ ',5%,+f /+/ t'*#%+/6'bbbtbrtrbbb brbrb+!3&7r.!3&brrtbbrbrb 3&7rb+6fttbbtttbttt brbn+"bnr1bbtrttr5brr fbrtr+ 2+(4 +r+.,&+-&58 b 9 t .,+,frbt n f 9+!%,': 9+!%,': f 9--+ .!%,':;9/3<9/3=9/3 9/.!%': 9 9+.,-fn 9+//n,.>% %r'9 /+,?tr/!bb% @A% ''+#rbt 9 /+/!9/+ % @A% ''+ +,(fr(8f3r(/f(51 &%$ '4,5%+ f/+/, t'br5&*45%.+f/+/,t'bb6tr *#rb/6rttbrbtbbbrbrb+!3&7r.!3& brrtbbrbrb3&7rb+"bn

PAGE 218

. r1ttbbtttbtbrttrbbrr fbrtr+ 2+(5 +& &58 t frbt n f 9+-!%!': 9 +-!%!': f 9--+,%!':;9/3<9/3=9/3 9/+-%': + +,fr(8f3r(/ft61 5&*45%.+f/+/, t'r%$ 5%,+.f/+/t'&%$ '-5% +f/+/ t'br*#%+/6'bbbtbrtrbbbb rbrb+!3&7r.!3&brrtbbrbrb 3&7rb+brfnrbbtttbttt brbn+"bnr1bbtrttr5brr fbrtr+ 2+t6 +r&&58 b 9 t .!+-frbt n f 9 +,.%.': 9+,.%.': f 9-!+..%':;9/3<9/3=9/3 9..!% ': 9 9+ .fn 9+-,/n!,,>% %r'9 /+/-?tr!!bb% @A% ''+#rbt 9 /+// 9/+% @A% ''+ +,f3rf)!f3r/ft'1 5&*45%.+f/+/, t'&%$ '-5% +f/+/ t'*B#%+/6'br r nbrt% r n )5+/6'bbbtbrtrbbbbrbr b+!3&7r.!3&brrtbbrbrb3&7r b+)rbbtttbtttbrbn+

PAGE 219

.. 2+t' +&&5!$/8tr n 9+%,': 9 +%!': f 9+..,,%,.':;9-+/!%,'3<9/+-%,'3=9+.%,'3+ +,!fr(8f3r(/ft1 5&*45%.+f/+/, t'r%$ 5%,+.f/+/t'#%$ 5%!+f/+/ t'br*#%+/6'bbbtbrtrbbbb rbrb+!3&7r.!3&brrtbbrbrb 3&7rb+brfnttbbtttbt ttbrbn+"bnr1bbtrttr5br rfbrtr+Drftbtbrbrbbt brbtrtbrbrr)I2*brff bbt (0 + +,!(fr(8f3r(/ft(1 5&*45%.+f/+/, t'#%$ 5%-+f/+/,t'br*#%+/6'bb btbrtrbbbbrbrb+!3&7r.!3& tbbrbrb3&7rbbbbrbrb +!3&7r/!3& tbbrbrb3&7r b+!3&7r!3& brrtbbrbrb 3&7rb+brfntttbtttbr bn+"bnr1bbtrttr5brrfbr tr+$btrftbttbrbbt

PAGE 220

. brr)I2*brffbbt (0 + +,fr(8f3r(/ftt1 5&*45%.+f/+/, t'&%$ ',5%,+.f/+/t'&%$ '-5% +f/+/ t'br*#%+/6'bbbtbrtrbbbb rbrb+!3&7r.!3&brrtbbrbrb 3&7rb+brfnrbbtttbttt brbn+"bnr1bbtrttr5brr fbrtr+Drftbtbrbrbbt brbtrtbrbrr)I2*brffb bt (0 + +,(f :fr(8f)r3(/ft.1 r%$ '4 5% + f/+/ t'&%$ ',5%,+.f/+/ t'&%$ '-5% +. f/+/ t'br5&*45%.+f/+/,t'bb6 tr*#%6'brB5%6'rb/6rttbrbtbbb rbrb+!3&7r.!3&brrtbbrbrb 3&7rb+"bnr1brfnrbbttt btbrttrbbrrfbrtr+ 2+t. +r&& n%(J'8 t frbt n f 9+!,% ': 9 +!,% ': f 9-!+%':;9/3<9/3=9/3 9..% .': +

PAGE 221

/ +,(f :fr8f3r/ft&1 r%$ '4 5% + f/+/ t'&%$ ',5%,+.f/+/ t'f%$ '-5% +/ f/+/ t'br5&*45%.+f/+/,t'bb6 tr*#%6'rb/6rttbrbtbbbrbrb +!3&7r.!3&brrtbbrbrb3&7r b+"bnr1ttbbtttbtbrttr bbrrfbrtr+Drftbtbrbr bbtbrbtrtbrbrr)I2*br ffbbt (0 + ; -"b* &r 0 rbrfbtrrbbr5&* tr*#B5br)+"rbtbb &%&*'%)'!%*#'rftbt(nbbrbrbt%#f,+b'+0 bt 0 btbrbt*1fn 1bfbrbtrf b(+Bb&*ttrbrftn rfb(tbrrrbbr+"&%KK' 0 rb(frbb(tbr r r brbrrbbrrrr&*tfbrrGbbt r%#f,+'+"Gbbbt%$ 'rbrf btrfrbrbt)tt tbrfbrnbrb+"r&%KK' 0 btrb

PAGE 222

(frbb(tbr r rbrb rrbbrrrr&*tfbrrGbbtrb ttb r rfrbrbt)tt%#f,+'+" Gbbbt%$ 'rbrfbt (frbbrbt*#ttrb(btrLbfbr rbttfbrbbrnbrb+Bbbtnfbrbr brfrbtntb%00'brttb btrbrbr%00'%CC'%00'+ b' !bt1'1 b'"rtt 0 br'rftnbtnrnbCC+ &br9fb(fr9rfr9t9frLfrb btb+

PAGE 223

&r 4 rbrfbtrrbbr5&* tr*#br)+"rbtbb&%&*'%)'%5' rftbt(nbbrbrbt%#f,+b'+0bt 4 btbrbt*1fn1bfbr+Bb%KK'r bbfrbtbbtf%$ 'brrbr b(btrrfrbrrr)tt%#f ,+'+"Gbbtrb(frbrb ttbrrbrrbbrb(tb(frb &*tfbr+Bb&*tfbrrbrbtr *btnfbrbr btrf b(+Bbbrfrfbr tbrbMrfrrr rbbbrbMbrb(tbbrtfb ttnrtb+*tntrbrbbrftbr tbbbttt f tbrtrbt)tfbrbr btbrrrtbttbb+ b' !bt11 b'"rtt 4 br'rftnbtnrnbCC+ &br9fb(fr9rfr9t9frLfrb btb+

PAGE 224

&r 5 r( 4 tbttf+" rbtbb&%BB'%)'%5'rftbt(nb brbrbt%#f,+ '+0bt 5 btb rbt*tb+Bb&%KK'rbbfrbtbbt f%$ 'brrbrb(btrrfr brrr)tt+"Gbbtrb (frbrbttbrrbrrbbr b(tb(frbBBtfbr+BbBBtfbrrb rbtr*btnfbrtb btrf b(+ BbtbMrfrrrrbbbr bMbrb(tbbrtf*bbbb rNnNbrfrbrrrtb)%#f+D '+ !bt1(1 "rtt 5 +&br9fb(fr9rfr9t 9frLfrbbtb+ &r (6 r( 5 rbbrb+" rbtbb&%BB'%5',4,5rftbt(nb brbrbt%#f,+,'+0bt (6 btb

PAGE 225

, rbt*tb+Bb&%KK'rbbGb bbtf%!'brrbrbrrbbr b(tb(frbBBtfbrr r rbbt tbrbttb(frbbttbr(frb trfb(b tbrfbt+"btnfbrtbbtrf f b(br tt5CrrfMrr*tbbbttt f tbr brbrbt5Crtbbrfbtttrb #+ !bt1t1 b'"rtt (6 +&br9fb(fr99frL frbbrftrttbtb+ &r (' r( 5 rbbrb+" rbtbb$b%5BB'%5'-45rftbt(nb brbrbt%#f,+!'+0bt (' btn btBB+Bb$brnrb%'brtbrb brbbrb(tb(frbt(frb brt(frbrBBtfbr+BbBBtfbrbrtb

PAGE 226

! b$brbbr+BbBBtrbbrbrrf b(tbr5CrfrfBBttbbBB rBBtttrfrrtbrf* nt btrf f tbrtbrrbtbtfbrtt rtbttbb+"tt5Crrfrfbtfr tbr000br%trfrb *#'btrf b(brtn Gbbrftbbrrt%E-+/:(-+!:'bttrbbrfb tt+"btrbttrbbtbbttbb+-: rttt%,,+: '+-Frbtfbtt+" bttbbtrbttrbbtbnr1 (' brttrbrrbttrbt+ !bt1.1 "$b%BB'%5'-tr t' +&br9fb(fr9 9tLfrbbtb+ &r ( rbrfbtrrbbr5&* tr*#br)+"rbtbb &%&*'%)'%5'rftbt(nbbrbrbt%#f,+-b'+0 bt ( btbrbt*1fn1bfbr+

PAGE 227

Bb%KK'rbbfrbtbbtf%$ 'br rbrb(btrrfrbrrr) tt%#f,+-'+"Gbbtrb(fr brbttbrrbrrbbrb(tb (frb&*tfbr+Bb&*tfbrrb rbtr*btnfbrbr btrf b(+Bb brfrfbrtbrbMrfr rrrbbbrbMbrb(tbbrt fbttnrtb+*tntrbrbbrf tbrtbbbttt f tbrtrbt) tfbrbrbtbrrrtbttbb+"(n trffbrrrrfrfbtn fbrtbbbbrfbrbbtttbrtttbrtbrb brf +-,:rOrbbr +! .:brrnrftr &bbbr +,-br +!:br +!br +!/:t+ b'

PAGE 228

!bt1&1 b'"rtt ( br'rftnbtnrnbCC+ &br9fb(fr9rfr9t9frLfrb btb+ b &r (( rbrfbtrrtrbbr5&* tr*#B5br)+"rbtbb $%&*'%)'%5'4%*#'%B5'rftbt(nbbrbrbt %#f,+b'+0bt (( btbrbt btnfbrbr+Bb&*ttrbrftnrtr fbb(tbrbrrbbr+Bb$%KK' (( rb(frbb(tbr r rbrb rrbbrrrr&*tfbrbr(frbb rbtbtfbrrb rbbrfr%#f,+'+"bbt %$ 'rbrfbrttrfr bbrbt)ttbtrb rbbrfr+Bb rbtbttbr&*b(tb%fr bfrr(frb'brbrrb r(frb5Crfrbrbtb %E+! :'trfr*brf tf+" r rbt) tfbrrtbr n#tbrfb rtbttbbtrfrfrrtbr n# +" n#brbbbrfbrf*# brbrrfrbt)ttttrfbtn

PAGE 229

. bfrbtbrrt%E+-:(/+-:'brfB5ttttrf btnGbbrftbbrrtbbtrf b(br f*#brB5ttttbrbrftb brrt%E!+-:(!+.:'brrtbttbrb) ttbrrbrrt+"btrbttrbb tbbttbb!-+ : rttt%-+/: '.+/F rbtftt%*#brB5'+"bt rbttrbbtbbttbb, + : rttt %-+/: ',+,Frbtrrbt)tt+"bttb btrbttrbbtbnr1 (( br ttrbrrbttrbt+ b' !bt101 b'"rtt (( br'rftnbtnrnbCC+ &br9fb(fr9rfr9t1r9frLfrbb tb+

PAGE 230

&r (t btt1rt(rfbtr5&*tr bG$5trfbbrbrf5$ +" rbtbb$nt,n(rnnb(tbn-n b(tb%n5n-n5)*&'D&*brbt%#f,+.' 5n$2%0r(C'+0bt (t btb($ntntbb%5&*0'rr (b5)*&b1rbfrrfr bbtbrrbrrb(tb+#brbt btbtttbffrrr b(tb7b(tbbr(tf+Bbttrr bMbrttLrffr(tfr ffrbrbb(tbbrrfb (frbbrrb(tb+"trftbbr0C&*0 br+ !bt141 "5)*&1rr t' +&br9fb(fr9rfr 9tfr9Lfrbbb(btb+

PAGE 231

// &r (. br (& r1rbrrbtbrr (t +" rtrbtrfbttbrrbrb 5&*tnbr r n(tnt+$brbt btD&*5n$2trbr+0rf brrbb (t r (. br (& t bb1rb5&*brfbbt+ rb!b"#b$f%r! &r (0 rbrfbtrbrfbrrbbr 5&*tr*#brB5+"rbtbb >r%&5-'?%&5!5'/+-->r %&5-' ?%&5!5'rftbt(nb brbrbt%#f,+b'+0bt (0 btb rbt *#brfbrt% 'nrrtf+Bb&*tt rbbrfbrrLrfr(frbbr fb(tb%rrnrrbbrbrrr rrbbr'%#f,+'+"bbrttrbr rr%KK'br+rbrrbbbtfbrb rb(rrrtfbrfbrtbt %&2' %&2'-%&2' %&2' %&2P' %#f,+'+rrb (tfbrb(frbb(tbf%rbrrb brbrbr bnrrbbrr'tr rbtfbr (frbbb(tb fbrtfbrfrbrt(frbrb

PAGE 232

/ rrbbr+r brrrQ tbrtt.rrbbtbr r++9/+ +"rt.rr rttbbbttr brbrrr ttbbtn+r rbtfbr8rbrrbbrr b(tb(frbbrrtb (frb b(tbfrbtfbrtrfrGbnbbt rbrf>rbrr%&$'9-?+Ktr b(frbrbbtrbbtrr bt%r n9+./!+r n,9+, %'brr n 9+,!-%':' brtrbbrfGbtbrbf%&$9,'+ b'

PAGE 233

/ !bt151 b'"rtt (0 br'&*tfbrCCr %&2' %&2' %&2P' CC+&br9fb(fr9 brfbr9tLfrbbrtrttb tb+ *r (0 brbr trtt+"rfrbbbrbt bttbrbr+"btrbttrbbt bbttbb!.+: rttt%.,+/: '.+.Fr btB5tt+"bttbbtrbttr bbtbnr1 (0 brttrbrr bttrbt+"R0rbbMfbrf br!br-!3&+"trbt.Fbrtbr ftrtt+"rbMftE,/F btbrbr+ &bt(brbrbtbtbrrtrf rfbrr,-rbrr bbbfnb

PAGE 234

/ fb(tb(frb*rtbrftbbtrf tbr+"rbbbfnbr bb rtbftrfrbr f tfrb n rrrbrr tbtrbb%#f,+/b'+Bb f tbbbrfrftbbtbrbb%#f ,+/'btbbrfr f brrbbbrtr r(bfrbtrrfrftbbttb r%#f,+/'+6brnr brbr0C&*B#0brb tbr%0PCP&P*PBP#P'bbttbrfttbr 00PCCP&&P**PBBP##P00C&*B#R5KSH60brttrfrb brntbbrfrbb+ b'

PAGE 235

/, !bt1'61 b'rbrr bb%frbrtt'bfn bfb(tb(frb* f tb+'r bb%tt'brtrr(bfrbtr rfrf f tb%fr'bttbr+'Bbrtbrf f tb%fr'bbrfrftbbtbr bb%tt'+ &r (4 rbrfbtrbrfbrrb brbbr5&*tr*#+"rbtb b>r+.,&+-%&5-' ?%5'rftbt(nbbrbrbt+0 bt (4 btbrbt *#brfbrt % 'nrrtfbbt (0 brrtbt brrbrftt+2rrrbrb btrrbbr%KK'br&%KK'b(bt-8 %F'+r rtFtbbrrtb./F brbrrr/Fbr+ &r (5 rbrfbtrbrbbr 5&*tr*#+"rbtbb >&%&5-'?%5'/+-->& %&5-' ?%5'rftbt(nbbr brbt+0bt (5 btbrbt *#brfb

PAGE 236

/! rt% 'nrrtfbbt (0 brrt btbrrbrftt+ &r t6 rbrfbtrbrfbrrbbt rbbr5&*tr*#brB5+"rbtb b>r&%&5-' ?%&5!5'rftbt(nbbrbrbt+0 bt t6 btbrbt *#brfbrt % 'nrrtfbbt (0 brrtbt brrbrftt+ &r t' rbrfbtrbtrbbr5&* tr*B#br r n)5+"rbtbb&%&5-' %&!5$'%5'rftbt(nbbrbrbt%#f,+'+0 bt t' btbrfrrtbt &%5&*'%*B#',%5',+Bb&Jrbbt%&-'rbrb rrbbrb(tb(frbbrbbttt5&* frftfbr t r f r(frbrbtbtfbr r tf rbr(frbrbt*B#tfbrr r r+Bb5&*tfbrf&Jrbnrrbbr frb(tbtbrrfb(tbbr rb%b(tb'+

PAGE 237

/!bt1''1 "&%5&*'%*B#',%5',tr t' +&br9fb(fr 9rfr9tbt9frLfrbbtb+ &r t rbrfbtrbrfbrrbr rbbr5&*tr*#brB5+"rbtb >r#%&5-' ?%&5!5'bbrbrbtbr brr)I2*brbrr (0 +&r t( rbrfbtrrrbbr5&*tr*# brB5+"rbtbb>#%&5-'?%&5!5'/+-># %&5-' ?%&5!5'brr)I2*brbr r (0 +&r tt rbrfbtrbrb btrbbr5&*tr*#brB5+"rb tbb>&& n %&5-' ?%&5!5'brr)I2* brbrr (0 + &r t. rbrfbtrbrfbrrb brbbtrbbr5&*tr*#brB5+" rbtbb>r&& n%(J'%&5-' ?%&5!5'rft

PAGE 238

/ bt(nbbrbrbt+0bt t. btb rbt *#brfbrt% 'nrrtfbbt (0 brrtbtbrrbrftt+&r t& rbrfbtrbrfbrrbbfrrb brbbr5&*tr*#brB5+"rb tbb>rf& n%(J'%&5-' ?%&5!5'brr )I2*brbrr (0 + -"b* "btntfbrbtnrrbtrbtt &*tfbrbrrftnbtrtbbbrbtbfrf nrr#%#f,+'+Ktrb5&*fbr trbrMrtbr !n5)*&bMt tbtbrbt+0br# brrbtbbtfbr5&*rrfbbbr+ 5&*brbbttrffbrttrrbbrftbr !n -brfbbtbntrfbr n brtfbtt bttbrt1rrbtbrrtrfrn tfrrf,/n,brrnbtrfrr,n,,brnbttfr,!tbr fftb,-brrftbt1,btrbbr,.br brbbt+,n!/Dbtb5&*brtr

PAGE 239

/. btbrbtt,,!,n!/brfbbttfbrrbrr + !bt1'1 Trrbr rt 5&*brbbtr+ Krbr5&*b,nrnbttbrtbrr bbbbbrtrb(tbrbr btbrtfbrrb1br+!D)*&n b#% & n 0 5 'rb* rtbbrbbtttbtfbrbrt (%E +-:'rbrfNnNbrfrbr%#f,+ '+"bbttt tfbrrrfrGbr>J?1br%U,+ :'!rbrbtbtbbr fbrttbrtbr rftnbtnnrftnbt %D&D&'1br+! "bbfbrrb 1brbrrbtrrrrtG

PAGE 240

/ b!,frbr%++brQbbtbrtb'r b!!brfrnr%5C'tbt(rtb+!!bt1'(1 0rbtrftnbt&n% !n)*&' f n # 0 %r&b'btrbrf*r%'tb+" fbrtrbrrbrbrbbtttrbrbtrf b( rOrbr+,:br +!!:t+"tb br%tt'rbbbrfrbr rrffbrtr>J?1br+Qbttbr frbbrtbL&9fbL$9tL9&9 fr+ Trrbtrnbbbtt b!btrbrbrbb+! "tbtbttfbr%br'r# tbt(tbrrrbttbrbtttb trbr7brbb+"tntrtrb %5&*'bbrbtrbbrnbrtr

PAGE 241

/ rtrfbrrrbtfbbtbtrbr btr#f,++rbr(tntrbrr brbbttt&*tfbrrbNnNbrfrrfrbt brtbrrrfbt+Krbr bbbrn !.rtbbftt!(bttbrbrbbttt&*tfbr%#f,+,' b(rrftfbt% !"! brn5KVbrbrnbr b-/'+5bbrtbt &*-n-bttbbtn-rrbrf rrftfbrbttbrbbbrbt 1br%#f,+,'+-. b' '

PAGE 242

' ' f' !bt1't1 &*ttbrbtfrb'bnnb%bbttt''bnn bt%brbbttt'rrfr(btrbrtbb b1br8'bnnbbr'bnnbr 'bnnbbf'bnnbtbrf'bnnbtrbr'bnnbt bf+Ct9fr9bfrtb9rrbb t1br+ $tbtntfbrbtbbbb ftrrftrtfbr-t&*>J? 1br+"b>J?1brbr btntfbr

PAGE 243

btbbbrrtrtttrbtr%++rft brntrrrbt1btrrftC%#f,+!'+65Ctbt(brttbt tr+!-$tfrrbttrbr1 rbrtrtrtbrf(trfbrr rbtnbb+/rbrrf bttrrbtfbrttrrr brbbttrfbrnbtfrrrGbr >J?1brtrbtt1br+! b'' !bt1'.1 b'Cttbrbtfrbttbr'f >J?1brbtrb+Ct9fr9 bfrtb9rrbbt1br+ 0(brrrbbr5&*rr )trb&%&*'%)'!%*#'% 0 'brbbttt

PAGE 244

btfrr&*tfbrrrrbr+5 &*tfbrbbtfr%rOrbbr +!O +/!O +! :'bbrbrfbbrfr* 1fn1bfbtnfbrbr%#f,+-'+Bb&*tfbrrtrb fb(tb%'tbrfrrrbrrrf rrnbrbrbt)br*#tfbr+0 1 0 rbbbtfbbrrftbt bbtttbr%#f,+'+ !bt1'&1 0rbtrftnbt 0 bbr &*tfbrbbtfrbrbbttt%bnnbtnnbnn bt'rGbr1br+'"&*tfbrr 0 brOrbbr +!%r'O +/!%tt'O +!%r' :t+Drbttfbrbrbttfrbbr tbL&9fbL$9tL9&9fr+

PAGE 245

, b' ' !bt1'01 "&*tfbrr 0 btfrbrbbtttr%btrbrf bnnbtnnbnnbt'btttt1br bb8b'tbrrfbrbbtrbrffb tbbrntttrbttbrbrb tbr'('r&*bfr tbbft+Krbfrfr btfrbrbrfLtb9rrbbt 1br+ brbrrrtrrbr &%&*'%)'%5'% 4 'brbbtttbtfrr&*tfbr r(br+Krrb 0 rtb&*tfbrb btfrr 4 b+0r 0 rrb&*tfbr brrtrfrbrbrrftnr *btnfbrbr%#f,+.b'+5frrrrb rbtbtfbrrbrbrbMbrb(tbbrt

PAGE 246

! frfrfbrtbntb br%#f,+.'+"(ntrffbr rrrfrfbtnfbrtbtttb rtbrbbrf +-,:rOrbbr +-!:br rnrftrbrbbbr +-br +-!:tnt rbrtrfrbntb#%#f,+.'+"rn br7tbbttb(btrbt)tfbr+ b'

PAGE 247

' !bt1'41 Drftnbt 4 8b'btnfbrbr 4 %frbtb''frrrfrfbr frbbtttrfrbtnfbrtbbr 'bbbb(btrbtrttbrtrt( &*O&*rbr%rOrbrrrr'+ B(rfbttfrbbrtbL&9 fb$9tL9&9fr+ 0(rbrbrtb 4 brbbt btrbbrfbtttfttffr+# brbtbtD&D&brbr 4 brbb1 brtbD&*b&%BB'%)'%5'% 5 '+" 5 brtbrtbbr(rbt)I2* ffrftbrbrbMbrb&*tfbr%#f ,+'r(bf n(bnbbn-nrn!n bb(tb%*"*"' n(brbt>-+,+/+/+/,+//?n -nrn!nbb(tbbbBB %Bbr7Bb'+0(rttrrbtft

PAGE 248

trfrbrE-Frtrtt+"5Cr rbbttbrb(tbbrtbbrbrbr 1tfbrrtbtrfr*b bbbrNnNbrfrbrrrtb) %#f,+/'+"b(btbbf1br btt1rfbrfbfr+ b' ' !bt1'51 b'$frfbr 4 btt'brbbtttbtfrr&* tfbrGbr1br%r'br( 4 TVtftrbr'tbr 5 rbrrf' BB+5frbbrtbL&9fb$9 tL9&9fr+

PAGE 249

. b' !bt161 Drftnbt 5 8b'>J?1&* tfbrBBr 5 trbtnfbrtbbfrr rfrftb*tbbr'tbbbb b(btrbtrtt+B(rfbttfrb brtbL&9fbL$9tL9&9fr+

PAGE 250

KrbtbtbrtfbrBBt1rfb brbrrbrrbttbtfbrb bb(tb5,BB+"rbttttf frbt 5 Lrbrtrf+"trf trbrtbbrttbttbnt bt+"btbbtD&*b &%BB'%5',4,5% (6 'rr#f,++ b'

PAGE 251

/ !bt1'1 Drftnbt (6 8b'btnfbrtb (6 %frbtb'b'frrfrb btt*tbbr'tbbfrr fbttb *+&9fb9&9fr+ "brrrtrbrbtr BBrrfft rfrttfbr n(bn bbn--ntn!nbb(tb%*"""' n (brbt>-+,+/+/+/,+//?n--ntn!n bb(tbbbBB%#f,+'+Krbt (6 b%KK'rbbGbbbt f%!'brrbrbrrbbrb(tb (frbBBtfbrr r rbbttbrbttb (frbbttbr(frb trfb(btbrf bt+Krrb 5 bt (6 rtr)tt

PAGE 252

rrfttr 5 +btntfbrbtt rtbbtrf f b(%#f,+b'brtt5Cr rfMrrn*tbbbttt f tbr%#f,+' bfrrfbttb %#f,+'+ b' !bt11 0tbb'bb(tbbf %5,BB'rbtrtbtbrrfn ntbrr&*nt%btb9fr'bt brftBB+Ct9fr9bfrtb9 rr&*ntrr+ Krr$b5tffrbt 5 btt &%5'btrbrtbrbt+Trbbrbrtrf tbtttbtD&*bt nbtBB%#f,+ b'bbbrtbb $b%5BB'%5'-45% (' 'rfttbr btBB%#f,+ '+ttn5O5Crtfbr r (' rrbtBBttrtbbrf,+,Gbf tf%#f,+ 'rbrfrbtBBbb,nrr

PAGE 253

trr#brbrbtn5O5Crtfbrbrfb tttrb *fbrb%#f,+ '+ b' '

PAGE 254

!bt1(1 Drftnbt (' b' bt'BB+'ttn5O5Crtfbrr (' rrbt BBttrtbbrf,+,Gbftfrbrf rbtBBbb,nrrtrr#br'brbtn 5O5Crtfbrbrfbtttrb *fbr b+&9fbL9$b9tL5C9tft+ "bbrfrrbttfbrrb(btrtb brtbttbbrbMbr*frrr 4 t br +0rbr&brtbbr btbrbMfrb(btrbt rbttfbrbtrftbrbrrfb r+"rrrbtbrr rtbbrbt++1br+Krbbr rrbbr5&*rr)%bbr)' trb&%&*'%)'%5'% ( 'brbtf 4 b(bt rfrbtbbt&$ CCbrfr b)tfbrbbr)tfbr+"rtbbr tftbbrtb&*rfrf btnfbrtbbrrOrbbr +! .: brrnrftrbrbbbr +!7 +!/br +,-7 +!: t%#f,+,'+"tffb1brbr brb%r'ntfbrr brrtb !n)*&br & br 0 %bbb(btrbtbtfbrb(btrbt)*# tfbrt'+

PAGE 255

, !bt1t1 Drftnbt ( rn&*br%r' brb(btrrftnrb rbt)ttbrbt)ttr 4 +5fr bbrtbL&9fb$9tL9&9fr+ b K(frbrbttbb(tb rbbbt&*brbb nrrrr rr#+-"(frbrrrbtr&*tt rbrbrrtrbbrb$n( !n)*&r & brt(frbtb#btb tbbt !n)*&+ Krbrrrtrbbr5&*rr) trbr nt# ,$%&*'%)'%5'4%*#'%B5'% (( 'b t & %#f,+!'+0($Jrbbbt rbrf rt $$ CCbtbr

PAGE 256

! &$ CCr & b(frb r+ 0tb(tbb r t+Krrbrb (frbbrbtbtfbrbbr( rtrfr*btnfbrbr+5brrb frbrbtbtfbrfrr r(frbrfrfbrtrfrn"nb rftn$rCTbrrnfrbt&*tfbr frrtbrrf* n# & +" rftn$rrbrr (( t rfrb rbt)tfbr r )tfbrbb(btrtbttb bbr)tfbrrbrtn bfrbtr+

PAGE 257

!bt1.1 Drftnbt (( bt*#brbtf n#r & (b55O&2frrrf %tt'rrbbbr&*tfbrttr rfrfbtnfbrbrf* n#+B(rfb ttrrbttfbrbrbttfrbbr tbL&9fb$9tL9$9fr+ Krbrbr5&*ttrbtbrbtf brr1brbtrbrrrbtf%+f+ n(n ,nrn-nb(tb%rb5n5&*' nn,nrn -nb(tb%Cn5&*'br !nn,nrn-nb(t b%Cn5&*'#f,+-+,brfrbr rrtbttbbtntfbrr rrbt1bffbrttbrbt rftnbtrbr(frbtb+# brbbrbf5&*ttbbtbr r1rbrbtbrtrfbbr ,br bttt+! b' ' !bt1&1 Dbtbrbtf5&*brbtrbrrrbt f8b'5n5&*'Cn5&*br'Cn5&*+

PAGE 258

"trf5&*tbrbrb brbbr%#f,+'b(frbrbbrrbr br ttb(tbbr+-2brr bGbrbbr5&*tbttbbtbttbb %5 &*0'Lbr5 &*0bbtbtb rtb+ b'' !bt101 5&*brbbrbfb'tbb%5&*0' bbrf' # nbtt5&*0bbbbrbtf 5&*+ 2brrtbbrtbr%$5'br 5&*tbbttr ( bbrbt1bD&*br5n $2+"$2brbr(rft t&*0rfrbE-+br$ntrbbbb rftbE +.rtbr(5&*0+" bt ( btbrtb5&*0bbtt(b bb bt(5 &*0.n%#f,+.'+ "brbtbtt8r 5&*0Lbrrrtbbr(Grtb1r

PAGE 259

. n5n-n5)*&br$nt,n(tbrn-nb(t b%nn-n5)*&'%#f,+.'+"rtbbbr (rbMrbrbt1brbrrf rttb+Krbrn5n-n5)*&t (brbr1rrtrrb(tb rrbtfbttbb $bW,+br(tfbttbb $bW/+/ rrtb+ b' ' ' ' !bt141 b'5&*0brb1f',n(rn-n b(tb%5n-n5)*&'t(rr1r 8',n(tbrn-nb(tb%n-n5 )*&' tt',n(rnnb(tbn-nb(tb%5n-n5)*&'+

PAGE 260

6'5&*0brb1f1r8'nn -n5)*&'n5n-n5)*&%tt'+ 2brbttbrr5&*brbbttbrt tbtb ( rrfrtrfbttbr+Kr brr5&*brtbr r n(tbr%#f,+'tr bbttr% (( br (t t'Lrbtrft bt+$t5n$2%0r(C'b trbrbrrbrbbb tbrbrr;nbr+"$2 (( rbr(rftbb rbE-+brGbbrtbbbbbr tf+"X&5 rbbbbtb(E+ bX&5rbbrtbr(bbGb bE,+ +"$2b (t btrbr( rftbbrbE-+brttbrt bbbbbr r n(tf+"X&5 rbbbb tb(E/+.
PAGE 261

/ b' !bt151 b'$nBttbb%Bn5&*0'br'$n(ttb b%5(n5&*0'+ "tbt5&*ttbrt1+"br 5&*brbbrrr*D b(tbr5&*tttrfr,nrb bbrtbbb+./"t&brbr bf(r5&*n tfbr.n.5&*(brbtrf rb(tbtbrr !n5)*&br)K+# (btbrr5&*br!nbrbtb%n 'r*Dtt!n%,nrt'nbtb%#f,+ /bn '+0rbtt5&*bbrr1rt btfrb%++tbrtr'. %#f,+ /'brbt! %#f,+ /'

PAGE 262

b' ' !bt1(61 2brr5&*br!nbrbtbtt b'b,nrtnr1rnbb(tbbbr'!n%,nrt'n btbrb(tbr+5&*bbr r1rt't'bt+ rb!b"#b$f%r! 0bttbtrbbr5&*brnb ttbrb,nrbrbrnbrtr r-ntrf%&!'+"rrtttb bnrMfbbrtbrbrtttb bb+6tbrbbb !n5)*&br !n5)*&5&* rbttbrfb(tb%rnbr-nr'br ,nrrbrtbbtbtrbrbtr%#f

PAGE 263

,+ bn'+"&*nbr1brrbb brtbt(bt&*bbbrGbn% brbtfrrrf'tfbr+ 2brrbrfbrrbbr5&*rtbt rrtr#r&*tfbr >r %&5-' ?%&5!5'% (0 '+#brbt (0 btb rbrbrfbrCC>r%&' %&'-?%#f,+ n'+" rbrr-bbbrbrtrrrbb fbrtrbrt% 'nrr n*+ ," trbrbtfrr (0 br rbtrft+"&*tfbrbr bbt nrrbrftbr+"nrrbrfbr trfr%#f,+ 'tbbrt brSrrtbbfrfrbtfbbr trfbbrrrrrnGbtrbrftb b++btrbbrGtbbtbrft%#f,+ f'+"b rrbrbtrftr#+/-" rrrtrfrbrb n* rbrfbrrrtf ,%#f,+ nM'+Krbt (0 %#f,+ 'bbrfbrb(btr b(brbttbrbttrbtbbr btfrbrrbtttfbrt btbrbf+

PAGE 264

b' ' ' f' '

PAGE 265

, M' !bt1('1 Drftnbt (0 8&trb%5&*'br rb trt trfrb'btrbrrtrb%&*' brrbbtrrbbr%fbb(tb fbrrrrbt'b'bfrbtrbbr rbbbrfttfr+'$r&*tfbrrbr%KK'br b'rtbtbbrtb'nrrr bbrrb'bfrfrbt+"bt &*brrtbttrf'brt *#bbr tb'b% 'nrrrbrrrtf+'" tbtrbr (0 +*fttbrfr bbrtbL&9fb9r9t+ *r (0 b+Bbrbr B5trttrbrbt r+++9/+---br/+!+2rrb rttB5rr rtb,/Frbrfbbtttr+"r frbbbrbtbttbrbr+"bt rbttrbbtbbttbb-.+.: rttt %/+ : '+FrbtB5tt+" bttbbtrbttrbbtbnr1 (0 .!+,: rttt/+Fbrfrbrtrtt+0

PAGE 266

! nbtbbrbttbr.,rf rbtbr brrtbrtbrftfbrbrf b(tb%#f,+ '+ !bt1(1 "brrrbt (0 Lr(r rtbt%t'brrbttbr %fr'btrrbnb+5frbbr tbL&9fb9rn9tr 9fr+ "brbrrr %++trrGb tbrbbrbbt'brrrf(frb bfftbtr(brf rt +&rrtb btrbtbtbfrb%'.!brbrfbr> 9/+--: brbrr%&$'9,L&$99/+. :?tb%&$9, 9/+.:L&$9, 9/+!:'bbtrfbrn bbrrbrbrbrrbrbr rGrtrbbtb+

PAGE 267

0(rrbrbrtrtbr btP#.-n.>r+.,&+-%&5-' ?%5'% (4 '+Drft bttfbrbbr brbrr tttbbrrbbttbrfbrr %"bt,+'+0tbbbrbrrbbbtttbb r+"tffb1bbrb rbtbrrb+Ktrbrbtbbr rbbr8&b8,+!,!brrf+ <=t1'1 Dtbttfbbb (0 (4 t6 +(0 H (0 "//H (4 "9//H t6 "9//H +!!%': +!!%': f --+--%.': V9/%': f 9 >r %&*' ? %t' /+/,. % 9/+,!!%btt' +,.%': +,.%': f --+%!': V9.,% ': f 9 >r %&*' ? %t' /+/,. % 9/+ %btt' +!%,': +!%,': f --+ .!%,': V9/.!%': f 9 >r+.,&+-%&*' ? %t' /+/!% 9/+/! %btt' +,.%.': +,.%.': f -!+..%': V9..!% ': f 9 >r&%&*' ? %t' /+// % 9//+,%btt' btrbrr%rr' rX rX r X rX rX r X &7rX/+.7/+ %/+,7/+/!.' &7rn/+7/+. %/+//,7/+!' & 7r X/+7/+. %/+-/7/+. .' &X &X r X btntfbrbr rn9+.% ': rn 9+/,%,': rn9+ % ': rn-9+. %,': r n,9+,,%,': r n 9+,.,%,': rn9+. %': rn 9+-%': rn9+-%': rn-9+. %': r n,9+, %': r n 9+,!-%': &7rn9 +,% ': &7rn 9 +!/% ': &7rn9 +,% ': &7rn-9 +!% ': & 7r n,9 + -%,': & 7r n 9 +,% ': rn9+! %,': rn 9+!%,': rn9+/.%,': rn-9+,-%,': r n,9+ %!': r n 9+,-%,':

PAGE 268

5brrbrbbr5&*%rbr bbrfbr't>& %&5-' ?%5'% (5 '+0( (5 br btP# (0 bttrJrbrtt tb&Jr+"brb r rbbtrbtbrftbf&Jrbrtt+ $rtbbbrftbbr#btbr rbrrbtrbr(nbtrbttbtff bbtbbt#brbfbbbtrbt br+"brbtrrrbtr bbtrrfrbrtbbbtr +.-n.Krbbtrbrr1 brrbbtrbtbr%&&#frbr rbr'br5&*rtbtrr+ Krrrbtrbrbrr brfbrrbbr5&*rtbbrrrtb frbttrbbt>r&%&5-' ?% t6 'b bt (0 n (5 brbttfbbrbt+"r t6 brtbr(rbt)I2*brbr br (0 +Krbtbbrbrbtrbbr8&b 8+rfbfrbttfbbrbt%"bt ,+'brffb t6 bbr(nbtbrr (4 + Krrbrr rbrbrrtb bbrrttbrfbrr+5r

PAGE 269

. tttbbtrbrrrbttt btr+"tfffbrbtbrtbfrJr rbbbrfbbtrbtrbbtt rbtbrbbttrb%&$9, 9/+!-:L&$9, 9/+-!:'+.!"bbtt1&Jrttrtrfr brrrf(frbr1rfbrbr rrbbr&Jr+"fbt bttbbbtrbrfr &Jbrbtfbrrr1+Trtbbrrr brbtrbbr5&*rttrbtn&*t% t' b+ "rrr%KKK'rbrbrrbrfbr rbbr5&*rtbbrrrtbrP# >r#%&5-' ?% t 'bbt (0 n t6 +"r t tbr(rbt)I2*brbr br (0 +Krbtbbrbrbt t rbbrtb rftrftftbrrrrb bbrr(brb+ "#Jbrbtf># %&5-' ?% t( 'brr1rtb brrrrbtrftbtbr+"r t( tbrbr(rbt)I2*brbr br (0 +0rbrbtbtP#brbr

PAGE 270

&br&>&&%&5-' ?%&5!5'% tt 'b)I2* brbt+0brbrbtrrf+ "brtnbtP#br rbtrrbtbr (0 ffbnbttr1bb [P#+Krbrrbrfbrbbrbtrb br5&*trbrbt[P#>r&& n % J '%&5-' ?%&5!5'% t. 'brbttfbbrbt+Krbt bbrbrbtrbbtbb+ -8 + 8 tbrb+Krbrbrr brfbrbfrbrbtrbbr5&*trbr bt[P#>rf& n% J '%&5-' ?%&5!5'% t& 'b )I2*brbt+0brbrbtbrrf+ #rbrrfbtbbtrbbrfrbtrb rr(rrfbfr,!/,!.,rtrf P#+..n/Qbtrbbbbtrr bbrrfbrr%#f+/', % 'nrr#P#br[P#fbrbt bbtrrbfr+"bfr1br% b bfrt% & (0 t6 t br t( brr#f,+ +" b n & (0 tbrbtbrfn!/!/b!Hb bttrbbbbfrb+rbr b n & t6 t br t( (bbrfrrtrbrbrfrbrf

PAGE 271

,/ fbfrrf+!"tffbtr bfrbrbtrbr#+ &6t6666t6&6 6 '6 6 '6 6 6'66(6t6.6 6 '6 '. 6 f">3f$rf">3f$r (0 t6 t t( !bt1((1 n5tb!Hbbt8 (0 %tb'rfbbbfr bLbr t6 %' t %fr'br t( %t'rbrfrbtbbrr bfrrfbrbtrr+ "nbtr%btr'br (0 bt ffbbtrbtrtbfbnbt# rfbbb+"btrbtbbr bbtrbrfr%+f+Kr J0t Jbrt tbrbr'tbr%&' %&'-trb bbrbrbrrfbrrttbrf rbbr+"btrbttbfbtbrbr tbrtrtb++tr%0t J'bt %6r J'+nTrrbtbrrrtbrbr

PAGE 272

, rbbr5&*rtbtb+2brr btrrbtbr5&*bbttrbbt brbtbtbtt0tn(btb#ffrfb 5&*rrr+ "t1brbbtrfbfrfbrrb rttbbtt>J?1brfrrbttr btt5&*+0rtbbfbrr++tbr btbrrbrbrbf rrbtbfbrbfrfbtntfbrbt+ "rttrtbbrbbr brt t frrrftrnrt b(tbnbtrbrtrb5Cr7bbrrt rtbrtrbr+2rtbtrb bbbbbftbbr+Krbrrrbt frr5&*bbttfrbrrrt# &nbr%&'nnrbrrftnbtrrtrf tb#brbbt#P#br[P# btrbt#fbtrrbr bfrrrf+"tbtbr5&*ttrb rbtbbbfttbttbfrrbttr

PAGE 273

, ++tbbbrrbfrbrrrt brfbr+

PAGE 274

btn frrbn bbfrbbr br btnfbrnbfnnbrtbbbrrnb nbnnrrrnbrbrnb r fnb!n"frnrnbfnrnrbfbt nrnrtrbrnbnrtbbbr fn#bn$%&nfnbt'(&')nn(r)*tb brnbbn+fnnbn,bnbnrbr rnbtnb-"nnbrrnnbnnr rnrrbtrbbrnbfnr./fbrnttn rrnfnbnbrnnrnnbrrrnnbrnn(,0%) brntbtrtb+rnrbn "11*21-1/rnrrrn,0%n3nrnb "rrrbrnbnrnnbnrnnbtnrnnbr rrbnn+rnrr"r

PAGE 275

b bb nnrbr+bff4bbtrntnrn nrnbnrb+rrbtnntbrrt rbnbb+f(brrfrrbr) 5rbrrnbr+bn+rfb bbttrrbbtnnr(n+nb bf+rnb+bn)ttn+./rrrbn+ntnnn n$%&nfnbt'(&')rnnbfrnrnb nnbfnbtbbbf* ,bnb6bbbfbrnbnbbr frn+rt+nrrtbfrn rn+brnnbnbrf7fb+(rn2r)rnnb (bnrtrnnbr)/bbtn&'rnbb-+b brnbnnbrrn+n(fbn..fr) rtbrn-ttnf/brrnrrn&'rt rrnnrnbnnbrnbfnr +rbfrbnb(fnr)rrbnb("r)* "rbtnnrn+rnrnr6f bnbrrn+bbrbnbfb( tnb6+)+rnbbnrr+br brnr(btnbnn4rn+bfnrnr)rn+tb #rbnb.#bnbnbfnrnrnn(r)rn

PAGE 276

+n&'tbbrnbrrnftbnbfb+t(f+n nfnrrnntrn2nr)8*9b n(2:;2)+..19bn(2:;2)+.* frbbr ,bnbnrbrnnbf-rnbt nnnbrbtnrb+bnn"tfb2rnnbn nrrnrrbtrbbrnbfnr/fbrn ttnrrnfnbnbrnnrnnbrrrnnb rnn(,0%)tbfnbnnbrbtnbfb brfrbtrtnnbrbtbnnrbnbrnr n"11*21-1/rrnn1*-1nbbnbfrr3nnr btnbr+rbrnrnbnrnnbrr rnbbtfn(")1<-11,bnbrnbrnnr fbrrnnbbnbfrnbnr/rnbnrn nbbnbnb-+rrnnn3r(=-)nrnn rnnrnbnf+btnbrrnn nbf.. rrnnrttnnbbnnnbfrrrbn4rn bnbfbnbfr"bnnfnbbtb brnbrnbttnbrnfnbbtb,nbrnbrb rnrr,0%rnr+bnbnbnbnrnbrbt rb+fbbnnbbnfbrn

PAGE 277

* +nbfbrbbnbfrbnbrrbnnn tbfb3tbfnbbnrnnbtnnb+n brrbn+rnr"r,nbnb"r,0%r +rtnnbrbnb;nnbrfbrbbr fnr6bnr.-.bbbr2brn>%?-.*!*.. +bbrnnr.<-. rbt 0nbrnn(bn@bn@+)+rbnb ()brr-rnbrtbrnfnrnnfrbnb n tbf'2nA btntfr !""# r ()-< /nnbbtfbbnnnbfrrbn n+rn"rnbr+nbbnnbbtnrn bfb1/tbnnb(6b+)btnbfb (f++-2fb)rnbrbttbf+3n6 nr(") B ( C) B Bnbnnb brnn Bn3nff+,nbnbbt+nbbnnbbtn bfbrnrnbrtnrrbfbtn btnABbtntbnb/nrnb+nnbrn

PAGE 278

nbr(f+r3nr.)rtnbnnb nnrnbr=nfnbrrnnbn+ n/rnrnbrnn+,0%+ntb+bn rnbrbrnbnrbtnfb,nr rrbnbbbrfbtbnbnnbbnn rtbnbrrn,0%rnnnfnnbnn# +rnrn"fn11*21-1 rbt # 'ftbbnnbnnbrbttbfbt bfbb+fffbnn!bnrbt&A '2nnn$rnbt!tb@%n?+($!%?)

PAGE 279

< $%br&f brf $rrbnrr+n%nrr!n6nbrnb btnrnbfbrbrrnr6+n'b Dbn&nfnbt!frnnn$rnbt%bn"b($%") /f"b frbbr'( /rfrtrn= rn$%"rbnbrnrbnbnbnfn bbrnbn2tb" bnbnrn rbnbbnbbnrfrnrrbn rnb b0nbE+bnb b,brnr+r3nnnnbnnfnf n+brnnn,nrFr0nb%b(,F0%)/rn-t(+2) rfrnrtnbffrfbnr# nfbrbnnb=nrbrrrnf,0%rnbt brb+n"rbnbnGr'rn0nb %nbfn(G'0%")rnfn(nbbrr)nn,F0% tn(") tnb+nrnfbtn+2rf(b#)# rrb+ tft nbrbrnnrfnb=fn
PAGE 280

1 rbt ) &fbtnGrrn0nb%nbfn(G'0%)nn ,nrFr0nb%b(,F0%)bt b0nbE+( 0E)&f tbf nn8;;rb;rnfnr;3r; rbt &fbtnnbtnrnn,nrFr0nb %b(,F0%)bt b0nbE+( 0E)&fntbf nn8;;rb;bnbr; nn8;;rb;bnbr;fr;&4 f "brbrbtrfnnrtbn bnnbrbt#nnbrbttbfb+-fff

PAGE 281

. bnnr/rnbrtbn#bnb+(.-)r ++nrnnf+.nr /rf+rbnnb+n2rnbnnb3nff+Ar bbntbntbnb,n+rbt+nbbnnbn brnnrnbrnn+nbnb--#nbrnf>(b 1f-B?)/nnbbtnrb+bfbnnbrn fnrrnb+nbbnnbnntnrn btnAB/brnnrnbt3tbn bnb(+nnAB.nABfAB.rnnrrr+r3nt nbrnI.-Jnrnb)rrb=fn=bnnr +n(bnnbnrnn)rn+=nbrrn nbrfttr+n(")11*21-1 rbbr+r r,'-.(/'*0( KJ-L-nr(fnb=)Mnrbn(#*F/,)rrnr6nrffr#F, L#-05(!&!)8f(r<#)f(r*#)
PAGE 282

nbrnnnO!;fnbbbfnfn/r-rnr6 bnrnrrb+nbffbbrbnr 1fr*0 !!#*8 B f 1*<+ n B() P B()P B()PQB1.ORB1.OSB1.O B<1(.)P B1* B.**fB.ff-*
PAGE 283

bfbnb2rb+rtb"72rn,0% rn(nn+2r+nn)rrbn+rrbtnfb r+n'=fnrnbbtnr!n,fbrnrrrn brr(nb#fntb -")1*2nnrnr t(n6+rnrnnnrnrnnnr brrnnnnb+2br)rnr+fn (bbt2rnnbnbrrn) 2rrr rnfbtbnbnnbrbt+b#r+n '=fnrnbbtnrn rf5f5 52 ,0%rntbrrbtr-rnr6b=,-,f&! b -V"rbn"bnr-rnr6& b -V"WL,<(#,f&!)1*M<-XN WL(& )
PAGE 284

)+) rbt t )/fnffbfnbtbnnrbt& b V"+) nbbtr-tbtnrfbnb ...*.<.* < 1 Eb -V" b -V" & b -V"brbr'67&f(#b rbt 8 ),rnnbrnnrnbt& b -V"b+nn Htbbrbt.#;,!bnrbt&A'2nn $!%? .9ft 5bnnbnrnbr(f>)tbbrb+bbrrnr & b -V" .brr:5! :5# !5#bbrb';7( b< '&;( rnb+2+ n <. .. . .<-. .*.-* .< .*

PAGE 285

"bnb-=Eb -V"WL,<(#,f&!)1*M<-XN WL(EC)bfnb & b -V"/r+bnrnbnrnbrnnbnb +2bnrnrnb#;, rbt 0 ),rnnbrnnrnbtEb -V"b+nn Htbbrbt.#;,!bnrbt&A'2nn$!%?

PAGE 286

.9ft # 5bnnbnrnbr(f>)tbbrb+bbrrnr E b -V" .brr:5! :5# !5#bbrb';7( b< '&;( rnb + 2 + n < 1 * .< 1 < << 1 . . . "bnb-=b -V"WL,<(#,f&!)1*M<-XN WL(C)M (rbn)Xbrbn..#fbrf nbfrr+2(b#)nbnfn+2brnbtn bfb rnnbr b -V"rb -V"rnbn rntb2rnnbrnb(/+)+b nrn("<)/fbrnnr2rb+b.f>n brr

PAGE 287

* rbt 3 ),rnnbrnnrnbtb -V"b+nn Htbbrbt..#;,!bnrbt&A'2nn $!%? .9ft ) 5bnnbnrnbr(f>)tbbrb+bbrrnr b -V" .brr:5!:5#!5#bbrb';7( b< '&;( rnb + 2 + n < <. *1 * .1 . 5# ,0%rntb,-,f&!fn-b+ WL,<(#,f&!)MN(rbn)X(!-b -V")bnn #frr+2(b#)nbnfn+2b rnbtnbfb,bnrnnbnbrV"rnrn(" 1)n+bnrnrbtnr+rnn

PAGE 288

rbnbrnnbn0nrrrbf2r+rnr (/+)rfnbn b -V"rn=rnr+b nrnnnrrnrnrtnbbtbb nn brnbbt#;,fn2rb+r(/+)/ rnb2rnf>rbf22rn.f> rrbnnn2nf>(rbr),rnbrrnb #tbfnrb2r+nfrnnrn bt=rn+r rbt ),rnnbrnnrnbt!-( -V") b+nnHtbbrbt#;,!bnrbt&A'2n n$!%?

PAGE 289

< .9ft 5bnnbnrnbr(f>)tbbrb+bbrrnr !-( -V") .brr:5! :5# !5#bbrb';7( b< '&;( rnb + 2 + n . *. .. < (<.) * (<) () () .< b9%f5fb5 5,0%rntb -" L,( ??&!)(#)MN (#)(0)1*2bnn# frr+2(b#)nbnfn+2brnbt nbfb/rn(".)nnrbtrb+ -t+rnr+rbnbtr2rrf 3nnbnbrbrb+r"r nnbrnbbt#;,fn2rb+r(/+) ,rnbrnb#;,rb2r+nfr nrnbtn2rbf>nnbnb +2bnrnr,rnbnbbrrn #;,rrbfnb2r(/+)fbnn ttrn(".)

PAGE 290

1 rbt !: ),rnnbrnnrnbt -"b+nnH tbbrbt#;,+)ttrn02r nnrnb+bfnnttrn(+) .9ft t 5bnnbnrnbr(f>)tbbrb+bbrrnr -" .brr:5! :5# !5#bbrb';7( b< '&;( n %nr < *< 1 . . nb rnr < * *1 1 Y1 < < b 5,0%rntb b -"L!*(/V,)(#)1(0)MN(#)bnn..#brr+2(b#)nb nfn+2brnbtnbfb/rn(") nnrbtrb+-t+rnr+rbn btr2rrf3nnbnbrbrb+r "r1-1

PAGE 291

*. rbt !! ),rnnbrnnrnbt b -V"b+nnH tbbrbt..#;,!bnrbt&A'2nn$!%? /trnbrtbfn.#;!fn2r b+r(")/rfrnbnrf br.#;!nbbnnrnrrnrfn+btrn( nrnrnb+btrnrn2rnbbrr)&rn brnb.#;!rn+rbtn2nY7bn 2bf>rrn(")/rfrnr rrfnr+rbn,0%fbbn+nfn 1rr Ffrnrfbrnnnnrn+nnb rnbfbnrbtb-bbnfbbrbbr+b b6bnr./brnnrrrnb

PAGE 292

* bnnnfbnrnbn2rnbnnbr+rnr,0%nrnrnr rrnnnbnnnbrbfbnrbtn tfb2bb11*2.-./rrnrn nnbfnrnrbtnnrn+rbtnrnnbtn nnbrrrbnn+nbbnnbbtnb fb1*2.0nrrbfbr=+nbrnb nrbrnnrbtrbnb(nbtbtfb2nnbr)nnbbnbrrrrbfnrnr1+.-.,n ,0%rnrfnbnbbtnrnnbrrnr;b rnfn-bbrnnnrrbr+rr=n-tfb2 fnbrnbb=< rf5f5 52 '=nrrnrb6bnrrbnnnf4bnbt nnbrnbrrbnnn=n-tfb2b nbr.-.Vbnr+btb=nbrb nbrrnrnnnnffrfbr rrnnbrbnnbr rrfnrn rfnbbbrnrnrbV"rrb=+nrf rbnnbrbb=nbnbr( 0CECC)rbfnbbrntb =+n(rr+!n)

PAGE 293

* #brbnbrbnfrbnbn b -V"r & -E-b -V"tn=nbnrbn(nbn) bfnnbbtnfnrf("-+) n nfnfnr=+nbn2nn b6bnbnn-,nbnr-rnr6& b V"rnbrfbbnnb-= b -V"r(E--)7 #;,rr111#;,rn#bnrrr+b ..nfnEb -V"b -V"rbnfrnbr fbnnrbnfbtnn& b -V"rn btrnbnnbrnnb-=bfbrnbrrr rrbtnrbrnnrbtrbnbbtbfb") rbnrnrb+rnbrnrnrb+rtbnb= b -V"r(112A;fbrn)nn bfb=+nnbrnbt<2A;fbrfnbn nnrtb"r. ) +)

PAGE 294

* ) rbt !# -+)#brbnbrbnfr)rbrnnrbt rbnbb& -E-b -V"r7bnrbt"0bbtn 'bDbn$%" ,b-=r+=nrrnbnbb 6bnrbrbnbrnrrbnnnrr+nbtn =n-tfb2nbrrfbnnbbnnbr.-. "b=f6bn (E/ E/ )6bnZ(EZt4rn" $)rnb#-nbnnbrb+rtbnbbn=brECb0Cnbrrrnbrbnnr=ff+bnnbrrb+r=b=nbfr f+n+b2/bnbrbtnnbr b -V"rbn +nfn+nnf+btb=nbfrrnbn bnnbnnrrrnnnnfnnbrrbb +nnnnV"tfb2(")2rbnn +b2rbfb+rnrnnfnbnr+rnn & tfb2

PAGE 295

* ) +) rbt !) ()/#,f&!& b -V"fbttrntb(+)n nnbbtfnnbr()b-=nbntfb2 /brnnbnnb-V"nnbrn,0% rn("Z)btbrb+bnbn b -V"rnbrbr bnbtnrnbtrf3n=+n bf+2rnrnrrbbfnnn ntbfbrbnbbnr btnrn=+nrbf -t2rnn+rrrnfbr+n '=fnrnbbtnr!n+n+bnrnrrn rnfnnfbrn2rrtbfbtb-rt+rnr n2btrnntbfnbnbnbbtn=ntfb2nbrnrrtnfnbbtnrnnn+ bnnbnr+bnrn#bbrb2brbfEC=6bnrrbrnnnbnnbrnrnn nrr+ECnr=-ff+brr+b+ /fb=brECnbr(tbEZ)nr2r+nn rbtEb -V"nrnr+2rn+b/r bbtrr-trnrf+=+brrnrb

PAGE 296

* 6bn nnbtn,0%2tb#rrrbnnntnnn nbfbbbrbrnbrbn=ntfb2nbnbtnnb=fnbt+bnbrEb -V"rf+btECnbrrnnrL
PAGE 297

** rbt !* &nbbtnrnnbrnnbt()& b V"(+)Eb -V"()b -V"0bnnnrbrrnnnnbrrrrrnrrrbnnn rrrr+ECbrbtE EZ/rtrrrnnnnrnrbf btnbrbnbrnrEb -V"nrnbtnnbrn nECbrbfnbnr-rnr6& b -V"/r nnnbbtbnnECnbrnbnbntfb2 rnrfbntbnrbrnnrbtrbnbEb -V" /,0%rnbt#b -V"& b -V"n brrnnbrrnbtbrr#bnnbrnbbt. #;,b -V"=+nrrnffbrfnbEb -V"n +bnrn+b.f>nnrnbtnrbtrbfrnb +rnrbrr+rrbnnn=n-tfb2Cbr n nnbbtbnnCnbrfbntbn rbrnnrbtrbnbb -V"nbrrr nnrnb(#;,)n,0%rnftbb -V" =+nrfbnr2rnb+b.f>%frnr

PAGE 298

* +b+ntbnrbnbbtbbn(..)rtbt -t2rb+rnf>/r2rrrnb +rnbfbrbrnbbnbt b=nbfrrrbnnfrfnbf,bnbrnC brb -V"b+bfrr+b=nbfrfrf nbnnbfr*(nCbrrb+nb= nbfrbt,f&!nnbnnbnnrbtb -V") /rtrf+rbnrnnbt+r b+rbrrnbfbrbf+nbnnrnn tbfnb(nrnrnn)#bn+nnbnfn bnb(r)bt=n-tfb2nbrr+bnrbbtrfrrn=-ttnbtnnbrrbbrbrnbr( rrb)rbffbtbfbrnrnfbrnbrn tfb2/rnnfnbbtn+rnrnb= b -V"rnbnrnntbfnbbnrtbnbrbt n=n-tfb2nbrrfntnrnrnbbn nrnbrn b -V"brn 5# nbt&"r2bnb=+nfnbbrn brnb+n+ntbnnrbtr(&"rb fn-bb(Fr))rbn+nnbrb+br. #brr+!nbt&"rnbn&"r nn=+nfnbbrnrrbnbfrnbb

PAGE 299

*< brnbfnr.-.-E2rn+nnbnrn+ &"rtbfFrbnbbttrfbnn-) +) rbt !t ()"!!2fbbt+r(+)?!!2fbbt+r "rbnrbt&b"%btn'bDbn$%" %nrb!r2nbr+!nnn nr!r2nbtrt-n+("!!) +b-n+(?!!)2fbr1*(")2fb ?!!rbnrtnrrbtnrnrnnbt n?!!2!-nnnbfbb+brr &"tnb+br+n4n+rbrr nb2r(r)/rnn"+rftr 6bn !ntntnbr -V"("*) rbnb=fnrnnnn -V"rtnfnbbr (nrnfnEfrtbt.fN-bbfbt .fN-)!bf+nntnnn -V"rbfbrbtnrf

PAGE 300

*1 tfb2fnrr b -V"rnrrnrrrnnn -V"f rrntbbrnb ) +) ) rbt !8 )/rnrnnbt!-( -V")+)n!r 2?!!fbb+b+n4n+rrnr &")nb2nbbbrfnb6bn !!BB0 B+,B7bnbfrbfnntbn"+)bnrbt &b"%btn'bDbn$%" #brbnb=fnrtbf(") nnn -V"rnbrnbY9n#nHbrf nn[!/rbrnnbtrbnbrn(" +)tbfnbrbnbrbnfrfrnH
PAGE 301

. b*2A;fbtbnrfbnrrn[!/ bn2bt -V"rbf+nbn b -V"rb+ =nr+bnrnnrbfbrbtnrftfb2fnr (,C#,f&!)+nnrbrnnbtrbnbrfb V",0%rnrb+rnbbfbnrnb nnbr+rnr+n -V"n b -V"rr+ nbrrnbbtnrn )

PAGE 302

+) rbt !0 )#brbnbrbnfr+)rbrnnbtrbnb b!-( -V")7bnrbt&b"%btn'bDbn $%" /,0%rnnbrbrbtbbnb V"("1)btrf3nnbnbrbtn b -V"r r n b -V"rnrnt+2rn,0%rnnn rrbn+rrbtnrffb('=fnrnbbtnrn) rrrf+b+2bnrn nr2nnnrbnb btnrnrrtbfrn+nbbtb-rtrnrrrn rbnbbt#bnnbrtrbtnnr+b= nbfrrfnbnr+b+r6bnr.-. nnbrnbbt#;,n,0%rnfbrrnrbttbrn 2r(+rnr)rrn/+ rnbrtrnf 2nf>bnnrrbnrbr+nn+nnb +rnrbnfb1*2,bnrnnbn b -V"rn r-fbr<-bbn(,0)nbtbnr

PAGE 303

rr+nbbnr-fbr -V"b*bbn(,0)nbnnrrrnfb rr+nbb("<)/,0bnf+r tbttnbnnnnbrnrnnnntrn 0000(Z)00(Z)nbfrnbrrn #brbfbtnrtrbnfnnnrrr+ bfb%tntnbnrr+nbn btn+(000)r++tnnbbrnt()r nbnrbnb+b+n+b+r/ ftrbtn,0bnbfbrn2nbbn+nnb nnbrnb+=nnb=+nrf+ rbntbn+(r)+n.f> ) +) rbt !3 &nbbtnr-tbfnbn*-bbn ,0 -V"(+)n<-bbn,0 b -V"!B B0B+,B7bnbfrbfnntbn /+b+nf>brnn=ntb+ rnrbnb2rrbrb+r"r1-1 ,rnbbfrrnnrnbt=rn+r

PAGE 304

bnb2r(+rnr)b+r/tbnrrnr rrnnnnbnn+rnrtbb -"n bnnbrnbrrbnbffbrrrb+ brnnn+rnbr ) +) rbt !" /nbnrbtrr+r!-( -V") rnb2r)nrnrnn+)n n!BB0B+,B7bnbfrbfnntb n b9%f5fb5 /bnr-fn-b-+r??brfbr fnbbrr+b=n-rn-+r"rrnbttn bnnrbrnbfnrrfnb!n rr nr"rrbfrrntbfrtb,0%rnrnbrnn b-tfb2nnbrnbnnbfnbtrb brnbfnr1-1

PAGE 305

5bfbbtnrnrntrn -"1*2r bfbrbtK-6b+r--+6+b=n( ??&!)rf br(".)2nrrrrbrnrn7b nrrnfbrtbfnb=b-nbbnbrnr (nbnnbfnrnrbnffb)nn bbnrr-fnbr%bnbrnrnnn -" =+nrfnbbrn(rnfnEfrtbbf f;..f;rn)/bn2rbr =bnrtbnn -"rnbnb*9n
PAGE 306

bfbrbtb=-nf-+b=nnfrL,(!)*(#)M n ??&!b2r+(+bnnbf)r*-bn nbrfn(rb-bn)br-bnn brrnnb+b!BB0B+,B 7r-tL0M-brrbnbbrnbrtbn /nrn+nfbbr ,ttbnnbb+n+nnrnbtnrbnbrnrn -"rnnbrrnrn,0%rn6nbrn nrnnnbrbtfbbnntfb2n fbr+n'=fnrnbbtnrnrrnb n+rnr/bnbbtfnrnrnnbrnbr fn+=ntbnbrr+rnrbt nrf -"brrrrrbfrnr(tbf+ fbbtnnfnfbrbn)nnrbf rnbnnbr(I.-Jnrnbrbr+ nbbnnb)nbnr=nnb+btrn1 0nrrfnrnrb+rnnbrnbr rbn+nnbrnnbtnrbrnnbtrbnbn br+b<9#n2rrnrbfbfbnn+ rnr

PAGE 307

* ): :: #: *: 8: 3! : : !:: #:: ):: *:: &b9'&)7(-7:+) rbt #! ()0nb(+)brbnbrbnfrb -" ntbfE\7'+2A"7!r !7'2nA7Hnrb>!7 E+257'b r !"f#bn"$f"f%" #::0 & <@< nnbrnb(#;,)nrnb2rb+r f+rrbnbnfb(/+)/-t2n +bnf>rrrr.-nrnbtb2+b#r nbt.-nrnbbt/rb-+rnr rnnbtn+nbbnnbnrr2 rrbnnnbfrn/2nf>r2rrbn nbn+rnr(bnb)bn,-b=b-+b=nnfrnr rn(2nnb)nnrfrr-rnnrnr rrbnnn,bn -"(+n.f>) n brrnb#;,b+rb+r7nrfr nnrnbtn2rnf>/rrrbnbtn rrfnbtn2nf>rnbfrnrnrnb +tbnnbrnbr=ntb2rbrbnb rnrnrnbnnbr(b)?tnnf2r

PAGE 308

2rrbnn+rnrbnbbrnnnrbtn tfb2+b=n6bfbnr(") nbrrbt bfb#;,r2r+b+rn,0%rnfb nnttrn(".)nbtnb +rnr%rnr2rbnrb(/+)n nbrb+rnbbr(=nn2rrbnnnb ,rn)bnrnrbrb+rnbr"rn brnbrnrn2nnbr() b1<-< rbt ## / ??&!rntbfnrnbnbnbbt nnn+b=rbbnrfnbfbnr (+b=n6bbr) /3rnntnrbt -"fbrnnbnr bfb -"r+rbn br3-bnbnbbb nn ??&!rrrrb-r3n nf-b=b-+b=nrnrrrrb-bnb(" .)'rrnr=rbntrbt+-2bn

PAGE 309

< nnnrb+n,nf(bnnbntr) rbbnnbn+brnbbbt bn+-2rr(")/+rrr nrr+rrnnn-+nnbr#b nrrbtnfn-bbfbnrbbnbtbbfnbr btn+-2rnfnn6bbr("+) nnnbbrftbnttrbbtrffbr2nnbr ) +) rbt #) ()?--rn2btrfnbtn=-rnrnnbt -"nbnnbbtbn+-2r r(+)nbrnnbbtnrfrfn!B B0B+,B7r-tL0M-brrbn bbrnbrtbn/+-2rn+n fbbr E2rn+-2rnb+rr+nbrf fbr2fbbnrnnbbrfbrn2nb nrbnb2n+rrbnnnrnn n6bbr/tbnrrb+nnnnbnrbtb r(")fbnbrr+b#;,+nn

PAGE 310

1 nbbtn+-2rb+bfrrr+nbr nrnnnrbbnnb(rr)bt#n nrfnrn=brbt#nbnbrnbtn rnnnr+bbfnrbnb2n+ rrn +rnrnrnbbnnbr+bf+r +n,0%rnnbr,nbnnbrn (..;fn
PAGE 311

<. rbnbbrnbrtbn/+-2r n+nfbbr b 5 bn+b=n-rn-+r"btnrntbb rbnb,0%rnrrntrn b -"+rbtnnbt rfnrbrnnbnfbrb +rnrfnnrbtbfnrnr,nbn fbnbtn"nrfnbtnrr+nr brnnbbtbnrnrrbtrbn b -"rnnbrrrr ttnfn-bbfbnrbbn+rnr nnb+btnrntbf,0%rnbn $2nrbrrrrnrn bfbrbtnbnrbt??rntrn b -"tntnbr!/V, b -"rbfbrbtnnrbt??rfnn6brbnn(/V,)!(!5)rn !(0!5)rn0!5rnrnnn6bfbn/rnn bt!-/V, b -"rr++t!n+ntbn rnbr0b"7'+2A"7?br3n/7:b4nrE7Vbbn2b A7'b "frn"f#bn"f" #::3 .<-

printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.