Structural diversity in metal-organic materials

Citation
Structural diversity in metal-organic materials

Material Information

Title:
Structural diversity in metal-organic materials
Creator:
McManus, Gregory J
Place of Publication:
[Tampa, Fla]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Crystal structure
Coordination polymer
Crystal engineering
Supramolecular isomerism
Topology
Dissertations, Academic -- Chemistry -- Doctoral -- USF ( lcsh )
Genre:
non-fiction ( marcgt )

Notes

Abstract:
ABSTRACT: The interest in metal-organic materials namely, coordination polymers and metal-organic frameworks has risen dramatically over the past few years. To a certain extent this interest is a consequence of the realization chemists have discovered how to play a form of molecular Lego® in which metal cations or metal clusters represent the bricks (or nodes) and organic ligands such as 4,4-bipyridine (bipy) or benzene-dicarboxylate represents the glue (or spacers). The "node-and-spacer" approach to self-assembly can be invoked in such a manner that a plethora of infinite architectures and discrete polyhedra can be generated from geometric principles, some of which are unprecedented in either natural or synthetic materials. The research presented within this dissertation primarily involves the use of coordination chemistry and supramolecular chemistry in the context of synthesizing metal-organic materials and deals with how subtle variations in reactants and procedures can have dramatic effects upon the materials formed. The effect of aromatic guest molecules on the crystal packing of 1D and 2D "metal-4,4`-bipyridine" coordination polymers has been addressed in terms of structural analysis and fluorescence spectroscopy. The phenomena of supramolecular isomerism resulting from the use of metal-carboxylate clusters as building blocks for a variety of metal-organic materials will be discussed. Finally, an analysis of the Host:Guest and suprasupermolecular properties of discrete nanostructures will be provided.
Thesis:
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2008.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 134 pages.
General Note:
Includes vita.
Statement of Responsibility:
by Gregory J. McManus.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
002001124 ( ALEPH )
319618224 ( OCLC )
E14-SFE0002596 ( USFLDC DOI )
e14.2596 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam 2200397Ka 4500
controlfield tag 001 002001124
005 20090429115854.0
007 cr mnu|||uuuuu
008 090429s2008 flu s 000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0002596
035
(OCoLC)319618224
040
FHM
c FHM
049
FHMM
090
QD31.2 (Online)
1 100
McManus, Gregory J.
0 245
Structural diversity in metal-organic materials
h [electronic resource] /
by Gregory J. McManus.
260
[Tampa, Fla] :
b University of South Florida,
2008.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 134 pages.
Includes vita.
502
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2008.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic dissertation) in PDF format.
3 520
ABSTRACT: The interest in metal-organic materials namely, coordination polymers and metal-organic frameworks has risen dramatically over the past few years. To a certain extent this interest is a consequence of the realization chemists have discovered how to play a form of molecular Lego in which metal cations or metal clusters represent the bricks (or nodes) and organic ligands such as 4,4-bipyridine (bipy) or benzene-dicarboxylate represents the glue (or spacers). The "node-and-spacer" approach to self-assembly can be invoked in such a manner that a plethora of infinite architectures and discrete polyhedra can be generated from geometric principles, some of which are unprecedented in either natural or synthetic materials. The research presented within this dissertation primarily involves the use of coordination chemistry and supramolecular chemistry in the context of synthesizing metal-organic materials and deals with how subtle variations in reactants and procedures can have dramatic effects upon the materials formed. The effect of aromatic guest molecules on the crystal packing of 1D and 2D "metal-4,4`-bipyridine" coordination polymers has been addressed in terms of structural analysis and fluorescence spectroscopy. The phenomena of supramolecular isomerism resulting from the use of metal-carboxylate clusters as building blocks for a variety of metal-organic materials will be discussed. Finally, an analysis of the Host:Guest and suprasupermolecular properties of discrete nanostructures will be provided.
538
Mode of access: World Wide Web.
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
590
Advisor: Michael J. Zaworotko, Ph.D.
653
Crystal structure
Coordination polymer
Crystal engineering
Supramolecular isomerism
Topology
690
Dissertations, Academic
z USF
x Chemistry
Doctoral.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.2596PAGE 1

nrnnnnr r nrrnrnnnn nr nr !nr !rnr "nrn#n $ rr%n&'() n(*n) +n) n *) ,-nr*) % .)/001 ,'r%rr)nn) rnn)r nrnr) 2!n/001)r

PAGE 2

n -r

PAGE 3

nrn #nrr)3'n(4rrrn nnnr n&'(n rnrrnrn nrn4n"# 3nn)3'n((+ n)n*) -nr*)n(*nn nrn4nn n 3'rn((56r 7n,rn nrnrnrnnrr 3'n((r&' (+nr rrn"#rn )r ) &n8)!nr

PAGE 4

nn n r r n n !!" #n!$n# !" % & '()" & #"* + %! #-./0 *-.1" '"-.1"" 2.$-.1"! .$-.1"! #

PAGE 5

#.$-.1"! % %#.$-.1"! & "-.1""+ !.!"+ "+ #")-.1" "3 #-)-.1" "0 #$! 0 #$!4)! ##5% % # &* ## &!" #% &6.""" #& &#!" #, #-/-7-89/:%;<11=#3 #7-89/:%;!4< #3 #!4)! % #%#>?#. %# ## %& #%?. %+

PAGE 6

#&$!4)%, ##$@A! &2 ##B8:@A &2 ##$@A & #%CD!.E &# #& && #+* &+ #+!" &+ #+6.""" + #+#r"++#+%6.9"<$ ,2 %!$r"-.n" ",# % ,# %7B8F.9/:#8F.9/:;-,# %#7B#89/:+;'n",, %%" 32 %& 3# %+* 3% %+!" 3% %+6.""" 3+ %+#r"30%+%6.9"<$ 0

PAGE 7

r &$ 0# & 0# & n 0+ &'() 03 & n!n"!2 &#! n 2# &% 2& &&* 2+ &&!" 2+ &&6.""" 20 +$ +!" +$ % 9 + n

PAGE 8

r r n!r & n n 3 n#" #+ n#!$"< n"#3 n#" + n%" 3, n& n 0, n&!n"n 2 n&#" 2

PAGE 9

r r )
PAGE 10

r #*".n" "%2 ##!"1D8!1D J:%2 #%7%; % #&.7%; nr %# #+" %% #," %& #3" %+ #0" %, #2?#." %3 #" %0 #@A &2 ##!nnn @A& #%" & #&" &# #+%. 4&% #,) ++ #3) +, #0) +3 #2) +0 #6$ ,2 #6$ ##6$

PAGE 11

r #%6$ %7-8F.9/:#8F.9/:;n" ,% %" ,& %#" ,+ %%$C!E"nr ,+ %&" ,, %+" ,0 %," 32 %3-11=D!.& 3 %0" 3 %2" 3# %) 30 %) 02 %#6$ 0 %%6$ 0 &r# 0# &" 0% &#! n0& &%$nB<=n 0+ && n78&. /.n:8:;? 0, &+n=n 03 &,-.. n00

PAGE 12

&3 00 &0'()n 22 &2'()<4 7%;J2 &'()< 7#;J2 &!n8%.:2# &#r.=n
PAGE 13

!$r"-./)"L-1!9 ."? ". <="r <" 45 rr<" M< n=8 :%?%.n"8 n":n5.n" 8:C.. E.n" nr= "n ?< < "rr "" "5. <
PAGE 14


PAGE 15

nr nrnrrr rnrnr rrrnrrnrnn rrrrr rnrrrrrrr rnnrrrnn r nrrr rnrrr nnnrrnnrrn rrrnrrr rr rr r! n n nrnrnrnnr nnr nrnrrrnrr rr rnrnnrr nr nrrnnrn nnrnn nrrnrnr nrrnrn nnr rrnn r r!nn rrn nrnrnrr nrrr! nnnrnrnrr rrnn""# nrn$%rrnnn r&nnn

PAGE 16

' rnn nrn!nn rrnrn(r#r$nrr nrr rnrn )nnrrrrrn rnr rrrnnnnrnnnr rnrnrn nnr*rnrrn nnrrnnrnn nnnnr+r r,nr,!n r,rnnr,nrn nnr )nrrrnrnrrr nnnr r!nrr nr&rrn nnrrnnn rnrnnr nrnrrr n nrrnr n-n.rnr/nn rrrn nnrrrrnnrrr nnnrnn r&!nrnnn nnrn-nrn &nrnrnrn nnnnr rnnnnn rnnn nnrrnnnnnrr rrr rnnnr )rrr rnnn nnnrnnnrr &!nrnn0123 n4nrrr5!nrn rr/r

PAGE 17

6 7rr#1"$rr')nr&!nrr &!nnrnrn rrnnrnnrr&!n rnn18n4nrr n9n&:nnrn 77rrrrnr nrnn&!nr n12;rrrr*3n< ;nn3n:n ;nn77rr rrnnrrrn rrnr&!nr6 nr %n*n=nnnr#%*=$r .rnr rnnnn!nrnr r8%n 862"""rnrrr&!n n6=n nnnnnrn!".rnrnn nrrr r%*=#$nnn rrrr rn&!nnrr*nr n&!nnnrn rrnnnrn--r rnrn rnnrnrnr nrnr nrnrn rnrrn&!n nnrnnnnnrr rrnnnn? nnrnnn nnrnrnr nnr

PAGE 18

8 nr%*=nrnnr rnrr nrnrnn r%*=n rnnrn rnn-n nrrnnnn nrn nrnrnr 7nnnrrnnn nnrnr nrr n rn rn%*=nnn nnrrnr /rnrnrrrnrnr! :@!> 4%*=r1>"2

PAGE 19

2 n *nnrrn r!n nnrrn rnrrn )rr# " rn-!: rr$nnnrrnr nr#2"!@""-AB$ rrr# n$nn nrn n-nrnnn# rnn nrnr=)$Cn rrrn nrn-rnnr n3nnrrr rrn rnn-nnn *nrnr *#-AB$ %n;2"!'"" <;!@" D?Drn-E2" =!=6!8 :rr!" n
PAGE 20

@ FrGrnnnrnFrGr n
PAGE 21

> -nrnn nnr nrn rnr&n nnnnnn -rnrrn rnnnrn n&nr +r#r$,r, nr,nnr +n,rr,,nB nr,n
PAGE 22

0 rrrnnrnr rn *-rrrnn rnnn nrrnn nrnnnr /nrnnr rnnrr*nnrr n!nnnrn nrrrnn rrrrn n,rnrr nrnrn nrr&rr#'$ nnrrnr nnnrrr& nrnnrr nrrrrrr nr n-rnnrr rrr-r rnnrnr *nnrrnn -r+n$"=r/n,$=nn, n6$= &

PAGE 23

1 9n!nnrnr (nnn nnr#6$@!'"rrrnn rnrnn rrrr rn!nn-rB-r Bnnrn rnnBnnnr nn&rrrn r/nnnn!nr rrn r!rnrnr nrrnnrrn rrnrnn n:J'!''n nrr-r#r$nn nrr# rnr$ F!n!rnGnnr!n rrn-rn F #'nr Grn nrnrr**n

PAGE 24

" nnnnnr'6!6"nrn6!6@n nrr nnn rnnr6>!8'%nrnnr r nrF-rGnr!nrrr rnrr+n nnnrrr nr,n n r!nrrnn-rnn &r rr!r,r rrnnr nnnrrn rrrr nrnnrr nnrrnrrrn rnnr nrnnrn-n nrrr rnr,86!8>nrnnn r r,80!2'nrrrnn rnr26!2>=rnrr nnBnnr nrrnrr rrrnr n-r!nrrnn nrnrr rr&rnr r20!@@nr@>!>" nnrr>!>6nr>8!>@ nnnnnrn &n rrnr&nn rnnr ++2+'n+6n+nnr,+ rnnn rnr#!nnn$,+ 2rn!=n

PAGE 25

rr,+'rnn'!=r/n 6!=nr, n+6rnrrn6 !=n-#8$ *nrnn!nr+r nFrG #$nnFrnrG#$r!= '!=n6!=n! n-r+n$,$n,$ &nnn,$ r/n,$n,$n,$&

PAGE 26

' "##$r %&$r &nrrn nrrn88.! #$rnr&rr #88.!#'!n$r! n88.!#'!$r!$n nrnrnr rnrrnr>>!06)rn%*=K2'1#'"">L n$nnrnn nrn r# ?$r1026r8M #8""r$rrn rr!nrnnr nnrnr rn'0M#8"r$ rrrnrn rn88N! rrnrrr rnn rnn r #$%$&n"r 11"r9nnrr(n08rn!nn r/n#nrnrnn&$rr 7'Lnrn nrrr/nrn n#$nr #nnnrnnn$ )nrn*n02!0@ rrnrrOP7# $#$Q8R0Lnr/nr# 'n$nrnrnrrnnr/n rrr

PAGE 27

6 "=9n7r+n$(n.rOP7#$#$Q8R0Ln r/n,$(n.rP7#$#$Q6R@Lnn !=nr+n$rn?nn n,$!=nn,n$!=nnnrnr)r rn(n0>nn rnrrrr rOP7#$#$Q8R0L nr/nrrnrn nnn OP7#$#$Q6R@Lrnrnr 9 #'$00 $%$&n"r rn88N!n nrr10' Sn*nnr -%#&$'rn

PAGE 28

8 n!=P%#&$'#$Qn#''n$01)n nrn!=n nn1"!16n18!1@#''$nnnr1>nrnrnnn10!"'n"6!"@# ''$nnn-r"> $%$&n"r )'!=n!nrn n r/nrnnrnn rr r&nn n!'!=r/nnnr r11"nr nrrnnn rrn rn!nnnr#'6 n$"0*nn rnn! nn!r/nrr n nrr nnnrn nnnr r"1!'")rr'!= n!nnrnnrn rnr nrnn88.! '!'' n&nn'!= '!=nr+n$r/n-, $n

PAGE 29

2 n!nrnr rrrnr!= nrnnnnnnr nnr nr!=nr#'6$'6!'> !$%$&n"r )r6!=n!n rnrr n!=n'!=rrnr n&nr n r6!=rnr6! r'0!6'n8! r66!62#'8n$)rnr n6!=n! rrnrnInrn rnnnr rrn'!=n!r/nr *@nr# '8$6@ rrnnr rr/r Snnn#nSnnn.rnrn rn%#$rnnr In-.rnrnrnI#$rn 6!=nr+n$n-, $r/n -rn*@nr

PAGE 30

@ $rrn$nn'( 7#'2n$nr&rr nrnrnr rnrrnrn nrnrrn r6>!8 rnrnrr 1@2n rrrrn !!nD!Dnrnnn#'2$8' )nn'( nrrnn nrr #T&U6"!68"$nnrr rrrnrnnr rnrn-r62"!86" r nrr#'@n$ rr nrr rrrr rn!n rnrn-n(n86!8@nnrr nrn-rrrnr r *rnn-+n$,$ n-r

PAGE 31

> nrnrrn rrnn#$#rn60$nr n-#$#nrrn n&n6>"$rn nr)B nrrnrrnnn nnBnr nnnnn n8> 3rnn nn ,rrn rnn nrn!-rD! Dnr803r &nrnrr nnr &rn< n nrrnnrnr rn r &Brn&rnrn &#F&#$G$7 &rnnnrrrnnn PT86"!28"# '@$Qnrr rr&nr n&nrnr& rnn ( rnnrr+n$r rr rrnn,$r rr

PAGE 32

0 rrn n& T&rrnr nrrn& rr#HB9$nn& rn.r 81 rnnnnnrn! rrnrrrr rn&r nnnnr*n &rrrn r&rnrn n&rn n&&#F&#$&G$ n&r n&n rnr(n%$&n"nn ( 7rrnr n!rr rnrnrr n! nrnrnn nnrrn nBrnn-n r2"r! -nnrnnr/ rrrnn nrnnrrr rnrI#$nrrrrrrn" nnrr n/r rrrnnnI !nr !=nn'!=r/nrn rr nrnnnrr # !& n !$ rrrnnn

PAGE 33

1 rrn&!nnnr r+rnrn rr!rn !rnrn!rnrr r n$HnI#$n r nnr#I? rnr+'">?'@0V$n nnnr#I!rnr+'0 "?'810V$nrn nnn-)n rnnrr nnnnrrrrrn nnn nrnnrrn rn rrnrn &rrnrnnrnrn rnr &P%#$6#6$'Q2r rn nrrnr rn'610?6@@, rnrnrrnr rnr& rnrrnn nr%*=2' !=nr

PAGE 34

'" nnnnn&rnrn-&n nn&r'!= rrnnnrn n-%!
PAGE 35

' !n%!#rnrnrn nn nrr n nnn68'1? 6>8" V$,rrnrn&nr %!!@" nnnnnrn#@+6$ -rnrr -rnn(n rnn nnr nr P#n$+#$'Q!nrrnI!!=nrn r rnrnnBnn n#'>$ rnnr nnnn&rn!! nD!Drn-nnnD!D rn-+nn&r #'0$r rnrr r n!!n+DXDrn-nr ; nrnn ;r rrnnn nnr %!
PAGE 36

'' nnnrn 68@?6@6V, &D!Dnr@"!@8 rrrnr-n r nI!nnr nr'++ &2"*nr rr&n nrrnr nn!rr nnnnrrn n r -nnn nrrr nrnr r+nr % rn'!=r/nnPI# $'#6$'Q nn'!=rrn !# !=%;$ rnnr/nnr# '1n$ I#$nr rrrrnnnn nr#I? rnr+''1?''""V$nn nnr#I!rn+ '@2V$nnnnn-% rnnnn /nr rnr""n'>88' r2' '!=r/nr&n %n-#nr r 2$nnrnn0@8Vn nnnr nrnrnn-%!8?8>'V$nn !=%;rn

PAGE 37

'6 nnnrn!!nD!Dr n-n'+ !=%;+ rn&#'"$,rn nnn !=%;r680V rr n + !=%;!!n%!
PAGE 38

'8 nrP# !=%;$'+#$Q!nrrn PI#$'#6$'Qr/nrnnrrnrnn Bnn n#'1$ rnnn nr+!!n%!'V$,rrnr n&%!!21 )n,n )rrrrnnI!!n nrnnrrr nrnr rrr62"8'2 rnnrrn rr8" ">""rnrr '++&&rr2"3nnrr rrnrrnrrn nrn H!!n+%!
PAGE 39

'2 nnnnnr rnrr r&&rrHrrrn rrnrrrn rrr rr
PAGE 40

'@ rnnnrrn% &rCKnrr n-nrr nnnr r rr&&nn rnn n,Bnnr@2n rnn nn nnrnrr *rrrnrrn I!! nrnnrrr #n-nrn rrn&&nrnr rnnrrnrrrr n$''rrrrrn r n nr n !=%;nrrr n'rrr rn&n r #nrr$rr rnr !!nrr #$%rr rrrI!! n r#&nn6"$+n$ # !=%;$,n$ #$

PAGE 41

'> nrrr #$n #$& rrnrn n&nr2>Y'n2'6Y6r rnrnr!rn n28"n nI!!n# r nr$ nr # !&$rnrnrnr rn nn n&2'Yrrrr n n nnrn!rrn n&8>2rrnrn rnr # !=%;$nrnr &&rrnrrn n&821Y'nnr rnrnnn-n nnr n&2"1#rnn n $nr #$ nrrrrrn rr n&nrn2"" #rn n $rn8@"#rn $,nnr rrnrn rrrr 3nn&n# n&$ I!!nrn nrrr r nZ nZ' nZ6 nZ8 nZ2) ?2682@8>>8>@B2"22"2! ?2>21222>!2>Y' ? !& 2'"2'"8>22''2'2'Y[ ?%;2'22'2212''!2'6Y6 ? ( =%; 8@"8@820B2"182>!821Y '[[ [ n6&[[*n n6&

PAGE 42

'0 *nrrnr r nrr n ''nr#nZ6 $n!&nnnr/ nnnnrrnr nr&n %r n #&n$nn >8r nr # !=%;$nnr 86r)rrrn rrnnrnrnr &nnn80 rrrnrnr rr #$3nr nrn r)n #$rnrrrr nr r n>'?>0rnrn8'r rrr # r$I!! nrnnrrr r nZ nZ' nZ6 nZ8 nZ2) ?>''0B88'2B@>0! ?>>2>"0"!>8Y2 / !& >@>8 '' 8@ 0>>>>Y>[ ?%;>6>6@0>2!>'Y6 / ( =%; 8'8'88B@088!86Y[[ '!& [ n6&[[*n n6& rrrrnrr rnrrr rrnnn r n !&nn&!=nn r !=%; &rn'!=r/nn r rrnnr rrr!=nr rn n&nrn2'"

PAGE 43

'1 n nrn>8rnrr/nr rn n&nr n8@"n nrn86r rrrnnr rnrn &&rrnrnrn nn nrnrr rn&nn rrrr r nnrrn nrnr rn&nnrnr rrnrrnrn rr rnr rrrnnnrr rnr-rn nrnrrn nnrr nnr&nrrnr nrnrn nnr+nn rnrnr rnrr& nr # !&$nrrrrnr/n r nrnnr # !=%;$nrrrr r/nn!=nrrn #nr$ nrrrn rn n&nrr rnr,r rnnn rn r&nrnn r'63nr&nr nr rnrr# r$nr #$n # !=%;$nn!rnnn nnrr nnnrnn nr& rrrn r&rr rnnn&&r &nr&n rnr

PAGE 44

6" &nn&n &rnrrn rnrr&nr #$rrn !rn # !=%;$rrn n &n!=nr '!=r/nrrH&n rnrnnnr& nn! nrrr nr!=nr r&&rrn nrrnnn+& &rrr nI!nnr nr'++ &nrr!=nrn n+n+nr rnrnr rrrnrr!r#2'" $nrnrnrrr'+ &&r#28"$'0 nrr #$%rr H&nrnnP QnI!! nr # !=%;$P Qn #$P!!!!!!Qnr rr rrnr60" 86"n2"' r

PAGE 45

6 nrrnnD!rnnnr n&&n&n rrnn nnn& nr,2>!21rnr&&n &nrn +&nnnr nnr&B&&n &nn3nnr rnnr@@!@> rnrnrrrn rrrrrr r& r rrn& 2'"nrn &&rn+n+ &&nrr n&81@@0nn'+88.! r#n$n&n nrrn&21" @1nnrrn &&r nrr&n nnn n!nrnnn&nr >" nr # !=%;$r/nnnrr r8@"rrr/)rnr '"rn! !nnnnn rrr !=%;rrnr !rrrrn rn !rn&& rn !rn!!nn r n%!'V n&rnr %!
PAGE 46

6' &nn-n n rn-nrr rrrnrn !rrr rrnr+8@" 2'" nr&nrr !n%!! >@nnnr !nrn&rnnn r nrnn nrrrn n!!nnnnn rrnn r!rn!!n!!n nr>>)rr '"r !=%;rrnnrn nrn nnrnrrn+ !=%;!!n%!
PAGE 47

66 )rrrI!n rnn nnnrnnn rrn nrI!n rn rnnnr +nr !&nn!=nn nrnnr nr !=%;n'!=r/nnnrn r rrrnrr+ !=nrn rn&nn2'"nr rn>"rnr r/nrnrn&nn 8@"nr rn8"rnr rnrrnrn rrrnrrrn rnn rnrnr!=nr rrrrnrnrrn n&++&&rr&n rrn&nr '!=r/nrrn! !nnnrnn rrrr r!rrrrnrr& &nr &nnr nn !=%;r nnr'!=r/nr rrrrn !r&&rrnr nnnnr !=nrr '"#

PAGE 48

68 -r )nnrrnr,rr nn rnnr &01234'35 467897:34 :! rnr nn-n88Mr rn nnnr#2":$n &nn#8>"81$ nnr#"":$88.! #2@"$#8"2 '"$n#2":2@$n8":n nrrr/n nnnrnn rnr &01234'35 46787:34 :! rnr nn-n62Mr rn nnnr#2":$n &nn#80"2"$ nnr#"":$88.! #2@"$#8"8 '"$n#2":8>$n8":n nrrr/n nnnrnn rnr &01234'35 4678 #7:34 :! rnr nn-n2@Mr rn nnnr#2":$n &nn#8>"81$ nnr#"":$88.! #28"11$ #8"@'"$n ( ":8"$n8":nnr rr/nnnnr nn rnr

PAGE 49

62 &01234'35 467897:3!4 : !rnr nn-n2Mr rn nnnr#2":$n &nn#80 "2"$nnr#"":$88. !#2>"$ #8">'"$n#2": 81$n8":n nrrr/nnnnr nn rnr &0123435 467 r97:3'4 : !rnr nn-n8'Mr rn nnnr#2":$n &nn#8@ "81$nnr#"":$88. !#2>"$ #8"611$n ( #2":88$n8":n nrrr/nnnn rnn rnr-.$" *rnrrn5!nrnn nnrrr &nnnrr nnn;-! )5**9) )7H5B%%=nr9-\nn# U">">V$>0 nn:nnn rnnrr *)=);*n#*) $>1 rrrrrn !n&nr!r/nr]]'#*
PAGE 50

6@ %rnnnnr '682 Hnn%@0<2""'I'%@1<88"'I'%>"<28"'I'%@0<81%"'I'%80<68%8@@I n6'11'6620062>1>6@86@11> 10 n""#'$""#'$""#'$""#'$""#'$ %rnrr 9 *n7!7!7!7!%'B nV62"6#1$6012#$6>0#1$66@8#'$ @2'86#>$ V280#'$2@21#8$2@66#'$26@6#@ $8@>#$ V0""6'#8$>0>@0#@$>18>'#2$0"'8#1 $''>6#'$ \0>>@@#'$^006@2#'$^00616#'$^0>008#'$^ 1"^ _>'61>#'$^>61@"#'$^>6'2"#"$^>'"8"#'$ ^11'"#'$^ `0>2'>#'$^0>>2"#'$^0>181#'$^006'0#'$^ 1"^ KV 6 '18"#8$'1@81#2$'1@"2#8$'161#2$8'2'0#>$ I''''8 anb 6 2"'81@2'628'221 c "01'"002"000"161"01" #"""$6@06@08""8""'"8" %rnr"8"&"2&""2"6"&"'"&""2"6" &""&"""6"&"2&"2"6"&"'2&"'" dnnn 1'0'01'06"1'0'@1' 2"20'2"" :r!8EUEU8 !1EU-EU0!@EUEU'6 !2EUEU"!'"EU-EU'"!''EUEU2 !8EUEU2!0EU-EU1!>EUEU'6 !'EUEU6!8EU-EU>!'"EUEU' !@EUEU1!6EU-EU6!'"EUEU'> r >1180"00"068'10'26 C/r 6""26"2160">>6>"" #$""'@6""68"""'6@""@0""'"8 %rrd 10"M1>1M10"M1>@M11"M )r !rn!rn!rn!rn!r n 9n&nnrrr """n">'0"""n"0'1"""n"0""" ""n"88'"""n">@6 =nnBrnrB nnr 6""2B"B0'16"21B"B0'60B"B081" >>B"B0606>""B"B'1@ 4rr!!' "'1"1"@"1>2"86"0"@ nrPe'rn#$Q U""862'U""12@ U""@2>'U">6' U""80'U""68 U""60@'U""10> U""660'U""18" r#nnn$ U""@'0'U""20 U""1>2'U"1@' U""2>8'U"68 U""82@'U""66 U""6>8'U""1@1 :nn-nbV!6 "2'"!"8"@'1!">"@02!"60@60@!" 806"2"!"610

PAGE 51

6> -)r"" )rnrrr n!nrrn rrn7rnrn n82 nr# nrnrn r/nnrnnr $r !rnrnrrn nrn7 rnn:*!""rr &nn rrnnrrrrn6nn &nn6" #nrnnrr&n +n !rrnrn6"$H&n rnr rnrrnrn nnnnnr rrrr !r rnrnr rnrnrrn7 rn n nrr r rrnrr rnrr rr/,0rnr!!& n nrrrrn H&rnnr n 'rnrnrnrn#r r nr$+nnn 'nrnrnn n nnn'>nnr

PAGE 52

60 &13; 4!<6rr=$r$> 13; 4!<6?rr= nnn&n0'FnGn-#9;;$ nrnrnrn#*;C$ rn/rnrnr r%*=n&n@2'rr '6nrnrr %9nnr# rn@6@ rrnn n2n@2' %*=rnrn &nnrr$rn nrnnn %*=nnrrnnnn& n)nrr nrnrnrrn P9'#%8$'Q FnG#n-$nnrrnr nFn! nGrnrrnP9'#%8$'QFnG# $ @( !, . 5 +. '( 2( ( ,+' +' A 2 5 ( ;,. '+ ;' r ) r! (,' <+ ( %& B;. n ). % +( ( ((

PAGE 53

61 rnP9'#%'$8:'Qrn-rrnnnnn*;C+ nnnrr,n&n nrnnr,n n&nnnnnrn nnrnrnn rrrnrn -+nrnnrnn rnn&nrr06!02 nrnnr/n-nr#nrr rn !n&rnr0$0@!1n@2'nrr 61#'8M$nrrnr rr nnr r&nP9'#%'$8:'Qnnrn rnr1@@.%n9nr rrn n%#$n!rnn n P%'#rn$'#<'$'Q#6'n$1'110Hnnfnr nrrnn-r rrnnn&n nnr'=r/nn!n n-#6'$16* n1113nr rn rnn6=&n-r n-rnr/nrn nn!62! P9'#%8$':'QFnG8! n&rnnrnnr/n

PAGE 54

8" n&n-#6'$18 rnrrr nr/nrn&nr nnnrnr rnr!6!n&n#$r rr-r/nrnn n'";rnnrn rn rnnnr/nrnnrr rr Hnn!n&nnr+n$ = nP%'#rn$'#<'$'Qr&nn-r,$'=9!'nn rP%'#8! $'#<'$'Q,$6=
PAGE 55

8 nnnr/nnrnrn r#*;C.r$#66$ 3nrrnnrr/nn 9;;.rnnnnrrr "=n&'=n6= rr rrrnnr nrnn2! r#2!!$nnn rrr %#$12!11nnrrI#$'""nrr '@#2M$@2'nnn&n nrr %*=rrn rnnrrnr nn&n*;Cnnn +#n$'=rrrnr r/n*;CrOPI'#$'#:$'Q8R#$'=rrnrnn *;CrOPI'#$'#:$'Q6R#Sngn$#$6=rn@20 OPI'#$'#:$'QR?*rn/0"nn %n&nrnnrnn rn rnn rrr r r rrn&n rrr nr n-r n n rr rn nrrnn&P8Qn%n&nr nrnnr& rrnnrnnr &rnr

PAGE 56

8' nrrn&P8Qn+n$ #$nn,$'!nn,n$6!n n r!rnnrnr nnnnnrn &rnn
PAGE 57

86 n!n&P8Qnnrrr r (, +n$ #$nn,$'!nn,n$6!n n nrrnrnnrn r'1!''8H&nrnr7#$ n7#$&r'!&n rr n&P8Qnrrnnn nr''2 %r ( nrnnr'=rrr nr r!nrrr/n*;Crrr rr*;Crn -nnnnrnrn r*;Crrrr nnrn& %r&nnr/n*;C nrnrrnn&P8Qnrr nnnn nr*r ( nrrnrn!n n&! -*;Crr6212$0 % ( OPI'#$'#$'QbRn% ( OPI'#$'#8!&$'Qbb'nRnrr rrrnrr n6!nn nnnnnrr #6@$ ( nrnn8#nr nr $nn"08

PAGE 58

88 ( %rnr ( +n$n'=nnr#$ nrrr/n*;C.rn'=nn r,$rnr ( rrn(nn6!n nn! n&nrr#n&nnrn n& n$,$););n-n nrrn!n&r #nrn( nnrrn&n nrn( nnrrr$ nr ( rnr" nrr 8!&n&nn ( n ( '=rr rn-n););nnnI!n&rr nrnrr 6!nn*;Crn(nn nrnnr"0 ( nrnr"10 ( =rrr rnrnrrnn*;C nrnrrnr r (

PAGE 59

82 + %rnr + +n$rrnn#n&n'! nrnn& n$, $)))n-nnrrn&!n&r (n % + OPI'#$'#'!$'Qb'Rrrr nn*;Crr!nrrnn rr#6>$ nnn#nr r rnrnrn ?r nrnnr r$r"1@nr "0#nrn( nnr2!r rnrnrn n nnn rn6!r nn'!n&nnr$ rrn nrrnnnn rrrn-r))) n&!n&rrnnnrrr nnn rnn "@

PAGE 60

8@ %rnr ,C n$rrnn #n&nnrnn& n$, $););n-nnrrn&!n&r nnnrr + rnrnrrnn&n>2%rrrr rrn'! n&nnr)n nrr rnPI'#$'Qnnnnrrrnn nnr nrnn&n6""%r !2$0 %r ,& OPI'#$'#:$'Q8R#60$#:U8! n , 62! n ,r ,8!& nr/ ,& $r r'!nn*;Crnrr nrrnr *;Crnrnnrr + ,r n ,& , ,n n rr nnnfI!nnrn-n);); nrn&!n&r nrnnrn"18"' n&nn n

PAGE 61

8> %rnr -C n$rr'!nn #n&nnrnn& n$, $nLnrr-nnnr rn))) n-n&!n&r nnnrr rnrnrrnn&n '""%rrrr !rr n8!n&nnr nn nrr ,& rnrn rrnn&n'2"%rrrr rrnr/n& nnr)n nrrr n ,& rnPI'#$'Q '!nnnnrrrnn nnrnrn n&n62"%r -r nrrnnn rnnrrn nrrrnrn B6!nnnn rnr2!! !6!n&n''@n '!nnnnrnrn 2!&!!6!

PAGE 62

80 n$6!nn#6!n$,$ nn&nr6!nr ,$ nn&nr6!nr n&n''>n2!n!!6!n&n''03nrn nnn'!nnnnrn n2!r!! 6!n&nrrn% OPI'#2!*6!$'#/$'Q'!b 'PnQLb'/b ( R#61$rrr -r&nnnnn r nn n-rnnrrn rn'=nr rn-nr)))nrn nrnn2> rrrrnnrr rn&nr nrnn r nnr r'=nnrrn nnnnn&n nrr*;C.r n rnrn!n&nrrn r!'2!n&n1" '82@!!6!n&n''1nnn'6"< rnnnrrnn-r 6!nn#6!n$#6 1n$6!nn&nrn

PAGE 63

81 %rnrr n +n$r/n*;Cr rnr ,$'=rnn r ,4n$r/n*;Crrnr .D $'=rnnr .nnr6nnnr #61$n #61$nrn r n r % OP%'#6!n$'#8!&$'QbR# 6n!$rrrr/n*;Cn -n rr n6!nnrnr '= nnrrn-nrnr n&!n&rnn rnnr""% P%'#6!n$'#8!&$'Q# 6!$rrrr/n*;Cn -n rr n6!nnrnr '=nn rrn-nrnrn &!n&rnnrnnr '@

PAGE 64

2" Snn+n$'=nSn#$nrr nn*;C.rn'=Snr,$ Snn nrrrnnr,$r nr #n&nnrnn &n $EFG34567 % OPI'#$'#8!&$'QbnR rr r!nrrnn*;Crn'=rr rrnrn nrn&nnSngn'6)Sngnrnr!rn nrrnnr nr n&nr nSngnr'6'!'68nnr&n n nrnSngnnr%#$*;C'6@!'6>I#$rrn I'rnrnnrnn

PAGE 65

2 *rnrrnnS n nrIn+?',!*6 !,!;,! ,!!,!!%@<6,!!,!<' nrnn&nnn rn#6'$ !rn*;Crn-rn n&nnnr n"16 r '=rrn n*;Cnnn nrn nrnnn rrI#$rn" 67 *nnnrrrnrrr rrrnr nrSngnr)&n nrIn-n '""8rnnrr 2!rnn2! !'6>
PAGE 66

2' n$rnr #n&nnrnn &n$,$)))nSnrrn! n&r% P%'#2!!!$'#r/$'Q#68$rnSng n2!rn rrrn r 2!!!nnn&nn r/n*;Cn rrr n-n rrnnrnSngnr nrnrnnrnn ''n!n&r % OPP%'#2!*6!$'#8!&$#n$QP%'#2!*6! $'#n$'Q"2Q6! b'PnQL bP8!&QL bb'#n$b' #<'$R#62$rnSngnnn rnr rrn2!rn rrrnnSngn nnnr r)rSng nrnnnrnrrrnr rr 7nnrrrn rr&nnSng nP%'#%'$8#:$'Q*;Crr r*;Cr rn9
PAGE 67

26 n$rnr #n&nnrn n&n$,$);) ;n-Snrr n!n&rn&nrr n-nr rnrnnSng nrn-n););nnn rnn"> !HIJ % OPI'#$'#/$'Q8Rrn&&n rnnrrnnrn rnr rn nrrrn nrr rr rrrrrnn nnrnnrr nnrnr/nr -nr< nnrr nrn6=nr/nrr r -;n rrnrr8! rr/nnnrnnr nrnrnnnn rr/nnnr

PAGE 68

28 ( rn8!r/nnn r+n$r/n,$,$%*8,$ 3rnrnrnrr nnrr r/nnnrrn'=r/nr &rrnn6=rnnr/nnn rnrnr nrrnr%*8n/nn#6@$ & nr;n'60nfn1"nn -r rr/nnnr r@20 n rr&nrnrrnn8! )r nrnr&rrrn nnrnn rnrnrrnn n3nrn rrrn rnnr

PAGE 69

22 rnrrnr&n r@20 rrn rnr%*8nrrrrrrnrn r-r nnrn r rrnn *h#&$n'61nrn&n#@@@ @@'i$r *hn%*8nr nr#@'@'@6@6@'i$ r nrrrrnrr nnnr nrrnrnn nrnnn nFr!Gnnrn)rrnr F@'Grrnrnnr& rrnnr nnrF@6Grnrr& r FiGrrrnrrn rnrrnrn rrr&rr nrnnr n-rn rrr rnnnr r--rr8! r/nnnr nnnrr rnrnrrnn&n'2"% rrrr/ n&nnr% nnrnrnn&n 62"% rrn&&nrnnr rnrnnn n!nnr#'=nn rr'=Sngrrn6= C*!$nnrnr r/n-rrnnnrn* nnnrrr

PAGE 70

2@ nrnnrrr nnnSngrrn nnnrnr rnn%#$ nI#$nnrnn rrnrrrn nnnrn& nnnnn nrn-rnr rnr ("#8r )nnrrnr,rr nn rnnr &0123r43r4679:3(4 %rrrnr ( nnrn62Mr rnnnn r#"":$!6!n&n #0'"81$n#$ n&nn#2""2"$n nn#"":$n nr#"":$#"': @$n#'":$ &0123r43!#r46797:3(4 % ( nrrr&nnr #'"":$! 6!n&n#8'"'2$n #6""'8$#$ n&nn#2""2"$#'" :$n8!& #"':'"$6rn>"%%rrrnrnn rnrnrn n

PAGE 71

2> &0123r434679:3+4 %rrrnr >nnrn8M rrnnn nr#"":$!6!n &n#08"2"$n #$n&nn#2""2"$ nnn#"":$ nnr#"":$'!# "2:>$n #'":$5!nn#57=$nrn + nn(n n-rn-&nrnn n(n-r nnn &0123r43!467 ( r9:3,4 %rr rnr nnrn@Mr rnn nnr#'"":$!6!n &n#@@"111$ n#$n&nn#'1>"110 $nnn #"":$nnr#"":$8! #"6":68$n ( #'":$5!nn# 57=$nrn n n(nn-rn-& nrnnn( n-rnnn &0123r43!4679:3,4 %rrrnr nnrn'0Mr rnnn nr#'"":$!6!n &n#@@"111$n #$n&nn#'1>"110$ nnn#"":$ nnr#"":$8!# "6":68$n #'":$

PAGE 72

20 &0123r43K'r4679:3,4 %rrrnr nnrn8>Mr rnnn nr#"":$!6!n &n#08"2"$n #$n&nn#2""2"$ nnn#"":$ nnr#"":$62! #">:>$n #'":$ &0123r43K'r467 ( r9:3,r4 %rr rnr ,r nnrn6'Mr rnn nnr#"":$!6!n &n#08"2"$n #$n&nn#2""2"$ nnn#"":$ nnr#"":$62! #">:>$n ( #'":$ &0123r43!#r4679:3,4 %rr rnr nnrn1Mr rnn nnr#"":$!6!n &n#0'"81$n #$n&nn#2""2"$ nnn#"":$ nnr#"":$8!& #"2:6$n #'":$ &0123r43?467 ( r9:3,&4 %rr rnr ,& nnrn60Mr rnnn nr#"":$!6!n &n#08"2"$n #$n&nn#2""2"$ nnn#"":$ nnr#"":$r/ #"0:6$n (

PAGE 73

21 #'":$5!nn# 57=$nrn ,& n n(nn-rn-& nrnnn( n-rnnn &0123' r43?467156L7?7 ( r9:3-4 %rrrnr nrrn nnnr#"":$2!r! !6!n&n rrn#68"2"$n#$ n&nn#80 "2"$nnn#"":$ nr#"":$ /#"0:2$ &013Kr43!#r4679: 3.4 4 rnr nrrnnn n r#'":$6!nn#'" ""$n#$n nn#'6""$nn n#'":$n nr#6":$8!&#" 6":6"$n #":$ &13Kr43!#r46 3.4 4 rnr nrrnnn nr#'":$6! nn#'"""$n #$nnn #'6""$nnn#'":$ nnr #6":$8!&#"6":6"$ &0123r43!#r467:34 %rr rnr nrrnnn nr #"":$!6!n&n#0'" 81$n#$n

PAGE 74

@" &nn#2""2"$nn n#"":$n r#"":$8!& #"2:2$ &13'r43?46 34 4rnr nrrnn nr#2":$ r/#"">:"@$n#8 ":$nrnnrr nnnn)nr #8":$2!!!!6! n&n#88"'"$n#$ nnn#8> "'"$rnn n)nr #"":$rnBnr rnrn nn&0113' r43!#r434613' r4346.'6 7156L 71!#r6L 7973473% 4:34 4rnr nrrnnn nr#"":$2!r!!6 !n&nrrn #'>""$n#$nn n#2"818$ nnn#"":$nn r#"":$8! &#"'":'"$n #'":$ &123r43?463!4 %rrrnr nnnrn6Mr rnnnn r#'"":$!6!n&n #@@"111$n#$ n&nn#'1>"110$n nn#"":$n nr#"":$/#"'8: >$n #'":$5!nn#57=$nrn nn(n

PAGE 75

@ n-rn-&nrnn n(n-r nnn 8.$" *rnrrn5!nrnn nnrrr &nnnrr nnn;-! )5**9) )7H5B%%=nr9-\nn# U">">V$>0 nn:nnn rnnrr *)=);*n#*) $>1 rrrrrn !n&nr!r/nr]]'#*
PAGE 76

@' %rnnnnr (! @n@>0n Hn n %6'<'"'0I'%8"<6>''I'%8"<6'8'I'%68<'@%''0I' n@1'80@08@0188>1'' n""#'$""#'$""#'$""#'$ %rnrr nn nn9 *n78B78B7% nV1">">#>$1'@8#@$"2>>0#"$1'@2'#2$ V1">">#>$1'@8#@$1@816#0$'1'02#"$ V@'6'1#$1068@#@$10>'#0$88>"6#$ \1"^1"^1"^1"^ _1"^1"^1"^262"#"$^ `1"^1"^1"^1"^ KV 6 21"60#2$6@80>#6$6100"#@$6'2>"#8$ I0888 anb 6 22220802@@ c @0"602'>@16 #"""$'0"">000'8@"0 %rnr""&""&""2"'"&"'"&"'""6" &""&"""8"&"8"&"'" dnnn 2'0'0'">'0'016'0'@1@' 0'@ :r!'2EUEU'2 !'2EU-EU'8!6EUEU'" !''EUEU'2!''EU-EU'2!6EUEU' !8EUEU'!'2EU-EU'2!'6EUEU'2 !'8EUEU'8!@EU-EU@!0EUEU1 r 6688>''080'86026>80 C/r6@'861>816>"0" #$"">@2""8'>""600""'6> %rr d 108M1@1M1>"M181M )r !rn!rn!rn!rn 9n&nnrrr """n"0@2"""n">>1"""n">'" ""n"@@' =nnBrnrB nnr 6@'B"B0@861>B"B''1816B"B61@>"0" B'B862 4rr!!' "2"12101"8 nrPe'rn#$Q U""268'U"6 U""2'''U"2"6 U""22>'U"8>2 U""660'U""081 r#nnn$U"">80 'U"8'2 U""@1"'U"@66 U""@2''U"2'8 U""68>'U""022 :nn-nbV!6 '86!"1'""'"!"82'"6!"@2"@''!" 820

PAGE 77

@6 0000 Hnn %68<'>6"I'%6@<6''0I'%6@<6"%''0I'%68<'0'"I' n>@066>2600'"'@>226' n""#'$""#'$""#'$""#'$ %rnrr9999 *n%%'B%'B%'B nV1>1@#'$1'"@#'$00"1>#>$1'1#>$ V''>22#2$6"286#@$6@1#'$6861#2$ V8082>#0$86661#0$8612#6$60@8#2$ \1"^1"^1"^1"^ _@"@8#'$^ "128'#'$^"1"1#'$^8>1>#@$^ `1"^1"^1"^1"^ KV 6 6'8">#>$660@0#>$66@@@#2$6'@6#'$ I8888 anb 6 2>28>8@0260 c 2888>@826' #"""$2@0288@>'288 %rnr"@"&"8"&"6""'"&""&""2"'" &""&"""'"&""2&""2 dnnn '"''0'21''06816'0'81' 6'> :r!'8EUEU'@ !2EU-EU@!0EUEU1 !'2EUEU6!@EU-EU>!@EUEU1 !'8EUEU@!>EU-EU8!0EUEU0 !'EUEU'!8EU-EU8!'EUEU2 r 1>@"'>8@61@>'8 C/ r 21>861@66'"''628 #$""'2>""260""''@""2@> %rr d 18'M162M0@0M111M )r !rn!rn!rn 9n&nnrrr """n"@"1"""n">81"""n"@> =nnBrnrB nnr 21>8B'B88861@6B"B'166"'B"B'@8'628B "B'0 4rr!!' "6'"''"806" nrPe'rn#$Q U""621'U""16 U""88''U""128 U""6'''U""0> U""0@>'U">'> r#nnn$ U""6>@'U""188 U""@"@'U""6 U""6@''U""06> U""8"'U"01 :nn-nbV!6 "@@'!"888"200!"@0>"262n!"6@6">22 !">">

PAGE 78

@8 01"n" Hn n %8"<'@%''0I%@"<68%'8n' I %6><6"%'''%6'<6"%''" n0@8'>68@@20'>>'1@@ n""#'$""#'$'10#'$""#'$ %rnrr9999 *n%'B7'#$B7'#$B7'#$B nV'"8@#6$2@10#6$111>@#0$'221'#2$ V6'"2'#0$68"88#$"8'11#0$'8@@1#@ $ V601"#1$60100#$>>6@#6$"6'0#6$ \1"^1"^1"^1"^ _"18>>#'$^18>02"#"$^1>1"'#6$^"1180# '$^ `1"^1"^1"^1"^ KV 6 626"8#0$'188#8$060#@$21'#6$ I8''' anb 6 @'@26281"212 c 2@1">'''@8@6 #"""$>2'6@808">80 %rnr"'"&""&"""6"&"'"&"""2 &"'&""0"2&"&""> dnnn 0>'0'2'""'06''"@'2">'' 2"' :r!'@EUEU'@ !0EU-EU@!>EUEU> !'"EUEU"!>EU-EU>!0EUEU0 !EUEU!>EU-EU'!'EUEU'" !8EUEU8!8EU-EU0!'EUEU r "8>20@>1606@>6' C/r8"8@0"6'6@'@8 #$""268""'8""8@2""861 %rr d 160M11>M11'M108M )r !rn!rn!rn!rn 9n&nnrrr """n"@16"""n"02"""n"22"" ""n">8@ =nnBrnrB nnr 8"8B"B'@'@0"B"B6066'6@B"B'6@'@8B "B'"0 4rr!!' "16"60"2"2 nrPe'rn#$Q U"021'U"116 U"">1@'U"'"> U""26'U"260 U""86@'U""166 r#nnn$U"'" 'U"'8" U""08'U"'8> U"">1''U"@2@ U""2@@'U""108 :nn-nbV!6 1'@!">'2'08>!>6"'!"'0@"22'!" 6>8

PAGE 79

@2 '68 Hnn %'1<'@'I' %2<'"%''@>0@>%8@<'%66n'6%68<'''0I' n>"1'@162>088888>>'0 n""#'$""#'$""#'$""#'$ %rnrr n n9 n *n7!67!6%'B!6 nV012@2#0$02@'>#"$6'26#8$6"'618#$ V012@2#0$02@'>#"$062#'$6"'618#$ V'8@#1$'@62#6$'810#6$0'>1#6$ \1"^1"^1"^1"^ _1"^1"^""2#'$^1"^ `'"^'"^1"^'"^ KV 6 68@'"#6$6@'1>#2$'80@#6$88>28#6$ I6600 anb 6 "''0826>80 c "0""166'@282 #"""$"0@8@2>08@22' %rnr"2"&"6"&"'""2"&"8"&"'""" &""2&""6"'"&""&""2 dnnn 06'066@>'810@>'2">'66' 0'0 :r!'6EUEU'8 !'2EU-EU'8!'EUEU8 !''EUEU'!1EU-EU''!8EUEU6 !60EUEU6@!6EU-EU'!'2EUEU'2 !8"EUEU'0!'EU-EU60!'8EUEU'8 r '11@1"8"6'>80'0"'6 C/ r 6"'08'>""'661@ #$""61@""@'@""'6""801 %rr d 111M111M112M1>2M )r !rn!rn!rn!rn 9n&nnrrr """n"0""""n">>>"""n"@'0" ""n">@6 =nnBrnrB nnr 6"'0B"B8 8'>"B@@B'86"'6B>2B0"161@B"'6@ 4rr!!' '61"2""@0"@0 nrPe'rn#$Q U"">1@'U"'>'1 U"06@'U"'66 U""8'U"'62' U""86>'U"81 r#nnn$ U""16>'U"'16 U"">1'U"'2"' U"268'U"'2@> U""2"0'U"1' :nn-nbV!6 '">!"@@"80>!">"2'28!"1'2'"!" 22'

PAGE 80

@@ 89nn0n nnnrr + n nrnn& nn'2j%Bn7-H* )@"" "*nr n)n nnnrr n nrnrnnrn nnn&nn2"%Bn )r 4)'12"1U8'@0M

PAGE 81

@> 4)% ?OPI'#$'#8!$'Qb ( RI'LU@260B '!U@8"B 8!U166B( U8>""B OPI'#$'#8!$'Qb ( RU>1'''B BM "#B"M

PAGE 82

@0 4)% ,& ?OPI'#$'#r/$'Qb !RI'LU@260B '!U@8"B r/U'1@B( U8>""B OPI'#$'#r/$'Qb !RU0@8'0B B1B8'0@6U8620M

PAGE 83

@1 4)% ?PI'#$'#/$'Q I'LU@260B '!U@8"B /U'1@BPI'#$'#/$'QU>>'0B B
PAGE 84

>" 8!.$:(;n''n4.(5
PAGE 85

> 57= % ?OPI'#$'#8!$'Qb ( R 57=% ,& ?OPI'#$'#r/$'Qb !R

PAGE 86

>' 57=% ?PI'#$'#/$'Q

PAGE 87

>6 EM# !nr nrnn nnr nrnnn& nr3n nnnrnn n-nnrr nn)rr rrr/rr/n P9'#%'$8#:$'Qnrnn% #$rn nn&nrnn%#$n nnrr/n nnrrn r%#$!n&n rnn rI#$r nnrrn nP9'#%'$8#:$'Q nrnnI#$n n&nrn rnrnrrnrnn n-rnr rn rnnn nnrn-
PAGE 88

>8 =nrnn!nn nrnrI#$ nn6!rn% OPI'#$'#=9*$'#<'$Qb6 =9*Rnnn&n -n n&nrnnnn I#$rnn nn&nn(r I#$r#8n$) rn%*=rnnr r'8"!'86 nrnnrnn'=n!n n-'88 I#$rrnn &nrnnn I#$rn n&nrnnn '=9*rnn<'rnrn nr I!Irnnnr r6>@1Vrnn I!Irnn'88)rn-rrn nrnrn#8 $n rrnr n-nnnr nn'=n!nnnn#8'$ n$P9'#c'!%'$6#c!%'$Qnnn nn&n#n&nn=9*n<'nrn n$,$nn

PAGE 89

>2 3nrnrnrnnr rr/n nr ( OPI'#$'#8!&$'QPI'#$'#8! &$#n$Q'R#86$ I#$rrn n nnn&nr ( n8!nnnn n&nrn2!nnn nn n&nrn8!&nn nr nr I!Irn nnrr666"Vn '16>Vr/nnrHn nnr ( rnnrrn r/nnrn '+nnnrrr/nn rr n$rnr ,$-nnn r6!,$nn nrr nr,$nrnrr rnr

PAGE 90

>@ ( nrrnnn7* rrn+n&-r/ nrnnr#88$ Fn7*Gr ( nnrn rnrrr7*nr/nnrnrnrnn !! n$6=7*n-nrrn+n &nrnr/nr,$'=Fn7*G r ( n'+n&nrnr /nr %rnr ( +n$nr# nrr$-r/nnn nn nn&nrr,$'=nnn nr (

PAGE 91

>> !123; 4(6%## *nnrnn!n nnrnr I#$nn6!rnnrr rnn &nn&nPI6#%'$@Qr)rn%*=rnn rr'82!'26nnnr n!nrr'26!'22 rrnr&nn &n rnr + OPI6#$6#@!&/$'Qb@!&/b nR#82$ nrrrr 8!nnn I#$rnI#$rr nnn&nr nrI#$rnnn nn nn&nrn8!&/ nn !' %rnr + +n$PI6#%'$@Qr + ,$rr! -rrnr nn6!,$ '=n!nn+ nrn#@6$!r

PAGE 92

>0 nr I!Irnrr rnrnI n661"Vn62"V r&nn &nrr + nnr6! rnrnrr!n'=#@6$! r rrnr nnn&n"1"& >>nn@!&/n nrr rrn#!0 @V$ n nnrr + rnrnrrnn&n'""%rr rrnn@!&/ rrnrnr @!&/nr)n n rrrnPI6#$6Qrrrnn nnrnrnn&n 8""%r 3nrnrn OPI6#6!$6#8!&$'Q b'8!&R#8@$ nr rrrnn@! nnnI#$n nn&nrn nn&nrnn rn&nr &I#$rrrrrn8! nnnn nnnnn&n rnn&n nn&nn8!& nnr I!Irnrrrnr nIn6'8"Vn 6'@>V &nn&nrr nnrn8!nn nrnrr!nrrrn nr-nrr r6=n!nn-

PAGE 93

>1 rrrrrnn8!& rnrnr n3nrnrn PI6#2!!!$6#n$8Q #8>$ nr rrrnn@!nnnI# $ nnn&nrn nnr &I#$rrrrrn8! nnnnnn nnnnn &nrnn nnnr I! Irnrrr nrnIn606"Vn6 080V &nn&n rr nnrn@!nnnrn 2!!!nrr&rr r6=n!n n-rrrrrnnr rrnr !( %rnr ,C n$PI6#%'$@Qr ,$rr! -rrnr nn8! nn,$6=n!nn n,

PAGE 94

0" nnnrr rnrnrrnn&n'2% rrrr nnr)n nrr rnPI6#2!!!$6Q n-rrnnnnr nrnn&n 62"%r !!5 )rrrrn3rnn-r rrnr'6n rnF!n!rnG'2@rrrrr 9;;.rnrnr nnrrnnrnnnrn9;;.r rrnr&!rn#K:77$'2> nrrrnnr !+ %rnr -C n$PI6#%'$@Qr ,$ -rrnr nn@! nn,$6=n!nn

PAGE 95

0 r9;; r nnn9;;.r+#"6$!n# nn9;;.r$n nn9;;.r$#r/n9;;.r$n #nn9;;.r$r K:77nnrrn rrrnnrn n9;;.rnrrnr 9;;.rnrrn rnrD$!r118'20!'@rrr rnrnnrn nrn rrnrnrFrG rnrrrnnr 3nrnrrnnrK :77nnrrr nrrrnnn rrn6> #$r-rn r
PAGE 96

0' nn9;;.rn nrrnr2! <'!6!#2!n!6!n&n$'@'nn rnrnnn#8 0$nC*!2+P%8#2! <'!6!$8#$'#<'$'Q r/n9;;C*!2 3.4 rnrn nn&nP%' #%'$8:'Q %#2!<'!6!$8B6#<'$Q. rnr!nn9;; 2!n%# %'$'#<'$':r r2"rnrr%*= C*!2 3.4 rrn rC*!86>nnnn9;;r-r/n 9;; nr!nn9;;.rn n-nn !%rnr +n$nn2!<'!6!rr/n9;;nr!nn9;;.r $%rnr &!n&rr-rn# n<' nrnn$$*n rn K:77n&!n&r

PAGE 97

06 9;;.r#81$
PAGE 98

08 3nrrnrnrrn I#$!n&n nrnnn nn rrr)rrn rrr nr/nnnn nn&nrnrn nnrnrrrnr rrnr :-rrnrn rn &nn&nrnrrn nr6!8!n@! rn'=n6=n-rn nrnnr rrnrnr nn9;;.rn nnr#n&nrn nr$ nnnnr nr !("#!8r )nnrrnr,rr nn rnnr &0123r43E 43% 467E :3'4 )n nrnrn'@! #"'>:'6$nr nr#6":$!6!n& n#1>0$n #$n&nn#'>2"1'$% rrrnr n rnn=9*

PAGE 99

02 &0123r43!#r46123r43! #r4346:3(4 %rrrnr ( nr rnnnnr#'": $!6!n&n #>""$n#$n&nn #6"""$n nn#'":$nnr #'":$8!& #""6:"6$n&n#"2:$$ &0123r43(#?467(#?7 :3+4 %rrrnr + nrrnn nnr#"":$!6!n &n#06"2"$n #$n&nn#81"2"$ nnn#"":$ nnr#"":$@!&/ #"'0:'"$5!n n#57=$nrn + nn(nn-rn -&nrnnn( n-rnn n &0123Kr43!#r467!#r: 3,4 %rrrnr nrrnnn nr#"":$!6!n &n#0'"81$n #$n&nn#2""2"$ nnn#"":$ nr#"":$8!& #"2:2$ &123'r434!63-4 %rrrnr nrrnnn nr#"":$2!! ;!!6!n&n#"2" $n#$n &nn#2""2"$nn n#"":$n

PAGE 100

0@ r#"":$8!#"2:2$ 5!nn#57=$ nrn nn(nn-rn -&n rnnn(n-rnn n &1!3'5%r4!3r43% 46 3.4 4rnr n60Mnnn" ":nr #$nnn#@"811$ n"":n nn"":nrn 2!n!6!n& n#1"2"$n#"':2 $ &1!3'5%r4!3!43% 46 3.4r13'5% r43!46 34 4 n rnrn nn"":nr# $nnn#@ "811$n"":nn n"":n rn2!n!6!n& n#1"2"$n8! #"2:2$ !8.$" *rnrrn5!nrnn nnrrr &nnnrr nnn;-! )5**9) )7H5B%%=nr9-\nn# U">">V$>0 nn:nnn rnnrr *)=);*n#*) $>1 rrrrrn !n&nr!r/nr]]'#*
PAGE 101

0> %rnnnnr 2@>0 Hnn%'@<8"8*2I%>8<2086"I@%22<866@I6%80<8"8@I6 n0@>@'0>28@10"6'812 n'10#'$""#'$""#'$""#'$ %rnrr 9 *n7'#$'#$'#$7!7!7'#$B nV'@>#>$10"2#2$6286#$>81#8$ V2"6#1$88#@$610#'$''"0@#2$ V0006#$@1>#0$@'26#8$6>"#6$ \1"^0>28@#$^88""#"$^1"^ _1"^061@#"$^1122"#"$^@6>#2$^ `1"^0022#1$^"0@"'"#"$^1"^ KV 6 6@"6#8$'66'@#0$'282#8$8>'1'#1$ I8'8 anb 6 @""66220'20" c @082181>20@ #"""$>1'12"''8''1@ %rnr"'"&""2&"" 2 ""&""2&""8""&""&""2"2&""&""2 dnnn >6'06@881018'0'2'2' "" :r!6EUEU@ !>EU-EU'"!'2EUEU'8 !8EUEU1!'EU-EU6!2EUEU6 !>EUEU>!>EU-EU0!'"EUEU' !@EUEU2!'"EU-EU'!'EUEU2 r '6'20'>'@'>0@18"> C/r0628'>'@'0886'2 #$""@">""""""86'""@2@ %rr d 126M@62M10>M1@2M )r !rn!rn!rn 9n&nnrrr """"0"@""""02>""""'00 =nnBrnrB nnr 0628B"B82'>'@B"B2>'08B"B@1186'2 B6'B@88 4rr!!' """'2"@22> nrPe'rn#$Q U""888'U""006 U""28'U"'0>8 U""8>0'U""@1 U"66'U"626@ r#nnn$U""260 'U""1'8 U"@@1'U"6'8@ U""@>2'U"'"" U"@08'U"8"60 :nn-nbV!6 "@@!"60'0"8!"@02">"@!"810'"@! 1"

PAGE 102

00 1'"n'" Hnn%8"<6@@I6%'<6"%'622"%12"<62"%'6"2"%8<'%'8 n1@00"@112@20816620" n""#'$'10#'$""#'$'10#'$ %rnrr9 9 *n7'#$Bnn7'#$B nV'>26#6$8@@1#>$82'@#'$'>'"#0$ V'866#2$@066#0$>60'#6$>>60>#$ V@8'0#8$'8>86#$'8888#8$8""2#'$ \1"^1"^1"^1"^ _1'"6#8$^1"^1"^"0"@#'$^ `1"^1"^1"^1"^ KV 6 8801@#0$@"1#2$@>1#>$6"8#6$ I8008 anb 6 8662''21>"' c @2@8@88'2@08 #"""$1>@'0>''680@08 %rnr n "2"&"8"&"'" "2&""&"""6"&"'"&""""&""0&""2 dnnn 2@''2@@2'2@>'0'6'@"' 28 :r!6EUEU6 !>EU-EU'6!>EUEU> !>EUEU@!0EU-EU'"!'1EUEU'1 !2EUEU1!'"EU-EU'6!'@EUEU6' !6EUEU2!1EU-EU1!@EUEU@ r @@08@120>"'@82' C/r20>@'>0>6>02'6@ #$""1"1"@12">2""8@2 %rrd 118M11@M1@0M11"M )r !rn!rn!rn 9n&nnrrr """"8>>""""80""""@06 =nnBrnrB nnr 20>@B"B28'>0>B"B'"6>02B"B'"6'6@B "B1 4rr!!' "0'"00'@'"8 nrPe'rn#$Q U""12'U"'@@" U""@>'U"@' U"'20'U"6'10 U""88>'U""81 r#nnn$U"21 'U"'1"6 U"268'U"006 U"162'U"6@@0 U""@8'U"61 :nn-nbV!6 1>2!">"112!"88'2'!'6@"816!" 62

PAGE 103

01 89nn0n405 nnnrr + nrnrnn rnnnn&nn2"%Bn )r 4)'12"
PAGE 104

1" B
PAGE 105

1 !8!.$:(;n''n4.(5
PAGE 106

1' !! 57= % ?PI6#2!!!$6#n$8Q

PAGE 107

16 E5 'nr *rrnn nnrnr rnrrrn rrnrrr 9nrn6!6'n!n66!6@nn'@>!'@0rrn nnrrnnrnrnrnr nnnrrn rnr nn rnrnrrnr7n# n$n)n#r! n$rr#2$'@1 7nn6)nrr

PAGE 108

18 %nnrnrrnn nnr+! rnnrnrr &nnr rnrrrnn !r-rn nnrn rnn! -nr)rrr r&!rn nr#r/nr$nrnr rnnr &nrrnr -r nr rrrn nrnnnrn #n$nr#&$nr'>"nn 2'nnnrr r/nrnn rnrFrnG rr-rr/nr nn nnrr r/nr

PAGE 109

12 nr+ rr #1"$E nnrr #'"$E nn rr #88$3nrnnn n&nrnnrnrr r/nn*;Crnn n'"nnrIn -'>nfn'>' rnnnrr nnrnrnrr n*;Crrnnnn rrnnr nrn nnrr #26$ *n'=nnrrnSngr rrrrn rnnrnnnn nrnr 2!!nr#28$ In -nr&'>6 &'>8nrn'>8nr3nrrn !'>2 nnn-&nn'>@!'>> nnnr nnnrnnn 2!!n nr&rnrnn nrrrrr!r *nnrnrnr n nnrr nP9'#$':'Q'

PAGE 110

1@ nr rnn nrn n-&nnnrrn !nrrnr &nnrrn nnr nnrn n& nnrnnrnn nnnn r'>0 '55 nnP%'#2!'!$'#:$'Q'#22$! &'rr&rnn nnn '! =nnnrrrIn-n

PAGE 111

1> rr%#$n2!'!rnnnrn n&nnrnrnrrrn nr !nnr nnnnnr n#9<$n#H<$r #$6!#6!$8! #8!$62!#62!$/ #/$nrnnrn #$nrrnrnnnr !# !$ nrnrnn# n2$ nrnrnn&n &rnnrnr0! nrr'nrr nnr r
PAGE 112

10 n&nnr rnnnB nn<' nrnnrnr 62"6>@ n&nnnHn nnnr'rrr nrnnrn rrn-# 2@$ nrnrnn 'rrrrr n #'8"?6"1$nrnrrnr n #'86 ?'@@$ -n rnnrnnnrnrr nr& nn&P8Qnnnn&P6Qn rnr#2>$ nrnrnrr 2!'!nrn r/nnr '( %rn-nnr

PAGE 113

11 rnrnn# $rrnrrn nrnnrr rnn &r#20$ nnrr nnrrn>0! 06-=nnrn&nnn r nnrr rnnr&rnr"0 '6-=nnrr rnrr'8!6@Mrnn &rnrr '+ 9n!nn!n&nr nn+n$ r/nnn&P8Qn,$nnnn&P6Q n ', r&

PAGE 114

"" nnnnnnrr nrr nrnrr r nrr nnnnrrnnr2!'!n nnnnrrrn nrnr r rrnrnnrn rrnn!!nn !!nrn-nr r rrr/n nrrr21 62!n rrn nn rnr2! '!nrnnrn-n rn-nr nnrrrnnrn rnnr2!'!nnnn&nn nrnrnr nnnnrn-nr rr r '
PAGE 115

" rr/nnnnnrn nnrnnrrn nnr r)nrn &nrnrr/nnrn nnnrnr 2"n2r '.
PAGE 116

"' -nrnnrn =n-rrr2!'!nrrr nnrrnnn nnrrnrnr &nnr
PAGE 117

"6 '&r5 rnnrnnr&n nrnrn-r rnrrnrn nn&nnrr n1 % OP%'#2!*6!$'#8!&!$"2"#9<$&#<'$2"!&Q'P%#8&$8Q0bP%#8!&$8Q'R'>8rn rnrnn#2'$ nr'8*6 !r&r &rnrrnn nnnn n0@-=nnn6@#nr rrn$n nnn'886nrnnnnrn nn@0-=nnnn rnn"6 *nnn#'8!n$

PAGE 118

"8 nrnn%#$n r&rr #$n@rnr@P%# &$8Q'Lnrn nnrr-nn&nnn rrnnrn n(nnn#26$ %!rn rn%8'r nnnnn#10!'">V$3 %!rnr%8' rrr-nnrn& nrnnn#'60! '8V$%!rnrn0rr !-rnrn #'66!'02V$ nnr%8'rrrrrn &r-'0" nnn rrrnnrP%#8! &$8#<'$'Q'Lnrn 8!&nrnnn rnrnr rn n(nnnrnnr6"2n rn nnrn0!rr nn-#28$ )n&nrn nrrnrn %nrr!-n(nrn nnrnP%#8!&$8$Q'Lnr

PAGE 119

"2 rrr'0!'0> rr&nrr rrrn nrnrn rCr!rnn nrr!rrn nrn OP%'#2!*6!$'#n$'Q'8Lb'8:LR r nrnnnCnn nnn nrrnr'! =rn!nnnrnn nnnrnnr '=nnnSngrrn nnrnr nn rnnrnr rnrn '! *nnnrnrn nnn-

PAGE 120

"@ rnn nnn nnnrFrGr nr+r&nr nrr/nnnnn!n&n nrn&rn nnnnrnrnr nrr nnrnrn nnnrnrn -rn&n !nn-r ''"#--r )nnrrnr,rr nn rnnr &0133'5 r443K'r4.3 %4!6735$4 7 3 %4:34 ;!rnr nn''2Mr rnnnnr#"" :$62!#">: 2"$nnn#0":$n nr#"":$2! rnn#"2"81>$%#$ nnn#1 "2'$n#8":$ &0133'5 r443K'r4.3" %43% 467!3K' r47,35$4 7,3" %4:34 ;!rnr nn 0"Mrrnnnn r#"":$n62! #">:2"$nnn #0":$nn

PAGE 121

"> r#"":$2!rnn#1" "8'@$%#$n nn#10"8'$n #8":$ &0133'5 r443r4.!!3 %4'(673r47 ,35$4 7,3 %47(3% 4: 34 ;!rnr nn @2Mrrnnnn r#"":$n #"'':2"$nnn #0":$nn r#"":$2!rnn#"2 "81>$%#$n nn#1"2'$n #8":$ &0133'5 r4434-!3" %4!(67!35$4 7! 3" %473% 4:3r4 ;!rnr r nn81M rrnnnnr# "":$n6! #"8@:2"$nnn#0": $nnr #"":$2!rnn#1""8'@ $%#$nnn #10"8'$n#8":$ &0133'5 r443!43 %43% 467,35$4 7 3 %4:34 ;!rnr nn''Mr rnnnnr#"" :$n8!#"8@: 2"$nnn#0":$n nr#"":$2! rnn#'6"2'1$%#$ nnn#'6 "2'1$n#8":$ &0133'5 r443!4-3" %43% 467!35$4 7' 3" %47!3% 4:3&4 ;!rnr & nn@1Mr rnnnnr#"" :$n8!#"8@:

PAGE 122

"0 2"$nnn#"":$n nr#"":$2! rnn#">"2">$%#$ nnn#@ "811$n#8":$ &0133'5 r443?4.3 %4!67!35$4 7 3 %4:34 ;!rnr nn>0Mrr nnnnr#"":$n /#">0:2"$ nnn#0":$nnr #"":$2! rnn#"2"81>$%#$ nnn#1 "2'$n#8":$ &0133'5 r443?4,3 %4(67+(3 %47(! 3% 4:34 ;!rnr nn>>Mrr nnnnr#"":$n /#">0:2"$ nnn#0":$nnr #"":$2! rnn#'"26"$%#$ nnn#66 "2>'$n !#8":$ &013' r43!#r4.'.3 %4#3% 4'. #613!#r4!6,713!#r4!6:34 ;!rnr nrrnnn nr#"":$ 2!r!!6!n&nrrn #62"2"6$n #$nnn#2"818$ nnn#"":$ nnr#"":$8!& #"2:2$n #'":$%rnrnr >M

PAGE 123

"1 &013' r4346!L7!$ nnn#"":$ nnr#"":$8!& #"2:2$n #'":$ --.$" *rnrrn5!nrnn nnrrr &nnnrr nnn;-! )5**9) )7H5B%%=nr9-\nn# U">">V$61 nn:nnn rnnrr *)=);*n#*) $6'" rrrrrn !n&nr!r/nr]]'#*
PAGE 124

" %rnnnnr ''n'''''''' Hnn %8"0<6'0%'82@'"'%@""<8""%'88"@" %868<628%'8@'''8 %81"<62"%'8>"8" %61'<880%'82@@0 n">>'''"@282@28@>2"1066@ "2>"' n""#'$'16#'$""#'$""#'$'16#'$ %rnrr 99 9 *n7!7!%'B%'B'B nV'8"'1#8$'8"'8#8$6>1'@#@$6000#6$'@@00 #'$ V'21""#8$'@@81#8$8'>@#@$8@>#6$66@6" #6$ V'@@8#2$'@011#2$6'1@#2$6'8@1#'$'>'>6 #'$ \1">"#6$^""8"#6$^1"^1"^1"^ _1'>@#8$^"2268#6$^101@#6$^1">2@"^1 06@#'$^ `606>#6$^8>2>#6$^1"^1"^1"^ KV 6 '@@"#8$811#8$2"6>8#6$228#@$'8'6#6$ I88' anb 6 86'8@2'68261' c "0"182"1@"2@'" #"""$280"282@'62'"''608"8@8 %rnr"6"&""&""'"2"&"6"&"6""2" &"'"&"'""6"&"'"&""""&""&""2 dnnn 2"''@6""'2"2">''228>' '2>28'2"0 :r!'6EUEU'2 !'0EU-EU'>!'0EUEU'6 !'>EUEU'0!6EU-EU'2!2EUEU6' !8"EUEU62!88EU-EU88!0EUEU68 !'2EUEU8!8'EU-EU88!68EUEU66 !6EUEU'>!8"EU-EU6@!'"EUEU6' r 2"@1@8@01@08'608>>@'8 C/r 6'1""8'"026'01866>8''0"6 #$"">""60"""@01""80>""8"2 %rrd 1>0M06@M11M116M118M )r 9n&nnrrr =nnBrnrB nnr 6'1""B828B'@228'"02B22B'80'6'018B'B '>@66>8'B'"B'8'@'0"6B>@B61 4rr!!' ">86@"@'6"0@ nrPe'rn#$Q U"226'U"606 U"8>"'U"6>>6 U""182'U"'>8 U""11"'U"'1'8 U""0>>'U"'@@2 r#nnn$ U"'>@'U"8'>" U"'"@8'U"80 U"6@2'U"6""8 U"8@@'U"60@ U"'6''U"'1'@ :nn-nbV!6 11!"0'@'@"!16@681!"0@@26!" >2@>>"!"06

PAGE 125

'''''''6'8 Hnn %8><622%'822'1 %6"0<8"%'86@1> %2"8<82@%'8'81@ %'10<'%>'26>*' n@22'1"'2'11"101>>"0" n'16#'$""#'$""#'$""#'$ %rnrr9 nn nn9 <&nn *n'B8B8B7'#$B!6 nV'@1''#6$'880#1$'8'>2#'$6"8>'#$'1 12""#8'$ V662@>#8$'880#1$'8'>2#'$8@2'@6#>$'1 12""#8'$ V'>6@6#2$8"60"#>$8"2@>#8$6"81@#$'2 >"#'2$ \1"^1"^1"^1"^1"^ _10"'@^1"^1"^108>0"#"$^1"^ `1"^1"^1"^1"^'"^ KV 6 '8802#@$'8">@#2$'61"2#8$8'>2@#6$ I'''8 anb 6 28'886>>1> c '6'''"1@6 #"""$60"1"'8"''828@" %rnr""&""&"">"6"&"'"&"""6" &"'"&""""&""&""2 dnnn @>'2"@@>''@822'2"10' '2> :r!6'EUEU6' !61EU-EU'8!6'EUEU6' !'@EUEU''!'@EU-EU'@!86EUEU86 !'0EUEU'>!'0EU-EU'0!80EUEU82 !6'EUEU6'!2"EU-EU2"!'>EUEU6' r @8>>18110"@66800"@' C/r ''"860'""0'2@"8' #$"1"1""'0""@@""@@6 %rrd 11@M118M111M118M )r !rn 9n&nnrrr """">'1 =nnBrnrB nnr ''"86B60'B'100'"B>0B@0""0'B>B>8 02@"8'B@B861' 4rr!!' ">@02@0"081 nrPe'rn#$Q U""02@'U"'''> U"8'@'U"8"62 U""22'U"'>80 U"0'1'U"82" r#nnn$ U"'612'U"'220 U"1">'U"8'2@ U"'@6'U"68' U"'>'U"8@>@ :nn-nbV!6 "!">2'''!">8@12!"221'@''!" 11>

PAGE 126

' ( rE (r rnrrrrnr n rnnrrn rnnnrn! nnnrnnn&n rn rnrrrnnr rnr rrnnr + $)rrrI!=nn'= r/nn!n nnrnnnn nrnnn rrnnr I!n rrrnrnrr nn!!nn +&&=nrrn n!!n+ &&'=r/nr r nrr rrn&nnrrn rnrnnr rrnnr $)&&nrnnrr nrnr nnnn!nnr #'=nnrr'=Sng rrn6=C*!$nnr nrPI'#%'$8Qr/n -r-rn nnrn#$)r rr'=nnrrrn/ rnnnrr

PAGE 127

6 rn!n&n-nr r-rr &nrnnr nn!nnn $ '=nnnSngrrnn nnr nrrnn%#$ nI#$nnr nnrrrrr rnrrrn nnnrn&n nnnn nrn-rnr rnrHr nrn&rrnnrrr rnrnrn rrrr $ rnrnrrnI#$ !n&nn rnrrnnrnn !nnnrnr rr-nnnn&nPI '#c'!%'$6#c!%'$Qn &nn&nPI'#%'$8Qrrnnr6!8!n@! rn'=n6=n-r $)rrrnrn rnrn nnn9;;.rn nn r#n&nrnnr$ nnn nrnr $=rn!nnnrnn nnnrn nr'=nnnSngrrn nnrn rnn+$r rnrr,'$n nnrFrGrnr+r &,n6$

PAGE 128

8 rnrnrnrn nnrnrn -rn&n!n n-rrnr-nr nnr rrnnrnrn &rr n!nnnrnn nnn rnnnnr (E rn&n! nnnrnr rnnr rrF(nnG )nrrrn&!nrnnn rr rnnrnrnrr nrn n-rrnr nrr< &nnrrr(rn nnrnnr nnn nnrnrnnnn nnrrr rrnnrr& nnrr)n!nrnn rnBnn nnrnrrrrn n-r& nn&nrnn! nnnrHnnr rrnnnrn rnr nnrnnrrrr nnrnn rrnnnnr rnnrn

PAGE 129

2 nnnn nrnn&n rnBrnn r 7nnnrrn Sngnrrrr nnrnnn Bnnn nrnrnrn n rrr)r n!nSngnr nr-n nnnnr nrrrnn nrr rrrnrnn!n nnnr 3nrrrn!n rnrnr rnnnrnrrnrnn nnrn! nrrrrn -nnr nrnnnn nnrn r&nnnr In-n )n!nnnr rnrnrn rrnrnrrn rn

PAGE 130

@ ;& nH* -(. '' H)3 #n,r-n =7nr+f-++ 6 77HnnnC%rnn +C nr -( 8 <) .# .. /01 60" 2 +BBnn-BrBrBrnrrB @ A9: .r#r 2 -,, 34 01 + A9: 5nrn#r6#r'rrr K%<+ 3 --' 0 4=rn( #n2rr7r8r,5n Hr+ )rn -,1 49A* 'r.n#r -+ 34 @8> 37nICn-!:-r-nAr 9%H 9.#r 5 -,+ :;< >>0@ 9%H .#r=r --. 3> '" 4=rn( .r#r 2 --' >? '6 6 ; 6@"@ 2 ;99AIn#r=r .. :;: @'1 @ *:Anr #r5=r .. >3 '>@ > )fS9 ##r=r ..( 30; ''> 0 A:%r9fn --r-r ..! 4> 6

PAGE 131

> 1 *SnnnSnn* .r#r 2 ..! ::@ '600 '" %Ann9#r5 8n .. :? '>0 A79nnrA*n #r5=r -3: '2 '' 7)r4;*rnnr=4 n *;n; >"2 '1 9AIn#C8r ..+ 4 8 6" S ? "> 6 :9n4nA:) Ar --+ >1< 8@1 6' 99%A#r=r --+ <4 @8> 66 *:;-7A*n #r=r ... :;; 026 68 **7A*n .#r=r .. >0 1>'

PAGE 132

0 62 9(nSC9frnn(n Sr-nnS;nn #r # .. 2"1 6@ =:%nSn .#r=r -->3 1>2 6> I3nK%Snr9AIn.r#r 2 ..' ?? '0>> 60 AHn-=3nr77n<*-n 3:nr9Hn #C8r ..( @ 826 61 ;9<)nn93;nA:4 A99nr9A In#r# .. 68' 8" 4g%*%9!=n-r9n **A= 9nn.r#r 2 ..! ?> @'1@ 8 f%<:7*33: #r# .. @@@ 8' )A%nrA)7n:3(nrK%Sn r9))-9 Hn9AIn9.#r5 .., :>; 2@" 86 9:n**%*%9!=n -r7::A<:A *%n* 88 SnnS(*9S*S nnn .r#r 2 .. ?: 66 82 9HnASr=Kn-A3n 9.S9fn 5rr .. 3<0 8@1 8@ 9Hn<:9fn 9.#r5 ... :33 61 8> :rAS9Hn;%9.S 9fn 9. #r5 ..' :34 2"8

PAGE 133

1 80 ;=%n)7lg= %nA9< 4S<* #r # ..K 1"" 81 9-9Hn9=S 9fn 9.#r5 ---K :3: @2 2" 9%;nrA7n 9.#r5 ..K :3> 8061 2 Hnr45If3n4S33 : .r#r 2 ---K >1 26@ 2' ;In5f%7%=I:n*7fn I@' 28 =9nr=!9nS3r=9 %nn;rnA (nn%nAKnn Ar..K 3 1" 22 S;nn9(n .r#r 2 ..K ?: 661' 2@ S;nnf<9(n .r#r 2 ..K ?: 6612 2> 9nrnSnn*SnnnfSn %Snnr*<-9 n-nn 9.#r5 ..!K :3@ 8"@6 20 <:9Hn9.S9fn Ar --?;3 '>@ 21 9HnASr=Kn-A3n 9.S9fn 5rr .. 3<0 8@1 @" 9S frS*-<9nrn-n*S nnn .r#r 2 --+ >@ >'2 @ **Snnn9SS*.r#r 2 ... >< '"0'

PAGE 134

'" @' =**9nfS=A%r<%I 9.#r5 ..(K :31 601@ @6 A:%r9fn 9.#r5 ..( :31 6"8 @8 9=n3*' @@ f:AHn-)A%nrAH-K% Snr:-9 Hn .r#r 2 ..+ ?@ 6'>0 @> Sn .#r=r .. >> @8> @0 *;n;> @1 %*%nr!n%nS=n .r#r 2 -->1 68>> >" 9S%AS Ar9#r --, 33 22 > A**=3n<:*AAfA ASS Ar .. ?;? 10' >' 9(nfAS*3nrSn 9.#r5 --! ::@ 2 >6 Hnr<:3: 9.#r5 .. :3> "612 >8 2 %*n5<*3n 9#r5 8n .. 68 >@ 4:I7mn1

PAGE 135

' >> S;nn9*n-n:n( #r# ..(K 8@1 >0 *);n%nrr ##r=r ..K 3?@ 82 >1 A:9<3n%n:"2 0" ;n9AIn#r# ..K 06" 0 S;nnSK=nr;9%*n 9AIn#r # ---K 6'> 0' S;nn)9n;99AIn9#r5 8n ...K 3: 606> 06 ;9H;n9AIn#2 .. ? 6"1 08 9(nAfnn-Sn 9.#r5 --. ::3 2@82 02 7A*nKKIn9.#r5 -::0 10"0 0@ 7A*n=<%n**n)9) 9.#r5 --' ::4 @'>6 0> 9(n*nrn9rnr (nA fnn-SfnnSn #r# --( 262 00 SCnnSSnrn9 #r ..+ ?@ '2@6 01 SA*n DA /7.#r,#r -, <@ 2 1" :%n4%n=97r)* 9#r5 8n --+ 0" 1 9: A3%n5:f59%*3 %39n.9 #r --, 0: @6> 1' %9:5If3% 9##r --, ?@ 06

PAGE 136

'' 16 f;=9=*%:nn<%: 9#r5 8n ... >>2 18 <37n-*9*S*9<;n97* 29#r .. '02> 12 *S%nn9*?? 12 1> S;nn%*n9AIn.r#r 2 -->1 81' 10 9)nS;nn9(n /nn#r59 ... 4> 6@1 11 Af:S)r%n #r .. ?; 82@ "" Af:%n 'nr .. 33 '62 A=3n;n-S))<939r= nn 'nr .. 33 '0' "' Knn9*-):7 -r-=r-K7 #=# ..' 1 ""2 "6 HA%rrA;%n9Arrr-% AS 9.#r5 .. :3? 12>8 "8 )AHA%rr=;nrn9A rrr-S9 nr 9. #r5 ..! :3@ 1>2" "2 9)A;n-%nrr7< r%3r9*n 95n#r .. 3 @6 "@ 7:r9AIn.r#r 2 --( >0 '>>1 "> 9fn<: :4 #r --+ >@ 8'1'

PAGE 137

'6 "0 34n;> "1 S;nnSK=nr%<;9 S79A In#2 --3 6> fIn:An9rn n 9-n5 ... 0:< '1 *= 8 If7:35=:%%7%3 AIn5 3 'nr .. 3; 1'2 2 %9:455If3% .#r5 --, 03 626 @ 9: ;4 '@82 > 9=* %5<;Anr #r# .. 0 ""6 0 AInIA:ffmf<3fSn AS%f4fn 9r Er ..! 3> 6@@ 1 A: 7nnn*%:%f )A Anr #r --+ >@ 1'6 '" fIn:An=39rn n #rFr --12 9: 59%5:f %39n9#r5 8n --, 2 '' S;nn9(n #r# .. 2

PAGE 138

'8 '6 4A01 '8 %AS9Arrr#r# --6>2 '2 A *nnnAAKn #2 --3 '2 '@ S7 :> '> *Snn9S*Snnn r <9nrn-n9fnnrn 9.#r5 .. :3? '2@0 '0 r9AIn9#r5 #r# --' '86 '1 9fn<: 9.#r5 --( ::1 '12 6" <4(nrS;nnS979AIn 9.#r5 --:3: '211 6 9fn<: 9.#r5 --' ::4 "8" 6' AInfSnf<3IA:ffm AS%f4fn #nn 5r275=r,nr ..! @; 2"8 66 :9n4n**nnn9AIn9#r5 #r # --! 6'2 68 :%n4%n=97r)* 9#r5 #r# --! '>22 62 Af:3)nI4S)) Ar9#r ..' 3< 868 6@ **nnn9AIn.r#r 2 --' >? ''> 6> **Snnn9SS*.r#r 2 ... >< '"0' 60 ;m9n7%r #r# .. ''1" 61 S)CnA)r 9.#r5 --, :3; "0" 8" S*rnnA%*nn 'r'5 ..' ? 0>

PAGE 139

'2 8 :*Snnn%:=4;%4Kn n 9.#r5 ..! :3@ 86@@ 8' )%nnA .#nn -(' :1 @6@ 86 )n-n(n /nn#r5 9 -+K ?? 6'> 88 )n-n(n 5r. '. -+!K >; 0@" 82 )n-n(n 9-n5r -+(K @: 8@> 8@ )n-n(n 9F -+(K :: 8'1 8> AS nrSSnnnrnn 9.#r5 -++ << '"61 80 A;;-r '.-nrnr %n> -+. 81 A*fn%*:%f 001 2" ;=3n4A99nr;99AIn #r# .. '@> 2 )%n=3 n2?6@@8#$n'>2rnrrr %*=n88.!nrn 'nrn& rnrnn""?",%*=K2'0?'""@L n 26 .r#r 2 .. ?: 80 28 4=rn( .#r=r --( 3< 88 22 4=rn( .#r=r --K 3? '1"

PAGE 140

'@ 2@ 4=rn( #r# ..'K '112 2> < n-nnr* rnnfCnnS @8 4=rn()4n .# -,-K /?0 8>6 @2 SSnnnrnnAS nr 9.#r5 -++ << '"61 @@ 3 f=<: 9'#r --( :;; 261 @> <*nrn99nr* rn 9'#r. .. :;0 >668 @0 A> >" 9A9n:nn)r 9*n 9.#r5 .. :3> 10" > ;A9r:%nn%A%n9#r5 8n --06 >' S;nn%*n9AInn.r#r2 -->1 81' >6 9A8 %Ann-* *= #r# ... > '>

PAGE 141

'> >2 %Ann-* *=3=4rrA<9A S 4*nn9I 29#r ... ''1 >@ =:*Knrrn9=* #r ..! ?> 26> >> %Ann9#r5 8n ... 3: 6002 >0 5-.= r2"2,*r)nn5!nr r,9nr 3rrC*) --' >1 5.A r@'0n,;-)5*,9nr3rr C*) --' 0" 49*5E2FJF r2,;-)5*,9nr3rr C*) --+ 0 33n=Anr)*n-) =r5 -@> >" 0' )%)3n -nnr//rrr-rn. & Cr7rr+& -, 06 4*7nnrn:9n4n .r#r 2 ..K ?: '">" 08 ;9AA:9AIn9.#r5 ..K :3> 1''8 02 *;n; A:)9n;99AIn.r#r 2 ..K ?; '6 00 ;%9Hn 9-A3Sn9 .S9fn 9 .#r5 ...K :33 221

PAGE 142

'0 01 9HnAS9.S9fn 9.#r5 ..K :3? 6>@ 1" 9HnAS=Kn-)*-A3n 9.S9fn 'A.5 ..K << 81"" 1 ;%9Hn* <9.S9 fn 5rr ..K 3<: "' 1' ;<.%H9nr .# -(( 3; 0'8 16 <:9Hn :49fn 9.#r5 --, :3; 02> 18 **f%*9:A7<%nn)4 =3nr 5rr ---K 31> 80 12 <)nn4A;AA:;9 7=;3nr9 AIn#C8r .. > 26 1@ *);A:)9n;99AI n.r#r 2 ..K ?; 1> =55ff:5%59% #C8r ..+K 4 66' 10 > "> '"" <)nn;94A99nr=;3 nr9AIn-n5 ..K :<@ '6 '" %=4r .#r=r -, :@ @ '"' A#r5=r --( 30 '22

PAGE 143

'1 '"6 K;nn)%9nA*n .r#r 2 ... >< 6681 '"8 %3r%;=n=9n ##r=r --+ :@0 16 '"2 :9n4nA:) 9.#r5 --+ ::< @16 '"@ )-n**-n #r=r --+ <4 >6 '"> K; .r#r 2 --' >? >6 '"0 A:):A;n9A; 82 '" %=4r;=nnA):S<: A;n rr -, >< 8"1 :%4A=Kn3K* '602 '' *7nnn4r7% 9,#r --' @; 82>@ '6 Sn**-n 9,#r -04 >"@@ '8 S)n-Sn**-n 9nrn #rFr -,>8> '2 7%49:%r97n 9,#r -01 @262 '@ *)-S4 Snnrn 9n'r... >@ 1 '> *n-S4-nn#rFr --( 116 '0 =*n9Sn7Snrn3<3n r%=4r 9. #r5 --' ::4 20@ '1
PAGE 144

6" ''" < '6" ''' *ff<1 @0 ''8 =*-Hr4n;: 9.#r5 ... :33 60 ''2 A)nn9;:An-Hr; : #r -->1 8'@ ''@ mI<*n-n* A59n> "> ''1 I3nK%Snr;3nr9AIn #C8r ..+K 4 28 '6" 9"@1 '6 'r' -'K @ 6"@ '6' S)nn -)fnn92

PAGE 145

6 '66 )7n 9.n' --K 4; 212' '68 94 r4:Hn '=r/ -,(K >> 811 '62 ;9A: >"01 '6> AA74A99nr9AIn#r# ..!K '268 '60 9: 59%*;n 9.#r5 .. :30 @>" '61 9.S;4< #n5r'rr 9nn*)n+3nr=% --( '8" f:5%<:%S LEr ..K 3; '1" '8 AS-A;n3*n<' '86 =A=nrA3rA%fn #r ..K ?: 1>6 '88 9H;n%=*-AS74nrrr 9fn #r # ..K '26' '82 3%:;7*nn #r# -,'K >6 '8@ 3%:;7*nn #r -,,K 1@ '8> KIn-9*n39nrrn7: #. ..!K >04 '"81 '80 )r<*-!Hnr #r ---K >1 @@8 '81 5<;9: A:<%%n:A :*Snnn #2# ..' 4 8

PAGE 146

6' '2" ;*A:;n=4nr 7*nr 9.#r 5 --+ ::< >"6" '2 )Snn-nA*nnA;;nn #r# ..(K < @1 '2' A9 9n.# ..' @: 126 '26 %3nIfII5InI5%5 4I #2# ..+ < 62 '28 ):4rn-AC3-9fn )A9n .r #r 2 ..( ?0 '226 '22 %)3nr)A;n-74 8@" '2> <%=S==rSS .r#r2 ..! ::@ 101 '20 ;)nnr*;n<0 @1" '21 ==r<%SS #r# ..!K 218 '@" *"> '@ f<:9 = .# ..+K 2@> 0'0 '@' n'0rnrrn2! n!6!n&n nnr%*=K2 '1#'"">Ln$? nnrnn '@6 K=n)A;n-%nrr9* n 9.n# ..K >@ '06

PAGE 147

66 '@8 9.S9Hn<: -9 fn 95n5r#r ...K :03 6 '@2 9.S* < Drnr --K :> 21' '@@ SSrn<(o #r ..(K ?0 '8'8 '@> )9pH;-n<;9*n) =rr .r#r 2 .. ?: @' '@0 =7A9:4;n=r#r29 --+ > 11 '@1 9A3 'nr-rn %nCr7rr+f-++ '>" AK* #r=r -,, 11 81 '> ;9AA:)9n9AIn#r# .. 0@6 '>' 9HnASA;3n 86@0 '>6 <)nn)3%n;9;n 7*nnn9A In#r# .. 33 '60" '>8 4A99nrI3n9AIn#C8r ..! '>2 fS=A%r<%I #r ..' ?? 828 '>@ <-nnASSH7nrr9fn 9.#r5 ..(K :31 0610 '>> 9A0 3:nr4A99nrAA7Hn !9AIn#r ..+K ?@ 21"8

PAGE 148

68 '>1 4-H<%9 #r=r --<< @01 '0" )=S4S<* #2# .. :1 "'!"2 '0 )A%nrA)7n:3(nrK%Sn r9<)-9 Hn9AIn9.#r5 .., :>; 2@" '0' =9*SnA7n-S:7A<3 4<*f*S4 @ '02 nAHn;r/:3(nr9 AIn-9Hn 9 .#r5 .., :>; 066 '0@ fI97n-*<9*:n #r# .., '68" '0> <% 9.#r5 .., :>; 0""

PAGE 149

nnrrrrr rr !"#$$rr$%#& '%#$(r#'r rr))r*#))%## ##$$+,%##$ (r#'!#$-r.r+n$ /#01$, $r##%r',r# rrr'%r ,#rrr#$''r#r% #2r'%0%# %%'#$*%r$%!#r#$ rr!#'$%# $,$3r#',,rr4% %r#rr5'#$ %##'4,#,r##r# rrr#rr r#r#rr'r$%#, #r#rr#$ rrr#$ r) 6$$rr# r##rr##r#r#$$%# ,#%r##(!-r)7$ #$8$r9r##*0r*$'+ #-$,r$%# rr#r##rr## r#r#$$%#,#%r## (!-r)7r)5$#$ ##8$r*#r# *$$r#r:#$#$r #'##r#'% ''r#,r#$(r#' !#$


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.