How personality and self-identity impact the effects of leader member exchange on role stressors and organizational outcomes

Citation
How personality and self-identity impact the effects of leader member exchange on role stressors and organizational outcomes

Material Information

Title:
How personality and self-identity impact the effects of leader member exchange on role stressors and organizational outcomes
Creator:
Hoover, Edward Rickamer
Place of Publication:
[Tampa, Fla]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Leadership
Role theory
Mediation
Satisfaction
Tension
Dissertations, Academic -- Psychology -- Doctoral -- USF ( lcsh )
Genre:
non-fiction ( marcgt )

Notes

Abstract:
ABSTRACT: This study investigated how followers' personality and self-identity moderated their leader's ability to influence organizational outcomes through management of role stressors experienced by the follower. Data was obtained through large group testing, sample size equaled 232, with performance measures being provided by supervisors (43% return rate). Results demonstrated that while Leader Member Exchange (LMX) had a linear relationship with role ambiguity and role conflict, it had a curvilinear relationship with role overload. Thus providing evidence that under certain conditions leadership can lead to negative outcomes. Furthermore, it was demonstrated that LMX indirectly influences both affective and cognitive variables through role stressors. No evidence was found to suggest that personality moderates the relationship between LMX and role stressors. This study demonstrates the need for further research into the complexities of LMX. Practical recommendations were put forth emphasizing the importance of developing high quality LMX relationships.
Thesis:
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2009.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 118 pages.
General Note:
Includes vita.
Statement of Responsibility:
by Edward Rickamer Hoover.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
002029095 ( ALEPH )
436870545 ( OCLC )
E14-SFE0002882 ( USFLDC DOI )
e14.2882 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam 2200397Ka 4500
controlfield tag 001 002029095
005 20090916113446.0
007 cr bnu|||uuuuu
008 090916s2009 flu s 000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0002882
035
(OCoLC)436870545
040
FHM
c FHM
049
FHMM
090
BF121 (Online)
1 100
Hoover, Edward Rickamer.
0 245
How personality and self-identity impact the effects of leader member exchange on role stressors and organizational outcomes
h [electronic resource] /
by Edward Rickamer Hoover.
260
[Tampa, Fla] :
b University of South Florida,
2009.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 118 pages.
Includes vita.
502
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2009.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic dissertation) in PDF format.
3 520
ABSTRACT: This study investigated how followers' personality and self-identity moderated their leader's ability to influence organizational outcomes through management of role stressors experienced by the follower. Data was obtained through large group testing, sample size equaled 232, with performance measures being provided by supervisors (43% return rate). Results demonstrated that while Leader Member Exchange (LMX) had a linear relationship with role ambiguity and role conflict, it had a curvilinear relationship with role overload. Thus providing evidence that under certain conditions leadership can lead to negative outcomes. Furthermore, it was demonstrated that LMX indirectly influences both affective and cognitive variables through role stressors. No evidence was found to suggest that personality moderates the relationship between LMX and role stressors. This study demonstrates the need for further research into the complexities of LMX. Practical recommendations were put forth emphasizing the importance of developing high quality LMX relationships.
538
Mode of access: World Wide Web.
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
590
Advisor: Russell Johnson, Ph.D.
653
Leadership
Role theory
Mediation
Satisfaction
Tension
690
Dissertations, Academic
z USF
x Psychology
Doctoral.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.2882PAGE 1

nrnrrnrrr nnrnn nrn!r n"n# $rnr!rrnrn!r r%!rr &r &nrr '$rn (#r!r)n n*+!,-.&. n/n"-.&. '!n'n-.&. 0nr1-.&. n!r-.&. &nrn#n+ n2-3442 5+n-6-nr-nrnr-6 7'r3442-n"n#

PAGE 2

n

PAGE 3

$"r 6*rnrn#!nr.rr r #!nnnrr!rr!r.)rn r-! "rrn"n*!,.r!rrrr%!nr rn*rnn!rnr!rnrr!! r.8r-r nr#nrrr!n!nrrnrnnn nnr. !n"rrn"rrn!r-n/n"-0 nr 1-n&n'nr#n!nrnn#.nr-!" r rn"n!nr!n!nrnr-nn rnrnrnr#nr.nrnrr!r 6nn, /nrnrnrnrnr.)n-!"rr n"n nrrnr!rnrnrnr 6n"!#. n2-3442

PAGE 4

6n'rr r6n r)! # $rnr # r!r 9 nn:;< = 6n; > ;nr ? 'r 2 #n 94 $!r 99 #!n&n; 9@ $r#&r 9@ nr 9A rr 39 n nrn!r; 3@ rr! 3A r 3> nrnr 3> n! 32 @@ !r @A &! B> =@ $ >2 $$+6nn)! ?4 $/+;>n 94= $'+rn 94? $&+,C!nrn 942 $+r#n1nr#$rn994$)+#'rn999$D+6/)##r:/)<993$+n 99@ $+nDn,nrnr!n99B$,+nrnrr!#!n99A$5+n nrn'rrC!rn:'C<99=$+0"6n 99> $!rr$!r n

PAGE 5

r6n 6n9&r#rnrrnnrn n-r-nr#nn-n!r#nn. ?4 6n3!rrnnnnnr nrr;nr.?9 6n@!rrnnnnnr nrr;nr#nr: r <.?3 6nB!rrnnnnnr nrr;nnr#nr: r <.?@ 6nA!rrnnnnnr nrr;nnn.?B 6n=!rrnnnnnr nrr;nrn#.?A 6n>!rrnnnnnr nrr;n#!nrr.?= 6n?!rrnnnnnr nrr;nnrnrr.?> 6n2/nn5:92?=
PAGE 6

6n93/rrnrrnrnr#nrrrn nrr;*nrnr-nnrnrrrr.29 6n9@/nn5:92?=/nn5:92?= 6n92/nn5:92?=
PAGE 7

# 6n33/rrnrrnrnr#nrrrn nrr;n nrnrrnnrnrrrr .949

PAGE 8

# r)! )!9.Dnnrr;nn!r.944 )!3.Dnnrr;nr.949)!@.Dnnrr;n#n.943

PAGE 9

# nrnrrnrrr nnrnn nrn!r n"n# $/6$'6 6r!#rnrFnrnrrn rr nFnrr!n nrn!rr!nnr rr.&nrnnrnr!n !rr :G3@3<-rnn!#!#:B@H r!nr<. !rrnrrnrnn:;
PAGE 10

9 r!r nn!#n!nrnrnrnrn:/n-9224<.rn#rnrnrn rn! nrn!-!rr"n nr.$r!r!n nr#nr-InJ ##r nnrrnnrnrnrr #nrr rnr!r.n#rnnrr!rrrnrrE-n#n nrrnn rn!r n.!!nnrnrr#n#nrn n r n nrE!nnrn:'n-922?KLM)!-922?<.$r!n# nr nr-nr:D-92B>K,"-92B>Kr-92B?<.6n#n!nnr!rrrnn r. $rrr-nrr!rnrrn#nnr .nrnrn rr!#!#nrnrnr!rrnr#nrr !n nnrnrr!.)!r-rr!n nrn#!#nnn:!M$rn-922><.r nrnr!nn r#n!rnn r

PAGE 11

3 #!nn!nr:Nn "-92>><.nr-rr nr nnnr rnrrn#!nrn rr n!nrrnr-nnrnrrrrn rrrn# rnnnnr:/M$-92>BK-92>@<./r92A4-rrnrnn!rn#nrn# rrr#.nr!rnr n# #!nn!rrnrnrr#nrrr# rn:) #-/Mn-92==<. #-nrrnrrnrn! rnrrnnrrn#nnn .)nr!r!r!n#!#nnn. 6 #n!r#nnrrn-r r#nr r!rn!:-!-M5K92>=<.(rnr-r nrn-r!nrnrr-n!rn n r!rnEnrrn# rnr rr"rnnnr#:!-92>9K!M$rn-922>Kn-!r-M-92>B<.nEnrr#!#nrnrn#n r!r n!rnrnnrr92>4.rrr #! nn-nnnr#r!r! r!nrn #nnErnrrrnrnn#.6!rnrn#n r #nrn!r.)n-Ln8rr:92>@<#nr#nr&6nrrn nn"%!nrrnr!nr!r .6!r

PAGE 12

@ -n93rnr-nnrn!!rrn r nrr!rnr:LM,n-92??<. 6nrDn6n r#nr#n!nrr!r r rrnr!rnrrnnr:!-92>9K!Mr -92>BK 0M"n-922@<.r-rrrrn!r nrrnrrnn. &!r92>4n92?4-nnn#nrr!rnrrnrnnnr#nn!r n #nnr.#nn!r#nnrr :/-92?3K --M&!"-92?AK-92>><.nr#rnr!rnrrnnnnrnEnrn#n nr. nrnrrn#rnr!rA4Hr#nnr n nrn nnnrr!rrn:6n-92??<.6##n n nnrnrnnrnr r nrnrnrrnrrn.)n -nnr r!rnrnnrn## rr nnr!r!nrnnn:!M$r n922><.rnrnrr#! rnnn#n!nr:-/-!-M6n-92>?K-&Ln-M$-92?B<.nn:;
PAGE 13

B rr-nrrr!n rnrr n#nrr!nrnr#-nrnrn!rnrrr n nrn#nrrnrnn#.#-nrrn r:..<. (rn;rnrn!-!"rnr -r nrrrnnrn!.$ !n-n nrrr!rnnnnr!-nnrrrn O nnnrO!rnn:-'nr-M'-9222<.) rn-r r!rnrnr#rn nr:DrM& n-922><. 6!-!rnnnrnrn n!rn rn nrnr.)!r-rr!rnr rnrnr#!r:M/-344B<.6n nnr!rnrnrnrnrr %!nrrnP

PAGE 14

A nrnrnrrnrrr!n-nr# -nn#n !r:)#-DnM(/-922A<.nnrnr!rrDrn&n: 922><-r r!n!rnrr;n nrn!r -! nnr-rr-nrnr-nn.)r-rr!r rr Err#nr#rnrnr r;nr.nrrnnnn##r # n nrnnnrr;nn nrnrn :DrM&n-922><.#-r#nnnr n n#rr#r.r!rr nrr E!*r#rrnrnEnrnrn rn r-r!nrnr#!r.6-rnrrnrn rr n"r!E!*r##n!nrn.)n rnrnrn-nrn/:344A
PAGE 15

= 0-C!-M"-92=B<.6n-!rrnrrrr; r ;nnnrr#r.r r;nrrrrn. nn:;<.)!r-rn"r#rr!nrnrnE n :nrM/-344A<.n-nr!rn" nrnn-rr-nn nrnr n#:'/< :-)n-M&n#nnr-9224KnM5 nn-344=<. 6r!nrrnnrn nrr rnErnr:D!-92=4<.rnr-%!nr; nr nn"rnnnr n nn:/n!MD-922=<.rnnnrn!r# # rnr!nr%!nr;nrn#n rr

PAGE 16

> rnr!nr%!nr;nr.!nr%!n r ;nrn#rrn!# r'/ :DrM&n-922>Knr--Dn-M6n-3444Krr-/rr-M-922=K0n--M-922><. r#nn"rn;n#rnnrr nnn#n%!rn.$ r r-#!n: <#nnrrr!nrnr#r :
PAGE 17

? rnnn#n!!nnrnr rnr-n!nrnrrrnrr r!nr :!M -92>3<.)n-n#nnrrn#n!nr r nrnn":5nrn.-92=B<. r9224-nnrr rn! !rnr#n nrn!r.':9224
PAGE 18

2 rrnr.)n-nrrr# ;rnrr #r-nr-nrnn#n" rnr :/n!-92=BKD!-92=4KMDn-92?4<.$r!rrnnrnnnnrnr-r "n rnr!nrrrn! n r.6!-nrrr#;-r#!nr!r n :nM5nn-344=KnrM/-344AK-! !"-'!-!-Mn!r-344A<.!n##rnrrnr r nnrnn!rnr#!# n nrnrrr#nnrrn!. rr -nn;n!#n! rnr-#n-nn!r. $"% $rr-r! nrr.6nnnr%! r*! nr#rnrrnnrrn#nn r n:E&--Mr-9223<.5nrn.:92=B
PAGE 19

94 r.nr-nrn!rnnrr!r E "nn#rnnrn" !. nnn!rrrrn".)rn:9229< !rnrnEnrr!rE"nnnnr# nrrr.$rnnn!rDrn&n :922>< rnrnnrnr#nrr;n r: & G.3=<. 6-rrrnrrnnr#nn rr; nr. '(% $nrrrr#n.$r!r rnrnrrrrn n! rnrn"rrr:M"-9229K1n-r n-M92?4KE&--Mr-9223K -!-Mr n-92>4<.)#n-!rn#rnrrnrrnrr n r-!r!rrnrrr!-rrnrn !r rn. rrrnrrn(n!#nnr r; n#n.%!nr;nr-r#r n !!rnrr%!nr;nr #nrnnn#n#nrnrr !n!-rn!r-n#-nnrr!rr nn:5nnrn.-344@Knn-'nr-M!-922@KMD n92?4K6rn.-3443K0n--M-922><.#-nrrr#;rnErnr!n n'/n

PAGE 20

99 nr!nn#nr:-)n-M&n #nnr9224KnM5nn-344=<.rnrnrrnrnnE nrn" nrnrrn!rr!nr-nr %!nr;nr-nnr#nrr#n: -9229<. )!r-nn%!nr;nrn "r #nr.!nrnrnnnr rnn rnrn%!rrnrn.)n nr# n"!rnrrrr: $M 5nnK3449<.r*rnn#r#nrr* nrrrnrnn!I-n-n rrnnr:AK0r-92A2<.r-n#!n!rnr:n
PAGE 21

93 n.-92=B<.rn!rnn!r"nrrrnrn nr nrrrrnr. ;nnrrnrrnr#nrr n!r. Drn&nE:922><.rn-rrr!rn" r"rnrnnn:6rn.-3443<.)%!nr;nrrnrrrrnr n"nnrr#rnn#nrnrr:D!-92=4K n M5nn-344=<.&!rrr!r!rrnrnr%!nr;nr!nn !r.6r#!n%!nrn%!nr;nrr rr n!rn!rrnrnrrn.rr #!n !%!nr;nr!n!r! #

PAGE 22

9@ rnrnrnnr.6!-rrrnrr n #r(n!#nnrr;nn !r. )!" *+#"((", !#( !%)!" -+"("(" !% )!" .+((, !#(" !% /(#0 $rn;rnrnn!%!nr r#nr.$!-r"rnr r rnrr!#.nnrr-r !rrnrn E!*r##n!nrrn#rnn#nrn rrn E.!r#nr!r! rnn#!n nr--nr":/"-92??<./nr #!n #nnrnrnrrnrrnr! nrr nn!r;."(0 "% $r#rrnn nrrnrrr#!nErr rn rnrnr#rnnr!nr.rnrnrr r rnn!r:0nrM'n"-<.$r#r r rnr+r#nr#r:$
PAGE 23

9B r!1$
PAGE 24

9A nr.rnr-#!nnnr r#n r!r rr%!nr;nr.r!n nn r#!n-nnnrnr-n r r n#nnrr%!nr;nr. #!nnr#nrn#nnr#r #r.6#rr!nrrrnnr n rr!r#r:nrM/-344A<.)!#!n-n n#nnrrEr!rr nr%!nrr;nr.rnr-#!n r nr#nrrn#r!nr#r#r# r.6 #!nn"rrnrr#rn r. 6!-rnEnrrnnrr n#n nrnr#!nnr#nr. )!" 12+ "("( "3"" "3)1"4)5#"4)2(%!4" 3 "! 3 !"( %3! "("("% )!" 67+r"("( "3""" "3)6"4)8#"4)7(%!4" 3 "! 3 !"3( %"("("% "% 0Enr!rrr#rn rrn#%!n"r!:-&-Mn-92?=<.) rn-nrn/:344A
PAGE 25

9= nnnnr.0nrn#r -rn"r nn nrnnr ./n n#rnrr!!n nrn!r!" n#:/n"M!r-9229-922@K/n"-!r-Mrn!-922@9<. ) r!rr!-rnrrnnn rn# n.r!!nrrn!rn#n!r n! r!rnrrnr#r.n -r#nr#r rrn#-nr#nr#rr !r :'n"M0nr-9229K&n-9224K6-92?A<.6nrrrnrn.$r!nn

PAGE 26

9> rr!r-rnrr nnr rrnrrnrnrr;nr % $nnrnnr.&n :9224
PAGE 27

9? !nr#!nnnn#nrnr!rr # nnrr.)!r-#!nnn !nnrnn"rr!rr:'rn-'n-M &9229<. rrrnrnnnrrnr r;n #n.#!nnnnnrn#!n r.rnnr-!n"nnrnrnr #!nrr.Nn:9222
PAGE 28

92 rn#nrrnnrrnr!nr: M 'n#-92?A<. '-#-n5n:92>>
PAGE 29

34 rnrrrn"nr%!nrr ; nr.6-rn#rnrr ;n rn#nn.rnr-rn# r nrr;n#nnr. nrnr!rnnr#nnr rr ;nn!r:DrM&n-922><.$r%!nrr; nr #-!nr"nn!rn. ##!nrn#nnrn#!nr.6nnnr nrn"nr#-!r-r!nr-n !:,92?2-9224<.)!r-#!nrn#n#r!nr%!rr-"-n-n.n !nrrnr#nrnr!rr n n!rr.6-rrrnr#!nr n# r!nrrrnn!rnr n nrr!.rnr-#!nrn#nnnr n%!r-#--r-nrn:,-92?2-9224<.6#!nn#n!rrrrnnrrnr n!r. 6-r"rnr#!nrn## nrr %!nr;nr. )!" *.*5+"( 3""" !"3 )*."4)*1#"4)*5(%! 4 " 3 "! 3!"3( % "( %

PAGE 30

39 ""% 6rEnrrr!--rr--n#n!.rnr!n nrn :..-rnr "K6!--n"--M0r-92?>K M /-344B<.rr!r#!nnrnr#n!nr!:/MDn-922=K6n-92?2<.r#!nrr n #n!nrrn"nnr-rrn" nrnrr !rr./nnr#nr#rr rr#r #!nn. 6nrnrrrn!nrr r n!r#!n:5nnrn-922A<.6#r nr n r#!nnr-rn-nr: /n!rM n-922AK5nnMn-3444<.)r#!nrn #n!nr rnnn--r#r:n-92@BK n!M n-92>2<.n/:344B
PAGE 31

33 nr.6nnnnrrnr##n!nrr rnrnr #n!nrr#n!nn.0n#!nnnnrnr rrn#n!nrnr.n -r n!#!n!!!rnrn!rrr-!nn!#!.r##n!nrn # r!r#nrrnrrnnrrnr:/ M Dn-922=<.$r#nnr nrrr#: r-Mrn-922B<.0Enrnnrr!-rr#nnr#rr:5 nnrn922AKr--Mrn-922B<.Er#rrn nnr-!-nr#nrnr!:r-92?45!"Mrr"-92=9K6n-922A<.r##n!nr#nrr!Err:n/-344B<.#-n!r rr! nrnn nrn-rrr# r!rr.rrrnrE#rrnr ;Pr nr.#!nr#!nrrr#n n!r!nrr.$#!nrn#!nrr! rr.r rrnrrrrnrnrr n".rnr-#!nrnnrnrr! r

PAGE 32

3@ nrrr.6#!nnr#rr n!r #nrr%!nrnnr. )!" *2*8+/(# ""3""" !" 3 )*2"4)*6#"4)*8(% !4" 33;! 3 !"( % 3(#( % )!" *7-*+" ""3""" "3 )*7"4)-:#"4)-*(% !4" 3 "! 3!" ( %3"( % '<"'#" nnrnrnrnrr;n r-nnr;nn#nrn nrn rn:DrM &n-92?BK!M -92>3<.)rn-rnnrrn nrn!r!n*n-nr -*nrnrnr#rr-rnnn#-r!#-nr"-n nrnr :)-!-M'-922>K-&!!-M#-9223KE&-M r-9223<.#nn rr#nrrr!#n !!r-nnr#nrr*nrnr:/nnnM/n -92>3<. n!rnrnrn!rr-n nn -nr!rnrr:5nrn.-92=B<.$n!rnrnr#nrr#n!nr nr!n-n#nr-r-nr*nrnrn n #n nrnr#:!M -92>3<. $rnnn!rQr%#rn0r:344=<#n nnr!#n!n nrn!r.r r!-r

PAGE 33

3B !r-n!r-n#nn nr rnn!r-*nrnr-nr#rrn-n nr-rr%!r-nrnn.)r! r r!-*nrnr-nr#rr-n-nr nn .Qr%#rn0r:344=<-nr#rr: & G.93
PAGE 34

3A )!" --+ 3""" !"3 % )!" -.+ 3""" !"3 = "% )!" -1+ 3""" !"3 "3"> #!( % )!" -5+ 3""" !"3 !(% )!" -2+ 3""" !"3 <""< !("""<"% )!" -6+ 3""" !"3 <""< !(""3! % )!" -8+ 3""" !"3 "(""% ""# 6r!n!rn;E!nrrr-nrnr-nn.r-rr!# rnr EnrnrrnrrnEn rr! n nrn!rr!nnrr r .)r-rr!rrrE nrn rrnrrnrr;nr.r rrnr rnr#nn-!nn#nr#nr# r #!nrrr-rnnr#n nrr ;nr.-rr!rrr nrrr ;n nrnrn.6rrrr-r rnrr nrrr!*r#r-rrnE n# r-rnrnr!r.6!rrnn#rr rnn

PAGE 35

3= nrnn.6rn-!rrnr rn rnr!n!!rnrrrrn r!r.

PAGE 36

3> r "!" nrnr: r? 3@3H rnrrr.$nrrnr nr:3.>H3!"<. !#r"rr!#nn9B.B9! ": ? 2.?9!"@r: G9?.@>r<. 6!n#nnrr!rnr( n.6'rn#nrn rr

PAGE 37

3? !nrnrrrn nrnnrrn.6n nr ??#!n.6nrnrr"n#nn! "r "r.nr!rn-rn -!rnnrr.6nrB>.>HnnA4Hn:3.@Hrrr<.6nnn'n!nn:A9.=H.33!": G99.=A!"<. !#r"rr!#nn9=.?@! ": ? 9=.A4!".2@! ": ? 9A.?>!"9G?>!@% 449<.nnrrr!rrn!#n

PAGE 38

32 !#rnrrnr.1r! "rr ": R?ASG9.34! T.4AK Dn-92?3K5nnMn-3444K5nn-8nn!-5-'-Dn-M8!"-922AK-92?=<.n-n-nrr!nn!r #nnn#r!*nnrnr n nrn !r:5nnrn.-344@K6!nM,-92??<.rnnr#rnr n!r#nn-nnr rrG4nn*r G9 .nr-nnnG4nnG9.$r!r #nnrnr-rr!nrr nr nrnr-nr#nn-nr n:6n9 $$<. % nnnnr!n #r"rrn:;>KDn-1#n"-M"n-92?3K$ /<.;>!rn"nrn.$r!rn# #n#rn-r#rnnrnrrr r rr:DrM&n-922>K-'nr-M '-9222<. rr!;>nnrnnnr.24.

PAGE 39

@4 % rnn!rn!n # -!-nr n:92>3<:$'<./rn!nArnn A9 :944=
PAGE 40

@9 "% $nnrn#n!!r r/)# nr#r:/)<:,M#nrn#n-9222<:$)<.6/)n rn#n%!nr#r#nrrr#nrnr n!. nnrrrInVJ n nnrr.rnn#rnn "0 :9=n.?4r#. ""% rrnn!r#'rn :'KrnM-344AK$D<.6n!rrAr n.)rr!-r#!nnnrnrrn !. rnn#rnn "0 :92n.>9 nrnrr. % nnn!!#nrrn rn!nr0nn$:9229<:$<.6n!r>rnn! n n#:/<-n nrnr n#rnrn #!n

PAGE 41

@3 :'/<-nn nrnr n#rnrrrn nr :'/<. /rrn#rnrnrrnrnnr E*!rn r rnnr.nr n !I$%!nrrn!rJnI)! r *r.J'/rrrnn#rn r #!nnr+nr!n!r.nr '/!Irn#nrJnID!rrnr .Jrnr-'/rrrnn# rnrr n nrnr+##r!-r!-nrn.nr'/!I'#nrrn nrn rJnI6n"!#"n"W#T.Jr n n#rnn "0 :922< n*nrnrnrrr-r, !#!n r!.$nnrrrrn*nrnr !nI n-"".J$nrr,!# !nI" !#.J/rnnnArnn "0 :9<

PAGE 42

@@ :A<. rr!-n*nrnrnrnnn .24!#nrnr!nr,nrnr!# n.>2. "(""% $r#rrnn!!n9Arn #n-r-nr:92>2<:$5<.6nn rnrrn##r-nr-nr##nrn#n n:n-r-Mr-92>2<.6n!rn rnrr rnrr#!nnrnrn nr.nr n #rnn "0 :93<:$<.6!nn#rrnrn"rr nr r!n!r*E%!r.nrnA rn n "0 :9KnM5nn-344=KMn!r-92>=<.rr! rrnnn.?A. # )rr!rn-!#nr!r n!r r. nrnr#rrrr!rnn #n rnnr!rn.nr-nrnr #

PAGE 43

@B rnnrn#rnrnn! r# nrr!#.6nrnrrnr rn! rnrnr!rnn!-#r r!nr#rn!rr!#.rnn-r'nnrnr!r r!n!nrnrnr.r-r' rrnr nrnrn#!rn.$#rr rr rnnnn#n rnr.$n!# #rnrn#rnrn n!. 'rnrnrn#rr!#n!#n%!r n.

PAGE 44

@A !r 6nrnrnnrrn!rn!rnnrnrn 6nn"n):3449<./nr!nrnrnr#n.6n9#rr#rnrr nrnr nr#nn.!rDrn&n:922><-;nnrnrrr: G.@4! W.449! W.449<-nnr#rr: G.32! W.449! T.4AK'/ G.4A! T .4AK'/ G.4@! T.4A<.)n!rr!nr nrrnrnr:n G.BA! W.449K!# G.@4! W.449<,n"n! :92?A
PAGE 45

@= rnrnrrn:/ G.4>! T.4AK'/ G.99! T.4AK'/ G.43! T.4A<. $#(" nnnnn!rr#rnrr nrr;nr.rrrr #nnrn-rr!-nnr.rr!n nrnr rrr:XG.44A!@ .449
PAGE 46

@> nr#r: B G.4@-Y 3G.44-)!3$$<. 6-nnr#nnrr;n rn!r. )!" .rnr rnr;!n#n(n-!#n nrr#n.rrrn;rn!r nr: B G.@9!@ .449<.6%!nnrrnrrrr rnnn!nr: B G.34!@ .449-)!@$$<. '-r%!nnrrnr#r: $*.Y 3G .4@! W.49<.6-n!#nnrr;n#n n !r.r#rnrrrnn r-r ;!rnrn!rr.6rn nrn nr#r: B G.43-Y 3G.44<. "" #nnrnnnn!rrn nrnrrnrnrr; nr. nnrnnr#nnrrr!-n--nn rrrrr.rr-;nrrrn n nrnr+n!r:XG.@2! W.49<-r:XG.@4! W.49<-n#n:XG.@3! W.49<.rrrrnnr #nnnr.)n-rrnrrnrrr !rr.6 !rrrn!rrnnrrnn r )!" 12% r#nrnrrnrr;n : )1
PAGE 47

@? nr!rr:#.< r# nr.6rrrr-rnrr#nrn nrr r-rrnrrnrrr!r.!rrnr nr rnrrr#nrnn!r:XG .42! G.4?<.6 nrrnrr!rr.6!-!rr!rr r:6n@$$<. )!" 67% 1nr#nrnrrnrr;n : )6
PAGE 48

@2 )!" *.*5% rn#nrrnrr;n : )*. ?<-!rrrrr.1nrrnr !r!rr.6!-!rr!rrr:6n >$$<. )!" *7-*% nrnrrnrrnrr ;n:92
PAGE 49

B4 -r;nrnrrrnrrnr rr!. !rrnrnrnrn!r:XG .9?! G.4?=A<-!rrr.1nrrnr !r!rr.6!-!rr!rrr:6n ?$$<. "" nrnrr!r n!rnrnn!n #nr nnn:344?<.6n!rr!n!nnn !r!rnnrn#n nr. )r-rnrnrnrr#!n rnr. nrrnnrnrr"n nrnn rnnr.-rrrr!n nr rrrrnnr.6-n nr n!r-rr#nnnnrnnnrr nr.)n!rnrnnnrr rrr IrrJnnrnr. 6n#nrnrrnrnrrn r. rrrn!nrnn!r/nn5:92?=<.rr%!-nr:n <.#-nnn:344?
PAGE 50

B9 rnrrnrrnrnnnr !r nr.6r-rn!nrnnnrrrr rr rrr rrr.)!r n!rnrr#nnrnrr nrn#nnrnrnn!#nn:n5rn.3444K n Mn-344?<. $rrnrnrrr!rr rnr-nrnrrr.6rrn rrrr rrrr!rrnrr%!n :-92?3<.r !rrr C rnrnr!rrrnnrn" !" n !" : <.'#rn-rrnrrnnnrrn rrnn.6rrrrnrrrrr r nnrr.#-rrnrnrn !rrnrr nr!rrrrnr!r.6n !r r#nrrrr!r"nr"!r:nMn 344B<.6-nnn:344?
PAGE 51

B3 6n#.#-r!rrnr nr rrnnnnrrr.nrrnn! rrnr n! : """ <-rrrr!n!r:n nn-344B<. rrrnnr:..-/nM5-92?=
PAGE 52

B@ #n: ""? .9BD$ ':2AH<:.3@-.4?<<.6rr r!n!rnr!r.6n!nrnnnrrnr n!r!rnrnnrnrnnrnrr rnr nnr:X ? .4B! T.4A<.rrnrnrr rrrnrrrrr!# nn nrnrrnrnrr!n!r: !3 "? .9@D$ ':2AH<:.4@-.3B<<. )!" -. .rrnrnnrrnr r;n*nrnr.nnr/nn5 :92?=
PAGE 53

BB rnr:XG.9>! G.4=<.rrnrnrrr rnrnrrr )!" -1 .r-nnr-nrnnrrnrr ;nEnrnrrr!#:!nr<.6nr nrnr rrnr;!nr: """ G.>B!@ .449<<.6!-rrrnrr nrrnrr;nrnnrn! r. ;nnrr!!nrr!rn #n.n-rrrr!r%!n.4A: D$ ':2AH< :.49-.99<
PAGE 54

BA )!" -2 .rnrnrrnrr;n '/.6n!nrnnrnrrnrnrnr nr ;r#!nrrnrnrr'/: 6n 9>$$<.nr-rrrnnrr nr :6n9?$$<.)!" -6 .!rrnnrr;P'/ nr.0rn!nrnnrnrrnr nr rn;nrnrnrr'/:XG.9@!E .4AK6n92 $$<-rnnnrrr;'/r!r r-nr!n!r.6rrnr rrr rn.94: D$ ':2AH<:.3@-.49
PAGE 55

B= rrr!rn!rr!rnr.r rr!r-n!r-n#n nr: 6n33$$<.

PAGE 56

B> &! 6r!rnrn#nn.rn-rn n!rnr;rr.0r r! !rnrnr#nnrr; nr nn!r-n!#nnrn## n. #nn#nr;:..-!nrn#nrrr!#n"rn!n!rr rr "3K5nrn.-92=B<.6!-rnrr;n#nnnn nrrnnr r nrnrnrr.6r#r!rrnr; !#nrrnr!r.#-rn rr nr#nr#!rnrrrnrn.) n-r r!nErr#nr#r nr rnrr;nr.r!rrn rr E!*r#rrnrrnEnrn rnr

PAGE 57

B? nr.6-nrrnrrnrr rn" r!r!*r##n!nrn.)rn-rnr rnrnn!n#nn!rr nr!! rr!#r n!r.6r! nr #!rrnrr. $#(" 6r!nn!rnrnrr#n nr r;n#n!rn-nrnnnr :nM5nn-344=KnrM/-344AKrn.-344A<.n r nrrnrr!n#nnnrr;n!rn#n!n#!#nnr.!rr rn.!rrnn !r rrrDrn&n:922>
PAGE 58

B2 n%!nr;nrrnrr. !nr rn#!!rrr-!nn rn !r-nrr!r"nn-nnr-r nnn#nrr!r.r!rn#! n nr#nr#.6nnr!rnr n!r nnrr.6r#r nrrr!.6n -r!-r r!!rrnrrn".nr -rn "rnnrn!r!rn .6rnr rrr!rn-nr r.)n-n!nnrr!r"n n #rrnnrrnrrn "!r !r. 0rnrnnrrn"-n!r rnnr.5nrn.:92=B<.%!nr;

PAGE 59

A4 nrn!nr!#rr!r r!rnnrnn".6-r!r #!n !%!nr;nrrnr!!rnrn!r r !#Ernrnnrrn.#-rr !r!r n!#nnrr;nn!r.6n n!rnnr#nnn!rr%!#n%!n r; nrnIrnr!nJrnr.nn:9224< rnr!nnInJnnr nr r!#rnn"-nrnrr!rn".r "r nrrrrnrnr%!nr;nrn! n!rn*nnrr. nr-rr!#rnrrnrr;n #n.#n!r!rn#rnr rnrrnrrnr-!r!rr!r nrn !rrn:5nrn.-92=B<.rr!-;n #nrnrn(n!#nnrnr.6 !-r n%!nr;nnrrr# r "rn".rr rnr %!nr;nrr# rn!!rnrr%!nr; nr.$ r%!nrr;nr#rnr# rrr -!nnrn!-rn!r-nnrr!r "nn.6r!r!#n.'r!n-r rnrrr"nr n"nn

PAGE 60

A9 !n#rnrrnr #n.#nnnn rn!r!nn#nrnrnrnr.r n#n!r#n!rn.8r-r r !rrnrr!rnrr#nrn !r#r. $-rn"rnnrn!rnrnr"rn"r r !n.)n-rn" rnr# n"!rnrrrr: $M 5nnK3449<.!nr!nr#nrnr ;nr. 6n"r#-r#r%!nr;nr r rnn!rr.r -; nnrrnrrrn-nn n nrrnnrrrrnr.6!n rnr n-rnnrr;nrr rn# !r.6!-!r!nr##rnrr nr!rnrrn%!rr ;!rr.)rn-rn!rnrr n !nrnrnrnnrr%!nr;nr r #nnn!r.#-!nr n#r nrr.n"!%!rrr! r r!#rnrrrnrn n nrn nnrr.6r!nrnrn(n!#nn rr ;n#n.6!rn%!nr;nr

PAGE 61

A3 nnr#r"rn".)!r nnr#nnrr.!r!!r#r nr !#nnr-!rn#rnrr ;! #n.6!nn!r!#nnr!r rn-r rrnrnrn#nrr.(rr n !r!rr#r"rn".6rnrn #nnnrr#nnr#!rnrn /. "" nrnrnrnrrnr;n!rnrn! r.#-rr#nn #r#n! rnrr!r"rn.r-r!r rnn!rrnnr!n r#-r#n-nn#nrn#nrrr#!nnn nr.6 !rr!nr#rnrr;! rr rn.rnr rnr;nrrnr n".r rrr!nrrnr r;n rn!rn.Drn&n:922><#rn# rnnrnrr;nr : !" <-nn rrnrrn: !" <.,n"n!:92?A <.6r!

PAGE 62

A@ ##rnr;rnrrrnrr nr! rnrr. 6rr!nrnr;r!nr #n r#rnr!r.6rrrr rrnrn.rrnrnrr rr nr!rn#n.rnrnrrnr r !nrrnrr;nr.n !r rnrn!*nrnr.6r!n# nn!r n##rnrrn*nrnrnn!./r rn nnrrrn!r! r" #r:n--MD-922BK0n"-'!-M)-92>A<.#-nrnrnnrnnr.$-rnr nr *nrnrrnnrnrrE!#.6!rr nrr rnE#nnrnr.rrrr nrr r!nrnrrE!#rnnrrr r rrrnrr;nr.;nn r r!nr#rrr!r. 8r-nrnrrnr#nr#rnnrn rrnrn.#n-nrn!"n! ;nr nrrn.Drn&n:922>rn n .rr!;nrrnr.6 nn

PAGE 63

AB rrrnnrr!nr!rr n rn.)!r-Drn&nrnrrnrr nr ;rnn!rr!rnnr.; nr #rnn#nrnnrnr .AAr rn"n-rn.@4;.rr!nn nr!!*r#nr#r!#.!*r #n nrnnrnrnnnnr.)!r -rn nn!r!##rrn n nr.Drn&nn!rnnrnn.!r! rr rrnnr.rrnrrn"nr r;n nrr!n!r!n!nr#nnr rn"r n!r. 6rrnnn"rrr;n'/. !r !rrnr;r!'/nr!n !r.$ rrnnrr%!nnrn rr rnrnnrr!rr.#-rnr!rnr n!!!n. n-;n'/nn!r.6!r rnr#nrrn!rn'/.r rnr!rnrrr!r nrnrn"rn".#-nnnrn "rn"! nr'/n'/-r*!r'/nrnrrr!.$ rn nr#rnrrnrr.

PAGE 64

AA !r##rnr;nrrnrn nrnr#nr#rn-nn'/.rnn rnr !rnrr.6r#%!nr nr nr!r#nnnn nrn#nrr n.nrnrn nrnrnr r !nn rn.#-n!r!rr #n.rrr#rrr!#n./ n! ;nn!#nnrr#nrrnr %!nr ;nrnn#rrnrr#r %!nr; nr.n-;nrnrr!r-* nrnrn!#nrnrr!#n. "" rnr!nrrnrrnnrrnr!n"r rrnr!nrr.6r!nrn # r!rrr.6#nrnr r nrrnrnr.)n-nr#nr# rnr# nrrrn#n-nrnrrnnr# nrr n!rn#n-nnnnnr#nrr r.6!nr!rrnrrnrnrr;nr -r nr#nrr. /nrrn!rr rnrnrn !r #r%!nr;nrn-r-E r.6!-nrnr!r r!;.

PAGE 65

A= 6#n#rnr*!r!rnr .)r-#n rnnrrnrnrnrrr ;nr :6n9<.-rn!!r!r!rrnrnnr rn nnnrr#%!nr;nr.$ r #rnrnnrr!rrr-r -n-n rn!r:Dnrn.-92?3Kn!nMDn-92?B-n!nMDn-92?B-Ln!#n-922@<.6-Drn&nE:922>-G.4><-nnn:rrnr$G.9=-'G.99-G.9B
PAGE 66

A> r!nrnrrnr#nrnrrnnrrnr .6! !rrnr%!nr;nrrn! r"n. 6-%!nr;nr!!r#nr.$n rnr nrn!rrnrEnr nr #r.)rn-nnn"r# %!nr;nr.6nrnrr!!r"#r.n-n!!nrnr#r%!nr;nrrI!rJ#!n.$r n nnr#nn"nnr rnr !r. "" 6r!!#nrnrnn .) rn-rrrnn!nrnr n.6n rrrnrr#nnnrr.)!r -r rnn!#!.rnr n!r rnnrnrnn!nr! rn n-!. $nrrnr#nn rnr nn!.6rnr!nrr!#!# nnnrn B@H: G944<.#!#nnr!rnr>=nrnr. 6#rrnrn/n'rrnrn!r rn ;E r!n.nnn:344?
PAGE 67

A? r.!nr!r r#nnrr!!rrnrnnrrnr.6!rr #nn!r!nr rr!nrnr r r rrn6n6nr-!nn"rr n!. #-rnrr!r nnn# nnrr nn!rnrr!r#nnr.6!rr r! rnnrnr!.6-rrnnn #nnrrn.6nrnrnrn nnnnrrnr. $rnrnnrr!rnn.r r-r !n#nrrn!#nr;n!# nr r.0rnr;r!n# #n!n#rnrr"r;nn.6 !! n#n*!rn#n!n#!rrr !#nr;!n#nnrr ;n nrrn.nnrnrrn rr ;nnnrr!rnnr :DrM &n-922><.0r!#nrr;nnrnr nrnrrnrnrr;nr .6n" r!r#n!#r!rrnr r n.Enrr!n#n r.0 ;n!##!n-n r n#rnrrn!nrrrr!rr"n#.6!E

PAGE 68

A2 r%!nr;nr!n#nrnn rrnnnr!*r#nrn r!#. 9#"# !rrr!#n#nn#!!r!n.$ n nrrnrr!#nrrnn.r!!nnr#rnrrrrnr nnr. r#rnr,n"n!:92?A
PAGE 69

=4 6n#nrnrrnn!nnn n.n rnr!rrnrnrnnrrr;:Dnrn.-92?3K n!nM Dn-92?B-n!nMDn-92?B-Ln!#n-922@<.;r!r!nnn nrnrnr!r. #-nn!n !nrnn!nr-rrnnr-n#rnrnrnrn.'n!nrnrn!r nr!n r!.6n rrrnnrrnr!#rnr!r#!n #r;nnr-*r##!!*r# rn-nr r#rrr.6nn!!nrnr# rnrnr !#rnr!##r-r!#-nrnrrnnr r r*:n-r-r.<-#*!r-n*r# nnr rrnn. nnrrn;nrr n. 0nrnrn#!r-nr r!rnn".!nnrnr nnrnr !#rnrnrrrr !.) rn-rrnr#nrr!r" nnr n!nrn#n./rn! r nnrnrnnr-r!rn n. )!r!nnr#rnr;E!'/.$r rrnrnr.$r#nr n rnr!nrrnrnr:6n9 M92<.8r-r nnn:344?
PAGE 70

=9 %!nr;rn'/r!r:6n34< .6 rnrr#rnrnnr!r!.rn rr rr;!r!'/n#n r !nrrrn nr.r!r#-r"rnr; !nr rnrrn'/rrnr!#.#-r nr !nrrnrnnr!n!#" rrr#nrnrr!nrr nrr;nr.#-rr!n r n!r.)!r!n!nr!rrn *r# rn.6nnrnrrn rn! *r#rn.!!nrnrn!:'n nM,92>AK)M'nn-92>4-92>3K#n#rn-92?3<.#-rrrnnr!n!nn#n .r nrrr!-nr!r! n r.1rrnrn n-!rr nnrrnrEnr.nr-r!nr! rrnrr n#rrrnrr#n!n.nr n! nr!n!-n#n!n -! nrnn!#n nrnnrn nr nr.$# 6r!rnrrnr%!nr;nnr#n rr n#n!r!rnr.)!r-rnrnr; n

PAGE 71

=3 rnrrrnr!r.r# n!rr *!rr!#n!r!r!.nrn nr !n rrn#%!nr;nr n rrrrrnn#nrr.$rrn rr nnrnnr!r%!%!nr ;nrrnrn!rr#n.) n-n r!r!nn r#rnr rnr ;nnr#rn.

PAGE 72

=@ $-.'.-M5nn-'.:3449<.&nrnn nrn r-*!r-n!r. F#'<"D(4--4 @B> @==. /nnn-.M/n-.:92>3<.'n!nrnr rn %!+6rn!nrn. F#A" D(4 B9-9@@B. /n"n-&.:92==<.6!nr!nr.'n+n1n./n-..-M5-&.$.:92?=<.6nrnr#nnrr nnn+'r!n-rnr-nrnrr nnr. F# 45* :=< 4 99>@99?3. /n"-..M!r-.5.:9229<.6#nrn* n+$rnnn. 4114 93=. /n"-..M!r-.5.:922@<.$!rnnnrrnr rr#nrnrnnE!nr n r. 4524 BA>B. /n"-..-!r-.5.Mrn!-,..:922@<.'r!n nnrnr#+6rrnr rnrr. F#!! 4684 >9A>33. /n-/..:9224<. D "> ); !+4 !!" .18"+).

PAGE 73

=B /n!-6.1.MD-.D.:922=<.6#rnn+$ r!nrr. "F#4.74 9A@?9A=>. /n!r-.).Mn-..:922A<.6r+&r n nrrnrnn!nrn!nr#nr. D#"4**6 :@< 4 B2>A32. /-&.M$-$.:92>B<.rrrr +6 nr!nrnrn#. (348*4 A4=A34. /n!-.:92=B<. !3 .18"+0. /-&.D.Mn-..:92==<.rn nrnr#r n !nrrn. ""(G#"4** :3< 4 3@? 3=@. /-./.MDn-0.:922=<.0rZ0J[#r#rr nrnr. F# 46* :9< 4 ?@ 2@. /"-,.:92??<.6r"n!##+nr-n nr..39@3AA/.rnM..'!:.<-nn nrnn#-L.94.D-'6+,$. /-.'.:92?3<.$rnr#!nn nrnn+6 !r. ""(G#"4-64 99=. /-.'.:92?A<.6!nr"!!rrr. 0 "" "" /""412 :=/< 4 34AA.

PAGE 74

=A 'nn-'.-)n-.-,"-&.-M5-,.:92>2<. <" "H# "% (!n!r-(#r n-$$. 'n"-.$.-M0nr-&.:9229<.6nrrnrn+ r#nrnnr. F# 4*::4 @9=@@=. '-,.$.:9224<.6n"n. '<"0 4*74 BBAA. 'rn-6-,.-'n--M&-&.$.:9229<.)nrn$n n 'r!+$#r1nr#r. /(#0 4*-4 ??>?2?. 'n n-.--,.-Dn-$.-M6r-.:922><.6nr n nrnrn!rr"n#-nrrr!-nr. F#'<"D(4*84 9A29?4. '-..-Mn-.:922><.r+r!nn. D#"4*--4 A@>. &-..:92>A<. /" "("% 18"-18+!. &n-,..:9224<.nrr!r!+r#nr # (3 41*4 B9>BB4. &!"rr-,..:92?2<$!rrnnn!rnr+$#n r!r. *:4 =@?B. -.-)n-.-M&n#nnr-L.:9224<.#n nrn !rn-rr-n#nr. F#!! 4654 A9A2.

PAGE 75

== -.-&-.-Mn-.:92?=<.'nn#n#nr!nrnnr!+6nrnr F#/(#" 45*4 ?9A?3=. -..-M-.D.:922><.rr-n-nn n. "F#4 1: 2??9494. )n!r-D.6.:922@<.6nnnrrn !r+$!nn. $#"! 42:4 @39@A9. )n!r-D.6.--..-Mn-.$.:92?><.nr!r!n nrnr+nn!nrrnrrn*!r n!r rnr. $#"C;4*:4 @2AB9A. )n-5.,.-,-,.0.-M/-6.$.:922><. #!!"4 4 +#!!""(= % nrnr93r$!n 'rr!rnn nrn-r.! )-,...-,.-M'nn-.&.:92>4<.nnrnnr n. /# "4.74 @?@@2>. )-,...-,.-M'nn-.&.:92>3<.n nrnrn#!nrn. $.,.n:.<# # % 18"+$$'. )-..-!-.-M'-..:922><.nr"nrrnr!r+$!nr!nr!nr. F# '#!"'<" 46:4 @3A@@A.

PAGE 76

=> Dr-'..M&n-&.L.:922><.rnnnr#n n r+'nrnr!r!. F#!! 48:=< 4 ?3>?BB. D-'.$.:92B><.6nrnrn. F# 41-4 3=>3?B. Dn-'.:92?3<. /"(+ "3> (!"% 'n-$+n#n(#r. D!-$.0.:92=4<.6r+$nrnrr. (34-54 9=99>?. Dn-D./.M(/-.:922A<.nrnnnrn. &#rnn;r. !G#"424 3923B>. Dn-D./.-1#n"-.-M"n-.:92?3<.6rn nn*!r#rnnrnr+6rnrrnr '<"D()#4.:4 9429@9. n-5.,.-5nn-5..-M0rr-.$.:344B<.$nnrr!#n nrrnnnrrrr!#. F# '<"D(4-24 @=@@>?. -'.$.-&!!-..KM#-..:9223<.0"nrr!n nn. '<"D()#0 45*4 A9 >A.nr-0.-M/-N..:344A<.;n*r+nnn rnnr#r. F#D# 4*7 :B< 4 A4AA34.

PAGE 77

=? r-D.:92?4<. $#"# H# +/"" 3;" (# .+n!nr. n-..-Mn-..:9224<.nnn nr+nrrnr. "4154 9>29?2. !-.,.:92>9<.$nrnrnr#. ""( G#"4*24 @39@@?. !-.,.M$rn-.1.:922><.6nrr!n+C! Ln[ F#"4-. :@< 4 B42B>@. !-,..Mr-6..:92>B<.nrnrn. F# $"!D# 4.4 ?92>. !-.,.M -,..:92>3<.rnn!rnrn#nn n n nrnn#. '<"D()# 464 B=>A4A. -&.-M"-,.:9229<.,n..&!rrM.! :.<;# "<"! :3.-L.3-. 9=A34?<.n$r-'$+'!rn. #n#-,..-nrr-.6.-Mr-'.:92?3<.!nrnr-6$ n#-nn. "F#4-54 @>@ @29. ,n"-..M!-..:92?A<.$rnnnnr!nr%! nn!rnr"rr. '<" D()#0 4.24 9=>?.

PAGE 78

=2 ,"-0..:92B><.$#nr!rnr!nr rn. D#"4114 AB>2. ,-.-M#nrn#n-.:9222<.6/)#rnrrn+r-n! rnrrnr#..$.#:3.< );! "+ :.9439@?<.18"+D!. ,-..:92?2<.6nnrnnrr.&../!n1. 'nr:.<"! +"" :.3=93>9<.18"+Ln. ,-..:9224<.6I/)#Jnrrn+&nrr nr!nn!nn%!rn..$.#:.< ); "+ :.==944<.18"+D!. ,-..-rn-'.-M-.D.:344=<.0n nrn*!rnr rr+'%!rn nrnr.'<"D()#0 4774 9>A349. 5nn-5..-0rr-.$.-N#!"n-.-MD!-..:344@<.6rnr#r nnn!nr%!nnr F#!! 488 :B< 4 >=B>>3. 5n-..-0-&..-C!-..-"-,.&.-Mrn-.$.:92=B<. '<" +"# "#" .-n+ ,0 5nn-..Mn-.$.:3444<.6#rn#nnrr nrn-#!n-n'r#nr:'
PAGE 79

>4 5nn-8.-8nn!-.-5-(.-'-.-Dn-.,.-M8!"-.:922A<. '!r!--n+$r##!nr# n. F# 427 :A< 4 23A2@>. 5!"-)..Mrr"-)..:92=9<. A" (#"" .n+-r. nn-..-'nr-./.-M!-..:922@<.$nrn r!rnrrnnnr#nrr-nnn#n!nr. F#!!D# 474 994 992. n-..-!r-,.D.-M-.1.:92>B<.'nrnn n#nnrn nrnrr. F#D# 4-4 @@A@B>. -.'.MDn-D./.:92?4<.Dn nrr#rnn"n n. "F#4-.4 BA9B=A. -.'.-n-.6.-M0n-.,.:922><.nnr+ 6nrnrrnr!r!..D..):.934<.D-'6+,$ -.'.-0n-.,.-Mr-&.:922@<.$r!nr!rn #rnn. F#!! 468 :B< 4 ==3=>B.

PAGE 80

>9 -.D.-/-,.).-!-.'.-M6n-,.'.:92>?<.6r n!nnn#%!rnnrnn#. '<"D()#0 4-*4 3>@2. -.D.M/-&.,.:344B<. !! 3 ""% nn!+1,-nn. -.D.-&Ln-'.-M$-D.:92?B<.$rnnnrnr r nrrnrnnr+$nnr#nr n nr!. F#!! 46*4 B43B94. !rn-).-r-.,.-Mn#n-.:922?<.6rrnrI&n"J nr!r!r. F#ID# 4.. :3< 4 9?A 349.n-.:3444<.1nrn+6-r# rn. )(D# (3468 :9< 4 =2>>. n5-&..-5!-,..-M"-'..:3444<.%!#nr nr-!-n!r. ("4*4 9>@9?9. n"!-..-M5rnnn-.:9229<. '!r!nr+nrrr-nr#nr. (34784 33BP3A@ nn-1..-/nrr-.'.-/n!-D.5.-M"-,..:9229<.rnn*+ 0nrn#!nr. $#" '#!" 42 -=9?9 nr-..--5.-Dn-/..-M6n-..:3444<.rnr*!r nnn+6rn!nrnr r "nr. "F#41. :B< 4 >@?>B?.

PAGE 81

>3 'n-.0.:922?<. ) +0(!""" ./r$+n#n/!. 'n-..M'rn-.6.:9229<.$n$r+6!#nr n. D#" 4*64 33> 3@3. 'n-..-'rn-.6.-,.-M/!-'..:92?=<.#n!nr# nrr+6'nnCrnr#nr. F# "4514 B@4BB=. n-D..:92@B<. 4"% 'n+(#r'n. -,..--./.-M&!"-,..:92?A<.6nn. ""(G#"4.:4 >?943. -D.,.Mn"-,..:92?2<.r!r!n#nnr+ #nr. F# 4564 =29>4=. -..Mn!r-0.&.:92>=<.n nrnr+rnr rn %!. '<"D()#4*64 B4AB39. -,./.:92?=<. 3 3! 3% /r-$+/n. -0.:92>@<.6nnr#nnr!n nr #!nr. (348:4 3A33?@. -.'.-! !"-8.-'!-..-!-.-Mn!r-D.:344A<.6 nnr!#"#r. F# 4-: :?< 4 =?9=2B.

PAGE 82

>@ n-.6.-r-..-Mr-.0.:92>2<.6n!r n nrnrr. F#A"D(4*14 33B3B>. 1n-,.-rn-.-M-&.:92?4<. "(<" % n &-'$+$n. E&-..--&..-Mr-5.:9223<.6#rr*n* nr#r-rr-nnr#. F#!! 466 :@< 4 3>33>2. Qr%#r-&.M0r-,.:344=<.r%!r+$rn nnr#. /""F#" "4*. :B< 4 @22B33. -,.:92>><.6n!rn. "(34-4 94B 993. n-5.,.Mn-$.).:344B<.n$!rnr r rnr. D( 4/ "#" 4 $!#" 4.2 :B< 4 >9>>@9. n-5.,.Mn-$.).:344?<.$rrnnrnr nnnrr!rnr.(!n!r-(#r5nn-n. r-&.$.--&.6.-Mrn-,..:922B<.$rnrrn rr !nrr+&r!rrrn!. D#"4-:4 B?BB2@

PAGE 83

>B n-D.5.--,.-MD-.:922B<.6!r n!rnrnr!nnn#n!r!rnn. F# "4*14 9 3B. -,..-!-.,.-Mr n-..:92>3<.rnn!r n nr. ""(G#"4*5 :3< 4 9A49=@. n-..:92?2<.6nnn+Dn nrn Err. "41:4 934@9399. -,..-!-.,.-Mr n-..:92>4<.rnn!rn nr. ""(G#"4*54 9A49=@. rr-,./.:92==<.Dn rnrn#!rn r r. 48: :9< 4 93?. n""-&.:922A<.6nnrnnnr+(rnrn '<"0 4 3@:B< 4 A>>9. n!n-6.$.-MDn-D./.:92?B<.nrrrnn nrnr!rrnnr#r. F#!! 427 :@< 4 B3?B@=. n!n-6.$.-Dn-D./.-M1#n".$.:92?=<.0nnrr n!rnrn+$#rnrnnn \ !. F#!! 46*4 A>2A?B. -'.$.-'nr-..-M'-'.'.:9222<.nn :;
PAGE 84

>A -'.-!-.,.-M5-.:92>=<.nrnrr!r!+$ nrnrn!rnnrr.'<"D()#4*5 :3< 4 32>@39. rr-..-/rr-1.-M-.'.:922=<.nnnr+6 rnr#n nrn!rnn n. F#!! 48*4 39233>. -.:9229<.!r#!r+n#r#n!. /""46 :9< 4 >34. r6.0.-M0n-.D.:9223<.nrnnr+$#nrnn rnrr#nr. F# "42:4 @2AB3@. -..:92?3<.$rrr#nrrr !r!n %!nr..nr:.<. "*78:.324 @93<.n)n+,/n. r-..:92?A<.n!r!n#rnnrnr+&# r r,nrnr!#. F#$#" 4*. :=< 4 =2@>9@. r-..:92B?<.#!nnrnnrrn+$!# r rnr!. F# 4-54 @A>9. 6nn"-/.D.-M)-..:3449<. #"(" "" :Br.<. 1nr-$+$M/n.6-$.:92?A<.r!r!nnrnr#nrn nr-rnnr.+ """ % :<$.6!nM,.n-$.

PAGE 85

>= 6-$.-""-&.6.-/!n-6.,.-0-5.,.-n-1..-M-. :92??<.nrnrrnnnrnrr. F# 4514 94@994@2. 6n-$./.:92??<.&nn"nrn nrnn [ ""(G#"4..4 @??B44. 6-,.-&n#n-1.-!-.-'!r-.-M6r"-.:3443<.$rr!rn r+$"rrn-*r-nrr! -n n-nn. F#!! 4 .-4 34>339. 6n-.'.:92?2<.6nnn#!r!nrr (3472 :@< 4 A4=A34. 6n-.'.:922A<. /(# "( ./!-'+0r#. 6!n-&./.-M,-$..:92??<.!#!nrnr+6rn n. F#!! 46.4 33?3@B. 6!-,.'.--.$.-n"-.,.--.-M0r-..:92?><. (" #!+ "<""% +/n /n". (/-.-Dn-D./.-Mn!n-6.:3444<.nrn n:;9?A<. -n+,$]#.

PAGE 86

>> Ln!#n-&.:922@<.&#nrrnrr !n!nrr!r.(!.&.rnr-&nr r nnr-(#r'nr. L-$.$.-M)!-..:922?<. % /r-$+n#n /!. L-L..-M,n-$.D.:92??<. 3 !+!"!" <" % '-1,+rn. L-L..-M8rr-.0.:92>@<. ; .(#r rr!. 0n"-.'.-,.-'!-D.$.-,.-M)-1..:92>A<.n nrn rnrr!rnnnErnn!r. F# ;"4.74 @3@2. 0nr-&.-M'n"-.:92?B<.1nr#nr#r+6rr n##rnrnr. D#"4724 B=AB24. 0nr-&.-'n"-.$.-M'n-D.:92??<.r#nnr#nrnr nrrnrn. F# 4764 @B=@A@. 0nr-&.-'n"-.-M6-$.:922?<.&#rn#nnr n!r#nnr#nr.6$1$n. F# /(#" 4514 94=@94>4. 0nr-&.-Mn"-,.0.:92?2<.nrnr-r-nr+ rrnnr#nr#r. (34724 3@B 3AB.

PAGE 87

>? 0n-.,.--..-M-.'.:922><.#n nrn!rn nn+$nnr#. 5"F#41:4 ?3999. 0r-.:92A2<.r#nr.6rr. (3422 -32>@3@. 0n-.,.M$-..:9229<.,nrnrnn nrn rrnrn nrnr nn# F#"4*64 =49=9>. 0-,.'.M"n-.N.:922@<.nrnrn+$rnn n. F#"4*7 :B< 4 ?A>?>=. 8n-..-M!-5.6.:92?2<.rnnnrnr6$ n#n!. D" F# 42-4 B@A4. Nn "-$.:92>><.nnnn+$rr[ )(D# (3 :n,!<=>>?. Nn-5..:9222<.L!nr*!!r+6!nr -n !r-r-n.:&rnrnr-)nrnr(#r-9222<.&rnr$rnrrnrnr$+!n rn n57 :>$<-3=99.

PAGE 88

>2 $

PAGE 89

?4 $$+6nn)! 6n9 0 !"( "" " 4 4! "( 4#" ( %Lnn n: 0 < 93@BA=>?294 49.nn @.?3: %8. < :.24< 43.r 3.99: %6. < .@4^^:.>4< 4@.n!r 3.49: %22 < .BA^^.A=^^:.>4< 4B.#n 3.9B: %78 < .3B^^.B4^^.3=^^:.>=< 4A. r :r#nr< @.>3:.?B<.3=^^.9B^.3>^^.42:.23< 4=. r :1nr#nr<9.==: %2< .92^^.3?^^.9?^^.@3^^.34^^:.?=< 4>.#!nrr @.99: %7. < .4@.9A^.49.4>.4A.4@:.>2< 4?.nrnrr B.=9: %18 < .4>.4>.3@^^.93.34^^.43.9=^:.>9< 42.$n B.4A: %1: < .3=^^.@4^^.3A^^.94.B3^^.@@^^.9=^.3>^^:.>=< 94.rn# @.A3: %52 < .4@.4A.42.42.B=^^.9@^.9=^.3A^^.@3^^:.?4< 99.,nrnr B.42: *%:. < .BA^^.@?^^.BA^^.@A^^.A3^^.@@^^.43.9B^.@@^^.3?^ ^ 93.nrnr]!# B.9B: %87 < .=4^^.3?^^.@4^^.3?^^.9B^.9@.4B.4@.3=^^.4= 9@.nn# B.@B: %66 < .4=.4>.49.4>.92.93.93.43.9?.4> 9B.'/ @.23: %62 < .34^.4A.9?.99.9A.4B.93.9B.9B.99 9A.'/ B.@4: %66 < .4?.4@.43.43.39^.44.94.94.@4^^.49 9=.$r#rr @.A9: %6* < .@2^^.32^^.@A^^.92^^.A3^^.3@^^.44.9A^.@>^^.3A^ ^ 9>.6 9.2A: %7: < .3B^^.B>^^.@9^^.=4^^.44.@@^^.94.94.9=^.49 9?.!nrn 3>.BB: *-%1: < .94.4A.43.4=.9>^^.4>.9>.4?.4?.42 92.!nrrr! 3A.BB: .2%6. < .93.3@^^.99.3>^^.49.9B^.4>.43.9B^.9>^ 34.!nr:1]$<.49.42.49.4>.43.42.4> .9?^^.4=.9A^ 39.!nrn:1]$<.4=.49.43.4A.44.43.43.43 .49.4B r" .'rnnnnrnr. nr r4Gnn9Gn. ^ W.4A. ^^ W.49. r G944nn!. r n3@4r3@3!rnrnr n#nn.

PAGE 90

?9 6n9:r!9?92343949.nn43.r4@.n!r4B.#n4A. r :r#nr< 4=. r :1nr#nr< 4>.#!nrr4?.nrnrr42.$n94.rn#99.,nrnr:.24<93.nrnr]!#.B9^^:.>2<9@.nn#.3B^.3B^:.29<9B.'/.94.9?.==^^:.24<9A.'/.3>^.3A^.>A^^.=4^^:.?=<9=.$r#rr.>@^^.@B^^.3@^.3@^.3A^:.?=<9>.6.@9^^.@B^^.42.9B.4>.99:.?A<9?.!nrn.4>.4@.43.49.9@.3@^^.4?:1]$<92.!nrrr!.42.4?.3B^.3>^^.92. 43.32^^.@B^^:1]$< 34.!nr.4@.93.34.A3^^.33^.4=.43. @B^^.4B:1]$< 39.!nrn.43.4B.4B.94.4=.4=.34^^.4@.4> .4@:1]$< r" .'rnnnnrnr. nr r4Gnn9Gn. ^ W.4A. ^^ W.49. r G944nn!. r n3@4r3@3!rnrnr n#nn.

PAGE 91

?3 6n3 #" "" "3 %$!r 'r #n rXXX"!* $.44.49.49_D.43.34.49rr!.44.49^^.49^^n.4@.4@.42%!n.49.4>.429 .=@@.>2^^B.==^^ "!;.@2^^.@4^^.@3^^Y%!n.3A4.99.4>Y 9 =@.>=^^3=.32^^9=.AA^^ "!. C!nnr;r.4@.4@.34^^Y%!n.44.44.4@Y 9 .=4.3B?.4A^^ "!1 1]$1]$ '!;r .43 Y%!n .44 Y 9 .9@ r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49.

PAGE 92

?@ 6n@ #" "" "3 "("r% $!r 'r #n rXXX"!* $.44.49.49_D.43.34.49r6!.44.49^^.49^^n.4@.4@.42%!n.49.4>.429 .=@@.>2^^B.==^^ "!;.@2^^.@4^^.@3^^Y%!n.3A4.99.4>Y 9 =@.>=^^3=.32^^9=.AA^^ "!. r#nr.42_.43.43Y%!n.49.44.44Y 9 @.94_.99.4A "!1 ;.nr.43.4=.94Y%!n.44.49.49Y 9 .929.4>9.BB r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49.

PAGE 93

?B 6nB #" "" "3 "("r% $!r 'r #n rXXX"!* $.44.49.49_D.43.34.49r6!.44.49^^.49^^n.4@.4@.42%!n.49.4>.429 .=@@.>2^^B.==^^ "!;.@2^^.@4^^.@3^^Y%!n.3A.99.4>Y 9 =@.>=^^3=.32^^9=.AA^^ "!. 1nr#nr.4=.3@^^.@@^^ Y%!n.44.4B.4BY 9 .2>2.3A^^94.49^^ "!1 ;1.nr.43.43.4>Y%!n.44.44.44Y 9 .4A.4B.@9 r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49.

PAGE 94

?A 6nA #" "" "3 % $!r 'r #n rXXX"!* $.44.49.49_D.43.34.49r6!.44.49^^.49^^n.4@.4@.42%!n.49.4>.429 .=@@.>2^^B.==^^ "!;.@2^^.@4^^.@3^^Y%!n.3A4.99.4>Y 9 =@.>=^^3=.32^^9=.AA^^ "!. $n.4>.34^.4=Y%!n.44.43.44Y 9 .?9A.3=^.3= "!1 ;$n.4@.4?.42Y%!n.44.44.44Y 9 .99.?=.=4 r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49.

PAGE 95

?= 6n= #" "" "3 "( % $!r 'r #n rXXX"!* $.44.49.49_D.43.34.49r6!.44.49^^.49^^n.4@.4@.42%!n.49.4>.429 .=@@.>2^^B.==^^ "!;.@2^^.@4^^.@3^^Y%!n.3A4.99.4>Y 9 =@.>=^^3=.32^^9=.AA^^ "!. rn#.49.4@.94Y%!n.44.44.4@Y 9 .49.42.=A "!1 ;rn#.99.4?.9?Y%!n.49.44.49Y 9 9.>>.A@9.>9 r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49.

PAGE 96

?> 6n> #" "" "3 (# ""% $!r 'r #n rXXX"!* $.44.49.49_D.43.34.49r6!.44.49^^.49^^n.4@.4@.42%!n.49.4>.429 .=@@.>2^^B.==^^ "!;.@2^^.@4^^.@3^^Y%!n.3A4.99.4>Y 9 =@.>=^^3=.32^^9=.AA^^ "!. #!nrr.43.94_.4AY%!n.44.49.44Y 9 .33@.9A_.BB "!1 ;.rr.4B.49.4@Y%!n.44.44.44Y 9 .??.4B.9> r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49.

PAGE 97

?? 6n? #" "" "3 ""% $!r 'r #n rXXX"!* $.44.49.49_D.43.34.49r6!.44.49^^.49^^n.4@.4@.42%!n.49.4>.429 .=@@.>2^^B.==^^ "!;.@2^^.@4^^.@3^^Y%!n.3A4.99.4>Y 9 =@.>=^^3=.32^^9=.AA^^ "!. nrnrr.9?_.4?.@4_Y%!n.49.44.49Y 9 3.2>_.B@@.39_ "!1 ;.rr.9B.9>.3=Y%!n.49.49.49Y 9 9.>29.?@3.@@ r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49.

PAGE 98

?2 6n2 DJ*782# "!!! !"" ""3" % "!*+""/A0A!" $.44 D.42 rr!.49^^ n.B4^^ ;.@9^^ n!rr#n $.44.49.49_ D.49.92_.43 rr!.44^.49^^.49^^ n.4B.43.94 ;.@2^^.@4^^.@3^^ "!.+0"" 0A : !" < $.49 D.4B rr!.44 n.@>^^ n!r.4B r.@3^^ #n.B9^^ $.49 D.4B rr!.44 n.@> n!r.49 r.@3 #n.B4 ;.42 r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49. "!-+/A"" : !" < "!1+0""/A0A : K!" <

PAGE 99

24 6n94 D" "!!!" "" "( """ "" 3 " "3 !"" % r rnr /r/n ((( rr 6rn.33.33W.44.4A.@@.93.@3.99.@@.9@ n!r.44.44W.44.4B.42.42.4?.42.4?.94 r.42.42W.44.4@.9>.4@.9?.4B.9= .4@ #n.9B.9@W.44.4B.39.4A.39.4=.3@ .4? 'rnr .42.94W.44.4>.3@.43.3B.43.3A.43 .4B.4@W.44.4A.4>.9B.4>.9B.4>.9B.9@.9@W.44.4=.44.3A.49.3=.49.3B r"% r G344. /'GnrK/'nGnrnn nr. /rrn:9-444rnr< /'2AH'/'n2AH' !r'r r2AH' r#.n!r r#.#n n!r#.#n nrnrn:XG.44G.44!E%:5% nrnr:XG.4BG.93!E%:5% nrnrn:XG.@>G.94!@%:*% nrnrrr!:XG.44G.44!E%:5%

PAGE 100

29 6n99 DJ*782# "!!! !"" ""3= "% "!*+""/A0A!" $.49^ D.93 rr!.49^^ n.43 ;.A2^^ "!-+/A"" : !" < n!rr#n $.44.49.49_ D.49.92_.43 rr!.44^.49^^.49^^ n.4B.43.94 ;.@2^^.@4^^.@3^^ "!.+0"" 0A : !" < $.49 D.94 rr!.44 n.4= n!r.B=^^ r.9> #n.3?^^ $.49 D.94 rr!.44 n.4B n!r.3B_ r.9A #n.92^^ ;.@2^^ r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49. "!1+0""/A0A : K!" <

PAGE 101

23 6n93 D" "!!!" "" "( """ "" = " 3 " "3 !"" % r rnr /r/n ((( rr 6rn.33.34W.44.4=.94.@9.42.@9.94.@3 n!r.42.42W.44.4A.49.39.49.39.49.39 r.4A.4AW.44.4B.4@.9@.43.9@.43.9@ #n.4=.4=W.44.4@.49.9B.49.9B.49.9B 'rnr .4A.4AW.44.4?.34.94.92.99.92.99.43.49W.44.4A.9@.4?.9@.4?.9@.4? .4@.4@W.44.4>.94.9>.99.9=.99.9= r"% r G344. /'GnrK/'nGnrnn nr. !r'r /rrn:9-444rnr< r2AH'/'2AH'/'n2AH' r#.n!r r#.#n n!r#.#n nrnrn:XG.49G.49!E%:5% nrnr:XG.94G.9A!E%:5% nrnrn:XG.4BG.93!E%:5% nrnrrr!:XG.44G.44!E%:5%

PAGE 102

2@ 6n9@ DJ*782# "!!! !"" ""3 "3"> #!( % "!*+""/A0A!" $.44 D.43 rr!.44 n.49 ;.>@^^ n!rr#n $.44.49.49_ D.49.92_.43 rr!.44^.49^^.49^^ n.4B.43.94 ;.@2^^.@4^^.@3^^ "!.+0"" 0A : !" < $.49 D.44 rr!.49^^ n.4B n!r.@=^^ r.34^ #n.39^^ $.44 D.49 rr!.44 n.49 n!r.4@ r.9>^ #n.93^ ;.==^^ r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49. "!-+/A"" : !" < "!1+0""/A0A : K!" <

PAGE 103

2B 6n9B D" "!!!" "" "( """ "" "3" > #!( 3 " "3 !" % r rnr /r/n ((( rr 6rn.4?.4?W.44.4B.49.9=.44.9>.44.9> n!r.49.49W.44.4B.42.4=.42.4=.42. 4= r.4A.4AW.44.4@.49.94.49.94.49.94 #n.4B.4BW.44.43.49.4?.49.42.49.42 'rnr .4=.4=W.44.4B.4@.9>.4@.9>.4@.9>.49.49W.44.4@.4=.4?.4=.4?.4=.4? .4A.4AW.44.4B.9@.4@.9@.4@.9@.4@ r"% r G344. /'GnrK/'nGnrnn nr. !r'r/rrn:9-444rnr< r2AH'/'2AH'/'n2AH' r#.n!r r#.#n n!r#.#n nrnrn:XG.49W.49!E%:5% nrnr:XG.49G.93!E%:5% nrnrn:XG.4=G.94!E%:5% nrnrrr!:XG.44W.44!E%:5%

PAGE 104

2A 6n9A DJ*782# "!!! !"" ""3!(% "!*+""/A0A!" $.44 D.9B rr!.44_ n.4> ;.4@ n!rr#n $.44.49.49_ D.49.92_.43 rr!.44^.49^^.49^^ n.4B.43.94 ;.@2^^.@4^^.@3^^ "!.+0"" 0A : !" < $.4= D.9B rr!.@9^ n.43 n!r.4A r.42 #n.9A $.44 D.9@ rr!.44^ n.93 n!r.93 r.4> #n.9A ;.4@ r"% r G>2. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49. "!-+/A"" : !" < "!1+0""/A0A : K!" <

PAGE 105

2= 6n9= D" "!!!" "" "( """ "" ( 3 " "3 !"" % r rnr /r/n ((( rr 6rn.44.44W.44.4>.9@.9@.9@.9@.9B.93 n!r.4A.4=W.44.4?.3>.4>.3A.4?.3B. 4? r.43.43W.44.4B.4@.9A.4B.9@.4A.94 #n.4@.4@W.44.4B.49.9?.49.9?.43.9A 'rnr .4>.4>W.44.99.42.@?.99.@B.93.@3 .43.43W.44.4A.9@.42.9B.4>.9B.4>.4?.42.49.99.@2.4A.@B.4=.@@.4> r"% r G>2. /'GnrK/'nGnrnn nr. !r'r/rrn:9-444rnr< r2AH'/'2AH'/'n2AH' r#.n!r r#.#n n!r#.#n nrnrn:XG.93G.9=!E%:5% nrnrrr!:XG.44W.44!@%:5% nrnrn:XG.44W.44!E%:5% nrnr:XG.9@G.92!E%:5%

PAGE 106

2> 6n9> DJ*782# "!!! !"" ""3<"# <""< !(% "!*+""/A0A!" $.49_ D.32_ rr!.44 n.4B ;.49 n!rr#n $.44.49.49_ D.49.92_.43 rr!.44^.49^^.49^^ n.4B.43.94 ;.@2^^.@4^^.@3^^ "!.+0"" 0A : !" < $.49_ D.3? rr!.44 n.4@ n!r.99 r.43 #n.4@ $.49_ D.3= rr!.44 n.4@ n!r.9B r.43 #n.43 ;.4= r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49. "!-+/A"" : !" < "!1+0""/A0A : K!" <

PAGE 107

2? 6n9? D" "!!!" "" "( """ "" <" # <""< !( 3 " "3 "" % r rnr /r/n ((( rr 6rn.4A.4AW.44.4=.9?.4=.9?.4=.9?.4= n!r.4=.4=W.44.4>.39.4>.34.4>.39. 4> r.44.44W.44.4B.4>.94.4>.94.4=.94 #n.49.49W.44.4@.4A.4?.4B.94.4@.94 'rnr .4=.4>.49.94.99.3?.93.3A.99.3?.44.44W.44.4A.99.94.99.94.99.94 .4=.4>.49.4?.3A.4?.3B.42.3A.4? r"% r G>2. /'GnrK/'nGnrnn nr. !r'r/rrn:9-444rnr< r2AH'/'2AH'/'n2AH' r#.n!r r#.#n n!r#.#n nrnrn:XG.49W.44!?%:6% nrnr:XG.3=G.92!E%:5% nrnrn:XG.4@G.9>!E%:5% nrnrrr!:XG.44W.44!E%:5%

PAGE 108

22 6n92 DJ*782# "!!! !"" ""3(## <""< !(% "!*+""/A0A!" $.44 D.?@^^ rr!.44 n.99 ;.9@_ n!rr#n $.44.49.49_ D.49.92_.43 rr!.44^.49^^.49^^ n.4B.43.94 ;.@2^^.@4^^.@3^^ "!.+0"" 0A : !" < $.44 D.?@^^ rr!.44 n.9@ n!r.9= r.49 #n.4> $.44 D.>=^^ rr!.44 n.9B n!r.@4^ r.43 #n.4B ;.3B^^ r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49. "!-+/A"" : !" < "!1+0""/A0A : K!" <

PAGE 109

944 6n34 D" "!!!" "" "( """ "" (## <""< !( 3 " "3 "" % r rnr /r/n ((( rr 6rn.94.99W.44.4=.3B.4=.3@.44.3@.49 n!r.93.93W.44.4>.3?.49.3?.49.3? .49 r.44.44W.44.4@.4=.4=.4A.4>.4A.4> #n.49.44W.44.43.4@.4=.4B.4?.43.42 'rnr .93.93W.44.42.4=.@9.4B.@B.4B.@= .49.44W.44.4@.4?.4=.4?.4=.4?.4>.9@.9@W.44.44.@9.49.@@.44.@@.49 r"% r G>2. /'GnrK/'nGnrnn nr. !r'r/rrn:9-444rnr< r2AH'/'2AH'/'n2AH' r#.n!r r#.#n n!r#.#n nrnrn:XG.44G.49!E%:5% nrnr:XG.>=G.9B!@%:*% nrnrn:XG.9BG.93!E%:5% nrnrrr!:XG.44G.449!E%:5%

PAGE 110

949 6n39 DJ*782# "!!! !"" ""3"(""% "!*+""/A0A!" $.49^^ D.49 rr!.44^ n.4A ;.@3^^ "!-+/A"" : !" < n!rr#n $.44.49.49_ D.49.92_.43 rr!.44^.49^^.49^^ n.4B.43.94 ;.@2^^.@4^^.@3^^ "!.+0"" 0A : !" < $.49^^ D.49 rr!.44 n.4> n!r.3A^^ r.9@ #n.4@ $.49^^ D.49 rr!.44 n.4A n!r.99 r.93 #n.44 ;.3B^^ r"% r G344. W.94. ^ W.4A. ^^ W.49. "!1+0""/A0A : K!" <

PAGE 111

943 943 6n33 D" "!!!" "" "( """ "" "( "" 3 " "3 !"" % r rnr /r/n ((( rr 6rn.4?.4?W.44.4B.49.9=.49.9=.49.9= n!r.4B.4AW.44.4B.43.93.4@.99.4@.99 r.4B.4@W.44.43.49.4?.44.42.44.42 #n.44.44W.44.43.4B.4B.4@.4B.4B.4B 'rnr .49.49W.44.4A.99.4?.42.42.42.94 .4B.4BW.44.4@.4@.94.43.99.43.99.4B.4AW.44.4B.4@.9@.4@.93.4B.93 r"% r G344. /'GnrK/'nGnrnn nr. !r'r/rrn:9-444rnr< r2AH'/'2AH'/'n2AH' r#.n!r r#.#n n!r#.#n nrnrn:XG.49W.44!@%:5% nrnr:XG.49G.99!E%:5% nrnrrr!:XG.44W.44!E%:5% nrnrn:XG.4AG.42!E%:5%

PAGE 112

94@ 9#*% Dnnrr;nn!r.

PAGE 113

94B 9#-% Dnnrr;nr.

PAGE 114

94A 9#. .Dnnrr;n#n.

PAGE 115

94= $/ nn:;>< n!n-Dn-M1#n":92?=< 16('61+ nr!n%!rrnrrr r!n!rr.9.&!!!nrnr!"!rnV!!!n"nr!nr!#rnr![ 1#" rn rn r" rn (!n" rn $n" rn 93@BA 3.!rnr!nr!#!rn! n [ 1rnrn !rr !0!'r 93@BA @.!rnr!nr!# rrn[ 1rnrn !rr ! $!nr r )! 93@BA B.n!nn!rr!nr!#n! rr r-nrnrnrnr!n r! r!#!!"[ 'rnrnr r rr n!'rn! 93@BA

PAGE 116

94> A.$n-nrn!rnn!rr!nr!#n -r nrrrn!!rrIn!!rJnr!nr[ 'rnrnr r rr n!'rn! 93@BA =.n#!nr!#rnr!n*!r nrrr. 'rnrnr r rr n!'rn! 93@BA >.!!nnr !"nrr!nr !#[ rn n#n $!rn#n$#n/rrrn n#n r r# 93@BA

PAGE 117

94? $' rn !-nr n:92>4< 16('61+nr!n%!rrnr rr r!n!rr. )n 9 nrn 3 1!rn @ nrr! B 6! A 49.n#rrrnr!r.93@BA 43.rnn!r!n!rrn#.93@BA 4@.#nnrr!rrnrr r. 93@BA 4B.'n-nnn*r#*.93@BA 4A.n#r!"n!rn!rn nr. 93@BA 4=."rnrn##r.93@BA 4>."rr!nr%!r r. 93@BA 4?."nrrn.93@BA 42.#nr%!rr.93@BA 94."nrnrr.93@BA 99.rrnrnnrrnrnr nrr. 93@BA 93.nnrnnrnr.93@BA 9@."!nr.93@BA 9B.#nnrr!rn%!nr!n nrnr!rr. 93@BA

PAGE 118

942 $& ,C!nrn nnrn.:9229<. nr!n%!rrnrrrr n!rr. rn r # r r r r n #nr n 93@BA 9.n#r!r 93@BA 3.6*Ern"r!!r! 93@BA @.n#rnrrn!rr!nr 93@BA

PAGE 119

994 $ r#n1nr#$rn 0nr-'n"-n6 :92??< 16('61+6nrn!rnr r nr.nnrnrrnnrn rrrnr .nrrnrrr!n#rrn #"! "3; Lr rnrn $rr nr C!rnr r 49.rr93@BA 43.&r93@BA 4@.r93@BA 4B.(r93@BA 4A.r93@BA 4=.D!r93@BA 4>.n93@BA 4?.r93@BA 42.r!nr93@BA 94.!93@BA 99.rn93@BA 93.$r93@BA 9@.$n93@BA 9B.93@BA 9A.1#!93@BA 9=.&r93@BA 9>.$rrr#93@BA 9?.,rr93@BA 92.$r#93@BA 34.$n93@BA

PAGE 120

999 $) #'rn rnn:344A< 16('61+nr!nrnrrrnr rr r!n!rr. r &n nr &n 1!rnnr$r$ 93@BA 9.r#r!rrrnrrnrnrrnrnrrrnrr. 93@BA 43.n#nrr"rnnr". 93@BA 4@.rrr.93@BA 4B.rn!rrrrnr.93@ BA 4A.r#rnrnrn rrrnrn!. 93@BA 4=.nnn#nn-!]#rnrnr. 93@BA 4>.#n!nn-nr#!n.93@BA 4?.rrnrrrnr!rrrnr. 93@BA 42.'nn!rnr!nnnr#rnrr. 93@BA 94.5rnrnrn"n#n!rrnrnrn""nr 93@BA 99.n"nnrr!rr!rnrr-!n"n nr-#rnrr. 93@BA 93.0##n!*r-rr!r!. 93@BA 9@.nrrn!-#Errnnr!. 93@BA 9B.!nn nr!rnrr-rrrnrnr. 93@BA 9A.0Enrnrn-nn!rr!nnrnr#!nrn"r"r. 93@BA

PAGE 121

993 $D 6/)##r:/)< ,n#nrn#n:9222< 16('61+nn!nnrrrnrnn rnr !.)n-!nrnr!n"rrr r [nrn!rnrnrrrnrrrrr !n nrrnrrnrr. r &n nr &n 1!rn nr $ r$ 93@BA n0 V 49.rn"nr# 93@BA 43.6rn!rrr93@BA 4@.# 93@BA 4B.!n!rr93@BA 4A.! 93@BA 4=.rnr%!nrr93@BA 4>.Dnrnrr!n93@BA 4?.nn#nr!93@BA 42.6r%!r 93@BA 94.nr!r 93@BA 99.nnnr#nr93@BA 93.'nnn93@BA 9@.r-r93@BA 9B.nrn"rnr#93@BA 9A.!r-n 93@BA 9=.r!rr93@BA 9>."rnrrr93@BA 9?.nrnr 93@BA

PAGE 122

99@ $ n .,.0nn..$:3449< 16('61+(rn-nnr "=!" #"3(#" #( .-nn!nnnnn!nrn:nr!nr !nrE nrnrn<. r &n nr &n 1!rn nr $ r$ 93@BA 9.$%!nrrn!r.93@BA 3. )!r*r.93@BA @. rn"rnrnr].93@BA B. rnn%!rr*.93@BA A. nnr#rrnrr#nr]n#n!nr. 93@BA =. 1rnrr*rnr]nrr. 93@BA >. )nrrn!r.93@BA ?.rn#nr.93@BA 2.rn#n#"n.93@BA 94.$r!r!":#rn"<.93@BA 99.6n"rrrrrEn.93@BA 93.D!rnr.93@BA 9@.6n"nnrrr.93@BA 9B.nnnrr".93@BA 9A.$rrnnr"n#r.93@BA 9=.D#n#nr!nrr".93@BA 9>.6n"!#"n".93@BA 9?.Dnrnrrrn#nr.93@BA 92.'nn!rnrrnr".93@BA 34.'#nrrn nrnr.93@BA 39.$rn!#rnrn.93@BA

PAGE 123

99B $ nn nrn$rC!rn Dn,nrnr!n 'nn-)n-,"-n5:92>2< 16('61+nr!nrnrrrnr rr r!n!rr. r &n nr &n 1!rn nr $ r$ 93@BA 49.n-Fr"*. 93@BA 43.$n-nnrr*. 93@BA 4@.n-"". 93@BA

PAGE 124

99A $, ,nrnr!# nrnrr!#!n r:92?A< 16('61+nr!nrnrrrnr rr r!n!rr. r &n nr &n 1!rn nr $ r$ 93@BA 49.!#%!rrr]*. 93@BA 43.!#!nr. 93@BA 4@.!#rrrrrr !nr. 93@BA 4B."!#. 93@BA

PAGE 125

99= $5 n nrn'rrC!rn:'C< n-r-nr:92>2< 16('61+rnnrnrrrnr r rnr#!nrn#n!rrnn nrr".0r rr!n!rrnr!nn nr !n ":nn.!*!rn"nrn nrnnrr"nn. 93@BA 4?.6n nrnr#rrn*n. 93@BA 42.r!rn"#rrnr!rnrn!rn#rn nr. 93@BA 94.nrnrnrrn nrr"#rnnrrr. 93@BA 99.6Err!rnr"rrn nrr. 93@BA 93.r-r!rrnrrn nrE rnrnrrnrrr. 93@BA 9@.nnn!rrnrrn nr.93@BA 9B.)rrrnn nrr". 93@BA 9A.&r"rn nrnnrrn"nr. 93@BA

PAGE 126

99> $ 0"6n !n :92>3< 16('61+nr!nrnrrrnr rr r!n!rr. r &n nr &n 1!rn nr $ r$ 93@BA 49.*rrrnrnr93@BA 43."!nnrnr93@BA 4@.n#rr#!nn!r*93@BA 4B.nnr*-nr!n# 93@BA 4A.nnrr*n#"rnn"nrr 93@BA 4=.n#r#!nrrrrn 93@BA 4>.rIrn"*rJrrnrr"n!rrrr 93@BA

PAGE 127

99? $!rr$!r n"n#n$r!!n-nAr-92?4rnrnn )n"#.nr!rr.nn #r $!!rn-D$92?A.nr nrrn!nr'!n!922?.n922?-nnrrnnrr(#rDn.n!nrnn'!n!rn/n 3449.3443-nnn!nrr!r(#r!r)n!rnn nrn.#nr $r344>. 3442-#&r!rnn nrn !r!n&.!,.


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.