The concept of action and responsibility in Heidegger's early thought

Citation
The concept of action and responsibility in Heidegger's early thought

Material Information

Title:
The concept of action and responsibility in Heidegger's early thought
Creator:
Pedersen, Christian Hans
Place of Publication:
[Tampa, Fla]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Heidegerrian
Being and Time
Authentic
Inauthentic
Conscience
Dissertations, Academic -- Philosophy -- Doctoral -- USF ( lcsh )
Genre:
non-fiction ( marcgt )

Notes

Abstract:
ABSTRACT: In his early thought (which for our purposes will be considered to be roughly the time period from his first post World War I lecture course in 1919 to the publication of Being and Time in 1927), Heidegger offers a rich description of our practical engagement with the world. The aim of this project is to develop a Heideggerian conception of action from these early, concrete descriptions of the practical dimension of human life. The central feature of this Heideggerian conception of action is that action is understood as involving interdependent aspects of passivity and activity (or receptivity and spontaneity, in a more Kantian formulation). Considered in its entirety, my dissertation provides what I take to be a fruitful interpretation of Heidegger's early thought from the standpoint of his understanding of action. It also provides the provisional basis and framework for the further development of a general conception of human agency that can be extended beyond Heidegger's thought.
Thesis:
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2009.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 191 pages.
General Note:
Includes vita.
Statement of Responsibility:
by Christian Hans Pedersen.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
002029097 ( ALEPH )
436870110 ( OCLC )
E14-SFE0002883 ( USFLDC DOI )
e14.2883 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam 2200397Ka 4500
controlfield tag 001 002029097
005 20090916113819.0
007 cr bnu|||uuuuu
008 090916s2009 flu s 000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0002883
035
(OCoLC)436870110
040
FHM
c FHM
049
FHMM
090
B72 (Online)
1 100
Pedersen, Christian Hans.
4 245
The concept of action and responsibility in Heidegger's early thought
h [electronic resource] /
by Christian Hans Pedersen.
260
[Tampa, Fla] :
b University of South Florida,
2009.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 191 pages.
Includes vita.
502
Dissertation (Ph.D.)--University of South Florida, 2009.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic dissertation) in PDF format.
3 520
ABSTRACT: In his early thought (which for our purposes will be considered to be roughly the time period from his first post World War I lecture course in 1919 to the publication of Being and Time in 1927), Heidegger offers a rich description of our practical engagement with the world. The aim of this project is to develop a Heideggerian conception of action from these early, concrete descriptions of the practical dimension of human life. The central feature of this Heideggerian conception of action is that action is understood as involving interdependent aspects of passivity and activity (or receptivity and spontaneity, in a more Kantian formulation). Considered in its entirety, my dissertation provides what I take to be a fruitful interpretation of Heidegger's early thought from the standpoint of his understanding of action. It also provides the provisional basis and framework for the further development of a general conception of human agency that can be extended beyond Heidegger's thought.
538
Mode of access: World Wide Web.
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
590
Advisor: Charles Guignon, Ph.D.
653
Heidegerrian
Being and Time
Authentic
Inauthentic
Conscience
0 690
Dissertations, Academic
z USF
x Philosophy
Doctoral.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.2883PAGE 1

nnrrrrnrr n rnr rnnrrnnrnrrn nrnn nr nnr nr r!rnn"r #$% &r'(( n'(( )*'(( +,'(( -rnn'(( n!% r.'/001 n rr' n 'nnr'2nnr'r' n 3rn/001'rnr

PAGE 2

r 45-"-6652-"44722-6 rrr4 r!" !rnnr2nnr 8n8(!rrrnr nr89r2nnnrnrnnr nr 5rr r 8:rr!nrnr nrrr n5rn n //rnrr nr r n /9rnr-!nr!rn"rr n* /:rrnr; < /1 nr; < .=2nrrnr nr n nrnrnr.>nnrnrnrnr =/6?nr!nr!rn =/nrnn2!!@rrnrnr==!rrn?nrnn&r!r nAr 2nrrn#nnn =1nrnn6nn2!!#!n9.r 99n/( nrnrnrnrnA nnr2nnr nr 9:"rnrnrnrnAnnr2n nrnr% rrrn 9BrnrnrnAnnr2n nrnr%? +A :.r B.

PAGE 3

rr n.(2nnrnr B9#!n2nnrnrC"rB:&2nnrnr>/nr!nr!rn >.2nnrArn-n >96?&?rnnr >>r 1:n=(rrrn4rr -nr1B!rrr7rnrrr 800r!rrrrnrnnrn nrnr88=n9(4rrrnn C!r-4r rnnrnr 8/9!rnnn-4rrnnr4 r?A? n 8/>rn 8=8rrrDrrn 5n 8=.rnr4rr899nrrr n 8B8nrnAr'n n8B/r 8B:rnnrr 8B142452-&E 8>>nnn

PAGE 4

rrr 52-"44722-6 2nAr!rnrnA rnrnA,( !rnrrnnA, 6 n 'n(2Ar;2rr'26%,nn' 81>9<( !rnr+nA, r 'n(6+rn;6AE,% ##r'81:9<( !rnrrA,4 r 'n(r$ArF ;4rn'26%2r r!rn'/00><( 4 !nn 'n(nnn ;4rn'26%2r r!rn'81>><( 4 n 'n()#rAr;6AE ,% A'81:.<(" "n#n 'n(;6AE,% nr'/009<( "rn$ n(+rr;4rn'26% 2r r!rn'811/<(2 n%&% n 'n(r$ArF;4rn'26% 2r r!rn'/008<( 'n(r$ArFA ;4rn'26%2r r!rn'811B<(

PAGE 5

r! nnrrrrnrr n rnr 4 2rnn;ArAr rnn nrrrrnn**2n r8181nnrnr n r81/B<'rrrnr nrn ArnnA(rnr$nrn! rrnrnr n'nrnrn nrrrr( nnnrrrnr nrrnnnrrn r!!rrnnnr!rn nr!rn;nr!rnnrn' r+nrnr<(rrrn nrn'rnnr!rAn 2n,nrnrnnnrr nnnnrn rnrnr(2n!rn !rrrA,n n!nnr nn@n rnn(

PAGE 6

! 2nrnrA, Arnnrrnr nnrn' r !" (r nrnrn$nrrnn@n nrrnrA,Arr nrnnnr@rnrAnr nnrrrrnr rnn(#rrrnr n( "nrr!nrArn nAr( ',r'rnnAnr nArrnr rn!nnnn (-n'Ar! nnA'rr!r!rrrn n!nrnn nrnnnA,r nnn@n' !rnr(-nn'An nnAn !nrnA'Arnr nr!nnnn,( nnrrnnnn Arrnn,n nrnrnrr(nr'nArn nnrr nrnAnnrr! '((nr, nrnnnAA(nnr!' nnnAr nrnrr(Ar nrrnnnr

PAGE 7

!r nnr!rr'( (nAAAr'n @nnrrn'n( 2rnn'Arr rnr nnnnnn rrnr n@nrFnrrnr(4 nr'rnn Anrnnnnnr nAnr nrr(rrnA nrnnr,n !nrnnAAnrn rFnrnnrn !rnr'nnrrr nnnrnnrr'nr nrrrA(r nr$nrnr rnrn!nr nrnrnnrn n!nAr'n nAnrrnn Anrnrr(rA rrnn rnrnAA("rn'nr rnrn!nn rnn!nnrnn '2nn$n!r nrArnnrr( '2nAnnn nrnrArrrn nAnrn nr nrrr( 2Ar,nn,nnrn,A n Arnr!!n A,nr$n( n'nrnrn rnnrrnn ;+,'-rnn'n )*
PAGE 8

!rr r!rrnr rrn(2nrn !r'&r'nn2AAn! rnnnrrnnArn Arnrrnnn2(-!n nnnr rnr'nrnrrA, rnnnnr nrnAr(# nrrAr Arrnn("r'2A r,nn,Ar'"' rnnnrAr2! A,nr$n rnArnnnnrrnr nrn(

PAGE 9

8 22-6262-6 rrrnrnr nArnnArr nn;ArArr nnnrr rrnn**2nr8 181nnrnr n r81/B
PAGE 10

/ ''rrrnA,'n nrr rnrnrrnrr !Arnnnr @rnnrrnnnnnnr A(/ 8rG' "&#n 'rnr?#r&' n(;4rn'26%2r r!rn' 81>B<(/rrnn,nnrAn 2rrnn Annnrn!rrnr nr(2Arnnnnr!r $nrrnrnnn nr!nnnnr 'n n!rrn nrr(nrnrnnA r rnnr'nnGrn nnr'rrnnnr nrA rrnrrnArA(nrnnr n nrnnGrrr!n nnnnrrnnr r!r n;( '/.1?/=0<(G!rAnrn nnr nr@rnnrrnr?nrr nr,rnnr,nr nrr'rnrHrn r( nrnnr nnrnnGnr,nn rnr!rnrnnr nnrr!nr ;( '/9=?/:0<("Gnnrn n$nn nrrrrAnn !r!rnnrr nrr(rnnr nrnrrAr nrnrnrrnr r!'r,*nnrr nn nr'n&,nr (2nrnrnrnr nnnnnrnrnn rnrr(nr!rn rn Arn r ',r(rrrnnr nnrAn AnnnnnA nrnnrnArnnrrnrr nrnnr'rn; <(2nrn n$nnrnn rrnnn' rrnnr(AAr'rnr !rnnnnnn rnrnnrnr'rAr nr!rnrrn$nA r A!'!rnrnnr A,(G'Arnnnr '!n nnr!nrnrIJrnr (*rnnrnr rnrArnnAnA nrArrnArnn AnrAnnnnnr nrnr( 2Annnrn nrrr,r nnnnnr( rnrrnnnnAnnn n nnnrrArnrrnr 'nrrr!rnrnr nrnr'nn ,rnr(!rnn n rr!rnrnnr'n n?rrnrr!r n rnnnr(n$nrnr nnrnnnn rnnnr!nr nnrnrrr!@r ( rn$nrnn rnrnr(2nr@n rrnnrrnnrn, rr(n nr rnrrnn,Arnrn @nrrrnn!rAn r( "r'rnnnGnnr ,nrrn'n n Arnnrnr rr'nrrn nnrnrnr(

PAGE 11

. *rnnr!rnr nrnr' n!nAr(nr rnnnr rnn'nrnrnn rn! nrnn,rrArn !rn(.rr n,rrrnnrn rnrnrnr'n rrn@rrnn nnr('r rr!nr!rnrr n 'nn! !rn,Arnn@rrnnn nrnArnrnn(" @'Arr!r'A n@rrnn nnrnnrnr(2n A!nnr,nnr r,InAAJn,nArr! r(nr, rr;r,nn!r r
PAGE 12

= rnrnnr'((r!r nnnr'Ar ArAn!rrA nr!("@'2 r!n!nrA,2 n'nnn@nn' rnnnr!rn(r' nnn@rrn nnnrn!n nr(?nr nrnrnrArnn @rrnnrn( nAArArr rnrnrr nr(!rrrnr rnnnrn nrnrrrrnA rn'nnrnn rnn nrnnnrr( 5nrrrnrr $nr("rn'rn rrnn@rrnnnn nrrn ,AnAnrr(=!rrrnrrnrr nnnnrnrnrnrn nnnnr nr'rrnnnnn@rrn nrr ,AnArnrnnr nr(n@ !nrnnr!!@rrnn nnrnnnr ,Ar(rrn@ r!rnnnr nnrnnn(*r2n nrnnA,Arnr =rn,r rrrnnr)rr I 5rrnJr "$r$r, '(#,*n) #'B8?1/;r'#%#2'/000< nF,rrrIrArn-nArn ",Jr "$r$r, '(#,*n)#'/1? 9/;r'#%#2'/000<(

PAGE 13

9 nA2r!rr'rnrnn nnrnArnr n2@rrnrnnr nr@Anr rr(rn@rrnnr nnnn ,Arnrn; nrA<( n'nrn@rrnnrn rnnnnrArnr nnrn( nrrArn nrnr ,rrrnn?rFrn nnnrnr' !nrArn nAnrnn rnrn!Ar nr(*Ar nr'Anrnnnrr nrrrnr nn!rnrn( ",nnrn'n Inrrn@rnnnnn AAnnAn nr'nAr!n nn,nnn Arnnr,rn(J9*Anrnr'A n nnnnn!Anr r(nrnnnArn !rr!n'Arnnr rnnAr rAnrrnr!r n'nAAnAnn rnrnr(-nr nrnrA,r nrrnrnr !n'r((,r 9",n'InrJr '(#'=/;-@% -@ r!rn'811B<(

PAGE 14

: !rrrrnArnr 'rnnn nnrrrnn!nrnr( "@'AAnn ArnnrnArrn $rnnr rnrrn'Ar Arrnnr n(4rnrrnnnnnr nnr!rnrAAA n;@nr,Arnnr<'A nrnnr! nnnAAr nr!Anr nnr(2n!r n'rnnnr nrnr,rrnrn r!nr rrrnn?nr!r!r ?nrr rn'Arn@rrnnrnr rrrn'!r AnrArnrnrr!r n(*r2nn nnrnnnA rrArnr'2 nr,nnnrnrrn r!rnnr!n AArnr( rrnr nrrn nArnnrnnr!r n(rnnrrnr rrnnnrrrrr rr! @rnrr!rr2 n nn!rnnrrr r!rr22 n rrnnI A,

PAGE 15

B nJIn!rn ,rnnrJ(:2nrr r!rr22 n ;nAAr
PAGE 16

> rnnr@rn(-nrr rnr n 'nr rnrnrnArnnr@rnn nr@rnA( *@rnrrnnr'nr nn?nr! rnnr'r nr nrnrrnrn (A!'rnnrrrn rnnnr'A@rnrnnr'A nrFnnn nnr!nrnn rn(nnrnrn nnrArnnrnrnn 'rnrr!r'n $nnrnrrn !nrrnr(2nr nrnnrrrnrnnnrnrn (rrnnnrr rn!rAnnnrnr@ nnnrr!rnnn n,r(rnnrrr nrnnnrr' nnrnrnnnrr rnn( !nrnr,nn!nn rnnrnr nnrnrnrrrrnn rrnr rnrArnn6Frnrn81.0(>2nAr*r'n nn,rnrr% 2rnLrrrrM$nrI !nrJCAr!nr'!rrrn nr!CrrrArnn rnrnrrrnr!r?N?!rnnnrnr rnnr r("nr'nrrrnrnr n n Or!rnIr >@nr*r'+ 5PArn)Gr*r "r, ;r'#%#2'811.<(

PAGE 17

1 !rnrJnnrn!!nr rnr A,rnnnrnr(1 rnnnrnr!r?rnrr rnrnrrrrn nrnr'nrnrnr n rrnnrrnrrn rnrnr( nnrnrnrrnr rnnnnnr nrAnrnrnnrAAr' Arnnnrn @nnnnnn( rnnnr! rnnrrA nArnnnrn nnnnrnnnn( "rn'rnnn rrnnnrnnrr nn#@rnn n,n!rnnnnr n'((r@rArn #@r'n!nrnnr nn'n(2nrnrAn nrrnnnnrrrArnnn rn n'nAn2 rrK* nnA,rrr'rn nnrrnn rnArnrr'nrr nrrrn nnnrr!rn(2nrrn 'rnrnAnnnr' ?rnnr nrnnrnnr nAnr!nnrnrr ( 1r*r' ;6AE,%r r!rn'8110<':9(

PAGE 18

80 n@nnrrrnrnnn rrnnnrrnnnr r!r!n r!rr22 n ( *rrnnr'nnr'r %I-AnrLrMn !K nnrrnr!nAJ;4.=9 H/1><(rnnn rn!AArnnrrrnrnnnr' nrnnnr Arr,rnnnnnrnr nn$nr nnnr!nr'nn nnrnrnn rrnr!Anr;4 .8/H/:B<("n'r rr!nrrr nnnA$nr !nr!rnrnrn nrn'rnr,nn Arn n rnnnr nr!nr!rn( rnrn$nrn! rnnnr rnrnrrrn nnnrnrnn rAA,rr nnrnrnn rnr,rrn rrrnnrnnrnr( rr'nnn2!nr rn!n rrnrnnrn nnnr rrrnrrAr!rrn rnrnArnn rnnnr(*nArnn AnnArnr,r,K r!rrrn r n rAr nAnr; <@rrn(rrnnQ nr

PAGE 19

88 n@r!nrnrn n'nnnrIn n,nnQnr!rnAr nr!rnrnJ;4 .=BH.00<("r'nnQnrn nnnrnr r!rnA(*rrrnn rrrnr rrrnrnnnrr nrnr'nrnn rrnrnrArr nnArArA nr!r!nnrr !rn;n,n n,rr
PAGE 20

8/ rrnrnrnAnAnnr rnnrnr(rn rnrnrrnnrnnrAn n,!AnrrA nnAnAnrrnnr(2n A'AnrnnrA rnrrAnnA nAnrrnnr( rnrnrnAnnrrn nrrnnrnnr Arnnnr nrnA'Arr rnnr'An(2nA'A r!n?,Ar nnrnrnnr,rAAnrn nr( nrnr rnrnrnAnnrrnnrnr Annnr rFnnnrnr nrr,nn'Ar nr!rArnnrn nrrArAr! rr'nnr nrnnrrrn nnrnr( 2nnrn'2Arr nrrnnrnr( rrrnnrnrnr !n'Ar r; <(*Arrrrrnnrn rrrn nnrArAnnn rr!rnnnA rnrrrnrnrrnnrnr Cnrnr nrnrnnn nnr( !Anrrnrrrnnrr r!rr2 n ( r AnnrnAnr 'nnr!nr!rn' rrnnrIr'J?nr!nr! rnr'((Anrn!rr'Ir

PAGE 21

8. nJArnr'rr'n(nnrrnr rrnnnr' nnnnrrnn@rr Annr!rnr@rrnnnn rAnr,nrnnr( nrnn!r nrnnr nnAAAr nr'AAnr AnnA!nnnr nAnnA rnrrrnnnrnrrn rnn(nn !rnrrrrn nnrnrArnn rrnrnrnr! !rnnr!r! n(!rrrnnn'rr nrrrr*r rnnnr'rnnAAr nrrrn !nnnr!!nn! rnr!nnr( 2rnrnrr !r'nnnr nrAnnrrrrnrn r*rrnnnr(2 n!nrnrrrrnnnr nrArnnrr nrnr!rnrn '2Fr rnnnr+nnrrr r81.0n' "n#n 'nnnnnAAnrn'+nr nrnnrrrrn nn,rnr rnA,r n ( rnrrnrnA, rnnn ArArrnrrn nnnnr!!

PAGE 22

8= nrArnnr?,A(r !rnA Ar!nrn?,A nn@rn rnnn'@rn'r n'nr Ar,nr!rr22 n ( rn!rrr rnrn nrnr;r
PAGE 23

89 8(75-26&2&&26-62-6-" 2-6 rnrnr!r rnrnr( 4nr2nnnrrnnr! nnrFnrn nnnnrrr Rnn(r n@rrnr!Innr'J!n rnnr Arnnrnrr n'nr@rnn( r,rnAnrn!r rnrnr !nrnAnrArnnrn,( nn !rrnrnrAr nrnn!n rRrnnnnr nrnn nr?81/0nnrnrr@rnnr r@rnr n. *rnrnrnAr n 'rn rrr nrnnn nr n !nnr n rn81/0(2nn nnrrr nrFnrnrr n 'nnrnrr n nnnAnnr n'nr' 2nA'nAnrr nnnrrnn(2nr

PAGE 24

8: nrnn'AArrn nrnrr nrnrnnnrn n( r2nnnrnrnnr nr5rr r nnn81/:n r rrrrnnnr r; /0
PAGE 25

8B nrrrnrnAn!r ,rr,nn,n rrnnnrrnnnr (*Arnnn, nrrnnnrrr n!nr nrrnr (2nArnr nrn'AArnnnAAr !rnn rnnrn'nrrrn@r nnrr@rnr n ( 2n r 'rrrrr +n rnnRnrrArnn Arrrnr r!rr%I*nrrr!rAA rnn%rn!rrn A'r(('rArnnrSrn! rnnrnSrnA Srnn,rrnASn(J ;4//><(rn nrAnrn!rrr nAnnnnr r!rrrIrnnn nArrnr $nOn!nAnrArnn nrrAnS rnnrrnnr!rA J;4//><(n, nrnrrrrnnrn nrnAnrnn nn(r?rnrrrn r!rrrn 1 r n&,nnr!rnrnrrr r;4//><(nAr rnrrr 1 ;nr< 2 ;nr<(*r r!nrrnnr!rr n'!nr nr(

PAGE 26

8> rnrrnnr nrnrnr ; 00 <("rnn'rnrn$nr; 3 <(*nnrArn n r!rr!nnr nnA'ArA nrrrnnnnr r(rr 34 nnnAn$nr' nnrnn@r nrrnArnnrr A(r@nr n 34 ArrnIrnnr A'rAr'nrn ,nJ;489:<( 88(rnn +n ;=../B=..80< +(nn ;B08..<(

PAGE 27

81 6A,ArrFnrn rnrrr ; 1 <(2nA'nrrA rnnArnr r;Anrn<' //8?/:1(

PAGE 28

/0 rnrrrrr!rn r(2nrnn nnrnrFnrnn !rnrnrrr( r@rnrrnnnrn!rn n@nnrrr81/= nnrn (rnnnrnnrn'r rrnArnr?nrnnnr4,7 2n n 'rAr rnnrnrnn!rn(r rnnnrnrnn !rnrnrnrArnrr rnnnrFnrn rnn!rnIr!nnrArn nnnrrnrnr rJ;688.189<(2rA'nr nn!rnIr!A rrrrrnr rJ;89<(*nr nrrnnrrnnrnr nrnn!rn'rnnr rrn!rAnnAr nnrrnA !("@'nrnnr!rn 0n nrFrrn nnnrrnA$nn nr'rnrrrr( 6AAnnnrnrn nrnAn rnn!rnn!nr (rnr' nrnrrr;r((rnn! rn
PAGE 29

/8 nr'nn!rn 3 ;4/.0<(*rn nnnrnn!rn'r rnnr!nr rnArnn(rnr'n r!nrn 0n 'Ir 0n rnrJ;4//1<(! n rnArnn!rn 2 rInnnrSrnnrnr n !J;4//1<(*rrn 'nr !nrn 1 'rn!rn 1 rrnr 0n 2 ;688=88:<( *nnnnrn nAn rrrnnnrrnn nrrK"rn'r rnn!nrnnAn rArnnrA n(nArnn;n$nr rnn
PAGE 30

// rr!nrnr nrrrn5r n n 4nrnnrnrAnr rrrnr nrrnrnnnr! r!nrnn @rr n 'nrnnnnnrnrn rR!nnrnrnr nrArnr nn81/0(4nrn !nrnrA nrnrrrRnr,r'A nnnArAr rrnnrr?rn rnnrr nnrnrnrA@rnnrA @rnr(rArAn nAnn nnrr n nnnr rnr' rnn'Annn rrn rnnn( *rArnnnr!r rnArn81/8? 81//' n% (rnnnrnn'n !A@rrnrrrnnArn rnn@nrn(6!n'rn nnrnrn'rr rrnnnnr rnnnrrnnrrAnr( n222nn rInrr'Jr((rrn nnnnnrrn rn;2:8<(r !rArnrnn +n !nrn@rrn,n nr(5r,

PAGE 31

/. rnn'rnrn'rr rrn!n;2B0' >9'>B<(2nn,rnn rrn!n r'rnnL M'nnnArnrn r n (I5r!r'Jr'Irrn!r 'rn rnnrnrnnr %nnnrSn r!LnrMnr'rr nJ;2:><(rA nnrnnr%!r' rrn'rnrArn rrr'n(*rnn nrFr!nnAn $nnr;rnnnArr nnr<'rnrFr !nrnnrnA rA(2nrnn rnrnrnrrnr nnIrA@rnr nrnrnrn'A!r' J;2B0<( r!r!!r!rrnr nr!nr' r((nArArnrrnA nAnAn(2nr n'rnrnr rrnr; <'ArIrnn rrArn'rnr!rn' nAnrJ;2B9<( rrIr?nnnA Jnnnrrnnr I?r,J;2B><(2nA'nAn rnnrrn nAnnrnnAn n!nnr !rnnr!rnrnA( 2rnn81 /9' "r n 'Arn@nnrnnr rnnn

PAGE 32

/= nrrnrA(rr nr( *FrnArArAAnA nnrnnAn' rnrrn(*rn r n % rnrnrrnr'r n "r n 'nnrrnr; <'nArArnrr n (rnrrnrnrrrnnr rnnr n "rn n'rrnrr nnnrnnnrrr $nrArnrA nr'nnrnnArr nnnrArn n (2nrn'rnrF rnnr Innr nArnrnrnnAJ;/9=< (2A nnrnnnrFnrn !nrrnn rnnrrrnrrnr nrrrnr nnr'rnnIr?r?n?A rn,nnr n ) nnAJ;/9=<( rnrFAnrn nrrnrrn nrnnrnnIr AnAAAA' ArCACQnJ;/9: <( *rnrrrnrrn "rn (2rr@rnrrrn rnnrrA nAnrrnA'rnr nnnr!nrnrnn Arrrnnnrrnnn r

PAGE 33

/9 (2n "rn 'r,rnnnn nrnrrnr(rrn nrFAnrnr ; <(*rr rnrnrrAn ;rrArr r n AArrn@nnr<'r, !rnn rnnnAnAn nrAnrrnn rrnnnrrnn(AArn !rnr'rn rrnnrnnnrrn nrnnrnnrnrArn rnnn 2 ; 2 rrnrnn rnr' nrnA 2 rrrnn!rn<(2n rn 'r@rrnnnrArn rnnnr'r nnnInr!nrnrrr r 4 J; /:0<("n'nIrrn nnrnnr!nr nrr nn67 $ nn J;/:8<(rnr'rrnn nrA, @rrnnrnr nr'(( nrr( rnrr nr r n nnrrnA!AArRrn nnrrnnR nrr!nrr r n !nr!rrr nrnr(*!

PAGE 34

/: Anrnrr!!rn r!r!nr! rnrrn(6AAn nnnrn n 'r ArArrRnnrr nnnnr( rnrnrrnAArn, nrnrnrr nrnnnr!n;rn nrnrrnrrr< r!n;nrnn rAnrnA< !rnnrnr@rnnr rnnnr( +-,,#" 2n222 n 'rnrnrn Anrnnrnr nr$n(r rnrnnrnnAnrn nrnrrnAn'A nnrrnArArA nnnrnrn nrrr!@rn(n nrnrnrnr nA'IAArn,! r?r?n?A'ArA QrL 8n MrnAArnnrnrArnr?n?AJ ;419H::<( rrnn!rnnrArn nrrnArI,r Arrnnrnnn J;419H:B<( nrnrrnA'nnrn nr rnrn'nrn; 9 <;41BH:><(" r'A!nrnr rn(nrn Annnrnrn(rr rr!rnrn

PAGE 35

/B rnrnrnnr nrnnr (2nrArr!rrr nrnnnrnn rnrnr(rn rnnn rnnnnnnrAr rrrrn( "@'rrnnrn rnnnr A(rAnnr nrn, rnnn(r nnrnr nnrrnnA'n( 2A'rr!rnr!rnr r!!rrnAn, ArnrnnnrnnnrA ,nQr??nnr(" @'nArn! rr(r rnnArn,n rnnn'n(nrrnnA n(rn nnInA?ArJ; */ =<( ?n?,??Ar'rnr'IA nrnn4rrJ ;488:?88BH>=<(@nnr!r nnrrn An(*An rnr@nnnr 'Arn,!rr !Arnn(r

PAGE 36

/> nrnAArnr!rnrrn (2rn n 'rnn?n?,??Ar rr!rr(8. rr@nrrnn ;rrr r!r@<(rn rnnAn !rnnArnr Arrrn@n(" rn'nn 'nrnrr( rArrAn,r nrnnrrArAr !( nn,ArAnrrr! rnnn rnrnnAArArnnr (*r!Ir? ?nJ'r((Anrnrn r'nrnr nr!nn!nn n,ArAnr;4 881H>:<(*Anrnrnn n,ArAnr'A IrJn!rnrnnA Arnrnrnr Anrnrn$nr!;4881 H>:<("@'2n 'nnrn'r(r ?nr!nr n,Ar2nnnn rnnn(2nr nrArnrnr nnr?nrr r(2rnnrrn r'nrrnrn ;((nrr'Arnrrnnr' rrnrr$'n(< rn( 8.' )))* '1=?1:(

PAGE 37

/1 Arnn!nnnA nnrr !Cnnr!nrnrnnAnr nrnnn rnnrnnr!r rnrn;r((A nA
PAGE 38

.0 !rnAnArnrA nnnnn r?rnnr(*r nrnnrrnrn nnrn'2nr,rn nAnrn nnQnn??r( r,rnFrrrnr nnrr /1 n Ann% *nArrn nnIrrnrJr nnrr!nnrS L nn M'4r?nnL
PAGE 39

.8 =+>!,, J;48B=H8.9<(rrnrnnn rArA!nArnA rnnA!n n@nnnn(2nrA 'Arnr!!n nArArAr!(#! nrnnA ILrM!r'rrAr ArnnnrnnArrn r!!rrn4rSrnrAr nr!!nn4r Ar'r@rnr'rnnJ;48B.H8.=<( rRrnnn AAr!rnr'nrr @rnnnnA nnnnnrnnrr ArAr!! nrnnrrnnr(*rnr AArr' nrAr!nrArn @nnAnn' nr'Ar!rnrA(* nnrA'rn r'rnnAnn! nn'Ar $nnnnnrrnr rnnrrnA( rrnrnrFnnrnr nnrnnA nrnnrAnrn A(2nA'! nnr!n@rn( 2nrn$nnnnnAnr nnAnn rrrnrn(*nn rIr!!nn 4rAr'r@rnr'rnn'Jr rrnnAAr! nArnnrArnnA!n ArnrA(n, rr@'Ar! nnnr(*!

PAGE 40

./ r!!nnrAr' r!n@nnrnr nnrn'!rAn$ nnrnrr rnn(rr'AAr! n!nArnnr Anr!("@' rAA2A'2 !nArnnnr rr!rrnn Anrn?An?"rn?nr(2 ''$nnrA nr'nnrnnn nnn2nnnnr r,nr?nr( nrnrnrrrnr rnn!rA rnAAI,rnr rnnrnnA nrJ;48B:H8.B<(nnrrr rrnrn ArrnrnnAnnn nrrrrnnr nr!rnrAnnnrr nrr?n?(n'A rnrn@nrArAr !(rrnrnr n@nrAnrnAnrn! rAn!rnnrAr! nrn!nAnr( nrnrnrnrrrnrr nnrnAnrn rnAnnnn(2nr n!nr!rnr'A nnrAnn I!r'rnn' nnrJ;48B:H8.B<(2nA'rnr nrnrnr'A rnn(nn r!rrnnnr'' 'n("r'nrrrr nrnr'

PAGE 41

.. 'rrAnnnrnrn rnAnnnr An("@'Arrn n@nrr' ,nnrr!rr nnnr(nrn 'nnnnrA( 2Arrnnrnrnn! nnAAr nrrn'Arn n(rnnn, ArAn'nrrnrnn rArnnnn n(nrnn@rr 'Annnnr!rn rnnrnrn$nnn nr r(nnnrnr!rnnnn rnnnnnr!rnn nAArrnrrnnn( 2AnAnrnr!rnArn nrrrnrr nr(2nrnrrn rnAnAnr nr!rnrnnr nrrnrrrnr( nnrnnnrnrnrnn 'r'A nr'nrFrrnrA%I 4$ L M n,!n7$ 77 nn J;48BBH8.B'nnrrr<(rrnr rrr!(rnnrn!nn ArArAr!(r rnArrrnn A(*r!r ?@rnnAArnnA nn(2nrn rnr?@rnnAnn Annnrnn

PAGE 42

.= nnn(*r!rAnnr rFrAnnr !rnnrAnnr'nrA @rnrnnrnn AnAr(4Ann nnrnrnn nrn@nnA'Anr n!nAn nr!rnrnnnnn(8:; 5nAnnnnr!nr n 'Arr nrrnrnr ; <(nn nQnrrnnrnr'rA rrnrnr!nnr(2 n'rrn' !nn ;Ar!r 81/B'nnrnr n <'rrnn nrrnInnrrnrJ ;4/BB<(2nrnr'AAr AAA,nrr( rrrrn@rnnrrrr 'rnn !nrn ,nr,nn@rnnr nnnnrnrnn( r% *An,rnrAnrn@rQnrnrArnnrrrnrQrnnr' Qr nrn'QrnnnnrL 7 ? M;48>.H8=.<(

PAGE 43

.9 2nrnrnnnnnr rF(,n rrnnAnn rAr(r ,nrnnr% 2nr' 4 'nnArA! n!rnIAnJ'n4r@rn r( ,r4rArr'rn L ? M'r@rnnrrnr(rr nnrn?n?ArrnnnrA@nSrnr rr4r?r;48>.H8=.<( ,nr ? 'ArrnQrn(*n rrrrrnnrrn (,nn! nnr;r((@rn nr/H8=.<( nnn' 4r?rArrnrr' nr nnArnrrn-nrn ArnnQA'A!nrFnS r n'A'rnnrnrrrn r nArn'n,rn;48>.H8=.< ( *rnnArr' nnA n nn!r?nrnn! nnn,ArAn(

PAGE 44

.: "@'Ann!rr Arr,r r'rn'rnnn n'n(2nA'A nnn,nr'rnrn rrrnnnnrA rnnrnArrnnn nA?ArHr??nnr( rrnrnr Frrnnnr nAn$nr; 7 <;48>9H8=9<(*nn Annr,rnnAQ 7 (Q 7 r nnn!Q 7 'ArrnnnA; 7 9H8=9< (4nr2n,rnnn rrnnArnnA !nnAnr(* nrrnrArnr !nnAnnn nrrrnr(2Arnnn@ rr'A nnnrr'2 $nrnAn nnnrnrAr(r nrnnrrr nnrnnnrFn nnr!n(2!A r'nrnrnr nrAr'2nnr $nrnAnr?nr rnrnrnn, nrnnnrnnrr( r,rnAnnnr $nrnn,'rn nrrn,'nrnr! nnr!(n'nr$nrr!!n Ar( nr rr!!nn rrn(2nr!!nnr

PAGE 45

.B nr;nn'nr'r nr'n(
PAGE 46

.> %+8 r nnrrnArnAr r!nrn rrnrnr(2nr nnnn'r((nrrrn' An!n,nrnr r(4nr rnrnnrnnrn !nAnrnn rnnrnnnnn(r rnn'rnr nAnrrrnrnr!r ( nnr(-n' rnr nnAr!nArnArAr nrnnnnn nrrrnn(r ,nrnrnn nrnnrrArAr!(2n A'rn,nr r!r!(-nn'r nrnnAr nnnnrrrrnnr nnAnnnnAAn n$nrnArA r(2nr'rnr rrnrrnnAArnr nrnnr? nr( An!nrnrrnn rrr rrnnnrrnnnn rnnr rrAnnA!nn A(nnrnn rnrn$nrnnrrnrn!n( n$nnn rr!n'rr nr'n(2rrA'

PAGE 47

.1 Annrnnnr nnnnnr nn(4rnr!'nnnr' AnAnr nr!rnrAnnnnn nrA( nnrnn'nnrrn nnr'$nr r'nrrnrn!n'rn$ nr nrr( rnrrrnrnrnr $nn r(rrr'nr nnnn'nn $nr?n?,??Arnnn rnnrnnrrArAr !rnAnr!rnnnnn rrnrnrnnA rnnnrAr nnA!n,( rrnrnnnA Arrnr rnnnrrrr'n Annnn Arnnnrn(n'nnrnrnn n$nr!? nr n rAnnAnArrnr (rnrrrr nnrnrnrnA ;?n?<(2!rn nrArnnrrnA'An nrnnr?n?I??rn rrnnrnJ ;488BH>=<(rnnInnrnrQ nnnAnrn rrnrnrn4rrnSrn nnnnrArr Qnrnnr!rrnr?n? 'nnAnnnnnrn Arnr4rnJ;488BH>9<( 4rAnr nrr'An,nA rrn

PAGE 48

=0 nr!rn(n'rnrnnr!rnnn AnnrnAnr rrrnrn( *rrrnrAnr Ann Annrnrr)I5nnr 4(J89rnn' n!Qn; r&
PAGE 49

=8 nArArnrrrnr rnrnn(4$nr !nA!rrAr'A nnrnr!rnrnnn( 2r'A,rnrnrnr nnnnnr nrnrnnAnrnr (*nrnAnr 'rrnnrn nnrnrnrrn rnrrnnr$n(2nA'r nr r'2nrnrrArnr !rnrrnnrnn nrrAr(nrnrrr nrr$nnr nrnr!rnrr,rrrrnnr nr2nnrnr (2nrArnr!rnrr nrnnrnnn n'nnrr nnnrnnnn rAnnnAnAr nnrnrA( *Ar!rrrnr nrrr nrnnnnr(* rrnrAnA nr!rnnnnnnrA( rnr! r!r(A!'nr!rnr nnnrAn nnnnnnnrnrn rnnrrArAr!nn $nrnAnr rAr(r nnr!n'rnrnA (rnnrrr nr'nnr!nrnnr Ar(

PAGE 50

=/ nnrnrnrnr *nrnrnr nnrn rr@nnnnnr nrnr!rA(rr nnn@nr!rnnnr n?@'nn nn?@@nr!(2nrnr 2rrnn $nr!rrrrnrr nrnrnnrnr nnrrnrnnr ( ),, 2n$nnnnrnr nrr rn'nr!nr!rnnn rnnrnrr '((rr(nr nrnr!nr!rn nnnr!r nnnnrnnnr nrKnAnnrn n ?nr!nr!rn'nn?@ nnnrnr !(rArn'An rrnnrArn nnnr!nr!rnrn AnnrrArnr nrr(-'ArnnArn rnnrnn rnrnr'nAnnn r,nnrnrr, nrrnnrrrn rr('Anr, !rnr!rnrnnAr!n nnn?rnn ("@'Annrrn rnnAnrn!rr'

PAGE 51

=. Ar'An!rrr(r rnnn nrFnnrnn rnrnnn nr(2nrnr'AArrAn nrnnrArnn (rrnn? nr!nr'nrnn r!rrr'Arnn rnnrn( rrnrnnAnn rn! nr!nr!rnrnnnArArA nnr nArArAnnrnr nA(nrn rrrnnnrrnnr nn!rn'Ann nrnnr'r((r nAnrnrnrA nrnA'nnrnr( nr!nr!rn'AAA rrn r$ rrnrnn!rn 0 (rnnrnn rnr!nr!rn rnr; 8n <;48>:H8=:<(rnrrnrn nrnnrrnnrArnn Crn ; @ <(nrnnn rnrnr nrnnrrnn!rn'r nrnArn nrrrnn( rrnnrArnn rrn; #@ <;4 89BH8/8<(,rn@rrnnnrrn'r ,nr!nr!rn'nnr nrn;489BH8/8<(r nnrnnrArnn nrnnrnn nnrrnr

PAGE 52

== nrnnrnr! nr!rnr(r!rn Ar@rrn%I4r'r n'Arnnn'r n'nRnnrRnnJ;4 89>H8/8<(rnnr Arnnnnn'nnrn nrrnr! nr!rn(rr'rnrrn n!rnn rnrnnnr!nr(" @'An! rrr( ?nrA nr!rnrnnnnrAnnrr nnAnrnr!nr!rn( *2nrnr 'Annrnrn nrrnnA nnnrnnnn( %,,4+! rnrnrrnnr rnnnn nrnnAArnrnnrnr (nr@'2rn nrn$rnr2 Anrnr!rnnnnn nAnrr nrnnrnnrnr( rnrrnrnnn, rnnnr!rn rnnrnr(nnrrnn nrAAnr'A nr@rrnrnr! An(*rnnnr @'A!rnrnnnr nrn(" rn'rnnrnrnrr $'2rnn Anrnnr$rnn nrAnrnrnn

PAGE 53

=9 rnnrnr2rnn! nnrnr rnnr(*nrnnr nrnn@n rrnrnrnr!r nnA@rrnrnrr r!!rnr'rnr,nnrnr nnnn rnr!nnnrAr!r Arnrnnn nrnnr',rnn(2 nA'nr nnnnAnnnrAn nrnr!'rn nnArArnrA nr(*rnnnr rrnrnrrn nnnrrnnr nrnrnr nrrrn 2nnr(nrrr nrnrAn rnAnnrnrrnr nnnrnr'n nnn@rrnrnr!nr nArnrn nrnrrnrn!rnr nrn( 5nnnnnrAn2nr,An rrnnr rrn(A!' rnnrrr nrnr'rnr?nnr'? rnr!nr@rn nnnrnnAAr!rA nrnr!rnrnnnn( @rrn'rnr!rnrrnrnn rnrnrrrnrr nn@rrnnr rnrnr(*n rnr'rrnr!' Arrnrn ?nr(*Arn'A rnrnrnrnnr

PAGE 54

=: rAnnnrnrArn nnnnnnr!n nrnr!(rnrAr !Anrnrnnnn n(rnrA'@rrnrnr! nrnnr n?@nnrrnr nr(2n'@rrn rnr!nrnr ?rnrnnnr nArnrnA,nr rnr( 2nnAnrr rrnn'A rrrAnrn nnnrnA nrrnnnrr n (rnrF rnnnrnrrrnnr n!rn;48>>H8=><(4nr nnrnnnrrnnIA,r ?nrrrnr$nr nrJ;48>1H8=><( nrrn rrnr$nr!nA rArnnrnnnn nrrrrnn, nA(2nnnrrnn rrnrnrAnr rnrnrrrnr$nr(2rnn nrAnnrnr nrnrnrAr!n n,nr!rnrrArA r!!(rrFnA@rrnr nnnrrrrr nrnrrnnr@ rrnrnnnrnr nr'nIRRnnnrn nrSrn$nn@nrn nr'nrrrrnnrnr nr@rJ;4 810H8=1<(

PAGE 55

=B rnrnrrn nnr;4=80H.91<(2 rrn A 'rrnrrnArnn rnr;.9<(rnnrnr rrnArnn!rn 0 n,Annrnr!nr!rn( rnrFn nrrnrA%Irr nn'nnrnnn J;.9<(rnrr!n nrnrnnn rnrr n (rrrnr!r RrCnRnn'Arn,n Irnrnn'rn'rn 'nn'!n'nA 'rn' nrnrArJ;4=80H.91<(n rn@rr' AAnrAA,(*n2Ann rnnr nn(2rnrnnAn nArrrrr Anr!rnrrn( rrnrrnn,n Ir2Annrnnrrn nn'n2n!rr nn,nArrJ(6A2!!r nA,nr Ar nrnnrnnr( 2n rnr'2nnAr ( A!rrnnrrn'A rrArnn nnnrn!(*rnrn n@nnr@'2 rnnAnrrnr2n, (2,Annnr ArrrrrAnn ,rnArr(2 Arnnr!rnnn rrnn2Arr(

PAGE 56

=> rrnr!nrnnr nnrArrr rnnnnr!(*nnrr nr!rnA'n rnrnr'nnr nnrArrn! nnrnnr!( nrnrnnrr rn A nrnrnrrnArnnr nnr!rn 3 nr Ar(rrnnrrnr rrnnnn rnr 3 (nnnrnr 3 nAr nn%Irrn' r2n!r A'n(((JIr2nnr A'nnrnnn J;.9<(2nnAnr nnr'rnnn rnr 3 rAr?n?,??Ar;A rrr nnrrnnRn 20 <(*nrrnnnrnr 3 rnnrnrnArnnnr rn, @n;((!rnn, ArAnn<(rnr 3 rArnnrrAnnrrr ArnrA rrnArnnn (rHnnnnrn rnrn!nIr2A nn@'n2nrnJ( n'rnnIr2n n@'n2nJ( nrnn@nr r'AnnA2 rnn'rn'Ann2 !nnrn rnnrnn'2 rnrnnnAnn

PAGE 57

=1 nrArnnrrr (2nrrnr!'2 nrrr?nrr rrAnnn ArAr2rrnrnr r?rA(22nrn rnnrnrrnnn!nnrn rnnr'n2!r rrnrAnrnn rrAnn A,rrnnrnnnn rn(2nr AnrnrAA,r rnnrnnnn( #A!nrnA@nr nr!nrArnrn nrrrnrnr'n2 n!AnAr Arnrrnr(2A nnnnrrArn rnr!nrrrn nrrnr!nrn nrArA@r,Arn Anr!rn( ",+)<, 7%n! (8 nrnrnnrnnrnn rnrr nrnrrrrnn r(2nnr!'A rrArnnA;< rnnrnA;< rAnrnnnnn'rn A'rnnrAr @rrnrnr(rrn nrnAn rnr@rrn'nnn rnrnrnrnnrnn rrnrn?nnr!(2n A'rnrA

PAGE 58

90 nr?rnrnrn,r Arnrnnrnn@n rrrnrnr ?nrnnA!n,( 6AA!n@rn( nn2Anr! rrnnrrnnn r!r(2nnnr r!'nnn'nr nn,n nn2nnnnrr (2Arn rnnrrArnArnrnrnnn (nnrnnnn r2nnr! nrr(nr nnnnnnr 2nr( rn@rnnr rnnnrA !rArrnnrnnn nrnArn? nr(@r! nArnnnr!nrnnA nnrn?n r( rArArnArn? nrnnAnA rnrnrnnnn!A nnr@rrn rnrnrAnA'nn rrnnn @Arrnnnrr n!rnr("r' n?nrnnrnnn, ArAnrnn rnr'nnrrrr; 808<(2n A n' r@rrnnRrnnn nrnnAn n;6888/88<(r nnnnIn rnnAnrrnSn n'nnnnr

PAGE 59

98 r@rnrn'n !r!rJ ;888<(?nrrn !rnrnrnrn AnnrnArrnr 'nr?nrnrn !nnrnr!(* nrn$n!n nrrrAnr !Arnnrn rnr!nrr(r nnrrrrrr nr n A,%I4nAnrrr rnrnK-Anrn!K nnrrnr!n AJ;4.=9H/1><( -rrnrnrnnrrrr nnnr,nnrnr$n !r(*rrn@r! !'rnnn2 rnnAnnr rnr nr!rrrnnn (rnnr rnnrnrrnr r'nr?nr rrn?n?,??Arr nnn(2A nnrnrnnrnn,r n!@'Annnr rnrnAnrr nr!r rn,rrrn ?nrnArn n?nrrn( nnr'?n? ,??Arrnnrn ,ArAnnnn nnnrrn(22 rnnAnnn rr rnr'n2rr

PAGE 60

9/ rn?nrnA rnnA nr(2nr'Arn nnnn'r? nrnr!rnnnr ( 2ArnrnAnnr nnrnn AnnAr (rnr r'rnr'?n?,? ?Arrnnrnrnnrn nnnrrn(rn rnrnn,n nrnrrrn!r nr(*Anrnnn nnnrnr!! nrrArA nr;rr
PAGE 61

9. nrrrrrnrr nA!rr? nrnn!nrnr (@nnr nnArnnr rr(2 r?nr!nn'2 rArnAr rnr'n$nrr? ( +n%,,(,n nnnrnrr nrnrrn nnAArnnr 'nnnnr!!!n r!n(2nrnnnrnr rrnrnrr rrRrnnnrrnn Rnrn!n r!rr'nAnr nrnnnr!! !n("@'nnrr nrnr2 rnArnnrnnn(2 nnnr! nrn'2nnr n!n(2An ,An2Ar'2nn2A nnrrnnnnr rn(2nA'2Anr!n!n r(rnnrnnr rnnrF,nr!rn! n( 2nrArrrnn nrn8B' r,rnnnn'n, !n'rnrnnr 8B#nrr'I-nn Trrrnnr'4'2'Jn( r n '(*rr#6r8>.?/.0;r%r r!rn'811><(

PAGE 62

9= n!n(*rrrnn nrnrr n!n'rrnrnnILMn r,r!nSnn Arrn!n(J8>rrnn'rnrIn, n Q.nr(J81nnnr! n rnrnrnr( *nnrnnnr'rr nrnnr!! !nKArnrnn !@(nn rnn!nr'2!nrnrn rn'2rnn nrnrnnr!n(* Fnrrnr!nrr rrnnrnr!r nrn(*nn2! nrrrnrF 'ArnAnnr!rnr r,rrn!nrnn rnnnnn(r !nr!!Arnnrnr'(( r!rnnrnnr'rnr !nn!nrr'n(6Ann nnrr@n !nr(nAnnrnr nrr rnrFnnnnrnrnnn( rrnrrnn2 AnA@rrnrnrArnn !rrnn!nr ;!rAnnnrrrnA @rnrnrnr<( 2n?nrArn Arnnr !n'?nrnA nAnA? 8>r'I-nnTrr rnn '4'2'J8>1(81r'I-nnTrr rnn '4'2'J8>1(

PAGE 63

99 !n(*rnrrFnnnr?! nn rrnn!n'ArFnnn nnrr!!r!n nrnrnrr nrnr!( r 5nArFnrrnr nrnn !rnrn(rr nrFr!r nrnr!rnrnrnA;n r!n
PAGE 64

9: /( 6626&2262-64*6 62 626 622-6 2n!rn'2nnnnr! nr nrnrArRn n(2rnn' rr n 'r,rnnrnrnrnA rnnr@rnnnr@rn(2n Arn'2rnnr nrnrnrrr rRrnrnrnA nnrrnnrnrAn nrnnr nrFnrnnnnr (4nrnnnr rnnrrnnrnrrn Arn'rnrrnnn rrAn@nrn nQnnrQrnnr' rAnnnr nr(2nrnrrnr Annrnrn nrrnrnnrrnn rnrnrnAnnnrnnr n( rRrnrnrnAnnrrn nrA@rnr AAnnnr(2Ar nnn!n rrnrrnArnrnnrnrrn rnr(2nrnr2Ar nArnrnrnnAnA nnrrnrnnrrn( rnrnrnrrnnrnnrA nn,!Anrr

PAGE 65

9B AnnAnAnrrnnr(2 nA'Anr nnrArnr rAnnAnAnr rnnr(rnrnrnA nnrrnnrrnn rnnrArnnn rnrnA' Arrrnnr'An(2nA 'Ar!n? ,Arnnrnrnnr,rA Anrnnr( rnrnrn!r rrnrAnr nnArnrrrn nrrnnrnrn rAnnrrnrnrr nAnnrnr rnnrnrnrrr !nrn@n ;rr n <(nr@nrA@nr nr, nrAnrrnnrnnr ;((A!nr! nr!rnrrnnr
PAGE 66

9> nnnnnnr rrn(rn$rn nrnr!rArrrnnnr nr nr'nnnI!rrrn'n!r rnrr!'r rnnr!rrrnr(J/0*rnnr,nnnn rnr'n! nrrrnnrrn( Anrrrrn rn$rrn!rAnn rIr!r rnnnnr n'r,!'r'rnn nn!r'QnAS nn'@'nnrn nrnrrnnr(J/82n A'Annr,nnrn rnr'n rrnnnnr'nrn nnnr'n(nnn nnnn@n ( 2nrnrr,nrnr rrrnnnArr rnn(AArnrnn 'nrrnr nr'rnrn!r?nrnn An,nnnrnnrnnr nrnnrnnn(rrrn nrrnr nrAnnrnnn?nr nnnrnnrnnrnr Annr n@n(r !nrFnrAnrrrn Ar,nrr /02nr$r'Inrrrn7rA" rrrn'Jr -4"!# '(n+'/0/;-@%-@ r!rn '/00/<(/8$r'/0/(

PAGE 67

91 nrnrArrA'nAA r!nnrnr nArn( rrnrnrnrnAnnrrnr nnrrnnr !r,rrrrnn@r nnrrnrr( nrnrnAr nrnnrrn rnnrrnrnrAn nArnnrnr rnrnr(AArn2nnr'r *rnrFr nrnnrnr!nrn rrr(*rr rnrnnrnrn nnrnr rr!rnrnArnr r!rnnn$nnrnr rrnnr(2*rA% L-Mnrnnrrnnrnrr @rnnr,'nrr r rnnrr 4 7 SAr'!'nnrnr nrrnr!nr(J// -nrrr'Anrnnr 'nr rAAr'ArrrnnrnrAn nrnrn !rrr(rnnrnr nr!rrrn' nrAnnArn rAnrnnr'nn Anrrnnr( rr!r!rn rrnrnrnr nAnnrrnrnnrrn(2!r r n //r*r' ;6AE,%r r!rn'8110<'.1(

PAGE 68

:0 r,rnnnAnrrnn r'Annn nrrnrn(@nrr !rnA(I*rr rnArn'Jr 'IrnrnrnJ;48:.H8/9<(2 !nrrnA'A 'rnr'n nnr(2n'n rnnIrr!n nArnnrnr ArAnnnQrnA J;48:9H8/B<'nnr!n r!rnrI!rnn' rrJ;48:9H8/><(rr nrnnrAnn nAnrAnrrnnr 'Ar!rrrn ; 7 /<( nnn'Inn rQ&rnUAnr@Arnn nrnrnrrn

PAGE 69

:8 nrrnQ!rrrrnC nnr'rn L < MOJ;4./1H/>.'nnrrr<(* rrnnr nnrnrAnn nr'r((nnrnrA!nr 'nn'rrnnrnnr nrArnr AnnrrA nnAnAnr rnnr( nnnnrrnrn'n rnrr rnrnrnAnnrrnnrnr rnr @nrrnrnr !rnrnn( AAr@rrn@nn' nnrnr rrnrnrn nnrrn;Arr rrF
PAGE 70

:/ nn,nnnArnnr,r n(J/.2An! rnrnr'A! nn@rnr nAn!nnnrn n'r((n!nnn nnA'n!nA rnrnn(2 nA'nnrrn @rrAA! rrrnnr'nnrA! nrrrrnr,n nr!(2rnr,nn !nrnnn rnnrrnr!'nn nrAnnnr AnrrArAnn nr'nr nr'nr( nnr!rn rrrnrnn@n nrrnrnrrnn nr n r ,rnnnrrrnnr rr,rnrnr nAnnrrnnrnr'nr rnn@rrnrr rrrnr n 'nrrnrrn$nn nn(2r81.0n' "n#n r!nnnn nrrnnnrrr n+nnrr'rnr ArnnAnrnn nrnr(2nn n'2ArAAnnr rnrrrnnrA rrnrrnA nnrrnnrnrr n Arn' /.",n'Inr'J=/(

PAGE 71

:. +nrnrrrnr "n#n (2n nrnrrnrr nrrrrn'AAr nnn@rnnrrnrr rrnrnrrnrn n'!nrnrnnrrn( rnrnrnAnnr2n nrnr%?+A nn!'nrnrnrnn2A r,nAnA nnrrnnrnrrnnrnn rnrnnnrr !n'Arrrnnrnr 'nnnrrn !n(nr'Ar!nr! ?,Arnnrnr nnrnnnrrrnnrnr(rA nrnrnrnr nAnnrrnrnnrrn Annrrnn rrnnr n AnnrnrnrnrnA nnrrnnrnrAn nA!rrrn nr( 'A!'rnnn nnrr,nr !rAnrnrnrnAnnrrnr nnrrn("@'rr n n '#r&!rnrnnILMnnr@rn r nrF@rrnAAnrn n'JILrMnnr @rnrnn@rnrAr rnnAnrnn

PAGE 72

:= (J/=&!nnr'Irnr rnFAnrnn 'nrnnnrrnr rnr!Anrnnnnr r'JArrrnnnnrrnr!! ?,A(/9#n' nnrrrr !nrnr nnrrnrnAnnnnrnrn rnrnr rnnnnrnnrn !nnnr?' $nr!nAnrnrn(/:-Ar! nrnnnrnnr @rnrAn nnnrn!rArrr'r(( ?nr?n? !nnnnrn? nrnnrn( rn@nnr n nrrnnnr nrnrnrnAnnrrnrnnr rn(2nrnnrnr, nnAnnnnn rr!@rn( rnr'r!@rn' Ann!!'rnn rnnnnr( r@rrn@nrr nrr,nAr% 2rr!nArrnAA rrn 'rrnrnrnrnAnnr 4r'n nrr!nQAnrr r Arr?A /=#r&!' rnn" n ;+'25%6n2rr r!rn'81>1<'8=/(/9&!'8=/(/: "&%$+$ 4rr ;r%r r!rn'/00.<' rn:'Innrrnn'J /:=?.8=(

PAGE 73

:9 nrnr',rn rrArnArrrnAA;48:BH8/1<( nrFrrAr rAIn rnr(Jn,rn nnnrnnr nrrnn!A rArA@rn(rn r'I!!rn@rr 'Arrrnn nrnrnAnrnrArnr ?n?A'rnnnnr Arnrrnrrr nrrJ;4 //:H8>8<(2nA'r!@rn ArnnAnnrr nAArnArA(r nrArnA $nnAn rA@rn( @nrA@nrnr,nn !nr!rnrnA nnrArrn @nn("A'2$nAnn ,nrnnnrnrrrnrn rrnnrnrr rnnAnrrnnr'Arn nnnn r( !r n rArrrr nnnnr@rnrnn nA@rnrrArA! nnnrn!(*r rnrrnrnrrrrn rrnnnArr rrrr nr(*@rrAn nrrr!rr2 n 'rnnAnr,nr nrn;4

PAGE 74

:: 8>:H8=:<(rnnrnrn%r nr'Arrnrnnn rnr!nr!rn'rn'A rrnrnnnr rnnrArnnnrnn nrIrn4rJ ;48>:H8=:<(2nrAnnrrn rnrnrnrn rnnn(rrnrnrn rnA% rnArrnrrnA n @rnAQnL + M(* nrnnrnQ,An r ArrAn'nrrnn nrn rnnnnn,rArnrrnnQ'nn rFr nr4r?r?n?*nnnnrnnr!rnAr nrn rn;48>:?8>BH8=:<( 2nr'rrrnnnn rAnr! nn,Ar;r((nn
PAGE 75

:B nArnrnJ;4.9BH.01<(2Ar!n nr@nrAA n!nnnrn !rnnr@rnnrn rnn(2nrnnrnn rnr,nnn rnrnr!nnnr@rnrnn rnrnnA@rnrrAr rr!n( nnrrnrn!A,Annr rnrnrnA nnrrnrnnrrnnArnnr Anrnnn !nrrnrnr( nrA rnAn("rn'AAnnn rnnn!n rnnnnrnr! nnrnrnrr ArAr!,A! n(*r! nnnrrnrr!rr22 n 'nnn nrrnArnnr;((rn' rn<(r nArArnnn rr!nrn@r n(rnn? ,AnnA n@rnr$nrnn rnrrrn nnrr,A!( nrnrrrnn rArrn rnr!nnnnr nnnrn,n rrnr!r("'n n!nrnnrn rrrn' Arnr r(r$nr!'nnr rn"rA

PAGE 76

:> A,Arnr'rn!r nnrrr(/B "'nAn,rrnr rrn rn@rnnnr n nn@rnrrnA( rnrnnn rrnnrrnnr (n' nnrnrn!nA rnnn rrrA @n$n( nrAn nnrn rnr(rn nrA% ? n n rrnn'rrnn nrArrr nr rSrnrrnnnrrrrnrnr r rnr-$nr! nrnr,rrnn(/> nrnnArr rr''nr nn@rn$nrn@nA (rrn r,nrrrrnnn rnrnnrn@rn $nrnArr'nn nrnrI,nrJ InnrnnrJ!rnrr n$nr!@rnnrr /B@'Irr rJ'n(Vnr5r n r ;6AE,%A'81:9<'B8?8=>(/>'I'rn#n' rn"r2!nrnr'Jn(n* )r n '(n#rn#;6AE,% n' /00/<'8/1(

PAGE 77

:1 nA(/1*n$nr!@rn$nr, n'AnArn IrrrnJIrJ(.0*A!nrn ,nr'Annnn rrnn nnn!nr (*rn nAnA$nrn@nA' nnAn,nn nnrrn ( *nrrnrnnrn rnrrr n'rrn rn'r nr!nr!rnnr!A rnnr rrrn$nrnr r6n(.8 6nnA$nrnnn8< nr@r rnr!n'ArnnrF nrnrnnr nr'nrnnrrn rrnnn rn@r/<'80>(.0' %% '88.(.82r+rrn 6n$nrnrr rnn'Arr <" 4rr;4,% r!rnrr'811.<'=:?90(

PAGE 78

B0 nnrnnnnrn rArnnn nn'nnrn( 2rnrn n 'A rrrn!nrnnr!A rnnrnn !6n$nrn (2r81/8?81//n n% 'rrrr rrnnnr'nrnr! 'nnn !nrrnrrnnnn nnr nAnrnn !nnAr( rrnrn!nI rnrrJnnIrnr r!rrnArnrrAJ;2 88=<(r!r nrnrrnrnrA nrrn81/=n' 'Arr4,72n n rnn nrnrnn!rn(r rnrnn!rnn ArArArnAAr 'rnrnnnrn 3 (rrnrnn 3 rIrrnrr nnrrn2!nrAn Jnn 3 Ir!rnrJ ;.B<(nrnnnInr nrr$nFrn r'nnnrrnn nnrrn??4rAr! rnr$nrJ;4.0BH/:.<(2nA 'rnAnn nnnnnnrnrnnr nrnrr(n Annrnnn@rnrnr nnrrnr

PAGE 79

B8 nr(n'r,rn! @rnrrArA @rnrnrnnrrrr !@rnnrr Anr( 2nrn!r@nrAr nnnnrn nn?,AArnnnr nr'A!nn nr!CnnrAnnr nrnrrnrnr nAnnrrnrnnrrnn n!nrr nrnr(Anrnr'A ArnnnnAAnr rnrnrnAnnrrnrnnrrn rn?,A nnnrnrnrnrnAnnr rnrnnrrnrn rrrn(*A!Arn @rAAA rnrrnrnn! nnr nr(6AnrrnAnnnrArn nr?,Ar rrnnr nr(-r'nnr rnrnrnrrrn nAr!nArnnrnn n'nAnnnnAn rrrnnrnrn !rnr( 2n!rnr'A!n! nrFnrrrrn nrrAnnnnrr nArnn (nr'rrnr nnnnnrr' r'r'n(;?nrn rrnrnr
PAGE 80

B/ !!'AAnr?, Arnn(" @'rArr!r2Anrnnr rnnn'nn Ar2nrnrnrA nnrnAn 2,Arnrrn!n nnnrn(* nrnr,nnr nnrnnnrr nnn@rrn,Ar,( ?,A! Anr,rArnn nrrnAnn rnrnr( rrnrnnnrnnAAnn ,nA?,A rrrnnrrnr nr(A!' rnrFnnn nr,rrrr nrnr',rnnnr nrnnr? ,Arnrnrnrn nnn(2nArr nrnAnnr?,Arr rrrnK 2nA'ArAnrn rArnnrn nnrArnrr nrK*n @rnnrrnnrnrn AnrrnA,'!n AArnnnrnrnrn rnAr(n nrnnrr'?n nr@rnnrr'An nnrr nrAArFnnn r'rrHrnrnnnr rnrn rnnnAnn !nnrn

PAGE 81

B. ArAr!(*ArFnnA rIn 'Jnn@r'nA nrnr( n?,Ar!!r,A nnrn r'nnrnA nnnnnnAnr rnArnn,rnr( -r'nrnrn Anrrrn nnrnArrrn?,A (*n ArnnnrnrnrArnrnn @nnrrnr nrr!(2nrnn' 2ArArnrA rrnnnnrr'? n?,Ar rnnnr 3 Arrrnnnr 3 n!rnrnnrrnA nrrn ArA!nnnrn !'nrr nr(r 5nrFnnrnnnnr n(nAr rnrnrnAnnrnrrnn rnrr(rn rnrnrrnnAnrnnr'A rnrrA nnAnAnrrnnr(* rnrA nnrn!'An nnrnr( rnrnrnAnnrrnnr nrrnnAnr

PAGE 82

B= nnr'A!nnnr n!rnA'r((nn Ar!nr?,A( nr!'nnrrr nnrnrArn, rnr!(2n' AArAAAn rnrAnrnnr (rnnArn Arnr,nnnnn rr!nrnnr nr(@nn'nn'Arr rnr rnnrnr'rrrnAr nnrnr!n nrnnnrn,r rrrnnr(

PAGE 83

B9 .(26 622-6 6AnnA!rnrnAn nnrnrnr nAnnrrnnrnr' Annnnrnnr nrn'rRrr nnrnr(*rr rnrnrrrn'rn rrr n nnAr nnrrnnrnr( r'nrAr n ( 2nrnn'A!r rnrnr rrrrnnnrr nnnrn!n r!rnr("rnnr'rrr nnrnrrnnr !n'Arr; <(*Arrrr rnnrnrrrnnn rArAnnn rr!rnnnArnrrr nrnrrnnrnr nrrnnnCnrn rnrnr nnnnnr( "nA!n rnrnnrnnr nrrrr n AAnnrnnr nr@rrnnnn rnnArnrrrnrnr rnnrnr(

PAGE 84

B: #!n2nnrnrC"r rArn'rnrrnnnrnnnn rnrrnrn' rrnnAnnnr nnQr!r Inr!!nrJnnnrnn nrnn;4//0H8B9<(n' rrnnrnArArA ArnnA (AArnrnn'r rnrnnr'A nAnAnrnrnr !rnrnnnnn(#nn nr'A!nnAnAn nr!rnrnnnrnn !rrnA'((rnr' nr'rr'n( rnr'nnQrrnnr nnr I4r?Arn??nJ;4//0H8B9<'r((r AnArrnnrArn n'!rrnnrIrr J'n( -rnnnr,nnrr$nnn rrnr'nAr ArAnrFnn nAnrnnnnn rnrnn(rnAr rnrrrnnrrnrr nrn!nnr 'Arrrnrnn nnnrA (AArA Arnrrrnnnrnr' rrnrnnAA nAA@rnrnrnnrn AnA rAnnnAr ( rnnrnnnn n!nr rrnnnrn rnr!n(rn

PAGE 85

BB nrnnnr;4//8H8BB<(*rnn rn'rrr rrnArArnA! rrnnr An,AnArn(# n!An rrnrnnn(*nr !nrrnA nA!r!nr!rnrr,nr rr'r,rnA rnrnr!rA'n( nnrn nrFn!n rrnrrn;4///H8BB<(*rnnn nrrn'rrrnrn nAnn!;r<( nArrnrnnr nrrr!!rn!n r'Annrnr ( ;nInJnI-J<(2 nrnn'Arrr rrnnr!rn'r(( rnnrArnn(*AAr nrArnn 'r((rnrn@n' nnr(4r nrn@nrnrr n'rrnrnr

PAGE 86

B> n@nrArAr!nnAAn ?nrnnAnr nnnn( 6ArrrnnI*rr rnArn Cnnr'nnnr'rrn4r?Arn nA-nCrnrnrnJ;4 8:.H8/9<(2nA'AAr !nr!rn;r((r nA<'An !(*rnrK*rn ArAnnAn!A r! nrAArnAr% LM@rnnn!rnrnrnnnArnArrnr nr(Q-rAnO rn'Arnrnrrrn'Q n rJ;4/>.?/>=H/.1?/=0<( AnrK2Annn nrnr !rnrnn'AnnA An'AAnAnr nnnnnnrn?n r;
PAGE 87

B1 rrnrHrnrn@ n(2AAnn,Ar AnrnrAnrr r;r((A @nrrAnrnrn r<'nnArnn rAnnrrnr nrrnnr'n$nnr nrnnn("@'rnr nnnnrn rnnrrnArn nrnrnnrr r'rrr$'nn r'n( rrnrnr!nrn nr !( rnrnr ( ;n'InnJrn #rrnnr n <(*Arnnr Arnrr!nr' rnn'nIQArnnr 'nnn'n'n' nnn(QAr nn' Q L ( MJ;48:=H8/:'nnrrr<(* n !nrnr!rAnnnr rn'nn'n nnnn!rr !r(*n rnrA'rnrnnrI! nnArn nrnrArAnnn QrnAJ;48:9H8/B<(2 !nr'nrn rrAIn, nQr!'nQrn nrnnnrn@n rrrJ;48:BH8/1<(

PAGE 88

>0 r,Arrrnn nrnr! rn!rn(nrrnn nnrnrnr!rnr! nr?nr ;n,ArAn<( ?nrnrn@nr ArAr!( "n'Annnrnnnr nrrnnnr ?nrnrr nr'nnA'n nr ( ("Arnnrr'A nnnrn'nnr!n;r(( nnrnrnnn<(4nrFrn!nr nn'r n,rnnAnrnAn rnr( nn% 2nLrnrMn'A!'r n nrnArrrnrn'nrnr nrn rnnrrnCrnr,r4r ( rnrrCnnnrnr rFrC rnA!nnrnnr r rn;4///?//.H8B><(

PAGE 89

>8 rrrnnrnrrr nr(2 'A!r!nn rn!( nQnnrnnnnr @rnr( 6AnnA!Arrn !nrnnr nr'AAAnr@rrnrnrn nrrnrnnr nnArnrrrnrnr rnnrrnrrnn n(rnrnrrrnrnr rnnrnrrnnAnr rnnr'Anrn r(*nnnnn!' nrnrnrAn nrnnnn (rnnrrnr nr!rnrn n'nnnr nr'nnrnrnrnnr nnAnrnnnnAn (A! 'nrr@nAnrn! nr(*!n nrnA! rrnnr( nrnrAr!nr!rnrnnn rn rr!rnnnnrr nn,n!r rAnr!( rnrrrnrnrrn nrnrrnnAnr rnnr'Arnnn nnAr(* nr!nnnr'AA nrnnA (*Arnnn,A nr'nnnn rn(*nrrFr AnnArnr

PAGE 90

>/ r!nr!rnr'!rrnn nrnnnnnnr!n nnrnnn r( &2nnrnr 5nA,nn!rnrnnr nrr n (4,rnnnrnnrnr' Arn nrn!nr nnnAr rn!nr!rnrnr nnr(nrn !nr!rnrrr n (Ann!nr !rrnrnnrn n!nn rrnrnr(2nnrn n'AAnnrA nr@An nr!nr!rn'r((nrrn nAnrnrr n,(*AAn rnrAnr! nr!rnrn rnnrArnn'nnrn nrnrnrnr( nr!nr!rnrnnrArnn Arrrnrn nrnrn'nr!( Anrnnr!rnnArA rnrnrnn'n ArrAnnrnrn( 2rnrnnr!nr!rn rnnrArnn'ArnAn nnnAnrnn rnrnnArr;rn rnr!nr!rn< nAnnnrr?n r;nr?

PAGE 91

>. nr!rnnrArnn<(2n r,rnr!rnrr,rn rnn'Anrn!rr'nnrArnr 'n(*Arrnrnrn nr!rnrnnrnrnrn( ,, A!'nrnnnr!rn rrr n rnr!nr!rn(nrnr rAnrn nr!rnArrnnr(2n A'AnAAnr! nr!rn@rrnn!nnnrnrn rrA'Ar nr!nr!rn'Arnn Arnr nr( *!AAnrnnr!rn nrn nnrnr!rn rnn(nr!nr r!!r!nnArAn nrnrnnrn rAnr!nnArA nnnrnnn n,r!rAnr!( "@'nr rnnnrArnr rnnrnnnr Ann2AnAnrnr( Anr!nr!rn@rrnn!n rK*nn rAAnA!rnr! nr!rnr'!rn ArnA,rn(*n r!rnnn InrnJ(2nnrn nnnnnArnA

PAGE 92

>= rInnrJ'nrn,AAr rnrFnr nnnrnnnnnr n!r!nr!rnrnnA n( "nrnr!nr!rnrnr rFrrnr !(*nnrnr @rrr'((n nrnnr r'n!rnr!rnn ,nA,'nnr!!rnnr! rn(*Ar nr!nr!rn'Annnrn nr!rn'A rrnn,(r, nrrnFrrnn n 1 ;nr!nr!rn< 0 ;n,Annrnr! nr!rn<(I2 0 'Jr'In,A?ArrnnA nrn' nAAnrnrnJ;/><(2 nr!nr!rnArn nAAnrn'nrArr @n; 5
PAGE 93

>9 !(4nr'nr!nr!rn n!@r !rnr'nnrn nnnn rrnnrnr!rnr( "rn'Annrnnn nnn2AA2n nnrnr A'nAnrnn rArn!A? rnrA(rrnnn rnrr rr!r'nrnrnr nnr$nnn( &r!nrnr'rnrnA nr!nr!rnrrnnr rnnrnrnrrnn n(*rnr! nr!rnr'Anrnr nnrnrnrnnr nnnAnAnrnr!rnrn nrr!rnn nnrnr r!?nrnnAn, (2nrnnr!rn'Arn nnnnA r(rrnArAr rnnrrnnr! nr(n'A!'AA rnnrnnA rr'nnnArr$ nnrn(* rnnnAnrn!r n,nnAr!r nrAnrnn( %7-rnrnrnnrr r(2nrnn'A AArnnrArnn nrnn

PAGE 94

>: nrA,nn(r nAnr!nr!rn rnnrArnnrnnArn nrArnn'An rrnnAnrrr n,r,Arnrrnnr( n'ArnnrArnn'nr nnnrr rnnAnnnnr !nnA(" @'r2n!rrrn ,rArnAr'nr nnnrrn rrAr (*nnnnr nrnnrnr2 nnnr nnnrrA r( *rrnrnrn rnnrnn n'ArrnnrArnn @rrnn!n rKAnnnrr r!nrrn rnr(2nnrFrnA !n, nr!rnrnnr'AnrF rrnnrArnn nnr(*!nnnnr! rrrnnr( *nnAnnrnArnr r'nrr' nnrnn'n(rrnnrr nrrFrrnAnnnr! nr!rnr(*r!!r rnr!rnr'nnnA rrrnr' Arnnr!rnr'A! nnnrrAn rrn("@'Ann rr'nnrrn

PAGE 95

>B nr'nnrnrArnr rnnrnnnrrr( *nrnnnr!rAn r,rnArnnnr Anrnrnrnnrn,nr nnnn("r'A ArnnrArnnrrnrr nAnnnr!nr!rn r(*rnnrArnn'Ar nnnAnArn AArnnrnnAnn nnr?nr nnrAnrn@n( *rArAnr,n nAn rnrArnnrArn nrrr nr!nr!rn(*rnnrArnn' n?nrnnA nrnr!rnrnnnnAn rn@nrArAr !("@'A2nrn nrr'2 nnrnrnrnnnnr nrAnrnrn r(#nrrr rnrnrn(* rnnrrr!! nrrArrnnK r'AAArrnr! nr!rn'rAnnrnr rrnrnrnrr rr (*nrr,InA nr'Jnrnr Ar,rArnrnr'n nrAnAr r(nrnrnrnnr nnAnnrnr rnnnnrn !nr rr(rnrnrrn (-r'Ann'r!

PAGE 96

>> nnrnrA,nrnrn n'nrnnAn rnnr!n(rrn nnAn r!rnnrArnn ( *AArnn nnnA rArnnrArnn(rn nr!nr!'A rrnr!rn'An rArnnr Anrnn'nnA rrnr!rnnnn nnrrrnr ( )<)+ 2nrnn'Arrnn nrn rrnrnrnnrnn @r!r rnr!nr!rn(2nrrn 'rn,Annrnr nrrnrnnnr (2nrnn'Ar Arrnnrnr nnnrnr( 4nnr!nr!rnrrnnr nnrnrrrn nAnr'rnnrn rrn,;((Arnr rnnr
PAGE 97

>1 nrnrnnnrnr! nrrnnrArnn( nnnr'2 rnrnn'!rrnr !rAnArn(AAn Fnrnnrr!An rrnnn nrK*nn2 nn Arnn!n'rnrnr ?nrnnAnnrr nArnnnnn(Annnnr!rnrnnn r2n AA,nr @rnr!rnr'Arn rnrrnrrnr( 'A!'An rn( *AnFnr!rnrnrn rnnrr nrnrnrrr nrFnr ( nnrnnA !r rnnr'rrrrrr rn'rn,rrn(r nnrArnrrnrnn rrn'rn, rrnn?rnnr!rn(r nAnnnnn nrnrrnnrn r!rn'n$nAnAr? rnnr!rn("rn'r rnrnnnnnn !nrr!nrnr nrnnrnA rrn'rn,rrn;4/81H8B9<(2 n!nrr nrnrrnnrnr;A! nnnnnn<'n

PAGE 98

10 nrrrnnrrn'rn,rrn nrnrrnnr nr( A!'A!'rrnr nnr! nr!rnr'rnnnr nr!(nAnn, rnrnrnAnnnrnn rnr!nr!rnr rnnrrrn(A!' nr!nr!rnrr nrnrnrnrrn n,nr nn(rnrn nrrnr; 8n <( -rnnrArnnrrn nrnnr rn; @ <(nnr',rn&n? rrnrnn nrnrn(r rAnnrnrnr!A Anrnr! nr!rnrnnrArnn;nr n@rrnnrn nnnnr<(nnnnILrMn' nrS rnr'A!'r nnAA,J ;4/8:H8B/<(2nrnrrnnnr nr!AAnr nr!nr!rnnnrrrn ;4/8=H8B0<(rn rrrnA% *rrn'A!'rn rn Arnr'nrnnAnr On $nrn(2n,!nr n rnAnn!n(2nr,r r'nn Arrrnrrr nrr,ArrnnSrnrn rrn

PAGE 99

18 rrrnrrrnnnA;4 /8:H8B/<( 2nnnrrnrrn rrnrnnnn rnnrnr!rnr! nr!rnrrnnr( rrnnnrr rrnrnrrnr$n rnrrnnrnrn(" nr'AArnnn rrn'rn,rrn rnrnr? rnnr!rnnnnr!nr!rn rrnnrArnn( *rnnrrr'AA!nr A?rn nr!rnnrnnr rnrnr! rnrnnrnn!n r(*rn rrrrn(A!r!'A AArn nr!nr!rnr'Arnn,rnnr nr!rnrnrnnr rn'nn A,$nn,(rn A!nAnn@rAnr @rnr!rnrr, rrnrnnrrn n!rr(r rnrnnA$nAnAnn nr!rnrA! nnAAnn,AnnnA nnnnnn(2 Annnrnr! rnrnn'A nnnrnnrnn r!nnn?? rnnr!rnr(nr!rnrnn rA!n nr(

PAGE 100

1/ *@nnrAnrnrn rnnrrArAr !nnAnnr!rnrnnnn (nrnrnnr nnrrAnrr n,; < <(I2n,'J r'In!nArAr rJ;4/8BH8B.<(2nr rn,nnIAnQn! J;4/8BH8B.<(r rnrnnAr'nn!n rnnn nrnrn rn@n'n !nArnnrA rnnrnrnn rnr,rnrrn;4/88 H8:><(*rnnr n,nnArArAr' nnrrnr rAnrnnrnnr rnnrnnr rr(22rrnrnn'2 r,rnnrnn nnrnnrrr( "rn'2rn,r nnrnnnnnn 2!rnnrn nr'nnnrAn n,nAnrrr nrnnr(2nrArn,n rnrnnrnA nArAnrrArnnn nnAn( *nnrF??rnnr !rn nnnnnnrr( ArArnrnnnr n??rnnr!rnrr@r rnrrrn' Arrnrnnrn ,nAnr( nrnrnAnnrr rnnrnrnnA

PAGE 101

1. rrnrrrn,'Ar nrrr nrrrnAnrnrn nrnnr( *rA?rnnr !rn@rrnn!n r(nnnnrAn !rArnnr'nr nrrn'@rrnn!n nnnrnnrnrnr r(*nr!nnn ,nnnA nnnr(6?rnnr!rn @rrnn!nrnr( *rnrnnr!rn'AA A! rrAn!rnrnrnnr rnnnr( "Arnrn'n@nn ,rnAAnr? ?rnnnrrrnnrn rnnArnrnr! nrnrrnnrnr(rrnr nr!nrnrrnnrnr r'r'nnAnrrnnr'A nrnr(* !Arnr,nnA nrnrA Arnr!nr!rnAA rnnrArnn(2 nnr!nr!rnrrnn r'n?nrnn nrnnrnnrrArAr! Anrnnnn Anrn@nrArAr 'nnrnr,A nnrnnnn-; (
PAGE 102

1= 4nrrnrnAr Arnrnn Ar??rnnr!rnrr, rnrnnrrArn r'Anrnr( nnAAr n??rnnr!rnr'AA rrnnAr @rrAnrnnr nrnnrAnAr( rr!rn'AnnrAnrr nnrAnAr(n' AAnAnnrnnrrr 'rn,rr nr'nrnnrr nn(2nrnnrnrnn rnnr!rnAnrnrn rrnrn n!'?rnFrnrnrnn rrrr!r rr!r("r'nrnnA nrnrA r??rnnr!rnr( r'nrnrnr!nrnnr nrrnnAnr rnnrArnnn nnAr(Ar ??rnnrrnnrrnrAK "r'nrnnrrn !nnnnn!$ nnn'!Ar rnrnrnrr nrrn(rrnn nI!ArAJ;4/8BH8B.< rIArnn nnrrrn J;4/8:H8B/<'nnrrnIrn Arn ,Ar'n$nrn!,AJ;4/8BH8 B/<(rr'rn,rn! nrrrrn!r nrn$nr r(2n,n,nI 7 J'Ar

PAGE 103

19 IrArrn,nrn nr!nJ;4/8/H8:><(r rnrnrnnrrnr n,Ar rrn(I!nr'Jr'I, rrnArn' rn,'r,'n nnnrnrnSrnn ,'nnnnrnrJ;4/8BH8B.<(* Ann! $nnn'rrrAnr rnnn$n nrrn'Anrrnnr nrnAr nrnrrr nrnr( *rnnnrAr' nrnnAA rrnnAnrnnr'n rrAnr Ar("rn'ArrnIn rJnr,n !rn,nn@nnn Ir!J Arnnrrnrnr n$n(*nr'Ann nrrnnnnrnA n!'rrn Anrnrnrnnnn nnnr( rrrnrn rnrnrnA InrJrrrnr nnr(*A rn??rnnr!rnrr, Anrn!rrnnrArn rrW'nn@nnnnA !ArnnnnA r'AAnArrnr rn'r nrnrnnArrrn nnnnAnrnrn (

PAGE 104

1: r 6AA!AAnr!nr!rn'rr nnr?? rnnr!rn@rrnn!nrn nrnrnrrnnr nr(*!AA??rn nr!rnrnrn nnrnr!rn rnnAr rnnnnrnrn nrnnArnrnr nAnnrrnnrnrnnA rrnn(2 rnrnnr'r??rn nr!rnr@n rnnnrnnnr nnnr nrnrnnAA ??rnnr!rnrn n?@nnrAnr nr(n@n nAnA(2nnA n'AArnnnnA Ar!nnnr rArAn nrrAnnAn rnr'n! nnnr(

PAGE 105

1B =(-24252E-"426&-6245" -2-6 nrnrr nrnrnnA! !rrnnrnn!A rArAr nr(2nrnn,nrnrn AArnrrnr nrnrrnrnr !rnr n( rArnA!rAnn nr,rnnA rnrAnrrnnr (nnn nrnr!rnrnn 'nrn !rrnnr!nr!n( r!nnrrnnA Annrnr!rnr!r nrnrnnrrArAr !(nr!nnrrnnA n,nrAnr !nnnrnnrnnrAn rnnnn(A nr!Anr n@nrArAr! ;((nrr<( nrnnrrnrn nnn?nrnnnrn nrnnrnrnn nnr(2nrrn'rnn nn?nr!nnrr nnnn(r rnnrnrrrn

PAGE 106

1> rrnr'!n rrrnnrrnnn n( nnnnrr nrnrrrr nnnnnrnrnrn Ar(-nnrnr nrnAr'nnn nArnrrrn rrnrnrnrnrr( nAn rnnrnrrnAn r,?r n(nrnnAr ;nrrr
PAGE 107

11 rrnnnr+nrnrn (rn'nr !'rnr!nAA nrnr Arnrrnrrnnnrn rnnr? nrnnrnr(*Ar! nrnrr InrrrJnrrn nnr rnnnr+nnnnnnrn rrn r ( $nr!rAAnr, nnrr AAr!nr n!nnnr nrrArArnr rn(*Ar! nrrrnrAn2Arn nrrrn rrnnrrn nnr+n "n#n 'Ar+nrrnr rn r <7(( ( !nrrnrn r'A!nAAr nrnrnnr rnnnrrnrnr rnnrn(rnnrn nrnrrnrnr! nrr n rnnrnrnr nr(2nr nrrnnr'rr@rr nnrnrnrnnrnr A rArr!nr @rn(*r!rrnnnr +nnrrr "n#n 'rn+nr nnnnrnr@ nnnrnrrrrn n rAr n (rnnrrr rnnnr+nnrr nrrrrn'AArr rnnrnrrnr nr!rnnrnrn nr n@nAnr nnrrnrn!r(!rnr nnr'AArnnnnA;rnr nnArn
PAGE 108

800 rr'AArrrn nnr+nnr n'r((nArArA$nn nnA( !rrr7rnrrr 4rrnrnnr+n nrrnr !r+nrnnrnr' r!r, rnrnnnnrn nrrrnnr nrrnr(rrnn +nnrrr rnnrnrn r rnnnrnrnr r ;"8==<(rn+n'n rnnAA nnnnnrnnr@ rnAA(2 nnnrnrnnrrrnr@ r'An nn@r'Arrn rr(rr nr!rnnr r'r((ArAr rnr@rnn nAnrnnrrnr( nrnr'Arrnnnrnn r'ArnnA A@rnArnrn(* n@nrnAK rrArn+nrrnrn nnnrn nnQAArn+nnQn ;"8==<( r'rnnrrrnrr nnnArnnnrn rnrnr;"8=9<( 2nA'nArn nnrnnrnnn' rnnnrr(

PAGE 109

808 *nrnnnnA@rnA rnrnK*A nnA@rnArn rn'nrnnA@r !n!rnr rnr!n(2A @r!rnA!r rnr!nrn 'Annr,rrrnnr n(2nn nnnrrrrn'An nr,nrnr !nnnrrnrrn(nrnnr, nrrnrnnrn rrnAnr nr( 2nrnrrrnrnn Arnrn! nr(rrn@r +nrnrr +nrrnrnr("+n nrrrnnrn! rrnnr ;"8.B<(nrnnr nnnrnrn'r(( nrnnrrn' Anr;"8=B<("n nnrn rnCrrnnrrn (+nnn rnrAnn(-r r nnrn,rnr nrnnr@r nA;"8=B<("nrrn'Ar nrrnrn'r((n rnnr!r@rnn r'n rn'r((nr nn,rnrn r@rnA(rr nrnnnnnnrrn'

PAGE 110

80/ +nn!nnnrrnA nn!;"898<( n'+n!nnrnr nnr,nrr rnn!(rnn+n nrnrrrnnn r!Ar 'nnrAnnn nrr( r'rr'rnnnnrn nrnr'r((n nAAnnr,nnr r(rnnrnr nnr,nnrnrr rnnr!rn nA(Anrr'nr rnnnrn rnr!rnnA( rnrnrrnnr nnArnnr(A rnnnrnnrn rArnA(2nrr nnnnrn 'nrrnnrrrnr (nnnnrrrnr nrrnrn!nA rn('nrnrn !nnnA(;"89/' ==9'4=B.< +nnrn!nrrAnr nnr!A;" 89:<(*nrnrrnn+n nrrnAAAA nnrnrnrnnArA Arnnr,nnAn rnrnr!rn(r Ann+n Annrnr!nrnnnrnr rr(nr'r AnnAAnnrnn nnrrn( 2n!rrnr!nr'A!n rnrrrnnn!nr

PAGE 111

80. nnAnrnn nnrn;" 8:=<( nnrrnAnrnnnnn ArArrnrn @n+nnrnnrn nnrnAn+n @rrnrn!nnnrn r(2nrr+nrnr n@nrnnrnrnnrnr nnnnrn !nr!rn(2 rnnrnr @rnA'Annr, nrnn rnr(2nnnr Annn+nr rnrnrnAn nnnrnAnnn rn'Arrn+nrn rnrnnnrn nnn@rnn 'rAnr!nn !(A!'rnrnrnr nnn A+nnnrnr!n nrnrnrr( rAnn$nrrnr rnnnn rnr,nnrnr !rrnr+n nn( 2nnrnrrr r+nK *rrnrnrnnr!r n+nrrnnrn nrnn+nnnA'r nrnnnn rr!nrArnnn rrIrnJrr rnnnrn(2n'r nrnrn

PAGE 112

80= rrnnAnnn r!rnn !nrAr(2nr'r rrnnr@rn rrrnnrrnn nnnrnrnr rrnrnnnrnr!r @rnA(*r+n rrrnrnrn r nr!rnnrAn' +nnn!rnrn, rnnnn nrnAnnrnnrn rn'!rrrnn +nnnrn( *rnnr!nrr'A!nnr nrAA nnn!nrnAn rn nn(rrnrnnn Ar+n nn'!r+nrnnA nrrnrA(r nr'rAn+nnrn 'A nnnAnrnnA,r nrrnnA( !nrnArnrr! n(rrnrn( A!'!nrnnAnnr rn!'nn( *!nnr,nr$ nnr?r?rnnnrn nnrrnnA( rrrnrrnn rn(rrnnrnr rnnnA,r(rn nr?r?rnrnrnr nnrnnA'A nnnr,nrrnn nnrnrn(2nrrn

PAGE 113

809 'nAAAnr,nrn Anrnnr!rn A'nnArnrnn@n+nn n( nnr!rnnnnr rAnr ArnArArnrnnrr n!A, rrrn!nr; n!rnnrAn2 rnnrrrnr !rnnrnr<'A!r nAAn!rr rn!nr rrrnnnr+n( nrrQA,r rnnrnrrnrn! rrrnnn rrrn!rn@nnr( AArA,rrr nr!nr' ArrrnArArr nrnAAnAn rnnr!rn!n rnA(nn+n' nrnAArr! nA!n@r !nrnArnrr! n'r(($nnn rn(rnr'+n!r ArnnrAnn rnA!n,r,'n+ nnnAA nrnnnr! rnnA(rnr n!nrrrnrnA r+nnrnnr? r?rnnnA AAnr,nn rnrnr!nnnrn rn(

PAGE 114

80: *rrnnrnnr nnAn rnrnrnnrn rrnrnr !rnrnnn!r r!rnrrr( nAnrnnr!r nrrnrnr' nnn'nnA nnnnrnr( A!'nrrnrn r'nrn r!!rr!n;rAnAnr nr!rnrnnnnn< nr!n;nnrnrnrn nrnrnn,rnr nnrnnnn<(Ar nn+nrrnrnrnA nrnnnrn nnrnAnnAn rn(-nrrnr nr'Annr nnAnr!rn(r rrrnnArAr+n rnrnnA$nnnrn rArnnr nn(nr!nnr rnrnr nrrnnnrn( nrnrnrnnr nrnn,r!rr? nr n! nr rn!rnnn(..-nrA?nrnnA nr( ..2nrrnnr!nrr rnnnrr n !Q rnrnn(nnn nAnnr ;nrQnn
PAGE 115

80B r!rrrrrn nrnr'rAr Annnrn nr!rnrn nAAArnr nrrnr nr(rrnrnnn?n rnnnrnnrnnrr ArAr!r!nr!rnr Anrn@n rArAr(rnn r!nr'nrnnrnr nrnnnrr!rn' nnr r(4nr'rnnrn nArr!rnr nr(*nrnnnr! nnr'nnrnrnn ,rnrnrnnnn'nr rnrnrr!rn( !nrnrrnr nr'AA nAnnnrrrnnrnrr nnr'r((nrrrnn,r ?nrAn!'rrn rr!rn(2n'A A!rrnr,n nn!,rAn rnrnnr,rnnrnr nnrrnnrnr ( nn,rnrnrnr' nr!rnrnnnn(2 nrrnnr nr'nr?nn rnnAnrnrr! rn(*rnnrA ,rrrrrnr r!rr22 n ( rn!nnnrr nnAAn nr'nAnr! nnrrn nrnn$nrnnArA @rnrrnnn!

PAGE 116

80> rnnn(#!'rnr nnrArnn nrr!rrFn nr?nr !rrrn@n( 4rnnnr rnnn r!nn'rnrr nnnrAr nrnrA nrn(rrnr nnnrrnrrn rnArnn@rr n(nnrr!r!'A!@ rAn(nn! nn'An@rnn nrrnn@rAn nr(2rA%I*r rnArn'rn rnn4rrnQn(4 rnnrnrn??r'rnn rnrnnnrrrn@rr nrnrnrnrrn nr@rJ;4/>8H/.B<(r nrnr rrnrrnnn!nr rrrrrnnr Annr( rnnnrnrrr rnnAn nn@rrnnn ;4/>8H/.B?/>9H/=8<( A!'@rrnnnn AnAnrnrr, n,nnrnrrnn(r nn% nr!rn'n r@rnAr(2rn r' A!'A!Ann??4 r ArnrQ(rnr

PAGE 117

801 nnrArA@rrr Sn nAA$nQnr;4/>/H/ .1<( 2An@rAnAn n@rnn n'Anrrrnrnrn rnK4n !rnr'rnrnnA nnr,nr! rnrA!nn rn(n'nnnn rnAn;4/>1H/=9<(In'J rnr'IrAn' Arrn,!rnrJ;4/>1H/ =9<(4r?nA?nnn Ar?nAnrrrnn( AArnrnn'r ,rnnnAA$nr !nArA @rnr(*An!rn rA rnnAnrnn(A !'nrA rnrrr@rn(" @'Arr nnr!rnrrn,Ar rnrnAn' rnrnr!rnrrr nr!rnn rn(4r?nA?nrr rnnnnr @rnrnnnnnAn rAArr(2nA' r?nA?nrr@r nrrnnArArA n!nrn nnr? nrnnA!rr'(( rr'r' n(

PAGE 118

880 6AnnA!nrAr n,nnr nr?nA?nAnnrrn 'Annn rnrnnAnrnnn r?nA?n rrrrrn("rnAnr Ar?nA?n rAnr!r nAnn@rnr nnAAnnr'nA nr!(r AAnnrnrnrrnn $n!nArA @rnrnn,rnnrnr rnnrnrAn!' r',rn'r nrnr ( ( rnrFnrrrn(2 n'rrnrnn rrrrA@rnr( r, nrA@rnrnn Arnn,'nrrrnrr! nrnnrF(r nnIQ4rnArrrnCnnr n'nAnr rCrrQ4rnnr r'rr! ArnrnnrFnrJ;4.09H/:8<(2! @rnAnn rnnAnnrFnrn$n rArA(* rnnAnrFrnrn!r ?nrnnAn,' ((rnrnnArnn' ArArn nrnn!nnrFnnrr Ar(*Arn nAnnrFnrrrrnr'A rnnAnnrrn Annnrnr! rnA$n( A!'rnnnnnrrrn rr!nrnnrF(

PAGE 119

888 'ILMn'rrrn'r!rnr nQnrF'nrAr r'n'rn J;4.0BH/:/<(nrnnrrnr @rn(rrnr!nn@rn rnArnrnnnA@n nnrF( rrn,rnrnrnA nnnArrrnrnnr nrnrFnrn nnAn,rnnrr?n A?nnnrn nnrFnrrrrnr'nn rArnrrrnr (nrnnn@ nr; 7
PAGE 120

88/ nrnrnrnr$nr !nArrrn( 4rrnn$n!nA rrrnrrAAn, nrnrr'Ar nr'!nrnnr nr(!rnnrnnrrA rAAn !r,rrrA'Anr rnrrn A,rnrn$nr!n @rnnn,nnnrnr nrnnr ( r(-rrnn$n!nn A rrrnrAnnr rrrn( "n'rnrnnnnArrn rAArrnnAn nnArr'rr!r!' rnr(rnn Anrrrn?nr;4 .0BH/:.?.0>H/:=<(nA nrnrnnrn nnr rrrrnnn; ,7 .H/.1<("nrrnA' rnr'nn InrrnL Mrnrnrnr!nrnnr rArnn( rn'Arnrnrrrn'Q nrJ;4/>.H/.1?/>=H/=0<(

PAGE 121

88. 2nrnArrn n(2'r! @rn'2 n An2'((2n'r!','n('A r,n' r!','n('nAn nr!rnr2'r' (nr'An nnr nr!nnr( *Anrr nAnA'Ann 7 r(n'AA nrrAn n(n'A!' rnnrrrnrArAn nn(nr Arr!rrFCnrA Annr(4r? nA?nnnrnn nrArnnn !nr!rn nr!rnr'r((rn, 7 rnr'nrrArA n(* ArAnrFr?nA? nrAr nnr?nr(*Annrr Ann 'Arr!rrF(nr'2@r n@rnrr!r A2nnnA2r'rnr2A r(6n,' (*r' Arnr rnCnn( *r@nAAA n! rrrA,!'r nnrnr(r !nnn(r rrnnrnnr nrnAnrr nrn

PAGE 122

88= n;nnnnr<( !nnr rrAnnnn(2nA $nnnnrr rrnnnrr? r,n'n nrrn'Ar rrnn nnn(nnnr rnr nrn(r? nrAnrnrr, rnrnnnn (*rnrnnnr nrnrnnrn Annrn nnr(A!'AnA!nnn nArnrnrrnnr nrnAArn 'nnnn'r!n nnrn!'n nrnrrn( nr'nnnn$nrnA nnnnrnr Ar(2nrnrrr!rrF$nr! rnnn,rnr rn!rn( 2nrA'Anr rnr'nrnrnnnn n'rr!rn'rnr rnr'nnrA, ( r!rrrrnrnnrn nrnr 6AArAnrnAr,n rnrrn n(2nnnrn!r@ 'AnrAn nnArnn@rrnrn nnnnnnr? nr'rrnrrn A,'A,AnrnA

PAGE 123

889 ,r,nnnr nrrnn(-nr AnrnnAr nrrnnr An$nnrrrnr nrn Arr(rAn rr,nrrrnr rnnnrrnnnr nr(Arrn 2nnr'nrrnnnrrrnr r!rn@nn( nnrAnrrnnA ,@rrnrnnn nrnn(2nr nnnrn$nrn rnnrnrn nn(n'rnr!n,r Arn(2nA'r nr!r!r!nr nrrnnr! nnrrrnnn Ar!rr@rrnrn n( *nnrnrnrnr!n rrrnrnn rrrrnnnr+n nrrr "n#n (rr'AAnnrr r+n nrn(-rr +n'rnrrnnr!n nnrnrnrn AnnAr!n? rrrn;"/08<(4rrr rnnnr+nnr rn'AArrrnrnn rn nnr!n@rrnrnnr nnr?nr' Arnrrnnrn nrr(

PAGE 124

88: *rrrrrnr nnn nrr+n r n <7( ( (rr@rr+nnr Ar?!nr( rnnnrrn+ nrnInr$n rnnnnJ;"8>1<(*An ,rnrrnr' Anr@r(@rrnInr,r nrrAr'r(( nnnnrn$nnn r'nnrrrn'nn n'nArJ;"8>1<(2nA '@r'r((nr'r rnrrnnnnnArnr nnr(rnn +nrrnrnArIAnn rnnJ;"8>1<(*n rnnrrnnKI n'Jr'Irn nnrnr'rArr nnrnAnrn nJ;"8>1?810<(*r?!nrr nrnnrnr nnrnr(rr! An@Ar? !nr;"810<(nnA !nnrn IrnrrnrL ( MJ;nnrrr<'nr nnrnrnr(*nr nnrrnnA !rAnnrI rnrrJ;nnr!' rAnnr<(*n rnrnrr'A nrAnnnrrn nrrrnrrA( rn@rAn+n nrA +nnnrrnn Ar?!nr(r

PAGE 125

88B r!!rAr?!nr'A! nnrn InrrrnJnr'rr! !(2Ar?!nr' nrrnrnnnr (rnnnrr r!!rAr?!nr'nn nr!!rA( "+n'nr$nrnAr nr!rnrr nnnnrrnr' Arr@nnnr nAr( rrnn'nr+nrnr nr'nr nnrnnnrnn An rr@r;"810<("rn'A nnA2nr 'nrrnrnnr Anrnnrnn( A!'rnrrnrn nrnnrA nrrn(-r r+n'n nnrnnAnr rnnnrn A'Ar'A,A'rnnrr nr!;"81.<(* nrnrnnrrnr! 'Annrn nr;nA<'nAn nrnrr nrnnnrrn ( rnr!nnnrnr nrnA' Arrnnrnnn Arrnnn Anr'r'n rr nrrnn(2rA'I? rrrnJrInrn

PAGE 126

88> J;"/08<(nrArn?rrrn rrrnnrn nA(2nrnrnnrn nAr nAnnrnr'n nrnnrnrn n(r!nrrrnr nnrrn n!r$nrnr!nrn 'nnrnrn@rrn rnr!nrn(*n@rnrArn nr rnnnr+nnnrrnr nrA!!r (nnnrrn +nrrr nrnrr!rn(-n+ nrnrnr' nnnr!rnnrr nr(nr' +n!rAAnnnrnn !rArnn nrnrnnnn( -nrrnr nr'An,!rAn r!nnA nr!rnrnnnn(rnn, nnn!(2n'A !'rrnnn?n rnr!n? n!nnn(* n+n'rAn @rrnnrrnr(2nr rnnnnnnr rrrrr!+nrnnr nnrrnr!.=' .=Innnn@rArA nnnrrr! rnrJ;"81:' r 7'.8<(

PAGE 127

881 rnrrnnnrrrnr rnnr,rnrnn ;"81B<( !Arrnrnnrr r'A'nnrrn' AnAnrrnrrnrnr! nrAnrrrnrn nAr,nrr nrnrr rnnnr+n(nnrr n@nnrrnr nrAnr!rnnn? nrrnnr rrnnrr(2 nnr!n rrrnrA'r rnrrn n(2n'rnrnnn nr!nrnnA Arn+nr nrnrArnnnr! nrnnrnrnnr rArr( 2nrrnnnrnnnnnnr nnrnnnAr A,rnrrn!r r!rnrnnnr nnnArnr nr(-A@rnrn rnAnA,n rrrnrnnnnn rn?rnnnArA, rnrrnn nrn?rnnnA rnr'nnnn Arnrnr ?r'Arn

PAGE 128

8/0 nnArA,rn(.94nnnnArA,r nnnArnrrn ,nrnnn nn'nnnnArn rn? rnrnnnrnr nn(nnAr A,rn? rAn!(2nr nrr,nrnnrrrA nrFnnrnr IrnJ;4.8.H/:><(2nA' r'nrnnr rnnrn?rArnr nrn,'nnrn rn?rrnn,A rnr( nrnnrnr( *nrrn nnn'r'n@rn!r nnr!nrrn rnrrrn(6AAr rnrnrn@r nrr(*nrrrn@ #nr5n'nrr nrnnrn*'I2 n(2n(J7r r!nr@nA nnAr nr!An!rnnr!' ArrnArn 5nrAn,rnrA(.:*F5nrnnrrn rrnrnrA(* nn5nn rrnrnrn(r ?nrnrnnrnnrr .92Ar",nrnrnr nArn??!rnrr r I"nArnnJr %n**r! ;r% r r!rn'81>><'88?/9(.:"@'",nI2n* n*nJr %n** r! '>0?1=(

PAGE 129

8/8 ArrrrAnn nrnnnrnn rn*(2nrAnrnrn rnnrnr5n nr?nrnrnr 5n(-nrr nrnr'n!A r,nn5nrArn !rnnr!nr(rA nnnrrn? r'r((nrArnrn n,'n(A!'n rrnrnrArnr nn5nnrr rnrrnnr,n ?r@rrn rnnrrnnrnrr rnrnrn(2 ,rnrr'5nrrn!r nrnrn nrnnr( *AnrnrrA nrr rrrnrnn'rnr Ar!nrnn Arn(nAr nArn@nrAA r!nrn?,AAnr nnr(" rnrnrrrnrnr n'AnnnrrA nnrrnrrnn rnnnnArn nrn,A( Anrr'Arnrn rrnnnr +n(nn!rrnnnr+ n'rnnn+nn ?rnrrrnr ArnnrArnrrrn;" /0.<(*rnnrrnnnr'A !r@nr

PAGE 130

8// rr("AnA!r 'rnnnnrr nnr?A nnnn(rrnnnrn+nrnr nr'Arrn nAAr!n!'r ((AA!n rnrnAArA! nn(! nrArAnAnr?r rnn,(*n! ,AAnnAnrrA n!rn rnr(*n!nr nnnr nrnrnnnnA nnrnn;< nrnrnrn(rnr 'An!,A AnArrnrA nnnr !nArnn nnr( *rrrnrr nrnr( !rnrrnrnAn nAnrnr nr(#nrnnrnr' rArrrnnnnr? nnr,Anr!rnrr n(rrnrnnArr rnr,Ar(nn% +Annrrnr n ArrnrnnnrAn r Ar(nArrrAnrn nrr (nArrrrr,rn ,Arnr(2nr,r,Ar nn nnr'nn ;((r<,Ar;" 81><(

PAGE 131

8/. *AnrnrA rn,nrr nrnn@5n(25 nnrrnr rnn'nnArn,A nrnr(5nn! ,An?nr'((r rnrnrn'nAr rrnnrr(n!,A nrnnrrAr rr'nr,Anrnn rnrn5n nrrrnrnr n(nr'r5nn nnrrrnnr 'nnAnr rrnrnrnAr rrnrrnnr("r' 5nnnArnnrAnrn nn(rn rnrrnnrrnn(5 nrr nrrrnrrrn r(2nrn !rrnrrnn 'rrnA!nr nn,n?rnn, Arrnr(2n A'5nA!n!nr nArArrrnn n!rnrAAn nrnnrn AArn(2nrrnnnrrnn n5nnArn@rrn ,Annr'r@r rn,Anrr nrnr(r'A!'rr nrnrnnAnArnnr n,A(rrnrnrnn @rnr@r rrr,n'r rnAr!nnrn

PAGE 132

8/= nr?n,An nn'n rnnrnrn?nrnn rnr(2n !;rnnr
PAGE 133

8/9 9(4-#26&-624526-6&6 C 7526&426&26 622-6 2nnn'AAArrn nnr+nnr rnnrAA rnr r!Anrnnr(*Ann rnrr +n'?rrrnrnAr rnnrArnn n?,A'rr,A rnA nnnnrnnnr A(2nn'nAnA rrnrnrAnAnnrrn nrnr(2nArnrnn Anrnnr'Ar nrA!nnn rn!( 2nrnAArrrnrnn rnnrnnA rnrnrnAnnrrnnrnr (*Arnnn rrnrnr'rnr !rrrnnr'A nnArnn,AA r(2nnn'A nrnnrrrnrr!An ?nrn,n nnnnrnnrnnrnrr AnnAr nnrn@n(nnr nr'nrrrnnnr Arrr!rnr nrrrnn(*

PAGE 134

8/: rnrrnnA Annrn,n rrrnnr!r?nA ?n(2nrnAAr !nAnnnnrr?nA?n rA@rnrrArA !nnnrn !(-IAnJrrrn'r(( n'nnnrrrn r!rnr rnnrAr( *rn!Arnnnnr rnnrnrrn rrr!nArArA rnnr Anrrnnr(*r nr!nr!rnArnnr Arnn'ArnnnAn nrnn,ArnArA nArnAArnn r(2nnnr!rnr' Arnrn nr!nrrnr nnAnrrnA(* r??rn nr!rnr'AAnAAn!rA rnnrn! nrnrrnr !nrrnA' rAnrrnnr ( *rnnnr,nnA@nrn !nn nr!rnnnnnrnnr nrnnnr( A!'A!Arnn' r'n,rr6n rnrr'rnrn nnnrnrAr r!rnrnnnrr nnnrnr nrnnrn?n?nnn rnrnnn

PAGE 135

8/B rnnn;(('r' r'n(
PAGE 136

8/> n,rnr!rJ;4.=1H.0/
PAGE 137

8/1 rnn'nnrn rrnnAA$nr !nnAnnr$ nnnn rrrn(2nnrn' ArArrnn nArrAr ,rnnnn ArAnrrnnr( *rnrrn'rrn rrn rnn(2Ann r'Ann rrrnnnrn;4/B9H/./<(A!'r nrrnnA ArnnnAnr'rnr rn'rnrr'n rrrnnnrnAA nAnrnr rnr(2rA% IL2M@rnrrrnr!r4r rrn rnrnnrnnnrrn?? 4r' n'r@rn'rnnr nnrrn' nr(nrnA r@rn'rnr n nrrrnnnrrnr nrn ArrAJ;4/B:H/..<( *nrnn@rnn n(4nr AnrnnnAnrnn r'An rrrnnnrn(AArnnn 'ArnnrAnn 'Annrr rrrn!@rr n(!nr'r nnAnn rAr'Arr?nA ?n(

PAGE 138

8.0 "r'An,r?nA?n rA@rnr nnrrnnr(4 !rrrnr nAnnrrnrnnrrnn nrnnrnr'A Anrnnrr?nA?nA r,r(* r?nA?nrrnnrA'A! nnnn nnnnAnrnn!r rrArnnrn' ((,Arnnrnn'n n!r!rnnnr rrnrnrrnnnr,rnn rrn! A(rnnrAr?nA? n!nrnn nrnnr!n nnnrrn( ArnnrAnnn rr!nr nnrr?nA?n(2n!r n'Anrr nrFnrnnrr?nA?n r; <'r ArAnnn$nr!rnn nnrFnr nrrrrn(rrr nrnnrr?nA? nC@rnrrAnnAr!n rnnrF(rn 'rX9. n 'nnnInnnJnnr r?nA?n(2nA'nnn rnrn nnrnrnnr r?nA?nnnnn rnrnrn;4 .0BH/:.?.80H/::<(rn rnnrr?nA?nA AAnr Arrnr@rn(5nrn rnnrnnA

PAGE 139

8.8 nrFrnnnFn ArArn nrnnnrrrrn nrr?nA?n(rnr A% 8(
PAGE 140

8./ rrrnrnnAr(*An rrnAnA' AnnAr(n' AAnr rAnn( n'A!'rnn rrrnrArAnn n(nrA rr!rrFCnrAA nnr(4r?nA? nnnrnnn rArnnn !nr!rn nr!rnr'r((rn, Arnr'nrrArA n( *AnnrrAnn 'A rr!rrF(nr'2@rn @rnrr!rA2 nnnA2r'rnr2A r(6n,' (*r' Arnr rnCnn(r nrrnr rn'rnrnrFnrnr! nrnnr @r(rnrnnnI,r nnn4r?rnnr ArnArA!'4r?Arn -n'ArrA Anrrn?n?L ? MrnrJ;4.0>H/:.<(4nr !rnnr?nrrrr n'Ann! nr!rnnr!rnr '$nnrn, ( rnrnArnnn rAr( @nnrnrnnnr rrnnnrn rrrnnnn!n,n'r( (nr @!! (r

PAGE 141

8.. r,rnnrn nrnn (nAnr nAnrnrnr( rnrnnrnnrr?n A?nAnn Arr(nr!'nrr r nrnnnn rrrnnrnAr? ?rn; ,7 <(A!r!'r!@r n'A rnnnAnrn$n nr!n(2 nA'rnnnAAr nnnArrn nnrFnr(rrnr rnn,rnrrn !Ar'rrr nnrnnAr rn(2nnrr?nA?n' rrrnrnnr (2nrrnr! nrnnrFnnr?nA? nAnrrrnnrn( nrnrnnrnr rrAr!'nn r!rnnr rrrn'nnArnnA n!nnrFnr rrrnr'nnnn r'rnAn(r nnnrnnrr?nA?n rnnrnr? ??rnnrn n(n'r nnrr?nA?n'nr Arnrrrnrnnr nrnnr!rr@r'nn rnnAnnrFnr nrrrnr'ArA!nr (2nnrr?

PAGE 142

8.= nA?n'nrrnnrn rrrrnrnArAnn !( rrrnnn nrnnrnnrr? nA?n'AnrFnn@rn nrnnr !nnnAnrn(r' rn,r rrnr,nrnAnr nrrr( nnnnIrL Mrn@rnnnrnnnnrr rn rrr!rrn'nrnnn nrnAn!@rn J;4.0>H/:='nnrrr< ( nrnnrrr'A nrr rnnrnn "! rnA,r5,(.Br'r rrnrn5,'rnn rnr r!rnn$nnn r!nrnr(2nA'An nnnnnr!nIr!rrnr nn$nnn(J.>2 nnrr?nA?n'Arn !nrn nrAnr !nrrrn nr!r!!nn$nn nr!nrnr'Arrr nrAr(2nrA'AAn rn$nnnrnn rrrnnnnnrn @rn$nnnrn r!Hrrnr (rnr .B2r+rrn rnnrr < "n ;4,'% r!rnrr'811 .<'r/9?91(.>+rr'=.(

PAGE 143

8.9 nrArrn@nnrnr n''nrn'A% I-nrnr L B!/ M(2!rnr'rnn nnrL 9 MnnrrnAr!;n nnrrn< nnrnrn4rnAnnnr nrJ;4.00H/9:<( rrnrrnrn nr(-' !Arrnrn(2nr nrnr(A!'rr rnnnrnrnnrr?n A?n(rnn nrnrn,rnA% nrnrnnrnn nrn(4nQnnrrrn! L Mnrn'!r nrrnnrrnn 'n rL Mr(((@r Qnrnr,nnQnnr rrnr( rrQnnnQ4r?r r!' ArArr!("nr n r!nr!rrrnr%Qn!n rnr( r'Qnrn'rrnrrL @ Mrrrnr'rnnnnQ4r? nr',r4rArnr ( A!'rr!nr!rrrnr'nrn Ar rnrArnnr Qnr;4.00H/9:<( rnnnnnrnr nArnnIArrn nArnrnrnr! + J;4.00H/9:<(' rArnrnr!rnr rn!'!rArnn nrnnn rnrrrnnr r?nA?n(nrnrnr nrrAr Anrnn(rnrnn nrnrrn!(

PAGE 144

8.: *nrrr!rnr'Annr nnrnr!nrnr nrnArArAnrn( nrnr!nrnrr r'rnnrr?nA?n'r rrnnAr! rrnnrnrrnnr rAr'rAn rrnnrAAnrn(r nnAn rrnAnrr' ((nrrn n'nnrnrn!rr rrrAnrnrn ( ArAnnr'r nnrn r!rnnrr?nA?nArnn nrnrrnrn' 'n,rnrnnnrnnrA AnAr( nn% LM!rnrnArnnr rn r!@r'nI2J'r nrrnnrnAr r L Mr(EnnrrnnA rArnAnr 'n rrrArn n n;r
PAGE 145

8.B rrnrnn nrnr(2nr rnnrr?nA?nnnA rrrnA'nrn rrnnrr?nA?nnnA r!rnnr rnr(*r! nArnn rnrrnnrn'nn @rnrrr rnnrrrnn(2nrnrr nnrrr nnrr?nA?nnnrnrn ArnnnAr( rnrnrnrrnrrrn (nrnnn rrrnrrrnrn nr(nrrrrnrn Arn(rnnn !nnn!@rn nrArnrrnnnnrnA@nr nr(2rA'rIr nrrrnnrnn'r rnnnn rr nrnAQnJ;4.80H/:9<(* nnrnnr nrnrnrn nArn@rn; <(r rnrr@rn; # H8>=?/.9H818<("rA rnnArrn nrnnn??rn;nnr nn
PAGE 146

8.> nrnnA'nr nrr!!nrn nA'Arr@rnnr@ rnr?nA?n( 5nnrFrnnn rrnnnr r?nA?n("r'r! @rn'Arnn nAnnr!r$nn rnnr(2r? nA?n'Ar!nrnnrF' nAn,n Arn!n!n nnrr nrrn;r((nr
PAGE 147

8.1 rnnn@rnrnrnnr rnr'nrr( n'r,rn!@rnr rArA@rnr nr?nrnnrnnrrrr! @rn(2r?nA?n'A @r@rnnn nrrn' nnnrn nrFnrnrrrnrnnA n,'nnnn@rn rr(rnnnn ILnMrrnrnnnLrr ???rnMrnnr nrr4r?nA?nJ;4/1=H/98<( rr'r!@rn' nnnnAnnn nrnnA'r(( nnrrnrnrnnrrn rr!(rnr @rnr@rnr?nA ?nnn@rn nnrnr?r?n?A ("r'rrnrnn nnrnnAnr !nA!r ( r!rr?nA?n(*A rFnrr!rrFr ?nrnn'! nrr ( r!( 6AA,nrnAnAr ArA!n nnrn!rr?nA ?nrr nrrnnrrnn n(nnrnn n'A!nrAnrnA nr nrrnnnrr nrnr rrnnnr+nnrr (rr'rrrnr nn;r+nrn
PAGE 148

8=0 rnrA(* rnnrnr rrrnrrnr nnrr?nA?n(A !'nnrr?nA?nr ?,A'!rr rnrnnrnrrn?,A nnnrnrr n?nr(2nnrr?nA ?n'rAnnn rrnA'n @nnnArA$nn ArArAr!r!n' Annr$nrrn $nrnnrrrr nrnr $nrnnrrnr AAAr!(2nr nn@rn'Annn nrrrnnr(rnnr,nnnrnr'Arn nr! n'Annrn?r nrrrArrrrn nrrnrnrr(A!' rnnrr?nA?n'A !n!nnrnr nrn@rnnnA $nnnArA@rnr' !Arrrnrnn n!!r(*nnn rrnr nr'nrnnnnnrn rArAr! nrrrrnnnr!A nr'AnAn !rrnrr r!rn'rrnrnr n'rr!rrF$nr!rnn nAnrnnnnn( *nr'Ar!r!!nrnn rrArAr! nnrnrnrAnnrn nrrn(rr

PAGE 149

8=8 Anrnn@rIn,rrr rnJnrrnr nrCnrArnnnrnn !nrnnrrArAr !nrnnr'rnr A!rr!rnnn Annnnr(rn rrnnrnrnr nr!AA! @rnrAnnAnnrr ?nA?n(nr'rnrnr nr!Annnrr?nA?nA ,r,rnrnnr nr(rnnrA nr,rnr A@rrnnnArn nnr nrr(*nnnA @rnrnnrr? nA?nKAAnnr nnnrr?nA?nK r!'An@rA n'An @rnnn(nnrr?n A?nnr Arnrnnn(r, rnnnnnrr? nA?nrnrr! Anrn;4.09H/:8<( rrrn'nnrr?nA? nrrnrrn nnnn!r r@r(2 rA% LMr@rnnrQr4r?nA?n r'n@rnnrrn!rA' nnr @nr(nnnnnrnnrrn? ?4r? ?Arnrrr'rr r

PAGE 150

8=/ nr'rnrnnr rn?? 4rnnnrrrn( r!nrnArnrn4r ? nA?n;4.88H/::<(rn nnrArn@rAn@r rrn! nnnrn!rnA rnrrn !nrnnnrr?nA ?n( *ArnAnnr nn 3 rn rrrrArnn nr81/=?81/9' 'rArrnnrnnn nr?n rnnnr4,72rnn n ;.1<(n !r$nrrnr@nrnr rrrnnrn rnA,(A!'rnr rr n

PAGE 151

8=. nr,rrnnrrrnrnn nr 3 nn rnrn n(nnrnrnrAr n@rrrnnnr 3 rn n Arnnnr nrr nnrArnn rrnr rH 3 rnrArnrnr!nrr n nnr n ( "+3 C 4nrnr@rnr 3 rn n'nrnrn n@nrrr4, 72rnn n Annrnrnn rnn!rn; 0n 0 3 1 2 <(Ar rrn2nnr'nnn rrnnnrn !rnrnnnr r!r; 2 < nr;89<(r'Arrnn' nrnrrnAn rnrrnrnn nrnnrrr( rrnrnrnrnAn rrnnrnr nnnnAr; 0n 1 2 <'r((nrr Arnnnr'n rrnnr nrnnnAr; 0 3 <'r((nrr Arnnrnnnrnr @(

PAGE 152

8== rrnnnr 3 rnrnnrnr 3 rrnnrnrn nnAr(*n rrnnnrr 3 Krrnrnn'I 3 rn ,nnL MrOn4rrJ;=.<( r rnIrr 3 r 54 J'ILrMnrL 54 Mr rJ;800<(2nA' 3 rnnn 54 ;nr<'nrr 54 'r((nrnn'n rnr( 3 rn'rrnnnr'n r Anrnrn'rrAnrn nn( 'rnr'nr nnrr 3 %;8
PAGE 153

8=9 nnrrnrr!nr(r rnrAnrnrn r!Arrrnnrrnrr r 3 r4,72n n ;688=0/9?/90<'/0:(

PAGE 154

8=: A 3 %I2nrn,nnrAr nrn nnnrrrn nrnnrnnnn nnrr@rnArrn rrnrrn,(J=8 rrrnnrnrnr 3 rArnnnrnn rnrFnr'nr 3 nrAnr Anrnnr!r( A 3 rnnrrnrr! nr'A nrrnrAnnn nrrr 3 ( 3 !nrr!nrrn 0 ;rr'r=<(*nr nrrnrrrrn n@nnrn nnn;6888/8/<(rnn rnn'ILAMrnn =8!r*rr'Irnrnr'J r '(rn ;4,'% r!rnrr'81>0 <'/.:(

PAGE 155

8=B n'nnAnn(J"@ 'nnnrn nAnnnnrn(2n'n nrnnAnn nrn(rnr'nrr nnrrr nrnnr!rn'Arnn rInnrr LnnM@rnrnJ;888<(r' A!'nIn ,ArJnrrnnnn rFnrn?nr nnrnrn rnr( nrnrnnrnnr nrn nrnnrnnnr nnnr( A 3 rn 0 nrKr;rnn< rnrnnnn 3 rrnrrnr; !2 <( A!'nr!'n 0 nr;nnnnrrrn rArnnn<( 2 rrIr

PAGE 156

8=> rJn 1 (=/2 3 'nrnn 2 rr rnnn,Arn nnrr!(r rrn 0 nnrArrn rnr 3 ( 4!rnrnnn nrA 3 !n'n,rr nrnAr rnnnr 3 r(*Anr,!rr 'A nr,!rr(r@ rnrnn nrnnA n!( !rrrrrnn! rnrA("r rnrrnArn!r nrnn,A' nrnnrrrrnn' $nnrnnrnr! nr(nn @rrn!rnAn r!r(2nA'nn nrrnnr nArn 3 rn(A!'rnn nnnnrrr 'nnrrr'nnr nrnnAr!nnrr rnrn'r((r!rnA nnrn(nrnr Anrnnr!Ar rnnr!( rnAnnn =/#nrr'Ir2nnnr Arnnnrnn%2rnrn nrrnnr'Jn(+rr 'r n"&"-*$'D'E)'DFG '(+rr;!n 25%6nAn r!rn'/00B<'8BB(

PAGE 157

8=1 nrAnrrArnr!rrr (*nrrAnn AInrJ'rn !nnnnnr nrrnrrA'n'nnr rrn'rrnAn An,nnrnnrrnr' @nr'r!nAn An,nnAr( "n'AAnnnrnn r@r r'Annnr nrr!rAnn, ;nnrrnr
PAGE 158

890 nrrr nnn@rnr!r !;Arnrnrnrn< (2nr'rnrrr nrnrrnrnnnA (rnnnnr nnrIr'Jnr rrrrnnrr AnnrrnrrnrArn nnnrnnr!n ''r(rA rn,n !nr'nrn,nArnn rn'!n'n( *Annrr nr;r
PAGE 159

898 nrrnrrnn nrr;801<(rn rnrrnnArn nrr(rrnn nIrnnrnnrnnr J;801<( rrnr'rrnrr Ann'r!nnrrnnr rArnnr'nnrrr rArnnn?nr nn!n 0 nnr(2nA'rnnA 'nnn n!nnAAr nnrrrn'nn !nrnrnnrr Arnr( *nA,A 3 rnrnnrnr(rAr nnnrnnrnrrnrn rnr(rrnrr rrnrnnrnrArnrrn 0 'ArrnInnrrn nrnrrnnArnnr rnnnrArnAr nnrrJ;80><(*nr'AA rnnArrnr rnnr'Anr nrn rnnrrArAr!nn' r'nA(rr rnrnn 2 rnr!rnrrnrn 0 (I rnr'Jr'Ir 1 Lr!rM(rnrnA r!rArnr 3 r 2 J;880<( 1 nr!rn rnnAnr$n'nn 'rnr!nrnnrAr rnnrrnnr;880<(2r A' 1 r 3 r nIrnrnnrA'nrnr nnnrn nrnrnnrJ;88/<(

PAGE 160

89/ *rnnnnAnrr,n rnn rnnrnrrnr!r nrr(rr n!rrrnrn (2rnrnrnr r!n'rrr n!nrrn rnrArnnnnrrnnr rArrr(*n, r!rrrnrnrrAr nrArnrrr rrnnr(2nAnArn,r ArAr'An rn'rr!nrnn,r nnr!n'An rn("rrn!nrnr nrnnAnAr n,rnn!nrn!r (#'nrrn !nrnnnnrnnr ACrnnrnn rrrnn nrrn(r'nr rnrnnrnnrr nrrnnrrnr nnr!(rrrnn n@rnr!( 6AA!@rnAnnrA nr 3 (*!nnnn 0 nnr;nnn,Arn nnnnAArnnrr r
PAGE 161

89. rnnrnrnnArAnnn nA'r((nnrAnnr rnnArnnrn(nnr nrrrnnrn'n rnr 3 An,nnnrr(=. 2rnrnnr' rnrnr!! nrnnrnAn 0 nnrnrnnr nr(rnr'Anr! r 3 rnnnr nrnnrnrrArr nrrn,Ar nnr 1 (rrrrnrrnnn 1 r!!Arn 3 rnIrnrJ'nnIr nr'JAr $nrnnr;r((r n$nn n0 <;88/<(rnn$nn nnrnnrn !rrnn'nnArn nnrnrnnr rnnrnr(Irnn nnnAnnAr2! !'Jr'Inrnnr nnJ;80/<(2nrn rnrnrnrnnIn nJnAn 0 nnr ,nnnrnnrrrn rnn(rAr nrnnrnnr 3 3 rnrnnrAr n 0 nnrrArnnAnr rnnrrnnrr AnnrrnnArnn 0 ( =.rrnnnrrn#6rr <&"$$ ;'6E% 6E'811B<'=8(

PAGE 162

89= rnrrnrnrn n nrrnr(*nA nrrrrr rnr 3 ;'rr
PAGE 163

899 nr'nn! Anrnnr!A nrnnr(nnr nrnnrnrr nrr'n nrn nrr(rrrnr nrnrnr rrnn nrnnrnnnrn rnnrnnrr( r!rnn rrnrrnnr'Ar Annrrrrn A;nnnnr
PAGE 164

89: nnArrnr'@r' nnr!nr!rn' 1 nrnrrnnrrn'nnr @nnnnr(rA nrn!rnnr!nnr nnrAnrnr! nr!rnrnnrArnn'n nnrrn nAnrnnrrn( rnrnrArnAAr rrnnnr 3 rn!rnr nr n Ar?n! rnnnn r!nrnr'nn nn@rn (2rnr'AnAAr nr n!nnn !rrCrnrn nAnr@nnnrn nrnnrrA nrrrnrr Annnr rrnnrr?nA?n( *rnnr!nrn rr nrrrnnn rrnnnr 3 rn (rnnrnn'r, 3 'ILMrr! QnrnnSrn J;4.8=H/:1<(5r, 3 'r rn 3 r; <(rnnA n,rnnI!rrJnI r'Jrrnr nnrr@r;4.8=H/: 1<(2nrnrn

PAGE 165

89B 3 nnnrFnr 3 'rn rnrnnnr Fnrnr( rrAnnrrnnnr 3 'rr rrnrn !;4.8/H/:B?./9H/>0< nnrrnnrA n@nrrnr A@nnrrnnrr ;4./9H/>0?.=>H.08<(n n!'rrAnr IAnnnrrn? ?4rL ? MJ;4.8>H/B.'.//H/BB'./=H/B1<(n nA,nrnnrAn@nnrA nnnrrn??4rrA rnrrrnrr rnn(-rnn, rnnnnnnrAn rIAn nnrrn??4rJrnrr rrr( nnArrArr nnQA; < QAn; <( Qrnrrn rnQArnI2Ar,n r 7 J( 5nnnrrnrnr Anr(2 rrnrnnr 3 'Ann rnrA'rnnnnn rnr 3 r ArnnIrnAnr'JAr rr@rnrn &, 2/0 'r!rA(*A!A 3 rrr nrrAnAn,n nn'n'A r!r(nrrrrnrrr nrr(

PAGE 166

89> Anr'r'rn@rn nnrrr nn(rnnInnrL Mnnrrn??4rr nnnnrJ;4/BBH/.=<(==*rrnn rn$nr! 'Arnrnr;nnArnrnn @nr rr<(rnrrrnn r 3 r nnr!r!r'r((,r nnnrn rrr 3 ;.:<(*rAnrrn( rr!nr!rnr ArArnnrnn A,AA;r((Annnnr nr.(*rnnrnnn n nnrnnrrn??4r'nrrn ArnnrrAA @rnrnnr(=92r!4nnrr nnnr(r H" '8>=?8>9(

PAGE 167

891 rnnn!rn rrAnr !nAnnrnnr !@rn(2nr nrnrnnrrn nr'nQn -; ( =(

PAGE 168

8:0 nr!r(2nrrnn nr+n'rrnrrn nArr? r(*nnr rnnn&Q An,nQA(4r rrnnrnAnr ( @nn,rn@rAnr rnnn rrnnr(rr rr!nr rnr( rrnrnnn rnnnArn;4./:H/>8< ("nrnnrrn'r nFAnrnn nrrn( rnnArArArA;nn& ,8<(=BrrQrr nr'rnrnrn rrnrn ;4./BH/>/<(nnnAr r!nr IrnAnrn-nJ'Annr ,rA'rn rnnnrr nrnn;4 ./BH/>/<(2nrnr@rnr nrnrr(*n rnAArFnnA!nr nn!rnA' AArFnnArr nrnn( rnn(nnnnn nnr rrnnnr'rr Anrnnrn(2 =BrA,nnr&($nr!Q @ Qrn'Q Qn(

PAGE 169

8:8 nA'nrnrnrnnn rn(rrnn nrAnrnnrnr% I ))! nrrnr-n(((r,r ,rrrnnr rnArrn@rnn4rA rn-nJ;4./>H/>/<(r rnnAA!nrn'n rnnnn rnnnA( *Arn r'AnnA nr,rnAAnr Arnnnn( rAnnnrnr rnnnA r!rrnrnrnAnrnr nn@rrnnn nr!(,nrnnr nnnIrrnnn r!nrnnrArA ,nr'nrnn nnrrnAQn J;4./>H/>.<(4rrrn rnrrrnAr ,rrnnrArnn' rrn@rnnrrrn IQ4r?n?r4rAr rQnCnnrn'Q ))! J;4./1H/>.<( n,!rnrArr nArnnr' rnrnnrnAnAn nnrr rnCrnrrn,(! nrArn'AnnA r;r((Anr <,rnnr !rnrA'rrn rnrnnn(

PAGE 170

8:/ r@rnnrrrnrrnrn @rnr(r nr!rnnn rrn@rrnn n@rnCnA'$nr rCrrr nrrnnnrnnnn, rArn(*rn nnA'r%Ir' rrnrnn nASrnnrnrnQn'n rnAJ;4./1H/>=<(4 nrrrrFrnnnnA rnnAnnrnA ,r'AnrA( "n'ILMr'rn LrMn,nrrnnnr rn??4rArrn !nrnnrn'n rnJ;4./1?..0H/>=<(6nAnA rnAArnnr'nA A@rnrrnrA Anr!AAAnn@rn( "@'2AnA rnrr?rrrnn Anrn?n2A rAnn2Ann (r,rnnnA !,rnrrrnrnA rnrnrAnnn rnrnrrnr!(r?rn rrnnrrnArA! nArnrr(6nnAA rn!A'nr nnAAr!nrn rnnrrArAr!( rrnnn'IQ4r?? r n!A! An4rnJ'n 'nrIQ nn @rnnrrQnAJ;4..0H/>=<(

PAGE 171

8:. 6!n'nrnnnA nnrn rnnrrArAr!(A! rnrn'A !nn,;!=<(!rArr? 'nAnrn?nr!rA rnrA r!rArAr2nr r(22!n nrrA'2rrnnn rrrnr!rn rnnrrAr2!nA(A!'rn rnrnnnIrrrn r@rnnCnnr'rnnrn nrnrn rrrnrJ;4..8H/>9<(rnn rrnnAr Arnnrrrnrnnn rnnrrArAr!( rnnQ@rnnn Q@rnnrnn rFnArArAA$nr !nnn' nnnr;nr@@?r nr<( rnnnnrnrn rnnrr!!rnr $nr!n@rn(r 'Ir!rnnrrn?? 4rrnLrMAnrrrrn n%rnnnr n rrrnr'rnAr!nrrn@rn nr$nrJ;4..8H/>9<(*n rrrrnnrr!rn nr'An,nr nrnrnr!nn, nAnrr(n!

PAGE 172

8:= r!nnrArnn Ann,r(rrnr nrrn!n$nr! n@rn(rn r'AnAIn,!4r??rJ ;4..0H/>=<'r((rnrnn rnnAnArnn ,!nrnnrrnArA !nAn,rnrrA r!rnrnnr( rn$nrrnrnrr nnn,!nnAr r(rrnrnrnnrr rnrn,r nr'nrAr'Ar@ rn(nn @'rArr nAnrn?nr(r rrnnrrnArnA'Arn n!rrnn nn(6n'rrnn, nrrnnr'n,nr rn,rAr!r n("@' Ar'nrrA @rnrrrn rrnn(2A 'rnr?r' @rnrrrnrrnrrnr nr(2!An,r! nrnnr'nrnrrn( "r'rn,nnrn @rn'r(*rn nnr%I2nnnnA 'rnn$nr'nr nrrn(rrnrnr nrrrnrnnrrr rnrJ;4..8H/>9<(rr n 'rrr rnnnnrnA !'nn

PAGE 173

8:9 IJAnnr@rn;4 //0H8B9<(nr!r rnr!!(2Ar'A !( 6Annnrnrrrrn ,rnnrArnn rrrr(A,A r@r r'nrrn @r!nr;4..=H/>><( nr'AnnAr rrnn!(#nn nr'rrnrn nr(r'r' nnAnAr!nrnn nrn!n n@rnr(n ArnIn nJr;4..=H/>><(rn rFnnrrArA nnn;
PAGE 174

8:: rA<(=>4rnrrr'nnn nrnn nrnr ( 2nrA'A!'nnnnnn nr! ArnAnrnnArnn r(rnr nr!r'nr Arnrnnnr'r nr(r,nr nnrnnILnMnL rMnnr'rrrrr rnnrn,r?nrJ;4 .=8H/1="nr,Anrn n'4n*(!r *&-* < ;!n'25%6nAn r!rn'/00B <'n/(

PAGE 175

8:B rrnrnr!rn rnn'nrr!!r AnAnrnnnnn;n r!n
PAGE 176

8:> rn(I*nr!rA'Jr 'IrQn Arrnrnnr!nr rCrnnAJ;4..0H/>=<(r @rrnrrnnn nnArnrnnr! @rn(2nA'nrrAn nAn!rn rnnnnArn r(A!Arnrn n'nnnnArnr nrn rnnrnr'nrr !n(nr'A, rr'AAr!rr nnrnArAn rnn@nArnrnnn( rr'Annnr?n ?,??ArnAAr A$nr!(2n'A rrrnnn nr$nrnnAnrrr rnr(*nnr$nr! rrnrnrnnnAA rnnn rnnrrArAr!nnnr $nr!rrnrnrnnr! @rn(*r!rnnr nnrnnr'nn,rn! n,rnrrrrnrnn rn!rrn(*nrrn nrArnr! rnrnnrrnrnn nnA'nn,r rrrnr!rn rnnr'Arrnr(* An,nrA nr!'AAnrnr!r nrnrnrnnrrn ArAnAnnnn(2nrA' Anr!

PAGE 177

8:1 rn'A!n!nnr!n 'nArnr Annnnnrn r?nrnnAn,( "r'AnArArnrrn nrr! r!@rnrn Anrnr !nnrn?n?( nr'An nnIJrnnrr'!rr Anr! nnr! nr!rnr(2nA' AAA !r!@rnr A nrnnnrn !(2Anr'A nnnnnrnnr!n @rnrAnr r( 2nrn'A!'nnn Anrn! rrnrnn rrn(r nnnnrnrnn I@rnnArnnJ ;4.=.H/1:<(-r'rArn 3 A@rnrn rnrnrnA IrnnJ@rnr rnnn(nr!' 3 rnn r(rnrnn'n; 2
PAGE 178

8B0 *nr,@rnrrrnr rrnr n(A!r'A nrrnnr'Arn nArAr nrnnAnA nrrnA! rnnnn n!rnn!rr' rrnrr( rnnAnrrnnr'Ar nnr'r((n rnrrn!( rn@r@rnn Innrnr!!nn?n? nn?n?r!Arnr? n?A'r''J;4/.8H 8>:<(2nA'A @rr@rn'nrnr! rnrrArAr!! !nnrrrr n(@rnnrn nnn!IrnnQ AnAnr! rrnnJ;4/./H8>B<(2nrA @rnrnnn nnAnnr 'nn! rn'rrnnnn !!nnnr rrnA! (rrArnn nIAnn@rnr An,rnrrn nrn$nrnrnA nnnrrn??4rJ;4 .//H/BB<(

PAGE 179

8B8 nnr 5nrnrnnn,nr rnr rnnnr(2rrnnnr 3 'rr,rA @rnr'AnrrArrr! nrnrnA( nnrAnrAn nnrn rrrnn'n!rrn r!rnrnnrrnArn nnrnrrrnrnr!' nnr(2rnrn nr'Anrnnr' n,n@nr !nrnAr( 3 !nnnrnrCn nAAr nnrrrn'nrnnrnr nArArnrnnrr rrnnr( 3 nrrAnnn 3 rn rrn,nr 2 'nrrnn rn 0 rnnrnr(A!' 3 r!r rnr!rnrnrnnr rnn?n?,??Ar nnr(rnn 3 rnnnnrrAnnr ?n?nnr(*n! nAAnrrnnnr 3 nArnnr r(r Drrnrnnr' r,rnr!nr!rnr ArAnrr@n ( rnnrnr rrAnn rnnr;r((n rrrn
PAGE 180

8B/ nnrrAnnn nnrr! nrnA(4rrnn nrnrrn' rnnnnrrnnrnnr! nnnrC nA'nrr(4nrr AnnAn !rn'AnnA rnrnrnn r!n'nr!nnn IJrnAn!nr!rnr Anr!nnn !n(rr rn,nn@rnr'?n !rnnnrrn( 2nrA'r!n AnrrArA !nnnnr Arnnnr rnnrnrrnr nnnnrnrrrn nnr@rn'r((nnrr?nA? n( nrnAr'n n 6AAArnn@rr A@nr nnn'r nArAn nnnrnn nrnr( AA!'rnrnrnnr nnnnnnnr A@rnr(rnnrrn nA;r((!n< n;An
PAGE 181

8B. nrnr;rrnr' r'nr<(-An rrrnrrrArnnn rr!n(4r? nA?nrnAn nnrrnr(rA rnnnn'r@r nnrr?nA?n rnnrrn(A nrrArAn !rnrn(n,rn AAr?nA?nr nnr@rrn( rnr'nA@rr n'rn r?nA?n'rrnnnr rn(*rnrK *AnrAnnAn !rn'A@rn ArArrrnrn(* nrnnnrn @rnK*A@rnrn @rnAnrn'A rnrAn@rA nrn(rnn% *!r!n@rnnrAnA nrFnrrrnn n rrrn @rnCnnrn'nnnrn r( nrnQnrnrnQSn r' 'rnnA;nnr'
PAGE 182

8B= nnr?r!n rrrn''nI n!4 J;4.0BH/:/<(*Ar nnr'AnArnnnr nArArr rnrrn rrrnn,rn nr(*rnn!' !'rnrn nr!r'nArnrn! rAnrrnr'r nrnr?nA?n r( AA'nrrrrnr !rn("@'rnrn !rnnrnn2 rnn'n nnnnrrrrn (Anr'n rnrAr!r AA(*nrr nnrrArrrnrK=1*!AnArnnrnrn Annrrn rrrnnnr'A nArnnrAnrn(2 nA'Ar!nnr r?nA?n( 2nrn,An@nnnrr?nA ?nnn nrnnrnrA,n$nrn r'rn n(rArnAnnn nrrrn nrrnnr ?nrnnrA Arrr!rnn nrrn@n(* =12rnnrnnnr rnnrr &%$+ n ;r%r r!rn '/00.<'/B:?/>=(

PAGE 183

8B9 rnrrrrnrn'nA! 'AnnrAAnnr r?nA?n@rn( "n'rrnn nnrr?nA?n'nnr ; <'rn nrn('ILMr nnnrnrrn nrnn 7 'JIr nrr4rnA rAnrrnnJ;4 .9=H.0:'nnrrr<(*r rnnn nnrArArnr nAnKAr !r@nr% *nrn'rArnrnA r' rrnrnrnnnrrnA rn$n rnnrrrnrAr$nr n' nnnnnnrrrnArr !nrnnrrn??4rr' 'nrrrn! nnrrn??4rArrnrn K;4.=1?.90H.0/< 2rnAn$nr! nAnrrrnn' ArnnrnArnr rrrnnnrnnnr nrrrrrn(2rn AnrrnnAn !Anr!;( (r'n' 'n(<'nrnrrnn nAnr!' Anrrrnnnrn(

PAGE 184

8B: r 5nAnnrFnnn,n! nnnr nrrnrnn!rn(4 rrnnnr +nnrrn!rn 'Anrnnrn rnrrnn'n nr? nrnnAAArr!r @rnnnr n@n("r'nrrrrnrn r?nA?n(*A Ar'Arr+nnr Arr'nrA rrnrrnr rn ArnnA(r r'rnrr nnr!nrrn A(rrr r,AnA;r((nrr nnnnAn< n,AnnnArr An( 2nrnAAArr! nnrr?nA?n ?,ArArAn !rn rrnnrnnrrArAr! nrnnrn nrrrnnrnrn AnnrnrA An!(*AAnrn rnnrr?nA? nrrnr rn@rnr rnnr(*Ann rrrAnnrr rnrrnn(n nrrnnr!nrr nnrnrnrr!n ?nrn,n

PAGE 185

8BB rnnrrArr(A! rrnnnr 3 'nnrr!!,An nn,Arr nr;r((n?nrnnrn nr<'nrnnrnrn ArAr?nrnrnn rnnrnr(+nrr nnArnrnn r!r!nn rnnrnrnn?nr n,( 5nnnn5n@nnnr nnAnnrA,r,r n(*F5n nrrnnrr nrnnrnrA(5n rnrArnnr nrnnrrArrr ,Arnr rrnrnrn(r, ArnrFAnnr nrnnrr(r!r rrnrnnA ArnAnrr nrnnrr? nr(5nn@rrnn nr,An rnr(n'A!rr rr 3 'nr ,Ar!!rnrrrrnr? n?nnr("n' nnnnnrrrnnAr rAnnnnr rnrrnn( n'nnrnnnr rrrnrnnrnArA rnnr!!nn rnnrr?rnA(2nr rnnnnnn5n nrrnrrnn 'nnArn,An ArArrnrr$nrnAnr ?nrnnA

PAGE 186

8B> nnrnnrn!r r(25nrn nnnrrn r'nrnr! rrrnrnnrrnr( *rnnr@'Arn!rr nrrrr nnrnrrnn(*A rrrnrnn rnn?,AA r!rn nrArnnr?,Anrr n'r n(

PAGE 187

8B1 22-6-65 2-6 2n2nnr'2rnnnrnr $nAn! rnnnrnnrnrr rnnnnA rnnrArnrnr rAr nrnrnrnnnA! nrnnnrCnr @rnnrrnrnnnr(Arn nrnrnr ,rrnnnrrnnnr n@r!r nrnnrrnrr!rr2 n 'rrrrn nnrnn nrrnrr!rr22'nnn nrnr,rr nr!rrr !rAr!rn AA!Ar nrrnr( nrnr nrnn2!nA!r nrnnArA rnrnnrrnr!rr 22 n 'Arn rrnnnr+nnrr "n #n 'r!AnrAA rnr nrrnrnr( @rnnrrnrnnnrrrAn rr rnnnr(@rnnrrnrnnnr nrr!rr22

PAGE 188

8>0 n nnnnrr'nnn nnrnr'n, Anrr!rn,nrn nrnr nrnrnAAr( rnr nrnrrr nr!n nr'nrrnr n (A!'nr nnrrnnn!rn nrnnrr!r rnnrnr'nrnn nrArn,AnAr Arnrrnr nArArAr ,nrnrnr(rr nrnrnA !rAnrAn rnrnr Arnnnrnrrrn rrnnrrrn @rnnrrnrnnnr( 2rnrnnnnrrnr nr!!r nrnArnnr @rnnrrnrnnnr'n rrrnnrnrnr rrrnArn'r((n rnnnrrnn' rnrnr(nrn rnn$nnr nrnrrnr'2Ar, nnr$n,r!r rnrnAnr rrnrnrrn@n rnn r!rnr nr( 2nnn'n!nArA nr nr(rr''!?rrrn n!nn

PAGE 189

8>8 rrrnrrnrnr 'nrnAr( 2nrnnAnrn?n'n rnAnr nr'nnrnrr'A!r r(4!rrrrnn rn!rAnnnr nnnrr nrnr!rn(4!r rrnnrnnnnn n@r!rrn$nr !nrrnn rr!rrn A(,rn ,r!r$nnrnrnrr n'4("(,r% *'n'Arnn !r(*Ann,AA!n ( rnr!nArAn! n!rnn,rnn(4 r!rFrnAr n !rSnn@nnnnArnn 'A n!r(90 *rnnrrrr'!rrnnnnn@ r!rArnn n!$nr!r 'nAr'rnnr'n( rn!rrnnnnF !rrnrr nrH'rnAr@n nrrnr nrnrnrA( rrnrnr rr@'A rr,rArI nnnnnrnnnr nnn! nAQn,nnJ98(!rn'n'rnn 904("(,r' "n, ;6AE,%#r'819.<'/.(98,r'=B(

PAGE 190

8>/ rr!nrnrn! n(rnr r!!nnnr' Arrn!r( 6nrnn!nrrnnnr r'!!Arnn rrn$nr!'rn ( 2nrnn'n!nnrr nr!rn !rr'Arnn rnrrnnrnrnr nnnrnrr nnnn !n;((r'r'rnnr'n(<( rr!rnn nn2Ar,nrnnr! !rrr'Inr' '(J9/2rFnnn!nrn rn rnr!rnnrn rArnnr81:.' nn!rrrnrn rnArnr(A!'rnA nrnnrnnrnnr nnnr nrA,Arrnnr nrnrnn n( !r!rAnrrn!nr @'Arr rn(rrrr nnnnnr!Ar nnAnAA rnr( rnrnnI!r n?nnrnnA nrnr,rJIr!r;,Ar 'r!r'nrr'r< 9/!r'Inr''Jr ;-@%-@ r!rn'/008<'.?/0(

PAGE 191

8>. nnLMnrrnn,r(J9.?nnrnnrr,r'An' 'n( !r!rAnrnnArrn !r nrnr'r;An''n (
PAGE 192

8>= nrr(rrnrrr rAnnArnnr rnn( A!!nAnn!r n'nrr nrnrrrnnr nrn!rr(*r nrrnrnr! rnn!rrnr nnnrnnrnrA nrnrnnrnr'A !rnrnnnrn!r nnrrrr rnnn!nrnnr nrrnrA'n Arnrnnnnn(2nr rnnrrnnAAn rrnrnr!r nrnnn nrnnr(*'Arn 'nnnnrnr nrnn@rrnn nnrnr(rnn nnnnrn'r rnrrrnnn @rrnrnrrnnnn rnrrF( 2nrnn'ArnrnAA @rrnrnr rnrnnnn nrnrnrnnrnrnn rnnrn? nr(2nrnrnr nrnnnnrnr! nnrrnn nrnnn'r((n@rrn rnr,rnrnr nr!rnrnnnn(2!nn n;rrnn nrnrrnnAn rnr+nnr r
PAGE 193

8>9 nrnA'rrnrn(,rnr nrAnn nrrnrnrn nnnnr nrnr(n'rnAAn nnrnnr rnrnnrrnr nr'rnrrnrr( 2n'nArnn nnnnnr nnAArnr !nr!rnrnnn nnrAnnn nn nr( rnrnnrrnnA rnrrrn rrnrnrn!r rnnnr nrnr(,nrr rn!rrnn nrnrnrrnnn, ;nnrnrrn
PAGE 194

8>: nnn!("nn nrnrn'nr!( rnnnnrnrn'n rnnr!rnrA, nnA(nnn!'A nrr'r'rnnr'n(' nnn!nrnnr (4n!rrnn nnrAnr nrrn( rrnrnr! rrn'A !'nrrnnr rnnr! r!nnnnr!!!r nnrrn'rrn !rnn(9=rrrnrrnn?nr n !rAnnnrrrnr AnAnrnr nr!rnr!rrrnnrrn rrnn? nrnnAn,(-rAn Anrnr!rnr nnrr,n!r n'' nrnrrnrn(A! 'nArArAnrnn rnnrnrnn,r!rA nr!rnn nnrrrnr n(A!A'nr nrnrrnnn nrnnn( *rnnnnrrrnr nrrnAn rAnrnrnr!rnnn !rrnnr 9=2rrnr!rrr 'n(5("r;rnn% r!rn'/00:<'#?nnn nnrrnnr!!r rnrnrn; (898.0<(2nrnrr r 'n2nArA !AnnnnQrnnnn $nr!rnrnnAnr nnnn(

PAGE 195

8>B nrnrArnnrrn nnnn!rnAr nrnr@nr(r rnrnr rnn!rrn!rAnn nr!rnn n!rnnnn,Arn n@rrnnA(r rrnrnrr nnnnrnrn !rAnnnrnnnr !rnnnr nnnrAnrnrr rnrr!rn( #Anrnnn @nrrr nrnr'n2Ar,nnr,rn nnr!A nr'Ar nrnnn(

PAGE 196

8>> 42452-&E rnn( +n 'nn)((rnr 'rn r#+'9.9?:0:(6AE,%'81 =8( ??????????( n 'nn2Ar(2rr'26% ,nn'81>9( '( "&%$+$ 4rr(r%r r!rn '/00.( !r'(Inr''Jr ,$ .? /0(-@%-@ r!rn'/008( !r'4n*( "*&-*< (!n'25% 6nAn r!rn'/00B('n( )))*&rnn" 4rr' +,% (r'#%#2'8118( ??????????(I*n4#2nrr !2nrrrrnKrnnr r!rr2 n rn5rnr!rr22'J $ /='(.;/00=<%/:9?/B=( ",n'(InrJr 'rn #'=/?9/(-@%-@ r!rn'811B ( ????????????????(I"nArnnJ r %n** r! '88?/9(r%r r!rn'81> >( ????????????????(I2n*n*nJr %n**r '>0?1=(r%r r!rn'81> >( &!'#r( rnn" n (+'25%6n 2rr r!rn'81>1(

PAGE 197

8>1 ')G(I#nrr%-nr nrn5n81.9Jr "r, 'rnr*r'8:B?8>9(r'#% #2'811.( $r'2nr(Inrrrn7rA" rrrnJr -4 "!#* 'rnn+'/0/?//>(-@%-@ r!rn'/00/(')(I5nnr4Jr 'rnn!A )#'1.?80.(n'%n r! rn'/00B( r'#nr( r 'nnr $ArF(4rn'26%2r r!rn '/00>( ??????????( !nn 'nnnnn(4rn' 26%2r r!rn'81>>( ??????????( n 'nn)#rAr (6AE,% A'81:.(??????????( "n#n 'nn(6AE,%nr' /009(??????????( "rn$ nn+rr(4rn'26% 2r r!rn'811/(??????????(I-nnTr rrnn '4'2Jnn r n 'rn*rr#6r'8>.?/.0(r% r r!rn'811>( ??????????( n%&% n 'nnr$ArF(4rn'26% 2r r!rn '/008(??????????(Ir2nnnrArn nnrnn%2rnrn nrrnnrJnn+r rr n"&-"*$'D'E)'DFG rn+rr'890? 8>:(!n'25% 6nAn r!rn'/00B(??????????( 'nnr$ArFA (4rn' 26%2r r!rn'811B(

PAGE 198

810 '( %% 'nn*((4&r(6AE,%##r 819>(??????????(IrrrJ'n nVnr5r n r 'B8?8=>(6AE,%A'81:9( ??????????(I'rn#n'r n"r2!nrnr'Jnn n*)r n 'rnn# rn#'8/=?8..(6AE,%n' /00/( +n'2( r 'nn6+rn(6A E,%##r'81:9( ??????????( <7(( 'nn*(*(6A !'%E r!rn'/00/( +rr'( <" 4rr(4,% r!rn rr'811.(5PArn'+(Irnr2rnrr @rnnrrJr "r, 'rnr*r'8:B?8>9(r'#% #2'811.(#6r'*rr( <&"$ '6E% 6E'8111(#?n'#r( 'nn5("r( rnn% r!rn'/00:( 6'#n( #nrr(rn'6)%rn r! rn '81B>(')(I5rrnJr "$r$r, 'rn#,*n)#'B8?1/( r'#%#2 '/000(nF,r'(IrArn-nArn", Jr "$ r$r, 'rn#,*n)#'/1?9/( r'#%#2'/000(G'r( "&#n ( nrnr?#r&(4rn'2 6%2r r!rn' 81>B(

PAGE 199

818 ,r'4("( "n, (6AE,%#r'819.( $r'r(Irnnnn2nnr7rnJ r 'rnrn'/08?//0(4,'% r!rnrr '81>0(74')( H" (4rn'26% r!rn2r' 811=(*rr'!r(IrnrnrJr rnrn'//8?/=0(4,'% r !rnrr' 81>0(*r'r( "r, (r'#%#2'811.( ??????????( ( 6AE,%r r!rn'8110(

PAGE 200

4rnrArrnn' !r(nr n"r2nrnn r#'"r( AA4rArnr nr rrr/008(nnnr' rnnn nr(nr#nn rr6n2rr r!rnr,'"r(nrr r$nnrn rrrn r!rnn" rr( rrFnrr81n/0nnnrn r'Arnnrr nArnr#nrr(n rrnrrn rr"r'&r nr!&n n&n2nrnnnnrnnn r;rrnr+A' nr2nnrnr<&(


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.