Parent response to adolescent self-injurious behavior :

Citation
Parent response to adolescent self-injurious behavior :

Material Information

Title:
Parent response to adolescent self-injurious behavior : a collective case study
Creator:
Tuls, Kylee Sue
Place of Publication:
[Tampa, Fla]
Publisher:
University of South Florida
Publication Date:
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Adolescents
Family Systems
Parents
Self-injurious Behavior
Self-injury
Dissertations, Academic -- Mental Health -- Doctoral -- USF ( lcsh )
Genre:
bibliography ( marcgt )
non-fiction ( marcgt )

Notes

Abstract:
ABSTRACT: Research in the area of self-injurious behaviors and the family context is still emerging. The majority of research available is quantitative in nature. The limited qualitative research available in this area has been conducted outside of the United States. A collective case study was conducted with four parents with an adolescent that had been admitted to an inpatient psychiatric residential facility with a presenting problem of self-injurious behavior. The purpose of this study was to gain an in-depth, qualitative understanding of the parent perspective and comprehension of adolescent self-injurious behavior including the parents' ideas on how the parent-child relationship or other family relationships may have influenced the self-injury. With-in case and cross-case analyses were utilized from the collected data including field notes, interview scripts, member checking sessions, and medical record reviews. Themes identified using an inductive content analysis were discussed based on each primary interview question. Clinical implications included the importance of providing parental education, encouraging parent participation in therapy, treating self-injurious behavior from a trauma-informed perspective, and others were considered. Limitations of the present study, directions for the use of the present research, as well as implications for future research were reported.
Thesis:
Disseration (Ph.D.)--University of South Florida, 2011.
Bibliography:
Includes bibliographical references.
System Details:
Mode of access: World Wide Web.
System Details:
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
General Note:
Title from PDF of title page.
General Note:
Document formatted into pages; contains 219 pages.
General Note:
Includes vita.
Statement of Responsibility:
by Kylee Sue Tuls.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
E14-SFE0004850 ( USFLDC DOI )
e14.4850 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam 22 Ka 4500
controlfield tag 007 cr-bnu---uuuuu
008 s2011 flu ob 000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a E14-SFE0004850
035
(OCoLC)
040
FHM
c FHM
049
FHMM
090
XX9999 (Online)
1 100
Tuls, Kylee Sue.
0 245
Parent response to adolescent self-injurious behavior :
h [electronic resource] /
b a collective case study
by Kylee Sue Tuls.
260
[Tampa, Fla] :
University of South Florida,
2011.
500
Title from PDF of title page.
Document formatted into pages; contains 219 pages.
Includes vita.
502
Disseration
(Ph.D.)--University of South Florida, 2011.
504
Includes bibliographical references.
516
Text (Electronic dissertation) in PDF format.
3 520
ABSTRACT: Research in the area of self-injurious behaviors and the family context is still emerging. The majority of research available is quantitative in nature. The limited qualitative research available in this area has been conducted outside of the United States. A collective case study was conducted with four parents with an adolescent that had been admitted to an inpatient psychiatric residential facility with a presenting problem of self-injurious behavior. The purpose of this study was to gain an in-depth, qualitative understanding of the parent perspective and comprehension of adolescent self-injurious behavior including the parents' ideas on how the parent-child relationship or other family relationships may have influenced the self-injury. With-in case and cross-case analyses were utilized from the collected data including field notes, interview scripts, member checking sessions, and medical record reviews. Themes identified using an inductive content analysis were discussed based on each primary interview question. Clinical implications included the importance of providing parental education, encouraging parent participation in therapy, treating self-injurious behavior from a trauma-informed perspective, and others were considered. Limitations of the present study, directions for the use of the present research, as well as implications for future research were reported.
538
Mode of access: World Wide Web.
System requirements: World Wide Web browser and PDF reader.
590
Advisor:
Exum Zalaquett, Herbert Carlos .
Advisor:
Exum Zalaquett, Herbert Carlos .
653
Adolescents
Family Systems
Parents
Self-injurious Behavior
Self-injury
690
Dissertations, Academic
z USF
x Mental Health
Doctoral.
773
t USF Electronic Theses and Dissertations.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?e14.4850PAGE 1

btntfrttftr t frttt!rn! "!tr# $tn $n!t#r%rt #&r 't%r (tt)&*!+$ (ttt,"+$ b#r+$ +$ $fnn (-+./00 1rtt++t+frtt+%!t!t n#./00+ t

PAGE 2

btn trtttrrr!trr!ntr#tnn r#!# 4

PAGE 3

fntrnb t!n!*ntt!#rr4r#" ttrrt#!nt#!r r#(tr+(4+t!t#rr!t rttttt!trrt#!r !!1rrr#5trn#! 1n+r+rtnn#!nr1 !t+!ttt!t+rrtntt#t+rr! ttttnr#!t% trt!!+ (nt+6rt)t!+!! rt#tnttr#!t#%t#t !!+rntrtnnr !!r!ttr!nnttr !ttr+#r+r#! !!r (rtt!!r#)&*!+$+t,"+ $+b#r+$+r+$t#!r 1t#r!t!rtrtt4f! (+$+!rr+4rt!rnrr! rtrrt#!t(r#rnttr !+6)r89t+$+#r!trnt! n:!ttr#!rrtr#tr nt!4rttt

PAGE 4

ttnbnb 6t t ft n;r !!ntr< #r= bt>tt? ntftt!nt? n%!14? $( !t@ nr$!rA !!/ n 16b1 t $tt. %!tr#tttt< ttt? BnnttttA f#A Cr./ &.. tr#tt.. t#tt.< %tttt.D frtrn!rttt-@ !ttt<# n
PAGE 5

tttnt!!?. %!tttt?!!!rttt?@ tr!!?D n (rt@/ $tn!n@/ !n!@. t!t@1t#@tr@t!@< 1tn@< r#@= 1@= $rt@D t@D 1nrt@A fbtD/ bt$t#rrtD/ $fttD. n%bttD= rDD n;rDD (rr1DD %t!nttA/ t#n!trr#ttA/ $ttA0 %r#ttA0 bttttA. %t#trttA%t#trttA%ttrttA$tnnrtnA< )nrtnrttA= ;!!!t5ttA? #tttA@ #tttAD tttAD )nrtnt#rAD t1#tAA r#AA (!4#AA

PAGE 6

n 188// (rr1// %t!ntt/0 t#n!trr#tt/. $tt/. %r#tt/btttt/%t#trtt/< %t#trtt/< %ttrtt/= $tnnrtn/= )nrtnrtt /? ;!!!t5tt/? #ttt/@ #ttt/@ ttt/D )nrtnt#r/D t1#t/D r#/D (!4#/A n 1 /A (rr1/A %t!ntt t#n!trr#tt $tt. %r#tt. btttt%t#trtt%t#trtt< %ttrtt< $tnnrtn= )nrtnrtt = ;!!!t5tt= #ttt? #ttt@ ttt@ )nrtnt#rD t1#tD r#A (!4#A n%tA (rr1A %t!ntt./ t#n!trr#tt./

PAGE 7

$tt.0 %r#tt.0 btttt.. %t#trtt.. %t#trtt.%ttrtt.$tnnrtn.)nrtnrtt .< ;!!!t5tt.= #ttt.= #ttt.? ttt.@ )nrtnt#r.@ t1#t.D r#.D (!4#.A tttftt-< t#n!trr#tt-< $tt-= %r#tt-? btttt-@ %t#trtt-D %t#trtt-D %ttrtt-A $tnnrtn
PAGE 8

)nrtnrtt =D ;!!!t5tt=A #ttt?/ #ttt?/ ttt?0 )nrtnt#r?. bt#ntftt!nt?bt#t!t ?< !nt?= 6!tr?@ b!!rt'tt%r#t@/ b!!rt%bt@0 t@< bt@= fnnrtA/ fnnr*f1# A0 fnnr*!rtnbtEftt nbtAfnnr*1n.// fnnr*$$#./fnnr*& t./< fnnr*%%r:%!./= fnnr*C(rbrt$./? ff&r#

PAGE 9

bt n$!#n$D? .Btftt0-/ -tttftt0
PAGE 10

btntfrttftr t ft bttttr!*tt !## !tt" !r "tttrrtr'rt fttrtrr1ntrtr r!rnnttr1nt#n!t t nntttrt#rn+" rtr#nntnr!ntrttt r#nt5rtnrtn! tnt!rtBtrttttt 18r!rrr#rt+1tnt+!! 4#tttt+r!rr1t !trrt#r ttrtttrtrn!1"t !ntrr!nnr#nr+##n nnn+#tt!!!r ntn+rttrr6!tnttr+rt tntt+tt!ntt1nr

PAGE 11

0 bnbtbtn ttn!tt#! rrtFEC+AADGt4+;!t+E 4!+.//-G6r brt++$4+E+.//@G:4Et+.//
PAGE 12

. ntt#rnnrttt t.!t r!!t#t+tttn
PAGE 13

bbnbtbt f#trttt t!rrtr!tGt!rt*!t rtt!!tt!t5ntn tt nntrntt#!##tr tr#trrrn!!tt!t5#!r 0A=/tFCr#ECr#+.//=H+t!*n tttt#tn!14 !rttttn!"F3n +.//-H 11"trt*!rt! !!trt5ttnF.//-Hrr" 1trttnnrtttntr nt tt*!tntttrrtr 4r#rt5tt tt#trrrt nrnrtnrtfrr+ btt+!+r6F.//DHrr"1t1nt 1rrttnnrttt nt5 n8tt8rrrtttr rr tt1trtr!##rttr !tt!t+nttrt#4"t nttntrt5ttt#rn *nt*nnn'rt

PAGE 14

< )t+n!tttnt n!tnttn!r#ttttr t$tr($ntt$trFt4E(!n+.//@H f#ttttrtrtrt+rt" rrt!#tn!!rt!#rt n#r#+tt+!nt#+ n#t4t#+rtrFE6r+AADH t+t# !ttnttttt!n t trr!r!ttnttntrttt r!r! t!!tr nntr#tttt!tr!ttr r!#!tttrrr! ttbb nntttrt*n#+!+r tnttntrtnntttt #"!14(tn+ttr*!r#t rtrrnr!tttt #+ !+rtnt*nrrrfrr+ ntnr!n#rtnrtt ttt*!r ttrn!rrn "rtr#rttrt#t+ tnrr!tr!t!nt!t 'rt

PAGE 15

= bttr!*tt!##( tn+nF.//-Hr!tt ">trt*!rtnttntr# rt5ttrrrtttr 'rtFbtt+.//DGn+.//-H ttrr rn#!tt!trttnr#rn rtr#nt5*nttntrtr5tt nntbb #ttrtrr*t#trn# rttt!*tnt# tnttnt#rtttr ttr trrrr#t*ntrtt rnrtr!*!ntnr tr!r8#!trtttrtnt rttt #rtt+tttr!!!t rtr#!tt!+ntt#tttt!! 1ttr!trt5tt r ntrttr!r%+t tntttttn#+n#t4t#+r !nt#!#!n!rr#!

PAGE 16

? !"btn n!"tt#rrt"tr "ttrrttr 1 0 Bnt5rtr#tr!tttM )rnttnr#+!+r rt5tttM )rntn!n#rtn rtttM t"tt*nr#t!tr1!r #r!ntrrrnt5tntt tnbtbnb#btn 1n!tt!ntnrrrttr%t+t tt!rntrtnttr# rttnnrt ttntttrrt #t+!t+rt trtt!ntntr #rtnrtrt5tt+ *nrrr!#nnt tnb$rtf t!t!t#nrrn!14 ttr t*!ttrrt!* t!ttt!trrttntt 1! trr++ttt

PAGE 17

@ Bt!tt!#+#!!t# !!trtt! rtrrr+t nnnrtr!tt!tntttF E+AD.GCr#ECr#+.//=GEB+AA?H t!t+t1r!*+ttt! nttt #rtr#ttr!r4nt+ rt+t+r!ttt+t4t!nrI1Jtnn# rIJ!!!trtrt*ntr rrtfrr+n!t!t!!t !1rtt!n!t!rtrrr ntn#FE+AD.+AA-G%+A@
PAGE 18

D nt1r1trnt#trrt r;1ttr+tnt#!4#rtt+r# !rrtt+#r#r frt f!trrtrrt1nn*!#t/ .. t!nrtrt#trF#t/0-H+!rrF#t<0DH+ rF#tA..HrtF#+.//.H%nnttttr+ rtttrrnnnt1#t-r@ tt %ttr+tttrrtI rtrtttrrnnttt trJFt4+.//@+n/-AH!r%88F.//0Hr! ttItnrtn+t##ttrttt *tt+!4tt!+rttttrr#JFnH +t4tnnrtr+!ttttr #nrtt#r! !t!+t +tt!tttt+tttr# #tnnrtr n rrtr!nn# nt#+nnttn8+nttr FEC+AADH :+!!n f!rtrrt# nnFEC+AADH tnnt4!tt#t

PAGE 19

A !!rt!ttr#rttF)++E:)4t!+ .//DH t!t fn!14rtr#t!t t!#8r ttrtt!#t !ttnntr!t!tttFCr#ECr#+ .///+.//=H %!t! ft#rrrrt#!4n #8rFCr#ECr#+.///+.//=H #btnt f!rtttrr!tr t8t!*nF;!r+.//DH &!btnt ftnttnt#t+r *nttt+rttn*nF(t+AADH btnt f!rttttntntF(E+ .//@H #rbtn &!trrnr!# ntrr ttr#! rtFtE6t+.//
PAGE 20

0/ ntrr##.r#D1trr trrtttrrrn!rtt rrtr ntttnt#n!nr!tt nnttr1ttttr t rrrnt!1!# t!n!!tttn!n!rnrr rrt tntt#rttrttt tr!nrtr#!5tntntt 4tttrt#ttr rn 11tttt+ rttrttt+tt!t+r!trtt tn rttttt!rt8rtr nt5tnttrt5ttttn%tt !trr#rttrn%nrtt!! rtttrtttt!t+!nt+ rrttt

PAGE 21

00 brtbb!#r rtrttr*+t!n! ttt*nrf#!ntttt+1 nnnttt+ttn!r+r! t!ntrt "rn!t# rttn1t#rtt t rtrttt*+r#tt!t 1!*t!nft1t!14t ttfrr+tntrt t!t!n1fttntt ttr!!rtttr#tt rrttrnttr!nnntrtr 'n&t(#t tt!ntt!trtrt rtr#tt+t!nttrt ttrrt!!tt!n!nr ttttttt#t+#rt+t+ ntr#tt+rnt#ttfrr+tt rrtt+rtrn!nt+r !!rttnt##!#tntt

PAGE 22

0. tt#tnr#trrrttr #tt nbtnt'n&t#t)Bttt t+ttrrt#!t! F%88+AA?H+trFfr!+AA@H+rt!Ft4 +.//-H+trtF(!n+.//?H+rtt F!E)r+.//0H!!*ntttr rtt t4rt+t +r!n!!tt#tr rr!t!ttrrtttttt+ #rttt4F.//@Hnrr!nt r1ttr#tIrt rtttrrnnttttrJFn/-AH tr!nttr!nr!#5tntr nn#t!rtt tnrIttrJtrt rt*nr%88F0AA?H)*nrttr nntItrntJ!!bt tInrtt!tt#t rrt+t!t!+rttJFn..?Hr tnttI!rrtrrr# t#JFn..?H ttr+%88F0AA?H*nr!

PAGE 23

0!trttrtn!#C+t !#t1ttr#t!r8#t45tF.//@H r+tttt!#trrtr nttt#tt!#rttt 1t!trrt!! !ntt4F.//@H+B!trBF.//?Hn8r tttItrn!r!!rnt r!#5trJFn?./H$*ttrt rrtr+trtttrt!trt# !tttrrtrF +.//-H+#rtrt FE6r+AADG%Ett+.//.H+tttr rnrB!trBF.//?Htnrt#trtt ttrrt!rtrt+rrt rn!rtt+rrt!rtrr rn!rttrrt#trr *ntttt1!!t# f#tt!!#rttrrt tt+!!trrt rtntttrt5trftr+ fr!F0AA@Hr!ItrJ1rtt !tntrtr!#ntr #t!r#trtrrt rn#G+t*!nttttt

PAGE 24

0< 1rtttr5tr tr!#!tF##H F##5ttt#4t4Hb#rttr nr!#+tntr! f#t!t+trt1tr rttt trtr!n tr1#trtr#tntt r !ttnrttt# 8tt4t;trttr nnt#trrrtrtttnt #rt#tF##+#tntt ttt+#NttH $tnbtt'n&t#t) t r!rt n!ttttr #t4+n#+t#tttr+#t4+# 5tt+r#Ft4+.//@Gt4E(!n+.//@H!tt r!rtt+tt4!#t#tnt+n# 5t+r4#5t1tFfr!+AA@GE6r+ 0AADHftt##tr+rnr#r#tr+trF +.//-H+ #rtrtFE6r+AADG%Ett+.//.H+ tttrrnrr!rt!n!#tt ttFB!tEB+.//?H

PAGE 25

0= + btnfrtttt ntn +%88F0AA?Hrt#tr1r#t tttft!rnt+ItrJtt t!!!trntrtttrt ttfrr+%88F0AA?HrrIrn#Jt tt)rtttrtttnt #tttnttO!+tn+r !rPtn)rrt#!rPtnt ttntO!nt+ntr+rn %88F0AA?Hrtr!tttrt #+rtnr#rrr!#&*!nt !tt!#n#5t+!#r!+ !#5tt*#t(ttt rttntttt*ntt trtttrt#Inrt+ttr##K *rn*ntt+t!rrt!t!+r !JFn.--H(rPtntt+!tn! t+tnrtt!!ttr!# t!t tt1rI4t !+ttt!t+r"tt!n!t tt!tr8JFn.--H#+#t4+n4#tttt n#+n#+rt4t#ttrr !rPtn!ttt

PAGE 26

0? nt!rPtntt%88 F0AA?Hrtttr!ntttt"# t#rrtttrr!n!ttnt t!rrrtnntn rt4nttn&ntrttt# tt n+tntttr5tt! rttt#!tr#ttrtt *+rntt+ntrtrt+rttrtrt%+n tttrrtrtrrt!r#t rnnt)trtrtIJr 1rtrrrrr!#tr%88F0AA?H rt#ttr1ntrttr nttrr#nttt rrtn!rtr!ntrtt nntrntrtt#t!n! !tt #nt'n&t#t) rtr#tt+ t!nr+ttrtr tnn!bttt!#r!! nntnn*!
PAGE 27

0@ f!#tr#rt+tn#t+ttt r!t!nrrnn 6rbrtF.//@Hr t!t
PAGE 28

0D !tt+-/Lnrr+@Lnrtt1t+rAL nnr!tt#!rttrr! nntrt1rtrtt!t (ttrtrt#t1ntnt t!rttr!tr!tt1*t#ntt n!rrntt!rttrttr n#t!nt8 trtrn11 t*tt!*rt!t+r4+r!!F.//@Httttr +n+rtttrnt F.?=!tr-
PAGE 29

0A *tbbn'n&t#t) ntttt rn!!tnt#trt+tt !rrrtr#rr+rrtt5t 1ttFfr!+AA@GB4+.//?Gn+.//=H trrr;*r#nttrrt nt##tnttt+tt!t !#!t#t=.
PAGE 30

./ +trn41#t?r.=!tr!tF3n+ .//=H b )btt!*rnttt1 !r!)t+tttr!t !"Ft4E(!n+.//@G(!n+.//=G+.//@H 6CrrbF.//=Htrrtt!# +!!rtt r!tF./LH!4t !tFALHf!#nnt+tF.//@Htr #!!tF
PAGE 31

.0 tt1rt1#rt#tnt tt r6rF0AADHrtttrrrtnt!#!t r!t(t*!t!*8# tttnt##ttrtfrr+!ttt4 r!nttttrtt4t4nttn tt t!t#nr!tt! tt!r#r#t t+t!#!t!# tt4r!#!!t!ntB!+t+ t!8#!tttrnttrt t!B!t!4t4nrr!! rt t++t#nn!tn# trt4#nttn!!rt#t (ttrrrt#trtnt ttrnnt#rn! t#ttr#r:#F0AADHt##trrt!tr!tt "trtttr1t!t#trnr!t #nnttt#")+ 8#t+tt1tr#ftrnt+)1 F.//-Hr!#rrtr!r#tn;*r1 0AA/r.///+!tn4r1#t=.
PAGE 32

.. ;+trnt+r1!tr!tt!t nt!nr%!tn(t+++ n!ttFt+.//?G6CrEb+.//=GB4 +.//?H tnfrfn )btnntttrttnn ttt#ttF)1+br!+&t+ EB+.//.G6rbrt+.//@G(!nEC8+.//
PAGE 33

.tt!t!!ttrr t$trFfr!+AA@GE6r+AADG(4!n+.//=G :4+.//?G nEBt+.//@H+tt r "# tr#tt nrBtF.//@Hnrn @=Lrrtr#trrt$trnnt tt :!tntrtrtttrtt t tr1#rtrtttf* :tr!:trtttFfr!+AA@GE 6r+AADG%88+$bt+E+ADAGtE6+.//
PAGE 34

.< ttrttttr#tt!nt $trtttt rrtrn!rtt+r#!r+ tnntttF!+(+b#+E +.//.GB!tEB+.//?Hf#trtrttrr nttrt "# F.///H+1 rrttr1ttttr t1rttr t!nttrr#ttrn!rt)+ tnntt1+t!n r#ttttrtttt *rrn!rttttrtr!!8 r!nt!#ttnnn rfrrbrnbfnfr b#rttr#tt+rrt nnttttnt#t t ttrr5t#!+r !1ttrt4t+nt#tt!+r!nt ttt *nrrt#ttr!## nnrrtnnn#ttt :#!trrt*n#!tr! "#!tbtttrrtnnt tt*n!*+rntt+r#F+.//@G t4E(!n+.//@Gt4+.//-G6CrEb+

PAGE 35

.= .//=G(!n+.//=GbttE)+.//.H:rtrrt *nt#!t!!!+t*nt#t r!rtt!nr!++rnt#t F$+:t+E!+.///GC8+.//?Gt4E(!n+.//@G:4 E(rt+.//DH tttr!#r t!nt f#rrtnnttt*n! "r#r!t+ttttrrtrt #1nt!*nt+nnn!!# !t+rntn#1t#tFt4E(!n+ .//@H !!5t!tt!! r!#tnnFC8+.//?G,4+AA?H%!+n n!t#t4t+#rtn#t!t+t trrtnntttFB+.//.H :4r(rtF.//DHtrrrtr#rttr trrtn!t#t4t#nnnt ttrrttnnrttt rr!#ttntrtt tnnttr r!trtttr##*tt t!+tnt!+rtrtntt rrrttfttttr!ttt t!FE6r+AADGt4E(!n+.//@Htr#t

PAGE 36

.? !!rtnnt+)1F.//.Ht1t6 CrrbF.//=Hr#tt!tr!# !r!rrtnnrtt$F.///H rt!tt#r#trt1!#t!nG +trrttrtnr!!rr BtrbtF0ADDHrtttr*nIrJ!# rttt1ntrrnnntr tttr#rtrr#+nnt#nn+t*r ttt+rntttttt ttnttrrtt! rt#It#tnrtrt(Ft!#HJ Fn@/Hr6rF0AADH1rrtnn tttIrtn1!rtr rt+nt*#tJFn/=H !ntttttnr#nt# rrtnntttF%88+AA?+AADHbtt t1@/L@DLtt! F!+AD-G%88E+ADAH t!ntt !t+nttttr#r#tr #tF)1+.//.G6CrEb+.//=H rr!!!rt+rt+r# tnnt!!!#rrtt trr !!!nt+nt#+t*tFE

PAGE 37

.@ C+AADG%88+AA?GC8+.//?Htrtt# rr!t!!ttttt!t F$+.///GC8+.//?H r6rF0AADHrtttr!!rt!nt r!#rrtt6tt+t4tt+rt nr!#!!!tft#tntb#r*ntr tt+!rttr*nt rnr#rr%+!ttrnr r#rtrn#r ttrttttrr#t+t4r(F.//DH rr!ttttt1rrt*tr trt ttrrtn"!rr t*ttr!t+r#ttrIt!J ttb+trrrtntt Intt4tJttrnttr*ttr rrt*trttt !ttrrnn#t t ttrr!#tttttt#t rtbttr!trrttt rt ttt#!rrr rtrrt5t./tFfr!+AA@GB4+.//?G 3n+.//=Hf#!ttrrt#rt

PAGE 38

.D t!t"Ft4E(!n+.//@G(!n+.//=G+ .//@H+trtt##tr!tt!tFEC+ 0AADG+.//@H r1#rtnnt!r t#!rttrtFt+.//@G E6r+AADG6CrEb+.//=GB4+.//?H bttttt!"nntt tF)1+.//.G6rbrt+.//@G(!nE C8+.//
PAGE 39

.A Ffr!+AA@H1#rrtt+F.//@Hrtttrt nnttIr###t#ttJFn<@H r+If##QrtttRt#r rt!t#t#tQrtttrR+nt #t!tt!trJFn<@H;+rrtnn tttr!ntnttn4 tn :4rtF.//
PAGE 40

-/ f#+!nt#!rnr# *rrr!+t!t"r#t rrt+rtrt#t+nnt ttFfr!+AA@GC8+.//@G!nt+b#+Ebt+ .//@Grt+.//DGt4E(!n+.//@G(+.//0G:*+ +Ef##1+.//.G+.//@Gbr!+)1+E&t+.//t>tF&nt+nt!!+AAD+t

PAGE 41

-0 r:*+.//.Hrtttrrr frr+rtF.//DHr!t!nnr ttt#t##!D=0rr#tr1 rt$tr !t"ntttIt JrIrnt#tJFn.-.H tr!tntt#ttnt+! nt!Ffr!+AA@Gt4+.//@Gt4E(!n+ .//@G+.//@Hrrtt*ntt !tI*ntt#!tJInt!tJFt4E(!n+ .//@+n/=/Hfr!F0AA@Htnnt#rtnt tttrrtt!!rt rrt!!ttrrtnt!F.//@H rtttrt#t#Ir1rtntJ Fn=-HECF0AADHtrrA-nntnnrtt t+A?L!r!#1t-=t#;tt!n+ !t!!tttItnt!JFD-LHrtr!t "nntttIrt!n#tJ 6rbrtF.//@Hrt!#t!n rtt!! nr!t!4 !tttnt!t!t tttt r!#!r!ttbr!F.//
PAGE 42

-. ft1rrttt# #nn+tnt! ttrtrt !!+ttt+#rrFt4E (!n+.//@Hf#!t"nntrnn# ttt+br!F.//
PAGE 43

-t+(F.//0Hrr!trnntt #!r!! t!trr##rt rr4+I!!#Jtn#t#!t+rr tttB!!5t!t# !!r!#tnnFC8+.//?G,4+AA?H+t ttttrtrfr!F0AA@Hrtttr 1rtrtt*nttt#+#+ *n#Krr!tt#t##! ntnrrt*n#SSrnS5! #nS5!tr5Fnn<.-H + %nf n&rtt'tfft +# F0AADHnr1trttrrtt+ r1#rt##rtrtnnt!nr !!t!tnn%+rrttI !rtr"*nttrt 1!#+nn!tJFn<
PAGE 44

-< t!#tnJ!!*nt!rrtt tnntFt4E(!n+.//@+n/=/G%88+AA?Hfr! F0AA@H*nrtnnt#It#tnrt7Qt rRrttttt+tr#nt rttrtntnrtttrrJFn-@H:4r tF.//
PAGE 45

-= nt!!!tr!##t !#nttttrrB rnrtr+r#trn!+4 t+!+rn#tr!t !#ttF4#!ttH+#t !Ft!nnrH+r#ttrF# ntttntHFn-0H rCF0AADHr@Lt!ntrnnrt I!!ntJ)+ttt rttrr#r!!tr trnnttt trnt8r #fr!5tF0AA@Hrtn!!rt #r1!rrtttt tnnFtr+tnt!+!!#tH !t1tttt f!n##5tttrFfr!+AA@GE 6r+AADGrt+.//DG6rbrt+.//@G:*+.//.G :4Et+.//
PAGE 46

-? tttt#t*nrrrtttr tttnn#tF+bt+E:t+.//=G 4+AADG$Er+.//
PAGE 47

-@ tttnfrr+ttrn!# rrnnttt!nrtrrrntr rr!ttttr# nnnr!#rtr#tt tnb#tnbn'n&t#t)frtt rn!t#t!4r!tnt+!+rt#t &!#trI!Jrtt+tt#!+rttt+r #tf!#rrtIttrtrJ+t*nt rtttt#t4+rtr1!##tr F+.//@H It#trtJF+.//@+n.@H Ir!J+t#I!rrnrJ+rI!r t*J!!ttt!#rn#tt#trn! t#F+.//?+.//@HIr!Jtrttr# rr#!t+tt+t#t+r!t ttrrt! tttt 1rtrr!ttt4rtn#ttt ntIrntt+*+!rtt+#+t+rtrJ F+.//?+nA0Ht!ntrn!#t n!rtttnt5nn! !ttntF+.//@H trrt!n*r t!!tttttttt4 rn!t4Ir!Jt ttnnr&4tF0A=/H

PAGE 48

-D frtt8rt"nt1rrr rrrt#tnt!!rnr frttr#tn!n# !t+rn#tt!!!trt !nr ttrttrttr t!#rttr#tt1trt! tt!!rttr!rnr tnt#r5tt4tr#t)+F.//@H#r trtrn!tttt 14ttttr!!rt5trrtnn r4nnrnrF.//@Hrtttr1nt tttt1rt!tt#t!nt8rt t##+Irtr!JrIt!tttJFn--H t rt4rttr!!# 1rtrr##tFfr!+AA@Gt+ .//@GE6r+0AADGt4E(!n+.//@G6rbrt+ .//@G(+.//0G:*+.//@G:4Et+.//
PAGE 49

-A frtt#ttt*rtt+rt nr+rt#t4r#5tt* rr t#tr#!rt#n rt#r!!4!trttt nrrn!FnA.H f#+tt4t##!tttrrrtC# 4!!tttt!rtt!r !#rrtnntttttr t*#tFE6r+AADH+trn!!!tn r!#t1t t4t!nrrr !!5t#tr#ttt" r!#rrtnnttt t tt!#tnn!4*!rr! tntrr+!t*tn CrF.//0Hrtttrttnrn# rt ttr!#!trttrr*nt ttt##n!# ttt ##ttttr!ntttt#r#tt#rn!ft rnt+tttt!!t*nrt4!nt F!+AD-G%88+AADG%88E+ADAH!nttt r#t!+4#!tt#t!# nr#t!nttr#nnn!rt#n

PAGE 50


PAGE 51

<0 I#tt4tnr#r#JFn -/Hr6rF0AADHrtttrrrttn "4rr!ttt!t+!t #r#rrttr!tntBt tr+rt#ttrrrtt tntt+!1t!4tt tttrn!t#!rtr %+rttInnrJCrF.//0H#t rtt#Ittr*!r#! !nrJFn?/HCrF.//0Hrt4r#ttt+ r+r+Ittnrttr nnrrrtJFn?/H fF0AAAHrrttrtnrtt!rttttt rn!t4tr#t)tnr+I:rtt *nt!rttt+t!rtttt!4r#rt #tJFn-0@HfF0AAAHrtttr!trtr# nt+!rrtnt+rt4#rt nt+t!4rtrtttn t tttrrtttttrn!t# (rrtnttrt!#rtt)+fF0AAAH r!rrtnt!4!" #t*nrrtbt41t !rtttrf5tF0AAAHtr1rtt!rttt

PAGE 52

<. f#!t4trtrn!t#+rrrt #rtttrtttrr! #nnt4tr#t!t rn!t#t'!+f5tF0AAAH!rrt!r tttrt!nt8rtt!n+!r rtt+rt4tr)+rrrt rt!rtttttt*ntrn!t# rtt frtt!tt4t+#t+r#t #r4rttt trn!ttt"r!r# trtrtt%rtt1t#!+ *ntt!t+tt!+!nttt+nt!+ tt4t1!#rt#:#!!4tttt tt#!trrr tn4!t rtr!!#*nt+#t+r#tt #trn!#tt!rtrn rrnttttt1trn!tnt nt!ntrtt#ntr##t #r#!t!t"ttnt!! t+#+!!ttntrtrn!t t#ntttt+tntttr rtrnrr!t+rrt!n !trtnttrrttt

PAGE 53

<1nntttrt+t t!trtrn!rtrn!t# ttrtt!*ntt##tttt t#rt+tt!rrrt# rr+rrtt5t1ttFfr!+0AA@G E6r+AADG)+.//DGt4E(!n+.//@GB4 +.//?Gn+.//=H bnbt'n&t#t f#ttt rtr!rtr+ n!rttrt# tt#n!rn rn!t#nttn!t#tttr!nt t*rnttr#ttt t !rtttrrr!rtrr !n#!trttt!nt##ttttFt4E (!n+.//@H%!ntrr! tttG+#!!!tnttn trtttrtF)1+.//?G(+bt+E6+ .//@GBtEbt+ADDH fnffbnb )f#rtt tt8##nt!tt tFE4+.///G(!n+.//?Gb+!+Er+ .//0G tr+.//0G +.//-H:#

PAGE 54

<< nttt#!+tt#tn n!"1tF nEBt+.//@Ht#=D !!tf!()tftt+ nrBt F.//@Hr
PAGE 55

<= tnnK#!t+rt#!!t+n!t# rrn!ntt4tJF)1+.//?+n==H !n#t$ rtr! nrt nn#!+8F.//
PAGE 56


PAGE 57

<@ r!8r#n!nrtrr#1 r!ttn1!rttt!n rfrnb ) fr#t1rt4r (!nF.//@H+tr! ntt#t t+#ttrt $tr't#ntnnnntn8 n#!+ttrttr#ttrt $trr*n!!#nrt#ttnr ttt#nnt ttrt* !t+.
PAGE 58


PAGE 59


PAGE 60

=/ ttt#+#r++ntr#tt+r nt#ttbttnrt!!!rtt t#rtrtttrr#r#t!t tt!ttrr t!t!n tr##!#rtr#nttt rnnt!nntt!rtt rttt%+rt+!tr ttt+!nrtnrtnttttrrt t t+rtttr#t rn!t#trtr;+ttttt 1trtrtrttt!nn bt f#!ntnt1#rn#!t F#t#+t+*n+KH+tttntr tn#tt!trnt!# !tt !14trtr*!trrt rtn+rnrFE+AD.GCr#E Cr#+.///+.//=Hfrr+tt!t!nt8trr ntt#!4nr t#t# rrnttFCr#ECr#+.///+.//=Ht ttr4nttttr!trt8 FCr#ECr#+.///+.//=H

PAGE 61

=0 t!trtttt!ntFEB+AA?H%t+ rrttt!rrr+ #!ntrrrtttt+!trtr tt!rrtn!t1r1t!ntt tnttr*rtt! r+tttt!trr+rrttt!: ntttG#trrtt!r++ ttt!6t+rBF0AA?Hrttt!n tt!ttnrtI#Jrt t !#!ttt!ttrtI!nJ#8 rtr#! tt!n!!tt!t#rt trtt!ntrrrBF0AA?Ht tttntttr+t 1ttttt#r!trtntttrt frr+tr+trrtt!t ttt!trrFCr#ECr#+.///+.//=HB tntn+rrt!t#rtrtnnn r*ttr#!FE+AD.H%+n!t1r ttt!tttrttntrrrrn tr#r4nt+nt+rr nttt!t1!*%r4t!tn# tt!#rtt4rtt!#

PAGE 62

=. %r4t!!!t#r5ttr tIn!ttrrttr!tt! 1#JFE+AD.+nAHtr4 !tt!t*!t#t4n t#!# ttt+trrrr! :#r4+t+t4t!#tt #tFE+AD.+AA-G%+A@
PAGE 63

=rtntrtrtrrtnt t+ 4+rttt!r!!trt##r! !trFCr#ECr#+.///+.//=H ;nrtr!tt!tt!trtr#t ntn!ntr+ntrntt! tntrnrtrnrtnrt1!r trrfntt!t!!ttr+1 tt#r+r*r#ttr1#t 14#ftrtt!t!tn*nr # t!ttrtrtrtFCr#E Cr#+.///+.//=Hf!tntr!1t !nn+rtrrtntt!!trr !1t!ntr+rttrrr t!tt!!rf!tt!ttr rrnr#rf#tt+!t!! n!trt!t!n+tt# tttttt!t#trtr!4nnn #trnr#!t !tr!tt!t+! rt!!ttttr# t!ttr rnttrt!ttt ntn#*nrtttrrtFCr#E Cr#+.///H

PAGE 64

=< %!ttI#8r+ttrntJ!!t !*nrFCr#ECr#+.///+.//=H t t1tr!!!t+!nrr !tt!btttt!#rtrnr#t 1!!tt!t+tIttr !!rJFCr#ECr#+.///+n?
PAGE 65

== bbt n'n&t#t)f#t t8#!tt!tntnrtr#tt +!ttnt!tntrtr trr#trtt%t+ rrnntttt!#1rt!5t rrn tt!8ttttt!rt t##tt!nnnnrt!nr## 1#1t+tt+# rt#5tr+tt !r#tntrttt!frr+ 1tnn#!!trrnnt ttt tr#r4ntrrn !rtr##!!!ttt r4r#!nnnr#tt t#1rt#r8r:#r4!# ##ttr#tttn!n n#!#1tt!+t tt#ttt!Gt+!ttttr Btt+trrt! tt!bttt#!!! tr!#rrttfrr+#! t!#rrtrt!!!r!t

PAGE 66

=? *nrFE6r+AADG+.//DG+.//DG%88+ 0AA?G)1+.//?G6+AADG:#+0AADG!.//AG#+AADG BtEbt+ADDGBr#E:4+.//@Gt+.//DGn+.//-H t !!tttrtr*!t #rrtrrt##rtntn rtrtr!trtntb#rtt1r!tn+ trtrt#!!r ttt !tttt##t*n+ntt! rtnrttrnttnrtrr ttt!ttrtt!+t r!nt8ttttt!tt!r nnnntttt t!#nr!tttrt rtt*nr!rtt n#rttt!trn %+ttr!t!#nr ttr tt#r tr!t4n*ntt!t rrn!rrt!!r !#rrtnnttt t bbt )t!tr#1t rtrr!trnttttttrt rr* tt!r

PAGE 67

=@ rrt5tr t !tt!tttnttt!r t't#trtrnttrt r+t!ntr! rttt $ n'n&t(#t f#rrtt!n!tn+ ttr#!tfrr+! trr1ttf#rn#tr+t trt!!!tt!#!t!!t tbtttr#+#t!# rrnn#tttttntt!t !#t!!nr!! tt*nr!!!t++rrtnt 4r#ttt!#r ttntt!ntt *nr#tt tbtnbtb ) f#!!!t "r!#rrtnntttF E6r+AADG++E6#+.//DG+.//DG %88+AA?G)1+.//?G6+AADG:#+AADG!.//AG#+ 0AADGBtEbt+ADDGBr#E:4+.//@Gt+.//DGn+.//-H r6rF0AADHrtttr!tt!! n&!t#tnr*r

PAGE 68

=D rnrnrrr!r!t n+ tt+It!tJrt+!tnt r!*tr!nr! t!r6rF0AADHrtttrntt !tt#r1!ttr#t#F0AADH *nrrtnn#ttn#!t!tt !nr5tttn#ttt n!*ntt++trn!rr5t ttt b#rtrrtr*nt*nttr!t !rt#ttb#tt!!! t#rn#t*nt ttrtIntCrrJFE6r+ 0AAD+n@?H tt!ntrtrntt *ntt!t!#rrtrn#1t !FE6r+AADH trrrBr#r:4F.//@H+ttr nt!tt#rtt#trtt 1tr#tt!rtr4#-?nrt tntt+tttrttr1 n!!rtt#trtr n!!rr#tt!rtr tr5t trrr!nt1t

PAGE 69

=A t1ttttrtrrtt5tntt"t frr+t!t!nt8ttrt#f#t!n 1rnttttrr!tt#r rr*rr#t t!ttrttr1ttt In#r5rtttrr3tF.//DH tt tttt!n+/-?Btt#ttrtr #rt!n.<=&tt#ttrtf!#t!ntt+ nrnt!t*nr#rttnt rnrrt5tnnttt tt rtttr!#8#tr#ttr!rrnntt+ !t !*rttnntttt "!4r*+rt+r!FE6r+AADH 6ttt+t4tt+rtF#rt+"!t+r+ "#tr1ntF)1+.//?H+rntt tF:#+AADHH!!!!ft+#+ !!!tt!tr!##! rrttFEC+AADGE6r+AADG$+ .///G%88+AA?GC8+.//?H ttt! !!tr4#!nrtIn!r nnnJFE6r+AADH tttrr# n!nttrr#Ir#rJr

PAGE 70

?/ IJr!#nttt!t rtttFE6r+AADH %#F0A@?Hrtttr!tttI#!J %t+!ttttt*r#n# trr#rt!#!!t!r+ !t1rtn!tt!ttt!! !I ntnt!!4tnr r#Str5rrtS#5JFn
PAGE 71

?0 #ttrt!rttr !t!!tt+rtt!r! tt!rrtnntttt( t!tr*+#+r# rt !!t!tt#r rn!ttntttr!#!!!t t !tt!t4t+!1tt+nt1tt+!tn+r nb ttt n n#tnnb) !ttt##tr #trr5tnntt tn!rrt!tt F++E6#+.//DG+.//DHrttt# !ntrn!!rrt$trrt tt+++r6#F.//DHnr #t4ttrrI#tJn#t rrn!tt!t+I!ttt!tJr#t+rn!+ rn!!nrtntt+rI!rtJ t #trr5tr!tntt+!nt +rrBtttrtr# ttt!tt!!rtrrt#nt+ ttr4rt1!nr+!nr+r rtn#!t!

PAGE 72

?. F.//DH4r./rttnnrt! !tt!!t!! !tntt*!t tnnt!nr#t#n rrtnt1nntt+nr !!nt+rntttt tttr nntt!#nnttr frr+#!!ntrttttnt 1!#t#nt trr## tr#r!t!nr#r4# 1rrtt Btt!r+tttt*n! #tttrttt(tn+t rtt!ttrtt%+ !#t!ttntn trttrr 'n&t#ttnbtb n#tnnb)frtt 1#nntrtr!*trnntt t!rttttnt!! r6rF0AADH4#1nttrtttr! rrt#1n!!t!rnrt+ 1#t!!tIt!#r#Int+ rtrtt!trt#t!tt!nnr !%+r6rF0AADHrtttrt!tt

PAGE 73

?1#4nnrrrtt!t !t+!t #F0AADHttnnrt!#rrttr *nt!!I!!tt#tr!trJ Fn<@H #ttrn+t!ttntt rr+t!tntI#J! t tttt!tnrt!!ttt trtttrtFfr!+AA@G4+AADG:#+AADH r6rF0AADHrrrrrtnn tttr#1nrt!!t!t tn ttnnttnt! rt4# tr1!tt! I#ttr!#t#t#rJFn@DH n #t!rtn $ btnbt'n&t#t) r#5t rtrttnn#tttr !trt#tB+t4+r+#+t+t!n+ #+r#ttr1rt! tntrr5tttt Ffr!+AA@GE6r+AADG64+AADG+.//?GBtE bt+ADDH t!*!ttntt 8f#tnttt+B#+f4+(+

PAGE 74

?< r F.///Hrnttntrtt5tr !nt r#tt##trtr!ttrIntJ rt5ttr!n t!rr#Itr+ #+r*tJFn<--Htrr#tttr+ *nttrtnttr!n!#nnnt fr!F0AA@H#tttrr !t!#!!!trtnnt tttI5t!J+I*tJ+I3tJ+I t#t tnJ+I3#J+rI3r#t !n!JFn@
PAGE 75

?= trn##tntt5ttr#tnr" !rt%+fr!F0AA@Hrnttr rt#ttt#ttItrrtr#J ttnt 4tr!!r!!8tI!tnn 1rt!ttrK#7QtrR nrt#tt!+t+#+rt+ttr n#JFn@AHf#t!!rtrnt !ttt+tr#!tt rtttr+tt##tt!#ttrr 3nF.//-H1rrttnnrtt #+nt+rntrntr rtt5t+tnttntrt+rt tnrtn tttrnt rt It+1+n8r+ rrJFn<00Htnt ntrr !##nttnttrt#!tnn #tr#tt tntt rtttrntrrrrnr#!!tt ##trt+##rtt 1r+r#!!ttrt ttrrntIt#rtt5t #JFn<0-H%+ntnntntt

PAGE 76

?? rt5tt+ntr# tt++ rt5ttttr!!8ntt !trtrr1#tn F.//-H%t+ttrnrr"!#rtt ttrrtnt!!!t tt !ttr!tttnt" frr+ntrt!rtttt*t rt !!tnr! *ntrt+!t!rttt rtrrttrrr#!rr#t r+tr1trr)##r!tr! 1t!*!#r!'rt + 1rtnttt'rtt tr#ttttrnrtr#t t r+trt!nt8rtn# tr#t!#trrnn !4nF.//-H+bttF.//DH1r ntrtttr !t1t1t# !#r#nt5rtr#tr#trt5t ttt!n#rtt+#t !#rr#In!t!J+It#t !J+Innttt!J+rIt"tt!J trtttrttr#!t+t1r

PAGE 77

?@ t!!!#rttn!t+r"r I%t#t!JrrtF# n+nt+#r+tt+KHr!n !F#rtn##1t#t+!5tnn#t #+4!HI nnttt!J #rrtF#nt##tHrt F#t4#+nt#!+#r!H%+It"tt !JtrnrtF#rr+tt+rr# tr#tHrnF#tt+#H tbttF.//DHrrt!r*n!r "!tntntttt tr#r1trr%tntr 11tttr ttrt ttrrttrnrrtt 1t#t!nt t n'n&t#t)ttr t rrtttr! rt!!tbtttrrt nnttttt!!!!tt r##!!r#rtrrtr*nt frr+ttt#r#nrtnttr #!#tn !rrt!!tt

PAGE 78

?D t!!trtnt!!+!!!t t!t+#t+rt;+tt!r !rtttn1t#rtt (trtrr*ntn!rtt tntnn tt!ntttt!t rrt nt1ttttttrtr trtttn#rt+t rn!t#rt#trrtttr!nt!#!t rttr!ttnttntttt !r!ntttt !ttrn# nnnn#t#t+!!t4t+nt1tt+r tnt ##tntrt5tt+ttt rtrr!!tt!rt!t rrttt!ttt rrttt! #r4nt+rn!n trtt!t+!t+r!5trt!ttt+!tr ttttntrttnt"#t! trrt (!rtt1t# *nt#rbttnt!rftnt!

PAGE 79

?A !trrrr#!!r#rt r*nt#t!#nrtntrrnn tt!!tr%!trtttr+ t!ttr*nt!tt )+nF.//-HttbttF.//DHrr# "tnttntr#rt5tt ttnt4t!tnttrrtt ttrrr trtnF.//-Ht1t bttF.//DHtt#rtnntrtfrn "rtr#tnt#rrr! rtttr#n

PAGE 80

@/ b%bt f"+ttrrt#t8rtttr tnnrrn*nnt5tntt rt5ttttttntttr5t!r# rt1ttrr#tfnt!t *nrtr8rt#rtt btnt t!nttrtntrttrr!r nnttr!1nt#n!t tt rnt#!+#+ rn!+rnrF$n!rE%!t+ ./0/H ntrrnnttr1trnr r#trrtr rrttrr1#t/.. !tnnttnntrt!nr!rr rt+nttrt1#t-r@1 1rbttrrt!!tn#t tt#ttt"rt Ffr!+AA@G%88E+ADAGt4E(!n+.//@GB4 +.//?Gn+.//=H

PAGE 81

@0 rttttrrnt rttnnrtt*tnt# n!tIrtrtttrr nnttttrJFt4+.//@+n/-AH ntrtt 1rn!ttt+ttrnr+#rtrr#tt 1rrr#ttrrttrr8t rttrrtrr#rrtn ttttr trrtt!#!nt# n!trrrttrrr!tr ntr#ttr tttnnrttt rt!tttr#ntrtrt+!r rtrt+rnt!ttt!#rrtnntt Ffr!+AA@G!+AD-GEC+AADGE6r+AADG%88+ 0AA?G%88E+ADAG%88+ADAGC8+.//?G)1+.//0G t4E(!n+.//@Gt4+.//-G(!n+.//=G:4+ .//?G;t+.//=GtE6+.//
PAGE 82

@. 0 rr!t#rnnrt 1t1#t0-r@ rr!ttrnrt rtr!tr!rnnt trtttrtnt#n! r!tttnn14 < rt!tn!r#ttttt+ ttrnr+#rtr+rn!rt = n!t#rtttrt5ttt tr#nttntt ? n!t#t#tnnnt ttr @ n!t#t#ttrt r5t!rrt D n!t#rt5tntn nttrn!!n1"tt A n!t#r#1 !!4t 0/ rtr!t#ttnnt trr1t!rrt fnnt+r!t!n#t!1t8rrrn rtr#ntntrttft!ntt

PAGE 83

@trfnnt!r1nnttr F;#Et+.//@G4+.//=H (tn+#ntrrtrr!r nnttr!nt#n!t 1r tntrttr5t r!tntt4#1!trr 4r!rn!tttGt+# ttrt!ntr nbnb 'nb#rnnbtt) 'n#!! nnttr!+rnnnt n r!rnt!rtr+n1 t#trnr ttttt!ttr rrnt!t#nnrt rt5t!rrt!nnttr n!trrr!r! !n1"tt+nn.1+r rr!!4f*!ntt# rfnnr*f tbb ) 1nnt!rt#r1tr ntr1"ttrnrt r4ttr !tt!r!t1tnr

PAGE 84

@< trtr#"trtrt nnt 1t4rn!ttnrr4tntrtr t!rfnnr* ntrtnttr 1tnt1nntrfnnr*& tnnbtnnbt) f!n#n1t# r!#rt#r+rrnnt!rnn! !!rt5tnnttr! 1"ttntr+nntt#r! tnnttr1tt!nntt nrr!ntr!!rrrnr rfrr+tt!tt#rnn5trt n!tt1t!rrt t nnrttnn!trfnnr* nb#rb)'nt##tnntttr rtttrt5t!rrt+1tnt r#rtr! #rn !#+n#"tttr1tnt4rt r!rnnn 1tnrfnnr*("tt ntrn#r1"t 0 )rrttM )rrrrt5ttM

PAGE 85

@= Brttrnnttt tM < B#trrrrt5tt M = B#trrrrt5tt M ? Btrr4rrt5tt M @ )rrttnrtrM D )rnrtnr rt5tnntttM A )r!!t!r rt5tnntttM tnn) !trrrntt ttrtntr#ttrrnr#ntt tntr#r+r#trr!tr nnt tn1ttrnttnnt5t t1rrtt#nnt rr tntrr#tttrfnnr*$ nb#r ft!tr1trrnntt tr tt1tt#rtr#n ntnrt5tttF%E%+.//=Hft

PAGE 86

@? nr!r"tttrnrtrttttrr tr"ttntrnntntF.//-Htn rtntrtt)## t1tn rfnnr* 1r#"t# 1tn trtn!#rttt$t!tr1! rrnr#tntt#tr5tnnt+n"tt rt!n"tttr#!rn!nt nn5tntnF9t4+.//
PAGE 87

@@ r+1tn#t4"tt!rrn5t tntr#trt5ttB

PAGE 88

@D r!nnrtr#"ttntrtttr tr#tttt%ntrttr!rt#r tr1tr!#rt8r 1 ntrttr!rt#rnnr1 ttttG+!ttrr!n trntt 1t#trr!ntr& nnt1rnnttr! 1rttnrf4!rtt tr!n1 !ttrt ntrtt!trrrt 1r#rtrr !t#!trnntt btbtnt tbbb) 1nnt!rt#rnn tttr1trnt1nttr"tt 1!r11trrrrrtr 4 !r!1tt8rtr+t nnttrtttttt1"ttr nrttr!rtrtttr 1nntrtntrt1r"ttntr 1tnrnrrtttt!trtr#t "t trtttrrt"tttttr

PAGE 89

@A rn#rrntnntntrttt ttttttrt"ttrrtntt# tnntr!nntrrrtr# tnr#1"t n1trr1t tr8rr r4r!nnt5 tnttr!!!ntttttrt1"ttf tnrnntn1nttr fnnr*& ttn1trnnt1tn# nb#rt) tnnttrr+ !tn ttrtnnr tb1r't%rfrr+ nntnrr!rtrttr!r1 #nrn!!F%E%+.//=H $!1t1r!!rt 1 r#rttrt#rtnnn rtttttt trr#ttr!r #nn!!4#%rtrr# 1ntt !rrtrrnt5rtt rrt!rrnrtnt nnt1rrrr nn*!!!nr t#!rnn

PAGE 90

D/ 1tttt+tnt!r+!!4#rr+ rtt!trrfrr+r! nnnt5ntnr*ntnntr tnntrrtnttrtF;1#E6+ .//@H tbb! !rtr't%r(n#!trt t&rtttt+rt!+ rtt#ttrrr# >bt$t#r$+rt()t+r frt$n! !t6tr()tt%r nrrt#ttt#tr#nn+ !!!#t+ttt8+ttt!+r nnttr!n#!4rr# #tG+trt!4t4#r+ rtt+r!tfrr+tttrnrt !tntrr#rt n !nn+btnt f"+ttrtrrtttr 1!tntttrrrt1tt

PAGE 91

D0 r#t6rCF0AD=Htnrr+t+ rnr+r!t#t"t #rttr+r#r!! 4#8rBtr!rt##! r#n#1t+rt+r!rrt+r#t 8r tnr!rr+4+rrtnt nntrnrtnntt!rr%+!!4#t tt!nnntttr ttr !8rFt1+AADG6EC+AD=H tr#tttrt!nt8r4 rtntrrnntrtnrrrr !#r#nn5tttr#rr Btrnnt+!ttrr!t r#t!#1ttFt1+AADG6EC+AD=H f*rrrt8rtrnrr !trf*rtnttrt r#"trt#r!rtttr1 !rntr!t t*rnrr! r#ttnnrrfr!r!1r F#+r#nt+rt+!!4#tH+rt!!trnt+ rtt+r!tn#rn!rn#tttr Ft1+AADG6EC+AD=G;1#E6+.//@H

PAGE 92

D. f!tr#rt1ttttr1t tt!6tr()t*n14#1 rtttr!t t*n! trtt!ntrnt#nr!r!# rrrttfrr+4rn nttr!1nnt#r !rn!tt t!#r! nntrnnt!t!#!tt !tn4#!trtntrnn nr!r4#r#tnttr#t!1 tttrttn1!tr# 1+!r!r!!1 nntr!ft+t*rnr#ttt n#rrttFt1+AADG;#E 6+.//@H bn ftttrttttttrr8#r #r!rrnt1rrttt r%!ttt+rrrtntnrr nnt#1tnt+rt+!!4#nt+r!r rt !t!#rtrtttr +ttt tttrr1!tttrrnnt *nrr!nr

PAGE 93

Dr!!tnt+rtttrrt *!nrtrrbttF.//DHr %tnt5ntrtttrtnt 1tttt!t!trtr# nnttn#rttnttrt5ttt trI!tttJtrt!t!rtnt 1"t ttr4r!! !#tttt(tn+n!1"tt 1trt#8#tnt!#rrI!tttJ 1rrtnt"t !Ir!tJrr I!ttJ1*nrtrrtntr#r r8rr#I!tJrtr#r! 1Ir!J$r#8rr#!#t !#rtr#rr1! t tntt4#r!trt trtnnIr!tJI!tJBr1 8r+Ir!tJrI!tJ1#t!ttr !nt#tttnF&E#t+.//DG)+.//.H tr!!rtnrr)F.//.H+Ir!tJ rrr*nr+r#r r#!t !trtrtnnrrrIr!tJr#t #!t*!nttnIr!tJr

PAGE 94

D< *!r+!trrIr!tJr #t1trr %+I!tttr!tJrrbtnt!# rtttr!Ir!tJ*nr)F.//.Hr"tt ntrr#ttnnttI1rtt!MJrIrt t#MJFn@-H ttntn1t#r !ttt!ttttt

PAGE 95

D= b$t!b tntttttrttttt n1tf1rt+!rr1t+r!!4# 1ttrrrrr!t tn tnttrtr5tttrrttr #t"tt 0 Bnt5rtr#tr!tttM )rnttnr#+!+r rt5tttM )rntn!n#rtn rtttM frr+1tt!nt!r##ttr %t+ttt!rntrtnttr r5tttr+ntn rtntrrt5tnnttr nr*t!#ntrr t!ntrt#nnt#rr 1tn#!t!#rr rttttttntntrrtr#r ttttttt1nnt tr nrtr!#nrnnt tn

PAGE 96

D? !n#!t#trt !ttt8 n#!tnt*!t#r 1ttt!!nr!rtn#! 1t!*tr !tt ntt!rt8tnnrr#nnt+ rrn14+r!n4 1 t#r!r n(t&fn( !r9881 t *%!%!%!%! bBBBB t()f* $$ntt' )t$nttn$P; 8 $P; :! 1 1 r ####frn frnr f#r0?0=0<< *% *r%!%!%!%! *% r5t$#ttn$P;($$ftt$P;f$)$

PAGE 97

D@ F5rH r5t$#tt $($$;$$ $ #)t$!t$!tbn$#*ft 776##ttft nn%!(r B1#!rrt#n1+ rtntr!ntr!nt#n!t !rrtr*r#ttrtrtt !n#trfrr+!rrttt!!t tr#t1nt!nrt+# nttt+n+rrtr!trtnt rrtttnnnr!trr Bttttrrtr!!rt )F.//.H$r#t!t#rtr# !rttr1"t+I!t ttJ##rr!1tn tI!tttJ 1rrIr!J$#1rrrt#r Ir!tJrI!tJntt r#8rtr n!1"tntrnt rrIr!tJr I!tJ1"t8r .trt !Ir!tJrI!tJr

PAGE 98

DD tbb 1ttrttrr+ntrtr 1nnnt1!rt#r#r rtttr t!"tttr1tfttnrr4 1"ttr#"t1rtr"tt trtr#!#rtr#t( ttrrt5tnttttrrr1tn 1ttt ntrtrrtrt!tn !rttr1ntt trr4#r!t1nnt+1tn !rt!trnn#rtrtr# "tt#rr!!tr#r 1ttt t+rrttt!r#1 tnrntt bnb,ntr %t#r) rt!rt#!1 r;r#1tt*trrt! t r#tnnnttrtnt# n!tr#ttt r#1t1t rrr Br5t#tr#t+rt!r! 1tntr!trBt!#+

PAGE 99

DA #tr#ttrttG+r#tt ntttrr!rt!##tr#t t*trttnr!tr rrtt !+r5t*trrrtt+nrrtnn+ rrrr#rt##r1*r rnttt! n!nnttr+r1r r#nnrnrntrtr5t r#t8rnttnn*!1t#tr !rr)r#r1ttt8tt !rrr tr!ttnnttrr5t r#rIJt# r5tr#1tr!rnnttr ttt+!n!tr###tt r!r#+tr#t+!nt+ttt+* r#n4t+##t+rt!+#t+r!ttt 1tttrrtnt#n!tr5tr#rf*t r#ttn$tr+:;trtn!tt trnrr#tt#rtntttt #tr5trtr#1rt!!!! rt+##tt!!!rt+tt ttn+t!ttt+rt!n !n!!rt!

PAGE 100

A/ $btn)rntrtrttrr 1Bt1t!r+tt!rrn#8r## 4tB1+r!r#t4r "ttB!nt#t1tr+tr+r tnr#"trnnrt!1t r!#1 ttrtt n#nr#rr#rttn4#; ttt+ntn4#r#5ttt tr!tt+r!+"+ r4+rr!ntt !! "tttnr#5tttt rtnrr"ttnrtnrtt!!tr 1tn4#tttnnrtr#!t ttr#tnttr#1rrt tt#rtr#ttt nbntnnt)rnrrnt# n!tr1r#ttr#5t!nnt trr#+#1+ttt+rI# 4t+!+trJtttt##r!B t4rr#tt+rnrInK!rt1#tJrI rr#tKtttttJ trttntt+n!trrrrr tttnt#n!rtn#n!!tt

PAGE 101

A0 ttt1#rt5tttt frr+rrrnnrtrtr# r#5t!r#tt tt##tr! + +t)f #r#!trtttntr#t 1t&t&,tt-n.!n t nbtnt'n&t#t)rrtrt ttI &nt-tftJtn#Irn K!rnt#Jrrr4r#t4t rtr#tttrttt4#r### r5ttntt"ttrrrn (f(t-n.!n +r*ntn tntrrtr ++t)f tt t $nntbtbb'n&t#t)rr r#5tt!r#trtttrr#1t rrrr!n!rtrtn nnttr#Irtr!K5t #St14t!#Jrr+It #Jfr#r+r1rtr+Itn! t4Kn!!!KrrJr tr+Ir1tnn#1t!ntJrtr+I 1tKr1r!rnnJf#t

PAGE 102

A. nr+Irrrtt1#t1tt+t! t4r!!rJf#+r1tnrr+I5!t#J t!ntrtr5tr# r#5ttt%t+t tn r rr#5ttt ttntnt n4rrrr!ttr+t1 &tnt !rrr#rtn#I !Jr#It4JrtI#J r# r+r &t&,tt-n.!n t nttrt#+Ir1r!rnnJ%+ ++t)f 1tnttrrrrrrr nt#tt1t# !tnt'n&t#t) ttrrr rt5tttrr n&r (nttfr rtttrtntrr#5tIrt1 ntrtJn1+rrtttr t*!trtr#r#5tn#r r!r +&&tt tnrtttr tntrrnnttfrr+rrr nnn!n#tr#+r#1rt+I rt4Kt##trJ rrtr1#tr+r#5t+1t tf(nttftrtrttt

PAGE 103

Arrrr#5tttrrr tnrtr#5ttI5!r!t4t 5t1t#t!t+rrr#1 !t+*tJ%!t!!t+rtr f r (nt n(t. r#5tttt $bbtbrntntbtb'n&t#t) rnr t#rt#r#5ttt r+IrrKrr1rJ t#tttr ++t)f n++rtnr#t trrtttr!&tnt !trr# tntt"ttr+It!Jrr#IJ +tnrtIt!J $bnrntntbtb'n&t#t) Brttt# 1#t!t#r#5tt+r r#I!J4#rtntt#1 rtntttn"t+rtr#I f J tntr#5tttrnt*nttr n#ttr#rI!t4tJIrK tt5t!J;#tr#I!Jr ItrJG+t*nrttrr"r5t I f J $bbtnrntntbtb'n&t#t) !t !#r!r5ttt#r#5ttt

PAGE 104

A< trtr &&.!nn(t tr tIrJrI1##rJ1r#trttrt t nr +tf(nt(rrt4r r#5tnttrI4nJ *n! 1ttntrn#!I1rrrJ) 1rt4r#ntt4 ttr41 r!!rtr5tntrt nttf r ++t)f rnr##rr#t ttr+Ir#Kr 4!r!tnn 1J btntbnb'btn) r5trtn nrtnttr1r#rnr n +t +r tf tntrrtttr#It!J tn+Itn*J11!+r#t#I4 ##ttJ#rr#rnt# It!!nJtt*rtn## n!t*r n +ttt!!trI4J rttr+!tItrt!rnJ r#1r#nrtrr#1tItrr *tr#rtrJrt!!rnr n tn

PAGE 105

A= t#I45##1K41nnrrt !r5##+r15##+#n#ttJ rttt#t 1trr#+r!r ttr#r#rttr#t!t trrI1tJnIttrtJ rtrtr#5tt1nt rtttrr#tIJrtIrt4t !K##tJfrrrtrnt+ rt!r1!r#rttt !nrt11! f#tnrt#tttrrt+r1tt tnt tf tI1##r#t#rJ !tr+I4r114Jrttr+I ttJf#+tnrr#tt tr!ntrtn -trbnb'btnnnb'n&t#t) rttt#nrtn!#rr#5tt t+!trr5ttntttn tn &t r#ItntJrIr!tJr r#5ttrtn*ntr#rnt rttrrttrt#r# tt#nrtnr##Itt#

PAGE 106

A? !Jr!ntf#+trI!t4t n#J &n r#rtt!!#rr5t rtttnrtnttt rnrr#tIrJrIrJr!r r##I!rJ tt*nrrn rt#trrr#I*nr#Jtr+ rrrI#J !rr5trtttt +&&tt 1!!t!rr#t#+I(+ rt!Jrtn#tt!ttt #ttt#rnttrIt!Jtrt rrtr#1ttt#rnr tt!ttrtrtIr#J+trtt tr#tft+tntr+rr!r# 4!nr!ntttr# tt rrr##rtttttttt ,b .nntnb'n&t#t) r1 rtn &tt r#5tttt rrtttr#5t*ntrnt t1tr*trnrtI+ r!t+nJ!!!!t

PAGE 107

A@ r#nrn#rt!nttn &tt r#5tttt4r I!nt#J1nt##r#tn r##!4tr#1tnnrrt r#5tr!!t rtrr4tnr#5t#rnt !#rr &tt r#5tnn tttnrr#5tn#r!rrr rn#r!trr#tttn !)r#5t!#rrtr!#r! 1tIrr#!J nbbtbtb'n&t#t) r5trttt #tr#5ttttnrr! tntnttftn##1tt nfntfn fn It5tKtt#trtt+r4 rtJrtn tntnttf1 trrt#rttnIt5t# 5!!#r5!r!t4tr5!nJ frr+nnrt# tntnttf t-n.!nIt!t!1!n*Kt!t# NtKNtttrn!rnt#K1+r +rt+rr+rt!t r#Jrrr!#+I8rttJ

PAGE 108

AD nbntb'n&t#t)Bt4rt r#5ttt+rnr tnt+ t +rn(t. rr#tntI4 r!Str5!!#J *nttr#InntJrI t J#rtr## !r#! nbbtntb'n&t#t)r5tt #rtr#5ttttrr nttfr# tntnttfrtnttntt1t nt#ntr!nt#trrtttrnn ntrrntr#!n r#nnttr!r !rr#ttnn#ntttffr:f(!#t %+rtr+I5! nttfJ -trbnb'btnn)rrrttr# tnr####!t+nttf+ tntnttf+rr# &n(!nt(rtr tntnttfr#I!1+1tttr+ 15t##+t#5tnn#Jft+I!r!! 1tt+rrr1!n!tr1 ttrttJ r# &n(!nt(+r4r#r+IBrr tnrr4!rtrr#1#Jnr+

PAGE 109

AA I 'nttfK1#rJI 'nttftn+ !n#J tb'nb#rbtb)%#!n1"tt+ rttr#rrttrr#t t!!rrnrt1r r1#r#1ttr tnnr ttntt#rrtr !nrtr#t1t##rtntr r#rt tnn)rtrnr## 1nrtr"tt!1rtt #rttt!trrrntnr# 4t!!rr# %fn) rntrnt!!4! 1tnt#ntrtrttrn t!rttr!#!rntr!*r #1!ttt4rt!4r rr!#trrt!4#1 tr+rtttrnttntr#5tttr+ It!tJrrrt!r# rrnr+I tntr#t!r 5t+1rJrtr#!+r#5t!

PAGE 110

0// #r!+tI#Jr#trrt !5tt!rr#! bnbrt/0 %t#r) 988t!+t#! r rtr#ttrrr!88 trnt tr#1tnnnt tr 1#r#ttrr1 rt88rtr#ttr#n$tr+ 8$tr+rt!tt$tr !rr+88t!rrtr#5t ttt!ttrr#1tttrr !!1tr1r#t t!rnrrt r#ttfnn*!t#+88tnr!t!r tnttfr11tttttG+ nttrrtr!r88!rt !ntr#tr #fnn*!r#+rtr#!r 88rntrI###J!!# 188+rtr#r!!rnrr # n!nnttr+885tr# nnrtrntrttrnttt rrnt#!!!#

PAGE 111

0/0 nn*!t!trttt8r!ttrtrr nn#!t#! 9885trtr#1tr!rnnttr ttt(rt+rt+nt!ttt+ #1+tt+!tnn!t+r r!ttttt8rtnt#n!t !r rntr#1tInnrJrn# t#!ttr88!r1r#! I1r1Jr#tt! t!trr# #n#!ttt#rn 885tr#rf*tr#tt($ntt$trr t!tt$tr !#t885tr#t8!rr r!ttrnt##ntt##rt r!#n5ttt!frr+r#t #t##tt+t!+tr#t+r1t 8ntr!rttrt $btn)988#ttrr!#B rtr+tn#8rrr!t!rB 988tr!#+tntrttr#r! 1t!rrt4ntrtttttttt# r!r"r#tttttn #1+t

PAGE 112

0/. nnrntrrr!#t rt!*n nbntnnt) Bt4rn!t r#ntrntrntr1 r#tt+88nrrttnttt##tr + +t)f r&t&,tt-n.!n 88rrr+ tn!tr#ttnttr#ttt+t4t4# 1rt#+#t+t#tttt#!t+ !*ntr!trtn1tr r#tttt!nr#5tnt!88r rtnr#ttr#trtrnt#n!t n#IrtrJ+I!J+I4#n!J+I4tn J+rIt8Jttnntrr#ttr#r 988rrrtttnt#n!rtn #n!!ttttt1# rt5ttttfrr+88rrnn rtr#r#5t!r#tt ttnnr !t ++t)f r&t&,tt-n.!n nbtnt'n&t#t) 9885ttntt1r rtttIr5J tt##trr + +t)f tBr!!+t#4 r#5trnttt##trtrtrt (f( t-n.!n88tnr .!nt-n

PAGE 113

0/.!n ttrI#tJ+I#1#tJ+rIrr Jt*!ntttrrtt#rt r# $nntbtbb'n&t#t)988rtrr #*trr#5ttt !rtrt!tt$tr # rt+88tt!ttr r#5tt!r#5trn)r1t 1nrr#nrn#!t)t nrr#r!r1t88nr 1r#rr!r+ttn4###trr !rtrr#r*trrrt !rtrttrttIr#J n!*tr#!"t!!rtB t!+rr!tr#tt &tntt 885tt+ttr tn(t &tn!ttrn#!r#rrrr# ntn!rt !tnt'n&t#t)f#+88tnrrIr1J #rtttr#!#nntt t !nt8r ++t)f trttB!nr "t+88r n&*nIt#!#n! trQrtr#5tRJrItJrtr+

PAGE 114

0/< IttJtnttt#r*n#tt88trr t&tn tntttr#5ttrtttr tt#+It1t#t#rntttrJ88 rrrtttr tt !!rrr# rt!ntrI5tr4r#Jrtt!# rr#5ttt1 $bbtbrntntbtb'n&t#t) 1!t !#r885trtttt#ttr r#5ttt t!r#t +tft tnn(n.& !#r#!ntttt rn88tr+Ir!41!JrI !t5tKrt!Jnr#t !r!rnt1rtnrrI tnnrJ+r##I4rJrrtn t#!t!4t ftr!!#t885trt tnt/)0 t ttr#88"tr#*trt #r#rtttrnrnr# r#I4tt+44r#rJt r!#trt $bnrntntbtb'n&t#t) 988 (n! r! ttrr#5ttt

PAGE 115

0/= t4r#r#!tr trr#ttI !!J $bbtnrntntbtb'n&t#t) 9885tt #r#5ttrr n&!n&t r +tf (nt(88nrt!rr#!ttt nttnr4#r#nttrt 14ttt## btntbnb'btn) Bt4rtn 1r#+88!rt!t!ttr tnt t#+I14#Jttr+I tnrJ1tr#nttr88#r r t rnttnttn %rtttntr! ttn11 rrtrtttrtrt* r##ttr988! ttttrr#rrrt+ rr##88trtttrt4t r#tnn#G+t!#ttt r#"4trtfrr+88nrIrr4 J#rttt#r!t88r r#!#r#r#rr nt!ttt!tnrttn tr!tr! t

PAGE 116

0/? -trbnb'btnnnb'n&t#t) +88tnrrtnr#r ttt nntttrtttrttnrt!r##t 1r#trrttrr#t4t rttr!trt!# IrJ**nttt!# rr# fttrrttt"t+88tr+I(#rr !Jt!4r+Irr#4tJ88 *nrrt#+I 5t#rJrIn !!!J tt!tt##tr!# &t # #!r!tr!t188 rr#!#rt %+ &&t !!885t tn!rr#ttt!tt$trttr !r!ttn88tr+If!tr #1!+rrrt!!Jf#88 nrtt!tnnrtrr#rr t+ttr!tt!tntr+!41 t#t ,b .nntnb'n&t#t) !!!t88rrt# &tt 1r#5t rnr#88rnrrr

PAGE 117

0/@ ##1rntr4 tnn!rntr#!rr nt88t!rr#!##t! nrtr*trrrr#tt rnr885tr##t4#"tt!nttt #+tr88rtt tntr#5t nbbtbtb'n&t#t) 988rtttr r!!tt##t#r#r#5t tttrrt nnnt # !tr+Ir5t5t#r Jf#tt885tt!+trr# tn (nttf(n.& r#I!rJr##1 ##n#%+88*nttrr +tnttfIr 4trt*nJt!r+Ir 1t#t!!r5t15ttn8#r#J nbntb'n&t#t)Bt4r #ttr#rtrt5tttt+88r # tntrn 88nr+Ir1rB1 tnnrJftrnt+ttrttn8rr rrt5tnntntt#rt tt+88r# n #r#n

PAGE 118

0/D trntrtnt1t r!! nbbtntb'n&t#t)988r (! &&tt t4rt#rtr#5tt t!ntr+I!rn!t!tJttttr+ Itr+S!!!+tt!J+rttt!ttt -trbnb'btnn)988trtt r# &n(!nt(#tnn#r#1t4r nrtnt#rt#r#5tt tnrI#K5rtSr rtr!!!t+t+rr nnrtrrrnttr5J tb'nb#rbtb)988rt!r#!!t *nr#5ttt!t!tt !r#rttn1rr#nnr n11t!rnr#t*nt 1!#1t!r#nnttr 1!rrnn#!!4# tnn)988trnr## 1nr!#tttt rrr"ttr"trrrn#*nttr 1#ttnn!!4#

PAGE 119

0/A %fn) 9881r!1tnt!! 4#ntntrt#rnnr#ttt tn#rrtnr"tr!!tBt4r rrttttr!4tnt+88r! trrr !#ttnr1 !nrr!t"t bnbrb %t#r) 1 t1!+t#!r1 r+1rtrrr# trrrrrtr#)r#tnr nnttr)t!rrr n*! fr#r!+t!t! rtrt1 rtrnttr*)r#5t# rr#trtntrtr !rrt1r1 5tr#5t#t nt!rrr! tn1 r#rrttItrtJ t tnt1trr#tr!rntt tttt! bntrr1 rr#trI#1#n1t JBr#n+ttttt# fnn*!#+1 5tr#1tnr r

PAGE 120

00/ rrnr1t)7nt t#ttr#t rtfnn*!t*!t#+1 5tr#rt* tr!fnt!rn+t r!#!r1 5tr# r#r#tr!tr#rtn trrtr!rrt1 1 rr#tn#rtt*rr#t1 rr#nn#t*rr#t!" r#5ttn 1 rr#rr!tn trnt !rrrr#rt# ntttttttr rtrrnr !nrrIt#!!J)r#rt*tt t8ttrttr=/
PAGE 121

000 #ttttrrn!+r#5ttrrr n!tttrnrr#tt !n1ttn###!#!+trt t+rttt !#ttr##ttt# !!!t*rt+ttt!n1ntttr ##tt+t#+nnrt+t+r!n#tt t4n#! $btn)1 ntrrtrttr 1r!r#r!t!rrt4r 1!rt4!t! rtttrrt1#t#4r tnr#"ttrtt!ttr 1 rtt!n#ttttrtt !rntt nnrntr#rttt nt*ntr#5tt nbntnnt) Bt4rnt#n!t rr#ttr#+1 rrtttt rtttr!r#ttttt!tt $tr+f$)n$tr+;nnt$$tr+ r$tr+rntt+*+rn$trtr nttIr#trtJ1r#r + tnt1 r1It*nnn Kn!nt+#!#!+n!ttK!nt

PAGE 122

00. #+t#+ntt#!KrtnnJ6 1+1 trrr#t#!+I## !nJ+rItttr##rrJ rtn"t1 r#5ttt ttnnr! &t&,tt-n.!n 1t#t"t1 tnr#5tIttJ+ n#t+rtt!#t1 rrtn4r# r#ttr#rrtnnnntr !n# trr ++t)f #r# r#5tnt!t nbtnt'n&t#t)1 5ttntr#t ttr .!nt-n.!n +trr rtt &nttftr+IB+t #J1rttt1r#5ttn#tr ###nttI!#tJ $nntbtbb'n&t#t)1 !!r tnrtrr#5tttttn ++t)f #rtt#tntr# Ir1t1#ttJr1 tt!rtttnt n#r#rtttrtr 1 rr#rttnrr!trrrtr rt&b#ttttrtrB&b+t r+ &tntntttn(t&tn!tt +

PAGE 123

00rr#5tt!rr!tIt! tt#t!tJ1 r &tnt It4r tntJr .!nnt 1tt4+IBr# tMJ)+r#t#*n !tnt'n&t#t) tnr#ttr# !#nnrttt+1 5tt1ttr &tn r tt I #++t#rtJ ttrIn!t##ttJrI## #J rtttr tt r#5ttr r#t*n#ttttrtntr!t n#t!#rttr+tt tIt+#nrtr tt"r!J $bbtbrntntbtb'n&t#t) 1 tn &tnt rrt tnt/)0 r#nnr ttt4rt#t1 r+I#r!J rrtttr#It4JtnrIJ+tnrI 1t#J1 rrr#tt#tr#r "t#t1rr# t!tnttr"trrtr+IBt ##trrt!4#rttMJ

PAGE 124

00< t#+IB4t##5!1t!4# rtMJf"ttrtI1#ttr#tMJ $bnrntntbtb'n&t#t) tnt t#tt1 rr#5ttt t+t!nt8r# nrI#rJtrr# tnt+tn#IrrrJftr ntrtnt"t+1+1 r n(nt+ tt# n #r#5t t $bbtnrntntbtb'n&t#t) 1!t !#r!#1 5ttntttt1tr r#5ttt1 rtttr1tn (t! .!nn(t trrrttttt #4#tr#nr#rt rtr!#r#ttt8 I tt!trJt8t1 t nrttr#r#tt!r r#trtnrrrn Itrt!J rr (t!.!nn(t +1 r +tf(nt (rtttr#r#Ir5tttJttnr 1#*t;t!n+1 r

PAGE 125

00= r#tnr#ttnttrntr nr#5t#1trtttr+r btntbnb'btn) Brttt#nr tnr#+1 tr (ntn tn r ntnt(1 nrIt nrJ#trtrtttt1! I ttrrQr#Rrt!!t++ 1t1QtRttJt# (ntn +1 r I5t!tt!bEbJ#r#nrn nttrrI##tttrJr#I #nr!#!*+4 r!rnttntrJrrrttntt4# nrrtttttt -trbnb'btnnnb'n&t#t) 1 trnrtnr ttt r#5t nntt tttr!# rttr &t 1 tr+I'1!+ tttrrtt+tt+rrn#tt!#+ trrttt#n#trrJr tt!rr#+IrJGt+t!nt8#t ttt !nrtn ,b .nntnb'n&t#t) Bt4r !!!t!#r#5ttt+

PAGE 126

00? 1 "4t1r+IJ+t t&tt !nr*n!!!trr#rtnr t!r#5t#rrrrttt 4rr#5tr#n#1 1!rt+I)5t!Jrrt#+I tt!tnKttt!ttrrtttr J1 rrr+I!nr1JB"tr nnr#t!#rt+1 tr+IttJ tt##tr! &tt 1t !r!t nbbtbtb'n&t#t) 1!t!#r!# 1 5ttntt#t#r#ttt1 r nnnt rtttrrtnr# Irt!nnrtJntt#+tt In#r##tJ!#ntt tr!ntrt## +tnttf ttrr#5tnntn 1 nr#ttrt4r1 r#t#+I#4trtK1trr #ttMJ1 !4r+I ttnJrt tIr!rJ ttntt##tr +tnttf#r# r#rtnn#ttttr+ tnttfr!nttr#5tt

PAGE 127

00@ 1 tn1r#nnttt #!nnttrI1r t4r#rt#+tJ trtrtrtrtrr#tt4 tI1rnJ tt!ttt##tr! (t! #!1 #rttt t!# +tnttf#r#r!ttt nbntb'n&t#t)1 r# t&.r tnt1trtttr#ttntr#5tt tr+ItrJt4rt"t !4r+I5!tJrtttrtt r#5tnt!r#nttr !! nbbtntb'n&t#t)t!&&tt r rtnttfntrt!t1 5tttnt r#5ttnr##r#ItnrtJ#rt trftr+t!!r + tnttft!nrr#r#trtB rttt#t+1 nrtrtr#+I3 r+#fr1rt4fJttr+IBr 4+rn4#rKr5t## nttt+5t##r#Jftt!tt##tr #r (t!&&tt t11 rr#

PAGE 128

00D 1 r#!#rr#5t##t t rtnttfr#5ttttt1t!rtrtttr trnntr#!#! t r##t1tttttt nttf# !trr# -trbnb'btnn) ttt!#r1 1 tt4rnrtnt#rt# tt1 rtttr &ntf!nt( trtr4ttnrnttt rr#trtnIBt#!rrrrr !nttMJBttt +tnttf#rtrt tr#tnnrItrtrt #ttr4J ;!nt+1 rtttrrt tnnttf r#rt#rr#5t##t trrIn#t4tJr#n #tt tb'nb#rbtb)1 ntrnr#rttt #t+#t+rttntr#5tttt 1trtnr!tnttr# 1!!t!rrt #InJrIJ

PAGE 129

00A tnn)1 trnr## 1nr#"tt!tttrr nt#tttt!rtttr"trrrtt ttt %fn) 1 ntrnt!!4# tttt!tr1!I!tJ!1 tnt!r!!#!!t+!nr rr!t1 bnb$tt %t#r) tt1!rt#! rnrr#tr1rtrr 1 r#t#r !rrr#1tnr nnttrft5r#tt !rrt1rt!ttttrtr !rrr#ttt# tr#t!r! #nt5!rt*t!#tt ntt!t#;ntrr#r!! #!rtIrJ 1r#r#ntfnn*!t#+ r#5t#t!rrr#r#r t5r#rt!rrn!t# t)r#rt#nttttttrr tt rrrr!nntt

PAGE 130

0./ !tf#r#rr!rttt8 +tr#14I4rJt!!n#!)r#+n r!ttnnttrn#!+tn #n!n!nn*!!t t5r#5tnt#n!t!r+t+! t+nntt+rttt)f*tr#ttf $)n$trr;nnt$$tr !#t r#ttt*rtt tttnn!nntttt#+ t+ttt+n!!nt)r#t4 ttt44n#!tt $btn)tttr1!t !!rt!trttr4t# r"rtttn#r#r+t 1n#ttrt5r*r!r# tttt#rtnr"tttt !tnnrn4#1!rnnrt tntt nbntnnt) Bt4rnt#n!t #r#nnttrr !r#tt+ttnrr1t!!# !rr nnr &t&,tt-n.!n !ntnt#n!trt# ++t)f r#5t

PAGE 131

0.0 r#tttrrInntr+r#t++# 1Jtnt#n!t tnrIt!JrI4tn Jt##t# &t&,tt-n.!n ttrr#5tr#ttInntrJ rIrr#tJ61+t!4rr#t rI!rtrJrInJftrnt+trnt r!nt+t5r#tr#trf$ )n$trr;nnt$$trr! f$)n$trt!r#ttr #trrttt+!rtr+rnt r#tt+tr!rrtnn#! + +t)f nbtnt'n&t#t)trtrtt tI#rnntr+r+r#t++t!#f nntr+#1t"tJtr r .!nt-n.!n G+trr tt&nttf $nntbtbb'n&t#t)tr r#5tttt &tntnt nr tr#t11r#t r#rtr#ttr#n#n! !r#tr# #tr##!rt

PAGE 132

0.. rtr#rItt#ttQ rtt#!R!r!J Btrtt+trn#n! r#t#!!t! tItr#r rttJ t+t5r#5tnntttt !r &tn!tt !tnt'n&t#t)t5tntt#rt ttr#!#nnrttttr n&ttt. #rr#+ &&t t+r!r tttr+I5tr+# rrJtrtttr#tIt*tr J trrnrt+ttnr4 1tr#t)5tr#tr# nr4trnn*!t)t !rrt!4rr#t##I!J tt! ftrttrrr#!#nnr ttt1t tn tr+I5ttrt ttt!Jr+Itt!4t t5t1rJ $bbtbrntntbtb'n&t#t) t5t #ttrr#5tttr1 !t+# tnt/)0 r++t)f tnrt

PAGE 133

0.tr+I(t#1tt5t#!tntrMJ tt! trt# tnt/)0 r#t1! 1rtrrr+Ifr!tr1t rKtnMJ tttnt ++t)f #r#r r#5ttt $bnrntntbtb'n&t#t)t rr#trttr+It nJ rtt nttrrIt!trJ*nr t#t#+Irtt1#ttrtr rJt!4r+I5!! n #J $bbtnrntntbtb'n&t#t) tr1 rtttttrr#5ttt tt &&.!nn(t ##! nnn#n!r#tt# #)trtnt +(nt(trt rn#n!4!ttI4r t4t1!r!r#J btntbnb'btn) Bt4rrt nrtn+trr!## tf !t t tnr##I"J tt!trBtrnrr#+t nr##rtntr*t+rt+

PAGE 134

0.< rI#r#trnnJttnr+I r nrt!rt+rt5r14r!r# nt!Jrttt#!#11 !!r##tnrnrr#r t+I3!QRJrt#tI!4t# #Jrtttr+It#r0.tt!n Q#rR+Qr#rtRr+r5 1+!+5!r#!4!rttJ -trbnb'btnnnb'n&t#t) t5tnttnrtnrr#5t nntttr1!t+r!t & t r&&tt 11!tnrr# IrJtttt!!tnn rtr1r#rnntrtn#r ntrr#Irtt# r!nJrr#rrtr ttrn#!rtr+Itt#t rr#J trt#trttt!r &&ttfIttnt!tr!1++ tt##J t+!#IrJrIntJ# nr!n#!!+t5r#!!r rt#t

PAGE 135

0.= ,b .nntnb'n&t#t) t nrr &tt r#5ttttB t+t#rttttnt1r#t nr!rrr#Fnrntrnt Hrrtr#I4trJr!n# 1#t!ttrttt1#n+ !rrr##trtt1tIJ1ttt ttt tt#tt#rttI#J 1 trtttrtn1!rrr#r #tr#)!rrr#tnrIntrJ trtr!rrr#r#t r#I#tJrrr+I$r!!J #t r#rrntttrItr*nrJ #t r#nr!t!rrtt5tt !rr r#!rt!t#tr#Itr !JtrItQ!rrr#RttrnrrtQ #tr#RtrJ nbbtbtb'n&t#t) 1!tntr t5!4t#tr#5ttt tr tntnttfr#rtn ttrnrn#r#r#! t"ttrtttrItt!t

PAGE 136

0.? !#r#Jtrtt#r#rr trtr##tttr#rr trrrttnttnr#ttt!r# !nt trt nnnt ttt "trtnn#ttItrJr#5t!r ttr+InrJttrt1t #rrr+I4!!r+n#+S1+*! t#t!r++t5r#J61t!4r+ I5tt#r#J nbntb'n&t#t)t5tntt nt#tr#5tttttr tnt+n + r# t&.trtrtr#5ttI 4+n!t45!#tt5tt#r #JtrtIrJrItJr#5t tt tntI1t1t+1! r+4MJ trtttr#I n Jr#5ttttr nnttrtttrttt##1 r#rtr+I5t!414Jr rtnn!trtIttntJ4!r# %+ttnrrIrr!tJtn nr#ttr!trtttrn!t

PAGE 137

0.@ r#ttrr#nttt#rtttr#+ 1#tIt5tt#r#J&tt+tr!r tt&.nt!!trtr#rnt +4tnt+r4t nbbtntb'n&t#t)!&&tt 1t !!#!#t5tnttt#rtt t4r##r#nnr !trrtn4tttnrtr# nt!tttI5!t#r5r#+# 1+8#Jftrnt+tt4r# 4#t!r#rrtrtrt nt!!t#t n!trtttrtt1tr+I 1 4t4rnK!!#K1nttJ trtttrn1r#tI !Jt !rrr#I(t!!n#+#t!# !5rt15tt++r#J -trbnb'btnn)B4#1 nrtnt#r+ttr &ntf!nt( rtttr#I!Jr4tntr#4t ttrtttrt#r#1ttr tnn#tt!rt!!tt!t# 1

PAGE 138

0.D tt!4rtt# &n(! nt(rtttr##r#nnt! r#nt+tt+rnttt!4r+It r#++tnr!nJfrr+ tt!n#4tn#rr# ttttn!! %+tr tnnttf1!nnn 1r#)rt#t1 tttnnrt!nrr!tnrr 14nr#4tttt tb'nb#rbtb)tnrr+ntntt# tttnn#!G+ttttr+r ##t##trt#*ttt4rtrt 1!trtr#rft1+tt4r r#5ttntnn#ttrnnrt!1 rtnnrrt!rtrtt ttt##trt#r#rtr#t t"tt tnn)ttrnr#ttt nrtr"tttnt1tr #ttttrt!t#!rtttt4rrr ttttt

PAGE 139

0.A %fn) tnnr!!4#! tnrfr#!1tnt+tnrr! 1n)!r+I tt!# #tJ

PAGE 140

0-/ 1t%t nt#$%t !btt E$#tt6r r641r#(#fr$tt (!8t#ftn&!b# 641r#(!864 641r#!! C t btnt 988 641r#641r#!fr64 r# (!8t#ftnbtnt(r f&! bt 1 (!8f641r#&! bt 641r#(#!fr btnt(r &!b b t(!8f!fr

PAGE 141

0-0 .FH 641r#(#btnt(rft %!( ) 6tt 1t%t n%t #t%t%#t%tft$tbtn r641r#C!!rbtnttt &!b4)nb tn 6#t 641r#$t ;t #r 988 4fb!!t *n!64)n$t 'rtrS15 1 &!brbtnttt 'rtrS15nt4)nt 4b tn 6tt t t'rtrS15r!!rbtnt#

PAGE 142

0-. .FH 641r#4)nt $t 1t%t nb;%! #t%#t r%!'%!'rtr# %!bb#r#frf* 64!!b#r#btnt 988:%!b %!'%t;ttt) %!()64'rtr# 1 ::%!b:! %!'%!64'rtr# t%!'%!'rtr# !!b#r#fr) b#r#btn:! b 1t%t nft#b r6#6#

PAGE 143

0-.F5rH 'rtr#'rtr# (tbtn 988t!!(tbtn 1 !!(:#btn 64'rtr#64'rtr# 6#tr6# tt!!(:#btn ft(tbtn tr6#

PAGE 144

0-< t'n ttttttrr#1ttt# tr!!rt)F.//.HI$!tJrI!tJ ntttnnttrrrrtttrfrr+t! !trrr!Ir!tJr#t1t tr -t!!8tt!t nbntnnt)f!#tntt! nnt#r#nt#n!trr#ttrt rrn#nnttr+t! !tntr t1nntrtttrt t!! .t rrnt#tttrr#tt ntttrrtr1 nnt&nnrt#trttnt#n!;1 nnt+rrt+nrttt#r#tt rtnt#!nrnt !rr rrn!tr#tt ntnr tttf) t!rtnt#n!rr ttr+88+rt (n+rr+ 1 +rt+tt t rr#tt+r88+1 + rt+trtttrt!tttnnt5 rtr

PAGE 145

0-= :+nnntrrrtt tnt#n!t4rr#1tt nntttn!n#!!tt1 fnntr#rtttrr tttnnttrtrr !n+nt+rntttttt!!r r tnntr! &t&,tft-n.!n !ntnt#n!trr#ttfnntrt nt#n!tr!!r#ttrt rG+tntrr!!rr##r + +t)f #r#!n!! $tnn&#rnnt5r!r r+1nntrttnt#n!r#tt 988nrI!J#r#ttrrtttrr#tt# r!t1rtrtnt#n!1 t rrttr!tr#tt+r!#rtnt# n! nbtnt'n&t#t)r+88+1 +rt rrtttt &nttf tn tr .!ntrrtt#1+ ###+rttt rr88tn (f(t-n .!n rnr+I5trnr!r

PAGE 146

0-? nt#J88rrttrtnttrr#5t rnttrt1trttrt+ttr r#!#t rr88trr ++t)f rnr ttt#ttrtttrt#188 tnrr+IrJt4rrtt rrn!nrr*n#t! $nntbtbb'n&t#t) nnt+ 988+1 +rt+rr#t5tt &tntnt tr#t tn(t &n&t 88tn#!*trtnt r#5tnnnn#!tttr #ntn!r1 r!!#!4 r#t#ttttrtrtr !#tr#+tt1t!rt #n!r#t#!! !rtttr t0n G+ *ntrrrr#5ttt r!trttt#rntttntn t1 rr#ItJ#*n ttnrt4rr#t+ r#trtI#tJ1!! !

PAGE 147

0-@ !tnt'n&t#t)r+88+rtrr n&rttttnttttrt5ttt rrr!tr#1ttr1tr tr88nrr#*n#t!rn+ 9885t*tr+tttt#r!t1tr *trtrt*t+#+tt+r!! tttrr#5t!1t++t!nr r#5tttrr#1 rrt! tt$trtr#ttr#+trrrtt!t ntttr#5ttt 988r1 tn &tn tnrr r#t88tr+It#t#rntt trJ1 rr#5ttttI#r tJrtttIn!t# #ttrnnt###J 988r1 tr tt r r#5tttt88tn4tr#rt r!ttt#!nt!r!Ir4r#Jr "tr!#nr#tt1 tn r#5tntnrr#5tnt tn#trtrtrr##nnt n

PAGE 148

0-D $bbtbrntntbtb'n&t#t) ntrr#t ntfftttnttf) rttnn#tt1 t!ttn r"ttttI1r#tMJrI1t##tr rt!4#rttMJt"tr4 tnt!rtr 988rnttt1t1trr#tt# t !ntrtrtt#tr n n! 1!t+rrt+rtttr ++t)tf)n(t 1rr#5tttf#+t#t trn n!rnrtrr n!r#5tttt4r+IB rtnMJtrr#5ttt $bnrntntbtb'n&t#t) trrrtr1ntt# n1 r#I#rJrItrJ#r#5tt ttr+I5!!trJtntr#5tt f8rr!+nnttr#t n# t rr5ttt 1 nr#ItntJrIt4J88rtttr# nr#r#!trt

PAGE 149

0-A 1rntrrtr1tn #ItrJrnttr+Itrt!1rnJ 1 r88ttr#tttr nt( tr#t1 rt#tr#88tn #r#It!J 1 rtrrttr#t#r# t r 1 rtttrIrJr#tr#ItrJ r#ttr#trr# f!ntrtnn! (nt t#tttrr#5tttt )tntttnntI#Jr!rttnt r#5ttrr+I!r!!t4tJ $bbtnrntntbtb'n&t#t) 1!t !#r!#tnttnnt#rttt rr5ttt&nnr .!nn(t #t!t+r1IrJr I##rJr#!!rt884r! r#r!rt##!!4 !n#r###n!#r(n+ 1 rtttrn#r#ttt8 r!tt!n#rttt*nr ttrtttrt!ntr+I tt!trJ1 t nrnt!rr#1trttnr

PAGE 150

0
PAGE 151

0<0 IJrtttt1trr#nntt *nttr n)t&! rnr#r*1 r#ttnnrt1 tr#r# nnttr!tI!tt!bEbJ r!r+Itt##tttrJnI14 r!rnttntrJ1 rtrtt#It# JrIr!tr4rtJrr#ntn 988rtrrtn1r#t !t88nr+IB4#Jt!rt tttrr#r##tn4r trrttttrtttrr#t nrt!tt++rr#t1+ trttttttn -trbnb'btnnnb'n&t#t) tttn &t r#!r!t1r!# nnttntr5ttt( tn+ + (nt+rn(tt3t 1trt!! !tnttnrtn r#ttr rtrrttr (nt1r#rr#5t !!r+I;!tn+!r!t+rK t5nrJrr#5t nnt88tntr#1tt# nt. 1tr*trtr+I#rJ )t

PAGE 152

0<. nfnr!r1t88rrrr#5t tt! n(t ##rr!t tnr##!r!!!nt !#n!n!nrr#IrJ t (ntrt!#nttrt1 tn r#nn#ttIt1+rr n#tt!#J n(tt3ttfntf!.!n 1nt+rrt+tntt !! &&tt tnrnr r#!!rt1tt#trt# r#+tr#t!4trtt!nIrrJ 1t##r#tnrr#1t# rI1r!tt###J t tr!r1nt+88r1 +tr nt(ttt 88tnttrt r#tttnn#r##Brrtt#tt+t rr#t!1rt1 t1rIJt1"trr#+t!r+ r#5tttrtnt#t"r ,b .nntnb'n&t#t) &n rtttrntt!!!t!rr#t5

PAGE 153

0
PAGE 154

0<< rrrr#trrtrI!J!t tntn#trrt!88 !!rr#t!trn#t t### nbbtbtb'n&t#t) Bt4r #t#rtr5tnntt +1!tntrf +tnttftn t-n t r!#ntrtn8#*r !nttrt88nrtrt rtrr#nntttrtrt4I1 t#t!!J1 rrrtr#1r# rnntt!rIJ t##tr+tnttf#rtttttt rr#rr!t#nntn ntrtttr#t nnnttt 88!!rtttr#1r t!rtttrtt!r #1r##n#1 nrntrI nJr#tr##t#t 1r!tI4rJrItJt rtttrtr#ttrtnn#trt rrr#ttrtrt#r r##t!rt1t#

PAGE 155

0<= nbntb'n&t#t)fnnttn4 # tnt#r#rt5ttt rr#InntJr#!#!rt#r !!884r#r#r#r #In8rJrIrJr#5tt1 rt ntrr#rt4r!r tttttrttItJrIrJ tr#rtttr##r r#ttr! 1nt+88rt+nr# n r5tt t88tn#rtr##nr nnttrtr#! trt#rtr#5ttrr r44#tntt 1 rtrrr# t&.1 trt1t IJrt1t*n#IbEbJr## nnttrtrtttr#IrrJ !!rtrrr#5tt!t#r#t trtttr+I+n!t45!# tt5tt#r#J nbbtntb'n&t#t) ntrtttr &&tt #rtttntr#5tt tt 1tnt+88rt+r! (!

PAGE 156

0
PAGE 157

0<@ r#t!trtttrtr!#r#r r##InttJ -trbnb'btnn) rrtt##t !rnrtn+ntr tnnttftn nt rn&&tt r1tn#I!1+ 1tttr+5t##J#r# !r+I5!#Qr#5tR!trrtJ 1 rtttr#rt5t##tnn #rttnnttf#&&tt +rr+IBr rtnrr4!rtrr##J tn#r#I1#rJt rrttrttt4!r#nrt 1t#nrttttttrt fnt!!r nt(1!ttr rtr+88+rtr (!tf!r1 tnrnr#!I!nttJr#t r#trtt!t#tnI J88tn##r#IJr#+I 1tr1rnnrtrr rnttrJtr+Itr#Jr#4# n+t#+rnn#ntttt 1 rt!!r tf!tfnt(B t4r#ttn+1 rttt1

PAGE 158

0tt !$!t !t t#t't E$#ttb#f1 n $ (!8 641r# :!t $(#t t#ftnt 641r# %t !6r!;frbtnt (r frt$tt btt &!bt %t #t'rtrS15$t* 641#1btnr$t* %t%#tr %#tf %#tfbtn %#tffrt %#t%t %tftbtnt 4tt)nrr %!tr

PAGE 159

0
tt !$!t !t btn%!'ft n btnt t" !! : ;%!ft &*nt$!t n :#t #t64'rtr#b#r# b %#t ) :! ft!!t 6# ft #btntr6#ffr f!! btnt #t :# #t

PAGE 160

0=/ tnr!t!#r#1tttr ttttttrn1t+!rr1t+r!! 4##rtn*ntrtr5ttt !tnn!#nntr#rttt ttttnt#n!+!tr!rr+ r#ttt!#+#tnt t#r5tt+t4#nttn+nr tn#tt#tttn#! +r#!!!ttt+ rtr+rr#tnrtnt #t;!t!#rrrG+ 1*nttrnnt #n1t!t 1*ttt

PAGE 161

0=0 b$# ntntn tn1rr!trn1t+ !rr1t+rt+r!!4#t* rtttt!nt trr!trtttr !tttrtt !!rttntr#trtt 1rr1r !#rtrbnbbb Btntt#nt+1t!rrt+ #rrt+r!!4#tttt+1"t ntrrr!t!ttnnrrt nt+rtt+rtt;tntt1 tttrr1"ttr nbntnnt)nntrtttr .t +ntttf) +.(n +rt tnt#n!trr#tt rrt5tr!ttnnttr (tn+ntr .t tnt#ttt trttrnrr#tttt !!!#rrtnntttF)1+.//0G :4+.//?G;t+.//=Hf#nn5trtrr n!trr#ttttrrtrr!

PAGE 162

0=. ttr+ntttt!#rrttt tnnrtF)1+.//0G:4+.//?G;t+.//=H frr+!rrtrttt (n$trt# rrtnnttF)1+.//0G :4+.//?G;t+.//=H tttf) rt !r tnt!rtrtG+:4F.//?Hrrnt ;nnt$$tr!#rrttt nttrntr! &t&,tft-n.!n !#nnntftr+rttr!rn nttrtnt#n!tr#tt &t&,tt-n.!n !rtr !!ttt%t!ttntt tr!!rttt tnn 6t##ttrrttt!!t!! !tntFE6r+AADH t4! !!tnt4r##t!n tn!tttntt*nrttrbtt F.//DHtrntr!n!t t tttrnt41r#4 rtttrttt! &t&,t t-n.!n%+bttF.//DHrnIrttJ

PAGE 163

0=trtnn#t!#nnt trf#+t! &t&,tt-n.!n nbtnt'n&t#t)r+88+1 +rt 4r#rttt &nttf tr .!nrrtn!tt6r tttttrtt t#5tt+t#+n#!r#Ffr!+AA@G E6r+AADG%88E+ADAGt4+.//@Gt4E (!n+.//@H 1nttr (f(t-n.!n rr#5t#InJ+IJ+rI#Jr nnttrrtt*n#r !trrt#rtttr#!1tt+ nnn!!#!t+rntn#Ft4E(!n+ .//@H tt##ttI!rnt#J*ntr tt f!r!#1nntt ++t)f 6rrt1r1!!!nnt ttt!!*nr*rn1r# trrt#rttbttF.//DHr ntrrn#n!tr1! 1tt t!rtttrt r!!rtt

PAGE 164

0=< $nntbtbb'n&t#t) ntr r5ttt! &tntnt %nnt+tt tn(t&n&t 3n F.//-Hrnt1rtrntnt rttrtrr5ttrf# rnntnt!r!+rttrr rrtttnt ntttrrtttr t0n tf#nrr!rtr#+ ntnrrtr#ttnrr1nnr tntr!t btttn1rtntrtt5tt t t!""rtr !!rtt !tnt'n&t#t)n& trrt!!# tnttntr#r#nttttrnnr ttrr!!!nt+nt#+ rt*ttt!!!#rrt nnttFEC+AADG%88+AA?GC8+.//?H $t!nt#t+#+tt+t4tt+rt tttrrrttFE6r+AADHfrr+ !!tnrtnttnntrr

PAGE 165

0== nn#ttFfr!+AA@G4+ 0AADG:#+AADH 1ntr &tn t!nr r#tf#ttn!trrt nnttFfr!+AA@GC8+.//@G!nt+ .//@Grt+.//DGt4E(!n+.//@G(+.//0G:* +.//.G+.//@Gbr!+.//
PAGE 166

0=? $bbtbrntntbtb'n&t#t) Bt4r t#trrr5tt+ ntr ntfftttnttf) rr 1ntrtttr ++t)tf)n(t %+t#t rr n n! rt ntnttrt5tttrt*nt tn !nrtr!tr !r!#ntbttF.//DHrttt# n!t%tr!#t# ntt!rn ttr!!rt t $bnrntntbtb'n&t#t) Brrtt# t#tttr1#r5ttt t+nttrrtnt%#ttnt t rtt#t nt(rt ;n+r+!r (nt ttnr#t 1"tttnnt#tI#Jr ItntJ 1ntr# nrr5t t t!ttnnrt!!nt Ffr!+AA@GE6r+AADG64+AADG+.//?GBtE bt+ADDGn+.//-H 4r!!#nnt 1r*nrtr!*!ttt1t

PAGE 167

0=@ ntr5tttFfr!+AA@G E6r+AADG6+AADG+.//?GB#+.///GBtE bt+ADDGn+.//-H $bbtnrntntbtb'n&t#t) 1!t !#r!#tntrr5t tt&nr# .!nn(t tt nt#(nt(#t# nt r n& n F.//-H1rtnttnt1rrr !nrr!tt!nr#trr5tt f#ntttrrrtt!nt+ t##ttntr#r5t ttt##tttnttrrt! rnrrrr!t t!t#tt trt!r!!rtt fntt# (nt(#r5tt tbtttntnnnt #tFt4E(!n+.//@Hfrr+nr# !!!tttnF)1+.//?G(+.//@G BtEbt+ADDH nnttrtrr1trr !fntrrttrrntt !tnrnt+trrtrtr rr$tnt+ttntrtnt# rt5ttt

PAGE 168

0=D btntbnb'btn)f!rr#r# nrtnrnrrt# t ttr ttntt t r(nt rtn f!rt ntnt(r n)t&! t! bttt!trrtt t#!!FE6r+AADG+.//DG %88+AA?G)1+.//?G6+AADG:#+AADG!+.//AG #+AADGBtEbt+ADDGBr#E:4+.//@Gt+.//DGn+ .//-H t!rtttt!tn#+ !tn#+#rtrrt*nt+*+!+t+ t+tt+tnFE6r+AADHttn 1ttr+tttnt!!nt f tntr1ntf#tnt tt +tntt!nrttnr! 11 t#t##ttt!!r t#tnt!#t!!tFE6r+AADH -trbnb'btnnnb'n&t#t) ttt# &t rr!1rr!#nnt ttrn+ + (nt+rn(tt3t r ntt#r5tnntt %.r (ntt1rr5tttFE 6r+AADH:4EtF.//
PAGE 169

0=A ntt t1rrt#r r#t!#ntrn#t"tt tt! &&tt tnt rr1ntt!t!!rttt#tt tnnrtFfr!+AA@GE6r+AADG6r brt+.//@G(+.//0G:*+.//.G:4Et+.//
PAGE 170

0?/ tn+ntr +(n&!t + (nt+r tf!tnttntttt!!!t! rr5tnnttf#+tt tnnttr!tr!tFE6r+AADH nbbtbtb'n&t#t) 1!t!#r!# nt#rt#trt5ttt r# +tnttfnfntft-n.!nr #t nnnt ftrnt+bttF.//DHtrr n4r##r#ttt nnt t1!rr !#ntrttnntt t! +tnttfnfntft-n.!n tt rt!tr!#nttnn Ffr!+AA@GE6r+AADG64+AADG+.//?GBtE bt+ADDH ttrrr!# n1 nttrr5ttt ( ttrr*nttt nnnt nt#tnt 1rtnnttt tt!r !!rttt nbntb'n&t#t)tnttrr !#tnnntr#rtrt5t tt tttnnrt!tntt rntFfr!+AA@GE6r+AADG6+AADG+ .//?GBtEbt+ADDH!tr! nnnt

PAGE 171

0?0 1tr!##tnt%tr nttnttr!!rtt ttn %# n rt&. 1rr!trrn nntf#+ttnntttrt! *nt!#!!!trtt rFfr!+AA@GE6r+AADG6+AADG+.//?G BtEbt+ADDH%t!*nt!t! tnr!t1ntrrfrr+ t#t!nnrt5t!r ttn1#rt t r!!rtt nbbtntb'n&t#t)t+(! r (t! &&tt1rrt!t1rntt t4r#rtr5ttttn F.//-Hrt!tntttnrnt1 1!!!tr1ntnrr!!ntt rtr5t#!ttr#nt!!ft tttnnnt!tnt!t rrnnttttttrr tn#!!ttt!!tFBr#E :4+.//@Gt+.//DH

PAGE 172

0?. %nttfnttrtn rtrtr1nnnt t#t##tt+ +t)f rtnt*n#rttttFbtt+ .//DH t!!n5t#t nnnt r#t tnt%t!#tr!tr# !tr!!!1nnttn ttr!!rtt n! t rn tttrtntt 1r4n!+rr!!t+rrt nnttt ttnt#! !!5tttt1rr! rtt#r!!rt t -trbnb'btnn)"tnnttf. t r (nt&&tt trrnnnt t#t##tr ++t)f #Fbtt+.//DH t#!rtr!! tn##!!!trrnr rrttt1t!rFE6r+AADH !!tr#rrttn rt#!!FC8+.//?Gt4E(!n+ .//@G,4+AA?H(n!!nr

PAGE 173

0?tnt!nr!trr1 nntttFfr!+0AA@H !tf rtf!tftnt( !r nttrrtnrrt5tt(I!nttJ rIJ1trr!#nttnttnt#1 nrtnftrtttrrt tnrtttrt##ttn tt!tntrrtnnt FE6r+AADH t!ttnnrtt1 nrtnrttrr5ttt !#bntnbtbnb#btn 1tt!nt!r##tttr%t+t tt!rnnntrtnttr# rt5ttt ttt!nttnnr rr&nrrrrt#t+#t+ rt#rt#t!f##+!+ rtntt8rtr!t rtttt+nnr"*ntr1 rttt trtt!ntntrrnr tnrrt5ttt* t tt!ntttnnrrr&nrrt

PAGE 174

0?< 1ntnr1ttn r5tttG+rttt tttn!ttr t"#t !#bn bt t!t*!trrt rtnFE+AD.GCr#ECr#+ .///+.//=H ttr*nrttt!5t rtrrntntn5t#t+ #t+rtt1tnnnrtn tt r"+rn*nn*n trt *!r!+r#n+!r tttrt&nnr#r tr trrttr!+r# tntrt1!!t+!rrt r5tnntt ttnnttt!t tt!ntrrtt!tttt! trrFCr#ECr#+.///+.//=H t!tt!n!14tr#! nnrttFEC+AADGt4+ ;!t+E 4!+.//-G6rbrt++$4+E+.//@G :4Et+.//
PAGE 175

0?= rr5ttttrtt!n+r #tt!ttt!trtFEB+ 0AA?H!nt8t!nrtr#rr*! tt!tr ttt#r!nrrr5t !ttttr#t!!+!# rttrttttttn! nbtn t!!n!nttttt !t!#r#trrttt!n!#t !t!!nn4#t nn !nttt rtttttt 4r#rt!tnt#!t rt)1tttrr+t t+r1rrnnnt 1nt!!!! %!nnnrtttt t##tr tr!rr nnttt ttt rr 1ttt! nrrtt#tr!t !tn!5ttrrtGt+t #tt

PAGE 176

0?? n!!!!rntnr t4#rttnnttr !t ttn1t!tr!# tr5tnnt%ttn!n !8rnrtnnrtnn ttt#ttrnnr#! tntr!ttrr!n !14 tntrtr#!t!n rt#t!r#!t"tFrEBt+./0/H :!8#n5t*nrtrt#t+ !t+rtrnr#ntnn t rt4#!trrt tr!!r!r!t #nt!!t4t1ntrrtt t!!rrf#4!!+ntn !!+!!!tt rt!trrrt!n#t!! tt!tn!!t #r r#rtr#!!!ttt trrtt#ttt##tr$ ttttrtrttr5tntntr 1!+ttt!!8r&r#nt

PAGE 177

0?@ !tt#tt#ttt!!#! *ntntt#!!n!t+ rtr+r4rrtnn#t t t!rrnrrttnt# n!tt trrrttnrrtr5t tt n#tn#+!! t#t+t#t+rn#t4#t!!rr 14#1!trrtttt4 trtrrttrntttt %!tnt4r#tt##trt #!ttnrnt"!t trtttr#nnn1tt!!rr n#!!ttt bbtntbb ;!ttrnrr!#ntt nnt tttt#r#trnntrtrr 1#ttttr%t+nnnrrtrt tf#tttttnntt #tttF)1+.//.Gt4E (!n+.//@G6rbrt+.//@G(!nEC8+.//
PAGE 178

0?D ttntt4ttr+nnntt#!t btt*nrtn!tt t+n#ttrrt##t#!! #!!FE6r+AADG+ .//DG%88+AA?G)1+.//?G6+AADG:#+AADG!.//AG #+AADGBtEbt+ADDGBr#E:4+.//@Gt+.//DGn+ .//-Hrrtrrttr!tttr r+ nntntrrr!rnnt trf!#rtnnt+ttt t1!
PAGE 179

0?A !!t1tt#8rnntr! rnnnnrrrtrrt5tt t 1trrnnntf! ttrt*t1#rtrr trnntn+rtrtt frr!1t1t!1 nnt#nn*!!t#t# nttttrnr#t1rrnn #nnr#rn!!nr!(! 4#ttrrnnG+nn+tt rr!tnr(1!nrr! rnrtttr!n5ttntrt r5tttBrr1t+nnt! !!!1+!+rtrnnr rnr (ntnt!rr!tntt 1t1t!tr!*nrt 1t!1!t+!"ttrt!t!!4r tr#tntt!nt#tntt#nnt 1!#trt4# f!trtrrrtrr rr!tttttf#rt

PAGE 180

0@/ rtttnt#n!r!ntt+ t#ttntfrr+rtr rtr#tt tt!tttrt n!nttt! tnttn1"t !tnbtntbtnb$nn ttrttrtrnn tt14#1tnnrttr!t+ !nr!n*nrtnttt 'rtr#tntt+t+rtnr!tnt 1t!ttnnn#tnnttt nn+r+rnttrt#trrt r!t ttttn#t! rtt4#rtttt1t!t rrnnttt#t#! ttrtr#nnt+tnr!t+rtntt !!!t#r#ttt t!tttr#nn+ r#+r#tnntttt!t#rn# 4r#ttrt#trnt!! ttrtrrt!t!!nnt tt t##trtt*nrt !!!nn#t*nttrrtrttr

PAGE 181

0@0 tnntntt!!r+ttrtrt# rrtr#ttttrrrrrt! tt1rt#!ttrrtr %!ttnttnnrrt nrr#rt5ttttt !t#!rr#tr!ttr r! !tnbtnt$b! %ttr#!rtnnntr rtrtrr ttrtrt!tr tr#r!rnnttr% trnnttrrrtr #rt rt!ntt!n nnntrtrnnttt t!!t# tr!nr!r t*nrtnn!tnttnt #rtt r#t! ttt!ttr!!t!nttnt t# ttrt##t#ntntrtr5t tt rn!rnrtnt*n+ 1rtt1ntrrtr t

PAGE 182

0@. 1rr!tntnt5trnntttt rrrtr trttrrttt rr!tf#!!8tt tr4r##r#ttr&*n#nt n8nt#n!trrrttttr !n*nntr#n# rtttr!tttr!t 4#trtrtt+4rtt+ nttnrtt#trB tnrtnrtt#tt !r*nrBn!ntt#tttt 1 tr#t++nr#!tntn rt+!nttn#nntrt tttn#!t!n1rtt !!!5ttt+rntt ttnttntn#t !t1#* t#tnr+##rtr# t#+r#rtntrttr n+tr#ttntn*nr4#! rnt#t+#t+rt! tnt#nrtnt rt5tttt!n!rttr

PAGE 183

0@trtrBtnntt#tr*nrr# rt#!#tn!tr#r# ttrt#ntt!t %trrr*nn#r# #!6#nt ttnt!!tft+nt !n!rn#tttr trr#r##tnttnt rt5tttrr rrt# rtttr#tnt #rtrt5ttt1r t!t1nrtntn# tn!tt!rt)1t#tn nn!nttrt1 ftrt!tt!trt tr##tr!trn #tBnntntnt#tr trrB#t!rtt t!trtrt! tft+t!#r!n rtr#!tntt!!!5ttt

PAGE 184

0@< tntn tttttt!nnF EC+AADGt4+.//-G6rbrt+.//@G:4Et+ .//
PAGE 185

0@= !n f4!+:F0AD
PAGE 186

0@? !+F0AD-H$nttrtt! t' nttf!n: +@0D< ++EC+&F0AADH!r#nnt!nt +t+rt %&nt;nt: +.-@.
PAGE 187

0@@ ++E6r+BF0AADH n& :14)n t1+BF0AADH @!t3ntnnftrtf&tf! nt tr;4t+f# +(+E4+9F.///Hbnrtrt!#! "tntt !)n? +
PAGE 188

0@D $+f+Er+ F.//+../ $!+b++6&+E)+$F0AA0Hrt #bt4)7t!tt ;nt%&nt%& t%tn:B +@-=@-A &++E#t+)F.//DH "ttntt ;nt %!tntf? +/@00= &4t+&F0A=/Ht :14+:3: &t++ ++++!r+'+$rt++$++F0AAAH (tttr#nF(f Hfr!8rr n! rt! ft?> +0A.= %+f+Ett+F.//.H tn!tt# rtrt tfnnr;ntn&t4n!ttB F-H+.0= ..= %88+fbF0AA?H tnfr&tt.&tt nt(n !+($ )n4t'ttt %88+fbF0AADH !##t! ;ntn!t t=9+.=A.?D

PAGE 189

0@A %88+fb+E+F0ADAH)!t!t %n tt!A> +.D-.DA %88+fb+$bt+6+E+F0ADAH!r# rtrt'nttf!n> +-=.-?0 %t!+)+Ebt!+6F0AD0Hfnnntrt rt !tn%Bt+Eb F&rtH+n!!ntntt%t Fnn.A.-/@H :14+:3:trbr!n %#+ %F0A@?Ht!tntrr!tttCF&rH+ &n(rnt(n Fnn<<0=-H:14+:3Cr tt %+$F0A@
PAGE 190

0D/ Cr#++ECr#+)F.///H &n(r%t!n!) F= rH !+ftP Cr#++ECr#+)F.//=H%!nbtE$Brr# F&rtH+nnt(n(F@ r+nn-@.
PAGE 191

0D0 )1++br!++&t+&+EB+bF.//.H$t! rttnttt&#r n;nt :?5+./@0.00 )+6(+++E:)4t!+F.//DH:trt# rt#t(rtrttttn ;nt ttfttfA9 +?-@0 9t4+F.//5+A0.A0D 8+6+*++Ct4++E(+f6F.//9+.-/.-?

PAGE 192

0D. t4+&$F.//@H:trtfr ;ntt f: +/-A0/? +??0@/ t4+&$+E(!n+9F.//@Hft1 n ;nttf: +/<=0/=? t4+&$+;!t+ %+E 4!+&F.//-H$t! nnrnt#t %&nt ;ntnB FDH+=/00=/D 6Cr+f+Eb+fF.//=H:trt!!# !!rtt'rtr#I1tJrI1tJt! ;ntEt%t:6 +<<@<=@ 6+F0AADHtfrbtnttft!n&tf&t :1 34+:3BB:E!n 6++EC+&CF0AD=H 7nt3n :14+f# 6+((F0AA-H ft!.!nn&tn.nnt(nt nn :14+:3Crtt

PAGE 193

0D6rbrt+&++:+$4+6+E+(6F.//@Htt rttrt!!t!nrtt ft:A +D-00A. (+%+!+:+n++$+f+E(+&F.//0H$ tntntn!#tt! ;nt!(&tt!nn?? +D=A0 (+6F.//0H#trt#t ;nt ntftt*n!:> +...A (+C+E+F.//@H !n&tr1t)F FD rH'nnrrb+:9t) (#+F0A-=Hfnttrt#t! t@nn +
PAGE 194

0D< (!n++EC8+(F.//
PAGE 195

0D= ;t+(+C!+(+(t++C#+ +E+$F.//=H :rttn8trt %&nt;ntn? +-.D0--= ;#+f+Et+ F.//@Hfn#!*r!rtt!n# rt#tttt @! (n +.+.D0-0? ;#+f+E6+:6F.//@Hrr"tf *!M@4@t +.--.

PAGE 196

0D? bt+)+E(+f6F.//.H$nrnrtr rtt t'nttf!n:? + +@=A0

PAGE 197

0D@ !+$+E%88+fbF.//0Htt!#r tttt!$!E&)rF&rtH+ t-n.!n Fnn .DHBt#+$f!tt# !+$+E)r+&F&rtHF.//0H t-n.!nr%&tt n&t Bt#+$f!tt# 4+b&F.//=H>ttrt:$E6F&rtH+ f t.+!nn Fr r+nn<<- +-?--@= ++ !nt++!r+'+t++nn+(+F.//-Hbr!8r r#0D@ntt!tt

PAGE 198

0DD rt! ;(f tr ft ::F?H+A?AA@? B#+(+f4++(+(+E +9F.///Ht5t rtt5tr!nt ;nt%&nt%& %tn:> +<.A<-? Bt+B+Ebt+(F0ADDH&trnnntn&t :14+:3Crtt B+6F.//.H$t!rtftt!1 nt#rnttt ;nt%!tntf:= +.-= .<< Br#+((+E:4+(F.//@H*nttr!rrtt ;nt%&t%tn +@0 00@D B4+9+&4r+9+E!+$F.//?Htt# nn nA +A-A0A
PAGE 199

0DA rn!ntt ;ntttfttfA9 +=. ?. 3n+F.//=Hf!r!tntnrtt5t#t %tt*B +D/D? 3n++:#+(+E6!+F.//-Hf"trnr tntrtt5t#)## &tr ;ntt&(nn*&tn!=6+
PAGE 200

0A/ n

PAGE 201

0A0 fnnr*f 1# 0 $r1#t-r0@M $nttrrM $#trrM < )trnnrtttM = BttttrnnrM ? Bt!t!r#ttt#rM @ $trrn!rtM D rrrttr+rt#!## trn!ttnntrt!r rt!nttr!1r tt$ntrtM A ftrrttr+nt trrtrtnr tt tnntt!1rt$nt rM 0/ rrttr+!t#nn. 1rttttnttrt5ttt trr!1tnt1 $ntrM 00 !rtttrr#1rrr rtrtnntt3nr!

PAGE 202

0A. !r!!t##1 $n!rtrt ttrnrr!!tM 0. $rn!!rrtt! tnttttrM

PAGE 203

0Afnnr* nttnnbbtbbn! ntbtnbttn(tfnbnb! b !(b 1 ////0-?. btt't%rF'%Htr!nt rt+r nnn#4nttr t!ttt tr Bt4#4nttrtr Ibtntfrttf trJ ntt#tttrt t tnttr nt# nt#4#t,"+$ tr(!tt+<
PAGE 204

0A< n+!rtttr4!t ttr!# 14nn*!!tfrr#n t#trrr1ttttrrt+n t#1r5t!rrt#rr! r#!r!#nr+!t+!t+r! ttt nt#+tnt+rtt!!!ntr 't%rnttt+r*rtttr r#t r#t1rrntr!nrrt r rr#tnntt1rnrrr tft!+rr#tn!rr!rr bnb# 3tnnttt r (nb Br5#t4#nttr !ftttb n4#rt5tttt+nt t+r nrtn!*rt!ttrr4 tn4!*n+nt#ttt ttnttt tnbtn B n!#ttr tnbtnbbbbnb nt# tntt(!tt t !t)+tnt# rn!rrtr(!t t tnnbb B!tntrrttrtnttfr#r 4n!ntntt1rnrfrntnt nt#+tnt+rtt!!!ntr 't%rnttt+r*rttt rr#t )+nn!rttrrt1+t rt!tn!!nr nn1 rttrt t!+r#nt#

PAGE 205

0A= #!rtnnr! tr%*!n+rrtnrt#ttr!r rt ttr!4tr#tr # tr!4tn##tr t tr 't%rtb1rFbHr t4b;rrt4'% nrrtt#!trrt $n!)r)!tF$))H B!nt!ttr1r+1 !Bnt#trnn1 +tnb bbtn2*br 3tr4nttrtr tntt4ntr+ntt#t tnnttr1! ntttrtn4#nt tr "btn3tnn3ttnb "tt+t!ntttr+ t A<0@A.....+*-0 "tt#ttnnttr+#"tt+ !nt+ttttrtttt!tr t+$tbt#r!n't %rFD0-HA@
PAGE 206

0A? TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT tr!r'trrntt bbnbttn,bnnnttnnb *nrnt4#ntr1t *n tntt#tt!+t!1r#+ trtrt Btrt BnrtPtPt#r#trttr Bnt!# Bt4t!# #t;#!rt$ r:!t;#!rt

PAGE 207

0A@ nbbtbbn! ntbtnttnnbt*t(nftfbn !(b t555578 tr nb!tnbttnb'n&t(#t tb#b nfbtbfbnb9 3#t4r4nttrn5ttnt ttt3#t4r4ntttrt 1r41!rrt#!!+ !t+!t+r! !tttr 4nttr+#nnttr *ttnbb 9 nt#ttrt t't%rt ##rrttt,"+$ *bbttbb 9 r#ttr+nrtnttnt r5tttt *bb tnbtbfntrtnrbb9 tr4n(!tt nt t4r!(!ttr#tr&ttt 14?/A/!t !!ntt4r ttrtnn*!1t*! *br tfbtt9 3nt4rnn1t4"t t nttnttttt:t4 nt#+ t+r#t1!r rt1t1r#!! B1#!rr+#!# r !r!#nrF+#t+t*+#Prnr!

PAGE 208

0AD !!H+!##!+!tFt+!t+tt+rt+ KH+!tr!+nt#n!t !+!#t+!n#tt+r!r tt t!nt!t##r! r r#!*rr!trn!4 nt!ttnntt f#+t!n!tt trBt4#n!tt1!rr!( !tt *bbnbnbbntbnb9 tr#+#t1r#!t rrnt*n *tbnttnbfbnbb 9 Bn!t##rnnrr4nt tr)+!#r!trn! n#rrnntt!trttnn ttt *btbtt#tntbbb9 3tnntttr t#btbfbnbb 9 3tr4nttt4#nt trr4ntr+trttr4 nttrt tn.brnbbtbfbnbb 3rbrn9 rtr+#t1nn *#n rtbfnbnbb 9 31r4#nttr *trbntbtntb9 3!rrr!!nn4#n trt1 nn nn:b9 rr4ntrt##!r :rrrnn

PAGE 209

0AA *b#:btn9 3t4"ttttr!4nt rttttr34nttt4# "tt+t4! nbbtbb rtrnt#ttrtt4#!r# tr#4nttr TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTT TTTTT :!nt##4ntr $ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTT TTTTT :!ntnr#!t $ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT %4:!rntt

PAGE 210

.// fnnr* 1tn t#nntttr;1r 1rnrrtr tnrrrt ttrtttr)+1!!tt r#!r! !r #trrtttrtnrr rrrnr#ttrrt !r!r# tntt+nt!B#!!rrt 4#t!!1!1t#!#1 !nr#1!#ttnn tttrrtrtr5t!rrt! trt!r!"tt trnr#t!+!r1r 0 )rt!M $"ttt#r#t!M $#nntttrM < $#trt5t!rrtt tM = (t#n#t!M

PAGE 211

./0 !##t4t!t!"tt#r# rtr1!!tnrttt#rt5t tt!!!r#1ntt !1trttt+! ? )rtrtrM @tr!!M DBtr5tM ABr5tnt#n!tr!rtnt tr!M 0/ Btrt5t!r#ttM 00 )rrttM 0. )rrrrt5ttM 0Brttrnnttt tM 0< B#trrrrt5tt M 0= B#trrrrt5tt M 0? Btrr4rrt5tt M 0@ )rrttnrtrM 0D )rnrtnr rt5tnntttM

PAGE 212

./. 0A )r!!t!r rt5tnntttM ./ B#tr1rt5ttM .0 B#tr1rt5ttM .. Btr4tntrt5ttM .1ttttn#rt# rt5ttM .< t#r4rrtn!M ft!+!"tt)t!n!r !rrtt!*4t!#!r 4rr1+!$"ttt !M 1tr#tntt11)1 #!Mtr#ttntrrr !#t!nB#!nt+n+ !!r4ttnt6!rrt t!# 1t#n1*
PAGE 213

./fnnr*$ $# tt tr!#rttttntt 1t!*n!*!tr#t# rtttrrnt!*n# !!ttt#r#t*n+ntr+ nt+!!!+tnrr+ t!nnnnt#tr!t 0 $"tt#r#1Mt+ M )#1M f*n#!!ttt#rt 1M < $tnntt!nttttM = t1tttt!M #nnt1 tnttrt!r#

PAGE 214

./< fnnr*& t nn#tttr#ntntt rttt!trtnntr t!tr#tnttr4#tr#ttt #G+tntt8rrtrr#tt ttrtr+t4#tt1"tt1r4 nr!r4tntt"ttr "tt4r+nt!tt4 *nrtt1"tttr *nrrtr#t#t4r$"ttt !MB#1"tt

PAGE 215

./= fnnr*% %r:%! $P !TT1TT$#TT(! 4# n:!TT%%TTTT&! ;tt rCttFtH nrnF!H 7!F#tH ;;tt (! bt#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT$TTTTTTTTTTTTTT

PAGE 216

./? fnnr*C (rbrt$ n:! %!$!#n$F+#t+t*+#Prnr! !!H %!C#! %!)tFt+!t+tt+rt+KH

PAGE 217

./@ !)t t#!t !Ct !#tt frr!

PAGE 218

./D :t bt#TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT$TTTTTTTTT

PAGE 219

tbbbt ttnt#trttt trtt ttt"!$tnr#!rt 1!nttt&r!'t%r t t(tftr#br()t#! 't%rrr#rr#t#!)n # rrtrt+trnr*n14#t 6tr()tt%r5ttntr rt!rttt4rtt#t r#!!!#t+ntrn#!+ r*+rttt8 !+tr#+#+#+#+r #r#tt%rtrr1t


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.