The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Added title page title:
Leaf
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
Tobacco Leaf Pub. Co.
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ; 36 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00025 ( USFLDC DOI )
t29.25 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

I CouroNICATIONe from our reaclen, co;ta1DlDI Jier of tobacco newa, or vlewa on toplca or to tire trade, auch as the crope and marketa, 1Delb:o4a er tnre and curlng prooeeeea or JDIDtilaetore, Jlew '-" plementa and m&ehinery, etc., ete., wlll at all tlm.ea be welcome. I..KroB"l' Dun.-Lear, 315 ceata per 1b.; tnred, 00 centa per lb. Clpn ftlud 1R 816 or looO per ll., 'l5 centa per lb and 10 per.-&. a4 .......,; ,_ 15 and not over .., au& per U..ID4 ., per-. .. over po ID4 D.ot onr 1411. t1 per Ill IIIII per cent ,ad valorem; OTer 1411. .. per .pOIDIII aci per cent ad nlorem. An -4atr of 10 por eent. ad valorem II levied OD. .a llapollll ll1llot .... lbat have noNCip.-1 U.ti!HwtllltiM'u.ltKB-. Excto T.u:.-Lea( trM: -..-.....;Ill-, Plug, Twlot, 40 eenta por II>. '1'0-......... pared for uoe by Jw>d, Ill CODia per lit. .lllldltlto 1'blo On!, 40 ceuto per lb. IIIICODia por 11>. : I!Jilok. IDf, made wholly of lllemo, Ill -. per lb. IJIIIIO, IJOper ll. Olpro!IH, 5per eeat ... -. _., 40 cenllo per lb. BUSINESS OJ!' rJIB 'rUAOOO ,ru.DJI. -:9:NBWFOaJL !OBAOOO 1f .lii&IIPul& Agnew WUUam & 8oa. i8& t8l Wra.,,.,......,n.-oo Arkeoburgb & B..,.an, aad 81' lroad. Jt.yree, 8DD. Oo-.. 81 Broed. Bacon, Clard.r .t Co.J. 181 Ntrt. Baker. B. u .., a .,.,,_ua-Baldwin, D. ii. ,t Co.,litt Peu( _.....,I. H., 6 Co., Mf W-. Bertncer, L. k Co. 148 Water. Bond y Bl'olhen a .. -., 168 an.d. Card o zo, A. H. A eo.;1 61 beat. Cbl e beater 4: Co 01 &wei'J'. ConnoU;r & Oo. 46 Wa&er. Ora'lrlord, E. 11.1 .tOo., 1211Qd lil rroa.L Been, John L., t8 Water. De Ford, Thayer I: Co '" Wa&ft. Dohan, OarroU & Co., 104 :rront. Dllbois, VandenooR. Co., 81 WMc. :Jalleonetn Oh&l. B. .t Son, M l'rollt. l'!.Lzhll,IJ:h, Willner .tOo. 40 add 41 aa.d'ftl'. ,..,, w. H.J.lllt Pearl. GaU, Ax .t. .. ucblo<, 1'11 and 1111 W ...... Oasseri 4: Btvtber,lOT BowerJ. Karl, Georse 8. .t Co., Peait aad Brldp. Have meyer J 0;.,_& Bro.,1fJ'-ri. Hawttne, J. S., eo Water. HayJ. 11:. a Booo, M Broad. Heald & Y.IDer, l'l6 Water. Hiclr.1, Joteph 89 W&e.er. Hillman, G W a: Oo.,108 Vrooi. lj.l""hb"'o._S. lo Oo., 141> 1'0111 and 1GI Wo&or. Bollandel', flelaber a: Oo. let WaMr lloy, .l!Jo., 1116 -L Hunt., H W .tOo., 11'l 'IV&&er. KeUy, Bober\ L. Oo., 8& Beanr. K.Jng 0. K & Co., 24 Brol41. Kittredge, Wm. P .A: Oo.,lM WaMr. Kren\elbel]l; .t: Co., 180 Paul. Levlu, M. "11:, 182 PearL Levy .t. a.u-.r,IH Poul. Llndhdm Biotl. ,1: Oo., H Macy'e, JOilah, Bool, ). and ttl ..... Mallory I:: Donnaa...1... 5 Water. lleroer G. H., 78 water. Meyer, A c. L..1 .. no Uberb. lforrlB, H. M., w Pearl ud Oll&olle. Hurrell, OaruU. Oo._ 116 PMrl. N e wcomb, W. & Oo., 69 Broad. Nnrton, Slaagb&er A Co., 40 Broad. Ober. N.uon &: Co .. 68 Broad O'Nell D&vld A Oo., llt Maklealaae. Pautil.lleb .t Lanse, 46 Llbtr&J. Prlnee .t-Bachrach, 3d: Pearl. Raw10o, Bridlda.Dd i; Oo. L 41 Broad. ReWnann .t: Kappes. tN vevl. JlobinooP a GaR!>. t'll w-. Salomon, Simon, lH PAI'L So.wrer, Woll ... a Clo. T Brood. Schroeaer &-268 Pearl. &hubad. H. A: Oo.1148 Wa&er. &nlth, Palmer & Oo uo Wa&er. Snoddy 1: Bowllfd, 7l Broad 8p\l!ncer Brolban. T6ll.aldea LaM. SplDprn, E., IS Burltng Sllp.J Stela llrod, un DaaD.e. Slern,lonua Co., IIB Water. 8umYan, Mnr,hJ' ,t Co.., 108 Peal. Tackmaun .t Oolell, G Pla&L Thle.rmann, D l''l Wat.e('. "'Ve&&erlela, Tt.. B. 41 So-. 118 ,...,., Watu, Oo.,48 Broad Wenbebn, H. ,tOo, lt1 ...,._ 'fOIU 81D&aa. Adaml.t Osborne, 91 WUer oau.cJL, ChiL u .. ua 0armau ._ r. us Wo&er. no ..... Ti.oo. 1 Hanlott. .... -"Enheller, M., lU Wator l'locber llodell'llld, 2 a-Gans,J. s S6 Wall r H---U.1'arL Rader, H. A: Son, 166 Pearl. Ruele'o 8oo, c .... 'It Wall. Van 11, 126 \ftller. Wicht a wcbey, 911 Water. JUM .. I'.Aafn&&l. Apple7.'s8oa, "'188 Wa&er. Beck., W A O-. F w .,1'l s.n:. Mlron7.,._. B.&.L'I'IIKOIUL TON.COO W ...... OVIa Beok 6 Hololeln, S...lla Gay. P L., II Oo. D e Fonl, Charlet D .t Oo.,&T lofllb. hJ'. :Flaher .t Hucook, 4 J::1:cbanpl'laoe. Giesk e k Nle:maao, T8iouUtll:&arl. Gunther, L. W., 5NI Lombard ...... Becker & Bro&, M Lombard. ltolenlGI, G H 209 W' PnU. Feigner, P. W 90 and 8i leat!a 011utet. Gall, G W .t .U, iS Blrre-e&ne&. &tyert, Wm. H. .t Bro. 16'1 WW ......_ l'arld'B r .t Oo WJ Lombu'd. R'p ..... *"7, or Commission Merohanti, TANNAHILL, MciLWAINB eo. GJil!rEB.&.L T .... 01f'W&;;"vniai.l'al0iie =.=wt;ox..n Commission erohants CetnredTo--&1 Oil liWr&l "'""" .Por 8ale of" Proae J ohh C Havemeyer & Br[y o .. A coo tJ.taft.rATuua1u., C1 of PttentMarg, \ 'a. 83-(19 flf l'ehnbuf11 YL AND PUROH&SB OP MIIWHANDIS& No. 79 Fron&..treet ......... .-.w.yoU. W Ullilt IEWC:OKB .. 00., ad l.obitcJ tatto.-AJ, &liD I"'" GE::N:ERAL, Commission Jlerch:ants, 82 BROADSTRIET, I NEW YORK b fri'DiueH. WIUti ommi88ion :.er.chants roa TH .u. or fO.BJ.OCO, CO'ri"'N1 and o$ber produce, and (O &he put cltue ar Merclta.adbe f&eraUT. 4.0 IU1d foil BBO.&.DW.A.Y, IU1d liS NJI"-BTBJIJlT, N.Y. L. 11. of a:.-.ek,. lY. of Philadelphia, Pa. T-. 0. G...., at lllllf .... Ya. W(ntllaut.s !H. H. VETTERLEIB lr SONS, Commission Meroha.nf2, .&liD WJIOLU.U.K DUI.Q8 U: SAWYER, WALLAOE & co., I ;;; B.A.V.A.B.A. :&.li'D .OIDiil!'IC 128 WATER-STREET, 12-24 NO. 175 PEARLSTIIEET, XEWYORK. ,a. a.IOJI, no.t J. .. A. S T E I N -T SLAUIIITEI A II., dOromission Merchant, Tobacco& Cotton Factors! 1 97 Duane-street, on a large qaaall'J' of O.aaeeUoac.,S&a&e .,.a Ohlo-leaf'Tollaeeo. w1a1ctt will .. IOid ill q_U&DUilel to lUI& pqrehuln. 1 Olav.......-parliloularl7 favored. J.B.s& MURRELL, O.ARUTH & 00,, .um Glmml JJtmlnlntlJ, NO. 40 BROADII', ... .... ..... SPENCElt BROTltERS, D:IIALliiB!l llf Ce-.iuia hoL.:-.... LEAF. TOBAQCO, _.., 1 .................... ;I. (81>l) Cna. BoD'l. 11100& loaD!. No. 47 Broad .J .o. 1 aau. I t. llU1' aJDI ... A.J, iiliiii.Hoo. )oc, told the .,.... of onr 'IIIIWioBI t-.w .. k have 'cctnsiderale talljog oft'. .s.M:loqf.-i'here i& bat 1klle IDqDiry In-Ill; l'dlter, ,.-:r.........., aaa tbe llll1l'ht dar!Qc tbe ; r A; i"C 'h IMea very quiet. We bear 'If no :aliller, 10, ila .,.._ ; 'll !up klll (l({!onnectiout-cf Obioan4 Ne-hMe.; G. Grt1'1:&0 E State, .,._ lew PIDllling lets are re 10.; Jll1rrill, Oonth .li &, rted sold at lOo. 4f currency. 21!0 4> Od., 11 ; W. bave been RDldforcooaupiiCII!. riehl"l; Co.,&; >0. fleea .t and 1.110 do. for n:port, on privai.G terma. Son & Cc., 10 ; BaW80n, principAl aetivity (t( Bullinn, 11nr;wya Oo., lb8 ..n& befD in Scutbem bright wOlf. & Co-.110_9; lllO Virginia poundo, Co., 19; ll. _x. enr, of &bout 600 b.u. bright Virgini& lO'o, 'Willillllll, f'rli,; *'>d &llout 900 b:n. dark work, is reported to 418 I have been made on speculation-terms witb-i'-V'JilPa.l& IIIII NPrth held. alaip-ta to tMII "" &boTe ll1t, amount to .lihightf.-Eogageme!lts: To Londoo, bbcli., bhds. &t 80s. ; 20 hbds; ,li SOL To Liftl'J. 144 Pl!lll. pool. 40 hhds. at S'ls. 6d To per lllll .t, lteamer, 50 bhds. stems &t 4oOa. To Bnmen, atcia J;.. ...... jl; BOO hbds. at 20s. ; 500 cs. at 11&. 9d ; 250 & Co., lie hhds. at llllO bu. at lOs. a ll!s. M. Ayres i; l'I!IP-,lillll!llltj ll'o Hamburg, per ste&mer, 'TOO bales at $1. dervoort & Co., 12 ; D. & To Antwerp, 150 hhds. at '"a 2'Ts. 8d. & Garih, 1 ; Order, ll4 Malta, 1100 hhchj. at $10. 01' WBOLEI4U PBICJ:S. a.u; 'l'nlhy and fr osted lup,.. fti @ 4t E iloUMI 1.,., ........... .. 6 fl -.Low 11!11,..... ... .. .. 7 e MeciiWD leU',.. .. .. Ji l!f -'lue ....... rancy, .... : ............ -Do.-Heavy .war. .: = Traahr and trootod I up, .. -@'-Medium Lear ;.. .. . 1 Good ..................... l 1 :Jiue ....... ............ lt 11 l'&neJ, ................... lU 11 Medium do, 12 @1' -Be.t d o 14 Wll CiitVtrgiMia.-l!l.!ri>o, ................... Sj@ do. 16 @Comw.o11 Ill(!&, : 4 @ 4l 1 Qoo4 and beavy lap,. !J oCt ... Ordlnt..r .V Leaf,. .. 1' @ W .. Medlom. do., . ii@lOl .@-Oood do., ......... 11 (9U4 @- Yiae do., ........... 15 !16 -(p.lelltoted ravrers, ............. ...... .... co : eo : .rworo,.. ....... .... .. ... .. .. 8 @ 1,0 ............. ..... -sa @ .o Selected wrappt!rt, ... ..... .... SO @ M J'alr to prime do ........ ............. 16 8 to :=o,lob.::::::.::::::: ... :::: : = I 1I P...,.._lo> Selected Wr&pJMII'I, .. iO @ 96 :raJr to prime do. ................ 13 0 20 .rw-. .... ........................... .. 4i rw B.UDnlug loti, . 10 @ 1 8 8elec\ed wrappon,.. . .. .. 10 f i Hav...., Wroppen. ... (duty paid ,) 2 00 w 8 00 Havaaa,.........,,.... do. ..: 1,.00 @ 1 00 Ha.....,I'IJMt,........ do. ... liD @ llO Yara, &lilotled,. do. ... 86 @ 1 00 o.u., a..ted,... ... do. .. 1'0 o-80 k Pomln1o0ueoried, ... (In bowl } .... 6 @-12 lrob. .t Cannen, (lo bond, } -a @-10 T.U P.4 1D. U .OliD, ti't, 'f'l.l01J t..nd 12't. Th,iloia, 8ne, ............ 75 @ 80 80 1;0--4& Common&ndlnfertor,. 11i@-40 w-.., ftoe, ............ &c; I= 10 !16 ._ 113 OOIDDlOD, ............ 46 M -@ -liewYorJr.he, ........... -eo -416-..10 @:-M Oommoo, .. .., oo -eo 'i6 80 llllrert COIIUDOD and larerlor,. 80 @-W @--he,. .. .. .. .. WI fj. 1 00 45 .U-06 Commou and IDferlor, @ -We.tem, lne,.... .. .. -86@ 1 oo -o&O e6 OomDlOD and lnrerior, @ ---N11 @-115-20 28 X. ,,t':J"7t;;w:.:. .. .. ... -80 @-DO -@--........ .., ......... -41> 1!0 -. su.r-u, IDOU!dod,. 80 11:1 BAal7 mcndded, :;-o --Wootmt.ICIWlll, .......... -00 311 -:-Moulded, ........ -l{l @ -20-- \'lrpnla, out. of order, --@ --85 ll..,..'{od, .aand, ....... -37-1@-et 9Ti@ 1 OJ .111_2116 ..... ...,. .............. r.e @ :e oo 1 10 1.a47 ....,........ -10 @.5 .to 116 ........ ., ......... -TO@-T5 110 115 Twlo4 ,vlnrlolat, .. -00 @-10 -110 e 181 Brfiht.Oold Danf\'irglnla}, -GO @1 00 @ 1 80 8oodandHavaaa,perlii ............... MGtl80ot Clear :=,,:,\.,. do. ............ 80 00 lOG 00 lin. Bood ............... .W M 011 Do. 4o. Seeoad.L... .. ..... '-' 00 40 00 N.,...York.a..1 Conn lh'ap_,J: ....... M 01 M 01 .._. do. do. do ........ 'i6 00 80 10 do. do .s. ........ II& 00 80 00 CoouDoa .. ........ 11 410 Ill 00 .. .,. .. .... ., Tfii'$1C&l'Ce. -z...... .. ...... .. ......... ,.,..,.., \ ........... .. l 00 Do. -..... ............ -Ill Bco&ela aad LIIDGJ""" ........... .... 10 Cal 1 00 ............................ &c; IA-. = = From Ha.,_: I'; Jac:k;mao & Cclille, iS; IIlli; G. W. 80, 8 CL & Co., 839; S. A. Bijur, lllll; F. Ga1m, buU, 1109; c..dagton & 6 ; J. MaoiUedo, 10; .1. cigars ; L. H uft'er, 4 ; E. S. Leavitt, G; Scbepeler & Pilliat, 7; J .SOOU.idt & 1 ca. cig,.-s; R. 1. l ((o., /1 ca., 'l Schroder & BOO, 8 ea. ,.,. & Co.: 29; F. P;obst, 1M A Darville, 2 bh!B. paper comb, 8 ca do. ; J. A. Order, 2 Cs. ; C. Codman & l Baltg.,r, 1 ; S. Zelwin, 6 ; F Son, 1; H. Amy.\ Co., 2; las, 1 ; L. & E. Wertheimer, O.tfokin, 15 ; Watt & Gilsey, 2 lA. Schwerin & Co., 2; S. Son, 2 ; Bombali'er & Co.," 2; S From Veracruz : W. H. 2 cs. cigars ; F. de Bsry, 960 ; 160; Peal'Billl, Schmidt & Co. Forslner, 180 ; U nkardt & Co., lll\ndez, 100 bales leaf; O&tmm e s cigaro ; F. H. Newcomb, 1 From St. Domingo City : J. Co. 16 ooroons. Imports for the week 171h : 1425 pkgs. leaf, valued and cigars lo lhe value of BIPOBTB. I Shi,pmellts from the port November 15th tO NCYember 31()4 1788 pkgs. crude, mnnufaotlll'td. Value oC value oC IIWIIlfitctnred, including 489 ; valoe pf citars, $10,648. There were sbipped to .... :::: ::: :::: : lt61.a ................... """*'"........... .. lll!!li ... .......... ....... .. M "" .. r .. ..... ........ .. .... .................. ..t ..... ...,_283 hhda., P'l, 'T'T4. Hamlnt.-g--25 $1882 ; 261 ; cs. cigars, $8392 ; tolal 985. Gibraltor--iil5 -bhda., lba. m, tl891 ; total value, L..,_l-9/l hhds., t18,014o; plea, t200 i 1 cs. cigars, t800 ; 819,614. \ Londmt-86 hhd., Olaagou,--45 hh&, $12,ll04; '1266 ; tolal value, tl8,47D. Malta--157 bhdr., t18,186; *140; total value, t18,!17ll. .Napl-712 bhds., tii!O,OOQ. Afr.:..a--108 bhds., .. 0,869. Bl"ituh N. .A. ColonW--8 li,G09 lbs. l!lf., $8848; total Bl"itull. '329; 1138 lbs. mt, li81 ; total .F-renl!h W I...U..-80 ll.bda., laWs., .lf28 ; 68 total V&IU41, tuS/1. J.k lllf., .&,., .... ,;... Bqvblio-611 plqpL, cig..-., $2aol ; total value, li749 AIIIDUbt er uporta .. iRCe for same time last year : --ftgi.0-1845. .. ..... 14,'18l 'II,MT 1810.. .. .. .. .. Tt;MII ... ,1!0 ... .,..,..,..., u.--Tba

PAGE 2

' day was and pr ces badly sus tamed The offer ogs amounted to 99 hhds and the reJect ons of pr ces b d were on 2rhhds The sales of the week have been 551 hhds -and the reJeC ons 109 Sales a-day were 3 hhds at $2 55 a $3 90 5 at $4 80 a $4 SO 8 at $5 25 a $5 05 8 at M a $6 9o 5 at $1 a $7 60 5 at *8 a $8 80 3 at $9 80 a $9 60 8 at $10 a $10 50 7 at$ 1 a *1115 10 $12 a $1275 5 at $13 a $13 50 5 at $14 a $14 75 8 at $15 a $15 75 2 at $16 a $1675 3 at $17 a $1175 4 nt $18 a *1875 1 at $19 75 2 at $20 1 at $21 50 2 at $22 a $22 25 Rece pts durmg the week, 219 hbds 80 bxs Exports 510 hbds 1278 bxs. ST LOt118 Nov l.o steady and gradual mprovemeot n the fee mg of the market s oce our last date-con fined to the med nm and h gber qual ties of In tho latter part of last week, but bas smce embraced a I grades. No mprovcment IS observed n pr ces however except m the better qual es of leaf The sales of the week up to to-day compnse 3 hhds stems 40 hhds frosted 87 factory 8 planters lugs 11 common 81 med urn 14 good sh pp ng leaf. 14 fillers 1 cutters 6 str ps 10 common 10 med urn .24 good 2 fine and 2 cho ce maoufacturmg leaf-the atter at 41 tc and 46lc. Io the same t me 120 bhds were passed or the b ds reJected of wh ch some were afterwards purchased at pr vate sale Sales yesterdsy nd cated the fo low og as the market I m ts of the d fl'erent gcades stems, 1 tc a 2lc. green aod frosted lugs ll!c a 5c factory 5c to 6lc a 6tc. planters 6tc. aBc. common sh pp ng Stc a 10}c medium do llC. a 14ic. u'll!!land flnA a cutters, 7c a 86c strips 2(ic a 36c common and medium maoufactu r ng leaf. 10c. a 16c good do 17c a 25c doe, 2'rc a 85c. cho ce, 40c a 50c. per lb At pnnte sale yesterday 88 hhds second shippers were sold at 14tc. per Jb and 28 hhds. on pr nte terms At 'the sale to day the market was buoyant forall grades except frosted lugs, and pnces were ful y susta ned 82 hhds were sold and 48 hhds were passed or the b1ds "l}ected Rece pta for the week 133 bhds. J CIIUJINNA.TI NOT 18 -Sales mann s warehouse for the week ending this date, 137 hhds. 76 bxs. Sales of leaf tobacco at Morr s & Chalfant's warehouse for the week end ng November 18th were as follows 100 bhds. .Mason county Ky leaf. lugs and trash-36 hbds at $4 a $4 85 15 at $5 a t5 75 9 at $6 a $6 95 6 at $725 a $1 55 4 at 50 a $8 75 5 at $9 a *9 85 4 at $10 75 2 at $11 25 1 at $12 50 1\t $18 1 at $14 1 at 115 75 1 at $11 ooe at $18 1 at $19 1 at *20 1 at $23 50 1 at $U 1 at $25 1 at $46 25 11 bhds of .Miuoun--5 at $8 a $8 75 1 at $10 75 2 at $11 25 a $1116 2 at $14 25 1 at $16 1 at *19 1 at $25 1 at $26 50 1 at $41 1 at $85 1 at $125 5 bhds Western Vrr gJDia-1 at f'T 80 1 at $11 2 at $16 50 1 at $1725 2 hhds. I lino s-1 at *6 10 1 at$1775 Dunng the week 124 hhds. were ofl'ered bids opon 88 of which were reJected Our market s more an mated, all grades hanog expeneoced a slight advance, wh e doe IS very scarce, and pnces rule h gh both for cutting and maoufaetunng grades Rece1pt I gbt PHILA,DBLPHIA. Nev 18 -Leaf s qu et aod pnces are oom nal to'r the lower grades. 20 bhd KentUcky sh ppmg leaf sold at 15 a 20c Manufactured s n fa and first-class V rg n a brands are a I ttlo higher Damaged Southern work sells at very low ftgJires, the stock bemgverylarge UJ fact the market s I tern! y flooded w h t. Sales of black work om 65c. a 'Toe for good, and 25c. a 55c. for damaged aod nfer o The latter s very dull BA.LTI!IIOBE Nov 18 -Rcce pts of llarylaod lesf are I ght as usual at this sea son We note smal sa es of ordmary frosted at $8 sound common to good common at $4 a $6 and m ddliog and good to fine at $7 50 a $18 G ound leaf s com og n mo c freely but of vc y regular quality and l&les range fro"l $5 to %12 We quote very common frosted Mary land at *3 a $3 50 sound common to good common $4, a $6 med urn a $8 good to fine brown $9 a $16 fancy yellow $18 a $25 nfer or to good common Ob o $5 a $8 brown and spangled do $9 a $1S good and fine red spang ed $14 a $18 do doe yellow and fancy at $25 Frosted Ken tucky Jugs $6 50 a $1 far to good do $7 50 a $6 50 common to r lea[ $9 a *12 good do $12 50 a $16 select do iUS a $25 Inspect oos th s week, 839 hbds .Maryland 105 Oh o 78 Kentucky 11 V rg n a and 16 Pcnnsylvao a. Tot& 1044 hbds. C cared th s week 558 hhds. eaf. 183 do stems and 24 cs to Bremen 1278 hhds to Amsterdam 2 hhds to West Ind es total191l bhds Total stocks n warehouses and on sh p board on the 11th nst 25 559 hhds Jrmufactwred -lfa ket well sup pi ed tho rece pts coot numg libe al We quote, w th only a fair demand namely V rg n a pounds -F ne br gbt $1 a $1 20 good bnght sound 85c a 90c. fine a I t e out of cond tioo 65c. a common sound 60c other qual ties out of cood t oo range from 20c to 50c. black sweet, llbs sound, 60c. a 'TOe aod, as to condition down to 2oc Western li s and 10 s, common to best, 40c. a 611-tc. half pounds common da k 45c a 'TOe. do do bngbt, SOc a D5c. pounds, common to good 65c. a 85c do e"'trafine 90c a $1 10 Nary pounds and halfs 50c. a 72c. i!iPBTBBSBt1BG VA. Nov 18 -There has been on y a. moderate bus ness done n th s artie e tho past week For the better grades of manufactunng eaf there s Jess demand and pnces are ower wh lefor good sound heavy lugs, thero has been au act ve demand and at smartly bet e pnces Other k nds unchanged I ough the market may be eons dered as c os og w lh less activ ty for al sorts We no e sales du ng the week of sound good to fino lugs at $12 50 a $16 Also of manufactu ng leaf at $20 a $2975 A Jot of p etty good Eng! sh sh pp ng was sold pr ate y at about $"6 The b eaks are gett ng smal er and rece p s very I ght Inspectio lS dur ng he week 234 hhds. ll.BICH!IIOND Nov 18 -The breaks dur Plg the paat week have been unuau&Jly heary THE T OBAObo On one day (Thursday) the total breaks buyers must soon acknowledge the mnortaoce of wh ch 16i were of the statiatical pos tion of the article as made at Seabrooks and Shockoe On Satshown above as also of the posSible future urday the b eaks were 41 and at the Ex extent and ncreased coat of the culture of change t ere were sold 84 bbds. 5 tea. and 2 the plant. The mporte of Amencan tobacco bxs at the fol ow ng pnces $5 50 $6 $6 211 dunog the montli amount to 2210 hbds. of $6 50 $615 $1 $'125 $9 ISO $9 75 $10 wh1ch 1108 bhds. were V rgJD a leaf and $11 'To $12 $12 25 $13 71S $14, $14 50 str ps ex Leocadi& md Beli'OSS from R ch $14 5 two at $15 th ee a..t $15 50 $17 $18 mond Last year only 49'r bhds were m *21 50 $22 50 $23 $24 t.o at $25 $26 ported m October The stock s 21 bhds $28 $29 50 The morket durmg the week &gJUnst 17280 hhds UJ 1864 show ng an was briSker though pr ces genera y were excess of 4110 hhds The decreue o the unchanged The !ewer grades of stems are excess of stock over last y-whcb had been nact ve no h ng but the best qual ties go og on steadily dunng the past few months a tract any attention t 'flll thus be seen s thiS month stopped 'I here s a cons dcrabl'O falling oft' n the to wh ch however the arnval of the two rce< pts Pr ces are well ma ots ned We vessels from R 19hmond n a great meuure quote common lugs $5 a $6 Jugs, $6 a $7 contributes Io negrohead almost noth og good lugs $750 a $10 common !eat; $12 a has been done. For good Cavendish there $15 good leaf. $20 a $25 fine $25 a $80 baa been a fm demand, bnt there IS hardly fancy wrappers $50 a $'Tii any of soch qual ty n the market Manufactttrtd-Extra bnght lbs tax Quo tatoos V low and ordinary pad 1 c. a 90c fine bright Jbs tax ptud 'I'd a 8d. m ddling Bd a 10d good and 60c a 70c med um br ght lbs tax pa d doe, 10d a 12d Strips, short and common common bngbt lbs tax pa d 12d a 14d. m ddling 1lld. a 18d. doe a 85c sweet old 10 s tax pad 25c. a 19d. a 20d Kentucky M'ISsoun, etc !eat; No sweet old half pounds m market lugs, low and ordinary 8d. a lltd. good Smoking tobacco dull The market over ordinary to m ddl ng 6d a Sd fair and stocked w th common grades. good to doe, 8fd a Ud. Strips, llommoo NEW OBLE&NS NoT S 9d a 10d nuddling lOci. a 12d. due leafy tive sales J uuted to c ty trade 18d. a 16d. Maryland and Oh 0, common cho ce at 27 c 24 hhds. at 6c a 20c. Am 8td a 4d. brown, "id. a 6d. I gbt brown va s s n e the 8d nat 69 hbds Clearances to leafy 6d a 6td colory Hd a Std good none Stock Qn hand! the 7th ost 1485 hhds colored to yellmr Sld. to 9d Bno yellow 9d. a 9td. Cnendish common, 6d. a 1 d m ddl ng Sd. a Dd good and fine, 1 Od. a 1Sd SAN FRANCISCO oe If -Dunog the past ten days the rece pts of V rgtrua work have been very I beral but of ofcr or qual ty: Importe s nclined to freely but upon terms w thhe d Auct on sales 60 three quarter hxs D Delany V rg om lb lumps at 61tc a CiSc 10 do Cloth of Gold at 64c 2 hxs Eureka Onooco 8 b:xs t lb Apncot 44 cs I ght pressed Western 9 and 12 ncb L ggett & Dans man at 85c 60 days 17 three-quarter bxs Cooper s.Natural Leaf V rgm1a at 65c FORl!:IOlf H& v ANA. Nov 10 -Rece pfs of new 19 bacco coni nne 1 ght The demand for old fillers for the Uo ted States market remams act ve w th a rap dly d mmiShing stock Pr ces range from $8 a $12 We quote Par t do and second class Vuelta AbaJO at $100 a $160 for 1sts to 5ths and the better sorts, Vuelta Ab&JO at $160 a $200 Otgar1. -The demand from the U o ted States for the cheaper brands continues good, and we quQte sales of Conchas at $20 a *28 aod Londres 8ds at a $15 the latter d f ficu t to obta n at sa1d rates ders are very I ght. The factor os ate nearly a I work og the new tobacco Chew ng ta baeco s m demand at $26 a $28 per qtl arr vals. Sales 28 pkgs. f om store at $26 Exports of Tobacco and C1gars from Havana. to the Un ted States s nee January 1st A.I!ISTEBDAIII Nov t -No transact ODS to note du ng the week except some large sales of Jaa, at rates. The present stock on hand ncludes 508 bhds Maryland 86 hhds Kentucky 16 897 pkgs Java 1428 pkgs Braz I and 20 cs seed leaf. Negrobead-nom nat S atemeot of stocks of Amer can tobacco on b!ind the first of each month dunng the present year and the corresponding time m 1864. lands continue m demand and for good sub few remarks The e&Uie wh eh they had st tutes there IS also & fair lnq,uu-y The 1m met there to support was one wh ch should ports of Amcncan tobscco dur ng the month be near to the heart of every man n the amount to 1159 hbds agamst 2898 hhds. trade. Th& tobacconiSts of the Un ted States last year The stock IS 26 966 hhds ag'IW>at depended, Uke other tradesmen upon theu 21 862 bhds last year sho1nog an txceu of rec01pts f the support of themselves and 5604 hhds. The de.,_ In the of familias-(cbeers) but, uofortunatoly the stock ISm thts market ery apparent, lbr on wlee men Ill Wash ngton-the fathers of the the J st of Apnl the excess was nearly IS 100 nation-had thought dt to put the r fingers hbds and t bad been reduced on the 1st of oo the r throats and strangle them nearly to October to 1155 hhds wh le the excess now death They had encouraged the gaunt wolf IS only aa stated above 5604 hbds. The Want top owl about the r hearths they had l&les of negrohcad and cavendish oolllllat of olt>sed tire r factorieY, taken the busmess out 100 packages, but they were mostly ordmary 'i>f the hands of the legtt mate manufacturer heated lots, and were taken for export. and g ven t to the contraband manufacturer ____._...__ and had nearly a death blow to honesty THE ToBACCO Lau greets ts readers this week n an enlarged form Four columns of read ng matter have been added makmg the paper by all odds ooe of the cheapest o the country This ought to bring a large add t on of hers, as former enlarge menta have done and still more now when the sheet IS worth nearly u mueh for wasta paper as we cbarge for t We do not ra1se the pr ce beeause we w sh to keep the paper at so low a rate that every tobacco man n the country can afford to take 1t. 'l'bey have availed themselves of our liberal t.ma so exteoSlvely heretoiOre, that we are now more than ever confirmed o our Intention to keep to our old terms and fm dealing (Cheers ) It mattered not to them-the tobsccomsts -whether th s was done'Witt ogly or w th malice aforethought, as lawyers sa d t was enough for them to know that these men had sent tt e children euppel'less to bed (Applause) What was the first th og to be done then to alter th s atate of things P Th& first th ng was to edu cate Congress. (Cheers ) Thanks to thiS ConYeDt on day! sht had begun to strike nto the bemghted m nd or Congress and after the comouttee had spent n ghts and days n conference w th these gentlemen t was m pnoetple adtmtted that t would be ooly r ght to tranefer the tax froiD the manufacturer to the producer (Applause.) Mr Stevens perhaps the ablest mao n Congress, but cer taioly the ablest man on the Comm ttee of GRAND TOBACCO OONVENTION' Ways and Means, was so far conv need that AT THE OOOPER INSTITUTE THE COIIPLAilfTS 01!' THE JlAI1J 1!' ACTUREB.S STAQNATIOII OF TRADI KliiUI'.U:IIJ&DS SISPDDDG 11180188 llllALL THE TAX 0: TBl:trBFBJUI.ED t TBE tobacconiSts of the Un ted States have long compla ned &g&lnst lbe heary burdeos whieh recent leg slabon has mpoeed upon them and s nee last year wbeo a Coo vent on was held the compla n s have been gradually ga mng ground, uot t was determ ned to summon a grand Convent oo at the Cooper Inst lute for Wednesday laat to agtt&tc the matter and &rr ve at some conclus on gsrd to t A large number of manulilcturen from vanous StatEs were and a most unan moos feel og seemed to ammate all preaeot. A band belongmg W' a br81lcb of the trade was n attendance, and played throughout the day several osp ntmg a rs .Mr W E Lawrence was unan mously chosen cbainoan and was the drst to address the meet og He was receiVed w th applause, and then called upon the aecretary to read the list of officers aod the objects of the To baccon sta Nat onal Assoc ation from wh cb th s Convention emanated Tiw are aa fol lows OBJECTS Its obJects shall be by the un ted act on of all the d fl'ereot hrancbes of the trade to oduce the Government to rei nqu sb the pres ent system of taXIng manufactured tobacco and to app y tbe tax solely to the leat; to op pose all unequallegtslation o the future and the tax ought to be upon the leaf. and no where else that he ntroduced a b 11 nto Congress He did too much however-ke the man bent upon su c de who gave b mself ao overdose of polSon and thus ted h s own end (Hear heor) rn that b there was a snake m the grass n the shape of a propos tioo to tax exports Now everybody knows that the const tnt on of th s count y does not allow such a thing and t1 ereforc, when Mr Stevens proposed to tax exports to the extent of twenty four cent& per pound a regular hornet's nest "as mmediate yra sed Well for a t me we were defoated although we succeeded n eo! ghten og Congress on the faet that the tax should be transferred to the leaf (Cheers ) But the e was a far larger and more powerful class wb ch requ ed to be enlightened and that was the tobac co grow ng class. Th t c lass was fou teen t mea as large ae all other n erests comb ned and therefore a very form dab e army to fight ThiS class must be got d bynegot at on (hear hear)-tbey must be col g ened and educated t mQj!t be shown that tho le ests of both c asses a o dent cal (chccl'8) n fact to use a metaphor the growe s should be ahown that they and the manufacturers can be d stinct as the b lows but o c as the sea (Cheers) Now gentlemen the farmers say that they don t want the tax to be transferred to the leaf. bccauso they dou t Ike to be taxed Of course, not As I told the committee last yoor Taxa n t&b Suga -eoa & II T w And we have to --=======-h.cb--::---tI --J to do whatever '!!" to plauso) homeHAI!IBtrBG 3 No sa es of North Amcncan from fi st hands dur og tho week, the en rre transactions ncludmg only 983 pkgs. Porto R co lear. 275 do Vann&S and 56 eroons Havana At auc oo 206 cerooos St Dom ngo sod at 4 5 16 a 8 1116 scb &NTWEBP Nov 4 -The demand dur og the cek has beon qu et, and we have to note sales of on y some small lots at prev ous quota ons Oo the 1 h nst. there w be a Ia ge auction sale of 252 hhds Kentucky recent y arr vcd f om New Yo k by d ffereot sh ps We quote Kentucky 1 s t qual ty 89c. a 5c 2d do 29c a 38c. Sd do 28c a 28c 4, h do 21 a 22! per l k l V rg n a, 1st qual y Sic. a 85c. 2d do 26c. a 80c. 3d do none n ma ket 4tl do 20c. a 21c per t kil Of Maryland the market IS bare and LONDON Nov 2 We have rece ved repo ts of th s market up to d&le from Messrs Wm B andt s Sons & Co Bramb e Wilk ns & Co and G J Rolfes we extract as fol ows The bus ness done n Arne can tobacco here dunng the past month has been moder ate, and he total sales arc sa d to amount to 1400 hhds The pr nc pal sale cons sted of about 870 hhds factory dr ed M ssoun leaf of fur to good qual ty at Sd to Btd per lb taken on speculation fo Amencan account General y there was a very fa r demand ex per enced for all kmds and pnces have drmly na nta ned the r posat on Some purchases of good and fine export leaf were made and a parcel of about 60 hhd!lvery fine fetched extreme rates or v rgtn a tho sales have been confined to a few small lots for con sumpt on and exportat on In Western leaf and str ps there bas not been much do ng and except tho above sale on speculat on the transactions have been smal about 80 to 40 hhds. sbo t but stout Western str ps have changed hands at lld to Utd per lb For Oh o and Moryland the nqu ry s hm ted to the sweet co o y k nd s, wh ch are very scarce, aod would command fu pr ces. In useful substitutes a f&Jr bus.ness has been doo Blld Paraguay bas advanced td to ld per lb 'I he sampl ng of the new mports of Amer can tobacco bas b gun but as only a few sma I lots have as yet been nspected we deem t premature to say any th ng abont the qual y of the seaso o s sh pments A few hhds Westem str ps which have been sam pled prove nost y to lbe of a common charac ter We con nne to have a good op n on of t c p ces of tobac o as exp essed n our l&St month y c rcu ar and we th ok that LIVEBPOOL NoT I Dunog the month of October a large bus ness has b!!'en done the transact oos reaching 1974 bhds of wb ch 1295 were Western leaf. and 876 Western str ps The remal1llng l&les con s sted of 182 hhds 90 hhds. V r g o a lear. and 81 hbds V rgtn a strips Stocks of Amer can tobacco on hand the first of each month th s year and for same time lJl 1864 .... I ... .. : A good demand baa been prey;alent dunng the month and we beve to report tllSt nearly all the class of Western leal that can be used for the home trade has been cleared oft' at pnces reach og up to 8d per lb The ,... maUJder of the mediUm grades IS drmly held at 1d per lb advance. Western strips have met with & IBDch hoMer general mqolry the Jowor k nds value about and below 12d cor,n ng 11 for the pnnetpal share of attentim, but some good aod dQe qualities were sold at full rates. Only a few sales of Vug10 a leal and strips took place at irregular prices. .Mary L liT 01 OPPICEBS AND 0010(1'1'1'0 ON TIONS Pru::rlent-W E Lawrence Vi e Pru dent. Joseph H&Jl New York P erre Lorillard New York Thomas Hoyt New York DaV1d C M Cammon Penosylvama. Thomas Hare Peonsylvan a. Chr stiao Ax Maryland W H Nassau Penosy Ivan a. DaV1d Campbell New-Jersey F M B own Connect cut Isaac A Brewer .Massachusetts W S Hantoon Rhode Islaod J obo J Bagley .M chigan J W Crane M ch gan J J Woodruff New Yo k If James E Power D str ct of Columbia. Rath New York. W A Br ntz nghofer New Jersey S Sedgeley Massachusetts. Henry Ot en Oh o Alexander Gner New York. Jatnes Gallagher Connecticut Sec etanes Edward Burke A. R Fougeru.y F A Schroder The Chu.uman then add essed the meet ng He sa d Gentlemen whn last year I at tended a Convent on the obJeCt of wh oh wag s m Jar to that of the one now assembled t was deteno ned to use a 1 poss blo nfluence to duce the Government to raosfer the ax oo tobacco from the manufactured artie e to the leaf er the term nat on of that Con vent on a comm ttee'w&S appo nted to v s t Wash ngton and to see tho representatives of \he Government on the subJect. As one of that commdtee, I 10a1 tell you tlult we met the Secretary of the Treasury Lew e, Mr Thaddeus Stevens, and other aod conferred With them on the subJect, and all of them more or less favored tho vww of the comtm ttee Judge Lew s h mself loll"eed to accompany us to the Comm ttee of Ways aod Means to urge the rem ss10n of the tax upon the manufactured art cle Well we know that a maJor ty of that comm ttce were n fi>.vor of our statement of the case, and that Hr Thaddeus Stevens mtrodoeed a b II Into Congress for tbe purpose of a d ng the move ment. Uohapp ly,..bowever some ntluence was brought to bear upon h m by merchants of Wew York and he was oftueoced to ntroduce nto h s b II a clause which at once proved fatal to the mtcrests of the maoufac turers of tobacco That clauS& was ooe to author ze a tax upon exported tobacco. Well large delegations were sent to oppose us from vanous tobacco producmg States, aod they were so far successful as to pre vent the change bemg made for the time be ng Congress, however appoUJted a com m ss on to nqu re nto the gr e'l'&oces of the tobacco nterest, aod t s to thiS comm s s on we hope to be able to stats our case. In concluSlon the Cha rman stated tbet all hranchell of the trade were un ted to resiSt this od ous law &llli-hr. bel eved thm exer t oos would he attended w th snooess. (Ap plause) The Hoo. James Gallagher (of Cooneelicut) wd be had nteoded to remam a silent spectator and listen to the speeches of b s New York fr ends but as the cbainoan had called upon him he woold trouble them with an easy th ng to defraud the Gove nment u th s particular In cone us on he would adv se the Convention to keep up ts organ zat on and ctory would u t nately reward the r exertions (Cheennll') .Mr ;Edward Burke fol owed w th an able address, wb ch owmg to he lateness of tl o hour of gett ng our corrected report we a e obhged to defer t ll next week At the cooclus on of .Mr Rorke s address t was moved and carr ed aoud great cqeerrn., that the address be pr nted and c rculated-a step to whu:h the speaker kindly gave h s A:o oterval of t enty m nutes s then proposed, dur og wh ch t nc the first named comm ttee drew up the follow ng resolut ons wh ch were brought up on the assembl ng of the Convention 1 Res..Zud, Whereas the prose t law re Ia ngtothemanufacturcoftobacco and assess ng a tax upon t, has du ng the past three years of 1ts operation, fully and conclus vely demonstrated to the members of th s Assoc a tion, and all others engagod n or coonectca w tb tho manufacture of tobacco" ts utter IDJUSt ce and oadaptab ty to the nature and reqmremeots of the rade. as I as to the wants of the Government n the mposs bility of ta str ogent and mpartial enforce mont--thereby n real ty offer ng a re va d for the evas on of the payment of the tax, and the defraud ng of the T easury of ts JUSt dues and, Whtre"" Under the prese t Jaw those manufacturers who have always w lmg y pa d tbeu' taxes, and g ad y strengthened tho hands of the Government finaoc a.lly find the r bus ness fast pass ng from them under the control of rrrespoos ble and d shoncst men whom the present law can oot reach as the statistics of tho Department of Internal Revenue cooclus vely show and Ow og to the dep ess ng n flueoce of the present law every branch of the trade s ent rely prostrated and many workmen thereby thrown out of employu ent and d vested of the means of honest support aod, "'whereas: It lS the uoan nous conv ct on of the mOJDbers of th s Assoc1at oo founded upon the expeneoce of the past three s w th the work ogs of the Internal Revenue law as 1t relates to the manuf!lcture of tobacco c gars and snuff m tb s country and strengthened by the work og of similar laws n other countries, thaT the removal of the tax !rem the manufact ed a ticlc to the raw materta o leaf mpa t a healthy tone to the t ade n pro e t ng the maoufac turer aod the work og [ moo from the covert and SIDISter operations of rrespooSlble and d sbonest part es, and w II ncrease tho revenue to the oat onal treasu y by several null oos of dollars annually therefore be t Resoked, That the members of this As soc ation do respectfolly but urgently request Congress to remove the tax from manufaetur cd tobacco to the raw mater a or leaf. as an act of JUSt ce to the honest manufacturer and wl eb will wo k no mJury to the growers and at the same t me as an a t of precaution to protect the pub c treasury fron fraud Resoltil That, as the tariff on mported c gars alued at df!een dollars per thousand or less, sat prescntfrom,twcotytothirtyper ceo! less than the dut es leV1ed by the Gov eromcnt on the same quslity of c gars manu factored n th s country {thus ofl'enng a pre m um to the fore gn to the detnment of the home manufacturer therefore we deem t the mperat ve duty of Congress to ra se the tar ff on mported c gars to an amount at least equal tothat pad by home manufac turers Resoked That the ObJects of the Assoc ation be ng yet unatta ned t s the clear aod mperat ve duty of Is membe s to coot n e ts organ zation w th un ty and zeal to render then ovement successful Resolvtd I hat cop es of these resol t ons be subm tted to the Uo ted States Revenue con ng sess on It "liS proposed by W Reece and second ed by a gent emao n tho body of the ha that these resolutions be accepted Carr cd by ace amat on Mr Thomas Hoyt of New York a br cf addre s on the subJeCt rema k ng that the trade n consequeilcc of th s erro syste n has been completely 'I hey as a class, ve e grea ly oppressed Corrupt on and false s vear ng we o the rule now UJ trade There were mo e false returns swo n to han there were true ones made ou If Cong ess had passed an act w th !he otent on to an oppo tun ty for evad ng tho laws t would ot have been done bette At presont the rna oppos ton came from the grow og otcrest of the country from thep an e But "hy as a reform of he tax laws u ged ? It "as for the purpose of prevent ug frauds and to pro teet t e bad r MCamnonmadeaveryb efadd ess n the course of wh ch he expressed h s op on hat the p esent law must be changed or else honest men must turn rogues (Cheer ) M B oadwell suggested that a h gher tsr fl' sbou d be. put upon mported c gars, for at present they are sold n New York at a cheaper p ce than they could be manufac lured n New Yo k .M ONe EXECu'T VE COM TTEE 'I he folio\\ ng gentlemen were elected on th s com n ttee Mr E J Moo es Mr Schm dt Mr Peetsch Mr Bryant ond .Mr Pa tisch t ere n ThlS was seconded uoao mously and th s cone ud og the bus ess of the meet ng the Convent on adJourned TOBACCO GROWDIO IN OHIO Oon mued. SETT NG ouT PLANTs.From the first to s x or e uht nchos long do not go too close to the I II or you may d18p ace the plant Co low w h a hoe remov ng all grass and eeds lcav ng the tobacco master of the s t ua oo D.g gently the su face of the b I and draw a I ttle fine d t around the plant and stnve to keep the so I around the b II as n el ow as poss ble w thout d stu b ng tho plant After go n., ovc n tb manner plough the oppo&te way go ng twwe o a row Somo prefer the coltivator for go ng over the first two !lilies, and, I th nk perhaps t "oold be prefe able as t pulvenzes the ground better than a s ovel plough After gomg over the field tw ce n the above man oer commence aga n w th the double shovel p ough, the way tho tobacco was plan cd fol owmg With the hoe gmng t a good hoe ng as before Usc yolfr Judgment about amount of t llage needed keep clear of weeds keep the g ound mellow and when tho plants have sp ead so that they are bru sed by the hoe and plough stop en t vatmg W ORllS -As soon as worms appear wh cb s generally when the leaves are as b g as a mans hand, go over the tobacco looking carefully at every plant The wonos usually stay oo the under Side of the lcnf f you see a ho e m the lea[ no matter how small. ra se t up and you W1 I generally find a wono un der t. Worm ng can not be done too care fully .M ss one or two worms on a plant, and before you are aware of t the plant s near y eaten up When you find a wono take hold of t With the thumb aod fore finger og your thumb that peen ar tw st wh ch none but those who are practiced n t know bow to do and put the proper amount of pressure on and my word for t you w I render h s worship harmless Worm ng has to be cont nued unt 1 the tobacco s cut the last worm ng to be mmed atoly preced ng cutt ng and bous ng ToPP NG -The tobacco s ready to top when the button (as the blossom or top of the stalk s called) has put out suffic ent y to be taken, hold ot; w thout DJUry to the top ea es As tobacco s not rcgul r n com og nto blossom t s the u a p act ce to lot those stalks that blossom first un a I ttle beyond the r time of topp ng nod then top a l that s n button as you go There s no part cular he ght to top at, but as a general th ng s xtccn toe gbteen leaves are eft Jndg ment s necessary to determ ne where to top if topped too h gb two or th ee of the top leaves areso sma I as not to amount to much f topped low the tobacco sp eads better f JUSt com ng out o top reach do among the top lea es and w th thumb and fore finger p ncb he top o button off below two o th ec leaves f well out op break off several nchcs down .from the button and fou o five leaves belo" t SucKER NG As soon as the tobacco stop ped tho su ke s out fi o u the s tl e upper s de When the top su ke s are C om three to fou ncbes ong t1 e su kc ng sbou d be done w the r ght band take hold of he top sucker w th the left take hold of the next close to the s alk and prac ce s to orn and sucke wh e the de v s on n the morn ng and as soon as the dew s oft' to commence eutting There are some who advocate cuttmg n the afternoon tb ee o c o k let t w It a d e out un I the dew s off ext day and take t n before the sun gets hot enough to burn t I prefer the first plan because a heavy dew may: fa 1 on the obaceo: and next day be cloudy JeaV1ng the tobacco et a d unp easant to I andle After cutting allow the tobacco to w It long enough to make tl e leaves tough so that they can be handled w thout tea ng G eat care s now necessary to keep the tobac o from sun burn ng cutt ng shoUld be com menced as soon as the dew s off and a I that s cut should bo housed by e even o clock, unless t s cloudy from eleven to two o clock the p rect rays of the sun on the tobacco after t s cut, w II burn the leaves n twenty m nules aile two as a gene a! th ng there s no danger of such bu n n the suns rays not st ik ng d rect on the to bacco Have a wagon at hand, w1th st If boards twelve feet on., Ia d on t e uno ng gears as soon as the tobacco s !ted so that t can be hand cd v bout b eak ng com menco load n., on both s des of the wagon on tho end lapp ., tl e lobac o the s: ne as load ng fodder keep n., the bu s ollt on both s des build about two feet l gh and so ToBACCo BARN M no s fifty by thrrty three With e ghteen feet posts the tiers are four and a half feet apart. I hang four full t ers of tobacco aod ban., between the pu l ne plates o the comb a ha f t e the bent& of the frame a e 16-f feetapa t I hang on four feet s cks made of! cko y r ved one ha f ncb by 1! nchcs shaved nd tape e I at one end to rece e an o socket I I avo sawed sugar tree]scant gs 16 2 8 feet long three by four nches th ck for the ends of he st cks to rest on and meet n be centre of tho ra I 1 t nche s rest ng on t. Some use S&wed lath to hang on but the s pl t and shaved are far prefe abe Hang ng on fence ra Is w th tw ne s go ng out of use as t should I use my ba n to store wheat and barley dong the thresh ng JUSt hefo e tobac co hangtng My barn w 11 hang about seven acres of good tobacco HousiNG ToBACCO'I he tobacco he ng brought to the barn should be unloaded on a platform or bench cooven eot for hand ng An ron socket, about s x ncbes long t by ll nches at the h g end taper n., to a sharp po nt s necessary the st cks should be shaved so as to fit the socket as near as pos s ble, but do not br ng the st ck to a sharp po ot or t w II not I e firm y on the rail Have a 1t ncb ho e bored three nches deep n the barn post, three feet from tl e g ound or Jloor Jet the hole be bored slanting down a 1 tt so that the socket end of be lath may be the h ghost put the end of the st ck that s not tape ed nto th s hole and the socket on the lath take hold of a stalk w th the nght hand about ooe foot from the but end, br ng t ag&lnst the po ot of the socket, s x nches from the but of the stalk grasp the b t Willi the left hand and ., o the nght hand a fi m qu ck Je k to start the stalk to sp t then h both pul t back aga nst the post and o on t you have the st ck fu I The stalks should not be crowded on the st cks-four or five mches apart s close enough c ght or n ne a ge stalks are enough fo a four foot st ck Hav ng filled the stick remove the socket "Y your stick of -tobacco on the floor and go on st ck ng unt I the load s all stuck or t s a good plan to have ra s Ia d on the fowe t e and beog for the present as you stick. While one or two bands are one load another may be n the lipid brmg ng n a,. other In haogmg have a s ogle block and half och rope, w th a book at one eod se cure the block near where you I ang place the hook m the centre of the st ck of tobacco aod Jet the man on tho tloor draw t up to the one who bangs There should helL stout p ne board, two oches th ck, fifteen mches w de and long coo gh to reach from e to t e th s should be placed under where you hang to walk on When he tobacco s ho sted p talne leaf at a time keep ng them straight n hand when a suffic ent oumhe a e takeJT to make v at s called a band of tobac'\ take a leaf tn the ght hand, put the thorn \ of the left band on the end of the leaf about one n h fi om the but of the band o hunch and pass the leaf around once or tw ce an ncb s w de enough for the hand open the band of tobacco n the centre pass the cod of the esf through and draw t t ght then squeeze the hand together and ay t down keep ng the leaves stra ght An mch and a ha f n d ameter s large enough for a hand When a suffic ent quantity s str pped to commence bulk og nake t" o places to bu k n one for pnme and one leaf Jet the sp&cc bo accord ng to the quaot ty of tobacco to hulk A liolk 3t feet h gh and twenty feet long w I hold ten bo:xcs or about fo r thouS&nd pounds of pr me tobacco the s des of {be bulk must not be nc osed but left open so that-the bu s can dry out at each end of the bulk put a bu khead of boards to build aga nst about three feet w de and four feet h gh secure th s upr ght and 8 m do not bu d on the g ound but on a p atfo n or floor Commence at one end aga st he bulkhead take one hand of to bacco at at me stra ghteo and smoo h and lay on the floor at one s de of the b lk take ano her as above p ss t aga ost the first, and so proceed to lay the length of the bulk then tu n and lay down he o her s de of be bu k let ng t e of the tobacco ap ove the first row about four nches and so repeat keep ng the buts even Afte one or two rounds arc.la d get on the bu k o h e knees and &S you Jay a hand put you knee on and thus pack as c ose a d compact poss ble When not bulk ng JloJW> ha e boardJ i
PAGE 3

.. pr, esses for packing, which arc perhaps more convenient; they nrc of various patterns, bqt a lever saves the expense of a press and is in the reach of aU. If tobacco is sold at the shed, it should be sold before packing, l>eing easier examined in bulk than box. I. I TBE KBIITVOKY C&OP. J. E. H.t.YNES & SoNs, tobacco factors and commission merchants at 45 Broad-street, have kindly furnished us the following extract of a letter from Louisville, Ky., by parties well posted, as their n,unes wiU show : We have been endeavoring for months, by correspondence with the different sections of the tobacco-growing districts, to get relia ble data o the c rop From the facts thl!S collected, we estimate the ne'lt crop at three fourths of that of last year. The first c ut I lings promise to be of better quality !han the best of previous cro p, but tho proportion of tine will b e le ss than u sual I n some parts of this State the crop is badly worm eaten. Much of the cro p was cut in a green state; in consequence of some earl y indica, tiona of frost. PBELPS, CALDWELL & Co., Keepers 9f the Louisville Tobacco Ware bouse." R08E BKOKJBG TOBACCO. WE are &uthorized to Rinte that Messrs. Bramhall & Co., 37 Pearl-street, New-York, a rc now the sole agents for this celebrated smok ing tobacco, which was formerly called the "Smoking Rose," and, under. that name, was noticed i n our columllll several weeks s ince. Messrs. Bramhall & Co. have been duly appo i nted by the proprietors and manu fact urer s in Richmond, and are r e ady to till orders at all times and -in any quantitie s. The tobacco has already been largely intro duced throughout the country, to the l argest wholesalers and sm&llest rein\lers, and is prov ing one of the most popu!ar articles in the ket. It is the ro so of tobacco s TnE great sale of confiscated tobacco an nounced to take place on Thursday the 23d irost, came off as appoi nted The entir e lot c9nsisted o f 1947 pkgs. of manufactured tobacco of various brands and no brands, mostly out of co ndition Considering the quality o.nd condition of the goods, th e pri ces obtAined were very fair. Sales were made in gold. 100 hxs pounds, no brand, sold for 2ttc. ; 350 b.x;s. pounds, no brand, so ld at at 1St a -20lc. ; 84 bxs. pounds, "B. B. Dan s," brought 26!c. ; 41 bxs., pounds, "P' Lab by, lBc. ; bxs lO's, no brand, 14c. ; 60 bxs : lO's, no brand, 12lc. a 12lc.; 60 bxs. lO's, no brand, 20c. a 26ic. ; 60 bxs. lO's, "J. M. Cobb," 27l from the r es umption of busi n ess to the let in st., exclusive of Petersburg, are given at 11,616 hhds. 'fbe inspecl.ions in O c tober, as l&r as we have been ablo to loom, were as follows : Richmond, 2266 ; Lyncbburg, 6?ft r .. .,. ville, 117 ; Manchester 60. Total hhds., 3122 --ALLEGED FRAUDS OS TDE REVEN"UE.-A lr sn.les thereby increased mOYe lhan by adverdstmenl8 In 81lY other paper. ,:SJDoktnc:; Tobacco. riO barrels o f V irglnla. Bmoldng Tobacco. Thb 111 a prlm e art.lele manufliCtured a.t. lU chmcmd, lrgtnla, and Is worth1 tile I.Uentioo or the trade, For sale in lo&M t.o ault. LEE BROTIIERS 39-42 269 PIU.lU.SlUUf lt'.f, s.v .. u cODilloments of the beet Conoeetten.t See-1-c Tobaeeo, by ibe or 1n loLl to 1u1t; also 100 bale Havana Filler, high tlavond, wW be sol d low to eloae conslgnmen", by .K. 8.. WALTER, SS-ro lTS Bowuv, near Delancey, New-Yorlf. 11. 8. GoYerDJDeo'C Sale oCTo ... eeO.-.f.lnrsow. BalDOUND A Co ., Agen&a for t.be U a,. Oovernmen" will aed at publle New-York, at 12 o'lllock 11., on &he WJa daf of November, 1816, by or der of t.hc Bon. Secre&ary of the Treaaury, 1Uf7 packqee of llaDufacHNd Tobacoo.. 'l'hls Tobacco bu been fted and arraaged b;r M. BOBTEIIS, 118 Pearl-street, lfewYork. J. o.-,. -ea..___.__ R. R. Yl!IURB.IA.. 80_ 82 F. G. C. W. & A. LEAMAN, BROKERS IN LIQUORICE PASTE, TONQUA BEANS, ETO.,' PilE-STREET. TIN FOIL. ---JOHN J. CROOKE & CO., K..l.NUJ'.A.CTURERS Or TOBACCO fOIL & BOlTLf CAPS, JTO. 38 CllOSBY-BTREBT, Ne-w-York. K RADER & SON, TOBACCO BROKERS, 180 Pearl Street, 111-11s NEW-YORK. J S. GANS, lob 1\tokttt lfO. 88 WALL-STREET, tTootloe B uUding,) NEWYOR:&:, SIOXIlfG TOBACCO, Segars, Pipes, Snuff, Plug Toba.oco, ao., &c., &c. MANUFACTORY AND SALESROOM: !foe. 76, 77, ud 79 Avenue D, 14-GG lf81f York City. (liSTABI. ISA"Il 1116 ) A. H. MICKLE & SOl'S, IUOOIIUIOQ 1'0 JIRS. G. B JIILLER 4: 00. rs. C:. L IIIDer t. -lle.'o t:llew'-f ... SelbiC TO"BAOOO, A. H. IIIICIE.LE DIDOCjl&le F I N E C I o"-" 191 CRAKBDB-STB.E:IT, 142 "9TATER-STREET, Buw .... IV"'vt.ma.w w .. B. &.......-lle-liG MOSS & FALX. U1Ur..t.OTOR811S 0 .. C. & M. BONDY, t s E G-.A.R. B, Ut" H.ICII'"i I S LEAF TOBACCO, WH0LI$...t..U: I)II:A.I.kll8 IN Leaf Tobacco, Pipes, 4ND ALL OTR:IB 8JIOK:EBII' ABTfCLES NO.1 AJI D 01' DOMESTIC AND HAVANA New York. 358 Bowery, nea r 4th-st., R. S. LATORRE, IIIPORTKR 01' JOHN L.-DEEN",. llanufactnrer, H LEAF, Segars, Havana Segars, etc., 187 Pearl Street, cor. Cedar, c ana FOREION AND. DOMESTIO LEAF TOBACCO. 78 Barolay-atreet, N. Y. .&. large auot\meut of CIBCE SEIAII, BEADY FOB I:M:XEDlA'l'E USlil, 11:\C-60 Alway on Hand. JOSEPH SCHEIDER'S N..ITION..I Tobacco Works; 1146, 248 CANAL.STREET, N. Y. Mnufa.cturer ol Smoking and Chewing Tobacco. l!4Y o.ne Blancbt, lloDe7 Dew, And -:o:-BRANDS-I I otbe!' Tine yRrd, ::'111"1OBftM A.NU JIANUII'A.CTWU:RIS OP Jmoktt$' Meersohaum and Briar PIPES, SMOKING TOBAC06S, SHOW FI8URES, ETC., 2S an
PAGE 4

i4 u B A c do L E A.F. \ FOR Batchelor Brothers, H. a RAN E, L. B. SARGENT & CO., AGENT EOR THE Commission Merchants, -HA.RVEYS & WILLIAMS, J. SIGNOR & CO., a.aGiEso & City Point, and MANUFACTUR ERS OF' DOMESTIC, HAVANA AND Y ABA CI&.&B.S, Queen City Tobacc' o mDuL ... ,. Olllce and Saleoroom lannfactl).rcd and Leaf Tobacco, Oa.ry & 13th Sts,, Biohmond, Va., aaowus ... nE.u.""" "' Leaf Tobacco ; t l' d l af T b Commission Merchants, !\ltrt&autJI, Conneeticu \lee -e o acco, o .,8 .soUTH CHARLE8-8T., FROM PIER 21, N. R., FOOT OF FULTON-STREET AD .lOJI!ml JOI)B s.u.1 o E:&ST KABTFORD, COllN. .-.....-.,.4 !'ratk6o.,) 11'1' Ieftll DIN4to, a ad n 1\"orllt Seeoa4-st., 130 ReadeStreet, llew-YIIrk. 81 Walnut-street, OELEER..A.'I'ED L. H.IWu>oJrr, CINCINNATI, O. JLUrVJ'ACTURE:D AD LB.U' 'rOB&COO. at BALTIMORE. 2"oli111Cfl01 .......,.W...t .,. o-n.lpo-llr' .All ardara attended" to-wttll -., Meroh&ndloe ..uct.T VTTnAL&TIMCoOu. pditoi. 6 1 R. A. YOUNG & BRf>., QtonuuiJ.tlion & ........ cr .u ... ........,.,. B. ., J.N1I noMmc Ct!Ntta COMMooto ""Mi"".. AND-4i 4i fUU MERCHANT, I-I "' ff ... c'f\ t MANuFACTURE I? GINEIUL DIPOT YOR XEROHANTS Over Fil'at National Bank, 13th St., 61iou.rs, nrut 01; onu.cco, Leaf a.nd Smoki.rur Tot>acoos, LORILLARD' S SNUFF TOBACCO, Put up in styles to suit the trade. -to .... puob ... .J 81:0ARS, ptp$, ETC., No'. 603 Chestnutst., h4119 KaT in-S&treCet, C2in7cNinnahtf.Third Carol! .. Leaf Mau... ManutacwO'Od and l!omldnr 1' 80lJ'1'H XA'IliJToolft&'i, -AJ.eoo. iJ':IDLADELPIDA. d O Kite e 1 evis 0.1 ort tmEWIIG-& Elllll & TOBAQQOS. J. E. VENABLE & CO., o.. a,. !Mn P.: Jl1)']IQ, ft., Commission Merchants .. I'O.R. THI 8ALI .A.HD PUBCIU.. cw Leaf-amtManu actured Tobacco -AKD OOl'lOJII, 1. B. VBl'i &BLB .a: CJO, !lto.4laolt-ntOHB.,_.., PB!l1!811UBB, VJ. uce-aonlly' WlllwLkelhoeraiOaa.\Ad....._oarroao M b t r s I r s Aloo 'Bole for century bran' n St BOSTOit. COII1miuion ere an s or ae o ame, hand. 'a quantUy,..of old Connecticut se1ect .u.uau. =-=?----GDtD!&t_New -Yorlr.; H H&YI &WlLLI.A.IIS, alp eut.fiOlldt.ed !t9-t!l8 I::Vl8 t2 LOII:BAB.D &: 6 WATER-ST., wrapper.. 61 v .au ......... W.I.DutUUJf. Ta.; '1.!'. Banou. Prelddea.t. ... Bank; m B ]I' p :s. 'P, BULLIVA.M, ....... a.a:a,n.uD,l'relldeatl'laU-.!BaJ>k,Peat, LOffiSVILLE KENTUCKY, ColDDiercial and Produce Broker. Spetl&l <entlon. pal(l to lllllng orders for. TOR,& C. CO, L&AF or JlANUFACTUlUUI. Wll. E. OLO 'U.Il, uu ... s. CLOVER & CO., I _,-COMMISSION MERCHANT, Purpo opening tbelr New w ... ...... In GREENOCK .,..., No. 27 South Gay-street Kanu:ftl.otured & Leaf Tobacco, Nos too, 102, 104 west Front St., S'I'RJ:ET,PAISLY -TAtE't,ond BOB:&RT-ll&elh e Prince' D-. t t VIIBPOOL. o (OpjOOshe nouoe,) ltlr. Wiler &1. N peiall'are-ne. "-" hll penon.t alientlon to tbe purchue of all tCn.a. &bels& o r Ju.IJ. nd will be ready to rectie 39-64 Bit-ST-&!'1, W H W MORRIS & CHALF A VITI AK-AO'I'UilJJIG &Dd LEAP TOBAOCO. of Leaf and Manufactur.:d TobAcco f01" IRleon eoin'iblll fMI J 11 w' W.J:UR, tt BI.L2IK0U M. L DOHAN, .D..I.'t .1. -o-.,.u .. THOMAS COPE. tlUTJf-& (JO c"o. wliLI, JNO.T.T.ol?T, 57 PHILADELPHIA. p h BOONE L. A. DIETERIOHS & BROS., TOBACCO w ARE_HOUSE, i'obacco Manufacturers, Jteten to 'l.dlf.&.DJ..L. Hoii:WAJll eo. I Iff Pronl lk'te, (ott rm Q ..... ,pe unn. .. o JUAJII-4 II l11 _. .. ,... !U = heft c )u 01 il en BA8.a. """" K"ORY Ul"". I rop 'etorS. --Y-18-1>11 lmD-Yor.t-M..,n.ll. ., ..,,.. 6 o '' J J REQUARDT 11-SON TED ST -s BONDED WAREHOUSE ,. Broad lt.ree&.. 17 29 01rouas uo W1l01.1.44L81 nnr.ns n ex. 11 UBI A.a. .c. Auction Sales Dally. 88 N Third. Sa., bel. PJae & Cb.etu.ut., ST. LOtf:rs, lolO. BROWNLEY, BURTON & CO., 1B8LESALE.GaDCERS AliD HARTFORD ADVERTISEMENTS. ALL IJOF FwnoLTauO o .. B ...,..A,. C C 0 I LEWIS BREMfR & SONS, ?'d' l o r Leat prompU, lo, lDT == tlC!Urtu ll!!IO actto, -............. .. Etaf anb (!i, o h ;mo H enry Besuden &, Br, o., MULLEN & DIETERICHS,WESTERN TOBACCO AGENCY, Com.m""%"o"" No. 93 Syoan1-o:re-e,treet, J'DA W Jkra!'Oir, PETB118B'ITRG, Va. 'WJL l!L Baownu,} .. .. ua,,. (!"' "'" '" (gl, 1"''" umc .. N9. 63 South Gay Street, near Pratt, LeWIS BREMER. ltt. 41 S. Wlllr-ct., Mr. W&bUII-av., CHICAGO. &. 1'. JIVLI.IIIf, } Conaipmenta Respect-.. 0. W. Drll'l'DKa. tully Solicited. UUBAII BntOlf. IPedd UMI:Itlon ldven to the tale and purcllue of COTTON and TOBA CCO 88_.D .A. B. GARLAND & CO., PETERSBURG, Va., General Commissicm. Merchants AlrD FORW AltDINO AGDrB,' baJ' &Dd 1ell merebaDdlse and produce of evel'1 klnd. Tbt:y t.belr peTIOUal auentlon to the purchase of TOBA CCO and OO'l'TON. Mr Garland baa btoen an old operator and manufacturer of tobacoo aod wu f,, tever al yeart 1napector of aame ai ";he larleaL'wareb.ouaeln tlae city. P&rtie1 favorl.ng ua with -dett e&n Ulure tha.t they w:U1 be l'llled with "Uleu atltraeUon. 88-:ii rJAMES FISHER, JR., nission Merchant 'Jurobaee of Hanufac,arlng and ...... AF TOBACCO, l PEDRSBURG, VA. -:o: terel'l to: Measn. Bulkley Moore, New-Torlr;-J. Bf. Daw. 81mk ll Co.1 Pblladelphla; Charlt1 D. De l'ord & Co .1 Boldaoon. 2T-89 L YNCHBURQ ADVER_ TISEMENTS. A. B. RUCkER, i lrodutt 133 KAIN STB.DT, LYNCHBURG, VA. r WD1 11ft Ilia pereona1 attention to Ule 1D1Dc ofardea Uld Leo! To......_ 82-l!i McDANIEL & IRBY, AND eom.m:" 'A t.\o'"' AND or AlrD Sl(OKIJI'G TOI!ACCO, No. 113. Main Street, ; LYNOUBtJBG, VA. MciVER & BURCH, 70 Main St., Lynchburg, Va., 1 TOBACCO FACTORS .lMD flltitral (1tommbllliol leaf and M'anuf&etured Tobacco bought and told on Orden anlt c lted. Good ao4 l&rp iloocll1 of '1lrsllla Jlaoaf&CJ&ured Tobaoeo oa haod. 8!-bS JOHN H. TYREE & CO., Lynchburg, .Va., SEGARS' 214 State : i!treet, RA1lT:POlm; _1)80. 169 FRONT-STREET, IT-ii HARTFORD, CONN. Z. P. KING, MANl;fFACTUREB OF LEAF AND MANuFACTURED TOBACCO. I DIPORTED AND DOMESTIC CIOAli.B, lnut', .Pi,., and limokero' Artlolit genoraliJ, NO. 98,ABYLUMSTREET, Bf-42 DAP.TFORD, OONN. J.D.BURNHAM&OO., Maaufactu11re and DealerID all.kladeot 1 Tobacco, Snuff and Cigars, -A.LII(). Leaf Tobacco, 77 and 79 Asylum-meet; 12-64 HARTFORD, CONN. D. W. KING, AGENT, Seedleaf 154 STATE STREET, Hartford, H. & Z. K. PEASE, CONNECTICUT Seed-leaf Tobacco, 922 and State-street, HABTl!'ORD, OONN. Commission Merchants -FARNHAM & BARNES, ltat aud iobaceo, Fine _. ,. .... MUllET. TOBACCO, I MOORE, JONES l! MfLLER, No. 238 flllltra:l IT BROWN & ZWEYGARTT, ._ ooua CEI EBRA TED JOLLICJUJIIcx wuLu 1,. ... IBU.DI ... JI:lll'a roBACCOB. Leaf Tob&QCO, DULBIIS Ill GUA1<08 AND DRTlLIZERS, (ill/ No. 147 :Main St., Lynchburg, V a -AU orden for la.f, 8Ino1dng, or lfann.faetured Tobacco -IOCI7 ollcaded to 82-118 RICHMOND ADVE!lTISEMENTS. R H. DIBRELL, Oir t.be Sa.le a.ucl ot LJIAF o!l; lolANUl!'ACTURED IBa&abllohed 18. blmon'a WUJhousl1 cor. 8111 & CaJI!II 8ts., 19-8& RICJIKOXD, VA. WALTER X. HARTIN & CO., (lormerl,-N. at. M.laTIII", BoN A Co.,) Eatabltahod 1846. TOBACCO 7or t.he Sale and l'archa!e or .f;t"'\t Tobacco. Bhockoe Warehouse, Richmond, Reeein alwan thel.flne st. aelect.IODJ from tllt cropi of l'frVIIK<>&ud AND 01' ALL KINDS OF CIGARS, 212 STATE STREET, uaran,.d, Coaa. A. G. JlaowN, 211-6'1 H. J. Zwwra.lll'l"l' JOSEPH S. WOODRUFF, ..Jli:A..LEB Ill Connecticut Seed-leaf TOBACCO;, No. ll33 State-street. HABft'O ... T C-lmportol'a or and De. alel'a In Cigars, Pipes, Snuff-boxes, etc. NO. BARRETREI:T, Baltimore, Kd. ar"' DEPOT-wit h G.n.,_.Ax It KucDLBB, Nos. 1'18 And 1'1& "illoteHtreel.,ljetrIork. n-e L. W. GUNTHER, CE!IERAL I Commission Merchant, (Established in 1837.) C.HAS. D. DE _FORD & CO., 37 I!IOITTH G&ToST., BALTIMORE", BA.LTIIoloRE !IOJ. -r:tr:H.d:f}.f.ICI?IHA L 'EAF. TOBACCO, A. BREMER. -J"uat received. a.lar&o qut.mtit y o r S c c l o;:u Ba.vana Beaa.rs. :.T -161, 163, & 165 Pearl-street, (CO.H.NEK OF E-Lli-STREET)1 A. FRECHIE, IliPOllTER AND IL\NUl'ACTUrum O li' Domestic and. Havana Cigars1 AND D!:ALRR 1N WILLIAM L." AUSTIN,,-BROKER JK ALL E..IND8 01' Leaf Tobacco, ST. LOUIS, MO. aolioited and promptly ft.lled. 16-1 L;eaf 2ao CINCINNATI TOBACCO WORKS.. -VIIIDEN;- t h t FERGtJSO!l, GEHBDIG a; CO., JI.UftJJ'Ayrusus f a:u.d :Woo SMOKERS' ARTICLES, ETC., &ucuoR, M'CAMMoN & e n., oHIO. an m6B!it606 S B NEWELL -Commission Merchants, M anufacture r or all klnda or .. ll o. 61 Clay-meet, B4 .. TI!IIOBIII! BECKER & BROS., Who lellle DealeN ln a}J Uod1 ot LEAF TOBACCO, .. D SEGARS., 94 Lombard-8treet, (near Light,) BA.LTilmOBB. CoaMantl1 oo bud a larp quanUtJ' or CoaDecdRt Ad Hnua&Tobuca& II JOSEPH SCHROEDER, J obber 1nd Whole.al e De4ller In Leaf, Manufactured 81 EXCHANGE PLACE, Third door Ea.t of Sout h St., BJ.LTI.MORE. :i:.ea.t Tobacco received on Com..miaaiou. GJ g J.LL DJC80 R1PTt 0NS Or LEAF AND lU.NtJF AOTURED TOBACCO, 1 '38 I. Delaware -ave! D. 0, H'OAliMONJ PHILADELPHIA. ..... UNITED 8TATID8 BONDED WAREIT O USE. C o n lllfDonCID dletr Stocks "1 BOMD, wlLhout prc --FOREIGN AND DO}IESTIC Leaf and Manufactured _TOBACCO, SNUFF; SEGARS, ETC., t/8' ::i rg: PHILADELPHIA ...... for G41L 4 Ax' s Tobac co aod t:luuff. til SIIITH BROTHERS, Segar Manufacturers, MJ.Llm.B IN J.LI.. KINDS OJ' 5egnrs, itofinccos, ]Jipes, &c. 110.. 111 .... HIRWIII! ..... ABOV >: AlWH, PHIAJJ'ELPHU. NO. 88 B. CHARLIJ&STREET ABOVE LOMBARD, B.LLTI.MOJ.t.E, MD. OOR. TMRJ).STRili:T AND P.ENN SY:L'VANIAAVE., W-"JJHINGTQN, D. C. Fine Cut Chewing and Smoking To bacco, Killickinick & Paper Go9ds. 199 I. P. SPIJfCK. 'P. R., 8PII'Ict. J. M. OOLTI!t SPENCE BROTHERS & CO., 1 A!'I urACToaw a o r Flae-cut Chewing and TDBAGC0.9 I DIULRS Ul' Plug Tobacco, Snuffs & Cigars, No. 6a East Third Street, OI.KCIJt'Jt'J.'PJ, OHIO. B -ODMANN'S [nspection&Leaf Tobacco W arehonse Nos. 57 ti9, 61, &-63 Front & 641 & 66 W ttter bet. Vin e & Walnut Stlllet., DArt T SAI.F.S A,. AUCTlON AliD .&.T PR.IVA'fil SAL& Of V1RG-INLA1 KENTUOKY, INDIANA, MIS&OURl t OHIO TOBACCOS. D. HIEATT, CHAS. BOD:MANN, I JgS Ins-pector. Propriotora. g"' 1VAolaalot AgMO .. frw K. 0. BARKT!P.'S 0 !._ g.;o CASEY, NOONAN & CO., J. RIIALDO SANK & 00., c M h t Leaf ToCcco, -tw ort Tbh'd 8tlleet, Merchants OIDffilSSIOn ere an S LEAF & MANUFACTURED TOBlCCO. ., "'" .,. m PBILAD'EiePH:U.. No. 11 Jr. Waterat., and No. ao MANUFACTURED TOBACCO, N. Delaware-ave., PHILADELPHIA. J"081:PH BROOK._ ... BONDED W AREHO O SE. Con....... ca l:ltward ibeir stocu. r BOBu," y;ithout pre-Internal Revenue Bonded Warehnse I COURTNEY & SON, GeneralCommissionMerchanU, TO.BACCO paJfnR the Go.-ernment. Tax. OT 1f o. 39 Jl' orth W .ll'D -_ Fl'f" COUISSION mCHANTS, v. JD. JD. 11 South :Front Street, IISION ERCHANT' PHILADELPHIA, PA. COMM 1 85 tloll&h Gay St., Baltimore, ltid, roaTUUl.Jior .a. 1 M lei: &R; No. 82 North Front street, TOBACCO BT PHILADELPHIA. Vine-street, CINCINNATI. IIIU.o awz. .._ a. GQ!-'Dilli'D. RICE & GDLDSMITH, Im11orters of Havsm11 &.-Mi:lUUfiRltUI'ers of Domestic Giga DEALUS IN mNCII, ENGLTSII, "AND lU&KISif Smoking Articles, 208 Walnt-111., llet. Fill ruld streets, 208 CINCINifATI; .GEO. HAFER & (8uce.,.ors tQ & l)qp.J!ll', )) Tobacco Commission MBfchants, p .... ou.. -.............. IIVMISSION MERCHANTS, u.s. BONDED WAREHOUSE, MITCHELL, TEY(S 8t, CO., No. 51 South Front Street, No .. lf.lli1WACTitRtOIIS oP IS PHILADELPHIA. CJN(JJNN&Tl. SEGA.BI!J. Llb8ral Advances made on Consignments. AIW WBonuu D&.u.D Tobacco, StntiT., :r;pes, "etc .. 11'0, 68 Clili8Tli'UT-8TBBET, ST. &..4tUas,. IUO. All "'OrdeN OlaUllrat:t.urlog IIJe cl a l u r d .l{lUI' promp\Jy tttltlm le d ''-1 8 2 C. & R. & CO., WHOLtiAU bS.ll.&RJ lit -ldua & Chcwhllr Tobae:treet, OUJmDGOODII,u.-etlulr ... b&adhe-oUr. CINCINNATI, OHIO. SAINT LOUIS. GRBuu !6: 0L: tit Ntrtb Tlllnl-st., &. 1100 l'.nla fra&.lt., ....... of Tobacco eollclted, oO .._w;_;:.;. ....... ...; ao:. Ju. Pom. PBJL4,D BU. 'uoowua. 1 t. ..,....... T. J0U'"""1 lh:;'urcbue prompUy allouded to, Bijtw.8 lcLAUGHLI'K & -CO. ROBERTS & JOHNSON, 0 BECK & T Q BAC611W!Cc..Q M. &-tJ '' s:BG4ii.s. Commission Merchants, Leaf To 87 SO"'J+lJ GAY IJUEET, 1138' llortll Beoon .. lmet. U. 8 BINDED WAREHOUSE NO.I, MANUFACTURED TOBACCO. C.ltKdllS, P .IP ES, etc., 28-67 Baltimo:foe Md. PHILADELPIIIA. No, 4"8' W a.lnut-street, No. 138 W est Columbia St., No. 86 N. st., bet. Olive & Locust, 201 CINCINNATI 0 116 liT, LO-..TIS, !110, ..... Leaf, -g Domullo """ lla-KallufiiOturerl or the Jwm JII'Joo$ !hand. I', .J,I*-1 ......... Oil Couifu>enta. 1101 Clpn for Mit Jo1 Oil condpmea&. IS..l .Mdl.lt'ST.flEET; Between Ninth a'od .Tenth, LOUI$VILLE, J. 1SPALDING & BRO., uP..Ul'rtm..a or .. ALL DlfDS o r Chewfng Tobacco, NO. 109 .ARKET-ST., Beureen Plre1 Brook. 'tllreet., I LOUISVILLE, KY. pr' ORDERS PROJoh>TLY rq: ,LBD IHI D SP.LLD IMQ., :SL1 L R. 8P.I..LDI.G. W. D. 8P.ALDl.."'U D. SPALDING & SONS, DJ!A L.IRB IN Leaf & Manufactured TOBACCO, !loa. 209 and 211 Chapel-str eet, ____ : ____ 16_118 ,J. S. WILLETT, Tobacco Manufacturer, 1111. 1111 oL I If TWrd.-ot., llet. llal & tlher, LOUISVILLE;'" ll Y. -:o:-,B;RAliJDS, Navy,lba. aud i lbs.l G11ge'11 Navy, l tts ; lh-t. WiHeWI Hb. rn'ng12s. Wlllelt"9 Dt!llkrt+a. ru '.-.g:-, .... WiDt!t.l'l t:. lOa. WUhrtt"l6os.l!.4fJ lJriKIt. fb., Wtnett.'s l UI. nmnlng H1. WU1e-tt'9 6oz. D '1.l b s. IT_.,. M :S. IUMK. FRANCKE & ELLER, n'Le r chants 4:14 lllatnt.1 bet. Ballin k Fltlh, LOUif.VILLE, KY, ............................ J Parti c ular attention paid t.o 'l1e of Lea"nd M&outaotured l'obaceo All klbdl of Seed-leal aod Spanish Tobs.ce os ,.._.AM1Lty OD band. 17-42 W. R. B:51ATT'1 co.v .. f.I.ISS.Io .. -, Tobacco Broker, MAIN, NINTH AND TENTH sn. (OPPOBIT8 BOONII'TOiUoro W UKHOUU) Lods,tlle, Kg. Particula r attention trlf't'n to tb e PurcbMe nlli &\le 01 ,.,..,f ,....,.,.,,..,..., EDMUNDS & BROWDER, FALLS CITY Tobacco Factory,_ NMo 128 a; lit, '1'1111.-at., LoaiiTIIIe,.Kr. BEN. S. Tobacco Broker, LOUISVILLE, KY. Orden for Leaf soliolted and p r ompUy filled. REFEREliJOES: Glo ver & Co., -Boone Tobacco Warehouse, Louts v iUe, K,r. & en., Plel:et.t. u u .. Caldwell A Co, Loulnllle "' .t: Bro. u :t GrabamLLouJirille, Ky. ; Jas. T. EdJD.oDde1 ]Jw. ... ,_:eeo. w Wk:k, Lou11VIIIe1 Ky.; &Kiddy .l&l, ; Murrell,oCanu.b f.Jo. Ne..,.Yor)___ 'I'D'BIILt:V u& s. PBnPB, m.uo a. c .. uw.u._ 1 PHELPS, CO., LOUIS T ob'acc o arehouse, Cor. 14 au I.ia ud Elevmth St.!., om..., corner lolain and Te_l>th, waUOtr.fll!l, TUTB .a.JID W.I.L5UT1 "AJfll DtTD .6l.ll &'I'Oa nwswao, tAU18VILLE, KY. -:o:TO "LOUISVILLE .WAREHOUSE." BROTHERS, SBG.&ItS, All Kinds of Smokers' Articles, 11M J'IPTJI.aT., JfDB KAI111-8T., 17-19 Louili!lville, Ky. I


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.