The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Added title page title:
Leaf
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
Tobacco Leaf Pub. Co.
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ; 36 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00032 ( USFLDC DOI )
t29.32 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

llD'oH DVTI.Lear., 85 cent.a per lb. ; toured, 00 Cent. per llJ. Cjprl ulueCl at .15 or len per Jl., 11 cente pel' lb. ad It Pit ai nlorem; oyer 11114 JtOt .,_ po, tl .; ,..lb. ..a W per eent. -----....t-ts per llld 110 )'10 Lad v.-; oer I'll, J8 per and liD v-. .U. ad, 'l'ohacoolwioledor.pr:e. -.< d, 110 eemo lb. AD ldndo !Mne Smok!Jii, 35 cent. per jb.; SmokIIC 1Mb wli0111 of otemo, 16 cent P"r Ill; Clgartl, per Jl. CJgaretleo, S per ad ..valorem. Snnlf; 40 COll\o per lb touooe --. A-" a...,..., 91 w-. ...-., (Jb:a& B., t.-'ft.? ..... ,.JI:,IU W&t.er. i RHft'akl.. 2 Hnoter..._.... :-a;sew.n:- .t IHgemann, 1<4 lWoiL I.,;IJfWa!L ...... ltOAUI. ....... BoD, 01au. 'l'bee., 7i Wall 'ftD, P,._ H., 191 Wa&er. .JQat&ll.-r. SG w-. p C. PFIRSHIJJG, PUBLISHER,} No. 142 F11lfon Street. Cll!ICI.NNA.TI. ..TOIU.COO -w .uti:BOUSES. 11pd01WID, Cb....., 57-61 Wator. BIUhan, 4 Oo,, 46 Walcut. Cue7 Noooaa A Co., 25 VIne. ., llater'"'Georae &:1Jo. Mocni & Obilft.nt, 1l*l, 102, and 1M, Weat l'roni. L Philter ill: HoW', 14: We1t J'ront. "'J S.Z.aenlt L. c. 81 WaJnu&. ntPOR.'l'ERS, .._CTURI:RS 1 ,,nm "])lJ.LJ:B!. Baney:, Green k'Gb., a Main. 1 andclG> f.earl. tl Wm., lB:Weat J11JJs k lll>rle, JUlA. 1 ;. .J ,t Co., 531Veit Fou!llb. Jlhll&y, 12t Wcs'S..ond. Weritu'Jb 6--SOhO.U W.alau&. 1 w.- G<>Jdi.n.,;ios w...... : :Ro.bert91 A: Johnson, 1SS WelL Oafwutt.: 'Schott & Otteu, 11 Main. Spenee Brotberil.t Co., 52"tiit?'\'\rll'. 8\llliva.o, J ... T. _. DETKOIT MIOII. Cuwen, '1'. A., 00 itusao-rt., New.Ywk. Neriu.t Mlkt it UICI EAIIT .RA.K'IIl'ltRD, COlli!! Chapman, R .&. Signo r I. ;,t_al!IV.II/LJ:, VA.. 'IOD"-000 JIUUJ'ACTU.R.ERS. Beld t While. HABTlrORD, CO!I'I'f. 1{,Uf!:fJ".&.CT'ORJ:R8 AND DULIRS. Brown 1: Ztre:nartt., .2l9-SLtlte. Blll'nla&m, J.. D_ .tOo., 77-7t .Aaylwn. Oaae, 8.. S. .t Oo.L .Eism'ln & Dau JII'OVlers, 282'Maln. hmha m .t Barnea, t38 atateo. Klog, D. W., 1M 9&ae. Klni, Z. P.1 98 A>oylouo, Seymour, ..D. M., J.W .t..18l. CQIWDe.rce. Westphal .t Lehneman, 214; State. Wilcox, H. B., 189 :front. Woodrnl, Joteph 8., iSS S&a.te. KY. Bea.U.y, WUlluri R.,Ma\n. Board, Benjamin S.,--. Jl'rancke I; FJJIP.r, 424 Malu. llelnsohn, ok Co. Hoyt., l'laJI 15 Co., 1 OT &bd 109 Second. Mayer BrOthers,!().& f1f\h. Robinson, A. L. .t G., 48 J'ourtll. l'ralle, H., k Oo 11 .l!:ut l'lf\h. RoWDAon 11. Willett, 141 and 148 Third .Sp&ldlok, D., .t Soul, 209-211 Chapel Wat1dM W Wlck:!l, lt. W., 102 Maln. wmet.t, J. s., 111-129 Third. LYNOHHIJBO, M'Cork.le., Son k Co .. 113 Ma:h1. .KcDa.a.le{ .tlrby. Kober .t B1li"'h, TO Hain. Moere, ..Jonee. .t HIUer, 141 !-'&ln. 4. ll. 188 lolaln. Tyr's BoD, 188 Walor. .__,_.,_ r-. W & Oo., .;_-yaey. .... -.. Hare, Thomas, 404--608 North Secua. JlitcheU, Tevis .t Co., 27 N lrl.b 1'b1rd. 8mJth Jlirvbn., 121 ]lforl;b ndr4. Stolt&, A. E. "'"*' lfhlrd aud.la&tornrood. Teller, .Anatban & Co., 117 North third. Met -lll..ub.._D. I &ler. Hoy\, & uo., 4N Pe&rl. Jacoby, llp:Nod. l!H: Pelloi'L 1 ,; Jblbm',--L.;-9t-Wbftaa. -Lilloull>ol. 0. H., 217, 21,?1 '!'!d 221 Wuhlngtoo. Lot1U&rd/P 16 18 and 't\1 Chambers. t ii.i: Oo.. 'lb, '17, ami D H-r H.,_J78t Water Mlclde A. 11. &: Sam, 81 Broadway -, JobD G.,_188 Pearl. llou & 1'111; t Newleoter-'&-'B ., ater l'uniJ' H.#.,';J,'" and 12 Fulton. .. iiiOLii 4 266 Delancy. ltoll, Mbnns .t Co., ):06 and 20S Ful ton. Bamuel, l,l31 lqbfiJ. Anc. 4 Oo., 216 .l;21TPaod. lll!beldet!.IOibplt, Watld-'MSCanal. B&:ralkm;-:lobD 61 Beaver. Wa1.11, 'Jl D., 'IS Bo1rery. WbJUUa .t.Lawrence, 896 Pearl. I1fPOJtTJ:RS AND DEAL:U.S. Liberty. Or :W:.&EASCB J.UM PlP.J:i. hldenbet"g & Son, 6 John. IllPORHR OJ' HAVANA CIGARS. Schwerin, A.. .t Oo., 61 \h"oad. LIOORIOE DEA.U:RS. 101 Wate r. 'W .t Oo., t9 & 8i Soulh William 9iiiDG, lr. ot. 118 Peorl. 1.e11UD. W. &: A., 67 Pine. llonfl, tl. lL, H Peart LICORICI: POWDER DEA.LIRS, 'thfter .t &Mrry, 16 Pl&tt. 8DD-LJ:U TOBACCO IZ."'SPZCTION. I.lpde, F C 76 Gteenvdch-lkee&. !OBACOO PRE SS Ga&hrie .t Co., 2m5 Front-s&reet. liAJiUJ'.t..cruURS or ClGA.B BOXES. Wicke. Qeorp, trwruett-atrut. li.&NW.ACTVBD or ro&A.ooo 'J'IM-ron.. Crook, 1. J., & o.?".l88 Crothy-atreet. I R.._..TIJIIORE. 'lOR.&.OOO W ..\Jli:BO'D'SES. -.ek t\ Bolltei.D, GT South Gay. llraaao,W.X...&Oo. Drel'onl, D. k Oo.,81 South Gay. ......., A Haaeo elr, 4 Ez:ebange Pl&ee. fiiMke A N1emanu, 'l6 South Oh&rlet. Qwatber, L W., Lombard. K.unJI'AC'tUR!U. rrc. ......_, & Bros., N Lombard. Q. H., i02 We.t Pratt. ll.'i.':-. ... Pratt. B.lr n Lomhud. ""1. 1. a- -lloQ>. ....,,old, B. Oo., !ill-....,. 10L. 81 lh:olwlp ...... Wlllob, Wm. DODO, 'll i!oulh S.,. WUII:IDI a Co.,181 W ... Prall. liRODIIS. D. &: Co., 8 Oheapside. JUJIUJ'ACl'tTBDS Oi' PIPES, ETC. -llolulnlr AQo., 61 ClaJo'-. IU'.OOlllll'lll:LD, CJO!I'N. P....CS:.S UD Db.L.BS. l'lllq, I H A Co, -..TON. JUlroFACTC'U:J.S, K'J'C, -il F. B. .t Oo., U Oel>inl Whul. Jtro1nl. B. & CO., Sl and. 88 BroW. f(:Juftl.b H. .!"Co., 4f BanoTer. Olaz't. ilrewer tt 8o01f 1' So\dh MU'ktt. A. IC.t 28 North Market. 1 J., Jr. lQi"PlU'Ohue. llorloftn, L., 8T a.nd 40 H.&noTer, Kctlq, A A., 12 Central Wharf. ""' J'llher .. Co., 28 Central Wbat'f lam.uel ,t Brother, 6 Courwquare. lleeio,llurrill 4 Oo., g Change-avenue lalm&DD. BroUMra, UnloD-lllleei. Waterman Geo. T. HS Oentral Whart. Wblmoy, 'fl. A., a1&._21 Brood-st.reeL BROO-...YN, .E. D. IU.:N'Ul'J.C"''URDS. Brown, B.},!., au.IiVJ'.lCTuans. -.. Ill-., 418oalb Waler Bo$blddi4&A4ler,008ouibW&t.er. VIIIIIOlll,ll\ury I Co., 8T and lllllloulb Wator. v v .. der, John, 19 Wa.ter. enklnaop, R. k W G Ji'ederal. PROVlQ.IDICEo Jt. I. Gran' .t Oo., 140 a RICHM:&ND. A.. A)"l't!l, S., k0o.;'G1:lvemor .. tn!let. Bell k ,.&eed, GoTWDGr-street. DlbTe-11, R. H. BarTe-;ra ._ WllHam.s. Lon. DROST. Particular attention paid to the sale of other 14--62 Western .Produce HEALD & MILLER, TOBACCO NO. 176 WATER-STREET, 8< NEW-YORK. PRUIOit, 1. B"-CBR.lOB VIRIINIA TOBACCO WORKS "' .PRINCE & BACHRACH, JLnur.tOI'URnl or Plug, Twist, and Fancy Tobacco .... .u.so l'ntbltl No. 349 Poarl Street. lfliiWe 'lfQ(:lK, .L UlriOif. J ... \, BRIOOL1J"D. J. lJ, 110UCL J.. (l, a4WiiOX RAWSON, BRIDGLAND &: CO., 1TOBACCO & CO.!TON General Commission Merchants, NO. BaOAD-STREET, NEW-YORK. GAIL; AX & KUCHLER, Tobacco and Commission House. DEPOT OF G. W. & AX'S MAl'IUFACTURES, BALTIMORE. l6-b4 173 & 175 Wn.ter Street, INlrn:WV!Qlif{ill{, 0 K. KING & CO. Tobacco Factors .AND @lrnmat No. 24 Broad o. L<."Kmo, I 'I'UI..IIil. J. lJ.ANID, 'I'I!I'V\ 1 n: SJA 1\LA. NEW-YORK lthtl8 Agonte Ill A. 0, & John B. Brullllin. W. AGNEW & '(oba:cco and Commission 284 an.d 286 Front Street, KEW-rO.RK, ON SAU: ALL Or J um uLna m boiiiSTJe .. ; ited States H. W. HUNT & CO., T o!Jacco .. Mercha 1:67 W.!TRB-STREET, J Oe. n t;;,u 'Wbart; 29-M llo ...., OlllloDJ, JdowrN Y. B.U:E.R & C9,, \'t THE MARKET. DOJIEBTIC. l'fll:\VYOHK', .Taauary 10.Weotwn ,.d.;ll,.( Tile teooot fluclnations in gold .htve. bad Uur'effdcv to> check business duridg tt. wertk, and: we hare t show a greater 1'MolineJISI to buy. During the past few tbere been quite a speculative movement, GOLD VALUE8 OF !'&d; I $.a)VYei-, W af1ac -&._ Oo.r 92 hhds,; P. D do 47 ;. ,J. C. Havemeyer, 1 ; A. H. Cor1/l ; Murr<:]l, 9aruth & Co., 31; Q. K. King & Co., 7 ; 4rkenburg & Jlrya,q, llll ; J1 M. Campbell Spn. :18; J. A. Dodd, 6 ; B. C._Jlaker, So11 & Co., 73; Warr, New comb & Co., 'l; Norton, Slaug]lter & Co., 18 ; lbwson, Bridgland & Co., l ; Hjwin, 16; FB. A. Lealhanf, 12 pkgs.; M 106 ; & Dormitzer, 35. from BaiLimore: MurreU, Carutjl Go., 18 hhds. ;__Watts, Crme. LearTobacco for Export and Home Use. Vlrghtll hd !Yortl r.r.llaa TOHUO JceooeJ. S.A.Itt. A.J'ltlts; SON .t CO., juet uow SI\Cms to be somewhat subsiding. T)le feeling, however, is very general,tbat pfiOOS ml18t soon improv.., for. the stock is dimii>ishing, are, IIWly tbe/ll, going out of the busin-, an.d,. U.. o tht lta.x being. increased ae_, greater than tbi.t i will Joe le ..... ned. 'l'llcre ...:e, however, somen of exp<'rieoce do., 1 ; J W. Price, 6 ; B.. L. Mait11!114 &; Co. 10; 0. K. King & tlo.', 8; S.wY fr, Wal1aee & Co.;-'13 ; E M. 'C!1lwford & C\>.,13; FoSt., Copeland & Co., U; BACQn, 'im' y. &t: Murpny & Co., 1 .c. stem & SoD, 9 ; Crossman, s 41; Oo. ; lJ. '.C 'Harris, 45 pkgs. ; W. P. l>,il'triill', 16 ; L. & E. Westbeimer, lti ; Leaf Tobacco baled in any package by hydrau. Hc press for export. IH9 1. '1'. SLr.I.IVAN & HRo., .louN .MuRPI!Y Cim:iumlti 0. Ho}!,'T llu:m.ToN, 'Kew-York. SULLIVAN, MURPHY & 00., TOBACCO FACTORS "'P 16enaal C!fommis!lion Jlmhant&, N<>.103 Pearl.Street, Near 'Hanover Squa.re, NEW-YORK. &l.liO, 188 WA.TEUTJI.EET, li'BW-YOBK. JONAS, ISAAC &: CO., SBC;AU Jro. 178 Water Street, Beoclven of Jluon County a.ttd other t'holco Cut N EWYO K, TOBACCO COMPRESSED I N BALES, Smith1 Palmer 1!. Co., 'rOR leiican, West-India, Central American, .a...'I1D JOBBERS 011' LEAF 1BACCO, ll'o. 170 Water-street, PALMER, NEW-YORK. H. BOO ViLLE. Connectic'Ut Seed-Leaf Wrapper, or ou r own ,ackfu1, Cases (10 M. each) Domeetio Cigan on 61 Conoipment. 12 F. L. :BRAUNS & CO., W J, BACON, J. W. GRAY 1 .K. C. JIO.A.Cn, Q W'. BLAtlORE, W, D. OURDT, DU''L OOLD. I BACON, CLARDY &. CO. 1 t No. 181 Pea.rletreet, New-York, .&lfD 1 GOLD, BO.ttnnal. C!fommililiion NO. 40 BROAD-STREET, NEW-YORK. SPENCER BRQTm;:RS, 7ioii.md.tron/ DEALERS IN TOBACCO, SEGAHSl AND BHlPPING FURS, .9flu. ?'5 .ltai.den 2luM1 T. H SPENCER,} 1. C; tUJ!li!l(lf. k: C. C. SPENCER. 'N} 29-!1 H s c:HUBART & co., Import.er of and in all klnd11 of Con FOR THE IAL!l OF I c. t- .. Leaf and Manufactured To-bacco or JP,chmODd1 Ya.>, C6ommeMtbw r 31 NWYOR!'. lJt>eral cash advance. made on coulgnmet.bt htband. J(J$: JOSEP H HO a CO., Commissic>n Merchants, No. 126 Pear1..!street, Nll.:'W"-YORK Jon D. Rolmlsott. .... .. "1161" &. eo., ') JOSEPH MAYER & SQ.'VS, SEGARS, Leaf & Manufactured TobacQo, "122 Water-street. N.S1 -York, 1 AND 1'0 Ne"lv-'OJ]ean .. Ln. 46 < ; MARTIN A. T.aNIUlUU., of l'eterBburg, Va. 88 69 MclLW.AJNII & Co. or Peterwburg, Va. I SAWYER, WALLACE & CO., eomnd&Bit:U Jlgr0Jtant1, No. 47 Broad Street, II. H. 0BRR, New-York NEW YORK. R. P. 0BBK, } A. G. O:BER, Jos. S. NANSONi St. Onis OBER,. NANSON & CO., Commission 'Merchants, No. :iS BROAD !i'l'REET, JiA.l' Q'SON OBER & CO., ST OBER, A1oWATER & CO., NHWORLXANS. No. 26 Pe:rditlQ-&.treet, NEWORLEANS G. H. MERCER, 76 Water-street, N. Y. TobaCco euita.ble for t.Lt: Wt::st Mexico, and Cen tral .America., a_lwaya on hanll. 85--60 4_ltll.EN NF.WCOMB. II. D NEWOOUB, WARREN NEWCOMB & CO., I aiUl A ND GENERAL Commission Merchants, 62 BROAD-STREET, N.EWYORK. 36-61 FITZHUGH, WILMER & CO., Commission Merchants FOR TJIE SALE OF -IJ'OUAOCO, COTTON, and p1oduce, nnd fOr tlle pur chase or generally. 40 nnd 42 BROADWAY, and 53 NEW:-STR1illlJT. N. Y. H. FITZUL'OH, of Kentucky. \'io'. L. WJLMXR, or Philadelphia, P a, 'l'aos. C. OJ.l.JI:, o r Norrolk, Vu. GuB.ur 1.. Huom:s1 or St. Mo. l![j.liO BONDYBROS; &. SCHWARZKOPF, AND WITOLESALE DEAL.i!:RS IN HAVANA AND DOMESTIC LEAF TOBACCO, 148 N. Y. (35-60) Cn.1s. Bo:snY. MICIL\.Et BONDY. L!!:OPOLD icHW.ARZlr.OPr. -) m H.LEVIN, UlPORTBk Oi' T LE: A F TOBACCO, 162 .. PEUir.ST., near St.; 80-82 ,. LEWIS 131' Maldehane. HICKS, T b and c Commission Merchant 0 acco Ig,ars AND DliU.l.ER IN MANUFACTURED TOBACCO, 221 No. 82 Water,Street. NEW-YORK. DANIEL H. LONDON, 1 Al Lpw ;l'rlcea Cor &'l-60 GENERAL X.eaf Tobacco, Commission Merchant :11'0. 146 WATER-ST:REET, Thirt th St R h d V I DAVID O'NEILL & CO., D. H. BALDWIN & CO., Cotton and Tobacco Factorsi. AND General Commission Merchants, NO. 1'78 PE&ItLSTREET, FOREIGN AND DOMESTIC (ID nlr attn, I 19 Maiden lane, NEW-YORK. D ... TID O'NElLL. -14-Sg Wn.t.JAx :u. hloz. een 1c mon p,., Offers for sale aeveral of the celebrated Virginia Springs. S6-8S NEW-VQRI<. Pa.rUcuJar attention paid to tb. e Bale and Purcb8Jie of all H. Scaus.LRT, ...,., "'"' '.M.''IItW-. V nRn-, kinds of Tobacco1 and th& adjustment of c l aims aga1nsL H .l&liDWAJf. U:et :1; 'U' Merchants and ... 82--68 GEO.'B. IUftl' E. B. lf.&RT __ ..::.:.=::.:.._,_::..:..:=:::. E. -""1N1!9. L .L YNIdii., ah a S5s. ; -to Ant,.erp, loO hbds. Ky.;' &as.; :Bremen, 600 :bales, $}; 260 2lls. 6d. a 25s. ; 300 cs., 12s. O.d. ; 2QO stenmer, *1. Charters include a Bremeril. ship, l;l49' lons, from City Point to Havre 1000 hhds. on private term.s. Foreign Ruhangc cohtinues A.rken.t>urg & Bryan', 5; Kremelberg & 112; Virginia and North Carolin: C. & 'co., If hbils.; R. Hagadorn, 8; & De :Vertue, 6, 86 tcs. ; W. H Price ; Ohler, 6.; W Henman, 109 pkgs.; B ossdm"Broo.,'19 Co., 20 cs. J. Mncyls Sons, 195 pkgs. ; S. C. Son, '1'8; S & J Scheffer, 266. From New.Orle&llS:::.r. Pollak, 6 bhds. SOund lu,.,, ..... _....... Good ........ .. Mi Medium do. & Co., .Best do. Selecf.lomJ do. aound, ... ..... Cornnwn lugs,........... Good and heavy ht!l, ,. ... Medium do., ._. .Faney, ........ -.. StrlJN!I, .................. EXPORTS 0/tio.Commoo, .. ,.......... ... . 4i Drown and llpangled, ........... S Sliipmenls ,from the p9rt of New York for the eniling January 9th ; It78 other pkgs. crude, &lld 36,8-!L lbs. man ufactured. Value of crude, $410,678; value lny, .............. -76 86 @-4li Light-prested, extr&, 1 2 Common and lnferl.or, 80 @-60 -@Halfl'ownh-DT\ghl.Virginia, :fine, ............ 90 @ 1 00 US @-CommonandJn!erlor, -@-@-............ -&i@100-4.0@-fi,5 Common a.nd inferior, -@----@--N""Y-Vh-glnia, tine, ............. 70 @-SO 80 @-40 Common and Inferior,. HS @-. 86 25 @-80 Western, fllle, ........... -70 @--75 80 @SlS O ommon, ........... 60 @-70 20 @--26 New-:Yorlr, fine, .. .. 70 -80 -80 @-41 Common, .. .. M @-GIS 20 @--2& lllferiD.!J ............. -SO @-1>0 -@--Ntgro!i.cad :A wi6t--VI rglnb,!ound, ......... -40 -Slightly lll(luldcd, .. 30 85 -Badlymoulded1 ....... -:;o -26-.......... -SO @86 ---,Houded, ............. -Hi @-20 ---Vlrgtala, out of Qrder, -@'-S2j@-86 NewYork, sound, -61 i-62 97i@' 1 02 Fanc:y Tobacco.J-May A_llple, .............. -60 @-70 100@ 110 Laci;rJ!,lngen, ............ -70 @-7:S 110@ 116 Pocket PleeeaJ ............ 70 @-76 1 10 @ 115 .Bright Twbt. 1. Virginia),... 60 @90 90 @ 1 30 llrlghtGoldBan(Virglni&) -60 -90 100 @ 180 Qi.oat"3.-(Domentc.) Seed and nan.n&, per M .............. M 00 @, 80 00 Cleo.r Hava.oa, do. .. ............ SO 00 106 00 Do. C'B, $64; $613. fenezuela3 cs., $ 188; 885 lbs. mf., $284; total, $472. Br?il-1 case, $137. DOS:I'PN AND OTHER HOlliE IIIARbas been so little doing in the last week, that we omit repo1ts to make room for more valuab]e matter. FOREIGN. ST, lA.GO DE C1JB.l1 Dec, 21. The. on l y sale we have to repor!, is that of 200 bales Jigf'lana, at $15 for l ong, $lot for as sorted, and $7 for IJesecho. The stock in first hands amounts to 2900 bales, of which 1200 are Cuba, 1500 and 2000 Barnjagua. -----THE LAW OF NEGLIGENCE AS TO BOJI'DED SUPERIOR C!>URT-TRIAL TERU-D.i:C. 23, Derore Chler -Jwtlce Robertson and a Jury. 600_BALES OLD QUALITY cflUtrs AND GEMJi:BA.L ers, o n coneigmuent, large quantities of ...-erchants, CONN. AND STATE SEED-LEAF, Ha.>o.na Sixes Olterooi, ver r ecarce. .... 10 00 @ 8nu./f.-.Adolphus Schwerin et al. vs. Wm .A. Me Ker: and 4nother.-This action1was brought to recover the sum of $1420.63, the alleged value of flftyLwo packages of cigars.' The whole number of cigars was about seventy thou8and. The dcfetHlants were the propri etors of the bonded warcbow;e> No. 69 Green wich-street, and in the fore part of J unc, 1864, tbe plaintiffil stonl>d tbc cigars with tbem : On the 14th of June the cigars were missing. The defence was that the storehouse was entered by burg l ars on the night of the day above named; that tho thieves entered froin the roof through the sc uttle, nod theQce descended to the store below where the cigars were ; that all the usual precautions had b een taken in closing the place, and that there was no negligence or want of care on the port of the defendants. They further more claimed that, as bonded warehousemen, they could not be made liable under the lAws of the United States. :FOR SALE, IN BOND OR DUTY PAID, Ill' LOTS TO SUIT l'URCHAIIERB, BY ROBERT E KELLY & 00. 34 Bea.ver-street. MALLORY & DONNAN, GENERAL COHIUSSION AND Forwarding Merchants, No. 5 WATER-STREET N e.w .. y o!l'lt City. CoDIIgnmects Or prOduce, etc. solicited. Strict. per!!lonal att.ent,ton piJ4 to \he pgreh_.e ot J!erchallcllte, .w. Wll. JJ.L Both Old and New Ct"ops, 'Which tl1ey are prcpard to ol'fer ln' lob to suit p'llrdlasers. [45 Bro&d.Mstreet, NEWYORK. P. KITTREDGE & TOBACCO CO., A. 6. ROSENBAUM,h Tobacco Commission Mere ant, RECETVli:R A..ND DEJ.Li:R. IM HAVANA Commission DOMESTIC LEAF & MANUFACTURED 164 WATER-STREET, T 0 B A C C 0 S. (34-00) WM. P Kl'rTRliiiiGJD. NEW-YOR!"'. li. 0. 1il EDOU 'f11CDL VIRGINIA. MANUFACTURED, received oo eoo'Jignmen t1 for sale a\ Jowel!lt market rate!!. 411-60 119 ?.faceoboy, ....... .... 90 @ 1 oo-R&ppee, J!'reneb ...................... ....1.. iH>@. 1 00 Do floe plain .................... 85@ -95 Scollch and Lundy!oo" ............. 90 @ 1 00 COllllnOU ..... :r ................... -GO @ 66 L1-C<'ic6. H. M. Monis, "M &: M" (gold), ...... 24@ "F. G.," (currency),, .. ........ 42f@ h1 "Ynurrla.," (in gold} ................ 2li @ "'J.O.& Co.," ............. "R.R.," H ........... "Cahill k Co." ................. 28 ----; "G.&P.'' ............... 28@ "Z.A." ............. ................ 2S 11 !I,& M.," ... -. ............ .......... 9ti@ -II in
PAGE 2

' / and the s tuation and cond1t10n of the nns smg goods when seen m the bmldmg At the conclus10n of the test mony the court charged tl at the JUry were to cons1der the question On whom should the loss fall? That the property was m1ss ng there could ba no doubt There was no doubt but that the goods were depos1ted wtth tho defendants as bonded warehousem en qnder tho laws of the U n ted States Tne questions of Jaw Jnvolved were both new and 1n1portan The Jury must be Judges of the facts the law the y must take from the court For the pur poses of this tnal he should charge them that the same law apphed to the defendants ns would be applied If they bad been the owners of a private warehouse Where one person delivers goods to a warehouseman for storage, and the latter upon a proper request, falls to dehvozr _!hem the presumption of law 18 that they have been converted or that he has lost them through negligence. The warhouseman m such a case IS bound to take such ordmary caro ns a prudent man would ta.ke of his own property under Similar c r cumstances The court s111d m conclusiOn that the quest ons of law mvolved m thts and espec ally those as to whether the proprietors of a bonded should be held to the same degree of' care and dil1gence as the owners of an ordmary pnnte ware house were new and the h ghor courts would no doubt soo n determme what the law on this subJect IS. Tbe JUry d!Ur a long absence rendered a verdict for the Jlllllntills for $11l43 75 the full amount clalDled With mterest F or plamtitl', Messrs Matthews & Swan for defendan ts St .Clair Sm1th and John C D1mmtek CIGAR STAMP FRAUD& EXTENSIVE ARRESTS-THE PRINTER OF TBE COU.tiTERFEITS SEIZED-THE OA..NG BROKEN UP -FRAUDS EST!lll4TED AT UPWARDS OF *200 000-'rHE TRIAL COMMENCED-ETC ETC 1V E had prepared for TII!Il ToBAcco LEAF of last week a r eport of the arrests then made and of tho prehmmary action gf the court II) the trial of the suspected parties but, at the spemal r(Wj_uest of the Government authonttes who wtsbed to perfect plans for shll further arrests we re(rained from makmg the matter pubhc ha'S now commenced and we congratulate tho trade that the Governmenl has made so energchc a movement and that there so fair a prospect of squelching thO smugglers We th1ok considerable credit lS due to T!!E ToBAcco LEAF for Its agency 10 startmg these It called the attentiOn of the (\overoment and the pubho to these frauds more than two months ago and lias repeatedly arra1gned the 09vernment offiCials before the bar of publiy opuuon as responsible for the continuance of this scoun drelism. Some havo thought that Ita accusa t10ns bore too sever ely on the 10speetor and h s assistants, but there was no alternative The stamps were pronounced r;enumo m all except the s gnature by the Government Itself. and tho endenco was proma fac>e conclus ve that there was some treachery m offic ial Circles. The Government was called upon to clear Itself from the 1mputation of compheity w th these nefarious practtees and now that It IS domg so m bnngmg tho real off enders to JUStice, wo It our heartiest applause and r ender It all the llli S!Stanco In OUr power Of course we had no suspicions relat1ve to the conduct of Inspec tor Ha.rvey bu,t as the eh1ef of his depart meDt he IS, to a certam extent to be heldrc-1 ibt U.u: act10ns of hu1. J;tr MM Thts 1S but .one of the penalties of hlS higli liOSition o.nd the lm.portant office wh>ch the Government has intrusted to h1m But 10 all CllliClllD Of hiS admm straliOn of affairs It IS no more than JUSt to him that these fac(l! should be borne m mmd-that be has some oxceedmgly shppery cases to deal w th and that tlie present system of stampmg and bondrng c1g'ars offers the fullest opportumties for fraud and tho very: shabbiest safeguards agamst It All the more honor therefore IS due to him 1f he succeeds m keepmg b1s de pa.rtrnent m d1sc pline. Tho followmg IS a correct report the ar rest of the severa l part1 es 'liE ARREeTS Abou' two months ago Mr Isaac Harvey revenue mspector whoso office IS at No 88 Cedar street becamo aware that large quan t1ttes of c1gars were be ng thrown on the ma.rket 10 boxes wh ch bore spuriOus revenue stamps Tie at once put some of hiS sub ordinates a.t work who after a number .. of unsuccessful attempts to get hold of some of the stamps from first hands, were at last sue cessful Captam Young of the detechve force, wa.s then commumcated with and he placed detectives W1lson and Slowey at the disposal of Mr Harvey Tho officers by hiS directions followed up the case for about two weeks when on the 30th of December every th og bemg r eady atTested one Tnep h Hecht, a c gar dealer and f:om hrnts ( drop by b1m another Cigar dealer named Wilham Franklcr domg busmess m Maiden lane was taken mto custody These ar rests led to the JlUbsequent capture of Jacob Fuch a -very sly bud who was not to be found .then wanted I I fact E uch was m Washmgton at the t me and 1t was only by stratll{lem that I s presence "as secured m lb s c ty 1Ie was ho :vev:er mduced to v s1t New York, and while tak og a walk w1th a fr end on Tuesday mormng last, was suddenly accosted by S lowey who cia med the honor of h s acqua ntance a.nd ms1sted on accompaoymg h1m While m Slowey s company Fuch seemg that the game was nearly played out stated that he bad never manufactur ed spur pus stamps but bad pro cured them of a type setter named W!tzch :J! mg who had a place of bu smess m Chatham street. In the mean bme Captam Steers of the Th rteenth precmct sergeant Wh tmore and detective McCieod had obtamed some m format on rela.tn e to W1tzche hng and ti:JI'y arrested h m a t hiS house No 22 Orcl ard street The pr s oner ho vas greatly alarmed sa1d that he had never pr nted any of the stamps but that Randall & Blomeke of No lOG W !h am street were the guilty parties The officers proceeded to the place mdlcated and there found Blomeke at work who Immedtate ly made what he declared to be a full confessiOn st:ttrng that be had pr nted only five hundred Impressions f1 om the plate -about two thousand five h mdred stamps m all that he had destroyed the plate by plac ng 1t 1 the furnace and decl:u-ed that h1s partner Mr Randall was entir ely muo cent be (Blomeke) pr nting the stamps after the regular hours of busmess All the pt>rties were taken before Uwted States CommiSSIOner Osborn and held to ball After the con'e s s on of Blomeke detect1ve McCleod set to work and on the 6th ult. be succeed ed m find111g the partially destroyed plates fr om which the iipur!ous stamps had { THE 'rOB'"A..OOo LEAF. The plates are electrotypes from wood cuts The .J?Ort ons recovered show eVIdent traces of haVIng been subJected to the action of fire This diScovery also led to another nanfeEy that the first ISsue of cigar stamps, pnnted m mk had been forged a. porbon of the spunous plates com mg to light while the search for tl e new plates was m progress The officeiS of tl\e Government were I ot previously aware the ild stamps had ever been forged The party engaged n tak Jg the electrotypes was aJao diSCOvered but he stated that he was not of the use to -whtch the stamps were to be pu; and hat all he d1d was to make electrotypes from wood cuts furmshed h1m __..He will be used as a w1tness From a careful exe.mmat10n of the spunous and genum"' stamps one IS qutte unable to determme whiCh IS the 1m tatlon so nearly do they res<4mble each othet The only difference IS m the length tt appeanng by careful measurement that tl e spur1ous stamp IS one e1ghth of an mch lqnger than the genume A samp le of the SP.ur)ous stamps was forwarded to W ashmgton some t me ago and also to the pr.tnter and both the Government authorities aod the pnnter gave rt as tbe1r opmion that the stamps were genome It may be stated that both are very inferior speCimens of engravmg or rather wood cutting 1 Mr Haney has now: under seizure 200 000 c1gars the boxes of which bear the spurious stamps The penalty for sellmg or bemg en gaged m counterfe1tmg ;u S IS a fine of $1000 and five years JmpriSonment It nppears that the manner m which the c1gar stamps are disposed of by the Govern ment opens a door to fraud The stamps whiCh nrc worth $1 each are not sold but are placed on the boxes by a Government !DSpector and s1gned by hlDI The dealer gtves a bond to the Government and when he diSposes of the Cigars he pays for the stamps It IS expected that some ra.thcr cur1ous de velopments may come out on the trial of the parties 1D1phcated. The prehmma:ry exammatwn of the parties charged with bemg Imphcated m the forgery of Umted StAtes Revenue Cigar box Stamps was set down for hcarmg before Comm1s s oner Osborne on Tuesday the 9th 10stant at two P "The Umt States C1rcu t Court room was pretty well filled m th those m teres ted. personally thmr counsel the re porters and a few lookers on U S Assi,tant DJStr1ct-Attorney Joseph Bell appeared on behalf of the prosecution and the followmg named counsel appeared for the parbes charged Edmond Blank man, Esq for Bernard Blomeke and Charles Witzcheiimg Ex Judge Ph1l ps for Phihp Hammelberg and Adam Ellis Esq for WII liam Franker rho D1stnct-Attorney announced that he was ready to proceed with tho case of the last-named defendant (Franker) whose coun sel also expressed his rea contr bute toward the support of the Gov ernment, u nearly as possible, m proportron to their respective ab1bties that s m pro port1on to the revenue wh1ch they re spect 1vely enJoy under the protect1on of the State Second The tax which each mdividunl IS bound to pay ought to be certam and not arb1trary the time of payment the manner of payment a.nd the amount to be paul, ought &ll to be c lear t.nd plam to the contnbutor and to every1other person Thrd Every tax ought to he leVJed o.t the time and m the manner m whiCh 1t IS tDOSt lik!'IY to beJlOnvement for the contnb utor to pav It Fourth Every t1u: ought to be contr1ved so as both to take out and keep out of the Tll OJJ TOBACCO pockJ!tti of the people ns bttle as possible over Cd above what It brmgs mto the pub OUGHT THE TO T.i.X TOBACCO BY RJO>!OVING TBB l'WIIIIlft' T.i.X >'110M MAN be treasnry of tho State. lllFACTURED AR"'CLE AND PLACING IT DIRI!CTLY To foyr genera) QlU:lmS Of taxa-ON THE LEAr IN THJl BANDS OF TB tion tho followmg may be suggested aS the nucxs? Fifth That when a heav or eo a [MR E t'EEDBAM assessor of moderate tax IS laid upon any article of gen Revenue has contributed to the LoUISVIlle em! consumption the pafJ!Iellt of the tax Unwn PresJJ an expos>!Ion of his v1ews on should be so regulated as not to become a th1s Important quest1on which will be 1\lund necessary part ef the captal of the manufac worthy of attentive perusal not only on ac turer or the producer If poss1ble Without account of the wr1ter s pecuhar pos1tJon for detriment to the revenue the tax shculd not forllling a Jlidgment on the workmg of the be assessed and collected by the aovernment tax law but .also for the abihty With wh ch until the arl!cle has passed mto the posses h1s VIews are stated ] SJon of the dealer or of !Jle sumer The above question 1s now among Under the guidance of these general prm the dealers and manufacturers of tobacco c pies the exc se Jaws of Great Br tam and n New York and other Northern c t es, our own country have been framed In w th a v1ew. o( mtluenc ng the action of some rnstances these pnne1ples may appear CongTess at Its present session to be vwlated m their prnct cal apphcat on The newspapers mform us that a largo but, as they are themselves founded on the convention of tobacco dealers and manufactu ulteriOr prmc1ples of nat onal JUStice a s rers bas recently been held at the Cooper between the Government 1md the taxpaye r Inst tote, m the City 'Of New York fbr tho we may expect each year to approx n \te purpose of em bodymg thetr news 10 the form to the1r more complete observance of a preamble and resolu!ions and n that In no Instance then so far as I am m form to present them to Congt;_ess1 and to the formed IS there at y tax la1d at present m U mted States Revenue ComiDlssion appo10ted either country on an agiJcultural product, by Congress In the h:mds of the producer a.nd n 1ls The preamble ana resolutJODS of that natural condition The tax on malt. and venbon are as_folloWJI bops 10 Great Britain may appear to be an / A JUBTAXE CO:BUCTED The Jaw relatmg to the ercept10n to this rule but 1t IS only m ap THE other day we were favored With a manufacture of tol}aceq, and assessmg a tax pearnnce The tax on hops IS about five the contents of which are too tllll.termg upon It Ji"as urmg the past three years cents per pound and the tax on malt IS about to let pass unnottced H may serve as of Its operation fully and conclusively de s1xty cents per bushel, and to gether these a proof of undem&blo correctness of the ad monstrated to the members of th s Asso articles Yield that Government an annual mat10n and all others engaged m or con revenue of *80 000 000 but both of these vantages advertiSers re&p from pubhshmg nected w1th the manufacture of tobacco Its ti 1 tb h d fi t f: t their caruo m EU Here IS the letter ar c es pass TOng a e m e manu ac urmg the name only be ng left ont utter InJUStice aod uoadap!ab1hly to the process before entermg mto the gen_eml m&r I d nature and reqwrements of the trade, as ket of the country as art1cles of co1 1merc e ma e a m1stake I C\)nceive m ordermg my advCTiisement m TaE "'.roBACCO LEAF n,.1 tJ-tt<>Dn4y ....._ h men thereby thrown out of employmen.., Court tha.t he had disconred that a matenal and divested of the means of honest support !!"881ble of enforcement. Thel' further FORD d allege that the r bus ness IS pass ng from and necessary w1tmess for the prosecution was an j absent and askedt that an attachment be 1s Tnz annual ;neetmg of the Conn-ecticut WhereaB It 1s the unammous conVIction them under the control of urespons ble and sued agamst him Tobacco-Gro Assoc abon was held m of tho members of th1s Assoc atJon found"f d shonest rqen whom the law cannot reach The Comrmsswner grab ted the attachment Hartford on Wednesday The comiluttee upon the expenence of the past tb'!-ee years, and that the stabstics of the DepartmeJ t of h k f h Int I Re Internal Revenue conclusively show these and adJOUrned all the cases until Tucsda) the appomted at a preVIous meeting held a few w1th t e wor ng o t e ern a venue facts. 16th mstant, at ten A" weeks ago to confer w1th the Umted States law as It relates to the manufacture of tobacThese are broad assert on anENT 3n DISTRICT-John P Campbell, of Ohrtstian county Revenue CommiSSioners, reported tha.t they co ctgars and snuff. m this country and b d b t I d b th Strengthened by the working of similar Jaws they seem httle else but assertions a een cour eous y receive y e com h I In other countnes that the removal of the The observatiOn and expenence nnsswn and every fnc hty .or t e 1D1parta f h "' d d Th dd tax from the manufactured article to the raw officers of revenue m Kentucky lead them to tion o t er v1ews was auor e ey a ,that of their own number and the several material or leaf. will Impart a healthy tone QOncluswns directly the reverse of those as the comnusswn, only one was m favor of re monng the present tax from the m&n\lfactur ers and puttmg It on the The committee appomted to dJstr1bute Circulars ror membership of the 8.SSOCJat On reported that the same had been well circu lated among the farmers of the State Mr J M Fille) of Bloomfield sa1d there was not more than half or two of the usual qu&ntty set out The crop was very poor The tobacco was of a. poor color Tbe tobacco m h1s v1c mty s usually very good The tobacco was cut and hung up m tho top of h1s tobacco house was the worst m color Mr A S1dney Hayden of Wmdsor satd that the crop m his sectton was not much deficient m quantity from previous years The color of the tobacco however was not as good formerly Th1s m his opmwn was owmg to the cont nued drouth dnrmg the summer months The crop would a.lso fall short m we1ght Mr H i.I Bancroft explamed some of the causes that produced the var1egated colors qf tobacco Land that s of a sandy nature does not lfve full growth to the plant or good color The wa.nt of damp weather w bile curmg was another cause In some cases the so 1 was too wet, and the plants gTe" too slow at first We would then have a dry s pell and the plants would grow well The plants were sometimes checked n the r growth from toppmg The tobacco stored m the tOp of the sheds was best m color because It was better mits gro"th The Committee on Resolutions the followmg Resolved That we are from our past expe rience and from offiCial reports m regard to the operat on of the present tax on tho various kmds of manufactured tobaoco qmte satisfied that n.IlY matennl change m sud law would be both DJunous to the producer and con sequently to the revenue of tho Govern ment and that we feel It to be our duty whiCh we owe alike to ourselves and tho Government under whi c h we hve to resist by all proper means a change of the tar from the manufactured article to the raw mateua Resolved That we .ppomted by Congress The resolutions were unammously adopted by the convention It IS fair to presume tha.t this large and mfluenbal body of men conversant w th the tobacco trade m all urposes as a solvent Lane, SEGARS. CHAS. C. MENCEL & CO., Leaf and Manufactured Tobacco 162 Water street, Ne\v Yol"k St Lou B 124 No h Second st eet. A5-9T HAVANA LEAF TOBACCO. JOSE ENRIOUEDE S!NTOS, NO 30 CEDAR-STREET, NE_W-YORK CITY, P 0 BOX 3209 C. NEUG to PORT E R AND J. Ui:UFACTt"RitR OF Br1ar Meersohaum Rubber and Chma P1pes Tobacco Bags Tobacco and Snutf Boxes Segar Holders Etc Etc 20 Llbert:ratreet, aear WllHam, NEW-YORK Q-RANT lU.NUP'ACTURERS OP CIGARS OF EVERY DESCRIPTION, Forel[n & !mmcan Leaf Tobacco, LABELS RIBBON!! ETC 149 H1ghst., Providence, R.I. 39-&4: W J, 11 GU.NT ANOJ'A0Tt1RT.RS 011' ALL K SDS OF Chewing Tobacco, ASD WHOLJ:SALK DEALBB8 IN Juuff, 6 FEDERAL-STREET, <\1-91 A.LLEG HENY CITY EACLE TOBACCO WORKS. JOHN GRAZIER, Nos 119 Water and 166 First at Pittsburg Pa MUUFA.OruRBll. QB ALL XINDS 011' CHEWING&. SMOKING TOBACCO, BALTIMORE SPUN ROI,.L F1ves Tens Navy Pounds Half Pounds Six TWist Nn.t trnl D n.m&nd Tmet Cut and DrySmok1ng: Tobacco etc 42-))4 F W & CO 8UOOK8SORS TO BECK .& BACHMAID! (lllte of Baltimore) TOBACCO MANUFACTURERS, No 44 Vesey Street NEW YORK. DEPOT WIT!! BECK & BAlTIMORE ELLIS & BURLEW, MANUFA.CTU&US OF ALL :K OF BRIGHT AND BLACK PLUG TOBACCO FUHRMANN, LM.UoiUFACTUitER AND IH!:A..l.EA IMPORTED AND DOMESTIC SEGARS, l.'OBACCO SNUFF AND PIPES CHEWING & SMOKING TOBACCO. No 7 Jda.ln street (we s t side 3 doors above Front.) 42-M CINCINNATI WM H GOODWIN & CO M.._NUFA.CTURERS OJ' l'Jff CDr Tobacco, Snuff & Cigars, Al'O) DULBRS IN ALL ltiND9 o:r Stu anlt jlug 207 & 209 WATERST, SCHMITT & STORM, MA..NUFACTURERS OF SEGARS, AND DEALERS IN LE.AF TOBACCO, 191 PEARL STREET 3o,.a SCHM Tr } SS.I)I) NEW-YORK, Glof' ijro/' or A !'EARL mformo his customers and the publio that he has removed hiS factory to Rich mond V a.. where he mil be able to supply them w1th a finer art cle of h s brands than of late ouch as Green Seal, Penque, Turkish, Latakia, Flower of Vugm1a, Golden Buds Eye etc etc and bas. always on ba,nd the cbou:eat lots of VIrgm a Cavendish and Smokmg Tobacco Dep6t m New York w1th H D DUMONT Solo Agent Fulton-street. 36-61 IllJ:POBTED uopo -\he method appUed 1n the INTlllRCEP:l'ER 8.1. the moet; unuUlug Ule uau1 .U...U at t.e.ndani. on em.oklng' One t.rlal 'lii1l pron t.be ool"NGttleq_ and beodl of u!Dr thlll fteJn &boTe .U o&bera. 44-88 OB
PAGE 3

' TIIOS. DOWSE & CO., :BBOXERS IN :Manufactured Tobacco, NO. 94 WATER-BT. NEW-YORK, !!, BY P ERHIBSIO!f, TO Dvlk:a. VUDDTOO&T A: Co., 8'1 Water -.t. Bowmso A: Gllft lfl WateJ'-M.. Faoa -co., Bostrm. B u aDOJt. JilDO.m. & eo., rblladelph1a. OJU.& 1>. Ddo&D & eo., ,...........-8T-t i H. THIERMANN, COMMISSION MERCHANT, AND DJU.LIIB IN Leaf & Manufactured Tobacco, 110. 142 WATERSTREET, NEW-YORK.. CHAS. F. TAG, IMPORTER OF SPANISH, AJID DEALER Dr ALL XINDB OF lfO. 184 FROlfT-STREET, NEW-YOBX. E. SPINGARN, DEALER Leaf Tobaooa,-& Segars, 110. & SLIP., .NEAB WATEII--8T.BJDIT, NEWYORX. Tobacco Manufactnrers. H. PURDY & CO., SUCOJCili!ORS TO HARVEY & 'HA TOBACCONISTS, 10 "' 1" -of &II Jdndt mo ToB.&.., TOBACCONISTS, HOYT, FLAGG & ..Su c c ess ors to HOYT, BARBOUR CO., 107 and 109 Second S t., LOUISVILLE, KY. f S U N NYSIDE, S WEET OW.EN, KrLLICKINIC K SMOKING ToBACCOS. Golde n E a g le, Capin e t, Grand Mogu l Chi m neyCor.ll 1 Oll.;!'' FLAGG & C O L o uisvill e ll)' THOMAS H Ort-& CO. N e w-York -. l)UOKt.:Jt J"' Manufact ured Tob acco, TOS'j'N.E DUH;DlNO, 118 WATER-S TREET, \., NEW-YORK. '\_ M. RADER & SON, TO CCO BROKER'S, Pearl PEARL'S Sr,iii(INI TOBACCOS, DIW&R IY ( DC011!Df1iooR XA8T Or W Af.L STIIU!, ) OHieetfc and llhported Segars, MeerU 6 8 NEW-YORK. aollau1n and Smokers ________ .:..._ _;__ __ J S GANS 7 3 ficomCE lobatto _!'toktrt W:ALLIS &. CO. xTRA. Tobacco manufaoturers and the traile iD general are particularly requested to examine and test the superior properties of thia LICORIOE, which, being now brought to the highest perfection, ia under the a bove brand. We are also SOLE AGENTS for the J'IID.. F1JWBER & RODEWALD, saotsaa; 2 Hanover BuUcUng brand :1'. G. Hanover Square, .Aoknowledged by consumers to be the 16-M NEWYORX j EADIE & HARRIOTT. G. H. In aU respects equal to OALABRIA. GODZ, W ALJ.1S &: CO., IT-a 89 A: 8l lou$h W'Ullam S$. LICORICE PASTE, EXCELSIOR MILLS IURE POWDERED LICORICE, .. Gum Arabic, OI,.IVE OIL, TONQUA BEANS, .&D4 other PlavorlDgB, f o r ';robaceonits' n1e, ror -b7' WEAVER & STERRY, -Importers, lW-81 16 PLATT-ST N Y. LIQUORICE P AS'l'E. A. P. FRANCIA, Importer of Liquorice, 101 Water-street, N Y. G a I'; Cahill .t Oo., XX & 10 bnwds1 &11 ot auperlo 1 JCII' tal e a t lowest mar ket nk!B. 2 1 -62 LICORICE PASTE F. GRUND & CERERO, DIPOBrBBS, 118 Pearl-meet, !lew-York. J. C. y Ca. :a. B. x30BB'4 ao-at F. G. C, UOURB I M Leaf a. Manufactured T08 C l AND SIG.lBB, 131 Mafden-Lawu, lliUB ,.,...a....,,., I .NEWYORX. DG.U B'.lR !.IO'I"''. f 2 1 3 .. M. ERTHEILER, TOBACCO .saotnat 124 Water-Sreet, NEAR VVALLST,1 NEW-YORK. J. H. WIGB.T H. A. RI OIBT, Suoce.ort to Ball lc:.,.:Wlght. Prom house or B F. P arl ett t Oo. WICHT & RICHEY, Manufactured and Leaf Tobacco BBOXEBB, No. 85 Wa\er-street, New-York.;s, H, WIGHT A: CO,, 83.oo 51 Bxohaagcplace, Bal&lmore. T. fA. CASWELL, WHOLE!.U.X .A.GIUiT Or BAGLEY'S DETROIT FINE-CUT./ CHEWING TOBACCO, NO. 60 NASSAU-STREET, New--York.! DE BRAEKELEEll & CORNELIS, KAI'UiPA.CTUR'EM 01' F I N E S E GARS, f A.Nb DIA..LERa IN TOBACCO, .U.SO, I Importers of' Havana Segars 94-BEEKlii:A.NI!ITBEET. 40-42 F. COR:N.JLIS. .. AOO, & great 'fa.ri-'J' o f English, French Scotch Cla y JF' THE ONLY A( JT;:,J, R S OP TilE .Aliiiii.I-OAN BIRDSEYE TOBACCO. ST-41 Begm, Pipes, Snuff, Plug To'b&o9o, &c. &c. & c. AND SALESROOM: lfos. 76 ; 77, and 79 Avenue D, lt-65 lfew York City. (ESTAJlUSHED 1 176.) A. H. MICKLE & SONS, succ.ssoltl ro MRS. G B MILLER & CO. JUliUI'.ldra...a OJ' riD Brand. Smoking ..... Genuine Macco boySnuff, Snuff, Eurek a Brand Smok\ng. High Toast Scotch Snuff, F,rench Coarse Rappee SnuB: Iri s h High Snu!L The Trade are i nvite d to exam ine the CENTUR Y BRaND .CHEWING; which will be found equa l to a n y now produce d. Please send for C i r c ula r r6, r8 & 2 0 C HAMBERS S T ., NEw-YoRK. Iauufacturer' s Agencies: B. A VAN Chestnu t Street, Pb.ilaclllli phia..; A R IHT HELIJ _!4 Boston. .) TK. H VrrTJ:aLJ:IN. CHs. A. MEAR.n. TIIEO. J VE'M'ERLEI N VETTERLEI, N & G 0., PHILADELPHIA_, PA.,. COMMISSIO N MERCHANTS IN L. APPLEBY'S SON, o r TID: CELEBRATED Railroad Mills Snuffs, '"'-1 33 WATERSTR:U:T, 29-8 1 ""'--; ..Y.EW'-FOBK. LINDl!ElM BROS. & CO & BON, IXI'O.I.TEM 011' Havana Segars and Tobacco. .wo. MANUFACTURER OF SEGARS -Dealers in Leaf Tobacco, 258 Pearl Street, near Fulton, F A SCIIRODEll, } 1lll "-'V .,.,.11.. I.:M. BoN. M 1'\l'liilivt-Ji. va.A.. 3 E. M. ORA WFORD & C O .. Il!IPOBTEBS A N D DEALERS IN AL L KINDS OJ' LEAP 'rOBACCO, 121 and 123 F r on t Street, B M OJu. w roBD, t D PnRT1 J a. f 14-26 NEW-YORK. M a n J. c. SEAM"AN & co., -HOLLANDER, FLEISHER & 00., MANUFAOTtrlllmS OF D eal ers In allldnds ol H .A. V .AN A IIIA.NUJ'A.prtJG.&IIS (}F BEG-.A.:FI.B, '" J,.'ID I IKU .. IN --1410110 .. l. .......,....,.._f Ill N, l E A F T 0 B A C C 0 222 NO, 7 BUB.LINGSLIP, (Foot. o f Jobuttrecj,J New R S. LATORRE, liiPOBDR o r No. 71 Essex St., ne&l' -Grand St., lilata.bliahed 1850, :D&&.r.a PI ) J. N. KNOOP, 1r tur g LEAF ...;...; .------HAVANA SECAR8. L BERINGER ._ co and Doa.Ie r in llleenc b au!dt Bri&r&lld. .. .;:. ., y A'l! T H E O L D S T AND, D J M-OO 131 C1 Pl. d Agant fo k,Co.'< Colebra!Olt siiulf. aJ8(8rS, U( an Leaf Tobacco, CHARLES SEITZ, (No; 148. WATEB>j&TBEE'l', (S....,oor to lolb t Co.) l'few DJ.:A.LEU I N TOBACCO ..-.w.oul!lll'URoruALLY .. ABENHEIM, PAULITSCH & CO., LEAF DULXRS IY (SUO) Pearlatreet. Fore?n and Domesttc P. W EILBACHER. .Jta @' .0' h R,C,C.Q' 1IIPOin'D .f.BD DUUil lB .1LL KIDS Of Alto, Impo r tere and Manuracturera of FINE CIGARS, 142 WATER-STREET LoUD HOLLUOD, 1\, s.. B ,.....,.., I!JW'" li. lL Boi.LdDP. 29-55 C. & BONDY, 1VHOL.ESA.t.l!: D Y..ALERS fN Leaf T o bacco, Pipes, AND ALI: O T:irER SMOKERS' ARTICLES. ANn OF 'DO. MESTIC AND HAVANA SEGARS, 3 5 8 Bowery, near 4 t h-st., 11 JOHN L. DEEN, DIULlm IN -.. FORElON AND DOMESTIC LEAF TOBACCO. Coanectlcut BeedLeef of my o wn P acking, Jf'"ater {$tred, 'AR'CDS, D&J.LIIR m Havana a n d D o .mestic CIGARS," 0.nharrn, Pipes and Fancy Articles, WHOLESALE AND R E TAIL Nos 37. and 39 Bowery, !8-M NEW'-YORX :; H. LEAR, llCPOSUK .l.lW lll.ll.EB D Meersohaum, Briar Wood, (various kinds J India-Rubber, Ohina, and l'ipes. ED.Wsh, Scotch, F rench, and German LEAF. & MANUFACTURED ToBACco,.' LeafTobacco&Cigars, 196 PEARL STREET, 45 LIBERTY-STREET, M u .AD:&n r w t \ MA.R'l'I N P A.UUT91JB', 28--40 NEW-YORK. LJOS &BLUINGRR, OX....A. T PXPES Segar TtbM, f oko Pmh111, Ditto Bag! nd Boxee. PIPE STEMS, Domestic and Im.eorted Segars. \ Ia'"' UNITED STATES DED W Consignors can forWa.r'\ their stocks without pre f ying the government tax. U. S. BONDED WAREHOUS E 32d DISTRICT. --:o:--. HENRY M. MORRIS, COMMISSION MERCHANT FOR THE SALE OF LEAF 1 & MANUFACTURED TOBACCO, COTTON, NAVAL S TORE S K tc., Etc., Etc. IMPORTER AND SOLE AGENT IN THE U, S. 'FOR THE "M. & M/' BR,(ND LIQUORICE PASTE. GUMS, BEANS, OILS HAVANA S UG A RS, ETC., ETC. Certiftoatea of the MORRIS "M. & M." BRAND b e s hown from the leading man. ufacturers in Richmond Lynchbur g, P e t e r sb u r g, Danville Va., Brooklyn St. Louis, Louisvill e, Covington, Pitts burg C a n a da, Australia and California. llt::r' LmEBAL OABH ADVANOEB M ADE O N CONSIGNMENTS. IIITTENHOFf'S IMPROVED T O BACCO-CUTTINO MACHINES. .;j Apply at the Office, 64 CEDAR STREET, opposite the Poat -olBoe, New-York. I MANUFACTURED BY .. I ..,_ I New-York. 'Jtralnla Laf and Manut a o ture d T obab001, on coDiln.-aaat, c ooatautly oo baod TISCHER & NEIHEISEL, lmporWI <d -In &II kiDdJo ol HAVANA & DOMESTIC ijtnhaun .anh 66 OEDAR-STliJ::ET, (up 2o-41 lillV 1t)ll. M. WESTHEIM & CO., IU.JilJ PA.C't'UUR8 Of rDB BEGrA.R.B J.".ND DULKRIJ IN 177 PEARL STREET, (Up lllol ..., ) NEW-YORK W. DESSAUEB., WEIOZ..ts.U.J: DE.J.LER IN Coaaee&lcu& SeedLeaf' abd IIAana TOBACCO. Also, Domestlo and FINE Im ported OTGARS 158 Waters t r eet (up skiro ) 84-48 NEW-YORK.. N. LACHENBRUCH & BRO., DE..U ERS 1N ALL IllfDS Or LEAF TOBACCO AND SEGARS, No. 165 Water-street, 11. LJ.CIWMD j TACKMANN' & COLELL,' t Imporlon of ia4 WhOllllllle Ill Havana & Domestic LEAF TOBACCOS, 6 Platt-street, near Pearl, 2Wl NEW-YORK. 100 BO%K Frencli. Bnuf!' on hand. And r. large variet y o f fancy a rtie!ea ,.pertain ing to the t obacco t rade. DEPOT FOB SHAKER PIPES 4ND KOSSUTH BOWLS. No. 90 Water Street, 6 8 NEWYORK. LOBE & POGGEN BUR(:t, 0Vo.IITIIBI OJ' oREADY & KOD, and Briar Pip e s TOBACCO. :1\:T. MET;z;GER, Dealer In all .kinds of ForelFn and D omestic A..1W ..u.L SORTB 01' AcX....A. "Y' :PX::E":I!JS. DIIRICH.I.Uiit 'Allll .I.MBS R 81:C.lll Segar Cases T o b a cco Do:.:es, Mate Sst .. Tobacco Pouche1, Pipo S tems, AND A. COliPLETK STOOK CH' TOBACCOtUSTS' ARTICLES, 46 Liberty' Stree ap st!loirs,) r .... ww. Log, 1 ,.,w' YOR,. ;J"I1BTU!Ill'. P08QDBUBQ. ( M J. b .D... Leaf Tobacco, II E E R S C H A 'U M SEGARS, l'IBt WATER-STREET, NEW-YORK. 2 1 9 ....,.OSEPH SXL I OSBIUlG DAVID LEyY LEVY & SELIGSBERG; 'nUUR8 IN Connecticut Seed-leaf, AND J:MP O RTEB B OF HAVAN4. TOBACCO. 246 Pearl Street, NSWYORK. FELiX MIRANDA, Leaf Tobacco, 193 PEA.RLSTB.EET, NEW YORK,. RITIUA, l 'l 69 KALDEI\IBERC .&. SON, i w .... f w I s, P ortralt.s cut on Pipes, Nam e t Shield s et.c., ete., to order The fiDeat CARVED PIP.ES in tb.l.s eountry cooste.niJy on ban d at trade prlcef!. ilepairlng, bolJing, moUDting, eta.. d o.ae lJ1 the style. Ambers of a.ll kinds. No. 6 Joh n street, One houae from Broad:woy. M. DEMUTH & CO., J.liP(lltTER.e AND lU.NUli'AO'I'lJR:BRS 0!' Me e r schaum and Briar PIPES, SMOKING TOBACCOS, SHOW FIGURES, ETC.,_ In Havana. ancl 3 0 Liberty Street. REISMANN & KAPPES, M Dealers '& Commission KAUFMANN BROS & BONDY IJIFOBTEJ.S M E R C H A N T S F INE MEERSCHAmt .AND BRIAR ruEs, M eet'.tchaum Tuhea, China, Lm:n, anrl Jromtu .. Segar Ca1Ju1 Tobacco Bo: e,., :Rull1e'' t liilr' d iji an Uat1 U'I" Thbauo PoucltC4, lfl(ltvl ta a n .,.,.,e.tat -1 Safe, &c., &c., &c. t) ..ll(D DK..i.LKR S IN 1T9 Pearl-st. bet. Plae ud CledaNU., ln:WYORK. J. M. MAYORGA, Ul.POllTER OJ' aM:@KDflleii 'li'MC;OOJ. S'!;;('f,lt!:tS. A.ND A..tL OTHitR SMOKERS' ARTICLES, 5 l ltlA.IDES LANE, (Up () NinV-YORI L :QOIKEN & SIEFKES, Havana Tobacco-, ,., ... T b u cEDAR-sTREET Meerschaum& Bnarwood Domestic Segars, 18-80 196 Pearl-st., '""'"'1",) near Maiden-lane 1 p I p E s 5'7 MAIDEN LANE, ... NEW-YORK. BARBER &. DUNLOP, Casey, Cudmore & Co.,: LEAF :Tos s A ceo, 'lllo A.!(,D ll.A N UJ' A CT URJ:R S OJ' FIN. E CIGARS,. .. 348 Pearl Street, 86 M a iden-Lane, L B. BARBER, l H:&W y .l>.D J DUNLOP ,....,. f V'aiU.x ALL KINDS O J' SEGARS MANUFACTURED TO ORDER. 224 KEJVYOR.K. HAVANA.' SEGARS, IN BOND, AND.DUTY PAID. LEE BROT-HERS, t UIIPO!.Tftl!l .A.N D Or 2 7-St 'A. SCHWERIN & IMPORTERS, 61 Broad-treet Comer Beaver, 88-110 NEWYOBX .UD WJIOJ.J:Bjj. DULIIUS nr TOBACCO, 289 l'earlstreet, NEW-YOBX. SIMON SALOMON, UlrORTED AND DOM.ESTlC nr NEW Y O J
PAGE 4

I 4 J. SIGNOR & CO., Hew-York & SteamshiD Comuany r i!, fl 'IEYS "& WILLIAMS, THE oLD LINE; Gary & 13th Sts., Richmond, Ya., FROM tPIER 21, N. R., GENERAL FOOT OF FULTON-STREET, 1'or Norfolk, City & Richmond. STEAMERS GO TO AT)UCllMO::riD. Connecticut TobacetJ, J.ND AGElfTS J'OR S.!LE Or ,_ ?"/ JU.NUFACTVJlBD .lliD LEAF TOBACCO. EAST HA}:l.TFORD, C,9JITN. 7'!:"...(;',..,...."' M "'"'"'"'""""" Colllllln11>ent.o ot M aollctted. -pr All orders attende with dispatch. IU.llV&T. .niO, D. BUHr. JXO. lL WlLLI.&.IIS, 82-fi8 82-118 .... R.,.,. T. OPILDn, OO.Nff. NQ. 28 BARRE-STREET J D BURN HAM & CO Baltimore, :a::d. ij;.obatto' & lr.tJdUtt .. :nuracturor .. nd Deatera I>W>II klndaor 'l lF DEPOT--wJth GJL Ax & KucDJ.En, Noe. 17ll 133 nm sTREET, Tobacco, Snuff and Cigars, d L Wtwce' GUN ll-68 LYNCHBURG, v A. -.il.so- THER, Leaf To. bacco CENERAL Will give hla penonal attenUon to the 1ill1Dg of orders C M h t for Vlrgtnla. Manufactured and Leaf Tobacco. 82--68 OillilllSSlOll ere an 77 79. Asylum-street, I McDANIEL & IRBY, 12 -64 HARTFORD, ooNN. ,., No. 90 Lombard-street, TOBACCO ESSMAN & HAAS BROTHERS, (one door west or!o:xcbanseptace,J DEALERS IN -BALTIMORE MD. CONNECTICUT sr advanoemenld made on con,'t;;nmenta t.o Seed I ea f Tobacco :r .. H. Idl.:.. LYNCHBURG, VA. AND !UlA!!'runl:RS OY I WM. H. & BRO., .. "Dfi,..., } U-118 0 8 MANUF .. .. 'com, .. ... co..... "!" ......... t Foreign and Dpmestic Leaf. M'CORKLE, soN & co., IIARnoRo, coNN. AND SEGARS; M". B.II.a.A8. .&. LS01 1.QEKT! FOlt m:l ULE OJ' CROCERS BV"Dnmch-IIAASI!1 THOMAS' HARE 'W'BOLESJ.LB DlU.LSR lN ALL lUND8 Or FOREIGN AND DOMESTIC Leaf and Manufactured TOB_ACCO, SNUFF, SEGARS, ETC., lfoa. 474 a.nd 503 N. Second-st., 153 a.nd 155 Noble-st., PHILADELPHIA. Apnt for G.&.IL 1: Ax's Tobacco and Snulf. 61 SMITH BROTHERS,!, SEGAR MANUFACTURERS .UiD DEALE118 TN SEGARS AND TOBACCO, No. 121 North Third Street, 33-58 PHILADELPHIA. J. RINALDO SANK & CO., Commiss._ion Merchants IN LEAF & MANUFACTURED TOOACCO. No. 31 N. Water-st., and No. 30 N. Delaware-ave., J. UlNALDO SANK, PHILADELPHIA. STATES BONDED WAREHOUSE. Con oignors can rot'wa.rd their S tooks 11 IN soMD,11 whbout prepay inathe G.overnmcnt Tax. 57 COURTNEY & SON, TOBACCO A11P GENERAL COIIIS3ION IERGHANTS, lfo. 11 South Front Street;. PHILADELPHIA, PA. .a.:Jao, 6/i South Ca:r St., Ba1u.-ore, m:d. 9 RODRJtT ..-:JiDTRONO ..lND lllJ>ORTP:R OF MEERSCHAUM AND BRIAR PIPES. NO. 82 WEST IIECOND STREET," 42-G7 CINCINNATI. J, P. IP!:HCI:. 1 kl. COL'nR. SPENCE BROTHERS &I CO., 01' Fine-tnt and SJnol .ting TOBA.CC09 D1r.l.l..R8 nf Plug Tobacco, Snuffs & Cigars, No. 62 East Third Street, CI.Jt'OI.Jt'.Jt'dTI, OOIO. 208 BOD MANN'S Inspection&LeafTobacco Warehouse Nos. 57 69, 61, & 63 Front & 62 64, & 66 Water bet. Vine & Walnut Streets, DAILY SALES AT AUCTION AND .&.'1' PRlVATll: SALE OJI VIRGINIA, KENTUCKY, INDIANA, MISSOURI AND OHIO TOBACCOS. D. HIEATT, CHAS. BODMANN, 19B Inspector. Propriotors. CASEY, NOONAN & CO., Commission Merfl'hants FOR TUK iULK o MANUFACTuRED TOBACCO, 2f'J Vine-street, J ... 1 Noo .. n, CINCINNATI. James D. Cs9ey,} W. E. Yager. 20:; f!li.O RI!&...,.,.. JOSEPH S. WOODRUFF;. Segars and "Tobacco, -;o:.AXD Jlll'ORT.IRII Or &'co:.. EICHHOLZ BROTHERS, Ci[ars, :ror the Sa.le Purchase of LEAF lit JldAlrUFACTURED TOBACCO, Ea&abllahed 1844, Anderson'& Wmhoose, wr. 8th & -canal Sh., ri 8< RICJD(OND, VA, IN t Connecticut S.eed-leaf" TOBACCO, No. 233 State-street, HARTFORD, CONN, Orders for the Purchase of Leaf Tobacco, MEERSOHAUM & BRIAR PIPES promptly and carefully executed. AND ALL SMOKERS' ARTICLES, 1 122 Street, 53 West Fourth Street, 8ft. WJ.Ll(fl' !N9 Vllf_.IJ'I'9., CINCINNATI. BALTIMORE, l!ID, n S,oedal atlentlon pa.id lo tbe sale of OIGAIIS TOBACOO, LEAF TOBACCO, OA.Nbi!ED GOODS, a1-'well aa 8-enerally. Uu TO u ....... c. D. DeFord-& Co., B. J'. Parlett kCo., 1 North Third-st., & 1300 North Frollt-it., G. S. Wa.tte & Co., Fendrloh L. M. Beebe. Darby A Oo., R. Kra.ua k Ob., L. McMurra.y & Oo., Ju. l"owen A: ..lil::R EICDBou:, PHILADELPHIA. Sot Clabaugh & Hanil H. 8eheYerlJDg, 163 Pearlltreet SOLOMON EJOUB'OLZ. f 8'7 O, BR.l!DEUS. 111UIJGBUII De oN,Thayer&Co.,44Wate-etreet,New-YO>k. 17' BRASHEARS }l LAU(IHLIN & CQ BETWEEN &.&.IJS ..&.!I'D :RLJI, CJINCINNAJI, ROBERTS & JOHNSON, 207 -I, 1.. BOir!U\1'8. / L. H. SARGENT & CO., vvJ.J.J.llJl.I.OoJ.va Merchants, AGO ADVERTISEMENTS. Tobacco Works. HSCHILD & ADLER( MA-NUFJ.CTURKRS OJ ug Tobacco, AND WBOLES U.E DEALi:RS lN CHICAGO. 1Sll SU a constant 11upply ot All of To>. bacoo, also, Licorice Paste. Leaf Tobacco Porcbu.sed o.nd Sold on Commission. 180 L. AUSTIN, .BROKER lN ALL KINDS 01' i..Orders solicited and promPtly :fllled. 16-4 -SAMUEL VIRDEN, ljnchant TOBAC!)O, HEX!', COTTOlf, WOOL, LEAD, 6:&ADIB, mG:JIWINES, And Western and Southern Prodo.ce generaJly. No. 62 CoJIIDierelal Street, B'fTueeuOIIveand-Locn"Strtet., ST. LOUIS. II. POLl. W!!C. Y O'fT'e. PULS & OTTE, Manulacturer11 or all kinds of TOBACCO. .. UtO DR .U.R8 IN Cigars, Snulf, Pipes, and Smoking. Tohm, No. 106 Third-st bet. Vine & Locust ST; LOVIS, IU:O. Our prloclpul Brantls are--ltldorado, 9 ln Nat.. LPA.f; Natural Leaf, 9 ln., Danana J'lg.; Ca.vendls!J I) iu b::r cellior, l1alf bright, 12 in. '188 0. & R. DORMITZER & 00., DJ: .. LtlRJJ lM a. 11', SPALDtwG. W.D ... ..._ .. co., LOUJIJVILL:I!:_, W.NOIACJUURS OFITIIE Xout ln to t.be Purebue and Salt OJ LP.II:.f li-1'1 L011l! FRANCO. FRANCKE & ELLER, TOBACC 153 llwn, bet. Bullitt BDd LOUISVILLE. KY, ParUcular attention _paid t Q U:le purchAse ot Lear aM. Tobt.eco: Oonaignmenb of Sega.rs, ltfanufaclured. aud Spanbh !'obacco, aod all lUnda or Seed-leaf, eoDiti.Dtly on baail ud. reapecttully sollcl\ed. ; I I 40-92 ROBINSON .t. WILLETT, lU.."fOJ'A.C'J'I.lRDS OF aVDI' 8TJ1.E .urD 1112M3IPTIOa" 01' PLUG TOBACCO, 141 fl: 143 Tblrd-otreet, Loollvlllo, .KJ. Wubtngton NaTY Pound; Perry do. ; Decatur 4a..; au.. perlor do.; Black Hawk do.; PaW Jones do.; l't1JarOit Honey Dew, do. ; Aromatic Long Teo1 ; Superior, do. ; Fruita and Flowers, Navy Half Poundl. BEN. S. BOARD, Tobacco Broker, LOUISVILLE, KY. Orders for Leaf and promp\IJ fllled. BEli'liRliiNCliiS: Glover & Co., Bocme IJ'obaceo W&relleue1 Louladle, 1[,, 8Dn.ti 4: Oo., Pickett w-K .. Pbelp. C&ldwen .t Oo,, Lonisvllle u u u Rooa.ld A Bro., Nlql.b-Btreet u u Andrew 6'ra.ham. LbulsvlUe, Ky.; Jaa. T. EdmODdl, Loul. ville, Ky.i....Geo. W. WlcksJ. Loula:vWe, Ky. ; looddT A Bow ard,. New4J: ork; MWTell, llllrtlth .t Co.1 Ne-York. tN MAYER BROTHERS, IUJIOJI.lCTIJKUS 01' DOIIQTI(l .&.Ji'D IUPORTDS Of n4y ..... WALTER K. MARTIN & CO., (Fonnerly N, M lli.a'M1'1, SoN k Oo.,) Established 184(1. TOBACCO COKNECTICUT SEED-LEAF Tobacco Warehouse, 159 and 161 Commerce-straet, HARTFORD, CONN: BECK & HOLLSTEIN TELLER, ANATHAN & CO., (Suec..,orstoO.LcLJonu.&Co.) Tobacco Commission Merchants, LEAFWHOU .. TOB.ACCO T 9 C C 9 DUJ..ti\8 Df Ohio, Kentucky, Missouri, & Virginia Leaf Tobacco & Cisars, SEGARS, For the Sale and Putchase of Lea.t Tobacco. Shockoe Warehouse, Riohmqnd, Va.. Receive alwa:n the finest eelecUon from Ult crop1 of VlrVW.ia ODd Norllo 1JS-N Particular attE-ntion paid to the purchase, packln,;, and eurlng cf new leaf on com.mial1on. D. M. SEYMOUR. -/ DEro o w. DECK.., CO.'S TODA-acos, "" Commission Merchants, 67 SOUTH STREET, S E G A R S U. 8 BONDED WAREHOUSE NO.I, 28-67 Balt1more, Md. 117 lfORTH THIRD STREET, No. 46 Walnut-street, Plug, Lear, Smoklng Tobal:cot; Domestlo and Bnan1 CINVIN:NATI. Clpn tor oalelow, on conals=eot. 41-93 :J?JU:&AD-liLl?H!A., Liotral Advano" DD Conolgnmentl, !101 / Leaf Tobacco smoking & Chewtna Tobacco, -.wo' and All Klnd8 or 201 MAN-UFACTURED TOBACCO. No. 138 West Columbia St., CINCINNATI, '0. ArtlclcR, 120"'Nortb Second St., near Vine St., 1TT ST. J,OflYit KO. .ili'D 11'110L&!UL11: DIULUS L'f All Kinds of Smokers' Articles, 204 Fll'THIT., l!DllllADl'ST., L?uisville. Ky.


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.