The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Added title page title:
Leaf
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
Tobacco Leaf Pub. Co.
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ; 36 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00034 ( USFLDC DOI )
t29.34 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

' co,..vmnoJ.Tton trom our reaclen, eont:a1a1D& ii or toban. Robt.klkek J: Taualg 256 DeJaney. Rou, Storms & Oo., 206 aud 208 Pult.on Samuel, L, 181 MaldeD Ian e. Aug .t Co., 216 4: 21T Grand. Joseph, 246 and 248 Canal Sc.hmltl .t Stonn, 181 Pearl. Seaman, J. C. & Co. 191 Ohambera. Sml"h, Cl!u. D, 854 Bowery. Btr&im, John ol Bener. Watta, H. H., 1s Bo"ery. Wbltlam & Lawrence, 895 Pea.rl. UlPOBTIBs AlfD DIJ..L:ERS. benhelm, PaWlt.sch. & Co.,45 Liberty B&tbrtr .l: Dunlop PnrL Bondy, 0. &; Bowery. Oetoll, n., m Chatham. Deleauer, W. 158 Water. l'laher &: Nelhelael, fi8 Cedar BB. 195 Peart. Knoop, l". N., 181 Bowery. Lacllenbruob, N .k Bro., lU:S Water. La&orre, B.. s., 18'f Pearl. Lee Pearl Br'od1en, 84. and UK BowQI')". M.c0alil1 John .t Co.11tl Greeawlcb. ;varcu.., Aleuodw, aa.d 8t Boirery, llayu &: Oo. lM ProaL. )fayorga, J. ii., I' Cedar. oBeadJ &: K.Wln., m Bowery: Kert.ens, P. w 71 r-ex. o.=aa .t lltrld.lltl Water. -lr&ld .... Bro. U6 w ... r llolomoo, iL .t ._, 1iiJ PearL 8alomOD & mlu.. 14.8. Water. !he. ObU. 1'. lEi' "ll'illboelw', P., Poad. UlPO:aTKBS OJ' .ETC. Ikon I Slefkeo, 61 Maldoo-lane, utb_, Wtll1am Co. 2S and 80 Llberiy. utmann BJ'OI .t Gl llaldeulaae. W&r, o.car ll, 90 Water. Lobe 1:: Pogeobul'g, Liberty. 0., 20 Libetty. Zeller, P_. M., Ill Grand. ..L 1Ul(Ur4TU&E;B8 Or OU.SOIU.Uirl PIPEI. .t Son, 8 John. DO'O.RUK OF IU.V .lJI.&. ClGD. lcb.werln, A. A: Oo., 61 lkoad. LIOOBICE :P .1o3ft J'rJD(ll&, A. P., 101 Water. a.mes, Walllt .t Co., 29 & st 'South Qnmd, r .t C.rero, 118 PeOlrl. ],eonlaP, W .t A., tiT Ploe. Jilorrla, B. 14., 9St :Pearl LlOOJUC& POWDER DEAL&Ri. WeaVeJ' & St.trry, 161'la&t. 8:UDLlll' TOBACCO .' Uode, 1". 0.1 76 Oreeo.wich...Ueft. TOB.WCCT PBUI. Q.uarte .t Co., tM honWtreet. JUJ(U!'.J..CTURUS 01' CIG.J..ll BODS. ltallenberg, J. H.,126.Goerlek.l 'Wicke, GeOI'J'fl'1 26WllleU4treeL. 1Ulfli'J'ACT1J1LD Or 'l'OIU.OOO ftN-J'OIL. Crooke, J. J .. & Co .. 88 Crooby-atne. P Or SllOEUfG TOB.i.CCO. O.,l.S Waier, B.&.LTUI-. 'rOIU.OCO W .A.UD'OC'US. Betk & RoliAiD, 8T !outh Ga1 ... L., 5 Co. Jlo..J'Oro, Cll_arlea D. k Co., ST lloolh Gay. Glllte, JAWs, TCI lknltb. Cbarlel. fillers so ld in J.ND 1 small lots at 5it-4 6c. o SEG .A..RS .. Cpmmission llerohft'"tt:a kinds l!een vr:y .,, qmet, and no trfulsiiCbJ)ns of IJDPOrt&nce are t .&NJI r 1 "o.1 rcpprted vecyfirm ll A IF 1' /l!iill li' rf. BoW1WI o. B.uft, I '1 JU:"WYP ,&B and. stocks vo. becoming coi!Si.derably .L: ........ ...., duced. w '1. '*- fH e t;)_ -and brlght, and W-'8tc:m N&Tfl\. wantin I I AS. L F ALLENStmfi SAJlL. A YBEB, SON & 00., ern blicht. U>d in bc;m.d. -........ Nos. 140 Pelirl-st. & 1061illteMt., r. llelr:York. (u.-) omc!n'nfloll.j llalf. both lk Q D. 0 0 0 211'--81 id!48-f. ,.u,....a ud l'Uirtll. If Hft!e as are also lleand Twiltj;, W t T 0 B A ceo L (LdO Fr'!'(l/i.U to Alltrerp, 1 T.T.9ULLn-a&-....., IIO IJJnli:Y-11:, .ANI>GIN!UtiL. .hhps,,35 j c M h J ca., l2s. pd-, r 1 sur.r.tiu. :ttuihit& De 1'0BJ.CC8 .111 BILES OlllllllSSlOll ... It.>. "31 Broad-street; 'J hlge.-Bills.at tri D To-rJ .tcn'o P-TO;:.z ... NO 5 (IM-4) 'iiiiW-yORK lO'Tl a 1084 1 0.1.8,1 0.00,1(8) o:103 Plllllid eL. 1 ..ND OTUR IUUJTI. BIDUTT D.. 'rUNifUA I 8 6 a.86t; Ams_rdam, 40} il40f ;,Jifem .. *' .wetlk:-,..,110 .................. I bl ,Jllldl. at abort llotilll!, bj ... ... ,.. 1)1! USER, '37 PE llft.-e'ftn!lli"'. 'lSi 'I' 19. I nail-...... .... a,ltl lbll ... lf':8'!'-YORJ:tl-' AMTN- co., Tobacco&Ctt\t()nFactors. j, ;; ....... 1 1 1'0 ouJ 1 1 R .' bliiProat -If. Y. T l. .;.. n ... .,._ .t ....... l 0 "WllOI>II,t-+J.a PIIJC!'&, l There wwe"lillipplll"tel KIMI-lli--o-t,UI.olllllr -'>. Qu.JUU, uv._., lUlu VIIJI1Ir& GoU.. a- t!Wl1 J!f U. rq"--, 1-, L. !* .. Eo ,1806 ll8 Lea Tn""'acCct Jjfo. 45 ,wa m: Street, 1, Bokdlo .. ................ -@-hhd&, Pl,os9; 6 Dn. __ ..,.,..., .Cru1 "v J:tr.,}, I'Oll. TD MP f111 ..VIMoltrl.-Oommon""""l']'4rledLoaf1 @11 @nles, tUiO total, t81,aoo. 01. 170 w..-.... -. .. .M>S. w-, CJ..U.ou.. ..-os. or MedlDill do. 11 014 -.r:: J.N:J n,O. .. -......... w. ALBX. Buo, v y I. 08 Be.. do @lG @B uW. N. A 0. Um. h DW-Y 1--'-0oo--..-. ut .now-ora... leafand HOY 4 co, .. J!oiYo do: 1.--o ... -'80 Ws., tl6oo. -.....,..,.. J tr & CO Comrnul&Um. Kero"L"anta. vg,..,.--.. ..,..d, .... .... : .. IIJ@ -Bri-uw. Weat Iri-a hl\dll., 1 OOII:tXITIUUT 81mD-IJ:Al' .llo .DJ:a.t\o .IJL.t1J.1 ,1 1"12 'WA'I'BB-IITliEET Jll '"' Commoatup, ............ ._@ 4t-case, $8,0; 2920 his. mf., "-6'T JJiill! ... S1. 01 lltiJ I 26 Pearl-.treec, Good 011d 1lilrrJ 1-., ..... 6 .o It _.,..._,_...., C,om.'fi"\.\.'lt'lt\.0\\. K NEW YORK'o,dlnar Loaf,.. ... !; JJriti.-1!. lba. lfi39. au c. .. (10M .noll) DoMtl c-. II m-YOR -.. --.. ..... .. 11 lot-@---CuOa---4. bb ..... ....... _,.. I'""' 1'-. -r., _.,... !......-...,.._,.....,_,. QA"D"Dt'"\T.T, ._0..,. a. """' ,.,.... ...... ,.... l< -1!11-...,_ _...., '""' .,. n Collli......... btch Genu U B .Di 1-.-.uuo.,. l'lile do., ........... 16 !u :: $1612; total, taS.U. IOtckeU., Tem. Co., N::.rih 'l'bl.rd. .8lllltiL lit North Third. Blolita, A. K., corner Tblrd and Bu.tt.onwood Tlllllr, Anaihan & Oo., 111 North Tbird. Yu llcUiek, D. A..!IIOB Oh .. tnut W!Wbaua, 1il. L., llO North J'ren'-PITTIIBUJlQD, P A., Grader, Jobn, 1l91Vater. 1enklnson, B. 4 W 8 J'edral. PROVIDENCJE. K. 1. Grant ,tOo Uf Hl&ll ... reet. II"ICillii.OND, VA.. .. 8.1 & Oo., Bell ll.S, Go1'D.or-street. .Dibrell R. H. Banoyo .t Wlllla.,. Londn,D.B. Mar1ln. w. lt. & Co. NeaJI., Llll&h ,A; Co. Pe...-l,A .tOo. 1?11\d)lloll, B .t ir. T. WU.on, N .. H.l .. J KOCJDD'I:EB, N. Y. aOg&ell I< Kimball, 4Uiam. 1 JtT, >L&"lJ., 1110, Wm. L'., Broker. Quwreii.L o, ou,. and 68 Fourlu. "'EWCOMB. 10 (gj 16 CJIIUJINNA.TI, .J"an. do.-Salea at Horris Ptmm"Vl1lania &ed-lea:f.- Colnllll. ssl on Mal chants WARREN NEWCOMB & co.. ...... ppen,nomloal. .............. 20 @ 25 & Chalfant's during the w. the '\! mttt'tttt do. ;:. 19th inst., 3'7 leaf, and 168 bxa. liH -" fti.U' ''"'"'-" YH't Running lots. do ................ 10 @ 18 bxs. Ohio seed-leaf sold at $8 a $8. OhID W. H. FREY, DEAL'U ..lND OO!oiM1Sl!ION. liPCB.UI'I nr Jraf $12; 6at$16.76a P.breScw.w:ou Weslern, tound, .......... -30 @-116 -@--16448 ; 146 pkgs. licorice paste, Talue $ 242. Connee&lcut.tHatean40IIllollee4JeacTo '<' w-...:. '"" BA.LTllii:ORE, .J"Illl, -Market for TOBACCO NO. 116 WATERSTREET, NEW-YORK-I II. PI!DOO, J B1C'RU NIA roaACCO wt or PRINCE & BACHRACH, JUnl'lorouu cW Plug, TWist, and Fancy .. .10 J.L86 ommillstou WtrdJBU!ll No. a49 Pearl -6! GAIL, AX & 'KUCnER, Jobacco and Commission House. DEPO'POP G. W. Oli.IL & X'S w,'NUF.ACTURES, .BA'LTIJIIOR 178 & 175 WateratMet, l -, o.:x: xm'G & dd., Tobapco-FaotOTs No. 24 Broad Street, 0 lir TR'?'\L J. lidj riC":1 K s.uu.A. NEW-Y0P.K JONAS, ISAAC & CO., ,AND DOMES/10 I:1E&F :,I'OBACCO, 178 WATER-STREET, NEWYORK. -ceo, whlclqlll be oold In quaowto 1 pure n. ll S C H U B A R T & C 0 1 NANSON.._ OBER & CO., ST. Lome. 'V H LEVI"'" VlfJ)Dia, ont of oruer, .. .. -@-821@--C111or manutaoturera porttcularl:r favorecl. OBBR, co.,NEWOm.J:ANB. 28-l>l JU,, .L-.' New-Yorl<, oound1 ..... : 671@-'S "Cran-. ll, OIDIDISSIOn ere an I .... birds.; Wntts, Crane & Co., 5; R. L. Mllitland berry," at'T1c.; 6 cs. "Our Jewel," bf. poullds, ilD nJW.ER,. .ll.L rnms or Cotton and Tobacco Factors, & Co. 11; Sullivan, Murphy & Co., 1; Krem-at Soc ; 9 three-quarter bxs. Jolm Farrell s LEAF TOBACCO, AND 1G2 Water-otrcet, Newtork. elbJ>rg & Co., o 'o; w. ;Rickers, 20 pkgs.; P. "Virginia" pounds, at SSe. a 41c.; 14 threeGeneral Commission Merchants, s. Hawkins, s ; J. ]). }'vans, 15 ; G. W. Hillquart11r bxs. John H. Goodman's (old), at St. Louis,124 North Second street.. J :No. 1'78 PEA.KLSTREET1 lllemphia,2'.!Adanl ,.ttoe. & Co., 10; Weil & Co .11; Connolly 26c. a 2'Tie.; 2 tliree-quarter bxs. ohnsons IH$_ NEW-YORII 81 'HT & Co., 9'7; li. T iennao, 6'T; Gail, Ax & (old), at 8lilc. i 10 thne-quarter bxs. "Peak$ -...,.. General CQmmission Merchants, NO. 4.1 BROAD-STREET, tl' NEW-YORK. l'l'2 /o., 4S.l00 NEWYOBK.

PAGE 2

TH:E TOBAOOO LEAF. L-18 uacted of sources t.dditlonal Havana are of a different form from tho3e U at tax them, so rase th e r pr ces and thereby TO "IVBIOJWIEBB A1lll ADVERTISERS A F N, .. t le&St one h11 &lid could not fail to g<:Ve an wan I h el t t d \ make all consum er3 or them pay as -aities pos HOOKEr. H mcrease of refeDWI. The .. --"" auu rent or whatever we m ay cal the payment 8 blo we toto,tellle racta M uf t d T b ...., .,.., .. -fttles Will L-dem--ed by tho9e who foVe ec ro ype -., .. ha-e ._ ..._ ___ the to the ex BV IDENCE OF GBOaGB lOI OLO'IJD Tilen prlel! to ceo LBll'lB for an ao ure 0 aooo, claim also that wbile 18 maue 6 '' w ...,.,.. I li due to exclus1ye advantages of 110il t.nd theCOllillry -per year J>& lDadvance .... .,...... f tent of a tot&! de-..._e from established George McCloud exammed.-t.m a po ce Tl'!'.JIO'I'IIIl8 toe paw 10 cents per annum .a:v.&ll.&, San IS -Kt.rket continues dull, and sales r.re reported of only about ilOO bales mfer10r IDlers at $10 a-$11 per qtl L01!1-N, .Jaa s -Our reports of tbJS date are w thout newa of special Importance and, owing to the crowded state of our col umns, we omit them bll next week IHM DUlY o DIPORIKD CIGAB8 li:&'!TINO OF CIOAR 11AUB! AT THE TURN HALL. pnnCiple 10 legiSlating other bl'IDcbes o Ch bt.m cl maW. P'1!Dl orJeart?&bllldvauc by tho aubh to th d ,....,. In cases Tobacco Sir IS a ape ofllcer, I arrested Kitaoherl 10 at 1 h scijber 11-. thS country 8M and honorable business that the present sys are as truthful as those you have summoned nd I have be en told t:m of stampmg cigars be thoroughly re to your &Id vised that additional safeguards be prov ded I Tobacco IS an art cle that can be used d, d d m the natural as well as the manufactured aga nst counterfcitmg and frau an ec s1ve BUL DlNQ (SECOND DOOR EJ.ST 01' WA..tl STBD:'I') 16-ISS l!JEWYOB.K. Tn Journeyman CJgar mt.kers held a mass meeting Tuesday mghbtthorTum Hall for !he purpose of takmg some aetlon m reference If the llmif on 1mported c1ga!'t! whicH under the preaent tax system 118 s alleged can be 1mported chea,per iball' they can be manufacmeasures be taken to render the mspectiDg state and when the manufactures are taxed serv ce prompt, effic1ent and trustworthy consumers, esp001ally those m the country Without these reqms tes the best devised will resort to the raw material, and dishonest laws w It pro:ve but a dead Je ter .The too mt.nufacturers will e:vade the tax Both shollld s ecret soc eties 1n "h ch the war was con cocted that the Southern leaders schemed to conquer all the co nines that have such natural suppl es as that of cotton and set the ol\ n pr ces upon them and bus lay the whole world under contr but on to c r Southern Confederacy Tl e r scheme wns n tb s respect JUSt such as e cry European government or tell gence would approve a d practiCe hod t 1 owe!' over tbc tc r tor es Artd tbat-w&-hsve hitherto neglected the ad. vantages of these natural commodit es only proves that we are not astute m all thin ...... riiiCDB, llan-W> XAMTNATION 01' BKILE liYLIC FISCHER & RODEWALD, dency of a law under which evas ons are the be prevented. the rule and payments the exception we need II In a death grapple like this m wh eli not pomt out Under the present Jaw we the nr.tJon IS engaged w tb msolveocy when have hllfll"(\ I( stated by the best author1t es 1t IS calling upon e:very man to g1ve h1s mte, that 11 ree fourths of the stock manufactured country people have no more ngl t to use toa.nd sold escape the tax Saymg nothmg of baeco m the natural state than the -ftaldentli' the demorahzmg effect of th1s state of tbmgs of the c ty have to manufacture 1t.and e:vade upon the commumty wbt.t shall we th nk etition had beep drawn up to be pr-nted to Congre!lt to m cnaae the iari1f 011 Clgt.l1l, so that the workers may be ena.ble compete wth the Importers. Tha object of the mectmg was fully uplt.ined 10 Jilngliob and German wl ereupon 1l111181'11. Froelich Plate and McC&be were elaeted nee presidents and Mr W ll am honest m:mufacturer for the support of the lli The Government calls upon the mt.nu counterfmter &nd smuggler-for m reality facturers for tbe tax ,t stands face to this s what the present operat on of the law face With >t calls upon them alone amounts to To expect manufacturers to there IS no m1ddlemt.n between the que s t on contend w th snch competitton JS absurd t.nd IS not between Go:vefllment and producers the sooner the Government abandons tho ex or between Government and specul&tors It IS pectat 00 the better for 1 tself and con between Govei'IIID.ent and manufacturerscemed. and manufacturers by virtue of their respon amenable to !ant on and both of the second now escape. waa appomted secretary The Cbaii'IIUIII then submitted the petition till be J1l8HIIted to Congress, callug upon that body either to reduce the lax on mt.!)IL factored cigars, m to mcrease the duty on those unported. Tha meeting wa& r.ddressed by Mr Froo lich, who suggested tht.t the nerease of the 4uty on cigllrs by Congress p the only re medy 1p the case As to the great question of taxmg the SJbility are enbUed to every guarantee that wbJch has been so extensively d scussed cal) be thrown around them They should dunng the past year and wblCb IS' still have a perpetUllllien on tile entire consumv warmly mootea 88 our columns show from t on of the country They should dictate week to week both the advocates of the af. what m1gbt be used 1t s mdefeaSIWe firmatlve and of the negative are certainly r gbt under the c rcumstances entitled to the attent ve heiU'IIIg of Congress IV While mt.nufactured tebacco ID e:very It IS frequently urg ed by the oppos 10n that 1t would he d fllcult for man facturers tu carry the tax along w th the r stocJt but 1t has always appeared to me that wh le tt was mcumbent on us to be somewl grateful for the k nd sympathy thus mam rested for u s the oppos t on would se rve much better by perm tl og u s to carry t J2r a I ttle wblle at least It would be vastly eas e r for us to carry the tax than to carry our stock and let knaves carry our c u stom!!rS Th s fuct will ultimately become clear to the lrr August Koch moved the adoption of the petition and that the same be s gued b;r h t d form IS taxed no man should 'be-allowed to The of the affirmative as F esen e dullest It takes t me. ts arguments w th gr"'l;t ability and'cogency taste a morsel of unmanufactured tobacco m and 1 t embraces m Its ta.nks some of the most any form. tile members of the trt.de present. Kr Beep aupted that the obJect of the Cipr makers should be more fully explamed m the Pftition to be tQ Congress Some apMkers suggested that Congress ,ahou1cl' be req010Sted to transfer the tax on Clpl'll to the raw wb.eu rt was stated that there 11 not t;be shghtes\ prospect that mftuential tobacco men of the country St II V On every pound of tobacco rrused and It can not be den ed tll.at a vast maJonty of consumed n tliS country the Government tlie entire trade hold to the opposite op mon first to the extent of the tax sought from it and disapprove of all r.ttempts to transfer and the mt.nufacturers second have a pnor the tax to lhe lea They cons der 11 not cla m and whatever mpaus the value of only Impolitic but Impracticable that cl&Im defrauds the one and robs the pfher will adopt such a T e CONGRESs' 011' rm: TAX QUDTIOJf tarift" ought to be mcrcased or t e trade tuE rollowmg are the moSt recent move would be ramed 'l!'llhin twQ mo tbs. I;llents that baye peen m Congress on Kr KQC)J. and others obaer'ed t)v.t the this question duty on IIDported CIJII'II s ould be doubled Iri the of Representatives on mo The petition as presented was finally ado11t tion p!Fk of Ohio t was ed, which was then signed by the members "ReaJloeil :;mat the Oomii) ttee on Ways So.e-were then tall:en and Mesns ])e m s tructed to nquire mto the .inliiJII U\ Circulatlo of the J>eUI n expediency of reducmg the tax ojl common for mgnt.ture by the membera.of' tlie trade cigars and manufactured common tobacco The followmg 1a the ptlticnr On mobon of lfr M ller (rep ) of Pa a T eM &!Mate an4 H-l>f reSl>lutlon W&S adopted utslructiDg the cor f tu Umtoil Btata m ttee on Manufactures to mqmre mto the Tbelollowmg petition IS respectfully rec expediency ot r cport mg a b 1 ll graduatmg tJie ommendedforyourconsJderaton Your pet tax on egars manufa c tured and sold pooers abow that they are engaged m the the U,ruted States accord ng to the quality tr&de of c ger makers ana thal they ate n a depnved of the means of 1 vel hood by ret.BOn of the mcreued vafue gtven to do metrtic c1gars by the cost of matenal and tho mternt.l revenue tax wh1clr enables Iml!ort erJI of Cigar& to undersell the manufacturers (of t. good qUt.hty of c gars. And your pet ilonerp.il:e'!Jieelfully requeat that rour honor able body w1ll t&ke such action m the matter as may seem to you meet e tber by the re duction of tax upon dom9shc c gars, o Cll@.ll8 of dutY. upon 1m[li>rted Cigars t1 ereof On mot on of Mr Myers of Pa n1ttee of Ways a d Means was mstructed tO nqu rc mto the expcd ency of so amend1bg U e Internal ReYenuc law as to l evy a tax on tobacco m the leaf It s reported that the manufacturers arc makmg great to haN the tax laws mod,i tied to su t thelt v ews OUGHT TnE OOVERNllEN'I' '1'0 TOBACCO BY RE!I.OV NG THE TA.I FROM THE MANU I'ACTURltD ARTICLE A.ND PLACING IT DlliECTLY Oli TUB I F.AF lN THE ll \.NDS OJ' TttE VI Every pound raised and consumed here while mternal revenue IS a necess ty should be made amenable to taxation or the treasury w1U be cheated of 1ts aues and the prerogatives of manufacturers shamefully n frmged. vn Whether a large or small rm tenuo would result from these limitt.tJons m com mon JUStice these safeguards belong to the manufacturer In no mstance so far as I am mformed yop say !S there any t.x Ja d at pre sen t n ether Grat Britain or the Un1ted States on an agr cultural product m the hands of ).he producer and m 1ts natural cond tion You then tell us that the tax on hops m Great Bntam 1s about five cents per pound and that the tax on malt s about siXty cents per bushel but you do not tb ok th1s a tax -e n ngricultural products becau se bot! of these art cles pass through a defin te manu factur ng process before entermg mto the general of the U articles of commerce .It a man should tell m my l shtrt was not a shrrf because 1( occas onally went through the bands of a washerwoman I .should laugb-d coqld not help It. 'l'i'icre was a fellow once "ho set great value on a gun m b s possesa on because he had owned 1t ever smce 11 was a p stol People some times sm le nt h s log c They ought not rn The th rd lll admit o( spec al prom nencc Here t s d SJO ned from ts antece den ts Indeed t bas been aSSerted U at tfits was the real ObJeCt of tb s Coope r Institute Convention Cheap Jack the be1 o of D ckens t Christmas story says There ore ma"l thmgs n th1s world wh ch a e hard to 6e born e but the hardest of all s to I vc a .cart, 11nd have a cross w1fe fljng>nq la-nqu41Je a.t you E N you hoyo been fl ng ng 1m guage at us I have done and 1f want of argument or undue levity has my Jucubrat ons no d srcspec bel eve me was mteu & Falk e c stan pcd by a Un ted States spe.ctor J oa v the sheet of stamps I lave produced for the first t me on last Tues4y at the tr al tb s court I never saw t be for e that I have no mark on th s s l ect I know 1t IS the same s he e t I saw on by bav ng t n my pocket ever s nee To the Court -I 1 ave solper ties of thiS LIQORICE, which, bemg now brought to the highest perfect1on, 18 offered under the above style_ of We ate a SOLE .AGENTS for the brand F. G. .Acknowledged by consumers to be the best m the market .And for the brand of Stick G. H. In all respects equal to CALABRJA OOl1IEZ WALLIS & CO 29 k Sl SoulhWIDiam St EXCELSIOR MILLS PURE POWDERED LICORICE, Gum Arable, OLIVE OIL, TONQUA BEANS, And other Flavoring! for Tobacconi.ists use for aale by WEAVER & ST'ERRY, Importers TOBACCO, 2g 81 NO 76 SOUTH CHARLES STREET L-I-:-Q U _O_R_I_C _::.:.:.::_::_:_::__:::__:: BALTIMORE, MD E pASTE JOHN K HARTCORN, A P FRANCIA, MAHUP CTUR 0 Importer of L1quonee, FIME SJEGA:JRS 101 Water Street N Y .II G k .1. C&hl1l .t Oo XX k JO br&nd3 a tot oupe rlor quallt,.:Tor l&le a& lowest ma ratea 21-m2 NO 193 PEARL-STREET, NEWYORK. CHAS H BROl.:ER N LEAF TOBACCO i.JID SEG-.A..R.S, 193 PEARL STREET UP STAIRS, TBOS DOWSE & CO., BRODBI Ill Manufactured Tobacco, NO 94, WATER BT NEW YORK LICORICE PASTE F. GRUND & CERERO, UIPOBTERS. 118 Pearl-street, Jlew York. J. C. y Ca. B.. R. YNURRIA. 80-St F. G. 0. W. & .A. LEAMAN, :BROKERS IN LIQUORICE TONQUA BEANS, ETO _67 Pin-STREET. ADAMS & OSBORNE, SUCOESSCll.S TO -No 2 Hanover Bulldil)& Hanover Square, :UWYOP.K. EADIE & HARRIO'n', Leaf a. Manufactured TOB.lCCO .lND SIG.lBB, 131 Makl-i.tnW, 218 Jt'EWYOBK. M. ERTHEU.ER, TOBACCO BROt!Rt 124 Water Sreet NEAR VVALL ST.., 1 B WJGJI'I' Buc..-ra ID -lo WlahL TIN JOHN "3. CROOKE A CO, TOBlC&ll FOJl & BOfll APS, NO 38 CBliiBY,.JT'ILDT, H A NT, :t.1ID Ill Leaf & Manufa.otured T-eo, 110 1U 'fl ADJH1B,BJit, :.mw.YOBK. Manufacturers F. B. PURDY & CO., SUCOJI3SOIIS TO HARVEY & HAVILAND TOBAdCONISTS, 10 k 12 FllLTOIIST, IIEWYORK, M&Duf&4;:taren of all kluda ot Ema OCT OnwuG aad 8KOE. lNG TOBACCO 8Ktrn" 8EoAu etc. De a ea la PVQ P ns.. etc 'l'be Branda they muutacture are II' one luoh Ill land Bell Flora Temple &nd Exqulllte N B. Would cAll the attention of &he Trade particular J to tbeir new n and of ... ,.a.oco GOL Gill, Un.urpa"'d by anv ..,,.. off..-td lo Ill 2!-ad.._ D DUMONT OB!. IER n; ALt. UND6 QJI' SMOtONC TOBACC01 Domesnc 212 Pearl St1eet, and Imported Near .Maiden Lane, SEGARS. 46-68 HOLLANDER, FLEISHER & CO Dea ers in all klods of Abo Impor en:: and Manuf&ctoren of FINE CIGARS, 142 WATER STREET New-York. ARTHUR GILLENDER&CO., 8tr0C.ISSOBS '10 JOHN ANDERSON & 00 I SOLACE TOBACCO, 114, 116, and 111 LIBERTY SIJREET, 121 CEDAR STREET A tbu G1 ender Napo eon B Kutuclr Jouph w Gra.) Jo sep h L. R Wood. Segar :Manufacturer, 76 aarclay-street, N. Y. A. larie UIOlimeni ot CHOICE SEilRS, BEADY POE JJII[JII[EDIA'nl UBll. Alway on Hlllltl JOSEPH MAYER.& SONS, the mfenor k nds of seed len[ But while thia Important branch of home ndnstry bas been paralyzed the mportat on of foteign leaf t.nd cigars has been largely mcr eased almoat quadrupled Agamst this su c dal pohcy the c gar makers loudly protest Tln!y demand that the be equafued between the best and poorest bran ls by making at least one addit onal rate for the latter-say five dollars per thousand Tb s reduce the temptatwn to evade the law adepts n finance yet I th nk tho1r warmest adm rers vould scarcely da1m that the ir theor es of currency were c&lculated to ero brace or bo applied to the letter postage stamps wh ch we were forced to use as cur rency not long ago When tobacco IS put upon the same footmg n respect or taxation that other commodities are then may the rnax ms of tnxat on Which have been found m harmOny With others be applied to 1l But so long as go:vernments m11 peratst m more revenue from It II Three years ago the same quality of tobacco for wb ch manufacturers now have to pa.y siXty cents & pound could then be bought for twevty five cents a pound Manufactur ng then, under p1esent c1rc um stances reqmres also a correspond ng o crease of the cap tal of the manufactumr What then P Th s accord ng to your theory The ent re manufacturmg bus ness IS thrown nto tu"e hands of large cap tal sts and th small manufacturers are broken up Observe how untenable seems your argument when put n this manner While many cap tahsts great t.nd small have left the trade w th n the past two years I ha:ve yet to bear or II smgle one who lias left t n consequence or the r se m the pr ce or l ea ( Nor would the additiOn of the tax to present pr ces mcrease the nu n ber of those Wlthdrawmg C1gar manufa c turers have dealt none the less freely n Ha vana .fillers dunng the last ghteen months though pay ng $1 50 per pound for what formerly cost cents per pound on the average. They ha:vc used them because the requirements of the r patrons compelled them to do so So long as demand continues It must be met by supply and until sometb ng transpires to make It to the advantage of eon sumers to bestow their patronage exclus vely on large cap tal sts, they will cont nuo to d s tnbute t as now about equally between large and s mall a d unt I consumers do transf er then patronage, the normal relations of the two classes fill he preserved Manu faeturers are the agents merely consumers are the motors 1nv1u ably That a tax on leaf can not d15turb th swell established pnn I understand you to say that you made all those p eces ? A I am su e that I d d not make tb s p cc (hold ng up o ne) the ork 1s now broken up m p eces I made some th ng 1 ke 1t but I can not say positively tbali I d d make t I know there were fancy cuts m the work but I do not remembe:r a s ngle cut or a s glc dcv ce on t I elect rot y pe the labels that are placed ms de c gar boxe t.nd pr nters employ me to umtato those lltbels that come from Havan:o. As to tobacco I doubt f we have a monop oly of the l ands that can produce 1t cheaply I have been c redibly Informed that t can be produced as cheaply m !Iungary JIS here If tbaflbe true we can not put much tax upon It but I see no other reason wh:r we should not tax 1t at least half as much as fore gn governments do J. S. GANS & SON,. TOBACCO SROKSRS1 INNES C. ADAMS, SEGARS,. I t; pie of dependence Will be apparent when the cond1hon of the consumer under that system IS compared w tb h s cond twn under the present The tax on chewmf; tobacco 1s nqw forty To Mr Bell -Tho labels that come from Probably there are other art cles of wh1ch we have vast supplies that will enable us to NO 86 W ALirSTREET T<>ntine Building, '".NEW YOBX .. BROKERS IIf Leaf & Manufactured Tobacco, "Leaf & Manufactured Tobacco, LICORICE, TONQUA BEAII(f, Etc, 122 Water-atreet, Ne-w York, NO 91 WATER STREET, uD WGAD.urs,} 01 w H O""'an. 81l!IEW YO:BE, '1'0 Gravterotreet, NeW J'.,..., .. a 48

PAGE 3

THOMAS HOYT & Co., TOBACCONISTS No. PEARL STKE.KT, NEW-YORK1 M anuf.Llhirers of a ll kinds ol .Fine' Cut Chewing and Smdking Snuff, Cigars, and Havana Sixeo. OUR BR.""NDS FINE-CU T CHEWINO r SUNNYSJDE, HEART'S DELIGHT, NATIONAL. THOMAS HOYT & CO., New-Yo,k. HOYT, FLAGG & CO., Louisville, Ky. HOYT, FLAGG & CO., Success ors to HOYT, BARBOUR & CO., 107 and tog Second St., LOUISVILLE, KY" Manuhlturert of the follo wing celebrateIANUPACTURERS Oll -SEG.Aa."S., UID DEALERS IN I.EAF TOBACCO, No.l76 Greenwich-at.reet, New-York. Our Braadl: LA IDOL i.nd LA VILLAFRANCA, 88-&1 And ether Bra.odl for Immediate use. T A. CASWELL, WBOLUA.U J.QilfT 01' BAGLEY'S DETROIT FIU..CUT CHEWING TOBACCO, 111"0. 80 lii"ASSAU-STREET, Ne-w-York.' DE BRAEKELEER & CORN'Ei..Is: M.lN.IJJ'AC'TUUREI O FINE SEGARS, AND DH.U.Bnl IN' LEAF TOBACCO, ...... I1nporters o Havana Se tos .. 1 94 BEEK!li:ANS'I.'REET.-._ D. F. CORnLTS. JACOBY, .MANUFACTURER Of CIGARS, AND DEALER]IN Leaf To bacc .o; 404i tM Pearl-st., eor. l[alden Lane C{TY TOBACCO 'WORKS. ROSS, STORMS & CO., lllANUFACTUJlERB OF Cut, Smotinl[, a1ld Plu[ TOBACCOS, SEGARS & SNU .B'F, 106 & 208 Fulton-at., (near Q,eenwlch,) X. Y OUR Ohewlng Tohaeeo.The celebrated brands .. Golden WeeiJ,*' "Moss Roae" ":ra.vorlte" "Gi-een JtlTtl' n I I 8Dioklq Tob&.cco.-'"-llome Cuba. Jibed, MUd t!moldart. Gramtlated o f all Turkish, faa.cy !4gh&1 "Blrd'1 Snnar.-Roee-acent.ed Rappee, CCUl-if'HI1 aod Sootoh. TDD DISCOUNT. Goodl Warranted Order Promptly EJCecuted, -SAURER AUG. SCHUL & 00.1 (Wle bel Gebrft.der LoLzbeck, Lahr,) IST ZlJ H&BEN DEI li1. 86 Avenue A i WILLt.AK YOI.LJ:li!B'ECX1 18 A:feD.u8 JJ; F. M. ZmLLU, 211 Grand-atreet.; F WAGNER, 1'T Bowery j J'. N. KxOOF1 18li BoWCJ'Y; D'Esrr, LA.DIJJlE'i' .. .,_.._Qr,liJII D....,..ot ;lrl, i!l'rno, WlUlom-t>. ...... .... __ WHITTAM & LAWRENCE, .... MANUF AOTURERS OJI T obacco;Snuff & Cigars, 395 Pearl Street, lll"ewYork, Have coru;t.autly o!' hand a. large aa,ort.meot of VIrginia Manufactured Pure Turkbh SmokiDCJ Imported Hava na and Domeattc Alto, ,re&.t nrlety of Englislh, French, German, and Scotch Clay Pipes. pr-THE: ONLY HANUFAOTUIUIIRS OJ' THI< UlERI CAN DIR.DSEYK 8HOKlNG TOBACCO. 2T-M D. H. M' ALPIN & CO., CEL'EP.RATED FINE-CUT . (Near Broadw&y,) NEWY e.Rlt. prDepot or H. Wilk,.. & Co.'a Tobacco Works, B<lmore, Md.-84 E. ROSENWALD "& BROTHER. DO'O:BTUS .AND JUXUP..lC'J'URDS o All Kinds Havana and Domestic .iliD Dli.LDS IN LEAF TOBACCO, 145 Wateratreet, (lf M. & E. SALOMON, llft'O&ftd OP. "" Havana Centyry ... Btand -Chewing, J.EAI' TOBACCO, Bn. Rose leaf Brand Chewmg, "" Cavendish Brand Chewing. -KD-TOBACCO, .a.. u.micKLE"' soNsPoRE!IT RosE fit t I u4ia 4ut t, A.ND GRAPE TOB&CCO, v. lT8 :n:AJtL.a:rBEET1 '-. Ira. G. B. llollll.er & Co.'s AJ;Derican Gentle_.....,.,, } NEWTOBJt. man. Maceo boy, and Scotch _..... ........._ ttl S N U I' I' EatebUalled 1850. J. N. KNOOP, G ...... B. Hrnu, New-York WUoltiO!I deale< In allklndl of Siesta Brand Smoking Eureka Brand Smoking. Genuine Snuff, S!]uff, High Toast Scotch Snuff, French Coarse Rappee .. Irish High Td"a'st Snuff. _I!D"If1!. N. L.t.waaOL 110. a. L E A F TO BAC c 0 Botabllallocll A The Trade are invited to examine the CENTURY BRAND CHEWING, c. H. LILIENTltAL, HAVAN;rnSECARS. which will be found equal fo any now producea. IWI ..... .- tl Import"' and D STAND m,tte, 8UJ 1s1 16 18 -& 20 CHAMBERS ST. NEwYoRK.. .u4 of LIP' ODd Dark WOII< uul Roll 'l'o Age,.. to' A. Scluil& Go.' ) baocu, lll"epperha.n Worb, CHARLIS i::lii'lZ, B. AT. 503, Chestnut Street<. Philadelo Yonken, -.<. Y. (" Co, 1 .......-, A. R. II CHEJ..L, 2'l}Broad Street," Boston. 'f'CaAOQO.._ YIJU! Ou\, .flaln Mllel, DIH'MIIOP ..., poo.-II TH (.')eA._..... and 8weel. &r.Dalated, DI..UD 11' i':!""d olb.. LEAF TOBACCO U. S. BONDED WAREHOUSE, 32d DISTRICT. ll"oo ...... l,' LDD1 C.&, ....,. ID>Jdn6 J _'!. SCHRODER & BON, llit1'01n'UI 01' Havana Segars and Tobacco. .ru;o, I OF SEGARS .aND in Leaf Tobacco,. 258 Street, near Fulton, .. ,} N ewl ork. J. C. s EAMAfi &; CO., MANUPAOTURilRS OF HA'V AN A AND ALL KINDS OP FINE DOMESTIC SEGARS, Our Bra.nd: PRO GLORIA ET PATRIA. .lnd other Fine Brandl COD!tantly on ha.nd for Immediate .Uf!oe. 191 CllAJIBERSSXREE:r, ls-68 WaiMngton. aM WeBHerut. MOSS' & FALK, lf.I.NifFJ.Ct'URER!=. OF s EG-.A..R..S, .I.:'>D 1:.' LEAF TOBACCO,, NO. '7 BURLINGSLIP, .. (FMt. (l( Jobo-d.reet,) New York. R. S. LATORRE, IllFO IU'XR o:r LEAF, Hava.na Segars, eto., 187 Pearl Street, cor. Cedar, l!iEW-1-e-RK. IWJ.8111) &cJesrs. it-lfl 'L. .. 'Seaart .lllq 1Df !B'o; iw'JlllBsfi'i'millffor, .AUi OlllJBI l'llMOIIW"' "Jl w .\J .u ., LeafToba.eeo.Oigars, & MANUFACTURED TOBACCO,. 45 LIB:SRTY-sTiiEET,}. trl b ... C!t1l. l81i P:BAB.L &TUft, h Mu A"' l 2S-4o eH..t .10 .acoo ddlfl>mapurpooeo. The allover HAVANA & DOMESTIC CeMiftoatea of the MORRIS "M. & M." BRAND will be s _hown from 'the leading manthe country, &'II llllianufact11red exPlftlb' for the above L E A F T pu.,.,. .. nean belr.d klli lialt ornmoL ttf 1/1:' f-.,. Q: ufactarers in Richmond, Lynchburg, Petersburg, Danville, Va., Brooklyn, St. 0 B A c c 0 s d! aso!so cc"' a-.1. \!!J0.Uctft} an.u Loui, Louisville, Covingto('!, Pittsburg; Canada, Australia, and California. I ,....., .._ .., .... S0-116 1nl. 'aum.. 66 OEDAR-STB:CET, (up stairs,) llr" LIBERAL CABH ADVANCES MADJ;J ON CONSIGNMENTS. 5 Platt'ltreet, near Pea.'rl, 29-81 NEWYORK. JQBEPH SCHEIDER'S 2<41 IIWDIIl. 100 Boxes French Snutr on hand. NJI.TIONJI.L M. & co., BITTENHOFF'S Tot?acco Works, s:l.cGA.R.s, 24.6, 248 CANAL-STREET, N. Y. .> .....,. "' ar .... -..., or JttA Smoking and Chewing Tobacco. 177 PEARL STREET, -:o:(Up alaln,) BRANDS 80-66 NEWYORK. I w. DESSAUER, I WDOLES.&.LE DEJ.LD IR' D....,...,.,. fJonneetlea1UieedLea.f aa4 &a"Yaa o&:ber Braad. H. H. WATTS, l&lanu f.iicturer of hla Celebrated :Bra.nda of Fine Out Ohewing and Smoking TOBAIGIGOSo Abo, John Cornish Virginia Leaf Tin Foil. AND DE..lLEil IM J.LL JUNDI pl!' SEQAR SKGARS, SNUFF, PLUG fOBA:CCO, Smokers' Articles, etc., etc. lllanufa.ctory and Saleo R4om, No. 7 6 Bowery, -NEWYORK. H. COLELL, Chatham-street Snuff DEPOT,-202 Chatham-street, N. Y., Recommend s hl1 well a.saorled 1toek of HaTaDa Wt&ppen a.nd PiHers; NewYGrk, aad other klDds ot Beedlea.tr of the best quaULy, at the LOWEST RATES be tides &It ktndf of Ga.U & A.J:;'s, Bischof 'a, and Goetze ers' GeTman a.nd Fancy Smoking Toba.coo1 as well M &_fOOd sele ctlon of FILucy Goods, etc. IY ROBERT BUB.:NS, PUFF. JUDY iPUOEIJ.E D!OltLE.ANS, SEGARs.: llretanioa Im _,_, .,-uuea, TOBACCO. Allo, Domeot!c and FINE -imported CIGARS. 168 Watcr..,treet .(up stairs), NEW-YORK. N. LACHENBRUCH & BRO., DllliRS IX llL JtniDS OJ' LEAF TOBACCO AND SE-GARS, No. 165 Water-street, N LCB.,.o,} '111r'tT _. NEW-YORK. New-York & Virginia SteamsbiD ComD.anY. THE OLD LINE, FROM lPIER 21, Ill". R., FQOT OF FULTONBTREET. ____ For Norfolk, City Point, & Richmond. .OSCAR H. LEAR, I:U:POB'I'IiilR .U.D DIU.LI.B IN Briar, Wood, (various kinds,) IndiaRubber, Qhina, Pipe& The new and eleg&D; o!dowheel Steamship N!AG.lRA Gli:OBGiii W. Oouvs Commandet, lenet New-York every Scotch, French, and German ... L. Knlo Commander, lem: New-Yurll:: tl'cry Wedne&day &t 3 Jf.w. I CL-.A. Y' PXPES. BU!o of Lading at the whArl. Passenger accommod&Uona ulliUrpl!.illed. Segar Tubes, Ditto Bags ani Bom. iG-.1BEmEitEN!& PALKOBE1 "' pfp E STEMS, Kods lo and:f,om all pa,ts!of VIrginia, North , A....''fD A 00)[J>LITE STOCK OY TOBACCONISTS' ARTICLES, 45 Liberty fltre:t, (up stairs,) FBo. W. Losz,' 1 NEW YORK POGO'&!o(J)VJlG, ( M MEERSCHA U JI. &. SON, j i "' I e, Portraits eut on l1ipe!!, N;;uneil, Shle ld31 et.c., itc.1 W :!neJt CARVED : PIPES in this colllltry collltantly on hand at trade prlt: ce. Repairing, boOing, mountlPJ, etc.. done 1n the beat atyle. Ambers of a.llldnd!. No. 6 Johnstreet, One bOUle trom. Bro&d.W&J B M BROW'R', Manufacturer, .cJD WHOLESALE D.KA.I.XR IN FI-1\TE SEGAi\Sjl 220 Crandstreet, S4-S6 BROOKJ,.YN. E. D. P,ETERSBURG .ADVERTISEMENTS, e R. A. YOUNG & BRO., &-. csnsaat HER CHANTS, Attend to the purob&ee &Dd tale of Vlrgkd& and North C&rolln& Leal M&nuf&etured TOBACCOS. No. '-h.oltDOll'l' BUII.bu-a-, FJ:TI:BBBUJlQ V J.. Refer to Mesara. J01un MJ.ar'a Bon, NewYotk; 'BA.&DT AIG0'1'1Pl11 New-York; Hivm-a'kWru.uvs, Richmond, Va. i T. T Baoou, Prealdent Morcha.nt.' NMlonal Bank; IL Preslden\ Natlenal Bank, Ta. J: :E. VENABLE & CO., No. 3, Iron front.. 8yoamore-etreet. :PETERSBURG, Va., Commission llerchants 70B mil S.u.JI .om PUROIU.ID 0.1' Leaf and Manufactur,ed T obf!cco AND CO'I'l'()N. -:.. E. VEN&RLE k VO..J. F. IciL W AINE, Cotton and Tobacco Ro.ku, Ollloe w!Ulllr. A. G. llolLlrJJD, Br ., No. 79 S;vcamo......treet, :PETIIB8BURG, Va OrdertandcoDIIpmento 88 -158 CILEB HARRIS, M. DEMUTH & CO., TOBACCO BB OKE R J:XPORTEAA A.ND l!l.ANUF .l.CTURltRS Ol' Meerschaum and Briar PIPES, TOBACCOS, SHO!f FIGURES, ETC.,_ 2S_ anU 30 Street. KAUFMANN BROS. & BONDY nlPOR11n5 OJ' FINE lfEERSCITAIJM AND BRIAR PIPES, .J-Cemsc/t.aum Tubes, La't'f'' aml rrmult:)a Plpel Tobauo l'uzeN, lluMwr ana: Toluu!co Pouches, ftrutdt Safes, &c., &c., &r. .LND DE.A..LKRS I N SMlQ,KnN; SI' .CiAB S, 0 .UfD ALL OTJJER ,SMOKERS' ARTICLES, 51 lDA.JDEN Lf\}lE, (fl'p Statr.-,) tiT NEWYORU BOD{EN & SIEFKES, Bfi'ORTF:RS Moorschauril& Bria-rwood PIPES. 57 MAIDEN LANE, NEWYORK. 5T F. M. ZELLER, SOL% .lQEN'r J'OB i C. KDOPS ENGLISH ELEGANT AND. CELEBRATED Wales and New RineUiDes, No, 211 Grand-atreet, The admirable these wUl [ be highly appreciated by pr .A. large quam.Wv (U)n.B(ont'ly O'Jt. AaM. 41-59 THE INTERCEPTER. NO GINIRAL COMMISSION Oentra.J. Warehouse, PETERSBURG,. Va., will pay hll penon&T &Uenllou to the purchue of all kinds of :MANUI'ACTO.BING and I&AI!' TOBACCO. Orden .ollclt.e4, Refert to T.J.:mu .. mu., MolLW.!niB & Co. :Front-!treet, NewYork. ., 33-69 BROWNLEY, BURTON & CO., WHOLESALE GROCERS AND \'.omm\...,y,\o"'-No .93 Syoa.1nore-street, wx. 8. BaoWMLI!'1 } l"t:su W. Boaw, PETERSBURG, Va. ABRAB.AU Btm'I'OK Spec\al attflntion glven to tbe Ale and porcbue of COTTON and 88-59 A. B. & CO., PETERSBURG, Va., General Commission Merchants AND ::ro:aWARDmG AGENXB, buy apd sell merchandise and prodnee of every.k!nd They ve their penon a\ attentiOD to the purchue of 1'0DACCO an4 COTTON Mr. Garland bBI been an old operator &nd me.tmfacturer ot tobacco, &nd waa tor eevernl yeaJ"'lmpectot of same at the ware bOUle ln tbc clty. ParUes !&vorlng ua with urden can aeaure themselves that Lbey wUI be filled wltb prompUfeM aod !&ttata.celOD. 88-00 JAMES FISHER, JR., e Commission Merchant For tbe Purche.se of Manufacturing and Sblpplns: LEAF TOBACCO, PETERSBURG, VA. -:o:W. Mesars. Bulkley & New-York .... natdo Sn.nk A Co., Phlladelpblo. j Charle s D De Ford .t Clr;., Baltimore. 27-89 L Y.NCHBURG ADVERTISEMENTS. A.. B. RUCKER, & lrduct 133 MAIN STREET, LYNCHBURG, VA. Will ghe ht1 peraonal a.ttenUoo to the filling of or.-J,era to r Vlrglnt& Manu!ac:tured and Leaf Tobaceo. 82-68 McDANIEL & mBY, TOBACCO LYIII"CHBURG,VA. Jxo. RoBU MoD.um., l JA.S. J. JuT. f M'CORKLE, SON & CO., CROCERS de Londres, Reyua, Begalita, Oonchaa, Lond:res de Oorte, Opems, etc., eto. For a&le by the sole :Man-.JOHN STRAITON, __ L. MERCHANTS I!Osi;;"" a.7a Jtgar,, 1'1'0 Pearl-st., bet. Plao .. ,, lltdar..u., ------%\.o'i\. 1\'\ e. \).o. \% AND ifANUFAC'ruRXKS Olo' CHEWING AND B:MOJtmG TOBAC O, No. 113 Main Street; LTNCJIBURG1 l'A, ROBITCHEK & TAUSSIG, 196 B. HESS, 196 ONBIDJI. Tobacco Works, Mt.nufacturerl or all Unda ot Smoking and Chewing Tobacco OlJB BRANDS : Army Rilllckinick, I Rappah&nnoct, Virglnl.a. Lear, .. Hero of the Welt, Unlont Army, Turklah SmoklngTobocctO, lauah+lloiJacl>. lP'JIOl .. JU .U: AJ0> Bft.llL Dti.LIU IB lEAF TOBACCO, S'BG.AllS. ETC., Ei'P. All I AND DOlfESTIC .6.ND ALL -E:.INDS LEAF TOBACCO, I 92 Pearl Street, NEW-JitRK. PETERSBURG, VA.. Also, Manufacturers of Superior "Maccoboy," "Rappee," and other Chew ing and Smoking Tobaccos of every grade. .JOSIAH MACY'S SONS; AG 189. & 191. FRONTSTREET, NEW-YORK. PEEBLESS '{. D. HIBBCH & CO., JOHN G. MOSES, lU.NUfACTURERS AND IliPO RTi:US MANUFACTURER OF ;tn:WYORK. IPATENTrAPPLIEDl.FOR.I J. M: MAYORGA, Havana Leaf Tobacco,, U CEDARSTREET, 18-80 NEW-YORt BARBER &. DUNLOP, I DEALERS IN LEAF TO.BACCO AND llA.NU:F.A.Ct'URERS OF SEG-A.Fl.S,. 348 Pearl Street, I. s. BARBRR, l n'teept!tlg the Nicotine be r ore arriving at the mou t b applied, in thia atem, by means ot inserting & Druah or Iotet"cepter1 whereby the deleterious effecta of the NlcOUne are entirely removed, it. the MOBT AGREEABLE AND l'.LEASANT n nee at. the prNtfut day. Th8 leadln.g phyliclans p.nd acientlfic men cf t.hls country and In Europe t.he method applied in t.he INTERCEPTER aa the most e.fficacloualn umulllng the n1ual dileuea at t.eodanL on smoking. One t.rlal wlll prove the correctneas a.nd bene.fit or urs;lng t.Ws stem above all ot.hera 4i-B& OSCAR H. LEA.R, No. 90 Wat.er st. C. LANGENBACH, 148 WATER-STREET, NEW-YORK, Reeoro.me nds hlmselt to tht Lrade for pack lag and r epaclllng & '.ohlta.o. CITY'" OF NEW-YORK Seed-leaf T obatco Inspection, "WAREHOUSES, .. -Bos. 3'i:, 39, V4, 16, and 78 Greenwich Street, and 92 Barclay Street. .robacuo Impected or Sampled. Oertjficate'S given for every case, and delivered case by CftSe, as to number of certifioote. Storage and Lobor the lowest ra!et N 8ample in MetdtanitJ' own !Jtore.a. F. C. LINDE, Seed-Leaf' Tobacco Inspecto2: BALTIMORE TOBACCO WORKs F. w. BEOK & co .. C. & M. BONDY, FINE Wi.JOLKSALE Dli:.tLERS IN FINE CIGARS, H NO. 157 BOWERY, NEW-YORK.; WAREHOUSEMAN. 14-!6 Olllce, 76 Greenwich Street GEORGE 8UCCBISORS TO BECK & BACilN.A.D, (lAte or Daltimore,) to]ACCO MANUFACTURERS, No. 44 Vesey Street NEWYORK. rmT WITll BBOK_ & HOLLSUIN,-.IlALTIMQI\E. -Leaf Tobacco, Pipes, 160 WATER-STREET, .6-ND ALI OTHER SlJ(OXEBs' DXICLEB. AND M'ANUJ.'.l.CTURl'RS (\y DOMESTIC AND HAVANA SEGARS, 358 Bowery, nea r 4th-st. 1 NEW-YORK. 81 (Cor. Fletcher-street,) 183 PEA.RL-STREET, (CORNER CEDA-R,) 43-68 JOHN.L. DEEN, DJU.'LER IN FOREICN AND DOMEflTIO LEAF TOBACCO. Connecticut BcedLeaf of my own Packing. '78 Waff!j Streett, SE & .A.R Bo-xES,. (Superior Make' & Prime Quality,) CEDAR WOOD, No. 26 WIUettstreet, l NEW-YORl MciVER & BURCH, 70 Main St., Lynchburg, Va., TOBACCO FACTORS AND (!i)eutral Leo.f 1nd Manufactured Toba.;.co boug'ht ant.l aold on Orden solicited. Gbotl and hnse st.ocka o r Vlrgln!a. Ma11uractored Tobacco on hand. S2US JOHN H. TYREE & -CO., Lynchburg, Va., Commission Merchants For lhe Pul'chaae and Sale or :t1t4 / icbattn, MOORE, JONES & MILLER, @eutrnl @:nmmil!siol .A.GENTB !'Ott Dl. :MOORE'O CBLEB:aA:rED K1LLICKHII.CX GARIBALDI SliOKING 'iJEALERS JN GDAN.OS AND FJ'RTILJZEIIS. Nn. 147 Main St., Lynchburg, Yo.. ,All orders for Leaf, Smoking, or llanufectured Tobacco 'P 'VIllJltlY etti!.Ddad 14. 12-M 11:CHMOND ADVERTISEMENTS. / B.. ,H. DIBRELL, For\tlae S..IrJUld Purebue. or I LEA.F &-:MANUFAO'l'iJRED TOBACCO, Eotablbhe.l Amlerson's11'lllehonse, cor 8!i II; Ctual Sts., -82-84 Ji.ICHII(Olll1J, VA. WALTER K. MARTIN & CO., (Pomtel'ly ){. 1tL M.umr, Boa' 4: CO.,) Est&l;Niahed 1846. T0"B:A.CCO @;omniissiou l}nthauts For the Sale a.n.d Pnrchase or Lear Tobacco. Shookoe Warehouse, Richmond, Va Rceelre always U1e :finest aelecUon.s from eras-of Ylo'j11MU"'f.

PAGE 4

-.. \ TUBAOOO HA.RVEYS & WILLIAMS, Oary & 13th Sts., Richmond, Va., GENERAL ilD .GJ:lfl'B J'OB B:U.J: OJ' JIAli1Jl' ACTUli.ED Aim LEAF TOBACCO. 2"--.,. Oollllpmento of lltiabaD6e .bclced. rt.r JU&'fft. aq. ._nT, no. B. WlLl.U. &lCBJ.D PILDln'Oll:, &. '1', PI.LEDn'Olf. R, & E. T. PILKINTON, Specll at.tent.lon paid to the aal6 ot Leal a.na Wed Tobacco, and Produce geDera.ll,-. E. 'P. PILKilfTOJI, Huaracturer or &11 k.lnd1 of Vl.pn!& Plua Tobaoco. 48 Main. Sl, under St. Charles Hotel, H-:11 BICRIIIOND, VA.. I'R. 111. JPi.L, .. O o LmQK, .108. P, BWoaDI. NEAL, LEIGH & CO., R. A. S. W. GAIL CHRISTIAN AX. G. W. GAlL&AX, or irnns OJ' Seedlea.f Toba.ccqll s :1M: 0 x :-N" e,. .. A ....... H OR co @llhtwxng E ARTF D, NN. AND SNUFr= U.CEU .lKD DJ.U.8 I.lt 40-93 _.,.,._ Importers of and Dealers in Cigars, Pipes, Snuft'-boxes, etc., NO. 28 BARRE-STREET, .I. SIGNOR & CO., .. ORO..QJiJ .tJI)) DIULERS IN Md. C t ot s d-l f T b Pf" DEPOT-with GAtL Ax & Kucm.n, Noo. 1'!3 onrrec IC ee ea 0 acco ancH75 Wnter-lltrcet New-York. 11-M EAST HARTFORD, con._ 1 L. W. GUNTHER; CENERAL sr .6Jl orders attended to with COID.Plission Merchant, AND .TOBACCO FA.CTOR, :r. 'B. ::FILLEY. & co GE!I:BRAL PACKERS &: DEALERS No. 90 (One door of Exchange-place,) I MMISSIO!! MERCHANTS Fine Seed-I.Pobacco Factors, -por. of Oary & .Virgini& Sts., Ill-lis B.ICllllOliD, VA. N. M. WILSON, & IO:RCHANT, OYer First National Bonk, 13th "St., BICHMON, VA. Putlcular a\leDtlon pold lo Bolo aod Bhl-t of lla!ml'adared, and Sm.oklcJ 'l'obaceos Voullt.ly l;'rJJtluce generally. Will make l11>eral Oa,ll. oa ftlctd'J to be aoW Aere or to the Nort'!l. or Arop.. OoD-;....,.,,. tl2-ll8 1. WOOD DLL, 1f)l, S. RPJ). BEt.b & REED TOB4oco saoKtHHl. ., ... General &-rorwariiu: if1th111q Onr l'mlt NaUaDai Bank, j:Oldl.aoud. Br11.11oh No. 11 Bridrre Bt., Richmond, Va. P.tciiOn\ed by JJ. Buy a.nd ell Manllf'acturetl ao.d Leaf Tobacco on commlulou. Att.en:t to arriW.glng the Internal Revenue ru on Yanu.factured 'l'ob&cco. J.pnb for EAOON, OLAROY a-Co., 181 Pearl St.rett., New-York:. 31-88 READ a. WHITE, Tobacco Manufactory, F ABMVILLE, Vir&inia, JIJ.NOYJ..<1rl11\ER9 Or "0. 0 RE.Ul," }; II OLIJ'TON ''. HUNTEJl,111 32'11. HW, WIRT" "CALVIN,' u Ni'ty Pqund, q u OORONET,n lS's, Twial 33-5 tivemoil THE RfCBMOND CAVENDISH COll PDT, LIMITED, Ptlrpote opening tlleir Warehonses in GREENO -ITRUT, PAJ8LJ-8TRICJtT, a.od BOB111RT-STREET North, Dmedla.i.ely opposite the Prince's Dock, Qo &b.e.-ltt ot 1Wy1 aDd 'fill be rtad7 relve conaigmncd'h" ot Leaf ad lluufaotured Tobaooo for ealeon oomwi.:t!liqu. THOMAS COPE, (oJtbeftrm of Oope Broa. .tea.,) i':1l .NewYori:--Mesm. E. Morrlson .t Co., HARTFORD ADVERTISEMENTS. Leaf Tobacco, I BLOOMFIELD, CONN. '1'. e. 1DOJU. r st T BOSTON ADVERTISEMENTS. FISHER & CO., Commission Merchants, 23 CENTRAL WHARF, Fuli'OIS J'ISKU, :Elwf. & FlAD, I'Ul'IOJS K. Fl!!BiR1 1omr B. l'wnm.. 111--25 CLARK BREWER & SONS, Snuff, nnrl 'PnbnccQ,,_ 14 SOUTH MARKETSTREET, 18-28 BOSTON. GEO. T. WATERMAN & CO., T o B A C NO. 15 CENTRAL WHARF, GI.O, '1'. WJ.TIRMJ.l'l' (l. P'.., .lOHARDIJOlf 1 U, rQDD. ISAAC A. E. CORTISSOZ,I U..I.NUll'.lcTUli.H&_ OF .U.t. l una-& NO. 28 NORTH MARKET ST. 89-111 BOSTON. F. B. BR:ktK.ETT & CO.,. rWESTPHAL & LEENEMAN, IIPE.AS --'.NDDKA.URS 1!11 COD)J.o Seed "r IOl B A fC_ C IOl S ;ll AND MAHUF.II'Onrt:S WlltJU : IU.LR D.II:U.ER S lli ALL DESCRIPTIONS OF I :BALTIMORE, MD. J:r' Liberal adva.ncementa made on to my address. Wtt 11. Mnna. II. L. lh:oa. WM. H. MYERS & BRO., MANUFACTURERSofSEGARS .J.li.O W!iOLES..I.LE DJC.u.BRS Ill Foreum and Domestic Leaf AND SEGARS; ..t.t:801 J.O&NT8 FOR 'I'Rll RUE O.P "J::OBAOOO, No. 147 W, Pratt-street, 29-81 PALTIMORI MD. CHAS. D. DE FORD & CO., 31 SOUTH GAYST,, "EALT,IMORE, COMMISSIOI!I For tho Bale of Manufactured and Leaf To b..J.OgQ. Cf.J'arlJ. eto. 81 NO, 1!!1 W1l.I!T BALTIMORE, MD., 'TK. H. VETT!RUIN. Cus. A. MEAJtn. B. T V ETTERI.'UX VETT-E RLEI N & co,., PHILADELPHIA, p A., COMMISSION MERCHANTS IN LEAF & MANUFACTURED ToBAcco, Domestic and Imported Segars. ur UNITED STATEs w forward their stocks-..-withoflt tax. Internal Revenue Bonded Warehouse -o. 1 r _. .A.KD DK&I.Ed..lll w. .. SEGARS AND TOBACCO, TOBACCO tto. 121 Street, !P: 83-68 PHILADELPHIA. General Comnnss10n Merchants, 1 IJIIALDO SAil & -oo 'J No. 39 North Water Street, C 'l" M h'' PHILADELPHIA 0 m m 1 B S 1 0 n e rc antS m C. -M. COJIMISSION MERCHANT. J.RINALno!NJ:>elawarenve., r o o TOE sm 6r Will. Ill. ABBEY, PHILADELPHIA Leaf -Manntactnreil Tobacro ... TESJJ\)N;DEO WAREHOUSE. co: ll 11 ll o ori'ean ro,arDb .... '-' .... .A c:::. I' w. FELG NER, BT WHOLESALE AND BllT IN li)l. ooi& liANUFACTOilBll .._,"D SUCClO!,OR TO LEAF AND MANuFACTURED F; H. BISCHOFF'S, JOHN DOUGLASS, T o B A c o o-, I -HAvANA AND YARA TOBAcco Rauchtabak, WBOLtiSAL IJIPOR1'ED AND DO,ES. TIC CIGARS, 31 and. 33 Broadtrcet, Boton, 1 T 0 ft fll 0 C 0 0 t2 flJ t t! f) lnirll', P1peo, and Smokers Art1alea generally, Fo' "' low ooo 00,.0 Conn. and Ohio Tobao;co 42-67 AND OTHER CHOICE :BRANDS, ., H-H-.. .. t No, 46 Ha.nover-street,. lJOSTON. E. :IIEGRA W & CO., Tobacco Manufacturers, .Urn WKOl-ltl!lii.LU. Dfi;A.LVll S IS Leaf, Fine-cut, Smokiu[ Tobacco: UNION FACTORY. 53 and'55 Hand-st. BAlfliER WORKS &nd OFFIC,E, 31 St. Clair-st. PITTSBURG, PA. .H. CRANE, AGEN EOR THE Quee11 City 'J_'obacco Works. JW.d Sale11room. : New York. 'I'EID f o r Leaf promptly-attended to. 191 Henry & Bro., LEAF rrOBACCO, 161, 163, & 165 Pearl-street, (CORNER OP EJ.Y.,S RE .... D.l.:.!Lllll IN DOll!;; IC S !NISH LEAF TOBACCQ, SMOIUNC TOBACCOS, I .A"ND lll"PORT"ia OF MEERSpHAUM AND t!BIAR I'IPES. NO. 82 WEST SECOND STREET, 42-67 CINCINNATI. I. P. BPDJCI!. 'J'. ll, J;l'.lilNCK. l. i!. OOI .VIN. NO. 98 ASYLU MSTREET, 1 90 &: 92 South Charles-street, 87-42 nAR'I'FoRn, ooxu. LAWRENCE 'DONOVAN, 6t BALTIMORE. No. 13 lll'orth Sixth-street, J D BURNH.AM&CQ B F PARLETT & CO (Oornerorco.....,.e-ot.,) M:nufoclul BOSTON. 202 W. PRATTST., L. D. ll.uo. -s 61 B lt P. B. HAAs, J.UES 8TUU. J ..B. PLTRRILL. oro. P. STRI.LR, a !more. HARTFORD, CONN., STEELE, BURR.ILL & CO., s: ROSENFELD & CO., M. B. HAAS. ""X.tN'UPACTURERS ov ... DEllERS .IN IF Bcanch-HUIS & CO., Leavenworth, Kan. 12-SI s m G-.A Ft. s,. and Imported Se[ars, D w KING WHOLE-SAI.lll A.ND RETA..IL DJU.UCBS IN 0 Meerschaum and Briar Pipes, Snulf ; and CHEWING -& LEAF TOBACCO, AGEN'l'. Smokers' Arltcles Generally, -ALso-Tn "!' .... """"Oc 9 CHANGE AVENUE Labels, Brands, and Ribbon, Uc!UirJ!.IIovllov 7 R,-51 ;OSTON. 20 SOUTH GAY-ST.; BALTIMORE. 164 sTATE-sTREET, H. A. WHITNEY & co;, "in"M' WELSH & soNs .'Hartford, Conn. nm.. w .w.. LEAF A...t'fD MANUF ACTl:TE.ED wnor.rsA.LE DE.U-IIDS lN J H.&. Z. K. TOBA11110 & Cigars, Foreign and Domest1c DEALERS tN \J\J LEAF AND KAJ!UFACTURED TOBACCOS, CONNEOTICUT No. 27 S d I f T b t NO. 21 BROA_D-STREET, ee -ea 0 acco, Co,:nerof"Central-street, 39-G4 c BOSTON. (Oppoi!Jlte Custom ITS)nse,) WJL WJC.LSII, J.NO. W. Gl CUA!I. E. WE.LSu. BatTI.IIIORE aud Statestl'eet, HARTFORD. CONN. FARNHAM & BARNES, Fine Conn. Seed Leaf TOBACCO, No, 238 State-street, ll. HA.UTFORD, CONN. BROWN & ZWEYGARTT, DEALERS IN Leaf Tobacco, AND W:.iNUI"ACTURF:RS OF ALL-KINDS OF CIGARS, 212 STATESTREET, HanRtrd, Conn. A..Q. BMWl'f. I 25-62 H. J. ZWEYG..lB'l"P, JOSEPH S, WOODRUIT, DEALER JN Connecticut Seed-leaf TOBACCO, No. 233 )!tate-street, RA.RTFOKD, CONN, ..:t SE.ED-LBAF Tobacco W 159 and 161 Commerce-street, HARTFORD, CONN. -J. DAVENPORT, JR., llALIIR IJI FOREIGN -AND DOMESTIC' Tobacco & Cigars, 107 PURCHASE-STREET, ,. ao-64 BOSTON, I. SAMUEL & BRO.,_ II..UfUFA.OTIJltli:liS Qf Havana and Domestic Cigars, 131 MAIDEN L.UIE, NEWYORX. lllPORTEBS .llfD DRAt ERS IN HAVANA,DO:M:ESTIOOfGARs,&TOBAOOO Also Meerecho.um Pipes, Tubt'11 etc. 6 COURT-SQUARE, BOlTON, 89-64 Our nrands: Zouave," La Promeoade.'' SUSMANN BROTHERS, WR0Lit8A.IJ DIULB119 HAVANA. & DOMESTIC CIGARS, Chewing and Fine Smoking Tobaccos. Also Importers of -um aud Bri&r l'ipeo of Every Description, AND SIIIOIl.SO- CHEWING & SMOKING TOBACCO. No, 7 Jlainstreet, (west side, 3 doot" abov e Front,) 42-114 CINCINNATI 8CBOTT. -B. OTTEN. SOHO'rl' & OTTEN, Leaf Tobacco, NO. 17 MAiNSTREET, Bet""W"een F'ro;n.t and Columbia, CINCINNATI, 0 New-York Branch Lean'illiiliiiil Warchousc. L. NEWBURGH, lliPOlt'I'Eil .AND DEALER lN ALL X"UI'D8 OT Leaf' Tobacco,. NO. 21 WALNUT-STREET, Comer of Front-treet, CINCINNATI. 0. Good! 110ld at the lowe, t New-York M""uteL rtaell. 42-67 CA.SEY, NOONAN & CO., ommission Merchants GEO. HAFER & CO., (Successo"' to RAFTr'R & DUDDY,) Jnbacco .UID OW N PR 8 OP' U. S. BONDED WAREHOUSE, No. 28 SecondStreet, BETWil.Q IO..tif AftDW.lLKUT, CINCINNATI. Li bera.l Advances made on Consignments. Bll'l'. W.u.Jin JJ'ID vurx 81'8. 1 CINCINNATI. OIIA.il, FRANE. L. U. FR:tNk. P, II, o: WJLLKH.IU N"DS1 Lat.ewUhS p en c c lJro{J. &: <.'o. C. & L M. fRANK &. CO., MAND"I"..I.(l:liJRli:nS 01' Fine-cut Ct\owins and Smoking TOBACCO, ..lHD' 'w!mi..IS..U.E ..ll&.!.U!B.B. lN .ALL li.lli DS... O.F PLUG T(ijlACCO.AND CIGARS, lfo. 464 West Sixth Bt., (opp C II .t D It. R. Depel) SALESROOM": Nll. 54 "Efls t 'fhlrd Flre el. 42-9< CllrC_!NNA'!'_ho_ E. BRENTANO, K.!NUFA.CTURR OF .AND WIIO LBSA..Lll: .DI!.ALIR 1!'1 J L. II.OUR'I'S. I. '1'. 10RKIDI'. RO-BERTS & JOHNSON, DUJ.nl Ill Ohlo, Kentucky, Missouri, & Virginia Leaf Tobacco, -.I.LIO-MANUFACTURED TOBACCO. 201 No. 138 West Clilum.bia St., CINCINN AT!, 0 i.. B. SARGDT _&CO., Commission Merchants, AND D'IA.LKRI llf. launfactnr1ld and Lear Tobacco, 31 Walnut-sb'eet, r. n. S..aliT, O. TBOII. J. nu:os. CHICAGO ADVERTISEMENTS. Eagle Tobacco Works. ROTHSCHILD & ADLERt MANUYAet'UR'ERS 1>7 Plug Tobc;;co, J.NIJ WHOLESALE D__.ALERJ) IN ,.,eaf, Fine Cut SmoliJJi Tobacco & Caars; 69 South Water Street, 185 Eclipse Tobacco Work. VAN HORN, MURRAY & CO., Tobacco Manufacturers, Boa. 37 & 39 S. Water-street, CHICAGo. Turner. Van Born & Dl. liS MULLEN & DIETERICHS, WESTERN TO:BACCO AGENCY, SUCllaSOlll!1 TO NANSON, CO., 'Tobacco Fao1'ors,. .ANn (JKNJu.r.-tcQMMISSION MERCHANTS, No. 11)6"N, -Ji-st,, eor. Groen-st., 1.-(J VJ"S. 115 o .LIVEST., ST, LOlll!l, I!IO. .JAMES RODDY, HA.NI.Jli'40'l't"RQ OJ' I ciivtiNa roBlooo, SMOKINC TOBACCO> I .um DKA.L.IR m ...., IliPORTED AlJD..DO][ESTIC CIGARS, Jfo. 103'-North Second lit. (beL. LocosL and virie ata.), ST. LOlJIS, :MO. l C. CASWEL SOLE J,QIJfl' ..0. 8'1'. LOOtS OJ' Ba[!ey's Fine cut Chewini Tebacco No. 62 Olive-st:, bet. Third and Fourth/ l.t ;I King' Baloon," under the l'l4Jiters And 63 Fourth-st., bet. Pine and Olive, 1ST. LOUIS, :110. a.t.,..tiOlesa l e to tbe. trade-, In quant.itlelt lo 'ult, done tqt ln papert, Qr the pound, Also .Blle lot. Cigars ani\._ MeerAebam &oode. .JOHN C. TIEMEY-ER, (8ucoe110r t.o JOHN G. !{AVER, ) DIPQ&T W"HOLltSA.Ll!: D l U LJ:R TN ALl: Xni"OS OF t.EAf & MAN UP aeruaso TOBACCO, SEGARS, PIPES, ETC., 10 South. Second st. bet .Market and Walnut. ST. LOUIS, Mp., 11:. B. SOH"Ro.IJBR, ADlll B.llt'I!UNG. SCHROEDER & HARTUNG, M.llfUFJ.OTUnEn! or .A.U, KINDS or Plug_ Chewing Tobaccos, AND ;>DOMESTIC SEG-ARS, No. 1.80 Nortll 1Ua1n ST. LOUIS, MO. 1'. P OBlLES... A. A.,)U.SSET'I'. B", S. KKTB. CHILES, BASSETT & CO., llJncbaut,; ..... &: Locust ST. IJ011J.S 1 1110, Our pri.Dclpal :Brand are-Eldorado, 0 ln. Nfnt Leaf r.atural t.ear, 9 ln., Banana "Fig; Cavendish, 6 w:; Ex' telaiol', b!lll brlgbt1 121n. 183 0, & R. DORMITZER & 00., WO"OL!o!I:ULB DlU.L&IL! IN llll.uiUFA.Cl.'UREltS OE" ECK & HOLLSTEIN, Commission Merchants, CIGARS OF EVERY DESCRIPTION, J.ND DEALiRS I N Tobacco commission Merchants Manufactured LEAP AND illurA'OT'UiU:n ToBAooo. o F. w. DECK "' co.s TOBAccos, l [& & 38 N. Delaware-m. "WE OFFER FOR SALE GLYCERINE, TO BE USED IN PLACE OP LARDS AND OLtVIl OILS DOmTIC SEGARS, Leaf Tobacco & Ciga,rs, Smoking & Chewing Toba.eco, Foruitn & American Leaf Tobacco, LABELS, RIBBONS, ETC,. 149 Highst., Providence, R.I. n:DT 'f, GU.WT, 89-64. W, J.. Jt. QUJ\1', 67 GAY. STREET, 1 81 EXCHANGE PLACE, PHILADELPHill. 28-67 :Qaltimorc, Md. T'hi rt] door East of South St., DONDED WAREROUSE. Con:' Plug, Lear, Smoking ii'Dba.ecos; Domestic a.od HaTanti B.!ILTI..MOBE. Blaoors can forward tb"eir Stocks uJX BOND," without pre Olian for aale lo" oo Jtroment. .. Tol\a,ec() on !12 ... tb.e Goverument rax. t.l SNUFF, FINE-CUT, CHEWING, AND PLUG TOBACCO, Tht:.._ antCle iS cheaper than oU1 does not evaporate and heilce does mowd Tobacco. RA.BTMA.NN &: LA.IST, 0. NewYork Agency: 61 WaU-.. t, -.A.LSQ-PLUG "AND SMOKING TOBACCO, NO. 42 MAIN-STRTEET, 42-67 CINCINNATI, and All Klnds or Smoke:rs Artides, 120 North Second St., cga.r Vine St., 111 ; ST, .t.on11L o. J, II LIGOE'M'. LIGGETT & Chewma '!robacco, 'fOII.lOO!, CIII.IIS, MUFF, PIPIS, I'I'r., No: II South Secona stHet, (Oppootlo Barnum's HoW,) ST; LOUIS. ITS M. FRIEDMAN & CO., IN Leaf Tobacco", C.IG.!IR,S, PLP;E.S, etc., 85 N. Second St., bet. Olive & Locust, 111 !JTt LOlliS. 1110. NEUDECKER & BROS.1 MA.NUI'AOTURIIIS ALL KINDS OJ' BRIGHT WORK Tobacco,. NO. 77 BORTH LEVEE, ST, LOUIS, I!Io., AND KO. 92 WA'I'ER-STREE'I', NEW-YORK. L.H.N..,_ 0 ... w. 0. P NEUDEcu.a., G. NEtTDECJ:BU. Mound City Tobacco Works, Fine-Cut, Chewing, & Smoking Tobacco, Killickinick, etc:, "N"e. 188 Ner1._ Secoa S&:reet 118 ST. LOfiS, Mo...,_ LOUISVILLE W. WATKINS, P. 0. BOX Me, LOUISV JLLE, KID\TUCKY, Commercial and Produce Broker. I. SUOUIIII80B 2'0 IIOCK, WICKS & llYWt# u4 4 AND D:U.LU II\ liAGGilii'G ROPE A1ID TWID, ManufS.Ctured & Leaf Tob&cco, COTTON YARN AND No. I!Ialaac.,-. ll'earth, LOUISVILLE, KY. A.LSO .!QDT _JOB mE c;etebrated Smoking R01e a: Cloud SMOKING TOBACCOSt OP RICHMOND, VA, "-68 OF.U.IXQ1 3., LB. IJP.J.l.OUIQ. W, D. U',li.DDI"Q D. SPALDING & SONS, DIULIRS IN Leaf & T..OB HEINSOHN, ALLEN & CO., I.OUISVILLE, KV., !LUI"U.I'A.CTURli:Jl S Olo' TH.K CEI.i:Blt.iT.iD KOtmt Ventn1 OoldCiust, and l'eople'a Cbot.oe FINE-CUT CHEWING TOBACCO. Pnmhun, eenchaum, and XipnitOa SMOKING TOBACCOS. 411-68 W. R. BEATTY, -l-'O.IWM.ISS.ION Tobacco Broker, MAIN, NINTH AND TENTH STS., Louisville, Ky. Partlel11ar givt>l'l to the Purchaae a.od S..l 01 Leaf Tob&ceo. \1-il9 LODIS l'll,Ui"CX.. FRANCKE & EL1ER, TOBACCO 153 :Ka!n;'bet. L01118VILI.Jl. S:Y. Put.lcalar attention to the P.otcbue o( Le;Lt alld !Ianufaclured Tobacco. Contipmentl or Bep.n,-lfaDillaclartd aD.d Spu.bb To-bacco, and all Jd.Dda of SMd.-Iea.l, coD.&C&IlUy on hand and respectfnlly eoU.cit.ed. Jmli.M.lK J>lt.U.L& lll"LIIJB C. EUNTB TOBACC0 AG-ENCY. ...... PRALLE a: 00., IUIIIUrJ.C"rt;RDS 01' -DOMESTIC, .&.JID UIPO.KT!:Itl 01' HA.VA,NA ClG>KALIIS X. Imported Havana al!d Domes1ie Cigara, Snuff, _:"rencb, & Scotch .No 92 and. .:r.DI"'IOIL ........ Bf

printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.