The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
C. Pfirshing, publisher
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ; 36 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Notes

General Note:
The largest special trade paper in the world.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00075 ( USFLDC DOI )
t29.75 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

c t bcl'n ru.-CI'I'endlab, PIUJ1 and "-Dif' otbcrlllol pro\'ldeil f or, 40e. pel' &wlltei lr7 buld. or reduced rrom lear lnto a eoAdblolt \e "' oonsumed wl\bou\ Lhp 111e of aaJ ma.ciUDe or lalkUJMDl. aad IUlou\ beluc nriekDed, or otiMirwile ........_ 3(k:, ; I'IDe-c:u\ Shorta," 8011.; J'lne-cut; Qrnlac, _.. wUh llklmiJ In or no(. or howenr ..W. ....._ *-or a pMlbpa.4de." i 8aloklq,..........a,........., ....... Me. Bllloklzl, U IWeMfbed 1 ..._..C ....... Jl&; IDA4e n:elulln4J or --. Jl'li ., .._ aDd. WtaUoa. ibenol, 1k. a,m. 01' ...u clplt, .... ., ..._, .. cloled: iZII a wnpper 01' b!Dk1 _. DOt.,.. IJf ..._ .. )eat'h, u4 OQ olpn mMe wtcla ................. -cberoo411, aad oa elpn Don ..._. ._, .. ..W ,..._ ofwtdch II ilo&oftr 18 a.._.,.,....._., oa Ul ._, t1pn. .. __.... niH otwbkb it yver'" ad ao& O'fW t1J a ........ I& per thoa.lud i -... eheoota, .................. .. -net al or wbk:h II Oftl' ttt a ....... ll _. I* CUlL lid valore111 n Clle -.rkM nllle -....c. ... ....... .,, daalp, pickled, IDeD\ed, 01' olltwwlll, ... ....... U....40e.per.,, t C. PmBBII&, PDusBD, t lie, t4a Fllllen StNet. ? Organ -of -the Tb.e ''.hoc rhod1!c:i m ailil d a..:w 1 -"'lW.. '" Itt .tlre City 'l'oba.ccD Work:t, 1:) JJoefll! OilleAder, .a.., .t Co.111t, !HI &nd ll'l LiMrlJ. Ooebe, 11. A., & Bro., 183 a.od 186 DII&De. Good"m, W. 11 .tOo., 201 Wa.\er. llalr; foaePh, T8"B!lrclay. llar1COMI, John A., 181 Pearl '" R.lrMh, Co.L .Deliaaee Olpr fattory, lT.I Wa&er. Hoy,, TboUlu & uo., 404 l."t!arl. Kellner, L., \Jl WUUAm. Kerba, Ad.1 36 Bo"ery. -t..ngenl:lacb, 0.,14.8 Water (t C., 395 Pelll'l J.tlien\hal, C. IJ., 21..1, and ttl Wubl.Dgt.oa t J.orlllanl, 1., u; 18 :&nd lN ona.bers. M'AipLil, D. H.}; Co., Tti, i_I, &Dd 11 A'f'CUIM 0. WleLie, A. H .!1. Son9, 11U waUi!r. & Bros., 'Wakr. O'Neil, David, 200 and 209 "Yultor.. Po.lJ'Uy, II. ll .tOo., 10 ao!l12 Fo.ltoo. llelQba:rt.l, D., Avenue D. .!1. Tauulg, 200 Sebeider, J08eJlh 1 and &:hw.m .t Swrm, ltt l'earl &; lloa, 'Ui-':1 Pearl Smyt.ll, Clias.. D., 3M -:Bower1. a&,acbetMrg, M., 16 OedlU', Otn.itO'n, Jol.io, til Deaver. Jli.PORT.IBIJ ANII Elllhu, J. 8.. .k 141) Watew-. Forllo!r, W. It., Un. Shlfids, Chu. l Oo., 28 PlllU. Booth k freeman, 49 Cedar. Schlelfetln, W. H .k Oo., 17() WWia.m... .&LJ.EGHEHY (JJTY9 P.&.. Jeokloaoo K. t W., ti B.&.LTIM8all. W.._RIB01J8is. Berry 1 N, E., 71 Sou !.h. Boyd, W.[A. &: Co., 33 t!ou1:b;.._ BnoD, J.D .!1. Co., 71 llanover. BrauDII, F. L. & 00.,11 C&eap&lde. JJe ont1 Obarles D .t: Co.,81 South Ua.y. Gtwke, UJW. .t: Co., 121 WeM .Lotobard. .t: Nlemann, TISouUt.(.,'barhla. OGot.ber, L. W ., U Lombard. Uoll.telB, J. 0 .k Co., 6i South GaJ. Paul, Wro.1 tiS11Y'est .Balthuore. lU.)IUI'ACfU&D.IIw .I.1'Q, Becker .t :Broe., 94 Lc:lmbrd. Boleuiua, G. 11.1 201 West Pn.ll&. Bron a a.,., 9 .Nortb. Char'-. r.tgner, :r. W., IIOa..nd 92: 8ou\b. Cha.rleL Gail, G. W .k Ax, 28 M7era, Wm. II .t Bl'<:o., Hi WeM PralL Parlett, .t Co.., 99 Low!Jard, .BequardL, J. J. A: Sou, G3 SouLb GQ'. Sc:hroedt-r IOL, 81 bcha..nge .Piaoe.. WaUl, a.J s .tOo., 21 South Callllllll"t. Wdm, .N. :,t Brother, 143 Weat t'ra't.. Wlll:ens .1: Co.,1Sl Wa' Pratt. ........ t.Terlug, 1> .t: Co., 8 Chtaptide, BLOOliUI'IBLB, CONN -'.MD DUURB. Pilley, J H. A Co. B&IDGpeaT. ncou .aJtu OllLaa. & Gilldlnp, G'l Wa&er. BOSTeN. no. Bt,t.ehelder, N. W .t Co.,l2 Broad. Bemla, B., i l.Ddla Whrt Jtn,d;ei.L, ,,. B. A Co., H Celilnl "W,hatt 1JroW111 1!1 .a Co., Sland 88 BroU. 1., Jr.,. lOi l'urdlue. li Cent.ral. Whut J11ber A Oo ts o..&ral Wbarf, Gllll"t &-Oo., 16 Broad. ........ IJBG, V.& .. ..Braocb, fb01. & 8ou. -'J. .t Temple, Lombard. l'llber, ---.Jr. Barrt., War-Moue&. J. :r.:l.. 'l9 81ea.more. PeebiM t Oo., _ycamore. Yeable,l. K.. .t Co., Siron :rronJ, VeubJe, J. II., 4 Co., Buha MUla, To...,_lo, (1, Ji'.,ll-. YouD(, ll A. .t Bro:", 4Ir0D J'ron'-1Je&m01"6, PIIIL.&.DBLPHI.&.. 'I'(JD.iOOO w uauous..a. ...... B., ell B&u.t.b l'rotlt.. Wart.ma.u,lotl North Waler. Budutor, McCammon t Co. S1 NorU! W1ter. .. tt::i !;;;:t::::----II8Jel', D. li.mb VroaL j KeDow;.ll tlunum., 8J rr'ort.\ Wder.. A. o Moore, B .t:1.,101 .Nort.h Water. laalr:,l. Rinaldo .t: Oo., 81 Nonh Water. TtUer.,Analbu 4 Co., llT !lorl.b Third li (tp., .t,H Arch. .ro.., !{.. W. 4lh a.nd Obethlu,, Woodward&: Co., 8&1 Jlart.et, IUJIUJ'ACTU1li:ILI 1 ETC. a.....berpr.l L.,...t ... I North Wa&er. :a.&eWOir Brot .... IIBT Horib ;B .Deu, 413 Cheltout.r )ohll018 Norih 8ht.h. I \11, BrGilbcr 1: Oo.1 liSt North TIW'd. ..._ 1: Oo., 61l'fonb Third. .llan,..;aoom'u, 4.H:-608 Noftb Beeqad. lllteWil, 'fe't .k OcJ;, ilf Rdrth 'fblrd. ,A. &., COI'IMII Tilkd and JluUoawood. 1 9:!t H-. oorner Third aod Poplar .UlfJ.S. B. A IKJI CMtbuat "" .!f., iel-lforth :rron\. ...-nuoanas cw qr.A.r lrot.b.en, m. Nort.li 'rilrd. -.......... ........... lliC"&W', It OG., R, I. Gra.D& i: Oo.,l. "\1' .&. 4ntJ. 8., CQ. ... Bell 1: Kevd, .,. Lea 1: Oo., 68 Main. ttnU,ll ll. Georp, PI..U.Id., Cary-atreet Qibeon .t W&Lkt ... --"""" llari:1D, ,_ .... Oo :auu. .t: B;rans Shoetoe .!!lip. Nelldeelr:er &: Bro., eomer MtJt and Ma.ln. Nortleet, N. II. .t Co., Job..l.a. Bead, N. 0.,' Commercial Block. Y r liT. 1110, Ba.rr, Booth A Oo., 25 North Stcond, oama, D., liS Norl.b &toolld. CJWk OTerall, 118 W&lblapoo.aTenue Dameron Brothera eo., ns North Seeond IKIMrlobl, L. A. A Bro1 83 Norlh Third. Dermltser, 0. .t: R .t: Co.,120 Norib. Seoood,. :ralk .t: JrtoreU, M Nort.b. Beoood. :rrtedlllaD, H .t: Oo., 85 North 8o11.d.. Gdnrold, Orie 4 Co., lli Nor\b. Jeart.ll. Banlal. W.l. Oo., 'TlT &Dd '1'19 Merih Seeood. aa,--, J. K., 88 North 8econd. lleopl, C. 0. &: Co;;, ltB North 8eeJ Domestic ani ImDortcd 8C[ars, an(-. Articles GemllJ, \ l t5t soQTK' : w rt:a srauar t l t ROBINSON & CAR"'I'H A, H. CARDOZO & CO., .. commiasion 1'0& 'I'D UJ.B : .. .. ::.i.:iD: ...... Leaf and T General Couuiiiilion ... .. . No. 169 Fron't-8tfoeet, New--York 111'1 'WATERITREBT,1 lomr B. B.cernow. JEW-YO "' H, CARDOZO. DaOII'J', -u. o.-. .. RK DU so1s, nriiiERvool\r & 'co., HEALD & I MIT J .Eli, .. '-TOBACCO .. Ql; m h t ...,. ... .... au .II, Leaf and Manufactured Tobacco 37 _water Street, OwDL-EklB Da llols, l !: f ... !IWT -&B.K Bondecf WareMoVH, 32d Dlltrlot, lfO, 1'!8 WATER-II'!'., '. NE'\V-YORK. M. PallfCB. L. B&IHL&DUI. ..... Wll. Jf. Paw., 'A. J.Ull&. VIRGitOA TOBA.CCO WORKS. .-. .......,--.... -------,... -=.=.,."" ... :..,-... ALLEN,, P.RINC.E & co., PITKIAll & CO.,. Comlnission Merohant, Plqg .. T Q B A c 0 0 .llrDDULDDI.iLLlDXllliiOf' I .UD.i.i.JJo Ana Kerohllllto,LEAF TOBACCO ; ... t'lt .Ko s. Uaual Aclvartoe madtt oh c ....... A.III.'OftGOIOJlT. 48-100 54 4tt.l ....._ L ----------;-----HAVAKA LEAF' TOBACCO, ;Fillers and Wrappers, ... SEGA.B.S, POR SALE, XN BOND OR DUTY PAID. tN !0 S'OJ.T l"UROHAJ!IUl!t Bl: ROBERT E. KET.I.Y & OON r r .L I ; ..II. ..nMJLU'D., II(KICL .A. G. ........ r to.. M.-BROD & -CO. Conniitsi9if UO .. .I.U:U IW ... LL t .Lo;Lr .. 'T.obacoo, ..,.,. ....... ....... ) .. j 212 Peiirlotr'eet liow-Yoi-k: 1 l .... I.J '... r- fto_ CO., 'J 8U Comminioli l[ercha.nts l. I -PRESSERS. Le&t 'loMcco prMMd In balel. for Ute Wed lo41u, Mes: leu, o.&nl, lllld .-mark& TOB.&.9f'O P AOH.iiiiW HOG8Hm.&.D8. BUNZL ---& DORMilZER. ci ':N t:t.'IJ. .York, .. =-' ;1-o ll.!_llll 1 .&.LL or -0 DIIMESTIO & FOREIGN LEAF TOBACCO, Io. 811 Water-Street. oL J 'tr. o;:l f '*i'!J {I').J d .& J I. .: u '\ .... ,, eommissin lltrcuiti, t ..., u. No.' 4 7 B'rolLd.'Street,' :)., VIGELIUS & SE'(MOUR, TOBACCO '11:i ind 184 l'EAlllSTREET, ....... ==f __ ..... _-DOHAN, CAltlWLL :& 0L,,' TOSArGrG.O Commission M 'Elrchants, No. 104. Frt-flt., NEWYORK lf. J. DORA.!f.t 1 .ALIX. JOBIUN fHOS. CAKlWLL. J J. 'I', tift'l', WIU'tllout, lid ColloolloD Dlllrloc. R. H. ARxENBtJRGK, 86 and 37 Broad 2-52 -Jn:'WYORJE. H MESSENGER & 'co B. C. BAXJ:R, SON & CO., ................ ....,; '' To]laoco Cotton Factors, FDIEI8N & 118MESTJCTOBACC8, -'.!fD _.., Co:OunissionMerchants No::: 132. Fron_t-8tr .. t, lllJJ.IUIDEJI.Ii&D, I. T. Jknnu.B 0. Blln., -liD,. H. B.n:a, lfew Yort. lfEWYORK, Bll.JI!" ..... ..., ftOL B ...-a-. IIPWDI L. AUL, 4T-m 1U1DT Uauou. GAIL, AX & KUCHLER, Tobacco and Commission House. D ...... OWl G. W. GAIL & AX'S MANUl!'ACTUlUE, JIALTIJIOllB. 173 a: 17 5 Street, IM!f:W'tf_@fllll{, '1':..-hnlltYAM &..BOO., t1 Jemf MOlU'In, .r tlnclonn.tl, 0., New-York. ,.JJ. 1n Roe"'' Uunr.roN', NcwYorlr:. .. SO-:tDIV:A:N, & 00., "f'O W QCO: 1 .J I, .II !ill) I t \rl SfreA1, 0 N:&.r UAuover 16"tll o .18itlftii ofKuon CoUty ahd oth!r titOice Cat4 liB t1..q _Tobi.eeol/ i. "' B&J&rmO]'e. .: .. w: GUNTHER' & 00., ,, '' "'(, I Tobatteo;. .,.. ;, Xo, 110 .. t., cor. o( Kaa.o! .. N; 'TOBACCO, 1. ( -':1 ./1: M. &.-E. SALOMON, !\lnthaut-. ; l J.nt ..0.-rni Qi..' .;: ..1. ... Havana S(o fgars, ,, LEAF TOBACCO,, WEST llfDIA PRODVCE, .No. 85 Kaiden-I&ne. Iew-Yor:t. "' liiUIIIIl"&L SJ.LOJCO,I THE J ,.CITY TOBACCO ACENCY, No. 108 FRONT-STREET, New-Y,ort._ G.L\Vi' & ,GO.I {1i;I!IIIWSIOII J7 J.IID roa fll ux. OP MANUVA.
PAGE 2

Also make the stamp an Ioterna NOT To Bm nEDocEn st:1mp sod o Iy to 1 censeu c h advQca.iQg 11o xeductieD or by the collec or of revenue n tax on manufac ul'ed toby.s.co, y}neh w th proper guards 8() ns to pflti'ed n yo r paper o{ the 21st ul check. aga nst counterfe ts el!.c. put the trade on a. bass wh cfu thcs when m work ng cond ton to a far leg timate bu ness mak ng c pay a tu -"tliool. 'bIU."Oil accord ng to the r value Thus Havana to bacco used bav ng pa d ts tax w II neces uniottbt l l san y then bear the burden ac:cord n(: to the NEW TAX L& W FOB 0IG<8 0' !P)low """' publ sh.edJ 1n Ta ToBACCO LEAl' o;; Octobe r 17th and as t hns .fXC c.cl a...grcat deal of d 10 d f. fcrcnt or the coun ry and as e are no longel'll6 u}JplJ'" that.n mOOr of our pnpe to ma y ho h.pp y for t we repub. listi th91 nt re 1 'Ibua far the pJ..!'.n of Dealer' !l haW: been reemved :vltli almost unan mObs favor and t b ds fauto sene a& qual ty Uied. For a. c e.ar made or clear would pay the spec 5c tax of to of' seeel and Hayana would ort>Doriim to the Havana. u It Ds.&.R S B Tbe..ptatlloEtax Iii gned De..'ller I hoart ly tiesi.J:""' lljiYe and i thtnlc'it beybriu tbe pow" ol'b.an to better t Jff.bere rs an effOrt to ho.vo Congress adopt. t my hearty support .11 'lb.:ufl.{f(etJU'.( under the presqnt tax I closed my fa.ctory last wellfk and var th cOnJeC. lures of tl ot, tob&cco The quant not b"e w tb for mer yearS OW ng tO the (1 :m:.ged COnd GIOD of labcu; m thC tobacco gro'o\ ng States to say noth ag of the very 1 ght char acler of IP which ts b&dly to p eeee bY worms As to Clark.svllle, orr.beavy sh1ppmg IW: theto ta a err small pet: cwkers and parties concerned 'have '6een.ttry n g n the EOit to up a money P c Pu\ fJld m every mstance. Take tile rrice of labor last and present pr ce of 1tfd every Ken tueky Wilt Jose ey n the \o'=UltufelOr {obo.cco Tl 1 pr ces of other commod t es of the counry and \.o bacco do not correspo d consequently the plan*a w 11 turn the r attention to some th n; u: year ana trade w ll fe&ttl&te tt!elf. d :Seaf to bacco ha.s decl ned for lhe ln s t vc months wttbout a corresponding decl ne m ma.nuf'f.c tobacco L o u sv 1 u has been the I the s o f o. su.cce.ssful movement for the r Pft.-lrT < I not1ce paper commurucat ons c o&l "'""'' from 0 n n 0 corniiosed of cfgannaklmo and 'lloth rccop1mend mea c a.nges CHrU.i'l' AM Cou_p:nrK.r may be made 10 the present Intern& Revenue c !!;M'S Tbe C people merely comp)a n TilE VlltGIWIA IOBACOO CIWP I "''" >Oid:l.;. ag a nst the prese t la.w w thout any sugges-No crop of tobacco has ever been of sq Uone; } f ""1 p 1 W.,! all more C3'1 great mpo tanco to our State as that. of tb s ven on r.ev :v:e tpc quest en of year lhe fatlure of the-wheat ha.s made t t:u:: Og the leaf wh ch s pe fee ly se ess the only c op to wb ch oUr people can will Fct be fdopte9Jl for as tbe pod for aoy rel ef f h t r l!e) foe ucls or tills oov tb' llj concernlld The.y pro 6ome t rM to come Apne at ng &; mpor po e al o ro rejurn to a de&d measure l\ h ch tance to our peopte Wr! ca but \be bas been tned nrt'd found want ng rumely a. that the armers that lave been tp r u JUIDI? Now what tl e whole of the ua e enough to securo crops oT t o bacco 111.ay interest VIz. ts 1Q.clud no ot only the c g.r W;ie .st 11 farther efforts n orr ni a.n(,l Pla maker hi l]Sulf. commenc ;w h the them so as to secure good pr ceA gro vor.c:; ptl.cker.:; J bbers, manufacturers The crop of rear thoUgh sma J 8 n a.6U.,trdl'kmGn-all equally mtereet.ed qual ty one of the best eVJ;!r rn de a.nd we -sa tax b. iv v cb s equ able as far &S t IS reason to bel eve 'fill a good p oss b l e to make J r,.nd wb ch es the tax foc eve y pound of nu and &otbai. aU stf'&r. ts benefits a.nd bear lio t1 Carol na tobacco The crop of North s dens Jllili the SAmet me en Carol na findwg..-a n uket V rg n a n d eour ages tbe manUfacture or all grades of com ng under (he en. ne DSpect on tho crops c gars nnd makes each gr&de pa.y ts relative of the two St.& es are kuo lfJl as V ifS n a. to tax Th s co d lOl can be arnvld a.t by b "I '-'' aoco _, ""' .... 4 .,tax the wi}.pn t be reached and From the best nformat on re crm get we ttie tax pn all II do not think tho c op till, l'i>"fh 00 h rds No :r he v :lue of cigus is m:tde up Ja.:peof the crop befo e tbe war cer :unly t ly by ih t 'y or file ma.tcrL..l usod): n w 11 not exceed two th rds Wo est rma e.-t ihcm Seed CJga s lrO' va uei !Jy the style rounCI umbers at between forty ancl fifty of make and gnal t.y o1 the tobaccc. they are five thousand ho0she.ads The crop fv r sc..,t made from and shou d. be as f ce from tax as cral years to the war -.ra8 bctyecn poss as ey consumed b ; J>CTE"Ons who seventy and seventy five thousand cart ..not pay beji O'D.d tli cQrta,iu,pr ce b Nort-h Carolina. the yount es of Ca.swe,I for llenco 'l e t;J.x shoul1 be fRoeltin.ghtlm,'.nd Person pro&ueecF6ne IT'Ops f 1 git :BS't lbo seed an Hl.vana e1gat sl:Xulld yea and probab y as much tobacco as be he one to pay the beav ost tax for the ever ma:de prCTiou'sl) lh Warren tOO$ of tba& of Granv lie and Frankl n count.._, w1l cb be I goods best' a\rord to pn..y the t:u: fore the wu.r produced more tobncco than And tha quest ou s, How to ad;ust thl8 a 1 the o the State, the c o.p s very metl\ocra.nd-tb f ng t to a. pact cal po nV? I sl ort, co1l0o,. a eXt'dt bav ng tb nk t Ul!l.)' be tho !ollof ng man taken 1 tbe place of tobacco In Granv Uc not ner :F ta.x ih1 'llava na tobaceo n ported over one ba.}f( a orop l a d n Crann and y fiftv ce tB p!W pound and as tha.t comes Fr::mkl not ewer ":One foart The crop of a Mat GO that caD .Qu'Varren "ll be very much m ssed yond p quest1.1n apd 110 v.a.s 91ilo wl o use as t p oducod uot only vc y fino manm fac t must pay the tax rh s s one of th turtn; tobacco but a g eat de:!.l of .fino mo l t mpo'rt."mt ems to secure o ruake a shipping JSU table for the continental mar cJI'ect a. Scco d tu all a &pe lleta of EtJrOpe I fact '' ar en produced e1fic tax of $o p e M Cheroots and short more sb ppmg tobacco of good qual ty than Ues ou6ht not o pay over ono dollar per l! all the other count cs of the St:Lto togotbter T a. prospect of unprovethefii :O,:I'dmre (; ""''klt. ma.nuCactuf!dt and placed on the leaf as & for the ent anomalous cond t of tbe present c cW!l 3 general ygood lUI.UClDL J UllOM "' & LEMQ:tf, ,; 1':JD4JJ":;.U:'1 'i u. _;,{ 01.ft 'll-...!l ;A WfiOLES.u.B DEALERS IN >r t. ifi 2JU,..VJ"".. lo't I .. i LEAF' TOBACCO, .. 1)5 PEARL STREET 8 i > Brandl of 8-1--tot .A:REH.OUSE DISTRICT. ---0---M. MORRISJ 99 I'earl street, Ne.w-Yonk:. COMMI!i810'N MERCHANT FOR THE SALE OF LEAF & TOBACCO, COTTON, NAVA:f." STORES, Etc Etc Etc. IMPORTER AND SOLE A;GENT THE V S fOR THE M &. M BRAND : LIQUO;R.ICE PASTE HAVANA ETC 11118118> M &. M wll be ahowo man ufacturert ln lynchburg Petersbur.g; Danv lie Va Brooklyn St t!oul rfe I DUIBCTORY or the book w 1 be sent-fee ef chaJ'i' to 0 PFIRSHING, PEARL STREET New York ALL KINDS OF TOBACCOS ... CIGARS N y Bd 'I hey sb11.ll recetYe b ds or five cents a n d upwards per hundred pounds unt I the pnce reaches ten dollars but abov:e tha.t aot tb:m twenty five ceo s. 4th 'I hey shall as fnr n.s J?Oss ble reJect or accept the s of evozy I ogshoad or other package as s09n as cn.e.d off by the auction oer otb They al all not allow nny person er persons to b i1 on the r own tobacco when otr. red nt :met on nor allow others to bid for them and any pQrson or persons olating th a rule, f men be s of the Assocrat on aha.UJ bo expe led therefrom ,.,. r .J ', llliVUUii FltAUDB Ts::s House of ves has adopted a reaolut on for the appo ntmeot of a com mttteG to nverrt tho n._otor Ouily fraudu ent practJee& by wh ch tho exc se tu is evaded espeCially n the art cles of sp r ts, tobacco and c gara Th s comm ttee J to bPo;e power to send f o r persous and papers, and t lS to be lt w 11 dwcover iOa\0: {

PAGE 3

I I .. BAI!XS ,l"fD l i!!QQTS, IJCOIUCE PAS li'E, GuM ARABIC, flt!VE ETC 7 ETC.,i OO Ul ,riPI ASTE 118 Pearl-ttreet, Dwcl'ort. J. C. y Ca; ,.ri' R. R. Q 0 A G 'l 0 c 0 .. .1 1 nrr .'I &9i!'J l vnN .KONJT i co., rr.J l(.ii' 1.1 1 r. w. B Y. r OUR 1 Chewing Tobaeeo. 'l'he celebraled brand "Ool-\, ll Wed!'' !lou RfJ5C," "Jla'i'ori te "GrQWJl lUt .. ,.,, 'l ( t Sct1okl:a&: .. Col"'lllrt Cuba. l\lil 6 Platts treet, near Pearl, J'roprlolon or tile C.loaW. Saw a. PIUiilg lltb, It-S! NEW-YORJI,.

PAGE 4

, THE T .OBAOOO LEAF DE' FORD, THAYER & .. CO., Agents,-.-44 Water-st., ... -DB.A.l\1, TOBACCO SEG.A. "'ttir OF1 ,._., BOSTON. -,. c ... m:. J ... GltODJINSXI, II!. .... porter Of' of ..:11.AV11NA t:IG.ARS, ani!! Havana Leaf Tobacco, 1 9 1' S1RfitT .. BIISljON, -D.w.. KI!iG,--Brarichd!o&.aaOAD.Wl Y, '(,J "' 'AGENT, x .. Seedleaf Tobacco, GEO.-T. WA'TERMAN & 00., .., !'"> TQAACCQ NO. 16 O:ENTRU. WRAli.F, C.&. BU J U A!UIIl01f 1 IODa'.JL foobD, 8S...Ga' .. GILLETT, JONES lt: c-o.:" (SlU!f-elliiO U to 8Allll!o:f, SEDOr.EY,) a n d M i-Ouf:scllore,._ o r SEG.A.B.S., and DeB.!ers In Foreign and Dow es llc LEAF TOBACCO, --and r1lfr0ia., t J J 1 .1'11 0Tro. r J)l]'J,). h w all b r a.rtdf of and f. B. BRACKETT & CO., TEAS, T 0 B A G 0 0 S, 11 CENTRAL WHARF, 39 M B{}8'I'1Hi. A. A. ECKLEY, tili;,:; inn hut. LEH AND TOBACCO.,:. SUSMANN BRO'I'HERS, 'WJIOt.a.u. liUl.IIIZI Ill' HAVANA. & DOMESTIC CIGARS, Ch.(,;win!f and Fine Smoking Tobacco. Lis e of Keereehaum and Pipet of Every AND SMt.o .:._:'.!.{8' ARTl !',"oa;(:J Goodil COIIJ\&Dt.IJ OD h&Dd. SED-LEAF l'obaccQ Warehouse, 159 and 161 Commeroe-spreet, ---HAR-TFORD, CONN.--' Particular !UleD\Ion 116id li:l 'fl e rurcb-, aDd MD'iDI d DIJt' lel&f Oll. OOJIUII'-\oll. L .... D. M. SEYMOUR. R. A. CHAfMAN. Tobacco .Commission '!f.0t.TJIUI' -WOLTJEN Bl\OTHERS, J.KI'(.dJ:aS Ol> .U,Io IUlfD8 011' CLAY EJ:PES 8EGAB9, U.SO WJt0L.II8.U.I!: DJ:4LSRIS 1!11 Leaf and-IanUfactured Tobscco etc., '-' jlll NORTH THIBD-S'F., B6U.oOMRaealld [62-S7] Philadelphia. JOHN MOOKII, G f?.ANT & O < ::>JI,fl>AN HA CIGARS OF.EVERYDESCRIPTIOrt, Connecticut Seed-leaf Tobacco Forei[n & AiBericaii Lear Tobacco, and HAVANA FILLERS; LABELs RIBBONS ETC 4UIO DIJ.UIJI$ ltf > 0 t Plug Tobacco, c;gars, Snutr etc. 149 Hlghst,, Providence, R.I. :.l;.rfiTFIELD GEORGE, T<::: 'K.A (i:s'iBLISIII:D 18,;8) 11 .J IMPORtZR IN Licorice Paste, Gum Arabic, Tonqna Beau, OLIVE B&.c ror uM. Hat ala11 the above-named aaUcles, of bes' quality, In st.ore a&le. c...,. 8&1'eet, Rteboa4, Ya. BALTI)i-ORE, ;o":: For the Sale of Cigars, eto. I COMMISSION F. L. BRAUNS & 00., 11 Cheapaide, BALTIKOBE, liD., ... FINE MANUFACTURED TOBAC8G. LOUIS GIESKE & CO., l""" h"""" ... '"'-'"' .,.,.. ''"''""'" Ql:omtuhl!'lilm JIIO. c ; HOLLSTEIN & CO., TOBACCO n m1 tadory, No. 193 loflt.inab'eet., J ,;ynehburg, Vlrv;iola, for nJe, conmnlngor mJ''Cranbel'ry," "Piedmont Golde!l Bar," and otber bra.ndt. I the attentio n of dealen to thillatoek, J.JIID DIA.l.Kll!! D1 Tobacco And General Commission Merchants, No, 67 S. G.av;. S1;reet, '11 (J" .-. J, Y:, CROWDkll 1 D. J Hll,.!IOO:)[, t" Memphli: _JUc)nu.qt. Va Nelaon Co., Va. .:. T & _co., Agents, And Gb erill Commissiorr Mercha'l\ta, t:fo. 2UIFront-St ', U.[S. Bonded Warehouae No.1. jl1E11PHIS, TEll I. 9-\1>;" CHAS .c; MENGEL &: CO., & lalla.U.I. -i M'.L.l'II'QUW. BRASHEARS lcLAUGHLIN & CO. .1o.. HCW.veB.J..a Co.,) TOBACCO ssion Merchants, NO.I, U. 8. BONDED WAREHOU81!o Henry .. c'TObaoeo, J : 'ltlb '" ( j II: .11.1. 1liDIOI' &w.r; .rJiBJ: &r.. J y, u LEAF TOBACQO, ; 1114-12. S.I!tll ,, '"llr"'..,.'-l li!'t'."L"PUIS. r 161, 163, & 165 Pearl-meet, .. & 9)., (UNCJ.NJtAD. L f DT..,.D&IbN .. ibn xiiffiux JJBOrHni & co1 ., ea 0 RCCO, ..._,. C,IB.fBI!I,' P_ 1}:-BI!I, ete., Plug, Fine-Cut, Oonnectiou aria 1111 It. llefOna so., bet. 6u.e & z;;;...... "' ,.,., ..-..,.. v;,. "' liT. LOOIII, no. .navana ueru: Tobacco, r.ICORICE PASTE, Mcnm City .TCIMC106: WorD. :...w............ J D. C AT L I FIXE .. ""'' 21 -.-:.., o. 1 Fine-Out; Ohewing, & Smoking ""'.Joiilf DUDDY & CO...... Tobacco; t ft'e. 188 :Ptrth Seeoii.A Mnet, Commission M-erchanta ,,. 1'1'. ..? J. E. HAYNES, ') -MANIIACTURED TOBA-........ :; tl !!P--. CIICINNATI. ---,CH'ICAGq -No. North Thlrif itreef, JW: aM BT.. LOUIS. ,MO. AUSTIN, -BRON:ER .. _.._ _, -liT. LOUD, KO, -. -alfalt.ed &ad I'NID'P\ir fllled.:.1J..41 T:obacco: BrokEn, 38 NORTH SECOND-ST., ., I;:-O. V -JS,.:M:o: 88-84. J" l .l _..: LOUISXILL);: ADYERTISEMENTI. LOUISVILLE, KY. vnGiliiA TOBACCO .AGIXCY. FRANCKE&, ELLER, Tobacco Commission M:erchants, 153 Main-s'treet LOUISVILLE, KY. W" pUd to U!e pun::bue of Leaf I!!M Conlignmtnta of kiada or Uauurae&ured Tob11.cco, C1pr Lear, and CllfU'I c011atar;tl1 on tuuuL t..nJ rupectbllJ .ollot&oed. WM. 'P. WAIJ.ACE, (Snece l!lo r to Wallace DI'Oll.,) W'ltOUIIUU D.ULIR ll!l i);.obat.co, Juuff.ll, and Smokers' Articles. Bole of &he Ctlt!b.ated 11.nd W o rJd.Rcao,..;Jed VBIC&.BT &BGA.H. !&ri;IJIIel, wboleaa&e ratw oa. ollckMion, ... H 1Jtll Lolllolau otroi&, l .. laupolk,.JU, 14-H r ,JUJ;IVS O, li:UNTH. TOBACCO ,.._ A CD.; .... IUIIIUI'..I.C'I't11t:UI nr DOMES'I'IO .AIID IID'OaTDS 0. AN'A CIGARS, J(BW-AI.BANY, lnd. 83-95 '-DmOIT ADVERTISEMENTS. .... -wEBB, MAUZY & co:;--J1os.. lLua. '-uly or Ploluey ... &rr, Ill. 1:, n. BooTu. Tobacco Commission XO. 41 W ALlfUT-STRUT, .. .6.WKU1 CINCINNATI. 0 'lt-61 JIUtm .ll' MAN. BrJdaeportt CoD.u. _.,., ......,., w, ._ n.a"-.JOHN W STONE:, 103 Mllllnotreet, Bi-H' l LYNCHBURG. Va. J( o. 121 Lombard Skeet, BALTIJlOliJI. J. 0. Hounnr l BALTIMORE, MD G .. J...l'OBJII!O:I, TQ., B. Tuti" no.... w. .A['t'l', 57109 T a .I;H;f)LIT, Jormerl7 of J. J.. BrldJiud A: Co ; ... ,... .. ..


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.