The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
C. Pfirshing, publisher
Publication Date:
Frequency:
weekly
Language:
English
Physical Description:
1 online resource (4 pages)

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Notes

General Note:
The largest special trade paper in the world.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00078 ( USFLDC DOI )
t29.78 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

I Api'W" William, .t Son, 'lSi &nd 2:88 ... J =iill&.D, 1U blont!OID.81'1...A\, fil 1 nd..wtrlal Agency, &lld .a Bro&d:JrT )L J:i., IWU 37 llntad, DIAW, t;;' t141l.t: l.A). lf!t froB. I .I; D., 12-l. Water. H.., .t co., .rroa&. lkltWJ'Il'; L. ,t 0&., 14.3 W .c.er, Bood,y, llr"otbwtA-IkllwatUottf..l43 Water. K. S.., T Burlinl SUp, loaltemore, !'arll:er & Uray, I.Bil'eft.r:l. l&nuuba.l.l .R. Co., atl'ea.rl. BrO(I, M.. ,t uu., 212 Pearl. .Bu..t.kitiJ A-H, Front. Wt.leT. C.... Btoa., 14.U tv.w .. Cllrao"o A. lL & Ott, liD hoot. 'Jw"l01\0.U., & 83 arpew.Ul', JQ$]1l.b, 8U Wuhlogton. :htu, 1. ll. U1 \\'Mer. Jl\, J B 1 ltlb tlliWIIy & Water: fa1nqr, i. at., aDd 128 Fronl we.u., Mn L., To Walolr. J t 'oN, 1.'.b1of'-"'" a Co., 4.1. Water. $i.u., Oarrul.l..t: Co ., 10l PronL IIJer, r. A., G6 Cedar. Co., 8T Wa.\er, .,_ .. G & BroUJet, 164. FuUon, ClLaa--.lJ ll Boa.. 110 Water. lll&a.n .II (Jo., 46 Water. *'-1 ..__,;II Kttc.bler lTaaad 11 .. -ater. r.u.sn-1.-. .IH"oUter,101 Bower)" an.. ,00 Water. t.Lher, L. W. a llo,, liO l'earl. 18S.tu-i" Ce., ti6 roo&.. era. J. T., V9 Wa.t.er. Idol, .t Oo., IJS runt.. brlWaor, JTI o.epe ii:.J Wwr. u. W. eo., 1os rrold. :- .l n, 8. .t Co,, 1.0 Pearl Uld 101 Wa&er. 41.....,.., .lm.,161 Wa&er. ll&lwdO rL.rlo!taher .t; Oo., U 'l Wa&er, -.u.. w.,tCo.,lltw ..... Jlaul. E.l. & Co.,llT O.W. -li!Mc.,lCo.,i'l8 ..... a., ; &en E. &Co., 84. Sea.-u. ,:lioelti>erg .l Co., UIEI Pearl w._. 4\"'li, M... lL, .i'earl .t It!! Water UUll.i:J.w. llrU. & Co.,. 24 1rtll&nl., J.e.:ob, se .l'ro!it. Ollab &:>!11.18.9 and 191 i'roAL a. L. t Co., l llanov BoUdin ... l"iWe II; Co,,lh Wttt.er. Gleyh & Sou8, 12;1 Wa.ter o0 J. H. 1-'.,100 Wll.Ur. Ww., fil Dowery. engt!l.. Cbat. C. & Cu., 66 Cedar. ,errill,.A. 1'., Jli New. dllllli"er,1L & Qo., 1Gl and U:S.IilalikD-1-. tt&otu, .M., liS l WMer, -W rlll, ll. Al, Peafl aud G2 Stone. JlUer!: Maiden-lane. tJ'1 Jdan&Otl k (lu., 43 .BlJ)I.d. enon, J. I..., 114. 1'1-oa&.. 1 :kiiM a &::o..dUa,-U u w-.er. ;tlt.Yeh .t wattr. oe, Wa a. u..s ul""llil.:llil..r.laaC Co., Ml Pearl. BrlU.Jl&Dd & Oo., Ill Droa'll. : JkM, ; G.-" Co., l i 9 Pea:rl, tobU.OU .t UOIU"n, Ui Water. A. s .t eo., u .. rw.w. -...................... ""W>.aio"i, limon, lh l'earl Wal14C11& Co., 41 Broad. a Co.,14& Water. J}oo, BeUpbtk;, Col.1eo .t Oo., lbalp, (l. 2 llrolilodway. Smi\0, W. U. & SenJ 1 i William. JilpelK-d" 'l"p Malden L!\ne. lplngaru., E & !Ju. ,o De rUng 511J). lkoln, A!,Jil'l Duane. t llrokn I. Water. lllUlva.u, ,):lurvll.r & Oo lOS Pearl. 'l'at.lo:.wall.n, J ullllll, til'l&tt. 'la.Dllll.hW, Mcllvalne" Co., 'a Front,. fnlerm&li.U., Water. "DifiW II; Wollhetm,lllS POIU"I. B.,1211 W&Cel". \rettatletn, 'rt 11. & ScDJ1123 Water. Vll;el lllll S...)'WOUr, 1 8' 2 and Is.& Pearl Charles WW.t., 19 Soutb William. W..U.. CriWe t.: Sroad.. W.al;lelm, bl. .t PrL Wlllcr;ox, PoW"er k Co., IS() l'e&rl. f lU.ND"J'.iC'lURJI:&S, .&.ppleb: & Holw.e, 188 Wat.er. r.r.v .a:ct).,44 Veaey. .t llltglnll, Ull Water. AI., 8::.0 -".t Co., 86 Malo.hm-Lane, ll. JJ., 'l'5 Ji'ult.ou, 15. S. lJro., 218 a.oti215-DI&&DI. .. plre City Tubaet;Q Worl.:a, 75 Jknra-'!r. Co., 114,116 and1111Abl!liJ. Jr. A., a BrO., a.ed Dll&OL Qwclww, W 11. .t U<.>., 21JT and 2(1D Watu. UU&., Joic_pb, 'l6 lf.&n.corn,. JOJUl A., 1!:17 i'&arl Wt.<:b, D., I.; Co., Cigar i'actory,l'a WaW. Ho)'\, Thouur.l & Oo., 40ol J.'u.rt. X..Uner, L., il William, ltortn, AU., g:j8owery. t.aD&;blio(lll, U., 148 Water )Awl't:llllli, tr. 0., :Y.IS l'l;!arl, u. :HT, 21? 1 an(! 221 .P., lti, ti and w Ohamben. D.ll. le Uo., H, and 7t ATCllue D. A. ll .t Sons., llU Wa\.er. -.Uji_eeker A Br011., Water. Dllvid, 20(; acd 20S 1-'ultoo..' l'VU, 11. lL. Co., ltJ a.ad J:l'r;T. ;;c"!1!4te. -'""lJ). .. Oommerc:e W elt.pha &r; LehnelQ&Il, 21-i !tate. WUeo.s:, front, Woo.ruft', J'oaepb S., 238 &.ate LOUISVILLE) ICY. .. llrftder_, J. i;J:"f dila.t 1 lllnr, J.---A: Bttll. l' .... otc -42-1 .l-Ialn .t-Oo. Jloyi, 1'l&u 1: Co:.., 101" Leopold. 11. 4: Co. Harer Jlrotben, ?lfth.._ __, -... Roblntoa, A. L. .t: G., 4S fourt k P:r&lle, n., .t Co .. 11 fiRh. .t. wm.u, Ht aud U8 Tllil(4 Wick., G. W., IQ!il Main. LYNCHBURG WA... f M 'Oorkle, Son .t Co .. 118 Main.' McDaniel. i::lrb,r. f M""er .t J&at-. TO t!ba-, -.Jdoen, J"oDel k iftner, 14T M&ln, R.ucke.-) A. B., 188 Main, $1.Qoe, olul. W IllS llalo, MEMPHI8,' THNlN. Ackennau.u .lil., 2:.10 J!'rou\ Oro"lfdu .t: 214. FrooL ,...,.. .t.ba. !ifl CaapbeD. L111.e k Pt NEWHA. V.EN, CQ>NN. Co%, 8. W. & Oo., 280i State. NBW-oBLli: LA.. lfolf&rit, Pn:ttODt &, t M.enJel, Chu. 0. I Oo., 8T !llaplne. M.orrh .t Chalfant, 30 Oroudelet. A: .A.boo!:_MA..DA., NBD. Sntphe.D J D. t D. C., l'arahamt. PETBBSBIJBG, lVA. lJr&neh, Tb.o. .t Son._ Dn;nrnley .t 'J'emple, Lombard, Jawe., Jr. Darrifl, G., Wareho!UIO. Mcllwafce, J. F., 79 B.rcamore. Peeblelll I; Oo., Sycamore. 1'-.b.le, J. K.., <., 8 lrcn1 Venable, J M., .A Co., Baain M11.11.' Venable, B. w., IIO Ssounore. Young, U.. A. .1: Bro., 4 Iron .frpQl01jJcalDOif. PHT.LA.BB.LPHI.&. TOIU.CCO W .LBJ:HOOSDII. A.rmtiroali, A. !: R., 51.8outh Front:.. BW.tlta "&"Wartman, 1@ Norib Wa.Wtr. B\IOirm.,-, lleO.maron & eo 81 waar. -Oov.tUlef" a ao..11 Dobao. .t Ncu1h Wa&.J'." Ue7er1 C. M. ti SI'Wl fren .. Mcbo1!'"ell.t bUnean 39 N&rlh Moore, B .. k J., JOT NorU1 Water. iaAk., J. lUai.lote .11: O...t lH Non.b. Wiater. Tellet',Ana&Mo* Co..UT N(l rlh Tloird. V-'Wrleln o.., Wallr.er .t Co N. W 4tll and .t Co., 386 Mnkot, -' ? H'.i\. VaN A BE GARS 'Dr BOITD, .urD DUTY P.a.m 'A, 8C1 .... H-w-ERII' -OQ., IIDOrters and COJUJissiOI !el'Wllb, 81 comer BeaM, M-Il> .lO' ..... T'OR.K 1 1 I G. 11". BLlU1108t. I'A.ai:U. J J ...-. i>$ '-'- BlAKEMIRE, PARKER&. &RAY, lkooevaou DA.CON1 ..r._ 181 8TIUtET,' I NE\9:-YO;ltK,. ,., ... I r .t.Yi. t l ,_ .J GEl!JtER.A;L !! 1. ..1,. .' 8 ,: Commissrou H VET'PERLIDJ & Sllllt_ TOBAOO co.MJUSSIOW !IERC11AWI'S, 12S WATERSTRET, DONDEIVWJ..llmOUSE, b DJST1UOT: ..., ........ --__ ........_ NlW-Tffitlt. VETTERLEIN & CO., 111 ARCH.S'lli.EiT, PHILADELPHIA. (YlK81' DIJITJtiC'I'. 4. s T E I N h I I 1 197 Duanestreet, !ilW-T-&Rlt, ., .. IF U.........,_ OD ... J..,.To llaoeo, ftkrla dJ. beiOld.laqaaatftleelo ad&pw "" Ctpr aanQ(aot.uren .h.vored. ; '+" DE FORD; THAYER & 00., Commission Merchants, r. w. Spicer K. L. StaJ'IIe]l .. Qo,, o 'Joa. W. lt. J 'ohnsori a.. co., r NEUDECKER & BROS., lrl.A.J.""ffiPA.CTUBERS OF ALL K..IND,S OF BIUGQ:'T .. PLUG TOBA.CCO. PRJJiiCIPAL OFFICE, 162 WaterStree;t, NeW"York. Fa,otoJ'ieo: "BJUGRT TOBACCO WO:RXS, Comer Twent7-elxth allll Main Street., Richmond, V a. Atlo : 77 !'Iortie Levee, st. Loulo, Mo --:o:--' OUR SPE_CI.A.L BRANDS: Jlli.I.&ll1 : 'Zvening Btu, N lltiur..X:Leori; 8 inch ; Natural.Ia( 8 iJiah ; :WIItural Po'llllda; Peacock, B:lllf'POnndl; Papal\>, Jlalf Ponndo; Pocket Jllece. e tB B1 iO.BUDART 1!. FJUEDK:II.ll. SCB"''BAR'T co., Comm:issioJl .UIO ll11PORTBBI O P ..t..ND DE.t.LEBS :IN ALL KIND.S or &1111 Apric>t, !0 lbo.,ll&ilor' Del1Rht,ll'&"7, 1, 11 pdUdL po\ulda aad Ji llDdl. t pound"1. 1. B vy, ;!if; pound" l PO!Snd,, lA. L'IJ%Ul"J", 3( lbs.. Buch.D.or's .L\A1 lOt. e Olrl, )( ....,uud" Iu.bell&, 10.. f.I:tflaa.aa1lade1 J( Ibs.. Catawba, 101. (9&-14B) E. ORA WFORD & 00., 'TOBACCO ... 121 & 123 FRONT STREET, !ilW. Elave oa. PI<:-alt t.r.a. ol Leaf t'obeceo tor IU'QBT and Bmn: tmt IIJ..-lN MARCH, PRICE & CO., OO:MMI:;SION MERCHANTS ..-oan.lbl.llo r 't1anufacrured and Leaf Tobacco. Bonded Warehouse, 32d CQJiectlon Dlotrlot, Dl W,ATEB-8TUH, ......... c .. t ::;;:r::a... f ""'" NEW-YORK. EMANUEL HOFFMAN, CommiSsion Merchant, ..... UD llv.t.U Ill VIRGINIA AND LE'AF' ... MANUFACTURtD T'OBACC01 LICORrCE; 'CUM, etc., M-10-' No. 80 .EroiiWtreet:;'W. Y. HAWKINS. GUTHREY & CO., .. F.lCTO.IIS llf .Mannfacmred ani Leaf Tobacco, Iro, 68 New-York. KREMELBERG & CO., NEWYORK, THE INDU8fi1At AGBNCY, 40 and 4:2 K.) New-Ybrk. T u arvES SPEctil.. 'L'O THE IIALE OF Aft'lt'Mt\tn,.olt. ,and .-Leaf Tobaeco, $iDII&ALl4J, : ':.' .... I COMPANY'S CJ:LUU.$ IRA"NDI! Sll9KIKG JIOBl.CIQO: Mal)lland Club, Prince of Wales, Cold Leaf, and Navy. WARRA:NTED PURE VIRGINIA TOBACCO. For sale by HEALD & MII,.LER 176 Water-st., NEWYORK. JNO. T. ommif!!li.ou Lea f and l'llanufocturea PALMER & SCOVILLE, Saooenors to SMITH, PALMER & CO., 0 LEAF TOBACCO, ,_ 1 No.l70 Water-d., New-York. 99 WATER-STREET. r &.. .u..u. ..1.. .soaYJLU TOBACCO NEWYOBK Connecticut Seed-leaf Wrapper of our-OW'L m. paoklng & co., Co"mm'I.M,\ol\ IIR'U.-D1ll.Dif"tl' German, nnd Dtlfeh t.f.A 1'. l'oreicD and" DoDie1tfo ?i : SECARS, No. 122 Front..treet, 'NBWYOHK. ADOLPU staoa:J". Ot1JIO D.llf2'.i:l'IITJ:tX. STROIIN 4 REITZNSTEIN, .lSD WliOUSUJ! Dtil.PS Ul BAVAN.A. AND DOMESTIC LEAF TOBACCO, 148 WateJ'Wifthet, K. Y. }ltcaJ.Kt. BodT. LBitPO[.D 8crtJ.ant:Pr O!Itr:, !:T"ft"Aftl! k Co., New-Ofleant. N o.-43 Broadstreet, 95-l47 ... J. T. SVLLJVAN & nno., J.QD,N .Mum-ll T t,'l:n CllUlntt, 0 Nt!w TCHk Uo:a' T NellfYOrk. SULLIVAN, MURPHY & GO., TOBACCO FACTORS m> sentrnl a[nmmissiDn :mmtumts, No. 103 Pearl Street, Ncar lhmov c r 8(t\lii-NJ, NEW-YORK ....... Recei v ers of Muon Count y and other Chote& CUt M ting Toba.oco:J, L. ,f. BI.IUtno ro. P. T .tTQ![ New-rork. L. W. GUNTHER & CO., Tobacco and General Commission MERCHANTS, No. 110 Pear l-st. oor. of Hanover-square, 13-UG NEW-YORK. COMMISSION MERCHANTS TOBACCO, DOMES'rlO FOREIGN TOBACCO, 17 164 WAT'ER-ST., N .Y. T Arm AliiLL, MoiL W AINE & Go:, GENERAL Commission Merchants "Por i&be Sale ot AND J>O,RCIIASI O:r AfEROlUNDISE QENDALLY. WESTERN. PRODUCE, Not. 38 Broa.d a.nd 38 New sts NEWYOBK.. llepteseiited b y A. CJ.,RLETON 0 W. CliA.PhlAN, Ll.verpc ol. 65--eO ICILIL-. .t kea, C.l Wllli.i.w .t Co:t 2S and 80 Iherty. .. uo., NaldeD-l&ne. oll:llondy, Cilll&lden-laoe. alerer, VO 'M' ll14m. ...u. 40 Ll.buty. leu.pu, V., :il(l !JO>Olf.l'US 01 U.L V .LN.L CIG.A.BS. .OI&a,lai;l.u\o, Tt1 i'ine .lJID Jll&llDS I. Manur.ctured and Leaf ToHoocr, Segara, olte., -., W ATEB-IITIU:ZT, NeW" York. LEAF TOBACCO lfO. 148 WATEll-STREET, otud "''" 1cu. 11.,... tt F. L. BRAUNS & CO., Leaf 'Tobacco, T BALTUIOBE, fl>.lbi"//o. 15l Water-st "/lew-York obact:O lercltantx. No. 79 l'ront-street. : ..... NEW .. YOBK )f..l.liTIIf i: 'l'J.DA.BJlL, or PetenbUI'J, Va. Hch1f-'.ID I Oo.1 88-M of PetenbiU'J, Va. M. & E. SALOMON, lOW, Ju.epb, 11 ll.l11l:l Front. a Doo, 20:): !'earl. werl.D, A. Oo., til 1Sr<1ad.. LlOO&lC& P..&.Sr& DllliBI. Da Thjer .t Wh!tcbttU. n.eia, A. 1' 1 l'lil,rL foaMa. 1\ IUi.i .t uo., Yo! 31 Soa.th WIUl.m. .Ill; Ot!rero, 118 Pe..rl. inaaMbCrJ & \.10,, l.CIIJ _...... W .1; A., 61:i01llb. Wllllam.. B. 1: Co., 1111 llddealule. lorrb, Jf .M., lXI .l'earL UCO&Jc POWDU. D&.LLDS. .t Udme, 183 Wa1er -ilrlm;l, .i lu.nl.l, WUllam. J:L N.,W l'krL 1il.l'Wt. ......... 108.&000 1Jr$f'a01'10!f. IMh, F. 0.1 Tt Qreeuwich...-cc&.. ioo.acoo russ:ms. front. "1llrDIC &-P,hlf*d, 42 Wakr. or OlOAB BOXI8. "'lhll, lacgb, lOT, 1W ano;l 101 Goerok. .JU..IItTUWVUil o 'fOJU.OOO Tllf-FOU., .._.,1.1., &: Oo 8i CrosQ-...u-.L .lUCtiODU9 OJ' TOUOCIOJ Mo. 1MII MicllolJ., 118 Pearl. TOhCQO-CVTrnm .lCBilfl8. leU 1: Datauie, Cedar. PD.KLIT 1511:0.6& UCKlll._ :t S:, 84S Pearl. TOBA.CCO L.&DU.S. 1: Co.,llllJroadlfQ", nheimer 45 Oo., :hi Nort4 Wltuam. tl; JilnaPI'o "il Broad"lfa1. 'UIIM- Co., l'laU, ZBSlNlLU OILS. .A :rreem.an, 49 Cedu-. W U. 1: co., 11U WIW&m. LLBGHENY C.ITY, PA... R. i: W., Xederal., .B.&.LTIDIOBB. B. & 'D. BENRIMO, Commission Merchants, LEAF TOBA.QOO,. liM Water-meet, :..=-.,_,.. ltw.Jm. W. B. SliiiTB & SOK, TOBACCO Commission Merchants, U. 8. lllerul L!!Dilft Wi ir are ..... ... .. 77 WILLIAMSTREET, 'J".A.COB LORII,I.ARD, IO. 80 DOirT-ITBU, T1 Commission Mercha.tit, ,UD J.,fla'r I'Oa ,... au.. 01' VIRGINIA MANUFACTURED TOBACCO, .... Yirtllnlo ond KontuokJ I.Mf Tole._ I. B. COHEN, Commission Merchant, .UD Dll.U.D IX .lU. IICIRI -lfi1LLEB. a: GOB.TOll', .U..liO P.lCDal !XD Da1Lb1 nt it!)IAitCI. Wareroom, 117 :Kai4ea-lume, :W. Y., ...J:I2 Comm--.t.,llaltfon, au. s. .BoiMied 8td Dllllrkt.. .... Yort:. -en can fl>rwud Ul U.e&, "Dl *'liD," 'lll'1tbod n1ent. ot the act. L&.L .._. an.-. w.,.aoo., ......... ..,.. &.G..,., Dvxuuaa & co., w. c. w .t.rJW & eo .,. _._..... .. W CRANE & 00., ..... -as. .. Tobacco, Cottou, lllld Westtm Proilaee. no. o-13 Broad SL, new-York. made on CODIIiaiDCDtl to oar boUII l.q Li-mpoot. W. C. Watte & CO. 15-81 Wlll. AGNEW & SONS, TobacCo and Commission M&rchants, 284. and 286 Front Street.. a..an-ow s.tu: .u..r. DIR'UPTI.o:QI or r.tar Tobacco for Export ud HoJDe Use. Lp.l Tobooco bojod in f'l7 b7 h,..U.ulic..,.. roruporl. lf-11 CAHN BROTliERS, Commission Merchants, .lQ AIID q "-LL JWrJM 01 LEAV TOBACCO, _&o--90]140 WATER-ST. IIEW'-YOBK. WILLIAM M. PRIOE & 00., (!acoe..or to DAVIn O'NI:JL 1:: 00.,) ;JtaX I 19 Maldenlane, ITBW-YOBJt. --- A.J.4YU. ... .. ,.. ..... FITRI.d & .co., TOBACCO ADd GeneraiJ!ommiaaion Kerchuti, lfo. t8 'WU..._, York. Ueual mal, ALHlliDiiR BZRti.I. F B. VETTERLEIN, DE&U : n Leaf and Manufactured Tobacco, 122 WATERST., NEWYORK. "" CHAS. F TAG, IMPORTE R OF. SPANISH, AND DEALER IN ALL KINDS QF LEAF TOBACCO. NO. 184 FRONT-STREET, NEW-TORK, G. F ALK & BROTHER, Commission Merchants SECARS AND TOBACCO, IU-14.1 184 Fulton-at1eet, NEWYOBK. JOSIAH CACPENTER, Tobacco and General COMMISSION MERCHANT, 323 W a ahlnglonslreel, New-v-. -,

PAGE 2

! day partially ..._ 10od hit bla oun burn ng m'lllal"' 1titat lhl1J .... agamst as 1 ,.,----I nothing moro mJQflous to tobacco 1p .......... G8Q taz. (a,"tln.'!Ud.) carefully hung m thls manner &nd t.be ( \ 1 -.o6 !Jir t o 1t wdl be large anoqh 10 1Mof eaeh plant wei! otralgbtoned oto ... gin !bunk tho Clio& nry,..... when oach plan! w ll bo auPj'<>rled by 11 1 1s ad s6l{J to lfia.ve mora than ten will hang w th safety for sevri daya, D1ID. iw upon a lry custom" !o pame to o w.&er very well 1n --el' Nloo, bo --.. .. lncbes, &nd to top nt ten laans. By thio t!iseeuro .... frost ana ow n,g to the the toliowmc apnmon of opiniOn means you Dllko but httlo lop aud lhort ob of"' IIUn rays falting upon tha .,... drawa ap and adopted Wlthout dis l..C tho lobaooo will be II'""IIY more 11111 ... ,.. from sun bull'llmg I -tiDe.....,. fonn m length and quality the b .. oiiOlllelflbeslilllted thlS plan but gener-l>oTu, npen more nearly at U.. aamo t1mc-wdl ally another wluch i thrnk a. 1 tt!e more ex grow longer and rtp81l better and 1t lS the pedttlous We usc &n ox c:trt w th a. TerJ approved opm1on atJDOIIt plantars, willpeld deep, loug plank bod1 bed to dwnp more au6 better than tf a grca.ter 1bde out t)l-io&d-bave senraE sets 'l'BJI "J;OB&OOO -B'I', DODITII. \ I .. ,.,. I>rl<, .. ... ...,. IC. n I w .. e.rn lJf bu '*"' qoal lhe and aales amoUD& to aalyabOul lljlO or th q ..... ULy, ..,., tjo hldl. sold for the number of lea-klld .,_letl As the oea plank 'to lay m 11M \lottom 1 J Epp nger &; Co 0 0 J Egg>ro,'r Bond & Dorm1tzcr ts phgs H Sherman 37 1!1\otlr: (In 1m d Deeember !!d "" .... ... """ .... .Manttf.aet'U,.ed-F nel ght Vtrg'ima pounds and fancy styles arc act vc ud pnces firm Med1um and low gradesdulla.nd prtceslowor llr J A Brow&r quoleit 108@12:1) ... @ "' 'TS@ N TB @. SO pkgs 87 1867 hhd 5 bbls 67 trusses Sh pments from Ea.stern ports from J anu ary l&t to November 1st 28 94:7 pkgs. same bme laat year 12181 pkgs. FOliEIGII I:{_&T&D& _DitHlDMr 2111 b: V uelta. Ab:JJO leaf dur og the week there has bee but a small amou t of bus ne3S transa:cted bu) crs f om tl c U e 1 States markets, whtch of b.te liuve been He o ly one:. m the market ha.vo w thdra.wn though very hkelv but temporar ly Among the few sales effected we not co that of 800 bales r N w-Orle ns on prrrakr-tenna. As the stock s not l:l.tge pr ces fot fliers an6 H hke1y eoQj: nuc su:iola ned 89 bales of the latter sold at $12 per qtl 36 do 81 Loot-. lloce .. r STill APP.LEBY & HELME SUCCESSORS TO L. APPLEBY'S be killed mlh paddles by tbo hoyt -"' planta on a shot four a half ',._,g. tbo Jameatown blooms wh1t'\ lilitl, and to-'l'be Did mode was to ...a'olll-.ll:r Hnc ba.ooo blooms I havG read of great destruc-you ATe m wood and" time or ftrmg lmd tion to the fly by the blow1ng of .certaiD poi ma.y 'tfith erJety hang 1t cons derably closer sons lnto the blooms I bnve never tned 1t on the berllole My custom has been to put myself. I h1vc been told th&l If you ra11e & it directly ..tn the house, and hotst a.nd regu. torohl ght ea.ch night where they moat lUe a.a soon as posSJtble. When th1s ts done. rrequent, that great numbers of the fly would 1! It be a. largo strong lot of tobacco swted be atllaeted by the I and got lhe r w np for sh1pp ns purpooes, tbore 10 but !itt; d1f scorched m tho bla.ze I han rtenr trtf!d loulty Ltt t hang until 1& ahowa a dts thi1 but ha.ve no doubt "Qpon the general poathon to turn yellow whtch wlll usuall1 prinCiples which prent1 among the I-iikot. J plaoe 1n .abou( lbreo days, whe11 tribe, the effoct will be as dcscnbed Oue or a... lllaT he r;.ed anolu 1t keep1ng them the most effi.ctent and mterest ng a.nd cet-qu1te small at first. When the -tait! "Gf-tbe t&inly the most profitable modes of pttins tobacco bcgia tO rat\11' l'a.lBe the 'hi fJhd lbo worms off the tobncco IS b7 111-of llally as bi'J\1 u 11111:1: he dono l'lll large flock of turkeys If forced to remain and keep them so unt l the leaf :meR stem are In the tobacco for wh lc the1 wdl form a cured. You will find the tobaoeo or fondnesa for the amusement of ea.tchtag a dark. nutmeg brown color a.nd &melhng them By these ass1sta.nts t 18 probable strong of smoke Vih ch lS a rocomnncndation that the women and the boys of the plant.& 1n &hlppmg tobacco But f 1t be grown on tlon w 11 be able to keep them under aod new land well r pened and su table for also the suckers whlle the men of the farm manuracturmg purpose; 1t should be cured may be engaged about other thmgs and thiS w thout fire or at all eveots '"Wllho ut smoke. brmgs us to another d v1s on of the subJect, If tt lS determ ned to make n lo1t of sun &/, kaf has been unuaua.lly nacuve and we hue to report sales of ooly 58 cs Pennsyl Tall a at1.2]c and 41 cs at 5c Prev ous salea this month eompnae 86 ca. Ohto mostly new, nt Gc. 62 cs do do at 8lc 40 Cf8 Ponnsylvama at 9c ea. New York State at 18o. 15 do do on prlTate terms 270 bales Yara at 60c. a 70c 200 ba.les lianna at 7:ic a OOe. Prev ous sales thiS month in elude 84 01. cTd crop Olllo at Blo. e& usorted Ohto a.t 6e. 87 ea. old Ohto wrapper& at IOo 100 cs new Ohio wrappers at liSe 64 cs Oh1o assot ted a.t 9Jc. 15 cs new crop Poallll)'lyanlo fin '!l'P"!i" at 81 tc 25 es do do at SOc 168 es old crop Connect cut From b a a d North Carohna l'an nab 11 Kel & Co 1p phgs Dob:m CaTI'oll & Co 1!1 J Lorfllard 6" Dowley C & Co 6 ) J D Evons 816 Mo.rcb Ptico & Co 10 & Co H hhds R 8 J I II Mayo 2 L Huffer 28 Order & From Galvellton Oelnehs & Co 67 bhds. Mssn!'l BARR, Boora. & Co report an al most enure suapenilOD of bua noaa dunng t.be put w.k. Only a row packages ba.YO been offered and., the entare .tales of the week amounted to only G hbda. at $2 "$4 40 &nd 10 boxes a< $1 a $22 25 per 100 pounds B1ds on 10 hhds at $8 M a $9 20 and 4 boxee at '' 60 a $11 per 100 were reJected. We contioue last nommal quota-. bans-namely dam&ged and common lugs from lo a 2ic !&ll' &od gnod do from 2jc a Sle. prtme do from Sl-c. a 4tc commoa leaf from .ftc. aJ6c factory dned leaf from &c. 1>l Oe. medium dark llllera 4fc a 6c brtght do from tOe. a lSe black wrappers from IOo tt 16c good and 6no leal from Ilk a SOc and laney br ght do from 85e. a Toe \>et'pound. To day only 3 bhd!! were on the breaks and tliese were paaaed 1afeT1or Vulta Aba;o, at $190 for 6ths $160 for 6ths,._$60 ond $'6 G IS1l for 8th th1S lot hlrfi'ng been fak"eb-a manufae-turor The or tho--neat -,. more favorable than at preVIous accounts OWIDg to SeuQI;'Dblo U1 both the Vuolta Abojo and Particlc...rtalrido. RAILBOAD MILLS SRUPP. j namely cured 1t may be hung th n on tho SJoaffold as rn:e BUILD1NG 011' TOBACCO BJ. 'Nl! long a.s the weaUier w ll perm and then re moved and ung th oly 1n n.n open b&rn II' Let 1t be d1st nc:t y understood that if Ule;y where the n ng moJsture of the plant &re bmlt. the nterva.l oft me between the may be taken out by tbe a r passmg through eultlnt on and eutt ng of the tobacco IS the 1t H is believed tbo.t m th sway you ma.y best and most sa table H should not by presene all the cssent al o Ia of tbe tobaoco any means be deferred for however busy the native aromat c fla.ver of tqe 1rH4, more yon may be, you ma.y re&t assured that you perfeeUT than m any other way But of late will not be less so when your U.ll duttes be years they h&n found out that exposure to the gtn to press upon you If, you cleared a.1Uiw sun and. dews Will extract all the unpleasant ground (to use the old plantation phra!c) the odor or amoked tobacco heD4:e we bear but "VInter berore every treo wh1ch would answer tattle Mid ot sweet hogsheads of tobaeoo, u for barn log or a t er pole should han wu formerly the caae But there 11 another been reierved a.nd taken direcUy to the loea. clan or Wbacoo wh}ch has attracted much ttoo of your proposed bualdang By thia yo11 attention of l.&te and brought eoormoutly ac<:omplish the double purp&Sc of cleanng high pncea 1 allude of e,urse to tbe yol your land of them and at one hand.lmg: 1et low wrapper To make th1 s re them 10 plaoe at the leJSure hme of tbe qu rea management totally di1ferent from ye:lr when cams 'iery often have nothing that JUSt descr bed Th s tobacco grow else to do And en logs are cut and ID but on a. ao 1 somewat hght and sandy but pla.ce the barn s more than half buili. at the eame hme of the reqwstte atreng!h Another ndva.Dtage of thtS arrangement IS such land as 8 IOd eated generally by cbtn tho.t the mQ.tcru.l will be 1 ghter tQ handle quapm a.nt\ h ckory It IS extremely ddB and I thtnk & P nc log cut In the wmter a.nd cult to make 1t on a st ff cla.y SOJl The to the bark suffered to pool off. as tt w1U do the ba.eco l!lboold be encouraged by all posaable next August makes a harder and more en mea.ns to yellow on the btU A habit or durmg ptece oft mber than when cut n mtd tendency thus establ shed on the hill wdl be 1umuror found of essential servtce m the succeed ng But few 1 b.nters have ba.tn room enough operations. It 1s the custom of m&uy per ts often the case that the loss on one crop sons to yellow 1t on st:aEoldl!l by crowding 1t of tobacco together w th the labor of very tb1ck. for a fGIV days The success of holst ng rehandl ng etc would more than h d t 1s 1s ependent :m & great measure upon suffice to build a barn No planter ought to the weather rr t 3 wann and fur-11; 150me stop bu ldmg barns uut 1 ho has plenty to t 1mes anl!lwers very well but 1 thmk 18 never hold has enttrp crop at one hangiDg Twen 80 certa n as to yellow by slow fires. Let 1t ty five et s<)U:cre ts a good and conveo ent be understood that to mak:e th s kind of to-8 ze to bu ld barns but 1 am satisfied that to bacco It IS absolutely esscnt alto have barns make tl o j eliot\"" wrapper a smaller s ze-say perfectly taght from bottom to top for twenty square--Is better su ted With open barns It s mposs ble to govcm Wh&n I farm ng under pre&s the heat wtth that part culartty :and meety of c rcumsb.nces I mduccd to build a neccsaary to success You. must be supphed barn whaob. I co l(le ve combmes the great With an abundance of good coan or han est pou1blo Olpac ty w th the least gtven well constructed flues-the obJect bemg to amount of consists of two furn1sh a. dry clean heat, w tbout smoke twenty five foot b:uns w th a. twenty foot Tho tobacco must be hung very thmly m the puaage between them and the whole build barn say e.even plants on a sticl!: a.nd the tng thrown under a conhnuous roof-thua shcks ten or twelve mcbes on the t1er poles m3k ng twos des of two barns do double duty I Conootn the great destdcrntum to be that or gett ng tho ent re passage room twenty the yellowmg and the dryxog process should -by twentf five foe4 by build ng tw-o s des ot be gong on at the sa.me trot\... and m corre tt the roar and f wh ch are of loga rn spondmg degree. It 1s d fficult to lay down wrought or JO 11od m the corners. of the other any particular and deflmte rule but I wlll two barns This butldmg &fford.s enormous menbon a formula of management m capac ty for holdmg tobaoco which constt my JUdgment W1ll su1t as many cues a1 any tutes the only obJeehon to tt. You han too others ngle rule When the tobtl.Cco 18 mc&larce a. mass of tobacco subJect to the acc1 ly regul&ted hang o. about mtd dent of one fire Its convemcnces on the way the barn a.nd r:use sm&ll fires of coal other hand arc very great The passage the floor to o. tlli enty foot barn have room bemg prov ded w th :1. stove and a sm.a11 fires and be governed &nt rely by pnz: og screw furmshes a exoellent and the degree or heat as ndtcatcd by the ther comfortable place for str pptng and pr z ng mometer as follows namely first 24-houn tobacco By ha.vmg lnrge quant t os down m at 90 dcgree/5 12 hours bet vcen 96 and 100 11.f1 order we find str pp ng su table 12 between 100 nnd lOa 12 hours between for extremely ooll "cntl er I understand 105 and 110 next 12 hours between 110 and that the planters to and the upper I Hi next 12 hours bet?;een 1Hi and I20 counties prefer the : bar s bu It w th shortthen rniSc very gradually ten deg:rees every, cned loga or after the cab n roof style and four i our unt 1 you attmn 160 degrees and I han no doubt It s more fa:vorable to se keep at 11u t u til tl e tobacco ts thoroughly curmg the extremely h heat to ;vb cl the cured stalk and stem a.nd be sure 1t a yellow wrapper has to bo aubJeoted. thoroughly cured Tt s b ghly 1mportant We come now to the most d ffic It and the fires should never be suspended for part cular part of the management or n. to a. moment for\\ hen the dry ng process ceases bacco crop n&mely the rnnnmg begm!', and you w 11 nev tably TB. Cq'I'T NQ DOUSING AND OURING ')J' TilE have a red spot And OV0n af\er the tobaCCO CROP 1s thoroughly dry to all t tents and purpo1es We m&y suppose that the leaf ha.a ripened every t me 1t comes n order a preJudtctal umformly and well The broad cnsp and effect 1s produced upo ts color n.nd 1f It s deeply mottled leaves seem w th s-enume suft red to be ofTen thus nfluenced by tho aband,n to VIOO t1 e Hattenog embrace of dampness of tl e a.tmospbere dur ng wmter Septembers su Tl e dreary ) az ness of the you w 11 find n the .spnng nstead of the a.tmosph8re Lhe deep bh e clouds whtch bngbt golden yello :v wh ch you anon h do t e sun from VJ.C rrr the first fimt e tber n d ngy yc low or a. pos t ve rlld ThiS mmglmg of autumn s own j cllo1\ v th the may be prevented m a. great degree by crowd green of far spent summer admoo sb the mg t very th ck nto a close bam and dry ng at planter th:\t he must soon enter updn the thoroughlJ w th coaJ and afierw:.rds It wlll elosmg scenes of h s years labor The ban s proba.b y rem:un e,:empt from atmosphenc are all ready Abund:t ce of good seasoned tn8uenec but n times of e.xtrem:e dampness wood ts at the door or t1 c cl coal securely It may st ll be nec.cssary to dry 1t off w1th stored tllfay under cover wl ere the fn thful coal 'Iho scheme of time and heat abon laborers of tl c planta.t oo enge1 fo the fra.J gwen 1S mtended for ra her th n new with exuHmg s op and gl stenmg blades ground tobacco the t me ass gned to each epen the b1ll The po nted end of an old degree of 1 cat must be lengthened when scythe blade w th a l andlo attached ma.kcs apphed to n. hc:tvy lot o tobacco In fact the best k ff' And when the 'Sturdy and my formula or any other one I ba.ve ever tru3ly forem:m of t1 o crew lays re olutc hall heard "'ill only do as & general gu de upon such an mplement tl o nsp rtt.tton of to be vaned n.nd modafied accord ng t? tho the moment w II 1prcad among h s comrad s part cular c rcumstances of the case and the while the deep ncb cry of the open ng stalk sk. 11 and Juagment of tl e operator In s mus c to t te planters ear And here let assort ng tb a k nd of tobacco unloss 1t me sa.y that I bel eve there u more IS all perfectly brtght whtch w 1l rarely be lost n deft.rr ng the cutt ng too Jato than by the ca e 1t IS best tbnt there be fivrc d v sons cutt ng to soon It must bo borne m mmd -long br 0ht short bngbt JRs dark abort that each d:ly after tt mll nnswer to make dark and 1 It should be shr1pped and cood tobacco 1t 1s 1 nnecess:mly subJected to nicely hcd up and got nto saf but pl nnt the of the weather-hail, wmd and orJer Q.lld packed strn "'htly n boxes be froot, that most dcstruehve or all aal tween one and five hundred __yW sent to ments tho spot markotgenerlt.llyn.bout the first of June and Thts very often or g nates n VlOlent wmd 1! everytf ng 1 ts exa.ctly r ght, aod you &Dd ra. n as 1t d d l:a.st year by wb ch 1 lost happen to bo a lucky nd vtduaJ you may o.t leut one fourth of the money value of my expect fine pr ces I may mention borore I crop The Ioav.cs a.ro brutsed by the mnddisro s& the fancy wrapper th:1.t at IS faah on the brwscd spots or course "bon hea.llhy able w th many of the best planten JUSt on development ceases will and the habit fintShlog the cur ng of n tto run l)le the.s establ shed cont nuea. to affect the mercury up very l gh fOT a short t me say whole plmt When t first makes te appea.r to 180 or even 200 10 as to scorch the to ance, the best t1 ng: to be Ii to cut t m ba.eco a 1 ttle It IS satd to develmp a pecul medm.kly for you may rest assurtd that all xarly nob and aromatic fl:Lvor wh1ch s h_!gb improvement Js at a.n crend The tobacco ly pnud by the manuf&eture!'El when cut be carefully placed tn w nd (oro n CO!ft li:UEP) __ ... l!rTli:U.I.L UVEJiliE DECIBIOII lfA.biUf-'.OTti'UOJ PAID PLUG TOBACCO nt'lO lllOKJlfO TOB.lOCO J)J!I,U,.LOWBD .AussaoR 11 Ori'ICB, 4.tb D111 Nw } N"" You, Deo. 18th 1866 Sm Inclosed boroWlth please find 0011 or a Iotter fr<>m C H warrant for &llOWing tho pr1v lege he re queoll as 1t ....Ud IAoln a Ill increased T&lue, the tobacco mereasmg in WOigbt by belni aotdallr Pm>OJ"4: fUJ I undentand t.ho department to rule there 11 no law tor tutag caP,n on the in ereaoecl nlue Tha ehiiDglog or plug tobaooo by cuttlnc 1t into llllOkin& tobaoeo 11, how ner not pr.,ecaselytnmtlar to the case of ca gar Bte 100 Oll'\dJTJ018;!Jonnectieut at 25c a '6< 150baloa Havanut85e. a$1 06 l1ti C1 .old.erop Ol!"ul Gc., :f3 eo do do on printo terms 800 es do do at llfc 400 Cl now crop Po""l'ylYIIDI& at Dte SO co old erop Coaneclleut at 88c. aud 50 bales Ba &t S7te. n.ll n currency I Are OU'eu1an 44 and tJi atiU in Ioree un der the preaent amended Internal Revenue aetf I am very respectfull.r Pn:au 0 V AW W ...&,,.8,. Hon. :&. A. Boutn J OommtUWntr Int6rnaj RevMt1l6 (ANSWE1L) OJPIOJ: OJ' hrHBKAL RRVINTm, l W AIBU 000 000 pounds. Tbe Jleld In Maryland ta placed at 86 300 000 Teonessee at 39 600 000 Te:uo at 90 000 Kentucky at 600 000 AJabamar at 27& 000 Arkansas I 700 000 Flonda and Georl!' .. ch 600 000 Low11a.na. 40 000 South Oarohnt. S5 000 and the Northern States at 62)60 600 pounds IIEBVBBBCTllll TOliAOCO IF what 18 sud by the Prm below be true anc! we han no reason to dobt tt, p1pe amoketa ancl tob&eeo chewers had be ter be very careful af to the branda they usc The facts and eztent of the re maoufacturc 1b Pbllt.delphta are stated a1 follows Everybody who ts m the at a late hour of the mght Ot e.rly n the mornmg may nottce wdrl'lduals about the of restaurant & hotels &nd barroOlns gnthcnng from the streets and gutters the of (agara that have been swept out or emptied from sptttoons, and wtll wonder what posst ble Ulle can be made or them For the beno ftt of p1pe amokus l.nd tobacco chewers we ean g Te some information on that sulJ. Ject There are a number of establshments n tbta caty to wh1cll thts filthy refuse lS ta.ken and &Old Where It rN through the followtng process n 18 washed dned m the sun or over a tlre plaeed 1n a sma.ll mill and ground and then ueally put up In pack ages and sold as & tupenOT quality ot fine cut chewmg and smokmg tobacoo of Tt.nOUS fancy Tbo quanbty or old soldiers as the boyo call them thus gathered, r<1110delled au4 1old every day Ia almost 1ncred ble The general quality of the tobacco which goes thTough thLS prOCOM IS stud to be excellent." Manufadured -There has been more mquh'y and the market consequently shows & slightly mprond tont> W c bear of no mportant transa.ot1ona and pr ces rema n nommal and unchanged All good qual1t1es are held at firm ratee. Ff'ewhf.l -Engagements to Bremen HiO hhd Kentucky at 25s 125 hhda. M:oryland at 22s 8d 150 es at 17s 6d 800 bxs at 2s 6d &ehange -Bills a.t GO dnys on London 1081-4 lOSt for commerc1a.l 109 a for baokon Pans, 6 17t G 5 l-it A at wcrp 5 ITt a 5 161 Hamburg 88t a 86f Amstardam 411-G 41t Bremen 8t a 79 Gold -Clo11Dg quotatton December Blat 1381 QUO'l'AT ON=' OF "ROLESA..LB PRICKS -80 .., -lG .80 0 0 8f016 011 4: I -sa Oa.:J -15 010 .. .... (lf10 -to ew. -10 : -01 6 lfl .... @11>0 0110 @110 t=u :r.. rows, o.nd vhcn It s n lted suftlctently to handle w tl out brcakmg 1t ma_y be put Into heaps ore ght or ten plants :Lccordmg to the of tho phmts A good and popular mode of hang ng s to hang on the h 11 Let the 1tick be securely dnven nto the hill and h&llg tho plnt carefully Wllh tho buts of V .nul" Lx.u -The North ampton (Mass.) Gazette sa.ys tobacco ia a dull crop JUSt now Yost of tlha tobacco raasera in tho VlCmtty han two y.eara crops on b&nd, Wlth no more prospect mf a ready l&le for U Jltlf there was a year aco Yuau Wv BRANDT s SoNs & Co an nounee that owmg to the ncreased furnuhed by the for tha rap1d iran!! m SilOD of nwa, '$bey have discouirnued the Issue of the1r weekly Amencsn c rcular and will hereafter aeDd thell' tobacco reports ih rect to Ta:r T's & Co by speeial report to To LRAF reQnaent From Lanman & Kemp 1 cs c g&rs ,_A E Godtff'roy 20 Kuoha.rdt & Co 27 1 en & Co 1 Schroder & Bon 2 G W Fbcr 2 M II L von 2 T.. lrwm nd Son., 6 J balo leof R E Kelley & Co 6 cs. c gars Phi p & Frank 3 J Struthers 1 H Cranston 1 Schepeler & Oo 1 Orller 1 F do Bory 8 J M Lau ton 7 Gomez 1V alh.s & Co 71 bales leaf Marcus Brol 83 Oatman & Re1d 177 A S Ri> .. 106 l Order 298 L. Fanger, 160 J 40 F lr randa Ill!. J lol M&yorga, S, H 1.\Jugbt, 62 W c I & Co 16 E Scbc1ll n 6 L E Amsmck & Co 1 co llDCO 18 587 same Umo last year 16 893 the market AS follows Our market for .A.meracan stnce tha heaiJlDJni of tho montb jlas heeQ yery a.et and wo etimate tho su.les so far rtach ng nearly 1000 hhd1 Pr ctt generallY' have a. drooprng and all holders are very des1rou!J to real We report sales or tl.boUt 860 h.ds. ){Io;:SOUr }enf. eom pnsmg a.ll ;ra.des, of old Import, at Old per lb all aound 1 sovera.l parcels of last year s tmpod at 4d new leaf of very eommon quality at 8-id 1 and amonc other aales o! str ps we report several sh1pments common new M Sli9UR at 6d JDd a pa.rcel of very common to fa. r at ISld all sound TLe vory ordinar.y elusel of strips are almost unsala ble at 5d The arr1'vals smce the end of No vember have been the Wm Tapscott w1th 20 llbds. the Amorlca.n Ea.glo w th 89 hhdo the L verpool w th 200 hhds. the Ontario w th 248 hhds tbc Freedom wttb 6 hhds and the Bellon& w1th 6 bbd1 all from New YoJ'k Boton. Deeeber 29&11 No tranB&Ct 0118 of Imtrrtanee m manufa.e tured. Good, reha.ble qual t a, a ?;ell ma nta aed, but mfer or and medtum radea sell low ; o gars Renaud & Bachem 1 Fl\:l'l! From York to fore gn ports for the week end ng Decentber 2'-th are as follows Hamburg -64 ca. vnluo $809 16 lbo. m $1581 36 cs c gars $13 619 BrtJmon -1 hhd $180 114hhds stems $3000 sss .. SI2 110 ,.. Rott..-dam hbds $5406 7662 lb1 mf $1"'"00 5 cs o gars 8569 Lcrpool-13 hbds $1829 GlalgotD -22 041 lbs. m[ $42"2 -8 hhd!, .1mtraha -266 743 m $85,115 .. c go.ra $1522 Bntuh Welt I n.dM3 -4 cs .ISO 9o00 lbs m $317 French W "t I mUM -IS hhd.s 60 cs $816 Ouba -19 431 lbs m $4548 30 cos'" $1000 lJn Nu.efpt of the p r ce the book \ 11 be sent co or rge to any plsce 1m the Umtod States. 0 PFIRSHING, 142 Fu'iton street New York. LICHTENSTEIN BROS. & CO.t 79 GRAVIER. STREET Newmrleane, IU VAliA A111D DOJrESTIO CIGARS, LEAF mHEWING SIOKING TOBACCOS, PIPES .... Smokers' Art1cles Conltaot.ly om band t.nd rnoai ee e braled TIRGINIA. Fort Wayn Umon was mcorrectlr &: ven The true adldres1 1s FoRT W A YNI lNI>UNA Cro.&.BXAK.IB& UNION number 78 Post office box 1084 A J Holl ster aacretary JIUSilfEBII Cl!AliOEB NEw Yoac. CrrY ---J S. Hawk ns & Oo tobaceo comDWIIIOn merehants d ssolred new Guthrey & Co S & Co c gar manufacturers dLSsolved new drm-Loms Hirschhorn and Albert Ltppman under the nama and style of L Hirachborn & Co. Kremelberg & Co lrr C H Pandor' re tired style the .. L Huffer & Co. exporters E. <1 Tool od m1tted new finn-Butfer !'oel & Co A Schwenn & Co nnporters d1ssolved Jb S Kl ng; ret.ir1ng new firm-A Schwenn A Suu.soo mth forJner name and style R:!CJDlol!l> -Bed-Kayo &: Co. tobacco dissolved new llrm-D C Mayo &: Co Jbw;()ILlWIL Paodorl Kremelberg & Co C IL Pandor retired new flrmA C9. 321 PEAR L STREET, ALL KINDS 01i' ., LEAF CIGARS. Tobaeeo for SaJe -A liebed ILtr.d Tobac o Du11D1U 1D8.D a11.d wbo esa.llog can-led on fo mo o than lh p Clen\ o<:ail
PAGE 3

TOBAOOO LEAF. 'I'BB CJGAB Tuox.-We would call the of cis&r dealera and the trade enlly to the e:densive bu!!linesi inducements 11011' oiered by L. Birsehhorn & Co., of this eity,: formrly S. Hirs'chhorn & Co .... '!bfs Is oDe of the largest _cigat: manufactutmg estab1ishments in the country, nod one that also oocupies n. high rank facco, Snuff, Cigars, and Havana Siices OUR BRANDS FINE-CUT 'HEWING 1 &l.JNNYSJDE, HEART'S DF.UGHT, NATIONAL THOMAS HOYT & CO., HOYT, FLAGG & CO., Louis'-rille, K,.. HOYT, FLAGG & CO., to HOYT, BARBOUR & CO l SWiET OW FII:A.RWtRD:T, MEWYOR.Jt. POWDERED LICORICE ROOT Now\adi. SANFORD BRAND, M J'ACTOBY oor. bt Ave.od 21th et, Wll. llcCAFFIL, ro Chichester & .Co., II BOWERY, NEW-YORK, llU'OllTD n.&.LB lX Leaf Tobacoo & _Segars. SOle N!ana.faetnrer or tbe SMOKING TOBACCO. (1n or w q_LI.lii..Dtldn to auh pur cbuera. INDIAN PlGUREd. ., __ h' U, .!Nle A.PD' tor Cblcbeeler' -...I.e flU 0 pr!tkfVIn&" tb t.edb and Tbe Suu!l' I kDO'II'II aU over t.he QOQblrJ and lt manu!;:c,ured lor tbe attove purpoe. lt be bad by Ute kef, half bar rei, or lt&lrtl. 1 o.d collaney SIIJolr.ID&' Tobacco ol all &l a 10 I> I Jee\l.on QJ SOLACE TOBACCO, !U, 116, and ll1 LIBERTY-6TREET, A:o!Tl f.1-9f PUFF. .JUDY D'ORU!ANB, .I.!HlOTD.r:a .a .. ums or Regalia Bretanica, Beg&lia de Londm, Bega.lite, Londres de Oortc. Regalia Beyn., Ooncha.s, Operas, eto,, KANttnoruuo, _j."lfD -warranted t;terfectly Pure, >T Tho Stamford Mannfactnrin[ Co., on hand, and lor &1 bJ H. MESSENGER & CO., 71-95 161 and 163 Maiden-lane, li'.Y. LICODI(;E PA.STE. C G" BRAND. TODA.CCO li.!:-I"UFAC:TUI:liJC.S au rt'Utlted W t.ut. \bi 111utrltaof 1bla bnntl, wMcb wlil bt fout1d l.n ALL B.ESPEO'!.i of lhe mos t UNQm:sTIQNj.tLE&Dtl nr7 SUPERIOR quality. W. & A. Agents, South __ JOSEPH LOW, HAVANA SEGARS. Nos. 71 and 73 Front-st., ADAMS & OSBORNE, Commission Agent$, Leaf & Manufactured Tobacco, J,!CORICE, TOBQUA BEA.lf81 Etc., NO. IS OLD-SLIP, "'""-'""'-1 ll GOO DB FO!t.W A..RDED. 81-Gl KONIG & MEYER, lliiOaTUS o GENUiliE & OOTATION li!EERSORA.Ull, BBIEBWOOD" LA. VA. Clay and Chin& Pipeo, Segar Tnbeo, Tob&OOO Pou.chll, 8epr Ou, ete. Bmokt .... llet, Begat St&ndo, Aoh &Dd ][alcll!lmo, Olrd 91 "WILLIAM-ST., "P a&aln, atar lfaldeDl&Ditt 1'1. Y. AlfOW for J .S:Qtno & SoNs, Germa.ny, ot all kinds of PIPfl. 7&-108 EADIE & SMITH, BBOXERBIN Mannfactnred 1obacco and So[ars, 131 MAIDENLA.NE, Jut c. EJ.Dm, 1 f;n"W"AU A. S .. ltK. .. NEW YORK. Bole Acent for the Celebuted Bran4 of Becua. .. OUB BONBY ... J. S. GANS &; TOBACCO SROt\liRSt .. NO. 86 W ALLSTREET, Tontine Building, NEW-YORK. M. RADER & SON, TOBACCO BROKERS, 160 Pearl Street, (SECO:m DOOB liST OJ' W.J...LL BTBU!'j ) NEW-YORK.. -\ VM. H. GOODWIN & co., MANHATTAN TOBACCO WORKS. uunarualll8 or I'IJJHJliT l'lMo JS3 A. 1SJ DonD&-Stl'f.ltt, Xew-l'or:t. r. A. GOETZE & BRO., !rn anb lobacco, TOB!CCD .. iifo o SRDrF. & 20D w.&.n_K-J;T., ..-n p&rt:tcula.rattenuoneftheTra4eiae&lJecl&otbe 1!0'1 IIIWYIIL "llulbaldl Smoking Tobacco_." v.d "St. lo. 18 Ja -.. y,_ Omer RIPPM Inn." .. "' r 'DEALERS IN PLUG TOBACCOS AND CIGARS AT MAKERS' PRICES. Century Chewing, ..... ... ........ $1.2 0 Stal" of the West Smoking, .......... t0.6& Rolie Lear 44 ,.... 1. 00 Eureka. Smoking ............. _.... .-'6 Ca.vendish .. .. .. .. .!JO. u .. .. .. .45 Bee ll ............... .80 Long u ...... .......... 85 M&eeoboy Snuif, ................. .DO No. 1 ............ ... .SS Scoteh 11 ..................... flO Ten.L caf, .......................... S4 Fresh Scotch Snuff, ............ _.. .90 Mixed Smoking, .. ...... .80 High Toast .. .. .. ,go Gold Dust, ........... .' ... ...... ,. .SO Ooarse French ... ... 1.00 No. 2 Smoking1 ,..... .26 Irish Hih Toast, ...... . . .00 Cut Stcmo,. . .. . . . .2ts -:_Tho Oentury_Chc.wing ;wm be ll.Qicc)rlickl Sen(] 16, 18, and 20 Chambers-street, '"''. onfacturers; FOY & EARLE, 85 South Water, 'rEE, FISHER & CO., 94 West Second, Cincinnati; B. A. V .llJIL SCHAICK, 503 Chestnut Street, Philadelphia; A. R. liilTCB;ELL, 24 Broad Street, Boston. CHAS. SHIELDS & co., KANUFAOTUlUIB! Steam Power Press Printers-and Lithographers, 23 Platt and 20 & 22 Gold at., near Jo .hn, New-York." THE MAJ O R & KNAPP Engraving, Manufacturing, and Lithographic CoiQllanf, BMrtna 7t BROAtlW 4 V t 'J For CADDIES, NAVIES, POU:!.'DS, .Filffi CU't and overy other dolcription, in' roporlor and satisfa c tory styles. Tl-122 TOBACCO LABBLS For [CADDIES, NAVIES, POUNDS,l FINECUT, etc., etc. HATCH & CO., LITHOG;B.APHERS, 111 BROADWAY, (Trinity Building,) ;New-York. W D. HiTCH, .l. T. TJIBOOP. H. H. e1 Do mesf:i'c Segars, 1 No. l.DG PtoD.ttrcct, -Oorltw of .Mald.n.-lmu, (67-12) New York. A. H. MICKLE & SONS, BtlOC..OU ro MRS. G. B. MILLER & CO., SNUFF. STORE. 110 Wateratreet. llAllllrFACTOB.Y, 97 Colnmbiat. NEW-YORK. NEILSON & NICHOLS TOBACCO & GENERAL JOHN A. HARTCOR:N;. u-t"r.tdtvua ell' NO. 187 PEARL-STlliE'I, !':CHMITT & STOlt..,M O.i' SEGARS, .A.t.;D DEAI.Elli lN Lli t 1'<' T0BACCO, 191 FEARL.STREET, J ou:1'11 &.:s .Y,..,, I f 9 uJ!' DE BRAEKELEER & FOOTE, CIGARS, .t.n Da.t.Ln lJI" LEAF TOBACCO, No. 94 :Deekma.n-st., nea.r rearl,lfeW-.York. low Proprieton. nd Manufactu.n:n: of t.be ee 1eftalet1 lA Perfocloa, El Cumpa.iiel'CI, and :11. Contesto brand ot Clgarll. BRESLIN & BIGGINS, SEG_.A,RS ... LEAF TOBACCO, 'No. a a 1 Water-etreet, ... ,. P.II.OCIXL iJto SEIDEN13ERG & CO., FOREIGN & DOMESTIC NO. l.O ;o Z -STREE'X', Na1r .IJrooduw.y, (M-11r.) Now-York. l E: A. F T OB A C C 0, 162 JH'\l. r \Vall-at., s2 flEW Y!JRK J. S. ELKINS & CO., IMPORTED AND .ST!i .i"!ftl ,lll, Stnlfl QJ' 8MOKIIIC TOBA'CCO 2Q N.Y. [78-& .. C. LANGENBACH 01 AU. S:lh!IIO. &Homo TOBACCOS ......... ', ''! SNUFF, WAT:mli-BTBDT, -R. S. LATORRE, ,_.,. TOBaCCO LEAF, Ban.na l!oprl, obi., 1sr Pearl 1tnet. c.ur, .. ..... IIW-T F. W. MERTENS, No. 71 Essex St., nea.r Grand St., 1\l!IE \'it'. 1f @lit I!( ...... ,. 'Jmf itabauo .$tgars ( ..... L BERING.ER l CO., Se[arx, Plo[ and Loaf GEORGE WfCkt, S E GAB B 0 X ..... u oYe )(aoblne bu bHD.lo 1!1CCIS11tul operUon fgr owr ftn pan, tn Ul.lt elty1 .... bu.rr, u!l Wwb-, to the ,oUre aatiatactloe of thou using them, and can be eeen at IUS Purlllfdt' S:t 'lft!ib 5ut 14lbl., and can bet by a. l!l or 14 ;yean of :;e. OH HAND c&;.DtuY"D out from J200to ISOO.D.nese-pra per day. M-79 H. D. DUMONT, Fine Smoking Tobacoo, Virginia, Perique, Genuine Latakia, Turkish, and Killickinick. 75 tiEW-YB-RK. THORNE It PHI PARD,' avonauuc rattss. llfq. 4;1: NeW-Yor k 'IYJ.B-1acO P.ACKlrD IN" RALE/J T O!: ALL .IIH .b.'RTS. OLDESTP!CKING HOUSE IN THE CI'i'Y. N. B.-Ucbl ... !or \ransportftUoD ot a:coda rur o!ahed at lher& neUce. 51-1!"11 TIN FOIL. JOHN J. CROOKE & CO., TOBACCO FOIL & BOTTl! CAPS tlo, U 3 Pen.rl-street 140 Water-Street, NB"'-l{()BK. .... -M. METZGER L. Dnlt In aH lr:!ndt o r P'o"l"t!fln aocl KELLNER, LeafTeb_ acccw 91 NEW-YORK. E. SPINGARN & CO., .., DEALERS IN DOMESTIC Leaf ToJ>acco & Segars. s E G A R S NO. 6 BURLINC BLIP, NJUB lYATZR.._,BTlliUT, NE"W-YORK. STRAUS BROTHERS, & CO., DII'OUPI.PD IUIRI'.tarvaus or FINE SEGARS, .uiD D&J.L&&I& Ilf -. Leaf Tobacco, 74 WILLIA-IITRBBT, 1!1. !tru. -a-. } 11. STun, JfEW .. yo K. 0. GIOUIIriiM". 6!'111 LINDHEIM BROS & .CO. W I I\ J LL:--,\1.!( Ito! r.Lu1 ufactured Tobacco CIGAHS, -')>fl ll.li m:'fr:r:s or Mec.r;o:-:hau!n, Wood Pipes., and e.ll other Stn.Okinl Article.. zr, ConrtU.ndtstr eet; .. .... .TOBACCO LABELS. Fred. llayer & .Co., 1;)6 Fulton-street, N Y. TOBACCO LABELS of every executed in auperlor style. Tobacco Labels. HATCH & CO., Trinity Buildings, 111 -Broadway, ChromoLitb&JI'&phed Tobacco Labela &nil Ehow Cards de-Igned aod nocw.ted In t be bea' at)le. Plcue Mud for ettlwatee H-71 JOHJS L \ LI:\'11Uf':Ili. ON AND DOME8TIO ,,, 'l ""'W-V l,\ll"', FORE I _"_"_'"_"' _'"_L ..c.:.. ___ "'_" ___ "_"'"_ LEAF T O BA C C 0. F. OSBORNE, TOBAC90 BRO:{{ER, 11'0. 16 OLD-SLiP, west coni.er of Water-1treat, M-107 NEW-YORK. E. S.-THACKSTON, TOBACCO, NOTE, & EXCHANGE BROKER, No. 12 Old Slip, cor. Water .. street, t 08.1.1. A. ToCUTOI. E. ROSENWALD & BROTHER, .. llt1'0r.ttr.S J.S"D JI:AK"CFAt"TUEUlRS SP' CoDncctiou.t SeodrLe&f of m,-OWD PackiD.f, '?'8 Walt'J' Slred, INI:li.: 11M-'t1 ()lilt OC. LEE BROTHERS, SEG-A.:Fl.S, LEAF TOBACCO, .... 269 Penr 1-1treet. NEW-YORI. ----KAUFMANN 5HQ:IS. & BONDY, I)IPOI!.!taa 01' MEERSCHAUM & BRIAR PIPES, And all other smokers' Articles. ADd Nuufrtc:Mnw SEGARS, 1761 WATERSTREF.T, 'NEW-YORK. JOHlf BRA.HH, "" Su-..or to BB..l.lll.nl k DJIOTDER!!I, 28 Atlantic-st., Brook.lyn, or AU. curoa ov Fine-Cut Chewin! and Smok:in[ TDbacco, Sll&AllB, ADd. a Bupiri.or Lund.)'foot S::ndt M-109 M. BROCK, ILUVr.wrttaa N' .,.. rtnl'1' aaUDs oe CXG-.AR.!B. I ,... SOLE PATEJITEE EL RIFLE, 1&0 KO'IJSTOSBT., DW'lOU S. PUli:JC, o... SEGARS & TOBACOO, NO. 178! WATER-STREET, :iii'!IIW'"il'mm:o 66-01 JOSEPH' HALL, Segar Manufacturer, 76 Barclaystroet, N. Y A ASSOitTMf::ST 011 CHOICE -SEGARS ALWAYS ON HAND 'J. M. MAYORGA, lXl'OJtlflm OP Havana Leaf Tobacco, U CEDARSTREET, NEW-YORK. Kew-Yort & Virginia SteamshiD comuanY. THE OLD All Kinds Havana and Domestic li'O. 38 CROSliY-BTltEET,. SEGA'RS. NewYor&. ..t.!W DEA.l.iU ... FINE TOBACCO It CICARS, U7-10S 51 JlaideJI.-l&D.e, New-York. PROM PIER 21, N. R., FOOT 0.!' FULTON -STREET, For Norfolk, City Point, & Richmond LEAF TOBACCO, S. HIRSCHQRN & CQ,, lU Watera.tnet, JOSEPH SOHEIDER'S SEGARS {Kear llaldeD-lalle,) .. Iamklc;:".J. . Havana & Domestl C Wo Jl _,., -ntl<>n lo tbe m..,,....,. '' TO-:t, BA.CCJO .. XBS 1M. VADIMBB. wldcb. lEAf T 0 B A C C 0 S 1 :."'"::..":.:":'='' w,.,..,IIIED 5 Platt-ol rctt, near Pearl, .,.,...._of .,., C:.lam\la Saw I<,....,. ... lt11 NEW-YORK. Xo. l to llllo
PAGE 4

f 4 THE TOBAOOO LEAF. ..... ..,..... .............. B,T, VZTfti.LDI ,,.. W. J. HAWKINS & CO.., HAFEn, IIOLMES & C u., (5uccCAOrlto GEO. k CO .) J. 1.. .. ADAMS,. MORRIS & .CHALfANT, T H Vm .. > Co.A.Maau. .... Leaf Tobacco & Cotton v E T T E R L E 1 N ,,. & and TwiSt Tobacco, FACTORS, rf..e-.. co.,_. __ PA., M'CORKLE, SON & CO., CROCERS Co"'-1n\.!'oy,\on N. :M::-W1LsoN, -& MERCHANT, Over Firs\ National Bank, 13\b St., RI.;H.Jd.OND, VA. MONUMENTAL ctTY TOBACCO WORKS No. 1s1 WES-T PRA'l'T-41TREET, B A L.'l"''B'OR E, MD. Tobacco Mercaants. Plug U. &. BONDKD WAREHOUSE, Jros. 717 and 719llfo .. h Seconcl .. ... HD KUUJ'J.CTURJ:U o Partkular a&Mnlbl paW. \0 S."'le a.ud 8Wpml'...ct ot Leaf', and 8moldiJ.a 'l'obfi.CCOS Oouni.I"V ao1 pnenliJ. WW Ul&ll:eUbenl Oa&\4d't'k!&& on fOOCIII &o be lOW t' nor lbipped &o \be North or .6urop.J. Cloo-, of aU kind of .Jwoltins .t No. 25 Wet Second street. t"' _, No. 30 Carondeletoatreet, 1 UlpOrk .. Btl. Jf"'" ud Oro. fum, cor. Morgan, ST LO'U IS, lllo. 80118110U& BBIIJBT. ll'.l'rtJU'I cnnt. DS-100 UW.oatzJfts. LA. ) T COMMISSION MERCHANTS IN ,., CHEWI!ro AIJI) IKOlmrG rtm&CCO, No. 113 Main Street, .....LXIICIIIIVBG. Y .a. ...,._.... IIOlld.\ed.. 52--riS Oigat'S Leaf Tobaooo1 altd '!Bher Smokers' Articles. C&'L f'. llOLPt,}Drt.b.eiiUel!nn.of CIBCINWATt )C. B Hlll)fU, Ba'tt11011, WUbJA:C.. il-TS ordera promptly n.-Ntn rOUNJIIIJIII JW.r ..,.,._ ....... -.a. '1lllt.OD'-.. n' I'OIIIIDI JW.r I'OliiiiiL ). L. .lDj,Q'I DZ U.. .IUOGD JOilUIILL QUA.un POVDL Cli4LLD81 ... .._, ... TWift'. I. L. AD.l.lll'l OOBOlU'r KO.l, 1111.. 416 COLUIIBIA-STBEIT, BROOKLYJf, Agents, .. .. Wat,r-st., NeW .__, LANE & co., Lw &'"MANUFACTURED ToBAcco, TOBACCO & SEGAR MANUFACTURERS, and Imported Segars. CALDWELL, NEWJERSEY, :""'t -1 $5 PROADSTREET NEW ARX, t \ """ NEw-ana'-'. [i\r" .. UNITED STATES BoNDED WAREHOUSE. ConsignCks. witho,uH>repayumo tax. ,. PITTSBURG ADVERTISEMENTS. B. A. V .AN SCH:AICK, RICHMOND AOYERTISEMENTS. R. E. DIBRELL, For tLe Sale and l'llrehaae ol LEAF & MANUFACTURED TOBACCO, &U.Wbhed I844.,_=c-;--, Offica between Tbirie.nth and Virginia WALTER K. MARTIN-'& to., N. t.r. MJ.Jmtt, Solf A Co.,) Eet11.bltshed 1840. TOBACCO TOBACCO!, @l;ommissitu mJtrchaut' LORILLARD'S No. 18 SOUTH SNUFF f'iOIIITST., AND MARKET FOJ the Sale and l"urebue of Ltat Tob&oco. (Formerly at 603 Cbeatnut.street,) Shockoe W arekouse, Richmond, V a. BELOW UlllJ& J.n.l. 'l'f, 0. Dt!NUJ.ll BAXUEL AYRES &.CO., TO:BAOOO & COTTON F AOTORS, GSNERAL Commission and Forwarding MERCHANTS. Aaenta Atl&ntio Coaat Mail Btea.mah:ip Line: W New-York, Cor. of ear, and 'firaila 1ts., Richmond, Va. "-101 Depot wit"h John T. Hll.t'ris, 99 W&ter-St., York. Depot p,lso at lil .. L. Witthaus.'s, corne1' l'ront and Race, Fhilad.elpbia. "' fA1(13")1 1nl"'l'l'f. w a. .'!.OGERS, N. c. READ, SEGARS, TOBACCO, AND PIPES, Commission Merchant -No. e nABLEs sT .. I'OR TBB PuRciusa nn a.u.B or Adjoinin g Northwtst Corner o f B::o.ltlmore-1treet.1 T 0 B A C C 0 ......, BALTIMORE, r.liD. PRODUCE. Orden promptly tilled, and so\kited. Office, No. 4 Commerci11.l Block, RICHMOND, VA. MEMPHIS TOBACC:O EMPORIUM. E. ACKERMANN, to OHAS. C. MJo:NGEL .l CO., J. T. SULUVAN &; BRO., Tobacco Factors, And Dealers In all kind of LEAF TOBACCO, Keep conat&ntl1' on hand the Larg"' Stock ot &fasoQ &nd Owen eoiUit.y and lledrled CuttlD.r Lei'! 1n tbe West. No. 89 Race-st., Cfncinntl.ti, Ohio. I:Jr!18-llshod .. der lilly Oftllou,. Ia .Jfi1 Wheeler Tobacco Warehouse, PHISTER & HOW, Proprietors, L .. oO.Blcc n 14 West Front Street, CI.N'CI.N'.N'oiiT.C, OHIO. Hotkl of M:uo.n OoW1t7 OV.Ub!.s a n d Segu lk.1t AliO O hio Heed-lear alnyson hand I.Dlotl '" 11'. 0. !IIO.RIL r. P. CU.llJ&Jn., 'r. CRISWOL.n, .... O&q. ORISWOLD," CRIE A CO.. 'WSOU:SAUI: D&J.l&l!J lll' ALL Or & (!t:igatl, AND LEAF TOBACCO.-uq IWLJ: J.O_D:T!I J'Oll Austin & Newton' OelelJJohted Sufti.eld brand. ot Clpro, Cl2 NorthForth ro, Sl. Lofl, Bo. 74--9& L. J. Ct.!.aL J. T. Ol'D...I.U.. CLARK & OVERALL, General BF;MIS & ABBOTT, 1 : .. JO'i TD ll.I.U o T08ACCOJ liiE G.AR.Si, P R I LADE L P RIA. <..::_ ... HARVEYS & WILLIAMS, M. D. I)E.A.l\1, llary & 18th Sts.1 Richmond, Va., GENERAL 4.13 PHILADELPHIA, MANUFACTURER OF FINE .. -PETERSBURG ADVERTISEMENTS. R. A. YOUNG & BRO., C2Nli8At. MERCHANTS, Lear. Manufactured, and Fine-Cot Tobacco, CIGARS, PIPES, etc., etc., 250 FRONTSTBEET, MEMPHIS. 'J'ENN. 62-lCII J,-v. f;'ROll"llBf, 15. J, z. a. uwn, leaf Tobacco Inspection ., WAREHOUSE, Nos. 100,102,104 West Front St., 1 kl ., rr CINCINNATI, OHIO. mo 01'-eo, and All Klndo or !lmOkera J.:Sl) A\knd to the purehMe aod ple or VIrginia. and North CaroliDa. Leaf Man11raet.und TOBACCOS. No.4. IBoJtJ'RoJ'l' Bnu .. PETEHBBURG, VJ., :Memphis. I Ricb.mood, Va. Ntlson ()()., Ya. pIp E.S,-. Farnam-street, AND DMLER IN ALL Or .til_ ..,unr. 1110. ad'fft. 1110. .. ll"lLt.aa Rerer to lteetca. JO!IUJJlliCT 'a New-Yerk; llnD1' ,lr GUTDm_ New-York; llnwn .a: WJU.us, Richmond, TL; T. T. Boou, Merchant.D' National Bank; & CO., MORRIS & CHALFANT, Proprietors. Auction Sales Daily. 120 Jrorth 8e00i1d St.., ollar ViDe 1M.. tn, -1 OllllHA, IfEB_ RASKl. I a. ki.TL.UD,.l'rsid.eDt Nadollll BaDk, Peteuburg, Va. ..... Orders tor Leaf proroptlf attended to. ,., RMer-s u.-JJrA !ifa!lot:Jil a.nt, Oaba, Nebruka; :J. II'. MeUorm-*. .. Oe., Omal!t.a, RlltlraM; Pola.!:tod 1: Patrick, Qsaw.h.._ .... a;J W. B""" ,t hi, Louis, Mo.; Ph,lfler ,_h. If ow, Ciocl..r:ulall. Ohio; Tho. 0. Dw-aDt, VlcePultlc Wl,_d. .t .. ritl!ln, !oi'-Yor1'; 0. Wellt, 8&rf.l)r4, &n.; W. L Uniltoon k Providence, R. I.; l. A. ,Pil'dd .t Co., ... on, &!IlL E. liiEGRAW & CO., Tobacco Manufacturers, AID 'WliOUSJ. U Dltil.D8 Dr Finc-cnt, Smoking Tobatco, & Sc[ars. TO:aA9CO, SEGARS, ITC. J. PITFIELD GEORGE, 'TJJE I.UQE8T STORE OF THE KIND IN SUTES, .DD THE LARG:&ST AilD BES't THE UNITED (ESTABLJSDI:D ] 858,) llfPOI:TJ:It Al'ID nJ:J.l.I!R 11'1' Licorice PillltB1 Gnm Arabic, Tonqna Beans, J. E. VENABLE & CO., No. 8, Iron front, B:rcamore-street, PETERSBURG. Va., And General Commission Merchants, u.:s.Donded Warehouse 1. MEMPHIS, TENN. Henry Besuden & Bro., UlfiON FAOTOBY. 63 and 55 Hand-st. l.unrBll WORXB and OUICE, 81 St, Clair-1t. PITTSBURG, PA. -SEND FOR A PRICE LIST. OLIVE OIL, for Toba.ceoni,ts' a.e. nu alway& the aboYe-named &tU eJee, or bell quality, In 1tore for f.&lfl.. 84-13G C&rJ' Street, Hlehmond, va. Ct'mmission Merchants Leaf and Manufactured Tobacco AND CO'ftON. .; CHAS. C. MENGEL & CO., c ol\'\.m\.'b%\.o'(\. l\'\ \Y., MANUFACTURED AND LEAF DE.!LEI\8 Illl' SUTPHEN'S l68ACCO R. &: W. JENKINSON, PUNJI!I.-Sl, ....... .,..... ........ .... & CO., !fl.,(:Q",, llOYD, WlU.UM C .MI:A8L U:d.1ted; Bo,nded MILLS 4 RYANT; Tobacco Brokers and General Commission Merchants, Tobacco Bzolll.qe Bulld.iDg, Bllockoe BUp, RIOHMOIID, VA. ..... 3. B. VBNA.BJ.B & CO. CCLES HARRIS, LEAF TOBACCO, 'Tf;);BACCO, sra:" o:r Bm stiuAw, .Qbewln8 Tobacco, nc Ho11!1l in JO)ralta. ., ..,.,..,..,.. ,. LEAF TOBACCO HA.G:J:JJ, BOYD & CO., Co"'m'-Y.%uln "l\\en.\\.u.\'\.\Y. TOBACCO BROKER u Sl Mar&zine-at., { Hnr-You, (M--10-J] Br. Lo0D11lfUeeond-1t. 1611 1631 & 165 Pearl-street, (CORHJ:B or ELX.STREET), -J..>;D 'IOIOU:!UL'II ])IUL'IR! l:f J.ND GENJ:nJ.L WliOJ.U!A"'iE'WL,A!lHlOJcmBIOll. Jnuff,, ttc., SEGARS, 117 lii'ORTH TllmD STREET, LEA:F AND Tobaccos, Seg;'trs, Etc., Fanners' Agents for the sale of CoDII.eoticut Seed. le&.f Tobacco, P'Drcign and 4..-tlc ordeu f o r the pvehue ot 'Vir ginla Tobacco Mlldad. OOMMISSION MERCHANT, Central Worehonoo, PETERSBURG, Va., will ['&..J hit J'(' r &nnal dter.tlbn to1he pnreh1\se or alll:.lnd or ,U.NUPACTUltl:-10 and LEAP TODACUO. CINCINNATI CINCINNATI. ..._.,... 8TEDER&L-STREET, -igars,, ptpes, r-...-.uuann ciTY, PA. ltnasu::;;C!IS: J. Tbomu, Jr., Eeq. : B. C. Roblnton, Elq., PUt.ers' NationaL Hank, ltlet.mond, Va.; H. Oo.,:J61 1\,boltl.eo-lane, New-York; Joho&ton ,a; -" __.. MADDUX BROTHERS & CO,, 41-93 6.1 NoJ:'th Tlllrd ... t., Thompsa11, 153 l'earl-lt_reet, .Boeton. 6:J-S7 Orden solicited. :t .t.lto sl!lokii:R8' HARTFORD ADVEI!TISEMENTS. Batchelor :"Brothers, tnmlilll Revenue Bonded W arehonse M'DOWELL'& DUIC'AN 1!.. 1. CURii'l'JU:\ G 1&1.. ..i.. .. 'III'IU.U CHRISTIAN, LEA & CO., T:ULIIIJ.L, IIQ).Lw;--. I; Co. 'i9 l'lug1 and -;-BROWNLEY & T ( FLE, l\, 1]j ) :Q, Havana. Leaf Tobacco, cOMipmeoU. 1:&2t:P. l\'At.l'l&.l Ban,k, O!Uh& Na tl.on&l ilall'k, Cfa11.ht\; .J. UeCmnick .t: Co., Omaha; Wm. u.. run:r k cl).,, IIP'ati & lluaJI, Ohlcaco, 111.; RMa lJ .t lhi'Tl, Penn. ; Kopb.a., JlT&J) A: .!IL ,\fo. I '1. D. t!;;TPJJ.Sll:. (62-67] D. 0. 8C"J'P .. W, WESTPHAL & LEHNEMAN, ......... CoUAo Seed Leaf, S E GARS. 214 State street, Ht HARTFORD, COD. F-UNHAM & :BARNES, lU.ND'h.C'tplt!iBS OJ' DOMESTIC, HAVANA AND TARA CIGARS, UT NerU11 Tblrd-st., tu1d 2S Nortb.Stequd-st., l'BILADELl'BIA. .l Wre Rock of IIA.TCJIILOB.'S oekbrW YAr&, Yonnr A.erlca ......and ol.hv wellbo1JJl bntldl,eom"A${-.OTJ baa .. IT w HOLEB.Al.E AND BET JOD DOUGLASS, GE.NEBAL AUCTIOI & COMIISSIO!f IERCHANT8, .lD Maml 1'0.1 01' IIANUF ACTURED & LEAF TOBACCO. .... LICORICE PASTE, T 0 a : a c c 0 B ItO K E R 8 t Orden for the of Leaf Tobnc o. .t.)IJ) promptly and oa.refnlly executed. General Commission Merchants, 122 Street, Oolllipmcntl fll lkrcb&adbe -BJ.. --_.. Lombard-street, Peterburao, Va., a'""'"" uoi: &sJ -FINE CIGARS, 27 Pearl-street, Cincinnati, o. JOII:.{ DUDT'. ....., J 11. General Commission Merchants, No. 39 North Water Street, l'liiLADELl'BIA. vv-.. .. .. Va. M-8t .,. ll Dtrohanta, l@inbauo, GILLEn' :JONES & co.,' .Seed-leaf To baooo, .. es I ..... ,. ... ,,, s i:""GA.'R' s Tobacco Commission Merchants. .. _.. pIpE s' &Etc.' to IU..'Y:Ur:r. !EDGLBY,) ,....,.,., Rn.O "tat t t & \lORY msst A .. (: Plue. ..... D&A_LIII,Silf Sueral brandt ot J.le01"'1ee P(\te tlJre ctlm p orLa. No. 128 North Second at., St. Louis, Mo. Impottt>n and. :MauuCa.ctllreu or lUll ;;G_.., 13 C-S tee Havana D-nd CO'Dneettcut L1&f Smoking Tobacco &lonJ coDBt&ntly onllanrl, and t'o r 11ile, rn "boo.r\ or utt CINCINNATI, 0. 111::::Z, -.:'11_,-. ..ft.. -=z.. HARTFORD. CONN. UX!_r.,a.u &r.AT:&a BOlillXD W ARE.HOUS.b. United States Bonded W"arehouae. Snuft"al, 1 p&lo,lnlob 10 au\t purchucrs. 6.}-SIO or YirPnia T oba.(leo toll cl&ed. 71 -0S NEW-TORK : OG Cedar-et. F .. :EWSTOAO!LWIA&HRD]j:D& cl8 022. J. Rinaldo -S-ank & Co., ,_: _':;..__,t.."'_l_._s::::. ..... _.. Tnlli JAOCHCON&:B,COBRMAMUINSS&!ONCOH,o' USE v. N' Jres.16and 1Tllroad-st., lf:rJ c s d .. f ., Tobacco Commission Merchants, N. avo AND DOMESTIO OTTEJ HORMINN i, co.J B%TtHi ne ann. ee ea 'roba.ooo Snuff; & Segar TOBACCO BROKER \ roam= s EGA R s' (Sooo ... onloPolo!OII) ror e.ll brandtof'Chowlngl.lld .... OD A coo' r .. --""' .Ul.D Leaf, Manutcachleuwrelndg, SmTookbiancgc'o","d Fine-Cut TOBACCO, SNUFF, AND PIPES. p 1 IIJ.lfl'FJ.Cl'ua:,.-or .&L:LbJ[CIDI Ol' t :; ...,... W.&BEB011SE, """""'""'"t."""' "''"""""in ho,.: .......... .. ,..-, ,, _,...,__ u 8 .a. o a c co; L N..-238 Slalellreel, 338 MARKET-STREET, PHILADELPHIA. um. ..... ) '; n bth-llroet, ll<imore. Segars, Pipes, Etc., CHEWING & SMOKING TOBACCO. .ullc; le'"n. C. T. Ruete' Sltn. .BaltJcore: ldassr1, 1'. fv AB. TBEOB .u.n., w.,:;o'"C : T. "'"". o..' L. w GnnlhO<, .... New-YOi'k Branch Leaf Tobacco Warebonse: tn .0 lU H 1\:!1) .0 u .ll tt 1l' smG. .. .A.EisJ. J. REQUARDT & SON, WM. A. BOYD & co., L NEWBURGH, 4i3 North Third St., T GEVERAL COMIISSION mnHANTS ...................... ;f tnf tmlt !llanufru:tunll Q[;.obrccr.o ST. L01JIS, !llo. BPAIIII8H .. ;;;;-;01Qlj!ITIC II I '&' TO BAn c 0 COIIIIIIISSION MERCHANTS, L e ; r 0 OUR PRINCIPAL BRANDS: Lllaf Tobacco, Chewi Tobacco, .snnrr, No. 11 Pl; ,.._ ----.. 'V No. 21 :::: :::::::::: Jl "UI6 .a., --v.-.. !'fo, 33 South-t., Balttm.or4:l, .... EXCELSIOR POUND:!, .......................... 13 A-LL KINDS OF CIGARS, !UI ST&TE-S:rREET, DarU"Orct, {lOJUI:. W. H. A G. .'l:_:. 0::;_. _::;BRO="":: __ _, ..... = __:II::::::Jc::Zc::wrt=O.,.,= THOMAS HARE .. s" n WBOL&llll.lil DICJ..LJ:R W ALL K.l.r.li>ll O f c...,r 110 ld lit the lowe t New-York Market rate& HARRISON A CARPENTER, JOSEPH S, WOODRUFF, IL omoo. u x. """" 0"""" '" TAYLOR* liEIU'RILL :-:Juv.mva ... cw e Connecticut Seed-lea.f All Cigars. T 0 B A C C 0 WHolESALE TOBAcco DEALER&, Fus. ronooo, tKJ a 91 Boath Cbarlca-etreet. BI.MN&D u WI u MITCHELL.,JEVIS &, CO.. II BALTDrOBE. WM. EGGERT, bJ:..U.U. [Jt DOMESTIC AND SPANISH LEAF TOBACCO, SMOKINC TOBACCOS, JAMES RODDY, ..UWITI'I.QTUau or PLUG AND FINE-CUT CHEWING TOBACCO, 8MOKINC TCJBACCO, ... IMPORTED AND DODSTIC CIGARS, IFo. lOS Borth BecoDd H. (bet.. Locull. UJ.d ViDe.-.), I!IT. t.OIJIS, 111"0. J._JJ., &lnrl{, J, L.(Jtlli.SY, 1 r. SlllltD SMITH BI!OTHERS, CJGARMANUFACTURER S1 UfD DI:J.I.B!lS D1 CIGARS, TOBACCO PIPES,-ETC., No. 206_North Poa.r&h &reec, _aboTe Pine, 1ST. LOUIS.! FACTORY, 191 North Tb.ird -.. PHl.LA.DELI:'llU.. L & UQOft'!, .. LlQ.Q.ETT & .... -:roQaoco, AlJD DUI.IRa ,alt. JUliD! or TOBACOO, t!GW, S.,IJilF, PIPES. me. No. 12 South S.coJI Slnot, 'Oppo!lt.e Bam!Uil'l Jlot.el,) s r. LOUIS, 175 F ltl. FRIEDM41i & .@., DEALKt8 IN Leaf, Tobacco, CIG.riRS., PIPES, elc':l No. 85 N. Second St., bet, Olive &.Loauat. l'l'60 S'I\..-LOUPfi 11&.1 J Jllound CityWorks. D. C ;:f:T:Lilt', OJ' Fine-Out, Chewing, & Smoking Tobacco, K'illickiniok, etc., Jllo. 168 ft'ftoll;a See.,.f.Mree1, ST. L011IS, 110. J. K ... y ... Tobacco Broker, l-.. r .,. :{ 38 NORTH "SECOND"'ST:l'"' .'sT. LOUIS, MG. 13--84 LOOISYILLE ADVERTiiEMENTS. J. A. Jl&nufactured Toba:doo, aail. Porelp ctg&rl!, Liooriee Pute, Gt.m, 'l-onqu& BeaD.J, a.nd Tob&ceo Xanufacturera' l')&.W""ti.4p. No. 291 :M:Allt-ST., J.OuiSville, Xy. l!ir" Lea.! <d Wedern. PJ11g bought 110 order .... 11 .. LOUISVILLE, KY., U. S. BONDED WAREHOUSE NO.I. GEO. W. WICKS, BUOC,&SS0/1 TO NOCK, WICKS &. CO>, nmt (!!;otton .J.KD D!'J.IJER lN BAGGING ROPE AND TWINE, Manufactmed & Leaf Tobacco, COTTON YARN AND No. J.._n-J!t., 'l'hlrcloAn4 :POWY&b, LOUISVILLE, '1tY. u:;-o FOB 'nllll & : W)lite Cloud TOBACCOS, o.,F RICIIi'UOND. VA. .BROTHERS TOBACCO WORKS, JOI!:S: FINZU:, BL"'' .rl!'>:i:eJ: 1 )'BJID, J'l'li!'1:Ka, nrOOLJ.:_B .rllllt ::n, NICJ!OL.l8 ru.um. ( : JOHN FINZER &. BROS., MlliUJ'J.artln&ai 01' Vlrg'l.nla, Kenttteky, and Mt..o.Jft"l PLUG TOBACCO, No. 13 Thirdatreet, Louisville, Xy. .. ..... (19 M. LEOPOLD' & CO., l!>nuuul!!!li\lll CIGARS AND TOBACCOS, 110 Lonl&vlllc, Ky.; IT 1\u-th :mlat" au .. nUoo pa.\d to the purehue or Leaf llld ulcer Mann!actured T&l.>acco, SAM. B. MeG ILL, liii'Oa'I"D .UD Du.nr H .AVANA CIGARS, VlltQlNA AND KENTUCK Y Snuff Pipes, and every variety of 8mokfng Tobacco, Wt. GREEllfST., LOUISVILLE, XY. HEINSOHN, ALLEN A CO., ( rilE CDOICE3l' PlNR-OUl! & SII@!IRG LOUISVILLE, KY. VIRGiliiA TOBACCO AGElii'CY. FRANCKE & ELLER, Tobacco Commission Merchants, 153 Main-street, ,, L0111SVILLE, KY. m-Partlcula.r attl;'nt\on pald to \he purchue of Leaf tau AlU"Iufacturcd 'J'vOOcc.,, or u.ll ktmls of Manufact.uJ'cd Tobacco, Cigar and Cfl:'"' c .. nsta.ntly 011 ud re 1pec'" flu1.7 IOllC!Ud. A. A. ECKLEY, (!Ji11mmbl.!1i:On ;!1luthant. -' LEAF \ N D IJFAC1'UJlED TOBACCO. R. A. CHAPMAN, Seedlea Tobacco, EAST HARTI'ORD,CONN. B. & J. MOORE, TOBACCO CommisSion. :Merchants, PARLETT Oo., ._ Kraal A: uo., L. HcMurray .t Co., Ju. Powert A MANUIIA.CTURERS 'or B F & co Bo.li.Clabaa.rb&Harrla,II. 8chever1Wg,163 I S EGA R S, 1 ..:_ 'WIIOUI.&LS D'IW.n81l'f J 00ord,Th&JerOo.,44Wat.er-e&ren, Ne,.-York. lT MEERSCHAUM AND BBIAR 1 110. WEST SECOND STIIEET, d--Gf CINCINNATI. J. P .II'D'O... Sl.I.I[OKJ:NG, AND SNUFF ........ lmportera of and Dealers In Cigars, Pipes, Snutr'boxes, etc., NO. 28 BARRESTREET, Baltimore, MeL 1\!r DEPO'I'-wf.th GJ..IL, A% & Kuom.:u, Nos. 1'1"9 and 175 Wat.er.a&reeL, New York. 11--18 L. W. GUNTHER, CENERAL Commission Merchant, um TOBACCO P&CTOR, No. 90 Lombard-street, (One door '!reM of EJr:chanp-pl&ce1 ) -BALTIMORE. MD. w-made on cOiiJt."D..llent.l &o m7 add:l'f& 61 Will. R. Mnaa, H. L. Jlna,. WM. H. MYERS & :BRO., MANUFACTURERS of SEGARS J.lrn li"!I'Ot.roO. W.)f.llJ!:Y, IS1-1M '1'. 11. DUm.JCT, ionnerly ot J. A.. VrldJ)md .t; Co. i'io, 180 Nonh IIJala otreoc, 141 & 143 THJRD-STR ET, BT LOUIS. JIIO. ...,... 40--0i LOUISVILLE, XY, .. .. ULL .. IIOPLL. ROBINSON & WILLE T, FALK .. ._, PLUG TOBACOO, J)&t.l.DIIB 141 & 1-13 Tbirdatreet e, Ky. Jtttf mtb' Drtifadurth Qtnbttt'!D1 Wublngton Nary rounds; 1anufacturers, llLU.Ell3 Imported Hanna and Domestlo CigaN, SnuJf, Meerschn nm, Frenoh, & llcolch Pipes, No. 92 and 94 "drersou .. aycaue. Bt4.lihMl1f 4 .u.. Dlri'ROrr, MICII. Our trellblou .,..... : BanDCr l'tn.OU, Gtll'tlr ,. rlDMlllt. l'&nllu' _ I { ..:.


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.