The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
C. Pfirshing, publisher
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
1 online resource (4 pages)

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Notes

General Note:
The largest special trade paper in the world.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00082 ( USFLDC DOI )
t29.82 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

&x::u Tu.--O..teD11113, PU.,, 111.i uoepl u O_.....JI'nldildtor,40o.,.ra., h1.::1 t, ot reduced rrem. 1-.t -a otadMioa So be ooab1l1!1' .,....-.or otMnrt.,....., 81)c, ; "l'tae-ed Aorta." .0..; ........_ O.lrlq1 wUh .... ia ctt aot, or botmw IIOkl. ......_ Je.e pact.,...40c.; a.otlq.n ....... ._., ......._ 60o. Salokllll.llll& ......................... Llo.; m.oklDi, 111&4 ucluall,..,. of ....._ or lo pui el Ulereet,Uio. a ._. or NUJJ. clean. -.... ot tolaMoo. lao lD a wrap.P!" GC" b1&4er 1 aDd aot. OYer t}f...._Ja leDClh, aDd. 011. .Giprl aaath .U. Mrlill.t4 ....... aad oa and o;a dian luLoW'A u lbon llal. 11M ..ul ... t.c ohrh.lell: blnoiot'tl' t8 &lboliNDd, IIJJII'......_.i on tJl o\llet cheroa........., ..a 111pr1, .a.. ..W nine o!lalcb.lt onr f8 aDd_, owr Ill a .-...s. II -au ........... .. .eukeL'f&lae orWbiob II our etJ .......... _. per cal. ad. valorem ID Ule _.. ,..._ ...-. m&IUifacktrtdo!SOIMeooarUJ..........,.,..., dr7, pleltJed, toea&ea, or all uoJU, 40c. per a. 8 USINIESS DIRECTORY .01' TO TOB&COO 'I'B&D&. -:o: ,NBWWOBK. W ..DB.OIJia, Agnew Wllllam, t 1kfD, 186 aad, liSt Allen, Jlili&li, l"i\! Waloel'. lfoGQomerT L,JTJ WUC. ..\merleau Industrial Aljl:tDcy 40 &ad t1J 8r..d...,, Arli.eubu.rgh H. U., 87 una.d. Hot.tu:r, lJ. C., :lou &1: Uo., Ul2 froDl. J.kUflruu, .tl. &.IJ., 12-1, Wa.1er. l.lergm&nn, J. u .. :. Oo., 122 Front. IJenDI!;or,l... &: Co.,ll.rl. 0Ll"-l"l.l, J ll.()uiJ, SO J!'n:mt.. IU.lt:.)''ll, Joo\a.u, Suus, U8 and Ul Fro ll. L. k Co., ltJ&DPYU l'rb .t L:o., 91 \faa.er. A tk>D1,12i Wa.tu. ll.,l.., Waut, .M.cl.lutfU, Ww.1 6l o.-.-7 Ah:llgt: l t.lbaa.i! 0.., M .Mt:rrill, A. P., tl6 !Sew. b.lt: ... .:nger, LL, .l Uo,, 1G1 aod 183 MaWet--e;:' ,. M-. Ht>t W&Ler. blon:la, U..:11., l'tad a nd",..._ lllllUt:r &'l:i01to11, 117 S1augt1'""r.!!: Co., 4U 1frvMt.. Ober, hauwu .t Co. " ... Jul.;,t 11\t Water. C. PPIRS:HllrG, PUBLD'R'Ill, t No. 142 Fullen Str..t. f Vol. II.-No. 49. llwuanD :DI'Il&bwl., t UllloD...,.,._ Wal41rmu, 0.0. '1' .t; 09., o..r.l Whuf. BROOKLYN, "" Y. -.urvrcrvaaa. 4d&ast J. L., 416 Oolu!Pbla. ar.m...JGbn,II-AtlCUo. ., .......... .1.:1 .... -U..., W w .. 'loiJaceo JacloQ", Bf"!: f l!beat'IIWI Brother&, 8 lo IB Sedplek. r BIJII'.F.&LO N, Y. Adami 1: Co., hue'd l'at.e.ul Tobacoo-Cat.kt. KUOJ'.lCl'U.B.EB.S. ,'-a.m.. ,t Co., 109 SaaUa 'Water ........ CJ:NDL .......... ... ..... ...._&Oo.,DI .. 1Wrt. J 'I. alfl'o., &ue.. CL.Ilii.&8YU.L.. y A, JIC., B. B, 6 .,.,_;, I -NYU.LII,YA, .........,3,11, .............. Bast-& Orallba, ..._ .. 'l.orOMt'nJ &alia B.t.IIT lUllS ..... .............. 81por, J .. .A Oo, .. .A.RM:VILI.B. VA.. TOB.&COO 1111.\NO"I'ACTUIL&U, a..d.tWhl&>e. tNll_. .AD Jl&.t,J.dl. Brown, A. G., tlt ltat.e .._. Uau 2S21Jai.o. PUDbMD.. BarDH, 285 8\at.e H.'-lt, --.. K., llti.IIDI. a. a h11 &Lytaotd", D.M.,1.61A161 .t: .Ldm.-o, iJi St.&le.. 'WIIoo.s, H. .B., 1 hlmL PllliWCh .II; 1 wawt. "1 \ L011UVU.L!IJ It I .l"dt.le, \l IU, 11 .J: Uo.,l\f Jilahha-iqe. Prine.: &: C1,1. .lla.wson, .Urillgla.nli a QQ.., fi IIN!t.t. .ltl'.U, .lftolll.. l ltei>J:.ulLiln, 0. ot. Uo., 1711 Peu.rl. &lli!IIIOJ..I & Hell.l"U., 112 Wa&er. Ko.ocubtt.um, A. S. .t Co., 162 Water. .5alowou, :u... .t: J.:., &i MQ.!den-lane. 8&1umou, Shuuu, J9J I;'Mrl. 1\ ..JJ.w..:u & t.Jo., ..r .Uro!KL ScLullnrt .i Uv., HG Wnto:r. & llut .le,Lrl. _zstl.lgaborg, Cubeu li! Oo., 'l-aG Pearl. Vi. H.. k &ln, "H William. i:'.lllhlllt:n I.UI&. !!:., .t t,;v. {I .llurllng .::11111, \ Browder J A., ttl MabJ. ....... i'luu, ,t; ll tOI. ">; .,.. J ...... k .I:.CUHt$11aJL \.. llelueohn, Allen .t Co. IIOtc, ""J'Iad .t: Co., 101 a ad l!eeO D tl. Leepol4, Ill ... Oo. K.,.... 104-VINl. M,cG.III, S .B. IC.oblneon WUieU, Ul and 143 'l'hlrd Wi<:kl, G. W., 102 llaha. Y.&., liOorlr.le, So" .t Oo .. 118 Maio. McDaniel ,t; lrby. ;:., W..t.w ,..., 1-( "f Movre, Jooee .l M.Wer, UT Malo. &u.di.er &.. B., 188 -tMta. .._,, )onn 'f .... ltS Malo'. TENN. ::JaUhtt.u, o\..uotiy & Uv., !Od l'o:arl. 'facli:WII"WI,J UI!Ull1 1:> Ttauutthlll, &:; t.:u., 79 Ji'rout.. fiietma.ua, 11., W :.ter. Unger .!!: 1\ uliht:im, IS:Il'earl, Vtuerlciu, H., l'auerMdn. Tt .. n. A Soua-,1Js WaMr. Vlgellut ilt.)'UJOur, 'ld.:il &nd lBJ "'l9 WliUll.llJ, Wat.:s, Oraoc'l k Co.,4ll lJroall. M. k Co,llil'Wrl !.'ower .t: Co,. Pearl. TOlJAt:oo BiLOJ[us", A4&mll & Osborne, lS Old-allp. :tel\", C., 101 \\alcr. Jo. le & S111ith, 101 .U:alden la.ne li J 1:i. & hun, SG Wa.ll. oatxorue, cna r., l:i Olo.l Slip, .Ill. S: Son, 100 l'earl. -'.ckermaoa, E., 2M rroot. f 1. .., -4: Oo., 214 NBW.&..BK., N. ;s, C.mpbl!ll, Llne A: Co., t:.> Broa.d. < I JII"EWH.A."YO, CONI!f. Ou, a. w Co. il$3 I we, LA.. Boward, Prt\"1011 BaaTett. lierapl, Ohal. 0. & Oo., 31 Map.alne. KoaTI 4: Cba.l!Nat. 80 Ca.roodflkt. ODIA.HA., N"EIJ. Bemil A ..lbboa, 8utpb.ea, J. D j; D. 0., Parnhamlt. PBTJI:HSBIJBOt VA., Branch, Tho.. A: Soo1. ftlllett :J"&IDH, Jr. lldiwl.lll!, J. P., 'i"i 8,-cawon. eie'l :son, Ubu. Tbeo., 85 Ueav er. 1;:;. 8., 12 OJ<:t-lllp, )IANUJ'ACTUREU. S!'GJ' &..Ht:hne, 183 W&ter. ... .. ,. 11 A lliJ. "W&t-er, 01bo't'P, .tOo., 183lfrc':a.orL l'blel A: Oo., Sye&more. I aowled. Tilllllor, 8re.aon. .. b&J, J. E.. .1: 00. 8 lron Proat,IJcamorJ. Vuable, S. W.,JJO l!lyllalllore. .,yftiiJ,IL. ifll,.-6 koA raDt.iY....._ PJUI.&.DI!!Lfl'Hl"-o\t k, .... atotliOOIIooll. ... ..., .c..... & Co., &tl Maldsrt OHA8. C. --L & 00., Leaf and Tobacco Co\\\.m'-"' o\\. 1""-,,..,. 66 CJedar.cree!t ... .. --' PUB L I S HE 1}1 W : E E K LY. .. I NEW-YORK, 'WE'DNEBD AY 3.0, :{867. --THE VmGINIA TOBACCO GpCY: VIRGI-NIA IORTB CAROLINA. TOBACCO. BatabliBhed in 1aa$. JOSIAH MACY'S 8 0 H S, . 189 & 191 FRONT STREET. States Internal Revenue Bonded W arelouse,_ Acun l'oR, :rHEI SALE oF. ll> I second Collection n:.wn'ct. ....,.l'lTWT& & ...... vo:aTH ca'ft....r.ftlt ... -f. D.Rl!TER; -' J y .r.av .... ...-_., .... ..... CON N-o i.' L y c 'o. 1-eaf and COMMISSION MERC:B\ANTS ._ ... LEAF TOBACCO, ......, AGEif ,CY FOR ALL XllfDII OI'UIIIAll RIBBOifB, 08-lot J 58 Cedar-etreet, OATMAN & REID, .v' Leaf' ItO ........ f lKPOauaa o:r AVANA Tobacco, }JEW YORK., B'PENCEB BROTHERS, DE.ALEBS IN TOBACCO, SEGARS, .. SHIPPING FURS, Sfo. r5 .ltauun !&m, T H. $PENCEA,}. L L SPENCER 1ft tiiJ:If Oflt C. C SPEHC, I <' "'J ;:) 1... ft.-81. II'AVANA SEGARS 'Ill BOND, AJfD DlJTY P .AID. .... ; GEJI'EB.AL )"t/11!1 1 Commission Merchants 121 :rfAm:si:Rtt'r. I -:) .l .. i.. :. .., i .. & co., ui AB:ox-sTREET," ...... j' PJiiL.ADELPHIA. A.KD AGENTS fOR IJ'BJJ-SA.Lii: OF MANUFACTURED.TOBA 46 :water-street, New-Yoi.k, Would call the attentio n of the Trade 1 tq tbe G-.b VIRGINIA MANtf!ACTuRED 1oBA Jas. Thomas, Jr's. El Dorado, "Diadem; l qp111r; VIrgin ,. _.' a Old Dillie, "'Lou s l)ctr, P!41rleM, 1 Cilliam's Wine Sap, .. o. Colden Seal,' .. : Royster's Queen of Hearts, 1, Briton's Emblem, ie, Cllman & Mall, ory, .c. W. Spicer, W. R. Johnson. & Co., [711-127] I ROBERT Crant & Willi T. C. William E .' a:. Stantey Jo!! a '' 'fl CHAS. F. TAG, L .: 1, w ARJtJ!;trr!t'ITDftJl IMPORTER OF SPANJSH,' I / We ofF"' lo the Tr..Ie the ,._ of U. Ol.DR"" AND _.A: lk!aony, 9 ;4 f ?-* :.,a" e Gible, 4 .. z, '' ,' OJd DOD.iai., I Pit .. ; .. li,Y B'.-" _.. .. B AlfD D:ZA..LE.JL I5 ALL KIBDS OF ;r. ... J 1 0 l LEAF 37lroa(' Stre'*- .', ,.JOU'nP;r;'Dr:;:: .. : NO. n BEA11lf'll 1" I .rt NEW-YORK.I .'1, 'i' 1r.t .t 1'" pouadl, half poudl. .' :... "' .l 't' l1110ntb1,. I Jq..,._ t lubes for 1 7Mr,..... ... .. 61 1 ......-IMh rt. a n ltquaht toobel for ... .t'J B llqGU"M 8 t (aebn f<.lr 1JHr,. .... .. SO ..&.dverti..Mimeol.t uoder \be hea.dlo&: "For Sale," or l'l9 Ullk per 11Qe for f>'ftrylnv.rtl9u. fto ordln for wtll b1 CIOOIWred uWe. ali Q" the atllouDt. .TblJ rul e will PDUIILY tie ..tbered ... DOHAN, CARROLL & CO,, .. OOM.MISSION MEROHANTS,tH I > NO. 104. FlONTSTBEET, JI'WYOJU[, Aqll .ro ,. ..... OJ! ............... hiuh of Virginia, TOBACCO: .JNO. T. HARRIS, TiiOIU.S I OLIVEB, $II; All liB J N tli9BEIP i tl'MJ I.DLI.Ql'( ... .... J.oa'Uir/ u. 'uw Qliommiutn TOBACCO 89 WATER-STRE _ET, COHEN & CO., LEAF TOBACCO, No.l70 Weterst., New-York. L. ......._, r-.... II. IJC();ul.ll WnLpP8J' of ou:r oww-tt pa.ckfna;. 88NDY 1110&. A T'J AvtUDO D .>.,lU Water. ti Ful&or.. Ju., iO aud lSI .t 'Uit.oD. Aven.-JJ. Ur..Wz1.o._ Oo.1 26 Norlob :I'weo\i.Kh, Hac ....... Ooo, H ..... 1'bJrd. Hue, 'l'bowu, North Second, Tnll .1: Oe., 'l7 Norila TIIJrd.. Jl&lpc._ .6.. .1: po., 1 Arch. "t!milb Brolbaa, liUorth 'l'blrU. ,.. Taylor, J &.. Ae Ha.rket.. J I _.:.. B_o__ND -'A. STEIN, lltreet., Richmond, V a. .. Also-; 77 :North St. Louis, Mo. u .. l:!t ":.12f, FRONT -STREET,'! l ., I B.a...-e oa JAil of r.e.t J'Qkcoo f:JO&f,ll. *\.:&.,lvtharl. !A.t orn:, H. a.., 1'1a1L l4e .1Jr6t.bera, :.1$11) "Pe.rl. LiehtenL!tdu aad NH .,...,. .N.eCK.llil, JoiJu Co.JE Grt>JDW"icb. lra.Udux ll"tudt, Gl a:tahiea-i&al.. Konig .t Bhyer, William. .Lobe 6:'.1 N.,...gau, c.,lro 1.1'00tlf. UIPOR:r.II.II.S QJ' B.l.V".&If.l CHi.&U. Ooala, Jacinto, 76 Pine. Low, Joseph, 11 and 73 i't()D\. .t .llou, 258 >earl. ;echwerlo, A, & C<.o., Ill BrO&d, uooarolol r.&BT o..&I.E&S. 'Iht Yivier & Co., 9 Whl\ehiioll. .ll"rancla, A. P., liN l'esrl Oerg &: Co., 100 Pearl. Lt:IWl:W, W. k A.,ll Wllllam. 11. & Uo., 161 b..lahleD li.De. b lorrls, 11. M., 119 i'ear l LlCORICS P0WD1.'1. DULIU. App:ehy J: lldwe, 133 Water..: l:tlll. "ord, di:: .I..Unla, \\'lllil.lll.. ,\lonl:l 1.1. M., 99l'earl.. l\"ea.tt Jl: tlt.<:rr.)', lli S.i.Ji:DLAJ' 70BACf'<:' INIIPCT101i J...IIIJe, 11'. 0., 0& OrHnwkh-Rnel. r(uu.cco .ussus. Gu.Uarie & Co., 111:1 l'tom.. 'I.bcl.oe A l'nl vard, 42 Water. 01" CJG.UI BOXU. Ilenll:eU1 Jacob, a.od lGl Goerck. Wicke, :tii :LI..&.lf(J"I'OTUII..KR 01' TO.IJ.&CCO T1!C-f'OU Crooke, .,J, J .. & Co .. 8S J.UCTlOSEfl.S 01' TOB..I.OCO, ETC. 1 Nlcnuli!.,ll:J Pe..lJI. TOll..t..CCO.CUttll'iG lloriJftldt .k DegLutie., Cedar. I:UW.I.k ii.I.CUUIJ:. .Ha:ber,l, S., 8481'e.ul, TOB.&CCO UUi:LiiL Hatcb .kCo.,tll Urooyd, \\'. A. k Co .. SS fouth. .llraUD J.ll. ok Co., 71 lla u over 1-'. L. & C...., U l.Je .llor.l, Charleli D. It Uo., 81 BouL!o Uay, Gieah1 :.OL.Ull.i Co.,l'll Lombasd.. llieli:e 4 l'oi.:l.lli!.IJ.D, iti Soui.L IJbarl.:a. O..UJer, L. W ,, to Lotw.ltard. & Ude,li Call.l.deo.. HuUneUl, J. c. It: Uo. GI South (jaJ. l'ILUI, Wm., 4:'.11 Ua !Wnort. M.UUUCTU&bl, ETC. ..Bftku .t Dl'OI., 94 Low\tanl, ,.Do\erdWJ, ti. H., W..! l'raU. .t H.ogers, i! North Cha.rlft.. .1<'. w' ,, W au \.I !12 :;uutla (."hariu. otia.U, 0. W. & AX0 2 6 Dan-e--sLree&, WUL u. & llro., U1 w FraU. Lt'arlett, B. lo' .t Co., ti Lowbu"tl. a ... quiU"IJ\, J. J. &. !lou, C3 South a..,. ;Scllroe. k Oo., 2ll:louU.J Calvert. 'Pill:en.s & (Jo.,1Sl West l'ratl. BLOOlU.F'JELD, CONK. l'..I.CK.l:U AND D5.4LRU. 1fl"lley, J.Jl. & Uo. yUWDfilEPORT. CONN. P AClaRS .UW li.IU.L:u& .Dawea .t Gt Water. "-BOt.'I.'ON. K:il'IOJ'J.(,'1'U.ILi:llS1 IE'fC. .8&te:l:U!l.ter, N. '"' .k 0..., 12 Uruol. E. 7 lndl" \\'barf. F n. & \Jo;1 H Ceotnl Wharl Brown, D. ;S. 4 Co., auU !IS .Broad. Danapori, J., Jr 101 hrcb.ue. Eollle,-, A. A.,. 12 Central Wbui --A (lo. '28 Qilltra.l Wbart. ,Joaea & Oo., 1:; BrM\1. Oro4Jintld. If. J., n Wa.eb.loawa. ltuDDel Jirotber, f Oourkqure, H., &O't'Mr 1 bird and p.,plar: Van IIOil&lok, B. A. OtleRpa!.'-..li.. Wltlbau, E. 1..,201 >"ortb lroor.. lirf'Oir'I'J: ItS 0" C Lh PIPU, "'"" 1 W"filtlfD 211 Jllort,h 1hlrd.. P..l... Merraw, ll. leo.:, 81.Sl. Clair. en.Kii'Cilo. a. 1Dqtle7, L., i WetW.Iii"litr IIICDIIIOND, v.&; BaU Beed, Cbriadui, 1.11& A 09., 68 K..W. Dibrell, 1(, H, Cieor1e. I PM.Id, C&I'J"""'"' Bardp,-e, 'rho J -a-ve,. "lldamt. Martin, W. J[. .a. Oo. ...., J. KWI & Ry.m., l!bOctut llip. Neudee.ller 4: ro. eollllet teth an4 )Ja1D.., Norll.eet, N. ll. i 00., .\laiD. Bapp, 8. Co., 14.1-h Qd llkiL. Bead, K. 0., 6 .BIKL &ocJRJISTEB, lf. Y. lv.flea .,t; Klmba, oW Haan. 1 BPR11UiJPI8LD, 111.1.-.. H a Oo., l!Awpuetl. ST. I.OVJS. 1'110. 'a.tT, BoOJb t-Oo., 2li Nortb Ca&lln, D., liS North Second tOWt Oftrall, 118 D&meroo ,Dro\h41re.t Oo., tS::j Nonb Second. DIIUrioba, L A; 4: Br 01 83 MeMb !l'blrd. Donll.l.tMr, 0. t&. lt Oo.'i 110 Kilrtb iecond l'allr: .t Morell, 6C Nor1h J l"riedman, li, .1: Co., N Nortb 8eocmd, Qriawllld, Crk 4: Oo., al2 Nortb l .' f f-nl I c .... ... 0 181 ._ KAIDER-LAliB, 1(, Y. GAIL, AX & KUCHLER, f ... Tobacco and Commission House. ''. '. DBPOT OJr G. W GAIL & AX'S -tu'mJ:p.AC'I'URB8, BALTUrUlRE. 173 175 Water Street, -1 r WM. & SONS, 'I'obc;cco and Merphauts, :.:SB4 ai:J.d 286 Front .t'EWYOHK, J{J. f"i OJq 8.&1..1: ALL tHtSC1UP1'10l WK. If. Pama, .t..IJ...DL ... ...,....., "!' ..... I j.. .l VGI'III'' 't j.. FITRI.AX ; & CO., TOBAOOO And General Clommillion IIIerohonts, ., Jfo. t8 U.uli.I"'Advances made ments. HA.VA.liA LEI.F 1:0BACCO, 'Fillers and Wrappers, ltA:y ... SEGA..Ji$1 FOR' SALE, tN BOND PAID. IN LOTS 'tO l'UJ.Oi!A.SEBS. BY ROBERT E; KELLY & CO .. ..... liJIA Vliiii-8'1'1Ulll'1' .... --:o:-O U R SPECIAL BRA.NDS: l BR, IGRT < Evening star, lfatural 9 inch; llfattfral Leaf ; 9 inch ; lf&ttu'iil L _ea.f, ...Pounds ; Half Papaw, Ralf Poundo; ; Pocket p1ece: :.,_ .:_ e fa, 1 j IT. B SCBUBART. >L SCHUDABT I a CO;,/ GomU:dssioZJ. ...,,.( Kezocha:lJ.ts ..&.LIO 1 IM:PORT.BR.S 011' A..ND BBA.LEQ.S J!'f ALL DND1 Of LEAF ,TQB.AO.CO' NO._ 146 WATER-STREET, .. I. 2 J.. ; '-LI-CORICE, CuM, oteo, c.;;...tfl-4 Mo. 10 l'ront4treet, N, Y, I ... Burlla&: 8Hp and hlkln.JL\,_ : .. 7'-1" New-Yo!Jt .. Pffi.CE ; .. I HJ\ w KaNs. GuTHRE.Y & co., Connolly & Co., -.ManufaEtured.and. leaf Tobaceo. '' "' """"' '" m b Q!i'ommiuin aondedWuehoaN,32d0olleohonDio!Pict, ManufaClnr]d and Leaf LO a&Cll, LEAF' AND-":M'lli'uF.A.CTURED 91 wAftm.aTJu:.tr, ; 'I [ TOBACCO. '. ,_I!..._ t -. T 1 No. 58 Front-Street, ,.._,. f'IEW-.VOAK. 45."'i"TL,a}ter Stree1;_ hQ. l U y L :1i Conm.i.r 1.a. f or .... EMANUR HOFFMAN, '"".,..:r-.... ...... l:w-Yorl. Commission Me.rohant, KREMELBERG & co., J. H. BERGMANN & ao., :NEW-YORK, .... C.oft\.m\.t.,;\.o\\. 'll\e,ye.\\.nn\ I..,ttr au kllill of 1 F L. BRAUNS & CO., ---Leaf lio. 151 Waterst., liew-York TobaccO. to-119 Commistion .Meri:hants. L&........_ .. lk'rer&l h>'&ll AT"W.AftR 4: do., r ..... NANSON & CO.,' ., No. 43 Broadstroet, gs-147 I. T. !f"OLLIT.&W & Bao., .JQD,..M"UlU'll-i, "7 Cloclau.U, 0 ., New-Yolk' RO:I'T ll..uuJ.TOJt", New-York. SULIJVAN, MURPHY & CO,, TOBACCO FACTORS 'liD Commission Merchants ; n ,!f J I 0 WES.TERN PRoDucE, M. BROD ol C0.1 G. FA:LK & BROTHER. A H. CARDOZO & co.,. Com.m.ission merchants .. J <; J ') ;.--:. _,.q_,_,.=...,..,-l. FOltEIGX TOBACCO, .,.. DO!!ESTIC & FOREIGN LEAf T08,\CC4), TT 1M WA'l'Jill.8'r., li.Y. lfoo 88 Bro&d and S6 !few au. Tobacco&C I .U:D J .f t J ..-. "' rf SEC ARS AND TOBACCO, 212 Pearlolreet, New York. General Commi1sion Jl[erchantt, 0,_,_,.._..,_-"'_ .... _. LtMn1 MtTan&e. awl4l oa J..MJ ud llaour&e\ve :!'. o A c c o L,eaf 188 Pearlstreet, 1'., b llmw-Yoa:&Bonded Wareho.ue, 32d Dio!Piot, IIW-T-&Rlt. JOSJ!:f'It :!!ICKS, ,lro.J'T8'WATERnST., A. s. ROSENBAU.II&OO., P omm_l"'.'Sl' 'on ..... erohan+ 9i NE"W'-'YORX.. COMMtsS'JON MERCJlA.N'I'!I \-' .IJJ. "f i .............. ; ho Illi'O&TUS or aml MANUFACTURED .TOBAeeo, VIRGINIA T013ACCO WOJtKS. -...., ,.,., ... ,. -: B'o. 8!1 'PRlNCE ... co., Mll!ftC LEAHND ... lOIWYOJtK P ...... CL>-0016ll ... Yorll:. u v B. c. BAKER, SON & co.,' lug, T:wist, & Fancy Tobacco, .. .,. ,..., GUTHR .. .Eo & .co.,. Tobaoco and ..Cotton !factors I .. 1 ', GBNBBAL Commissio.n merchants w-or t1u1 r ......__ -'.MD JII&OrUNDIIE ODUA.LL'fl !Ia. 79 ll'ront-atreet ......... lfEWYOBX.. or "ht.nl:lur, Ta. Oo., a.a .. SAWYER; WALLACE & CO., No. 47 Broad Street,_ NIEWYORK. VIGELIIIS & SEYMOUR, .:ToBACCO, B.lpNNntl!ct by G. A. OABLETON, C. OILU'II4.lf, Unrpool I 65--.0 M. & E. SALOMON, C!!!omud$Jiio-u Havana Segal's, I EAF TOBACCO, ..... WEST IliDIA. PRODUC}:, lio. SD Maiden-lane, New-York. lo THE CITY TOBACCO ACENCY/ B'o. 108 PllOlfT-STRUT, :!ow-Y ork. G. HILLMAN & GIJ.j <9IIIIlUIIISSioll ..,, .uD No. t 32 Front-ct .. o et, ,.,U .I.IUl J.CDU, JOa ta.l'l 11.1.1.11 o IU:.&NUP.-\CTUBED I'OIU.Cc;;O., ) A.)I.ONl'nmu;ILT. 4S-1(Hl NEWYOBl[. 64. 182 ond 184 PEA11L-STIIEET, JOB'AS, ISAAC & CO., mttr.chautf .u'D -DULD.II llf FOREI.ON A.ND DOMESTIO LEAF NO. 178 WAlER-STREET, ftEW .. YORK. r Liberal cub advueu m.ad.e 011 -n..a ol. '1 .... t..: l"Or!IOII.. I, J.. 11HIIl0L.1"1n. 1 '! nt;C"I:, 1 0. aJ.W&rnf. MWSON, B .RIDGLAND & CO., TQRAGCO & COTTON l!CTORS, A!'o U(),, G. REISMANN & co .,-,J. BA COLT. ro, TO. B. A GCO .. ..... illll .. ,165 Pcarl,..tfeet, .. --..... LEAF TOBACOO ;' .,.. H:UNTER & .co., l!.,)! i lF 1Jj @ll ... Comm1ss1on '&. Tobaceo .. 179 PEARL-sTREET, ,, 'IUDOIIAK ALU.IOIUWI B
PAGE 2

, OIG.!RB, TOBAOOO, AND SNUfF IN LIVERPOOL. Holiday Fest1v1heg BOW rllll LlVEl!POOL AlrVr.t.OfnJ:ft Cll!LEBBATI! Dooco ond Now Year' Mosque. COPE B*OTBERS & CO. EDmple for the Trade EvelT)fhere. ---to re,erbtnte hke bnrmo1 1ous tl, .. nder through the hall and wns aoto al ruo .. t .lEallan wh1 pers, tbac erept along-the rouf anrt echoed aor ly from th lo(l] arch as though they "!,lght have been the YOie. of & Weird &nd melancholy con paoy Ot IOf ron-1 g sp111ts, s ghin.; tn churus o .,..... .A.dtlllc at tbo tremtf '!' ibo loall, and Orimf,/thea turnod to Juno ra!IU and p .. ,.ty Btl! tb.-&Otiod' Is beot decrlbed 1o the dt tlo muq.l. TI.U 'J'!"'"'IIil.l.:te.,. .,. n .. n ......., What b the 1f'J'Otelled CfU\Jlnt 1ZE ollbotere RaePd Pitied desp!Md abliort"'d-Bfti'I.LaQ1111: Ot Jporuce and Crtmo t.ae loMa.bed mre, .. et,rh' or ...... &W&JIIetire 1 brt. .una ""'-I ili I following 1-Jrmn to the Nww Year.'' wnt ..,..,, Mr W B Pt-araon. and arrang.d by Kr. I. W Thomal to the air or 'r.be Sol CborD!i" from &DIIJGifte tbe ,_,Jot& ben I COlD .. aow oog a tlltt toter t't:aoi'R. lor bell11tlq oqt with roar IIY.U .. t 1"11-1 TwlliDI( the Jur aad tttlllil& the ptalM tb&t wtDOW Ill ra.J HN.rtt an bntlocat llfVm u rod budl on the lftlhl. Thllt OIII(J'I:fll hullytwarm, teUID.( 1laat bat 'NeD Teldna: or tiUDIIler tm.tl .. u.d. or WJI.lch bid 01 all llnpe IWd aow &ad. &M raLa. for Qlill'l hb: t.U .. Oladneu, ete .l'auU'J' ata.. market for leaf baa been ,.. aut:ulg the wetlr, and lalea aliloun1 to only about 200 hhda. Tb1a lD!ICtmty IS owmg malnly to the genual poltt1cal nd m4oencea wlnch are operahog so deprefttngty on Rll of tra e 1 In nddll1on to th1a, tbe ery light roceJpti anp scarcsty of dcalra 'le adrta 1n tne present IRYe materialiJ" to llllllt iranau.ctiou; Pr1cca, hOIVfVtr1 are well m&Jnlamed at the prevLoualy 'Nportod rates., the a.rr1va.ls or new c op o{ and fillors or bumg 10 very good not Yer..y exton S:1Tc dem&nd PreT ous saJerthsr-month m elude 100 hbds lua aud eommoo leaf ot 't< a 'io. 1 200 hbds Iup of common average quality, n.t 4lc. a 6c 100 hhdq M1ssourt lugs, s:amo qulllil.y1 at. 4io. 1 80 hhds dam og1d .. d frosted rlg \...Si<-, d}Jrk'!TIDe al1t< 10 hMo for Eo&land at IOo H hhd fur Af better timesthese seem to. be the main iQOueoceg wluoh ezpitin the presont at.goatton Preous plot thl&-monlh molude-100 01t Connectield. erop of 1865, -Gn prln.te termg tiO cs. New York State at about Sc 78 ca Oh1o1 runmng Iota, on pMv&le terllli 224 oa. Penna,tti&U., orop of 18611, ot 7fo ; 180 ca. Pennsylnnia 8llet11 at t+e. a 4lo. 88 cJ. Obto 61ler1 al lo. a fio. 1Bo .:. PenosyiV11:DI:l. various qualittet of crop of 1868 and 1864, at iliO 11g C! Newr Y fw)Din& lbl,.,p olltJG, at IIi< 60-Q..,noeetiout, orop ol 1868, &t 11 o. liS 48.1 a mtz:ed Jot, (a. s 10o, and 70 bates Havan:.. \m pnf&tQ tefm.s J(o..,ft<111>...1 obOft 1achrity, bul otbt:nnM-tlil mubt withOut .change a Nle of a few huiJdred pkiJL dark V q11a1 ter poundl en priYate term Tboo ofl!ark ""rk In &rat bltn.U Ia 'now an 11llilot6'Ft qlWltity lbhlto "lghborlnf Stales-In tho markot, and l\dl proba\)ly clea oUt the remaiod.:r n,igf,t P9UDdo Of &OOd qqolilt are .. lllng '" l'<'tl Old IU patd goods aN-in qmrcd for to SODle ertect, aud ua bel4 mara fh mly Ho dora of doatrablo cood of all oorfs are &:tnerally firm but the demand bains Tery hant9d, f:ttQ&d aalq are made at a oon11deil blo ucrtflce On tho wholo tho foellog of tho trade con tiouoa buo1aot, a.nd pr1ce111 an well malo talned, w1th a 11hgbt upward tendency Frf+f'Atl.-EopgemeoW pQt to Londoli, 41 cs mf. at 60s J'br,tgn EzcMng1 -Blla at 60 days on London are quoted at 108 1118t for com merCIIll1 (108t a 100 for bankers f.W fi lli; BO a 3 l7l, burg B6t a ill!, Amotordn -868 bh1, ... I j P' Danuh Wt't .. /till 1. C" $8G2 1 26 bafut, {4.&o; 818 168. mf., iwo Exports from NowCJ'Ork for tho WGek end lng 2 -"'"' O'"l --I .. ... .. n ,... ..... ""' ...... ii --..... Yntd laD 1 &o I& t\ ra;-Du .,. .... rJJM ,... .. .., lt,46 S.tll LoutYllle., .Jaa .. I!Jal # 9 ID-.IlCG tbe i:racer oltt. oft'ennll'ft tM tilrm maaWn ed Rccetpts are ne.gre a.nd at..-cks are made up of the u 1oea ni'her laogtt+d, Wltb' ot hn pr(lvement. bowever.,u aoon u uanaporta uon petmltlt the arril at of new supphea.. from tb,l 'Tr.t t.qat. 24tb 1nclu "'" bbda. rrtle l 80@ gr;, COMMISSiON JU:RCHANTS. ANl> GENERAL JLo ljtbl prMMd 0 laabud. poud1, lt)'-WaiT&all-r 100@1 .. 16 ADV ANC:mB made on Cons1gnments toJ..acy ahl" j. ): 1 O& 1 5W Yin" br wb' pouo 1 'lO i 1 ,. Messrs. W. A. & G MAXWELL & CO., Liverpo o l lledlu.m poae!l.. 00 llah0f.all7 .. ""' d ...... 10.. 118 .... etU-1 u., poUDik fi 10 1\oe blaok d aaY pou4a Ud ha.l( I pou11d1 lhdlllGl do 4e do 10 ..ao pellfU. 64, 61 Btaolr. t'H 1 .... 1h ud 4o.al'1t 89 1'0 Ill. Lolll. .r ..... :Uih. IlL E II. II( tbo-.Io illin 0\ 18. lf tlo Ha.,.na 'at g1a. t1 I C1ty of W ashin[ton, on Febrnary 6th, 1861, f tl"' I'T for tho porpos& of lwmomzmg ex1stl.ng ddferencos of opm1on am.oni tho till de, Gt;t on adopU.og aome plan ror a reducUon of tba tax th!a Oonveution ?ullr attcndd I '' r J TRE COMMITTEE OF ARRANGEMENTS. 10 do. Yara a\ 81 a1 1!0 148 bzo I -VrcNok: 880 hhde Maryland\ of ... liob 871 b)lda. wen spec, flld 6 h!Ida OhiO. E.t:poltad porlleamer 14 hbds 16 Li-.r pool W notJCO aaJu or about SGO hbda. ll&ry land, the largo? part of wb1ch conslotod of good common and medlUWS. allla.te remspec t1ona of old cropl at .a &veraae o!-a.bout--4.c. a 7e. A lew blllla. bdjjhtfO< the hOGJo tmlo and also a few lt.bds ground leaves at ts per 100 lbs br1cbt 1f9Und leans oow bnnr up tG 6e. Sales of Ohio consisted of about 10 bbds. common and good spaDgled at lOc. a 18c 40 good bro""n1 at an aver:tge of 7fc. a Sic and 86 hbds acraps, for home con5ump tlon, underetood to be at 1c. Tbe demand for brosht oontinuea ,.;p,. brllk at full prtcea : Wo revte qllolat1ona u follows Omo-..._o and III&Difi!d Ll(b.l to laai'T """"' Cl<>Otl (l91or1 lei Jellow l'tri ;rello, C omiD"D Mlad tur 6 @ (,Jl '114i 0 EN IJ<@ 0 to @li nomll:llal I:IIOD'IIOI'\l 10 @.12 -.nd flo, Ql'lmtii.OII t! @ 1 Mld!llln" ::: : : .::::: ::: ::' @. Good a1111 dDt 0 @ 11 Lhel'pool, .J'&n" 11\11. J.h.sslti & po report BS fpllon J '1 1 The. ma.rket bas been nry qmet A fe\Y \\ estcrf)-Str1ps l1n.ve been taken Ireland, reatl ba'\"e beoo made of W ostorn strtps and lea( to the tra.do, but beyond thlj is notlung w'orthy of nohco Quot.a tions aro unaltered The o.rnnls oompnse the AI.Jbotsford1 frum N e w OiiGtns, wttb 8\1 aod the Ortcnt With 46 hhds and .At,.. mO!:phere l\1\h 62 hhds tobacco, from New York." .,. ---The following t:.ble, fwm the ctrcular of aleura. S!illUulson ,J; Plkl', shows the mon h ly sales in Liverpool during tho fedr 1 IU.LBS OP--NORTIJ .lKERlOJ.N TOBACOO D' 1866 Kr t "' ... ,., ... 404 ,., '" ... '" ... "' "' .. lUll .. Ill ,, .. ., '" td$ "' .. Total ""' ... 1150 ., .. ""' ... lkll l.ili8 1 UtT J,"-Sl ,,. Good ll.lltl IIA rd an.! 1pag;ltJd Jlu JaU anA faao,r 9 04J "l 1 I go M.AUU..Ifl)-t JroHod. iP f:OIIIIIl..... ... I 00 I' 00 MeiSI'L a a:, p quote. !oaod M pod CMDmGtl 8 r(l 0 I lt ln.n ().! t::llt 1 9 1 lledu!h &UI 800 a Good kllino bl'O'Ifn "'.., 10 00 10 00 I' a ... ;! a i1Ulc 1 noo-s:&a upperetuatry I 00 80 00 51::r!.."" ... ::t.tt ... ';' I !. p.a'l;l i!i.=;'" o .Man'llfactured Tobacco continues t .:. ;;. 1 5 and qu1ct. Small lot& only are aelhDI for t.M' '"' : ,... d g, a nume t.a,to wanta of tho trade at prtcet witblo _;. .a. j: :.tO the ranee of our q1.1otatioos. VIUIKIJ.-!t .. lt1 .. Gl Ph e 9-ooll(ht _.nd ::w_,, ..... ......... Black a.od aound WauuKx,llu.....,_, l..:oouoo w-gOod lfil t & and -mon t.o bet, Hlr lbl, btlj5bt, : ......... tt 00 0 Sl .... Ill> .. .. .. RIC!bmond, .J'aD.hu SGIII. .MESSRS :ftthi.Ls & Rr ANT report the m:..rk,t up to th11 date u follow a ... ODOICIIICO..Oet 00 ""110011!>' ......... ..... _o::::::: ... .,.o ... := ................ .......... :;:: 1!!1 ,. .. Bro:tks cootmue small, confined to rcyJen i ar.d factoi'J pnzod tobacce N p ehanP, t4? not* in Pr10t& 'fbe irnvala and ttco1pi! of tObaer:o are nry hm ted, w1tb no 6no nnd de 11rable tobaec'> on tbe market ao:oca a ""-"' ... I:> = Sw .. !!. r. I i Tbe tranachoniil 00 tbe net are 11U hbds, and boxes, and aold aj\1oUaw Now ,lua:, OOIIlJDOn, f4ISQ a $.5 t;O, new good, to a $7, new leaf, oommoo, ST a 18, new leaf, go, $9 a $16-., new leaf, fe-nOJ' oommoo, *US $951 no" tancy medtum to fino, $80 a *7D Nw-Orleana:, .Taouarr !114. 0 Toa it but Lttlo moveruent in market. and sales durtng the eek fl.lllODnt tq onlJ ailoo Pril"' '"' woU molaftltood w;r,, londeooy uplra,J .... lpta lhstgttlflcant-ooly 2 4hds. !His week Tbe total ltock on sale 11 ntamated JOOO bbda m .. tly of pool' qqaUty Qooi&UOIII ..... -,ftr.,. .,, Gvod.do 4o .:.al fH & lul ... lor 10 OC*IIlOP lut I a f TJ( Mctl(! W. fl1 00 He. lcUD do do 70 110 Oo!DmaA ..,a ad ..... eo e IIDii CQ llQIOIIOc11 o...: t d -,ill 41 81 to Do d-.11: ... eo -71 "" 1, 0;, aU loa. ..... .... -416 a= 10 Dl11.v1 lbl ... -'TO -16 N1tf'1 baU ... 1 f 81 16 hau -'11h. 111)&t: nrtu pu- .k., 1 l!t'l) 1 w Londea, .fanaar,. Jlhll. b h 1 M ...... BoU<<>rw -&In-A Co:1 by opeclal dU.-patcb to !In 'IOBACCO Lt.A.J, report a qu1et market smce the be&mnmg of the t.be ooly a&le of any consequence bemg about 80 hhd!.i med1um Kentucky stupa at former pncts. Otberwse, tbe bw1mas tr:ansacted has beon quite In recaP Prfeca cenerally are wabout ehange, but tbe low pdos of the new Ap1er1Ctm leaf line been ta'k.en 1t1 am.tl lots by the trade al. very cheap r.t.ea Iu other growths th:t.n Amet1can only a tnflmg bu&neu 11 rep o rted. fbere han been no arnvali oC tobacco from Amonca atnce the' end or tbe yoar We quote VtiiODII.io.-Luif-Ln-.. ani! ord!Da'7, lUddllrtl' Oo ott and tltal', /ll.-1/)1-lh nndOolll.lllOJI, ......... ,,Q,. MllitOtiKI, C.-LtL(/lul(ll, lu 11Dd orulnar1, Uooo to !air O.ol\odu U..nlliOD. '' h' ... OaiO-Cemmoa, ... ... PoaM I' I II : tt: tO Ill '". "' I 0 I tHla I, 1 10 8Ha' Mreaaen, .Januarr lat. MusRS HoW&I L GIRA\q & Co sum np the busioeu of tbe year as follows Tho tude of thU yeatrccmpll.rod w1th l ol 1813-, sbdw1 a. SJDaller busmQSS m beaYy laa.f or VIrgtnta. nnd Kentucky growth, a lA.rxer oliq m Marylnnd sorti!, nnd about nn equal ono tn Sou"\h Ameuca.n ctga.r Joa.f. Taken in itaelf tbe trade was agWl factory, Pncea "'" on a cGnstaa* dechae, and tbt polit1cal centa or the aummer, Suspending all bustnesg and causlnK a monoy panic:, added much to the evil M 1ny full u,.. took place, and t.be thereof have not fully d11appeared. Tbe trade, IJ' a p,.Uct fUDgemel\$ assumed datly a better and at tho close of 'he year bu reaonred all lo1t ground Stocks have doereasttl ton pol!lt and pncc!'=, h&TJ.ng lo;:.t that abnormal mflat1on 'fthtch was due W ib.e Amcucan war, have come to a standard properly regulated by the ques uons of production and conaump t1oo, and a.t which the tra.-ao B&(e to operate For tht>J reason wo aotw1pato :.. steady and sah;:. factoJ'y bu&ineu In 1887, especially if the quahty of the last lf crop 11 &S good a'J reported Tho btMmess oi the )ear compares waLh that or prevtous years aa follows l) *'looUl U.t, Obto .... VI\. ltJ' Sttru Hh1a.. Ubdt Hnd t. llhd1. Ptlfla. of 1816t ll,'if:l 'ctil 10,0 1 1 V,toJ..,250,(}()() A'er.p pl'r l tr m 1&64. IU JilijiU,iO $,980 tOIQ 1"600 '"" I "'"" aoo \1 ,.. '-"' 103 ooo 'I be sto c K Pemammr in flrat hands Decem ber lS 9'969 hhds Y&rylamh, 170 hhd3 Vrgtml\, 441 hhdi Kentucky, and UJ7 b.hda. flttma. ... --KISSOlJRI DELEGATES A XEIJ'ING of o.Pacc1> n11nufaeturers wu held on morowg the 18tb, a.t the City St Louis wh1cb a.ppomted Judge A. H Buckner and M1 P\lper n. comO'llttte the manufacturers of 11ls/oun in a Nattona.t Convention of tobteco manufacturers., to be held tn \V nahmgton c1ty on tbe (itb prox, wh1eh connntton wtll adopt somo plan to bo presentod to Congress for 1ts act10o, wh1ch may g1vo rel1or or prO tection t.o the tobacco m:tnufacluiet-ii of the eoci'ntrr --BEW t l'.I.T:Eill\8. MarA. B &u.Yil.A.K, of has re.celllly .. ., of nni!Jjhiftdl!ICco dbl\ mak[oz: the duat lotq a new artiCle Of I > u gnoulated smokmg tobp,cco/' or of cow presSJd plug JAmes vt'. Truman Ma.con1 Ga has pat ent.ed an Improvement an tho packiog of a 1'--;.,.tYAI A. ,t.l. ocr ul .J j p po sl.em Up, wbtcb Cs 10 cons ruoted \b&t .,J,t ,will be 'duf"blo, eul17 awJ,.c( and qolll!i.Je to litop ott liiU.liJIIAL :UQIIti.C DliCIIIOll" Tu.uuKT DsPJ.Rftlll'l', } Orne. or lli'l'BRN4lo RavUtL"&, t W AB81ll-. Dec. llflb, 1o_60 Youn letter of tho 20 h ult 1 relabn to the 11 reworkmg of mgars baa been recelVed In ,n&lfif1 1 have to aay that the r work lng of cg"rs 1n 'manner atat.ed til your letter 'Wlthout the pa.ymeot of the tax to wh1eh CJgara of a hke quality are IL11.ble, bas oo w&rrant m law, and where 8ILI)llar pnn lt-SQS have bee it granted for the retrorkmg bf tobacco, the Comrnl!t!iloner b11s reason tb be heve th:1t they have been greatly abused, to the ser1ous dfltl'liD.Ut of .the evenue For these reuons tho reworkl1lg of c1prs oan not ba J.. C vvery respectfully, 4.&. T H..&.nLJ.N, D e pu.tv Cimnus.non1r JJ.KBS RBADY, Esq,_, Umted. States .4.ueuor1 N'w Otl..ins, Li.. t1 t TA1UU l'liOIIPJ:CTi. A. SJ.OACIOUI obaerver ofafraJra t n Wublng ton gt vcs h1s opmton of tho prospects of the Tar1fr bill a.s foJ.lows II The de\)ates ln the Senate on the tariff or some days past todtcate, perha-ps, more un eerta1o,yon tbw.subJtot thin on the CU[fenoy and fundtog chan&el t&lked of, but we repea.t tho doubt 'that no Tartft' b11t wdl pasa Lhrougb both houses, and rece1ve the appron.l of tbe Pres1dent 'at tb1s sessum of CongresJ. It ono should I.Ild bo sent to the Preatdent and tho nto ;,Ill probabJl rest tbe S:P.me ObJecttons now entertamed and ex preascd by a reapectable por\ton of tbe Rl pubhcan m&Jonty m both housea1 and the btll fatl for want or tho two Lhlr:da Tpt ne()ea.sary to onrnde tbe .. eto PAlii8 EXPOIITIOJr MIL 0 II LILln'lS:.a.L, well lcoo"' te the trade U &n UtO\l&lVe Of V&l'l0\l8 doe 'brands of hewioc and smoking tobaoees and .snuff, has prepared or hts man ufacture for exbtb1tion at the rreat-World's Fatrl in Para, the oomm,; aeuoo. lhs cue of samples presents a. truly rtch and tasteful appMraoce. and we can not doubt 1t 1nU proYo a of attract1on, enn among the oom b[ood contnbullona of the fnduatry and &rt t r all t1abons. As to tho quality of h1s brands, the public here have long !mce reo dered thelr verdct of approbaton, and they han roa.son to expect h wlll be eonfirmed by tbeJudgea or the ExposttfOii' In micti'mcal perfccLJon of manufactura alao, we tbtnk .Mr w11l ahow the European"" maouCac turers som lmporta.Dt ampronmenta, whtch can not faU to rtdlect or&dlt on skill and _...,_ _...,. MR. DJ.NIEt H LON'Dolf, a well known oom merclal mercb:mt of Rtobmond, bu recently remand bla buslnes to No ea Droatroyed by tire, bave remond their manufacture of 6ne cut and smokmg: toba.cco b number 180 North street, Mary land Their office and d&pbt of manaraLC ture!!l New York 111 a.t humber 160 Pea1l street CIOA.n TAX 1lf Qt.aoani-M:oara. !.etch um and Ohaoler, representatiTeS from New york, han ,ruented petition from thtlf COllSlltUent.l for a speC!fiO tax or $5 per Jd 1 nccordwg to t,Ite plan of 11 Dea.lcar" cf the peutloQB was 111ned by th1rty nveo Clgvmakers of Pehttona, qutto numerously a1gned, bne also been pre btnted by the Pennsylvaua Congr&samen, by or otbr State1 If the trnd, wiJl O t )ly "pCncvero 1n welt domg, and hurry up as m:my more as yosstb1e of tho same ot wdl nl ref11u tt ke tt. rcqnuU f s I N&w u.wu."'3-A meet111g of tho tobac co trade waa held 1n tbts en,-: ()0 the 29th Instant. Mte'f sotDe dt CUSSlOn or the present t:l.s ltnvs resoluttuos were adopted in favor of to the plan or u Denier;.. nnd two 'tlt:le!!'a.tca .. 1o. r 0 1 were appoMlted to represent the tn.d in \he W .llshm&.ton Connnuon frho gentlemen chosen :Lre JQbn L P&lmer r.ws 11 an appOJ.nLmtot eWJDOD.Uy-: "fh to. be made" t -'-ilJBl.REBS GllAli'GD. C liiAlllllU Tlo -RIChard Kallay, leaf tolj&cco, ),as_ W!;cd 'h/ .brolhor .ILJ>&rlnershlp under tht firm name ol Mal Jay&Bro Fultoo K Bow, ''fo"bacco wanhoUJI, 10ld out to Ctu1.mbera Ph1ster ... 1'. :...uourc"oon l J;rllt, ,...,....:-. & I \. l ....... ptp98, etc.:, disiiolVtdl now Loul8 Bntt Nzw YoBL-Fred c1gan1 S ltllng admitted now Do Bary a. ltlinr l.!'ruat (lake, M:ooot Vernoa, Lalllaaota. NoorDJ.ahaJ, lnte.rna&loaal, Sailor' VhoJee, Bird' No.C, ;pJao&aUon, Pem.benoa, Oreal orc-1 Tile Ha.b, .. rii&D, 'P'a.DdiLJl&Ot (!Uroa, llecalator. 110 Ut T. OlJAS.. ..ll'PLE.DY G-BO W li.ILMe. APPLEBY & HELME I!!UCOESSORS TO L B 011' e TlUl CI:L11DIBA'l'111D MILLS sa--o-PF. "' BAILROA:U OI.IIR BRANDS: ]IJ[ACCOBOY, FliJIKCllli..&PPBE, BCOTCll .urn LU!fDYPOOT BiroPPS, JUCCOBOY A.Im FRElii'CK llltrFF FLOUR. M.IG OF TIUl lULUmS OJ SMOKINt TOBACCOS, CIGARS, AND PURE POWDERED LICOl33 WATER 85PINE STREETS, NEW-YORK., .. PBILIP J'J.LK llU!NUlL I UUIOM MOSS, FALK & LEMON, 1 y SEGARS.AND LEAF TOBACCO, No. J 195 PEARL STREET. H.o\IDIN LUUL, 'New--York. -( OIIITDtOlf and WASIIIIIGTOlr IBVDIO ....... cl ...... U.S. BONDED WAREHOUSE 32d DI. HENRY M. MORRIS, 99 :Pearl-street, New-York. COMMI881011 M.RCHANT FOR THE SAt LEAF & MANUFACTURED TOJ COTTON, NAVAL STORES, Etc., Etc. IMPORTER AND SOLE AGENT IN THE U. S. FOR THE "M. &. LIQUO:giCE PASTE. BEANS, >OD..S, HAVANA SUGARS, ETC ETC Certlftcalea f the MORRIS "M. &. M," BRAND Wtll be oHoWll from the laedln1 manufacturers 1n Richmond, lynchburg, Petersburg, Danville, Va.., Brooklyn', St. Lou11, loultvOie, COVlngton, -Pitttburg, Canada, Auetralla, and Oaftt01'nla Jlr LinB:a..u. c.a..sJI ADV KA.Dll oN coNaiiXJ!("WTa. DANIEL H. LONDON, NO. 63 BROADWAY, NEW-YORK, COMMISSION MERCHANT. P4'ft017L.l'& J..Tl .. 'f'l'IO:{ G1'VILM tO Selling all kinds of Tobacco, Cotton, Wool, Ba11glng, Crain, 8eed, etc., etc., and te Executing Orders for buying Merchandise and Produce of every description. OONSIGNM.ENTS AND ORDERS SOLICITED. Llberl Advano .. ..u.o-rd en Oo*Jl oontlsned to Eyre 11lvana & Co .. LiverpooL BIJEnl TO Wft&u COM: a: &.1 :u.I t lmore. w H a., l( W RUJL!<* & So:t MobU. B:IC&.Lan.oli & U.LIIlL10ll' Jllo Blchwod Wllolla.. Od!fMLL& f'o o.o & 811.nonU A 0 COO&ur lfOW READY: DIRECTORY / lil ., TOBACCO MEN In the United States. .Prloo, J'l .. Dollars. On tteolpt of the P""' the book will be 1e11t frco ol ohargo to oay plce io tho Voitod ltatoo. c. PFIRSHING, 142 Fulton-street, New-Y ark. LICHTENSTEIN BROS. & CO., 79 GRAVIER. STREET, MwOrlaa .. .. IU. VA1U A.JrD DODSTIO CIGARS, LEAF, CJniWING. .... ( "" "' r .Articles. t=oo. the ftp.eft and_.. most c elebrate(\ brand1 or aad Smoi!J.nl Tol.taeco Sou mounted m1111lra from Beli!um, eacb..CUQIDI about 100 kllogramme of to boape, nd, and ttgara, aome tuao Iince paned the French fronhcr m a dexterous manner LearlnK: J!;Jandam, they followed the boe of ra1\way &I far ai l\ htre a !'.reoeb custom. house oflleer g'1ft tbe alum respecting the arn nl of novel ktnd of l:aiD, bul tbtomunloro put op11r1 to their 82t PEARL STREET, lll'cwYork, LEAF TOBACCOS ... CIGARS. .... 34 & S4K Bowery, N. Y. horsea, anP, throwmg: a packet ofanuff to the ofllc1al wttb a 11 Good ennmg 111 aucoee4.ed m &cthng oft.,. HerewUh I taM lhal I bt." eold the,.._, rlabt or Tobaoco Oau1ur Uachil:ll \0 M....._ Wunl.ll'l' & DaaiiVU 64. ho .nl CIIIIIUaU to maa&f&ebJt and 1.U t.ht 14acla.lo.t. P W lllftD.BOR ..... .. I

PAGE 3

' ------------__ ,.. __ --ro:a IIALB. leYeral Jou of Havana Jl'lllera (Old "&D.i h1f 't'E'i\., '\i, "{'. 111) GLEN &; G R A I' I' LIN, CELEBRArEDSELF=imiiiiiTOiiiCo-cmiNI ENIINE. of U...e l&'bor-u.nna 1.n Ule In the betihousea in the country. attoet the vaJ.ue of them. Coniinuoua feed, no loas or buta, more cha.n.aea Of cna.t, brfa"hter Tobacco, and more cut with le. labor t.ka.n with any other In&o.hi.ne 1n UN I& hu bee:a areMly tren&"thened. and improved In the put year. We allo Plu.c Jl[aobin.aa. Stem B.oUen, an4 Pateat Dryer, l SIMON SALOMON! HOLL!NDIR .FLEISHER & co lliiPOkl'lm A ND :DolletS tn all k1o4s or lr!ilr .ur ALL &1._ or Allo, Im.PQri .. u4 Mauu!acturers tiC LEAF TOBACCQ, FINE CIGARS, 192 Pearl Street, 147 WATEllSTREET, 14-H !iiW-TtHUr. IL&:ou .. utDa. 29--65 LC.:il:ZRMAN BROS., ...... ....... ....... I. Hamburnr & Co., Leaf Tob111oco, ou DOIIIESTIO AXD HAVAX& SEGARS, 113 WATERSTIIEET, NEW-YORK. ll.rSTACBELBD.&, ....-J u weum1. u AJOn, m L! rmltll't B E & 1 A B.jS, lro. 111 CBDAR-BTRBll'l', w-YctaL .. Meerschanm Brnyern Pipes, .... All Qther llndA of Smokon' M. WESTHEIM & CO., a.-.vr.mtl.-$ o r n:. BEl G-.A.:Fl. S, .u'D DUUU Df f>oltecticut .Jwt-graf. 177 PEARL STREET, (Op-) ... WEWVQJt.It. SC:EiRODER & BON, DU'O.-r .. 01' Leaf Tobaccos HOYT, FLAGG & CO., EX91:LSIOR MILLS PURE POWDERED LICORICE, Gum Arabic, OLIVE OIL, TONQUA :BEANS, O o arso French Rappee, ........... Irish lli11:h Tout, ................ .. ,90 1.00 No. 2 Smoking, .. .. . . .. 96 Stems, ......... ........ ..!li or tclll parlioulu .. id.drea Meerschaum & Briarwood PIPES. Havana. Sega.rs and Tobacco. 140 Pearl & 106 Water-Street, N.IW'You:, 116l. DIIIOLUTIO::..-'fha flrm or II. BlrHhhora Oo., 18 Ah 4aJ aJ.tiOlHII. -., mu\11al cnTIIellt, S&VER.INB BIM0f1UOBN, ALBBR.T LU'PliJ.N. n. ba"'lrten of will be oontlDed Loula Rirtehhorn ud Albtrt. L lppmu, und&r the name ...... leor 11-101 L. HIR.SCOHORI'I tk (]0. ESSENTIAL AND FLAVOR lNG OlLS. TONQUA BEANS, :t.ltOMAT!C BARKS AND ROOTS, LICORICE PASTE, ARABIC, OLm OIL, E.TC., ETC., ......... W. H. Schieffelin Co., Jl'ND )'OUD$ 01'1 .,._ DRUGS, IS-1]7] E. l;> &:l 217 Canal-b, New-York,.. WJIOLIIJ.IJ ,UJI-'"' roB Succe .. on to HOYT, BARBOUR & CO .. 107 and 109 Second St, KY. llanv.&au r m of che of FtNECuT CHEWING ToBAcco, -SUNNYiJD:!, WEAVER & Importers, SWlET OWE N, 11-11 16 PLATTST .. 11' Y Kl LfCI4 .J"oot.. a of ltHDila.l OU., a,hpktl to T6baccDDIt.a' aod Phlmct' 11M. FINE -CUT, 99-UH CHARLES ABELS &: CO., uao.,.. o r eer.ohaum, Briar 4 Jarthen PIPES, STE)(S, OIGAR-HOLDBRS, ETO. No.7.._ 'Willi"m-atree"'t.' IT.UJJ$,) H S:MITH & CO., ilommission tG'l.erchttnJ,s Comcticnt Seed Leaf lrO 20 liAPDEN-8TRllET, t (t:i-liO} aprloKfiel, llu. S. SELLING & SON., Connecticut Seed-leaf TOBACCO 194 8TATE-6TRBET, Hutfbrd. Conn. Tobacoo receivpd on Oonli&.ll..IDent .A. G. BROWN, ltLLl .. U Ul UQUOfUCS c a A r BRAND. I. C. LAWRENCE, DU VI VIER & co., WIJlTT.a.)tl: L ... P 9 Whitehallst. New York -. JaiANtl'J'.AartTREU or 1 lobacco, Snuff & Cigar ..... END .N.. .. ... LIQUORICE PAS'IE. ... ... A. P. FRANCIA, -of. Liquuri'ce .A.'-o.al"at.nrt.Qof Ill -t l!ngU,. }'renoh, Gepnan, and 102 Pearl-Street, N. Y J 11 ClaJ; Pipet. ".. C a.blll,.Co., XX,MI'A:IOP.brandl,alloraupe- c.. rlor q;;;.hty, ror a\ IOI"Cit ntH. ..-: .. o 'l'RII..lUDI-" .. __ IJI.OJWil"G 'fOBJ.OOO. 11-11 LICORICE PASTE .... F. GB,UND & CERERO, & Domestic Leaf -Tobacco, 118 .. ::;.. .to;t. .lt.h J' c. y Oa. a. R. 0 T G A R 8 YJ[URBIA _J', G. o. No,-171 Frontat., .H e.lllrYOrk. ...:::..:=::::=..:,____:=' .. ..,....;=W.== B "'::;:=:'"'=.,"-rowosasn N, M. NORFLEET & CO., Commission I FINEST QUALITY. Manufactured 8t Poughkeepale, New-York. GIFFORD, SHERMAN & I11HIS lllanufaotured and Leaf Tobacco, 120 WILLI A)J -JTli.EEl', cJ t at tiD g b a! i 0' J Jl:&ln-at B!ohmond, Vo. 86-139 ................. .w..,..... WM. DEMUTH &. CO., NEW-Yaceo(laW:oodndu.lypiJd)aquaaUIIuto .. ultpUJ"-U NE.WYQDK ,... .. C d!U!n. INUIA.N l!Glia.!. LICORIC E PA.!!JTE. r f le lolt JpD\ for o'iiCbtltrlr' Oelebra*t !Jir.lfl", r KROHN' FEISS' a CO .,.._.,.., .,,_, ... '""" '' "0 G" BKAND. J ., kao wza ail onr lhe coui.rj, u.d h Dl..lnuf.-siured -:rpr$lt MUUIAerr:I&Eti 01' lOr t.. &t:IO't plltpbll, 11 can be' hlld bJ t.bt b!U! llel' SEGARS AND TOBACCO, Aod lmpo[\ert M4u:trschaum and _Brier Plpee, AND ALL (I 68 W:&ST FOU:&TH STR-EB'l'. 1 Oin.di'nn'kti, OhJ.o; n=.lli READ & WHITE'S New-York rei, o:r "buta l arury laok11:1r Tob.:i"eoo of all ltllull, a1 t.lio a goed eolleoti oza or 1oucl Artl!llt. TOD!.OOO are nquuted to tett. \11. ... o r lh!1 bnnll, whicll ..-UI btl fuWld In ALL Rll!PE Or3 CJt \he Moat USQUl:.StiOY4BL'Kand v.:rJ 60PERl01! ,uam,. W. & A. LEAMAN," Agents, 'i'lrl-11)4 < No. __ e Voa.th ,:=-- ,JOSEPH LOW, .......... B.A. V ANA SEGARS. B;ONIG &; MEYER, DIIPDI.TIIIlS O)' G:ENUIIE & IlliTATION liEBRSOHAIDl, BBlEBWOOD. LA. V .A., Clay and Clilna Segar Tubu, Tobacco hulret, legu-ONea, eto. l!mob rt' Bew, llonr BlaDdo, AJh ud Jbt.ch Bono c..d -lkubtl, etc., eto. Steam Power Press 1 Printers im.d ,Lithilgra.phersl 23 .Platt and 20 & 22 Gold -:; nelf' John, New!:li.:.k.1 THE iYIAJOR & XNAPP Engraving1 Manufa.cturing, and Lithographic l!Mr!RS 71 SROJtOWAVt For CADDIES, NAVIES, POUNDS, FINE CUT, and every other dcaoription, in superio:r a9d satisfactooyatylea. 71-129 TUBAC GO For CADDIES, I NAVIES, FINECUT, etc., etc. & CO., LITHOGRAPHERS, 111 (Trin.ity Bu ilding,) I. T TBllOOP Designs furu_ished aud exeouted in the best style. -----7-. .". H W A T T S S ... u CHEWING VBTO" TOBAOOO. E:MPIRE CITY TOBACCO WORKS, 75 B ,OWERY, NEWYORK. TOBACCO. BURNS, PU F. 'CE'f'LE D'OBT.F!ANB, 85 WILLIA.ItST. u p lt&ln, near Halden. Ja.ne, N.Y. 1 tOT J K O!UQ. IOI!ilt Qermaay, ot ktudl ot !"pes. 78-103 EADIE &; SMITH, A.BK. BR01tEBB Ill s reU!alfl Impmal'!l. ,, do Londroa, llegaJia Royna, Ia, -Oonohaa, 'Mannfactnrnd Tobacco and Seaars, 131 MAIDEN-1./dl; Lollllrea do Co$, Operas, etc,, oto. NIWYORK. NO:'riCE. 1 ror a&.le""b)' able !b.nutacturer. _l .JOHN BTRAITON, .... In ,.__.,., .stwoi J'obacco Manufact:nrers. Q'adwd nA! ag U.ai. 0\U' Braw!, P LA.NBT Ud .&.ILOIIF tJHOICB, have ile..u. .o lDil i&&ecl u to dl!Odve fD.WJof the Trade, I! paekactr will bl mw.ped wlt.a our DlLW&. BUCHANAN & LhLL, Now:Ym. F ; H. PURDY & CO., 11'0. SEt W AILSTllJI!ET, Tontine Buildlng, NEW.YOBJ<, L. B. B.a..BJf.ll8, liS J----SUCCISSO.BS TO ,._, H'ARVEY & HAVILAND, JACOB HENKEU, SEGAR cBOX MANUF .ACTQRY, (Superior Make & Prime Quality,) OF OliD.A.B WOOD, UIT. 159 l131d 161 Goerck-otreet, NEW-YORK. ADOLF KERBS, J.lm DE.i.LD [I' LEAF TOBACCO, NO. 80 :OOW111BY, ..._,. NIWYORK TOBACCONISTS, 10 t1; 11 FUL'X'ONooST., N'EWYORK, tWufl.lilltouef'l of aU ldn.t. or Fl u Cui Ctcl"Cl and S.oJ 'I'M lk'uott1-tbe.f "Bone ldtll Ith.lld. Bell, Flora Temple, anr &U::ntlaJld tl.e1' r llllt II call8d l.o\he illWTtlll.. '1Chrlbaldl Smok'lng Tobacco," "SL 010!01' Roppe Snulf," --, r MANUFAC".L'UH.EJ..D B'i' J. M. VENABLE co. PETEHSBURG, VA AI&(.', Manufa c ture rs o f "Rappee," and Snuffs. Chew ing end --51-nqking Totaccoa of every nr ... liil4ilc. JOSIAH MACY'S SONS, AGENTS, IIIII o1t. 1111 FRDNTTRI(7 c;;:WYORK HOCLIEN 4 OltAF,LIN, B11(l ... YB TOBA,(l(!O MA.LJOWO ..,.,... ,. w..,.,.. 0 P'""'' t"M'"' Jod ; WL lL lfouu """... W Ow tnlbUJ"G>lDd. C. ftEUGASS. 8 E S f,ine-cut CheWing and Smoking l!estoMns & Bharrett, LeafToD&,oCIO,! TOBACCOS, OlllllllSSIOD ere ants, 184 PEARL-STREET, 1113 &: 216 Duan..St" New-York. LA. k u h .II' llte,.oluum a:rf Bl"l!l'" PJPu, Cor. otii&W. .... 1....... [, ... 1011_ R on ou.au..nD 'llusM: Bllvivsa, m:raauOT._ ooL.., sm. .._,.. JOHN A, HARTCOU, 8 111:0 K I N C T 0 8 A C C 0 10 LiberlTItreM. 1'1'. Y. [71-B' W. _R. DANIEL REINHARD, AND YAIA' LEAF C. LANGENBACH K ... lf'Cl'I.4,CTO"li.U or 143 Watu-otreet, llewYork. FINE-OUT, CHEWING, SMOKING !'Il'fE CIGARS, &A.t.l: a l1f """' os o .111 i. til fQ' own .. t.e\1011. P,.,rcbqln wnld to wtll bJ pna, a ..U. u If&. lee U.. ... baJ' rrowa fln\ baad. Tl-101 LE.A.F TOBACCO, &o4 1011 pMrntfll o f br&Ad. PAB.K.." NO. t87 PEARL-STREET, NI:WYORK. TOBACCOS P. D. CASEY &; CO., 93 A VENUE B Oor. N, Y. 0. Gtlft A1t:Dl. l!iJ:&JG.A.R.I!iJJJ PEASE'S PATENT -........... m BUCKIU TOBACCO CUTTER. Tob.acco, ...._ .. ........... ... ............... 88 IIAIDBI'i'LAJIB, (< to u....... JAMES .ADAMS&CO., Agentl for the Sta.te of lfewYork, Patent Im:prcwetl oo4< :aUFli'.A.Lo. :or. v. RAND T F. HEPPENHEIMER & CO., TOBA CO-. C'P'mNG TOBACCO ffi CIGAR' LABELS. l v MA.CHINES. J. La.rge Auortmat Oonat,antly on Hr.nd, ..A.Wq. Prin:Md to Ord.or. U and 24 NORTH WILLIAM ST., UW-nRK. JOSEPH M. SICHEL, ............ HAVANA ) IUJittuarnu n D o.m. e .;s tic 8 egars, .11 ... JI-lt& P..roa.r.l.ree&, New-York. RCHMITT & STORM U:,UU.TrACto&EltS OJ' SEGARS, LEA.F.>ND TdB..ACCO, 191 PEARLSTREET, Joe-..:Pll ... rrr, I JS.-63 NEW-YORK. 0..-JRO 5TnRII. f E -IIIIAEIELEER .i FOOTE, CIGARS; ".lD -..:.zu m LEAF TOBACCO, lfo Kl!..........,_, Pearl,ll'ewYort lote Proprleton ud Manza1ad.llren or \be I. Pll'fecclon, II aod a OoaWsto 4.0-01 ln.-. ot Clipn. BBJ!SffN & SEGARS. ... LEAF 'tOBACCO, No. 181 ,Water-lltreet, "'""" t ...... r .. aiiiCUra. I r SEIDENBERG & CO., FOREIGN of!; DOMESTIC A. Jt, & SONS, NO. 1 .. DEY-STREET, 1 ..... .t..t .t.l r. u-. ... -Yk (IU-ttG) .__.or -SNUFF. -1" W.A.'l'lm.aTBJl1liT, NBW.YOli.X. & S. LATORRE, nr.oana or DW-T-IHlE. F._ W. MERTENS, No. ,71 EB8ex St., uear Gr&nd St., 'NilEW'l10lltOC .... .... Jtaf f;obauo auh i.tgars ., .. t. BERJNGER &: CO., Se{ID'S, Plq and tear 'lobacGo, B'o. 148 WAt'-B'l'BlPIT, ,_.. AU. Q&Dbl P1JMO'r0ALL'f &TftN.,I!D 't(). ...... PAULITSCH & SCHLESINGER. .... ...... Foreign and Domestic MRS. G. a MILLER &.CO., ( -,-I "''('( t.Lml'etft:x* .lt.l.L 11:D'l>l o !.d. .F.-1. v Tobacco "an'd' Saga rs, Leaf Tobacco, 1. .lt.liu '"' su. 01 141 WATU.JTBJ:ET, r -LEAF T OB A C C 0, n .J. l nnr.'ftaa::_ BARBER'S OELEBRATE,D !BT():B.B, Pli:ARL-s:r. Mar Wall-it., GEORGE WICKE, KAllll1PACTml ; 97 Columbia. 82 NEW YORK Patent Sear Machine. "' 1 s. EI.XINs a: co., 8 Ef A B J 0 X E B D ""-L"'-. <--L"..,;.., ... .....,..,.. IMPORTED ANO DilMESl'l{. '. (SuperiOr lUke 1H:ime Quality1 } 1 J !nt .,_ j 1Nllll "' No. 26 'fWIII reet, t. tt.A v e .. e o. -:-jtc ld:E-T -ZOER, NBWYOKK.. ._. ntiro-1 -' 140 W a\er.Street, c L ..... DoNI'"' Ia H 91 wu.x,mi.IT., nw-vo:ax, Leaf Tobaccd, -' T .lad "' SE G .A.:as .. DOMESTIC a S B G A I( S. 1 BARBER E. SPINGARN & CO., ue ,l & Segars, "78l to .... III!W-YOl\K. K '" PATitNTIJ!D oiUII& 24th, 1862. 34.8 PEARL ; STREET," JIE\V YORX .. ".;.(\l_,.-. WIIWJ! l!ICIII') ... --------..---NO, 6 auiiLINC 6LIP1 om-1ft r-n,ln iiao!" NZAll .,;a'8B-8TRZ'1rr. J .J"C;)BN BRAMM, tin ol ,. ,aDr_ .. IDd et.D be Htn d Mi l\ niJhl bH' lk,' &UI a1U.Ull. .1t.UL IUUOBIU.IS. u.. .. IPDIU.III. TOBACCO LABElS. ...._ to BRA.:nlll llB.OTn.uns, .28 AtlantJo.at., R rook.:yn .. CO:, & Co., nln1ar'o, rn..,..,. 96 Fulton-street, N. Y. .. "'. \.1% "" F I N"E S EGA xiS, GIJ!AU, 1r ., .... ., .... ,. ,TOBACOO f.AIIEL8 il every ..... ,_ 1 OS.>Ut Leaf ....... -lo M. BROCK, 74 WILLIAii:-STREET, .....,...,,_ .. l n Tobacco c :1: G .A. R. H. D. DUMONT, 1&d'Dj, ............. OI' -f IJ -ro r r Fine Smoking Tooacco, ........ ... Virginia, &: HATCH & PeriqlJ-8, Man'QfaotuNd Tobacco TrinitY Buildings, lH :Broadway, EL RI.FLE, Lata.ltia, ... IIW-T-!Hllt. sao HOIJITU:,ji"J:.,IIEW'YO!IX. G<-111 Turkish, 'ft:J:' v C I G A R S, ....... -. ... I p u* r' ILllll. .&.Jro IllPOII.TZM o' 1 "-lind ror esdaaMI. M ...., Beonoi!A,..., Wood PI,_, &of Ill otUr ll!ulollll li(I,U.I11 111 Killickf!lick. ,26 coU:i ;eet, JOHN L. DEE1'!' SEG Ana & TOBACCO, lliiLl.D.. t (WMr lttoad .... a,.,) U..U... m 4LW .P.'liJ.i -FORE!ON AND QoMe:aT!o :wo. 17Sr WATER-STREET, .!Jron.csfirn::tn.banu:l:B0 NBJ;;IWI Cl'l!Y 'bB1cco WORKS. To baccp Works, lros. 140 Pearlat. & 106 Water-st IL IUS, US OANAJ...STRDT N Y. (N-.r 1fall..t.ree\,) Mazntl'acarn or tt-tl 'lEW-YORK .,._.. Bmoi...t-and Cheurln ... TobaocO. .-to 4LBXAlrDD BOlli a oo:;--."""!> .. -.. JOSEPH.MAYER & SONS, 1 01' --SEG.A.Rf?, Leaf & Manufactured Tobaooo, liS New_:-York, .... 70 GraTle.....Creel, La. LOBE & POGGE NBURG, CL.A. 'Y :P:I:PE.S. AND AtlBI::a IEOAB TUIU. S.,t-::ru llm:.o!, Match Tobacco !Hems, .&.'ill A COlll'l .KTK STOi:Jt 01' .. iOB.\CCONISTS ARTICLES, NEW-YQRl'.. The Celebrated Solar OEEvVING, 1 MllQ. Cnt GHewin[, SmokinD:; and Pin[ SEITZ, 10 BOX MOULD TOBACCIOSjj SEGARS AND SNUFF, 208 & 208 FW.tOllat., !f. Y .. OUR BRANDS; TERMS CASH-USUAL DISCOUNT -Orden Promptly Ezteuted, -. TOBACCO BOIES & CA]DIES LEAF Shearman Brothers, SEGARS, r .. (-) aaa Pearl!!treet. L UDIBER. .._ roLms rAcKMANrt... Bous"Aft'DioX-s'HooKs, lmpodlr ot..,a o.le.. 111 .J Put-QP and BhiJ)ped. for the Bouthol'n lal:v Havana & "Domestic. ... .... m ......... TOo a&otl'O and (1A.ODIIC8.. w!d.:lh ,_," lEAF T 0 8 A c c 0 s I 6 PI near Pearl, J'n,rlolon or lila Coin \Ia Sa t. PI.11Joc JU:la, \1-41 NI!W-YORit. .. [liii S

PAGE 4

T H 0 B .A 0 0 0 LEAF. 4 P, l'. llJU,!.f.UII', 'If, G. loiUUU. c .... A.Mnau.. J. L. ADAMS, ... MORRIS &-GHAI.PANT;-T. H. Vr.T1_, al!' T.._ J. VaTTULSIJI. : MILLS & RY ANT, H. w,ILJ[ENS & 00 .. IONUmUL CITY TOBACCO JORKB W. J. HAWKINS & CO., ......................... Leaf Tobaooo & Cotton Plug and Twist Tobacco, F .AcTQRs, VETTERLEIN & Tobacco Brokers & General Commission Merchants, 110. 181 WEIST B.t.:r.TIIIOBil, JIID,, Offlce In Tobacoo Exchanae, Shockoe Slip, Rlohmond, Va. Tobacco Merchants. Pius -;r-;-bacoo, U. 8. BONDED WAREHOUSE, No. !illi WMl Seooad .tNet. el all klD4II of bohlnJ & iJahtm, 114. J(cKJt.GACI !loa. 717 and 719 North Second lit., No. 8b Carondelet-etraet, -GilT. DO!I'HCU& -PHILADBLPHIA,' PA., COMMI SSION MBRCHANTS IN Refer by permlnlon W A.8NE& P. HARVEY, PrealdeDt or the NatloJal B 1nk, R.Whmoali, V&.; JJ. \112 THOlU.S, Jr., Richmond, \"a.; & 0. kOBIN.!!ON, P1'ft\cht,, of lhe Planloef'li' 'NatloDal hnlr:, Richmond, Va.; Heun. II. MESSENGER & CO., Hi! aDd 1681\hldenl&ni!', :Oew-York; Net.en. JOIINSON & THOHPSON,15S Peull, tmpon.n or Cigllrs ed Leaf Tobacco, ed other cor. llorpn, ST. LOVJS. Mo. }Of the lUe arm of CIICDIWA.TI E.. B. Bli1MU'. ltaftOilo 'WUit7AOo. 11-ll IJr Cuh orden promptly fl.lled. uuanon. 1!1. RAPP. G. 8TIUUj8. lL JI'IDERLIN'. -Smokers' Articles, J 't. flrLIJY.lJC, ._ T, IVJoLIT-'B JliPrUn JUT1' POOIIDI A11D lULl rotnl"' ...... ..a.J..LOU IOL.t.OB. lfATY POUNDI AlfD lULl' r0UKD&"' l. a., .&D.liD'I J:U lh. LANB & dO., TuBACCO & SEGAR h1ANiiFACTIIRERS, LEAF & 'MANUFACTPRED TOJlACCp, S. RAPP & 00.,' Manufacturers of l.he follolrina: ohoioe and well-known Brand of Domestic and Imported Segars. VIRCINIA SMOKINC TOBACCOS : 'f :Depot with John '1". Harrll, 99 Water-St., :New-Yqr:t ;Depot alao.at B. L. Witth&ua' corner Front Uld Baoe, Phlla4elphiL J. T. SULLIVAN & BRO., Tobacco Factors, M.lOGII III'I'OBI:LL QO'.l&'l'D POUIUII. 0BALL&N81 101. t.. lD.u.'B OO&O!OT 110. 1, 1._ 4t6. COLO.BIA-STREET, -OOK.LYX, DE FOlD, THlYER & Agents, Water-at., New-York. BEMIS & ABBOTT, roa Tal IAU or TOBACCO, SEGAR.&" .. -PIPES, Farnam-street, OllAR!, ftEBR!Sit!. CALDWELL, NEWJERSEY,! '115 i!JiO.\D-STRi'ET, NEWARX, NW.W-..JERSEV. lJr' UNITED STATES BoNDED WAREHOUSE. ConsignL 0. Dura11t, 1'-.ldent Guion w_,.nmvl, kY'"I'k; M. Uader ol: ,.,o \lroktri, 0. Well, ()onn.; W. S. l111nt"'n .i Sou, Pro1'1Uenoe, B.. L; J .oL .Dodd j; Co., :.0. "" .u .. ,... E. MEGR.A W & CO., Tobacco Manufacturers, Lear, Fine-en!, SmokiBt Tobacco, & Segars. ';['QBAOCO; 'sEG.ARS,-PIPES. '! r '"" n f"."r 1 n TliE URQEST M'O:U O:r TliE -iUND' Hl UNITED HARVEYS & WILUAMS, lla.ry & 13th Sts;, Riohmond, V a., GENERAL I J. E. VENABLE & CO., :W o. s. Iron front. S:roa.more-atreot PETEBSBUBG. Va.. And General Commission Merchants, No. 214 FrontSt., U s. Bonded Wareht!use No. I. XEIPHIB, TOll', 79-10C. Henry Besuden & Bro., & DAtSMAN, IUBO'U.ortl'IUlM Or Chewing : Tobac'Co, S'J'ATES; LARGJIJT AND BEM' A.SSOB.TJPNT. Commission Merchants UNION FACTORY, 63 and 65 Hand-at. .......... .un rr&luM Il'l U.L l[lii'DS or "8KND FOR A PJUCil Li8T. < I&IIJIU WORD ODd OJ'FICI!:, 31 IIi. Cl&lr-ot. PITTSBURG, PA. SUTPHfN'S HOUSl, .U;TRO'a B.lQEa', J.IJIl .01'!1. tn_LW.llll 0.. PI.liL United State& Bonded "W'a.rehouae. TELLER, ANATHAN & CO., It & W. JENKINSON, .. 11'!) ... 8.U.. 01' JUJ:""' AC7'71SD LUJ!' '1'IIUilQO. ,.._ '"" 11' rei ,,_.,., ca ... M'llll Jrlereb&Ddt.e .oltotted. &d-1'ft, ...... -. .. W'II.J.U-. ... Hll au .db rvxcD..ui o:r Leaf and ptlanufactured Tobacco .t.HD 00'1"'1"011. CHAS. C. MENGEL & CO., MANUFACTURED AND LEAF LEAF TOBACCO, TOB!cm, "CIGARS, PIPE8, ETC., No South Second Street, vunu.sr.. tiAIA. liBWl!. SIGN Oli' BiG PrPil A.iJD IIQUA W, Chewing Tobacco, ,UI'D W801&U.LII DaALE.U IB Acco BOYD It CO., LEAF TOB Comm\.%.;'-0\\. \'\\e.\'e.\'\.6.\\.\t. .uJP ...-.ot.aiU.W DULIQ Of J .r L.L.t '.UOLJJ U.t;UJGE, (E5TABLISUii:l) Licorice_ Paste, Gnm Arabic, Tonuoa Bem, 3. B. VBl'f.&BLB k CO. TOBA-CCO, sf Kai-azine-at., NewaOJ.Jeau r ST. ;11-e.c:oacW. CILES HARRIS, TOBACCO BROKER UrD GENJ:UL 1611 163, & 165 Pea.J:l-Bireet, --CINCINNATI ll. FRIEDMAN &CO., DULERIJ, ... Tobaccos, Cigars, Pipes, SEGARS, 117 li'ORTK 'l'KIBD STREET, 41-9a PHIL!DJLPHIA. AND Tobaccos, Sellars, Etc., Parm.en' .&reutl for the aale of OollJI.eotl.nt 8eed leaf Tot.ooo, for use. IlPI alwa,-s the abon-aamtd R \1-Gl Norch TII.Jrcl-.t of best rOf ale. OLIV.Ii: OIL, Ete COMMISSION MERCHANT, CINCINNATI ADVERTISEMENTS. Oontra! Warehouoe, PETERSBURG, Va., ====,.,======' MADDUX BROTHERS & CO:, Leaf Tobacco, CIGdRS, PIPES, etc., !lo, 86 N. Second St., bet. Olive & Locust, -:--flARTFORO ADYEB-TISEMENTS Batchelor Brothers, lnte1'1Ial Revenue Bonded w Sl-136 Carr Richmond, Va. wt.n p&J _hll peno-1 aun.tloa kl tbpurellue flt all\dmll &IC"S.illn -.z.L.lT, .,.., ... 'T p ""'""'" "'"'""=m<> ..... --lug, Fine-Cut, Connecticut, and ...... MolLw.w -RICHARD MAL LAY & BRO., Havana. Leaf Toba.ooo, lTI ft. LOlJIB, 1110. Ll n.l aJ:.onoeJ on e 1' fi-:ft N'LI'lna\ Bnlc, Omaha; t! rm.J o .. nl. 'JUI.II;I: J. a: Co., Onatla; 'Wall. l' IHuo;: .& Oo., Om:A..._..; Walt 4:: Muon, Cbteag9, Jll.; ft'lH I II: !J .. E':trtta:io!lpbla Ptnn. i MepGa."' n,-an ol; 1'" "-a, WESTPHAL & LEHNEMAN, "' .. ----u:.llfOr.lCTURIJt8 -o7DOMESTIC. HAVANA'AND YARA a. J. CBlllari.6lt', D. II. U!.l, .L B. 'WKLLI & CO.,. AUCTION & COMMISSION MBRCBANTS, DLu.aa& lll' LICORICE PASTE. 4 Leaf Tobacco, Jlound City Tobacco Works, .oi.D IU..OI'. UII'U&SII8 Or J ;l llt:ff'UU, Seed ua o CIGARS, 111' Nertl -sec.., PliiLADELPHIA Ge ""'lC M ohonto ..... ,,.,.. ... ,..,.,_,..., Uenu OIDIDlSIJOD er .,...,..,, MANUFACTURED & LEAF TOBACCO. r o s a c c o s a oK s R s t NOB. uu 117 WESTI'IlOIIT aT., .,. ( Rae6 aul 8lm,) 0. :.1-sl PINE CIGABI, 2-7 Pear l-street;, Cindmtt.ti 0. D. CA. T LIN. Fine-Out, Ohewing, & Smoking 'foba.cco, Killickihlck, etc., -. .. 88 llorth Water 11tre4t, PJIII.ADBLPHIA SEGARS. n1 s -meet, ................. ..,..,. ............... _._ .. ... ......... -.. --. C M MEYER t-1 "' HAB'lPORD, clon. .. WlioLIIBALJII Al!l1> Bor.AIL. & )B4.BNEs, JOliN DOUGLASS, COMMISSION MERCHANT, ui .... -Leaf aml i'JrEied "" CIGA.'RSo -ETC., No. 18 -llorth Blxthotreet; -u No. 82 Nqrtll FfOnt-Slreet, t60 Cases 1..( o....ol'..oT 87 ,.. PBu..a.DELPHIA. BOSTON ADV'ERTISEME:NTS, ;, dO. 00cw1 Quatlty FH-t .......... a8a. n ,"_ r") "> ) 1oaJ1wrrcuu.. noau. TIVIB. wx .... wJ.u. ri. w. eQ.; .. l.EwTs ,.: soNS: -... TOBACCO Tohani.' o w h Manufactured Tobaccos, ..... 0 B A e ,. 0 -'fr'T"-' are ouse' Imported and Domeotio Oigors, etc., etc., ... Commission L 322"NDRTH THIRII--STRE-1' 2fN-..... h.a, SEGARS, Etc., .. H B w, ,c!Qv c. a: L.Jil. PB.t.lfx a: co., Ul l'J,a-.. ........... Cout.antl,(Ia hnd a la.tge u.urttlhfut. r_, DONNEOl'-Queen City Tobaooo W'orks_ .. u. T l!i 1 1cor, ofrro, &ud TOA. X.!LPII. J w. wooDSIDL 8. A t69 and 121 Fron'tst., ll9-101 ORIENTAL SNUFF WORKS. FISHER' & CO., KARTFO!lll; Conn : L. No. Commission_ Merchants, ESSMAN .. BROTHERS. & s. scoTcH, W'PirA.'Nil"i&cces&r sNum, ........ .-:,11 JT:. 01 VRY SUl'EitlOR QUALITY. no C'-'..-TR 'L wu a D -i' .D. u,.ii uSuprorluto-nd ""t.n Jl .Q.IIUW"' CGYN.ECTICUT .' ... \a .._d d L f b -->< Seed leaf T()bacco, manu.acture an ea o acco, .. ,a_, ..................... "''"'"' .. '"""'"'' !'.Jut!! l'l. BQ ,. ..,_;a.,lf!O.,.Im ,'l;a fll lderchawlbe rwpecU'u.llJ 10lkht-d. G8 M&ID.-tt., ll.iebmoDd, Va. M-S:J EstablishPd UNION PLUG TO:BAOOO FJ.OTORY. General Commission Merohants, Lombard"'8treet, Va., Will Pn rirl.ot. a&&enUon kl tbe purcbue aad tale of TOBACCO. 86-111 ............. JOU!I llO'DilT. J. II. s.J.IU). JOHN DUDDY & CO., Commission Merohantq Nci.t68 Nenh Second Street, ... ST. LOUIS, 1110 THOMAS T. HARDGROVE, ROWLETT A TANNOR, :,AllDGJWVI), Genere.l Commission Merchants, FINE GRADES tl t. 06 Sytatrest., Ve., J.> co. T 9 c c 0 : MANUFACTuRED,TOBACCO, CommiSSion Merchants No. 41 .., J E. HAYNES, Tobacco Broker, 38 NORTH SECOND-ST., VIRGINIA PLUG TOBACCO, Wlll pa,-1pecla.l attenUon tfl U1e COTTOX ami T<-09 -CIIIOI!!NATI. u.s 'BNONOEO WAREHOUSE NO.I, CHICAGO ADVERTISEMENTS. Mainat .. between. 26th 'ind' 2Slh, 'IOBAccq. 6'-89 VA. SOUcH eon.lgnment! or all o. 46 Wa.lnnt-Btreet, CJNCmNATL-!. 11'00nn, w-11. I:IXII1d. Joo Rowu:rr. (100..125) oJ IS'. U. T.lNNOB. SAM:-M'CORKLE'S SONS, GROCERS OSBORN, PATTERSON & CO., 103 Sycamore-st., Petenburg, Va,, ol.ll'b ll.lo:fW".lotO'ARRSOI! J'Ol .!111 PC'li.CUU J.!fl! UUI: Of' CHEWIJIItf AJIID 8KOXING TOBACCO, TOBACCO AND COTTON. No. 113 Main-street, 11 1. r.. P.I.'ITRI\SO!I. t..., ...._ (100-126)--Adv&DOM Gil llolllllfnmenu. L. lo&. f&.lrL P. R, O. 'lfl'lLLIDJI.l:{03., 1At6 'lrith SjullU .IJJ'VB Cu. QU!!II CITY TOBACCO WORKS. C. &:; .L. llr[, FRANK &:; CO., t o GREEN k CO.,) M.L.,tll:.lCTt'kiR!! or .1u. .:niD!!I or on TU< SALE o Jla11 e fi OIII.UI.UJ& 1U acco II J6W.., .Kanuf&ctured Tobacco1 Domestic and Ci69 South Water pn, Gum, 'lonqaa u 185 .-'[pbaoeo :XaDnfactttl'era' Fla."ori:11g11 -No. Louisvlllo, Ky. VIRIIJIIA TOBACCO AIEJIDJ, [ ;T Leaf Wede m l'J ug Tub e eeo bought on order, ADAMS, GIBBS & CO., ,_, .. OOMHI88ION MEBCHANTS POR THE Ul.ll OP Virginia Manufaotured a.nd :Fine-Otit TOBACCOS, Imporlen IU1d Dea1ert lm Ha.-ana aad J)omeat!c 111te llo. 109 Snuth Water Street, Hpu U. AN.llS, } CHICAGO. ILL. Jonlll a LOUISVILLE, KY., U. S. BONDED WAREHOUSE NO.I GEO. W, WICKS, SUOCJf&Stm_ TO NOCK, WICKS & CO'., ') '11:1pol\el" or O'o .:e Drtmdt or '\ Main street, Jiartfbrd, Conn. H A v -A.H A c I g AR s. W Branah-HAAS & 00., Leavenworth, Ka.u. BOLDIN & WARTMAN, Tobacco & General QotiJmifiSion MERCHAf'l"'.rn: l-1,51f. '11116, l.lJBiaW:mlm,, Commtssiori" 71Mercli.ants, D *LL QJUilitICW --0 BALTIMORE, (M)-ttott' ST: LOUIS ADVERTISEM,ENTS. 1 .,.1. ""'-'uo ruf.-l.LF.R 1 s ===--======;J "O.,r#T'-:='. -BACilOING ROI'E AND TWINE, .. and Le;dc;?J> acco;-91 WASHINGTONSTitE MERCHANTS-,S. LOWENTHAL & CO., DAMERON,BROTHERS&o,CO:, M--::-"' -d 'L =-T \-. __ -JU!f'O'r.!CTO'Uu flW Bl TO N.U.ON DAMIRON .. CO., aiJ.wacture 0L 6i:1J. 0 IJDA.iCO, PLUG TOBA1'co A11'Tl CIGARS IIUOOIII!O COTTON YARN AND SfiEETINGS, AliD TOBAOOO. Jl 'ft: 4Vaterst. 38 ft. uelmrearc. A.. J. BOOKNO&., ,.. D. yv. KING, COMMISSION 8111nab-*B B rr, .a:.t IJ lHJ 'robacco _F;ac'tors, TJhd :""'f1l'L ""T""'o.lL'K lliULoa nr -'.lf.D auIU.Lll KY:. E F B A C C 0, t .... .,...,, ,., PHit.A-DEt.-;a;IIIA. DAJ,M'CiMOOMJ fJIIl.ADl:Ll'Jn:Ai I c1r UNITED STATrn DONDtlD WA.RJr:nOUf'll!l. Con!t AGENT, -SeedleafTobacco, DOHAN & TA.ITT, Tobacco Commission Merchants, "111""' i For the S ale of Manufactured and Leaf Tobacco, Cigars, etc. S1111'B, J;"'\L J. L, CORJoT, Pblli.del pb.l&. ---.. Loo;!i: IH. Louis. "'-ll'o. 76 ll[a,in-St., below Pearl, CO!IMISSION MERCHANTS, Celebrated 8moking Ro .. & Wh1to Cloud CINCINNATI, 0. No. 138 North Second-st. S OKI.!Ul_TQ:iLASJJJQa. L u.mn. 191 VA. l .,__cs INO, &._co., c".""-c. MENGEL & i'l'Vl! BJ!OTJIB:as TOBACCO WOlNl'S SMITH BltOTHERS, SJrBG.A.R.S,. BALTIMORE ADVEAT o !SEMENTS. F. L. BRAUNS & CO., Z"". ........, (G WATTS & CO., 11 Cheapaide BALTIMORE, liD,, BOSTON. Manufactured &Leaf Tobacco, It N. Wat.er-1&.1 A 18 'J. DelawAre--are. m'oli "' PHILADELPHIA. No. 121 llorth ThirdStreet, 0 -PH!tA:D-ItPHL!, -.Ill No. tOO llbon ....... -CO II MISSION ANI)--fOOBERS Manufactured __;.-;qj,qrtft,u. OJ' A>D .KREMELBERG & CO., Jl'llWYOBK, Tobacco Merchants. JOO,.nqr;a, "' :a*" tl:N&D., fUll. .,ommiasioJCJGrclian1s, l!'lauufmuuci';;i io-batto-, :jOHNFINZER &"'BRGS:, [; trl NO. BWI4ST FRON'JISTREEJ, PIPES. Etc.. K .una.o.Ol'll'unsow d d TTY" h DIU Llrl-'1 r.f JUnRit:d Staldlea BSaon nke Couse. :O:a.vana a ; d Tobacco, BOIID:&D WABJ:HOUBE. Several brands or Licorice Paste, dluct lrn!)Orta tionJ oo b!Ulll, nnd tor ln b o n d. or dut,-ardft a!td Wulnut Str-eeu, No, 128 North Second st. St. Louis, Ito, Vlr&IDta, Kentucky, and ltllonrt' --M I N NNATJ. >t ,,. ---Warehouse. m-o-lt h g t to, W.M. A. BOYD & L NEWBURGH '.41. 3 North Third at., ttnbBanufadur.U:r l,.POI\TuunnKAuars.lu.aune()J' --T. L(tl1,!8, 111.!. L f'T 1) OU1l P1lDI'OIPAL HA!nll' COIIIIISSION MERCHANTS, e 21 c O' ::::::::::::::: :::; .. .8 Ul t Balli EXC&LSlOR POUNDS, ............................ n 1 0 -..-a .. ore. Corner of l'Yont = street, BAN .iNA riG, .................................. wx, .1 .oTa. w. GUJ. WM. ..l, aoYD,.T&. CINCINNATI 0 MAY Al'PLE, ................... ...... _,, .. ,_ .. U. 8, BO:WDED W ABEHOtrSE. Ooo,ls told 11t ral.el. & CZ-51 tl-&T --,vE OFFEH. FOR SALE GL TV Bl'! C8ElJ I:f or,JVX Ortl Tobaooo Comrniaaion ;Merchant&, c ..... c...... ---,-_ w-:-.-=u=-.,-_ lfo. ai lf. Woior=II..OIId" llo ao N Dela,.....v., GIESKE & UD E, PBIL.t.DilLPHIA. ................................... Inbiont"oik!io .. Le--af ""oL. a l cc ft i.:J' ': a.....i '--" l IUnLDO B.I.J'I 1UI. Jl(. 1 JOBrPD liROOU. COURTNEY' & SON'-: rod nee iert}hilll.l, A.. H. THEOBA.IlD, TQB1if""J'.-r,__L No. I{J,Jiu.tctonaor .l"t.L q.'JPflr, 1, (Jt!l-1:>1) ...... lJ .AJ.TIIfORE GENERAL coni88IOH IERCHANTS, J.' :r. REQUARpT & SON,:t 'BP'A.-Nt'sll alt.J? llo.aitl!J:t'I !lo South Front Street, -wnoU&.I.LI IIUUll!__!!i. -u,r;""xm"Ds'ororontR Lef TobRCCU, .Cilmi; SJ!IIf, 1 ') PlUJ4DIILPJUA.n. :LEAF TOBACCO; ->SU STATE..aTAJ:Il"T,"!"" Meerschaum and Brier Plpeo, THOMAS HARE... "'0 ""'""',... Hanto: ... voa.o. .-w-.---aor. Poplar ltl;; rhiladelphi&. wuouau. nuu.11 nL "" !!... -;::I -A fDR A.O.B-r.,... B.I.Zinn41lft, ''-'1 l'OltEIGN AND DOME::n'lC ... VG JOSEP d. WOODitUIT, A M. F ... ,.. G w. """'"' Leaf and Manufactured -No. 83 South Gay Street, near Pratt, CA, CO,, fO:fiif. BALTIMORE, MD. ...,. MannfaetlU'Bd and Leaf Tobaccos ..:.d 583 ... 1GmsKE & No. 336 Ma.rkettreet, ( o,. i"bvr!J\-.Ct't!tt,) 09-l!:i PHILA:DELPHIA. NATHAN WEBB & BROTHEl, K.nW.lCTtrliDI 01 ..lLL IEUD8 OW TOBACCO. JAMES RODDY, IUJIIO'uoroaaa or PLUG AXD PIJI'BCUT CHEWING TOBACCO. TOBAO 0 0, S E .g.-_A. R S. .,.. ... No, 288 &tate.,,..... No. 6 Archatreet, ,.,..., '"'"'"" SEGARS, ETC., ,;.. JURTPOBD. CONN. 99-111.. l'HIL!.B-ILPHIA. .......A .. _& .... R A -.o. '1'8 SOUTR CHARLBS.ST., l&SW-Prato ........ SMOKINC TCJBACCO, ..... DtiLaiB IliiPORTBD AND DOJD!8TIC (liGABB, Jlo. 103lion.h, Jeoond It, ('-l. l.ooan &Dd,.. Ita.), ft. LOtTI!, rmstrong, IkN_.., qf OaiHrl, B.<IIIIOBB. 0 T '. ....... ......... ,,,.,. I I ;. F _,__, ...... ,_J --SEED LEAF ;:-w ""aT' w .. ,. ta!P9. WareJ!,ouse, "TOBACCO W. FELGNER .... ...... .. 150 aml-161 Commoroe-street, C L A Y P I P E 8 COMMISSION MERCHANTS, 'F."Ji.'iiiSmrows,"' -SP:A.NISH """ ,,._ ..... No. 51 South Front Street, Deutscher Rauchtabak a cHEAPS ID E-sTREET, LEAF TQ BAC C 0, eu r inl",(. f pe !e:./ Olio cpwmialon. Lear and Tobaooo, etc., Gt ---PHfLAOEL-ftUA. '.1..-& NIII'B'II'D CH ..... '"'8 I BolLTil!IORE, I'r:ID. 14 CENTRAL .. "'"' n S"'""'IOUR ....,.. _.......... orcE ........... ....,.. .... u ,.. ........... cws. occo, SMOKINC TOBAccos,_ 3tl-f.H '"'" .,..,,, rr.t. .axD 221 NORTH THIBJ.ST,, MITCHLL,\TEVIS & ,, eriauaaouthChartea-men, UJrnoaftlle T ll&ST1Hi,. .. l Jlou V<, [t)O...ST] Philadelphia. 61 BAL'I'IIIO &.IL -ao.., _,.'llroo, L. 11, ,,....,, 0.,., -> R. A. CHAPMAN, il..n ..... ........ L 8 EaFCTA"""R .. Qs B ;D PARLETT & co MEERSCHAUM AND BBIAR riPEs. A. A. z E r ., Dlfard, Tha,-er. Co.,"' Wa&er-dr!!!el, NPw-Yorl.,. 17 HO, 82 WEST SECOND STREET, .. ,,, .. WM:-LEQG-ERT, t. &JJ.a B,UftJIQ, J lhiiTB J, J. CUAll' 1 & W, llln'lr SMITH BROTHERS, CIGAR MANUFACTURERS, J.l'll D ..lLD!I llf CIGARS, TOBACCO PIPES, EfC., No. 208 North Fourtb&reet, aiJoYe Plae, ST. LOUIS. T FACTORY, 121 North Third street, -8">...-107 .PJ:HLADBtPDia.. M. LEOPOLD & OO ;;u ,RA.VAJITA. CIGA.'R.S, VIROINA Alm Kt:Nl'IJOKY 'l1 @ ID cr:l.OCO wo sEGARs, PIPEs, ETc., Tobacco SPENCE BROTHERS 4 ... T-BACCO. j Omml&&lOD mero an s, 21 NORTHHIRD STREET, _.,o-...... .-... -., ... 1 "q 0v 45_ 1 1 Philadelnh_i:l .. 'commission Merchants for Sale ot Same, l G C M h t NO. 12 CE .. TRAL f I 107 lforth WateHtteet, "" ARD & 5 WATER-ST., Ll eueral ommlSBIOD ere an S1 Vbewl!)i a.t 81nrkiDJ Ping Chewing Tobaccos, PEV1IUII. y .. ua o acco, DOMESTIC SEGARS, ..... 1 .. fl Baltimore, Md. C'o. (l7 s TOBACCOs l Iilli U Connectieu1 'Qi;oblltn1 & LEAF TOBAcco, c w. GAlt : Ax. -'"No:ua East Street, ..... .... EAsT nhrF:tm : con. 1 133 MAIN sTREi;T, Manufactured Tobacco and Se[ars. G. w. GAIL&Ax, "' h..-cl-:t .. T LYNCHBURG, VA. I ....................... p > ...t. ., HAVANA AN'D '\' ARA..'I:OBACC01 ,.. All arden attended to wftb" Nos.l!5 & 2Tlforlili NO, 202 W. PRATTS! S :b4: 0 X I N G .''BuDMANN'S .. J. a : 90\ .. omcE,4T N...r;=:;;:hau 61BECKER & IDSDCCtion&Leafll'obaccoWarehonse J. DAVENPORT .nt.; &''IlilLERs@"' J. H. PEMBERTON, McDANIEL & lRBY, Wb.....,,., .... .... klnd,., '' ANo NOB. 57 &I: &63Front a.a2 s4,ua :OJBBTrc dtwleotiout COMMERCIAL BRDK, L r fLE .. l!af 'hbacco & eigars, ... n .... ,Leaf 'Tobacco. ., .. ........ 94 LombardStreet NQ. 128 107 PURCH-ASE-STnEE"', r::: l "' BLOOMFIELO, CONN. 1a ,.., ""'" -=a,. 1 t e -L ''""'"' """'''"'" ''""""''0 ,... ..-nBPOr-wlthGm, :O.x a Kuom.n,Noo_,,. JlJ .:f r:::---!. .1--:; _-s. I'H J .o W-.r a. Havana. 81 Rd.l"'l Wa.,........._,. New-York. li-48 8t-6t i. I l-esion fJ( country, and a nq reoen.J wltb ;"'J ._._ ..... BOaTOJI. s. W-. cox ._ co., tbe plsnteu and Dl.UutMWren, ....... hll tent;a .. a J.u .. J liDT J o. lrOBl!l Mc'DuJEL .... Tftfll. o. W.ioLSlJ. JOSEPH SCHROEDER, SAMUEL & BRO., I MOORE;" JONES 8i MJLLER, Jobt..,ndlvholaalo""""IA L. W. GUNTHER, ana andmOo;e;tic -Cigars,/ '" leaf and' llug lobaccoe, S11utr, and Segars, liiVRS.J P PJ.,J:U.tNta.t SOIIJS. a.adl.Qaore GUANOS nnTILIZEM. 'Tlii1d door .B'a.>tt of &wtA &., lW-, &VVV I .MiSIRS...HIU.LU: MILI&B, N .. blbe Jlleorncbau.n; tJ!l J I. Nobile I JU.,Qilll 0 .1J GI!!!ERAL Commission Merchant; ""' TGII.I.CVO FACTOR, No. 90 Lombard-street, (Oae ,_or Bxchance-plaee,) I RALTiliiORE liiD. IF' Liberti ad-raaeement.l "'Dla.de on cm:ui}lnmenta kl CASEY, NOONAN & CO., Commission Merchants -----MANUFACtURED TOBACCO, 25 Vino-street. 8 ; cUey,} CINCINNATI Jo!. J No9n.an, W. E. .._ ----.. K W.i.l.lt. .. lfOaa.L. FALK & MOR-L'-L, ...-1.11 ...... 11' Jtnf anll i);nn.ufucturtll i!robnun, ...lUlO IW(1n.I.QI'VUIS 01' DOME.STIC, un ()lP(])l-raa 01' HAVANA SEGARS, M North Second t.l-eeiit 0 M-18 ST. LO 1!1, 1\1 L. A. DIETERICHS & BROS., Tobaooo Manufacturers, No. 33 Thwd street, lkt. Pi"' and 0Tu.llt-R.If4 ST. LOUIS. MO. L. AUSTIN, BROKERLeaf Tobacco, ST. LOtrlS, HO. ,.--........... f AiooDu llHrw<:ll lUtm l'lpes 1"ttbl! m. ,. an.! IJ:l&nufo.eturera of the l.IR HENRY BDliONST O.S, A.ueua&a, Ga. I No.-14'1-H-1=-<'n t,,,.ynclibnrg, Va, 1 B4LTIMOBE. 8 COURT4QU.a.Jt.E. BGfiO... .. N1-:1:!. and brier \'IIJ:>C In thoJ lllarlLel lfll. T. r. PATTON, NewOrluns. ._H -J Leat Tobacco rQcived on Commiaaion. 62 l.t ""3 B Ali orden tor Lear, SmekiDf, or Manufactured To nee. I Jw-llavn OonmL. w. sToNE, uo GIESKE f!AV ANA &no:M'Es'Tio 1 HA i H AVA N .t ..... CJ GARS, 193 .. v i .. Sead-Leaf Tooacco rouwN roBAooe, I vRciNIA LEAF ToBAcco. ll @I tP .,acWn& e2 u. 8. BONDED W'M. .. lhDa, lL L, )tl'ru&, J.1s. llu.a, RoUT. D.liiR, WM. H. MYERS & BRO., WEBB MAUZY &; CO "'l:!!;.1:.!.'lfF. MANUFACTURERS of SEGARS 1 ., BARR, BOOTH & CO., Leaf I M A H U fA 0 T U R E 0 T 0 B A C C 0 \I'M, .t., 'IVhB, CINCINNATI. ./So. w. beL Pina 41ld Che!ltnul, ST, LOUIS, l!lo lio 147 W, Pratt-street, a x. '1 QIIDQll', T. a. UDLJW, 'ParUcara-r atten\loaJI..-ento the ale ofOohoo D-11 B.U.TIIlOII WD, J\ormerJ,rofJ UooriO'JI'H(.DlJI, llolll', .,._.12f I 'and RAV 4lii. fiLI.Ei-S l 0 I GA. El. & l All? a! tbe llRoJca I !If UJ .f Wp "'-*1 .. bJIDil, .a. '" .J f or ALL ANO !TYLU, I Brands of PLt'Q. ., -P 'ulf, o. iWBIIIIIIIIIDB-IITIIBJIT, tiwursoNosrEa,cr.ANB .. RY:PIEDMONT,OOLDES ll'o. 121 Weot Lombard Street, -6J dS Cob I&. 95-UT Providnoe. R. I. <::> 0 15i 1 1.1,. ancl olllen. lU.LTI.lltOB:S, t' ... ... ..... .. ROBINSON & WILLETT, K..lQrAcrtrltllll8 OF IY-ny 8TTL UO I H:IICJUP't 10::f o r P L U G T 0 D A C C 0 _, ltl .l-18 'h1r4'1treet, Loa1J14Ut, Wuhlngtoo Nary l'

printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.