The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
C. Pfirshing, publisher
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ; 36 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Notes

General Note:
The largest special trade paper in the world.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00101 ( USFLDC DOI )
t29.101 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

" ... l::loul 'l'u.-caven&b, Plor, ud T1rW, tsOept a oU.W'IIi provided for, 40c. per lb.; Tob&eco t.wi!Md lloJ hand, err ner;"lliaoion k Co., 43 Broad,. VaJmer .t Scov ille. ITO Water. Pappojtuheiwer, M., 83 Broad, Prtoe, W m. M. & eo., lit Matdeo-lue. ilaton, Brldgland k Co., 41 :prqa.d. ft lkMi (jle 1 ueot. Purl .J ... j; Co.,l79.Pearl. lleun, l'l'il WaU!Ir, B.&: Co. 1M Water. &lOJMn, II. C., Bahuooo, Simon, llil2 it.trJI!r, Walllr.ce .1: Oo., 41 Br-I Oo.,I4G Wakr. Belaroeott.r I: Sos, !lGS Pearl. ) r Selu, Ollu. i Dro, 1.59 Wakr. BeUpMrJ, Ooben .t Co., It& Pearl. Spl.ut;arn, tt., &: Co., :; Rurllng 8Up. 8tein1 A 191 J)QaQe, &.roho .t Relt&en.ldo 16i Water Tannahill, llcll vatne l: Co 180 Pearl Tblerm.ano, JL1 142 Wa.ur.' ToK&Do, J A. I: Oo,, 80 Cftlar. Unser .1: WoUbcim,ISS Pearl. V.s&erleln, B, lllfl Wat.er. y.u,erMnn, Tt. lL A &nlll..12S Water. "VIcelWI & Se.)mour, 189 .reul. WIIIIUtelra, W. 1:: Co,l'il PearL lllct no.,.ery. MoOaJI\1, John l Ctl.,191 a,.enwleh, llerteDII, F W 11 Essex. Oalman, Alva, 166 Water. loaeoald, E. 4 W11.U.r, 8eldtubtrg. ey. T&g, Ohllfl. F., 1M Pront.. l11FOBTEit8 01' Pll'lt81 Bolk.a .t Slef II, 51" Ma\den l a na. Dem.Mh, WUUam .1: Oo., 'lS and 80 Liberty. Kufmann BrOI .t Bondy, [11 Ma.ldeoll.ne. x-ik Meyer, 96 Wlllliun. Kraelj'Oer, Ph\or lr: Oo. 82 Libertt. UCPORT"&Ra OJ' OLA.Y PlPJ:S. IS&ijer, H 1: Drotber, &1 Water. IXPOB.'HII.B OJ' liVAlfJ. Iberg j; Co. 160 l'earl. Me.encer, H. Cc;:, '161llaidanlane. 11Gl"rl3,JI .1L, '"W P earL Ll00B.IC8 I'()WDJ:It DI ... U 1ml8 & Helrae, 133 Wa.ter Sherman j; Inw.s, 120 Wllll atn, Jltirrll, JJ. ll., Q&l'ea.rl. Wetnr II ikn"1, 16 .Platt. BI'I.DLI:A.I' 'I'ODA.COO JJI"!IPI(J'l'ION F. 0., 'l6 Greenwlch-stJeft. TOBA.OOO l'RKBSDB. Godlrle l Co., PI"'Ot, IU.lW:PJ..Cl'URBRS O J' OIO.l.Jt BOXXS. BeDbli1 _Jacob, 1M, 109 and llil Goe rcll:, WlciLe., uoorp, 'lti WilletHtreel M.lliUJ' A.OIURU OF T()BA.Q 'l'Hf-I'OTL. CFeote,J. J ., .. SS Croib.Y-s tree t .a.ucrtOnERS or TOBA.COO, na. Oaalk.lna, D D 1:: Co 61 Dread MeUioa .t Nicholl, 113 .Pea.rl, TOBJ.OC()..CtJTTlNG ll-'.ClllNIS I 1: Deghube, '-! Cellar { ., .Y'' 1, 8., IW8 Pearl. TOBA.CCO LA..UI:LS. B.akh A Co., 111 Beppt!ubelmer .t Co., 22 North Wl\liam. .t KDapp, 71 Broadway. f,bteld, Chu .t 00., 28 t>laU. 188ENTUL 0!1.8, W. H. j; Oo., ITO Wllllatn. PA.TJ:Nl' TOBA.OOO ENIVU. Napanoch Axe and Iron Oo, Ui BNU:U A.ND TOBACCO DO'l'TLJ.S, BlrUI!t*. J.D., 69 Ma.rra1. A.LLEGDENY CITY, P.&. ha.ILI:nrtoD, lL .II W., & Federal BA.LTUIORit. TO.&OOO W A.UBOUSQ, Boyd, W A.. l Co,, 33 8011th. L. & Co ,11 Cbl:apUtle. De For Dba.rles D 4: Co!.' ST BouUl U11.y. Gleake, A W. LOmbard., &DDU!er, L. W., IN Lombard. P.ul, Wm., 1.61 Woet BaiUmore. lteloh&rd .t 1!) German. K..llfO"UC'I'UUU, no. Beok, r. W. ACo,1 80 N ort.b. Beeker Ai BrOL1 9-& Lombd. &. H., 20'l WW PraU. r*l:oer,l'. W, 90and CbarleL &UJ.. G W .tAl:, i8 Barre-atreeL 'fadeU., B. Co.,_ti Lombard, lkllu'Oeder, J oe., 81 .uchange Place. G. 8. .t Co, 2l8onl.h Ca lvert WUkena I'; Co. ,181 Pratt. BLOOBPIELD, CONN. P.lC D.RS J.ND DLl.L&M. nne,, J. n. o... D&IDGBPOBT, CO:NN. J.liiD DliLEBB. Bawa .t Gld.d.lllp, &1 Water. BOSTON. JU..NUPJ.CTUR&U, ftC. BMehelder1 N. W .1; Oo 12 Bl"oad. .._ 1o. 1 Iodta Wh&rf. _..., o. B. Co., 14 c,...., Wha..r. .-owu, .D. S. Co., 81 and 83 Broad O....eoport., k Legg, 10i Purcbaae. EakleJ, A. A., 12 Centcal Wbart r.ber Co.. 23 Central Wharf. QtutU. Jooa i Co 1 5 Broad. Waienban, (leo. .t Co., lfi CeDtra.l Wharf DROOK.LYN, N. Y. JII.UfU:PACTURJ:IS dams, 1. L., t.t."l Degraw. &ratmD, John, 28 AUantlc. Badaaaan A Lyall. llaleiW. W.1 Plooeer Tobacco Fadory. B8X VA!ii'Ul'J.O'J'U'URS 8beuman Brotben, 8 to 1 3 Sedgwick. BlJF'I!'&LO, N.Y. Adaras & Oo, 201' W&ehlngt.on GeJer11'. 0. W .t Bon, 841 aod 349 lbl n, n, f6 W&lnt.. Oue.r, fieoGan .tOo., ifi VlDe.. Doddy, J. l Co., ll'VJoe.. lhfft, Jlotinea A: C'll., i6 Seooz:ul, Morrill A' Oll.alfti.Dt, lUO, lO"J, au.d 10.1. We.L rom. -l'biJter .t Jlr ottter 14 We.t J'ront., Wonhing1.oc. .Ponr l Oo lJO'OBRU, JUJJUJJ.MV.IlDS, .t.o DU.L.J:tll. Beamfm, _Beal'J& Bro., 1&5PMl'L .t Co., 82 Secoott Jraak, 0. aDd L. M. & Oo.L 4.1 1: D Malo. Job.eeoo, J. t. A' Son, 81 aa.ce. 1 Krobn, Yell .t Oo., M "en 'o urt.b. B. A' Co., 76 Haln. Jlladdllx Bro&hen .t; Co, 2l .PearL MaJ..Iay k Wet\ J'ronl L., 61 Walnut. !cnullo ill: J.lat;kt;M Btotben 1: 'Co., &J14&( Till rd. J Poner k Oo. 18 Hammond, Lo t INSURANCE ob..._co Pke au.d .ltlit.rine ln1. oo.1 cor.l'ront fJOY"JNGTON, II. j.., G&ri&Dd, &1 lrluok.l&r 'lob. f&e\;OrJ, I$Ulrit"P1 J.f,j; '!ob. W aretloue, Gr'i"P .A.NVILLB, YA. Pemberiou, J. lr. D.& YTOif, 0. 8nlllia Jotua.n, Cooper ,_ lfotoks. 1 Hopeo e UraiiU..o, r... ...._..IJQWq lkr.gbae DKTROIT, MlfJH. lloiP, Th. K.,811 aod8191 .. C"IOD A ve. lluu. A Co, Ill and 111 Woochrard .A.1'&. Lk:D.&eaOWJ:, G. JJ., .0 Oo....-1St a..c. l!tnln a: .III1U1,lt8 &Dd 191 .t.H. .K0RDieJ.tl j; Jko., 18 aD4 &5ldenur, Welleodorf, 6 Brub. lUST BAKTii'Oa., tlO.If, Obapmaa, &. A. llpor, J Oo. PAKJIIVJLLB, VA, 'I'OBA.OCO lld'O .. .a.QriTIUUUJ. &sad A' Willie. D.&.aT.O:II.D, CONN. lll..lNU:l.A.GrtT&&U ..l.liD D.IC4LJOR8, Brown .l Oatman, 'llj State. ttNman .t .IJJL.u...ik'Viben, ')32 }f a.ln. Pamham .li.!Sarne., 2BS mate. JUne, D W \ l'aa, Ir. liz. K., ......... a...,, .. Se.rmoiD', D. H., 1 .l-'"111 Oommeroe. "llcox, H. B., 1811 l'ronL Wo_9dru, Jotei)b. 8. 15t.at.e. t r:-r HA.VA.N.&,CIJBA,. '-i .t Co., lO Mercaderea J KA.NSA..S CITY, MO. 1 CllDI.weU, Tripp j; Oo., Haln.at.., btL. 6tb l K.Y. I rloser, I .A; Brei, 1 8 'ftllrt. "t t! :2 .Pabek A .Eller, tM Matn, J!.e!DAohn l Jl.nef. Ho)'l-, flaa i: Co., lOT amti09 Bfeoon\1 LeOpold, :0: .t Oo. I JIAyer 2IN Pl!th, \....hynado, E 1 liD Main, A.. L.. G., 'S fourib, Yca .t 21:J Waln. W icks., (1, W. ,6: Oo.,lOi Mala. LYN'CHII11RQ, 'V.I... II'Ooft.le. 8on Vo .. 118 )lain. MaDaalel, Li&.chs81d. 4: Oo. Moore, 4: MWer, 141 Malo. Stone, John W., 193 Jlaln. 1 lllB1IIP .&18, TBN N' Actermaun, R, 2:iO Jrout. NBW.&..Bit,Na6e Campbell, Lane 4 Co., 96 .Broad. NEWOBLI!:A.l'f8, LA. IIO'If&rtl, J.>restODI !i Barrell-. Uebloeostern, Brei.. & Co., 7il Grarier, OM.I.H.A., :NE8. Bemh k J.bboU Blltpheo, J.D. l D. 0., ParnbariiIIL PB"rBHSBIJRQ, VA. TOBACCO ,, ., Leaf Tobacco pressetlln bale r o r t.lle lDdlu, Mex, 1caa, Oeml-al and ot.ber a..arketa. 'I'O'DA..OCO P ..&.CKED IN HOGBHEA.D8a u CHAS. F. TAG, IMPORTER OF SPANISI:f, A1lll DEALEll IR ALL KIIIDS OF I LEAF TOBACCO: :RO. 184 FllO:RTSTRF.ET, "' .. NWYORK. HEALD & MILLER, TOBACCO ,. I. B. COHEN, Commission !.I A If i @l C l, ND. le7 WATER.STREET, RllWYORL ,. COOK & ROBINSON, COMMISSION MERCHANTS. HAV!lU !l{D DOIESTIC CIGARS; .......... a: Cer111a IJ!ry Flp DUTY PAID. 28;4 and 2@6 .r L r \ KEJJ'H.<"O.BMi BA.T'I 01' BJ.LJ: A.LL '!>DCDPTIOWI Or Uiaf Tobacco ior Export and. Hem Use.' b.Jed in .. JW!III f'olie,ipOk. .L .... flS-7 ') 14-11 r 1 1 n < 1 1 ., j l J I I CH4S.'B.:f"AtlUISTE111 &. soN, Commission Mel'elrantsJ w-.11. P&Jc, I. A l..lTD. lHt I A. I!DUJI, L 1". I .l. .lv.nt", 1'.l. FITRIAlf & CO,, e TOBA.o.co And Gen.ftl t:lommiuiim llercbanto, Io! II Water-st .. ew-York. Usual Advl\nce.s made on Consign .I -:....u21L'Ii -1Iti[A '" "00 X TI!DI/:I J.ll!IHOU -.xs: 'Sll :t:IWHQtrn.J o uns OJ, IUO"' tn .3...LO.fT uo .NI .;;;.. A VB I ..,. s.xadd-e.x_M. pu"R S.XGIHJ! 'OJJY80l .iYl1 YNYAYH r' ROBElt.T '. ; : ,.'.,: n Cotton' lmd General.Commissi'on 7 1 I I t BOLE AGBNT ..FOR THE BltAND.B Of IMOKINO TOBACCO VJRGINIA .i l J 'l Eoht ,. I ,. I r t oJ ,., tJ, r l I FINE.CUT : Sublime and 01-onoko. I j ,1 c SHOEING: Puff, e fc. ( l f ,, 1/ ; -SNUFF: J. Venable's .'.'Ca:rolina Belle." ; ,,__ j el J ; : jl, ,, Si-1{1 J08.\ SELI08BIRG, 1 I 1 J. U. COHEN. P. JBING&N'r. [ ;COHEN. & :I I COM:KISSION :MERCHANTS J..U '.WU.LUS II( .&.U (); I :.-L 'EAE 149 Wter-.ireet, &ear Ne-wYork. '1 ;.o / J P. & CO., 33 ROBIN .. & HEARN I 1;72' W ATER-STREET, New-York I. ,. ,'': VIRf:INIA'. 'l'oba.c b o Merchants, 'IMTc c. "" ;.; C ll.,EM,EN"t READ; (!llty t r ,du nt .t ._ .. &.!rDIIK.u.J:.lll ,,' .ll RhUI..l!!l11 1 JllO"K&.ll" I I:OI:NIG J. H. BERGMANN &. CO., C, O'ffi. mu, '6\.01\. e.'te.\\.o.n\ '6, DfPO&ftU .dJt .......U.. DULKU .. PALMER & SCOVILLE. ...._.,.to .. ITK, PALIEB & t.'O., C!o'ffi.m\.'6'6\.on .A.XD IOI.P801' LEAF TOBACCO. No. 170 Woter-ot., New York. ... ......., ...... acon.L Oonneotlouli Beed-lea.f Wra,pper of our owr 11 p&Okill.l' Lzwrs, N4NBOIJ & 0(), 1 St.. Louis ATWATl:J!. & Co, QBER, NANSON & CO No. 43 Broad-street, 95-147 NEW-Y01lJS:. .. ,J. B. BARTLETT, < 'f IIUCHllT AND AQt;T OP' Tl;JE ELLENVILLE GLASS WORKS. Scoteh, German, and Doteh ; ,.,... .UD 1UlPACTUIIRR 01' .!f!! s. I ,, SNUFF & TOBAGtO' .BOTTLES, 69 Murraystreet, :Lieaf Tobacco, ,,..,.r NHJ"W-'YORK. A11o, Mn WI ol 8ECAR8,lllo. 122 PrOnt..treet, 11-M !II'IIWIQ.II.&, :- I J "'- 0 UD W'BOLR!U.J.E DX .. U .. ii:lii:J 1N '"1 ..... !"" a. .1.. f!.. _,__.:_...:_.. _:__;_ __ .. :<-.,-,,...l.,, ,. .ECARS AND TO B ACC. O, 8"ltOBl'l" 1 : o; STROHM "" ', 1 184 ll'llltont.ret. 1 w -... uc a"' I I. 'A. H. &:, J.UO Du.LDII Ul d l Tobacco & Cotton Fa\ors, DOMESTIC( IMroanas OJ' ll FOB.EIGl'f' TOBACCO, 7T 164 N .Y. t ------.. S I l 'I TANNAHILL ..il.ciLWAINE & Oo.,. ni .General Commission J(erchants -1 t 1 r f ....:.;,_ ,.t,... ...,_, t 169 :::F'"ront-liiltreet, ,..L""i e-wx ork. Commission llerchanti. : .. ,. ..... ; I :M. I l}cal e r s ill t Cigars and Lea[ Tobacco, !159 WA.TEB STREET, Clor. J1etcher S&, 1U-1&5 NEW-YORK

PAGE 2

SECOND P E ....... Ed to a A c cs Ma ket R po t s verti scments of N w Yo K, Houses. TffikD PA.G.E TbBAOOO $10 a $11jle bhd: LEA. F. W L DE HELD IN THE I iA I 1' W AREH0USE OF CliARLES BO lCmmnJlClHKJ. 2 L M:ount....-erlllo-. U.IOI.,.ola. PlaDta toa. Fand"aoco cur;oa RAILROAD SHUPP. OUR BRANDS MACCOJIO FREifeH RAPPEE, SCOTCH Al'ID L'O'l'lDYPOOT Sl'IU.fPS MACCOBOY Al'ID FRENCH BlnJFF FLOUR ... l.LSO liANUPAci-UBERS Oi' THE BRANDS 01' SMOKIAG tOBACCOS, CIGARS7AND PURE P,OWDERED LICORICE. ,. 133 WATER AND 85 PINE STREETS, NEW YORK TOBA.CCONISTS and. \11 olesa e Deale 111 ln M;nufactnrea 'cut Smotm[, and Fme Cllt Cbewm[ TobacC!Is OUR CELEBRATED BRANDS OF VI;RGINIA SMOKING TOBACCOS VIRG.IISIA. rSEA.L X GOLDEN CR0:UN XX GOLDEN CJROWN Oll.IEN:A..L G. NVI.NE t:URKISH 'I'OB\..C co 1-1 lliOORE & CO $ G tiN IN '\r \ J{.H LICK I 1 9 1 Do OLD DOliiNIO:V LYNCHRUilG b lb Kentucky Tobacco NEW YORK U S BONDED W :!REHOUSE, 32d DISifRICT ---0--HENRY lYI MORRIS, 99 Pea.rl street New York COMMISSIOI'Il MERCHANT FOR THE SALE OF LEAF & MANUFACTURED TOBACCO, COTTON, NAVAL STORES Etc, Etc, Etc IMPORTER AND SOLE AGENT IN THE U S FOR THEi M & M BRAND ._LIQUORICE PASTE GUMS BEANS OILS HAVANA SUGARS ETC ETC C e flcates of the S M & M GRAND w I be shown from tho leading man f u e n Jl L ynchbu g Pc e sb g Da!l' e Va Brooklyn St lou s Lou v e Cov n rJ on P ttsbu g Aust a a and Ca torn a L B!ERAI:. CA.SH ADVP..NCEB MADE ON CONSIGNMENTS DANIEL H LONDON, NO 63 BROADWAY, NEWYORK COMMISSION MERCHANT. PART cuL n AT E T o arvEN 'I.'O Selling all lunds of Tobacco Cotton Wool Bagging, Cra1n, Seed; etc etc, and to!Execut ng Orders for buying Merchandise and Produce of every CONSIGNMENfi'S AND ORDERS SOLICITED 0 atY r&:. Co L f1l'POOL PEARL Sl'REET Ne :v York TOBACCOS ( lf .. TobacpQ .. I ...

PAGE 3

.. TIIOMAll HOYT & co., Ne ... Yook. & CO.,-uln!l)e, ity I HOYT )fLA.Gq & 'CO., 1: to i HOY r T, \ BARBOUR .. & co.: '7 :md I oil f '.)0 TOIIQW BliAB' .o i 0 '/ I .&H oth Pl&TOr\Dp, for Tobll.lloooolll.a H, _,. 1 I' n WEAVEJl" & STER:kY-1 ....... ,. _) ,. u'T hwportert, "" -----,--.-------. ---,. -"'F !'! W;11TBECK & co., f W, I!D!BERT. MANOfACTURERSc. 130 f!llorthst., Baltimore, Md. O?'FICE and DEPOT-No. 160 Pearlst., Y. I 'IIRJllNDB FmeCut-Na.turd Brttg nnd Catawba. 8moking--8h4ngb.S, Bia ID,Jan. Four 1 Ace. Elephant, 'Vuhtneton;. Canister, etc. 1 THE ..: qt. """ ,. <\ c ,\ ., (J BREBUNO & HIGGE SEGARS ... LEA.F ", TOBACC< No. 131 Waterstreet, -;; na iu} fl>il'l"\\IWoW'"""' -=: Y. iloo $ &i-90 v\/ U \hllfll bEN & JOHN A. HARTCORN OW!!'D:S OF l'.l'I'I::ST8 .\'!liD SOLE KANIJI'.lC'l'UREllS Or l J (;J' 11x mE /I j Ill UN 1Q \he lle a\; boalt In 1be eOQnlry U "''"valuoorlhm. 1 -.ftO. 148 WATER-STREET, 5 r Bavlng In ove r 7e&111, been thQI'Oughl,. l.el ted, t.ad mteh tillproyed In f;l,ll l\a pail, C:j;I:\:.._COnfldenU7 it t.o tb.e maauf11qMM'an Gf 'u \he .,__.Dd:-lllleM ecMI.OIII"'t \he PUI'pOlle nor Contlnueus no lOIS kY. lll.e cui wH!J leu labor, oln\,W b1':1gbh-r'Tobaeeo, than with a.nJ o(ber lb t.he lmrid 0 I Patented Jn Unlled Btatea Peb. Patented ln EDcl&nd AprllliCho 18M Patented In Franee April J&h,l863, In &Iclum1Aprll19UI, 198L y We manutactare Plug AND PATNT '-DRY R. KAUFMANN BROS. & BONDY, Cl I OJ' MElRSCHAUM & PIPfS, b 1 1 MACHINES. 1 I And all other Smokers' Al'licleo. & CO. 177 PEARL STREET, (Up lbiu,) 4 0 BllBOTl S: JAOOBY & CO., ltfJ.!i:lifh.MC.US .. t.fl!) 'W110L.J.ldl MJ.LK!t9 Dr J.l.L E:lSDS SEGARS UID ll!':J.Lf:RS Leaf To baccc i94 PEARL-STP.E'ET Oor.ofMaltlenhnl'; (1(;..Jt] l:f!l)fQJrl BURNS, 1 JUDY Pt ELLE D'ORI,EANS "-'. OTDq BlUliD8 OJ' SEGARS. Delt. Cue ConnecUeuL Seed. Premium-Silver Tta Jlvea bJ' THB ABa()OU.TlON, .,.. .,. Second Bl!st Cue See4. Premlnm-8U.Yer Wine B&aad, thrie BotUel, and Goblril, r'v.:'fl b } !:il\ ,_. J a.Jt IL8 HOtf4 J'oonb.eer'eel, Main &Dd tlycamore, lletll'L Da'tidaon E las, l'rc,prtewrll, M CLABB! 7 1 j ,..._o1'1U"cf->.ALft"1. I-1--E TOBACcfoD &! CICAR81 Regalia. Breta.uka, Regalia do Loudres, &galita, Imperial ell, Regalia 'l;oyna, .Ooocba.a, 'l'o t.he Owner of tbo Ten But llogsheadl Leaf Tobkeo. Premium-lin Sliver Set, glro:.a by I MQJciU8 A CU,AL.,.AM'1'1 l'roprleton Morri. Warebouae,. ... ......... .. .. ..... .. .. .. IC.O To ot the Ten Seoon4 Bed llogahe&da Leal TobMeo. I:.Ltf, 'JiTeubJTiiE A850CIAT10N, .................... / ,._!., ... ..- ... ....... A .... ... .... 100 l'o lhe Oner of the Teo Thlrd Best llogsheada Lear T oba.ceoa._ Prew.li1Dl-$11Ter Te& Be(., ih;t:n btJ 0 J t'e be Owner ot Uitl Pive Se<:Oild Be-' Bopheade__Leal! 'l!ol)IEOOO. .,a, set, shen l y UID .,J I B';TRtON, Lq, wb.oleule dealer in .BooY &Dd.Shoa, No. 82 U .. \lY, f '10 U.4J Oer ot 'be lllve Tbltd llelt Leaf Tobacoo l'rem\um-SliTer Ice 11teher, S '''""' ,. \ld .. ,7 ba :SLEVEIITII OLAII. l To the Owne r of the Three B8t. Dogtbeada Leal T oba&co PretnlDl-fillfet" Tea Set., clveo h7 Me'llnll. J03ErU llOW 8:. CO., l) roprieLon llOW' WareboW:Ie, ....................... .. .. .. ............. .. f5 TG-Yln-6trDft' ot tbe Tbree Second BMt Uophead1 Leaf 1\>'oaeoo. Premlum -rtne SUver Wine SW&nd, Ghen \ly l M-a. AI BltOT11&R., Proprlet.q_ra Wheeler WafthoMa,.. . ..... ,, ... ... 60 'l'o the 0'1!'ner of t.he Thrff Tb.lrd Belt IIQPhe&dl Le&r Tobaceo. Pcembua Medallloo CuW (Sls n.M&ea), 1hea br 'l'.ll.K ...... ... .... .. ... ... ... .. .. .. .......... ........ 'h pNrild! Gantu.ion, u,e foUoIDg ?Illes wm be observed: 1 ln.. Each Jloslbea4 tDU.IL be dbtlnctJ.r marked with the Owner!e Name aotl Vt.e Clad tor whlch U a lntended. 'ld. All tobacco 1hould be aent turward ai aa "early I. da7 M JX*lbk I tail. ':No' bopbe&d of Wrapper &o weigh les s than' alx hundred poun<, gro61. ,. '4! No hophead ol Cuttlos I.ear to tha.n elgh\ hundred poundt, srou; and we wOuld augzNt that lh DOt,_ll rt_er t1reln hiUldffi! bll UftJ' Jl!:lundt, f I l N d hdgsbtan"lfltek Wr&'pper to welgft.Jesfs tba.n one tbou!Wld ptlUnda, 'groa. 1 1 &.b. No bophead Cigar Leaf to weigh le1s tbs.n one t.houaand ponuds,JITOI3. 1 'l't.h. No hophead ron take more than one premium, nor ean an;r hophead t.hU hu taU11. a prtmium. at D;Y Hhtt fair lid etltercl:l lor a premium ln t.hll. 1 Moeeethert.bant.hgrs., 71,64lTollll, 1 8,8#,04L 1867 : Stemmed, lb s., 1,488;148; Unstcmmed, Jbs J ,844, 730 ; llanufacturod, lbs.,69,154-Total,Ibs., 3 397, 882. ryllotrgllk'e'fl ow !GIFFORD, 8HERMAJ1. I creas ed. MANHATTAN TOBACCO WORKS, ...._ BU8mt.ll CllA'ttD. Roe. 188 ud 115 Duane.llre.t, lfE'IVYOliK 120 WILLIA-STJIEET, 56...:67 NEW-YfH.tlt.. PIT'JISRURGH, Ludewig & Co., To bacco, Pip'"" etc.; dissolved, DOW G. Ludewig.c _..A. H. & SONS, 8l:CClilS90RS '1'0 MRS. G. B. MILLER & STATE TOBACCO FAIR 1 ,. .. o 0 I OU"l' "l'OBAOOO The Annual'lobacw .arwUt lio Ddd ln Uae CityofLo$viUe; .... STORE, 110 Water-street. MANUFACTORY, 97 .. t NEW-YORK. \\Ill ICL.t.. Wltlllfl'&. 2D6 Delaneey-st., N. Y ., lll!UIUCTUUU OJ' A.LL JUKJ)S Off Gfhtwllig nnd1 j&Jobnaos: I) I lA Dlaola.t19The heretofure e:r\at. ........... t;;..,..;. w Bt.Ati... It Uio ... B l .. ol"d p 1 'f',i,l olll, 'fP imd Joaft6ue rtie bolt\ 1ar \t.e oU! .t!nd, ttreet. .,.. witu.&M LEe. kite or dill'er qii&UUes,J aad. dat paid:. Allo, l 80 Yara. bf ...... Jd, AI B. SA.LOUON, eo...,..."""" ""'Tortr. 0 LICORICE PASTE. KREDLBERGJ & ) 1 '1)0 A \ J .UO rluLV\8 llf 'tJ. u" llepza, l'lug r ....... M l"# Plour, IU.trfUI'ACJl'ORY I.I'L'ESROO.V NO:.. 75>, 77, .and ;,g1 1-'-63 NEil-YORK OI1 Y. 0 JOSEPH 1 .-, ,, B.&'l'IIOJI'A.:L u -D;:H:Q9 IIRO.A,DW Building), NEW -YORK. liobapcp.s .anCI ,Segar:s, ALSO 1 (1 tiuJ MEERSCHAUM AN:p1 BRtE,RW.:QQD .EIPES, -.; l.r oi. l: T F B TI. A p S DOKESTIC CIGARS. Genuino Turkish, tlabeiiJr. Bmolu.ng ..Qold.ID. Lee.ft La.&:a.ki" Louirdana. Perique. MY OW., 10 cents, !I.) Za.rzuelas, La. Aroma, LaEap&no la., Figa.ro Prensa.doa. ...... _1 do. Londres l1 ainia., ltcltinick. Dumont's Fa.vorite, Green Shield. Part&& t Operas. Segar t,iachine. PATENTED 24th, I 2. 348 PEARLJTREET NEW YORK. I. S. BARBER, Solo Agont'for the u nited States. 'lbe aboTe Hacblne h:u been In nece!llfu.l opere.11on for over Ave Je&rt,ln city, Brooklyn, lVlllhunaburg, and -.where, to""'&he euUre u.t.l&laallou or thote u!!lnc them, aD4 ean blaeen 1.\ 84St>earllll'eri. u -tgb bat 1 4 li.)IJ,, IDd. ef.n be operated ..,. 12 or 14. yean o t age. OK:! ln111 .Ut ..._m 12fW to 1800 fine ..... .,.., da.r .. ,...... r ] -. 1 1 54-79 D. DOUGi:Ass OAU:UlHS F 00 'Manufac, W 'ed Tobacco ANDt.-1 C IJ: GA. R 8 <;La. U Ill W 20N1 I lf .A f 1.'101:: l,ondroa _de Oorte, Operas, etc. eto KONIG' & MEYER i or bJ" tbe aole M&Dufaoturer. JOHN SIRAITON, GENUINI: & IMITATION llEERBOHA.Ull, --. BBlERWOOD, LAvA. ... I 'til '8: L A TO"DRE Clay and China Pipes, Sega.r Tubes, "' """ "'" ... Tobacco PGueh Segar Cuee, etc. a '-i 1 ) 1 ( J or Bm<>tms.to,Sogarsta.ds,AshandlhtchBono Cord TO BAC C 0 LEAF, Baskets, etc., etc. 86r wtLI.l.A.K.S'f.,up ll.&lft, DCU' Malden-lane, N.Y. Jraya.Da Began, eta., "" J KWirG .t 8oN9, Germany, Uanulaeturft'l o1. t._ 1 W ill ,!earl Street, cor. cedar, BOIKEN & Sllll'K'5, i!:E\1\;-T-&Rlt, tKPOJrr.ftll or Meerschaum & Briarwood .. '?'-No 71 l:asex .St,1 ne&r Grand St., .P I B E s. I 0 5'2' MAIDEN LANE, ;'. I 'I [.. ... ... "' NBW-FOlUL I l f ,;;,b 5-ra arm anh r.s. I. DEMUTH & CO ... ...:..___ ___ j IU c h t r t1' t' t i ct M, SHOW -FIGURES, -ETC., I 44 South Waterll treet, CHICACO. WM. D'EMUTH &: 30 Li "' .NeW"'York.. .. -L. BERINGER & CO., &.&J..Ut m Sepn, 1tn1 and Leaf Tobacco, .ffo. U.S WATER B'I'BEE'.r. '"l Nw-Yorll.. tr .iLL 01.DIR8 PUNOrOA.LLT TO. .... WILLIAM LEE, (Suocc s10r to LEl:: nr..onn:r:.s,) Impol't:AI? TQ.!))ItCCQ, 269 St-reet, Neu Fulton, -YORK. SNUFF! ..t\. TJG.,SCHUL & CO., 215 & 2t7 Qrond -ot reol, JOSEPH MAYER & SONS, p.q,, ,Tabat&.rsi, Gnbe lltl.laalcr, TabaeR.tthschild, S E G A -.:::> S I Allo \he ee !ehra\ed < .r.L ""' 2 ,. "GEOB.GB PEABODY SMOKING Leaf & -Manufactured Tobacoo,. k'-........ ... _r" _""'-' __ ._1 ... '10 G:ravler-lftreet, NewOrle..., La. 4t I T M. BROCI{, x..lJIUFJ.C1' tfa.&R Of Tfil: VDili::o1 .Dn!.Ji,!):O. Of E., SPINGARN & CO., r SOLE PATENTEE DEALEBB IN Leaf Tobacco & Segars, OJ' TRK Cltl.EBI!.l.'PED BII..!:\'tt :Ji:L HIFLE. 1119 BOWERY, IIEW-YORX. NO. 6 BURLINC SLIP, t NZA.B lVAT.&'R-.JT.B.KU, NE"W'-YORlL IWLL--I{ NO. :19 DEY-BTREET, I) N"f. -"""'!V (M-11!} N_.York. :riN FOIL. --JOHN J. CROOKE & CO., TOB'ACCO fOIL BOHlE JJO. 811 C:&OSBY STR.EF, t 1 New-York.

PAGE 4

/ 4 J. L. ADAlf'!S, lllloNtJ'J.CTUUI. OJ' .l.LL KlllDS 0. 01 'rlm rOUO'IIIU:a Jilt A 'IDS: BBIGHT. Sponge cake, Nature' UW:"--1-Neptune Nav;r Po\Ulci& and Half Pound11 Neptune Y 8bN.' DABK. Bailor' a Solace, Navy Pounds and Half PmDck of Cfl!'all ahnys en band. I Noil41 PA, HEYL, fJ { kANt.HO'I'tJilUI or No, 333 LlBERTYSTREET, L oqi' Pittsburg' Pa. J, W. TAYLOR, )(UUf.I.CtllQJt I TAYLOR=>S CELEBRATED FineCnt Chewing and Smoking Tobarco, SBGAJ\B ,' I And a Superior Lundyfoot Bnuft' li9-l,. l SPUNNROLL J PLIJG 'l'.OBAOOO, dr TOBACCO ACENCY .....tfl rt PUt.bu.rc. on hand n. quant.lt1 or Lear, 8mollng JOHN C. HERMAN, T;.;.ob,;;",;,;"'.;.,n,.d,.S.,;;ga,.',;,' ..,...., .... ...,...,..,...,...,.,., to Hcrman & RaY), ,_ Manufacturer of' .Um WDOLE8AI.ll DI;.U.H tlf MANUFACTURED TOBACCO, 1 No. 22 If. Third-at., Ha.rrbburg1.Fa. Celebr&to1 Baltimore Cu', Dry, Imported andDom!iatlcLeaf BEMIS & ABBOTT, J'OJL 1'1.1 .. i.ll.JI 01' -HAR'(:FORD ADVERTISEMENTS. S .. SELLING r Connecticut Seed-leaf' :r o-;e A c c o, 194 STATEBTREET, -O'r. AND "PRlNCII'AT. or No. '78 U 'IJJlaJnlltreet, NeWTorll:. N. M NORFLEET, I' N. C READ,. '" .. _."' ;;_G;:NERAL 0 ul .QomrriissiOn"

printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.