Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
C. Pfirshing, publisher
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ; 36 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Notes

General Note:
The largest special trade paper in the world.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
T29-00101 ( USFLDC DOI )
t29.101 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
Serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

" ... l::loul 'l'u.-caven&b, Plor, ud T1rW, tsOept a oU.W'IIi provided for, 40c. per lb.; Tob&eco t.wi!Md lloJ hand, err ner;"lliaoion k Co., 43 Broad,. VaJmer .t Scov ille. ITO Water. Pappojtuheiwer, M., 83 Broad, Prtoe, W m. M. & eo., lit Matdeo-lue. ilaton, Brldgland k Co., 41 :prqa.d. ft lkMi (jle 1 ueot. Purl .J ... j; Co.,l79.Pearl. lleun, l'l'il WaU!Ir, B.&: Co. 1M Water. &lOJMn, II. C., Bahuooo, Simon, llil2 it.trJI!r, Walllr.ce .1: Oo., 41 Br-I Oo.,I4G Wakr. Belaroeott.r I: Sos, !lGS Pearl. ) r Selu, Ollu. i Dro, 1.59 Wakr. BeUpMrJ, Ooben .t Co., It& Pearl. Spl.ut;arn, tt., &: Co., :; Rurllng 8Up. 8tein1 A 191 J)QaQe, &.roho .t Relt&en.ldo 16i Water Tannahill, llcll vatne l: Co 180 Pearl Tblerm.ano, JL1 142 Wa.ur.' ToK&Do, J A. I: Oo,, 80 Cftlar. Unser .1: WoUbcim,ISS Pearl. V.s&erleln, B, lllfl Wat.er. y.u,erMnn, Tt. lL A &nlll..12S Water. "VIcelWI & Se.)mour, 189 .reul. WIIIIUtelra, W. 1:: Co,l'il PearL lllct no.,.ery. MoOaJI\1, John l Ctl.,191 a,.enwleh, llerteDII, F W 11 Essex. Oalman, Alva, 166 Water. loaeoald, E. 4 W11.U.r, 8eldtubtrg. ey. T&g, Ohllfl. F., 1M Pront.. l11FOBTEit8 01' Pll'lt81 Bolk.a .t Slef II, 51" Ma\den l a na. Dem.Mh, WUUam .1: Oo., 'lS and 80 Liberty. Kufmann BrOI .t Bondy, [11 Ma.ldeoll.ne. x-ik Meyer, 96 Wlllliun. Kraelj'Oer, Ph\or lr: Oo. 82 Libertt. UCPORT"&Ra OJ' OLA.Y PlPJ:S. IS&ijer, H 1: Drotber, &1 Water. IXPOB.'HII.B OJ' liVAlfJ. Iberg j; Co. 160 l'earl. Me.encer, H. Cc;:, '161llaidanlane. 11Gl"rl3,JI .1L, '"W P earL Ll00B.IC8 I'()WDJ:It DI ... U 1ml8 & Helrae, 133 Wa.ter Sherman j; Inw.s, 120 Wllll atn, Jltirrll, JJ. ll., Q&l'ea.rl. Wetnr II ikn"1, 16 .Platt. BI'I.DLI:A.I' 'I'ODA.COO JJI"!IPI(J'l'ION F. 0., 'l6 Greenwlch-stJeft. TOBA.OOO l'RKBSDB. Godlrle l Co., PI"'Ot, IU.lW:PJ..Cl'URBRS O J' OIO.l.Jt BOXXS. BeDbli1 _Jacob, 1M, 109 and llil Goe rcll:, WlciLe., uoorp, 'lti WilletHtreel M.lliUJ' A.OIURU OF T()BA.Q 'l'Hf-I'OTL. CFeote,J. J ., .. SS Croib.Y-s tree t .a.ucrtOnERS or TOBA.COO, na. Oaalk.lna, D D 1:: Co 61 Dread MeUioa .t Nicholl, 113 .Pea.rl, TOBJ.OC()..CtJTTlNG ll-'.ClllNIS I 1: Deghube, '-! Cellar { ., .Y'' 1, 8., IW8 Pearl. TOBA.CCO LA..UI:LS. B.akh A Co., 111 Beppt!ubelmer .t Co., 22 North Wl\liam. .t KDapp, 71 Broadway. f,bteld, Chu .t 00., 28 t>laU. 188ENTUL 0!1.8, W. H. j; Oo., ITO Wllllatn. PA.TJ:Nl' TOBA.OOO ENIVU. Napanoch Axe and Iron Oo, Ui BNU:U A.ND TOBACCO DO'l'TLJ.S, BlrUI!t*. J.D., 69 Ma.rra1. A.LLEGDENY CITY, P.&. ha.ILI:nrtoD, lL .II W., & Federal BA.LTUIORit. TO.&OOO W A.UBOUSQ, Boyd, W A.. l Co,, 33 8011th. L. & Co ,11 Cbl:apUtle. De For Dba.rles D 4: Co!.' ST BouUl U11.y. Gleake, A W. LOmbard., &DDU!er, L. W., IN Lombard. P.ul, Wm., 1.61 Woet BaiUmore. lteloh&rd .t 1!) German. K..llfO"UC'I'UUU, no. Beok, r. W. ACo,1 80 N ort.b. Beeker Ai BrOL1 9-& Lombd. &. H., 20'l WW PraU. r*l:oer,l'. W, 90and CbarleL &UJ.. G W .tAl:, i8 Barre-atreeL 'fadeU., B. Co.,_ti Lombard, lkllu'Oeder, J oe., 81 .uchange Place. G. 8. .t Co, 2l8onl.h Ca lvert WUkena I'; Co. ,181 Pratt. BLOOBPIELD, CONN. P.lC D.RS J.ND DLl.L&M. nne,, J. n. o... D&IDGBPOBT, CO:NN. J.liiD DliLEBB. Bawa .t Gld.d.lllp, &1 Water. BOSTON. JU..NUPJ.CTUR&U, ftC. BMehelder1 N. W .1; Oo 12 Bl"oad. .._ 1o. 1 Iodta Wh&rf. _..., o. B. Co., 14 c,...., Wha..r. .-owu, .D. S. Co., 81 and 83 Broad O....eoport., k Legg, 10i Purcbaae. EakleJ, A. A., 12 Centcal Wbart r.ber Co.. 23 Central Wharf. QtutU. Jooa i Co 1 5 Broad. Waienban, (leo. .t Co., lfi CeDtra.l Wharf DROOK.LYN, N. Y. JII.UfU:PACTURJ:IS dams, 1. L., t.t."l Degraw. &ratmD, John, 28 AUantlc. Badaaaan A Lyall. llaleiW. W.1 Plooeer Tobacco Fadory. B8X VA!ii'Ul'J.O'J'U'URS 8beuman Brotben, 8 to 1 3 Sedgwick. BlJF'I!'&LO, N.Y. Adaras & Oo, 201' W&ehlngt.on GeJer11'. 0. W .t Bon, 841 aod 349 lbl n, n, f6 W&lnt.. Oue.r, fieoGan .tOo., ifi VlDe.. Doddy, J. l Co., ll'VJoe.. lhfft, Jlotinea A: C'll., i6 Seooz:ul, Morrill A' Oll.alfti.Dt, lUO, lO"J, au.d 10.1. We.L rom. -l'biJter .t Jlr ottter 14 We.t J'ront., Wonhing1.oc. .Ponr l Oo lJO'OBRU, JUJJUJJ.MV.IlDS, .t.o DU.L.J:tll. Beamfm, _Beal'J& Bro., 1&5PMl'L .t Co., 82 Secoott Jraak, 0. aDd L. M. & Oo.L 4.1 1: D Malo. Job.eeoo, J. t. A' Son, 81 aa.ce. 1 Krobn, Yell .t Oo., M "en 'o urt.b. B. A' Co., 76 Haln. Jlladdllx Bro&hen .t; Co, 2l .PearL MaJ..Iay k Wet\ J'ronl L., 61 Walnut. !cnullo ill: J.lat;kt;M Btotben 1: 'Co., &J14&( Till rd. J Poner k Oo. 18 Hammond, Lo t INSURANCE ob..._co Pke au.d .ltlit.rine ln1. oo.1 cor.l'ront fJOY"JNGTON, II. j.., G&ri&Dd, &1 lrluok.l&r 'lob. f&e\;OrJ, I$Ulrit"P1 J.f,j; '!ob. W aretloue, Gr'i"P .A.NVILLB, YA. Pemberiou, J. lr. D.& YTOif, 0. 8nlllia Jotua.n, Cooper ,_ lfotoks. 1 Hopeo e UraiiU..o, r... ...._..IJQWq lkr.gbae DKTROIT, MlfJH. lloiP, Th. K.,811 aod8191 .. C"IOD A ve. lluu. A Co, Ill and 111 Woochrard .A.1'&. Lk:D.&eaOWJ:, G. JJ., .0 Oo....-1St a..c. l!tnln a: .III1U1,lt8 &Dd 191 .t.H. .K0RDieJ.tl j; Jko., 18 aD4 &5ldenur, Welleodorf, 6 Brub. lUST BAKTii'Oa., tlO.If, Obapmaa, &. A. llpor, J Oo. PAKJIIVJLLB, VA, 'I'OBA.OCO lld'O .. .a.QriTIUUUJ. &sad A' Willie. D.&.aT.O:II.D, CONN. lll..lNU:l.A.GrtT&&U ..l.liD D.IC4LJOR8, Brown .l Oatman, 'llj State. ttNman .t .IJJL.u...ik'Viben, ')32 }f a.ln. Pamham .li.!Sarne., 2BS mate. JUne, D W \ l'aa, Ir. liz. K., ......... a...,, .. Se.rmoiD', D. H., 1 .l-'"111 Oommeroe. "llcox, H. B., 1811 l'ronL Wo_9dru, Jotei)b. 8. 15t.at.e. t r:-r HA.VA.N.&,CIJBA,. '-i .t Co., lO Mercaderea J KA.NSA..S CITY, MO. 1 CllDI.weU, Tripp j; Oo., Haln.at.., btL. 6tb l K.Y. I rloser, I .A; Brei, 1 8 'ftllrt. "t t! :2 .Pabek A .Eller, tM Matn, J!.e!DAohn l Jl.nef. Ho)'l-, flaa i: Co., lOT amti09 Bfeoon\1 LeOpold, :0: .t Oo. I JIAyer 2IN Pl!th, \....hynado, E 1 liD Main, A.. L.. G., 'S fourib, Yca .t 21:J Waln. W icks., (1, W. ,6: Oo.,lOi Mala. LYN'CHII11RQ, 'V.I... II'Ooft.le. 8on Vo .. 118 )lain. MaDaalel, Li&.chs81d. 4: Oo. Moore, 4: MWer, 141 Malo. Stone, John W., 193 Jlaln. 1 lllB1IIP .&18, TBN N' Actermaun, R, 2:iO Jrout. NBW.&..Bit,Na6e Campbell, Lane 4 Co., 96 .Broad. NEWOBLI!:A.l'f8, LA. IIO'If&rtl, J.>restODI !i Barrell-. Uebloeostern, Brei.. & Co., 7il Grarier, OM.I.H.A., :NE8. Bemh k J.bboU Blltpheo, J.D. l D. 0., ParnbariiIIL PB"rBHSBIJRQ, VA. TOBACCO ,, ., Leaf Tobacco pressetlln bale r o r t.lle lDdlu, Mex, 1caa, Oeml-al and ot.ber a..arketa. 'I'O'DA..OCO P ..&.CKED IN HOGBHEA.D8a u CHAS. F. TAG, IMPORTER OF SPANISI:f, A1lll DEALEll IR ALL KIIIDS OF I LEAF TOBACCO: :RO. 184 FllO:RTSTRF.ET, "' .. NWYORK. HEALD & MILLER, TOBACCO ,. I. B. COHEN, Commission !.I A If i @l C l, ND. le7 WATER.STREET, RllWYORL ,. COOK & ROBINSON, COMMISSION MERCHANTS. HAV!lU !l{D DOIESTIC CIGARS; .......... a: Cer111a IJ!ry Flp DUTY PAID. 28;4 and 2@6 .r L r \ KEJJ'H.<"O.BMi BA.T'I 01' BJ.LJ: A.LL '!>DCDPTIOWI Or Uiaf Tobacco ior Export and. Hem Use.' b.Jed in .. JW!III f'olie,ipOk. .L .... flS-7 ') 14-11 r 1 1 n < 1 1 ., j l J I I CH4S.'B.:f"AtlUISTE111 &. soN, Commission Mel'elrantsJ w-.11. P&Jc, I. A l..lTD. lHt I A. I!DUJI, L 1". I .l. .lv.nt", 1'.l. FITRIAlf & CO,, e TOBA.o.co And Gen.ftl t:lommiuiim llercbanto, Io! II Water-st .. ew-York. Usual Advl\nce.s made on Consign .I -:....u21L'Ii -1Iti[A '" "00 X TI!DI/:I J.ll!IHOU -.xs: 'Sll :t:IWHQtrn.J o uns OJ, IUO"' tn .3...LO.fT uo .NI .;;;.. A VB I ..,. s.xadd-e.x_M. pu"R S.XGIHJ! 'OJJY80l .iYl1 YNYAYH r' ROBElt.T '. ; : ,.'.,: n Cotton' lmd General.Commissi'on 7 1 I I t BOLE AGBNT ..FOR THE BltAND.B Of IMOKINO TOBACCO VJRGINIA .i l J 'l Eoht ,. I ,. I r t oJ ,., tJ, r l I FINE.CUT : Sublime and 01-onoko. I j ,1 c SHOEING: Puff, e fc. ( l f ,, 1/ ; -SNUFF: J. Venable's .'.'Ca:rolina Belle." ; ,,__ j el J ; : jl, ,, Si-1{1 J08.\ SELI08BIRG, 1 I 1 J. U. COHEN. P. JBING&N'r. [ ;COHEN. & :I I COM:KISSION :MERCHANTS J..U '.WU.LUS II( .&.U (); I :.-L 'EAE 149 Wter-.ireet, &ear Ne-wYork. '1 ;.o / J P. & CO., 33 ROBIN .. & HEARN I 1;72' W ATER-STREET, New-York I. ,. ,'': VIRf:INIA'. 'l'oba.c b o Merchants, 'IMTc c. "" ;.; C ll.,EM,EN"t READ; (!llty t r ,du nt .t ._ .. &.!rDIIK.u.J:.lll ,,' .ll RhUI..l!!l11 1 JllO"K&.ll" I I:OI:NIG J. H. BERGMANN &. CO., C, O'ffi. mu, '6\.01\. e.'te.\\.o.n\ '6, DfPO&ftU .dJt .......U.. DULKU .. PALMER & SCOVILLE. ...._.,.to .. ITK, PALIEB & t.'O., C!o'ffi.m\.'6'6\.on .A.XD IOI.P801' LEAF TOBACCO. No. 170 Woter-ot., New York. ... ......., ...... acon.L Oonneotlouli Beed-lea.f Wra,pper of our owr 11 p&Okill.l' Lzwrs, N4NBOIJ & 0(), 1 St.. Louis ATWATl:J!. & Co, QBER, NANSON & CO No. 43 Broad-street, 95-147 NEW-Y01lJS:. .. ,J. B. BARTLETT, < 'f IIUCHllT AND AQt;T OP' Tl;JE ELLENVILLE GLASS WORKS. Scoteh, German, and Doteh ; ,.,... .UD 1UlPACTUIIRR 01' .!f!! s. I ,, SNUFF & TOBAGtO' .BOTTLES, 69 Murraystreet, :Lieaf Tobacco, ,,..,.r NHJ"W-'YORK. A11o, Mn WI ol 8ECAR8,lllo. 122 PrOnt..treet, 11-M !II'IIWIQ.II.&, :- I J "'- 0 UD W'BOLR!U.J.E DX .. U .. ii:lii:J 1N '"1 ..... !"" a. .1.. f!.. _,__.:_...:_.. _:__;_ __ .. :<-.,-,,...l.,, ,. .ECARS AND TO B ACC. O, 8"ltOBl'l" 1 : o; STROHM "" ', 1 184 ll'llltont.ret. 1 w -... uc a"' I I. 'A. H. &:, J.UO Du.LDII Ul d l Tobacco & Cotton Fa\ors, DOMESTIC( IMroanas OJ' ll FOB.EIGl'f' TOBACCO, 7T 164 N .Y. t ------.. S I l 'I TANNAHILL ..il.ciLWAINE & Oo.,. ni .General Commission J(erchants -1 t 1 r f ....:.;,_ ,.t,... ...,_, t 169 :::F'"ront-liiltreet, ,..L""i e-wx ork. Commission llerchanti. : .. ,. ..... ; I :M. I l}cal e r s ill t Cigars and Lea[ Tobacco, !159 WA.TEB STREET, Clor. J1etcher S&, 1U-1&5 NEW-YORK

PAGE 2

SECOND P E ....... Ed to a A c cs Ma ket R po t s verti scments of N w Yo K, Houses. TffikD PA.G.E TbBAOOO $10 a $11jle bhd: LEA. F. W L DE HELD IN THE I iA I 1' W AREH0USE OF CliARLES BO lCmmnJlClHKJ. 2 L M:ount....-erlllo-. U.IOI.,.ola. PlaDta toa. Fand"aoco cur;oa RAILROAD SHUPP. OUR BRANDS MACCOJIO FREifeH RAPPEE, SCOTCH Al'ID L'O'l'lDYPOOT Sl'IU.fPS MACCOBOY Al'ID FRENCH BlnJFF FLOUR ... l.LSO liANUPAci-UBERS Oi' THE BRANDS 01' SMOKIAG tOBACCOS, CIGARS7AND PURE P,OWDERED LICORICE. ,. 133 WATER AND 85 PINE STREETS, NEW YORK TOBA.CCONISTS and. \11 olesa e Deale 111 ln M;nufactnrea 'cut Smotm[, and Fme Cllt Cbewm[ TobacC!Is OUR CELEBRATED BRANDS OF VI;RGINIA SMOKING TOBACCOS VIRG.IISIA. rSEA.L X GOLDEN CR0:UN XX GOLDEN CJROWN Oll.IEN:A..L G. NVI.NE t:URKISH 'I'OB\..C co 1-1 lliOORE & CO $ G tiN IN '\r \ J{.H LICK I 1 9 1 Do OLD DOliiNIO:V LYNCHRUilG b lb Kentucky Tobacco NEW YORK U S BONDED W :!REHOUSE, 32d DISifRICT ---0--HENRY lYI MORRIS, 99 Pea.rl street New York COMMISSIOI'Il MERCHANT FOR THE SALE OF LEAF & MANUFACTURED TOBACCO, COTTON, NAVAL STORES Etc, Etc, Etc IMPORTER AND SOLE AGENT IN THE U S FOR THEi M & M BRAND ._LIQUORICE PASTE GUMS BEANS OILS HAVANA SUGARS ETC ETC C e flcates of the S M & M GRAND w I be shown from tho leading man f u e n Jl L ynchbu g Pc e sb g Da!l' e Va Brooklyn St lou s Lou v e Cov n rJ on P ttsbu g Aust a a and Ca torn a L B!ERAI:. CA.SH ADVP..NCEB MADE ON CONSIGNMENTS DANIEL H LONDON, NO 63 BROADWAY, NEWYORK COMMISSION MERCHANT. PART cuL n AT E T o arvEN 'I.'O Selling all lunds of Tobacco Cotton Wool Bagging, Cra1n, Seed; etc etc, and to!Execut ng Orders for buying Merchandise and Produce of every CONSIGNMENfi'S AND ORDERS SOLICITED 0 atY r&:. Co L f1l'POOL PEARL Sl'REET Ne :v York TOBACCOS ( lf .. TobacpQ .. I ...

PAGE 3

.. TIIOMAll HOYT & co., Ne ... Yook. & CO.,-uln!l)e, ity I HOYT )fLA.Gq & 'CO., 1: to i HOY r T, \ BARBOUR .. & co.: '7 :md I oil f '.)0 TOIIQW BliAB' .o i 0 '/ I .&H oth Pl&TOr\Dp, for Tobll.lloooolll.a H, _,. 1 I' n WEAVEJl" & STER:kY-1 ....... ,. _) ,. u'T hwportert, "" -----,--.-------. ---,. -"'F !'! W;11TBECK & co., f W, I!D!BERT. MANOfACTURERSc. 130 f!llorthst., Baltimore, Md. O?'FICE and DEPOT-No. 160 Pearlst., Y. I 'IIRJllNDB FmeCut-Na.turd Brttg nnd Catawba. 8moking--8h4ngb.S, Bia ID,Jan. Four 1 Ace. Elephant, 'Vuhtneton;. Canister, etc. 1 THE ..: qt. """ ,. <\ c ,\ ., (J BREBUNO & HIGGE SEGARS ... LEA.F ", TOBACC< No. 131 Waterstreet, -;; na iu} fl>il'l"\\IWoW'"""' -=: Y. iloo $ &i-90 v\/ U \hllfll bEN & JOHN A. HARTCORN OW!!'D:S OF l'.l'I'I::ST8 .\'!liD SOLE KANIJI'.lC'l'UREllS Or l J (;J' 11x mE /I j Ill UN 1Q \he lle a\; boalt In 1be eOQnlry U "''"valuoorlhm. 1 -.ftO. 148 WATER-STREET, 5 r Bavlng In ove r 7e&111, been thQI'Oughl,. l.el ted, t.ad mteh tillproyed In f;l,ll l\a pail, C:j;I:\:.._COnfldenU7 it t.o tb.e maauf11qMM'an Gf 'u \he .,__.Dd:-lllleM ecMI.OIII"'t \he PUI'pOlle nor Contlnueus no lOIS kY. lll.e cui wH!J leu labor, oln\,W b1':1gbh-r'Tobaeeo, than with a.nJ o(ber lb t.he lmrid 0 I Patented Jn Unlled Btatea Peb. Patented ln EDcl&nd AprllliCho 18M Patented In Franee April J&h,l863, In &Iclum1Aprll19UI, 198L y We manutactare Plug AND PATNT '-DRY R. KAUFMANN BROS. & BONDY, Cl I OJ' MElRSCHAUM & PIPfS, b 1 1 MACHINES. 1 I And all other Smokers' Al'licleo. & CO. 177 PEARL STREET, (Up lbiu,) 4 0 BllBOTl S: JAOOBY & CO., ltfJ.!i:lifh.MC.US .. t.fl!) 'W110L.J.ldl MJ.LK!t9 Dr J.l.L E:lSDS SEGARS UID ll!':J.Lf:RS Leaf To baccc i94 PEARL-STP.E'ET Oor.ofMaltlenhnl'; (1(;..Jt] l:f!l)fQJrl BURNS, 1 JUDY Pt ELLE D'ORI,EANS "-'. OTDq BlUliD8 OJ' SEGARS. Delt. Cue ConnecUeuL Seed. Premium-Silver Tta Jlvea bJ' THB ABa()OU.TlON, .,.. .,. Second Bl!st Cue See4. Premlnm-8U.Yer Wine B&aad, thrie BotUel, and Goblril, r'v.:'fl b } !:il\ ,_. J a.Jt IL8 HOtf4 J'oonb.eer'eel, Main &Dd tlycamore, lletll'L Da'tidaon E las, l'rc,prtewrll, M CLABB! 7 1 j ,..._o1'1U"cf->.ALft"1. I-1--E TOBACcfoD &! CICAR81 Regalia. Breta.uka, Regalia do Loudres, &galita, Imperial ell, Regalia 'l;oyna, .Ooocba.a, 'l'o t.he Owner of tbo Ten But llogsheadl Leaf Tobkeo. Premium-lin Sliver Set, glro:.a by I MQJciU8 A CU,AL.,.AM'1'1 l'roprleton Morri. Warebouae,. ... ......... .. .. ..... .. .. .. IC.O To ot the Ten Seoon4 Bed llogahe&da Leal TobMeo. I:.Ltf, 'JiTeubJTiiE A850CIAT10N, .................... / ,._!., ... ..- ... ....... A .... ... .... 100 l'o lhe Oner of the Teo Thlrd Best llogsheada Lear T oba.ceoa._ Prew.li1Dl-$11Ter Te& Be(., ih;t:n btJ 0 J t'e be Owner ot Uitl Pive Se<:Oild Be-' Bopheade__Leal! 'l!ol)IEOOO. .,a, set, shen l y UID .,J I B';TRtON, Lq, wb.oleule dealer in .BooY &Dd.Shoa, No. 82 U .. \lY, f '10 U.4J Oer ot 'be lllve Tbltd llelt Leaf Tobacoo l'rem\um-SliTer Ice 11teher, S '''""' ,. \ld .. ,7 ba :SLEVEIITII OLAII. l To the Owne r of the Three B8t. Dogtbeada Leal T oba&co PretnlDl-fillfet" Tea Set., clveo h7 Me'llnll. J03ErU llOW 8:. CO., l) roprieLon llOW' WareboW:Ie, ....................... .. .. .. ............. .. f5 TG-Yln-6trDft' ot tbe Tbree Second BMt Uophead1 Leaf 1\>'oaeoo. Premlum -rtne SUver Wine SW&nd, Ghen \ly l M-a. AI BltOT11&R., Proprlet.q_ra Wheeler WafthoMa,.. . ..... ,, ... ... 60 'l'o the 0'1!'ner of t.he Thrff Tb.lrd Belt IIQPhe&dl Le&r Tobaceo. Pcembua Medallloo CuW (Sls n.M&ea), 1hea br 'l'.ll.K ...... ... .... .. ... ... ... .. .. .. .......... ........ 'h pNrild! Gantu.ion, u,e foUoIDg ?Illes wm be observed: 1 ln.. Each Jloslbea4 tDU.IL be dbtlnctJ.r marked with the Owner!e Name aotl Vt.e Clad tor whlch U a lntended. 'ld. All tobacco 1hould be aent turward ai aa "early I. da7 M JX*lbk I tail. ':No' bopbe&d of Wrapper &o weigh les s than' alx hundred poun<, gro61. ,. '4! No hophead ol Cuttlos I.ear to tha.n elgh\ hundred poundt, srou; and we wOuld augzNt that lh DOt,_ll rt_er t1reln hiUldffi! bll UftJ' Jl!:lundt, f I l N d hdgsbtan"lfltek Wr&'pper to welgft.Jesfs tba.n one tbou!Wld ptlUnda, 'groa. 1 1 &.b. No bophead Cigar Leaf to weigh le1s tbs.n one t.houaand ponuds,JITOI3. 1 'l't.h. No hophead ron take more than one premium, nor ean an;r hophead t.hU hu taU11. a prtmium. at D;Y Hhtt fair lid etltercl:l lor a premium ln t.hll. 1 Moeeethert.bant.hgrs., 71,64lTollll, 1 8,8#,04L 1867 : Stemmed, lb s., 1,488;148; Unstcmmed, Jbs J ,844, 730 ; llanufacturod, lbs.,69,154-Total,Ibs., 3 397, 882. ryllotrgllk'e'fl ow !GIFFORD, 8HERMAJ1. I creas ed. MANHATTAN TOBACCO WORKS, ...._ BU8mt.ll CllA'ttD. Roe. 188 ud 115 Duane.llre.t, lfE'IVYOliK 120 WILLIA-STJIEET, 56...:67 NEW-YfH.tlt.. PIT'JISRURGH, Ludewig & Co., To bacco, Pip'"" etc.; dissolved, DOW G. Ludewig.c _..A. H. & SONS, 8l:CClilS90RS '1'0 MRS. G. B. MILLER & STATE TOBACCO FAIR 1 ,. .. o 0 I OU"l' "l'OBAOOO The Annual'lobacw .arwUt lio Ddd ln Uae CityofLo$viUe; .... STORE, 110 Water-street. MANUFACTORY, 97 .. t NEW-YORK. \\Ill ICL.t.. Wltlllfl'&. 2D6 Delaneey-st., N. Y ., lll!UIUCTUUU OJ' A.LL JUKJ)S Off Gfhtwllig nnd1 j&Jobnaos: I) I lA Dlaola.t19The heretofure e:r\at. ........... t;;..,..;. w Bt.Ati... It Uio ... B l .. ol"d p 1 'f',i,l olll, 'fP imd Joaft6ue rtie bolt\ 1ar \t.e oU! .t!nd, ttreet. .,.. witu.&M LEe. kite or dill'er qii&UUes,J aad. dat paid:. Allo, l 80 Yara. bf ...... Jd, AI B. SA.LOUON, eo...,..."""" ""'Tortr. 0 LICORICE PASTE. KREDLBERGJ & ) 1 '1)0 A \ J .UO rluLV\8 llf 'tJ. u" llepza, l'lug r ....... M l"# Plour, IU.trfUI'ACJl'ORY I.I'L'ESROO.V NO:.. 75>, 77, .and ;,g1 1-'-63 NEil-YORK OI1 Y. 0 JOSEPH 1 .-, ,, B.&'l'IIOJI'A.:L u -D;:H:Q9 IIRO.A,DW Building), NEW -YORK. liobapcp.s .anCI ,Segar:s, ALSO 1 (1 tiuJ MEERSCHAUM AN:p1 BRtE,RW.:QQD .EIPES, -.; l.r oi. l: T F B TI. A p S DOKESTIC CIGARS. Genuino Turkish, tlabeiiJr. Bmolu.ng ..Qold.ID. Lee.ft La.&:a.ki" Louirdana. Perique. MY OW., 10 cents, !I.) Za.rzuelas, La. Aroma, LaEap&no la., Figa.ro Prensa.doa. ...... _1 do. Londres l1 ainia., ltcltinick. Dumont's Fa.vorite, Green Shield. Part&& t Operas. Segar t,iachine. PATENTED 24th, I 2. 348 PEARLJTREET NEW YORK. I. S. BARBER, Solo Agont'for the u nited States. 'lbe aboTe Hacblne h:u been In nece!llfu.l opere.11on for over Ave Je&rt,ln city, Brooklyn, lVlllhunaburg, and -.where, to""'&he euUre u.t.l&laallou or thote u!!lnc them, aD4 ean blaeen 1.\ 84St>earllll'eri. u -tgb bat 1 4 li.)IJ,, IDd. ef.n be operated ..,. 12 or 14. yean o t age. OK:! ln111 .Ut ..._m 12fW to 1800 fine ..... .,.., da.r .. ,...... r ] -. 1 1 54-79 D. DOUGi:Ass OAU:UlHS F 00 'Manufac, W 'ed Tobacco ANDt.-1 C IJ: GA. R 8 <;La. U Ill W 20N1 I lf .A f 1.'101:: l,ondroa _de Oorte, Operas, etc. eto KONIG' & MEYER i or bJ" tbe aole M&Dufaoturer. JOHN SIRAITON, GENUINI: & IMITATION llEERBOHA.Ull, --. BBlERWOOD, LAvA. ... I 'til '8: L A TO"DRE Clay and China Pipes, Sega.r Tubes, "' """ "'" ... Tobacco PGueh Segar Cuee, etc. a '-i 1 ) 1 ( J or Bm<>tms.to,Sogarsta.ds,AshandlhtchBono Cord TO BAC C 0 LEAF, Baskets, etc., etc. 86r wtLI.l.A.K.S'f.,up ll.&lft, DCU' Malden-lane, N.Y. Jraya.Da Began, eta., "" J KWirG .t 8oN9, Germany, Uanulaeturft'l o1. t._ 1 W ill ,!earl Street, cor. cedar, BOIKEN & Sllll'K'5, i!:E\1\;-T-&Rlt, tKPOJrr.ftll or Meerschaum & Briarwood .. '?'-No 71 l:asex .St,1 ne&r Grand St., .P I B E s. I 0 5'2' MAIDEN LANE, ;'. I 'I [.. ... ... "' NBW-FOlUL I l f ,;;,b 5-ra arm anh r.s. I. DEMUTH & CO ... ...:..___ ___ j IU c h t r t1' t' t i ct M, SHOW -FIGURES, -ETC., I 44 South Waterll treet, CHICACO. WM. D'EMUTH &: 30 Li "' .NeW"'York.. .. -L. BERINGER & CO., &.&J..Ut m Sepn, 1tn1 and Leaf Tobacco, .ffo. U.S WATER B'I'BEE'.r. '"l Nw-Yorll.. tr .iLL 01.DIR8 PUNOrOA.LLT TO. .... WILLIAM LEE, (Suocc s10r to LEl:: nr..onn:r:.s,) Impol't:AI? TQ.!))ItCCQ, 269 St-reet, Neu Fulton, -YORK. SNUFF! ..t\. TJG.,SCHUL & CO., 215 & 2t7 Qrond -ot reol, JOSEPH MAYER & SONS, p.q,, ,Tabat&.rsi, Gnbe lltl.laalcr, TabaeR.tthschild, S E G A -.:::> S I Allo \he ee !ehra\ed < .r.L ""' 2 ,. "GEOB.GB PEABODY SMOKING Leaf & -Manufactured Tobacoo,. k'-........ ... _r" _""'-' __ ._1 ... '10 G:ravler-lftreet, NewOrle..., La. 4t I T M. BROCI{, x..lJIUFJ.C1' tfa.&R Of Tfil: VDili::o1 .Dn!.Ji,!):O. Of E., SPINGARN & CO., r SOLE PATENTEE DEALEBB IN Leaf Tobacco & Segars, OJ' TRK Cltl.EBI!.l.'PED BII..!:\'tt :Ji:L HIFLE. 1119 BOWERY, IIEW-YORX. NO. 6 BURLINC SLIP, t NZA.B lVAT.&'R-.JT.B.KU, NE"W'-YORlL IWLL--I{ NO. :19 DEY-BTREET, I) N"f. -"""'!V (M-11!} N_.York. :riN FOIL. --JOHN J. CROOKE & CO., TOB'ACCO fOIL BOHlE JJO. 811 C:&OSBY STR.EF, t 1 New-York.

PAGE 4

/ 4 J. L. ADAlf'!S, lllloNtJ'J.CTUUI. OJ' .l.LL KlllDS 0. 01 'rlm rOUO'IIIU:a Jilt A 'IDS: BBIGHT. Sponge cake, Nature' UW:"--1-Neptune Nav;r Po\Ulci& and Half Pound11 Neptune Y 8bN.' DABK. Bailor' a Solace, Navy Pounds and Half PmDck of Cfl!'all ahnys en band. I Noil41 PA, HEYL, fJ { kANt.HO'I'tJilUI or No, 333 LlBERTYSTREET, L oqi' Pittsburg' Pa. J, W. TAYLOR, )(UUf.I.CtllQJt I TAYLOR=>S CELEBRATED FineCnt Chewing and Smoking Tobarco, SBGAJ\B ,' I And a Superior Lundyfoot Bnuft' li9-l,. l SPUNNROLL J PLIJG 'l'.OBAOOO, dr TOBACCO ACENCY .....tfl rt PUt.bu.rc. on hand n. quant.lt1 or Lear, 8mollng JOHN C. HERMAN, T;.;.ob,;;",;,;"'.;.,n,.d,.S.,;;ga,.',;,' ..,...., .... ...,...,..,...,...,.,., to Hcrman & RaY), ,_ Manufacturer of' .Um WDOLE8AI.ll DI;.U.H tlf MANUFACTURED TOBACCO, 1 No. 22 If. Third-at., Ha.rrbburg1.Fa. Celebr&to1 Baltimore Cu', Dry, Imported andDom!iatlcLeaf BEMIS & ABBOTT, J'OJL 1'1.1 .. i.ll.JI 01' -HAR'(:FORD ADVERTISEMENTS. S .. SELLING r Connecticut Seed-leaf' :r o-;e A c c o, 194 STATEBTREET, -O'r. AND "PRlNCII'AT. or No. '78 U 'IJJlaJnlltreet, NeWTorll:. N. M NORFLEET, I' N. C READ,. '" .. _."' ;;_G;:NERAL 0 ul .QomrriissiOn"