The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
C. Pfirshing, publisher
Publication Date:
Frequency:
weekly
Language:
English
Physical Description:
1 online resource (4 pages)

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Notes

General Note:
The largest special trade paper in the world.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00115 ( USFLDC DOI )
t29.115 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

J lb:Oft T.t.-r-C.Ietodlsb, Plug, aDd NCpt; &t o\berwlae proVIded for, Cu.,li)S rota,l.. LA Oe., 140 Pct.rl &Ill: 1011htlr.' U, A f'fllmore, 1 10 Bru4ft1. halo, Glbilav, 140 Water, .KI!IIJ, .ll..Jven iJ, ot Oo. 84 Benlll'. lirw;.dl.loetij &. Co., 100 Peart. l..Ul!UNI.I llro .1100 Water. LeTill. M. H., '"Pearl. W'rJ llLiie"IU!, 118 Uuo.dwiw.Uro-. .t Co., 9() Water. l. rWaroJ, 1:'. A G., 111 Cb1unbtn., JOdlab, Bona, tst and 191 it t.. j: Co.,l l&&DOftr llUHdlap. l'rit:e .t. Co.,IH Waa.er. JoeeplJ .t SOn, lin Waier. llal'o, J II. 1.,1&6 Wa&4-l-, Mt:l.liUlli, Ww., 51 &nr7. lhngyl. Ohu. 0., .ti6 Oedar. Merrill, :A., P., 86 Netr. AJ .. :U., A-. Oo., 1&1 atKt 188M.........._ loi.H>ll1 J.l. tal,, 9'J Pn.rl aad Ill Moae. lfurlo0111 k Co., 4(1 Broad. Olte r1 Jol, li .& .Co., 48 BI'Oild. 1l r ot.hcla_13j W&Wr PILlw.,r & liicovllle, 170 Wouer. :t'apJ'It:I>DI.:\rner, M., 88 road. l'IUUU':!tb, M .. J4S Pell.t'd:J, Ill. IL1 2; &uUi WIIU... '\oe, \l m, It, a Oo., 119 lhidlo-laee. }l.eJW, lll'llmtw'86 l'oud. "' .lit:illuuwo, G. i; C.:.., 119 PeuL k ttearo., J'12 Water. 1 ltolleub&ulll, A. S. 1: Co., 162 Water i l:ialllUlOu 1 N .l E., 66 1: Co,, 4T llrv..d. SctluU.o:m!ell, !II .it J., wa-.r. ISI:Un.oitll' & .Bon, US Wakr. t'ct.uM.rt .t Co. 146 Wakr. !eltz, CliP. t )\;o 109 W a.tor. tk-1\ib<:r(j:, UOhen .1: Oo.,l4t Water. Betllllll, S. II: W-:r. K, A Ou., 5 Burllbg IWp. Stdu1 A ,, l'Ji DUI[.Dt. j"obn it. Ro:i.tl.e!llkbt.. lG.i. Wat.er. A: Q;.., 180 Peul. OW. Wai'er. I'JJio!naaun, a, 10 water. A: OQ. HlG N11 \op, VdtertC'ln W-.c..r. veu.ertein, 1 t U. .t: Sooe, 1!8 Wattr. Vlgellui & Sl!Jmo ur, JS\t ,.Purl. WB, .i; Co., 4 1 -'Wenudro, M. !:1Jo,171 Peart )VIDeo., fll1Nr & Co. ISO .Pe&rl. .&d&nn, W G., 64. Water It lto!lewaJd, 2 Hauovu Bulidilll GRas, J, 8. &; t!on, Ml Wall. O N01W, PCtoYkl 1'1'2 Pearl. Clau. !!'., 16 Okl &lp. Jt&;Jer, !ol. &: Son, liO .. Bou, &lex., 80 Front. 'lloiri!IIIIIW, Ubaa. 1:1., 6 So.th WWI&m. AppleltJ.t Helme, J38 Water, W. A Celaocy. Schet.ler, JOlll!ph, T9 William. l::cbruiU .1 Bt.ol'Ul,19Ll'earl, 1 8doroeder ..t BOn,lTS Wat.er, .loa, A: Co ., i!M OaD&l. 8U9helberg1 Cedar. UU'O&TIUI8 .utD Dut.Da. i!'Ublf. Uannam, 140 Water. -t iorUer, W R., )Vt.t.er. 1 1 0 Toi Wllfta.m. Jaaby, &,lH Pearl. Ji. k ]raW. La.tofri!. R. 8., '187 Peart. N ud 8+)i Bowerr; l.illaord, P 6 & .,\8 liaCaflil, :r9 .bn .t % 1 91 Greu-.ich. Al\':.o., 16& .,_ Rollllll'll'&ld,,.k:. It l.a \ f.tar, & Cq., it OeJ. 1 'l'fog, Cul:o.s. 'l"r ont.; ,., oJ lfANUrACJ;URD or liJIOU LorWu!J, P .t d.,11G '6ol:ud, Aus & Oo, 1 1 S. B., 4 1* ......... t 'Ji.&NCIP'AOTUIUUl8 OJ' lluitlcKtJ.&.V GOOD&. Pollak IWd Boo., 21 J ohP. aDd 692 BruadtraT CH.&KCo.&.L l'JP.8 .) .._, IDade Drake 1: Oo., 'i1 1JiiPOBUIIS q.t' C1GJ.U.1 Alr.aluek; L. E. 4 US ,P..ZI !Gliro;aMer 4 Boo, t76 Water. r (j t ;t i.tc()R.ta FA.8'1T Du.LQI. Du VI TieT t Qo:, 9 Wh!tebaTI. "1 ''-Ia. A P Hli l'taft. 'w ; & eo., 2P st SollUI WDiam. orumt .1! Oerero, n S Peart. k OO._tlfO Polar!. Me51161.S'er,ll: 1: CO., lil Maldea.-lue. liorf!.:l f{; M., 99 Pearl. t)OORlCS POWDD. DU.LKU. J.pplebf 1: Uelme, 188 W ater. &Word, Skerman .t: lnnla, l'lO WUUam. Morris, IL M., W Pearl. We!l.Vtr & $terry, 1 1 Platt.. 8.EKD-L&ll' 'fl)B.&b tllBPftttbr. Liade, 1', 0 71> Oreenwlch .. ree&. TOBACCO PRUitl. e.vme Co., QJ Prout, MAN'UU.cTIJJLKiul 01' CJG&J BO::nl. BeJ!Ir.;eli1 .JILe(Jlo, 1M,100 aadJil Qoer .. Wtcke, UeOI'ge, i6 Wilk:t'-urcet. OIG..&.& BQXM emAa .AJU)6, Etren, Joha J',, HIT Ooerclt. YA.N[TF AOTUUR OY TQB.LCOO Tlli-I'OIL. croolle, J. L & Co.. 88 Croeby..atreM .&.U0110JIUio8 or TOB.U:CO, ftC, NeUson!: Nicholl, 118 PearL .Pro::acoU & Oo., 6i llroad. TOB.6.CXXH::01'TIMG M.&.CIIIRJ:II. Borafeldt A; DeghaOe, Cedar. \ 'OB.A.COO L.&BliiU. Hal.ch .t: Oo.,111 Bro.dtray, Heppenhclmer & 0<1.1 WUliaaa. $bteld, Cba.a. &. Co,, 'l3 PI""" ISBDILt.L on.a. Schledelln, W. lJ. t Cp., liO WlWam. PATJ;N'l' TOBACCO li:NIYI'& Napanoch Axe and lron Oo., at Jllll'raJ. SlfUJi'J' AN'D TOBACCO BOT'ILKS, LenreU, J. B.!: Co., 69 MurRY. TOBCCO BAG K.&CBJRit. R owe Maehlne Co., 6W 1Jroa411'...,. ALLEGHBNY VITY, PA.. 1eukinlon, R. .It; W., G .Federal H.t.LTiltiORB. 'I'OBAOOO W AJ.J:BOOSU. Boyd, w. A .1: Co., 38 !oo.UL. ilrauPa, J L. Co., 1 1 l.lle11.p&ide. Do: 1'ord1 Chulel n .t: Co., 8'1 Solltlt. Ga1. Gle.tlf11 1...!: W. Lombard. Qq.aUJt:r,_L. W ., W Lo!Dbvd. Paul. Wm., &61 Wen B&kimo r e. i loooae, 1 9 Gtrman. Jlte\r, 1'. W .t: Co 180 North. becker .II LomO.,(l. Doltlllua, 0, H.J 90!1 weon t'. Wl91)and !li South Cbulel. Gill!, G. W, .t x, 28 Barre-tnH. \>arkU, 8. P. l Co., 9i Lombard. Sabroeder, Jos., SJ Exelt.angel'laee. Watt., G. 8 .l Co., South Calyert. WUJ.;eu l.'o., 181 Prau. IIG8TO" JU..'I111" .I.OTUR1tlt8 IT(]. Barney, 0. V.,l6 ll, B. k. Co., 14 Od. tb' al Wbarr, Drowo1 V. S.. .t (Jo, 31 aDd 83 Eoio:ley, A. A., 1'..! .Wiiarf. Jl'll!her .t Co., 23 Ceut.ral Wli:t.rl l.Jltetrell, A, R., a!. BBOOK.LYN, N T. A.dama, 1. L., D,.graw. Hl'alllOl, John,I!S AUantlc. BuchUBilD i L)'liil. H111e, W. W Pi o n ee r T obacco iackorJ. B6l: lf.LNUJ'.&CTUtt&a8 Shearman Brot.ben 8 10 1:3 Se d awlck BUIPF.l.LO, ft Y. Adams & Co., '107 Geyer, F, C. W k Son, 3-IT ao4. 849 Malo.. {liD CA. GO. Adt.ma, Glbb1 k Co., 1Ul8otHh W ater. Pranktnthfll, E. k Oo., 157 South W1t.er. Lorlll&rd'a \Vntern Depot, SO Boull:l Water. !futr!lrf & tolaiKlu, 22 and 24 Wlchl1u An. 8t-epbenson, 1!. 13 V01.n Horn, C & Co If Boutb Water. Vao Ho:ro, Wro. M. k Co, 36 8o11.rr. Wwr. STNOJL INGBA Y'ltBS. De Barr)", J. J., 43 J'uJ\oa, Munday, N., 82 Veaet. 01 I r ( .,.. < r .. Organ of the Tobaooo,_Trade of the United States. t -. The La.rges"t Bpeoia.:l'li.Tra.de Paper "the C P:rntBlllli'G, P1JBLI8BD, t No. K2 Fulton SINet. r Vol. III.-No. 34. CINU.JNN.&.TI. 1'08.&000 W' w...._ Cbar-.,157-66 W at.e r Bralbew .t Son., 4:6 Walaa.L Dqdd.r, J .1;.0..., 41 "'-- J'riAf&Dt, P, 4 Oo., 81 Walnut. ....._, Ool-. .6:: Oo. tiS leeond. 'iiorrfii 1: Ob.alfaP.t, Ill&, 10'1, a a d ll)t WICIIf, l'rOD*. Ph!M.er .t Brotller,l4 WH\ Prant., Wor\blD.gWo., l'oer .t: Co. IM:roanas, JU.JUPAaroaa.s, .um o&.u.aas. ae..ten, Knq A BI'O..J...lll, 1 and 1&1 Pearl. a.c...,.s., Dille .. Oo., 8i "flit ae-ct. hull., C. a.n.d L, M tt ... .lobn10a,l. T .l 81 A&Ce. ltroha, l"elu & Co., M M'eM J'ourlh. Lo-wi!ID.\bal, 8 .l Co., 16 H&lo. M..Wuz. Bro&bert .t Co. i7 PearL ll&UaJ.t Broc.ller, llli Wm tront.. NewburP, .L., WalnuL. N Wee&Seeoad. IPeaee Co., IW Eul. Third. 'l'lunowo., PuU.er .t: Co., 1 8 Hammoud. J!ISUaJ.NCit COK PA N'II'II. TObU8o :nn aad Harblt:! Iu, o.,., eor. .t Vine, PAfDT I!I'I'I:.&V TObAOOO DftTU. L. I. COVINIUT0"'1 Gu1arul, Ed. J r., IIOOklar Tob. Greeuap.ft. lulllna, J.'l..t To b 'I( al'eloaae, &rteaap, DUavai, COl'Uf. Qnyea,G. w. D.&.N'I"ILL. VA.. Ptmbenoa, J. Jt. DA.TTON. 0. OraftilD .l J'ohnaon Oooper !oia, Worb, liOfltill: Grtoftlin, PeUI''I Tobaec--D.CdDI DETROIT, :lOCH. Boa-, Th. Jr.., 81T aad 81i Jt&noo .&ve. -o .1: Co., lll t.t:M 11-t W ood....Ud J.n. Ueb&NINrlG. A, 4& Ooarr-n, linllt A: JWla,ltB ..00.191 JeJI'ertou 41'0.. a-1\.,w .t Bro., 18 ud SO A.vl, 1., 6 Brtlab. ..... H.&.BTJreB-, ()e.lf. SPot, I Oo. PA. .. VILL-., VA.. lt.UitJJ'AOI'UaDS. 1.-dAWhkot. vaG, PA. B..-..a,l. 0., H }II'OJtil fbird. HA.RTORD, COitlf. UU .LC!Uua& .&liD BlftM, Gtoo. B,, US Bt&M. J :rGham, J D & Co., n .t1t .&1Jium. &au BrOult'l'll, 181 Main. IODL u. w ,l64 _.__ Uauaaa, L., 112 au.. l'NM, H. A: Z. it., HI-m Slak ilalomOilA.h Lte 6 I om. Be,rDQur, D. &1., 109 111 Oornmuoe. -ot Sa&Nt, 11-4 llalll. ............ ,t.I'I'Oiltr. WooinlS', IDMIMI 8., 'J88 Sko&e. R.I. V A.NA11 (1118&. BJIIWUl. ._ A: Oo., Inaelo.. KANI.I.I CITY, BIO. 0aalftll, l Co Haln-1&., bH. f!or.b ufl lth, t LOl118VILLB, &Ta lluer, I.I'Broa.,18 'l'hlr4.. I Iller, Mllatn. Hoyl, Plap A: Oo., 101 aad 100 loec:oad. Loopold, M.. A Oo. hyo&o.\0, .l!l 2ii lfltln. ltobiDIIDa, A.. L. A: G-, '8 JourUu 'J'Dolc .tlVo.aa.tll. 2711' lfaln.. G. W Oo., tOi Mala.. LYII(]Ha1JII&1 Y.A.. M'o.Me. a-.t: Co .. 113 ..... """""'"' ,.., ...... Oo. 1ooet .tlnlle!t.l4T lbln. a.e, I, Pndleton, Briton' Emblem, t, Crant A Wll iam, Cllman & Mallory, ; ,. T. C. WUIIal"a &.Co., C. W. Spicer, ., 't" E. L. 8tanle; & Co., W. R. Johnson & Co., .. '.'loa. Taylor, I Creaner & Winne, ; A, W. Taylor, MoEnnery 4 Donald, [7-127] "" '"CC01 M arc/hitnt; 7 hrlplg 1BliPt :1 1 : fer tho following o T 0 8 A 0 : _, VIRGINIA ARD KORTH TOBACCO. "OSJ A H MAC'Y'S SONS, Ul9 & 1 9 1 STREET,. ACENTS FOR THEIBALE OF VIBGpii.I. AND WORTH CA.BOLIIU. Leaf and Manufactured Tobacco. We ofte r \o the Trade the following Braods, ,&om oome of the OLDKST AND BEST M4-NUFAO')'URER S OF VlRGINIA: 1 Harmony, Temptation, C. Carter, Independence, Garibal.d.i, J wry White, Atlantic Cable, J. Walker, Look and Dwe's Delight, G. W. White, Old Dominion; Innocence, Old Virginia, Eureka, Paul J'ittman, Fanny EVllllB, John Bull, Frontier, Elbert, S. E. White, W T Stovall, Oeeanioa, Cavalier, Golden Ap, BaDdolPh, Kagnetic Yeke, J, P. Willia maon's Tom Thumb and June Apple, .j lil KcCorkl'e:S'Virginia and Gold Keen & 'llankins' Virginia Crelm, Gillia.m's J. A. Patton, c. w. Spicer' May Apple, o Xull8r & Wilkeraon1s Gold I.;ea'f. .. ,, I'IIIE-CtJ'll : Sublime and Oronoko. ., MANUFACTURE.,. t lull tile ThlDt (Pecbt :rt-). Cho jce." J : Puft'1 Diamond, etc., etc. SNI:J!T : J. Jl; VewibJ.es "Carolina Belle." D C Iayo' 1 ll'avy .Pioneer of the Old Donliulo u ." Jteward of lndutry, /r OrOuoko, H. P CU11toa'o :htr& Bwoet POillld&"' .llllt tile .TIWlg. CITY OF N[W-mRK T08ACtO. INS CTION. --:o:-. TOBACCO llA.Pi.:tD. Oert.ll\.:at.ell'ri!!n for nery crate, and ddi't'tftd, cue &. to nnmkr ot Storage aod Labor the Lo,.oof Rat ... oNo Cotto)) Stored with Tab o 1 K. B.-I allo 1amph '"' M.,-danu QtOn. rtoru. j .. F.' C : L l H D ;E, .. WAUROUUS: R01. 741761 ud 71 01-.-:twich-tt.. Or B'ATJElt .. & OOJUDSSlON AND ',OJ' -CLAY;: PIP:ES; HERMA!{N .0:, I 61 lf ATl:B-STREET, ..> "' ,,J 'NEW. L. K. ,_EUDECK & t' ) ;: ,__ -. TOBACQ. O coMMissioN. iME;ROHAN'rs, No. 162 : ..Jn .1 l NEW "Y<@ffi K, 110i.:B .t.GBJ':Tit WOR ') r NEUDECKE. R BROS., VA. I AIID OTIIEI!. WEL KNOWN ] FRIEDMAN. H 0 B. SCBVBAit'T co., Commiss:io:a l J.LSO Il!IPOKTBilS oP A.ND DiAL'BBri T.Il'f 'L f .. t 'I #. h 1a.JOIB&U, II t lJ V., OODU'. I 1 COHtN a COMMlBBION KERCHABTB co., .. '. .&JD.. Jti.UU nt .U.l, ;J::Ili'D8 61' 7 LE.AP TOEIAC.CO, 141 Wa .... r.t, nnr MaW....I_., New-York. e AIINGANT co., 33 Walmit'-ot.. cfwoi.n.ti, 0. ROBINSON &. HEARN, 172 New York Manufu.otarere of the f'ollo-w.in&: Celebrated Brands of' BULKLEY & MOORE, YIRCINIA Tobacco (_loumiiasion KereM'idl:; .. .... TOBACco' I BOBDriOJf HEAllM'I PltEIDUM 8 IRCH1 lOft PUlSED, BBI&H'!'. I '-BOBIISOII 6 HEAUI PUIOVI IIA'Ir .....-... u!la..' > Gr&Jl!l &114 A ....... J( n.., ........ Do-Io.,., :Peai-1 )( po11ildl_---po11D* 1t.DI.I Jf far.P.t ... Ul, 1, B ll..eWDM&'a ._.,., oriit Ilng .l4' PQ+mo.no. j pi>unrla. U lci0111 Lnniy1 3( lb. Buclmarll AAA, 10.. Jia&bell&, 161. Littli X Jbs. Catawba, E, M, CRAWFORD & 00,1 qs-1<:0 H J'ront.et.,_,t, IIJow-York. l:OBACCO .!. ., CLEMENT READ, o 4!t.olt\-miui.ou ill & 123 FRONT .. sTREET, X ilD DJMUK or IIW-Tii-!Ut, AND W,ESTERN LEAF .. ""'"''t..1,., ......... "f"o.E.:"' MANU F lOr U iE D TO BA o o 0, ,j LICORICE, CUM, etc .. rsg..l0-1 ]lfo, 16 ht.l'l-atreet, B. Y. -OVIDEifOF Loaf; Pill[ and Tobaccos, Dmestic and Imported SBgars, and Smoten' Articles Ue.Orany, .. l57 SOUTU WATtR CHICAGO. PETER S. MARCH. WM. H. PRICE. [ EDWIN I'. MARCH. MARCH, PRIClE & COMMISSION MERCHANTS, 91 'Water Street, NEW YORK. CRAll. -;, "DICKSON G. WA'Iml Or4ert f o r t.nd Cottou earelu.l1 7 e:ucuteJ. ;.I t 113-lU r. L. e.lliiD'r J. L. GASSERT &; BRO., Commission Merchants, Leaf :Tobacco and Segars, 180 ud.ll'{ Bow.,., NEWYOR.K, < UVTo UWD llllfiJ.SI. LEVY &; NEWGASS, Com.niission. :Merchants, ,, .&lfD DIULDS D Connecticnt Seed aB4 Hulna LEAF' TOBACCOs AND SEGARS. "-"' l'f3 W.lTER-.MBaT, EWYOR.K. VIIELIUS A SEYMOUR, ,IN Leaf Tobacco, HAVANA IN AND OUT OF BOND, Ro. 189 Pea:rlltreet, :Hew-York. !1LLU.II VJGJ:LI08. [114:-16:'>] Ca:utm T liniiCIUJI. G HEINEKEN & PALMORE, @ll.omndlltlion liS Broadway New-York. / Tobaue SeTeTal -n.ndt ofl.leol'tee .... te, cfi,.N-, con!Uiht ly on and Jyr Ale; to. boad du'J' \o ai-114 ii. 0, W.t,TTB 1: 0o.. Grvalf, w.._.,.. .. Oo.1 lJnrpool, Orluu, La. WATTS CRAllB & 00. Ootton and Tobacco Factors, Qeneral Commllon Metoharlte, No, 48 DROAD.ftRU,'r, N itv-YOlt.lt. qj.a.de on. tblpmtnl.l to e iUler hOUJe. J. H. F. MAY.O, (La.t.e o t Wc.hmoad, Va.,) e.'te."-o.n\ Leaf and Manutlfctured Tobacco, 105 Water SINet, 126 Waterst., NeW"'York1 .o mmbt:ion UD DIU,l.Ellfl lK J.U. Ln'Vlll Dr H. THIERMANN, COMMISSION MERCHANT, 4ND Dl.ll.K& IN Leaf & Manufactured Tobacco, 11'0. 142 W ATBR-8TREET, .. B7 .dl. a. Oarrtor,. P-89-1. -Whole No 188. IIU.UI O:r f:i bteh) IW'.8.111VDtba, ... ........ 110 l1qure H lueh) for f mon.\ha,...... .... a 1 aq.woe lt lDclt.) lo1r l 7eU',.:... .. .. 18 t IQUil'el a .. t 1quare. (tllo.ebe. fort lltonUa; _. !8 t .. .....,12-liDd!oH lor l .rear, ....... ... _. M. 8 llq1W'el Bt Ia tor J,. nioDUt.a,' .. .. .... 2i &t lneb!a fore monlha, .......... d WlJtar, ............ BO .ldnrta.emusa 11Dder t.he bea.dltlg "-:for B&Jto," ar ",Wuti," Itt telllao-J*' tiDe lor nn, llllnt.IPII. No otden _,,. adnlllllDC wiU 1M coulderM uifM aoeompazt.lM 1t7 \he Tblt rW 11-lll n.UU:u.T be adtlered so. DOHAN,.CARRQLL & 00., ,T "" .t:l d i COMMISSION MERCHANTS, NO. 104 FRONTSTREET, .EWYORK, AQX!ml FOil THE BALli 01' The Foiowin Well-kuo1111 1111d .Tllltly Celebrated Branda of Virginia. .. TOBACCO: GRANT l WILLI US, RDSSlLL & ROB.IRSON, .J: G. QILL, J K. CHILDREY, L H .FRAISER l CO:, TURPIW & YARBROUGH, J B PACE l '"' THO.AS & OLIVER, GUANER & WINNIE, BARRATT'S CROWN, REUBER RAGLAND, lilL.AW fa nLLORY. CHEIYES & OSBORNE, DA:YIS I SON; DUKE OF. ATHOL 1 # j .,1 Tlu '-l::..EAF TOBACCO I t'o. as Bouth Willl&m Smei, u .OI,UI1'0," (ltT-lr&J Nt:WYORK PAL11ER & SCOVILI,E, ...10._0, L.AF Ne. 178 W-ot., New-o:maotloa.t of ov OWE I. B. 0... 1 ._OABL :a. H. o:n:a & co., (IDoofnt &.o pau, BUION a-CO. ,) !'nchnt11, No. 43 Broad Street, NEW-YO,BK. Ll1ltnJ made .. Ooufpmeu.a to ouriNJU or Ooneopomd ...... Burope. VIBGilfiA TOBACCO WOBXS L. HEIDELBERGER, -lf.U(VI' ACTITKD 01' l'lug, Twist, & Fancy Tobacoo, ...llSO Commiaaion Merchant, .. o 849 FA.li.L-STBEET, New-York A. H. CARDOZO & CO., '-TobaCCO & Cotton Factors, ... Gelleral Commlu!ou Ierohanta, No. 169 From.Htreet. Ne-w-York. caDCCO. nm. D.owr. )(, & E. SALOMON, .AIID hft'Oaftlt.ll or HEALD & MILLER, TOBACCO '.OIUUiJISii.OU HAVANA LEAF TOBACCO, Fillers -and Wrappers, HAVANA SEGARS, FOR SALE, WATTS & CO., BRYAN, Tobacco and Cotton Factors, -AND-Spe;clal paid to tbe sale ot Lut !'obaeeo aD.d C<1Uon, 11nd llbe"' aoin.netl 11r11:oted, A. S. ROSENBAUM&CO., CO:MMISSION niER(lHA.NTS NliiW-YQBX. B. VETI'ERLEIN, JOSEP;H HICKS, gerchant Commission Merchant. ............ avana. S egars, LEAF TOBACCO, Boded WorohouM, 82d Dlttriot, .0.178 WATEBIT., NETW-YORK. I. B. COHEN; Commission NO, 117 W A TERITREET, aw.yoaL I FIELDING, GWYNN & CO., 119jPurlt8t.; HanoverJ:Bqua.re, New-York, N. GWYNN l CO., Louisville, K;r ., Tobacco and Cotton Factors QeHnl Glrslls llerelluts, 118-l d IN BOND OR llU'I'Y PAID, IN LOT8 TO SUIT PUROH.lSERS, BY ROBERT E. KELLY & CO .. 84 BEAVEB-BTBEET. J.DOLrB 91'11GDN. STROHM A REITZENSTEIN, J.LIODULDsm DOMESTIC .6.l'ID III'POIITEU OJ' FOB.EIGN TOBACCO, '1'1 164 WAT:EB-ST. N.Y. llost:s OnrNcn, liA:I 0'1Tll'OU. Lou.lnllle, sr. OTTINGER &: BROTHER, KENTUCKY Tobacco Commiswn lercbants, 133 Water-Street. Cornert!Pine, lfEWYORK. Han ooqta.oQJ on band aa 't.-ortment of all irUea ot &eatu.ck.J l'obacco for and. Dome ttT -1Ml GJ;;NERAL COMMISSION MERCHANTS, JJO. 43 BROAD-STREET, lffi\V-YORK. M. & J SCHOTTENFELS, TOBACCO Commission Merchants, No. 158 Wter Btraat, Now-York, Agent& ror Ute s:Uo o the f o!lowing WellKllom i!ld Celoorntc4 Bmas of VIRGINIA TOBACCO, Virginia State, Globe, Contin e ntal, Etc., Etc., nil lo:in(l o r b&IESTIC LWAY m mumrum 66-t\Q 18i Wa.ter-1treet. llewYork, .. ()Y, ll.;:M&Ilt.O. B & D BEWRIMO, LEAF TOBACCO, lM WATER-STREET, NEYI-rORK, Ha\"t! on sale all klnils o r LE.U' TODAOOO for EXPOR1 md flOJ.lE USE. 52-100 J. B. COLT, 166 Pearlstreet, LEAF TOBACCO MANUFACTURED TOBACCO, No.' 82 Water Strcet Ill Ill EW YO.RK. B. C. BAKER, SON & CO.J Tobaoco and Cotton Faotora, Commission llerchants1 Mo. 142 Pearl-street, IIJEWYO&K, B .uool'Oo., (M-81) Clnclnn.U. JOHN L. DEEll, l}trdntd .l:SD J CBBE>l QJ' LEAF TOBACCO, 78 Water-at., NowYork. CCNNEO'I'ICU'r SEID-LUi' ot lilT o-.rn paekiDio Leaf and lannfactured Tobacco, 122 WAITER-ST., NEW-YORK, L. E. AIISiliCX & 00., I .a Pearl-street, N. Y ., MERCHAN'I'S. ad l.olwto. 1 00-130 DE BRAEKELEER & Foov;, Commis sio n M erc hants And lo,ldh!facturer o( HAVANA SEGARS, No. o& BEEKMAN-ST.REET, N fa.r harZ. .N&'WYOBI WEST IJIDIA PRODUCE, No. 86 llatd.en-J&zw. ew-Yorlt. .,, THE CITY TOBACCO ACENCY, o. 108 FBOlfT-BTB.EET, JlewYorlt. w I HILLMAN & co., omisstoa \Utrcflaatll, J.lfll .&aD'!'II ro 'l'ld t!AL or KA.NUW'_.I.OT1:1aE:D rGBA..OCO, Dut 011: hand' a larp Ulorl.lnH n t of Hanufao tGftd Tuba.eco. Ale on nbenl term!!. "' U L BDD4ecl Wanbue, 114 Dbtrlet. L. W. Ou!IITJra, BaltiCIIOI'e. J Wlol. TATGi:!lllll&S.t, Nc"-\ 'otll: L. W, GUNTHER & 00., 'l'llbacco and General Commisxion MERCHANTS, lio,llO 1'-.tkt., oor. ot .,::,.. IIJII'W;>YORB:.

PAGE 2

0 beiollgbl'l tq & opened OIO.LB. :BT OBiBLSS VI ROBERT L. A A & CO Tobacco a d Cotton F ctors, AND GENERAL COMMISSION ERCHANTS :A.DV ANC made on Co 1gnmen to Messr W A & G MAXWELL & CO l\lf 0 RP J<:1, 9 Pearl street N e w Yo ISSION RCHANT FOR H SALE OF & M UI OTUl''fD 'IOBACCO, CO'IT N AVAL STO S tc E c Etc ORT E R AND SOL AOENT N T U S FOR THE Ill & M BRAND A LIQUORICE PASTE PO ANA BO Ym OF CIGARS FI E TOBACCO. A LA E ASSOR ENT OF JO WR PPERS ND FILLERS OF THE BEST QUALITY ..

PAGE 3

THE 'rOBACCO L E .A:F. 3 -' & lGRilLARD, 1 1 r.w.BBoK. F. W. & CC., LICORICE PASTE ll, W, ., SCHEODER & BON, llfl'oanaa Oil' Havana Segars and Tob[],cco. WALLIS & 00. XTRA. Tobaooo lll&llufaotlll'en aod the trade in general are part.ioularly requeetecl to e:umine aod teet the ouperior proper tiee of thia LICORICE, whiob, beinJ now brought to the higheet perfeot.ion, is offered under the above of braod, TOBACCO & SNUFF TOBACCO MANUFACTURERS, ..... at:AWVI'.A.CIVRER OF SEGARS ,&J1D 26 WILLETT ST., Best Mawria l and Superior Make by Self-invented and Patented Machinery, ...... ,J.JJJU.S._APPL&BY. GJO. W IIEMtr. APPLEBY & SUCCESSORS TQ L. APPLEBY'S SON, :M:ANUI' AOTUBEBB 01' TH OELEBJU.TJI:D RAILROAD MILLS SHUPP. OIIR IIACCOBOY, PRENCH RAPPEE, SCOTCH UD LODYPOOT Slll OFPS. lii,\CCOBOY AND FRENCH ihtt PLOV11. ALSO MANUPAOTUBERS Or TID 111:111! BIU.lfD8 OJ SMOKING TOBACCOS, CIGARS, AtfD PURE POWDERED LICORICE. 133 WATER AND 85 PINE NEWYORK_r A. LINDIJEIM. (}. ffiRSU. M. LINDIIEIH, THE VIRGINIA TOBAa_ao L'INDHEIM WAREHOUSE. & "co., Tobacconists and CommissMm Merchants1 J OWNERS OF THE MOST CELEBBATED OF VIRGINIA SMOKING Td'.BACCOS Jr&T1J&&L LE&.P, VlHGINl.& aE.&.L, XX GOLDEN" <:ROWN, X GOLDEN" VBO"'N, K.ILLICKil'IICK., lOlQJUiT.lL, OLD DOMINION, LYNOHBVRG, au4 GBN1JI.NB TIJBK.I8B TOBA.. KILLIGKINICK SMOKING T-OBACCOI, Golden Eagle, Cabioeo, Grand M.ogHl, ChiouH:y Cute HOYT, F.J...AGG k C0.1 Louinilltr, lt.) l'HOMA.S I:JUYT & CO,, New-Vor!C. Anhur Gillender & Co., ro) JOHII AIIDE&BOI! & 00. SOLACE' TOBACCO, 114, 116, and 117 UBERTHTREET, ... 121 CEDAR-BTREET, /uibW' GUiooder, N>polooo B. Jl;W J loiCpb W. Gny1 Joaeph L. L Woo4. r.Buchanan & l yall, t50 WATER-STREET, New-York. Baa...._tWNJW ot fbUowtq (Jelera-1e4 Braa .. er TOBACCO. We are &lao SOLE AGDJTS lbr the b1'411d F. G. Acknowledged by oonmmen to be the beat in the market. And for the branDI or a lrse 1tocll: of Old Lear. 1\ lneiJ' fl.avorod:, well c11t; free fn, m shoti.S, lUld lta teat popullulty, dally lncreaalur 1,t atuplt eYlaence of U. Duulw. THE CENTURY JN TIN FOIL. Th lmsenN ul (.ut Aceu-at ltllf', uutJI rmroe r noUce-tl alnn; DU to IDJ wbe baYII tk-en In nut yet. flndlnll' lllOllo:J, we would aay, aa "e d11. ly paek large q,nRDti'-f, )OU ouut tXpect 6ud a 1100 bW in tTery pape r hu' ''try,tr,J again." We rt'illjeetftdly ow.ll JOUr I.e tbe Lt.c' t.hat we bave m"'e arnn,ernrnta ll'lth manllfacturen ln Vlli:Dla hi' whleh we cau ruorably with all utll.er llD)' 1ecUoo v f I he aale-of PLUG To:o.A.ocos. We hill' & on lland & gteat nrldy of goodt, Jrorn VERY FINK to Oommoo, \OJt'.tbtl' wllb. & lull ltbe ot I'ANO Y Bl:UGHT l'J.UG, mucb lu demtltld, and., 1'er,Jac&ree. CXG.A.R.S.. Be1nr dulroll! or maklr:t: thll an lmport!W.t btan c b of our buslneu, we han of late 4tovoted muah attent.lon t.o l&; and han no beth.odlon In log thU our Clgara.ln potntof quau,,, are not.uc.lle4 lly&DJ respo..,ll mMaat.ehoftl'. G:H.ANULATED SMOKING TOBACCOS. .h aLia clau or Tl)b&ooOP, wbtll made ef cood material, b gTtatiT OQt BooUo.tr, aGn M tb'e fUt It eomh; g 111d"h .. toOwn, lbe 4t!Ullllct Ia dally OOR (.Ht4:oiULA'l'IO 1'0tsAOC08 pu' 11p 1D a .. t beD, wlt.b l11bels. The DtW brand, Y OLUK, which ta made o r the t.lla' c:&D ltot obt&Uu : d and tbe Wft[TJI PUFf, a Yttylowpdced article and the .IUREKA, will be rOUIIci c1utn.ble OUR SNUFFS A.re too wt-11 and favrnbly known m need oommtnt. TbPy are ahr&JI p&r&Dteed to stve enttr. Pat.lal'lloc:Ut.D ; alYIJI made of 11M verr b. ft. mt.tl'rlala, ud after an OTigL.nid proeeu of our own, t-nablh!J tbtm to &Told compeU1lon tr..m any OIJR PRICE LI8T8, eouWtlnl!ll fu.ll deicrlpllon of all o11r goo:J, are pr!'nt.ed mon\Liy, and will be furupon appllt.:atlou. 16, P. 18, & G. LORILLARD, and 20 Chambers Street, JACOB HENKELL, NG :B MANUFACTORY, (Superior Make and Prime Quality,) OF CEDAR WOOD, 157, 159, and 161 Goerck Street, New-York. IU-111 OH.U. SUfE.LDS. JOHN I'Ol&ft. I CHAS SHIELDS & co., :M:A.l'iVF AO'I'lTJUlBS 01' Steam Power Press Printers and Lithographers, 23 rlott ond 20 & 22 Gold tl., near John, Now-York. TOBACCO LABLES FOR CADDIES, NAVIES, POUNDS, ETC. FURlo'lSHED DY HATCH & CO., 111 BROADWA1 (Tvnity Btildin\ NEWYORK. One of the Most Complete ,r. FACTORY-No. 130 Northst., Baltimore, Md. OFFI.CE and DEPOT-No. 160 Pearlst., N. Y. :BRANDS: Fino-Cut-Na.tural Brfla tmd Ca.tflwba. Sm.oking-Bho.r-ehai. Bia Iajma. Ace, Elephant, Washington. Canister, otc. PEASE'S CELEBRATED TOBACCO-CUTTIN8 EN81Nt ( Hundreda or lhe1111 Jabor-e&Tiltt" 11ac11t.. In ti.N ln \he beet hiluta ID the coalltrJ &t. '"' Ule nJue of them. HaTing been ln we Ol'......_r 1ra, bela thoroughly tetled &nd mueh lmpron4 1Q au Its parb, we contl.dcntly recollllll.tii!J It to the of M beat 1nd moat economical lfacbloe lor thi PUl"pDBe tlOW toown. ,. ntlnu.U no or bU.. ..._ 0' I 1etwJth leu laborJmote cb&nd ofoa&,.brfgbtet. Tobacco \han with I.DJ"OU. o.&&ar In l!iuorld e PAtented in t!nited Stat.! 'PH. {&h1 Ptl.tented lo. ED.a:land AprU lt&h., 19lt" Patoted In France Aprli Jeth,lSII.-Pateuted ln Betpum Aprii1!Mal, lill. Ptn!. Machines, Stem Rollers. .AND PATENTDRYER. -Por fllll paniculal'llt addrou HOCLEN & CRAFFJ..IN, Bnckoya Toba.cco Mao h ina Works, _DA <.)!j.IO. DEMUTH & CO., 20 LIBERTY ST., t DEMUTH & CO., 144 SOU H WATER ST., CHICAGO, Importers &n.d M:a.nufactur.ers of Meerschaum and Briar PiDBS and Smokers' !rmles [enerally. 4 :moro. IMPORTANT TO' SMOEEB& CHARCOAL PIPE. No-w-1 in Uae. The Most Superfor Pipe ORDER' TAKEN DY Tll& 80LB AGEft?B, HINDE, DRAKE & CO;, No. 77 PEARL NEWYO TOBACCO GRANULA OR AND K$iokinniok Mill. P .\T&N.TED_SEPT. lO&ll,lSGT. The 1lm.pJut. mo1t darabte lfachlne ever lunllYd for mu.lnt Kllllklnnlclr: or t ba cco. Qracnll'" .ltU&I al well a1 le nt. W lll p.1y f ur ltft'lf w1tb nrylk&le labor1 &ad 11 a votry u1ful ppt.rat.ala for tobaccoDlrt. Alto, OGDstaotly nn band the beet patent ban. d tobacco C'lta.ln& machlD.e l&tl &11 lhe tmpr\VM enu. Fftr and c:ltcu:lan, call or addreu BORGYELDT 6i Oc4ar..._l, oppod(e lob NeYork G, IlAlf1 18 Oentral. Wharf, Boston, Ma11., Agent tor 1M ltn Staiel1 POLLAK & SON, or Meerschaum 27 John St., near Nassau, &. 692 Broadway, Ne.,nr 4th Street, All Goods s!.amped wllh our :Name and 1f&l'raDt.ed ge.nutne. Pi pes cul iQ orJer, repaired, moun led, and boiled. l\!G--15 KAUFMANN Biiil!!. BOtQlY JKPOII'l'D:S OP MHRSCHAUM & B81AR And all other Smokers' Artlolao. J.LSO llU.LhS I"W FINE TOBACCO A CIC.\ItS, 51 K&iden.Jane1 _KOENIC,\MEYER 4 COr liiii:POil1'.DS OJ' GENUINE & IMITATION llEEBQCIUUJI', "BBIERWOOD, LAV.&., Clay and China Pipes, Segar Tll"' ''tobacco Pouch, BeRar ea.., Smokers' Set., Soga.r 8""""" Aali ud llalolo Bo-.llul Eubq. e, et& 96 liP ata1n, ne-.r Malden-tau, M. Y. for J. KONIQ 4 8ctlf!, Genrr.a.ny f1l Ill ktnlll pi Pjp... .. j ta-l.Ol Dealers in J.eaf Tobacco, 178 Water-Street, .., New YGrk. SEIDENBERG & CO., FOREIGN & DOMESTIC I NO. JJ1 DEY-STREE'.l', ( ... llll) New-York. JOHN A. tfAMJJ'.lC71T& U 0, :fl:ME SEGARS, RO: 148 WATER-STREET,' NEWYORK. M. WESTHEIM & CO., OUI"J.onr.al!l or n !fa SE .A.R.S, TlStk. R. -s. LATORRE, ... l'O'B4C C 0 LEAF, Haftll& Segar., eto., .'ll'T'l'ivl Stree!, cor. Oe4&t, \ E. SPINGARN & 00., DEALIIIB8 IliT Eeaf Tobaooo & a 8URLINC SLIP, 11'1_. .}'OI>W ..YO.RK. ....... S. SELLING & BON; .D GOXIIJIIIIOW IBH.Ul'l CDUECfiCUT SE&D-L&AF TOBAeCD, o."171 ww-otroel, -York, o.nd 18l ., lilt ..... -t, ;!Ianford, Oonll. llaYii, ._.. .._.. uyer in tbe o .. a..uou Val le7, w an eu.blM &o ..U "'low At:IUtiL 128-14-8 WILLJAM LEE, ( I to LD l1nporte.r au.d Manu:Ca9turel' o FllJSJB CJ!Q.AJWe AltO WALER tN Ut!\F 'lfQBitQCQ, Me N""'fol""' NEW-YORK. OLE PAi'EIIfTEE OJ'"TUB t.l.xJUtJ. T'Gllll!.t3 EL RIFLE, EY, Nli:WYORK. Ccmatu!t\11 on h.and1 the Anel& &lid otlebrt.lred -.rand& of "YitGIBU. Phil ud Bmok.lol 1IHE VIRGINIA AND NORTH. CAROLINA TOBACCO AGENCY. CUT TOBACCO SNUFF. u K. & C." and 11 J. C. y Ca Brande. We otrtr for 11.\e t.o manU1aetut'e1'1 and the tn.de In general \be npcrlor weUnt.ablbbed branda of Ll eo rlce Paste, Jl.. A: 0. &ad J 0. y Oa, upreaa\.1 made for \hit market aDd warrSnted per;fectl:r oare PLUG I ,... 'i \ -Moorsthaum& Briar 'PIPE' L HlRSCHORN & CO., SEGARS, : f Powdered licorice Root STORE, 110 WaterstTeet. Located In Louisville, With latest &nd most approved Machiuery; with capacity to prodooe 4000 poando lilanq.. A Asao'rtment Constantly oti Hand, A.l&o. Printed to United States Internal Revenue Warehouse, T.hrrty second Cbllection District. MA.NlTFACTORY, 97 Colwnbi<. -AND-Licorice Pa.steo (. factnred Tobacco in ten ho..-. work. No..-doing a ll!'go Eastern and Western buain..._ l t2 and 114 IIORTH w LLI:AM f!J"., Brands well eatablisbed anStreet. JQSIAH 8. L:EV:ERETI' & 00. 101-154 J K. K., 406 do., J. C. & H. V. R., 519 do., Horayoon, 54 do., P A., and 800 bskts cut tobacco. A public sale or 2359 bls. Java, b. m, Losar1e & A. J. Walter, is to take place at Amsterdam on October 15th. A public sale of 6795 bls Ja.va. which ha.d been adv e rti se d here for October 7th, has been for the pre sent deferred 8y4ae,., N. 8. w., A.uaut let. TBB tob&cco market is cJcessively dull Negrohead has declined. Some six or eight auction sales have been held during 1he month, at which the following prices have been realized for parcels more or l ess damaged : Wallteti.-A Plrin, wUII OMII. l'&p)l.al, to ...... n Tobacoo1 T one wbo v.nderlt&Ddl Yle baalneu. AdclJ Ot!llllll of 'rlr 'J'ou.oco La.l r. I'OB IaLli:, Por Sale, low, 822 bales Vuelta AIJ j of dllrontnL quil1U.,I.a bond and du'' paid. Alto fO Yara, by ll. ,I; 1 .. S&l.OUOY, 80-oiT SIS M...I.JOJ:a L.U:, Ne.-York. <:botee Vlr&lala SoktacTba.ceo.-P.uUrular atc.tnrlonle to !)Ur larae atoek or Moora Genuloe KillloUnk ... Bllly Bowlett1 WlnnebB&'o, acd Lone Ja.elr. S m oldntc T obaeeo1 Cor 1ale In Iota W 1uU purebattrfl, bJ J. 8. HA. WKlNS .t CO., tiS J'ront. atnet. New Yor!l. U 16 CONNECTICUT SEED-LEAF TOBACC _O, Crop of 1 S6ol, 200 Oun P11111: StuC'I':m Wa+PPaBll, 75 OJ.!ES Bt:S:D"RRI, Principal BrandJ : "VIRGINIA LEU, JUI,LIOKINIOK, LILY, &Dd liDO 01' TB.il WJ:ST WM. :McCAFFI'L, St!CCI'!"&O& 'l'O Chichester & Co. 51 BOWERY, .NEW-YORK. UIPORTEll J.ND DE4L&& Dr' Leaf Tobacco & &egars. JlautJfactnrer of! the 1 CEiiEBBATED BOOQUET SlllOitllJO TOIIAOOO. in quiW,ltle lo uh 1 )urSole Agent r..,r Clti che!!tcr 1 celebrated Scotch 8nurr, ror rre nins l h e tiM!tb ami dlppiDJJ piiupoka. Tbe Snul!' 19 known & J I the qovntrJ, aod IJ lor t.he al>ove pllrvG n CJ.cwb tj!'. I !tfild s.u ... klng, 'l.' bo Ce'eiJrt.ll"d a. .. o:::L.W TOBJ.CCO, Gu.nnlalcd, l(lung .AI!l llcal A Loatr, Turki sh, U S m oking, t., I 0 Fnnch, o.ool other Sevtunoo., Smull: Smoll.ing, C .. v u r Uah, No.1 fllll O I.\ug, Tubseco.. SNlJFI!. R 1e Scen\ell, Prtncb Uappee, Cm!:rl:lls an11 i!col.ch. Tt:lllll L b ru.L Goo rlt Warraht. U l. o,Jcrs Jtf OUl!-llly ex ct.>tl!ll. T. A. LAWRENCE & 00., (8uCI<'eMOn W WillTT.UI 1: B& WRiNC.i:,) .IIJANUfAOTDR!:RS OJ 1St & t63 IIIAIDEN-LAJE. NE'W-YORK. TONQUA BEANS, -AROMATIC !lARKS AND ROOTS, LICOR.ICE PAST!., G!JM ARABIC, OLin r OIL, ETC._ ETC., ,.. W. H. Schieffelin & Co., DUOJ.nat AND 10BBUI or DRUGS, I). H. McALPIN & QO .. (' ... 1,lU 1 7 J.CfiJ na, 'fU OELEDRATED FJ:NECUT Vir[in Leaf and 'Navy Chewin[, SMOKING TOBACCO, J.I'ID DJ:J.U:II!I IM llprs1 Plug Tobacco, Snufr1 lnuft' l'loar. ete. li.&NU.i'AO!OilY AND fiAL"!3ROOY : Nos. 7&, 77, and 70 Avenue D, 14-.-M NEW-YORK CITY. JOSEPH SCHEIDER'S NATIONAL Tobacco, Snuff &Cigars, Tobacco Works, 374 Pearl Street, New-York, 79 & Sl WILLIA:M:-STn:t!I:IIT, Pan CODitaotly o n hand a lar(e &llaQrt.meDt of VIJ1!tlota Mannraetured Tobacco, Pur 'J.'urll.leh IIOlokln&r, Imported Jlava a a aud Dowetle .A1101 a FS' l'vi"'-J or English, French, Gonnan, and Seoteh Clay Pipeo. DJ: .. U:tll !If Smoking, CheWing, & Kentncty Leaf Tobacco. -:(1;-MY BRANDS. Carte Pocahoot.uJ Peach1 Fl oral. POST-OFFICE DRAWER 221, Louisville, Kentucky. THlll "HOWE MACHINE CO.'S"Tobacco Bag Machine. !;suPERIOR TO ANYTHIJrO IN TH WORLD. Ill ,. 699 BROADWAY, N. Y. THE HARRIS FINISHING CO.'S Water-Proof Finish for Show Our "IDamel Plnlah no' only affordl protectlon agalc1t watv, but It enbancea tlte beau.\J and ftne.a PlaJD or Colored Utbograph1, by rendering thl" eolon m ore lnttnae and the ou\UMI mon cUI&ln",'-t I' \1 oQIF ftnlafl for ShowOardt tbas slvea DurabUUr, Irtu.eaea. -d lleaat:r. .'-Card wtll mountvd Is and t. sure of a cood p011ttlon tn Ule lhw wtodow; wbenu a eart badly mounied, or' no' mounted at a I, llnaa Ol "ALi"HAMauR8R i lmporten of lemchanm, Briar, and Clay Pipes, .llto All Other CUTLERY. CARVED BHOW FJCUiUS. l5t5 M.ride": Lade, ]{EW-T(JitK: BROKERS, W. G: .ADAMS,, Oommisaion 4gept, ..t..liD IN" & a&ot LIOOBiq:, TOliQtTf !'!o No, 64 WATER-STREET, NEIF-YOB.K. a. uea.Y-Jl. RICE & MAYER, or Meerschaum and Briar Pipelil ... SMOKE RS' ARTICLES GENERALL 59 Ltber'ty St.t New-von. f"..>rtlltrlJ wlth W!l DP.JIUTU A Co. CAnl UTAS.SY, lmP9rltr o f all "kJOdJ ot MEERSCHAHII 1111r lRIAI P-ipes, !i:"EW-YO'R.T. NEILSON & NICliOl.S, JOSEPH HALL, ... Segar Manufacturer, 1._ Barotay-street N. Y. A UaG& OJ SEG:ARS -U.&ll1' roa nc:MU11 J.n: m!:E1 '4-J.WAYB Oj.HAND. I l N .F 0 I L JOHN J. CROOKE &. CO., FDIL & OOTTU CAPS New .. YorK .. BULKLEY'S STEAM DRYER Wv.G. AD"". lfow-YI!)l'k, GOODS FOBW > TOBACCO & GENERAL *" t.a t.o t.w.t.J" per MDl t.o IDU.nf.ae&lll"lrl, u4 4rJ' 'WI&IaaM +Oria err orllpiDa:. 'r J. 'S, GANS & SON; T OBS 00 0 BR O"KS ns, IJO. 86 W ALLS'i'R:Ei7, I c ... Tontine Building, DAVID O'NEILL & SON, Tobacco Brqkers, lfo. 172 PEARL STREET, Corner of Pinl' SLreet, D..6.1'D) 0'NtLL, DWYORX. Durn J O'NID.Lf'" CHARLES F. OSBORNE, TOBACCO BROKER, NO. 15 OLD-SLIP, "Weat oorner cf NEWYORK. M. RADER & SON, TOBACCO BROKERS, 160 Pearl Street, (saxnm DOOa un or w J.LL BTBZIII' ,) NEW-YORK, ALEXANDER ROSS, BROKER 1a oii '!Xlndoo o! PINE-CUT Tobacco, Snuff, and Segars,. -..6.:1D-8Jnoking, Leaf, and Ping Tobacco, No. 80 Front St., NEW-YORK. &:r"K:lLLIC.IUNlCK TOBA0003 of 11H 8nnde .A:2 CHARLES H. WIRGMAN, Tobacco Broker, No 6 South William-street, N ew York, LEAF TOBACCO LICORICE, E -tC. STACHELBERGs loA WDUANDI, LA. AllOIA, AND LA PERl'ECTI lfo. 15 CEDAR-STREET, 7 S-J03 auanonsanst No. liS Pea.rl-atreet (Ra.noverBQ.ua.re). Jon.m.ao .. ..... W. R. FORTIER, HAVANA AND YARA LEAF 'l10BACCO. 1 143 Watar-st1'1!et, New-York. It .......... t.o ..... h-.pt, ..... ...,_ .A44rc L. E. HOLDEW, No. c-.. BuildiDa. OLB'I'I!L.I.BD, OHIO. N. MUNDAY, ENGRA. VER1 No.. 8::1 v ... ., .8t;reet;, ---'tlfulolm ... IO&,JIEWTORJt. All my 'l'obacco 11 or my on &eleotl.oo and importation. lkiii.D4n Kakllt1 Pla.tea aD4 Otlltam.t.al DMiau ell Purchasers would do well bJ g\Ylng me eal11 u b{e .ao do, u.tlban.t aod.ollud La Owl beat poulbl at.Jle. lng \hey CAD buy from flnt bantl, f-101 IIMelllab, ..-abft, lad .&lpbabttl cODit&btJJ OII!IMUI. N. LACHENBRUCH & BRO., 1\lo Doz Mould Dealera In all of LEAF TOB!ut'tl BOXE& & CADDIES, 8 :m G.A.:EI. 8 Sh B th 178% Water Street, (Up S\aifs,l earman ro ers, NJ.'I'DJ.Ii LJ.CRmmRcon l N ew.Y ,Qrk. I)SJ.LftS llf '!LI" L'""'"""'" r L UDIJEIER. UNKART & co., """'"""""' .............. O P C M h t lJOUS AND BOX-SHOOKS ommiSSIOn ere an s, Put ,., and Sl>lpz>et\ !or the Southern :.: ... J.11n nut.aa 1ll ALL 11:01n1 01' k.et. SEED-LEAF TOBACCOS, 166 Fulton Street, ELKINS & HANNAM, IMPORTED AND DOMESTIC .&WD .&tL IorDI 01 140 Water-Street, W BOUllOUIOifOII' .. iiOWI, J mport.era or all k'ndt bf Mi:..JilRSOB l.'uM AND BRU.R PIPES, AnJ S!llobn' arUclet ponaliJ". Pate Ill Smoken' Tongu 6 1 N.oasJ.tJ StaDT, NswYou. LEDERMAN BROS., Jeaf OCofrawr anh 159 WATER-STREET, Corner Fktekn--trtit ,) ItO NEl'W'-YORl:L We rtn tpectal att entlon \0 tlut man.uracwe ot TOo-8.\.C(lO BOXES anil. CADDIES, whtQ.b a ... rr..lbe .,._, qw.lkf of x.:n ... 8YC.AK0Ba; W
PAGE 4

f 4 J. L. ADAMS, BBlOH:T. ,_ OHe. Jfatun'll OwD, lfa'f')' Pound& anclllatt PC>Wl41, 1r ep&une li&TJ' ..._ DA.BB:. I.Uar' Solaoe. lfa'f')' PoW1dll &D4 Half 1'oml4a, Solace. SiaM, Monte Kltoholl, ""....,.Pound-. Z L. 4ctam.'ltXX 12 CJ'lleDp '1'eu, Vlotolia Tcm&. FA_Ol'ORY-14.6 kouu. arnCI-561"Lt.ax.-6TilDT. Nn'YOU. .J. W. MollLROY, 8roker, 1u1t pr TO BAC.CO ACII N9Y. JOHN C.. HERMAN, ( !a.oce:.or W llu.IIUoll. BaJ. ), Manufacturer-of-Ciga CollegeBlock,lfo. U If. 'l'hird..t., ll.i.rrbburg,Pa .iieDUJr P. W Plgner'a Baldaaon 0.'!1 &Gd. OLber B m o k llll{T o bacco apclDomn;lo fu r nhhe/1 oa. Tll!fl.l<'lon.hle '"' m a BEMIS & ABBOTT,., TOBACCO, ... PIPE 81 OUHl, KEBWU,. Re.fen National Banlr:, Omaha. Mftrub 11. M. M c Oormlok & Oo.,_j)mlabt, lfebruk&; blaAcl & Omah&, Nebl'&ak a ; J W Boo&b .t: &oM, *.. LoW., lllo. j Pill*' .. S:ow. C1oabuaad. Ohio; 'Doll. 0. Pl!f'l ident Unt o Pacific a.oro.l. !lew'Yoft; II. Ililer Brohn, New York; 0 W.U., W 8. Bunt.oou. Soli, i I. A. JllMf. .C.,._. ton, l(asa. R. MITCHELL. G PU. &EP0r roa cSz; G. LORILLARD'B 1 t.iBACCOS AND DIUI&a Ill Imported and Domeatio Ctgere. 30 Oentral .. BO!TON, MAU, FISHER & CO'! Commission MerohantB, 23 CUTRAL WliAU, Ta.1CIS Pwrn, l"U!ICD!I K. PISBD, H o u ozN. rma-. J OIL'l' H PI'IIIIQ. ,..,. BOSTON. GEO. T. WATERMAN & 00., COliiiiiDIIO!f IIIBaCliLUIS', .......... E. :MEGRA W & CO., Tobacco Manufacturers, Fine-cut, Tobacco, & UNION F A.CTORY, OS aud BUilill WOha &ud OFFIC E 31 St. Clairot QE0:BGE :BLUMENSCHEIN, 'lniOL&l. U .J: DUU& lll lfpe,; Df all IMOKING AND CHEWING TOBACCO, A lup lt.Oct o t Clp n ahr&J& en band l'fo, f l!!l'EN'tB-8T., PITTSB U RG, P.l. MARTIN HEYL; TOBACCO, No. 333 Pittsburg, I. W. TAYLOR, MJJCT J' .40Ttllt&R Or r...,.. YLOR'S OELEBRA.TE:O 'l;pUNNROLL PLUG TOBACCO, PJ1labUJV. C(Q]Nntl 7 on ba.o d a la.rfe (luanUtr o r Lear, Smoldar robaeeo. and Segan. HARTFORD ADVERTISEMENtS. L. IULOliO a :o LUtTW'. SALOMON & DE LEEUW, DKA.LUS I N 001'iDCTI01JT SEED-LEAF TOBACCO, J..lf:D ll.UI'Cf1J.CI'(IUB.I!I 01' c x G-A. No: 6 Aeyhnna tt.eet, n ear Main Jl4UI'OJlD, COJII. TOBACCO Commission Warehouse, H. B. WILCOX, < Nos. 169 and 17 I Frontst., HAli.TFOllD, Conn. L lU.U. P B, B.UI HAAS BROTHERS, DIAI.lU IX CINN.. SEEDLEAF TOBACCO, .. .IJfD X.UO:tiP'J.C1'tTURS 0 .. CXG-.AR.S. 2 8! MatnStreet, II'.I.Jtor:troao, OONN. }P.W. KING, II .AGENT. Sef!dleaf 104 JTATE STREET, 1M. Hartford, Conn. 1-r.ci. Z. K. PEASE, D:ui.aU Ilf CONNECTICUT Seed-leaf Tobacco, .-, and .,. State-street, !IA.BTI'OBD, ()ONN, _G.BORGE B. BARNES, Con.,ectlout SeedLeaf T0BACCO, T Q 8 A C C 0 Stateatreot, CONN, L. OATMAN. f DLU.&ll llt I A r t J lll NO. 16 CDTJLAL WJUllF, CJ:IO. T 'II'ATU:K.IJI', II" c ... 11-M 808TON. ."GILLETT, JONES .l Cik, (Bueoesson to 8AYUEL U::OOL!if,) lmporten and Ma.u.UCaetazterB of .SEG.AR.&J,. ALL KINDS OF CIGARS, ..,.n....,.,.,....,. ... Do...... 212 State street', -L..E AF T o.a A c c 0,-________ H .. Noo. 15 ud 17 Broad., JOSEPH B. WOODRUFF, Connecticut Seed-leaf r., Grt.LJ:TT, t r Be-BT-&li. .3r &.lriO. Atlt for a.ll bi'&Ddl of Chewiq" ud I:Dalt:lac haoco. &S-1!' f. co., -.-D-lro, 238 8ta.te-.atreet. r D a A c c G s _._ .... ___ c:.::u .=:.o.ac.:.::T:.::.F.::.:OR= D:.:.. _:_".:.:ON::.:." ::_ ---14 C:BUit..AL J. D. BURNHAM & CO., 39 -64 A A EQBLEY, .. I or ou.cco, $nuff. and l o m nli tl si D u u t h. u t : ........ ... o peclau r o m G L O RI LLARD'B OlLE-LEAr A N D ..... ,r.o TOBAC(JOS A N D SNUFF s TOBACCO NO. 12 CENTRAL""W .. AIIF, BOSTON. --:-, .c:-&-::n=o=..,.:-, D. S. BROWN 'l1 00.; DO'Oa'IDI .dD 1r.l()l.ltkU llUI.oiU Ql Leaf and Manufactured TOBACCOt 11A VA'IA P.&IIOIPE, AliD ])01[118TIO OI&.lll. llteracbl.llla and Briar P1DM.. an4' Sm.obn,' .vuc&4l GeneraUr. Exelo:llTel7 WbofeM.Ie II awl SS Broadt&reet,-...oa.. Where 1111\Y alwa v 1 be fou n d a. CUI and c omplet.e atoclc freeh trolll thelr ra.ctory. oOIIlQ!iCTICUT SEED-LEAF fo bacco W arelr{)use, 169 and 161 Commerce-street, HAXTFO:RD, CONN Parllc:ula:r at.&eat.lo n paid kl the pun::base, pact:lnJ, a.d tu'1n6 cf Dl'tr l.r or. commlalllon. D. M. SEYMOUR SISSON &. HATHAWAY, Paeken aa4 Dealer In Connecticut Seed Leaf C. F. BARNEY, TOBACCO, Tobacco Broker, 1.34 M ain Street, HARTFORD, C.ONN. 12H8& No. 16 Central Wharf, BOBTOK, G. W. GRAVES, :rihe Conneotiout Seed-Lea.t' T 0 C C 0 t Danbury, Conneotlout. Nw oa bud toe-... crop M PDf..Ul 1.. X-UfON.I T SID! lriiO L. KI:-lGSLEY & CO IJaO.TutS 0. H AvA N A c I G ..A.R s I liA.!I'IR'J.01'UltDtS .iJfD MJ.LUB IN DG.-sna, .U.SO llliA.LQI Qf PLUG and OUT TOBAOOOB, To,e&ber .tth a pnepal aasoztmeo' o t p\pes ad Jm. o ll:en o. 9 Weatmlnater-nnet Pnf'ri4ence, B. L -R.-A. CHAPIIAI',-Seedleaf Tobacco, EAST HARTfORD,COfflf. H. SMITH & co., I mercliants J. SIGNOR, Connecficut Seed-Leaf Tobacco, EAST HARTFORD, CONN J A.Jl.!t:ES DA.LE'Y Northeut Oor. Third and Baoe B ts., SEGAR MANUFACTURER, .AND DllJ.. L U llJ Leaf and Manufacture d T obacco SNUFFS, PIPEs, ETC. Pae,o:ry; 1921 Callowhlll S t r e et, 180-18 1 PDILADELP HlA. Joox1. D.t.u, HARE & LEEDOM, LEAF AND M ANUFACT U R E D TOBACCO, SNUFF, S EGARS, Eto., N o 725 N OB.TU SE C ONOaT., PHILA DEL iJD.A A. H. THEOBALD, liJ..JIIJF.lCTUILD. OP A.LL I:! liDS Qf' &JEG.A.Fl.S,. .&!CD DEALIUI.Uf AND DOMESTIC Conmti&ut Seed -Leaf To&acco, Lear Tobacco, CheWillg Tobacco, Soolr1 Nil. 20 H&J!PDEN.STBEET, and Brier Pipes,_ !l,,w ..... Tlll:t""" Po)>tr.r oto., l'lliladelphla. R Tli'SD. U.l'::: 0 r F ( 9>.1W) Sprla .. eld, ..... THE I'll. B. 'VB'l"'ERLEEN. CHB. .A.. MEURER. T HEO. J. VEl"l'ERLI:UN B. T, "'VE l'TitiU.EIN. V -ETTERLEI co., Philadelphia, P a ... COMMISSION MERCHANTS IN Manufactured Tobacco, D :zp.estic and Imported Segars. United States Bonded Warehouse. 1:1r Consigners. can Government tax. J RlN.lLDO BANK. e ir s tock s w i th o u t p r e pa ying th e WM. If. ABB E{. JOSt:PB BR O OK& ;r. RINALDO SANK & co Tobacco Commission M e r c h ants No. 31 N. Wator-st. 4 o. 30 N. Delaware-ave., Philadelphia. UNITED ST A.TEB BONDED 'VIr .A.REHOUSE. B. A. AN SCHAICK, LORILLARD'S SNUFF AND TOBACCO, .o. 16 SOUTH FRONTST,, BELOW MARKET, (FormerlJ' at fiOS Chelftnut-Btreet,) TOB.AOOC TOBACCO FIRE, AND MARINit INSUftANCE COMP'AY OF CINCINIII'ATI, OHtO. Office ln Oompar.,. building, nort.heut corner o r Fron\ and Vine 1\reeis. CAPITAL, .iOO,OOO MILLS & RY ANT, Tobaeeo Brokers & General Oommissimi Merchants, IJ.{ilJi O TO RB. JAMES B. O ASEY Ollloo In Tobaooo Exchange, SJ!ockoe Slip, Richmond, Va. B 0. BR UC; .JOBN G; OLDEN, JOEL HEN RY B ESUD!a ll, I". J..l'RA.GUf.l, J OHN I Refe1' b y permlaalo n &o ABNTI:R J' BARVIY, Pralden& o t the Na1lonal D11.Di, Richm.oad, V a.; JAMES THOMAS, JORN'"""T BULLIVA 'lJ J r ., Elq., Richmond, V a ; B 0. RO BrN SON Pmlclen&ot \he Nattocal Rank, llichmond, Va ; MetJin. H. J O HN T J OHNS() !II, U E. CARPENTER. W, M.. B&T&MAN, C A. M cLAUGHLiff1 n WOIUIUNOT ON MiSSB.N GZR & 00., 181 ud.113 'Ma ldiO lane N.e'lt'-Y ol'k; M e aa:1. JOITN90N & THO JIPSON, 153 Pearl .lt.., lloMGn. l A \IES P, SP 'If)E. 1 SA.ldu:EL L YOU&TEE 8. B. MARKLAND, /Jurot'fOT-. JOBN G. O'LDI:!:N', Pruld.ett't, ll'lre and }[nine R isks !alr:en at'cnrrent ratet. BOD MANN's Henry Besuden & :Bro., lnBpaction&Leaf Tobacco W arehaue ..:..... .. No& 67 59, 61, & 63 Front & 62 84, 6: 66 Water bet. Vine & W aJnnt Streett, DAILY 8ALE8J.'tAUC'rlON .llfl) u YIBGINU MI8SO I I ]), HIEATT, OHAS. BODMA.BN, lJI Inspector. Proprloto,., G BRASHEARS & SON, Tobacco Commission Merchanb, U. S. Bonded Warehouoo No. I, No. 4.6 Walnut-atreet Cincinnati. CASEY, NOONAN & CO., Commission Merchants Manuf a cturers' Agents, 25 VINE-STREET, Joo. J NOOII'J...';'1 f W. E. TJ.Oit.t., 20!i OI!ICINJi.&:ri. J OJIN DtJtt D V, .J. ][, S.IMD. JOHN DUDDY & CO., LEAF TOBACCO, 1611 1631 & 166 CINCINNATI .. lrll. aoG&Bl'. I. W, llll.LB. OW, POL ;,, IURClfROr?, EGGERT, DILLS & CO. (8ucl*iJol'l to W l l t DR.ILI!ItS U' DOMESTIC AND SPANISH Leaf Tobacco 18 Wl!8T BECOlt:t) BT.RIIET,' o f 4 2-61 CH .LB. F8.1.11C., L. hJ.:NL l'. H 0. Wh.LEBRAifDS, Co. O.OE!K CITY TOBACCO WORKS.1 C, & L. X, FB.Alii"X It CO., (811C(leM01'8 to BARJ.."EY, GRE E N A; CO.,) ool ayt(YII., Ohio. CINCINNA.T.I1 0. s. RAPP co., Xanulaoturer of tho followina: c h o ice &nd w ell-k u own Brandi!J of VIRCINIA SMOKINC TOBACCOS_ : CREEN SCENE, "'" LONC JACI(_, TURXl SH BTllAIGRT CUT, CA E COUWTY, LATAKIA Dl !\, x&YFLoW.ER, vr a. :rxmE, ORA N GE FLOWER, FACTORY: 1 4 l'lftcen lbltt'reet. Richmond l 'a. DEl>OT AND PltL\Cil'AL OH'It.::E: No. 78 \\'UIIam.tree&, NttwVork. N. M. NORFLEET, N. c. READ, Commission Merchant e o mmuBIOD Merehat. ...,. ..... ""' ........... CARY-STREET T 0 B A c c 0 7 .UDO!'BD Richmond., Va. Speela l lltuntlon given Ul Ute ul of LEA.P AND ift..I.N1JPA. CTlJilED TOHA.OOO. 106 PRODUCE. O rders pro:mp11f fllled a n d CON81GNION'1'8 101kltflt. O:flloe, No. 4 Commercial Blook, BICIU[O.D, V .l, WALTER X. MARTIN & -CO., ....... o.x.u .......... (11<>_.,, N : ............. Oo. ,) CHRISTIAN, LEA & co. ::m.tabllahe d 1848. GEN:ilBAL T ? c c 0 AUCTION & COIIISSIOIIERCH!lff81 Rtrthauts J'o1' t.be 8a.le aDd 'rellaocct. Shockoe Warehouse, Rlehmond, Va. ... ot ""'haodlle ,_.,, --lf.6l llace b alw&J',!i Ule bell& tre tha erepe et 68 lb.iD...t., BlU.moad., 'V&. -.tt Established 1839. UNION PLUG 'l'OBAOOO FAOTOBY. HARV..EYS & WILLIAMS, THOMAS J. HARDGROVE, llary & 13th Sts., Richmond) Va.., (O'--"'TR O>US..,d8illt11:Ln.lRDfiKoVE), .. GENERAL VJ.1UTPJ.C'rli'IID.OLLI:J!IDSIO B D BBN8lo .JOSEPH DJ.RTOW Z4Wat.e r -t.. New York. 'lS East Cet:eSf'e-st, JEW-YORK BRANOH TOBACOO HOUSE. BEIII'RIIIIO, BARTON & CO., WDOLJ:SJ,{.& DJraLUS IN Leaf Tobacco and Cigars, and 4Jl, ewlne-Tobacco an4 aU klut11 of' A Bo. 'l SOG:th K&in-st St. Lollis, Jlo. l:!r ftail &!80;;;;;1 of l'&lley Goocla ..&J J:DWD. B. BOOTH, Collllllimon and lerchHilt No. 26 North Second street, bet. P1ne and ST. LO'UIS, Me. Partlev1a.r &tten&ior. gi vfln to tho aale o!OoUon, Tobacco, Lloortce;Hcm p, Jlollr Ba.con. '14-126 Mound City Tobacco Works. D. CATLIN, Fine-Out, Chewing, & Smoking Tobacco, Killickinick, etc., !1 .. 188 Krlh 8eeon4 IJtreet, '"' ST. LOUIS, :MO. v till i S.,..Ot.ll. II.H.Oi.U, GRISWOLD, CRIE &. CO.. ({ 'W'!IOL.lra.lLII J)J:J.LCJIS D' J.LL Xf KDB OJ' &{Duigu &. :!)Dntttotit AND LEAF TOBACCO, J.l.!o 110LJ: J.GdTS tOll &utili 6 ewt.oll11 Cele brated Suftleld brand of Cigan. G1 J Nortb F .. rth t., St. Loa lA, Jlo, 14-H L J cu.n. ;t, T, OflUU.LL, CLARK & OVERALL, General Commission Merchants .Ui'O liJ.NUFJ..01'1 llli:ll8 OP Tllll CHOICEST BRANDS OP MISSOURI FINE GRADES PLUG TOBACCO, PLUC TOBACCO, No 113 DCJlits--New-YorK; 2 7 Nort.h Thlrd&1 P hiladelJ>hll\ ; G Square, 42-s..t JOHN T. JOHNSON &, SON, Commission Merchants PH I LADE L PH I1A.' --0:i n Secars. Leaf a n d Dealer J KINSEY TAYLOR18 "rO I 4\ e .ceo W AREHOUSE, No. 336 Market-st., and .Nos. 9 and 1f outh Fourth-St., PHILADELPHIA. S OL1l AGI: N T ron K. C. BARKER'S ICAN J > 0 Michigan Pine Cut Cbew1 s To1Jacco, "" And wholeaale d oa.ler in Domes t i c and Imported Sega. rs S nuff, lJriarwood and X e eracha.um P i pel a.nd S m o kers.., Articles Clf evifry d escriptio n 0 LOUIS S.UR:BACI! & SCBWA:&Z ol the ., Sanitary,' Eagle. ACORN aad CLAW P.A ED :PIPE to the trade. 0-rJer s promptlY to VOR !'H.Jj; UL11: Og MANUFACTURED TOBACCO,. N o. 41 VINETREET, CINCINNATI. HAFER HOLMES & CO. (Succeuon to GEO. II A P E R .t C Q.,) To bac&o Commission Merchants, "1111 O'WlrDI o r u.S. BONDED WAREHOUSIE1 No. 25 West &eeond 1treet., &1. .Ma4n aM lYahttH, G.o. HJ.ru, Cua. s. f Of the We Inn o f E. B. Hunu.. W1IIQ' & Oe. $1-T8 W, Q. IIIORAII; P Q fiJ, LI'.IJI't. leaf Tobacco Inspection WAREHOUSE, Nos. 100, 102,10 4 West Front St., CINCINNATI, OHIO. MORR IS & CHALFANT, Au c tion S o l es D a ily. Ordel'8 f (' r l.eltf p1'oll'1ptly ttended N.Y. BranchLeafT:oba&&oW arehonse. J' L NEWBURGH, UIP1' TIUILDII'IGB T.l. Jt e f e r to tetanJ. JO!IUll Ho,.s, HA.aM Is OU'I'lltt.nc,.New Yort; Unbe & W lLLI U IS, Richmond, .a.; '1'. lr,.Daoon, P resh, lent Mfi'Chanlfl Na"Monal Jr:; rr.ldent .. Cf LES, BBOKER .urn OMMtsSION MERCHANl, ,,.,,.., t ovou nTEll FlSHERkCO, O c n tral Warehc:"J. PETERSBURG, V a Toba ...... o 1itg.,,t.,t.,..f "' ., o ...... ,...._., .. Jin .. Llf..l A !D.., Ql!l f CIJ,liJJUJ(G: .. L'BI' '!OB.wx:JO. Orden &O cited, .J R efera to 1'.1Jil'lfUILLt Cfl., 1t hont.-IU'ee&, .ID lJIIO.L'ESJ,.U :DI.u..JRS tfewYorll. 83-68 ,.1 SECARS, 1 -- ;; 94.1 W'ot8econ d mnoinn att. I ROWLETT & TAN NOR, Agonu '" LOBILLABIJ's ToBAccos. Gene r a l Commissio n M erchants, L 1!. '' & 9 G Syeamore .. s t. 1 r e tefs\or : v a., SPENCE BROTHERS &. ,. WUJ pay.,.., ... atlJ. TL"" P .,........ OSBORN PATTERSON & C O., Plug_Tobaooo, Snuffs & CigarsJ s,...,., ,t., Peterb urg va., No. n East Third Street, t}om musibn llercla.nu CEJr6:1.N'.N'.tlTI OHJ:9. 1101 -{OR Tin Pt!RCJU,SS J.I!ID SAL OJ' TOBAOOO AKD COTTON. Jl, 0. beOJI ,J, R 1:! L 8TiillfB.IoOE. THORNTON, POTTER & CO., Jl.IJrltrl'.l01"nllRR8 OJ' K &inBt., between 26th and 28th, .._.. RICHMOND, VA. A. B. iJ;olmtto & frdua 133 llAD'..STKDi, LYNCHBURG, VA. IRBY, MCDANIEL & CO., 140 Gravler-st,..t, New.-l&A.J.liU IIi SElG-.A.R.S ... lmohiug 413 North Third St ST LOU TS, M o OUB Pli.IliCIPAL BRANDS : fa. DOR.lDO, N A'fURAL LBAF, .................. O LEA i', ................................ & :SX SIOR PO UNDS ........................... ,1'2" ... F. H. SCHROE DER, ti iff f3 i .nhaccn, Nos 115 and 117 W es t F'r<>nlatreet, PLUG TOBWGO, No. 18 Hammondstreet, Cincinnati, 0. READ & W HITE'S roBAcoo FAOTORY FARM:VILLE, VA., (itSTJ.IlLI8 DJ:D f' Ka.nufa.oturel'lll of the oelabFa.ted Bra.ndJ& J. H. PEMBERTON, I -COMMERCIAL BROKER, Plug lfASUJ'.\CTURi:R OJ' '-Chewing Tobac cd, J..Nl) UCPORTER. OF U nited States Bonded Firs t D istrict, P e n nsylvania. COURTNEY, WOODWARD & CO., Tobacco and General Co sian Merchants, No. 47 North Watlll' S. I .l, COUJ\T N &Y, .. B.. A WO OOWAJW, II T U O H. WOODW.t.KD. U 1 PHILAD.ELPI-IIA., :p_.).. .. ... D&J"W J.&JQRO A. & R. Arm8frong, TOBACCO DOHAN &. TAITT, J ohacco: Commission Merchants, J,(t.Dift .lOll 'I'll 01' COMMISSION MERCHANTS, Manufactured&LeafTobacoo, No. 61 South Front Btree 0" '-ts Dtla,. ...... PH A M. L DOH.lN 12 IL D ELPHIA. JNO. T TA""' ot .. l 1IIB8. PHILAQELPHIA. u.xu Born. .!.&'J'lJUII II. rououu. WM. c. l'.EJ.,llll. UlfiT'!D IT.A.T.EI.JONDED W A.REHOUD. United Sta.te111 B o nded 'Wa r e houee. t j B o YD, FOUGERAv & 'CO., JO N DOUGLASS, Comm"""'-o\\. :Y:OBAC"' D J. D wacn...I LJ: DII.II.UII IJC LEAF AND llr.ANtTPACTUBED M' % 1 l1!1W t 4 !Jdwun fiaetJ and Elm, OINOINNATI O J 'l', S'O'LLIVJ..II, K. V. 8UJ.L.lVA.:M. W ,!, DUIID.l.ll. K e nt o n Tobacco Warehouse, J T. SULLIVAN & BRO. 70,11 TUB In p ee&lon anti Commh1don, Sale .,. MOOKLAR TOBACCO F ACTORY, IDlf.AB.D J"r Pl"'ff1'ietor. BIRCH IUSSELMAN lla nager & !: umrattu m J ,. LaU lJf K, qf &be C b o\eett Br11.oU of LEAF TOBACCOS, PLUC TOBACCO, Greenup-street. Co vington. Ky. '3:-==1 Oreenu}tree t Coving to n Ky. 01"' I I,. ESTABLISHED IN 1837. a.f 32s Lum:plJ.,: N O !Sol d by Connolly & Co b: V NJ.' EH., f New"York C C HHA.D, }Sol d by Duboia, Vander W.M. 'VES'r, voort& Co., N.Y. 1,1l"TON1 !old b y R. 0 iEd WJI'fla. ,w;o, NECTAR NA.VY POUNDS. CORONET and A.tJSTR.I..LIA..N TWIS TS. SOUTHE RN" Q UEEN. j H AJ.F' POUNDS LONG AND SDOBT 108 L 'VIU: P S Arc preparci'r to orderl!l in the neatest f!.yle. -VA., Aner an experience of thirty yea.n u a mantlt&cUJrel' dealer In that c l aaa of Tobacco gi'OWO alODfl in &bl!! "*Ion of count.ry, arJd a very r;enera l acquain&&Dee 1l1tb t h e planten and manafa.c&uren, oJJ8n bll u a prcbal!le r of T obaeeo. R EFERS TO MESSRS T. 0. WILLIAMS & CO., :Qanv llle, Va.. ltR. JAS. THOll AM, JR., R l cbmoJJd V a. MR. 0. P R1Cb10ond, VI.: MR. Wlf,. L A NOHOJlNJC, Lynchltu rg. 'MR. J E. VENABLlt:, Pete r sburg. l1ESiRS. J, P. PLEASANtS .t: SONS. Bal t imore l iESSIU!. HEALD .t MIU. ER, New'to1'k. MK.. HKNRY EDMONSTON, AU!JU!tll, Ga. 4lla MR. J :J, JOf!iJo'..S, M.oblle. 'I -tilt. T F .J"A'l"l' ON, New Orleaot. --, : o :--. ... P. & G. LORILLARD'S WESTERN DEPOT, CO;; 'y.f.9Y & EARLE, CHARLES D._ DE FORD. & 37 BALTIMORE', ---S o uth W a ters treet, Chic ago, Ill lk Complete irlortment o r LorUJard' oklo.:. s:au81t, (II. car!, e t c ... YIR8INIA-TOBACCO AGENcY, WILLIAM M. y AN HORN & co., ADAliiS GIBBS & 'CO '"",...""' c MM!:!BIO'N m:horrNTS'FOR mE aih OP VAN HORN, MURRAY & CO., HAVA N A C I G ARS. 100 Iouth l'otuth&tree t 6 6.21 J[aD.9f1ir .. t. ST. LOU I S MO.. I .JL llllii'B', J, L COiiBV, 8. F B:.!TtB SMITH BROTHERS CIGAR MANUFACTURERS, ..llf]) Dli:.IL.Ii:ll8 Dl CIGARS, TOBACCO PIPES, ETC. No, 206 North. Fourth nbove Pine .0 ST. LOUIS. FACT ORY. 121 North Third l!!treet, 82-Ul7 PlllLADELPEHA LOUISVILLE ADVERTIS E MENTS. oeo. o. Late at P et.ert.burg Va.. II. S. BONDED WAREHOUSE NO. 13. TUCK & WOMACK OO:MMJSSION FOR Tllll S.t.L[ i' ) ,.Manufactured a n d Leaf Tob acco, lfo. 2'1S Kain a tree t between 7th an1l 8tb1 rr 'LOUISVILL!i I<;:J. U. S. IJonuad for Cotton an a TobaCCQ COMMISSION Virginia M a nuf acture d and Firre-Cut MA.NU:UCTUREDS OP )'[l'fE CUT CJJl!.'WDIG AND oeoaGK ... N. Vlf RIIT 1lmpo::.!H!:t\9..9.9.!.'. n.: .. Plug Tobaccos, GEO. w. W ICKS & co., .. Tobaccos, Segars Etc., llliO'lttUhllhD U l'rormon' .&pnu Oomnoctleat-No. 13 North. S i xth-st reet; 61 Norlll PIIUadelphla. O!wffw "$' Oc>mnureHtred PHILADE LPillA. l!ol e A gentfO'l'J,hc fitr.brated Rose Bud Mic higan ,Rlne-cut, ln roi'-:1 LEWIS BREMR l SONS v Tobacco lnte !'Revenue Bonded Warehonxe 8'22 NORTH THJRD STREET, "'& ftmii!IR 1 Coc taa. t l7 (lA baad a. lara: aaaortmen\ : r C ONN EC T t TO A \J C 0 l OUT, ODIO, and SE.I.D-LE U .TO-h t. "'"" n ... v """ ... y oo-m u-eneral Commission Merchants, BUDKNOR, M'CAMMON & DO., 1!8811t006 Commission Merchants, bl .u.x. 01' LEAF AND llAlflJF Aoru:ru:D 'l'OBAOOO. 37 N : Water-st. 38 N. Delaware-are._ D C. M'CA!OfON, A. J BUC &NOK Ja. W HENRY NAS SA U PHILADELPJIU .. STATm BO ND ED eo.. 1lgno n Cl&ll f o1'w&rd 8toeb "ul aolf-,'' w lthO uJ p pllylng ,be Go'<'rnme n t Ta.L M BURGESS & BRO., TOPACCO N'o. 39 North W&ter Street, PHILA:PBLPHIA. llo.MJII. Ill .... JOWl llOOll L ,S. & J. MOORE, .T:O B AC CO CoiilDUssion Merchants 62--114 107 1iorth W a t e r street PHILADELPHIA. UNITED STATES BONDED WAREHOUSE, :rtr A Ooll ect\ o D ll,lrlc:t Penn&JIT&niL Commission Merchants-MIOHAEL WARTMAN, I IIOLm J. GKNTS roa (SuOCi B.JA C c o C', s\>.\Q\'\. nir t!f't import-or o f the_..'lli1J't'i1 FLB, 0, and W 1'1 ) C PM""le. F r eo.Ie, In lott t 1 li .it ln. o_.r ll8 J...'olO DU.l.D'!I IN J.LL IP.fOS 01' Chewing and Smoking Tobacco, Nos 22 & 24 1\!ichigan-av., Chicago, Ill, CHICAC:W, ILL IIII'OIS, K ANSAS .(JITY TOllAOOO WORKS. S. STEPHENSON, .... UTW''" .. ... ...... .. j .40L'n l'OR PllOltt!OBUS .!.tiD .U.I'I"Uf'J,(l1' U RIIIU! O F CANTIWELI,;t TRIP CD., ldA!fD5'J.C'I'tmER5 {IJ' Leo, Manufactured__'!'_obacco, and Oigars. Chewin g a n d Smoking Tobacco, E XCLUSIVEL Y COMMlBBION. CJGA.HS, S N-uF.P, ETO, a nd W arti!O QStl, NJ. 13 Dearbora..st., 90 & 9 3 South C ha.rle&street, tl I l!.IJ I -r. Laos"'. P. 0 BOX 8 8 1 OHICA.GO, ILL. Offie e1 W est Sid e !laina t betw een 6th and 6th, KANS A S MO. FACTORY I N .A/' GEE'S .ADDI T I ON. Bolttmore, Kd. REINHA RDT & LG>OSE Co,..gnmont. oolloilcd, B. F. PARLETT & CO., Tobacc o Commissiou :Merchants, ... -.. ...c '---".-... .:_. -.n. Lea f Md. HANNA & co. SEGARS, ETC., No. 19 Cermanst., Balt;moro. T 0 B A C C 0 N { S T S T 0 B A 0 0 0 commisaion M e r c h a nts ror Sale or same, ia"':,u o;,,;;'f;;;,.;-..... 112 & lll W oodward-aV"Ufle SNUFF & CIGARS, 9 2 LOMBARD & 6 WATER-ST., of Tobaceo ulrable f o r 1 home tra.de, q lJ I No .. 207 Washington .. street, II. F. P'""''" W G )( DETROIT MICH. )1. D. SAVW' a :Baltimore, Md. a AIL. C.HRISTIAfe A lhnufMturet'll o r PuJttUM Riid ol.he r DVFFALO. N.Y. f.Fo"""'G H. BOLENIUS, G. W. GAIL &AX, ChNEVJN.,& MILLS .... w ... ,... .....,.,..._ LEAF ... TOBACCO, s .. a! 1 r F.C.W.GEYER& SON, Manufactured Tobacco and SB[ars. Tobacco Manufacturers! rr Jr.lll Jr.l 1/liJf.'IDdll!lfl, '1110, 202 W, PRATTST., AND ll.!l!J.IIl.ll: l!.\lliJJ>.I\l,IIJ'I.l\lll llll l!Jlr\lllll "' 1m rte f d D 1 193 a.nd 195 Jefferson-avenue, 3., ond 349 MainoO.eo t 61 Baltimore. po "0 n ""'" Clgaro, B U F FALo, N.Y. Pipes, Snufr .. boxes, etc., (OOttNtnt u'n &'I'Ri.n,) D ET.DOIT, MICH. BECKER & BROS., NO. 28 BARRE-STREET, DETR OIT P LUG TOBACCO MANUFA C TORY. Wbolei&le DeaJtn ln all kind a o f ADAMS&. CO .. IUcc;lililiOq l\1 JAMES ADAMS> & CO., JEJ.NUJ'J.CI'IJ&IU!S .I liD DIULI:KS Ut JOSEPH BARTON & CO., Wholeule Deale ra in --DEPOT-with OJ.tt., Ax A Kucm.o, Nos 1'13 &ad 175 Water-etreet, N e w -Yoz:lr:. 11-18 ... THOMAS K BOGGS, """"'"'""' .. "" ... o Seed L eaf, and Spanish Tobacco, Ci[ars, PluOJ Twi3t SNUFF, cuT AND PLU G TOJIACOO, ETC, LEAF TOBACCO, 94 Lombard Street, (near Light,) BALTIMORE. Cor.Siao tly O'Q hull a. l arp q aanUiy o f Collii8Cik nt. and Ha 'f"&Da. Tobaceoa., 81 JOSEPH SCHROEDER, Jobber aDd Wboiflaall Dealer 1n ltli JOSEPH BARTON, Syracuse, N Y Tobacco. 317 & 319 DETROIT. "U. S T O BA.COO WORKS." B.& D. BENRIMO, 1 2 4 W a t erS!., N o w-York. ll. C. Guuru!OI. J I I JOllNSOJI', Cooper Tobacco touNiiV.ICT unn Of GR.A.FFLIN & Fine cut Chewing and Smoking Fillecut smoking G. B. LICHTENBERG l'f, Leaf, Manufactured \!J G. A. GREENLY & CO. 111Aftt'7J.C1'0REB8 07 Plain and Fancy Smoking TOBACCO, Nos. 2 5 & 27 North Twentieth str oet OFFIC E, 41 NortA lYaUr8tred, W-l lti PHILADBLPHLL THOMAS HARE WROU8.11 .JI D L U:.J:'R Ill! .ALL lUI/DIS 0 7 FOREIGN A N D DOMESTIC leaf and Manufactured .T08..ACCO, SNUFF, SEGARS, ETC., Jr01. t74 ud 60S If. Second-at., 1113 ull 166 llfoble st., NO. 207 81 EXC.HANGE PLAC.E l 'hir d "-' Ea&t of &ut/1 St., tr' D epot for H. WilkenB & : Co. tBaltimore Smoking Tob&eco. WOLTJEN BROTHERS, tKkft:a3 OJ' ALL IU!III>8 OF CLA Y P IPES A N D S EGAR !!, AU\0 WIIOLRS U .J: DII:.4. L E>t:f J!t Leaf and Manufacture d Tob...,co etc. NOK'I'H TIIIltDS"r. R ai.t111a R11e (62-51)' Philadelphia. B.tlLTIMOBE. Lea.f Tob aooo received on Oommi11ion. H LOtml Cli.ESU. J'lllllUICII: W ILII:DIS., LOUIS GIESKE & CO., J.lfD DU. LDB IN i@l lifo. 121 West Lombard Stnet, BALTIKORE. B. WILKE.NS &. CO., IONUIENUL CITY TOBACCO WORKS NO. 181 WEST PRATT-S'TREET. BALTIIIIORE, MD., of a ll kU. d .. o f & dfhtwin.!) l m port.en o f Oigan and Leaf Tobacco, and othe r Smokers' Articles. D epot with .r-ohn 'l'. Har r iR. 0 9 WaterBt Depot alaoat lD. L Witthaua' e c orner F r o n t and Race, Philadelphia. TOBACCOS, 'l:l' rn <0 9 .t:n MAStJr.40TUBF..Il 01' TDII {li.LII:Bn'.I.TED nTIJ.!;l! "MORNING GLORIE" J'IJIE CUT ..r.LO DETR OIT, lf!C:S:. P. 0., JJ..t rTO.N, 0. So l e mllnuracta!cn of tire cel ebra t e d bn.nd Nala4 I. RUSENFIELD & BROS., M EMPHI. S TOBACCO EMPORQIM. TOBACCONISTS, E ACKERMANN n n d S9 Jeffe r son .. ave., D ctrolt, c nA.S. o. MENOEL AOO OF TDS "t "ST.i).R OF D E T ROIT" FINE CU'J.' TOJ3ACCo. .All onlt:'ra abrOatl c.reWU 7 euculed at !.he mallur actu.riug prlc ell. WUOLJI8 LS DJIJ.U II IK Lear, lanufactnred, and Fine-Cut Tobacee, CIGARS, PIPES, eto ., eto., 250 UOIIT-STB.EET, MEM PHIS TENN. .,_, .. Bucee.on to NO C K WICK S & cO. 1 Tobacco ana Collon racfors,) B A GGING AND Jj>OP]l) U .i.nd all 1l:lad1 o f Manufd.et.nred TobRe.;: Co t ldb. Y a nu, ek. for &he ce1e brakd bf8.11d& o'l Smok.l ,8 T o b&OCO: Lon& Je.ck, G olde n Leaf, CheroKee Golden Shower. Ros-e I Btltl', otc:;c t lfo. 1 .02 XAII-STB.EE T between 3d a u_!. 4th, LOUISVILLE, K Y v u. S BONDED WAR EHOU SE. 5th DISTRICT, KENTUCK Y FRANCKE & ELLER, T OD.

printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.