The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
C. Pfirshing, publisher
Publication Date:
Frequency:
weekly
Language:
English
Physical Description:
1 online resource (4 pages)

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Notes

General Note:
The largest special trade paper in the world.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00116 ( USFLDC DOI )
t29.116 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

.... Ixt2.1 k Donuilnr.-126 Wllot.er. A. li. & Co l 00 ll'rout. 1 Colle],, 1. u.,16i Ck>lL, J. JJ.1 lGG l:'e&JI. & (;o,, 40 Water. Ooolo: .1: .UoLiu,on, 100 B a r cla y, Oruw luru, L. .'II,, & ()o.,I-.n and 128 .rronl;. D.:IJr .. tlolt:h.tr It Jl'o.>Ot"', 9.J. Bev.kwan. 1Jel.u, J vlm L., 'io W11t,.c:r. lluhuu, CM.nolll;. Co. lUt !!'.a., UU CedJir. LIULit.tJI, YIWIIcrvoort. .tOo., 87 Water. Clnu .. JS, .t Son. l'ZO Wakr. Fa\Q..oau .t 1U 72 Broa.t.l, F & Oo., !'earl !t'1clt1Lug, UW)'Ull & oo., 119 }o'hl.tuw .t l:o., J'ust.:r, Copelaul.l .t Co. a9 Wate r UiO W ater and Hit BowerJ, Gtel:'u.ll.elo, r. 611Sea.vCJ', Guuther, 1 ... W, .t Co.,HO Pearl [i Gll,LL'ie k lA!., Front.. l;. llllrrla, J. 'l'. & CU., 80 J'tont. A Co., OS Front.. llea.ltl t !U.Jlttr 11U Wat.er. ki, llJllman, 6. W .\Co., 108 Front. llhllcilnonl, L. & Oo.,Hu Pearl and 106 Water. lldudr.en, \7, .t t"!ilmore, l l O llr.adW&f. uuno.v, ttO Water, Jiell), lWoen 4 Co., 84.Bea.ver. w )ir.;nu:.Jtocrg k Co. 100 1)ea.rl, l .eUt: L'IBIW Uro1,,159 Water. Ltvlll, Ill. H., ll)l! harl. Lev,y &. 11:J Water. Lluuht.hu .llroll, k Co., DO W11.ter. L rUI&rd, .t H., 16 Olla.mberl!' llucy''-' Joslah So1111, I S!J and MaLtland H.. L, .t. Co., 1 Hanover ftt l111.rcll l rlce k Oo,, 91 Water. )hl tr, & Son1 U2 Wat e r. .. lla.>o, J. u. 1>'.,100 Wawr. )le!.:dll, Will., 61 BoWt!r,y, tltnl!!el. lll.IM. 0., M Cedar, A. 1'., 1:11,; Ner. H & Co., 161 and 163 Malden lane, Murl& U M 99S O&naL 13he4Ciber g Al.115 Oedo.r, UIPOR'l'J\S AND DIALSRSo ., & llaonsm HO W a\er. l'ortltr, W'. ll., 143 Watt!r. Bauunetddn (), 14 Wllllam. J'acoo y1 &, 194 Purl. N. It; ll!'O-, lTI3N Watel'. Latorrr-. H. b.1 lSi l'earl. l:rOI.Ileu, 3,1 and 84,\i BoTerJ. Lor11lar d. 1'. &: G.,lti k Co. lfJI Greenwich. '()awo&n., Alva_166 Water .Uoeen w n\d, l'l & Dro,t.146 W ater. A: Co., 19 Dey. T&(, Ol.ll&. Jtl., .1$4 Front. J.U.NUJ'J.CTUitiR Oi' BNUI'i', Lorutud, P .t G., 16 Cbamberl.( .t: Co,, 2H5 auu. 217 G.and. IliiiPORTjBB OJ' PI?ZEI, ftCI. Bolken .l. 67 MAlde n lane. Boursvtrno n w. & Sora,_ 61 Naa s au, D't!tuu lh 1\ llllam k Oo .. and 80 ldberty. &r; Co M Mlden Lane, Knng, & Co .. 9a WilliaDL LoLlli&fd P .t G., 16 Chsmbe,., Rl..e l: lliyer, t9 'Uw.uy, Oarl, 20 Liberty, lliPOR.TERS OJ CLA.Y PJi'ES, Batjer, R. A: Brotber.t 61 Water. 8er'lflD&nU, J H,, .t vo., 122 Front. NA.NUI'ACriTRER S Oi' Ki:ERs'CHU.ul GOODS. Pollat..nd Boll, 27 Johu and 6W Broadway. CHA.RCO.AL PIUS. Jllndt", J)lllke Co., '11 Puarl Ull'OB.T XBS OJ' H.l V .llU ClQA.U, L. lt & Co., U S Pcul. l,!cltroeder &; .Boo.J 178 Watel'. LICORIUE PJ.Sl'J: DJ.LU8, :Du VIv ier &: Co., 9 \Vblt.eh.all .Pnulcla, A. P hl2 P t!!al. Gom4, \fallla & Oo., 29 .t 818outh William. Grunearl. 'Kremdberg & Co. 160 )1(8116op, H. & uh ehuet .t C o. 2:li North Wllllara. SldelAI, Obu. & Co., 2B PiaU. J:S;.U:tiTLt..L Olt.S. ScbielrtUn, W 11. & Co., ljO PATES'l' TOBA.COO Ktirf)'S. A.:l:e a.no.l Iron Oo., 09 Marny. AND TOUAOOO BOTTLJ:B, Leftrett, J. S. .t. Co., 6\l Murray. TOBACCO BA.O ll.lCUlNJ:. Bowe M aelllne Oo., G!Jfl Broadway. A.LLEGIIENY OITJl, P.A.. JeaklnJon, R. Ill; W., 6 Pedera.l. D.&.L'I'I:IU:ORE. TOBJ.(JOO W A.RXBOUSU. Bord, W A. I Oo., 83 !!oul.h. Braun a 1!' L. AI: Co. ll Cnea.palae. De Charles D. & Oo 8 1 Bou\h Gay, Glulre, .L. & Co.;I21 W, Lombnrd. eun\her, L. W., v Lombard. Paul, Will., 4r.l We 1t B!\!Umo,._ Relnha td' & 19 CHrman. liA.liUIACTUREJ\8J XTO, F. W. & Co., lSO North. Bee ker k J:lrOfl., 94 Lorubaro.l. Holenha, G. IL, 2051 West Prat.t.. Felgr;cr, 1!', W ., 90 a'nd 92 South Charles. G sn, {i. W. & Ax, 28 Parlett., B. F &: Co., 112 Lombard. Schro eder, Joa., S l Place. War.ue, G. s. & Co., 21 Calvert. Wllll:ec a & ()o 1 S 1 West.l'ratt.. BOSTON. JU.MUJ'ACTURJ:RS1 lt'(l, B&rney, 0. 1'.,16 Occtral Wh ad. Brack ell, i '. B .1: Oo., H .Vf!DI.:rD.I Wharf. Brown, D. S. & Oo., 81 and 83 Broad. Ecklq, A. A., 12 Centl'a l Wharf. rtaher l Co .. 23 Central Wh&rl. A, R.,86 Central, BROOKLYN, N. !tl.L."''UY ACTUJUllS, Adami, J. L., 141i Degraw. Bramm, John, 28 A.t.l:wtlc. Bucb!I.Ilan k Ly&ll. Hu.e, W. W., Pioneer Tobacco Factory, B9X lf.ANUYA.CTUli.XRI. t!obearmnn Brothers, 8 to 1 3 Sedgwick. D"VFF&.LO, N.Y. Adama l Oo., 201 Wublngto o Ge)'er, 1'. 0. W,!: Son, IW1 and 1\laln. CJDICJ"'GO, Adams, Gibbs .tOo. 109 South Water. l'l'allken,hal. E.&: Co., 1::.7 Water. Lorillard'a Wtewn Depot, 86 South Water. )lurrayl: M aso n, 22 aDd: 2:1 !llehlgt.n An. l!tepbens flll, S., 18 Dearborn Vw H orn, G. &: Oo., H Sotnh Water. Ym Bore, Wm. M. ACo U SouUI. Water. BTJ:I'iCIL J:NORA n:RS J)e Barry, J. J.,4811'ltll.on, )iii.Qday, N. 1 62 Vetey, r r ., 0 rgan of the Tobaceol 'Trade of United taies. The I( .. I' Largest Speoi.a.1 'in.. the CJIN CJINN. TI, 'l'OMAOOO W .'-U80UB18. I Jodm.ano, Ol..w-lea1 CiT-U Water. Braabears .t Son, 46 WalnuL Duddy, J. vtue: Frtn[ant, P. '1: co., 88 Walnut. """' aOimOo.. illliooood. llorrl1 &: 160; 11}2;, aud 1M: l'ron\. & llrvt11er, 14 West Pronl Wohb.lngt.on, Power ol: Oo. A.lifVP.oLCI'UR.R8 1 .A.JfD DE.&.LKltll Be&d.m, B'e:nt.Y ,1; Bro., 161, 168, &nd 1M Pearl, 1\I'Jtn... DiU k Go., 8'l We&t. Second. l'raak, 0.. and L. n. .t Co.J.. 45 East. fttN 4t llaln. Johnson, J. T, .t Bon, 39 .ttaoe. Krohn, J'eiu ,a; .00., M l!'ourth. 8. .l Co., '16 Malo. Brotlw.ra .l. Co., 2.1 Purl, llall&y lron'Newtmrgll, L,, M walnu\. ScDulte A: .Bagl e y i:K.WeKSeeond8penee Brothel11! Co., 62 J:ilu' Thlrd. Thornton, Pott.er !: Oo., lS Hammond. lNSURANCX COMPANIIS. l Tobacco Flre and Marine In1. Oo., cor. l'ruct .1: Vlue, OLBVBL&ND, 0. PAUNT ST.)1 TOBACCO Dana, Holden, L. E. OOVINGTOlf, K.Y. Guland, EJ. Jr., MoolclarTob.Fact.or,-,Greeua.p-et. SuWV1W, J T l Dro .,Keoton Tob, W&rehouse, &recoup D&NBIJRY, r.on An. Wellendorf, li' Brulh. E.&.ST J:IA.KTPOH, OONlf. Chapman, R. A. Signor, J AOo. F A.BMVILLB, VA.. TOBACCO li4Ji'UUOTURIK8. Read .l HA.D.RISDIJRG, PA... IIerman, J. 0., 22 North Third IIA.KTPOR.D, CONN. IIU.NUI'AOTIJRI:Rfl 4ND DU.Lt:RI. Bamas, GCI) .H 2BS Staie. t.uroluuu, J. D. & Co., 71 & 19 .bylum. llau HroUlen, 2Bi MIILn, King, 0 'I.V,,lM. State. Oumllll, L, 212 Sc.aw. Pease, &: Z.. K., 222-224 Sl.aill, 8a.lomon. .l Ue Leeu\f. 6 A.a.> lum Seymour, D. M., lb9 &161 Couunerce. 8lnon .1: lfa,bi.w&.y, l&l Ma.ln. Wilcox, lL .B.1 169 Front. Woodrutr, JO&"ph S. 233 Btat.e. HA V A.N A., (JlJ DA.. HeJmanu, u & Oo., 40 San Lmac lo KA.NS.t..S (J,-rY, MO. C401;,..ell, Tripp 1: Co., MUn-1t., bet. &bud &h. J..OIJISVILLE, K.Y. rlru:er, J .1: Rros 18 T hird, I'N.ncll:e & Eller:, Uatn. Helnaohn .._ Hove1. Hoyt. Flagg .t. Co.,lOT acd 109 Seco!ld. Leopold, 'L II Co. Peynadad, Campbell, Lane .t Co., Broad. LA, Howard, PreS ton! .1: Barreu. Lb:btenakln, Bro.. t Co., 7t Gravler. ODA.H.&., NEB. Bemb & A.bboU.. J!,utpben, D .t D. 0., Ji'aTnbam-at.. P.K;rEBSBUBG, YA.. Dr&Dcb, Thoa. .t Bona. rtlber, Jame11 Jr. KcUwainfl, J. 1., 1'9 Sye&m.ore, Otboro, Patt.enon 4 Co., 108 SycaDJore. Pceble1 & Oo. S.rcamore. Kowl eU ,1; t'annor 94 8Jcamore, Vuabl[e. J. E.. & SIron J"r9n\, Srcamora. 'Venabfe, S. W., nli Bycaruore. Yo!ID&, R. A & Bro f. Iron1 ,.ont;, Sreamore. PHILA.DIILPHI"' Arms1l'Ong, A. 4 R., 5180Qtb Front. Boyd, J'oultef&Y .t Oo. 61 N-lrth Third. llremer. L. & !:!on.&, No.rU1 Tb1rd 'B'ucl.nor, Mc08mro.on & Co 87 Nort.h Water. Jlnt@WI I Bro., 44-Suutb Delaare Ave Co\111.MJL .1roodtta.rd a Oo.,f.l Norlh Wat.er. Doban ..l 'l'IU 2g ?o.'drlh Wat.:r. DoaglaM, Jobn, 18 Nonh 8ht.h. Mcl>otreU A: Du.ncarr, 89 Noo&h WatAr. Moore, 8. ol J., 107 North Wat.er. Sank, J. Rinaldo &: Oo., 81 North W&ler. TeUu, A..nat.ban.t"Co.,H'l Notih ThiN, 'Vetterlelo l Oo 111 Arch. Wut.mau, Mlcb., 105 Nortb Wat.er. JUXUrA.CTURIRS1 Di.A.LOS. 1:'1'0, Daley, James, cor. Tblrd .1:: Race. IPrechle, A. lll .tOo., 70 Nottld3ecl') nll. GreenJ.J, G. A & Oo., 'Ml Norlh '!.reotleth. Hare, 'thomaa.. 4.14 and M8 NorU\ Second. llare &Let d o m, TiS Nori.h Second. Bmb.h Bro,fl.era, 121 North Th1rd. Tl.ylor. J K.1 386 lh.r!Let.. Van Schafck, B. A., Iff t\Outh l'ront. W1Wtau1, E. L., 007 Race. Illl"()B.l'ERS 01' CLAY Pll'ES. WMUen Brothel11, Z21 North Third. MJ.N'OFA.O'lURERS OP P.&.T&Nr l"JPES. iaarbacb 4 Schwarz:. A.!iUJ'A 'ClTUB.l:RS OJ' SCOl'Cfll BNUI'J', XalplJ. A. Oo., lOG Arch. PITT8D1JRO, P A... Blnmen!cheln. Geo., Seven th. Beyl, Hart., 888 Liberty. Megraw-, E. I Co.! 81 81.. Cilili. Taylor, J, W t2 .Peon. PROVIDENCE. R. I. Kln.gtley, L. !: Co., 9 Westmlnater, RICHMOND, VA.. Obrbtian, Lea & Co., 68 Mai'n, Dibrell, R. Jl. George, J. PlUI.eld, Cary.ftreel lbrdrovfl, Tbos 1. Harve11 .t Wllll'UDa. !lart.lu, W. K. & Co. AIIJliJ I Bhoe koe Slip. Neudeeter Broa corner 26th aad Ma.ln, Norfleet, N. M eag St. R.app, 8. & Co., 14th and 10th, Read, N, 0,, 4 Commercial llloeL BOODErrEa., N. T. Sosg* Kimball, .W.MaJD, Whalen, R. I T;, 181. &ate. BPRINGPIBLD. M&SS. BmU.b, H k Co Hampden. 8T. LOlJIS, MO. }Jenrlmo1 I CO., 1' bth Main. Boo"', 1!. B., US .North Second, Ca.tlln, D., l&S N Orth Clark I 118 Waahin&ton aVeDue. 0 .t .& Co.1 120 Nortb Second. Palk, N M North l!econd, :rtl&dman, M .t 0.1 S:S North 8eeoua, Oril"old, Orie & Co.1 612 North Fourt.b. BaTOn i: 'BcU1, 115 No..-th Secoua. Neudeoll:er A Bro., 100 Nor\h Ot&e .t llorm11.11n, tlS North !l'hlrd. SYOA.CVS.B, N. Y. Bart.on, Jo1. &: Oo. GUTHRIE & CQ., 225 Frout-atre&t. .. '1. Commission Merchants TOBACCO PRESSERS. ta.t Tobaceo pTe!sed In bale f o r the fl'et Iodlt-1, Mezlcan, Cen\rU, American, and other m!U"kei& TOBACCO :P.A.CXED IN HOQSRE.A.DB. CHARLES ;.c. MENCEL, Leaf arrd Manu{acture-d J 9bacco .. ..... 4>-91 56 JOS. J. A,LMIRALL, tfommiasi D lrahant, JlttiPOR'I'&Il UrD nJ..Idl:li IH HAVANA And Cigar Rlbbor:all of every SO Oedarlreet, Ne"W"York, OATMAN, Successor to OATMAN & REID, IliJ"'a'I'Ell. or HAVANA DOMESTIC Leaf Tobacco, 166 Water-Sreet. NEW-YORK. SAWYER, WALLACE & CO., MerahaDu, No. 4 7 Broad Street, NEW YORK. -... ..-..-._ ---DU BOIS, VANDERVOORT & CO., 'OUUllb!liOt{ Leaf and Manufactured Tobacco 37 Water Street, Du. Bois, } looopb D. Vandmoo..l, .., ... W ynnr Oar!M A. Buller. 14 tfl .; 8. ll. PJ.Ulila. J. lr, GUY. BLAKEMORE, PARKER & GRAY, Suceeuots to lUOON CLA"RDY A; CO., 181 PEARLSTREET, NEW-YORK, Vtolmct.o-and ... GENERAL Commission Merohant13. TH. H. YETTERLEIN & SONS, .. 121 WATER-STREET, VETTERLEIN & co., 111 ARCH-STREET, PHILADELPHIA. BONDED W" AREHOUSE, (l'lRST DISTRJC'l'. A. STEIN & CO., Co=ission .UO> DIU.LDS Ul .A.LL OJ' LEAF TOBACCO, 197 Duane-street, Jillew .. York, ..._ B, W .4.SURMA.l(o manufa.otll!ers particularly favored. H. !IESSENGER & CO., nuoa7DI .uro a.&.t.nt m FOREfGM & DOMESTIC TOBACCO, ... LICORICE. 181 ll 183 llAIDEII-L.AliE ll, Y, THAYER BROTHERS, TOBACCO AND GENERAL Commission Merchants, 44 "WATER-STREET, NEW-YORK, WM. AGNEW & SONS, To!Jacco and Commission Merchants, 284 and 286 Front Strt>tet,. NEJr-rORK, 1UH Olf 8J.LJ: A.LI. DUC.Bil"''IONI!I OJ' Lt&f Tobacco .for Export and Home Use. LooC Tobocoo baled in ony packago by hydrau. lie pl"'M i:>r export. U-l'ii CHAS. B. FALLENSTEm &, SON, TOBACCO AND Commission Mcl'chants, 170 WATERST., N .Y. CHAS. F. TAG, WILLIAM M. PRICE & CO., IMPORTER OF SPANISH, (8ueoo..,nto DJ.VID O'NEILL 000.,) IDnhacc.n, NO. 184 F:RONT-STli.EET, 119 NEW-YOBX. NEW-YO HEALD & MILLER, TOBACCO .. Bonded Warehouoo, 32d Diatrlot, NO, 1'16 WATERST., NEW"-YORK. I. B. COHEN, Commission NO. 187 WATER-,!ITREET, NlW'fORL FIElDING, GWYNN & CO ll9 Pearl 1St .' RanoveriSquare, New-York, N. GWYNN & CO., Louisv:llle, Ky Tobacco and Cotton Factors _...,_ Geaeral Men:lluts. ll0-1ti, WM,)l P:a.I0 1 r .L'J.uu. 14-89 .; HAVANA LEAF TOBACCO, Fillers and Wrappers, .,.. HAVANA SEGARS, FOR SALE, IN BOND OR DUTY PAIDt IN LOTS TO SUIT PURCHA..SltRS, BY ROBERT E. KELLY & CO .. 34 BEAVER-STREET. .lDOLP'II 8TBOill'l. STROHN & REITZENSTEIN, (!!;ommitl!liou .lL80 DULEES Ill DOMESTIC .LXD l:.PORnd o:r FOREIGN TOBACCO, '11 164 WATEJl..BT ... N.Y. W:os:u OnD:oat. New-YOl'k, M.U 0TrL"OR&, Loub!vUle, KJ, OTTINGER & BROTHER, KENTUCKY -Tobacco Commissson Mcrch!lllts, 133 WaterStreet, CornerofPine, NEWYOR.K. lJ.aYe eon.tant,ly on band llft &UOJ'tmen\ of grades pt: Toba.ooo for .EJ:port aod Home ,.. 12t-1MI ESTABLISHED'IN t836. United States Revenue Bonded Warehouse, Thirty-, second Collection CONNOLLY & qo. COMMISSION MER.CHA;N.TS AND AGENTS FOR 'fBI: SALE Oli' .. MANUFACTURF..D TOBACCO; : 5 ..t.'I'ERS'I'BEET, Would &..u the att.enhon ort.be Trade to the ronowlDg Oelebrattd BruWL of VIRGINIA TOBACCO Jas. Thomas Jr.'s ElDorado, Jewel of Ophir, Spicer's Cream of Virffinla, Louis D Or, Cilliam's Wine Sap, Callego, Diadem, Virgin, Old Diltie, Peerless, Colden Seal, Royster's Queen of Hearts; is, Briton's Emblem, t, Cllman A Mallory, John K. Childrey, J. B. Pace A Co., Harris A Pendleton, Crant A Wil lam&, T. C. Wlfliams 4 Ce., E. L. Stanley A C ., C. W. Spicer, W. R. Johnson A Co., Creaner A Winne, McEnnery A Donald, [7r;_U7] Joe. Taylor, A. W. Taylor, And others, ROBERT S. BOWNE,, ceo Commission Mercha t, 7 Burling Slip, New-York, Agent for the following Brands of TOBACCO: MANUFACTURED. I "v,r.r. OChoKlc Just the Thing (Pocket Pieces ) e w D. C. Mayo's Navy. "Pioneer of the Old Dominioll." ll.ewa.rd of IndUlltry. Oronoko. H. P. Clinton's Extra Sweet Pounds. Just the Thing. CIH Ot NfW-mRK SHO-LfAF TOBACCO INSPfCTION. --:o:-TOBACCO .INSPECTED OR SAMPLED C+:rt.IB g iYen tor every cue, aud delivered, cue by cue, u to nuwbr (}f c+:rt16cate. Storage and Labor the lowe&! Rate&, No Cotton Stored with Tobacco, N B.-1 oU:J in otoJ&. wtore1. F. C. LINDE, WAREHOUSES: Nos, 74, 76,..and 78 Greenwich-at. OFFICE, 76 HERMANN BATJER : & BRO., dOHMISSION MERCHAN'l'B AND IMPORTERS OF CLAY piP ES, 61 WATER-STREET, NEW-YORKt N!UDICHlEI i. COct, TOB_ACCO COM}llSSION MERCHANTS, No. 162 WATERSTREET, NEW-YORK, 80LE li'OD. NEUDECKER BROS., RICHMOND, VA. H SCHUBART. II. AND OTHER WELLKNOWN BRANDS. II. FRIEDMAN. SCIIUDABT co., Merbhan.b,; J.LSO IMPORTERS OF' A.ND DEALERS IN ALL KINDS OF LEAF T 0 B A C C 0, NO. 146 WATER-STREET, NEAR NEWYORK. E. FRANKENTiiAL & co., DEALERS IN ALL KINDS OF Pln[ Domestic and Imported Sugars, and Smotcrs' A 'rtic\CS Generally, 157 souia wartn stasar, CHICAGO. PETER S. MARCH. WM. H. PRICE. EDWIN P. MARCH.., MARCH, PRIClE & COct, J COMMISSION MERCHANTS, 91 "Water Street, NEW-YORK. BRYAN. URA.S. !'. TAO'. 'DIOKSON G. WAftS, WATTS & CO., BRYAN, Tobacco and Cotton Factors, -ANDGENERAL COMMISSION MERCHANTS, NO. 43 BROAJ).gTRRET, NEW-YORK. M. & J. SCHOTTENFELS, TOBACCO 'Commission Merchants, No. 158 Woter Street, New-York, Agents for the 1ale of the following Well-Known. and Celebrated Dl11Dls of VIRGINIA TOBACCO, Virginia State, Globe, Continental, Metropolis, Etc., Etc ,A. litO, all klnd ot TC>JA.A.OCO. 149 Water-atreet, near Mllclon-llo118, P, FRINGANT & CO., 33' Willput-at.. Clnolnnatl, ROBINSON & BULKJ:ii & MOORE, 172 w I New-York. Tobacco Ke'rclianta, Man.ufaoturera of th6 f'ollo"Win.a _,-q ToBAcuco, ... BOIII11'80lr & Hl!ABII'I l'liEIIIIUK 9 l:lfCH1 lOri: Pji:ESSED, l!RIGHT. Jlb!II118011 & PREIIIIUIII liAVY, poundJ and half poundt. -Ota.P:O a.ud Apricot, lt lb!.JSailor a Delight, llavy, Ptl!Lrl lt pounds. poolli'<''" 0 ]J', C, BAKER, SON & CO,, B. & D. BENRI,, Tobaoco and Ootton Factors, 3J..RII.OIV BI':KllUIO. @:o-mmi!ltlicu !U.trthant!l, 1 .urn ... .......... ..,.L ..... .. CommisSion Merchants, LEAF TOBACC.O, No. 142 Pearr...,treet, WATER-STREET,. NEW-Yll.II.K, U......O.Bnu, NEW-YORK, Due o n ute all ldncl1 of LEAF 'tODAQCO for E.XrOR'I, JID'flll' Jl. B_j.DRt Bun .tOo., UJd nm.IE USE. ... 62-100 New-Tort. (U-61) 01tJclnnaU. .J. B. COLT, 168 Pearlstreet, NewYork, LEAF TOBACCO llopn Ill boud aud paid. 1 GO-iD JOHN L. DEEN, LEAF 'TOBACCO, 78 Water-st., New-York. CONNEOTICU':E SUD-LEAE oC mt"own packlng. da:v. eeptembe.r 2d, 1867. JOHN T. HARRIS & CO., M. R. PEARSALL, Importer and Commiufon ltercbant of HAVANA SEGARS I t...:.A,ND..! LEAF TOBAc'COl TOBACCO. Commiss4>n Merohants, 80 NEW-YORK. Bonded Wa.rehoue TbiJ1t-JeeOQd DIHrlcc.. 1 lio. 23 South Willia.m Street, P. 8. J.a. It J., .. _fl0s..t!ITO," (1,27-1'18) ; G. REISMANN & CO .. PA'i.MER (J)I)Ull!'illl!WU """""""'" BlllT!j:, PALJQ:R & co., .llfD DULD.IIlt .iLL DKDS OP LEAF 179 l'<:ARLSTll.EtT, .&t wHA Plrl dhd OMir .,,.ed1, CUSTJ.\0 adslUNN i .U.U:.L'I'DIUt aJ:IS ... ..,., f N ewe-York. BDII.llll COUtO, -.' J. H. BERGMANN & GO., "'oro.m"""'"o'"' ""e.'C'e\\.u."'\;&, Scotch, German, and Dnteh, Y I !PBS. Foreicn aa.d I>omeatlo Leaf' Tobacco, .A.J.o, ImpOrt.en &114 ot 8ECAR8, Jl'o. lllll Front..treot, E:l:. Noaro.'f. T-o8. J SJ...&.UCI\'TU. B H. 1t' JIDmt. fiORTON, SLAUGHTER & CO.; Tobacco &i Cptton l'!litrrmd l,tmgmtts, NO. 40 BROAD-STREET, llliWT ..._ TANNAHILL, MoiL W "AINE & Qo., GJ!:NERAL l 'l Commission Merchants For tile Sale et Pro4uet& .iND PUB.CHA..8B O:r lrlllROHA1p>Jtfl GZN'IULLY1 No. lSO Pea.rl-atreet ........ lfBW-YOBE. M.urtJ' T.u-....Bn.L, ofPet.enbarr,'TL llolLW'A.ID .l 0..1 18-60 of Va. J.JID 1088&118 OJ' TOBACCO, Water .. st., New .. York. &.. f.ol.UpL iJ ... f!IJOYJLL& Oo 8 Dp.neottcut eed-lelf. Wrapper or our awt: 11 J)&Cll:tn:a B. D. Ou:a. R. H O:BER & CO., ..., (BuecttiOrtto OBI:R, NANSOY A-CO.,) .. _..o. 43 Broad Street, NEWYOBX, 1Jb8la.l made on Conslgumeata to ourselves or 1 in VmGINIA TOBACCO WORKS -:o: -L. H-EIDELBERGER, \1. II.&.Nl1FJ.Ol'l1JUCB or Plug, Twist, & Fancy Tobacco1 M f I .4liD J.UO Commission Merchant, 111'0, 34.9 PEAD.LBTBEET. .. 11 N evr-Yor.k. A. H. & CO., q. Tobaceo & C'otton Factors; r ; Merchants, N'O. 169 New-York:!, J. K. ().j.Jil)()U), I t'KEll. Dll08T. M. & E SALOMON': 1 J J llD IIIPOllftRS or 1 J B. VETTERLEIN, I :a a v a n. f3eg_ars. IE:A F T!BACCO, Leaf aud Manufactured 122 WATER-ST., NEW-YORK Ooll81gnmenta re.pectJnllr ..... L. E. AliSINCX & CO.; J 148 Pearl-street, N. Y ., \ .j. l MERCHANrJ:'S, ltprtl ad !06-180 ; DE BRAEKELEER & FooTE. Commission Merchants HAVANA SEGARS, WEST INDIA Pli.ODUCE, No. 85 Kaiden-la.ne. New-York. blA.lfUl.l. ULOMOJi 1 'rHE ,; CITY TOBACCO.ACENCY, L Np. 108 Fli.ONT-STli.EET, New-York. "G.' W.,HiliMAN & co., I U'D .lGDTS J"'D. 'l'tm' S.lL. OF lfi.&.NUPA.OT11li.ED TOBA.tJOO, lla:ve alw.,.. 011 .t large of Mapufa.o 1 \Ured Tobac:eo. J'or ule on liberal term1. U, B. Bonded Waiehouae, S2d Diltrict. L. W. Otl!l'l'lfUo Bahlmore, "I. Will, TATOD'IiOI\9\, ,L. W; GUNTHER. & CO., Tobacco and General Commission MERCHANTS, No. Q4 Bo.llD Peul .. t., oor:. of HalwT.OI'&quare, N'ar Pearl. NllJY-YOBJL 88-UG NE'Wp:YoBK,

PAGE 2

obacc RST PAOli SECOND PAGE Ed ori I A AI kc Repo H uses RD PAGJI. T t oc, L T ... t'r900 .... ... .... .. ... 8,0<1 .... \3.'10 .. 6 U9 v .... ..._ "" BOO 00 60 800 "' 8il08 ..... .. _,. ..... .._ --... "' ... oo .. .. UM> '110 ..... or 20 '"" 1000 "' .. ... .. .... ..... gg '3.0 OOf .. .. 9 S.SI "t: ... OliO .. ""' 'f\4 ti ..... ...... ... 0 "" .. ... .,. ..... .... ar,g 0 g 4010 "8610 ... ,li()ll ... .. .. "'' .. 81 """" "' .... ..... .. "' ..... ..... .. .. .. .. ....... ....... .... .. .... .... o ... .. _,. .... 0 400 0 .... .. .. .. .. ... ... Tt ... 1 .. "' ... 0814<0 ''9tl8ro 6 .. ..... .. 0 188 .. .. ... 8""' ... i. 3 0 2ll Ul 0 .... ... .. ... .. 1:60 02 .. TO ""' 54 .,.,. ""' .. ,:,go,: .. ... 20 GQ U 00 "" 000 oo ... <000 ... .. A 0 0 O "tL E A F ROBERT L. MAITLAND & CO Tob co and Cotton Factors, E AL 178 Wi e S 1eet, Ne York, I PORTERS OF AVANA CIGARS A D FINE TOBACCO. A L,o\ G ASSORT ENT OF ABAJO AND ILLE S OF THE BEST QU LITY BOND AND DUTY PAID an d H9 0 0 C B d co COM LEA]l H. W 167 H & COTTON ER TOBACCO C ren nnd Baltic streets, Jlroo lyn HUNT A CO S II g e tor-st. d 16 Oantml T"" l.i.:l A l:i': 0 IQ ) \CCO AV L STO ES t Etc Etc IMPO TE AND SOLE AGE T s FOR THE & BRAND LIQUORICE PASTE C c "'

PAGE 3

.. WIC!ili. MA:-lTfl, D l:lmoking, J:lptinl h, f.t I Rxtra (] Smoking, I lo'r nch, anl othe r :it Jitun.-SuT'o ry, ... ne y sn.oklng, No.1 8ml)\,in,!f, n !!'rd who'st tradu m&J require a Brlgll' TobltCCO, will plelll e fpeclfJ .. Brlgbt" or w t.eiD .. c .. ntlll'J. AI man,y riral 1n!tnuhctunn are e1ri!Uiat.ln,: fal14 wltb. 'l6W' t1'1. briog thf!tuJterpi'ILe iDto clllnpuk, W"e woult1 I"J we ktalld reany aU \lmea to prove all Ula\ we m&J wltll. n., and, rurt!Hr, thfl\ we lo Ink nd to 1\0Jl packlnc mont7 in our Ctnt:'ney 'fobaccf-at \<1-a.t', ttnd11urtbf't notic\.is @\nn; and-.lo a117 wb.o kn Wen dll11ppoinrcd ln notre' tlndlnp; monty, we would'ny, a4 we da11y pack a large qL!Wilty, JOU wult not; expect. to find a .lOU blllln tvery paper bot "'lry, 1ry asln." I e.t.d your attenhon t f engage in the business. Address POST-OFFICE DRAWER 221, 130-l>t Louisville, Kentucky. % .. '" Q THE MACHINE co.'S" Tobacco Bag Machine. TO ANYTHING IN E3 THJI WORLD. ;::: 699 BROADWAY, N. Y. THE HARRIS FINISHING CO.'S Enamel Water-Proof Finish for Show Cards. 011r Flnlh not cnly atrords prot.eetlon water, but It enha.nces the beauty 11nd l'lrumns of'PI8l1l or Colo red Llthognphll by rendering the eolon more lot.ente and the outlines more dUUnct the cnly b eh :lotShow..QarM gives Du:q._bUUy, FJ.neH, a ad Beauty. A Card 'lfll'll mountel'l ts always aoeept&blc, and 1.1 &ll.te of a aood poaltlon In tbe !bow wlndo1t' ; "hereu, a badly mounted, OJ' not mouo1ed: a\ all, flulls oo fMToc, lad 1.'1 got rid of a11oon a'! pou!blo Show -Car ds and Ptctutes Mouoted ur )'J'&llled. ln any 1t,rlo deatr; ON MERCHANTS. HA VAN'A A liD DOMESTIC CIGARS Meersthauw. Fr n c b A G.crm:m Cl:\y Sp:mh.h Ribbon!, and li:n!fO ..... o r 'JD A Large A..sortment Oonstantly on Hand, Meerschaum & Bnarwooll l B Also, Printed to Orde1. p J P E S No .14 e.rl.st. & lOll 22 and 24 NORTH WILLIAM ST., ""'-YORK N:&W-HRK. H. WALL"ENSTEIN, J. ll!MBURGEl:t. J. HAMBURGER & CO., of Meerschaum, Briar1 and Clay Pives, Also All OUter Smokers' .oh11cle, etc. CUTLERY. CARVED SHOW FICURt:S. No. 55 Maiden Lane, NEW-YORK. BROKERS. W. G. ADA.MSr Commission Agent, A.:SO BJI.OS:U Bf & ManufactUred Tobacco, Ll.OOIIICE, TONQUA JlE.UIS, Eto., No. 64 WATER-STREET, WH. G. AD.I.ll8, Newa'f\!)1\k. GOODS FOBW ARDED. J. S. GANS & SON, TOBACCO nnoKans, H ?to 86. w ALL'STR!::E'r. Toritlne BL:i!dir_tg. .. T\: 'If! DAVID O'NEILL & SON, Tobacco Brokers, No. 172 PEARL STREET, Corner or Pine Sb$, DJ.VID O'Ntm.r.. :REWYORK. DAYtn J, O'N1nu.. CHARL'ES F. OSBORNE, TOBACCO BROKER, NO. 15 OLD-SLIP, Weet oorner of Wa.ter-Btreet, U-IOT NEW-YORK. M. RADER & SON, TOBACCO BBOKKRS, '160 Pearl Street, 6'7 MAIDEN LANE, -l'tno N-;E W YQ R K, .. G, RfOKaolf. lU. TD RICE & MAYER, llfPOJtTJC:RS o Meerschaum and Briar Pipes ... SMOKERS' ARTICLES GENERALLY, 59 Llborty St., Newllork. M. Pd:lJer, formul,-'IVilh W:v. Dnum & Cc. CAU UTASSY, l:npc ru:r or all L:Jnd of IIEERSCIIAUM AND BI!IAI Pipes, .An 1 l'm(:lre' Anld(.l O .. nera:ll. I tO ... :Jl'RL.lrr, l:.EW-YORX. 1 '!1\' ';':1 (lfp-o.t:nlr)! NEILSON & GENERAL No. 113 :Pellrlltreet (:S:a.noversquaro). 0'10, WII.LIII!Ii 5l0U<.'IA W. R. FORTIER, HAVANA AND YARA LEAF 'l'OBACCO, ,l 143 Water-street, New-York. All my Tobaooo ia of Ulf OW'Il Mlectlon ud lmporla!lon. Purehuera would do well by g\Ying me a eall, U bf ac do-ing they can buy from fl. rat band, 16-101 N.LACHENBRUCH & ,l)ealen In all klnda of LEAF TOBACCO, ADd llanut'actllren of I 1 ( 1 Water Street, (Up St&n!,) NJ.TliA.lf w.ousn11uca,l N L.i.OSJOI'BR.tJOR f UNKART & CO., Commission Merchants, SEEo:[tiF "fosAccos, 166 Fulton Street, NEWYORK.,_ __ JOSEPH HALl,.8egar a Manufactur er, 76 N. Y:. A :t..&RGE .1SS01tTMElliT. OF CHOICE SEGARS aUDT JIOR IlUIUll,u"r! nEm, ALW AYB Ol'f IIA TIN .B' 0 I L. JOHN _J. CROOKE & CO., TOBACCO FOIL & BOTTlE CAPS JiQ. as cROSBY-STREET, .,_ -"' .....-J BULKLEY'S STEAM DRYER WUI n ka,_ ""nlJ per ctat.. tc manu.rac\urers, and i1rJ wtthcu' ahoril or crlplnf. 11 'f to ta. .. h&.taPI1 and leaf. Oltcular._free. Addre1a 181S-16T ft.. E.' HOLDE If, No. 2 Ca.e's CLEVELAND, OHIO. N. MUNDAY, STENCIL ENGRAVER, f. 82 Vesey Bet.. GfeenwlGh.t: Waihln;\OD Su., JlEWYORK. B11alne,!a llarkiAg Platet aod Ornammobl Desliii!I enI ahortert fOt.lce in the best poulb1c atytc. ltenclllnh, Brwbes, lDd AlJ)babtt.s ccnlt.antly oo hand. o Box Mould BOXES & C.ADDIES Sheannan Brothers, -.... Dtu ums IN' X..TJ'1UBER. UI'D :liJ.l>OA.OTeJ!.Ell: Of ALL lt1N9S .0,1' BOXES AND BOX-SHOOKS, .Put up Shipped for the Southern Mar .. ket. We gin peolat att.ent.lon to the or TOf" B.&(JCO JJOYB!I and 'l'lrtcfl, re mad frcm Uie qua\!tr cr ltlLN-D RIED SYCAlfOil.i, toa,.,.anW hoprloton of tloo Ulublo Saw &cPWtlog Jlllls, No. o 18 llodlfiP'clo-ot.,llrocklyu, lll. Y. [""'S NEW-YORK. ELKINS & HANNAM, ALEXANDER ROSS, IMP.DRTEO AND DOMr"T'"-1 'WM. P. A --..... ManQI'ae\urtr or all gradt1 at CJgars. Olgafl BROKER -fllii,W = and Labelled to crder at.lcwelt In of l'llf:E-CUT .un A.U. K1lilll a. lil, WHOLESALE BATES Tobacco, Snuff, and Segars, Sl' ..... D ., a ... 110-J/'0-.a -=: ...... nt .. lho .......... ,,,.,, w.."' -uD-A V -'1I.AI '1l V IIPOD aolldtad.cm. omoe and sample room!', ; Smoking, uar, and Pill[ Tobacco, 140 Water-street, ': lfo. 80 West Loulai.,treet, :; NJII:W-YORI. r !JIDI.1.114J'OJ,I8, INDIAJIA, No. ao:l'ront St., NEW-YORK. L-___;.:__ __ POBIT.It TQBA.COOS or aH Brand1 ..4J OP UN JON DRPOT. CHARLES H. WIRGMAN, Tobacco Broker, No.6 South_ WHUam-street, New-York. M. STACHELBERG, {,A NOlllli'Dl, LA AROMA, AND LA FE&FEC'fl SEGARS, No. l5 CEDAR-STREET, 1!/liWeVQRK NW-RK and BREMEN :UURSOH!UY: .U.D..BRUR f lifi"B.I.-801. "'OMP A.!if'r. PIPES, Aail Seollt'n' I'U.elel Pa""' Smoken' tongue Protectora, &1 NUUlJ81'RP:'!'0 NawYolll[. 0 :13: :m A. E S Xf J1: lSJ' E. STEAM T BREMENVIA SOlJTRA.lii .. TON. I wcllknowD Uni.jed Sl.ftt, QQm.,. Fktchw-ilrKt1 ) f'cr ln!!Jht and to V. PRIWfi!J Ot>r*:al Ar-ent.. NE'W'-YOB.K; ISA.AO 'I.A.xLOJt, JJroa c\wa;,Ncr-\'ork

PAGE 4

4 J. L. AD A lYI S, BBIGHT. Spona:e Cake. N ature' Own. ... i eptune N &"flY Pounda and Halt Pounda. Neptune Navy Blael DAlUt. Solace, ,. Nan Pounda and Half Pouno.s. Sallora Solace, Si.xea, Jlqaie M.itohell, Quuter Pounds, J. L. Adam a' XXX l2a, Challena:e Tena, Victoria 'l'ena. I'ACTOB.Y-14!i D I&LI. W"l'ni:U'r: llatOJ:L'YJf. OfPlC E ---66 PuRL-t'I'UU, Mzw YOJ.L J W McELROY. Broker, llo Bao_....a.. J. T. HARRIS a. CO,,&ellhtsApnts, 80 J'aoJiT !5Yah'l' NJ lUJ'ORTUtl 01' Leaf Tobacco, No. f8 8u )pule lit., Banaa. Ord e n ret:etved by VIOTOR P Dl G i Naw fBU. 11o: t&l CAMPBL.L.L, LAI'jr; & UO., TOBACCO & SEGAR MANUFACTIIRERS, CALDWELL, NEWJERSEY .. 96 BROAD-STREET, NEW All.](, CS-1'1 .NIIW-JERBEY, W. A. WIIDUfUt.I.IJ D&AL a B B' -P'OBIIIGN and .M:4.NUFAOTUB.il8 of Fine Domestic Cigars. All Kinds or LEAF' TOBAC(\0 CONSI'AISri..Y or/ BaND -374 Bro&d Str.et, lfewark, lf. 1. JOHN BRAMM:,, !wlceuor to BB.&liiDI .tc IIBOTDEHS1 28 Atlantic-at., Brooklyn, Fille-Cnt CbewiD[ and Smow Tobarco, IIBCJAU, "" Ba.porlor Lundyfoot BlluJr. .,._,,. IIIF" T 0 B A C CO A C E-N:--C-Y-.--'1'1 JOHN C HERMAN, {:lacce..or to H erman & H..aJ) Manufacturer of Cigars. J.ND WUOLUJ.l.l: DU.aa a MANUFACTURED TOBACCO, E. \V & QQ., Tobacco Manufacturers, qeaf, Tobacco, & Se[ars UNION FACTORY. 53 and 55 Hand-a t -IAKlfElt. WORKS &nd OFF1CE1 31 St. Clair -t. -QEORGE ,BLUMENSCHEIN, fill$ of ntl :!'tsttiptitru.\1, SMOKING o\ND CHEWING TOBo\CCO, Pouches. eto .l i.atl'e node rA Clr& ahra11 e n band. No. 4 I!EV!NTH-M., PITTSBUR G, P.t. MARTIN HEYL, wdu u c ruu.a: oil' .,. TOBACCO, No. 333 L,IBERTY-STIIEET, Pittsburg, !I'' J. W. TAYLOR, tri'-'OTtit'I'R o r.A.YLo:a s CELEBRATED ,Lr. HgptJ:NNROLL PLUG TOBAOCO, li'l' PINN-STREE'l' Ooll.lt&tll J nn hand a. lure quutlty c r Leal, l'obacoo, I.II d Se gart. HARTFORO ADVERTISEMENTS. L S.ll.OliQJif, o LRll'11'. SALOMON & DE LEEUW, J :t.u.zu IN CO M Cl' J mrf.. BEED-LBAF .&YD U'IJI'A.CIUUBB Dl' CXG-.AR.S. No. 6 AaylUlll.aheet, near Main. IUAU'OAD, OOliB. T.HE rH. H. Vli:'l"liRLBIN. CIIS. A.. IIWUR. TBIO. J VBl'TERLE-IN'. B. 1' VEtTI&i.iii" \VETTERLEIN & co., Philadelphia, Pa., COMMISSION MERCHANTS IN '. Manufactured Tobacco, Domestic and Imported Segars. United Bonded Warehouse C'onsignei_'S their stocks without prepaying the Gov ernment tax. I 1. BlNALDO : S .UiK. "WM H ABBEY JOSEPH 111t00U SANK co ... Tobacco Commission. Merchants, No. 31 N. Waterst. a. No. 30 N. Delawareave., Philadelphia. UNITED ST.ArEE! BONDED VT A.REEI:OUSE. B. A. VAN SCHAICK, LORILtARD'S SNUFF TOBACCO, No. '16 SOUTH P'RONTST., BELOW MARKET, (Formorl.J' at 503 Cbeatnut-Street,) PHILADELPHIA. --o:-Dealer in. S egars Leaf' and Ma.nuf'ttotured Toba cco. J. KINSEY, TAYLOR'S .,..,._,.. .. .r 'WAREHOUSE, No. 336 Market-st., and Nos. 9 and 11 South Fourth-St., PHILADELPHIA. 80L'R AOitNT POR K. C. BARKER'S .A!.MERICAN .) ( .. ,... B A 0 0 0 A F TOBACCO, FIRE, AND MARINE IN8URANCB COMPANY OF CiliiCINlll & TI, OHIO,-omoe ln Oom p &DJ'I buiLding n or t beut oorn e r o f J-ron t and V l n e atreeu. CAPITAL, $200,000 IJIRJS. O T ORS. R.C. BRUOI!l, JOEL BAKER, J A. PRAGUe, J'OHN '11. J'OnNSON, W J(. BATJ:M..lN' J O H N G. O LDE!!i, DEBDDEN, J OH N I ROBB IN@, H E. CARI'ENTER. 0 A M oLA.UGBLIN, JA. M ES 11. O ASE Y Tll. RO t.ER.. W .G. MOUlll, JOIL'i 'r 8UL.t!V.A.N JJ. WO Rt'HlNG'rON. J.un;s $ .U!UEL L YO U.RU:E $6ct'tt.ary. 8. .D. MARKLAND, /JN-ro,.,, J OliN 0 O L DEN Pf'ui Water bet. Vine&WaJnutStreeta, DW..V S.A.LESuAUCTION an .PBlVATEI.at? W VlRGlliU, MI880 [I D. HIEATT, CHAS. BODMANN, ltl Inspector. Proprlotors. ............. 0. G, BRASHEARS & SON, T ooacco Commission U. S. Bonded Warehouse No. I, Cincinnati. ... CASEY, NOONAN &i CO., Commission Merchants Manufacturers' Agents, 25 VINE-STREET J ce. J. NOOK.&.N, l \V, E. T A GIIlt0 f .... OINOINNATI. I. K SJ,.KD. JOHN DUDDY & CO., Commission Merchants J'OR 1'!1111: SJ.U O J' MANUFACTURED TOBACCO, "' No. 41. VINEBTRElilT., ""'I CINCINNATI. HAFER, HOLME S & CO., (Su cccnon t o OEO. flAFER .t OO.J 'rubacco Commission .Merchants, ..&'.() OW:u:RI OJ' U.S. BONDED WAREHOUSE, No. 25 West Second &treot, &t Main and W ulr.'llt, G,Q_ ll.t.I'E fl. ll o l.liiS., l 0 / t b e late flrm of CIBCINlfATl tt ll IIIN .u. f llanoD, WUby &Co, tl-"13 ... Q, .(1.11 1&. 1' P Ull..I.L.Ulf'l' leaf Tobacco Inspection WAREHOUSE Nos.lOO, 102,104 West Front St., CINCINNATI, OHIO. LEAF TOBACCO, J 161, 163, & 165 Pead.-atreet, (OOROB 01' CINCINNATI. ... lll'll. J:O Ol!lt'r, J D DIL.UI.. 0.., POX P. I:IRCBROJ7, EGGERT, DILLS & CO. to WM.. l:QGJlnT, ) D.I.J.L D S llC DOMESTIC AND SPANISH Leaf Tobacco 82 WEST SECOND STREET, J CINCINNATI. of MeeriJ(lha.um and Brie r pi pee. 01( 18. i'k .l.l'(l[, L, Jl', 1'. lf, 0. W ti,J..Blllt"llt>S, .Bl'OB &. (..'o Q.UEEft CITY' TOBACCO WORKS. C. & L. lltl. FRANK & CO., (Sueceno rs to BA.Rllro"EY GREEN & CO.,) lfA'll'tiP4C'I'C"R J!RS OJ' A L L ktliDs 0, & @nharw, N O 49 ::U:AIN STREET, Fadory, Dayt(HI, OMo. OINCINNA.Tl, 9. De p !lt.&-New-Y ork; 27 Nortk Pbl! ad.eJpi J ill 6 Court. Square, .Bo3ton. 2 sl. JOHN T J aitNSON & SON, DUU:R& a tf OHIO, KENTUOKY, IDSSOUIU, & VIRGINIA LSAf TOBACCOSt No. 39 Race-street, C INCI N NA.TI, 0. !' NEWYORK BRANCH." KROHN, FE!SS & CO., lriJ.JIU I .t.C!'UBK.llS O J' SEGARS AND TOBACCO, And l mportel"l d Meerschaum and B r i e r Pipes, A N D ALL SMOKERS' All'UOLES, 53 WEST FOURTH STREET. Cin cinnati O hio. 92-144 J.&.COB WED.. S. LOWENTHAL & CO., : or PLUG TOBACCO AND CIGARS, .A.lfD 'lt'YIO U S U DULU.S l!i CoU.go Bl,oek, lio.llliB. Tbird .. t.,ll&rrllbarg. Pa A,enU r P. W Cdebnte1 Cu'. 01")'. IUitl o&ller 'f.,bace o .. r.toLo Nebruka; J W .t &m, R&. J..oqll, Mo.; a:'tr.lter A H ow, Clr>e!Jtn .. ti. Ohio L TboL 0. u.rua. Uolo D l'aeldc H!Ulro..:J l'le-Y orfl; M. a.ler .t :Joa .New -Yor11:; 0. Wena, Har&lor .. CoiUL; W. 8. So11, Pro"ldoace, B. L i J. A. DtM .tOe., lotBu.; rON ADYEIITISEMEoiTS. A. R. MITCHELL, llEPUT rua P. & G. LORILLARD'S TOBACCOS AND SNUFFS. Imported and Domettio Cig" 35 Central-etreet. H. B. WILCOX, Nos. 169 and 171 Frontst., HAR TFOli.D, Conn. 1 1D. W. KING, AGENT. Seedleaf Tobau ccoj 164 STATE STREET, ,'-.... rd, Conn. H. &..Z. K. PEASE, Dlb.L.III8 flf .BOSTON, MASS. I CONNECTICUT FISHER & CO., mmission Merchants, 23 CENTRAL WHAli.F, J'UIIC'IS Plana,' .K. F1saU:, B01u.CJ: N Fnmn. J OHII H FISMrR 10-2!1 BOSTON, Seed-leaf Tobacco, -and Staf.estreet, B..I...BTFOBl1. -:JONW. _.GEORGE B. BARNES, Connecticut SeedLeaf GEO. T. WATERMAN & CO., t:IOIIIMJSSION liiEMOH.&.KT, .Ali'D Bli(I.U:R nr TOBACCO, NO. 15 CENTRAL WHARr,-cao. T W ... TI Ui tU11' 1 0, a. :RICQAJIDIKIN, BOSTON. GILLETT, JONES (Successors t o ED(:LEY ) lmport.t-1"1 and.,)Ja n u.factu"'-'fl o r SEG-A.Fl.S. an d D e alers la Fordgn a nd Domesti c LEAF TOBACCO, Nos. 15 and 17 Broad-st., r c l Ylf.lIORY mas. '"> PHILADELPHIA. -!liiTllD lUTES BONDRD WAII.EIIOIIB. JOHN DOUGLASS, TOBACCO 'ommill!lhm Green11Jl Street, C ovington, Ky. Gr ee nup-street Coving t on, ry. ESTABLISHED IN 1837. .. --:o:-CHARLES D. DE FORD & CO., 37 SOUTH GAY.-ST., BALTIMORE, COMMISSION MERCHANTS MILLS & RY ANT, Tobacco Brokers & General Commission Merchants, Oftlce in To.bacoo Exohange, Shockoe Slip, iliohmond, Va. Reier by perml8slon t o A'BNER P HARVEY, Prealdent of \he Na llon.al Bl\nlr, R leh m o11.d, Va..; J .UIJC B THOH..l.S, J r. Esq., Rlthmond, V a.; S 0. UO B l NbOO, l'rfllll dent of the Planten' N atloo&l Bao.l!:, Richmond Va. ; )leurs. H. !llE SSESGEU & CO., 1 6 1 and 163 M al d en-lane, N6W"-Y ork; JOHNSON & TUOU PSON ,1M Pea:rl .. t.., Bofion. s. RAPP co., Mnnufacturers o f the following choice and well-known Branda of VIROINIA SMOKINO TOBACCOS : CREEN SCENE, TURK rsH STRAIGHT CUT, LATAKIA, MA YFLO W E R LONC JACK, COtJXTY, VIRGINI4.1PltiDB, SPOJI.T. OR a.NGE !!'LOWER, }', \ C T ORV': Nn. 1 Flff.C'f'Oth .. lltreet. Dlch.mon .. Va. n:J OT .AND rn 1 \.('1 1' \T No. '78 \VI1Jlam. ... 1reet, NewYorlll:. N. M. NORFLEET, N. c. READ, G;;:NERAL Commission Merchant .,ommJWOD Jlerchant, .... m ................. CARY-STREET, B U. 1at.\an.d fi,1gin.!a Rio hl:n. ond. Va. Specla.t att-ention g l ven to the aa.l o r LE:&..P A.ND tll..t.N UP&CTUKED TOBACOO. 1 M 1TOBACCO ........ PRODUCE. Ord e n prom.pUy ftlled, and CONSIGNanN'l'810Ualtod. O.fB.oo, No. 4 Commercial Block, lUCHllOliD, VA. W ALTER K.'liA.RTIN& -CO., ... ............ .......... ... nwo (''"""'' N """" So eo.,J CHRISTIAN LEA & 00 Establishe d 184:8. GEN.BA.L 't T ? Ji3 A c c o AUCTION & CO:UISSIOlf IERCHAHTS, Shockoe Warehome, Richmond, Va. Oomlgnmeots"' M rehaadloe ..........,,, oolldl4d. Aeceln a t U:l 6neft tr _..,. e1 68 Kdu..t., B.lchmoDd, Va. &1-81 GTtlrfiHI.. ..., E stablished 1839. HARVEYS & WILLIAMS, llary & 13th Sts., Richmond, Va.., GENERAL Qt:omwi-lliou Jo .. .AQ&lfTII l'OA 4.AL.& OJ' ACT'7<11D AliD LEAl!' TOBACCO. THaoaH jt.;,& .,. OJ II ,,,..,. Oalllllc.D..a ..... el Hen:bandiM Mlklwl4. ........... 1'14) ... ,... ... J. PITFIELD GEORGE, (ESTABLISHED 1868, ) JIIIPOit'lJ!Jt .I.XO DW.i.L&Il 111 Licorice Paste, Gnm Mabie, Tonqna Beans, OLIYE OIL. Etc., for Tobac co nist u!e. lbe a l way s the above-11amed &ttl c l es, of b(!st. qua Uty in 1 tore for sale U-186 CJary Rtchuaon4, Va. R A. YOUNG & BRO., CBNSBAL COMMlSStON MERCHANTS, Mtend to 1M purc hMe ao d l o f Vlrpnla and OarQI\va T,eaf n.nuf actured T013AOOOS.. No. 4 IRoN-non llntWDIGI PETERHUUKG 'VJ.. Be e r to !11elllra. JOSL.&.B New Y e r k ; iiU>Y t\:;Gtr'I'BR .... NeW'Y orlr; Hnrn I WILLU ifB,. lllchmcm.cl VL ; T. t'. BKoou, Pres id ent Merehan1ll' Natlonal .BMi.kj R R uu.n. I"reeldent Na.Uonai.JJuk Pe&enbm'J, Va. ...... CILES HARRIS, TOBACCO BR OKER coMMissroN .. MERCHANT, Oentral Wareho11fllS! .IN GUAN'04 A .ND R RTILIZU& No. 147 Main St., Lynchburg, Va A rJ orda n for Vat, emlldnJ, er Han'Qfactured 'l'obaoel. rornpt.ly atteDded Mo. ft-C11 JOHN W. STONE, l93 Main-street. i:.y.nchbn-.. y -.... OLlLXJl VIRCINIA LEAF TOBACCO. Al1 o Manufacturer o f the follo'lt"'or Bn1wb Ol PLtrO: \WERT SQNGS 'I'l:R, CRA..NDERRY, PIEDMONT, GOLDEN 1 0 BAR, and o \h11111. 1!1. M'cO!li:Lr, ll. u. III'OOlUU.0 '!I'll, l:llf.!fth. SAM. M'CORKLE'S SONS GROCERS Am ll..&.ltllr O'I'Uabls ol' CHEWING AliD SMOXlBG TOBACCO No. U3 Mainwstreet, 82-58 LYNCHBURG. VA. J. H. PEMBERTON, COMMERCIAL BROKER, V .A., A.f\er a n exper ie n ce o f thlrt7 ,-ea n u a ma.nutaclurer aDd. dea.l e r l.n &hat clau or Bli15bt T o b.eeo &nl'lt'tl alone ln thil] reg ion o f cou11tr1, and a veey ceneral acqu.alntance 1t1Ut. \he plant.en an(] ofl'u. h1l aenieel as a pvdla.Mr or T obacco. BlllFlilBS TO M@:.:!SRS .. T 0 WILLL U:IS 00. Danvtut, Va. MR. JA.S. THOMA.S, Jll., R lcbmo nd, Va, MR. G F WA TS ON, lt.!cbmond Va.. LA.NO R ORNC, LynchBurg, MR. J E. VENABLE, Pete r s b urg J P. PLUSAN I'S-* BONS. Bt.rumore. liEggiU( DI:A L D .t MILLER, N ei'o r k. :;:: Ga. O MILT. f New-OI'Ieau. ti-1i P. & G. LORILLARD'S WESTERN DEPOT, FOY & EARLE, Managers, 85 S outh Water street, Chicago, Ili. A. Comple t e A.aaortment oc LorlllRJ"dt Goode-CJ.bewlnc Smoking 8nuJra Cl aar.., e te. .. VIRGINIA TOBACCO AGENCY ADAMS, GIBBS & CO., (JO M MISSION llEftCBANT8 I'OR T H E S AL E 01' WILLIAM M. VAN HORN & CO., VAN HORN, MORRAY & CO., V..l.N tJ J'ACTURERS 01' J' IN"E CUT CBlCW INQ .Airi"D B. D. 108tn'll New-:rork. 7 8 Eut Geneaee-n .. Byra::U.e. JEW-YORK BRANOH TOBAOOO HOUSE. BENRIMO, BARTON &; CO., 1 WIIQLEIL8 D.l:a.Ll:k S l K Leaf Tobacco and Cigars, jmoklng and and aU kind or A rUd e. Jlo '1 S.th Jl&in-11:., S t louia1 llo. tr' N !-A fbil aiii0-;;;;;1 01 hoey GoGdL....:I EDWD. B. BOOTH, ColDllliSsion and Forwarding Merchilllt No, 25 North Second street, bd, Pine and Che JJtntrt, ST. LOUis', Mo. 'hnleu1ar atl:.entlon giv en to 1h e aal e o!O o Uon, T o b ae c o Lloorlce-, Hcnp, J'l o11r, Bacon. etc 1&-126 Mound City Tobacco Works. D. CATLIN, Fine-Out, Chewing, & Smoking Tobacco, Killickinick, etc., R 188 Nr&h 8eeoD4 81-reett 111 ST. LOUIS. MO. 1'. OKJS'II' O LD. GRISWOLD; CRIE & CO., W'!tOI.RUL& .DUURB IJII .l.LL .JUJID8 0)' & AND LEAF TOBACCO, J.U!O I()L II J'OR ....._ Au.atin 6: Kewcon11 Celebrated Suffi eld brand ot Cigara Gl2 North l'oarth 5t., St. Lo11ls11l .. 'i"-l-99 L. J CUJlL CLARK& OVERALL, General Co=issi on MerchantG ) C D OIOEST DR.AKD S Oli' !11-:F-O UCI PLUC TOBACCO, No. 11 3 Washi n gton -avenue. r ST. LOUIS, JI(). 7l-03 C. & R. DOBMITZE R & CO., Leaf Tobacco & Cigars, l81okln; A 'l"ot>tu(."o, and A II Kind o f Smotulr At1e lcs, North S econd S t cur Vine 8t m ST. J .nnTc vo N M F ALK, 1rBOLU1Lillw.n' lJII :Jtnf anh :Jllanufadlitth 1/tobawr, 1 .u.eo IUJMJJ't"'!J:P o r DOMESTIC, .iXD f)(P01l,.ft O P HAVANA SEGARS, 54 N o r t h Second at.r eeiJt .,_.. ST. LO IS, MO. .M. FRIEDMAN & CO., Dl!:A..LERB IN Leaf Tobacco CIG.fl.R S, 'PIPE S etc., No. SG N Seco n d St. bet. Olive & Locus-t. tTl ST. r .. l'ro. w r. ol'TO. 'l. Q. HOIUUKN, OJTE 84 HORMANN, (Bncceeaol'!l to P ula k Otte), lrl..ll'trli'.I.C'l'Uit:O. OY ALL 5:1NDS Oi' Plug Tobacco, ., Al'I' D l>&.t..ums l.ll' .. SEG-.A.B.S $ m fJ k i u g ... c b J c' n, 413 North Third St., ST. LOVIS, ltlo. OUR PRII'ICIPAL BRANDS : ELDORADO, N A"rU RA.L L EAP, .................. i!ln, ............................ J .. !I" :::::::::::::::: : :1i .. ....... ...... .......... ........ 6 n F. H. SCHROEDER, liAYU'I'ACTURl:R 01' Plug Chewing Tobacco, J....."'D lli:POR.TER. 01 HAVANA C I GARS, o.lOO_ Bouth l'oUJ'thatreet, &: 621Ma.in -atr e e t ST, LOUIS, ltiO. 1, L Sl01'JI, I. L 0UII'8T 1 S, J', SlHTl{ SMITH BROTHERS, CIGAR MANUFACTURERS, .A....'fD 1> .1.LDS B' CIGARS, TOBACCO PIPES, ETC., No. 206 Nortlt Fourth K treet, abov e P i n e "' ST. LOUIS. FACTORY, 1 2 1 N o r t h Thir d atroet, 62--107 P HTLADELPIITA LOUISVILLE ADVERTI SEMENTS. at:o o L a t e o r .P.::tel'\burg, Va. tJ. $. BONDED WAREHOUSE NO. 13. TUCK & WOMACK 00101JSSION MERCHANTS, 1 Manufactured and Leaf T obacco1 No. 273 Xa.ln-stre e t1 between 7th a.nd 8th, LOUISVILLt:, KY. U. 8. Bond"_' fo,. (JQtton and Tobaeoot N Jruan. f. a. llRACKETT & CO., TE.A.S TOBACCO, LEAF AND :MANUF ... CTURED Toba c c o s Seu:ars, Etc., Farmen' AcenU for the tale of Connecticut Seed leaf Tob&CC01 61 Nor11l Tlllrd-.1., PhUadelphta. No 13 lforth Sixthotreet, t::brru r of IM-nmOBTUB .lllll W'IOLEUUI D.ut.US IJf Leaf and Manufactured TOBACCOt BJ.V.&liA PRIIIOIPE, AliD DOIIllBTIO OIGAI& IIH"r,on&um 1Ulo1 Rri a r Pipet, &ud Smotffl' .A.t\l.ol4l Gdkr&IIJ'. 31 nd a I Brod""'"""'' BoCoa. c. F I BARNEY, Tobacco Broker, No. 16 Central Wharf, BOSTON. G. W. GRAVES, 1 l'..lCJ:ill .. uro D K..U.I:R rlll Fine Connecticut SeedLeaf TOB'ACCOt Danbury, Connecticut: N o'lr on h&Dd 108 crop 'Gf u d 'CIG. (IQD..;.ttt ..... ID.LTIJIIORE. OoiiRaatiJ ott hull a Iar,e qul.ll.tl'J of Oouect;ietd ud II&T&D& 81 _llo 9 P7ovfdence, lt. I. R. A. J otnf J lluc. KEYSTONE TOBACCO WORKS G. A. GREENLY & co., .JOSEPH SCHROEDER, E. L WITTHAUS, b""" Wb,,...,, o ...... ,. Seedleaf Tobacco, EAST HARTFQRD,COiflf. H. SMITH & C0.,1 mercG.u-nts HARE & LEEDOM, LEAF AND MANUFACTURED TOBACCO, SNUFF. SEGARs :Eto No. 1'28 NORTH B.IOO:fD-ST P.BILA.DELJijiU, II&.IDI'.I.GTtiR& II:I OJ' Plain and Fancy Smoking TOBACCO, Nos, 26 & ll7 Tw e n t i et h stree t, OIJI'I O E 47 N "V.. W akl rfitret-t PIIILADELPHLI... -----THOMAS HARE A. H. THEOBALD, W80L18.1.U DK..&..r.U Ui &l.L .l:lll!l> !l OJ' nnc r ouao,. ,.w..xuR()DUOSRS ,U(D III.I.Xtlll'.l.01'11liBII.S OJ' Leaf, M n u fa.cture d Tobacco, and O igara. EXCLUSIVELY COMMISSION, --Office and Wueltouse, No. 1B P. 0, BOX 881 (lftiOA.GO, ILL. REINHARDT & LOOSE. ... u"'"' Tobacco Commission :Merc h ants, ... '"'"' ....... Md.&Oht,oLeaf HANNA: & CO. No. I 9 Cermanst., Baltimore. T 0 B A C C 0 N J S _T S &OltlBT KJCQUIX J1'T p' "''" '""" '" ., n<.,.,;; .,, .. ,, .. ., 112 & 11' Woodwardavonno k inds o r Tobateo, auhab\e tor the home t rade. 1 '1: lJ IJ' DETROIT, MICH. G. W. GAIL AX. Maoura.et urers ot the CllLEBBU'I:I> PBElllt!X &Dd other 36 SOUTH WATER-ST., CHICAGO. TUIUI&R, V u .t: Co. QunrOT, ILL. '16 TOBACCO WORKS." E. 0. MURR.iYJ l ate o r V a n Horn, Hurr.&J"!: O o. liiA L .MASON at.e of Walt .t lluoro, MURRAY & MASON; ltUIIiFACTUltUIS .1.1(1) Dl".4..l&IL!I J!t AU. I:JIODS OJ' Chewing and Smoking Nos. 22 & 24 Mlohlgan-av., Chicago, Ill. KANSAS OITY TOBACOO WORKS. Jl. 0. O.I.!!ITW'm.L, C. T .IPP. V Y 1111001tiiiiOL CANTWELL, TRIPP & CO., lri.LlfD P.I.OTU.IIDS OJ' Chewing and Smoking Tobacco, (liGA..RS, SNlJ'PF', ET(J, Oftlce, Weat Side ll&in .. t.; between 5th &ud 6th, KANSAS CITY. MO. FAOTORY IN Jl'OE&'S .ADDITION. ADAMS & CO., IUcca.o:as '1'0 JAMES ADAMS A CO., JUIIUUO'l'tr1Ua KD DUUUtl 1 JI TOBACCO, SNUFF &: ClGARS, No. 207 Washington-street, N.Y. G w GAIL & AX, C hoice Ohew lo g T o baccos. 1' c. w. onn. -.....,,...._ .u ....... NEVIN & MILLS, I F c w GEYER & SON CIGAR AND Qt:htwiug Tobaooo Manufacturers. AND SNUFF LlRAi IfeiH:{; il}lR!f I _....,_ 1 9 3 and 19 6 Jeffers o n-a ven u e Importer of and Dealero in Cigaro, Pipes, Snutr'-boxes, etc., (ooun UTdsTilUT,) DETROIT, M..lCJI, NO. 28 BARRESTREET, DETROIT PLUG TOBACCO MANUFACTORY. Ba.ltimore, Kd. --DKPOT-with G.A.IL, Ax I; K.trcm.n, Noe. 1'18 and 11?i Water-etrM t New-York. 1 1 -41 L. W. GUNTJIER, CENERAL Commission Merchant, .um TOB.&.060 JI'A.OTOR, No. 90 LoiD.bard-street, ) (One deor 1reet of BALTIMORE, Jill. dr Liberal t.cJTU e eme n\1 en coDilp.meo &o fSI H. WILKENS & CO., IONIJIENTAL CITY TOBACCO WORKS NO. 181 WE8T PRATT-STR EET. THOMAS K. BOGGS, lLiol!ltr11'C'l'OR'I1t OJ' ..11 1 IINDS QJ' Plug mamd Twist Tobacco. 317 ... 3 1 0 DETROIT "U. B TOBACCO WORKS." G. B. LICHTENBERG, ll.lNtrF.I.C'Ttrl'tl!n b J' Fine-cut Chewing and Smokin g TOBACCOS, : SOLI!: l'llA'li'UIAOTtillRll OJ' T H:I: CI.LUIR.I.TID RRASD "MORNING GLORIE" FIM'E CUT 46 East. DETROIT, .ICH. 347 and 349 M&in IJtreet. D'UPPA...LO, N.Y. JOSEPH BARTON & CO., Wholesale Dealen in Seed Leaf1 and Tobacco, cmars1 BBUJ!'J!', CUT AliD PLUG TOBACCO, ETO. JOSEPH BARTON, Syracuse, N. Y. B. & D. BENRIM0,124 Water St. New-York. D C. Gu..-.WI. J. 1>1, J O U8Qll, Cooper Tobacco Works. GRATI'LIN & JOHN SON, liANlJY.I.CTU'RlCRS o:r Finecut ChQwing & Smoking' 'l]' l]l .&:.. co (!I @ lJ P, 0 D AYTO N 0 ol th e ee:lebn.Hd brand Naiad queen Clocwlog. BALTIMORE, MD., Huurt.etlll'ert o r allldDd o ( C!!htwing .illnbnacs, I. ROSENFIELD &: BROS., M EMPHIS-TOBACCO EMPORIUM. ltnporien o f Cigars and Leaf Tobacoo, and other Smokers' Arti cles. T OBACCONISTS, 23 and 8 9 J effe r son ave ., Detroit, ll.l:I'Ui'.a.CTt:lt'O!.:!I 01' 'lii:C C'l>.L.KaB..I.'f.IW u S T A R OF D ETROIT" FINE CUT TOBACCO. Depot with John T Rarria, 99 Water-Bt. NewYo:rJtl Depot tWio a.t; E L. Witthau a7s, corner Front All o r d eta from abroad earefu.J i y uecuted a t the J owett. &nd Bace. :Philadelphia. maDufsttUri.Ds prlcea. E. ACKERMANN, 0. MDTGEL A 00., Leaf, lannfactnrea, and F.ine-cnt Tobacco, .CIGARS, PIPES, eto., elo., l&o PBOBT-8Tliii.IIT, TENN. ...,, Succeuora to lfOCX WICXB A C0.1 Tobacco and Cotlon factors, BaGGING AND ROPE, And all k lnd 1 or Man u raetlll'e:l Toba.cca, Cot.ton Yarn&, de. .&llo, Agent Cor 1.be c e lebrated braada or Slllold g 'l' o bacoo : LoneJa.ck, Golden L e a f Cherokee, Golden Shower, Rose, Btar, eto e t o No. 102liAili STREE T between S d and 4th, LOUISVILLE, KY. U. S. BONDED WAREHOUSE. 5th DISTRICT, KENTUCKY. FRANCKE & ELLER, Tfl)llAGCO Commission Mer c h a nts, 25'1 Ka.lntreet between 7th &n d 8th. LO'IJISVILLE, KY. Particular a!.Len U o n ghe n 1.0 t b e purehaae a.nd sale of leaf and Manufac!ured Tobacco, FIVE BROTHERS TOBACCO WORXS JOIIlf nNzn, I!!N nan:., F.&BD. I'D!!:KR, .IIUDOI..l' K 'Uo'UR1 Jlfi CBO.U.il J'l.!(Z.Jffi.. JOHN FINZER & BROS., IU!1UJ'..&CT1JRIR S (!)' Vlrclnla, K entucky, and ltDlllsour l PLUG TOBACCO, N7t9913 Thirdstree t Loui sville, X y M. LEOPOLD & CO t!nmtuls.Si(IU .UD WR O LUILB .011:.&.\.XRS U CIGARS AND TOBACCOS, 116 Mah!l\tree1, Louisville, Ky., te"" Plll't.Setll n atlentto n pal l to the purebue or I.el\1 and IILht o r l.lanu fBct.t. r e U [74.-1:..8-HEINSOHN, ALLEN & CO., e li..I.!IUP.I.OTUM1t8 or TOE F I NE-OUT ClBilRWHl G gm lKII er Tfl)D J.GCO LOUISVILLB. KY. --EDWARD PEYNADO & CO., Po r the aaJe and purd!ase. o f all k 'ndl or Le a f Tob.aeco. DIR&Cl' l.MPORTtni:S .I.YD WBOLJ'S .I.Le liEALEIIS 1ft Havana Cigars, lfo. 222 ltain-stree t betwee n 6th o.nd 7th, LOlJISVILLE, Dra1'\u1.


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.