Citation
Acta carsologica

Material Information

Title:
Acta carsologica
Series Title:
Acta Carsologica
Alternate Title:
Krasoslovni zbornik
Creator:
Inštitut za raziskovanje krasa (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
Publisher:
Inštitut za raziskovanje krasa
Publication Date:
Language:
Multiple Languages

Subjects

Subjects / Keywords:
Geology ( local )
Genre:
serial ( sobekcm )

Notes

General Note:
SPREJETO NA SEJI RAZREDA ZA PRIRODOSLOVNE IN MEDICINSKE VEDE SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI DNE 26. JUNIJA 1965 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 28. JUNIJA 1965. Ob sodelovanju VALTERJA BOHINCA in ROMANA SAVNIKA uredil SREÄŒKO BRODAR VSEBINA - INDEX: Ioan Gams: K hidrologiji ozemlja med Postojnskim, Planiskim in CerniÅ¡kim poljem - On the Hydrology of the Territory among the Poljes of Postojna, Planina and Cerknica. -- Srečko Brodar: Pleistocenski sedimenti in paleolitska najdišča v Postojnski jami - Pleistozäne Sedimente und paläolithische Fundstellen in der Postojnska jama. -- France Osole: Sondiranja v. kraÅ¡kih jamah iz okoolice Prestranka - Sondierunge in Karsthöhlen der Umgebung von Prestranek. -- Ivan Gams: Poročilo o barvanjih v Dimnicah in v Triglavskem breznu v 1. 1965 - Report on the Water Dyeings in Dimnice Cave and Triglav Pothole in the Year 1964. -- Karl Strasser: Die Diplopoden Sloweniens - Kačice ( Diplopoda) Slovenije -- Egon Pretner: Najdišča jamskega hrošča Spelaeodromus plutoReitter 1881 - Fundorte des Höhlenkäfers Spelaeodromus plutoReitter 1881.
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Version:
Vol. 4 (1966)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-00166 ( USFLDC DOI )
k26.166 ( USFLDC Handle )
12425 ( karstportal - original NodeID )
0583-6050 ( ISSN )
8894944 ( OCLC )

USFLDC Membership

Aggregations:
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
Serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


Description
SPREJETO NA SEJI
RAZREDA ZA PRIRODOSLOVNE IN MEDICINSKE VEDE SLOVENSKE AKADEMIJE
ZNANOSTI IN UMETNOSTI DNE 26. JUNIJA 1965 IN NA SEJI
PREDSEDSTVA DNE 28. JUNIJA 1965. Ob sodelovanju VALTERJA
BOHINCA in ROMANA SAVNIKA uredil SREKO BRODAR VSEBINA INDEX:
Ioan Gams: K hidrologiji ozemlja med Postojnskim,
Planiskim in Cernikim poljem On the Hydrology of the
Territory among the Poljes of Postojna, Planina and Cerknica.
--
Sreko Brodar: Pleistocenski sedimenti in paleolitska
najdia v Postojnski jami Pleistozne Sedimente und
palolithische Fundstellen in der Postojnska jama. --
France Osole: Sondiranja v. krakih jamah iz okoolice
Prestranka Sondierunge in Karsthhlen der Umgebung von
Prestranek. --
Ivan Gams: Poroilo o barvanjih v Dimnicah in v
Triglavskem breznu v 1. 1965 Report on the Water Dyeings in
Dimnice Cave and Triglav Pothole in the Year 1964. --
Karl Strasser: Die Diplopoden Sloweniens Kaice (
Diplopoda) Slovenije --
Egon Pretner: Najdia jamskega hroa
Spelaeodromus plutoReitter 1881 Fundorte des
Hhlenkfers
Spelaeodromus plutoReitter 1881.