Citation
Acta carsologica

Material Information

Title:
Acta carsologica
Series Title:
Acta Carsologica
Alternate Title:
Krasoslovni zbornik
Creator:
Inštitut za raziskovanje krasa (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
Publisher:
Inštitut za raziskovanje krasa
Publication Date:
Language:
Multiple Languages

Subjects

Subjects / Keywords:
Geology ( local )
Genre:
serial ( sobekcm )

Notes

General Note:
SPREJETO NA SEJI RAZREDA ZA NARAVOSLOVNE VEDE SOLVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI DNE 5. JUNIJA 1984 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 6. JUNIJA 1984 - UREDNIŠKI ODBOR SVETOZAR ILEŠIČ, JOŽE BOLE, IVAN GAMS, MARIO PLENIČAR, RADO GOSPODARIC, PETER HABIČ - UREDILA PETER HABIČ IN RADO GOSPODARIC - VSEBINA-INDEX: Habič, Peter: Reliefne emote in strukturnice matičnega Krasa (s 3 slikami) / Relief units and structural lines on classical Karst (with 3 figures) - Gospodarič, Rado: Jamski sediment in speleogeneza Škocjanskih jam (z 8 risbami in 2 fotografijama) / Cave Sediments and Škocjanske name Speleogenesis (with 10 figures) - Kogovšek, Janja: Vertikalno prenikanje code v Škocjanskih jamah in Dimnicah (s 6 slikami) / Vertical Water Percolation in Škocjanske name and Dimnice (with 6 figures) - Habič, Peter - Gospodarič, Rado - Kogovšek, Janja: Kraške in hidrogeološke značilnosti Košanske doling ted njen prispevek k onesnaženosti Notranjske Reke (s 5 slikami) / Karst and Hydrogeological Properties of Košana Valley and its Contribution to Notranjska Reka Pollution (with 5 figures) - Čar, Jože - Gospodarič, Rado: O geologic krasa med Postojno, Planino in Cerknico (s 4 slikami in 2 prilogama) / About Geology of Karst among postojna, Planina and Cerknica (with 4 figures and 2 annexes) - Šušteršič, France: Preprost model preoblikovanja udornic (z 8 slikama in 2 prilogama) / A Simple Model of the Collapse Dolines Transofrmation (with 8 figures and 2 annexes) - Jakopin, Primož - Kenda, Ivan - Kranjc, Maja - Kranjc, Andrej: Krasoslovna zbirka podatkov / Karstological Data Bank.
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Version:
Vol. 12 (1983)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-00174 ( USFLDC DOI )
k26.174 ( USFLDC Handle )
12433 ( karstportal - original NodeID )
0583-6050 ( ISSN )
8894944 ( OCLC )

USFLDC Membership

Aggregations:
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
Serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


Description
SPREJETO NA SEJI RAZREDA ZA NARAVOSLOVNE VEDE SOLVENSKA
AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI DNE 5. JUNIJA 1984 IN NA SEJI
PREDSEDSTVA DNE 6. JUNIJA 1984 UREDNIKI ODBOR SVETOZAR
ILEI, JOE BOLE, IVAN GAMS, MARIO PLENIAR, RADO
GOSPODARIC, PETER HABI UREDILA PETER HABI IN RADO
GOSPODARIC VSEBINA-INDEX:
Habi, Peter: Reliefne emote in strukturnice
matinega Krasa (s 3 slikami) / Relief units and structural
lines on classical Karst (with 3 figures) -
Gospodari, Rado: Jamski sediment in speleogeneza
kocjanskih jam (z 8 risbami in 2 fotografijama) / Cave
Sediments and kocjanske name Speleogenesis (with 10 figures)
-
Kogovek, Janja: Vertikalno prenikanje code v
kocjanskih jamah in Dimnicah (s 6 slikami) / Vertical Water
Percolation in kocjanske name and Dimnice (with 6 figures) -
Habi, Peter Gospodari, Rado Kogovek, Janja:
Krake in hidrogeoloke znailnosti Koanske doling ted njen
prispevek k onesnaenosti Notranjske Reke (s 5 slikami) /
Karst and Hydrogeological Properties of Koana Valley and its
Contribution to Notranjska Reka Pollution (with 5 figures) -
ar, Joe Gospodari, Rado: O geologic krasa med Postojno,
Planino in Cerknico (s 4 slikami in 2 prilogama) / About
Geology of Karst among postojna, Planina and Cerknica (with 4
figures and 2 annexes) uteri, France: Preprost model
preoblikovanja udornic (z 8 slikama in 2 prilogama) / A
Simple Model of the Collapse Dolines Transofrmation (with 8
figures and 2 annexes) -
Jakopin, Primo Kenda, Ivan Kranjc, Maja Kranjc,
Andrej: Krasoslovna zbirka podatkov / Karstological Data
Bank.