Acta carsologica

Citation
Acta carsologica

Material Information

Title:
Acta carsologica
Series Title:
Acta Carsologica
Alternate Title:
Krasoslovni zbornik
Creator:
Inštitut za raziskovanje krasa (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
Publisher:
Inštitut za raziskovanje krasa
Publication Date:
Language:
Multiple Languages

Subjects

Subjects / Keywords:
Geology ( local )
Genre:
serial ( sobekcm )

Notes

General Note:
SPREJETO NA SEJI RAZREDA ZA NARAVOSLOVNE VEDE SLOVENSKE AKADEIJE ZNONOSTI IN UMETNOSTI DNE 11. OKTOBRA 1989 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 21. NOVEMBRA 1989 -- UREDNIÅ KI ODBOR JOŽE BOLE, JOŽE ÄŒAR, IVAN GAMS, PETER HABIÄŒ, ANDREJ KRANJC, MARIO PLENIÄŒAR - UREDILA PETER HABIÄŒ - PREVODI POVZETKOV V TUJE JEZIKE IN V SLOVENSÄŒINO MAJA KRANJ, JANJA KOGOVÅ EK - VSEBINA - INDEX: Urednik: K Gospodaričevemu zborniku / A Word to Gospodarič's Miscellany - H. Moser: Rado Gospodarič und die Arbeitsgemeinschaft Tracerhydrologie (ATH) / Rado Gospodarič in delovna skupina za sledilno hidrologijo (ATH) - Maja Kranjc: Bibliografija - prof. dr. Rado Gospodarič (1933-1988) - Rado Gospodarič: Prispevek k vodnogospodarskim osnovam Pivke / The contribution to water economy bases of Pivka - Derek Ford - Rado Gospodarič: U series dating studies of Ursus spelaeusdeposits in Križna jama, Slovenia / Z U serijo določene starosti plasti z jamskim medvedom iz Križne jame, Slovenija - Franco Cucchi - Paolo Forti: Prime datazioni assolute su una stalagmite del Carso Triestino / Prve absolutne datacije stalagmita s TržaÅ¡kega Krasa - Fabio Forti: I grandi crolli nelle grotte del Carso Triestino - considerazioni e ipotesi / Veliki podori v jamah TržaÅ¡kega Krasa - ugotovitve in hipoteze - Yves Quinif - Bruno Bastin: Modalités et chronologie de la sédimentation souterraine en Belgique au Pleistocène moyen et supérieru / Načini in kronologija podzemne sedimentacije v Belgiji v srednjem in zgornjem pleistocenu - Mitja Brodar: Luknje v kosteh iz Dolarjeve jame in Nevelj / The hollows in the bones from Dolarjeva jama and Nevlje - Andrej Kranjc: O krasu izven Kranjske v Valvasorjevem delu Slava vojvodine Kranjske / About karst phenomena out of Carniola, mentioned in Valvasor's "Die Ehre des Hertzogthums Crain" - Ivo Å truci: Vloga kraÅ¡kih p;rocesov pri nastanku severno karavanÅ¡kih Pb-Zn rudišč / The importance of karst processes at origin of North Karavanke Pb-Zn ore deposits - Ladislav Pacer - Bojan Ogorelec - Jože ÄŒar - Miha MiÅ¡ič: Nekaj novih podatkov o Ravenski jami na Cerkljanskem / Some new facts about Ravenska jama in Cerkno region - Nadja Zupan: Mineralogija tektonske gline v Pivki jami / Mineralogy of tectonic clay in Pivka jama - Stanka Å ebela: Apnenec z roženci in njihov vpliv na velikost rovov v Postonjski jami / Impact of limestone with cherts on passages size in Postojnska jama - Andrej Mihevc: Kontaktni kras pri Kačičah in ponor Mejame / Contact karst near Kačiče and ponor cave Majame - Tadej Slabe: Skalne oblike v Križni jami in njihov speleogenetski pomen / Rocky features in Križna jama and their meaning for speleogenesis - Janja KogovÅ¡ek - Andrej Kranjc: Vpliv kislih padavin na procese v Postojnski jami / The influence of acid precipitations to processes in Postojnska jama - Peter Habič: KraÅ¡ka bifurkacija Pivke na jadranski črnomorskem razvodju / Pivka karst bifurcation on Adriatic - Black Sea watershed - Primož Krivic - Mihael Bricelj - Martina Zupan: Podzemne vodne zveze na področju ÄŒicarije in osrednjega dela Istre / Underground water connections in Cicarija region and in Middle Istria - Martina Zupan: Vplivi vodnega ekosistema na fluorescenčna barvila / The Influence of Water Ecosystem to Fluorescent Dyes - Mihael Bricelj: Mikrobna sledila v kraÅ¡ki hidrologiji / Microbial tracrers in karst hydrology.
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
Original Version:
Vol. 18 (1989)
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-00179 ( USFLDC DOI )
k26.179 ( USFLDC Handle )
12464 ( karstportal - original NodeID )
0583-6050 ( ISSN )
8894944 ( OCLC )

USFLDC Membership

Aggregations:
Added automatically
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text


Description
SPREJETO NA SEJI
RAZREDA ZA NARAVOSLOVNE VEDE SLOVENSKE AKADEIJE ZNONOSTI IN
UMETNOSTI DNE 11. OKTOBRA 1989 IN NA SEJI PREDSEDSTVA DNE 21.
NOVEMBRA 1989 --
UREDNIKI ODBOR JOE BOLE, JOE AR, IVAN GAMS, PETER
HABI, ANDREJ KRANJC, MARIO PLENIAR UREDILA PETER HABI -
PREVODI POVZETKOV V TUJE JEZIKE IN V SLOVENSINO MAJA KRANJ,
JANJA KOGOVEK VSEBINA INDEX:
Urednik: K Gospodarievemu zborniku / A Word to
Gospodari's Miscellany -
H. Moser: Rado Gospodari und die Arbeitsgemeinschaft
Tracerhydrologie (ATH) / Rado Gospodari in delovna skupina za
sledilno hidrologijo (ATH) -
Maja Kranjc: Bibliografija prof. dr. Rado Gospodari
(1933-1988) -
Rado Gospodari: Prispevek k vodnogospodarskim osnovam
Pivke / The contribution to water economy bases of Pivka -
Derek Ford Rado Gospodari: U series dating studies
of
Ursus spelaeusdeposits in Krina jama, Slovenia / Z U
serijo doloene starosti plasti z jamskim medvedom iz Krine
jame, Slovenija -
Franco Cucchi Paolo Forti: Prime datazioni assolute
su una stalagmite del Carso Triestino / Prve absolutne datacije
stalagmita s Trakega Krasa -
Fabio Forti: I grandi crolli nelle grotte del Carso
Triestino considerazioni e ipotesi / Veliki podori v jamah
Trakega Krasa ugotovitve in hipoteze -
Yves Quinif Bruno Bastin: Modalits et chronologie
de la sdimentation souterraine en Belgique au Pleistocne
moyen et suprieru / Naini in kronologija podzemne
sedimentacije v Belgiji v srednjem in zgornjem pleistocenu -
Mitja Brodar: Luknje v kosteh iz Dolarjeve jame in
Nevelj / The hollows in the bones from Dolarjeva jama and
Nevlje -
Andrej Kranjc: O krasu izven Kranjske v Valvasorjevem
delu Slava vojvodine Kranjske / About karst phenomena out of
Carniola, mentioned in Valvasor's "Die Ehre des Hertzogthums
Crain" -
Ivo truci: Vloga krakih p;rocesov pri nastanku
severno karavankih Pb-Zn rudi / The importance of karst
processes at origin of North Karavanke Pb-Zn ore deposits -
Ladislav Pacer Bojan Ogorelec Joe ar Miha
Mii: Nekaj novih podatkov o Ravenski jami na
Cerkljanskem / Some new facts about Ravenska jama in Cerkno
region -
Nadja Zupan: Mineralogija tektonske gline v Pivki jami
/ Mineralogy of tectonic clay in Pivka jama -
Stanka ebela: Apnenec z roenci in njihov vpliv na
velikost rovov v Postonjski jami / Impact of limestone with
cherts on passages size in Postojnska jama -
Andrej Mihevc: Kontaktni kras pri Kaiah in ponor
Mejame / Contact karst near Kaie and ponor cave Majame -
Tadej Slabe: Skalne oblike v Krini jami in njihov
speleogenetski pomen / Rocky features in Krina jama and their
meaning for speleogenesis -
Janja Kogovek Andrej Kranjc: Vpliv kislih padavin
na procese v Postojnski jami / The influence of acid
precipitations to processes in Postojnska jama -
Peter Habi: Kraka bifurkacija Pivke na jadranski
rnomorskem razvodju / Pivka karst bifurcation on Adriatic -
Black Sea watershed -
Primo Krivic Mihael Bricelj Martina Zupan:
Podzemne vodne zveze na podroju icarije in osrednjega dela
Istre / Underground water connections in Cicarija region and in
Middle Istria -
Martina Zupan: Vplivi vodnega ekosistema na
fluorescenna barvila / The Influence of Water Ecosystem to
Fluorescent Dyes -
Mihael Bricelj: Mikrobna sledila v kraki hidrologiji
/ Microbial tracrers in karst hydrology.


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.