ХЕЛИКТИТ ГОДИШНИК НА ПЕЩЕРЕН КЛУБ „ХЕЛИКТИТ“ БР. 17, ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013

Citation
ХЕЛИКТИТ ГОДИШНИК НА ПЕЩЕРЕН КЛУБ „ХЕЛИКТИТ“ БР. 17, ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013

Material Information

Title:
ХЕЛИКТИТ ГОДИШНИК НА ПЕЩЕРЕН КЛУБ „ХЕЛИКТИТ“ БР. 17, ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013
Series Title:
Miscellaneous
Alternate Title:
Annual of Caving Club "Helictit" Vol. 17, for events during 2013
Creator:
George Veni ( suggested by )
Publisher:
Caving Club “Helictite” – Sofia
Publication Date:
Language:
Bulgarian
English

Subjects

Genre:
serial ( sobekcm )

Notes

General Note:
Съдържание/Contents: От редактора Алексей Жалов Editorial Alexey Zhalov Петдесет години пещерен клуб "Хеликтит" Алексей Жалов 50 years caving club "Helictit" - Sofia Alexey Zhalov Проучванията на клуб "Хеликтит" на пещерите в България Константин Стоичков The exploration of Club "Helictite"of the Bulgarian caves Konstantin Stoichkov Хеликтитци в пещери на четири континента Алексей Жалов "Helictit" Members in Caves on Four Continents Alexey Zhalov За моето кратко царуване от трона на Пещерен клуб "Хеликтит" Веселин Дробенов Усещане за мандат Живко петров Страници от историята на клуба Пещерен клуб "Хеликтит" през 2013 год. Иван Петров Дневник на проявите на ПК "Хеликтит" София за 2013г. по месеци. Пещерната система "Бански суходол No 9-11" е -307 метра, а после...? Константин Стоичков Cave System "Banski Suhodol No 9 - 11 is -307 m, but then...? Konstantin Stoichkov Скалните обители от Шуменско Константин Стоичков The rock hermits of Shumen's area Konstantin Stoichkov Да изчистим за един ден ...пещера Георги Колев (Скитник) To clean up for one day .... Cave Gorgy Kolev (Wanderer) "Врелото" на Стакевци Трифон Василев The Stakevtsi "Resurgence" Trifon Vasilev Кратки Експедиция "Люра 2013" Константин Стоичков Expedition "Lura'2013" Konstantin Stoichkov В търсене на пещери на полуостров Атон Константин Стоичков Looking for caves in Athos Peninsula Konstantin Stoichkov Българи на ХVI-ия между народен конгрес по спелеология. Какво се случи и какво не се случи! Алексей Жалов Bulgarians at 16-th International Congress of Speleology. What happens and what not! Alexey Zhalov Експедиция "Гаолигонгшан 2013" Алексей Жалов Еxpedition "Gaoligongshan 2013" Alexey Zhalov Картирани пещери през 2013 год. Mapped caves Членове на пещерен клуб "Хеликтит" за 2013 година Members
Restriction:
Open Access - Permission by Publisher
General Note:
See Extended description for more information.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
K26-05041 ( USFLDC DOI )
k26.5041 ( USFLDC Handle )
16351 ( karstportal - original NodeID )
1313-32-41 ( ISSN )

USFLDC Membership

Aggregations:
Added automatically
Karst Information Portal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Description
/Contents:
Editorial Alexey Zhalov
"" 50 years caving
club "Helictit" Sofia Alexey Zhalov
"" The
exploration of Club "Helictite"of the Bulgarian caves
Konstantin Stoichkov
"Helictit" Members in Caves on Four Continents
Alexey Zhalov
""
""
2013 . ""
2013. . " No
9-11" -307 , ...? Cave System
"Banski Suhodol No 9 11 is -307 m, but then...? Konstantin
Stoichkov The
rock hermits of Shumen's area Konstantin Stoichkov
... () To clean up for
one day .... Cave Gorgy Kolev (Wanderer) ""
The Stakevtsi "Resurgence" Trifon Vasilev
" 2013" Expedition
"Lura'2013" Konstantin Stoichkov
Looking for caves in Athos
Peninsula Konstantin Stoichkov VI-
. !
Bulgarians at 16-th International Congress of
Speleology. What happens and what not! Alexey Zhalov
" 2013" xpedition "Gaoligongshan
2013" Alexey Zhalov 2013 . Mapped
caves "" 2013
MembersPAGE 2

Œ 17, 2013 ANNUAL OF CAVING CLUB ŒHELICTIT VOL. 17, FOR EVENTS DURING 2013

PAGE 3

„ “ , „ “ V 616, 69 Web: www. heilctit. info, e mail: helictit @abv. bg „ “ 17 : : : : : 50 “ “ – 2014 ISSN 1313 32 41 Caving Club “Helictit“ So a, Bulgaria So a “Liulin“ V bl. 616, Vh. p. 69 Web: www. heilctit. info, e mail: helictit @abv. bg Annual of Cavig Club „Helictit“ So a, vol. 17 ditor: Alexey Zhalov Editing: Lidia Stoyneva Translation: Michail Hadzhitodorov & Alexey Zhalov Design: Zhivko Petrov&Martina Koleva Total prints: 50. Edition of Caving Club “Helictit“ – So a, 2014 ISSN 1313 32 41 All rights reserved!

PAGE 4

3 /Contents 5 Editorial Alexey Zhalov 5 „ “ 6 50 years caving club “Helictit“ So a Alexey Zhalov 6 „ “ 16 The exploration of Club “Helictite“of the Bulgarian caves Konstantin Stoichkov 16 27 “Helictit” Members in Caves on Four Continents Alexey Zhalov 27 „ “ 38 42 45 „ “ 2013 51 „ “ 2013 . 55 „ 9–11“ -307 …? 62 Cave System “Banski Suhodol No 9 – 11 is -307 m, but then…? Konstantin Stoichkov 62 67 The rock hermits of Shumen’s area Konstantin Stoichkov 67 … ( ) 73 To clean up for one day …. Cave Gorgy Kolev (Wanderer) 73 „ “ 75 The Stakevtsi “Resurgence” Trifon Vasilev 75 77 „ 2013“ 88 Expedition “Lura’2013” Konstantin Stoichkov 88 95 Looking for caves in Athos Peninsula Konstantin Stoichkov 95 VI. 101 Bulgarians at 16-th International Congress of Speleology. What happens and what not! Alexey Zhalov 101 „ 2013“ 105 xpedition “Gaoligongshan 2013” Alexey Zhalov 105 2013 110 Mapped caves 110 „ “ 2013 143 Members 143

PAGE 5

4 1 18.12.1963 .

PAGE 6

5 , , ? 1963 . 2013 „ “, „ “ 50! ! , , . , , . , , , Editorial Alexey Zhalov

PAGE 7

6 Œ 181963 ., „ “ , 18, „ “ . „ “, „ “ „ “ . , -3. 307 , . „ “ „ “. , 50 YEARS CAVING CLUB ”HELICTIT” SOFIA Alexey Zhalov The beginning is ordinary – on 18th December 1963 tourist and alpinist members from the Touristic Society ”Ivan Vazov” – So a gathered and decided to establish a caving section to the society. For the rst president of the new caving club is elected Georgi Arnaudov, for secretary – Petko Vekilov and responsible for the study and sports activity is Dimitar Ilandjiev. With the coming of spring, in 1964, the beginners-cavers get down to work as explorers of the underground world. The rst steps are shy, but people from the club take part in some national expeditions and quickly join the caver’s community, united in the structure of the National Commission for Caving. From the very beginning the club members are very keen in discovering new caves. The most active one is Dimitar Ilandjiev, who already reveals at that time his passion as one of the pioneers in the exploration of the caves

PAGE 8

7 „ “ „ “ . 1966 . „ “ 55 1967-68 ., 100. 1975 ., „ “ 1980 . 4„ “, , “Ponora”, “Goliamata Balabanova” and “ alkata Balabanova” near vill. Komstitza, So a region. The next years the club studies caves around areas of Belogradchik, Montana, Lovetch, and the most important discovery is the abyss Yame-3, Vidin region. Their explorers give evidence that its depth is -307 m, which puts it on the rst place among the deepest caves in Bulgaria. Unfortunately, due to different reasons this fact is not con rmed yet! The club is proud of the fact, that his member is eng. Pavel 60XX .

PAGE 9

8 „ “. 150 1 100„ “. , „ “, „ “, „ “. , , . 1989 „ “ (-240 ), „ “ (-747 ). 1995 „ “ (-990 ) . „ “ , , . „ “ „ “ „ “. „ . “ 2000 2002 , „ “ Petrov – one of the founders of the Bulgarian Caving Society, an active cave explorer from the dawn of the organized caving movement in Bulgaria. Under his leadership the Ivan Vazov’s cavers work in the region of the karst spring ”Glava Panega” with the hope to nd a way to reach a supposed big cave system. Even the rst steps of the club are recognized by the leaders of the Bulgarian caving movement and the caving club ”Ivan Vazov” was awarded with the title “Model Caving Club”. Our club has deserved this title not only as a club-explorer, but because among its members are innovators, who offer new methods for saving injured from an abyss and invent a new belt for rock climbing and descending. This creative orientation of the cavers is demonstrated also by the initiative to give volunteer labor for building a hut ”Liyliaka” near vill. Belidie han, So a region. In 1966 D. Ilandjiev makes his rst attempt to descend in the legendary ”Blagova Yama” near the town of Etropole, but reaches only -55 m in depth. In 1967-68, with the help of V. Gyaurov and other cavers from the club, he passes the limit of -100 m. The next years reveal gradual descend and even stopping of club’s activity. The situation is worsened after 1975, when during the exploration of the abyss “Granicharskata” near vill. Komstitza tragically dies

PAGE 10

9 60XX .

PAGE 11

10 1996 , „ “ 17 „ “ „ “, „ “. 2003 , , „ “. „ “, „ 2006“, „ “, „ “, „ “, „ “ „ “ „ “. . Yancho Manolov. Until 1980 the club exists only in paper. After that time starts its revival, which became possible thanks to 4 “invaders”, coming from other So a club – Boyan Tarnteev, Veselin Mustakov, Ivailo Ivanov and Dimitar Dishovski. Boyan Tranteev was elected as a Chairman, and the study activities were given in the hands of V. Mustakov. Due to its rapidly growing activity the club becomes one of the leading clubs in the country, accepting the name “Helictit”. Just after two years of work are explored and mapped over 150 sites, among them – the 1100 m long cave “Sedlarkata”. Later the Helictitians undertake a systematic research of the Karlukovo karst region, which continues until now. There, as a result of intensive work are realized some of the most important and interesting discoveries – in 2001

PAGE 12

11 „ “, „9-11“ „ “ „ “ – 2013 ., „ “ 3005 . , , „ “, „M „ “ “, 3. . „ “, , , 456 , , . , „ “. , „ “. the caves “Zadanenka”, abyss “Stubleshka”, the famous cave “Bankovitza”. The club takes part in the National sports and technical reviews, where its members demonstrate excellent preparation. Obviously this is not enough to satisfy the exploration ambitions of the cavers. Under the skilful leadership of graduates of the Mine-Geological University Ivailo Ivanov and Kiril Danailov the club undertakes scienti c studies with practical meaning in different karst regions – water-tracing experiments, geophysical studies, geodesic measures. Part of the results is reported to international conferences. In 1989 many of the club members have reached their peak of their caving development! That is why they decide to get busy outside of the country and look for possibilities to examine themselves in longer, deeper and complex caves outside Bulgaria. The start is made in the cave “ ltayskaya” Russia (-240 m), then comes the abyss “ milio Comichi” Italy (-747 m). In 1995 the Helictitians reach the bottom of the abyss “ ievskaya” (-990 m) in Uzbekistan. At the same time some in uent members of the club nd place in national expeditions abroad mainly in Albania and China. In parallel are continued and enlarged home cave explorations. Club members take part in the project for instrumental surveying with the aim to create a computer map

PAGE 13

12 . . e – ; ; , , , , „ “ , , , , , , 2000 2002 „ “ , , , of ”Temnata dupka” cave near the railway station Lakatnik, So a region. A beginning of explorations is put in the karst regions around Cherepish monastery in the river Iskar gorge, Strazha mountain, the plateau Ravna-Clokotish, Beglik part of the Vratza mountain, the massive Tzurni kamak, Goliama planina. The club joins the project for exploration of the circus Banski Suhodol in Pirin mountain. The persistence of the hard-working cavers gives results – discovered and explored are tens of new caves and the most interesting are the caves “Studenata” and “The Talk of the Water”. In this period the club consequently is among the winners in the national competition for the most important 2003 .

PAGE 14

13 , , , , 50, , , , . „ “ , , , 1995 „ “ , ( ), . , , , , , , , „ “ 50. caving event of the year “Eng. R. Radushev and P. Tranteev” in 2000 and 2002. Parallel with the research activity, the club continues to organize annually training cave courses, which ensures the ow of “new blood”, as well as carrying out of spring and autumn camps. 1996 marks the beginning of preparation of a club bulletin, later transformed in an year-book! We are both proud and sad, because the club “Helictit” – So a still is the only Bulgarian caving club, which has its own annual magazine and already issued 17 serial books. The publishing activity is not limited with this! There are published also “Proceedings of materials from the national conference of speleology” – initiated and organized by the club, the books “Caves of Strazha planina”, “Caves of Ravna-Klokotish plateau”. In 2003 the club creates its own internet-page, which helps for the promotion of club’s activity to the public and the cave brotherhood in Bulgaria and abroad. Through the years continues the searching, exploring and documenting of new caves in different parts of the country. The accent is put on the region of Karlukovo, but Helictitians have stable presence as explorers in the Vratza mountain, including the cave “Temnata dupka” near Lakatnik. The success is fully deserved! It comes with the discovery of the new

PAGE 15

14 parts in the cave “Bankovitza”, which study continues nowadays, the abyss “Helictit 2006”, the new parts of the abyss “Yavoretz”, the continuation of the abyss “Steresgerska yama”, the cave “Trifalusnata”, the opening of new parts in “Temnata dupka” cave near Lakatnik, as well as the abyss “Mizhishnitza” and “Dineva pesht”. Stoichkov initiates an intensive research of the caves in the region Kraishteto and as a result on the map of this little known and weakly studied region appear tens of new caves. At the same time he put the beginning of club’s spelestological researches. After the joy of the big discoveries in the cave “Bankovitza” Karlukovo, probably the happiest moments for Helictitians are connected to the breakthroughs in the cave system “9-11” of Banski Suhodol, Pirin mountain. In this way the persistence and efforts of the clubs-organizers of these expeditions “ cademik” and “Helictit” – So a, as well as to all participants, are rewarded. The most important progress is seen in 2013, when the system “jumped over” -300 m depth and is already the 5th deepest among the Bulgarian caves. Thanks to the efforts of Iv. Aleksiev and Tr. Vasilev, the club carries out its rst cave-diving researches. The Helictitians actively participate in activities, organized in Bulgaria by the Federation and other cave clubs, which is a contribution to the general study of caves in our country. What is more, the club together with the Faculty of Biology – So a University “St. Kl. Ochridski”, the Institute of Microbiology and the Geological Institute of Bulgarian Academy of Sciences, participates in the project “Microbe Diversity in the Bulgarian cave “Magurata” and Protection of Unique Rock Pictures”, nanced by the National Fund for Scienti c Researches. Many things were done, but one of the most impressive results is the instrumental surveying of the cave and creating of its 3-D map. Club members under the leadership of eng. K. Danailov, work also for the instrumental surveying of the entrance hall of the cave “Devetashka”, which is the largest cave hall in the country. No matter how we wish, it is not possible here even to count all regions and separate caves, which are studied through the years since the foundation of the club, as well as the names of all researchers. It is important to know, that the efforts and work of all Helictitians have became reality through the completion of full documentation of 456 caves and part of them are caves and abysses from abroad – generally in Albania, Greece, Kyrgyzstan, China and Serbia. One of the priority activities of the club is the protection of caves and many things are done in this direction. Unfortunately most initiatives happen post factum, when club members have revealed problems and look for ways to solve them. Important step to the decision of such problems is creating of a site, linked to the club’s site with interactive data-base “Caves in Danger”. We take part in actions for cleaning caves and karst regions – Lakatnik, Bosnek, Karlukovo, Rakitovo. Club members participate actively in the national ecologic camps “Kartali”. Some club members are also active members of the Commission for Karst Protection to the Bulgarian Federation of Speleology and V. Drobenov and A. Zhalov take part in the activity of Commission for Cave Protection to the FSE (European Federation of Speleology). It is not possible to miss the international activity of the club. During the last years it is very intensive in three areas – organizing and participation in exploration expeditions; participation in sports-technical initiatives; participation in speleological camps, conferences, congresses and scienti c forums. In the rst group are activities in countries like Albania, Greece, Kyrgyzstan, China and Serbia – places, where are made pioneer discoveries. The sport descendings are limited to the expedition in Provatina – Greece, but “touristic” and study visits in small and big caves are made in Greece, Kosova, Macedonia, Romania, Turkey, Serbia, Slovenia, Slovakia,

PAGE 16

15 Hungary, Ukraine, France, Montenegro Czech Republic and Switzerland. In 2000 and 2002 club members participate in the “International Youth Camp” in the Alps, Germany. It is a long list of the speleoforums, in which take part club members and where are presented reports of the club as part of the Bulgarian Caving Society in general. All 6 Balkan camps are visited, as well as several annual meetings of the Greek cavers, the European speleoforums in Great Britain, Spain, Italy, Hungary, France, congresses of the Romanian and Ukrainian speleological societies, conferences in Russia, Serbia, Turkey, Bosnia and Herzegovina! And nothing happens by itself! Behind all above mentioned stay the names of people – some of them are leaders of the band, some – in the role of ants-workers. It is not possible to mention all, who in one or other way are contributed to the growth and development of the club in its 50-years history, but rst of all it is necessary to point the names of the Chairmen of the club – Georgi Arnaudov, Liubomir Angelov, Marin Marinov, Boyan Tranteev, Venko Mustakov, Veselin Drobenov, Zivko Petrov, Ivan Petrov. Without any doubt we should mention the name of D. Ilandjiev, as well as some of the most famous ”engines” of the club like Veselin Mustakov, Kiril Danailov, Ivailo Ivanov, Nikolay Svestarov, Dimitar Dishovski, Alexey Zhalov (who joined the club in 1995) and of course – the names of the boys from the “younger” generation – Yani Makulev, Konstantin Stoichkov, Konstantin Kasabov, Petar Dimitrov (Papi), Ventsislav Ivanov… We are many – we are strong! – says an old slogan. In the previous years the club never has many members, but it was relatively strong and capable for many reasonable actions, which can defend not only its good name, but also are useful to the Bulgarian caving in general. Behind the mentioned facts and data there is no word of the dif culties, pain and the efforts, which keep the club to go on the way of caving, with all the joy of successful work and disappointments, when it is not possible to achieve the wished so quickly and easy, as it is wanted. Whatever to say, these things are inevitable, but the important things is that in spite of the dif culties, ups and downs of the time, club “Helictit” – So a is present today and its members meet its 50th anniversary with proudly head up. Long live, Helictitians!

PAGE 17

16 Œ „ “ ( „ “) , „ “, 1960. 50 400 . „ “ 1963 „ “. 1964 . 1964 The exploration of Club “Helictite” of the Bulgarian caves Konstantin Stoichkov During the 50-th years of the existence of Caving Club “Helictite” two generations of its members had discovered, explored and surveyed in the territory of Bulgaria more than 400 caves. The author describe chronologically and from area to area the cave exploration of the club. Among them are some of the longest and deepest Bulgarian caves as: Banski suhodol 9-11 cave system (-307 m), Yavorec (-197 m), Temnata doupka Cave (~ 8 km), Bankovitza (~ 4 km), Zadunenka (1 150 m), Sedlarkata (1100 m) etc.

PAGE 18

17 , , . – , – -3 (-307 ). 1964-1966 , . 276 3, 170 – 50 , 3. . 1967 .

PAGE 19

18 „ “ . 1969 . , 20 1970, , , . ; 350 – 145 – 501 , , ( ), ( ), ( ), ( ) „ “ 70. 1975 . „ “ , – – 1975 „ “.

PAGE 20

19 1982 – 1983 . , 1100 „ “, „ “, „ “, „ “ „ “ „ “. 1150 1990 „ “ (-72 ; 562 ), . „ “ – „ “ „ “ ( . . . ) 1987 . – „ “, 1988 „ “ . „ – “ . 1991 ; , , , , , , . 45

PAGE 21

20

PAGE 22

21

PAGE 23

22 ; , , , , ( ), , 358 -66 1999. „ “ – “ “ . „ “ . 2000; , 2000„ “ ( ) 632 “ “, “ “. „ “ „ “ 9-11 -125 .

PAGE 24

23 20 23 2002 „ “ „ “. –70 1000 „ “ „ “, 130 -56 2004 “ “ „ “ . , 1000 , „ “ ; , , , , , , 2005. . -197 . , 362 470 , , . . , „ “ -200 827 ( 2012 -280 ). , 200 – 58 „ 2006“ 60.20 :

PAGE 25

24 , . 185 . 3000, 9-11 300 , „ “ 400 . , , 800 „ “. 3. , 3435 ; , , , , „ “. . 3, . . ( ) . ( , ). . , .

PAGE 26

25

PAGE 27

26

PAGE 28

27 , , ? . , . . , . “Helictit” Members in Caves on Four Continents Alexey Zhalov The article is a summary of the international activities of SC “Helictit”. The rst trip of the club abroad is in the USSR, near Cheremshanka village, Altai Krai, in 1989. The goal of the expedition is Altayskaya Cave – the longest cave in the Altai and the most technically complex one in Siberia, with a length of 1250 m (currently 4400 m) and a depth of –240 m. The expedition is comprised of seven members – K. Danailov (leader), S. Krasteva, G. Georgiev, D. Dishovski, I. Vreskov, M. Sokolov and P. Penchev from the Kazanlak Caving Club. During the expedition the “Geo zicheskaya” chasm (-135 m) was entered, as well. In the autumn of the same year an expedition to the „Abisso Emilio Comici“ chasm (–703 m) in the Julian Alps, Italy, was conducted, comprised of A. Vasilev (Bezmir), V. Mustakov, G. Georgiev, I. Ivanov, D. Dishovski, D. Levterov (Pinko), I. Vreskov, K. Danailov, M. Sokolov, R. Musta1989

PAGE 29

28 80„ “ . – „ “ 1989 ., 7, ( ) „ “. , , . : „ “ , . . 240 1 250 ( 4 400 ). 1978 , , . „ “ (-135 ). kova and S. Krasteva In 1990 an expedition was conducted to the “Kievskaya”/“KILSI” chasm (depth – 990 m), located on the Karatau plateau in Uzbekistan, led by V. Mustakov and with A. Vasilev (Bezmir), G. Georgiev, N. Sveshtarov, E. Petrov, D. Dishovski, K. Danailov, M. Sokolov, R. Mustakova, S. Krasteva, and I. Alexiev (CC “Edelweiss”, So a) and P. Penchev (CC “Orlovo gnezdo”, Kazanlak) as members. In the same year Ivaylo Ivanov took part in the second Bulgarian-Chinese cave expedition in China as a specialist in hydrogeology. In 1991, club members Iv.

PAGE 30

29 „ “ (-703 ) 9: ( ), , , ( ), , , . 21 1989 , – „ “ „ “, 990 10 , . ( ), , , , , „ “ „ “ . , . 1990 . 1991 . 1992 Ivanov and K. Danailov participated in an international conference on the problems of karst and caves in Romania. 1992 marked the beginning of the involvement of club members in the long-term and systematic exploration of Albanian caves – rst by V. Mustakov, followed by T. Toshev, K. Danailov, Y. Makulev, D. Lefterov and others who, as early as the following year 1993 took part in the second national expedition there. In the autumn of the same year V. Mustakov, K. Danailov, L. Arsov, G. Slavov, N. Sveshtarov, D. Dishovski, M. Sokolov and N. Simov, together with colleagues from the Pleven club, organized yet another national expedition to Albania, resulting in the exploration and surveying of the „Tsilikokave“ chasm – Albania’s deepest at 1995 ., .

PAGE 31

30 . , , 1993. . , , , . „ “ 505 1995 . , „ “ (-387 32 ). . . ( ) the time (depth 505 m) In 1995, A. Zhalov and G. Slavov attended the French Speleology School, where they participated in several entries into various French caves. In the same year, yet another national cave expedition in Albania was conducted under the leadership of A. Zhalov, with the participation of club member Y. Makulev. N. Simov (Blackie) was included in the staff of the Bulgarian cave-diving expedition in Macedonia, where he participated alongside A. Zhalov. Conducting national expeditions in Albania continued in 1996, with the participation of K. Danailov, I. Ivanov and A. Zhalov Until 2001 there were no international activities, but over the next two years several individ2005 .

PAGE 32

31 . 1996 . . 2001 . . ( „ “), „ “, 2003 6„ “ . , , 7 „ “ ( ) . „ “, . 2004 , 7 600 . , , , . ual events took place: the participation of V. Drobenov and K. Bogacheva in the the Youth Speleology Course in Germany; A. Zhalov’s participation in the expeditions to Albania and Ukraine („Ozernaya” cave), organized by him; B. Lilkov’s visit in “Mammoth Cave”, USA. In 2003, A. Zhalov, K. Stoichkov, L. Marinov, M. Stamenova, Z. Petrov and K. Kasabov took part in the work of the rst Balkan cave expedition “Otris” in Greece, exploring and surveying 7 caves, of which just in the “Chukata” (Tetrastoma) cave almost one kilometer of galleries were surveyed. That same year G. Dimitrov visited “Wind Cave”, South Dakota, USA, and A. Zhalov participated in the National Greek Caver Convention in Pelepones. 2004 marks the organizing of an independent expedition in Eastern Albania in the Golo Brdo region, populated by ethnic Bulgarians, by A. Zhalov, Z. Petrov, K. Kasabov, K. Stoichkov, I. Bontcheva, H. Hristov and V. Drobenov; seven caves with a total length of about 600 m were explored and mapped as well. In the autumn of the same year, M. Stamenova and A. Zhalov took part in the International Symposium on Karst Protection in the town of Guca, Serbia. At the end of the year the famous “Lazarevska” cave in Serbia was visited by an international expedition with the participation of V. Drobenov. 8.

PAGE 33

32 . , „ “ . 10 . ( , ). . „ “, ( ) „ “ (-1549 ), „ “, . .

PAGE 34

33 . , ? , , 2004 : 90 „ “ : , 19 3 . : „ – “! , . Over the next 10 years, the club has had a lot of international activities, such as entering and cave visits for the purpose of study and sport – entries in Swiss ice caves; descending one of the biggest shafts in the world – „Provatina“; P. Dimitrov (Papi)’s participation in Russian-Bulgarian expedition to the seventh deepest chasm in the world, „Sarma”, and reaching bottom (–1549 m); Iv. Buserski’s participation in the Slovenian “Vandima” expedition – as well as participation of club members in various international caving forums (conferences, symposia, congresses and conventions), mainly by M. Stamenova and A. Zhalov in the European speleoforum in Marbella, Spain and four regional conferences. Club members initiated and organized the premiere Bulgarian expeditions to Mount Athos, Greece, Kyrgyzstan and China; in addition to that, club members were actively involved in the study of caves in Albania and Serbia. For the period after 2004 over 90 caves and abysses abroad have been studied, surveyed and described. In all, members of „Helictit” Caving Club have been in caves on four continents: Europe, Asia, Africa and America. “Helictit” members have been in caves in 19 European, 3 Asian and one African and American country, and all visits are described in detail. 2013 .

PAGE 35

34 1989 „ “ „ “ , , „ “ , , , , , 1990 „ “ ( ) , , , , 1990 „ “ 1991 „ “ 1992 „ “ 1993 „ “ , . „ “ , , , 1995 . „ “ . „ “ 1996 „ “ , 2000 „ “ 2001 „ “ 2002 „ “ „ “ 2003 „ “ , , „Wind Cave“ . „ “ 2004 „ “ , , „ “

PAGE 36

35 „ “ 2005 „ “ „ “ , „ “ „ “ , , , , „ “ 2006 „ “ . „ “ , „ “ . 2007 „ “ , , , , . „ “ . „ “ „ “ „ “ „ “ , „ “ 2008 „ “ , , , , , , „ “ , , „ “ . .

PAGE 37

36 V . 2009 . . , , „ “ „ “ . , „ “ „ “ „ “ „ “ „ “ 2010 . , , , „ “ „ “ „ “ , „ “ , „ “ „ “ , „ “ 100 . 2011 „ “ . „ “ , , V . „ “ . 2012 . , .

PAGE 38

37 „ “ . , . „ “ . „ “ „ “ , 2013 . , „ “ , . „ “ „ “ . „ “ „ “ , , , , , , .

PAGE 39

38 Œ , , „ “ „ “ , . , ( 1999 ) ( !) , , , , , , … ( ) „ “, „ “ „ “ , . : •

PAGE 40

39 , , • , , 20 kV , • , , • , , 2008 … , , . , • , , , , , • , • , … , , , . , ? , , • , , , „ “ • -

PAGE 41

40 , , 02. 06. 2007 ., , , . , , , , , , , . . I , , • , , , , • , • , , , . • , , , . ? , ( !) , . . . , . , , , , .

PAGE 42

41 , ? – , , , „ “ 31. 07. 1954 2 , , 30 20 , . 2004 , , , ,

PAGE 43

42 . . , , . , , , , , , . , . „ “ ( , ) „ “, . . . ?

PAGE 44

43 . , , , „ “, „ “, „ “ . „ “. „ “, „ “, „ “, „ “ . „ “, , „ “. , „ “ „ “ . ( ), , „ “ , . „ “ , . , , , , ,

PAGE 45

44 , ( ) , , „ “ , . . „ “ , , , . . „ “. ,

PAGE 46

45 307 ( 1964) 1963 . , . , , , . 25, . , . : , , . . 1 6 : , 27, 136 1930 .

PAGE 47

46 2, . , „ “ 5 10 , . . 6 12. 30 . , . , . . , ! ! , , , , . , , . , . 24 , . , 278 ? ! . . , . 296 . . . ? , , 307 : „ „ “ : 307 “. . , „ “ , , . : -

PAGE 48

47 . „ “ , , . (. 4, 1965) – „ “ 1963 . 20 . N N . , , , , , , . , 307 . . , , 182 89 , „ “ „ “. , ? , (Œ, 1969 ) 1 160 22 . . „ “. „ “ -

PAGE 49

48 . . . „ , . , , . Œ-70 ( 1970) , „ ’ 70“, 2 1970 . „ “, , , , „ “. : . . 2 3 , , , , 1. 50 , 7 8 , , , . „ ’71“, ( Œ, 1977) „ “. 1953 . , , . ,

PAGE 50

49 7 1975 . , . , 22. , . , , . . , . . ? (Œ, 1986) „ “ „ “, „ “ „ “. „ “. , : , „ “, „ “. 96 (  1/1996) , . . , . „ “ 10 ( ), , , . „ “ , . „ “ 1992 , , . . 5-6 , ,

PAGE 51

50 . “ , , , , , , , , 1992 . , , „ “ , . , . . „ 13“. : , , , . , .

PAGE 52

51 Œ 2013 . 2011-2012 . 2013 „ “, 30. 10. 2012 01. 05. 2013 6 20132014 . , , . „ “, „ “, „ “, „9-11“ „ “. „ “ „ “. , . „ “ „ “. „ “.

PAGE 53

52 „ “ . „ “ . , „ “ „ “ . , „ “ . : „ 20“, „ “ . „ “ „ “. Œ 2013. „ “. : „ “, „Underground“, „ “, – 24. 08 08. 09. 2013 – 30 – 271 – 9-11, . , – 307 458 -320-330 Œ 2013. 23-24. 05. 2013 . ( ). Œ 2013. . „ “, : 5 , , Œ 2013. . 08-16. 06. 2013 ,

PAGE 54

53 14 4 „ “. „ “ „ “. 3 „ “. „ “, , Œ 2013. : ( ) . – . 2 Œ 2013. „ “, „ “ 22 . „ “ „ “ . „ “. , „ “. „ “. . „ “ – , „ “, „ “, „ “. „ “ „ “, . , „ “ „ “ „ “ „ “. . – , „ 2000“ 4 – „ “. „ “, 14 . 5 9 ( ) 4.

PAGE 55

54 „ “, „ “ „ “ 16 2012 , , . , . . , 1960-1967 . 1967 . 50. , 5085. 2014 „ “, . . 20 , 2013 . , , 2014 . , (2013)

PAGE 56

55  2013. 03,01 . „ “ . 07. 01 . . 10,01 . 122. . 06,01 , , . – „ “ . . 10-11,01 . . 12,01 , . . . 19,01 . . . (2013)

PAGE 57

5619-20,01 , . – “ “ . . 23,01 . „ “ . . 24,01 . . 26,01 . . . 02-03,02 , . , . 03,02 . . . 03,02 . . . 09,02 . . 07,02 , . -20, . 10,02 . . . 10,02 . . 10,02 . „ “ 12,02 . . 16,02 , . . . 23-24,02 , , . . , . 02-03,03 , „ “ , . 04,04 . „ “

PAGE 58

5709-10,03 , , , – „ “ „ “ . 9, . 13. 03 . . 14,03 . 13 . 16-17. 03 , , . ( ). . 23-24,03 . , , . , . . . 28,03 . . . 30-31,03 , . . . 06,04 , . . 06-07,04 , , , . . . 11,04 , . . . . 13-14,04 , , , . . . 20-21,04 , , . . . „ “, , . . 26-28,04 . . ; , , , , 2, , . .

PAGE 59

5828,04 . „ “ . . 29-30,04 . , . ; . . . . . . 01-06,05 , , , , , , , , . ; , -20, . 10,05 , . . . 13-15,05 , . . . . . 19,05 . . . 20-21,05 . . 8 . 23-36,05 , , , , . . . 23-26,05 . „ “ 2013, „ “ „ “ „ “ 23-26,05 . . 01-02,06 . 2012-2013 . „ “. 08-16,06 , , , , , , . „ “ 2013. Arras. Albania. 22-23,06. , .

PAGE 60

59 . 04-08,07 . ; , , , . , . / . / . 12-14,07 . ; , , , . ; , , , 15,07 . . . 27,07 . „ “ . 01,07 , . . . 03,08 . . 24. 08-08. 09 , , . , , . “ “ 2012. „ “ „ “, „Underground“ „ “ ZOK Greece . 26-27,09 , , – „ “. „ “ – . 28-29. 09 , , , , , . „ “ 20132014. . – . 05-06,10 , , , . . . 09-17,10 . „ “ 2013. 7 . 12-13,10 , , , . . . .

PAGE 61

6019-20,10 , , . „ “ . – . . 23,10 . . 26-27,10 , . . . 26-27,10 , , , . „ “ . . 30,10 – „ “ – . . 01-03,11 , , , , , , – „ “, „ “, „ “ . „ “ . ; , . . 03-16. 11 , – – „ “, – “, ; „ „ ’2013“. 07,11 . . , / . 09-10,11 , , , . , , 14. . 15,11 . . 16-17,11 , , . – „ “ . . 23,11 . – . . 23-24,11 , . – „ “. ; -

PAGE 62

61 . . 30,11-01,12 . . . 08,12. . „ “ . . 14-15,12 „ “. . 15,12 „ “ 22,12 , . „ “ „ “. . 31. 12 , , , „ “ ., . „ “ . . . (2013)

PAGE 63

62 Œ 9…11 -307 ƒ? „ “ „ “ „ “, : „ “, ; „Underground“, ; „ “, – 24. 08 08. 09. 2013 – 30 , . „ “ ( ) , ( 100 ). „ “ „ 9-11“ ( ) . 0 . Cave System “Banski Suhodol No 9 – 11” is -307 m, but then…? Konstantin Stoichkov Summary Form 24-th August to 8-th September 2013 was heeld the 12th edition of the exploratory expeditions in surcuss Banski Suhodol, Karst Ridge of north part of Pirin Mt., South Bulgaria. The expedition was held as Euro Speleo Project of European Federation of Speleology! The main goal of the expedition was a clearing of the narrowing at depth –271 m. The work in BS 9-11 was organized in shifts. In the beginning the cave was re-rigged with a new rope, provided by BEAL through the European Speleological Federation. Supports were also changed, where needed. During the re-rigging, some problematic narrow places on the way to the bottom narrowing were widened. At the same time, work on the bottom narrowing continued. A “chimney” above the underground campo was climbed. After the rst 15 meters, a small

PAGE 64

63 , , „ “ “ “, „ 10“. 2 ( „ “). „ 9-11“ , . „ “, . ( „ “ ), ( ). „ “, „ “ „ “ ( , , , ) „ “ „ 9-11“. „ “ Beal Œ 9-11 – 271 . „ 9-11“ . : , . -265 . 15hall with an unstable blockade is reached. A small stream is coming from the chimney, and there is a muddy alluvium. By visual judgment there are another 15 m in height, but the chimney does not follow the direction of the current bottom. In the middle of the expedition, after several bottom-cleaning shifts, the narrowing was overcome by a group consisting of Stefan Georgiev, Ivan Petrov and Lambros Makrostergios. After a short precipice, a small hall is reached. After crawling, a big, inclined hall is reached. A press follows and an inclined gallery with an underground stream is reached. There are several waterfalls on the stream. A narrowing by the water is reached where a strong air-current is felt, but to pass, one must lie in the water. In the new parts there are a lot of unchecked branches, as well as a separate upper oor. After the discovery until the end of the expedition two teams participated in surveying the new parts. After drawing the new parts (that which had been surveyed), the cave’s denivelation grew to –307 m and its length to 458 m. With the non-surveyed parts, the cave’s denivelation is probably about –320, –330 m (a visual estimate), but an end has not been reached, and there is a high probability that its denivelation is yet to grow. A large hall is reached with an unknown height, where no ceil-

PAGE 65

64 . 15 , , , , , , . , : , ( ) – 307 458 -320-330 , 3 : , . : „ 6“ (+0.50 ), „ 7“ (-5.80 ), „ 8“ (-7.80 ), „ 10“ (-5.80 ), „ 10 “ (-6.30 ), „ 12“ ( ), „ 13“ (-1 ), „ 14“ (-8 ), „ 16“ (-8 ), „ 23“ (-4 ), „ 41“ (-5.50 ), „ 42“ (-2 ), „ 48“ (-3.43 ), „ 49“ (-1.80 ), „ 55“ (-3 ), „ 57“ (-0.50 ), „ 65 “ (-2.94 ), „ 70“ (-7 ), „ 71“ (-2.63 ), „ 73“ (-1 ), „ 76“ (-4 ). ing is seen in many places. The temperature in the new parts is 3oC. In the end of the expedition, the cave was partially de-rigged. Ropes were taken down from places, where there is a possibility that high waters would soak them; as well as the entry precipice where the rope is highly likely to freeze. After the new discoveries, the cave became the fth deepest chasm cave in the country. Field-work and scienti c research: For yet another year, several other caves and sites in the area were inspected, as well as some scienti c activities conducted. The levels of the snow-caps were checked for the following caves: BS 6 (+0.50 m), BS 7 (-5.80 m), BS 8 (-7.80 m), BS 10 (-5.80 m), BS 10 (-6.30 m), BS 12 (no snow), BS 13 (-1 m from the low side), BS 14 (-8 m from the higher entrance), BS 16 (-8 m), BS 23 (-4 m), BS 41 (-5.50 m), BS 42 (-2 m), BS 48 (-3. 43 m), BS 49 (-1.80 m), BS 55 (-3 m), BS 57 (-0.50 m), BS 65 (-2.94 m), BS 70 (-7 m), BS 71 (-2.63 m), BS 73 (-1 m), BS 76 (-4 m). As a whole, in most caves an increase of the snow-cap level is observed. An appliance was assembled from steel ropes and a cover was put on the perspective BS 6. The promising-to-continue caves BS 8 and BS 6 were checked. Unfortunately, both

PAGE 66

65 „ 6“. „ 8“ „ 6“ – 30 „ 4“ „ 29“ : „ 42“, „ 47“, „ 49“, „ 54 “, „ 55“, „ 59 “, „ 59 “, „ 59 “, „ 64 “, „ 64 “, „ 64 “, „ 65 “, „ 73 “. „ 9-11“ „ 25“, 5 , „ 30“ : Plecotus auritus Myotis bluthi. „ “, , 1:10 000. “ 2013“ : „ “ end in insurmountable for the moment being narrowings between the rock and the snow at about –30 m. Corrections were made of the maps of BS 4 and BS 29; a number of numbered sites were sketched: BS 42, BS 47, BS 49, BS 54 B, BS 55, BS 59 A, BS 59 B, BS 59 D, BS 64 A, BS 64 B, BS 64 C, BS 65 B, BS 73 A. Several new and perspective work-sites were found. Apart from BS 9-11 the precipice cave BS 25 was also visited with the purpose of sampling cave fauna, and more than 5 species of typical cave fauna were sampled. It was determined that the cave has a perspective for continuation, and a small amount of bat guano was found at the bottom. A net was put at the entrance of BS 30 with the purpose of capturing bats for DNA analyses. Bats of the species Plecotus auritus and Myotis bluthi were caught. A eld survey was conducted by geologist Yulia Statulova to record the cracks and faults in the cirque, clarify the perspectives and their application on a topographic base with a 1:10 000 scale.

PAGE 67

66 „ “ „ “ „ “ , , „ “ „ “ , 2000-2003 .

PAGE 68

67 , : , , V . 1640 ., ( ), (18591944), 1963 ., , , 2012 8 2013 . 23-26 „ “, . The rock hermits of Shumen’s area Konstantin Stoichkov In the periphery of the Shunen’s plateau in the rock edges has carved many rock monasteries, churches and cells. Rock monasteries are found in the areas of : Shumen’s Boaz (Boaz from Turkish – Pass), Divdyadovski Boaz, Boaz monk, Troishki Boaz, Boaz and Osmar Valley Strazhka. Researchers date most of them back to the XII XV centuries. The rst report of the hermits is from 1640, when Archbishop Petar Bogdan Bakshev visited the area. The rst explorer of these monasteries are located Shkorpil Karel (1859-1944), which describes and made detailed sketches of many of them. More detailed information we nd from Stoyan Maslev in 1963. The hermits were explored also from – Tsv. Dremsizova and V. Antonova. The detailed maps were made by Bojan Marinov, At. Spassov, R. Radushev, St. Dimitrov, Z. Iliev, M. Mircheva and others. In the autumn of 2012 organ-

PAGE 69

68 23„ “ „ “ „ “ , „ “ , , , , GPS. , „ “. , , . , 24, , . . ( ) „ “ „ “, , . , ized an expedition to the southern edge of the plateau and was surveyed 8 caves, rock monasteries and cells. New expedition was carried out in the period 23-26.05.2013. 17 cavers from different caving clubs took part in it: “Iskar” So a, “Hades” Shumen “Helictit” So a “Strinava” Drianovo and local leaders from the village of St. Trinity vill. Summarizing the results of the expedition were mapped 9 new sites: the natural caves “Osmar”, “Little Osmar” and “cave drawings with”; 2 rock churches “Direkliyata” and “Momina Skala 3” and 3 rock cells “Cell-Observatory” “Momina Skala 4”, the cell “in Lozevskiya rock monastery”, and one arti cial cave -“Cave of the runes.”

PAGE 70

69 „ “. , . , , , 14 . . . , . 15 .

PAGE 71

70 , 2. 50 , . 3 . , , , „ “, . „ “. , , . : : , : , , . , „ “ „ “. , , . . . . 18 + 6 . . , , , , . .

PAGE 72

71 . . 20 5 „ “ , . , , , . , , . , . . . , 5-6 . , , . , 10 . . , „ “. , , , . . -

PAGE 73

72 9 : 3 – „ “, „ “ „ “; 2 – „ “ „ 3“; 3 – „ “, „ 4“ „ “ 1 –„ “. , .

PAGE 74

73 ƒ () „ “ „ “. , „ “ „ “. , . „ “. „ “. „ “ „ “ , , „ “ , „ “ „ “ „ “, „ “. , , To clean up for one day …. Cave Gorgy Kolev (Wanderer) In the school “9th of May” in the town of Sherven Btrijag has a Club called “Art Center”. It is composed form students who are working on personal projects in the arts painting, amateur theater, sound, performance and other forms. Some of them had orientation to ecology. The club took part in the BTV Natonal TV action “To clean Bulgaria for one day” and joint the members of speleo club “Helictit” during its action on 20 April 2013. Together they clean up some caves in Karlukovo Karst Area.

PAGE 75

74 . , , „ “ „ “ ? ? – , „ “ „ “. 20 2013 „ “ , . , . „ “. , . „ “, , „ “ , „ “, „ “, „ “. „ “. . , . … ? ? ? , . , – „ !“. , – – „ “.

PAGE 76

75Œ 2012 „ “ „ “ „ “ , . . 2 „ “, „ “ , , . „ “ . ( ) „ “ 10 10 3 3 The Stakevtsi “Resurgence” Trifon Vasilev The article is a description of the latest cave diving entry in the “Resurgence” cave by club member Trifon Vassilev. Together with N. Kaltchev, and with the help of information from another member of the club, I. Alexiev (Morskiya), T. Vassilev continues the exploration of new sections of the cave. An underwater gallery about 20 meters long was discovered, which brings the total siphon length to 50-60 meters, with a maximum reached depth of 12 m. Exploration of the cave is planned to continue.

PAGE 77

76 20 12 , , . , „ “ . , 3-4 2 50-60 12 . ,

PAGE 78

77Œ , Œ2 … 9„ “. „ “, , , „ “, , „ “, , 12. 30 „ “ . „ “ ( . ), , 4-5 „ “, „ “ „ “. 7 9 . „ “ , , – Œ  … 02. 01. 2013 ( ). : „ , ? ? . !“ . , , ( ) 200 ( )

PAGE 79

78 , . „ “. , . 3( ). – . () … , , 20. , 12 „ “ . . . . . . . , . . „ “. , „ “. . . , , , 100 . „ “, „ “, , . , , , ,

PAGE 80

79 , , , „ “ . Œ  … . , . . . , „ “. . , ( ), „ “. , 90. „ “ . , , , , . , „ “ . , , 100 „ “. „ “, . 6 , . , ( ) „ -

PAGE 81

80 “. , , . . . . . . „ “, … „ “ . , 5217. „ “ 16 0 ? . ? ?! , . , . 6-7 , , „ “ 3-4 . , , ? . „ “ , 3 1,5 , 2 10 „ “ , ? „2 “ , , , 10 , , , … ,

PAGE 82

81 , , , „ “ . – , , : „ , “, , „ “ . „ , “, , , , , . . , , , , , .

PAGE 83

82 ! 100-200 „ “. , , , … . „ “ . , . . , , „ “ , . „ “. . . . „ “. , , . , , . „ “, „ “, . , . , 7-8 . , . , . „ “, . , . ,

PAGE 84

83 . „ “, . ( ) … , . , , „ “. , , , , , , . / / . , , , . , , , . . , . . . , . , . . . !

PAGE 85

84 ? . ( Œ ) … ( ) ( ), „ “. ( ). 2009 . 2-3 . 2010 . , ( ) , . 2010 . ( 700-800 ) , 14-15 15 ( , , : „ “ , , , , , , , , , ; „ “ , ; („ “); , „ “, Œ  … … „ “ . , „ “ : „ “ „ “ 3-4 . „ “, ( ), „ “. „ “ „ “. 122 ( „ “) , , „ “. 18 200 „ “. „ “ 20

PAGE 86

85 „ “ ( , ). 12 2012 ., , . „ “, -16 „ “ ( „ “). , ( ), , ( „ “) , ( ), „ “ „ “ . – „ “ ? 800 … . ( ) „ “: : , ( ). … ( ). … , , „ “ . 108 , . , , . 8 . 8 , „ “ : „ “, „ “, : „ “, „ 3“, : „ “, „ 4“, „ “, – „ “,

PAGE 87

86 24 Œ  … 29 1 . “ “ „ “ 15„ “, „ “ „ “ „ “. “ “. „ “ . , , . , , ( ) 16. 1. 20 , , . „ “, . 50. , , „ “, , 2011 „ “ „ “ „ “. – , , 242, 163 1920 m 2. , ! -

PAGE 88

87 „Terra Besica 2013“. 3 : „ “, . – „ “, „ “, 2 – , ( ) . , 200 30, 2 , 3 – , , , , , „ “ – , ! .

PAGE 89

88 Œ 2013 „ 2013“ 08-16. 06. 2013 . 14 „ e “ „ “, 2004. 08. 06. 2013 : ; , , , „ “, , „ e “ , „ “ , 4 Expedition “Lura’2013“ Konstantin Stoichkov The article describes about the expedition of the CC“ Helictite“ – So a named “Lura 2013”. The expedition was held Successfully complete the expedition “Lyura 2013” Eastern Albania. Between 08-16 June 2013 in Lyura Massif in eastern Albania and this was the second club research expedition in this area. 14 club members took part in the expedition. The objectives of the expedition were to continue the exploration the caves in the mountain massif Lyura but the primary one was to continue the surveying of the water cave “Seponik” and begin the study of the abyss cave “Rusit”. Local leaders showed three new caves, two of which were mapped. One turned out to be welltravertine cave with a length of 40 meters and a displacement of + 6 m. The second was also travertine cave with a length of 12 m and +5 m displacement. The next explored cave was “Seponik 2” with total length of 22 m and a displacement of + 8 m. The exploration

PAGE 90

89 Pak travertine shpelle Plan mN 2013 trench 0.44 5 ? Entrance 2chimney + 4.70 2 3 4 Entrance 11 2 1 3 4 3 4 5 ? 2 1 3 4 5 Entrance 2 Proll CH-B 04 Chidhen vil. ArrasAlbania. L12.60 m, H + 4.70 m Topo Konstantin Stoichkov, Heliana Dundarova, Sophia Farouk 11.06.2013. All rights reserved.A B D E F CEntrance 2BEntrance 1C B D E CEntrance 1B D E F A

PAGE 91

90 Shpella Bukuri me nje ujevare Plan mN 2013 CH-B 03 ? ? 1 1 2 2 ? ? ? ? ? 2 2 Waterfall + 3.60 Chidhen vil. ArrasAlbania. L40 m, H + 5.80 m Topo Konstantin Stoichkov, Heliana Dundarova, Sophia Farouk 11.06.2013. All rights reserved. Proll D E D F A B D G B C Entrance A B C D E F GEntrance Entrance 3 3 4 4 5 6 7 8 A 1 2 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

PAGE 92

91 . : : , „ “ ; : ; : , „ “; : , . , „ e “. , , „ e “ 3 3 2013 .

PAGE 93

92 40 + 6 , , 12 + 5 „ 2“, 22 + 8 , . 10 , „ “ 13 , . , . , -66 . 100 1 600 , , of Rusit Cave stopped at 66 m depth but the cave continued.

PAGE 94

93 Chidhen vil. ArrasAlbania. L22m, H + 8m Topo Konstantin Stoichkov 13.06.2013. Shpella Soponik 2/Shpella Zog Plan mN 2013 Proll CH-B 05 Entrance + 1.58 1 ? 2 3 Entrance1 2 ? 3 2 ? ? + 2 1 2 3 Entrance All rights reserved. D C B C D

PAGE 95

94 13, . 15. „ “. 16. , , 2013 .

PAGE 96

95 : . ; ( ). , , . ; „ “ ; „ “ ; , . . : . 8 Looking for caves in Athos Peninsula Konstantin Stoichkov In mid-October, 2013 ended the third consecutive international expedition for exploration of the caves of Holly Mountain Athos – Halkidhiki peninsula, Greece. The expedition was organized and granted as a Euro Speleo Project of European Speleological Federation. The international team consisted V. Gyorev (CC “Caving”), A. Genkov (CC“Cherni Vruh”) and K. Stoichkov (CC “Helictite”) all from Bulgaria. I. Agapov, S. Kaminski (Russia), G. Lazaridis, L. Makrostergios, A. Radulesko (Greece), D. Tomich (Serbia). There are found and mapped 26 new underground sites (mostly caves), among which is the longest explored cave of the peninsula up to date in “Karulya” place (length about 130 m). It was explored also the so called “Athos Large Cave“, which recently is the biggest in volume cave on the Athos peninsula. The Athos Cave as it has been called by previous visitors, is located at

PAGE 97

96 . . : . , , . . , 7. 40 + 1. 60 “ “. , , . , ; , . 12: , 12. . ; 4. 70 – 0. 60 , , 12. ( ), 12. , „ “ . 12. ; 5 + 0. 60 . 3 , -

PAGE 98

97 , : . . . . . . . ? , , 5-6 „ “ . , . 1128 m a. s. l. and is the largest known cave in the whole peninsula. There is a large chamber with two entrances and it is separated by a bedrock bridge. There are found and located with GPS receiver 20 more cave entrances but because lack of time they were not surveyed! The total length of the surveyed sites together with the caves which exploration is in progress (basically “The Great Cave of Athos” exceeds 400 m. After the third consecutive trip of the project the number of the located caves in Holly Mt. is 146. The number of the surveyed underground sites grow to 126 m with total length of over 1.2 km.

PAGE 99

98 ( ), , . : . 200 . , , . . . ; , , . . . , . , . . , , . , 7. 50 2. 20 . . , . : , . . . , . -

PAGE 100

99 , 40 + 16 . . , , . , . . . . , , , , . 10 . : . , „ “. „ “. . ( 2000) . . 11 150 , . . 700 ( ) „ “ , . (2033 . ). . 60 ,

PAGE 101

100 90 . . : . . . . . – 3 . : . . , ; , , , , , . 2013 .

PAGE 102

101 21 28 VI( ). VI, 1 200 41 9, , , : , , , . , . , . 30, 3. , . : Bulgarians at 16-th International Congress of Speleology. What happens and what not! Alexey Zhalov From 21-st to 28 th July in Brno, Czech Republic 16-th Interantional Congress of Speleology was held. M. Stamenova and A. Zhalov present SC “Helictite” in it. They present two works. A. Zhalov took part in the work of the UIS commissions of Bibliography, Training and Arti cial Caves. Both club members visited the touristic cave complex Macoha – Punkvena. The Bulgarians Y. Shopov, D. Stefanova, P. Beron and Tr. Daaliev also took part in the congress. Y. Shapov was the main Bulgarian engaged to help the organizers as a chairman of the scienti c sessions but he chaired also the work of the UIS Commission of “Cave Climate and Paleoclimate”. VI.

PAGE 103

102 30 , 21 , 6 : „ “, „ “, „ “, „ “, „ “, „ “, „ “, „ , “, „ “, „ “ ( , ), „ “, „ “, „ “, „ “ ( ). . 16, .

PAGE 104

103 4 1 “ “ ( „ “). 1 474 . , . . „ “ „ “! „ “ 1909-1933 ., 1723 „ “, 50 „ “ „ “ 4 187 m. „ “ „ “. „ “ 174 76 138 , ( ) 168 , , „ “. , . , 10 , . „ “ , . ( ?) „ “ 8 , , 2 , 16 41 , , . -

PAGE 105

104 , , , , , , , , 20 . „ “ , , : , , , , 50 , . „ “, , ! 500 ( ). , , , ( ) . , , „ “ , ( ) . 140 ! VII2017 2016 , ? !

PAGE 106

105 , 17. 50 1. „100 “ , , ( ), „ “ ! 2 . 4 , „ “ 14, „ “. 9 3 3. . 600. , 10 ! xpedition “Gaoligongshan 2013” Alexey Zhalov The article is a story of the fourth annual Gaoligongshan expedition, held in China’s Yunnan province at the end of 2013. After an almost four days’ travel, the Bulgarian half of the expedition, comprised of Alexey Zhalov (“Helictit” CC; organizer, leader), Boyan Petrov (NMNH-BAS), Kamen Bonev (“Vertilend” CC), Kiril Danailov (“Helictit” CC), Tanio Markov (“Salamander” SC, Stara Zagora) Parov Tsvetan (“Helictit” CC) arrives in the city of Baoshan, where they meet with the Chinese participants in the expedition. On the next day, the expedition starts for the town of Mangogay en bloc. The rst cave entry was on November 6, 2013, in the Xian Ren Dong cave (Immortal Cave) – a place of worship for the Dai, and thus partially improved. The total length of the cave Immortal Cave become 1864 m. Apart from exploration and surveying, the expedition also conducted biospeleological studies. After Œ 2013

PAGE 107

106 , , 6 Xian Ren Dong, „ “. ( ). 40. 60-70 , . , 50-60 20-22oC , , „ “ 500-600 240 , 3 6 1200 , , , , 300 . , 10 1864 m. . . nishing work in the Mangogay area, the expedition headed out to the Five Finger Mountain. Accompanied by local rangers, expedition participants reached 2140 m asl before being forced to continue on foot. About 2600 m asl chasms were discovered, one of which was entered to –60 m – the maximum accessible depth without quarrying. Three more caves were surveyed, before the expedition was forced to retreat due to a broken windshield of one of the cars. On November 12, 2013, the expedition continued in the area of Bien Fu Dong (Bat Cave). Other caves in the vicinity were explored before going in. Bien Fu Dong was surveyed, and the location of another large cave was disclosed by a local resident. During the next and nal day of the expedition the local people showed the participants several small caves and chasms in the area. The end brie ng in Baoshan showed that the results of the 7 work-days of the expedition were 15 caves explored and surveyed, with a total gallery length of 2 303 m and 350 m denivelation. For these results, all expedition participants were awarded with diplomas.

PAGE 108

107 – Xian Ren Dong , 13, 15 . 50. 3 6, „ “ „ “ . 2011 2 140 . 2 2 600 , 60 , , 50, 4 , , 12 . „ 2013“

PAGE 109

108

PAGE 110

109 , , . ! . . Bien Fu Dong . 500 , . . , . , . , 100 13 , 2 000 . , 30-32 2 , , , 7„ “ 15 2303 m. e Xian Ren Dong, (1864 m) – 2 350 , , , : – „ “ ; – ; – „ “; „ “; „ “, ; – „ “.

PAGE 111

110 2013 . / 13. . . 203. 5947. 203 834. (43 ), (+4.50 ). : . ( ) 203. . . . . a . . 200 , . : ; 3.10 3.60 . ; 2 4 0.60 . . Mapped caves

PAGE 112

111 4 . 4.50 221.60 ( 1.30 ) ( 0.90 ) . 20 , 43 4.50 . : 14.03.2013 „ “ „ “ ; , , „ “ . . . 303. 5947. 303 031. (12.28 ). : 2200 . ( ) 303. , , 10 . . 50 100 : ; 1.24 0.52 . 12 . 0. 90 0.70 . – 1.77 . . . 12. 28 : „ “ „ “ 2006. 27.04.2013 . „ “ . (). . . 208. 5949. 208 189. (57 ), 16. 90 (-5. 30, +11. 70 ). : 2500

PAGE 113

112

PAGE 114

113

PAGE 115

114

PAGE 116

115 . ( ) 208. . . 15 : ; 3.70 3.60 . 13 3 . . 18 9 1 . 11 . 26 . , . 57 16.90 5.30, +11.70 : , . „ “ 13.05.2013 . – „ “ „ “ . . . 208. 5950. 208 190. (19.60 ), (+5.70 ). : 2700 . ( ) 208. . . 30 . . :

PAGE 117

116 . ; 5.60 ( ) 1.70 . . 13 „ “ 7 . . . 19.60 +5.70 : , . 13.05.2013 15.05.2013 . – „ “ „ “ „ “ . . . 107. 5951. 107 065. (14.10 ), (+2.10 ). : 2 ( ) 107. . . . 100 . . . . . . : ; 16 5.50 . 14 22 4 . . , . 14.10 2.10 . :

PAGE 118

117

PAGE 119

118

PAGE 120

119 „ “ 2013 „ “ , . 24.05.2013 . „ “ . . . 107. 5952. 107 056. (14.90 ), 1 (0.50 +0.50 ). : 1.5 ( ) 107. . . . 100 . . . . : ; 7.40 3.10 . 10 8 3.50 . 6 . 14.90 . : . „ “ 2013 „ “ , . 24.05.2013 . . . 107. 5953. 107 057. (10.60 ). : 2 1. 5 ( ) 107. . . . 100 . . . . : 2 -

PAGE 121

120

PAGE 122

121

PAGE 123

122 . ; 0.85 1.90 . , 0.60 1.60 2 . 3.40 6 4 . . 10.60 . : . „ “ 2013 „ “ , . 24.05.2013 . . . 107. 5954. 107 058. (17.50 ), (+6 ). : 2. 5 . 2 . ( ) 107. . 2 . 500 , , , . . 150 : ; 4.50 3.40 . 1.40 . 4.20 2.60 . . 0.40 1.50 3 . . 1.50 2 2.70 ; 2.80 0.95 -

PAGE 124

123

PAGE 125

124 . 17.50 +6 : „ “. , „ “ 25.05.2013 . . . 107. 5955. 107 059. (7 ), (-2.30 ). : 5 ( ) 107. 700 . 1.5 . 30 . . : „ “ 2.30 . ; 1.10 1.60 . 7 1.20 1.70 . . 7 -2.30 : „ “. , „ “ „ “ 26.05.2013 . . . 107. 5956. 107 060. (8.50 ), (-2.55 ). : 800 5.8 ( ) 107. 700 . 1.5 . 800 20 30

PAGE 126

125

PAGE 127

126

PAGE 128

127 50 . : ; 13 1.50 . . 16 1.50 . 3 . . , . . 7 -2.30 : „ “. , „ “ „ “ 26.05.2013 . . . 403. 5974. 403 054. (13.80 ), (+2.50 ). : 3 . ( ) 403. , 2 . . : 1.20 . ; 2.15 1.76 . . 4 1.90 2 . 7 . ; 0.60 1 . 13.80 +2.50 : . . „ “ 05.07.2013 . . . 301. 5975. : 301 044 (15.60 ), (+2.90 ).

PAGE 129

128

PAGE 130

129 : 400 ( ) 301. . . . . . : . ; 2.60 2.20 . 1.50 . 1 1.30 . 0.30 . , . 15.60 +2.90 : , . . – „ “ 1 – 2.01. 2005 . „ “ 13.07.2013 . . . 205. 5980. 205 049. (11 ), (+4.30 ). : . . . . .

PAGE 131

130

PAGE 132

131 . : ; 4 1.40 . ; 1.30 1.40 . . 1.10 0.73 , 2 . . ; 11 +4.30 : . 30.10.2013 „ “ „Caving“ . 2 . . 205. 5985. 205 051. (10 ), (+1.70 ). : 1-2 . . . 1-2 ( ) 205. : ; 2.10 0.80 . . ; 3.70 3 1.70 . . 5 . . . ; 10 +1.70 : 2009. „ “ 2010. 2012( ). 11.04. , . „ “ . .

PAGE 133

132

PAGE 134

133 (405). 5986. 405 049. (25 ), (+0.70 ). : . ( ) 405. . „ “ . 15-20 . : ; 2.50 1 . 1.50 0.70 0.60 . 1.20 0.70 . . 1 . 25 : 31.12.2013 . „ “ . , „ “ „ “ : . : : : . : : : : 108 +1.70 : 1 . . : . 3.17 2.90 . ; 3.90 3.80 . 7 . .

PAGE 135

134

PAGE 136

135

PAGE 137

136 . ; 4 3 . 108 +1.70 : 8020. 19.01.2013 , „ “ „ “ 1 (). : . : : : , : : – : : 2 : . : ; 1.10 1.05 . 5 . 2 : . „ “ . „ “ 21.05.2013 2 (). : . : : : , : : – : : 7 : . : ; 1.60 1.50 . 4 . . 7 : . „ “ . „ “ 21.05.2013 3 ( 1). : . : : : .

PAGE 138

137

PAGE 139

138 : : – : : 5 : . . : ; 1.35 0.90 0.41 . . 5 : . „ “ . „ “ 21.05.2013 4 ( 2). : . : : : , : : – : : 7 : . . : ; 1.45 1.20 . . . 1.55 2 7 : . „ “ . „ “ 21.05.2013 5 ( 3). : . : : : , : : – : : 6.50 : . . : ; 1.05 0.88 . . .

PAGE 140

139 . 0.90 1.80 6.50 : . „ “ . „ “ 21.05.2013 6 ( 4). : . : : : , : : – : : 6 : . . : ; 1.30 1.22 . . . . 1.15 1.25 . 6 : . „ “ . „ “ 21.05.2013 7 ( 5). : . : : : , : : – : : 6.40 : . . : ; 1 0.94 . . . . 1 1.40 . 6.40 : . „ “ . „ “ 21.05.2013

PAGE 141

1408 (). : . : : : , : : – : : 5 : . : ; 1.40 0.75 . 1.90 1.80 5 : . „ “ . „ “ 21.05.2013 : . : : : , : : : . : 12.70 +1.70 : 2300 . . . . : . ; 4.70 4.30 . ; 2.10 2 . 9.20 6 3 . 0.20 . . 0.75 2 2.80 . 12.70 +1.70 . : . , . „ “ 13.05.2013 . – „ “ „ “ .

PAGE 142

141

PAGE 143

142

PAGE 144

143 Œ 2013 ( ) Members

PAGE 145

144 „ “ 70XX .


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.