Tampa Bay economy

Citation
Tampa Bay economy

Material Information

Title:
Tampa Bay economy
Creator:
University of South Florida -- Center for Economic Development Research
Place of Publication:
Tampa, Fla
Publisher:
University of South Florida, College of Business Administration, Center for Economic Development Research.
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Economic conditions -- Periodicals -- Tampa Bay Region (Fla.) ( lcsh )
Economic conditions -- Statistics -- Periodicals -- Tampa Bay Region (Fla.) ( lcsh )
Commerce -- Periodicals -- Tampa Bay Region (Fla.) ( lcsh )
Genre:
non-fiction ( marcgt )

Record Information

Source Institution:
University of South Florida Library
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
C63-00066 ( USFLDC DOI )
c63.66 ( USFLDC Handle )

Postcard Information

Format:
Book

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8 standalone no
record xmlns http:www.loc.govMARC21slim xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.loc.govstandardsmarcxmlschemaMARC21slim.xsd
leader nam a22 u 4500
controlfield tag 008 d20002006flu 000 0 eng d
datafield ind1 8 ind2 024
subfield code a C63-00066
0 245
Tampa Bay economy.
n Vol. 1, no. 2 (spring 2000).
260
Tampa, Fla. :
b University of South Florida, College of Business Administration, Center for Economic Development Research.
505
Tampa Bay Trades with Brazil -- From the Editor -- New High Tech Directory -- Update on CEDR's Data Center -- Education, The "Engine" of Economic Development in the Tampa Bay Region -- Tampa Bay Currents -- Wages & Employment in Florida, the U.S. and Tampa Bay -- Population Growth of the Tampa Bay Region -- Facts about Brazil.
651
Tampa Bay Region (Fla.)
x Economic conditions
v Periodicals.
Tampa Bay Region (Fla.)
Economic conditions
Statistics
Periodicals.
Tampa Bay Region (Fla.)
Commerce
Periodicals.
2 710
University of South Florida.
Center for Economic Development Research.
4 856
u http://digital.lib.usf.edu/?c63.66PAGE 1

""TampaBayUS"[)o,,-nlo..-n ContVolumet,No.2SUJIllller 2000,_...-,-,--1_--':-------_.....-",{-TheIargoesle<#lOI'IIy;'lIlnAmericatItvtnChIaII/&S1e<#lOI'IIyn1'I(K'd.arid...O:>Msixo1>Iarge$l01us.\::Ire7ld:p:>r1(IppOttu.oIti$sforUSBfilmnlreiWIgaTheCOlIion.The1""''Y01As.i.Ir<:i\nsQ-liIdbyNgonIi'Ia.Brazil.Pafa'J'l"YiII1dlJI1Jguayn ....ParaguaY""<:apiIaIOIlMarcil26,aealeOMEflCOSUR,I:J'iovInasThoSoutIemCoo8ConYnooMarMLCIliIoMIdBoIMa_asso<;ial ....-rt>o<$...fbida..... l'loIJModStal$$al$o_Ibeprl)(lClioe...oel'tiopilg..lior>II>ar>dbarrie<1wiIh'-''--''-'--_..._....:;;;;-.I.,...-T........:,t;o-"'"",1emaIinaITraoieinCoooty;IJIiy19991O>I'llains__goods!romB,m,"'"IinnsgooJ!Or1O>:lto!I/'Id_Brazi,Thep!MJcts10BlatlareeloclronicOOO''!X'leOll$.and,,*,i:alWIdro$pllilieqUprrl(lnl.Ina>oterCEDArep>r1'Fn.!Flepor1MlheGbe,1900),Indf$brb!6orou:poI!oriInedsocIDrs,to""studyir>:IicatedflatO>JlOflfi'mOOgis001.serioosIiiIstIorouo1'Counlyflfll"l$.I.Io1trodu<:lion.Twosl\.diM'Il'llrmodlaslnparn.:<>01tilTwnpaTtt>.neFlorida',GoYernor&olh..leadIradtn\iI.$""lOBtw ....Mi,ThePe0,..00orFloIida-prOOUoodgoodsandservices,ThoC
PAGE 2

TABLEOFCONTENTST ...... 8'l'T........1h:IiIpg.T""'"to_pg.2NliwIlo1'TodIllncaTpg.Spg.Spg.SDM!op'.'to,_8'l'Ill9BushwiUhe"""i"g.'....:lttoB'lOl.i1inlaly2lXXl.D.8obeU"i,......yofSouohAotida.,.jMr.GayHageo.A""""i"e1);=0<01'USP,Off=of1-",.."""'.....""..ooouibul<>larticle>'olhi:li"..olthejclolUoyP""ornhipforVoI"me IofThd,""P"1I0j' &'0""",.,,A,alWlOY'-if"JWha,e...y""""''''''0<,ug;eSlion,forfutare .... kle>.l"'"ClO'le-,noil".,..nfim/)"lI@ro/)"....jt"IJOI'I EdilorEoonomi,!StodootA,ol,"'"OurSponsors:TampaBay Trades with BrazilContioooJXIII'lromu.seu.tomsDislricl18[TMlpO,fL)us.eu.tomslli$tJi<:lhel!dquarteredinfLldi'i<:We$Corrmotcial5eMcetiel'sIrmoesportreacty,delernW>ebestmaJ1:ds.fnjQUaItiolojbu$i'les$pomo....,;IIn1999,BradWII't>e\eadiiglorF\oI'da',lor....yearloIalOO$S.Bbin"Thisrepresents.6.8%ooaease!romItlePI""""yeJXlll'10BrOlilareopproUnatell"Jwice....I'!l ....01fQi'i::la',iI'rj:Ioc1$!romBrad.!O"Idobou!Jwice....I'Oi\ont01iJllXIrI$10F\oI'da'$SIlCdla.-l/OSIe'lX"1rleSti-lalion,Vt!oe,....,SImsInpoIts'''''''fbIiOoe"""""""lIhetInpoIts!rom....lJniledK'Vlble daIa.Sladwas...."'..,..."-",,_R_..,....".,.......,_.R,,'t...._ ......R,"'...-"Oport.R,_.R_,RT,orle....."...""Gila"OXIontilI1dpotontiale'llOOe<'witI....iIJImalketTheCormJercialSeM:euJ;.R.S'Oi"-Il::tl;ltools,as.,devebptti>dernis.....,TheConrnerce{)epartrlerlalsoprowle'induslrf_prodooed00k>catiooin\eadiig

PAGE 3

ltnogn"'-1mII_tn9>mpMI.......COI.dy-..............._types"'...................CIl_D'.._."po-"otntiIIa'"ElfadIn;'.-........,_..---....._joi'tI_Brld'i......F...aa.....,.IIllI...,_01QIOIOfl.Tho,....it....8ImIilrlThoIIwodit..eeM,WMlAOl,wI'O:I1_b........,.".mel1Q;lI$$.l.noflI11'91"twxt.>.r.tmges....IlMoI(II'"Sao_>ridBVRJr.Rio81m1Iso..I'I(O,O'IOICJ...1""'*1arasa11_...."""9>1Rl_i_.\lIPIII_1Il_31.2000.""*,, ,..icL....trco, .... I..IlIalh-go._liI...... "'10 5'.illbor*I'IQ.,-"'".......i1,f,bt'ba9l1lria..e.-SnlI"dcIJ__II.""'*-lill--bIqI........,.......-IIrasco.loaifillcan.SnIfIIlar,ItS8C,...YilJ:IlI"'"Ba_,_........._..pI'O<\ftlQ'"-_..._ ims,Go\oerrorlMh',1I'inrfP".."IIC'OfIWIll........11011-.....1_lW""'-'"....-.Ol0...pIOIIiIIOt'"lll*II_."&Mil,wa..hi..1........aa...._A.._;,bUS_..0-.. ........,....SIri'v2OOll'"'"ij:oo..ntillab__po.,..s.Ilices.FaiII10....,,011...._lPI''''-n..., _an12...",..lIlll"'JCli'.......1iIIluIey.Tho"'_an'-ttl'""9"-0'1.112O'!tt,1Irll'1*'*1Ii}I.I","U.S1diIIdoIn-......10Sout$ne-e.:wn.rrD'1_dulytraIproduell,81ad'NIfunalIieoJIllVIgiIwlCI4gIrqliltpromiood10_..IIIIlIouI,.nlm_litIIIlrad.lkIller..
PAGE 4

"-..:I..,..ul1,IltJll.........................-__.&.e,.ol:U<\J.........-.o..__""'"--"__IIIU.__1k4Il_'O"..1ftOIIIdool.t!..'-00II..'*"'"*"""!1p19ll'lIllOlIlJCdlo.qlIDIIUIQo..""..III'l!l8N',IZI!'8-t'!l-ulIIOdliJIINIwoJl....liLpOjIMItI'"""".._ .. e.,p.q........-"'ll'MP'l_1III'lOIom...."01II=IOl""---.."'=',_--''."""'t:/"fl'l8_.....U"'.,..III'lOI...",..".'"UTn""__aII.....-.e'..-'S'nIDlIOWltiS,....J*II)O:m .....<3'.1.....""""'"Ull*'""!IO\IlIdQJI'u:l!I"Vo'IP.I!l'""'Puooq___""''1"_''O'l'"''wInq__..,",m_!P.'I"II!_,...'"""11]-'-'011..,_&'__1.__"""-"'"'....,.,4"'1""]i:!l'"'..;'OO,e,..-e..:....._""W'.u.ll """"'llDdl<3'""....-.'Ol!'.'"",,"!9Ill'":llIIol"''ot&-..IIIlII-IlO'lIJllP,Il,pJllU!IIOIlIIlA4IM_SIIIIDdoI'S-A_P'I'...ol........Ip(Qor.-_:"1'__0lIl:.......,,_...!R4I'.bwf!IlIlllip","IOlld..........-""1-"8......."iIO:IU'l!lIQ11"00UIWH1l661Jtq::1l:IQ"I.....purdol_ lUI PlJlljJ>"""PJ"J"'............-....0..-&WI-"3...06....ul........tlI""'lU'f__........-f'II8,,*-RIP_-..""'....IUI"U....",......lIS10:1__"""'IL!II_..____.......I,'OP-..-.....1'I'''I''d''n.....SI!JO'!loOtIlOl'"'....'1I,6wIN>'0UICl1,0)ldIl'!'3"""""""""".....'-..-.."q>-_.e...:.iIIOI".......'--""''--"'"UI(l*IU:Q...-M!'_"'"__._..I*'!""_l"'*'..._.........-..op,':111'"" _-.::u.. .........yn..\IW1m..10:1"""...--'IIJi:,q-.0P"9"'""1M'(001)-......l)tJI(J'"..(IIPI!N'fldlY3lJau.'lKIS00tl31'l-==r..:.-..IU'*'*I.--'_...",...poMlft...au.':I!IW.""'"...........,,:::-."ftOI....IQIJ'"U"'--..._10,"'lbIcIoPt"JIlWtt-smot_P"'llU!-.....1m...\llllll_..:IJ;"hIIllt'....plIppllH..".,.,..__"'JO'.,.".........-ot"'....-lk.t-...NO!""PfZ!SiIlIII'QIl"0IIl_........"",..",alii,..."_ tIOO"ll._'P"'llU!...NU!i's'noosn..."4*'-t>aIlI..."'W...........----...0mJ"'""'.""l()....iIIlIKUJO-.p.lIIM=..,':......--.......'.=$-'_-"'0-.s...."...':I1IIIl.'i.......u..&:lIii__-....OIl'"6"CICII:'tt-'lin1,0)_1U!1II"l..-..ls."000""-...ne_...11'HoIUllSo.qoq...-.''''lII'LllU00ptSoq'!1Ptll1....P"I1'IStIelS "S,IIWOU.,,--...........-....flllll..-...:1_"iIIII!I_........,'VIU1m..."'.....ilwJI'OS*lJO_'""'Tn"'.......I,m..-....,....P"l__"_.....-..utdIl'*l-.sncIIIlIt-"""'-llSl6
PAGE 5

,lNew High Teeh Directory&r"'".-...-"......,..USFOlf>co"""""'"'"Do'+"."Youn'Ill'jbe!arJjjia,dl....BayTednologyDi'ecIory"pri-og!heDi'eclOI'fI:l4newlevel,n-c'l"'.wewill....0ifflcIcd\ode!heFkmaHio1'TodlCon'dorregi:n,TheFbOOa119'TOC/1CCxridorCornalisooIaboralioo0101SOl.dil...bopostedI:l ....FloridaTeenCCxrIdopaodeddirllclorjwiMsadonStamam1nd'Iflo.o.mericar1EIo<.1retI:0is101SICcodesllSOOfor1honewilIic8tiMComi-lformaionwiDoacquiredfrom0......-.dBrad$1re&t,andwillbeSiJbseQuarTtIyver&dBec81JS/1....floridaH!,tlTochCCxridorCornal_00'ooabi'>',l'ledYioIoQi$s.....1Il0ct0rywi'"'l'hasizt(I'IlIlI'..., flat"-WOOhirI>""QI',sk.e\'OOS,andmaoolocl\Jro""""pie',r.seard'Hlriootedproducl',Mtar>:;e,i1fIeserypasof'er\abi'Jg'ledYioIoQi$s"',,'".....Iloctofi'!l>vi1gproduclMlyi1rnarI'/o!fle.riMJslrio'Spd>:aIIj.....pulJIishe<'expeclloI'lcWoi1....oow(JJ:ori1lomJation"'Thisdefnlioodoe'"'"n:k.demMubctlJle"flalusel'l91Ilct,buildir>',lnetwr:lrbbelWWlUSFandtheCOf'I'WI'II.rit.andstJWf)Ilng....and_force_klprneIllneod'ofUSPsroostll"""""".TheQfIir::e..,coo,iIlerablee>perieocobuildW>Jm",tryclataba"'"forstralagicplaMingandlTi4rUtnlP'J'T'O'"':"'".llorIs""""I'lcluded.."",atrooJIltreportsofCenIraIfloridaiMJstry<1:\oT...,..I/,oyfoonomyarldtheTampaBaysite,Ooostioosand001"'.11$maybe_1o.....uItJor01:ha!l""0oed,usJ.odu. ::....Il
PAGE 6

Update onCEDR'sDillaCenter..er_e-.__....0.-"'_0-EarW..,.ar,......Spmg2lXIO_ofno.r...,.Sly__.......CEDR'......__sn::.""""""".,;QedInEduc:I-lion!jo';nGr9s1S*1ll'"-._..TIltIIdtom....Ficrida_01_1IIIp'_....o:>I)Xlllt8ircomIlIx.TPlor.iInorwntlUIIfbi:lIn___;w............Goo...._..SlIIl01__..,notHuIIIItISreporIIdb'Jbusi'esMllOFl:ltboOIPIofYllnt'lyW*and....dIoowIIdolIIB,lit...........--ylW.IllF.....11'/2OO:llll'""""r,TIltFloIi:lIllIpnoIllMrw__,......n_....IIICUJlIIl',.,..,CIlIlo.101_IIIl'fOIItltit0;00"'_,01tusi-.IIIfloFbidaDIpInrwl01RMru.croR,.."""'..$.....__and<0_-.1.........Ill.......lilt.TIlt""'IPioIhictDAlit1)_gocds,2)-...goodo,:I/.TIltl1OSI_"rI\IIj'tlt.....prelIdISI-....011eou:t'j'l..a.ty,"........101IIIflo"*""'"ofhiEilarionn:licMn.....ondGrous.III, _d"'....".................TIItlocII ......!,No,IPIll,,,...IN......,Ill'0IlU1J,....1!lllO1ll_2lXIIle--.rES-2O:!ED""",..,WIgaJ....."""belorMdlrralI'I011IiIiIc:IodquwIobDIll.CtnIoo.,.,........COft'Ig__clltcl(U'.........HOfI_......Education, The"Engine"orEconomic De\'elopment in the Tampa Bay Region,,0.-._--.a",.,......""",,,"_.,,'"T....Bry.,10Ihcl II,1I.,&4i,"--."->.""*0.PlIa,ns.__10CI'Ii:IIIll....lQOrl..IIII':,i."fuels'""""'*'l>.....andIdd"'........'**'*'-................" It..-........_..ClOII'O'I'U'Ily1OI\IQo,DI"'*"'or--.:tI.....CUI....,-'$".aIodand..,-..nT..,.lIIJ.:\l.._11.-0I""V'"1USF_'O'ifWlT1Q1lD.nd,.e.TIpII.10hiI1IJp:-ol>IlIsmtw1"1<*......01....,...........,.."I1WII:b:IflniI__lindl_1O_in....,8I)'1pnwj'and........,Id'o*and*.-....011'9*".....-ifIO tW:IIiotIIIl"*,,W......,
PAGE 7

Tampa Bay's EconomyisGrowingTheBayarea6C(l(l(If'IIj....25"larges1arn::tllIUS_rnetrop.:>MM""",s.to,IlIJdyby....lA'IitOOStatflCCrlerence01MajOr$Tho"""""IpAs ....Bayan.',\><0$$metropolitanprOOud.'01....Iollolval.lo01goodsoYld..,.,..".,M$13.18_.T!lat.........tw/*tligUleforantmetro"'..ilFlOrQ.NIdila_aleranIIChie,_ZWaM,aI"ld...CzedlRepWlic,ISo:eMClioo.1'"II"1.daledMay:!OO:l_1Tampa BayCurrentsInternetUseUpMorloItllIM1,,"ols.ayareal>:>useholds118",kWlmet"""'"" ..._1If'Idbut$\Ibelow....rIlllionlll_ageol47"4ThatpllIo&$Bay13""'$Iil....CrIe'ThllJ$.gmlrIIJII'IOOI,'sadMlllK""lIC,exe<:utlV\ldireclOl01hir1o-ledlatIl\eI.JrIiI<>rsiIy01S<>rJWrCrdasti\alionfor..sMsolhigIteeMologjlheledaj'$,'KO"/lIC.....Aboe1...February,a"""'l,Ji"lg_1'1301_hoooooIII'IecMng..."""'.......,""""ell....,TheIIOmlaverageismole1'm.1hooo(Exoorptedlrom1'1>0r""""BtJ.......&Fmnoo>OCli0r""""r_.13,2OCOj,Cungratulations!CEDR'swebsiteliIled''W1lIoomoto....Gen!Il(......._by....FlOrQE<:onomil:oe""lopmeIltCn::iIIFEOCjMtIisY""($.........,01....2OCOPrr,omtionalMa\eMlsforInternelWelltiloinIl\eMe:j(Iy,.....,.26111wmg'toeFlOrQECOf'l(IITW:;o...1<>;wnenlW<)Ilo:shop_P"Il"6ol1lit..suediw.Jsses....rllIWdata..ISflat"'"'"foInd(X1CEDR'$website,

PAGE 8

c'Am..."",h".._0"""""9'hidatlllI1tICIr'lbi0Ib.'.1abycIMdin;J1DIIIby'-*'.,.......,...1hItu...01......s.e.:._1lIY"lII_1Ocor-.aIII.......cu..Ir...,SIIIiIIicIlCESI....,.1hICSill _"""'.....,.01e',.011"_."""*
PAGE 9

Thtway...coIttltd<:IlliY'l*lCtlhi..p_,01......1.............IlI...._-...i'W:llby,"*"'"tcII'lljlWl-saIICn-off'll. -t>tr'"0MItd"""4.'."lI'Ilif:dl'01..' ,...1...._llulnol..""Io,a..lhlIf..SII..ES-2mJIIO"I'D..,.".."*""'1M..,........1,llulnell_Iloln_by.a..,.."*'""'".......__........,.'IgI.-.-,',I=-For......_"'''__ib..16l_"'.',1.,ktrI1Mr-._woot20Iloln.a....1M_i*lSl$ptr'--EafI__SlSAOJptr-.F-.8,*,*",CtoIt...:IpIJIe:nSISptr'-._,,_..010Ilolnptr__e:n_S3I.200ptr,...1bI_......--'win........,-._lIJ....B..__by........It..."lltft*UO'IIIRoIdI__,.,...."'C,III..:I..........:in_--pto'Hialt-.......ES-202"""..:I....idw...'.....-inRoIdI"'""'"'*"100IlX'IId...........in__.n..-...1UII*l -........'"""fbilII.1bI"""""01rttndptrSCtlIi'IFb:'dIprtMIlIt..Irs!eloI.0....In.01Fb:'dI'.popUiabltltit_AI.........__...,10_..,....lobi10..............incomtt,..FIoI'cIIII _poWtiIIlKIO."teIII...cJiIpatt1ll1_.ESo2W...IIIfbilII_.........."--aeu..,._III..............,FlorQ.n........litdiIo.ltolbtlow.Her......,IICIlt-....,.JlcIIII..:IIOIriIM"'*.....,.--.....to<......,.-..-............ES-202IlI'9"'"... __"'1"'l!JIIIl......jail."1:lI:IIion......"...IItlaw_IMI:cH,"'__OlIn1,lil--_..._diltullilLf,I,tt"."'11,..,.'"'"-'as"'*-"..IMIO..'*-"dent1'111,t..Id.....___a,IIii'.._III;" ''",_ptIIJIII.......Repo:l!JV"'ll1II..,I'.."""in..r-81;-..,.104_,III.."._..ll=y.n.III..Cill-.""".........01"'-'tol.,;LI_-........in...IIIIJi'lII...,lid.IIIFIl:n.......rol"1"'l!JIIIl.-.-111Iloln_1Ui'lggiotoI.....NeItonII__....""'"""*"."'......._.ionga'_'Ii...._........IlIIll96..........n;WI)r\;-.s1'I1i$.16....wYi<:t'Il'Of':>Apet........ o....lmt.JlOItdIpay........ """"'1oJI.rs,..."'Ill'diIo_q...FbriLliInlotIictI...."'*'\t*Od__ir1cUti=--lipI..,.;I_01..".,.i'W:ll"IO'I'd"""'"10....nell....,i'IES-2WdaIt-..__ iIcI.UiIiI..._...____i'IRoIdI..:ITB=y:fo.._P*J..,.;III....tid;....,....,III\liCillIO"""'....,_..............__ES-2Q2Ptl"olI_ ...,...1A1II.,..N.TI_,Fld......0.""yIi:n;Ip$'CdS01-.....,...III'll..,.;I,..10obi...._.II.,..".-.dIII;p'Ig-.ga1O........I8JIiiIWoaga..."_.m..._In...---..."',..,-'9><105I--_.....,.;1
PAGE 10

.......'...,.101-..v-s.01tillIt...,.o,ew............,..c.a:rr.1I1Rl01....Cl*lw.-..,01"'"'IIdoIIo_fI....,I'-Cfl.'rtR1lEII....-O-'APOIiM....liCfICflII"ditiljIRl""""'"......-..-.",N...Gt.... .......,.(Nfwlallna_........,kuiCfIIi'l"""1Rl...-l._.hi""iqlIa"....."'IJOl,ncI;..t"_.......1huI,...-ra.......ocIMIy....,iOI."\hIe(jStIli'SIldttU_IelOl*'(l_ces10dHIwitlllwbtetuMCOd'tI'IOClilillmustboIItlipped.......longCIilwosfrom....,...a_.__i'l............-diInnI_01gooo:l$__Il'I'lqt..oo"dlllio"i""bIJfI...............tJuIMillCfI.......,_!'VIl'lIIIIi'lQ-._dIII...._0CIlIIlUI..h9'.'wdllioo.,_i'l..........s..n_........If.......s..sn_"'.....,a:.__-.llll'"__"'pod<......r.'."'__....__w_,,*"'01pod1rl2_ i'l.._R_

PAGE 11

CENTERFORECONOMIC OEVELOPMENT RESEARCH""".......o.l'........-."""""--",".".".....-.. ..-..........-.-.-...'".m'"m...........-0_.-".._._..m.........."..",","",",,.....""...,-,,"''''............'..,-'''.m...,-'N"'''.'..........""."..',-,-"','""",.,.m,-,..,-................'"-".--.."'..,,"'...."""""""'...."......"..--D,'".-.-...mm,-,...m....-""'-'"'"..........--,-'..'....'.."",,,,.,...,'.-...'0.,........"".m"''..........._-...".mm"..,"'".""""'"'''...."..""""'",..",-'0"..-,,,__

PAGE 12

TAMPABAYEMPLOYMENT....---......,...."..,"..,."""'"'",....".,.,,..,'O'...,,.-,......-'.'.,.".","".'...,,','.'.'"....,'.,O',,...,-'."...."..,'",. "'",.,"..,.,.....o.......O'.....,.oo......."".,..",.,.._..."..,om"." ,"-..,..'.......--.""M..-,..,.'"."...,.. ,.... .....,.M".,.,"'.,.,.,.,.,'.'.,.-"."..,.,,.".,.."...,.'.-,."-.O' ....'..O',-".,.-,.--,O'O'.,.""..,.'O'..",'"".,,-,.,,".u'",'".."...'"."..'.,...,.,'.,,"",..'.,,"..-..,.,,.,,..O'..".....O','.'".....O''.,.-....".-""'..".,'...,....'-"c'..,.o..O'.."'".." -....'...".",....,".m"...,............'.".,.....m'.'.",".,-,.'",,.....--........",.,..-..,..-...om---..''',m'''-'''..".,.,-''''''""."."."...".,,,.......,.".......,."....,....."",;".,-.."'-....,..-........m..,,"-,.",....'....',-""..."..u.....-...................-';'"....-or,..".,.'''''',-.,.......,..,_.,..........,"'.. .,................-............... ..".""--.....'.,.-.."".........,'"..w-.,..,.................-_....._...._--""".._-_....._.-_.....

PAGE 13

'......'_...,-......._-.-..,"",'"-------_...--",...--,,,.,.....'".'''--_.""."..._.'".,.--malDoporlly",.p,,,,,lJIo!or""conIi'luilgdi!iporitjnhUS-TampaBayd--f>:lustry....go,a:..T_2'"fIOIlSnretoilU",,"and""""""otrooredrllOlod.......T_2shows...tC(II'I:\U\'l9I'SM'I'ocM""""'-"fors>pIbntportion01tieclisparilybe_wY>:;os..-npIol"'"'1ilFbrir:IlrandtIitIk:oaI..-npIoy"'lIf'Jt.DillerencesnCMSlOTI8<...,"'*arisefromtwosor..-C$$_Flr:iOjo,,!>::-_pt<0Ictis1M,mu,trialSlIl.<:It.'80y.,il....MOOn..'.cooIin'Boy""ore""'II1o'fedilIower-poidretoilandservice"""'4>'lionsisgrea""fIonItleuspercoo,"9"-T""1>'80yservicero:OOIJd,....US'''''''9"by5.9%.And....us01ompIoyee'nreIolNot;IIIOI'IUIoclIliltldmmgjobs"7.3%greatertIan....p'Baj's--.:for""empIol'"dnmmg..-ldThe'"1Jl!ere::>J$tOOspoySoc:ond,""''''lI''wage..-.:Isalarie, ?IldbyT""V"BayIrmsnb"'"foro""yixlust'l'buI:reld1tJan."'ragewagespadMtionlIIj.One_o"ll'!ct.","'lI"nTampa80y10bebelowUS_."11&earningsovenf .... 1nJcIunI01ildustlynT""1>'BayiskloolicaIwithUSindllStlystrudlJlo,---..-..--........,-..,,-.-",w__....--",..._..._..............M "..."-..-."..illregO:inwitl"'"'"low-payO'loJilduslr\e$.Thus."..-.othOI:IO\rCtof'<'llriotion"' ....ati'>::>J$trywage,.1$$"'!loy.F'W::loandus.Tobie1r&\XJll$.veraoawaoesilOi:l",1998by9mo,itwdM$ir:tI$"'....usWld"'!loy,and....p&r'<:e<'Iloge01iloocI1mustry.W1I9'"1tJanre!oi..-ld.......".,1Ji!te"''''''''n""II&'refteclditferen",,,nedlo:o1iln.....a-kl....SCIrci!yoftolen,1""lUi"odby....musuy.as"".as""'Y'">Il00gr00'ojLr'IiOtljzatM...-.:I_Ioctors,VI.0_..in If'ldustrySltUCllft lIIdRelalf:dOitlelenc:esInJoeSkill.To"poI1l,weWi::>J$triol:lln>::ture"'fforijoand!loydofler$fromItlenotioo_And,MrrW-g$ofempIoye$S"'eoctli'>::>J$trynFk>r\dIJltldTMlpO80,dilleltla,....lrllrlIjIi"lepredicl'forcitieswiltIpopuIatioosoj"".......size. ThelIk"oJuslrj'oo:1""page14cle:l-salaryfi(,uoforTampa80yfromil>e9 mu,tryd/vis>:)nigu''lS_Tho"'il::luWy.veraQrlwaQrl""'*"1/&andsalarie,paidbyeoctlmu,tryand""eamildus1r{$hew,,"1........ 'In_""",,,......-.:IU$lI;'corrJllOO"ltiondepeOO.""i'>::>J$try""","""Otho<1I'"ri1gsequal,wageand""""'"paidn.regionwilhprepon
PAGE 14

r....3I*i"..'......""*"'"M>ll,.....e.,......too'..",p.'oinIMWy__-juola.'"w._..9'll\CIIbJ-.---,.........:;,..."...ThoIIftUIlIn 0ItIIIi:I..r-3til.._...1>0.39270.<25ro._23.133"3.525518.1611'.083'a_66,81505Z.111'56,006..Ilol1,11502,129.1:;'''',.,12.300.1'.1<3.01131,02$,1Illl'1.1(,9.661U'Ie.,5m11.12"lloP7fi,!IOO1.1Ilol,8331."',2>0513.000 U100.2>O211IIJ>O1l!Se1.0lXI118M.11(1'3'>eTIltriIol...inT_1...'11_Ta.,...,..US..........,*"'by""'"oow.....n-obItrYotJworryhtdl,eIopl,1'btI..Boy...,.be'lNotdIIlttroctlr,l.....PljrolliOIlI_......hio1>ool*>g-.Ihoy*'=>"-hi'"lliI'fer.....In.,"""",sw:tInre!Ioo'n<"''''''''POC,y,"Amyo.........--EoluC.,,,,,Poocorugo'"T"'01E"'Pl<>f"*"e.-",o.--,--EobngEo__M.C_RelailPO"",,,,.'"EtrtPoI<"*"TMIL 2RnAU.. SERVICESEMPLo'fll[NfINFLORID"" OS15.0I:fI0IIdII1a""..us.AoilIIcl_'*'..._AoIiOIdperICII'lO"..-..........!hoyoponIln::omtlocm__por-.II'ldonft!IIiIprcO.ds..,ooMcw.TIlt*"""I'I'lIj:<:s
PAGE 15

...,...."It.......,"..,.,.".""''''._._.-"-"""--._.-_._.-_."'''''.-_.-_.-_.--"--r...,.."...."."->------,,_..,_._-,e-_.......---._.._._...'.._-.."....The"'"'"""flopesi\C::t.::t.::luWy_.__,_ T BoyPo"*'"......_;.,............"tIdYi\....USalsoIl""rapidtynFtomaondTampaBay,stowgrowlflnil_'"'"relatM!/yskIwIyIn....US,Ftoma,.....TampaBay,inmi1ing,manaalservice"andgeneralservice.morerapidtfnFtoma....ilT""V'IBay1tIannileoalion,MilinIlissmallraclooof_',_<:rAm..1payntie "",...,.,.SOMoosindustrie'wasjust"""$39.000n1998-higIIe'"'"oI>erMlstJysagnents.A"","!l"seM::e'""""'er$'payi\1998"'"'ilflo$27,000''''9&110_tieUS..-.dTampaBeyresuIled!rom.... ooeo-dInpay.Only3.3'1.01tiedilIe<"""""SIlled!rom..,,',.,InMlstJystruc1U!"InTampaBayom....'es!01tienation.VIII.C1IangosinthoSlnIcture ofEmploymen1inthoUS""d T.""",Illy:1993-199810Table4,USIn1998"""""'J'"$32,100,Cc'lgperiod01_.t-Ias""i>::luWyrouslryTampaBayS1rt.<:lLr'InFbridafIII>IIestionisaddressedi\Teblo5onaboot(El9!Hl66),or33%01tllIne>:1P"lI'"report!'"TheTampaBaywago-till$\.!IItagosollotalineac!I"'9majori>::luWy"'V"""l'i\1993InUS,FOOda.roereIiltiv&lyoeMce_,areenginee"'".lW>d........".andTampaBaylagged!hi..1kJnil""""low...$em:._:bexarnpll,rnerrt>ersl>prmtkII1pi<:l"e',aM'"...."",''''u_....10131wagegap.The,emaivlg10.1%01tllIwagegapref\e<:t$klwerICfOS$tllI-tJOerdwel/9'inTampaBay.101%ofItle134'1oin, .....age....-...I"

PAGE 16

UmiIgsoif..._"""1*'.............T\IoglIptfIIII.....Mlm__i'Qd.rig;........II)O(;-,dIlIr ;CiUIl'"""*'"nIII8lIy'JIIogal.':pIe; -....-.......i**lbJtuso--.Usi>,J1996do1a,a",,"9"8SITl..:ISara"",,-8rader*lnleibelow...........illakel!nll-W.....__IIupoctodbJ'"oquolilhUS.0DUm2il.. ......lIblt...,...poanI01loiii's.r.........11'IIlocan.._--.,.FlI'D2.l.'"II..)...........-..eea-3ansl5IS"'..-.gos"'..<)_m...,1l""CII"...pqneea-4IS..pIOU:l"'..........,....eea-3..............,!:'">,,*,,=_..CGbM2.Tllf...."'.........CoUm4......CO""",,-,01FtnlIbW""..,IlIIIriIIdA:lnII")lIl_Dr..$'J'_ ILl'll.tIIIooo.._...n,.01..'7.....U'lC._lie '..Dr..-,_..,.0.,.._....1DwIr....IIIPI!'_..boeod.Eli.').1_.._'*..,....... -............,ri(I*tlIlIrIIldI\loII3IIWl"'..us.mg;')._10.'._i'IIlIrIIld..fbiIIL...'.............................'............."...,.."....,...,,,............0.......................30... ...."'"'.......................'......""-,""-,""-,""-,-_.-----,.0---,,.-.-_e-___-.-----0--..-0-_.-.---0'M--'M-..-------_.-""""........'"..,,_,"-,,-.e-.__-----_._(-------_IIld_bdgrlgI'lIca-.......IIISlgo-illbuIo'esl.....n:Uby."-e.(t....'"I1I111................__djoll:.....5O'lo.0wIrl'1li....,..._..--..........S4*_n--olIIri-t.',..'"""'vrol-.Tho......__1Iei ...... _.......__,,)"-"'-"'-e.,. .........-_.......

PAGE 17

-,n_,,---..","-..'.'"n_5.111.--'.'".,..,.,a'\,'.2.'".-"',,",W"_.-,-ThoUSf__,---__...'11.,_.l....1,'.m2.112'--'"Education, The "Engine"ofEconomic [kl'clopmcntinthe Tampa Bay Regionc....__

PAGE 18

................=....-....................................-... =--... ,.- -... .........-,.-,....,.'--,.- ...*-Cculy-..MrIil....-v......,.II..1logo;rl1lU'l'O\l'"19'>0II1991lporicd......-iIJII'IIOC1IIlIO......n-.Iposikn_.ill-"------liIii-_.,-----_.-------._-._----------.-_..------.-u-------------m_..-_.------.,,..,'--._-._-._-.n._--._-....""-,,,"rn..""...-rd...II1IIdAorilla..c:onIlIUIlo_1_,.;0Clitny11""obiIg...lostdoc8dI01...all2.Ml1li .,....WId...*'-l21"0II<'iury.ho_111'Ill01.""9......tlllIWIll1JO'll'tl..nDlbeasluiasMIg...Cr'!ly"_O$'!lO.fOl........PO"*"'O_.AfIdslpopoJiM.......,IndiIP'fIiIaod10.....,..,flati'1IoI'llneiIpl"iIpr(ljlcllcl1o-.Iii.nc;.ptIId.....--.......,.,......ilpopo.tIIIIion..lie_Rlrolii__popt,,.,...till...1.......1..1019911.h_jocallO-.......\.Il'liir'"...."'"PopulationGrowlhorIhe Tampa Bay Region..Do_c.o. ';:::':;::'...c:........_D-0lIngesnp""11 ,IndillOWnogropl'ocn:MTIie(M'"TlmpOElayIlIgion.m.arIidt0tI0t.putIndpopUiIlion.,.,....IDfpop'................o:v..,.c.,........._'f'MtUiDnLo.v-n_"nl*liCUllrdWIgII;'._.IlliZI'ICQ'"0....l1lidemIndIDf....."e-,houWig,rweational,,*",lrMs poIlIlQn,inllolofleIneedscl...-.y.r_IA.........IIOIUa___"'lllQiOUS-.usc...flDrl_Ind,..e-lDr...,....2COI.am.":!01Q.M1990.""'pop',2.)5.....Pl'Ol'lI;by1.h''10...,'3-Jl.....,.........lilO"1'cloLJ,m_....,.....!ty00".....,..popuIliliotl01..01FloOOa,.,.....""'9'01257,81gpeoonspol.,...._""__lIMpMod.HeIa.obiIg ....IllQiO1019911poriod'"r....e.,.AIgirIn....'oodIIIdappro.oinIIoIy1.....clFUm'S__lotIlI1811POn"

PAGE 19

,--,--.....-.", "."-.."'....'"m,.-'..'..,.....00,'""..,'....,--"....."._. 0'_.".,....'"-".0"'.,.,.,.'''.".'",..--"'...'"u_.--.,....0'yeaJ,The0lrft>!II01_-00'....in""area..fl'OioUl1tItoominIJdtcon19981025.(19%by...'fIlN2(1101996;10b855.11%in20001oftieTa11)'1,QIhepofiUaliooQI""Region;PresourC$S,asmeasmbypopuIalioo.andPl"lellrlsCI>a!f(55.43'10inFUnhe""""',aIIhoogI1""""01!tie,,,....Cj>llOie"cedt\Jrngtie1990101996period,tier",eSOO1'Itpo:IjecledctIarig9$10""relativefor2000102005.Polu<11yi$e'llfC\8d10doOlJ!romtitI'WdlnteSlIl'OWlhratelaoeragiig18&'10from\900101998)1O....m::../Neala1.38'foarn.algrowlI1"ItPa"""Countyispr(1jecIeor1t;JIl'11thbIgoo.1996<;JowthratoUa'I.10loS,J"lor2000102005,s...uol.Coo:uyise)lJl8C\ed10_hom'''-'It>or1 ....10"""""'"lourwitIJ/l........ 1poputotionralerD\'.....oontrbutioIls01oa<1lolil:sto!he1"90031""""""'Y.reWIOomequal.(Coootio.arooem..lbypoItical_...rolllertllMby9OOfIOO1icoctivity,)There1<.-e,f!(WTl"noconomicdevelopment.00.r"'J'll'li'tg.....lIoca1iooof'''IJiooaI,"$00'''''lor_..andoorrm.roitl'e
PAGE 20

T.ble311,Age 65-.nd-o'orPopulation.90to9IlHernando346%HOI.t>orovgh2.75%2.66%Monat1.67%161%,,=1.75%1.66%,_.,-<=3.48%,=&""0",-1.86%hmp"Bay1.61%1.54%4ve'aoe ""'ooal G"'wth R.I..9Oto059OlO109Il10os9IllO 10OOlOlO,-3.4S%2.46%2.$4%,=2.19%,2.58%2.64%'M%,-,-,-,1.51%,-1,21%1,16%,-1.12%,1.48%,-114%,-1.31%09'6%<=0.18%,15%-001'%,--004%,2.9Il%,-2,06%1.$e%,-1.73%1.74%,-1,39%1,$4%,-1.26'10,1.44% 1.61%1,11%,-1.42%,-Tablo3Ilreporto...I_lie).verageO"I\J!Ilgrowl!rate.il...wior-dizendeographic,.........Region.....gr""""rale"'....po;ipWtionioproje<:Mod10oIowdownlrom1.61,.per........,du'ng'"1990101998ti'noperiod101.06%VlUOIt1lrom2OCJO102005,Corloislenlwil'lrlI.WT'beI<00il'd'llIFlegionforIOtai!JOWfIrati,IlenwdohashadflomosIrapidlre>paodi'lg_-j,PntIu'.......1gr""""rate01_-dti<",ioprojecIod10t>o.......(O.m:.)1vol.eoe'-_."'*all01...otIel<:o<.nie.ofT"'"9l'B-aye:perionctmort'1llJO:I""rea"",ilhirurl>er01elderlyresident..ProtIIa$.-.".........".",,,-..,,",:lO-n_,,_"",.n_,""""""......Coooly'.oI1arlI01...WOor-tIa$CoIo'lIy'_0I1heFlegion'$WOor-cilizen29,34%n1998.bulisprojocIodt<>dlldIlo1027.12"4by2005...._100toPIltIu,tito'iler"""tyilT;wnpoB-ayprojected10e-'PO'''''''"o dediNill.pertenl'"w;or._.isPa"""CoInty.And,Po"",,'::reaseilt1eirpemtage,'"$eI'Iiof-dtizens_10!heIololw::>r-dliuonpopo.jation01Eli!Thelor51"""'"'"--."..",u,,,,,-,,-".-.-,$'",,-..",-",,-,,-",,-..-",,,-..-,.ioe>:fl'lCledi>oct\.(illlillsb::
PAGE 21

T.ble$Age6'lnd,,".'l'op.lo'I"nP.'ctn'of ICO""'y'.To'oll'opolot;on",oj!!26,&01'1\.26,55'"'--32.'"-31,12"1030.91'431.32'!lo_..25'1<1'"2<7'%21,Jn.,,=23,"""-" 12'If,.-:lO.1'"21-OIl'll.21._.-Tom... aa,22.$''''227$%--22."'"2'."...........di....,tlIll11!iO___OUIG1-rtrw..._..PosaI(:anys.-(:any....65!HI..,...(:any65 illllllO.___Can\'tnd-c....,-_.65......ThI.........lll___"-'ollllls.-ta,9!lOnen, ...,...illIfIl-jOQId....112010.In'2..PKMGlobortf_il--'IIO_I3.lK.._ll\''',...2010._ee-,..of..65...,.....popAIIcIIIil....;..-.Ill21.1"'''1!l!lll1>25.56'Jl,..2010.IM_2010.Poll(:anyp1._110QIa'"__.....ctwIgIt.149'Ilo,i'J........,...___....0...__1*'Dd..-q.CoInyif__.,_.._ .....,2..,..d'lllQloII._in......,in.--..........,..BarIlIgoorI.1_........"...tu__65..I.n...iIII>dip1l22.Sll.bJ:mslnIl......112:l1"1Pr2010.1huI,_lXIIltUlI.._iInolfII'il(01..IllyAIgD\.ThlliI,..Algal'...JllIlIIIeMIr._..,...,.01__10__iIilIqlItlod-fIII04I'"III...._far....._-..1129.MIar"---..,,_...._"'*""*.rd....Its.-_rd..t-..,...........>11,._...._1_Its..__""*"'"..hIot>_..d'fIlll"'I,--..--_.............-tI__".......":,?'fIi9Il'II-ea-"".I......ri-.I...-IIlIlb'lI..,*"",.",..-."'-_...:I..-:h,..o;rtI'IlU'MIy.oIw:hi1he/pI,...:I-'"_ 00:..,':,,of..80y...:1_'$---z:::

PAGE 22

'"'..,,.....,,'-,-..,,_..'n........-,.......J..----...,_',..-.",-,..B"",il',tur=tillion.1I",,'I.rnppeale.11<1'riple_",f""phooflhat<1'<")....'0Bratil.n="'i,....PortofTan\flllaa:mntedfor",ill""in.....1'<"year,


printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options

close
Choose Size
Choose file type
Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.