The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States


previous item | next item

Citation
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States

Material Information

Title:
The Tobacco Leaf: Organ of the Tobacco Trade of the United States
Place of Publication:
New York, New York
Publisher:
C. Pfirshing, publisher
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
v. : ill. ; 36 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Tobacco industry ( lcsh )
Tobacco industry -- United States ( lcsh )
Genre:
serial ( sobekcm )
Time Period:
1865 - 1969

Notes

General Note:
The largest special trade paper in the world.

Record Information

Source Institution:
University of South Florida
Holding Location:
University of South Florida
Rights Management:
The University of South Florida Libraries believes that the Item is in the Public Domain under the laws of the United States, but a determination was not made as to its copyright status under the copyright laws of other countries. The Item may not be in the Public Domain under the laws of other countries.
Resource Identifier:
T29-00073 ( USFLDC DOI )
t29.73 ( USFLDC Handle )

USFLDC Membership

Aggregations:
University of South Florida
Tobacco Leaf Journal

Postcard Information

Format:
serial

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

c .. ... a;. 'II' ,. I' I 0 :;.8! .t Excnn T.u.;-Ca'i'endlsb, Plug, &nd Twlri, etel.ll Co., ll'l' Pearl .Urh:a lr. Carrero 1l l:SOU$1l wuna.m liroll, Dl. 4 Uo, 2121'-:arl, & ,\Ioore, ll: Front, .k Water. C&iLn .1:110., l4U Wat.er, t.:u.Ldozo,A,II. & Co, 169llront.. Davlta & t.:o, 88 Broad. ( Jo;s ia.h, 823 Wuh.in.(Wn 1 B. ,16T Cult, J D, Po::&rl. llonnoll,y 1: 00, \&b W11.ter Ill. M., & Co 1 and 1'29 Front.. J oLu. L., 78 Wat-er. De .1: ord, k Oo., !W Wal.el'. Dohan, t!u.rrull &; Co., 10-1. }'ronl. Dreyer,}' A, b6 Cedar. Uui.>OLB, \'a.ndt:rToort &r; Co., 81 Water Yall .. Cba.a. ll .t Son, 110 \\ ak'T. J'blllan .t Co 46 Ullll, ..u. k Kuchler, ltll and 1'1'0 '\\ at.,uller It &:o11 t le, liO Wat.e:r .L'aui!I.IC.Il .1: 14 5 Wa.t-Gr l'rlcll', W111>11 Al &. uo .. 11J9lda1den !Ane &: V V., Pearl. lt .. nun, .l:lrto.Lgh.nd .K Co 41 nroad J.t.:atl, bO Front JWIJI!lJOn & Oa.rlh, W.ter, Ji011enbauru, A S. & Co 1 Water. & l owou, 1\1 .. lr. !l lb.ldellhlne. SWlYu, 11):.1 i'.:arl Saw,yo:r, Walllli.Ctl & Oo, 47 nroad, Schuttart & cJa, 146 Water &::l:r.roedor & .Bou, :.1!:;8 l'ClHrl t!t:llgllbil'f Cohen & Co 216 Pearl Sb.a.rp A: 2 llrow;t w .. y. i!ondL.h, \. 4J.. & .:Son, 11 Wlllt..m. Si-"'u". .li. &: 8ona,l2S Water, Vlgelha &tmour, l82 -.nd 184 Pearl W.twr, Obli.rles W:tdn, 19 South WUilaw. WatLot, Ct&Qoe & Co.,48 Broad.. WeawOibn, 11:1. & 117 Pearl, wwooa:, t"qwer .t Cc>, lSO Pearl _, TOBAOCO JIBllK:&RS. Adams & O sborne, Hi Oid-llip .AIIMI1f 0.,101 Wa\er. bdlo: A 5mltb, 131 Maiden-lane Olllllli,J.d k1Son.,86 W all, U.b orDe, Cll&a. t 1:;, Oid Slip ltader, M. '*Son, 160 Pearl. H:u91A1'&1:10n1 Chal Theo 8.5 Beaver. !L'11aclr.IWII .Ill. IS. 1 2 Oi!l..llp. au.NU.A.Crtrit.IRS. .t.11pteb,-I; Helme,188 Water. Beck, II'. W .1: Co, U Veaey. :Brulin 6: Jllui.Ds, 181 Water .tn-ock, M., &>u !ioiUtoO. &cll&llan & Ly1:1U, HiO Water O..ey, P 111 : lkt 1 66 Dtl .BraellelWr & F o.:.k:, Beelr.o101n. Z:ro, 26S !'e-arl ):SIIl)tll, Chlll!. U 1 lfo6 Bowuy M Uedar, ar:a.lton, J ... tw, fil Deavtr EUI.lo.a., J 8, .t Co 140 Water Forlio::r, W lt., 1;&0 Water, l'uult, l1bt W 1114 J.awrre, H. l!\.1 11::11 i 'ellll J ..edenuan lltOJ 11'1'a Water. Le.t :&till PurL L scllU:lletolln Hrotber, 8! and 34>t Bowerr th ..(AJlil, Jo.h.n & Cu. 191 Grel:llwlrll ,Maddwt 111 Front. l!ilil..yorK J .. M l,a Oed&r J..". W il li:!IMO(, !lieu, &: Lt:mon, '1'9 WiiiJa.ro. Otmn .t lleid.,1b6 Wat. E. & .IJro, Water. SeldN.DerJ:I & Oo lP D"T Seb.l, O.bacte, g1;2 Peul &n..ul lJ.roth.era .t vo, '1'4 William 10<1 .. TD.J, Uud .1!" .. 1 184 .Front .. llU'OBTBRS OP PIPI:S, .lTC. .Bolken & iiel xea, OT Ptlalden-'-ne. )k:muth, Wllli.aw.. .t: Co 1 18 and 80 Liberty. Haburge r, I. & Oo, M Maiden lane .l:[au.JIIllf.llJl; Jttoa, & .l:loudr, Midden-lao&. .KODIJ" t M.eyer,IIO 1\'lHUw. .Lobe & i'oUo;Uburg, 40 l..J.lkrty. ...... "'i:o;ougau, v., l..loe1ty, IKPO.RlU.S OF lUVANA Coeta, ladtkt, '%6l'lne Low, Jo.>Sepb., il nd 1lJ Front. jk:brue\l.u: .i .l:lon, 208 l'ea..rl. :;cbwerw., A. di: Co., til B road. L ICOBlCA P.Un DKALJ:RS. Da V1ner & Co II Wblteball, .11ran.:1a., A.l'., lW l'CI:Irl Gom.,z, & l.!o,, .t 81 South W UI!us. Grun.d, J.l'. &: Otrero, lld Kremelberg &: Co., 160 Pe&.rl Lt:a.m...n., W .t A., 6 William. 14-D.rer, B. & Co, 16 1 Alalden-lMJJ.e Morrls, tl ..M., 99 l'earJ. LICORlC .. POWD21t DBALDS. Al'ple'tty :Jeltue, 188 Water. GL.Dor d, .t !boll a, 120 WUl\am. Morris, .li. At.,ll:l )Veaver l:!teJTy, lA .fiatt.. SIED-U4..J' 'roii#J/X) INSPEC'I' JON, Unde, P .0., i G Greenwic:b$r8A. PRESSI:RS, Gathrle ,1; C18 PearL TOBA.CCO LAllELS ..Batch ,1; Co.,111 Jkoadway. Ho::pf>t'll.llodmer lr.. Co, 21 North 'Wl.l.i.1:Lm. .r,Jvr lit .IUI..>lpp, H9 ay. lbfr, Fre.J. 1 Co 9& ll'ult..>u. 8tue.Jdtl1 .t Ou., 28 l'J:m, Eit:lli:NTJ.l..L oas. Booth & Freeman, 49 Cedu.r, E!r:bleaeuu w 1:1 & co, 110 Wilham, .ALLEGHENY CI'.I'Y, P.l, lenkin!IOD, K. ok W, b DA..LTilD..OKB. 'l'OllA.C<:O W ll.EBOUSES. Berry, N. E., '1'1 Sou.th, Boyd, W A &: Oo, :13 South. Hnt.uu, J ll. &: 11 llauover. )lra tlua, L. &. Uu l1 t.:lle .. palde. l..te .forti, D & Co., 111 Uay, l.olll-k l..:o, 121 Lombud t:ileslr.e ..t l'lltimlllin, t:iw.Uier, L. W., LuiDbard .. HuiJ .. J C .t Ckt, ti7 l:!outb Gay. ... l'aiiJ., Wm.., tell \\ hOli.W:\.i.ulure. ftC, kcker .t: iiroe., 94 Lombard. :8olenua u. ll, W W eat Pratt.. lJ.ruwn .11: .I:Locet'i!, (Jh.arift. )'e!pu::r, II, W., \1\1 dolltil Cbarlea. QlW, U .. W "= A..x, td Blr.tet. IIJ"I'i Wro 1:1 .t Hl'o, U.i Weat. Pratt. l'..rlett. iS. k'. & Oo., \1'.! L omlt.ad. &qll&nl&.., J J. G311onth GJ Bciu'BS. Leverlllg, D & Co., 8 Clleap tlde. DLOOltl.ll'IELD, CONN. PA.CD:RS UID D.IALJ:R.S. l'meJ, B .1: Co. BBI:DpEPO:U.T. CONN. P.l..Cc:EIQI ..l..NO OU.LJ,;Ki_ ll&1'iC8 & GkldloP,, 6i Wat.er .. W. & lkt, lll &oad. .1::.., lodill bn.c:Ktm, P. b lt.. Clo, 14 Cmt.n.l 'Wbarl". Jkown, v. I:!. & Co a1 LUlU W bav.nporl, J, Jr,,l01l'urclllUie. Eclr:f"eJ', A. A.,12 Wbart. hber .t: Oo .. 28 Ceqtral Wl.1.att U.'Gi,, O, 1G Droat. comer ,Beaver, ..... 'lr '*" 11 I I l .') 1 j ; f) l GENBRA.L r [ 71 'J, .. .MERCHANTS, 1 ., 'rJililW-Y..e-RK:T VETTlRWN. &.: co: .' ll1 UCJJIITRB'ET, PHILADELPHI BONDED r "W .AREiroUBE. IPIII8 Dll!fltrnf.' I ROBERT S. BOWNE" 7 [.OQtton; & ,Ge]leral 'A., s T E l N, ,. ; l1T' 't I 1 Commission "Merchant, J> t .c 1 "'I" J n 197 J)ua,e-street, I J I DE FORD, TIIA YER .& CO., C mmission Merchants, jJfl) PlliBI!l n f Manuflctured and Leaf T...obaeeo, Segart, &e,,_ 44 'l_ IF U. 8. Warc-houe. 82d D!drlct, New-Vorlt lhtlr fOOd& "lllaoJW,"wl&bouf pupaTillm or tb :.:dee tax. 28-ft C!Ta, bcnnt, Don:DeoJ1 A:. Oo., 'W. C. W&ft'IJ&Oo., r '-m.. btL Li._t, .... WATT.S, CRANE & 00,,, -l .. .. POll. TBJt: I.I .LB aJI rolicco, Cotton, and Western Produce. No. 4l Qn>ad'St., New-York. Ad'f&Deel!1 mtdli CD Ut QtJr bonl!le lq l!S-158 E If(), f iJFJ I' KIND$"10J' O BA c oo .t>l j ( r j 1 V( 4 -' NE!.R IIAIJ)EN-T..A'SE, ... NEW-YORK. ri _:_ J. ',J 1 FRANKENTB!L-, & 00 ':; -. fit l)i A\-L OF Leaf, Pin[ an[ Smotil : B. & D. BENRIMO, -WM. AGNEW SONS, ;,tl -:.' Domesttc and Imported 8c[ars, Bmotm' Articles, llm!erallr, Commission Merchants, and!louOiii.iOn Merchants, 284. a'nd KEWrORK, LEAF TOBACCO, 12t Water-street, 61-tcJI W. R. SMITH & SOB, TOBACCO Merchants, U. 8. lalnl Lftlll &aded Wm!H1111, 77 WILLIAMSTRIUT, NEW-YORK. IA.COB LORILLA.B.D, -llrO. 10 FIUIKT..ItBUT, Commission Merchant, .UD J.plm'r :rca l'JDI ULII.o VIRGINIA MA!IUFACTURED TOBACCO, -Ylrtlnio ood Kenbu>ky Leof T obaoco. NO, 187 W4TERBTREET, llli'N YO !'IlL )roLI.EJl It GORTOI, J i tc W'llferoom, 117 ll(aiden)ane, ll. Y., '.AJ'D I sa.Jf2 Commerce-lit., llartford, l.eaf'Tobacco for Export and Home Use t..f Tobacco baled ill an1.,.;kage b 1 h1drau '!" pNoi for export. lHi CAHN BROTHERS Merchants, LE"Xirroiii(Tco, 65-PO]l40 WATEJY!'P., :REW-YORX. .. ... WILLIAM M. PRICE & 'CO ., (hceeMOn to DAVID O'NEILL A CO,) 1 If lilDWYO!Ix_ HAYAIU I.EAF T08ACCO; ,Wd -. 8EGA.B.S, FOR SALE, IN BOND' OR -=-.utJTy PA:tD, IN x.oft'rolftM """"'llAl!ll!S, BX IQlmR').' l:; m:.t y & OQ .. IIi vmBIITUI::I!, tst souru-WA'tta arrunrt L ..: 1 I 1 lo ROBINSON Leaf and Manufactured Tobacco 1'1'2 WATERSTBEET, Pi VANDERVQOR'f CQ., f!:ommi$Jiilfu Leaf and Manufac'tured Tobacco llt>lldod Wareholl\0, 32d Dlttrlot, 1'10. 1'1'8 w .&Ttk-r.r., 37 Water Street, nu. l ., ,. 'NEW-: YORK. )iiW-------------. JULIAN ALLEN, WORKS. C M h t, PRINCE & co., OmiDJSSlOJl ere an .... ...... .. ...... ..... .. Plug, Tobacco, LEAF TOBACCO, 4!!.o-mmi.GIIfn t*ntttntl. I'll! .WATERITBEET, A MON'l'GOH.B&T. e.too NE'W-YOBlL JOI AS, ISllC & CO., ,-&let) DlAl.all lX FOREION A 'NO DOMESTIC LEAF-TOBACCO No. .,..,...-,:o JJlm'al o.-h adl'Nlce., OJ:a !fo. 149 Pearl....treet, 64 '-U.WJOlL J .L.DIM:U.ID. ........ 0. al'WIOJI, RAWSON, BRIDGilAND 6 CO,, TOBACCO & COTTOJ i!CTORS; .-o. ,41 II' l J, QO liJ ..i.'I....L i 8 I A H N PJ ... "'u'' 1"1!... ll'l)"l1 ---de.!l I 189 ... ... ,. ., i ts I I .,., t r (io .. T ... v,..:,1, .nn:JI+" ,,.r .... """ e.u J i. .AaE:IiT!f f'Qit THE! .. 1' OF." '' .: ., 1 c. J 'I?[ u; c: ? l :l r m 1 J ". h 9 ;... r ...:;_ __ .... "'" VIRGINlA! u AN;IL ifiOBmH. ..,., '" ,., "' n .:l....: .11 pr:(f?'11q ,. : ... rr:-D-. -=n.f :and :r.ceo: l" .. ".'t"';t j '., tl \ ... ., r arne of the OLDEST ",'I .;"fe .,, 1 3 7 o; ,. .o t r ln 1 fpertn t1 iad Doaler I an .JdociJ o( .. Leaf Tobacco; ,._111Io. 1-61 W ater-st., UfiGER &: Commission Merchants, A.D lrliOLIIIULa 188 Pearl-street, !iEW-nRK. ... .,.. lcncan, West-India, Central Amslican, Abo, repacked In bJ & c .o., STA.BLISHED ;J; B CO+.T, 166 Ne,.,York1 LUF TOBACCO 1-earl ll!treet. ) .,ll*lllltoDTaBq-. '" ( .,.. Jn!:W-Y'ORK .... ,Al.fO, BWeiven otJrJmi Coot, aia oth,er Choice Cut 11 o t i Ltfitc !'obaoeol, 1

PAGE 2

1..\:X: Qll' OtiGBl' IT TO BE RIDUCED? ao : .. b born e equally :oro h a t : ... h ch "oald ng & o d p y oc e a Sing th e nto a u v t y the full .:1 y o t g ve oun t o f revenue. ore we sa.y t.ha An ot her I n p ortan t \ that t he stocks of tobacco moatly for fh.o nJ thro g h ou t th w QrW. uutde wh ch u s fy t h e Imposition Gt Jt of about aoo W ": s de t o a ttempt to i!bf.r }'1 sal'"' thie-;'lOO bbqa lug s upply and dem \nd In og 11 loa! at 5c. "ift 4094 4o dp._ at s 11bsurd to upect to reaHzrt the aame a a 76 hi'Hk e po u n d wl en 'ttler.e. are a. Btemi11c 400 bbda. .mWCca .. neoua; :ra.og o undti n market, lUI whon in; fr common leaf 'CU@ r a.t 1f y m 1 o n "The (;Qe. currency ....., f ... Jl-r I j f l eaf n t.bl a country biS fJn tho boJQe traCle hut I ttle 1& doUlg ma.n know [,dged to bo very larp Tbo lD urActurtt"O bur ng but !!parlngly Tbere s o:ase n p rodu ctwn ts ih &dY&oce bcnhver lD4fU ry for fillers We note that of c o n su mpllo Tbe oloeko In salea of 28 ) w ""f'IDfxt4 With"'',,_ o a t B 1 o n as shown by the Board of 7e. eurreneJ, .,80 J;:abda. goo.l navy rrada r etu r ns, n re f our per cent. J&rgor than Bloc. a 9c currency and ISO bhda. at.lc. a 1Gc yea T u e B a n a r ket& aro con V1rgtnw nls ll&ve be e n con equen J y g uttc d a nd p r tces &re conatdera.blo but tho qU& wes are moatly of o ng down n s R ll rep or ts conour in admit the lower range and sell rwlth tile co re-t ne A!ll r can 1pond ng grades of Weatern o c onte n d t h e r e w t lv .. r an Btttf leofi-We b&Tt no change to q_qte m flPOr a Ions fr o m tbq dult.nmt,..ibe tble saa.rl'ot.. the cond t.ion of w h c h ma.y be d nnd Spa n s h Amorioa. 3 shown e.Eblbit of sales 100 OS. Tho G o m an and\ J7j Old Cono lt''Dti: 100 do at 8c. -70 lmost equa ll y and Jladllfllftt td do do at 6fo. 40 do new at ur Fo;U rp us p oduct. crop tq. ( those 10}1:. 100 ba es Havana. a t 9:Sc a $1 10 ll4 :ount s Iii lncras n t"t9m year t!J ylial' bafes Cuba in bond at 6lc n go d Sa.lea the g row h s of the cheap la.bor of the pre'f ous y tb s month are 100 .ca. O h o old ast and w and UO!', it 126 do do old, a t Gic .1 do. e dr v n g our own qut r ,lt9-.;131r at life 50 do do new at 8e na kets 102 ca Penuylvama at 4-tc 90 c Ohio :r e s amo r e po ts of and OJFf new, on pr vate term s 40 ca Coan ec. cut at tockc d kets c o me to u1 fr o m A.uatrd'lia 4:0 ca. do at 85 c 210 bales from the port s of Qo.lifornia the Yara. at about 102c 1550 cs Oh o 11.t 15c. P a o fie c oas t sao Cl. do on J?fl'fltt terms reported at 6tc There reo a.tnt. do on prlvafe terms reported at rit e na n for t h e oom ng a CiOc. 44 c s new a. a.t ve surp u s n o u r home markets. Un bales Havana at a $1-tr the very bes t ctrcumttUlCN ibe cJ.ama,p,4 fin Havana wrappers at $8 ou d be hut mod erall' the s npp1y"btlntcln IS 20 o "" cponde anee T h e d e mand-tv' k Manufrutv.rld s unuaually dull for aU de mu a.ted rather th a n restr cte d scnpt1ons ..a welaal'e no movement whatttver to report x orb tan ta xes on ooosumptlon 19 I Fttngitl -Engagements to Ltverpool-lhus to keep up pr ces far lOO"I}tltaa o.t p ivale terms 50 hhda. at 20s he ab n d nee of suppl es will Bremen-50 hbd.a 't 27s. Od 6 0 0 cases at u da t o.nd abs urd. lloreover aJ 17s 6d Hambttrg-800 es at 15s pan Bf the homo rp.arket i s conctnled, E'JJchang# -B Ill at 60 days on be t h s an utter limp..,.lb llty The 107t a lOSJ !or comme'l-c al J08l ll'esent cond t o n o f the tobacco fadklries a 109 for ha.nken Pans 5 98t a 5161 f the counlry demonstrateo tb s 4ntwwp 5 20 a G 18t Hamburg 8 6 t a S6t v a e do og a heavy b\MO-aQO!. -/omaterclam, 'Ol a 'l Bremen 78f a 78t on nue tQ clo so tbe larger number are (/old.-Cloalns quotation November 1 9 th y ng dle w o r k nib on short t.1me. or cllosinc Ult lil mane n tly And if be prff_lent d&J QtlOTA'liOltt Or WBOLBULB PRIOEil o cy s persi sted n th s la.st fate must e 4ilfa 1 t he mos t o f them ._ MOOI"dbt&: t.o Ill. cUICom or 1.b.e trade. -.BI(kcr ra an torMDalle ktu 1 It would bo d ffic u l t to Imasfoe i.nyth ng Qola !lO o. short Jghted tban tblS lfli. 1J1U1111 o 4f f u ns: ma.Rufa.ctured tobacco. .a. "' = != : I n a country where tho: majorft,_ 0011 = @-1 8@ :!1' o.mr:rs have uu} 1111ted tO tlie = 3: =..! ate .1 a n d by lhe s tmpleat proceaaea to.st p oss bl e outlay of time and labor can J.d v dua lly co n vert it mto a f0111l tl' foir .>nsump on the Government laya i hNVY u upo n w bati'Ver through a IIGo.l ed fac tory a nd foudlr amacm tt vy ng on ho e n t re The e m p t s I ko tha t of a famous old lady mop u p .th e A t lan c Ocean 'l'be beavy x s s rnply a generoui bounty to md"' (duals t o s upply themsolv.es Wlth bomor nne go ods, o r a t emp n0 bnit to &macglera obtai n a. f ew nexp e ns ve lmplexneJats, and ec: e t y man u f a cture for the market 1a de an ce o f a ll e:1:c 1 s e a n d napection The love rnmen t bas dono much to prevtni con a ban d manufactu re, but n a bueaness wbicli ay be ca r e d o n w tb so 1 L le capital and I suc h che a p apparatus, Jt 1 utterly opcless o e ffect any t b ng 1 ka a general Pt-e s s on If the GovernmeDt bad com le t e con ro l of Lhe leu f. as n England and her E ur pea.n c o un e s and co\lld burn up su p l u a s I S tl ere done Lh s altempt tax ruanufac ure and bnni t1 e market up a fixed oflex bl l' pr ce y;ould be pe fi14Uy .a& b 0 But he e the ca E e 1 c t rely differeul be lca.f ts cc as a r and & prtpara.tioD r s WJ. h n e very o o e a read. A cera n. nutnber of c onsumer s horr.ever 'l.lfp u chase the luxurj of the weed at any e Thes e l\ II g v c to ,.. m ed numbct of b on of.a b e ov d';d tllo G o ernmcnt 1 s act ve JD ng s uugg cr and from the mcnt tu y ve a re pee rev..,ue, en the prest:u t a tes a e cont JJ.ued. a e pa t of Lbe d e mand Wr homo np o n w 1 bo se suppl td. IH>'-'quen y a con::. nuwbt:r snow c s a bl b c1 w 1 be ld\ -''''"':." 1 c s und mu-st be c osed up e, t b e efor c beli eve that \he welfare of rade as we ll the seneral iu.du.aUy of c c o untry and t he &UOCCJS o L tJ,le -80@t:i II @10 @ 6 G @ 11 200WJ& O O -" 00 @ -80"' 0 @ @' .,_"' ".I.S pam 1:{ BC!CIID 'i8 -25 @ -SO N-JS.i:.i 28 .... =a== -6 o='i0-28(81 80 -ft w-IlD -11 *-Hi -@--ll.'i01 .. -76(j-.. t06Jo-eo-1o Cor mlo(iiet. Tho offer ngs hro ot a 1 gbt nondeacf!tt character and n.ro for the Ji"Hi' part rojeeted. Good leaf comminllt l full pncet! btd theN s none n tho mnrket. Salos o1 leaf by Morn s & Challhfil for tho ending No.ember 16th 5i'Uf.,(po.nl 'oia wiLh 22 reJect on 83 hbds. lugs and tra s h 10 at *a a """ 1 at 5 o 2a 2 at $6 4 at $7 $8 a $8 75 2 at $ 9 60 2 at $ 0 1 a t fll lnt $12 5 1 at $14 86 1 nt 1 $19 s hhda. Boil!bor.-Er 9 af"JI 1 a1 $760 lnt$10 Bat$11 a$1150 lnt$ H hhd & V n a..: 1 at $5 75 8 at $8 20 $8 75'; 1 ii til o sat $10 1 $1.6 at $40 1 at $50 The sales of at B o d m anns w:..reh o u se for the week end n0 N o v e mber 16 I were as fo lo" s 113 hhds an d 160 bxs no.ruely 1 0 2 r hhds Mason coun y le f lugs and tras 2 2 at $5 16 at$! 6 at $5 75 4 at $6 25 a $6 50 o at $75 8 7 a t G a t $9 5 0 4 j at$ 0 25 8 at$ 1 4 n t $12 8 a t $ 1 8 5iJ 1 Ul8'T.6 ,j, at $17 .l ot $1Q 110 l 11C f $21 25 1 nt I at $26 2o 2 at $27 50 at :p8 er 14th M.NSB8 B..taa, Boors: & Co com n ss on merchants send reports under th s date as fol Reooipta continue Jigbl (the post week 1B2 hbds preVIOUS week 126 ) and offer ngs OODSJSt mamly of nY ews some of which have l een on the breaks four or fl. ve t. mes Hed um and good fit ers are sca r c e and n good demand ery 1 tt e br gbt s of feting Common Jugs are dull and a s hade eaa e.t and factory dr ed leaf s lowe;Sale s dur og the week 231 hhds conSist ng of 8 scn.pa, 100 lugs 111 common and med um lea \f qod &lld lloe leaf and 1 fancy !eat 12 hbas. were passed and b1d$ on 15), hhd$ WeN ft{ected Some 20 or 21S boxes of new 1 alao )!Old We quo e a rops from lc. to 2tc. da.maifd Arr nls at New York. for the week ending common lup from lc. a 2-lc fa. r and .. 19tllo""""'t to 2.9f bbds. and 20'7 JOcdt do. f"'"' 9te. a Btc pnme do. foom ptp aga ost 878 hlula. and .'-628 pkp. the "' a 5c. co"'won loaf fNm 5-jc a 7tc. f\ leaf f. om 6c a 11 .t.c me'tl um prev week cons goeil u -fOllowa rr:r By Ere ra lroad an4 H!Jdeolt.nver Blake-from 7c a I H e med um dark mo['(' Pa.rker & Gray 26 hhds A. f Y:QJ' ers from 6fc. a IOc. med 11m brtght d o r 11 14 R. L l!a t and & Co H 'watts, from 18 c a 20c black wrapper fi.o.m He. & Co 2 Murrill C &; Co 12 Bar a 20c good and fine leaf from 20c. a Soc cl&y &; Llnngston 12 l!lrcb, Pnce &; Co. and fancy br ghl do from 40c. to $ 1 per 2 B c Baker & SOil, a Sawyer: T..W.y ibe market was dull and 18 Reynes & Bro 6 K.ru.M heavy and of the ol hhds OJ;!. the breaks on y 7 Rawson Bndg!and &; Co 9-ll7'loero aold C01l818t.iJlg'of 10 lro&. $2 75 a &; Co 94 pkga W H Smu.l!, $& 95 af.2 E S 240 J boxes and 109 hhd s The exports have been Macy 8 S ons 207 L vmgstoo, Fq.z: & Go ..,20 18 b;u and 86 cs to Valparauo 286 cs to P R Bonner 30 H M H. 72 S 'l:ilton Bomby 8 hhds to Sunyam 15 bhd s to 212 Order 100 110 Afr e& and 9 hl ds and 2 8 pkgs to the Prov He neken & Paldibn40 -eo 40 Connolly & Oo 104 0 J.dni.Wo_ 1' bbdo C Reed '1, llaboil, & Co W F Jtaowlw, 1, Bo!aoiiiD 'lo Pel 10 It llqedora, 18 L Jlerin ... & 2 \ pkga.-.. IJilo MILLS SNUFF. "" OUR BRANDS FRENCll RAPPEE, SCOTCH AND L UNDYFOO T SNUFF S MACCOBOY AND FRENCll mrtfFF FLOUR ALSO IIIANUUCT D B EI:S OF 'l!HU: IIlia!' DIU. 'DS OF SMOKING TOBACOOS, CJIWIS, A N D PURE POWDERED LICORICE. :133 w;A.TER AND NEW 85 "PINE STRE1ETS, LEWIS M OS.S E IANURL J I MOSS, F AL:K & LEMON, WDOLES.q.E. DEALERS IN SEGAl\$ .. AN:D LEAF J> I No STREET N e w YorK I I _,_ So e propr ie tors of Ute CRi t ERION a nd WASHING TON IRVING &ega. u U S BONDED W AREHDUSE, DISTRICT. HENRY m MORRIS, were damag e d wh e h be dio<:
PAGE 3

.. STOCKS OF LEAF TOBACCO \..'\ TilE PlU:t;CifAL T O B fCCQ_ OF fHE WQ.RJ p J S 6 G Sew-Yo1k, tlul-elubQ.r t at,... ,,;, ... "ie w Ork Ds, ........ _..... ti,SiJO l_.ltimore. Nov .... ....... oCU' 8 V i\ltl1 Nvv. lilt, ,,, ,,, )J ,, -.. ,,,... 4,1'00 Loub, Kov. bt.,, ..... .... ..... -.. 2 21>0 Clll dnnll. ll O ct... ...... ,... ... 6,rou N ov. l31h, .... v,i" .......... .)1)Ci lbur;;r, Oct. ... .... .1.. . . 01-s .ido v, N O v. ...... .... .' ........ 24,t'ot2 LiveiOul, NuY. .. .... ,, .... 25,0M : .".' .Am slcrd:l.tll, O..:t, }.,;,, ,,, .. j ,. 2ei Oc t lsr, ... \ : 110\rl ll E C!;;Ii''I' S OF r.EAP. IN HBD!. I !SOC. J rm. ilt t o r.: .. 11t ,:, ........ {l\1,29tl S&.lttwore, l u tu ...... .. 4:.!, ti1 S t Lo., l.., J a il, ht t ,UI i,i;OO j(j,Q.j,!j 31,1'14 lO,WI 12,201 b17 \ ... New Y < a k Jan. 1 to N<1,, 1, 60,U11 liS,b V 1 H a l t lmor c Ju.llo.l t.u Nuv.1, ... ll'l-,oOO .... .No:wOrlearu,f. ,-ESSENTIAL AND FLAVORI!'{G OILS, TONQUA BEANS, AROMATIC_ BA KS AND ROOTS, LICORICE PASTE, ARABIC, OLIVE OIL, ..ETC., ETC., FOR SALE BY W. H. Schieffelin & Co.; IMPORTU.I A ND JOllB!.RS or DRU!}S, 1 76 N C w Yorlc. G REISMANN & CO. \ [! 1Ji [!} @ 179 PEARL-STREET, .B l!tcUM. and O+Ular l!I 7'Ul \:IJTJ.V UC:iJI:.I.I'N, } L&:X.u!PU -" lfllol.&.lil UBl'IG, READ & WHITE' S roBAOOO FAOTORY, FARMVILLE, VA., 18i6J M a.n Ufictnren of the celebra.ted Bra.nds ot 3lls Lump : CONNOLLY }Bold by OoDa oll y l: Co GA.LVJN, New York' 'llc.lUN J 'EJC. "' ls, VR.Uder-:\VLU. \t' { v ool1 & c.,_, N.Y. IIJLI.FTON1 fold by R. 0, .4LSO, NA l Y POUNDS. AusrnA.LIA.N TWJ8TS:. ..... HERN QUEEN. HALF _:yoVNDS LONG A.l'liD SHORT l01J Are to e:t ,"'C\M orden--ln \he MJ'k. BOOTH & FREEILlN! Pure Otto of Rose, o[ olll' own lmpor\&Uon, Oil: OF .CERAJIIIUM,' THOMAS HOYT. & Co., TOBACCONISTS, No. 404 PEARL-Sn.nT, NEW-YORK., Manufalhuen of all kJach or' Fine-Cut Chewing' and Smoking Tobacco,. Snuff, Cigars, 3J!d Havana Sixes. OUR BRANDS F INEaCUT CiUWINO 1 SUNNYSIDE, I{EART'S DELIGHT, NATIONAL: THOM:AS HOYT &-'CO., NewYOrk. HOYT1 FLAGG lc c6 _Lotliftlllc,, P,. :\ HOYT, S I r vl & 1 07 and-109 Second St, LOUISVILLE, KY.," 1 4 1 .Ma.nufatl.uren of the followln1 brulh ef FINECUT CaEwiilo Toucco. SUNNYSIDE, SWEET O WEN, ROSE-BUD. Kn.LJCKINICK SMOKING ToBAcco.. Golden Eagle, Grand ogul, Cabinet, Chimnc}r-Cora .. HOYT, FLAGG & CO., LoWuille, &) 'rHOMA liOYT & CO,. NtwYork. MOSES & CHAPMAN, .,ULIRS l!f ltaK 1" r DOMESTIC AN.D IMPORTED Sllii-' A R S f&A.RL-STREET, 10D!f G. Uou.'l,} 1 w. ":MnnAll. I. C i., l,\,Vl:f'' : J M.lNUYACTUHER8 Of Tobacco, Snuff & Cigars, 391l Pearl Street, NewYork, nave on hand w,e a.or\meD.t or .. A*, a JtU' TM4et7 ot Englillll, FreliCb, German, &114 Scotojl Clay Pipet. LlOORlOE P r 'o -1\ Til !"'I r ,r. & ..JIIlT.IlA. 1 .I !l'obacco and tl!elrade in geners[are paGi4DIUiy.reqlleateJgheat 1"1rfect!on, i s offered under the'llboVe Btyie oflbrand. Wo itro aiM S@I;E brand .,ll '!'! '-fUl. F ;a i .Lltf ..... Ackoowledgea by oonaumera best in tbe And fOI' the of Licorice ,.... ci. H." In all res pects to CALAliRlA. I -,. l rl We pro.. I$ A GliNTS Cot ,C.f!.L G. z., .. will COn$1antly on hand. GOMEZ. WALLIS 4t qo., ___ 8o'!lth:!"l111am' St. LICORICE P A.STE r '.i """ "J EXCELSIOR MILLS "PU.W.DEREU ??' 1 I I '-' J Gum Arabic, !1 .""c t Oif:JIVE OIL, ) 1 TOl{Q.bA BEA"5S, PURE POWDERED W 'fro-m, c.anfully seleded root. Also a. general of-"" \nthl Oil.fl, to Tobaceoulst3' and u.lt'.HEPPEN T!ACCO MRS. G. B. MILLE R & CO., li.I.NC P J.CTUJti:R& CB .4LL IH!fl)S (IJ' vUTTOBACCO '''" SNUFF. !rORE, 110 Water-street. 111Alri1FACTORY, 97 Columbia-st. NEW-YORK.-'1. B .W. Wfll1:<10 l'l KDW'Dl'f. L A W8BNCK. STRAUS BROTHERS & CO., IMPOJI.tE R S Jon) IU.MUJI"J.OTOill:RS 01' PINE 4:-i'D Dll:.it:I:RiiiiH Leaf Tobacco, 74 WILLI A M -STREET, M. NEW-YORK. !!. 9-ruua, } c GOJ,l)'!!J'WI:N'. 6 6 -91 & 150 WATERYSTREET, New-York. la.nuractuTe' n oc the follou"'ng Cclebra ted Brands of DA.H.K.. 'L.I.NE"r-NJ.TY1lb3. and }fi bs. AILu& S 0BOIOK., do .,lba. awJ }(Jl> :t 'lUPt: ul' nu ltJ:GIM l n.:r, Us. W.&.BBil>' GTOll'1 ](1, u o u"-lft:'., ll.ls. 1 &COit SKIJ1 lOt. BRIGHT. Oua Pn, J.(s NOTICE. tba.t 011r Branda, PLA.NET .a.nd CHOICE, Uve been 10 doaely irol ., t9 .decelTe ma n y o f 'he Tu.de, lo. future the .llkage .: be 1\&mpc'*, N.Y. C BBWuto TOBJ.OCO. I B Cbewlnll' I Hlld SmoldPJ, T.b.e ctlebra.W\1 18ltOIOIQ -roa.&.ooo.l Younr .IIJUorlca! A Knra Loq, TukWI, .St.nll&nl, B Smoking, BpaoiLib, I Klli.tra c l!molr.laJ,I Fn-nch, and o!.b-.er !a'f'OI'J'1 Loo.l &nolr.IDC", J'aDC.J BlllokJDI, Onndlti, No. lt!moldu', Tobacco. 8NVF'F'. Rl (f-9t ROBERT ,BUlU.'iB, P"(J"P:F'I JUDY Jo.ND OTH!I 'BK.4.11D!J 01' i SEGARS. Regalia Breta.nico, Imperialoo, Jlokalia d e Londres, Regalia lleyna. Begal.ita, Conchu, Londres de ClQrlo, Operaa, otA, etm. For aale b7 the eole Ma.unfa.eturer, JOHN STRA1TpN, 'J.'obacco F. H. PURDY & co:;-au0011580a ro HARVEY & HAVI r.AND, TOBACCONISTS, nlfOMPO ... SEG-!RS, ADAMS & OSBORNE; dOmmission Agents_, ilD IN Leaf & Manufactured Tobacco, ., ,(> LIOO'JliCE, TONQUA BEANS, Eto., NO. L5 OLD -Slfl", 'WM, G .lm, j 'i'ita,)L OIIB').IPI.f l.,v ya.A.. GOOD' S F'OBWABD' ED. Bt-41 KONIG & MYER; .. G:l1Unll: & IlllTATION MEERSCHAUM, "" LAVA. Clay and Qhlna )'ipet, Btr.ar Tobacco lefrU' C...., etc. Bmotm 8itl, 11etv Btand;, A@> a41Ja"' BotM, O&rG -.. "Ba.U:etp1 cto,1 etc, 95 WILLI.&.K.ST., up ltaln; aeaT &h.ldl:ll-lu.e, N.Y. ..._ta fo1' 1. KONIO &.Son, Otnl.aay, HuCaGWftrt of au kiQII (If Plpu. 1 7s-t08 EADIE 'SMITH, c "BBOJC!lES. Mannfactnred Tobacco and Se[ars, 131 MAIDEN-LANE, "" Nt:WYORK. J .uos 0. E.lDTJ:, } l:DW"#J!D A. 8JtqK. Bole .A>Nii.ta 1or the (Yeleb'rated BraDd ot Bep.re. l"6tJ.B SONSY.'' 1 J. S. GANS & SON, rot3Acco auocsas, 310. 86 WALL-STREET, Tontine Bul!dlna, lf'JrW.YORK. JACOB 8 E G A R B ftBWYOII&, M. RADER & BON, :.!I:ANUF 4.-CTORx: T-9BACCO BROK.ER S, (>!perior Make & Prime Quality,) .. GOLDEN QBK, 160 Pearl Street, OF CEDAR WOOD. (SECOND oooa U.B'r or W..U.L soot,) 157,159 and 161 Goerck-otreet, u ..... ......... [,._.., IHia NEW-YORK. ... t NEW-YORK. WM. H co., MAIIfATTAN TOIACCOWORKS. ADOLF KERBS, ...... ,.,... c -1ss k 1 ,s$ o.--t, ll'"":'ron. Tobacco, Snutt ..... .!gars, r & SEGA!tS ... on...o. ... u. ..... .. A. GOETZE & BRO., l raf anb Dbacco/ TOBACCti"''iiD DUFF. LEAF TOBACCO, t0181:20IIW.ATER-ST., .......... .,.. .... r,d "lit. ..... -. vmer Rappee lam." '";.. NO. 35 BOWERY, <<>-91 NEWYORKJ A:ID D.EJ.LKB Ill! G. LORILLARD; MANUFAC T U RER S OF 'l(EALERS N I -.... -' AT MAKERS' PRICES. $1.30 Star of tbe'Wost 'Sm,oking, .......... $0.M 1.00 Eureka. Smoking, ... ..,. . .. . .48 .00 Tubero s e .... . . .4 6 .82 l.ong .J .40 .90 No.J 1 1 .85 .90 Te a Leaf, .... ....... ..... .84 Fresh 90 Mixed Smoking, ...... ... .81 .90 Gold .. .. .. .. ... .. .. .. 80 ) .00 No. 2 Smoking, ... ........ .28 High l'i:>&.st u -:-. ... .... Coarse French R&ppeeJ ...... 1 Iri sh High 'roast, ................. .no Cut Stems ........................ .26 and Lithographic Cprnpany, t 449 BROADWAY, NEW-:YORK, (8u. oJ.\J J. ........_ J'DltNISU J For OBACCO CADDIES, NAVIES, PQUNDS, SMOKINC,' FINECUT? etc. HATCH & CO., .( .. ITIIOGRAPIIERS, 111 W D HATCH. > Designs furnished and executed in the best style, .. H H liol W A T T S S iol CHEWING VBIJ.IO" ;EMPIRE CITY TOBACCO WORKS / 76 BOWERY, NEW-YORK. 1 / BY J. M. 'VENABLE & c o., PETERSBURG, VA. Also, Manuf8cturers or Superior II Maccoboy," II Rappee, and other Snufl't. CheW lng and Smoking Tobaccos of every grade. JOSIAH MACY'S SONS, AGENTS1 189 A 191 FRONT-STREET, NEWYORK. r w niiCR. 'i.L. naAUNs F : W. BECK & .. TOBACCO 44 ,NEW'YQRK. FINE-CUT CHEWI!IIG: Natural Brag,"" Solid, and Catawba. SMOKIIIG: Shanghai Big E!'ll' IUJUckinlql!, TJ1rklsh, otc. ... ,.. ll\MWI.jo.e\\.We\'1'. o5 I I PEERLSS '1.\\.e :a&cco, 'B -0:-G L r l hlfr,& .. IJ;Ji N!, __ O WIUSJIR OI' _P.l'ld't;;-01' PEASE'S CELEBRATED SELF-EEEDINI TOBACCO-CUTTINU:NGINE. LOBE & POC'H}EOU'RG, : .......... Meerscha.U)II. and Briar Pipes, AD .ua. On o .\ ... ox..a.. "II" :P:J::P;B:&. ...... loa1bll ADa JIIDAR ritlli' ._,... faeeo Bont, Bl.atch Srd'MJ Tdbaeeo ......... :J 'li U D J. CG1b-LZU ST6clf or -'[OiACCONISTS' ARTlCLES.'45 Liberty !o:f. trench Cob -greu, a.ntt Scotch. Tl!RMS CASll-USUAL DISOOU:trT. a:: vfarrantoa, Orden l'romptly Eucutod. SIMON .SALOMON, SEGLBS,.: .t.:m ALL I:I:ol'tll OJ' t J 1 t LEAF .TOBACCO, 1"92 PeariCStreet, ... ... 1*-611 L EDERMAN \l UOLr.S U .. !l Ill' AI.J. OF Lea:f Tobacco, l)OMESTIC AND HAVANA 173 WATER-STREET NEW-YORK. 61-18'1 -m:. STACHELBERG, J XJ..'I'UJ"J.C'ftfllD 01' 'I'B ......... L! NOlliNDL LA ARetA, AND LA lWJCrO :tro. 15 CEDAR-8TREBT, KW..\'HIC. R BN & SIBE'K"8, ... llfPOnftllS or Meerschaum & Briarwood PIPES. NO. 187 PEARL-STREET, NEWYORK DE BRAEKELEER &. FOITE;. 01' C I G A R S -A:rn DUJ.I*8 nr LEAF TOBAGO lfo. 94 ...... 4.1JlCI Ptf,rl,_llrir-Yott. SoLa Proprietors a11d )f& llufaduren o r tOO cele11rate4 La. El Cllml_*iero, aAA,.}f Cop *to bni.ad or Olrus. BRESLIN & HIGGINS, S-EGARS .liiD ""' _TOBACCO, No. 131 Water-street, ..._.. SEIDENBERG & CO., FOREIGN &:. DOMESTIC :NQ.' ).9 DEY...STR.EJtr.r-. .d:Dpor\er of &b.!l Wholellale Dealer lo Havana & Domestic -LEAF TOBACCOS, 5 Platt-atreet, near Pearl, lt-11 NEW-YORK. ...,.. "-D llEIIIBUlt & PALMORE, 115 BROAD'\VA\. Gooctt to u.d tiom ill of V i rginia, North Cnro lit:"ete., bl th e Comp a tt)''.ll .Ag rnte f t 't' t or c:ttmm1M:011.. BOXES AND BOX-SHOOKS, Put -.p an4. Shippe d for the So'Q.thern ket. '\t'e rln ....,S.t au.mtl o n to the of TO 8.&000 tiOXE8 aull c ,\DDIRSI, wht e h f'I.( C IQ&Wt froaa tbe be1S qu.a!\\ y o( SYCAMOR E, ftOIIo tr&Qitla. -PrtprloWa or the Col .. lola.. eaw & I'l1n!llg a to Br .. J
PAGE 4

l I 4 I. t. cs.U.r.a..-r, & CHALFANT; Leaf Tobacco & Cotton Plug and Twist Tobaccor F.A.cTo.ns, -IC.Kil ... &BT, .A'PUKft O'Wlf. JIIPrtJd Jtt't'Y PoUl'fD! AND 11AL1 P01J"Nl)& ---D&JIK. &Att.oaa IOLACC. .a.YY POUNDS .&ND fULl' POrnm& I. L. .&&118'8 XU Ita. MAGelll IIITOIULL QO.I.IHB POmm& 084T.Lb8.1frl, nG"l0&14111. r1r1n. ./, .&DAIO'I NO. 1. liL 416 COLUMBIA-STREET, 8BOOJtL Til', DE FORD, 'THAYER & cO., -lllo : "30 Carondelet-street, :s8-1C9 lll!)VoOilLEAIIS LA, L.ANE & CO., TOBACCO & SEGAR MANUFACTIJRERS, CALDWEL-L, NEWJERSEv-, uo .. 95 PIT lSBURG AI1VERTISEMENTS. Agents, Water-st., NewYork. BEMIS & ABBOTT, J"Oa -ra e.u.a o Tno, J. V.&MUL'IJ:-1, B. T. VdT&aUUI VETTERLEIN & co ., PHILADELPHIA, PA., r COMMISSION MERCHANTS LEAF &IMiN-.ui Xcru:Rm::,' -TOfiA\3t:o, ( "} ., .I ':.....::... -f Domestic ana Imported \ }., ': Segars. l ") v 81;-iTts )JoN'DED WAJ.iuofJsi. Consigncts. fgrWa.rd their stt 1Ml. Qurtltln .mtMMi..a.ft_ iJ;o}mttoS, No. !5 wtd 8ecoDd Rreet, M ., .......... red, ........ ,..-'"' ......... v "'"' iP "' .... J(a & (!!iigU!rj!, Commlaalon and Forwarding -LEAF T"'BA,..,..;:0 C'!J MERCHANTS. < .... V v'VI AND LEAF TOBACCO, f.llDIIL WlfJ1I'W, .ti:I?T NIO"''If. ;wtuJJ.a .. ___. ALSO A.GEY'IB lOR Alent A.tlantio Cout MaD. 8tamahlp Lblf!i Kf!ep on er Aust in &: NcwtOll's Suill.eld brand CIGARS, PIPES, etc., eto., COMM'('('tOtt ... \,__,111 Leaf Tobacco & Cigal"ll ..,.,., .. n ._ +t.Jt.J ll No,s,JOO, 102, 104, vvest ;Front St., :. 413 PHII.AELPBIA., TOBACCO, l!iJEGA:aS; ., .... 1. .'t.. No.41RoN-J'aOl'I'I'BUlLD[l{CI PETKltSRURG, V.t.. CROnTD'DD & n,o IIORRls -& A- n'l .l:iA--\1' '' __ .. .. c,co, MANUF:ACTURER''T -OF r .... P I :P E S1 F arn a.zn street, -811AH11 nEBRASKA. ...-,.... FIS:aER & CO., Commission Merchants, 23 CDTlLAL 'WliARF, ............. ..... 8.11'11NlU, hd<:llll.. ,_.., f'llllla. 18-ID l DI. J. GRODJINSKI, lapoJ'te ol Ohol.:o Brandl of HAVANA and Ha: aDa Leaf TollaGeo,J -a.o 't.'WAWbU, MIIIIX B. 'l'QMI, .... NO. 12 CENTRAL WHARF, .I:Josr.roN. D. S ...BROWW & CO., WHULJIIIIJ.l.. DLt.LII:Blt U' DULP.:ll.!l Dl' CONNECTICUT ed I eaf Tobacco, I ( .Alt!t llA."NUl'ACTt1RERS 0!' SEGARS,. Q 282 Mainstreet, Hartford, Conn. & 00.; L,.venworth, Kan. KING, AGENT. Seedleaf 15.4 STREET, Hartford,OConn. .. H. ct. Z-.-K-w PEASE, --....r.. DS.i.LEft!J-IN..._ .._ J. SIG!j-GR & CO., OROWJ:RS .L'fD DT..ALERS IN 1 LEAF AND MANUFACTURED C ftr l S .1 l f T b ,v ANA AND 'Y ARA TOBACCOJ .... All OrdeN .. -to. with U aad II Broad .. ueet. Boetoa. ..... -o..a. ........ _. J. H. prt,I.EY &; 06.,_, DAVENPORT, JR., PACKERS-& DEALERS. Fine Coinlectiout See-dLeaf Tobacco &, Cigars, Leaf Tobacco, "": 107 PURCHASE. STREET, $.:U'E:;,} .,, BLOOMFISLD; CONN. ..... BOSTON. J : .ll: P..EIIIBERTOR,, COMMERCIAL BROKfR, 1r DANVILLE, VA._, After a.t1 experleoec of Ul!r'T yun lllld dealer lu Ulat. cJaa. ol Bligh\ 'l'obMeo....,n Ia ft<;IOII. of OOUlltry_, U(l II. Vf!R ...... S.t}.MUEL & BRO., s. w. cox & co., Manufaei"!lrl!rs of all grades ot \: \be pl&nt.cra and oleN bt. Hnl.,. u a pvebaaer of tobaeoo JRBVKFfG & EI61[Hf G lf<3SB&T c: Danrllk, Vo. TOB:t:. C AIR. JAB. THOMAS, Ja., Rl..a.o.d, Va. COS MR. tJ. F. Va. Also ealcrs 1n AIR. WM. L.uo;QBORNB, J4"oeb1Jw'f. tllroat"UI .UIJ) DIJALD& II" Leaf d PI T MR. J "E. VENABLK, Pde!"lbllr& HAV AX A, DOllESTIOOIGARS, &TOBAOOO an uv obaccoa, Snufl', and Segars, IIES>RS. J. t. "so., "'111m'" ...., Jnnntota. a11ll lllle maniifac:tarers ot the celo,br:&tecl at !CSS.Ra. HEALD A MILLER, Np-.rorll:. J.lto l'tp(l!l. Tnbel, ri.c. w',DO:"l'.'IB BOUCH f!,"'' the t>0!3' tor Ulo A MR.. HlllfRT IIID)J!ONSTON, 8 COUBT..aQ.tt.&.U, BOit4JB, 'ao.:tl and brier pipe in ma.rbt, l 't:!!' .MR. J 1. JO!U!S, Moblle. .. f :J.A VANA & DOMESTIC OIGABB, ucuum .. u.... -tl,GARS OF DESCRIPTION, Conneclicul Seed-leaf Tobacco Forei[n & Aiertcan Loaf Tobacco, AND swv...:."l.(S' AKTJCLts GJNE.IU..LLT. 1 and BAV ANA FILLERS LABELS, BIBBONS, BTO .. J. larp auortment o.. i"""QOJ Good1 eout&ldlJ" on.kalld, .. AU!O 111 1 9 UNIO--_ : Plug Tobacco, Cigah, Snulr, etc. 149 HI-a.-st., Providence, llt.J. A.; :='-:11 ...... ... ........ .IR1ilnV .. ,., Water-tttree-&t BriQeport, C::ona. -a,......,_ -:...;: ...... w. A. .. .._ :!: 'il-Sa ana and Domestic Cigars, 41GvniAR,. N'ew-York; !!Ann AWILLu. .&,:&ICbmolad, T b A t ..rron le ors 120 N lh -d s VID Va.; T.T.B..._.., """' Q aCCQ' gen s, 1} FAUIIIIo., VIRGINIA' PLtrdoTOBACCO' ..,H;;., '""'"lob" v ,,. .,.,. ,.! 1!':"' ,..1 M !llDst., betwee n 2fl1h 4tld 2Sfh, 1 allawedon eolleetl'nnsmadet.h .routb 6H9 RICH D y A tile Uo.ti.Cd I! n od Virgtnla aDd"North ___ .....,::..:.::===!....:_ :::,' ---.., (laro l lua. They plj.jllls atuntlon to th" re .,, 0 dp:npl,loa ef !lank Notp oy accomt qllliaoks. -a. 0 WJ.TI:IN!I, Orden for Tobacco Produ_ce generally. Q8....i8 & WATKINS, .. T opacco Commission Merchanls, SOUTH GAY-S-T., BALTIMORE, A* COMMISSION For the Sale of Manufactured ancf Leaf Tobacco, Cigars, etc. STREET, F. W:. FEI.GNER I!OLII UD TO JliSCROFF'S, Jeut:sch1er Rauchtabak, OTHBll. CJIOICE BRANDS, 89" & 9.3 eoutb. 11 BALTI!IIORE1 B. F .PARLETT & CO., WOOI..J!:I!At.K IN MANUFACTURii:D and Smoking Tobaccos, SEGARS, PIPES, ETC., 46--10 1 Phila.-lelphi,. .. Baltimore, :Md BO_ LENIUS, A. B B u CKR p '. WDOL>Si;Lr C1? NEWYORK, Tobacco Commission S evera l braocb or LtCo"t'Jce Paste. direCl tl on, consllmtly on bnod, aod. r o r 5llle, In bond p.td, I n lob 10 su\t purdn'Uie,.a : JOHN B. BR.A:UN & CO., TOlJACCO& COMMIS$10N HOUSE 1'0& 1'118 s.u 01' Le,.af, Manufactured, Smoking, ana Fine Cut Chewing Tobacco, _....... Segars, Etc., No. 71 Hanover-street, nenr E:ratf:;,. -r BALTIMORE, ...., WM. A. BOYD &r CO., 1ml:r lltannfnrlurtl:r COMMISSION MERCHANTS, W.!!. A. ll OYn., II, r. Qh5-Wl(, A. IOJ"Il,l&. U. B. BONDED WABEHOUS& C2-S1 NATHAN WEBB & .1&, rr 0 B .ACCO. ( SEGARS, ETC., 148 West Pratt 1treet,. r--.,.t., Dc4ra qt 8.t.LTIBOIIE. liiC!I"[lT A, wua. fi-iT D. LEVERINC & CO., Merchandise Brokers, S CHEAPSIDE-STREET, DA.LTIIIORE, JaDe lpealal.ttnUou 11&Jd to the tate of CIOAIU!, 'I'OBAOOO, 04NNSD GOODS, u .-ell u lferoa.ndlte generally. Blip& 'tO MtMra. C D. Ikl'ord .t; Co., B. P. Parl.eU.tOo._, 6. 8. WaU. Co., Fendrteh Bro., L. M. Beebf, Darby .II Co.., B KBGI &, L. lld[urr&J A Co., Ju. Powe" ,t; Sea, CI&Mugb A Htu-ra1 _II.; Sche1;erllng 1_lG8 Pearl alree\; :Deford, 'rbayer .t Oo., M "W .. teMtrftt., llh!l" YorL U &. W GAIL. AX. G. W. GAIL & AX, .t.fll'lAC'T"nJ:U OW ""' I:D!N OJ () S:MOXIN'G, Q1:hewing AND SNUFF _...,.... Importers of ond Doole" In Clgo", Pipea, eto., NO. 28 BARRESTREET, B<im.ore, K4. rF DEPOT-with G..rn., A% & No.. t'ZS and tom Water\reet, New-Yurk. 11 ... L. W. GUNTHER, CENERAL Commission Merchant, ... TOBACCO P.&CTOJl1 No. 90 Lombard-street, (One lloor """of Kioba.nppllele,) I BALTIJIOli.E KD. fT' IJbf:n.l advancement& mde Qll te en,-add,...... til WL H. lo1TUL H. L. liiai, WM. H. MYERS & BRO., MANUFACTURERSofSEGABS UD 1l''iOLBI.liJ DalUU II' Lea.f ALlin, J.Gcrt"S lOll 'tB ll.tLI: QJ' MANu FAor u n Eo roB A c c a, No. 147 W. Pratt-street, ULTIIIOIJ D JN 0. C, HOt.LSTElfi & CO., Tobac;c:;o And General Commission Merchants! No. 67 S. Gay Strfi'';'t 1 l BALTIJIORE, Jl:p. Jo:o: IL GIGU'. CINCI NNATI ADVERTISEMENTS. RICHA'RD MALLAY, n..a. Jn ldndl of Orders for the Purohue of Leaf Tobaoao, prompt\r and ouofnllr oxeouted. -:o:-122 West Seoond Street, ...,.. .&dldD ..... Cll'fCINJI.&.'.:II, .,..,. New York Brancll Leaf Mateo Warehouse. L. NEWBURGH,. J..Jr nu.n ? 1mm11 or Le-a. Tobaoco NO. 21 WALNUT -STREET, p Comer of Proni-Hreet, CINOINN ATI. O. Good1told at. KewYotk llarbt rilel. ... .., W:1'4' ::EGGERT, ,.. ,. r DOMESTIC'AND SPANISH LEAT,TOBACcO; SMOKINC TOBACCOS,--MEERSCHAUM AND BBIAR PIPES. J lfO. IJ 1r'DT BT&UT,_ ''-'' CIJrCIIJflfATI. J..DU B.lltttiXO. SCHROEDER & HARTUNG, ROBINSON & WILLETT, lf.J.JI'O"lAOTU .... ot' J.U. llnmtl O U.L1l1!JJ.Cl'IJREBS OJ I.P,IrdnL ..... 1. .. --. JJ.Ii Plug Chewing Tobaccos, EVEllY sTYLE A0N.n nEscmPTron SPENCE BliTHERS& co.;-... Plu ... Tobacc. o, DOMl

printinsert_linkshareget_appmore_horiz

Download Options [CUSTOM IMAGE]

close
Choose Size
Choose file type

Cite this item close

APA

Cras ut cursus ante, a fringilla nunc. Mauris lorem nunc, cursus sit amet enim ac, vehicula vestibulum mi. Mauris viverra nisl vel enim faucibus porta. Praesent sit amet ornare diam, non finibus nulla.

MLA

Cras efficitur magna et sapien varius, luctus ullamcorper dolor convallis. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Fusce sit amet justo ut erat laoreet congue sed a ante.

CHICAGO

Phasellus ornare in augue eu imperdiet. Donec malesuada sapien ante, at vehicula orci tempor molestie. Proin vitae urna elit. Pellentesque vitae nisi et diam euismod malesuada aliquet non erat.

WIKIPEDIA

Nunc fringilla dolor ut dictum placerat. Proin ac neque rutrum, consectetur ligula id, laoreet ligula. Nulla lorem massa, consectetur vitae consequat in, lobortis at dolor. Nunc sed leo odio.